တရားဟောချက်များ

ဘာသာရပ် ၉ - ရောမဩဝါဒစာ (ရောမဩဝါဒစာအနက်ဖွင့်ကျမ်းများ)

[12] ဘုရားသခင်ရှေ့၌ သင့်စိတ်ကို အသစ်ပြင်ဆင်ပါ

“ညီအစ်ကိုတို့ အသက်ရှင်ခြင်းလက္ခဏာ၊ သန့်ရှင်းခြင်းလက္ခဏာ ဘုရား သခင်နှစ်သက်ဘွယ်သောလက္ခဏာတော်နှင့် ပြည့်စုံသော ယဇ်ကိုသင်တို့ သည် ပူဇော်၍ မိမိကိုယ်ခန္ဓာကို ဘုရားသခင်အားဆပ်ကပ်ခြင်းတည်းဟူသော သင် တို့ပြုအပ်သော ဝတ်ပြုမည့်အကြောင်း ဘုရားသခင်၏ဂရုဏာတော်ကို ထောက်ထား၍ သင်တို့ကို ငါတိုက်တွန်း နှိုးဆော်ပေ၏”(ရောမ ၁၂း၁)။
“သင်တို့ပြုအပ်သောဝတ်” ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။ ယင်းသည် ဝိညာဉ် ရေးရာကိုးကွယ်မှုအဖြစ်၌ ဘာသာဖြန်ထားသည်။ သင်တို့ပြုအပ်သော ဝတ်ဆို သည်မှာကျွန်ုပ်တို့ခန္ဓာအားဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်သောအမှုပြုရန် အတွက် ဆပ်ကပ်ခြင်းဖြစ်သည့်အတိုင်းဖြောင့်မတ်သောသတင်းကောင်း ကျယ်ပြန့်စေ ရန်အတွက် အသက်ရှင်သင့်သည်။ ဘုရားသခင်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့ ပြုအပ် သောဝတ်မှာ ကျွန်ုပ်တို့ခန္ဓာအားသန့်ရှင်းစွာထားရန်အတွက်ဖြစ်သည်။
ပြုအပ်သောဝတ်မှာ ကျွန်ုပ်တို့၏ခန္ဓာနှင့် စိတ်ဝိညာဉ်ကို ဘုရားသခင် ထံဆပ်ကပ်အပ်နှံရန် ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ဆိုသော် ဖြောင့်မတ်သောသူသည် ဘုရားသခင်ရှေ့၌ ထိုသို့သောအသက်တာဖြင့် မည်သို့အသက်ရှင်နိုင်ပါမည် နည်း။ ပေါလုကကျွန်ုပ်တို့သည် လောကီပုံသဏ္ဍန်ပြောင်းလဲခြင်း သို့ရောက်ရ မည်ဟုဆို၏။ သို့မှသာ ကျွန်ုပ်တို့၏ခန္ဓာအား ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်သော အလုပ်အတွက် ဆပ်ကပ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်နှင့်ခန္ဓာအား ဆပ်ကပ်ပြီးဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်း၌ယုံကြည်ခြင်းသည်လည်း ဘုရား သခင်တွက် ပြုအပ်သောဝတ်ဖြစ်သည်။
ဤကျမ်းပိုဒ်သည် အလွန်အရေးကြီးလှ၏။ သင်က ကျွန်ုပ်တို့သည် လော ကီပုံသဏ္ဍကိုမဆောင်ဘဲစိတ်နှလုံးကိုအသစ်ပြင်ဆင်၍ပုံသဏ္ဍာန်ကို မဆောင် ဘဲ စိတ်နှလုံးကို အသစ်ပြင်ဆင်၍ ပုံသဏ္ဍန်ပြောင်းလဲရမည် ဟုဆို၏။ 
ကျွန်ုပ်တို့၏ စိတ်နှလုံးကို အသစ်ပြုပြင်ခြင်း ဦးစားမလုပ်သရွှေ့ ဝိညာဉ် ရေးရာကိုးကွယ်မှု့မပြုနိုင်ပေ။ အကယ်၍ဖြောင့်မတ်သော သူများသည်ပင် လျှင် သူ၏ဖြောင့်မတ်ခြင်း၌ ယုံကြည်ခြင်းမရှိပါက ၄င်းတို့၏ ခန္ဓာနှင့်စိတ်ကို ဘုရားသခင်ထံပေးနိုင်ခြင်းမရှိပေ။
ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် ပေါလု၏မျိုးဆက်၌ဖြစ်ခဲ့သည့်အတိုင်း ယခုကာလရှိ လူတို့၏ လွှမ်းမိုးမှုကြုံတွေ့နိုင်ပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ကျွန်ုပ်တို့ သည် အပြစ်နှင့်ပြည့်နေသော လက်ရှိအခြေအနေ၌ အသက်ရှင်သောကြောင့် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ယုံကြည်ခြင်း မရှိပါက လွှမ်းမိုးခြင်းခံရမည် ဖြစ်သည်။ ဖြောင့်မတ်ရာသို့ရောက်ပြီးသော သူတို့သည်ပင်လျှင် လောကီသား များနှင့်အတူအသက်ရှင်နေထိုင်ကြသည့်အတိုင်း လောကီရေးရာတို့၏ လွှမ်းမိုး မှုမှမရှောင်နိုင်ကြပေ။ ဤအတွက်ကြောင့် ကျမ်းစာက ကျွန်ုပ်တို့အား လောကီ ပုံ သဏ္ဍာန်ကိုမဆောင်ကြနှင့်ဟု မိန်တော်မူခြင်းဖြစ်သည်။
ထိုသို့ဆိုသော် ဖြောင့်မတ်သော သူတို့သည် ဤလောက၌ နေကြသည့် အတိုင်း သန့်ရှင်းခြင်းလက္ခဏာနှင့် ပြည့်စုံသော ယဇ်ကိုမည်သို့ပူဇော်နိုင်ပါ မည်နည်း။ ဤအရာသည် ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်နှလုံးအားအဆက်မပြတ် အသစ်အ ဆန်းဖြစ်စေသည်။ ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော် သတင်းကောင်းအားဖြင့် ဖြစ်နိုင်ပါ သည်။ ဤဖြောင့်မတ်သူတို့သည် ၄င်းတို့၏စိတ်နှလုံးကို ဖြောင့်မတ်ခြင်း သဏ္ဍန်ဖြင့် လွှမ်းခြုံသောအခါ ဘုရားသခင်၏ ပြည့်စုံသောအလိုတော်ကိုသိ ကာ လိုက်လျှောက်နိုင်ကြ၏။
ပေါလုက ဤလောကီရေးရာတို့ကို မသိကျိုးကျွံပြုပြီး ဤအရာကို ပြော နေခြင်းမဟုတ်သည့်အပြင် ယုံကြည်သူတို့အား ၄င်းတို့၏ အခြေအနေလုပ် ကိုင် စွမ်းရည်တို့ကို မသိကျိုးကျွံပြုပြီး “ကောင်းမွန်စွာနေထိုင်ကြပါစို့” ဟု ပြောခြင်းမဟုတ်ပေ။ ကျွန်ုပ်တို့အား ဘုရားသခင်က အမှုဆောင်ရန်အတွက် စိတ်နှလုံးကိုပြန်လည် အသစ်ပြုပြင်ရန် အားပေးရသော အကြောင်းအရင်းမှာ ယုံကြည်သူသည်လည်း ဤလောက၏ခရီးစဉ်၌ လဲကျသွားနိုင်ကြောင်းကို သိ သောကြောင့် ဖြစ်သည်။
ဒုတိယအကြိမ်မွေဖွားခြင်း ခံပြီးသောသူဖြစ်စေ မခံရသေးသောသူဖြစ်စေ ခန္ဓာကိုယ်အသွေးအသား၌ အလွန်ခြားနားမှု့မရှိလှပေ။ သို့သော် ဒုတိယ အကြိမ်မွေးဖွားခြင်းခံပြီးသူနှင့် မခံရသေးသူတို့၌ ကြီးမားသောခြားနားချက်မှာ ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်း၌ ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဖြောင့်မတ်သော သူများသာလျှင် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းကို ယုံကြည်ပြီး စိတ်နှ လုံးကို ပြုပြင်ကာ ဘုရားသခင်ကို အစေခံနိုင်ပါသည်။
ထိုသို့ဆိုသော် မည်သည့်အရာက ကျွန်ုပ်တို့စိတ်နှလုံးကို ပြင်ဆင်စေ နိုင်ပါသနည်း။ ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်မှ လုံးဝကယ်တင်ခြင်းရကြောင်းကြေငြာ သည့်သတင်းကောင်း၌ ယုံကြည်ခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့ စိတ်နှလုံးကို အသစ် ပြုပြင်သောအရာဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အားနည်းခြင်းကြောင့် ခန္ဓာ၌ကျူးလွန်ခဲ့သည့် အပြစ်ရှိသမျှကို ခွင့်လွှတ်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ဖြောင့်မတ် သောသူတို့၏စိတ်နှလုံးသည်ပြန်လည် အသစ်ပြင်ဆင်နိုင်၏။ အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်း၌ ယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
ယခုကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် ဘုရားသခင်ရှေ့၌ ပြုသည့်အရာများအတွက် မှန် ကန်စွာနားလည်သဘော ပေါက်ခြင်းရှိထားရန်လိုအပ်ပါသည်။ သူ၏အလို တော်သည် မည်သည့်အရာဖြစ်ကြောင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့ထံမှ သူမည်သည့်အရာ လိုအပ်ကြောင်း မည်သည့်သာသနာလုပ်ငန်းကို ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးထားကြောင်း နှင့်ဒုတိယအကြိမ်မွေးဖွားခြင်းခံပြီး သူ့အမှုတော်ဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။ဘုရား သခင်၏ကျွန်ုပ်တို့အတွက် ထားသောဆန္ဒမှာကျွန်ုပ်တို့ခန္ဓာကိုယ်အား သန့်ရှင်း သောယဇ်အဖြစ်ဆပ်ကပ်အပ်နှံစေခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ စိတ်နှလုံးကိုအ သစ်ပြင်ဆင်သောအခါ သူ့ထံ၌ ပူဇော်သောအသက်တာမျိုးရှိလာပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့စိတ်ကို အသစ်ပြင်ဆင်ခြင်းသည် ဘုရားသခင်ကျွန်ုပ်တို့ အပြစ်များ အားလုံးကိုသယ်ဆောင်သွားသည်ဆိုသည့်အရာပေါ်ယုံကြည်ခြင်းမှ ဖြစ်ပေါ် လာ၏။
ဒုတိယအကြိမ်မွေးဖွားခြင်းခံရပြီး သူနှင့် မခံရသေးသေားသူများကြား ခြားနားမှုရှိပါသည်။ ဖြောင့်မတ်သော သူတို့သာလျှင် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့် မတ်ခြင်းကို ယုံကြည်ပြီး စိတ်နှလုံးကို အသစ်ပြင်ဆင်နိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ ဖြောင့်မတ်သူများသာလျှင် လောကီတက်မက်မှု့များကို ဖယ်ရှားပြီး ကျွန်ုပ်တို့ စိတ်ကို သန့်စင်ပြီး အသစ်ပြင်ဆင်ကာ ဘုရားသခင်စိတ်တော်နှင့် တွေ့သည့် အရာများကို အမြဲပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ ဖြောင့်မတ်သောသူတို့သည် အပြစ်သား များနှင့်မတူညီကြပေ။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ၄င်းတို့စိတ်များကို အမြဲပြုပြင် ကာ ဘုရားသခင်နှင့်အတူလျှောက်လှမ်းပြီး အစေခံနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
 

သင့်စိတ်နှလုံးကို ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် အသစ်ပြင်ဆင်သင့်သည်
 
ရုပ်မြင်သံကြား၌ များစွာသော နာမည်ကျော်ကြားသူတို့တွေ့ရပါသည်။ လောကရှိလူတို့သည် ဤသူတို့၏စတိုင်နှင့်ဖက်ရှင်များကို အတုခိုးရန်အတွက် အလွန်အလုပ်ရှုပ်လျက်ရှိကြပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် တီဗီကြည့်ခြင်းအားဖြင့် နောက်ဆုံးပေါ်ဖက်ရှင်များကိုသိနိုင်သည်။ သင်အသက်တာသည်လည်း လော ကီ ပုံသဏ္ဍာန်ကိုဆောင်သည် မဟုတ်ပါလား။
ဤကမ္ဘာကြီးသည် လျှင်မြန်စွာ ပြောင်းလဲနေသည်ဟု ကျွန်ုပ်ခံစားလာ မိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ငွေလွှဲလက်မှတ်များကိုင်ဆောင်နေကြသော်လည်း နောက်ဆုံးသောကာလ၌ အီလက်ထရန်နစ်ကို အခြေခံ၍စီမံထားသော ငွေနှင့် ဟတ်ပြားများကိုကိုင်ဆောင်ကြမည်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ဤအီလက်ထရွန် နစ်ကို အခြေခံ၍သိသာစေရန်နဖူးနှင့်လက်တို့၌ လျှို့ဝှက်တံဆိပ်ရိုက်ခြင်းခံယူ ရန်ပြောထားမည်ဖြစ်သည်။ ထိုအချိန်ကာလ၌ သဘာဝဘေးဒါဏ်ကြီးများစွာ ကို တွေ့ရမည်ဟု ထင်မိ၏။ ထိုအချိန်ရောက်လာသည့်အချိန်၌ ကျွန်ုပ်တို့၏ စိတ်နှလုံးကို အသစ်ပြင်ဆင်ပြီး ဘုရားသခင်၏သတင်းကောင်းကို ဝေငှာကြပါ စို့။ သို့မှသာ ကျွန်ုပ်တို့သည် လောကီပုံသဏ္ဍန်ဆောင်ကြမည်မဟုတ်ပေ။ 
ကျွန်ုပ်တို့သည်အချိန်တိုင်း ဘုရားသခင်၏အမှုတော်ဆောင်ရန်တွက် စဉ်းစားမိနေ၏။ ကျွန်ုပ်တို့၏လက်မောင်းနှင့်နဖူး၌ အမှတ်တံဆိပ် ရိုက်နှက် ချိန်တွင် သတင်းကောင်းဟောပြောရန် ဖြစ်နိုင်တော့မည်မဟုတ်သောကြောင့် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းပါဝင်သည့် သတင်းကောင်းကို လုံ့လဝရိယရှိ စွာဖြင့် ကျွန်ုပ်ဟောပြောလိုပါ၏။ ကျွန်ုပ်သည် ဘုရားသခင်၏အလိုတော်ကို လိုက်လျှောက်ရန် မမောမပန်းကြိုးစားနေပါ၏။ ကျွန်ုပ်အလုပ်မလုပ်နိုင် သော အချိန်ရောက်မှသာ ကျွန်ုပ်အနားယူပါမည်။ ကျွန်ုပ်သည် ပိုင်ဆိုင်မှုရှိသမျှအား လုံးတို့အား ဆင်းရဲသားများကို ပေးကမ်းလိုပါ၏။
သို့သော် ယခုအချိန်တွင် ဤလောကီပုံဏ္ဍန်ကိုမဆောင်ခြင်းအားဖြင့် သာ ဘုရားသခင်၏အလိုတော်ကို ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ ရောမမြို့ရှိဖြောင့်မတ် သော သူများစွာတို့သည် ပေါလုဟောပြောသော သတင်းကောင်းအားဖြင့် ပြောင်းလဲ ခဲ့ကြသော်လည်း အချိန်ကြာလာသည့်နှင့် လောကီပုံဏ္ဍန်ဆောင်ကြခြင်းဖြင့် သခင်ဘုရားထံမှ ဝေးကွာသွားကြပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် ၄င်းတို့၏ ခြေရာမလိုက်မိစေရန် သတိထားရမည်ဖြစ်သည်။ 
ပေါလုသည် ရောမမြို့ရှိအသင်းသားတို့ လောကီပုံသဏ္ဍန်ဆောင်ခြင်း အပေါ်စိုးရိမ်ကြောက်ရွံ့စိတ်ဖြင့် ရေးထား၏။ သင်တို့ခန္ဓာသည် လောကီပုံ သဏ္ဍန်ကိုဆောင်ကြပြီး သို့သော် အလွန်ကောင်းမြတ်သည့် အလုပ်ရှိနေသေး ၏။ သင်တို့၏စိတ်ကိုပြုပြင်ပါ။ သခင်ဘုရားသည် သင်တို့၏အပြစ်အားလုံးမှ ကယ်တင်ခဲ့သည် မဟုတ်လော။ ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်သောသတင်း ကောင်းကို သတိရပြီးသူ၏စိတ်တော်နှင့်တွေဝေသည့်အရာများကို စဉ်းစားပါ။ သင်တို့၏ စိတ်ကို အသစ်ပြုပြင်ပြီး ဇာတိပကတိနှင့်ဆိုင်သောအရာမလုပ်ဘဲ သင်တို့ပြုသင်သည့်ဝတ်ကိုပြုကြလော့ဟုဆို၏။ ဤအရာသည် ပေါလု၏ ရောမမြို့ရှိယုံကြည်သူများ အပေါ်၌သော်လည်းကောင်း ယနေ့ယုံကြည်သူများ အပေါ် ၌ သော်လည်းကောင်းဆုံးမသည့်အရာဖြစ်သည်။ 
ကျွန်ုပ်တို့သည် လောကီပုံဏ္ဍန်မဆောင်ဟု အပြင်ပိုင်း၌ ဟန်ဆောင်ကြ သော်လည်းအမှန်တွင်ပုံဆောင်ကြ၏။ သို့သော်လည်းကျွန်ုပ်တို့သည် စိတ်နှ လုံးကို အသစ်ပြင်ဆင်ခြင်းအားဖြင့် သခင်ဘုရားကို အစေခံနိုင်ပါသေး၏။ ကျွန်ုပ်တို့၏အားနည်းခြင်းကြောင့် ဤလောကီပုံဆောင်ခြင်းမရှိရန် ကြိုးစးမှု မှာ ခက်ခဲ့သော်လည်း ကျွန်ုပ်တို့သခင်ဘုရားသည် သူ၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းဖြင့် အပြစ်များအားလုံးကို သယ်ဆောင်သွားကြောင်း ယုံကြည်ကြသေး၏။ ဤနည်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်သောအလုပ်တို့ကို အမြဲလုပ်ဆောင်နိုင်၏။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သူ့ကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် သူ၏ပြည့် စုံသော အလိုတော်ကို လိုက်လျောက်နိုင်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်နှလုံးကို အစဉ်အမြဲ အသစ်ပြုပြင်သင့်ပါသည်။ ဖြောင့် မတ်သောသူတို့သည် ဤလောကီ၌သေပြီး လောကီလူတို့ထက် သန့်ရှင်းကြ သောကြောင့် လောကီလူတို့ထက်သာ၍ ပင်မှားယွင်းသော အတွေးစိတ်တို့ဖြင့် အသက်မရှင်ရန် ကြိုးစားသင့်သည်။ ဤအတွက်ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရား သခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်း၌ ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် စိတ်နှလုံးကို အမြဲစောင့် ထိန်းနေ သင့်ပါသည်။
ခရစ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များကို သယ်ဆောင်သွားသော ကြောင့် ကျွန်တော်တို့၏ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ပြည့်စုံသူများဖြစ်ကြ ကြောင်း အမြဲသေခြာနေစေသင့်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သခင်ဘုရားသည် အပြစ် အားလုံးတို့ကို ဖြောင့်မတ်ခြင်းဖြင့် သယ်ဆောင်သွားသည်ဟုပင် ယုံကြည်ပါသ လား။ အကယ်၍ သင်ယုံကြည်ပါက သင့်အပြစ်ကို သခင်ဘုရားသည် စီရင် ခြင်းခံခဲ့ပြီးဖြစ်သောကြောင့် သင့်အတိတ်က မည်မျှပင် မဖြောင့်မတ် မသန့်ရှင်း စေ ကာမူ သခင်ဘုရား၏အလုပ်များကို ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော် သတင်းကောင်းကို ယုံကြည်ခြင်း ဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ စိတ်ကို ပြန်လည်ဆန်းသစ်စေရမည်။ ဤအရာသည် အလွန် အရေးကြီးပါသည်။ ဤနောက်ဆုံးသောကာလ၌ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ စိတ်ဓာတ်များကို ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းကို ယုံကြည်စေခြင်းဖြင့် ပြန်လည်ဆန်းသစ်မှုမလုပ်လျှင် နောက်ဆုံး၌ ကျွန်ုပ်တို့သည် အသင်းတော်ကို စွန့်ခွာပြီးသေခြင်းသို့ ရောက်ကြပါလိမ္မည်။
ယုံကြည်ခြင်းကို ဆက်တိုက်အသစ်ပြောင်းလဲသည့် အသက်တာဖြင့် အသက်ရှင်နေသော ဘဝသည် ကုန်းတက်တွင် စက်ဘီးစီးသကဲသို့ ဖြစ်သည်။ အသစ်ပြန်လည်ပြုလုပ်ခြင်းမရှိသော စိတ်သည် ကုန်းအတက်တွင် ခြေနင်းကို မနင်းတော့သဖြင့် ရပ်သွားသကဲ့သို့ ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည် ခြေနင်းကို ဆက်မနင်းလျှင် သင်သည် ရပ်တန့်နေရုံ သာမက နောက်ဆုံး၌ နောက်သို့ပြန်ချော်ကျပြီး အဆင်းဖက်သို့ လဲကျသွားမည်ဖြစ်သည်။
ထိုတူညီသောအခြေခံသဘောတရားသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဘုရားရှင်၏ ဖြောင့်မတ်မှုအပေါ်ယုံကြည်ချက်ကို အကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ သည် ကုန်းတက်တွင် စက်ဘီးနင်းနေကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အင်အားနှင့် ဆန္ဒဖြင့်ထိပ်ဆုံးသို့ရောက်ရှိရန်မှာ ခက်ခဲလှပါသည်။ ယခုထက်တိုင် ကျွန်ုပ်တို့ သည် ကျွန်ုပ်တို့၏သွေးသားဖြင့်သာ ရပ်တည်နေသဖြင့် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့် မတ်ခြင်းတရားကိုသစ္စာရှိစွာ ဆုပ်ကိုင်ထားဖို့လိုအပ်ပါသည်။ သွေးသားနှင့် ဆိုင်သောအတွေးဖြစ်တဒင်္ဂတခဏတာဖြစ်သန်းဖို့မဟုတ်ပါ။ 
ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏အင်အားများကုန် ဆုံးသွားသောအခါတိုင်း တွင် ကျွန်ုပ်တို့၏အသွေးအသားထဲရှိဆန္ဒသည် အလွယ်တကူအရှုံးပေး တက်သည်။ “ငါမလုပ်နိုင်ဘူး၊ ငါဒီဟာနဲ့ အဆင်ပြေအောင်မနေတတ်ဘူး”ငါ့ စိတ်ဓာတ်ကတော့ သိပ်အားနည်းတာပဲ။ အဲဒီညီအစ်ကိုနဲ့ စိတ်ဓာတ်ကတော့ တကယ်ဘဲ သန်မာပါတယ်။ ငါ့မှာ အဲဒီအစွမ်အားမရှိနိုင်ဘူး။ ဒါပေမယ့် အဲဒီက ညီမကတော့ ကြီးမားတဲ့စွမ်းအားရှိတယ်။ ငါဟာ အဲဒီညီအစ်ကိုနဲ့ ညီအစ် မတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင် တကယ်ဘဲအားနည်းတယ်။ သူတို့တွေကတော့ ဘုရား သခင်ကို အစေခံဖို့သင်တော်ကြတယ်။ ငါကတော့ မဟုတ်ဘူး။ မည်သူမဆို ဘုရားသခင်ရဲ့ ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုမယုံကြည်ဘူးဆုပ်ကိုင်မှုမ ရှိဘူးဆိုရင် နောက်ဆုံးမှာတော့ သူတို့ခြေနင်း၊နှင်းနေတာရပ်သွားပြီးအောက်ဖက်ကို ပြန် လျောကျသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအရာဒီကိစ္စဟာ လက်တဆုပ်စာလူတချို့အတွက်ဘဲ အကျိုးသက် ရောက်စေတာလား။ ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူး။ လူအားလုံးကို အကျိုးသက်ရောက် စေပါတယ်။ကောင်းကောင်းလေ့ကျင့်ထားတဲ့ စက်ဘီးသမားအဖို့ တောင်တက် ကို လွယ်လွယ်နင်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့အားနည်းတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ကတော့ ခက်ခဲတဲ့ အချန်တွေဖြစ်မှာပါဘဲ။ ဒါပေမဲ့ ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရား အတွက်ပြဿ နာကတော့သူတို့ရဲ့ ကာယအင်အားအပေါ် ခိုင်မြဲစွာ ဆွဲကိုင်ယုံကြည်ထားခြင်း အပေါ် တည်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ ကာယအင်အားတစ်ခုထဲနှင့် ဝိညာဉ်ထိပ်ပိုင်း ကို ရောက်ရှိဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာပါ။ ကိုယ်ခန္ဓာအားနည်းခြင်း၊ အားသန် မာခြင်းတို့က ဒီကိစ္စကို မလုပ်နိုင်ပါ။    
မှန်သားဖို့က မည်သူတယောက်မျှ တရားမျှတတဲ့ ယုံကြည်ခြင်း အသက် တာကိုမဦးဆောင်နိုင်ကြပါ။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် သူ/သူမတို့တွင် သန်မာ ပြင်းထန်သော စိတ်စွမ်းအင်ရှိကြလို့ ဖြစ်ပါတယ်။ သင်ဟာ သင်ကိုယ် သင် တခြားလူနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရမှာ မဟုတ်သလိုစိတ်ဓာတ်ပျက်ဖို့လဲမဟုတ်ပါ။ ဘုရားသ ခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်း တရားကိုသာလျှင် ဆွဲကိုင်ထားပါ။ တကယ်လို့ ကျွန်ုပ်တို့ တတွေဟာ ဘုရားသခင်ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကို ယုံကြည်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ စိတ်ကို အမြဲတမ်းပြန်လည် ဆန်းသစ်စေမယ်ဆိုရင် ဘုရားရှင်က ကျွန်ုပ်တို့ ကို ဆွဲယူခေါ်ထားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ ကျွန်ုပ်တို့ဟာ ကျွန်ုပ်တို့၏ စိတ်နှလုံးကိုနေ့စဉ်စစ်ဆေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်ုပ်လက်ခံတဲ့ကယ်တင်ခြင်း သတင်း ကောင်း ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့နှလုံးသားမှာ အပင်ပေါက်ပြီး ဘုရင်သခင်ကလည်း ကျွန်ုပ်တို့ကို ဆုပ်ကိုင်ထားမှာ ဖြစ်တယ်။ ကျွန်ုပ်တို့တတွေဟာ ဘုရားသခင်ရဲ့ ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ယုံကြည်လျှက် ကျွန်ုပ်တို့၏ မသန့်ရှင်းတဲ့စိတ်ကို သန့်ရှင်း စေပြီး ဘုရားရှင်၏နာမတော်မြတ်ကို လုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဘုရားရှင်၏ ဂရုဏာတော်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့ ဘုရားရှင်ကို ကျေးဇူးတင် တယ်။ကျွန်ုပ်တို့တတွေဟာ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့စိတ်များကို ပြန်လည်ဆန်းသစ်စေ ခြင်းဖြင့် သူရဲ့အမှုတော်မြတ်မှာပါဝင်ခွင်ပြုလို့ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ စိတ်ကို ပြန်လည်ပြုပြင်ဆန်းစစ်မှုရှိစေခြင်းဖြင့် ဘုရားရှင်က ကျွန်ုပ်တို့ကို ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ယုံကြည်မှုနဲ့အတူ သူ့နှောက်တော်ပါးမှ လိုက်ပါဖို့အမြဲတမ်းခွင့်ပြုလျက်ရှိပါ တယ်။”
 
 
ငါ့အထဲမှာ ကောင်းသောအရာတစုံတခုမျှမတည်သည်ကို ငါသိ၏
 
ရောမသြဝါဒစာ ၇း၁၈ ၌ရှင်ပေါလုကပြောသည်မှာ “ငါ့အထဲမှာ ငါ့ဇာ တိပကတိ၌ကောင်းသောအရာတစုံတခုမျှမတည်သည်ကို ငါသိ၏။အကြောင်း မူကား ငါသည်ကျင့်ချင်သော စိတ်ရှိသော်လညး်ကောင်းစွာ ကျင့်တက် သော အခွင့်ကို ရှာမတွေနိုင်”။ ရှင်ပေါလုက သူ၏ဇတိပကတိ၌ ကောင်းသောအ ရာတစ်ခုမျှမရှိကြောင်းကို ကောင်းကောင်းကြီးသိခဲ့သည်။ ယင်းကောင်းသော အရာတခုမျှ ဇာတိပကတိ၌ မရှိဆိုသည်မှာ ထုံးစံပင်ဖြစ်သည်။
ရှင်ပေါလုက သူ၏ဇာတိပကတိ၌ ကောင်းသောအရာတခုမျှ မရှိခဲ့ ကြောင်းဝန်ခံခဲ့သည်။ သူမည်မည်မျှ လောက်နည်းဥပဒေကို ချစ်သည်ကို၄င်း သူမည်မျှလောက် ယဇ်အားဖြင့် နေထိုင်ရန် ကျိုးပမ်းရာ၌ အခက်တွေ့သည် ကို၄င်း သူလုံးဝမလုပ်နိုင်သည်တို့ကို ၄င်းသူကိုယ်တိုင်သိခဲ့သော်လည်း မမှုခံ ပါ။ သခင်ဘုရားနောက်သို့ လိုက်လျှောက်ရန်အတွက် နှလုံးသားအသစ် မိမိ ဖာသာပြန်ပြင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ သို့သော် ဇာတိပကတိသည် ဝိညာဉ် မြေပြင်မှ မရပ်မနားဘဲ နောက်ဆုတ်ရန် ဆန္ဒရှိသည်။
ဤသည်မှာ ဘာကြောင့် ရောမသြဝါဒစာ ၇း၂၁ - ၂၄၌ ရှင်ပေါလုငြီး တွားခဲ့ရခြင်းအကြောင်းတွေ့ရသည်။ “ထိုသို့ ကောင်းသောအကျင့်ကို ငါကျင့် ချင်သောအခါ မကောင်းသောအကျင့်ကို ကျင့်စေတက်သောတရားကို ငါတွေ့ ၏ငါသည် အတွင်းလူအားဖြင့် ဘုရားသခင်၏ပညတ်တရားတော်ကို နှစ်သက် ၏။ သို့သော် ငါ့ကိုယ်အင်္ဂါများ၌ရှိသော တရားတပါးသည် စိတ်ဝိညာဉ်တ ရားကို ပြိုင်ဆိုင်တိုက်လှန်သဖြင့် ငါကိုယ်အင်္ဂါများ၌ရှိသော အပြစ်တရား လက်သို့ ငါ့ကိုဘမ်းသွားအပ်နှ့သည်ကို ငါမြင်၏။ ငါသည် ငြိုငြင်သောသူဖြစ်ပါ သည်တကား။ ဤအသေကောင်မှ ငါ့ကိုအဘယ်သူကယ်လွှတ်မည်နည်း”။
ရှင်ပေါလုက သူ၏ ခန္ဓာကို မည်သို့ရှင်းပြသနည်း၊ သူက သူ၏ခန္ဓာသည် သေမင်း၏ ခန္ဓာကဲ့သို့ဖြစ်သည်ဟုရှင်းပြပါသည်။ သင်၏ခန္ဓာကကော အဘယ် သို့နည်း။ သေမင်း၏ခန္ဓာပဲမဟုတ်ဘူးလား။ ဟုတ်ပါသည်။ ဤခန္ဓာကိုယ်၌က သေမင်း၏ခန္ဓာပါပဲ ဖြစ်ပါသည်။ ဤအရာသည် အပြစ်ကိုပဲ ကျူးလွန်ချင်သည့် အပြင်ဘက်နေရာမှာမဆို အပြစ်တွေ ကများပြားလွန်းပါသည်။ငါသည် ငြိုငြင် သောသူ ဖြစ်ပါသည်တကား။ ဤအသေကောင်မှ ငါ့ကို အဘယ်သူ ကယ်တင် လွှတ်မည်နည်း။ ထိုနောက် ပေါလုကဘာကြောင့် ဒီလိုပြောသလဲဆိုရင် “ငါတို့သခင်ယေရှုအားဖြင့် ကယ်လွှတ်တော်မူသော ဘုရားသခင်၏ ကျေးဇူး တော်ကြီးမားလှ၏။ ထိုသို့စိတ်ဝိညာဉ်အားဖြင့် ဘုရားသခင်၏ တရားတော်အ လိုသို့၄င်း၊ ဇာတိပကတိအားဖြင့် အပြစ်တရားအလိုသို့၄င်း ငါလိုက်တတ်၏” (ရော ၇း၂၅)။ 
ဤနေရာတွင် ရှင်ပေါလု တရားဥပဒေ ၂ခုကို ညွှန်ပြပါသည်။ ပထမမှာ ဇာတိပကတိတရား ဥပဒေဖြစ်ပါသည်။ ဤဥပဒေက ခန္ဓာကိုယ်၏အလိုကို လိုက်လျှောက်ဖို့ ရန်ရှာဖွေပြီး ဇာတိပကတိ၏ အတွေး၌သာတည်နေသည်။ ၄င်းတို့သည် ဘုရားသခင်နှစ်သက်ရာနှင့် လုံးဝဆန့်ကျင့်လျက်ရှိကြသည်။
ဒုတိယမှာ ဝိညာဉ်အသက်တာ၏ တရားတော်ဖြစ်ပါသည်။ ဝိညာဉ်၏ တရားတော်မှာကျွန်ုပ်တို့ကို ဘုရားသခင်က လိုက်လျှောက်စေလိုသောလမ်း မှန်သို့ ဦးဆောင်သညါ။ ဝိညာဉ်တရားတော်၏ဆန္ဒမှာ ဇာတိပကတိတရား၏ ဆန့်ကျင်ဖက်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ ခရစ်ယာန်များသည် ယင်းတရား ၂ ခုကြား တွင်ဖမ်းမိနေပြီး ဘယ်နေရာသို့ သွားရမည်ကို ဆုံးဖြတ်နိုင်ရန် ကြိုးပန်းလျက် ရှိကြသည်။
တခါတရံ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့ဇာတိပကတိ၏အလိုဆန္ဒကို လိုက် လျှောက်ရန် ဆန္ဒရှိကြသော်လည်း ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်များကျွန်ုပ်တို့ပြန်လည် ပြုပြင်ပြီးသောအခါ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဝိညာဉ်တော်၏လုပ်ဆောင်မှုအားဖြင့် ဘုရား၏အလိုသို့လိုက်လျှောက်တက်ကြသည်။အဘယ်ကြောင့် ယခုကဲ့သို့ လုပ်ရသနည်း။ အကြောင်းပြချက်ရှိသလော။ ဘုရားသခင်ကိုမိမိ၏ခန္ဓာကိုယ် ယဇ်ကောင်ကဲ့သို့ ပေးအပ်ပူဇော်ပြီး ချက်ချင်းလိုဘဲမိမိဇာတိပကတိ၏ အရာ များကို လုပ်တက်ကြသည်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကျွန်ုပ်တို့ အားလုံးမှာ အသွေးအသားရှိနေလို့ပဲ ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤအတိုင်းပဲ အမြဲ တမ်းကျွန်ုပ်တို့စိတ်တွေကို သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် ပြန်လည်ပြု ပြင်ရမှာဖြစ်ပါသည်။
ကယ်တင်ခံရခဲ့သော် ငြားလည်း ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤကမ္ဘာမြေ၏ အလိုကို လက်မလွတ်ဘဲ လိုက်လျောက်တက်ကြတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည်အသွေး၊ အသားနှင့်တည်နေကြဆဲလို့ဖြစ်ပါသည်။ အ ဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဤကမ္ဘာမှာနေထိုင်တသည်လူတိုင်းသည် တနည်း အားဖြင့် ကမ္ဘာကြီး၏အလိုကိုလိုက် လျောက်ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သူ့တို့သည်လွှမ်းမိုးမှုကို အလွယ်တကူခံကြရသည်။ ဤနေရာမှာ ဤစံမျိုး အတိုင်းပဲ ဘုရားသခင်ကို လိုက်လျှောက်နိုင်တဲ့ နည်းတနည်းသာရှိပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်များကို အသစ်ပြုပြင်ဖို့ပဲ ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ကျွှန်ုပ်တို့စိတ်များကိုအသစ်ပြုပြင်ပြီး အမြဲတမ်းအသက် ရှင်နိုင်ပါတယ်။ ဤအရာဟာ ကျွန်ုပ်တို့ကို ဘုရားရှင်နောက်တကြိမ်ပြန်မလာ ခင်အထိ၊ ဘုရားရှင်၏နောက်ကို ဘယ်လိုလုပ်ပြီး အမြဲတမ်းလိုက်နိုင်မည်နည်း ဟူ၍ဖြစ်ပါသည်။ 
ကျွန်ုပ်တို့၏အသွေးအသားကိုသာကြည့်နေမည်ဆိုလျှင် မည်သူမျှ ဘုရား ရှင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းလုပ်ငန်းကိုလိုက်လျှောက်နိုင်မည် မဟုတ်ဘဲ ကျွန်ုပ်တို့ အားလုံးသည်ပျက်စီးခြင်းသို့ပြစ်ဒါဏ်ခတ်ခံရမည်ဖြစ်သည်။သို့သော် ကျွန်ုပ်တို့ သည်ကျွန်ုပ်တို့စိတ်များကို အသစ်ပြုပြင်ခြင်း သူ၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကို ကျွန်ုပ်တို့၏ နှလုံးသားတခုလုံးဖြင့် ဆွဲကိုင်ထားခြင်းဖြင့် ဘုရားရှင်နောက်သို့ လိုက်လျှောက်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့သည်မိမိတို့စိတ်များကို အသစ် ပြန်လည်ပြုပြင်ပြီး သူ၏နောက်သို့လိုက်လျှောက်ရမည်။ ထို့ကြောင့် ရှင်ပေါ လုက ရောမသြဝါဒစာ ၈း၂ တွင် ဤသို့ဆိုထားပါသည်။ “ယေရှုခရစ်၌ တည်၍ အသက်ရှင်စေသောဝိညာဉ်တော်၏တရားသည် အပြစ်တရား၏လက်မှ၄င်း သေခြင်းတရား၏လက်မှ၄င်း ငါကို ကယ်လွှတ်ပြီ။”
ဇာတိအသွေးအသားအားဖြင့် အားနည်းမှုကြောင့် မလိုက်လျောနိုင်သော ယင်းတရားတော်ကို ယေရှုခရစ်က ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းဖြင့် လုပ် ဆောင်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ “အပြစ်ဖြေဖို့ရန် ဇာတိပကတိ၌အပြစ်ကို ဒဏ်ပေး တော်မူ၏” (ရော ၈း၃)။
ယင်းသို့ဆိုရာ၌ ကျွန်ုပတို့၏အပြစ်အားလုံးသည် ဖယ်ရှားခြင်းခံရပြီး ဤသိုဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည်လည်း အပြစ်ကင်းရာသို့ရောက်ကြ၏။ ကျွန်ုပ်တို့ သည် ဘုရားရှင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကို ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ အပြစ်များမှ ကယ်တင်ခံရပြီး ဖြစ်သည်။ ဥပဒေ၏တရားမျှတသော တောင်း ဆိုချက်ကိုရင်ဆိုင်နိုင်ရန်အလို့ငှာ၊ဘုရားသခင်သည် သူ၏သားတော်ကို ကျွန်ုပ် တို့၏အပြစ်အားလုံးကိုသူ၏ နှစ်ခြင်းခံခြင်းနှင့် ကားတိုင်ပေါ်၌ အသွေးသွန်း လောင်းခြင်းဖြင့် ယူဆောင်စေပြီး ဤကမမြေ၏အပြစ်ထဲမှ ကျွန်ုပ်တို့အား ကယ်တင်စေပြီး ဖြစ်ပါသည်။
ဤကယ်တင်ခြင်းကို လက်ခံရရှိပြီးနောက် လူတန်းစား ၂ မျိုးပေါ် ပေါက်လာသည်။ ဇာတိအသွေးအသား အလိုနှင့်ကိုက်ညီစွာ နေထိုင်ပြီး သူတို့၏စိတ်ကိုလည်း ဇာတိအသွေးအသားမှာသာ အချေချသူနှင့်ဝိညာဉ် တော်နှင့်အညီနေထိုင်ပြီး သူတို့၏စိတ်များကိုလည်း ဇာတိအသွေး အသားမှာ သာအချေချသူနှင့်ဝိညာဉ်တော်နှင့်အညီ နေထိုင်ပြီး သူတို့၏စိတ်များကိုလည်း ဝိညာဉ်အရာ၌သာ ချထားသူများဖြစ်ကြသည်။ ဇာတိအသွေးအသား၌ တွေး တောခြင်းသည် သင့်ကို သေခြင်းသို့ ဦးဆောင်မှာဖြစ်ပြီး ဝိညာဉ်၌တွေးတော ခြင်းသည် သင့်ကို ငြိမ်သက်သောအသက်တာဆီသို့ ဦးဆောင်ပေးမှာ ဖြစ် ကြောင်း သင်နားလည်အဘောပေါက်ရမည်ဖြစ်သည်။ သွေးသားနှင့် ဆိုင်သော စိတ်သည် ဘုရားသခင်ကို ဆန့်ကျင်၍ ရန်ငြိုးဖွဲ့သည်။
ဘုရားသခင်၏ တရားတော် အလိုသို့မလိုက်တတ်။ ထိုမျှမက မလိုက်နိုင် (ရောမ ၈း၇)၊ဒုတိယအကြိမ်မွေးဖွားခြင်းခံပြီးသူဖြစ်သည့်တိုင်အောင် သူ၏ စိတ်ကို အသစ်မပြုပြင်လျှင် ဇာတိအသွေးအသား၏ အတွေးအခေါ်ကြောင့် ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားသည် ကျဆုံးလိမ့်မည်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့ သည် ဘုရားသခင်က ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များကို ယူဆောင်သွားခဲ့ပြီး ဆိုသည် ကို မယုံကြည်လျှင်၄င်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ စိတ်များကို အသစ်မပြုပြင်လျှင်၄င်း၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဇာတိအသွေးအသား၏အလုပ်ထဲသို့ လွယ်ကူစွာ ကျရောက် နိုင်သည့်အပြင် ဘုရားရှင်၏နောက်သို့လည်း လိုက်လျှောက်နိုင် လိမ့်မည်မ ဟုတ်ပါ။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်များကို အမြဲတန်း အသစ်ပြန်လည်ပြုပြင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
ရှင်ပေါလုကပြောသည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဒုတိယအကြိမ်မွေးဖွားခံရပြီး သောဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားသည်ပင်လျှင် ဇာတိအသွေးအသား၏အတွေးအ ခေါ်ကို လိုက်လျှောက်ခြင်းဖြင့် ဇာတိအသွေးအသားထဲ၌လဲကျနိုင်ပြီး၊ မိမိတို့၏ စိတ်ကို အသစ်ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းဖြစ်သာ ဝိညာဉ်တော်၏အတွေးအခေါ်အ တိုင်း လိုက်လျှောက်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤ ၂ ခုကြားမှာ လွဲချောလျက်ရှိနေကြပါသည်။ ရှင်ပေါလုက ပြောပြသည်မှာ “သို့သော်လည်း ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည်သင်တို့၏ အထဲ၌ကျိန်းဝပ်တော်မူလျှင် သင် တို့သည် ဇာတိပကတိ ဖက်မှာရှိကြသည် မဟုတ်။ဝိညာဉ်တော် ပကတိဖက်၌ ရှိကြ၏။ ခရစ်တော်၏ ဝိညာဉ်တော်ကို မရသောသူမည်သည်ကား ခရစ်တော် နှင့်မဆိုင်”(ရောမ ၈း၉)။
ကျွန်ုပ်တို့တတွေဟာ ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်ပိုင်ဆိုင်ရာလူများ ဖြစ်ကြပါ သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကမ္ဘာလောကကြီး၏တပ်မက်မှုတွေ နောက်ကို လိုက်နေကြသည့်တိုင်အောင်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏အားနည်းမှုကြောင့် သူတို့ အလိုသို့ လိုက်နေသည့်တိုင်အောင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဒုတိယအကြိမ်မွေးဖွားခြင်း ခံရသူ များဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် မိမိစိတ်များကို ဇာတိပကတိအရာမှာ တပ် ဆင်လိုက်သောအခါ၊ဇာတိအသွေးအသးထဲသို့ကျရောက်သွားပါသည်။ သို့ သော် ကျွန်ုပ်တို့သည် ခရစ်တော်သခင်သည်လူများဖြစ်ကြပါသည်။ အဘယ် ကြောင့်ဆိုသော် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဟာ ကျွန်ုပ်တို့အထဲမှာ ကျိန်းဝပ် လျှက်ရှိသည့်အတွက် ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဖြောင့်မတ်ရာကိုရောက် ခဲ့ပြီး ဘုရားရှင်၏ လူများဖြစ်ကာ ခြားနားစွာ နေရာချထားခံရပါမည်။
ရှင်ပေါလုကပြောသည်မှာ ခရစ်တော်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ ခန္ဓာများသည် သေခြင်းသို့ရောက်၏။ထပ်မံပြောပြသည်မှာ“ခရစ်တော်သည်သင်တို့အထဲမှာရှိတော်မူလျှင် ကိုယ်ကာယသည် အပြစ်ကြောင့် အသေဖြစ်သော်လည်း ဝိညာဉ်မူကား ဖြောင့်မတ်ခြင်းကြောင့် အသက်ရှင်လျက်ရှိ၏။” (ရော ၈း၁၀) ကျွန်ုပ်တို့၏ဝိညာဉ်ရေးရာအတွေးအခေါ်သည် နိုးထနေရမှာ ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အားနည်းလျက်ပင် ရှိပါသည်။ ထိုနောက် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်ကာယများသည်လည်း ကျွန်ုပ်တို့သေနေ့မရောက်မီမှာပင် လမ်းလွှဲသို့ အလွယ်တကူ လိုက်လျှောက်နိုင်ကြပါသည်။ သို့သော် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့် မတ်ခြင်းတရားတော်ကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်၏အတွေးအ ခေါ်များကို အမြဲတမ်းအသစ်ပြန်လည်ပြုပြင်နေရမှာ ဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့ အတွင်းမှာရှိသောကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်က၊ အပြစ်ကျူးလွန်ဖို့ ဆန္ဒရှိသည်ဟူသောသိရှိနားလည်သဘောပေါက်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့အမြင်များကို ဘုရားရှင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းဖက်သို့ လှည့်ကြပါစို့။ ဤအချိန်ကျရင် ဘုရားသ ခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားသည် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်အားလုံးကို ယူဆောင်သွား ခဲ့ပြီဟုကျွန်ုပ်တို့သိလာမှာဖြစ်ပါသည်။ ဘုရားသခင်က ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ် များကို ယူဆောင်သွားခြင်းနှင့်ဘုရားရှင်၏အလုပ်ကို စဉ်းစားခြင်းဖြင့် ကျေးဇူး တော်ချီးမွမ်းကြပါစို့။ဘုရားသခင်၏အလိုကို ပြည့်ပြည့်စုံစုံနှင့် နှစ်သက်မှု ရှိအောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာစဉ်းစားပါ။ ထို့နောက် သင်၏စိတ်သည် အမြဲတမ်းပဲအသစ်ပြုပြင်လာပါလိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်များကို ယုံကြည်ခြင်းနှင့်အသစ် ပြုပြင်ရ မှာဖြစ်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်ဓာတ်များကို ဘုရားသခင် နှစ်သက်သည့်အ ရာမှာထားရှိရမှာ ဖြစ်ပါသည်။ ယင်းအချက်ဟာဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားသည် ဘယ်လို အသက်ရှင်မလဲ ဆိုတာပဲဖြစ်သည်။ ဘုရားရှင်ပြန်လည်မကြွလာမီ ကျွန်ုပ်တို့လုပ်နိုင်တာကတော့ဘုရားရှင်နောက်လိုက်ဖို့ပဲဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ် တို့တတွေ အားလုံး၏ကျွန်ုပ်တို့၏နေ့စဉ်အသက်တာမှာ အလွန်ပဲ ပင်ပန်းနေ ကြကြောင်း ကျွန်တော် သိပါသည်။ ဘုရားကျောင်းကို လာဖို့ခက်ခဲ့သည်။ လုပ်ဖို့အတော် ခက်သည်။ လူတိုင်းသည် အခက်အခဲအမျိုးမျိုးနှင့် ရင်ဆိုင် နေကြရသည်။ ခရစ်တော်က သူ၏သေခြင်းအပေါ်မှာ အမှုပြီးပြီလို့ အော်ခဲ့တာ ကို အချိန်တိုင်းငါမနာလိုဖြစ်နေမိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ ယုံကြည်စိတ်ချနေတာ ကတော့ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးကလည်း “အမှုပြီးပြီ”လို့ ပြောနိုင်ကြလိမ့်မယ်ဆို တာရယ်၊ ဤအခက်အခဲတွေအားလုံးကနေ လွတ်မြောက်လမ်းကြောင်း ရှာဖွေခြင်းပဲ ဖြစ်ပါသည်။
သခင်ဘုရား၏ ဒုတိယအကြိမ် ပြန်ကြွလာမည့်ကာလ နီးကပ်နေပါပြီ။ ၎င်းနောက်တိုင်အောင် ကျွန်ုပ်တို့စိတ်များကို အသစ်ပြုပြင်ပြီး ကမ္ဘာကြီး၏ အလိုကို မလိုက်ဘဲနေကြပါစို့။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဘုရားသခင်၏ နောက်ကို လိုက်လျှောက်ဖို့ရန် ကျွန်ုပ်တို့နှလုံးသားများသည်ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ကိုင်ဆွဲထားဖို့နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်များသည် ထပ်ခါတလဲလဲ အသစ်ပြုပြင်ဖို့ရန်လိုအပ်ပါသည်။ဤနည်းသည်ဘုရားသခင် ပြန်ကြွလာသော အခါ သူ့နောက်ကို လိုက်လျှော်ကနိုင်မည့် နည်းဖြစ်ပါသည်။ အချိန်က နီးကပ်နေပါပြီ။
ကျွန်တော် မကြာသေခင်က သတင်းစာဆောင်းပါး တခုဖတ်ခဲ့ရပါသည်။ ဤဆောင်းပါးမှာဖော်ပြထားသည်မှာအာတစ်ဒေသရှိ အိုဇုန်းလွှာ အပေါက်ဟာ အမေရိကတိုက်ကြီး၏၃ ဆလောက်ရှိတဲ့ အကျယ်အဝန်းနှင့်ထပ်ပိုကျယ်သော အပေါက်ဖြစ်နေပါသည်။ ထို့အတူပဲ နောက်ထပ်ဆောင်းပါး တပုဒ်မှာတော့ဒုံးပျံ ကာကွယ်ရေးစနစ်စတင် လုပ်ဆောင်မှုစတင်နေပါသည်။ ဤစနစ်၏ရည်ရွယ် ချက်ကတော့ ပေါက်ကွဲစေတတ်သည့်ဒုံးပျံကို လေထုအလယ်မှာ ပစ်ချဖို့ဖြစ်ပါ သည်။ ဤအတွက် မအားမလက် လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုတွေ ကလဲအောင်မြင် နေပြီဖြစ်ပါသည်။ ဤတိုးတက်မှုမှာ ပါဝင်ပတ်သက်သောအရာအားလုံးသည် ထင်ထင်ရှားရှားဖြစ်လာပါပြီ။ သဘာဝပန်ဝန်းကျင်သည် တိုးတက်ဖျက်ဆီးမှု ကိုစစ်ရေးအင်အားဖျက်စီးမှုအတိုင်းအဆကဏ္ဍအသီးသီးမှာများလာသည်နှင့် အမျှခံရ မှာဖြစ်ပါသည်။
အကယ်၍ တိုင်းပြည်တခုသည် စစ်အားတို့ချဲ့လာပါကသူ၏ပြိုင် ဘက်နိုင်ငံက သူတို့၏စစ်အင်အားကို တို့ချဲ့လာတယ်ဆိုရင် သူ၏ပြိုင်ဘက် နိုင်ငံကလည်းသူတို့၏စစ်အင်အားကို တိုးချဲ့ခြင်းဖြင့် စစ်အင်အားတိုးချဲ့မှုကို ယှဉ်ပြိုင်လာကြမှာဖြစ်ပါသည်။တကမ္ဘာလုံးမှာရှိသောနိုင်ငံတွေကရော နိုင်ငံ တခုအင်အားတိုးလာတာကို ပျင်ပျင်းနဲ့ ရပ်ကြည့်နေမှာ မဟုတ်ပါ။ တကယ်လို့ ဒီအင်အားကြီးတွေကနေစစ်ကြီးပေါ်ပေါက်လာတယ်ဆိုရင်ဘာတွေဖြစ်လာ မည်နည်း။
တချို့နိုင်ငံကအဏုမြူလက်နက်တိုးတက်ဖို့ ကြိုးပန်းလာချိန်မှာ အင်အား ကြီးများကလည်းသူတို့ ကိုယ်ပိုင်ကြိုးပန်းမှုကနေ အဏုမြူ ထုတ်လုပ်နိုင် စွမ်းကို ကာကွယ်တားဆီးဖို့ ပြင်ပြင်းထန်ထန် ကြိုးပန်းမှုများမအောင်မြင်ခဲ့ ဟုဆိုကြပါစို့။ ယင်းတိုင်းပြည်သည် အဖျက်စွမ်းအားကြီးမားသော လက်နက် များကို ကိုယ်ပိုင်ကြိုးပန်းမှုဖြင့် ထုတ်လုပ်နိုင်ခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အား ခြိမ်း ခြောက်ရန် အသုံးပြုမလားဟု မေးခွန်းရှိလာပါသည်။ ထို့နောက် ကျန်ရှိသော ကမ္ဘာကလည်း ဤအခြေအနေနှင့် ပြဿနာကို ထိန်းချုပ်ဖြေရှင်းရန်အတွက် လက်နက်သစ်များကို တိုးတက်ဖွံဖြိုးစေရန် သေချာပေါက်ကြိုးပန်းကြလိမ့် မည်ဖြစ်သည်။ 
အလားတူ လက်နက်သစ်များသည် ဤကမ္ဘာမြေကြီးကို အဏုမြူလက် နက်ထက်ပိုမိုများပြားသော အစွမ်းအားဖြင့် ဖွတ်ဖွတ်ညက်ညက် ကြေစေလိမ့် မည်ဖြစ်သည်။ စစ်သည် အတိတ်ကာလကဲ့သို့ သေနတ်များဖြင့် ကြာမြင့်စွာ တိုက်ခိုက်ရမည်မဟုတ်ပါ။ လူသားတွေကို သတ်ဖြတ်ခြင်းဟာ ဘာမှမ ဟုတ်တော့ဘူး။ မြို့များအားလုံး သို့မဟုတ် တိုင်းပြည်တခုလုံးချက်ချင်း ချေမှုန်းတိုက်ခိုက် ခြင်းခံရလိမ့်မည်။ အဏုမြူစစ်ပွဲသည် ဒေသတခုထဲမှာ ဖြစ်ပွားလိမ့်မည့်မဟုတ်။ သို့သော်ကမ္ဘာလုံးကို ဦးဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါသည်။ ကမ္ဘာကြီးသည်သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ပုံစံမျိုးကြီးမားသောဖျက်ဆီးမှုက စောင့်နေမှာ ဖြစ်သည့်တိုင်အောင် ယင်းကဲ့သို့သော စစ်ကြီးက မွှေနှောက် ဖျက်ဆီးပြီးဖြစ်လိမ့်မည်။ အိုဇုန်းအလွှာဟာ ပိုပြီးလျင်မြန်စွာ ဖျက်ဆီးခံရမှာ ဖြစ်ပါသည်။ သစ်တောဖြုန်းတီးမှုကြောင့် အိုဇုန်လွှာဟာ ပိုပြီးမြန်မြန်ဆန်ဆန် ဖျက်ဆီးခံရမှာဖြစ်ပြီ ဤရေလှိုင်းနှင့်မုန်တိုင်းများသည် မကြာခဏ ပေါ်ထွက် လာမှာဖြစ်ပါသည်။ ထိုနောက် အန္တီခရစ်သည်ကြီးမားသောတန်ခိုးနှင့် ပေါ်လာပြီး ဤကမ္ဘာကြီးကို အောင်နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်တော်သည် ဤဇာတ်လမ်းကို အစွန်းရောက်အောင်ဆွဲယူသည်ဟု သင်ကဆိုပါလိမ့်သည်။သို့သော်လူသားများ၏သဘာဝကိုက သူ၏အခြေခံ သည် ဆိုးသွမ်းပါသည်။ နိုင်ငံများ၏စစ်အင်အားများတည်ဆောက်ခြင်း၊ လက်နက်သစ်တွေတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးအောင်လုပ်ဆောင်ခြင်းများသည် ဘယ် တော့မှ ကောင်းသောရည်ရွယ်ချက်အတွက်အသုံးပြု၍ရမည် မဟုတ်ပေ။ အဏုမြူလက်နက်တွေကို ယှဉ်ပြိုင်ဖို့ဆိုရင် အဖျက်စွမ်းအားကြီးမားသော လက်နက်များကိုအလားတူ ပေါ်ပေါက်စေဖို့ဘဲ ဖြစ်ပါသည်။ တိုင်းပြည် တိုင်းသည် သူတို့ဖာသာသူတို့ အသက်ရှင်ကျန်ရစ်ရန် ရည်ရွယ်ကြိုးပန်းခြင်း ဖြင့် ဆန့်ကျင်ကြလိမ့်မည်။ ဘာရည်ရွယ် ချက်ဆိုတာကအကြောင်းမ ဟုတ်ပါ။အကြိမ်တခါလုံရုံနဲ့အဏုမြူလက်နက်နဲ့ စစ်ရေးစွမ်းရည်တို့သည် မ ကောင်းတဲ့ရည်ရွယ်ချက်မှာဘဲအသုံးချလို့ရပါလိမ့်မည်။
တချိန်တုံးက ရောမမြို့မှာရှိတဲ့ ယုံကြည်သူတွေကို ရှင်ပေါလုက၊ ဤက မ္ဘာကြီးရဲ့ အလိုကို မလိုက်ဘဲ မိမိတို့ စိတ်နှလုံးများကို အသစ်ပြန်လည် ပြုပြင်ခြင်းဖြင့်၊ ဘုရားရှင်နောက်လိုက်ရန် ပြောခဲ့ပါသည်။ ဤစကားစုလေး ဒီခေတ်မှာရှိနေကြသည်ကျွန်တော်တို့အတွက် အင်မတန်မှ သင့်လျော်လှပါ သည်။ ဤနောက်ဆုံးသော နေ့ရက်တွေမှာ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားသခင်သည် ကောင်းမြတ်ခြင်း၊ နှစ်သက်ခြင်းနှင့်စုံလင်ခြင်းဆန္ဒကို ကောင်းစွာသဘော ပေါက်နားလည်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းနှင့်အတူဘုရားရှင်နောက် လိုက် လျှောက်ရပါလိမ့်မည်။
မည်သို့ဆိုစေကာမူကျွန်ုပ်တို့တွင်ချို့ယွင်းချက်များစွာရှိပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ ၏ အရှင်သခင်မှာအန္တတန်ခိုးရှင်ဘုရာသခင်ဖြစ်တော်မူသည်။ အနန္တတန်ခိုး တော်သည်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အဖြစ် ကျွန်ုပ်တို့အထဲမှာ ကျိန်းဝပ် လျက်ရှိပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ခန္ဓာကိုယ်သည် အားနည်းနေသော်ငြားလည်း ကျွန်ုပ်တို့အတွင်းမှာရှိသော သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် အလွန်သန်မာပါ သည်။ ဤသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်က ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်များကို အသစ်ပြု ပြင်သောအားဖြင့် နှုတ်ကပတော်၌ ယုံကြည်ပြီး၊ ထိုသို့အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏ နောက်တော်သို့ လိုက်နိုင်ကြပါမည်။
သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်၏တန်ခိုး၌ ကျွန်ုပ်တို့ အားလုံးမှီခိုလျက် ကျွန်ုပ်တို့၏ စိတ်များကို အသစ်ပြုပြင်ပြီး ဘုရားရှင်၏အမှုတော်ထမ်းဆောင် နေကြစဉ်ဘုရားရှင်ထက် ကျွန်ုပ်တို့ထံပြန်ကြွလာလျှင်၊ ကျွန်ုပ်တို့ သူနောက်သို့ လိုက်ကြပါစို့။ ခရစ်တော်ပြနြွ်ကလာမည့် ရက်မတိုင်မီအထိ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကို ပျံ့နှံ့စေရန်ဖြန့်ကြဲဖို့ အသက်ရှင်ကြပါ စို့။ ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကို ယုံကြည်လျက် သင်ကျွန်ုပ်တို့၏ စိတ်နှလုံးကို အသစ်ပြုပြင်ကြပါစို့။