တရားဟောချက်များ

ဘာသာရပ် ၉ - ရောမဩဝါဒစာ (ရောမဩဝါဒစာအနက်ဖွင့်ကျမ်းများ)

[16] အောင်မြင်သောသူအား အသက်ပင်၏အသီး

အောင်မြင်သောသူအားအသက်ပင်၏အသီးကိုစားစေမည်ဟုအဘယ့်ကြောင့်ပြောဆိုနေပါသနည်း။ သူကျွန်ုပ်တို့အားထိုကဲ့သို့သင်နေခြင်းမှာ မှား ယွင်းသောပရောဖက်များ၏လိမ်ညာခြင်းကိုစောင့် ကြည့်ဆန့်ကျင်ရန်အတွက် ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်၌ ဆင်ခြင်ကာ “စစ်မှန်သောရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းသည်အဘယ်နည်းဟုကိုယ် ကိုကိုယ်မေးသင့်ပါသည်။”လူတို့၏သင်ခန်းစာနှင့် ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ် တော်ကိုရောနှော စေကာမှန်ကန်သည့်သဘောဆောင်နေသည့်အရာသည် သတင်းကောင်းဖြစ်သည်ဟုမဆိုနိုင်ပါ။ များစွာ သောနာမည်ကြီးတရားဟော ချက်များစွာရှိပါသည်။ များစွာသောနာမည်ကြီးတရားဟောဆရာများ၌ သူတို့ တွက်တရားဟောချက်ရေးပေးသည့်ကြေးစားစာရေးသူများရှိပါသည်။ သူတို့ပြု သည့်အရာမှာတစ်စုံတစ်ယောက်ပြင်ဆင်ထားသည့်တရားဟောချက်အားဖတ် ရုံသက်သက်မျှသာဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘယ်သောအခါမှ နိကောလ၏ထောင်ချက်အမိမခံသင့် ပေ။ ဒုတိယအကြိမ်မွေးဖွားခြင်းခံပြီးသော အသင်းတော်သည် ရုပ်ဝတ္ထုနောက် သို့မလိုက်ရန် အလွန်သတိထားရမည်ဖြစ်ကာ၊ အထူးသဖြင့် အမှုတော်ဆောင် များသည် အဆက်မပြတ်စောင့်ထိန်းသင့်ပြီး အဖွဲ့အစည်း၌ရှိသောတစ်ဦးတစ် ယောက်စီတိုင်းသည် ထိုကဲ့သို့သတိထားရမည်ဖြစ်သည်။ အသင်းတော်အား ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းများဖြင့်ချယ်လှယ်ရန်အတွက် အသင်းသားများထံမှ ငွေနိုက်ရန် ကြိုးစားပြီးအသင်းတော်သည် ဘုရားဝတ်ပြုသည့် ဘုရားကျောင်းထက် နန်း တော်နှင့်တူအောင်ပြုပြင်ခြင်းနှင့် ထိုသို့ပြုစဉ်တွင် သခင်ဘုရားသည် အလျင် အမြန်ကြွလာတော့မည်ဟု ပြောဆိုနေခြင်းမျိုးသည် မှားယွင်းသော ယုံကြည် ခြင်းဖြစ်ကာ အတိအကျ ဖြင့်ဆိုသော် နိကောလ၏ အကျင့်ပင်ဖြစ်သည်။ 
ကျွန်ုပ်တို့သည်အထူးသဖြင့်မှားယွင်းသောသိုးထိန်းများကိုသတိထားကာ ကျွန်ုပ်တို့သည် သူတို့၏ယုံကြည်ခြင်းနောက်လိုက်ရန် လိမ်ညာခြင်းမခံရစေဖို့ သတိထားနေရမည်ဖြစ်သည်။ သန့်ရှင်းသူတို့သည် ငွေကိုမချစ်သင့်ပေ။ ထိုအ ရာထက်ဘုရားသခင်၏ရှေးဦးစွာသော ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြစ်သည့် ရေနှင့်ဝိညာဉ် တော်သတင်းကောင်းကို ချစ်ကာစောင့်ထိန်းထားရ မည်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ သည် သူနှင့်တွေ့ဆုံသည့် နေ့ရက်တိုင်အောင် သူသည် ကျွန်ုပ်တို့အား ခရစ်တော်၏ရေနှင့်အသွေးတော်အားဖြင့် ကယ်တင်ခဲ့သည်ဆိုသည့် သမ္မာတ ရားကိုဆုပ်ကိုင်ကာ သစ္စာရှိစွာရပ်တည်နေရမည်ဖြစ်သည်။ ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်အားလုံးတို့အားသူ၏ဗတ္တိဇံနှင့်ကားတိုင်ပေါ်မှ သေခြင်းအား ဖြင့် သယ်ဆောင်သွားသည်ဆိုသည့် ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပါတ်တော်၌ သယ် ဆောင်သွားမည်ဆိုသည့်ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်၌ ယုံကြည်ရမည် ဖြစ်သည်။ 
နိကောလနောက်လိုက်သောသူတို့သည် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော် သတင်း ကောင်းကို ဘယ်သောအခါမျှဟောပြောမည်မဟုတ်ပေ။ သူတို့သည် ရေနှင့် ဝိညာဉ်တော် သတင်းကောင်းဟောပြောခြင်းအလုပ်၌ စိတ်ဝင်စားခြင်းမရှိဘဲ ငွေရရန်အတွက်သာ ကြိုးစားတတ်ကြသည်။ ဤသူတို့သည် ဣသရေလလူ တို့အား ခုလုတ်တိုက်စေကာ ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်စေသည့် ယနေ့ခေတ်သစ် ဗာလမ်ဖြစ်ကြသည်။ သင်ဤအရာကို သတိရသင့်ပေသည်။ ဗာလမ်သည် နောက်ဆုံးဤ ယေရှုသတ်ခြင်းကိုခံခဲ့ရသည်။ ယေရှုမှတ်စာတွင် မှတ်တမ်း တင်ထားသည့်အရာတိုင်း ဤမှားယွင်းသောပရောဖက်သည် ဣသရေလလူတို့ ကာနန်ပြည်ကို အောင်နိုင်သောအချိန်၌ ယေရှု၏ဓားချက်ဖြင့် အသတ်ခံခဲ့ရ သည်။ ဗာလမ်အသတ်ခံခဲ့ရသည့်အကြောင်းမှာ သူသည် စစ်မှန်သော ဘုရား သခင်၏အစေခံမဟုတ်သောကြောင့်ပင်ဖြစ်သည်။ အပြစ်မဲ့သည့် ယုံကြည်သူ များအား ယေရှုနာမကို အသုံးပြုပြီးခေါင်းပုံဖြတ်ကာမိမိ၏ ဝမ်းဖြည့်တတ်သူ များသည် ယနေ့ခေတ်သစ်ဗာလမ်များဖြစ်ကြသည်။ ဗာလမ်သည် မိမိ၏ဝမ်း ဖြည့်ရန်အတွက်မည်သို့သောနည်းလမ်းကိုအသုံးပြုခဲ့သည်ကို ကျွန်ုပ်တို့သတိ ထားရမည်ဖြစ်သည်။ 
ဘုရားသခင်သည် ဧဖက်အသင်းတော်၏အစေခံတို့အား “အကြင်သူ သည် အောင်မြင်၏ထိုသူသည် ငါ၏ဘုရားသခင်ပရဒိသုဥယျာဉ်၌ရှိသော အ သက်ပင်၏အသီးကို စားစေခြင်းငှါ ငါအခွင့်ပေးမည်”ဟု မိန့်တော်မူသည်။ ထို အရာအားအခြားနည်းဖြင့်ထားသော် ဤကျမ်းပိုဒ်က ဆိုထားသည်မှာ တွန့် ဆုတ်ကာ၊ဆုံးရှုံးသူတို့သည် သေရမည်ဟုလည်းဆိုထား၏။ ဗာလမ်လမ်းစဉ် လိုက်လျှောက်ခြင်းသည် တစ်ဦးတစ်ယောက်၏မိမိသေခြင်းလမ်းကို မိမိရွေး ချယ်ခြင်းကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်သည်သူ၏သတိပေးစကားကို ကျွန်ုပ်တို့ ထံပေးထား၏သို့မှသာကျွန်ုပ်တို့သည်နိကောလ၏ထောင်ချောက်တွင်း၌ ကျ မည် မဟုတ်ပေ။
မုရနမြို့၌ရှိသော အသင်းတော်၏တမန်ကို ဤသို့ရေး၍မှာလိုက်လော့။ အဦးဆုံး သောသူ၊ နောက်ဆုံးသောသူတည်းဟူသော၊ အရင်သေ၍ အသက်ရှင် လျက်ရှိသောသူ၏အမိန့်တော်ကား၊သင်အကျင့်ကျင့်ခြင်း၊ဒုက္ခခံခြင်း၊ ဆင်းရဲ ခြင်းကို ငါသိ၏။သို့သော်လည်းသင်ကြွယ်ဝပြည့်စုံခြင်းရှိ၏။ ယုဒလူဖြစ်ယောင် ဆောင်၍ ယုဒလူမှန်မဟုတ်၊ စာတန်၏အပေါင်းအသင်းဖြစ်သောသူတို့၏ ကဲ့ရဲ့ခြင်းကိုလည်းသိ၏။ သင်သည်ခံရမည့်အရာတစုံတခုကိုမျှမကြောက်နှင့်။ သင်တို့သည် စုံစမ်းခြင်းကို ခံရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ မာရ်နတ်သည် သင်တို့တွင် အချို့ကိုထောင်ထဲ၌ လှောင်ထား၍၊ သင်တို့သည် ဆယ်ရက်ပတ်လုံးဆင်းရဲ ဒုက္ခကို ခံရကြလမ့်မည်။ သေသည်တိုင်အောင် သစ္စာစောင့်လော့။ သို့ဖြစ်လျှင် အသက်သရဖူကို ငါပေးမည်။ ဝိညာဉ်တော်သည် အသင်းတော်တို့အား အဘယ်သို့မိန့်တော်မူသည်ကိုနားရှိသောသူမည်သည်ကားကြားပါစေ။ အောင် မြင်သောသူကို ဒုတိယသေခြင်းသည် မညှင်းဆဲရ။ 
စမုရနအသင်းတော်သည် ရှင်ပေါလုဧဖက်အသင်းတော်၌ အမှုတော် ဆောင်နေသည့်ကာလအတွင်း စတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အထက် ပါကျမ်းပိုဒ် အရ ဤအသင်းတော်၏အသင်းသားများသည် ဆင်းရဲကြကာ သူတို့၏ယုံ ကြည်ခြင်းကြောင့် သူတို့၏အဖွဲ့အစည်းအတွင်း ယုဒလူတို့၏ တိုက်ခိုက်ခံရ သူများဖြစ်ကြသည်။ ဤအသင်းတော်သည် ယုဒလူတို့အားဖြင့် မည်မျှညှင်း ပန်းနှိပ်စက်ခြင်းခံခဲ့သည်ကို အသင်းတော်ဖခင်များခေတ်က သင်းအုပ်တစ်ဦး ဖြစ်သည်။ မာတုရခံရခြင်းအား ကြည့်ခြင်းဖြင့်သိနိုင်ပါသည်။ 
ကနဦးအသင်းတော်၏ သန့်ရှင်းသူတို့သည် ခရစ်တော်အား မိမိတို့၏ ကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ် ငြင်းပယ်ခဲ့သော ယုဒလူတို့၏အဆက်မပြတ် ညှင်း ပန်းနှိပ်စက်ခြင်းကိုခံခဲ့ရကြသည်။ စမုရနရှိအသင်းတော်သည် ရှင်ပေါလုစတင် တည်ထောင်ခဲ့သောအသင်းတော်ဖြစ်သည်။ အဦးဆုံးသောသူ၊ နောက်ဆုံး သောသူတည်းဟူသော အရင်သေ၍အသက်ရှင်လျက်ရှိသော ဟူသည့်စကား ဖြင့် ယောဟန်သည် စင်္ကြဝဠာတစ်ခုလုံးကို ဖန်ဆင်းသောဘုရားသခင်ကို ရည်ညွှန်းပါသည်။ 
အပျိုကညာ မာရိအားဖြင့် မွေးဖွားသောကျွန်ုပ်တို့၏ သခင်သည် ဗတ္တိဇံ ဆရာယောဟန်အားဖြင့် လောက၏အပြစ်အားလုံးတို့ကို သယ်ဆောင်သွား ပါကာ ကားတိုင်ပေါ်တွင် အသွေးသွန်းခြင်းဖြင့် အပြစ်အတွက် တရားစီရင်ခံခဲ့ သည်။ ထို့နောက် သူသည် သုံးရက်မြောက်သောနေ့တွင် သေခြင်းမှရှင်ပြန်ထ မြောက်ကာ ဘုရားသခင်၏လက်ရာဘက်တွင် ထိုင်နေတော်မူ၏။ ယေရှုသည် ဘုရားသခင်၏ အသင်းတော်၏တမန်အား ကျွှန်ုပ်တို့၏ ကယ်တင်ရှင်အနေ ဖြင့်သာမဟုတ်ဘုန်းတန်ခိုးကြီးသောဘုရားသခင်အဖြစ်စကားပြောတော်မူ၏။ 
 
 
သင်အကျင့်ကျင့်ခြင်း၊ ဒုက္ခခံခြင်း၊ ဆင်ရဲခြင်းကို ငါသိ၏။ 
 
အခန်း ငယ် ၁၇ သခင်ဘုရားသည် စမုရနရှိအသင်းတော်ကြုံတွေ့နေရ သော အခက်အခဲနှင့်ဘေးဒါဏ်ကြီးမျိုးစုံကို သိတော်မူ၏။ စမုရနအသင်းတော် သည် ရုပ်ဝတ္ထုပိုင်းတွင် ဆင်းရဲသော်လည်း ဝိညာဉ်ရေးရာပိုင်းတွင် ချမ်းသာ ကြွယ်ဝ၏။ “စမုရန၌ များစွာသောယုဒလူတို့နေထိုင်ကြ၏။ ထိုသူများအား ဘုရားသခင်က ယုဒလူအဖြစ်ယောင်ဆောင်၍ ယုဒလူမှန်မဟုတ်၊ တမန်၏အ ပေါင်းအသင်းဖြစ်သောသူဟု ဖေါ်ဆောင်ထားသည်။ ဤယုဒလူတို့သည် သူတို့ ကိုယ်သူတို့ စာတန်၏ရည်ရွယ်ချက်များဆောင်ရွက်ရန် ကရိယာတစ်ခုအနေ ဖြင့် အပ်နှံကြသောကြောင့် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်း ဟောပြောရန် အတွက် အနှောက်အယှက်ဖြစ်လာခဲ့ကာ ဘုရားသခင်၏အသင်းတော်အား ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခဲ့ကြသည်။ သူတို့ယုံကြည်ထားသည်မှာ သူတို့သာလျှင် အများလက်ခံသော ယုဒလူများဖြစ်ပြီး သူတို့သာလျှင် အာဗြဟံ၏ သားသမီး များဖြစ်သည်ဟု လက်ခံထားကြသည်။ သို့သော် အမှန်တကယ်တွင် သူတို့ သည် အာဗြဟံ၏ယုံကြည်ခြင်းကို လိုက်လျှောက်ရန်ပျက်ကွက်ရုံသာမက ထိုထက်ပို၍ ဆိုးရွားစွာပင် ကျင့်ကြသည်၁၆း၁၇-၁၈။” သူတို့ဘိုးဘွားများ၏ ဘုရားသခင်ကို ငြင်းပယ်ခြင်းဖြင့်အဆုံးသတ်ကြသည်။ ဤယုဒလူတို့၏ လေးလံစွာညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခံရသည့်ကြားစမုရနအသင်းတော်သည် ဆင်းရဲ သော်လည်း ဝိညာဉ်ရေးရာ၌ ကြွယ်ဝပြည့်စုံသော အသင်းတော်ဖြစ်သည်။ 
အခန်းငယ်သင်သည် ခံရမည့်အရာ တစုံတခုကိုမျှမကြောက်နှင့် သင်တို့ သည် စုံစမ်းခြင်းကိုခံရမည်အကြောင်း၊ မာရ်နတ်သည် သင်တို့တွင် အချို့ကို ထောင်ထဲ၌ လှောင်ထား၍ သင်တို့သည် ဆယ်ရက်ပတ်လုံးဆင်းရဲဒုက္ခကို ခံရကြလိမ့်မည်။ သေသည်တိုင်အောင်သစ္စာစောင့်လော့။ သို့ပြလျှင် အသက် သရဖူကို ငါပေးမည်။ ဘုရားသခင်သည် စမုရနအသင်းတော်အား “သင်ခံရ မည့်အရာတစ်စုံတစ်ခိုကိုမျှ မကြောက်နှင့်”ဟု မိန့်တော်မူ၏။ သူသည် သူတို့အား သေသည်တိုင်အောင်သစ္စာစောင့်ရန်လည်း မိန့်တော်မူခဲ့ကာ အသက်သရဖူကိုပေးမည်ဟုလည်း ကတိတော်ထားခဲ့သည်။ စာတန်သည် စမုရနအသင်းတော်ရှိ အချို့သောသန့်ရှင်းသူတို့အားခြိမ်းခြောက်ကာ သူတို့ ယုံကြည်ခြင်းကိုချိုးဖျက်ရန်ကြိုးစားမည်ကိုသခင်ဘုရားသည် ကြိုသိခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။ 
 
 
သေသည့်တိုင်အောင်သူ့အပေါ်သစ္စာစောင့်သိပါကအသက်သရဖူကိုပေးမည်ဟုကတိတော်ထားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ 
 
ဤကျမ်းပိုဒ်အားဖြင့် ၂၆ သခင်ဘုရားသည် ကျွန်ုပ်တို့အား ပြောနေ သည်မှာ နောက်ဆုံးသောကာလ၌ အသက်ရှင်သောဘုရားသခင်၏ အစေခံ နှင့်သူ၏သန့်ရှင်းသူတို့သည် စာတန်နှင့်သူ၏နောက်လိုက်များ၏ ညှင်းပန်းနှိပ် စက်ခြင်းကိုခံရမည်ဟုဖြစ်သည်။သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၌ သေသည်ထိတိုင်ဘုရား သခင်ပေါ် သစ္စာရှိရန်ခွန်အားရှိလာပေလိမ့်မည်။ ဤခွန်အားသည် ကျွန်ုပ်တို့ ထံသို့ ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းကို ယုံကြည်ခြင်းနှင့်ဘုရားသခင် ကျွန်ုပ်တို့အား ကတိပေးထားသည့်ဝိညာဉ်တော်သည် အသင်းတော်တို့အား အဘယ်သို့မိန့်တော်မူသည်ကိုနားရှိသောသူမည်သည်ကားကြားပါစေ။ အောင် မြင်သောသူကို ဒုတိယသေခြင်းသည် မညှင်းဆဲရ။ 
နောက်ဆုံးသောကာလ၏ ယုံကြည်သူတို့သည် ဘုရားသခင်ကို ဆန့် ကျင်ရပ်တည်ကြပေ။ သူတို့နှင့်အန္တိခရစ်ကို ဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်သည့် တိုက်ပွဲ တွင်စေ့စပ်ပါဝင်ကြရမည်ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်ကျွန်ုပ်တို့အား မိန့်တော်မူ သည်မှာစစ်မှန်သောသတင်းကောင်းနှင့်ကောင်းကင်တွင် မျှော်လင့်ချက်ရှိသူ တို့သည်သာလျှင် သူတို့၏ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် အောင်ပွဲခံရမည်ဖြစ်သည်။ ဘုရား သခင်သည် သူ၏သမ္မာတရားနှင့်ယုံကြည်ခြင်း နှုတ်ကပတ်တော်ကို ကျွန်ုပ်တို့ အားပေးခြင်းဖြင့်ယုံကြည်သူတိုင်းကို သူ့ရန်သူအပေါ်အောင်နိုင်ခွင့်ပေးသည်။ ၄း၅မေးခွန်းတစ်ခုသာရှိသည့်အရာမှာ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်နှင့်သူ၏ အစေခံများဘက်၌ရှိမရှိကိုပင် ဖြစ်သည်။ 
ရောမသြဝါဒစာ ၈း၁၈ ငါတို့အား ပေါ်ထွန်းလတံ့သော ဘုန်းတော်ကို ထောက်သော်ယခုမျက်မှောက်ကာလ၌ ခံရသောဆင်းရဲဒုက္ခကို ပမာဏမပြု ထိုက်ဟု ငါသဘောရှိ၏ဟု ကျွန်ုပ်တို့ကိုပြောပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အန္တိခရစ် နှင့် သူ့နောက်လိုက်များ၏ညှင်းပန်းနှိပ် စက်ခြင်းခံရချိန်သည် ခေတ္တမျှသာဖြစ် ပေမည်။ ဖြစ်နိုင်ခြေအားဖြင့်ဆယ်ရက်ခန့်မျှသာဖြစ်ပေမည်။ ဘုရားသခင်အား ကိုးစားလျှက်သင်သည် ဤတိုတောင်းလှသောဆင်းရဲဒုက္ခခံရချိန်ကို ကြံ့ကြံ့ခံ နိုင်ကာ အန္တိခရစ်ကို အောင်မြင်ပြီး ဘုရားသခင်ကို ဘုန်းထင်ရှားစေကာ သူ၏ထာဝရ နိုင်ငံတော်အား သင်၏ဆုအဖြစ်လက်ခံရရှိပါ။ ဘုရားသခင်သည် သန့်ရှင်းသူတို့အား သူတို့၏အန္တိခရစ်နှင့် ဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်သည့် တိုက်ပွဲ အတွက်ခွန်အားပေးထားပါသည်။ 
ကျွန်ုပ်တို့၏ ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းအပေါ်ထားရှိသော ယုံ ကြည်ခြင်း ဤနေရာတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ခန္ဓာသေခြင်းကို ရည်ညွှန်းကာ ဒုတိယ သေခြင်းသည် ထာဝရငရဲအိုင်ထဲ၌ ထာဝရအပြစ်စီရင်ခြင်းခံရရန် ဝိညာဉ် သေခြင်းကိ ရည်ညွှန်းပါသည်။ သန့်ရှင်းသူတို့အတွက် သူတို့၏ခန္ဓာသေ ခြင်း ဖြစ်သည့် မာတုရ၏။သို့သော် ဝိညာဉ်သေခြင်းမျိုးမရှိပေ။ 
 
 
သေသည့်တိုင်အောင်သစ္စာစောင့်လော့
 
စမုရနမြို့၌ရှိသော အသင်းတော်၏တမန်ကို ဤသို့ရေး၍မှာ လိုက်လော့။ အဦးဆုံးသောသူ၊ နောက်ဆုံးသောသူတည်းဟူသော၊ အရင်သေ၍ အသက်ရှင် လျက်ရှိသောသူ၏အမိန့်တော်ကား၊ သင်အကျင့်ကျင့်ခြင်း၊ ဒုက္ခခံခြင်း၊ ဆင်း ရဲခြင်းကိုငါသိ၏။ “သို့သော်လည်း သင်ကြွယ်ဝပြည့်စုံခြင်းရှိ၏။ ယုဒလူဖြစ် ယောင်ဆောင်၍ ယုဒလူမှန်မဟုတ်၊ စာတန်၏အပေါင်းအသင်းဖြစ် သောသူ တို့၏ကဲ့ရဲ့ခြင်းကိုလည်းသိ၏။ သင်သည်ခံရမည့်အရာတစုံ တခုကိုမျှမ ကြောက်နှင့်။ သင်တို့သည် စုံစမ်းခြင်းကို ခံရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ မာရ်နတ်သည် သင်တို့တွင်အချို့ကို ထောင်ထဲ၌ လှောင်ထား၍၊ သင်တို့သည် ဆယ်ရက် ပတ်လုံးဆင်းရဲဒုက္ခကို ခံရကြလမ့်မည်။ သေသည်တိုင်အောင် သစ္စာစောင့် လော့။ သို့ဖြစ်လျှင်အသက်သရဖူကိုငါပေးမည်။ ဝိညာဉ်တော်သည် အသင်း တော်တို့အား အဘယ်သို့မိန့်တော်မူသည်ကို နားရှိသောသူမည်သည်ကား ကြားပါစေ။ အောင်မြင်သောသူကို ဒုတိယသေခြင်းသည် မညှင်းဆဲရ ၁၆း၂၅-၂၇။”ကနဦးအသင်းတော်ကာလတွင် များစွာသောခရစ်ယာန်တို့သည် ရောမ အာဏာပိုင်တို့၏ ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းလက်မှ မည်သို့လွှတ် မြောက်နိုင်မည့် အကြောင်းလုံခြုံရာအရပ်ကိုလှည့်လည်ရှာဖွေခဲ့ကြရသည် ရောမအင်ပါယာ သည်။
ဘုရင်သေဆုံးပြီး နောက်ပိုင်း၌ပင် ခရစ်ယာန်တို့အား ညှင်းပန်းနှိပ် စက်ရေး ပေါ်လစီကို ဆက်လက်တည်စေခဲ့သည်။ ခရစ်ယာန်တို့သည်လည်း နောက်ဆက်တွဲအင်ပါယာတို့အပေါ် နာခံခြင်းမရှိခဲ့ကြပေ။ ကနဦးသန့်ရှင်း သူတို့သည် ရောမအင်ပါယာ၏လောကီအာဏာရှိခြင်းအပေါ် အသိအမှတ်ပြု သဘောပေါက်လက်ခံခဲ့သော်လည်း သူတို့၏ယုံကြည်ခြင်းကို စွန့်ပယ်စေသော အခါတွင် အသိအမှတ်မပြုပေးနိုင်တော့ပေ။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် သူတို့ သည် ထိုကဲ့သို့ သောရောမအာဏာရှင်တို့၏တောင်းဆိုမှုကို ဆန့်ကျင်ရပ် တည်ကြသည်။ ကနဦးအသင်းတော်၏ မှတ်တမ်းသည် ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်း မာတုရခံခြင်းများဖြင့် ပြည့်နှက်လျက်ရှိသည်။ 
ဗျာဒိတ်ကျမ်း၏စကားလုံးများသည် ယနေ့ယုံကြည်သူများအတွက် အထူးသဖြင့် ဆီလျောမှုရှိမရှိကို ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်ကျွန်ုပ်တို့မေးသင့်ပေသည် ထို့နောက်တွင်ထိုအရာသည် ယခုမဟုတ်ဘဲ လွန်ခဲ့သောအနှစ်နှစ်ထောင် ခန့်က ရေးသားခဲ့ကာ ကျွန်ုပ်တို့အတွက်မဟုတ်ဘဲ အာရှိပြည်၌ရှိသော အသင်း တော်ခုနှစ်ပါးထံသို့ ရေးထားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုအရာသည် မည်သို့ကျွန်ုပ် တို့နှင့်ဆီလျော်ခြင်းရှိနိုင်ပါမည်နည်း။ထိုအရာသည် ဆီလျော်မှုရှိသည် အဘယ် ကြောင့်ဆိုသော် ထိုအရာသည် ကျွန်ုပ်တို့အား အနာဂါတ်တွင်ဖြစ်လာမည့် လျှို့ဝှက်ချက်များကိုကျွန်ုပ်တို့တွက်ဖေါ်ပြသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ သည် ဗျာဒိတ်ကျမ်း၌ဖေါ်ပြထားသည့် တတိယခေတ်ဖြစ်သည့် မြင်းနက် ခေတ်တွင် အသက်ရှင်နေကြောင်း သဘောပေါက်နားလည်ထားရပေမည်။
မြင်းဖြူနှင့်မြင်းနီခေတ်ကိုကျော်လွန်ပြီးကျွန်ုပ်တို့သည် ယခုတွင်မြင်းနက် ခေတ်ကုန်ဆုံးလုနီးအချိန်တွင် အသက်ရှင်နေကြသည်။ ကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံး သည် ခန္တာနှင့်ဝိညာဉ်ဆိုင်ရာခေါင်းပါးမှုကို လျှင်မြန် စွာကြုံတွေ့ရတော့မည် ဖြစ်သည်။ အမှန်တွင်အစာခေါင်းပါးသည့် ခေတ်သည် ယခုပင်ရောက်ခဲ့ပြီ ဟုပင် ပြောနိုင်ပါသည်။ ယခုမျက်မှောက်ခေါင်းပါးသည့် မြင်းနက်ခေတ် ဖြတ်ကျော်ပြီးချိန်တွင် မြင်းမွဲခေတ်ရောက်ရှိ လာမည်ဖြစ်သည်။ 
ဗျာဒိတ်ကျမ်၌ဖေါ်ပြသော တံဆိပ်ခုနှစ်ချက်မှာ ဘုရားသခင်သည် သူပ ထမဦးစွာစင်္ကြာဝဠာကြီးကို ဖန်ဆင်းကတည်းကမှစ၍ ခရစ်တော်၌ ခေတ်ကြီး ခုနစ်ခေတ်ကို စီမံထားခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ပထမခေတ်မြင်းဖြူခေတ်သည် သတင်း ကောင်းခေတ်ဖြစ်သည်။ ဒုတိယခေတ်မြင်းနီခေတ်သည် စာတန်၏ခေတ်မ ကောင်းဆိုးဝါးသည်ကမ္ဘာကြီးပေါ်တွင် ကြီးမားသည့် ရှုပ်ထွေးမှုသယ်ဆောင် လာသည့် စစ်ပွဲတိုက်ပွဲနှင့်ဘုရားသခင်၏အသင်းတော်ကို ဆက်လက်ရန်ညှိုး ဖွဲ့သောခေတ်ဖြစ်သည်။ 
ဤခေတ်များနောက်၌ မြင်းနက်ခေတ်လိုက် လာခဲ့၏။ ဤခေတ်ကြီးတွင် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း၌ ခန္ဓာနှင့်ဝိညာဉ်ပိုင်းခေါင်းပါးမှုက ဖျက်ဆီးသည့် ခေတ်ဖြစ် သည်။ ဤမြင်းနက်ခေတ်သည် အချိန်တော်တော်ကြာကတည်းမှစ တင်ခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။ ဤခေတ်ကြီး ကုန်ဆုံးသွားသောအခါတွင် မြင်းမွဲခေတ်သည် စတင် လာတော့မည် ဖြစ်သည်။ ထိုအတွင်း၌ အန္တိခရစ်ထွက်ပေါ်လာပြီးသည်နှင့် တစ်ပြိုင်နက် ဗျာဒိ်တ်ကျမ်းတွင် ဖေါ်ပြထားသည့်ဘေးဒါဏ်ကြီးကာလ တန်ခိုးခုနစ်လုံးသည်လည်း စတင်လာပေလိမ့်မည်။ တံပိုးခုနစ်ချက်၏ နောက် ဆုံးတံပိုးမှုတ်သောအချိန်တွင် သန့်ရှင်းသူတို့သည် ချီဆောင်ခြင်းခံရကာ ဤအ ရာသည် အမျက်တော်ဖလားခုနစ်လုံးဖြင့် လိုက်လာပေမည်။ 
 
 
ထို့နောက် ချီဆောင်ခြင်းခံပြီးသော သန့်ရှင်းသူတို့အတွက် 
 
လေထဲတွင် သိုးသူငယ်၏ မင်္ဂလာဆောင်ပွဲနောက် အမျက်တော်ခွက် ဖလားခုနစ်လုံးပြီးနောက်တွင် သခင်ဘုရားသည် ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူ ကမ္ဘာကြီး သို့ကြွလာကာ သူ၏အနှစ်တစ်ထောင်နိုင်ငံတော်ကို စတင်တည်ထောင် ပေ လိမ့်မည်။အနှစ်တစ်ထောင်နိုင်ငံနောက်၌ အနှစ်တစ်ထောင်တွင်နေ ထိုင်ကြ သော သန့်ရှင်းသူတို့ထံ ရောက်ရှိလာပေမည်။ ထို့ကြောင့် ဗျာဒိတ်ကျမ်း၏ ကျမ်းပိုဒ်များဖြစ်သည့် “သေသည့်တိုင်အောင်သစ္စာစောင့်လော့ အသက်သ ရဖူကို ငါပေးမည်”ဟူသည့် ကျမ်းပိုဒ်နှင့် “အောင်မြင်သောသူကို ဒုတိယသေ ခြင်းသည်မညှင်းဆဲရ”ဆိုသည့်ကျမ်းပိုဒ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် တိုက်ရိုက် ဆီလျှော်သောကျမ်းပိုဒ်များဖြစ်သည်။ အခြားစကားလုံးဖြင့်ဆိုသော် ဗျာဒိတ် ကျမ်းစကားတို့သည်ဗျာဒိတ်ကျမ်း၌ ဖေါ်ပြထားသည့်ခေတ်ကြီးခုနှစ်ခု၏ အစီ အစဉ်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏သခင်ခရစ်တော်၌ ပြည့်စုံခဲ့သည်။ မြင်းပွဲခေတ် ရောက်လာချိန်တွင်အန္တိခရစ်သည် ထွက်ပေါ်လာပေမည်။ ကျွန်ုပ်တို့သခင် ဘုရားသည် ထိုအချိန်၌ ကျွန်ုပ်တို့အတွက်မည်သို့သော ရည်ရွယ် ချက်ရှိ သည်ကို ကျွန်ုပ်တို့သည် နှုတ်ကပတ်တော်မှရှာဖွေရမည်ဖြစ်သည်။ ဘုရားသ ခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အတွက်မည်သို့သောအစီအမံ ချမှတ်ထားသည်နှင့် ထိုအ ရာကို သူမည်သို့ ပြည့်စုံစေမည်။ မည်သို့သောဘေးဒါဏ်ကြီး ဤသို့ဖြစ် လာမည်။ မယုံကြည်သူတို့အပေါ်မည်သို့သော ရုတ်တရက်ဘေးဒါဏ်ကျ ရောက်မည်ဆိုသည်နှင့် ထိုကဲ့သို့သောအရာများကို ဗျာဒိတ်ကျမ်းစကားများမှ နားလည်ခြင်းသည်လုံးဝအရေးပါသည့် အရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤပရောဖက် ပြုသောစကားများသည် သင့်အတွက် အလွန်အရေးပါပြီး ဆက်စပ်ပတ်သက် မှုရှိကြောင်းကို သင်လက်ခံကာ ယုံကြည်ထားသင့်ပေသည်။ 
သင်သည်ဗျာဒိတ်ကျမ်းမှ ပြောသည့်ခုနနှစ်တာဘေးဒါဏ်ကြီးကာလနှင့် ခရစ်တော်၏ ဒုတိယအကြိမ် ကြွလာတော်မူခြင်းအပေါ်၌လည်း ကောင်းစွာ နားလည်ထားခြင်းရှိရမည် ဖြစ်သည်။ ယနေ့များစွာသော ခရစ်ယာန်တို့သည် ပထမဦးစွာ အင်္ဂလန်နိုင်ငံ၌ခန့်တွင်ပေါ်လာပြီး နောက်ပိုင်းတွင်ကြီးကာလ မတိုင်မှီ ချီဆောင်ခြင်း အားယုံကြည်ကြသည်။ 
ဤသီအိုရီသန့်ရှင်းသူတို့၏ချီဆောင်ခြင်းသည်“၇”နှစ်တာဘေး ဒါဏ်ကြီး ကာလမတိုင်မှီဖြစ်မည်ဟု အကြောင်းပြပြောဆိုသည်။ ဤအမြင်၌ ဟေလသ လူတို့သည် ပထမဦးစွာ ချီဆောင်ခြင်းခံရပြီး ထို့နောက်မှ ဘုရားသခင်သည် ဣသရေလတို့ကို ကယ်တင်မည့်အလုပ်ကို စတင်မည်ဟုဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် သန့်ရှင်းသူတို့၏ချီဆောင်ခြင်းသည် အန္တီခရစ်ပေါ်လာခြင်းနှင့် အမျက်တော် ခွက်ဖလားကြီး မသွန်းမှီချိန်တွင်ဖြစ်မည်ဟုဆို၏။ယုံကြည်သူတို့၌ရှိသော ဗျာဒိတ်ကျမ်းနှင့်ပတ်သက်သည့်မေးခွန်းကို ဖြေမည့်အစား ဤစိတ်ကူးအယူ အဆသည် ဗျာဒိတ်ကျမ်း၏စကားများနှင့်ပတ်သက်၍ပို၍ပင်များသော သံသ ယမေးခွန်းများထွက်ပေါ်လာစေကာအကောင်းထက်နာကျင်မှုကို ပို၍ဖြစ်စေ သည်။ 
အကယ်၍ ဘေဒါဏ်ကြီးကာလမတိုင်မှီ ချီဆောင်ခြင်းသီအိုရီ မှန်ခဲ့ပါက ဟေလသယုံကြည်သူတို့တွက် ဗျာဒိတ်ကျမ်းစကားတို့သည် မည်သို့ဆက်စပ် ပတ်သက်မှုရှိမည်နည်း။ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးတို့သည်ကြိုတင်၍ ချီဆောင်ခြင်းခံ ရပါက ဗျာဒိတ်ကျမ်း၌ ပရောဖက်ပြုထားသည့်ဘေး ဒါဏ်ကြီးကာလနှင့် အရေးပါသည့်ဖြစ်ရပ်စဉ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ဆက်စပ် ပတ်သက်ခြင်းရှိ တော့မည်မဟုတ်ပေ။ ဤအတွက်ကြောင့်ပင် များစွာသောသူတို့သည် ဗျာဒိတ် ကျမ်းစကားတို့အား ယုံကြည်ရန်ထက်သိလို စိတ်ဖြစ်ပေါ်စေသည့် အကြောင်း အရာတစ်ခု အဖြစ်သာသတ်မှတ်ကြသည်။ 
ဤသီအိုရီများထဲမှ အဘယ်အရာ၌သင်ယုံကြည်ပါသနည်း။ များစွာသော ယုံကြည်သူ တို့သည် ဘေးဒါဏ်ကြီးကာလမတိုင်မှီ ချီဆောင်ခြင်း သီအိုရီကို ယုံကြည်သည်ဟု ပြောကြသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ထိုအရာသည် သူတို့သင်းအုပ်ဆရာများသင်ပေးထားသည့် အရာဖြစ်သောကြောင့်ပင်ဖြစ် သည်။ သို့သော် သင့်အား ကျွန်ုပ်တို့သည် ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာ ပြောပါရစေ၊ သင်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် တံပိုးခုနစ်ချက်မှုတ်သည့်ဘေးဒါဏ်ကြီးကာလကို ဖြတ်ကျော်ကာ ထိုကာလကြီး၏အလယ်၌ အသက်ရှင်ကြရမည် ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘေးဒါဏ်ကြီးကာလကို ဖြတ်သွားရန် ကြံမ္မာဖန်လာသူများ ဖြစ်သကဲ့သို့ ကျွန်ုပ်တို့၏ယုံကြည်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားစောင့်မျှော် နေသည့် စုံစမ်းခြင်းဘေးဒါဏ်ကြီးများကိုကျော်လွှားနိုင်သော စစ်မှန်ခိုင်မာသည့် ယုံ ကြည်ခြင်းဖြစ်ရမည်ဖြစ်သည်။ 
အကယ်၍ သင်သည် ဘေးဒါဏ်ကြီးကာလမတိုင်မှီ ချီဆောင်ခြင်း သီအိုရီ ကိုယုံကြည်ခဲ့ပါက မည်သို့ဖြစ်မည်နည်း။ သင့်ကိုယ်သင်ပြန်လည် စဉ်းစား ကြည့်ပါ။ ငါသည် ဘေးဒါဏ်ကြီးကာလမတိုင်မှီချီဆောင်ခြင်းခံရမည် ငါထို အရာကြောင့်ဂရုစိုက်စရာမလိုပါဘူးဟုတွေးကာနောက်ဆုံးသောကာလတွက် သင်၏ယုံကြည်ခြင်းကို ပြင်င်နေမည်မဟုတ်ပေ။ ဘုရားသခင်၏ နှုတ်က ပတ်တော်မှ ဖြစ်လာလိမ့်မည်ဟုဆိုထားသည့်အတိုင်း ခုနစ်နှစ်တာ ဘေးဒါဏ် ကြီးကာလရောက်လာသောအခါတွင် မိမိ၏ယုံကြည်ခြင်းအား ဘေးဒါဏ်ကြီး ကာလတွက်မပြင်ဆင်ထားသူတို့သည် ကြီးမားသောရှုပ်ထွေးမှုဖြင့် လွှမ်းခြုံ ကာ ဆင်းရဲဒုက္ခနှင့် ဖြစ်နိုင်ခြေအားဖြင့် သေခြင်းပင်ဖြစ်ပေမည်။ ထိုအရာသည် သူတို့၏ယေရှုပေါ်ယုံကြည်သော ယုံကြည်ခြင်းပင်လျှင် ပျက်ယွင်း သွားမည် ဟုပင်ဖြစ်သည်။ များစွာသောသူတို့သည် ဘေးဒါဏ်ကြီးကာလကို ကျော်လွှာ နိုင်ခြင်းမရှိဘဲ သူတို့၏ယုံကြည်ခြင်းတိုက်ပွဲတွင် ရှုံးနိမ့်ခြင်းဖြင့် အဆုံးသတ်ပေ မည်။ 
ဘေးဒါဏ်ကြီးကာလမတိုင်မှီချီဆောင်ခြင်းသီအိုရီမပေါ်ထွက်လာ မှီချိန်၌ များစွာသောခရစ်ယာန်တို့သည် ခုနစ်နှစ်တာဘေး ဒါဏ်ကြီးကာလကို သူတို့ ကျော်ဖြတ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်ထိုအရာပြီးခရစ်တော်ဒုတိယအကြိမ် ပြန် လည်ကြွလာသောအချိန်မှသာ သူတို့သည် ချီဆောင်ခြင်းခံရမည်ဖြစ်ကြောင်း ကိုအမှန်ပင်ယုံကြည်ခဲ့ကြသည်။မိမိတို့သည်ခုနစ်နှစ်တာဘေးဒါဏ်ကြီး ကာ လကို ဖြတ်ကျော်သွားရမည်ဟုတွေးကြကာ သူတို့၏ယုံကြည်ခြင်းအား ထက် သန်စွာ ထို့အပြင်ကြောက်ရွံ့စွာဖြင့် ပြင်ဆင်ကြသည်။ သူတို့တွက် ဘေးဒါဏ် ကြီးကာလကို ဖြတ်သွားရမည်မှာ ကြောက်ရွံ့ဖွယ်မြင်ကွင်းဖြစ်ခဲ့သလို ထိုအ ရာသည် လူတိုင်းအတွက်ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ သို့သော် ထိုကဲ့သို့သော ယုံကြည်မှု သည်လည်းစာပေသင်ကြားမှုနှင့်ဆိုင်သော သီအိုရီမျှသာဖြစ်ကာ ဘုရားသခင် ၏ နှုတ်ကပတ်တော်အားလျစ်လျူရှုခြင်းမှ ဖြစ်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ 
ထို့နောက် ရှေးရိုးဝါဒကိုကိုင်ကာ အားယုံကြည်သူများလည်းရှိ၏။ ဤသူ တို့သည် အနှစ်တစ်ထောင်နိုင်ငံအား သင်္ကေတအားဖြင့်သာမြင်ကြ၏။ ထိုသူ တို့သည် ထိုအရာအား ခရစ်တော်၌ရှိသောယုံကြည်သူတို့ကယ် တင်ခြင်းအား ဖြင့်ရရှိထားသောငြိမ်သက်ခြင်းကိုကိုယ်စားပြုရန်အတွက်ထားသောသင်္ကေတ တစ်ခုအဖြစ်သာမြင်ကြ၏။ ထိုကဲ့သို့ သောစာပေသင်ကြားမှုမှ ဖြစ်သောသီအို ရီများမှန်ကန်ခဲ့သော် ကျွန်ု်ပ်တို့သည် လောက၌ဖြစ်နေသော အရာတို့အပေါ် သတိမထားဘဲမနေနိုင်ပေ။ 
အကြောင်းမှာ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးည် ဘေးဒါဏ်ကြီးမစတင်မှီ ဘုရားသ ခင်အားဖြင့် လေထဲသို့ မြောက်ခြင်းခံရမည်ဖြစ်သောကြောင့်ပင် ဖြစ်သည်။ သို့သော် အကယ်၍သူတို့မမှန်ခဲ့ပါက အဘယ်အရာဖြစ်လာမည်နည်း။ ကျွန်ုပ် တို့ ယုံကြည်ခြင်းကိုမပြင်ဆင်ဘဲကြီးမားသည့် ဘေးဒါဏ်ကြီးကာလကို ကြုံ တွေ့သောအခါတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် မလှုပ်နိုင်အောင်ပင် အကြောက်တရား၏ ဖမ်းဆီးခြင်းခံရပေမည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ယုံကြည်ခြင်းအတွက် ကာကွယ်နိုင်ခြင်း မရှိဘဲစုံစမ်းခြင်းနှင့်ဘေးဒါဏ်ကြီးလှိုင်းတို့ကြားလက်နက်ချကာ ကျန်ရှိနေ သောလောကကဲ့သို့ပင် ကျရှုံးသွားမည်ဖြစ်သည်။ သို့သော်ဘုရားရှင် ကျွန်ုပ်တို့ အား မိန့်တော်မူခဲ့သည်မှာ အသက်စာစောင်၌ အမည်ရေးထားသူတို့မှာ -(ထိုအရာသည်ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဒုတိယအကြိမ် မွေးဖွားခြင်းခံရသူ များကိုဆိုလိုသည်)ဘယ်သောအခါမျှအရှုံးပေးမည်မဟုတ်ပင်ဖြစ်သည်။ ဘုရား ရှင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား သူ၏ဗျာဒိတ်တော်စကား၌ မိန့်တော်မူခဲ့သည်မှာ ဒုတိယအကြိမ်မွေးဖွားခြင်းခံသူတို့သည်ဘေးဒါဏ်ကြီးကာလအား ယုံကြည် ခြင်းဖြင့် ကျော်လွှားထိုအရာသည် သမ္မာတရားမဟုတ်ဘဲ လိမ်ညာမှုတစ်ခုသာ ဖြစ်သည် ဟုပင် ဖြစ်သည်။
အထက်တွင် ဘေးဒါဏ်ကြီးကာလအား အဓိပ္ပါယ်ဖွဲ့ထားပြီးနောက်စ ကောလ်ဖီးသည် ဘေးဒါဏ်ကြီးကာလ၌ ဟေလသလူတို့၌ မည်သို့ဖြစ်မည်ကို ရှင်းပြခဲ့ခြင်းမရှိပေ။ အခြားစကားလုံးဖြင့်ဆိုသော် စကောလ်ဖီးက ခရစ်တော် ကို ယုံကြည်သောဟေလသလူရှိသမျှတို့သည် ဘေးဒါဏ်ကြီး ကာလမစတင် မှီတွင် ချီဆောင်ခြင်းခံကာ သူတို့၏ချီဆောင်ခြင်း ခံပြီးနောက်ပိုင်းမှသာ ဘုရား သခင်သည် ဣသရေလလူတို့အတွင်း၌ စတင်အလုပ်လုပ်နေမည်ဖြစ်သည်။ သူ၏အလုပ်သည် ဣသရေလလူမျိုးယောက်တို့အား ကယ်တင်ပြီး ထိုအရာ အားဖြင့်သူသည် သူ၏ကယ်တင်ခြင်းအလုပ်ကို ပြီးဆုံးစေမှာဖြစ်သည်။ ထို့ နောက် အနှစ်တစ်ထောင် နိုင်ငံစတင်လာမည်ဖြစ်သည်။
အသက်ဆယ့်ငါးနှစ်အမျိုးသမီးငယ်လေးဖြစ်ကာသူမသည်ခုနှစ်၌ ခရစ် ယာန်တို့သည် ဘေးဒါဏ်ကြီးကာလမစတင်မှီ အချိန်ကလေး၌ပင် ချီဆောင် ခြင်းခံရကြောင်း ရူပါရုံမြင်တွေ့သည်ဟု ဖော်ပြသူဖြစ်သည်။ ဤအမျိုး သမီး ငယ်လေးထံသွားရောက်လည်ပတ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှသာ စတင်သင် ပေးခဲ့သည်။ ထို့နောက်၏သြဝါဒများသည် အမေရိကန်လူမျိုးဘာသာ ရေးတတ်ကျွမ်းသူထံ သို့ရောက်ခဲ့သည်။ မိမိ၏ဘဝတစ်ခုလုံးအားအတွက် မြှုပ်နှံက အလုပ်လုပ်နေ ခဲ့သည်။ထိုအချိန်၌ ချီဆောင်ခြင်းသည် ဘေးဒါဏ် ကြီးကာလမတိုင်မီသို့ပြီး မှဖြစ်မည်မဖြစ်မည်ကို တွေဝေနေသောအချိန်ဖြစ်သည်။ ၏ဘေးဒါဏ်ကြီးကာ လ မတိုင်မှီချီဆောင်ခြင်းသီအိုရီအား ကြားစေယအချိန်၌ သူသည်ထိုအရာတွင် လုံးဝနှစ်မြောခဲ့ကာ ထိုအရာတစ်ခုလုံးအား တွေးတောပြီးနောက်တွင် သူ၏ တွင်ဤသီအိုရီအသစ်ကို ထည့်သွင်းကာ ဆွဲကိုင်ခဲ့သည်။ 
ထိုအကျိုးအဆက်အနေဖြင့် ကံဆိုးစွာပင် ယနေ့များစွာသော ခရစ်ယာန် တို့သည် ယခုအချိန်တွင်သူတို့၏ယုံကြည်ခြင်း၌အိပ်ပျော်လျှက် ရှိနေကြသည်။ သူတို့အိပ်ပျော်နေရခြင်းမှာ အန္တီခရစ်ထွက်ပေါ်လာခြင်းသည် သူတို့နှင့်မည်သို့ မျှသက်ဆိုင်မည် မဟုတ်ဟုမှား ယွင်းစွာတွေးခေါ်ကြသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သူတို့သည် ဘေးဒါဏ်ကြီးကာလမတိုင်မှီချီဆောင်ခြင်းခံရမည်ဟု ယုံကြည် ထားသည့်အတိုင်းပြင်ဆင်ထားခြင်းမပြုကြပေ။ သို့သော် မည်သည့်အချိန်တွင် ပျက်စီးခြင်းရောက်လာမည်ကိုမည်သူမျှမသိသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ သခင်ဘု ရားသည် ကျွန်ုပ်တို့အား အစဉ်အမြဲနိုးထနေရန် ပြောပါသည်။ သို့ဖြစ်သည့်တိုင် ဝမ်းနည်းစရာကောင်းသည်မှာ ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပါတ်တရားတော်ကို အ လေးထားခြင်းမရှိဘဲဘေးဒါဏ်ကြီးကာလမတိုင်မှီ ချီဆောင်ခြင်းသီအိုရီအပေါ် တွင်အားထားသူတို့သည် နှစ်ခြိုက်စွာ အိပ်ပျော်လျက်ရှိနေကြပါသည်။
သို့သော်ယခုသည် နိုးထရမည့်အချိန်ဖြစ်သည်။ ယခုသည် သင်၏ဘေး ဒါဏ်ကြီး ကာလမတိုင်မှီချီဆောင်ခြင်းသီအိုရီပေါ် မှားယွင်းစွာယုံကြည် နေမှုကိုစွန့်ပယ်ကာ နှုတ်ကပတ်တရားစကားကို ယုံကြည်ရမည့်အချိန်ဖြစ် သည်။ ဘေးဒါဏ်ကြီးကာလမတိုင်မှီ ချီဆောင်ခြင်းသီအိုရီနှင့် ဘေးဒါဏ်ကြီး ကာလပြီး ချီဆောင်ခြင်းသီအိုရီနှစ်ခုလုံး၌ သမ္မာတရားအခြေခံမရှိပေ။ သင် သည် ဘုရားသခင်၏စစ်မှန်သော နှုတ်ကပတ်တရားတော်သို့ လှည့်ပြန်သင့် ပါသည်။ဗျာဒိတ်ကျမ်းကျွန်ုပ်တို့အားထိုအခါငါကြည့်လျှင်၊ မြင်းမွဲတစ်စီးရှိ၏။
မြင်းစီးသောသူသည် မရဏဟူသော အမည်ရှိ၏။ မရဏနိုင်ငံသည် ထို သူနောက်သို့ လိုက်လေ၏။