Κηρύγματα

Temat 9: List do Rzymian

[9-3] (List do Rzymian 9:30-33) Czy to nie w porządku,  że Bóg miłuje Jakuba?

(List do Rzymian 9:30-33)
„Cóż więc powiemy? To, że Poganie, którzy nie szukali sprawiedliwości, dostąpili sprawiedliwości – sprawiedliwości, która jest z wiary. Izrael zaś, zabiegając o prawo sprawiedliwości, nie doszedł do prawa sprawiedliwości. Dlaczego? Ponieważ o nie zabiegali nie z wiary, ale jakby było z uczynków prawa. Potknęli się bowiem o kamień potknięcia; Jak jest napisane: 
Oto kładę na Syjonie kamień potknięcia i skałę zgorszenia, 
a każdy, kto w Niego wierzy, nie będzie zawstydzony”.

Wzywając nas wszystkich, nasz Pan powiedział: „Bo nie przyszedłem wzywać do pokuty sprawiedliwych, ale grzeszników” (Ewangelia Mateusza 9:13). Powinniśmy zdać sobie sprawę, że tym, którzy dążą do własnej sprawiedliwości, dar zbawienia nie jest dozwolony, a aby tego uniknąć, musimy zamiast tego wierzyć w sprawiedliwość Bożą.
List do Rzymian 9:13 mówi, że Bóg kochał Jakuba, podczas gdy nienawidził Ezawa. Tym, którzy z wdzięcznością przyjmują sprawiedliwość Bożą, Bóg dał dar odpuszczenia grzechów, a także błogosławieństwo, które czyni ich Jego ludem. Wszyscy musimy wierzyć w Boga ze świadomością Jego sprawiedliwości.
Powinniśmy uczyć się i rozumieć Słowo Bożej sprawiedliwości dane nam wszystkim. Chcąc uwolnić się od grzechów, trzeba najpierw poznać własne wady i ułomności, a także sprawiedliwość Bożą. Musimy wiedzieć i wierzyć w Jego sprawiedliwość. Bóg powiedział nam, że tylko ci, którzy wiedzą, że są skazani na piekło, potrzebują Jego sprawiedliwości. Ważne jest, abyśmy uznali nasze własne grzechy i zdali sobie sprawę, że z powodu naszych grzechów stajemy w obliczu Bożego gniewu, który sprawi, że nasza kara w piekle będzie nieunikniona.
Lecz możemy przyjąć do naszych serc ewangelię wody i Ducha przez chrzest naszego Pana, Jego śmierć na Krzyżu i Jego zmartwychwstanie, ponieważ tylko ci, którzy znają sprawiedliwość Bożą, mogą wierzyć w tę sprawiedliwość. Dzieje się tak, ponieważ Boża łaska i miłość nie są czymś, na co można zasłużyć nawet modlitwą pokuty lub życiem pobożnym, w które angażuje się wielu religijnych ludzi. Jednak przebaczenie grzechów dane przez Boga jest dla wszystkich, którzy uwielbiają i wierzą Jego sprawiedliwość.
Wszyscy musimy być gotowi, aby chętnie wierzyć w ewangelię wody i Ducha w naszych sercach. Czy chcecie otrzymać sprawiedliwość Bożą? Więc przyznajcie się przed Bogiem i poprzez Jego prawo do własnych niedoskonałości. Rozpoznajcie, że z powodu waszych grzechów, gniew Boży spoczywa na was i że potrzebujecie Jego sprawiedliwości! Kiedy uwierzycie w ewangelię wody i Ducha i przyjmiecie ją do swojego serca, sprawiedliwość Boża będzie wasza. Musicie znać tę prawdę.
 

Umysły tych, którzy nie wierzą w sprawiedliwość Bożą, są zmieszane i zamknięte w pustce
 
Bóg powiedział nam, że od początku nasze myśli były zmieszane (Księga Rodzaju 1:2). Dlaczego myśli człowieka były zmieszane od samego początku? Dzieje się tak, ponieważ upadły anioł, który zwrócił się przeciwko Bogu, uniemożliwił ludziom uwierzenie w Słowo Bożej sprawiedliwości, sprawiając, że ich umysły były zdezorientowane i puste. Dlatego grzech przyszedł do serca człowieka (Księga Rodzaju 3:1-8). 
Pismo mówi nam, że anioł stworzony przez Boga zwrócił się przeciwko Niemu. Ten anioł usiłował przejąć tron Boży własnymi siłami i podstępem, ale ponosząc porażkę podczas buntu, został wygnany ze swojej uprzywilejowanej pozycji. Ten upadły anioł następnie zwabił i oszukał ludzkość oraz zwrócił ją przeciwko Bogu. Ten anioł nazywa się Szatan. Ten dumny anioł nadal działa zarówno wśród wierzących, jak i niewierzących, na różne sposoby, w sposób zarozumiały i buntowniczy. Oszukując człowieka, rzucił wyzwanie Słowu Bożej sprawiedliwości i Jego autorytetowi.
Diabeł zawsze ucieka się do kłamstw, aby ludzie nie mogli uwierzyć w ewangelię wody i Ducha. Wielu, zwiedzionych przez Diabła, bezskutecznie usiłuje ustalić własną sprawiedliwość. Pozwolił ludzkości pogrążyć się w grzechu i w rezultacie sprawił, że żyli ze zmieszanymi i pustymi umysłami.
 

Przebaczenie grzechów i sprawiedliwość dana przez Boga
 
Wyzwolenie ludzkości od grzechu, która popadła w grzech wskutek pokusy Szatana, nie zależy od chęci ani od ich własnej sprawiedliwości. Jednakże tak wielu ludzi próbuje desperacko uciec od swoich grzechów na próżno, zwracając się przeciwko Bogu, nie zdając sobie sprawy z własnych słabości. Bóg skarcił tych, którzy szukają własnej sprawiedliwości, tych, którzy próbują zasłużyć na sprawiedliwość Bożą swoimi dobrymi uczynkami. Odkupienie nie jest dla takich ludzi; tylko tym, którzy wiedzą, że są grzesznikami i którzy wierzą w prawdziwą ewangelię wody i Ducha, Bóg pozwolił na Swoją sprawiedliwość.  
Suwerenna wola Boża w swej istocie różni się od ludzkich myśli. Paweł powiedział nam, że niezależnie od tego, jak dobrze dana osoba wyróżnia się na zewnątrz w zewnętrznych przejawach pobożności - uczęszczanie do kościoła, modlitwy późnym wieczorem, modlitwy wczesnym rankiem, posty, ofiary, modlitwy pokuty itp. - nigdy nie będzie się w stanie oczyścić z własnych grzechów.
Bóg mówi nam, że uczynki prawa nie mogą nas odkupić od naszych grzechów i uczynić sprawiedliwości Bożej naszą. Jak czytamy w wersetach 32-33 rozdziału 9: „Dlaczego? Ponieważ o nie zabiegali nie z wiary, ale jakby było z uczynków prawa. Potknęli się bowiem o kamień potknięcia; Jak jest napisane: Oto kładę na Syjonie kamień potknięcia i skałę zgorszenia, a każdy, kto w Niego wierzy, nie będzie zawstydzony”.
W związku z tym, aby otrzymać sprawiedliwość Bożą, musimy uwierzyć w chrzest Jezusa i krew na Krzyżu, przez które Jezus stał się ofiarą między Bogiem a ludzkością. Dlatego jest absolutnie konieczne, abyście zrozumieli, że musicie odrzucić swoją własną prawość, aby uzyskać sprawiedliwość Bożą. Nie powinniśmy odrzucić Bożej sprawiedliwości, danej nam za darmo, gdy wyznajemy Jezusa jako naszego Zbawiciela.
Nawet teraz wielu, którzy wyznają Pana Jezusa jako swojego Zbawiciela, nadal pozostaje grzesznikami, ponieważ nie wierzą w ewangelię, która objawia sprawiedliwość Bożą. Ludzie nie mogą zasłużyć na sprawiedliwość Bożą, przestrzegając Jego prawa. Ci, którzy wierzą w Słowo sprawiedliwości Bożej, muszą odrzucić pogoń za własną sprawiedliwością. Powinniście pamiętać, że Jezus stał się kamieniem potknięcia dla tych, którzy dążyli do odkupienia i sprawiedliwości Bożej przez własne uczynki prawa.   
Ewangelia wody i Ducha, dana nam przez Boga, jest prawdą, która odkupuje tych, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa jako swego Zbawiciela i która musi towarzyszyć tym, którzy dążą do sprawiedliwości Bożej. Tym, co jest absolutnie konieczne do odkupienia i życia wiecznego, jest wiara w Słowo sprawiedliwości Bożej, która objawia się przez chrzest Jezusa i Jego krew na Krzyżu. To Słowo objawia nam, którzy spośród chrześcijan nie mogą otrzymać przebaczenia grzechów, a jednocześnie uczy nas prawdy, że ci, którzy wierzą w ewangelię wody i Ducha, otrzymają sprawiedliwość Bożą.
Z tego powodu właściwa wiara wymaga zrozumienia, że Bóg nie zdecydował się bezwarunkowo wybrać określonej grupy ludzi i wysłać ich do piekła. Gdyby Bóg rzeczywiście kochał niektórych, podczas gdy samowolnie nienawidził innych, ludzie nie szanowaliby Jego sprawiedliwości.
Poprzez ewangelię wody i Ducha Bóg ustanowił prawo sprawiedliwości odkupienia, aby wybawić wszystkich grzeszników od ich grzechów, i obdarzył nas wielkim błogosławieństwem obleczenia w Jego miłość. Każdy musi odrzucić swoją własną sprawiedliwość przed ewangelią wody i Ducha, wypowiedzianą przez sprawiedliwość Bożą. Bóg dał Swoją sprawiedliwość tylko tym, którzy w nią wierzą.
Bóg nie pozwolił, aby ludzie mogli wybawić się od grzechu własną sprawiedliwością. Bez wiary w ewangelię wody i Ducha jako sprawiedliwość Bożą, nikt nie może otrzymać tej sprawiedliwości, nawet jeśli wyznaje wiarę w Jezusa (Ewangelia Jana 3:1-8).
Chrzest, który Jezus przyjął i krew, którą przelał na Krzyżu, stały się sprawiedliwością Bożą. Dlatego Jezus stał się skałą zgorszenia dla tych, którzy dążą do własnej sprawiedliwości. Dlatego wierzący w Jezusa muszą zdać sobie sprawę i zrozumieć, że dążąc do własnej sprawiedliwości, depczą sprawiedliwość Bożą. Żaden grzesznik nie może wejść do bram Nieba bez wiary w sprawiedliwość Bożą. My, którzy wierzymy w Jezusa, musimy otrzymać przebaczenie grzechów poprzez wiarę w sprawiedliwość Bożą.
Jezus Chrystus, który przyszedł na tę ziemię, jest Zbawicielem grzeszników i samą sprawiedliwością Boga. Musimy naprawdę wierzyć w tę sprawiedliwość Bożą, tak jak Jezus przebaczył nam grzechy Swoim Słowem przez wodę i Ducha. Wierzący w Jezusa muszą wierzyć w chrzest, który On przyjął od Jana i Jego krew na Krzyżu jako sprawiedliwość Bożą. Tylko ci, którzy wierzą w spisane Słowo wody i Ducha, mogą wejść do Nieba.
 

Powiedziano nam, że mamy być podzieleni na naczynia gniewu i naczynia miłosierdzia
 
Pan powiedział: „Cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na swojej duszy poniósł szkodę? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę?” (Ewangelia Mateusza 16:26). Jeśli ktoś straci swoje życie wieczne, jego osiągnięcia na tym świecie są bezużyteczne, bez względu na to, jakie są. Jeśli nie otrzymał sprawiedliwości Bożej, wierząc w chrzest Jezusa i Jego krew na Krzyżu, na nic się to nie zda, nawet jeśli ktoś podbił świat lub nawet cały wszechświat.
Bez względu na to, jak bardzo rozwinięte są doktryny teologiczne, tylko wierząc w ewangelię wody i Ducha, która wypełnia sprawiedliwość Bożą, można otrzymać i uwierzyć w tę sprawiedliwość. Wierzący w Jezusa mogą uwolnić się od swoich grzechów tylko wtedy, gdy otrzymają sprawiedliwość Bożą, wierząc w nią.
W dzisiejszych czasach często spotyka się wierzących, którzy wyznając, że wierzą w sprawiedliwość Boga, cierpią z powodu swoich grzechów podczas każdego porannego spotkania modlitewnego. W rzeczywistości nie wierzą w sprawiedliwość Bożą. Musimy zdać sobie sprawę z tego, że taka wiara wyznawana przez tych, którzy nie wierzą w odkupienie w Jego sprawiedliwości, nie podoba się Bogu, a jedynie go złości. Ponieważ zwrócili się przeciwko sprawiedliwości Boga, mogą pozostać jedynie Jego wrogami.
Ewangelia Jana 3:5 mówi nam, że „Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego”. Dlatego powinniście rozwiązywać wszystkie problemy grzechu, wierząc w ewangelię wody i Ducha oraz w sprawiedliwość Bożą. Ewangelia wody i Ducha stała się sprawiedliwością Bożą, która może dać wam odpuszczenie grzechów i Jego sprawiedliwość. 
Jeśli chcecie mieć taką wiarę, która was usprawiedliwi w sprawiedliwości Bożej, musicie podążać i wierzyć w Słowo wody i Ducha, które zawiera tę sprawiedliwość. Musicie także zrozumieć, że aby wasze serce napełniło się wiarą w sprawiedliwość Bożą, musicie odrzucić swoją własną sprawiedliwość. To, co Paweł mówi zarówno Izraelitom, jak i poganom, to to, że muszą porzucić pogoń za własną sprawiedliwością, jeśli chcą uzyskać sprawiedliwość Bożą.
Bóg dał Abrahamowi syna jako owoc jego wiary w sprawiedliwość Bożą. Sprawiedliwość Boża pojawia się w Słowie wody i Ducha. Każdy, kto wierzy w Słowo sprawiedliwości, staje się człowiekiem prawym. Rebeka, żona Izaaka, poczęła z nim bliźnięta, a jeszcze zanim oni się urodziły, lub nie zrobiły nic dobrego lub złego, powiedziano jej, że „starszy będzie służył młodszemu”. Z tego fragmentu niektórzy ludzie dochodzą do wniosku, że Bóg nie jest sprawiedliwym Bogiem, ale jest to błędny wniosek.
Stało się tak, ponieważ Bóg znał już przyszłą wiarę Jakuba i Ezawa, nawet gdy byli jeszcze w łonie Rebeki. Tajemnica sprawiedliwości Bożej jest ukryta w ewangelii wody i Ducha. Ponieważ Ezaw był kimś, kto chełpił się własnymi dobrymi uczynkami, Bóg uznał go za nie mającego nic wspólnego z wiarą w Jego sprawiedliwość i dlatego Bóg go znienawidził. Z drugiej strony Jakub był kimś, kto uwierzył w sprawiedliwość Bożą i oddał całą chwałę Jemu samemu; tak więc Bóg nie mógł zrobić nic innego, jak tylko Go umiłować.
To, że Bóg umiłował Jakuba i nienawidził Ezawa, opiera się na prawdzie. Bóg nie doceni ludzi takich jak Ezaw, który szczycił się własną mocą, nie wierząc w sprawiedliwość Bożą, lecz jest zadowolony i kocha ludzi takich jak Jakub, który znał swoje słabości i wierzył tylko w Jego sprawiedliwość.
Ludzie często źle rozumieją sprawiedliwość Bożą, pytając, jak Bóg mógłby tak postąpić w stosunku do Izaaka. Myślą, że skoro Bóg kochał jednych, a innych nienawidził, to musi być z Bogiem coś nie tak i mogą nawet przestać wierzyć w Jezusa, ponieważ myślą o Nim jako Bogu niesprawiedliwości.
Ale jak Bóg może być niesprawiedliwy? Jeśli ktoś myśli, że Bóg jest niesprawiedliwy, to jest to tylko odzwierciedlenie faktu, że nie ma on właściwego zrozumienia sprawiedliwości Bożej. Co więcej, to właśnie ci, którzy nie wierzą w sprawiedliwość Bożą, przesłaniają Jego sprawiedliwość własną ludzką prawością, która wyrządza wielkie zło wobec Boga. Każdy musi odrzucić własną sprawiedliwość przed sprawiedliwością Bożą i wierzyć w Słowo ewangelii wody i Ducha.
To jedyny sposób, aby uwierzyć w Słowo odkupienia, które zawiera sprawiedliwość Bożą. To, że Bóg jest niesprawiedliwy, jest fragmentem twojej własnej wyobraźni, wywodzącej się z nieznajomości głębokiego celu Boga, wpisanego w Jego plan i predestynację. Bożym planem było objawienie nam Jego sprawiedliwości. Ponieważ Bóg już wiedział o przyszłości bliźniaków, zaplanował odpowiednio Swoją sprawiedliwość i postanowił miłować tego, który uwierzył.
Musimy zrozumieć i wierzyć w sprawiedliwość Boga w Jego planie. Kogo, między Jakubem a Ezawem, wezwałby Bóg? Nasz Pan powiedział, że „nie przyszedł wzywać do pokuty sprawiedliwych, ale grzeszników”. Innymi słowy, sprawiedliwość Boża wzywa ludzi takich jak Jakub. Jeśli chodzi o Ezawa, to nie tylko nie odpowiedział na Boże wezwanie, ale też chełpił się własną sprawiedliwością. Dlatego Ezaw miał być znienawidzony, podczas gdy Jakub stał się tym, który odpowiedział na wezwanie sprawiedliwości Bożej.
Wszystkie te prawdy biblijne należy zrozumieć w wierze, która wierzy w miłość sprawiedliwości Bożej i zna ją. Jeśli ktoś spróbuje rozwiązać zagadkę Bożej predestynacji bez właściwej wiedzy o Jego sprawiedliwej miłości, wpadnie w pułapkę, którą sam zastawił, prowadząc do własnego zniszczenia.
Bóg wyznaczył predestynację, aby objawić miłość Swej sprawiedliwości. Jakub był człowiekiem, który rozumiał swoje wady i wierzył w Słowo Bożej sprawiedliwości. To, że Bóg miłował Jakuba, podczas gdy nienawidził Ezawa, jest sprawiedliwe. W sprawiedliwym oczach Boga każdy zasługuje na Jego gniew, ale On zapewnił nam Swoje odkupienie za wszystkich, którzy wierzą w Jego sprawiedliwość. Ci, którzy są obleczeni w miłosierdzie przed Bogiem, to ci, którzy nie chlubią się własną sprawiedliwością, ale wierzą w sprawiedliwość Bożą jako swoje odkupienie. To są ludzie, którzy wyznają: „Zasługuję na potępienie w piekle za swoje grzechy. Panie Boże, zmiłuj się nade mną i naucz mnie Swojej sprawiedliwości”.
Bóg daje przebaczenie grzechów tylko tym, którzy wierzą w Jego sprawiedliwą miłość, a planem Bożym, który już nam objawił, jest to abyśmy stali się Jego dziećmi. Nie wolno wam źle zrozumieć planu Boga, zgodnie z którym miłował Jakuba i nienawidził Ezawa. Jeśli przypadkiem źle zrozumieliście sprawiedliwość Bożą, to nadszedł czas, abyście ponownie uwierzyli w sprawiedliwą miłość Boga w Jego sprawiedliwości.
Wierzę w sprawiedliwość Bożą. Ci, którzy potrafią poprawnie zrozumieć sprawiedliwą miłość Boga, mogą również poprawnie wierzyć w Jego słuszną Opatrzność w Jego sprawiedliwości. Ale niewielu na tym świecie dobrze rozumie sprawiedliwy plan Boga i wierzy w Niego, a wielu jest dręczonych poprzez niezrozumienie Boga.
Ci ludzie myślą, że ponieważ Pismo Święte mówi nam, że Bóg nienawidził Ezawa, niektórzy ludzie są przez Niego samowolnie nienawidzeni, tak jakby to był ich los, aby ich nienawidził. Ale nasz Bóg nie jest takim despotycznym Bogiem. Bóg jest sędzią, który ma rację i słuszność w Swojej sprawiedliwości. Bóg chce dać każdemu z nas Swoje sprawiedliwe miłosierdzie i miłość.
Bóg chciał dać nam Swoją sprawiedliwość przez Jezusa Chrystusa i przyodział tych, którzy wierzyli w Jego sprawiedliwość w Swoje miłosierdzie i uczynił ich Swymi dziećmi.
Ta prawda została objawiona w Nowym Testamencie w Ewangelii Mateusza 9:12-13, gdzie Jezus mówi: „A gdy Jezus to usłyszał, powiedział im: Nie zdrowi, lecz chorzy potrzebują lekarza. Idźcie więc i nauczcie się, co to znaczy: Miłosierdzia chcę, a nie ofiary. Bo nie przyszedłem wzywać do pokuty sprawiedliwych, ale grzeszników”. Ci, którzy mają się dobrze, nie potrzebują lekarzy, a nawet mogą uważać ich za uciążliwych. Tak jak ludzie nie zdają sobie sprawy ze znaczenia lekarzy, gdy są zdrowi, tak samo nie zdają sobie sprawy z wagi przyjęcia sprawiedliwości Bożej do swoich serc, wierząc w nią. Nie znając sprawiedliwości Boga, są zajęci dążeniem do własnej sprawiedliwości.
Ale grzesznicy muszą porzucić własną sprawiedliwość i wierzyć w sprawiedliwość Bożą. Możecie być Jakubem lub Ezawem przed Bogiem. Kim chcecie być? Boża nagroda i kara będą zależeć od waszej decyzji, czy wierzycie w odkupienie Bożej sprawiedliwości.
 

W Bogu nie ma nic niepoprawnego 
 
Każda osoba jest z natury istotą konkurencyjną.  Niektórzy mogą być bardzo inteligentnymi i odnoszącymi sukcesy ludźmi, a niektórzy mogą robić wiele dobrych uczynków dla innych. Ale bez zrozumienia i wiary w sprawiedliwość Bożą nie będą mieli uznania Boga. Wszyscy - ty i ja, nawet Izraelici - byli skazani na piekło przed Bogiem. Mimo to zostaliśmy usprawiedliwieni nie przez nasze własne wysiłki, uczynki czy starania, ale tylko przez naszą wiarę w samą Bożą sprawiedliwość.
Ponieważ Bóg w sposób bezstronny i sprawiedliwy dał każdemu Swoją sprawiedliwą miłość, wszyscy wierzący w nią mogą być uwolnieni od wszystkich swoich grzechów. Bóg nie jest Bogiem niesprawiedliwym, co niektórzy z nas mogli o Nim pomyśleć.
To, czy ktoś otrzyma Boże błogosławieństwo odkupienia, czy nie, zależy od tego, czy zdecyduje się je przyjąć, czy odrzucić. Dlatego niektórzy ludzie stali się naczyniami gniewu, podczas gdy inni stali się naczyniami miłosierdzia. Jakub, mówiąc inaczej, stał się naczyniem miłosierdzia, podczas gdy Ezaw skończył jako naczynie gniewu.
Ale niektórzy teolodzy i ci bez Ducha Świętego często oczerniają Boga. Mówią: „Spójrz, czyż Bóg nie uczynił faraona naczyniem gniewu? Spójrz na Jakuba i Ezawa! Spójrz na Rebeccę! Spójrz, co zrobił garncarz! Czy Bóg od samego początku nie uczynił z kogoś naczynia czci? To może być tylko predestynacja!”. Ich logika jest następująca: niektórzy ludzie zostali wybrani, aby stać się dziećmi Bożymi, jeszcze przed narodzinami; i tacy ludzie, którzy zostali predestynowani i wybrani, aby przyodziać się w miłość Boga, wszyscy stają się Jego dziećmi, podczas gdy inni są skazani na piekło. Oto jak atakowane jest wybranie przez Boga. Ale Bóg dał każdemu Swoją sprawiedliwość i bezstronnie wybiera tych, którzy w nią wierzą.
Staliśmy się usprawiedliwieni, wierząc w sprawiedliwość Boga, podczas gdy w rzeczywistości wcześniej nie byliśmy Jego ludem. Bóg może zatwierdzić naszą wiarę, ponieważ zostaliśmy usprawiedliwieni przez wiarę w ewangelię wody i Ducha poprzez Jego Słowo. Taka jest prawda ewangelii, która pokazuje niesamowitą moc Boga.
Pierwotnie nie mieliśmy w sobie Boga, nie znaliśmy Go i wszyscy byliśmy grzesznikami. Ale wierząc w sprawiedliwość Boga, staliśmy się Jego ludem. Ewangelia wody i Ducha, w którą wierzymy, nie jest ewangelią niekompletną, lecz pełną i doskonałą. Powinniśmy chwalić Boga za to, że dał nam prawdę, dzięki której możemy uzyskać Jego sprawiedliwość.
Nasze życie może być pełne kłopotów, ale nie możemy zapominać o sprawiedliwości Bożej, ponieważ Bóg nauczył nas wielkości Swojej mocy. Najszczęśliwszą osobą w całym wszechświecie jest ta, która zna sprawiedliwość Boga. Dla tych z nas, którzy wierzą w Boga, Trójjedyny Bóg jest Ojcem miłosierdzia. On jest naszym świętym Bogiem. On włożył wiarę w sprawiedliwości Bożej w dusze tych z nas, którzy w nią wierzą. Staliśmy się dziećmi Bożymi i odbiorcami Jego łaski i błogosławieństw poprzez znajomość i wiarę w Jego sprawiedliwość.
Jednak wielu ludzi wciąż jest zajętych własnymi próbami, czynienia dobrych uczynków. Składanie ofiar, wolontariat dla kościoła, dokonywanie dużych datków na rzecz kościoła konkurując z innymi – możecie pomyśleć, że to wszystko są dobre uczynki, ale one same nie mogą i nie wybawią was. Skupianie się wyłącznie na tych uczynkach nie jest oznaką waszej wiary w sprawiedliwość Bożą, ale wskazuje, że dążycie do własnej sprawiedliwości. Ci, którzy są zajęci cielesnymi wysiłkami, stają przeciwko Bogu. To ci, którzy nie znają sprawiedliwości Bożej, są zajęci tymi cielesnymi sprawami.
Pismo mówi nam, że zbawienie Boże nie jest dane tym, którzy chcą je zdobyć, ale tylko tym, którzy wierzą w Jego sprawiedliwość. Tę sprawiedliwość można otrzymać tylko wierząc w naszego miłosiernego Boga. To nie przez nasze uczynki jesteśmy kochani przez Boga, ale tylko wierząc w Jego sprawiedliwość, otrzymujemy Jego miłosierną miłość. Dlatego prawdziwa wiara zależy całkowicie od tego, czy znamy i wierzymy w sprawiedliwość Boga.
Czy od samego początku nie byliśmy istotami bezużytecznymi? A jednak czyż nie staliśmy się szlachetni poprzez naszą wiarę w sprawiedliwość Bożą? Możemy zachować naszą wiarę do końca, wierząc w sprawiedliwość Boga i szczycąc się tym, że teraz staliśmy się Jego dziećmi.
Na świecie jest wielu, którzy czynią zło i twierdzą, że nie ma Boga, ale Bóg zlitował się nad nami, ponieważ uwierzyliśmy w Jego sprawiedliwość. Jesteśmy naprawdę szlachetni przed Bogiem, a nasza duma w Bogu jest w pełni zasłużona. Na tej ziemi możemy doświadczyć prób i udręk, ale wszyscy jesteśmy duchowo bogaci i szczęśliwi. Wszyscy musimy podążać za sprawiedliwością Bożą i wywyższać Jezusa.
Bóg uczynił wszystkich grzeszników Swoimi dziećmi, bezgrzesznymi, sprawiedliwymi i doskonałymi przed Nim. Musimy zrozumieć, na kogo zstępuje sprawiedliwość Boża. Ta sprawiedliwość Boża poznała wszystkie nasze wady i zmyła wszystkie nasze grzechy. To, czy wierzycie w tę prawdę, czy nie, zależy całkowicie od was. Wy także zostaliście całkowicie zbawieni od waszych grzechów dzięki sprawiedliwości Bożej. Co więc zrobicie? Czy odłożycie decyzję, aby wierzyć na jutro?
Niech sprawiedliwość Boża będzie z wami.