Κηρύγματα

Θέμα 11: Η Σκηνή του Μαρτυρίου

[11-2] (Ησαΐας 52:13-53:9) Ο Κύριός μας που υπέφερε για μας

( Ησαΐας 52:13-53:9 )
«Ιδού, ο δούλός μου θέλει ευοδωθή·
θέλει υψωθή και δοξασθή και αναβή υψηλά σφόδρα.
Καθώς πολλοί έμειναν εκστατικοί επί σε, 
τόσον ήτο το πρόσωπον αυτού άδοξον παρά παντός ανθρώπου και το είδος αυτού παρά των υιών των ανθρώπων.
Ούτω θέλει ραντίσει πολλά έθνη· οι βασιλείς θέλουσι φράξει το στόμα αυτών επ’ αυτόν· διότι θέλουσιν ιδεί εκείνο το οποίον δεν ελαλήθη προς αυτούς· και θέλουσι νοήσει εκείνο, το οποίον δεν ήκουσαν.
Τις επίστευσεν εις το κήρυγμα ημών; Και ο βραχίων του Κυρίου εις τίνα απεκαλύφθη;
διότι ανέβη ενώπιον αυτού ως τρυφερόν φυτόν και ως ρίζα από ξηράς γης· δεν έχει είδος ουδέ κάλλος· και είδομεν αυτόν και δεν είχεν ωραιότητα ώστε να επιθυμώμεν αυτόν.
Καταπεφρονημένος και απερριμμένος υπό των ανθρώπων· άνθρωπος θλίψεων και δόκιμος ασθενείας· και ως άνθρωπος από του οποίου αποστρέφει τις το πρόσωπον, κατεφρονήθη και ως ουδέν ελογίσθημεν αυτόν.
Αυτός τωόντι τας ασθενείας ημών εβάστασε και τας θλίψεις ημών επεφορτίσθη· ημείς δε ενομίσαμεν αυτόν τετραυματισμένον, πεπληγωμένον υπό Θεού και τεταλαιπωρημένον.
Αλλ’ αυτός ετραυματίσθη διά τας παραβάσεις ημών, εταλαιπωρήθη διά τας ανομίας ημών· η τιμωρία, ήτις έφερε την ειρήνην ημών, ήτο επ’ αυτόν· και διά των πληγών αυτού ημείς ιάθημεν.
Πάντες ημείς επλανήθημεν ως πρόβατα· εστράφημεν έκαστος εις την οδόν αυτού· και ο Κύριος έθεσεν επ’ αυτόν την ανομίαν πάντων ημών.
Αυτός ήτο κατατεθλιμμένος και βεβασανισμένος αλλά δεν ήνοιξε το στόμα αυτού· εφέρθη ως αρνίον επί σφαγήν, και ως πρόβατον έμπροσθεν του κείροντος αυτό άφωνον, ούτω δεν ήνοιξε το στόμα αυτού.
Από καταθλίψεως και κρίσεως ανηρπάχθη· την δε γενεάν αυτού τις θέλει διηγηθή; διότι εσηκώθη από της γης των ζώντων· διά τας παραβάσεις του λαού μου ετραυματίσθη.
Και ο τάφος αυτού διωρίσθη μετά των κακούργων· πλην εις τον θάνατον αυτού εστάθη μετά του πλουσίου· διότι δεν έκαμεν ανομίαν ουδέ ευρέθη δόλος εν τω στόματι αυτού.»
 

Το ευαγγέλιο διαδίδεται τώρα σε όλο τον κόσμο

Αυτή η εποχή κατευθύνεται πράγματι προς το τέλος της. Από τα πολιτικά ως τα οικονομικά πράγματα, όλα βαδίζουν προς το τέλος. Κυριαρχεί ο άνεμος του πολέμου, επειδή οι υπερδυνάμεις προσπαθούν ακόμα να επεκτείνουν την επιρροή τους πάνω στον υπόλοιπο κόσμο. Πιο κοντά στον τόπο μου, η Βόρεια Κορέα πρόσφατα ανήγγειλε ότι αναπτύσσει πυρηνικά όπλα, προκαλώντας μεγάλη αναταραχή σε όλη την διεθνή κοινότητα. Σε μια τέτοια εποχή του βασανισμένου από κρίσεις κόσμου, μπορώ μόνο να ελπίσω ότι αυτοί που συμμετέχουν σε αυτές τις συζητήσεις θα μπορέσουν να επιλύσουν όλα τα ζητήματά τους με σοφία, όχι με ανοησία, και να συνεννοηθούν ο ένας με τον άλλον έτσι ώστε όλοι να μπορέσουν να ευημερήσουν από κοινού. 
Πρέπει να προσευχόμαστε καθημερινά, ώστε ο Θεός να μας δώσει περισσότερο χρόνο και να μας επιτρέψει να διαδώσουμε το ευαγγέλιο ακόμα περισσότερο και πλατύτερα. Δεν το λέω αυτό επειδή φοβάμαι μην πεθάνω αλλά επειδή υπάρχουν επιπλέον χώρες όπου το αληθινό ευαγγέλιο δεν έχει κηρυχθεί ακόμα, και επίσης υπάρχουν χώρες όπου το γνήσιο ευαγγέλιο μόλις έχει αρχίσει να ανθίζει. Επιθυμία μου είναι να συνεχίσει να απλώνεται το γνήσιο ευαγγέλιο ακόμη περισσότερο, καθώς βλαστάνει και ανθίζει, επειδή το ευαγγέλιο χρειάζεται να κηρυχθεί ακόμα περισσότερο και ευρύτερα. 
Φυσικά, ο Θεός κάνει τα πάντα να συνεργούν για καλό, αλλά εκείνο για το οποίο ανησυχώ είναι πώς οι άνθρωποι μπορούν να είναι τόσο ανόητοι. Υπάρχουν στην πραγματικότητα άνθρωποι που απειλούν την ζωή των άλλων, καθώς δεν έχουν καμία ιδέα πότε και πώς θα αντιμετωπίσουν οι ίδιοι τον θάνατό τους· μερικοί από αυτούς φτάνουν μέχρι το σημείο να προσπαθούν να σφάξουν τον καθένα. 
Πιστεύω ότι σίγουρα ο Θεός ελέγχει τις καρδιές όλων των ηγετών του κόσμου. Και επίσης πιστεύω ότι θα μας δώσει ειρήνη. 
Αυτή την εποχή ο λαός Ισραήλ περιμένει ακόμα τον υποσχεμένο Μεσσία. Πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι ο Μεσσίας τους δεν είναι άλλος από τον Ιησού. Πρέπει να αναγνωρίσουν τον Ιησού ως τον Μεσσία τον οποίο περιμένουν, και έτσι να πιστέψουν σε Αυτόν. Στο κοντινό μέλλον, το ευαγγέλιο που ευχαριστεί τον Κύριό μας θα μπει σύντομα στο Ισραήλ, καθώς επίσης και σε άλλες χώρες όπου οι πύλες του ευαγγελίου δεν έχουν ανοίξει ακόμα. Στην πραγματικότητα, το ευαγγέλιο διαδίδεται σε ολόκληρο τον κόσμο τόσο καλά. που ανθίζει πλήρως σε αυτή την εποχή των έσχατων καιρών. 
Μου έχουν πει ότι μια θεολογική σχολή στο Μπαγκλαντές έχει κάνει τις εκδόσεις μας στα αγγλικά απαραίτητη μελέτη για τους σπουδαστές της, για να αποκτήσουν το δίπλωμά τους. Συναντώντας το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος για πρώτη φορά, οι σπουδαστές σε αυτή την Σχολή θα λάβουν όλοι τώρα την άφεση των αμαρτιών τους, πριν καν προλάβουν να εκπλαγούν. 
Έτσι, ελπίζω καταρχήν ότι όλοι οι θεολόγοι του κόσμου θα λάβουν την άφεση της αμαρτίας με την γνώση και την πίστη του ευαγγελίου του ύδατος και του Πνεύματος. Και όσοι από μας έχουμε λάβει την άφεση της αμαρτίας πριν από αυτούς, πρέπει να προσευχόμαστε αδιάλειπτα για να συμβεί αυτό. Όχι μόνο πρέπει να προσευχόμαστε αλλά επίσης πρέπει να ζήσουμε τις ζωές μας με πίστη. 
 

Ο Μεσσίας ήρθε σε αυτή την γη σχεδόν 700 χρόνια μετά την προφητεία του Ησαΐα

Ο Ησαΐας ήταν προφήτης που έζησε περίπου 700 χρόνια πριν από την γέννηση του Ιησού Χριστού σε αυτή την γη. Αν και προηγήθηκε πραγματικά του ερχομού του Ιησού Χριστού περίπου 700 χρόνια, επειδή ήξερε πολλά πράγματα για τον Μεσσία, ο Ησαΐας προφήτευσε τα πάντα για το πώς θα ερχόταν ο Μεσσίας και πώς θα έκανε το έργο Του της σωτηρίας, σαν να είχε δει τον Μεσσία με τα μάτια του. Από το Ησαΐας 52:13 και σε όλα τα κεφάλαια 53 και 54, ο Ησαΐας προφήτευσε συνεχώς, με λεπτομέρειες, πώς ο Μεσσίας θα έσωζε την ανθρωπότητα από την αμαρτία. Είναι καταπληκτικό ότι είχε προφητεύσει τόσο ακριβώς ότι ο Ιησούς Χριστός θα ερχόταν πράγματι σε αυτή την γη, για να αναλάβει όλες τις αμαρτίες με το βάπτισμά Του, να χύσει το αίμα Του στον Σταυρό, και με αυτόν τον τρόπο να φέρει την σωτηρία σε όλους. Και 700 χρόνια μετά από τότε που έγινε η προφητεία του Ησαΐα, ο Ιησούς Χριστός ήρθε πραγματικά σε αυτή την γη και εκπλήρωσε όλα τα έργα Του ακριβώς όπως είχε προφητευτεί από τον Ησαΐα. 
Ο Ησαΐας προφήτευσε ότι ο Μεσσίας θα ερχόταν σε αυτή την γη και θα ενεργούσε με σοφία. Όπως προφητεύτηκε στο Ησαΐας 52:13, «Ιδού, ο δούλός μου θέλει ευοδωθή· θέλει υψωθή και δοξασθή και αναβή υψηλά σφόδρα». Επειδή ο Ιησούς Χριστός ήρθε σε αυτή την γη με ανθρώπινη σάρκα και ανέλαβε ο Ίδιος όλες τις αμαρτίες του κόσμου με το βάπτισμά Του, μπορούσε να προσφέρει την ζωή Του στον Σταυρό και με αυτόν τον τρόπο να τιμωρηθεί για τις αμαρτίες ολόκληρης της ανθρωπότητας. Ακριβώς όπως είχε προφητεύσει ο Ησαΐας, όλα λογαριάστηκαν πράγματι σοφά. Λόγω του Ιησού Χριστού, όλες οι αμαρτίες της ανθρωπότητας έχουν εξαφανιστεί πράγματι, λογαριάστηκαν σοφά και το όνομά Του έχει γίνει στην πραγματικότητα πολύ μεγάλο, υψωμένο και υμνημένο, όλα σύμφωνα με αυτό που είχε προφητευτεί από πριν. Ό,τι είχε προφητεύσει ο Ησαΐας για τον Χριστό, εκπληρώθηκε πραγματικά. 
Εντούτοις, όταν ήρθε ο Κύριός μας σε αυτή την γη, ο λαός Ισραήλ δεν Τον αναγνώρισε όπως θα έπρεπε. Παρόλο που ο Κύριός μας ήρθε σε αυτή την γη και πραγματικά ανέλαβε τις αμαρτίες του κόσμου, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων των Ισραηλιτών, πέθανε στον Σταυρό και αναστήθηκε πάλι από τους νεκρούς, ο λαός Ισραήλ δεν πίστεψε ούτε στο βάπτισμα του Μεσσία ούτε στο αίμα Του. Στην πραγματικότητα, οι Ισραηλίτες δεν αναγνώρισαν ότι αυτός ο Μεσσίας γεννήθηκε ήδη στο έθνος τους, και ότι με το βάπτισμα και τον Σταυρό Του έχει φροντίσει όχι μόνο τις αμαρτίες των Ισραηλιτών αλλά και τις αμαρτίες ολόκληρης της ανθρωπότητας. Δεν συνειδητοποίησαν ότι αυτός ο Ιησούς Χριστός ήταν στην πραγματικότητα ο Υιός του Θεού, ο πραγματικός Μεσσίας του λαού Ισραήλ. Οι Ισραηλίτες πρέπει τώρα να καταλάβουν σωστά ότι ο Ιησούς είναι πράγματι ο Μεσσίας που περίμεναν όλα αυτά τα χρόνια. 
 

Τα πάθη του Ιησού έγιναν για να εξαφανιστούν οι αμαρτίες του κόσμου

Όταν ο Ιησούς ήρθε σε αυτή την γη, στην πραγματικότητα υπέστη μια ακραία προσβολή, πέρα από κάθε περιγραφή. Όπως φαίνεται στο Ησαΐας 53, ο Μεσσίας αποδείχθηκε πράγματι άνθρωπος θλίψης. Παίρνοντας επάνω Του τόσες πολλές δικές μας αμαρτίες, υπέφερε πολύ — τόσο πολύ ώστε η Βίβλος μάς λέει ότι, κατά κάποιον τρόπο, κρύψαμε ακόμη και τα πρόσωπά μας από Αυτόν. 
Όμως λίγοι αναγνώρισαν πραγματικά τον Ιησού ως Μεσσία. Επειδή υπέφερε πάρα πολύ από τους ανθρώπους της εποχής Του, πολλοί απέτυχαν να αναγνωρίσουν και να πιστέψουν ως Σωτήρα τον Ιησού Χριστό τον Μεσσία. Ο Κύριός μας ήρθε πράγματι σε αυτή την γη υπακούοντας στο θέλημα του Πατέρα, για να εκπληρώσει το έργο της σωτηρίας του ανθρώπου από την αμαρτία, και για να εκτελέσει αυτό το έργο υπέφερε πολύ. Δεν ήταν αρκετό για Αυτόν να έρθει με ανθρώπινη σάρκα σε αυτόν τον κόσμο, τον οποίο ο Ίδιος είχε δημιουργήσει σύμφωνα με την εικόνα Του, αλλά επιπλέον Τον περιφρόνησαν, Τον γελοιοποίησαν, Τον κτύπησαν και Τον στενοχώρησαν τόσο πολύ, έτσι ώστε η Γραφή μάς λέει ότι κρύψαμε τα πρόσωπά μας από Αυτόν, επειδή ήταν πάρα πολύ άσχημος για να Τον βλέπει κανείς. Αντί να Τον σεβαστούν ως Μεσσία σε αυτή την γη, Τον αντιμετώπισαν και Τον καταπίεσαν σαν να ήταν παράφρων, Εκείνον που η ταπείνωσή Του δεν θα μπορούσε να περιγραφεί με λόγια. Καθώς στρέφουμε τα πρόσωπά μας μακριά όταν βλέπουμε κάποιον που ταπεινώνεται βαθιά και ταλαιπωρείται, ο Μεσσίας ταλαιπωρήθηκε τόσο πολύ εμπρός στα πλάσματά Του, ώστε οι Ισραηλίτες εκείνης της εποχής έκρυψαν τα πρόσωπά τους από Αυτόν. 
Με τι έμοιαζε ο Ιησούς όταν ήρθε σε αυτή την γη; Όταν ο Μεσσίας ήρθε σε αυτή την γη, στην πραγματικότητα ήταν σαν τρυφερό φυτό, σαν ρίζα από ξερή γη. Με άλλα λόγια, δεν υπήρχαν πολλά να πει κανείς για Αυτόν, για την εξωτερική Του εμφάνιση. Στην πραγματικότητα, ακόμα και όταν συγκρίνουμε τον Κύριό μας με εμάς, δεν υπήρχε τίποτα όμορφο ή ελκυστικό στον Μεσσία. Η εξωτερική εμφάνιση του Μεσσία ήταν τέτοια που πραγματικά δεν υπήρχε τίποτα για να καυχηθείς.
Όταν ο Μεσσίας ήρθε σε αυτή την γη, δεν υπήρχε καμία ομορφιά στην εμφάνισή Του, ώστε να Τον επιθυμήσουμε ή να Τον σεβαστούμε. Αλλά, ανεξάρτητα από αυτή την εμφάνιση, ως Μεσσίας μας ασχολήθηκε σοφά, έλαβε την τοποθέτηση των χεριών από τον Ιωάννη για να αναλάβει στο σώμα Του όλες τις αμαρτίες μας σύμφωνα με το σύστημα των θυσιών, σταυρώθηκε και έχυσε το αίμα Του, αναστήθηκε από τους νεκρούς και έτσι μας έσωσε από όλες τις αμαρτίες μας. Επειδή αυτός ο Μεσσίας ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μας με το να βαπτιστεί από τον Ιωάννη, μπορούσε να σταυρωθεί και να χύσει το αίμα Του για μας. 
Όπως λέει στο Ησαΐας 53:3, «Καταπεφρονημένος και απερριμμένος υπό των ανθρώπων· άνθρωπος θλίψεων και δόκιμος ασθενείας· και ως άνθρωπος από του οποίου αποστρέφει τις το πρόσωπον, κατεφρονήθη και ως ουδέν ελογίσθημεν αυτόν». Επειδή ο Μεσσίας μας έπρεπε να έρθει σε αυτή την γη και να εξαφανίσει όλες τις αμαρτίες του κόσμου με την λήψη της τοποθέτησης των χεριών και το χύσιμο του αίματός Του, έπρεπε πραγματικά να ταλαιπωρηθεί με τέτοιο τρόπο από τους Ρωμαίους στρατιώτες και τον λαό Ισραήλ. 
 

Η ταλαιπωρία του Μεσσία ήταν προφητευμένη περίπου 700 χρόνια πριν

Το ότι ο Μεσσίας θα έπρεπε στην πραγματικότητα να έρθει σε αυτή την γη, να βαπτιστεί από τον Ιωάννη, να χύσει το αίμα Του στον Σταυρό, και να αναστηθεί από τους νεκρούς, ήταν ήδη προφητευμένο από τον προφήτη Ησαΐα περίπου 700 χρόνια πριν από την γέννηση του Χριστού. Όπως είχε προφητεύσει ο προφήτης Ησαΐας για τον ερχομό του Μεσσία, ο Ιησούς Χριστός πράγματι ήρθε σε αυτή την γη. Δηλαδή ο Μεσσίας Ιησούς γεννήθηκε από την Παρθένο σε μια φάτνη μέσα σε ταπείνωση, ανέλαβε τις αμαρτίες του κόσμου με το βάπτισμά Του που έλαβε από τον Ιωάννη, ανέβηκε στον Σταυρό, όπου έχυσε το αίμα Του και πέθανε για την σωτηρία μας, και σε τρεις ημέρες αναστήθηκε από τους νεκρούς. 
Ακριβώς όπως όταν εξιλεώνονταν οι ετήσιες αμαρτίες τους, τα χέρια τοποθετούνταν στο κεφάλι του θύματος και το αίμα του χυνόταν την Ημέρα του Εξιλασμού (Λευ. 16), ο Ιησούς ανέλαβε πράγματι όλες τις αμαρτίες μας με το βάπτισμά Του που έλαβε από τον Ιωάννη, και έχυσε το αίμα Του και πέθανε στον Σταυρό, όλα σύμφωνα με τον πραγματικό Λόγο της προφητείας. Αφού σήκωσε όλες τις αμαρτίες του κόσμου με το βάπτισμά Του, ο Ιησούς αντιμετώπισε στην πραγματικότητα τρία έτη ταλαιπωρίας στην διάρκεια της δημόσιας ζωής Του. Ο λόγος για τον οποίο ο Ιησούς ο Μεσσίας σταυρώθηκε, ήταν επειδή όλες οι αμαρτίες του κόσμου μεταβιβάστηκαν σε Αυτόν με το βάπτισμά Του από τον Ιωάννη, και για αυτό ήταν έτσι περιφρονημένος, διωγμένος, και ταλαιπωρημένος από τον καθέναν. 
Στην πραγματικότητα, οι άνθρωποι όχι μόνο αρνήθηκαν ότι ο Ιησούς ήταν ο Μεσσίας, αλλά και μερικοί από τους Ιουδαίους και τους Ρωμαίους μίσησαν και δίωξαν τον Ιησού πέρα από κάθε περιγραφή. Τον μίσησαν και Τον απέρριψαν στο έπακρο. 
Ο Ιησούς ανέλαβε πραγματικά όλες τις αμαρτίες της ανθρωπότητας με μιας, με το βάπτισμα που έλαβε από τον Ιωάννη στον Ιορδάνη ποταμό, και έπειτα έχυσε το αίμα Του στον Σταυρό. Ο Μεσσίας βαπτίστηκε από τον Ιωάννη και έχυσε το αίμα Του στον Σταυρό για να εκπληρώσει το θέλημα του Πατέρα Του. Γυμνώθηκε στον Σταυρό και Τον έφτυσαν. Όλοι οι άνθρωποι γύρω Του εκείνη την περίοδο γελοιοποίησαν τον Ιησού και Τον κορόιδευαν, «Αν είσαι πραγματικά ο Υιός του Θεού, κατέβα από τον Σταυρό και σώσε τον εαυτό σου!»
Όταν ο Ιησούς με το βάπτισμά Του άρχισε την δημόσια ζωή Του, έπρεπε στην πραγματικότητα να περάσει από πολλά βάσανα που Του επέφεραν οι άνθρωποι. Αν και ο Ιησούς Χριστός είχε επωμιστεί πραγματικά τις αμαρτίες του κόσμου με το βάπτισμά Του για χάρη της ανθρωπότητας, οι άνθρωποι εκείνων των ημερών, ανίκανοι να το καταλάβουν αυτό, μίσησαν τον Ιησού που ήρθε ως Μεσσίας τους, Τον δίωξαν ανελέητα, Του προκάλεσαν μεγάλα βάσανα, Τον αποκήρυξαν και Τον πρόσβαλαν. Στην πραγματικότητα, ο Ιησούς ο Μεσσίας μισήθηκε τόσο πολύ, που η Γραφή μάς λέει πως όταν ήταν σε αυτή την γη αντιμετωπίστηκε σαν ένα σκουλήκι. 
Πράγματι, δεν έχετε καμία ιδέα πόσο ακριβώς οι Φαρισαίοι μισούσαν τον Ιησού. Αυτοί οι Φαρισαίοι δεν θα μπορούσαν να αφήσουν τον Μεσσία να απειλεί την ηγεσία και την δημοτικότητά τους. Έτσι μίσησαν τον Μεσσία, προσπαθώντας να βρουν σε Αυτόν ελαττώματα, και δεν δίστασαν να προωθήσουν όλα τα είδη προσωπικών επιθέσεων ενάντια σε Αυτόν κάθε φορά που αποτύγχαναν τα σχέδιά τους. Ο Μεσσίας υποβλήθηκε σε όλα τα είδη προσβολών και καταγγελιών γεμάτων με έχθρα και κακία. Ο Ησαΐας είχε προφητεύσει πώς ακριβώς θα καταπίεζαν τον Μεσσία. Μπορούμε επομένως να επιβεβαιώσουμε, από τις λεπτομερείς προφητείες του προφήτη Ησαΐα, που έγιναν πάνω από 700 χρόνια πριν από τον ερχομό του Μεσσία, ποιο ακριβώς είδος αντιμετώπισης θα είχε ο Ιησούς σε αυτόν τον κόσμο. 
 

Πίστεψαν οι άνθρωποι στον Ιησού Χριστό τον Μεσσία που ήρθε εξ ύδατος και αίματος;

Εντούτοις, ανεξάρτητα από αυτή την ταλαιπωρία, ο Ιησούς ο Μεσσίας ολοκλήρωσε σιωπηλά το έργο Του. Τώρα ο λαός Ισραήλ και ο καθένας σε όλο τον κόσμο πρέπει να αναγνωρίσουν και να πιστέψουν ότι αυτός ο Μεσσίας είναι ο Ιησούς Χριστός. Για να εξαφανίσει τις αμαρτίες των Ισραηλιτών και του καθενός σε όλο τον κόσμο, ο Μεσσίας πράγματι έλαβε το βάπτισμά Του με την μορφή της τοποθέτησης των χεριών, σταυρώθηκε πραγματικά και υπέστη έτσι όλες τις κακουχίες στο έπακρο — και με αυτόν τον τρόπο έσωσε πραγματικά τους πιστούς από όλες τις αμαρτίες τους, και έχει εγκρίνει ως πλήρη την πίστη αυτών των πιστών. Παρά το γεγονός ότι ο Μεσσίας ήρθε σε αυτόν τον κόσμο με μορφή δούλου, και παρά το γεγονός ότι βαπτίστηκε, πέθανε στον Σταυρό και αναστήθηκε από τους νεκρούς για να εξαφανίσει όλες τις αμαρτίες του καθενός, εκείνοι που πίστεψαν σε Αυτόν είναι λίγοι. Για να ζήσουμε εμείς, πρέπει να πιστέψουμε ότι ο Ιησούς είναι πράγματι ο αληθινός Σωτήρας και ο Μεσσίας μας, ότι είναι ο Μεσσίας όχι μόνο για τους Ισραηλίτες αλλά και για ολόκληρη την ανθρωπότητα. 
Ακόμα και αν ο Ιησούς πραγματικά ανέλαβε τις αμαρτίες μας με το βάπτισμά Του και υπέφερε τις θλίψεις μας, τις ασθένειες και τις πληγές μας, μερικοί άνθρωποι μπορεί να σκεφτούν, «Ποια αμαρτία διέπραξε για να αντιμετωπίσει τόσο πολλή ταλαιπωρία;» Αλλά ο Ιησούς είναι ο πράγματι αναμάρτητος Υιός του Θεού. Σηκώνοντας όλες τις αμαρτίες μας, ο Μεσσίας υπέστη στην θέση μας όλες τις πληγές, τις θλίψεις και τις ταλαιπωρίες των αμαρτιών μας. Μέσω όλων των ταλαιπωριών που ο Ιησούς είχε αντιμετωπίσει σε όλη την διάρκεια των 33 ετών της ζωής Του από τον ερχομό Του σε αυτή την γη, μάς έχει σώσει από όλες τις αμαρτίες μας. 
Ακούγοντας τον προφορικό Λόγο του Θεού μέσω του προφήτη Ησαΐα, πίστεψαν οι άνθρωποι της εποχής Του στον Ιησού Χριστό τον Μεσσία, που ήρθε εξ ύδατος και Πνεύματος; Ποιος πίστεψε σε αυτό το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος που κηρύττουμε εμείς τώρα; Ακόμα και τώρα, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον για το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, παρόλο που υποστηρίζουν ότι πιστεύουν στον Ιησού. 
Εδώ, στην κύρια περικοπή, ο προφήτης Ησαΐας προφητεύει ότι ο Υιός του Θεού θα ερχόταν σε αυτή την γη, θα ενεργούσε σοφά, θα αναλάμβανε όλες τις αμαρτίες μας, θα κρινόταν για αυτές, και θα μας έσωζε με αυτόν τον τρόπο. Αλλά πολλοί δεν έχουν δεχτεί αυτή την αλήθεια. Εντούτοις, είμαι βέβαιος ότι από τώρα και στο εξής, όλοι οι άνθρωποι όλων των εθνών θα αναγνωρίσουν τον Ιησού Χριστό ως Μεσσία τους και θα Τον εξυψώσουν. Αναγνωρίζετε τώρα ότι ο Ιησούς ο Μεσσίας ταλαιπωρήθηκε λόγω των αμαρτιών του λαού Ισραήλ, λόγω των δικών σας και των δικών μου αμαρτιών, και λόγω των αμαρτιών ολόκληρης της ανθρωπότητας; Ο προφήτης Ησαΐας, που θα ήθελε να το μάθετε και να το πιστέψετε αυτό, προφήτευσε την διακονία του Μεσσία με αυτόν τον τρόπο. 
 

Ο Μεσσίας ήταν όπως μια ρίζα από ξερή γη

Έτσι ο προφήτης Ησαΐας πρόβλεψε την έλευση του Ιησού Χριστού του Μεσσία, πως όταν θα ερχόταν σε αυτή την γη θα είχε μια τέτοια θλιβερή μορφή. Ο Ησαΐας είπε ότι ο Μεσσίας «ανέβη ενώπιον αυτού ως τρυφερόν φυτόν και ως ρίζα από ξηράς γής» (Ησ. 53:2). Όταν ο Ιησούς Χριστός ήρθε σε αυτή την γη με ανθρώπινη σάρκα, δεν ήταν κάποιος στον οποίο οι άνθρωποι θα έβλεπαν πραγματικά κάτι επιθυμητό. Δεν ήταν μυώδης, ψηλός και καλοσχηματισμένος άντρας, όπως ο Arnold Schwarzenegger ή ο Sylvester Stallone. Στην πραγματικότητα, ήταν τόσο μικροσκοπικός που αν Τον κοιτούσαμε, πραγματικά θα είχαμε αισθανθεί για Αυτόν λύπη, ευσπλαχνία και συμπάθεια. Εντούτοις, ο Λόγος Του ήταν όπως ένα κοφτερό δίστομο μαχαίρι. 
Ο Ιησούς ο Μεσσίας, όχι μόνο δεν έμοιαζε εξαιρετικός στην εμφάνισή Του, αλλά επίσης ήταν φτωχός υλικά. Ο Ιωσήφ, ο σαρκικός πατέρας Του, ήταν απλός ξυλουργός. Και τότε, όπως και τώρα, μια οικογένεια της οποίας οι ανάγκες καλύπτονταν από έναν ξυλουργό, δεν ήταν τόσο εύπορη και δεν ζούσε με αφθονία. Μόνο με σκληρή εργασία θα μπορούσαν οι ξυλουργοί να τα βγάλουν πέρα.
Ούτε παρακολούθησε σχολείο ο Μεσσίας, όταν ήρθε σε αυτή την γη. Για αυτό οι Φαρισαίοι προσπαθούσαν να Τον περιγελάσουν, αλλά δεν μπορούσαν να το κάνουν, επειδή αυτό απλά θα φανέρωνε ότι ο Ιησούς Χριστός ο Μεσσίας ήταν πράγματι ο Υιός του Θεού. Ο Ιησούς ποτέ δεν πάτησε το πόδι Του στο σχολείο του Γαμαλιήλ, το πιο αξιόλογο εβραϊκό σχολείο της εποχής, όπου ένας από τους μέγιστους μελετητές του νόμου, ο Γαμαλιήλ, δίδασκε τον Νόμο. Σε αυτό το σχολείο, οι σπουδαστές μπορούσαν να μάθουν από μεγάλους δασκάλους του Νόμου, εκπαιδευόμενοι όχι μόνο στην γνώση αυτού του κόσμου αλλά και του ίδιου του Νόμου. Αλλά ο Ιησούς δεν εκπαιδεύθηκε σε ένα τέτοιο σχολείο. Δεν υπάρχει κανένα ιστορικό στοιχείο ότι παρακολούθησε κάποιο σχολείο. Και όμως, δεν υπήρχε τίποτα σχετικό με τον Νόμο της Παλαιάς Διαθήκης που δεν ήξερε ο Μεσσίας, και όπου η Παλαιά Διαθήκη δίδασκε για τον Μεσσία, Εκείνος είχε ακόμα καλύτερη γνώση και είχε μεγαλύτερη πίστη από οποιονδήποτε. Δεν υπήρχε τίποτα που είπε ποτέ, που να ήταν παράλογο ή μακριά από τον Νόμο του Θεού. 
 

Γιατί ο Μεσσίας έπρεπε να υποφέρει έτσι, να ταπεινωθεί και να περιφρονηθεί;

Για να γίνει ο πραγματικός Μεσσίας του λαού Ισραήλ, και για να τους σώσει από όλες τις αμαρτίες τους και να τους κάνει ανθρώπους του Θεού, ο Μεσσίας μας ήρθε σε αυτή την γη και δέχτηκε πρόθυμα όλα τα βάσανα, τις προσβολές, τους χλευασμούς και την περιφρόνηση. Τα βάσανα και η περιφρόνηση που αντιμετώπισε πραγματικά ο Μεσσίας για χάρη του λαού Ισραήλ, ήταν εξαιρετικά σκληρά και καταπιεστικά. Η ταλαιπωρία που υπέφερε ο Μεσσίας για χάρη μας, ήταν τόσο μεγάλο βάσανο που θα είχαμε στρέψει το πρόσωπό μας από Αυτόν. Επειδή ο Ιησούς ήταν ο Μεσσίας που θα μας έσωζε από τις αμαρτίες και την τιμωρία μας, πράγματι μας ελευθέρωσε από τις αμαρτίες μας δοκιμάζοντας κάθε ταλαιπωρία και περιφρόνηση απέναντι σε κάθε είδος ανθρώπων. Έτσι υπέφερε ο Ιησούς σε αυτόν τον κόσμο. 
Επειδή ο Ιησούς ο Μεσσίας υπέφερε και περιφρονήθηκε τόσο πολύ, οι άνθρωποι εκείνων των ημερών δεν μπόρεσαν να υποφέρουν την θέα Του. Δεν πρέπει ποτέ να ξεχάσουμε ότι αν και ο Ιησούς ήρθε πράγματι ως Μεσσίας όλης της ανθρωπότητας, ως Μεσσίας δικός σας και δικός μου, υπέφερε πολύ για να εκπληρώσει και να ολοκληρώσει το ρόλο και τα έργα αυτού του Μεσσία, και έτσι μας έχει ελευθερώσει από τις αμαρτίες μας και την καταδίκη της αμαρτίας. 
Ακόμη και όταν ο Μεσσίας ήταν σταυρωμένος, οι άνθρωποι δεν έπαψαν να Τον χλευάζουν: «Γιατί δεν κατεβαίνεις κάτω; Αν είσαι πραγματικά ο Υιός του Θεού, κατέβα κάτω από τον Σταυρό. Πώς μπορείς εσύ να είσαι ο Υιός του Θεού; Αν είσαι πραγματικά ο Υιός του Θεού, τότε κατέβα κάτω και σώσε τον ληστή που κρέμεται δίπλα Σου· ακόμα καλύτερα, κατέβα κάτω και σώσε τον εαυτό σου!» Συνέχισαν τον εμπαιγμό τους: «Ω, ναι, γιατί δεν μετατρέπεις αυτή την πέτρα σε ψωμί; Αν είσαι ο Υιός του Θεού, δώσε μας απόδειξη! Δώσε μας απόδειξη για να πιστέψουμε. Αν δεν μπορείς να κάνεις ούτε αυτό, τι είδους Μεσσίας είσαι; Πόσο αξιολύπητος!» 
Οι άνθρωποι πρόσβαλαν έτσι τον Μεσσία, Τον αποκήρυξαν και Τον γελοιοποίησαν. Τον έγδυσαν, χτύπησαν το πρόσωπό Του και Τον έφτυσαν. Ο Χριστός υπέστη την μέγιστη διακωμώδηση, ταπείνωση και προσβολή, τέτοια που δεν είχε φανεί ποτέ πριν, ούτε φάνηκε ποτέ ξανά. Επίσης καταδικάστηκε με την τιμωρία της σταύρωσης, μια τιμωρία που εκείνη την εποχή επιφυλασσόταν για το χειρότερο είδος εγκληματιών. Ο Μεσσίας μας κτυπήθηκε από τους στρατιώτες, και τα χέρια και τα πόδια Του καρφώθηκαν στον Σταυρό, και όλο το αίμα που είχε στο σώμα Του χύθηκε. 
Ο Ιησούς σήκωσε πραγματικά όλη την περιφρόνηση, τον πόνο και την ταλαιπωρία, έτσι ώστε να μπορεί να εκπληρώσει για χάρη μας την διακονία Του ως Μεσσίας. Με το να σταυρωθεί, ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μας, όλες τις πληγές μας, όλες τις ασθένειές μας και όλη την τιμωρία της αμαρτίας μας. Πήρε για λογαριασμό μας όλη την ταλαιπωρία που θα έπρεπε να υποφέρουμε εσείς και εγώ, και για χάρη μας θυσίασε ακόμη και την ζωή Του. Αυτός ο Μεσσίας έχει γίνει τώρα ο Σωτήρας για όσους από εμάς πιστεύουμε ότι ο Ιησούς είναι πράγματι ο Σωτήρας μας. Έγινε πρόθυμα ο Μεσσίας μας. Ήρθε σε αυτή την γη σύμφωνα με το θέλημα του Πατέρα Του, και για χάρη μας ανέλαβε τις αμαρτίες μας και την τιμωρία της αμαρτίας στον Σταυρό, και αναστήθηκε πάλι από τον θάνατο· για να μας σώσει! 
Αδελφοί και αδελφές μου, νομίζετε ότι ήταν εύκολο για τον Ιησού να περάσει από όλα αυτά τα βάσανα και την ταπείνωση ενώπιον όλων αυτών των ξένων; Αν ήμασταν εμείς στην θέση Του, αν αντιμετωπίζαμε όλη αυτή την περιφρόνηση, την γύμνωση, την προσβολή, τα βάσανα, και όχι μόνο εμπρός στην οικογένεια ή τους συζύγους μας ή ακόμα και τους αγαπημένους μας, αλλά ενώπιον των εχθρών μας, θα είχαμε τρελαθεί πριν πεθάνουμε! Ο Χριστός σταυρώθηκε όχι σε κάποια σκοτεινή γωνία αλλά ψηλά, ώστε ο καθένας να μπορεί να δει την ταπείνωσή Του και όλοι να μπορούν να Τον δείξουν με τα δάχτυλά τους και να Τον φτύσουν. 
Ακόμα μεγαλύτερα βάσανα, θλίψη και δυσκολίες ήρθαν στον Χριστό πριν από την σταύρωσή Του. Πριν καρφώσουν τον Ιησού στον Σταυρό, οι άνθρωποι εξασφάλισαν ότι θα περνούσε από κάθε είδους βάσανο. Παρουσιάστηκε μπροστά στο πλήθος και κρίθηκε ενώπιόν τους, Τον έφτυσαν, χτυπήθηκε στο πρόσωπό Του ακόμη και από έναν δούλο του Αρχιερέα. Τον έφτυσαν! Οι άνθρωποι ράπισαν το πρόσωπό Του, Τον χτύπησαν και προσπάθησαν να Τον μεθύσουν! Ο Ιησούς ο Μεσσίας υπέφερε όλη αυτή την ταλαιπωρία μόνο για χάρη μας! 
Η Γραφή μάς λέει ότι υπέφερε έτσι για χάρη μας, λέγοντας, «Αλλ’ αυτός ετραυματίσθη διά τας παραβάσεις ημών, εταλαιπωρήθη διά τας ανομίας ημών» (Ησ. 53:5). Ο Μεσσίας πέρασε από τέτοια βάσανα έτσι ώστε να μπορεί να ελευθερώσει από τις αμαρτίες τους και την καταδίκη των αμαρτιών τους όλους τους ανθρώπους· συμπεριλαμβανομένων των Ισραηλιτών. Δεχόμενος το βάπτισμα από τον Ιωάννη, αυτός ο Μεσσίας φρόντισε τις αμαρτίες του κόσμου και την τιμωρία της αμαρτίας, και ολοκλήρωσε την διακονία Του ως Μεσσίας υποφέροντας από τον λαό Του, από τους Ρωμαίους στρατιώτες και από τους ανθρώπους πολλών άλλων εθνών. 
Ο Θεός προφήτευσε ότι ο Μεσσίας θα έσωζε από όλες τις αμαρτίες τους, αυτούς τους ίδιους ανθρώπους που στάθηκαν ενάντια σε Αυτόν — πράγματι, από όλες τις αμαρτίες που διαπράχτηκαν ποτέ από ολόκληρη την ανθρωπότητα — και ακριβώς όπως προφητεύτηκε, ο Ιησούς Χριστός ήρθε πράγματι σε αυτή την γη ως αυτός ο Μεσσίας, πέρασε πραγματικά από όλη αυτή την ταλαιπωρία και έσωσε εμένα και εσάς από τις αμαρτίες μας και την καταδίκη των αμαρτιών μας χύνοντας το πολύτιμο αίμα Του. 
Το ότι έχουμε σωθεί από την αμαρτία και την καταδίκη της αμαρτίας με πίστη στον Μεσσία, δεν πραγματοποιήθηκε χωρίς κάποιος να πληρώσει την τιμή της θυσίας. Επειδή ο Ιησούς Χριστός ήρθε σε αυτή την γη και αντιμετώπισε όλη αυτή την ταλαιπωρία, μπορούμε εμείς να γίνουμε τώρα χωρίς αμαρτία, και επειδή αυτός ο Μεσσίας τιμωρήθηκε για όλες τις αμαρτίες μας, μπορούμε εμείς να λάβουμε το δώρο της σωτηρίας και της άφεσης της αμαρτίας, και να γίνουμε τα παιδιά του Θεού, μόνο πιστεύοντας με τις καρδιές μας. Λόγω του Μεσσία μας μπορούμε να γίνουμε τόσο ευτυχείς άνθρωποι. 
Πρέπει να ευχαριστούμε τον Μεσσία που μας έδωσε αυτή την ευτυχία και μας παραχώρησε τις ευλογίες Του. Η σωτηρία που μας έχει δώσει ο Μεσσίας ήρθε σε εμάς μόνο μέσω της πίστης μας, επειδή, αν και δεν Του έχουμε δώσει οποιαδήποτε προσφορά εκ μέρους μας, Εκείνος έδωσε ο Ίδιος την ανεκτίμητη προσφορά Του ενώπιον του Πατέρα Θεού. Πρέπει να πιστέψουμε ότι ο ίδιος ο Θεός μάς έχει σώσει πράγματι, υποφέροντας όλη αυτή την ταλαιπωρία και πρέπει να Τον ευχαριστήσουμε για αυτό. 
 

Άκουσε Ισραήλ, επίστρεψε και πίστεψε στον Ιησού Χριστό

Ο λαός Ισραήλ πρέπει τώρα να μετανοήσει και να πιστέψει ως Σωτήρα τους στον Ιησού τον Μεσσία. Ακόμη και ως αυτή την στιγμή, οι Ισραηλίτες δεν αναγνωρίζουν ότι ο Μεσσίας τους ήδη έχει έρθει. Ακριβώς όπως είχε προφητευτεί από τον προφήτη Ησαΐα, ότι ο Μεσσίας, ο Δούλος του Θεού, θα ερχόταν σε αυτή την γη, και ακριβώς όπως πρόβλεψε αυτός ο Λόγος της προφητείας, ότι ερχόμενος σε αυτή την γη αυτός ο Μεσσίας μάς έσωσε όλους αναλαμβάνοντας όλες τις αμαρτίες της ανθρωπότητας με το βάπτισμά Του και πεθαίνοντας στον Σταυρό· ο Ιησούς Χριστός έχει εκπληρώσει πράγματι όλα τα έργα της σωτηρίας Του. Ο λαός Ισραήλ πρέπει τώρα να επιστρέψει, να μάθει και να πιστέψει σε αυτή την αλήθεια. Πρέπει να αναγνωρίσει την αμαρτία που έπραξε ο λαός τους σταυρώνοντας τον Ιησού. Και πρέπει να αναγνωρίσει τον αληθινό εαυτό τους, ότι από την γέννησή τους είναι μόνο μια μάζα αμαρτίας, και με πίστη στον Μεσσία πρέπει τώρα να σωθούν από όλες τις αμαρτίες τους και την καταδίκη της αμαρτίας. 
Δεν υπάρχει κανένας άλλος Μεσσίας. Επειδή ο Ιησούς Χριστός ήρθε ήδη ως Μεσσίας, δεν υπάρχει κανένας άλλος Μεσσίας. Πώς θα μπορούσε πραγματικά να υπάρξει οποιοσδήποτε άλλος Μεσσίας; Πώς θα μπορούσε να υπάρξει ένας άλλος Σωτήρας; Όταν ο λαός Ισραήλ θα περάσει στο μέλλον από ακόμη περισσότερες δυσκολίες, θα ελπίζουν ότι θα προκύψει κάποιος ήρωας του Χόλλυγουντ, όπως ο Σούπερμαν, και θα γίνει ο Μεσσίας τους; 
Ήδη από τώρα, οι Ισραηλίτες πρέπει να αναγνωρίσουν τον Ιησού Χριστό ως Μεσσία τους. Πρέπει να πιστέψουν ότι ο Ιησούς Χριστός είναι πράγματι ο αληθινός Μεσσίας τους. Ο Μεσσίας τους έχει ήδη έρθει σε αυτή την γη 2.000 χρόνια πριν, και για να αναλάβει τις αμαρτίες τους και για να τους κάνει τα αληθινά παιδιά του Αβραάμ, βαπτίστηκε όπως ακριβώς εκείνοι έπρεπε να περιτμηθούν, και σταυρώθηκε, και όλα αυτά ώστε να λάβουν την πνευματική περιτομή. Ο Μεσσίας έγινε ο αληθινός Σωτήρας του λαού Ισραήλ, αναλαμβάνοντας τις αμαρτίες τους με το βάπτισμά Του από τον Ιωάννη, την μεταφορά τους στον Σταυρό και το χύσιμο του αίματός Του για να πάθει, και την ανάστασή Του από τους νεκρούς. 
Οι Ισραηλίτες πρέπει να μετανοήσουν και να πιστέψουν στον Μεσσία. Πρέπει τώρα να πιστέψουν στον Ιησού Χριστό ως Μεσσία τους. Αυτό που μένει να εκπληρωθεί τώρα για τον λαό Ισραήλ, είναι να πιστέψουν στον Ιησού Χριστό ως Σωτήρα. Πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι ο Μεσσίας που προφητεύτηκε από τον Ησαΐα είναι αυτός ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Πρέπει να αναγνωρίσουν και να πιστέψουν ότι αυτός ο προφητευμένος δεν είναι άλλος από τον ίδιο τον Ιησού. Οι προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης έχουν εκπληρωθεί όλες μέσω του Ιησού Χριστού, χωρίς να μείνει ανεκπλήρωτη καμία λεπτομέρεια. Στην κύρια περικοπή, λέει επίσης ότι θα ραντιστούν πολλά έθνη. 
Στο Ησαΐας 52:14-15 λέει, «Καθώς πολλοί έμειναν εκστατικοί επί σε, τόσον ήτο το πρόσωπον αυτού άδοξον παρά παντός ανθρώπου και το είδος αυτού παρά των υιών των ανθρώπων. Ούτω θέλει ραντίσει πολλά έθνη· οι βασιλείς θέλουσι φράξει το στόμα αυτών επ’ αυτόν· διότι θέλουσιν ιδεί εκείνο το οποίον δεν ελαλήθη προς αυτούς· και θέλουσι νοήσει εκείνο, το οποίον δεν ήκουσαν». 
Ερχόμενος σε αυτή την γη, ο Ιησούς Χριστός αντιμετώπισε βάσανα που ήταν πολύ μεγαλύτερα από οποιουδήποτε εγκληματία αυτού του κόσμου που καταδικάστηκε σε θάνατο. Θυσιάστηκε παίρνοντας περισσότερο πόνο και ταλαιπωρία από οποιονδήποτε εγκληματία αυτού του κόσμου, όλα για να κάνει λαό Του ολόκληρη την ανθρωπότητα. Έχει σώσει τον λαό Του που θα δεχθούν την άφεση της αμαρτίας με πίστη σε Αυτόν. Έτσι τους έχει σώσει. 
Οι άνθρωποι θα ακούσουν τα θαυμάσια νέα της σωτηρίας, τα οποία ούτε είχαν ακούσει ούτε είχαν δει πριν. Όλοι όσοι δεν έχουν ακούσει ακόμα ότι ο Ιησούς Χριστός ήταν ο Μεσσίας, θα το ακούσουν πράγματι και θα το πιστέψουν τελικά. 
 

Ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας, που ήρθε μια φορά και θα έρθει πάλι

Σήμερα, πλησιάζουμε στους έσχατους καιρούς. Θα είναι μια εποχή θανάτου και δοκιμασιών. Εντούτοις, όσοι πιστεύουν στον Μεσσία, δεν έχουν πραγματικά κανέναν φόβο θανάτου. Αντίθετα, περιμένουν ακόμη περισσότερο την ευτυχία του Ουρανού και την ανάστασή τους που θα ακολουθήσει τον θάνατό τους. Ότι το σκοτάδι κατεβαίνει στον κόσμο δεν σημαίνει ότι εμείς, οι δίκαιοι, είμαστε επίσης στο σκοτάδι. Όταν αυτό το ευαγγέλιο διαδοθεί παντού, ο Μεσσίας θα επιστρέψει. 
Ο Ιησούς Χριστός, ο Μεσσίας μας, ήρθε σε αυτόν τον κόσμο ως ο Αμνός του Θεού, ως η θυσιαστική προσφορά, και έδωσε το σώμα Του για να βαπτιστεί από τον Ιωάννη, και το άφησε να πεθάνει επάνω στον Σταυρό. Όπως ένα πρόβατο εμπρός από εκείνους που το κουρεύουν, ο Ιησούς ο Μεσσίας ανέλαβε ήσυχα τις αμαρτίες μας, αντιμετώπισε μεγάλα βάσανα σηκώνοντας την τιμωρία της αμαρτίας μας στον Σταυρό, αναστήθηκε από τους νεκρούς σε τρεις ημέρες και έτσι έγινε ο τέλειος Σωτήρας για όλους όσους πιστεύουν. 
Μόνο λίγοι γνώριζαν εκείνη την εποχή ότι ο Ιησούς Χριστός ήταν ο Μεσσίας. Υπήρξαν μερικοί που ήξεραν ότι ο Ιησούς Χριστός έγινε ο Μεσσίας μας όταν γεννήθηκε σε αυτόν τον κόσμο σχεδόν 2.000 χρόνια πριν, δίνοντας μαρτυρία για το ευαγγέλιο της Βασιλείας επί τρία έτη μετά από το βάπτισμά Του, πέθανε στον Σταυρό και αναστήθηκε από τους νεκρούς. Οι λίγοι, που έψαξαν και πίστεψαν στον Θεό, έδωσαν μαρτυρία ότι ο Κύριός μας είναι ο αληθινός Μεσσίας που εκπλήρωσε όλα τα έργα Του. 
Οι δούλοι του Θεού διαδίδουν τα νέα σε όλο τον κόσμο, ότι ο Μεσσίας μάς έχει σώσει από τις αμαρτίες μας ερχόμενος σε αυτή την γη και υποφέροντας ταλαιπωρία. Ο ίδιος ο Θεός, στην πραγματικότητα, απλώνει το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος επιτρέποντας την πρόοδο των εκτυπωτικών τεχνικών, κινώντας την ιστορία του κόσμου και κάνοντας τα έθνη που κηρύττουν αυτό το ευαγγέλιο ισχυρά και πλούσια. 
«Ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας. Ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας. Ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας! Αν πιστέψετε στον Ιησού ως Μεσσία σας, θα σωθείτε. Ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού. Ο Ιησούς είναι ο Δημιουργός όλου του κόσμου. Είναι Θεός. Είναι ο Μεσσίας ο Σωτήρας μας». Οι δούλοι του Θεού συνέχισαν να κηρύττουν στους ανθρώπους ότι ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας, και επίσης για το βάπτισμά Του, τον θάνατό Του στον Σταυρό και την ανάστασή Του. 
Λίγοι Ισραηλίτες νέοι είχαν αναγνωρίσει 2.000 χρόνια πριν, ότι ένας νεαρός άνδρας με το όνομα Ιησούς ήρθε σε αυτή την γη και όταν έγινε 30 ετών ανέλαβε τις αμαρτίες της ανθρωπότητας με το βάπτισμά Του από τον Ιωάννη. Εκείνη την περίοδο, μόνο οι μαθητές του Ιησού ήξεραν ότι Αυτός ήταν ο Μεσσίας και αυτή η γνώση μοιράστηκε μόνο σε μια χούφτα ανθρώπων που σέβονταν πραγματικά τον Θεό — όλοι οι υπόλοιποι παρέμειναν μη γνωρίζοντας αυτή την αλήθεια. Υπήρξαν μόνο περίπου 500 άγιοι όλοι και όλοι στο έθνος του Ισραήλ (1Κορ. 15:6), που ήξεραν ότι ο Μεσσίας έφερε τις αμαρτίες του κόσμου στον Σταυρό, ότι πέθανε εκεί και ότι αναστήθηκε από τους νεκρούς. Όλοι οι άλλοι δεν είχαν ιδέα. 
Την πεντηκοστή ημέρα από τον θάνατο του Ιησού Χριστού και την ανάστασή Του, το Άγιο Πνεύμα κατέβηκε επάνω στους μαθητές Του. Όταν οι μαθητές του Χριστού προσεύχονταν σε ένα ανώγειο, το Άγιο Πνεύμα πράγματι κατέβηκε επάνω τους και τους έκανε να μιλήσουν σε γλώσσες και να δώσουν μαρτυρία ότι ο Μεσσίας είναι ο Ιησούς Χριστός. Κατόπιν, οι μαθητές Του, που δεν φοβούνταν τον θάνατο, έδωσαν θαρραλέα μαρτυρία, «Ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας. Ο Μεσσίας είναι ο Σωτήρας μας. Ο αναστημένος Ιησούς είναι ο Μεσσίας μας». Πολλοί άνθρωποι επομένως πίστεψαν εκείνο τον καιρό. 
Μέσω του Μεσσία Ιησού, ο Θεός έχει σώσει πράγματι εμένα και εσάς από όλες τις αμαρτίες μας και την καταδίκη της αμαρτίας. Επειδή υπέφερε τέτοια μεγάλη ταλαιπωρία για να μας σώσει από τις αμαρτίες και την τιμωρία μας, πρέπει να πιστέψουμε τέλεια σε Αυτόν· όσοι δεν πιστεύουν πρέπει όλοι να μετανοήσουν, να επιστρέψουν και να πιστέψουν επίσης, και πρέπει όλοι να διαδώσουμε αυτή την αλήθεια με πίστη. 
Ο λαός Ισραήλ, στην πραγματικότητα, είναι τώρα έντρομος κάτω από μια εξαιρετικά ανήσυχη κατάσταση. Πρέπει επομένως να ακούσουν αυτόν τον Λόγο της Σκηνής του Μαρτυρίου που ο Θεός είχε μιλήσει σε αυτούς. Και εμείς επίσης μπαίνουμε τώρα στους έσχατους καιρούς. Το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος που φανερώνεται στο σύστημα θυσιών της Σκηνής του Μαρτυρίου, θα διαδοθεί πραγματικά στον λαό Ισραήλ. Και αυτοί επίσης θα πιστέψουν ότι ο Ιησούς Χριστός είναι πράγματι ο Μεσσίας, για τον Οποίο τους είχε μιλήσει ο Θεός. 
Ο Θεός είχε μιλήσει ήδη στον λαό Ισραήλ για το σύστημα θυσιών και πίστεψαν σε αυτό. Στην πραγματικότητα, ήθελαν ακόμα να δίνουν προσφορές στον Θεό σύμφωνα με αυτό το σύστημα θυσιών της Σκηνής του Μαρτυρίου. Μεταξύ των Ισραηλιτών υπάρχουν ακόμα μερικοί φανατικοί πιστοί που ζουν στην έρημο. Ακόμα και τώρα, αυτοί οι άνθρωποι ζουν στην έρημο και δίνουν προσφορές με αυτόν τον τρόπο. Με άλλα λόγια, δίνουν το είδος προσφορών που προσφέρονταν στο παρελθόν στην Σκηνή του Μαρτυρίου. Ίσως αυτοί είναι οι απόγονοι του Ααρών. Για να τηρήσουν τις παραδόσεις των οικογενειών τους, ζουν στην έρημο αντί στις πόλεις. Αν και είναι Ισραηλίτες, ζουν ως απομονωμένη φυλή, απομακρυσμένοι από τους κοινούς ανθρώπους. Σε αυτούς τους ανθρώπους επίσης, πρέπει να κηρύξουμε στην πραγματικότητα τον Λόγο της Σκηνής του Μαρτυρίου, ότι ο Μεσσίας έχει έρθει ήδη σε εμάς και μάς έχει σώσει σύμφωνα με την πίστη μας. 
Πρέπει να ευχαριστήσουμε τον Ιησού που ήρθε σε αυτή την γη ως Σωτήρας μας, ταλαιπωρήθηκε τόσο και τιμωρήθηκε στην θέση μας, για να σώσει εμένα και εσάς από τις αμαρτίες μας και την καταδίκη της αμαρτίας. 
 

«Η αγάπη είναι ισχυρά ως ο θάνατος, η ζηλοτυπία σκληρά ως ο άδης (τάφος)»

Το γεγονός ότι έχουμε σωθεί πραγματικά από όλες τις αμαρτίες μας και την τιμωρία της αμαρτίας, δεν επιτεύχθηκε αυτόματα, σαν να ήρθε τυχαία με το ταχυδρομείο. Η σωτηρία μας δεν είναι σαν μια αλυσιδωτή επιστολή, που μάς λέει ότι πρέπει να την μεταδώσουμε σε πάνω από 20 ανθρώπους αλλιώς θα τιμωρηθούμε. Ούτε η σωτηρία της αμαρτίας μας είναι όπως ένα από εκείνα τα διαφημιστικά φυλλάδια που προσφέρουν δύο πίτσες στην τιμή της μίας, όπου μπορούμε απλά να κάνουμε ένα τηλεφώνημα και να γεμίσουμε όσο θέλουμε το στομάχι μας. 
Η σωτηρία μας, στην πραγματικότητα, ήρθε όταν ο Θεός έστειλε τον Υιό Του σε εμάς, μεταβιβάζοντας όλες τις αμαρτίες μας επάνω Του, και κάνοντάς Τον να υποφέρει και να ταλαιπωρηθεί για όλες αυτές τις δικές μας αμαρτίες. Για αυτό εσείς και εγώ πρέπει ολόψυχα να πιστεύουμε σε Αυτόν και να Τον ευχαριστούμε. Γνωρίζοντας πώς λάβαμε την σωτηρία μας, πώς θα μπορούσε κάποιος από μας να την απορρίψει σαν ένα ζευγάρι φορεμένων παπουτσιών, να την βάλει κάπου στην σοφίτα σαν κάποιο άχρηστο σπασμένο εργαλείο ή να την αγνοήσει σαν να ανήκε σε κάποιον άλλο; 
Υπάρχει κανένας μεταξύ σας που, αν και πηγαίνει στην Εκκλησία του Θεού, δεν έχει λάβει ακόμα την άφεση της αμαρτίας; Υπάρχει κανένας που πραγματικά δεν έχει πιστέψει ακόμα στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος; Αν πράγματι υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι, πρέπει όλοι να μετανοήσουν και να πιστέψουν στον Μεσσία πριν είναι πάρα πολύ αργά. Αν είστε χαμένοι και αβέβαιοι για τον δρόμο που έχετε πάρει, πιστέψτε απλά στον Λόγο της αλήθειας με όλη την καρδιά σας. Όσοι δεν πιστεύουν, απορρίπτουν αυτή την αγάπη του Υιού του Θεού, την αγάπη με την οποία τους έχει σώσει υποφέροντας όλα αυτά τα βάσανα μόνο για χάρη τους. 
Εκείνοι που υποτιμούν την αξία της αγάπης Του και την απορρίπτουν, θα δεχτούν κατάρες. Η Γραφή μάς λέει, «Διότι η αγάπη είναι ισχυρά ως ο θάνατος· η ζηλοτυπία σκληρά ως ο άδης» (Άσμ.Ασμ. 8:6). Η αγάπη του Θεού είναι τόσο ισχυρή και μεγάλη, που επιφέρει την σκληρότερη τιμωρία στους ανθρώπους που την απορρίπτουν ως το τέλος. Με άλλα λόγια μάς λέει ότι στην πραγματικότητα αν κάποιος πεθάνει παραμένοντας αμαρτωλός, θα υποστεί πράγματι τον ανελέητο πόνο του άδη στον τάφο. Η ζηλοτυπία είναι τόσο σκληρή όσο ο τάφος. Όταν ο Μεσσίας σάς αγάπησε τόσο πολύ, όταν βαπτίστηκε, έχυσε το αίμα Του και υπέστη όλα τα είδη ταλαιπωρίας και όλα αυτά μόνο για να σας σώσει, αν δεν πιστεύετε σε αυτή την αγάπη και την απορρίπτετε, θα υποστείτε σίγουρα αυτόν τον σκληρό πόνο. Αυτός δεν είναι άλλος από τον άδη. 
Ο Θεός λέει τα εξής, «Και καθώς είναι αποφασισμένον εις τους ανθρώπους άπαξ να αποθάνωσι, μετά δε τούτο είναι κρίσις» (Εβρ. 9:27). Όταν πεθαίνουμε, η σάρκα μας μπορεί να λειώσει, αλλά ενώπιον του Θεού, αυτό δεν είναι το τέλος μας. Όσοι απορρίπτουν τον Θεό της αγάπης θα τιμωρηθούν αυστηρά, θα ζουν για πάντα, δεν θα πεθαίνουν ποτέ, και θα υποφέρουν ανελέητα βάσανα. Με άλλα λόγια, θα τους πετάξει πραγματικά στην φωτιά που καίει για πάντα, και θα τους κάνει να υποστούν όλο τον πόνο της διαρκώς, ασταμάτητα και παντοτινά. Αυτό το σκληρό βάσανο δεν είναι άλλο από την σκληρή έχθρα του Θεού. Νομίζετε ότι ο Θεός δεν θα μπορούσε ποτέ να κάνει ένα τέτοιο πράγμα; Μην ξεχνάτε ότι τίποτα δεν είναι αδύνατο για τον Θεό! 
Η μεγάλη και απώτατη αγάπη του Θεού για μας, που υπέφερε ο ίδιος για χάρη μας, μάς έχει σώσει από όλες τις πληγές μας, όλες τις αμαρτίες μας και όλη την καταδίκη μας. Αυτό που μπορεί να λύσει όλα τα προβλήματά σας είναι αυτή η αγάπη του Μεσσία. Πράγματι, δεν υπάρχει τίποτα που είναι μεγαλύτερο από την αγάπη του Μεσσία. Χωρίς πίστη στον Μεσσία, η αγάπη του Θεού δεν μπορεί να είναι δική μας. Αυτή η αγάπη δίνεται σε μας μόνο από τον Θεό, αυτόν που έχει γίνει Μεσσίας μας, και είναι ο Πατέρας Του που Τον έχει στείλει σε μας. Ο Πανίσχυρος τριαδικός Θεός μάς έχει αγαπήσει με αυτόν τον τρόπο, και μάς έχει σώσει έτσι από τις αμαρτίες και την καταδίκη μας. Για αυτό πρέπει να πιστέψουμε στον Μεσσία, να Τον ευχαριστήσουμε, να Του δώσουμε δόξα και να είμαστε ικανοποιημένοι με την πίστη μας στον Μεσσία. 
Πόσο ευγνώμων είμαι που ο Μεσσίας μάς έχει δώσει το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος! Αν κάποιος ξέρει ακριβώς πόσο ανεκτίμητη είναι αυτή η αγάπη, πώς μπορεί ποτέ να την ανταλλάξει με οτιδήποτε άλλο σε αυτόν τον κόσμο, πρέπει σίγουρα να είναι από τους πιο ανίδεους και ηλίθιους ανθρώπους. Πόσο φοβερά βάσανα και θλίψεις πέρασε ο Κύριός μας για μας; Επειδή είμαστε τόσο ευγνώμονες για την αγάπη Του, αν και είμαστε ανεπαρκείς, αφιερώνουμε όλες τις υπόλοιπες δυνάμεις μας στην διάδοση αυτής της αγάπης σε όσους παραμένουν ανίδεοι για αυτό.
Για να κάνουμε τέτοια έργα του Θεού, πρέπει επίσης να αντιμετωπίσουμε δυσκολίες και βάσανα. Δεν μπορούμε να επιδιώξουμε να ευημερήσουμε μόνο για τον εαυτό μας. Αν έχοντας δεχθεί την αγάπη της θυσίας Του έχουμε σωθεί πράγματι και ντυθεί με αυτήν, πρέπει επίσης να μοιραστούμε αυτή την αγάπη με άλλους. Ακριβώς όπως ο Ιησούς Χριστός αντιμετώπισε όλα τα βάσανά Του για να εξαφανίσει τις αμαρτίες μας, όχι με την αγάπη της σάρκας αλλά με την αληθινή αγάπη Του, πρέπει επίσης να κάνουμε τα έργα Του με πίστη, αγκαλιάζοντας πρόθυμα τις δυσκολίες, ταλαιπωρίες, έχθρα, βάσανα και περιφρόνηση, αν αυτό σημαίνει ότι και άλλοι θα λάβουν επίσης την άφεση των αμαρτιών τους. Πρέπει να υποστούμε τέτοια έχθρα στο όνομα της αγάπης. Αν εσείς και εγώ έχουμε λάβει αληθινά την άφεση της αμαρτίας, τότε πιστεύω ότι τέτοια αγάπη βρίσκεται πράγματι στις καρδιές μας. 
Και οι αναγεννημένοι, που ξέρουν πραγματικά ποιοι ήταν πριν από την αγάπη και πόσο μεγάλη και ισχυρή είναι η αγάπη της σωτηρίας του Ιησού, παράγουν καρπούς. Οι σωσμένοι είναι τα δέντρα που παράγουν τους καρπούς της σωτηρίας, «διότι εκ του καρπού γνωρίζεται το δένδρον» (Ματθ. 12:33). Προτού να σωθείτε, ήσασταν βυθισμένοι εντελώς στις αμαρτίες σας και δεν θα μπορούσατε να παραπονεθείτε ακόμη και αν σας έριχναν πράγματι στον άδη. Ωστόσο, πιστεύετε ότι ο Θεός έχει γίνει ο Σωτήρας σας ερχόμενος σε αυτή την γη με ανθρώπινη σάρκα και υποφέροντας για χάρη σας, και ότι υποφέροντας στην θέση σας σάς έχει σώσει από τις αμαρτίες και την τιμωρία σας. Πιστεύοντας έτσι, έχετε σωθεί. Αν έχετε λάβει πράγματι αυτή την αγάπη, τότε εσείς και εγώ πρέπει σίγουρα να έχουμε καρδιές που επιθυμούν να ζήσουν για τους άλλους. 
Αν κάποιος δεν έχει τέτοια καρδιά, τότε δεν έχει λάβει την άφεση της αμαρτίας. Για να είμαι ακριβής, αυτός ο άνθρωπος απλά προσποιείται ότι έχει λάβει την άφεση της αμαρτίας. 
Ακριβώς όπως ο Χριστός αντιμετώπισε όλα τα βάσανά Του και μάς έχει σώσει από όλες τις αμαρτίες μας και την τιμωρία επειδή μας έχει αγαπήσει, αν εμείς έχουμε σωθεί πράγματι με πίστη σε αυτή την αγάπη, τότε αυτή η αγάπη βρίσκεται επίσης στις καρδιές μας. Γιατί; Επειδή ο Χριστός ζει τώρα στις καρδιές μας. Επειδή υπέφερε για χάρη μας και μας έχει αγαπήσει, πρέπει επίσης να επιθυμήσουμε να ζήσουμε για τους άλλους και να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες για χάρη τους. Επειδή όσοι από μας έχουμε λάβει την άφεση της αμαρτίας δεν έχουμε καμία αμαρτία στις καρδιές μας, οι καρδιές όλων μας έχουν μεταμορφωθεί, έχοντας γίνει όπως η καρδιά του Ιησού Χριστού. 
Ευχαριστώ τον Ιησού Χριστό που ήρθε σε αυτή την γη, για το βάπτισμα και το χύσιμο του αίματός Του στον Σταυρό, που δέχτηκε όλα τα βάσανά Του για χάρη μας και με αυτόν τον τρόπο έγινε ο Μεσσίας μας που μας έχει ελευθερώσει από όλες τις αμαρτίες μας.