Κηρύγματα

Θέμα 11: Η Σκηνή του Μαρτυρίου

[11-8] (Έξοδος 27:9-19) Το χρώμα της πύλης της αυλής της Σκηνής του Μαρτυρίου

( Έξοδος 27:9-19 )
«Και θέλεις κάμει την αυλήν της σκηνής· από το νότιον μέρος προς μεσημβρίαν θέλουσιν είσθαι παραπετάσματα διά την αυλήν εκ βύσσου κεκλωσμένης, το μήκος εκατόν πηχών διά το εν πλευρόν. Και οι είκοσι στύλοι αυτής και τα είκοσι υποβάσια τούτων θέλουσιν είσθαι χάλκινα· τα άγκιστρα των στύλων και αι ζώναι αυτών αργυρά. Και ομοίως κατά το βόρειον πλευρόν κατά μήκος θέλουσιν είσθαι παραπετάσματα, μήκος εκατόν πηχών, και οι είκοσι στύλοι αυτών και τα είκοσι αυτών χάλκινα υποβάσια· τα δε άγκιστρα των στύλων και αι ζώναι αυτών αργυρά. Και διά το πλάτος της αυλής κατά το δυτικόν πλευρόν θέλουσιν είσθαι παραπετάσματα πεντήκοντα πηχών· στύλοι αυτών δέκα και υποβάσια αυτών δέκα. Και το πλάτος της αυλής κατά το ανατολικόν πλευρόν το προς ανατολάς θέλει είσθαι πεντήκοντα πηχών. Και τα παραπετάσματα του ενός μέρους της πύλης θέλουσιν είσθαι δεκαπέντε πηχών· στύλοι αυτών τρεις και υποβάσια αυτών τρία. Και εις το άλλο μέρος θέλουσιν είσθαι παραπετάσματα δεκαπέντε πηχών· στύλοι αυτών τρεις και υποβάσια αυτών τρία. Διά δε την πύλην της αυλής θέλει είσθαι καταπέτασμα είκοσι πηχών, εκ κυανού και πορφυρού και κοκκίνου και βύσσου κεκλωσμένης, κατεσκευασμένον με εργασίαν κεντητού· στύλοι αυτών τέσσαρες και υποβάσια τούτων τέσσαρα. Πάντες οι στύλοι κύκλω της αυλής θέλουσιν είσθαι εζωσμένοι με άργυρον, τα άγκιστρα αυτών αργυρά και τα υποβάσια αυτών χάλκινα. Το μήκος της αυλής θέλει είσθαι εκατόν πηχών και το πλάτος εκατέρωθεν πεντήκοντα και το ύψος πέντε πηχών, εκ βύσσου κεκλωσμένης, και τα υποβάσια αυτών χάλκινα. Πάντα τα σκεύη της σκηνής διά πάσαν την υπηρεσίαν αυτής και πάντες οι πάσσαλοι αυτής και πάντες οι πάσσαλοι της αυλής θέλουσιν είσθαι χάλκινοι.»
 

Υπάρχουν σαφείς διαφορές μεταξύ της πίστης του αναγεννημένου και αυτής των Χριστιανών στο όνομα. Ο πρώτος γνωρίζει και πιστεύει ότι ο Θεός έχει καθαρίσει όλες τις αμαρτίες μας και ο άλλος, βασισμένος στις δικές του σκέψεις, πιστεύει στον Ιησού μόνο ως θέμα θρησκευτικών πρακτικών. Ωστόσο, όσοι πιστεύουν στον Θεό μόνο ως θρησκευτικό θέμα, ευημερούν τόσο πολύ ώστε όσοι κηρύττουν την πραγματική αλήθεια αποθαρρύνονται βλέποντας αυτούς τους ανθρώπους της λανθασμένης πίστης να διαδίδουν ψεύτικες διδασκαλίες και να ευημερούν. Αποθαρρύνονται επειδή γνωρίζουν καθαρά ότι τόσοι πολλοί Χριστιανοί έχουν συρθεί σε τέτοιες ψεύτικες θρησκείες πλάνης και απάτης. 
Και εγώ, επίσης, αποθαρρύνθηκα από αυτό για μια στιγμή. Επειδή αναγεννήθηκα αληθινά όταν αντιμετώπισα την αλήθεια και είμαι αληθινά ευγνώμων στον Θεό που με χρησιμοποιεί ως όργανο για τα έργα Του, και επειδή η καρδιά μου λαχταρούσε να διαδοθεί η αλήθεια του Θεού στα μήκη και πλάτη, όταν είδα τόσους πολλούς ανθρώπους να ζουν τις θρησκευτικές ζωές τους εξαπατημένοι από τα ψέματα, δεν μπορούσα παρά να λυπηθώ βαθιά. 
Εντούτοις, είναι σαφές ότι το Άγιο Πνεύμα είναι στην καρδιά μου και ότι, παρά τις ανεπάρκειές μου, η καρδιά μου δεν έχει καμία αμαρτία. Στην καρδιά μου, επομένως, υπάρχει ευγνωμοσύνη και δεν έχω καμία ντροπή για το ευαγγέλιο στο οποίο πιστεύω. Όταν κηρύττω αυτό το ευαγγέλιο στους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, αν ακούνε αυτόν τον Λόγο της αλήθειας και πιστεύουν σε αυτόν, και εκείνοι επίσης δεν μπορούν να έχουν καμία ντροπή ενώπιον του Θεού και ενώπιον των ανθρώπων, επειδή όταν πιστεύουν σε αυτή την αλήθεια, όλοι γίνονται πραγματικά παιδιά του Θεού. 
Και εσείς επίσης μπορείτε να έχετε τις ίδιες ευλογίες με πίστη. Ακόμα και αν δεν έχετε μελετήσει θεολογία, αν πιστέψετε ακριβώς στην αλήθεια αυτού του ευαγγελίου του ύδατος και του Πνεύματος, θα λάβετε την άφεση των αμαρτιών σας, θα γίνετε τα παιδιά του Θεού και θα λάβετε το Άγιο Πνεύμα στις καρδιές σας. Και με το Άγιο Πνεύμα, μπορείτε επίσης να περπατήσετε μαζί με τους δούλους του Θεού. Αυτή είναι η σαφής αλήθεια και, αν πιστεύετε έτσι, αυτή είναι η αληθινή πίστη. 
Αν και ζω σε έναν κόσμο ψεύτικο, επειδή στην καρδιά μου υπάρχει αυτή η αληθινή πίστη, μπόρεσα να συνεχίσω να κηρύττω το ευαγγέλιο της αλήθειας μέχρι αυτή την στιγμή. Από τότε που άρχισα να κηρύττω τον Λόγο στο θέμα της Σκηνής του Μαρτυρίου, γνώρισα πιο καθαρά τα σχέδια των ψευτών και έτσι διέκρινα την αλήθεια από το ψέμα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δίνω μαρτυρία σε αυτή την αλήθεια της Σκηνής του Μαρτυρίου. Μου φέρνει απέραντη χαρά ότι με την διάδοση της πραγματικής αλήθειας μέσω της Σκηνής του Μαρτυρίου, οι άνθρωποι μπορούν να διακρίνουν μεταξύ της αλήθειας και του ψέματος. 
Στο γράψιμο αυτού του βιβλίου για την Σκηνή του Μαρτυρίου, ο δυσκολότερος στόχος για μένα ήταν να χειριστώ την ορολογία του. Έχω αφιερώσει μεγάλη προσοχή σε αυτό το ζήτημα, ανατρέχοντας στα αρχικά κείμενα, για να σιγουρευτώ ότι τα δύσκολα γλωσσάρια που συνδέονται με την Σκηνή του Μαρτυρίου δεν θα οδηγούσαν σε μεταφορά λανθασμένων πληροφοριών, ούτε σε ανάλογη λανθασμένη κατανόηση από τους αναγνώστες. Παρά την κατανόηση και την γνώση μου για την Σκηνή του Μαρτυρίου, επειδή οι μορφές της Σκηνής του Μαρτυρίου και οι κρυμμένες πνευματικές έννοιές της έπρεπε να εξηγηθούν σε ανθρώπους των οποίων η γνώση είναι πολύ περιορισμένη, ανησυχούσα κάπως για το στόχο, αβέβαιος για το πόσο θα μπορούσα πραγματικά να εξηγήσω την σημασία της Σκηνής του Μαρτυρίου ακριβώς και σωστά. 
Θα ήταν ωραίο, φυσικά, αν οι άνθρωποι μπορούσαν να καταλάβουν και να πιστέψουν από την πρώτη στιγμή που ακούνε. Αλλά όπως η Ρώμη δεν χτίστηκε σε μια ημέρα, παρόμοια και, όπως συμβαίνει σε όλα τα θέματα, η διάδοση της αλήθειας και η αληθινή πίστη δεν ολοκληρώνονται σε μια ημέρα αλλά επιτυγχάνονται βαθμιαία, επειδή σκάβουμε βαθύτερα στον πυρήνα σιγά-σιγά. Φοβόμουν ιδιαίτερα, επομένως, να σκάψω πάρα πολύ βαθιά από την αρχή, επειδή δεν είναι ο καθένας σε θέση να καταλάβει, και αυτό ήταν μια από τις πιο δύσκολες προκλήσεις που αντιμετώπισα στο γράψιμο αυτού του βιβλίου. 
Εντούτοις, με την βοήθεια του Θεού, το βιβλίο έχει κυκλοφορήσει τελικά χωρίς μεγάλο πρόβλημα. Περιττό να πω, ότι είμαι πολύ ευτυχής και ευγνώμων για αυτό. Μέσω αυτού του βιβλίου και με την διάκριση της αλήθειας από το ψέμα, θα αποκαλύψω ακριβώς πόσο σωστά, καθαρά και αναμφισβήτητα έχουν σωθεί σήμερα οι πιστοί του ευαγγελίου του ύδατος και του Πνεύματος και, αντίθετα, πόσο θρησκευτική και μάταιη είναι η πίστη των πιστών των άλλων ευαγγελίων εκτός από αυτό το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Είμαι για αυτό ευγνώμων στον Θεό, προ πάντων που έσωσε εμένα από τις αμαρτίες μου. 
Σήμερα, υπάρχουν πολλοί αποκαλούμενοι ευαγγελικοί, που υποστηρίζουν άνευ όρων ότι είναι χωρίς αμαρτία, απλά επειδή πιστεύουν στον Ιησού. Οι καρδιές τους είναι γεμάτες με όλα τα είδη αβάσιμης και απατηλής πίστης. Μελετώντας την Σκηνή του Μαρτυρίου, έχω αναγνωρίσει πολύ πιο καθαρά πόσο μάταιη και ψεύτικη είναι πραγματικά η πίστη τους και λόγω αυτής της αντίληψης, δοξάζω τον Θεό ακόμα περισσότερο με όλη την καρδιά μου για την σωτηρία μου. 
 

Η πύλη και ο φράχτης της αυλής της Σκηνής του Μαρτυρίου

Από την κύρια περικοπή, μπορούμε να ανακαλύψουμε ότι το μήκος της ορθογώνιας αυλής της Σκηνής του Μαρτυρίου ήταν 45 μέτρα και το πλάτος ήταν 22,5 μέτρα (75 πόδια), επειδή ένας πήχης είναι μονάδα μήκους ίση με 45 εκατοστά (1,5 πόδια)· ότι η αυλή της Σκηνής του Μαρτυρίου περιβαλλόταν από 60 στύλους σε όλες τις πλευρές, το ύψος κάθε στύλου ήταν 2,25 μέτρα (7,5 πόδια)· ότι η πύλη ήταν στα ανατολικά της, με 9 μέτρα πλάτος, και ότι το υπόλοιπο ολόκληρου του φράχτη ((περίπου 126 μέτρα (115 υάρδες) από τα 135 μέτρα (123 υάρδες)) περιβαλλόταν με παραπετάσματα λεπτοϋφασμένου λευκού λινού. 
Η πύλη της αυλής της Σκηνής του Μαρτυρίου ήταν υφασμένη με το κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα, και το λεπτοϋφασμένο λευκό λινό, και ήταν 9 μέτρα στο πλάτος με 2,25 μέτρα (7,5 πόδια) σε ύψος. Αυτά τα τέσσερα διαφορετικά νήματα, με άλλα λόγια, ήταν υφασμένα για να κάνουν μια οθόνη που ήταν 9 μέτρα επί 2,25 μέτρα (30 πόδια Χ 7,5 πόδια). Το κυανό νήμα ήταν υφασμένο αρχικά σε πλήρες μήκος και πλάτος στο λεπτοϋφασμένο λευκό λινό και έπειτα το πορφυρό νήμα ήταν υφασμένο 2,25 μέτρα υψηλά και έπειτα το ερυθρό νήμα ήταν υφασμένο 2,25 μέτρα (7,5 πόδια) υψηλό, ακολουθούμενο με την ύφανση του λευκού νήματος, κάνοντας μια παχιά και εύρωστη οθόνη, που ήταν υφασμένη όπως ένας τάπητας, ο οποίος ήταν 2,25 μέτρα (7,5 πόδια) υψηλός. Με αυτόν τον τρόπο μια οθόνη που ήταν υφασμένη με ύψος 2,25 μέτρα (7,5 πόδια) και πλάτος 9 μέτρα (30 πόδια), ήταν τοποθετημένη πάνω σε τέσσερις στύλους της αυλής της Σκηνής του Μαρτυρίου στα ανατολικά της. 
Έτσι, για να μπουν οι άνθρωποι στην αυλή της Σκηνής του Μαρτυρίου, έπρεπε να ανασηκώσουν αυτή την παχιά σαν τάπητα οθόνη. Αντίθετα από τις περισσότερες άλλες πύλες, η πύλη της Σκηνής του Μαρτυρίου δεν ήταν από ξύλο. Αν και οι στύλοι της ήταν κατασκευασμένοι από ξύλο, η πύλη που κρεμόταν από τους στύλους ήταν μια οθόνη υφασμένη από κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα, και λεπτοϋφασμένο λευκό λινό. 
Ίσως έχετε πάει σε κάποιο περιοδεύον τσίρκο και είδατε πώς στήνεται η σκηνή του τσίρκου. Η πύλη της γίνεται συνήθως με παχιά υφάσματα. Η πύλη της αυλής της Σκηνής του Μαρτυρίου έμοιαζε με αυτό το είδος πύλης. Επειδή αποτελούνταν από παχιά υφάσματα, δεν άνοιγε με έλξη ή ώθηση, όπως στις συμπαγείς πόρτες, αλλά αντί να στρέφεται προς τα μέσα ανασηκωνόταν. Αυτό συνέβαινε όχι μόνο στην πύλη της αυλής της Σκηνής του Μαρτυρίου αλλά και στις πύλες στα Άγια και στα Άγια των Αγίων μέσα στην Σκηνή του Μαρτυρίου. 
Γιατί ο Θεός είπε στους Ισραηλίτες να κάνουν και τις τρεις πύλες της αυλής της Σκηνής του Μαρτυρίου, των Αγίων και των Αγίων των Αγίων, με ύφανση με κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα, και λεπτοϋφασμένο λευκό λινό; Πρέπει να ανακαλύψουμε σαφώς ποιο ήταν το θέλημα του Θεού πίσω από αυτή την εντολή. Η Επιστολή προς Εβραίους μάς λέει ότι όλα τα καλά πράγματα της Παλαιάς Διαθήκης είναι σκιές μιας πραγματικής ουσίας που έμελλε να έρθει, δηλαδή ο Ιησούς Χριστός (Εβρ. 10:1). 
Παρόμοια, η πύλη της αυλής της Σκηνής του Μαρτυρίου συσχετίζεται με λεπτομέρειες με το βάπτισμα του Ιησού Χριστού, τον θάνατό Του στον Σταυρό και την ταυτότητά Του. Έτσι, όταν έχουμε δυσκολία να καταλάβουμε την Παλαιά Διαθήκη, μπορούμε να φτάσουμε σε αυτή την κατανόηση εξετάζοντας την Καινή Διαθήκη. Χωρίς να δούμε την πραγματική ουσία, είναι δύσκολο να υπολογίσουμε την σκιά της, αλλά όταν δείτε τι ή ποιος δημιουργεί την σκιά, μπορείτε να καταλάβετε περί τίνος πρόκειται. Πρέπει όλοι να καταλάβουμε καθαρά ποιος πραγματικά είναι ο Σωτήρας των αμαρτωλών που ο Θεός είχε προετοιμάσει από την Παλαιά Διαθήκη, να Τον γνωρίσουμε ως την πραγματική σημασία της Σκηνής του Μαρτυρίου και να πιστέψουμε ότι τα έργα Του μας έχουν σώσει από όλες τις αμαρτίες μας. 
Ποια, λοιπόν, είναι η πραγματική έννοια της Σκηνής του Μαρτυρίου, Εκείνος που έχει γίνει ο Σωτήρας των αμαρτωλών; Δεν είναι άλλος από τον Ιησού Χριστό. Όταν εξετάζουμε πώς ο Ιησούς Χριστός, ο Σωτήρας μας, ήρθε σε αυτή την γη και πώς μάς έχει σώσει από τις αμαρτίες μας, μπορούμε τότε να ανακαλύψουμε την σίγουρη αλήθεια ότι έχει σώσει τους αμαρτωλούς μέσω του κυανού, πορφυρού και ερυθρού νήματος. 
Στην κατανόηση της σωτηρίας των αμαρτωλών από τον Ιησού, το σημαντικότερο είναι η γνώση και η πίστη στην αλήθεια που φανερώνεται στα χρώματα της πύλης της αυλής της Σκηνής του Μαρτυρίου. Όταν εξετάζουμε την Σκηνή του Μαρτυρίου, το πρώτο πράγμα που πρέπει να αντιληφθούμε είναι ότι η πύλη της αυλής της ήταν κατασκευασμένη με τέσσερα νήματα. Και όταν λύσουμε το μυστήριο αυτής της πύλης, μπορούμε τότε να φτάσουμε σε μια σταθερή κατανόηση όλων των έργων του Ιησού Χριστού. Με την εξέταση της υφασμάτινης πύλης που υφαίνεται από αυτά τα τέσσερα νήματα, μπορούμε επίσης να καταλάβουμε καθαρά πώς ακριβώς πρέπει να μάθουμε και να πιστέψουμε στον Ιησού, και ποιο ακριβώς είδος πίστης είναι λανθασμένη πίστη. 
Η εξωτερική αυλή της Σκηνής του Μαρτυρίου στην πράξη θυμίζει ένα μαντρί προβάτων. Ο Ιησούς, ο Μεσσίας μας, είναι πραγματικά η πύλη στο μαντρί των προβάτων του Θεού και επίσης έχει γίνει ο καλός Ποιμένας (Ιωάν. 10:1-15). Όταν σκεφτόμαστε τους στύλους που περιβάλλουν την αυλή, θυμόμαστε πραγματικά τον Μεσσία, που έχει γίνει η πύλη και ο καλός Ποιμένας των προβάτων Του, των αναγεννημένων αγίων. 
Ο Ποιμένας έχει τοποθετήσει πραγματικά στύλους γύρω από το μαντρί για να προστατεύσει τα πρόβατά Του, και έχει κάνει εκεί μια πύλη και μέσω αυτής της πύλης, φρουρεί τα πρόβατά Του. Μέσω αυτής της πύλης ο Ποιμένας έχει στενή κοινωνία με τα πρόβατά Του και τα προστατεύει. Πραγματικά, όλοι όσοι δεν είναι πρόβατά Του δεν επιτρέπεται να μπουν μέσω αυτής της πύλης. Ο Ποιμένας διαχωρίζει μεταξύ των προβάτων και των λύκων. Για αυτό τα πρόβατα χρειάζονται τον Ποιμένα. 
Ωστόσο, είναι δυνατό να υπάρχουν μεταξύ αυτών των προβάτων, μερικά που αρνούνται να οδηγηθούν από τον Ποιμένα. Τέτοια πρόβατα μπορούν να βρεθούν σε κίνδυνο θανάτου, νομίζοντας ότι είναι σε όμορφο και καλό δρόμο ενώ, πραγματικά, είναι σε επίβουλο και επικίνδυνο, επειδή δεν έχουν ακούσει την φωνή του Ποιμένα και έχουν αρνηθεί να οδηγηθούν από Αυτόν. Αυτά τα πρόβατα μπορούν πραγματικά να γλιτώσουν τις ζωές τους και να τρέφονται καλά από τον Ποιμένα και να ζήσουν υπέροχες ζωές χάρις σ’ Αυτόν. Ο Ποιμένας μας, πραγματικά, είναι ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος έχει γίνει Μεσσίας μας. 
 

Ο Ιησούς Χριστός μάς παρουσίασε τα τέσσερα χρώματα της πύλης της Σκηνής του Μαρτυρίου

Το ύφασμα που τοποθετήθηκε ως πύλη της Σκηνής του Μαρτυρίου, ήταν υφασμένο από κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα, και λεπτοϋφασμένο λευκό λινό. Αυτά τα νήματα των τεσσάρων διαφορετικών χρωμάτων χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή της πύλης της Σκηνής του Μαρτυρίου. Συμβόλιζαν τα τέσσερα έργα που θα έπρεπε να εκπληρώσει ο Μεσσίας, που ήρθε σε αυτή την γη για να σώσει από τις αμαρτίες τους τα χαμένα πρόβατα — δηλαδή τους πνευματικούς Ισραηλίτες σε όλο τον κόσμο — και για να τους μετατρέψει σε λαό του Θεού χωρίς αμαρτία. 
Αν ξέρουμε πραγματικά ποιος είναι ο Μεσσίας μας, που ήρθε σε εμάς με τα τέσσερα έργα Του, τότε η αναμφίβολη αλήθεια είναι ότι έχουμε πλυθεί από όλες τις αμαρτίες μας με αυτή την πίστη, αφιερώσαμε το υπόλοιπο της ζωής μας στο κήρυγμα του ευαγγελίου του ύδατος και του Πνεύματος, και θα μπούμε στον Ουρανό μέσω αυτής της ίδιας πίστης. Επομένως, ο καθένας πρέπει πραγματικά να ξέρει τον Λόγο της αλήθειας, ότι ο Μεσσίας έχει έρθει σε εμάς μέσω του κυανού, πορφυρού και ερυθρού νήματος και μάς έχει σώσει από όλες τις αμαρτίες μας. 
Θέλετε να λάβετε την άφεση των αμαρτιών σας με πίστη στα τέσσερα έργα του Μεσσία; Τότε μάθετε για την Σκηνή του Μαρτυρίου. Όσοι ξέρουν αυτά τα τέσσερα έργα, θα γίνουν πραγματικά οι δίκαιοι λαμβάνοντας την άφεση της αμαρτίας που υφάνθηκε με το κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα, και το λεπτοϋφασμένο λευκό λινό. 
Ο λαός Ισραήλ, κοιτάζοντας την πύλη της Σκηνής του Μαρτυρίου, που ήταν υφασμένη με νήμα τεσσάρων διαφορετικών χρωμάτων, έπρεπε αληθινά να πιστέψουν ότι ο Μεσσίας θα ερχόταν πράγματι στο μέλλον και θα εκπλήρωνε αυτά τα τέσσερα έργα. 
 

Η αλήθεια που πρέπει να πιστέψει κάθε αμαρτωλός

Αν εξετάζαμε τα άσπρα λινά παραπετάσματα της αυλής της Σκηνής του Μαρτυρίου, θα είχαμε αναγνωρίσει την ανάγκη μας για τον Σωτήρα, συνειδητοποιώντας πόσο άγιος είναι πραγματικά ο Θεός. Καθένας που έφτασε να γνωρίζει πραγματικά την αγιότητα του Θεού, δεν θα μπορούσε παρά να το αναγνωρίζει, λέγοντας, «Θεέ, αναγνωρίζω ότι είμαι προορισμένος για τον άδη λόγω των αμαρτιών μου, γιατί εγώ είμαι απλά μια μεγάλη μάζα αμαρτίας». Κοιτάζοντας το λευκό λινό που κρέμεται από τους στύλους της αυλής, επειδή η καθαρότητα και μεγαλειότητά του είναι τόσο μεγάλη, οι άνθρωποι θα αναγνωρίσουν την αμαρτία που υπάρχει στην καρδιά τους και θα συνειδητοποιήσουν ότι είναι απολύτως ακατάλληλοι να ζήσουν με τον Θεό. Όποτε προσπαθούν να πάνε ενώπιον του Θεού εκείνοι που οι καρδιές τους δεν είναι ευθείες, πάντα ξεσκεπάζονται οι αμαρτίες τους. Για αυτό οι άνθρωποι είναι απρόθυμοι να πάνε ενώπιον του Θεού, γιατί φοβούνται ότι θα αποκαλυφθούν οι αμαρτίες τους. 
Αλλά όταν τέτοιοι αμαρτωλοί άνθρωποι συνειδητοποιούν ότι ο Σωτήρας τους έχει λύσει το πρόβλημα της αμαρτίας τους με το κυανό και ερυθρό νήμα Του, μπορούν με βεβαιότητα να πάνε ενώπιον του Θεού με μεγάλη πεποίθηση σωτηρίας και ελπίδα στις καρδιές τους. 
Η τετραπλή αλήθεια που παρουσιάζεται στην πύλη της Σκηνής του Μαρτυρίου, μάς λέει ότι ο Μεσσίας ήρθε σε αυτή την γη με ανθρώπινη σάρκα, ανέλαβε όλες τις αμαρτίες του κόσμου με το βάπτισμά Του που έλαβε από τον Ιωάννη και έχυσε το αίμα Του στον Σταυρό. Εκείνοι που, μέσω του ευαγγελίου του ύδατος και του Πνεύματος, ξέρουν ακριβώς και πιστεύουν στην αλήθεια των τεσσάρων χρωμάτων της πύλης της αυλής της Σκηνής του Μαρτυρίου, μπορούν τότε να λάβουν την αιώνια άφεση της αμαρτίας. Το βάπτισμα του Ιησού και η σταύρωσή Του, η αλήθεια ότι ο Χριστός μας έσωσε πλήρως από όλες τις αμαρτίες μας με το βάπτισμά Του και το αίμα Του στον Σταυρό, είναι σωτήρια όπως τα τέσσερα χρώματα της πύλης της αυλής της Σκηνής του Μαρτυρίου. 
Το κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα, και το λεπτοϋφασμένο λευκό λινό, μας παρουσιάζουν πραγματικά την διακονία του Μεσσία που έχει σώσει τους αμαρτωλούς από όλες τις αμαρτίες τους. Η αλήθεια της σωτηρίας που ο Θεός έχει δώσει στην ανθρωπότητα, αποκαλύπτεται σε αυτό το κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα, και το λεπτοϋφασμένο λευκό λινό. Όσοι έχουν αμαρτία στις καρδιές τους, στην πραγματικότητα συγχωρούνται για όλες τις αμαρτίες τους με πίστη στην αλήθεια της σωτηρίας που αποκαλύπτεται στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. 
Αμέτρητες θρησκείες έχουν φυτρώσει σε αυτόν τον κόσμο. Όλες αυτές οι κοσμικές θρησκείες έχουν ανακαλύψει τα δόγματά τους που αποτελούνται από δικές τους σκέψεις, όλες κάνουν τους ανθρώπους να προσπαθήσουν να φθάσουν τον αγιασμό. Αλλά ούτε έστω και ένας μεμονωμένος άνθρωπος δεν έχει πλυθεί ποτέ από τις αμαρτίες του μέσω αυτών των κοσμικών θρησκειών. Ο λόγος είναι επειδή είχαν κατασκευάσει και πιστέψει στα δικά τους δόγματα σωτηρίας βασισμένοι σε δικές τους σκέψεις, χωρίς να συνειδητοποιήσουν ότι απλά είναι γεμάτοι με αμαρτία. Επειδή ο καθένας είναι μια μεγάλη μάζα αμαρτίας, που δεν μπορεί ποτέ να αγιαστεί από τον εαυτό του, ανεξάρτητα από το πόσο σκληρά προσπαθεί να ξεφορτωθεί την κατά βάθος αμαρτωλή του φύση, κανένας δεν μπορεί ποτέ να το επιτύχει αυτό. Για αυτό ο καθένας χρειάζεται απολύτως τον Σωτήρα που μπορεί να τον ελευθερώσει από την αμαρτία· δηλαδή χρειάζεται τον Ιησού. Πρέπει να καταλάβετε ότι οι άνθρωποι δεν έχουν κανένα αληθινό Σωτήρα εκτός από τον Ιησού Χριστό. 
Επειδή ο Νόμος του Θεού δεν επιτρέπει στους αμαρτωλούς να μπουν στον Οίκο του Θεού, πρέπει να μάθουμε και να πιστέψουμε ότι ο Μεσσίας έχει καθαρίσει πραγματικά όλες τις αμαρτίες μας. 
Το ευαγγέλιο που έχει συγχωρέσει τις αμαρτίες της ανθρωπότητας μια για πάντα, δεν είναι άλλο από το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Στηρίζοντας κάποιος την πίστη του στα δόγματα των κοσμικών θρησκειών, θα οδηγηθεί μόνο σε μεγάλες δυσκολίες εξ αιτίας των αμαρτιών του, επειδή ο άγιος Θεός μας καταδικάζει κάθε αδικία των αμαρτωλών χωρίς εξαίρεση. 
Η αλήθεια που αποκαλυπτόταν από το κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα, και το λεπτοϋφασμένο λευκό λινό, εκπληρώθηκε στην εποχή της Καινής Διαθήκης από το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Έχετε ακούσει ποτέ από κάποιον να λέει ότι η πύλη της αυλής της Σκηνής του Μαρτυρίου έγινε μόνο με ερυθρό νήμα ή μόνο με πορφυρό και ερυθρό νήμα; Σε τέτοια περίπτωση, πρέπει να αναγνωρίσετε, από αυτή την στιγμή, ότι η πύλη της Σκηνής του Μαρτυρίου ήταν πραγματικά υφασμένη με κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα, και λεπτοϋφασμένο λευκό λινό. Ο Θεός διέταξε σαφώς τους Ισραηλίτες να κατασκευάσουν την πύλη της αυλής της Σκηνής του Μαρτυρίου με μια οθόνη που ήταν υφασμένη από κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα, και λεπτοϋφασμένο λευκό λινό, κατασκευασμένη από έναν υφαντή. 
Ωστόσο, επειδή πολλοί άνθρωποι έχουν σκεφτεί εσφαλμένα ότι η πύλη της αυλής της Σκηνής του Μαρτυρίου ήταν υφασμένη μόνο από ερυθρό νήμα, δεν μπορούν να λύσουν το μυστήριο των αληθινών τεσσάρων έργων του Κυρίου μας. Για αυτό είχαν αμαρτία στις καρδιές τους ακόμα και όταν πίστεψαν στον Ιησού. Αναγνωρίστε τώρα ότι ο Χριστός ανέλαβε όλες τις αμαρτίες σας μέσω των έργων του κυανού, πορφυρού και ερυθρού νήματος, και του λεπτοϋφασμένου λευκού λινού Του, και πιστέψτε σε αυτή την αλήθεια. Το έργο της σωτηρίας που εκπληρώθηκε από αυτό το κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα, και το λεπτοϋφασμένο λευκό λινό, σας έχει σώσει πράγματι εντελώς από όλες τις αμαρτίες σας. Πρέπει να καταλάβετε ότι ο Ιησούς ανέλαβε όλες τις αμαρτίες σας με αυτά τα τέσσερα έργα. Με άλλα λόγια, το να καθορίζετε τα πρότυπά σας για την άφεση της αμαρτίας, ενώ παραμένετε ανίδεος αυτής της αλήθειας, απλά είναι λάθος. 
Μερικοί άνθρωποι, καθώς παραμένουν άσχετοι με την έννοια του κυανού, πορφυρού και ερυθρού νήματος που χρησιμοποιήθηκε για την πύλη της αυλής της Σκηνής του Μαρτυρίου, αξιώνουν εσφαλμένα ότι κάποιος μπορεί να σωθεί άνευ όρων μόνο με πίστη στον Ιησού ως Σωτήρα. Στην πραγματικότητα, όταν ρωτάμε τους ηγέτες των χριστιανικών κοινοτήτων για τα τέσσερα έργα του Ιησού, ανακαλύπτουμε ότι πολλοί από αυτούς είναι ανίδεοι για αυτά. Λένε ότι πιστεύουν μόνο στην υπηρεσία του ερυθρού νήματος. Αν πιστεύουν σε κάτι περισσότερο, ίσως πουν ότι επίσης πιστεύουν στην υπηρεσία του πορφυρού νήματος. Εντούτοις, ο Κύριός μας ολοκλήρωσε πραγματικά όλες τις υποχρεώσεις για την σωτηρία της ανθρωπότητας με το κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα, και το λεπτοϋφασμένο λευκό λινό. Έτσι, πρέπει να πιστέψουμε ότι ο Κύριός μας πραγματοποίησε για μας τέσσερα έργα σωτηρίας Του. Όποιος έχει καρδιά που επιθυμεί να γνωρίζει την αλήθεια που αποκαλύπτεται στην πύλη της Σκηνής του Μαρτυρίου στο κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα, και το λεπτοϋφασμένο λευκό λινό, μπορεί στην πραγματικότητα να μάθει και να πιστέψει σε αυτό. 
«Πώς πρέπει να καταλάβω την αληθινή έννοια του κυανού, πορφυρού και ερυθρού νήματος, και του λεπτοϋφασμένου λευκού λινού;» Αν επρόκειτο να υποβάλετε αυτή την ερώτηση σε κάποιον που βρίσκεται σε αναζήτηση της αλήθειας αυτού του νήματος και του λινού, ίσως επιπληχθείτε σε αντάλλαγμα, «Δεν πρέπει να προσπαθείς να μάθεις την Βίβλο σε πάρα πολύ βάθος και λεπτομέρειες· αυτό μπορεί να σου φέρει ζημιά» και η περιέργειά σου πρέπει να αγνοηθεί. Αποθαρρημένοι, πολλοί άνθρωποι μπορεί τότε να χάσουν την περιέργειά τους για το κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα, και το λεπτοϋφασμένο λευκό λινό. Και δεν θα συναντήσουν ποτέ τον Μεσσία, που αποκαλύπτεται λεπτομερώς μέσω της πύλης. 
Όσοι προσπαθούν να συναντήσουν τον Μεσσία χωρίς αναγνώριση του ρόλου του κυανού, πορφυρού και ερυθρού νήματος, και του λεπτοϋφασμένου λευκού λινού, στην πραγματικότητα είναι μόνο θρησκόληπτοι που πιστεύουν στον Χριστιανισμό ως μια από τις κοσμικές θρησκείες. Για να μπούμε στον Οίκο του Θεού, πρέπει να γνωρίζουμε σωστά την αλήθεια των τεσσάρων έργων της σωτηρίας του Θεού, που αποκαλύπτονται στο κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα, και το λεπτοϋφασμένο λευκό λινό, που χρησιμοποιήθηκαν για την πύλη της αυλής της Σκηνής του Μαρτυρίου. Και όσοι έχουν βρει αυτή την αλήθεια πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι ο Κύριος τα εκπλήρωσε όλα με το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος στους χρόνους της Καινής Διαθήκης. 
Ο Θεός διέταξε τον Μωυσή να υφάνει την πύλη της αυλής της Σκηνής του Μαρτυρίου με κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα, και με λεπτοϋφασμένο λευκό λινό. Ποια, λοιπόν, είναι η πνευματική έννοια αυτού; Κάθε χρώμα του κυανού, πορφυρού και ερυθρού νήματος, και του λεπτοϋφασμένου λευκού λινού, που χρησιμοποιήθηκαν για την πύλη της αυλής της Σκηνής του Μαρτυρίου, είναι τα έργα του Ιησού που έκανε για μας ώστε να εξαφανίσει τις αμαρτίες μας. Επομένως αυτά τα νήματα και το λινό συσχετίζονται λεπτομερώς το ένα με το άλλο. Με αυτόν τον τρόπο, όσοι δίνουν προσοχή και πιστεύουν στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, μπορούν να πιστέψουν στην αιώνια άφεση της αμαρτίας τους ως τα τέσσερα έργα του Ιησού. 
Πέρα από αυτό, το να μην προσπαθείς να μάθεις, και να αγνοείς την αλήθεια της σωτηρίας που φανερώνεται στα χρώματα του κυανού, πορφυρού και ερυθρού είναι έκφραση πλήρους αδιαφορίας για τον Μεσσία και, επομένως, το ίδιο όπως αν γίνεις εχθρός Του που αντιστέκεται σε Αυτόν. Πολλοί άνθρωποι, στην πραγματικότητα, παραμένουν αδιάφοροι για την αλήθεια που φανερώνεται στο κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα, και το λεπτοϋφασμένο λευκό λινό, και μετατρέπουν τον χριστιανισμό μόνο σε μια από τις πολλές κοσμικές θρησκείες. Αν αυτοί οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν τα τέσσερα έργα του Ιησού με αδιαφορία, τότε αυτό είναι απόδειξη ότι είναι καρποί των κοσμικών θρησκόληπτων που αντιστέκονται στον Χριστό. Εντούτοις, ευτυχώς, υπάρχει ακόμα ελπίδα για μας, επειδή πολλοί άνθρωποι σε αυτόν τον κόσμο ψάχνουν ακόμα το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. 
Όταν οι άνθρωποι έχουν την γνώση της πνευματικής αλήθειας της άφεσης της αμαρτίας που αποκαλύπτεται από την πύλη της αυλής της Σκηνής του Μαρτυρίου, μπορούν να λάβουν όλες τις πνευματικές ευλογίες του Ουρανού. Επειδή αυτή η πίστη είναι πραγματικά η απαραίτητη πίστη την οποία πρέπει να ξέρει και να πιστέψει κάποιος για να συναντήσει τον Μεσσία, πρέπει να επιμείνουμε σε αυτήν όχι μόνο μια φορά αλλά για πάντα. Αν είστε αληθινά Χριστιανός, πρέπει να δώσετε προσοχή σε αυτή την αλήθεια. 
Όποιος θέλει να μπει στον Οίκο του Θεού, πρέπει να καταλάβει την αλήθεια που φανερώνεται στο κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα, και το λεπτοϋφασμένο λευκό λινό, και να δοξάσει τον Θεό αναλόγως. 
 

Ο Μεσσίας που ήρθε ως εκπληρωτής των προφητειών

Ο Θεός προφήτευσε με τον Λόγο Του ότι ο Μεσσίας θα γεννιόταν μέσω του σώματος της Παρθένου. Στο Ησαΐας 7:14 λέει, «Διά τούτο ο Κύριος αυτός θέλει σας δώσει σημείον ιδού, η παρθένος θέλει συλλάβει και γεννήσει υιόν, και θέλει καλεσθή το όνομα αυτού Εμμανουήλ». Στον Μιχαία 5:2, αφετέρου, δηλώνεται ότι ο Μεσσίας θα γεννιόταν στην Βηθλεέμ: «Και συ, Βηθλεέμ Εφραθά, η μικρά ώστε να ήσαι μεταξύ των χιλιάδων του Ιούδα, εκ σου θέλει εξέλθει εις εμέ ανήρ διά να ήναι ηγούμενος εν τω Ισραήλ· του οποίου αι έξοδοι είναι από αρχής, από ημερών αιώνος». Ο Μεσσίας ήρθε πράγματι σε αυτή την γη ακριβώς όπως προφητεύτηκε από αυτόν τον Λόγο της Παλαιάς Διαθήκης. Ήρθε σε αυτή την γη με ανθρώπινη σάρκα ως εκπλήρωση των προφητειών σύμφωνα με τον Λόγο του Θεού. 
Σε ποιο σημείο στην ανθρώπινη ιστορία ήρθε ο Μεσσίας; Πότε ήρθε ο Ιησούς Χριστός σε αυτή την γη; Ήρθε σε αυτή την γη στην διάρκεια της βασιλείας του Ρωμαίου αυτοκράτορα Αύγουστου (27 π.Χ. - 14 μ.Χ.). Ο Ιησούς ήρθε σε αυτή την γη για να ελευθερώσει εσάς και εμένα από όλες τις αμαρτίες και την καταδίκη μας δεχόμενος το βάπτισμα από τον Ιωάννη, και με το να σταυρωθεί και να χύσει το αίμα Του στον Σταυρό. 
Ο Ιησούς ήρθε ως Σωτήρας της ανθρωπότητας τότε που το Ισραήλ ήταν αποικία της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας και όταν ο Καίσαρας Αύγουστος βασίλευε ως αυτοκράτοράς της. Επειδή το Ισραήλ ήταν μια ρωμαϊκή αποικία, έπρεπε να ακολουθεί τα διατάγματα της Ρώμης. Εκείνη την εποχή, ο αυτοκράτορας Αύγουστος είχε διατάξει καθέναν σε ολόκληρη την ρωμαϊκή αυτοκρατορία, να επιστρέψει στην πατρίδα του και να καταγραφεί σε μια απογραφή. Σύμφωνα με το διάταγμα του Αύγουστου, αυτή η απογραφή άρχισε αμέσως. Επειδή η απογραφή όριζε να καταγραφεί κάθε άνθρωπος που ζούσε στην αυτοκρατορία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ζούσαν στο Ισραήλ, όλοι οι Ισραηλίτες επίσης έπρεπε να επιστρέψουν στην πατρίδα τους. Από εκείνη την στιγμή ο Ιησούς Χριστός εργαζόταν ήδη στην ιστορία της ανθρωπότητας. 
 

Εξετάστε την εκπλήρωση του Λόγου της Παλαιάς Διαθήκης!

Εκείνη την εποχή και στην γη της Ιουδαίας, ο Μεσσίας συλλήφθηκε ήδη στην μήτρα της Παρθένου Μαρίας. Αυτή η Μαρία αρραβωνιάστηκε με τον Ιωσήφ. Και η Μαρία και ο Ιωσήφ ήταν από την φυλή του Ιούδα, ακριβώς όπως υποσχέθηκε ο Θεός ότι από τις δώδεκα φυλές του Ισραήλ, οι βασιλιάδες θα συνέχιζαν να γεννιούνται μόνο από την φυλή του Ιούδα. 
Έτσι, όταν ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Αύγουστος όρισε να γίνει μια απογραφή, η Μαρία, από την φυλή του Ιούδα, είχε ήδη ένα μωρό στην μήτρα της. Όταν πλησίασε ο καιρός της και ήταν έτοιμη να γεννήσει, έπρεπε να πάει στην πόλη του Ιωσήφ και να καταγραφεί για την απογραφή λόγω του διατάγματος του αυτοκράτορα. Η Μαρία επομένως κατευθύνθηκε στην Βηθλεέμ με τον Ιωσήφ, παρόλο που αναμενόταν να γεννήσει οποιαδήποτε στιγμή. Όταν η Μαρία έφτασε στους πόνους της γέννας, έπρεπε να βρουν ένα δωμάτιο για αυτήν, αλλά δεν μπορούσαν να βρουν κανένα στην πόλη. Επομένως έπρεπε να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε τόπο ήταν διαθέσιμος σε αυτούς, και κατέληξαν σε έναν στάβλο. Και η Μαρία γέννησε το μωρό της Ιησού στο στάβλο. 
Το έτος 1 μ.Χ., ο Ιησούς γεννήθηκε και τοποθέτησε σε μια φάτνη. Ο Παντοδύναμος Θεός ήρθε σε αυτή την γη με ανθρώπινη σάρκα. Ο Σωτήρας της ανθρωπότητας γεννήθηκε στον τόπο όπου άλλοτε έμεναν ζώα. Αυτό σημαίνει ότι ο Ιησούς γεννήθηκε σε αυτόν τον ταπεινότατο τόπο για να γίνει Μεσσίας μας, και όλα αυτά είχαν οριστεί και ήταν προγραμματισμένα από τον Θεό πριν ακόμα από την Δημιουργία. Αν και οι άνθρωποι ήξεραν ίσως ότι ο Θεός Γιαχβέ κινεί την ιστορία της ανθρωπότητας, κανείς δεν θα μπορούσε ποτέ να αναγνωρίσει ότι ο ίδιος ο Θεός θα ερχόταν πραγματικά σε αυτή την γη για να τους σώσει. Ο Θεός, επομένως, κατέστησε δυνατό στον καθένα να καταλάβει ότι θα τον έσωζε με το να ταπεινωθεί ώστε να γεννηθεί σε αυτή την γη με σώμα ενός ανθρώπου για να ελευθερώσει όλους τους ανθρώπους από τις αμαρτίες τους. 
Γιατί, λοιπόν, από όλα τα μέρη, ο Ιησούς γεννήθηκε στην Βηθλεέμ; Μπορούμε επίσης να αναρωτηθούμε γιατί έπρεπε να γεννηθεί σε έναν στάβλο και γιατί, από όλα τα χρόνια, τότε που το Ισραήλ υποτάχτηκε από την Ρώμη ως αποικία της; Αλλά μπορούμε σύντομα να ανακαλύψουμε ότι όλα αυτά πραγματοποιήθηκαν κάτω από την επιμελημένη πρόνοιά Του, που σχεδίασε σοφά για να ελευθερώσει τον λαό Του από τις αμαρτίες τους. 
Όταν ο Ιωσήφ και η Μαρία καταχωρήθηκαν για την απογραφή στην πατρίδα τους, έπρεπε να παρέχουν κάποιο στοιχείο αποδείξεων ότι πράγματι ήταν από αυτή την πόλη και να τεκμηριώσουν την ακριβή τους ταυτότητα. Θα μπορούσαν να καταγραφούν στην απογραφή μόνο αν μπορούσαν να παρέχουν τα απαραίτητα στοιχεία για να αποδειχθεί ότι οι πρόγονοί τους είχαν ζήσει πράγματι επί γενεές στην Βηθλεέμ. Έτσι έπρεπε να αποκαλύψουν ποιοι ήταν οι πρόγονοί τους και σε ποιες οικογένειες ανήκαν, και να καταγράψουν όλες αυτές τις λεπτομέρειες της οικογενειακής καταγωγής τους στην απογραφή. Καθώς κανένα από αυτά δεν μπόρεσε να εφευρεθεί ή να παραλειφθεί, καταγράφοντας ο Ιωσήφ και η Μαρία τις ακριβείς τους ταυτότητες ιστορικά, ο Θεός εξασφάλισε ότι η ιστορία της ανθρωπότητας θα πιστοποιούσε επίσης την γέννηση του Ιησού (Ματθ. 1:1-16, Λουκ. 3:23-38). Όλα αυτά ήταν έργα που έκανε ο Θεός για να εκπληρώσει τις προφητείες του Λόγου της Παλαιάς Διαθήκης. 
Στο Μιχαίας 5:2, λέει: «Και συ, Βηθλεέμ Εφραθά, η μικρά ώστε να ήσαι μεταξύ των χιλιάδων του Ιούδα, εκ σου θέλει εξέλθει εις εμέ ανήρ διά να ήναι ηγούμενος εν τω Ισραήλ· του οποίου αι έξοδοι είναι απ’ αρχής, από ημερών αιώνος». Το γεγονός ότι ήρθε η ημέρα της γέννησης και ο Σωτήρας γεννήθηκε στην προφητευμένη πόλη της Βηθλεέμ, ακριβώς όταν ο Ιωσήφ και η Μαρία έφθασαν στην ίδια αυτή πόλη, σημαίνει ότι ο Θεός έκανε αυτό το έργο για να εκπληρώσει τις προφητείες των προφητών Του. Αυτό ήταν ασφαλώς προγραμματισμένο επίτευγμα του Θεού, προκειμένου να καθαριστούν όλες οι αμαρτίες της ανθρωπότητας. Το γεγονός ότι ο Ιησούς έπρεπε να γεννηθεί στην μικρή πόλη της Βηθλεέμ έγινε για να εκπληρωθεί ο Λόγος της προφητείας της Παλαιάς Διαθήκης. 
Αιώνες προτού γεννηθεί ο Ιησούς Χριστός στην μικρή πόλη της Βηθλεέμ, ο Θεός είχε δώσει ήδη τον Λόγο της προφητείας Του μέσω του προφήτη Μιχαία, όπως αναφέρεται παραπάνω (Μιχ. 5:2). Επίσης, ο προφήτης Ησαΐας είχε προφητεύσει περίπου 700 χρόνια πριν από τον ερχομό του Κυρίου μας, ότι ο Μεσσίας θα ερχόταν στον λαό Του, για να γίνει ο Σωτήρας των αμαρτωλών (Ησ. 53). Όπως ο Χριστός γεννήθηκε πράγματι στην Βηθλεέμ, ακριβώς όπως είχε προφητεύσει ο Θεός μέσω του προφήτη Μιχαία, έτσι εκπληρώνει πάντα όλο τον Λόγο της προφητείας Του. 
Αυτή η προφητεία εκπληρώθηκε ως ιστορικό γεγονός όταν η Μαρία και ο Ιωσήφ ανέβηκαν στην πόλη των προγόνων τους για να καταγραφούν για την απογραφή. Ο Θεός εκπλήρωσε τον Λόγο Του εξασφαλίζοντας ότι ο καιρός για να γεννηθεί το μωρό θα ερχόταν όταν έφθανε η Μαρία στην Βηθλεέμ, έτσι ώστε δεν θα είχε καμία επιλογή παρά να γεννήσει σε αυτή την πόλη. 
Εδώ, ανακαλύπτουμε ότι ο Θεός μας είναι ο Θεός που μάς λέει τον Λόγο της προφητείας Του και εκπληρώνει όλο αυτόν τον Λόγο αναλόγως. Από αυτό, μπορούμε να ανακαλύψουμε ότι το «λεπτοϋφασμένο λευκό λινό» που χρησιμοποιήθηκε για την πύλη της αυλής της Σκηνής του Μαρτυρίου υπονοεί την λεπτομέρεια και την πληρότητα του Λόγου του Θεού. Ο Θεός είχε σχεδιάσει λεπτομερώς την σωτηρία της ανθρωπότητας πριν ακόμα από την Δημιουργία και το έχει εκπληρώσει σίγουρα σύμφωνα με τον Λόγο της προφητείας Του. 
Μπορούμε επομένως να αναγνωρίσουμε ότι ο Λόγος της Παλαιάς Διαθήκης είναι σίγουρα ο Λόγος του Θεού, και ότι ο Λόγος της Καινής Διαθήκης είναι επίσης ο Λόγος του Θεού. Μπορούμε επίσης να καταλάβουμε, καθώς επίσης και να πιστέψουμε, ότι ο Θεός κυβερνά πράγματι και κινεί την ιστορία ολόκληρου του κόσμου και αυτής της γης. Μπορούμε να ανακαλύψουμε, με άλλα λόγια, ότι ακριβώς όπως ως Θεός δημιούργησε ολόκληρο τον κόσμο, μας έχει δείξει ότι βασιλεύει σε όλους τους ανθρώπους, όλες τις ιστορίες και όλες τις συνθήκες του καθενός με λεπτομέρειες. Ο Θεός επομένως μας παρουσιάζει ότι τίποτα δεν μπορεί να επιτευχθεί σύμφωνα με το θέλημα κάποιου, όποιο και αν είναι αυτό, εκτός αν Εκείνος το επιτρέπει. 
Όταν το Βρέφος Ιησούς γεννήθηκε και ήρθε σε αυτόν τον κόσμο, δεν θα μπορούσε παρά να γεννηθεί στο σημείο ανάπαυσης των ζώων, επειδή δεν υπήρχε χώρος στο πανδοχείο. Και ο ίδιος γεννήθηκε πράγματι στην πόλη της Βηθλεέμ. Πρέπει να καταλάβουμε ότι όλα αυτά ήταν το θαυμάσιο επίτευγμα της προφητευμένης πρόνοιας του Θεού σύμφωνα με την πιστότητά Του. 
Επομένως, πρέπει να πιστέψουμε ότι Εκείνος που κινεί την ιστορία αυτού του κόσμου είναι ο Θεός μας, ο Σωτήρας που μας έχει ελευθερώσει από τις αμαρτίες μας. Αυτή η αλήθεια είναι ο Λόγος του Θεού που μας παρουσιάζει ότι κυβερνά πάνω από όλους, επειδή ο Θεός είναι ο Κύριος όλων. 
Έτσι τώρα έχει αποδειχθεί ότι η γέννηση του Ιησού στην μικρή πόλη της Βηθλεέμ δεν ήταν μια τυχαία σύμπτωση, ούτε κάτι που εφευρέθηκε αυθαίρετα με χειρισμό του Λόγου της Βίβλου. Είναι αυτό που είπε ο ίδιος ο Θεός και είναι επίσης αυτό που εκπλήρωσε ο ίδιος ο Θεός μέσω του Ιησού. 
Πρέπει να το ξέρουμε αυτό και να το πιστέψουμε. Πρέπει να το δεχτούμε στις καρδιές μας και να πιστέψουμε ότι η σωτηρία του Μεσσία μας είναι η αλήθεια που εκπληρώθηκε από το κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα, και το λεπτοϋφασμένο λευκό λινό. Ο Θεός μάς έχει δείξει, επίσης, ότι η άφεση της αμαρτίας δεν είναι κάτι που επιτεύχθηκε τυχαία αλλά επιτεύχθηκε μέσω των τεσσάρων έργων του Ιησού που προετοιμάστηκαν με την πρόνοια του Θεού. 
Αυτό δείχνει, επιπλέον, ότι ο Χριστιανισμός δεν είναι μια από τις πολλές κοσμικές θρησκείες. Ο ιδρυτής μιας κοσμικής θρησκείας είναι ένας απλός θνητός, αλλά ο ιδρυτής του Χριστιανισμού είναι ο Σωτήρας μας Ιησούς, και ο Θεός μάς έχει δείξει ότι η αλήθεια του Χριστιανισμού αρχίζει από το γεγονός ότι αυτός ο Σωτήρας μας είναι ο ίδιος Θεός. Ο Θεός πιστοποιεί σε μας, με άλλα λόγια, ότι ο Χριστιανισμός στον οποίο πιστεύουμε δεν είναι απλά μια κοσμική θρησκεία. Αντίθετα από όλες τις άλλες γήινες θρησκείες, ο Χριστιανισμός θεμελιώθηκε σε όλη την χάρη που δόθηκε από τον Θεό. Όπως γράφει στην Επιστολή προς Ρωμαίους 11:36, «Επειδή εξ αυτού και δι’ αυτού και εις αυτόν είναι τα πάντα. Αυτώ, η δόξα εις τους αιώνας», Αυτός μας έδωσε τον μονογενή Υιό Του ως Σωτήρα μας, το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος για την άφεση των αμαρτιών μας, την εγκατοίκηση του Αγίου Πνεύματος και την Βασιλεία των Ουρανών. Επομένως, πρέπει όλοι να μάθουμε και να πιστέψουμε στις καρδιές μας, ότι πρέπει να φοβηθούμε και να υπακούσουμε τον Θεό και τον Λόγο Του με όλη την καρδιά μας. 
Η γέννηση του Μεσσία σε αυτή την γη έγινε σύμφωνα με το σχέδιο της σωτηρίας που καθορίστηκε από τον Πατέρα Θεό πριν ακόμα από την Δημιουργία. Η σωτηρία μας ήταν έτσι προγραμματισμένη τέλεια. Ο Θεός μάς έχει κάνει να καταλάβουμε καθαρά ότι αυτή η αλήθεια είναι η πραγματική ουσία του κυανού, πορφυρού και ερυθρού νήματος, και του λεπτοϋφασμένου λευκού λινού. Επομένως, πρέπει να καταλάβουμε την σωτηρία ως την άφεση των αμαρτιών μας που έχει έρθει σε μας μέσω του ευαγγελίου του ύδατος και του Πνεύματος και να πιστεύουμε έτσι. Μέσω αυτής της πίστης εσείς και εγώ μπορέσαμε να σωθούμε από όλες τις αμαρτίες μας. Πρέπει να πιστέψουμε, επίσης, ότι αυτή η αλήθεια των τεσσάρων χρωμάτων ολοκληρώνεται με την πίστη μας στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. 
 

Ο Ιησούς Χριστός, ο Σωτήρας που μάς έχει σώσει με το κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα, και το λεπτοϋφασμένο λευκό λινό Του

Τα έργα με τα οποία ο Ιησούς Χριστός έσωσε τους αμαρτωλούς από τις αμαρτίες τους είναι τέσσερα: το κυανό νήμα (βάπτισμα του Ιησού), το πορφυρό νήμα (Ιησούς ως βασιλιάς των βασιλιάδων — με άλλα λόγια ο ίδιος Θεός), το ερυθρό νήμα (το αίμα του Ιησού), και το λεπτοϋφασμένο λευκό λινό (η ολοκλήρωση της σωτηρίας όλων των αμαρτωλών από τις αμαρτίες τους μέσω του επιμελημένου Λόγου της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης). Ο Ιησούς έχει γίνει ακριβώς ο Σωτήρας με το κυανό νήμα, το πορφυρό νήμα, το ερυθρό νήμα και το λεπτοϋφασμένο λευκό λινό. 
Πρέπει να καταλάβουμε ότι αν δεν πιστεύουμε ότι μας έσωσε από τις αμαρτίες μας ο Ιησούς, που ήρθε σε μας μέσω του ύδατος και του Πνεύματος, με το κυανό νήμα (το βάπτισμα του Ιησού), το πορφυρό νήμα (ο Ιησούς είναι Θεός), το ερυθρό νήμα (το αίμα του Ιησού) και το λεπτοϋφασμένο λευκό λινό (ο Ιησούς πέτυχε την σωτηρία με τον Λόγο της Καινής και της Παλαιάς Διαθήκης), δεν μπορούμε ποτέ να ελευθερωθούμε από τις αμαρτίες μας και την καταδίκη αυτών των αμαρτιών. Χωρίς να μας σώσει έτσι από τις αμαρτίες και την καταδίκη μας, ο Κύριός μας δεν θα μπορούσε να έχει γίνει ο τέλειος Σωτήρας. 
Πρέπει να καταλάβουμε πνευματικά τον Λόγο για τον οποίο το καταπέτασμα της πύλης της αυλής της Σκηνής του Μαρτυρίου ήταν υφασμένο με το κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα, και το λεπτοϋφασμένο λευκό λινό. Η πύλη της αυλής της Σκηνής του Μαρτυρίου έγινε με αυτό το κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα, και το λεπτοϋφασμένο λευκό λινό, έτσι ώστε ο καθένας να μπορεί να αναγνωρίσει προφανώς την πύλη και να την βρει εύκολα. Μέσω αυτής της πύλης, ο Θεός επίτρεψε σε καθέναν να μπει στον λαμπρό Οίκο Του. 
Η ίδια η Σκηνή του Μαρτυρίου είναι ο λαμπρός Οίκος του Θεού. Κανένας που επιθυμούσε να μπει στον Οίκο του Θεού δεν θα μπορούσε να το κάνει χωρίς να καταλάβει την αλήθεια της σωτηρίας που φανερώθηκε στο φράκτη και την πύλη της αυλής της Σκηνής του Μαρτυρίου. Ο Θεός είπε ότι όσοι, αγνοώντας τον αγιασμό του λευκού λινού καταπετάσματος της Σκηνής του Μαρτυρίου, δεν μπαίνουν στην Σκηνή του Μαρτυρίου από την πύλη αλλά αναρριχώνται από κάποιο άλλο σημείο, είναι όλοι κλέφτες και ληστές. Η πύλη της σωτηρίας αναφέρεται στον Ιησού Χριστό (Ιωάν. κεφ. 10). 
Όταν η Βίβλος λέει ότι αυτή η πύλη είναι υφασμένη με το κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα, και το λεπτοϋφασμένο λευκό λινό, ο Θεός μας δείχνει καθαρά, μέσω του αληθινού Λόγο Του της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε σε αυτή την γη ως ο Υιός του Θεού, βαπτίστηκε από τον Ιωάννη, πέθανε στον Σταυρό, αναστήθηκε από τους νεκρούς και με αυτόν τον τρόπο έχει γίνει ο Μεσσίας μας. Μπορούμε έτσι να ανακαλύψουμε το μυστήριο του κυανού, πορφυρού και ερυθρού νήματος, και του λεπτοϋφασμένου λευκού λινού. Πρέπει να πιστέψουμε ότι ο Θεός μάς έχει κάνει να πιστέψουμε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού που ήρθε να μας σώσει από την κρίση των αμαρτιών αυτού του κόσμου, και ότι είναι ο Σωτήρας που έχει επιτύχει τώρα την σωτηρία της ανθρωπότητας μέσω του Λόγου της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. 
Πρέπει να είμαστε σε θέση να καταλάβουμε πραγματικά για ποιον λόγο η πύλη της αυλής της Σκηνής του Μαρτυρίου ήταν υφασμένη με αυτό το κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα, και το λεπτοϋφασμένο λευκό λινό. Τι μάς λέει το κυανό νήμα; Και τι μας λένε το πορφυρό νήμα, το ερυθρό νήμα και το λεπτοϋφασμένο λευκό λινό; Όταν καταλάβουμε το σχέδιο του Θεού, μπορούμε επίσης να καταλάβουμε ότι τα έργα του κυανού, πορφυρού και ερυθρού νήματος, και του λεπτοϋφασμένου λευκού λινού, είναι όλα σχέδιο του Θεού για την σωτηρία μας και η αλήθεια της αιώνιας ζωής, και με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να μπούμε στην Βασιλεία Του μέσω της πίστης μας της άφεσης της αμαρτίας. 
Όταν λέμε ότι ξέρουμε και πιστεύουμε στο κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα, σημαίνει ότι ξέρουμε καλά τον Λόγο για τον οποίο ο Ιησούς, που είναι ο Μεσσίας, βαπτίστηκε από τον Ιωάννη και έχυσε το αίμα Του στον Σταυρό, όλα τα μυστήρια του συστήματος θυσιών της Παλαιάς Διαθήκης και του ευαγγελίου του ύδατος και του Πνεύματος της Καινής Διαθήκης. Εν ολίγοις, η αλήθεια που υπονοείται στην πύλη της αυλής της Σκηνής του Μαρτυρίου είναι ουσιαστική για όλους τους πιστούς που επιδιώκουν σοβαρά την αλήθεια για να σωθούν αιώνια. 
Μπορεί να φαίνεται ότι πολλοί άνθρωποι γνωρίζουν καλά την Σκηνή του Μαρτυρίου, αλλά αυτό δεν συμβαίνει στην πραγματικότητα. Οι άνθρωποι είναι πραγματικά αρκετά ανίδεοι για το τι σημαίνουν το κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα που ήταν υφασμένα στην πύλη της αυλής της Σκηνής του Μαρτυρίου. Επειδή το μυστήριο αυτού του κυανού, πορφυρού και ερυθρού νήματος, και του λεπτοϋφασμένου λευκού λινού, είναι δύσκολο να γίνει κατανοητό, πολλοί άνθρωποι έχουν αληθινή επιθυμία να μάθουν και να πιστέψουν σε αυτά. Εντούτοις, επειδή αυτό το μυστήριο δεν μπορεί να γίνει εύκολα κατανοητό από τον καθένα, πολλοί από αυτούς έχουν καταλήξει σε ερμηνεία που βάσισαν λανθασμένα στις δικές τους απόψεις. Πολλοί θρησκευτικοί ηγέτες, στην πραγματικότητα, παρερμηνεύουν και παρανοούν αυτή την αλήθεια με οποιοδήποτε τρόπο διαλέγουν, χρησιμοποιώντας την μόνο για τις θρησκευτικές τους ανάγκες. Αλλά ο Θεός δεν θα μπορούσε να επιτρέψει άλλο στους Χριστιανούς να συνεχίσουν να εξαπατώνται από αυτούς τους ψεύτες. Έπρεπε έτσι να εξηγήσει σαφώς την έννοια της αλήθειας του κυανού, πορφυρού και ερυθρού νήματος, και του λεπτοϋφασμένου λευκού λινού, που χρησιμοποιήθηκαν για την πύλη της αυλής της Σκηνής του Μαρτυρίου, και με αυτόν τον τρόπο να τους σώσει από όλες τις αμαρτίες τους. 
Στην Καινή Διαθήκη, στην 1η Επιστολή του Ιωάννη 5:6-8, λέει: «Ούτος είναι ο ελθών δι’ ύδατος και αίματος, Ιησούς ο Χριστός· ουχί διά του ύδατος μόνον, αλλά διά του ύδατος και του αίματος· και το Πνεύμα είναι το οποίον μαρτυρεί, επειδή το Πνεύμα είναι η αλήθεια. Διότι τρεις είναι οι μαρτυρούντες εν τω ουρανώ, ο Πατήρ, ο Λόγος και το Άγιον Πνεύμα, και ούτοι οι τρεις είναι εν· και τρεις είναι οι μαρτυρούντες εν τη γη, το Πνεύμα και το ύδωρ και το αίμα, και οι τρεις ούτοι αναφέρονται εις το εν». Αυτή η περικοπή δηλώνει ρητά ότι ο Κύριός μας ήρθε σε αυτόν τον κόσμο με ανθρώπινη σάρκα, ανέλαβε τις αμαρτίες μας με το βάπτισμά Του και μας έσωσε με το χύσιμο του αίματός Του. Για αυτό η πύλη της αυλής της Σκηνής του Μαρτυρίου ήταν όλη υφασμένη με το κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα, και το λεπτοϋφασμένο λευκό λινό. 
Πρώτο, τι μας δείχνει το κυανό νήμα; Μας δείχνει ένα μέρος της αλήθειας του Ιησού, που έγινε ο πραγματικός Μεσσίας των αμαρτωλών ερχόμενος στον κόσμο και αναλαμβάνοντας τις αμαρτίες του κόσμου δεχόμενος το βάπτισμά Του από τον Ιωάννη. Πράγματι αυτό το βάπτισμα που έλαβε ο Ιησούς από τον Ιωάννη στον ποταμό Ιορδάνη, είναι η αλήθεια ότι ο Ιησούς ανέλαβε όλες τις αμαρτίες του κόσμου με μιας. Πραγματικά, ο Ιησούς σήκωσε όλες τις αμαρτίες του κόσμου στους ώμους Του με το να βαπτιστεί από τον Ιωάννη, τον αντιπρόσωπο όλης της ανθρωπότητας. Επειδή οι αμαρτίες όλων των ανθρώπινων όντων μεταβιβάστηκαν στο κεφάλι του Ιησού, όσοι πιστεύουν σε αυτή την αλήθεια δεν έχουν αμαρτία στην καρδιά τους.
Δεύτερο, ποια είναι η πραγματική έννοια του πορφυρού νήματος που ήταν υφασμένο στην πύλη της αυλής της Σκηνής του Μαρτυρίου; Μάς λέει ότι ο Ιησούς είναι ο πραγματικός Βασιλιάς των βασιλιάδων. Ο Ιησούς, στην πραγματικότητα, έφτιαξε τον κόσμο και είναι ο ίδιος ο Δημιουργός, όχι ένα δημιούργημα, και είναι ο πραγματικός Μεσσίας που ήρθε σε αυτή την γη. Ο Μεσσίας, ήρθε ήδη πραγματικά σε αυτή την γη με ομοιότητα ανθρώπινης σάρκας. Και σηκώνοντας όλες τις αμαρτίες τού κόσμου στο σώμα Του μέσω του βαπτίσματος που έλαβε από τον Ιωάννη, και με τον θυσιαστικό θάνατο και την ανάστασή Του, ο Ιησούς έχει σώσει όλο τον λαό Του, που έχουν καταλάβει, έχουν φοβηθεί και έχουν πιστέψει στον Μεσσία τους, από όλες τις αμαρτίες τους και την κρίση της αμαρτίας τους. 
Ο Ιησούς είναι στην πραγματικότητα ο απόλυτος Θεός και ο απόλυτος Μεσσίας μας. Είναι ο απόλυτος Σωτήρας. Επειδή ο Ιησούς ανέλαβε επάνω Του όλες τις αμαρτίες του κόσμου με το βάπτισμά Του, με το χύσιμο του αίματος και τον θάνατο στον Σταυρό, και με την ανάστασή Του, όχι μόνο καθάρισε όλες τις αμαρτίες μας αλλά επίσης έλαβε αντικαταστατικά την τιμωρία της αμαρτίας στην θέση μας. 
Τρίτο, το ερυθρό νήμα αναφέρεται στο αίμα που ο Ιησούς έχυσε στον Σταυρό και η έννοιά του είναι ότι ο Χριστός έχει δώσει νέα ζωή σε όσους από μας πιστεύουν. Αυτή η αλήθεια του ερυθρού νήματος μάς λέει ότι ο Ιησούς Χριστός όχι μόνο έλαβε την τιμωρία των αμαρτιών μας, αναλαμβάνοντας τις αμαρτίες του κόσμου με το βάπτισμά Του που έλαβε από τον Ιωάννη, αλλά αυτός έδωσε επίσης νέα ζωή στους πιστούς με την παραχώρηση ζωοποιούς πίστης σε όσους είχαν πεθάνει στην αμαρτία. Σε όσους πιστεύουν στο βάπτισμά Του και το αίμα που έχυσε, ο Ιησούς έχει δώσει πράγματι νέα ζωή. 
Τι σημαίνει, λοιπόν, το λεπτοϋφασμένο λευκό λινό; Φανερώνει ότι με την Καινή Διαθήκη ο Θεός εκπλήρωσε την υπόσχεση της σωτηρίας Του για την οποία έγραφε στην Παλαιά Διαθήκη. Και στην Καινή Διαθήκη μάς λέει ότι όταν ο Ιησούς ανέλαβε όλες τις αμαρτίες του κόσμου με το βάπτισμά Του και τιμωρήθηκε για τις αμαρτίες μας στον Σταυρό, εκπλήρωσε την σωτηρία που ο Θεός μας είχε υποσχεθεί στους Ισραηλίτες με τον Λόγο της διαθήκης Του. 
Ο Θεός Γιαχβέ λέει στο Ησαΐας 1:18, «Έλθετε τώρα, και ας διαδικασθώμεν, λέγει Κύριος εάν αι αμαρτίαι σας ήναι ως το πορφυρούν, θέλουσι γείνει λευκαί ως χιών εάν ήναι ερυθραί ως κόκκινον, θέλουσι γείνει ως λευκόν μαλλίον». Επίσης, το σύστημα θυσιών της Παλαιάς Διαθήκης που όριζε πώς θα προσφέρονται οι θυσίες στην Σκηνή του Μαρτυρίου, κάτω από το οποίο οι αμαρτίες του λαού Ισραήλ μεταβιβάζονταν στο αρνί της θυσίας με την τοποθέτηση των χεριών, ήταν η υπόσχεση που ο Θεός έκανε στους Ισραηλίτες και εμάς. Αυτό ήταν η αποκάλυψη της υπόσχεσης του Θεού, ότι θα έσωζε στο μέλλον όλους τους λαούς του κόσμου από τις καθημερινές αμαρτίες και τις ετήσιες αμαρτίες τους μέσω του Αμνού του Θεού. 
Αυτό ήταν επίσης το σημείο του υποσχεμένου να έρθει Μεσσία. Έτσι, στον καιρό της Καινής Διαθήκης, όταν ο Ιησούς Χριστός ανέλαβε με μιας όλες τις αμαρτίες του κόσμου με το βάπτισμα που έλαβε σύμφωνα με τον τρόπο της Παλαιάς Διαθήκης, αυτό ήταν η ολοκλήρωση της διαθήκης του Θεού. Έχοντας δώσει σε εμάς όλο τον Λόγο της υπόσχεσης, ο Θεός μάς έχει παρουσιάσει ότι Αυτός έχει πραγματικά εκπληρώσει τα πάντα, ακριβώς όπως είχε υποσχεθεί. Το βάπτισμα που έλαβε ο Ιησούς, φανερώνει αυτή την αλήθεια, ότι ο Θεός της διαθήκης έχει εκπληρώσει όλες τις διαθήκες Του. 
 

Ο Ιησούς Χριστός που ήρθε από το νερό, το αίμα και το Πνεύμα

Γιατί βαπτίστηκε ο Ιησούς από τον Ιωάννη; Ο λόγος ήταν για να αναλάβει όλες τις αμαρτίες της ανθρωπότητας και να σηκώσει την τιμωρία της αμαρτίας για λογαριασμό μας. Για να εξαφανίσει όλες τις αμαρτίες ολόκληρης της ανθρωπότητας και για να γίνει ο αληθινός Σωτήρας μας, ο Ιησούς βαπτίστηκε από τον Ιωάννη, ανέβηκε στον Σταυρό, έχυσε το αίμα Του και πέθανε εκεί. Με τον τρόπο αυτό όχι μόνο έπλυνε όλες τις αμαρτίες μας αλλά επίσης έλαβε στην θέση μας όλη την τιμωρία αυτών των αμαρτιών και με αυτόν τον τρόπο έχει γίνει ο αιώνιος Σωτήρας μας. Όλες οι αμαρτίες μας μεταβιβάστηκαν στον Ιησού όταν βαπτίστηκε από τον Ιωάννη και έφερε αυτές τις αμαρτίες του κόσμου στον Σταυρό. Επειδή ο Χριστός σήκωσε όλες τις αμαρτίες μας με το βάπτισμά Του και επειδή έφερε αυτές τις αμαρτίες του κόσμου στον Σταυρό, μπόρεσε να σταυρωθεί, να χύσει το αίμα Του και να πεθάνει στην θέση μας. 
Στο Ησαΐας 53:5 λέει, «Αλλ’ αυτός ετραυματίσθη διά τας παραβάσεις ημών, εταλαιπωρήθη διά τας ανομίας ημών· η τιμωρία, ήτις έφερε την ειρήνην ημών, ήτο επ’ αυτόν· και διά των πληγών αυτού ημείς ιάθημεν». Μέσω του βαπτίσματος του Κυρίου μας, οι αρχικές αμαρτίες μας, που κληροδοτήθηκαν σε μας από τον κοινό πρόγονό μας Αδάμ, και οι πραγματικές αμαρτίες μας που διαπράττουμε σε όλη την διάρκεια της ζωής μας, όλες μεταβιβάστηκαν σε Αυτόν. Και τιμωρήθηκε για όλες αυτές τις αμαρτίες. Με το να έρθει έτσι σε μας από το νερό και το αίμα, ο Κύριός μας έχει εξαφανίσει όλες τις αμαρτίες μας (1Ιωάν. 5:5-8). 
Ποιος, λοιπόν, είναι αυτός ο Ιησούς Χριστός, ο Σωτήρας και ο Μεσσίας μας, που φρόντισε όλες τις αμαρτίες μας και τις έκανε όλες να εξαφανιστούν; Στην Γένεση 1:1 γράφει, «Εν αρχή εποίησεν ο Θεός τον ουρανόν και την γην». Ποιος ήταν αυτός ο δυνατός Θεός που δημιούργησε τον κόσμο με τον Λόγο Του; Δεν ήταν άλλος από τον Μεσσία των αμαρτωλών, Αυτός που ήρθε από το νερό του βαπτίσματός Του για να σώσει εσάς και εμένα από όλες τις αμαρτίες του κόσμου, Αυτός που ήρθε ως Σωτήρας που έχυσε το αίμα Του στον Σταυρό, που κρίθηκε για όλες τις αμαρτίες του κόσμου. Μέσω του ύδατος, του αίματος και του Πνεύματος, ο Ιησούς μας έχει ελευθερώσει από τις αμαρτίες και την τιμωρία μας. Ο Κύριός μας ήρθε σε μας ως Σωτήρας μας για να αναλάβει όλες τις αμαρτίες μας και να κριθεί για αυτές τις αμαρτίες στην θέση μας. 
Ο Ιησούς Χριστός είναι στην πραγματικότητα ο Υιός του Θεού και ο ίδιος Θεός, γιατί ο Μεσσίας είναι πραγματικά ο Θεός μας. Το όνομα «Ιησούς» σημαίνει «ο Σωτήρας που θα σώσει τον λαό Του από τις αμαρτίες τους» (Ματθ. 1:21). Αφετέρου «Χριστός», «Βασιλεύς» στα ελληνικά, σημαίνει «Βασιλιάς των βασιλιάδων». Ο Ιησούς είναι ο Δημιουργός που έκανε ολόκληρο τον κόσμο, ο απόλυτος κυβερνήτης των πάντων, ο Σωτήρας των αμαρτωλών και ο Βασιλιάς των βασιλιάδων που κρίνει τον Σατανά. 
Αυτός ο απόλυτος Θεός, δημιούργησε πραγματικά τον άνθρωπο σύμφωνα με την εικόνα Του. Καθώς εμείς, η δημιουργία Του, πέσαμε στην αμαρτία και καταδικαστήκαμε στην καταστροφή λόγω των αδυναμιών μας, αυτός ο Βασιλιάς των βασιλιάδων υποσχέθηκε να μας σώσει από τις αμαρτίες μας και για να εκπληρώσει αυτή την υπόσχεση ήρθε σε μας. Και για να μας κάνει τον τέλειο και χωρίς αμαρτία λαό του Θεού, ο ίδιος ο Κύριός μας ήρθε σε μας από το νερό, το αίμα και το Πνεύμα. 
Ο Μεσσίας, που είναι ο Δημιουργός, ήρθε πραγματικά σε αυτή την γη με ανθρώπινη σάρκα για να εξαφανίσει όλες τις αμαρτίες μας και ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μας δεχόμενος το βάπτισμα από τον Ιωάννη στον Ιορδάνη ποταμό. Και πεθαίνοντας στον Σταυρό, τιμωρήθηκε για όλες τις αμαρτίες μας στην θέση μας. Επειδή ο Ιησούς ήταν στην πραγματικότητα ο ίδιος ο Μεσσίας για μας, επειδή είναι ο Σωτήρας μας και ο Κύριος της ζωής μας, μπορούμε να κερδίσουμε την νέα και αιώνια ζωή με πίστη σε Αυτόν. Ο Μεσσίας επομένως έχει γίνει πράγματι ο Θεός μας. Για αυτό, η πύλη της Σκηνής του Μαρτυρίου ήταν υφασμένη με κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα, γιατί αυτό ήταν το μυστήριο του ύδατος και του Πνεύματος που μας ελευθερώνει από όλες τις αμαρτίες μας και την τιμωρία των αμαρτιών μας. 
Η αλήθεια ότι ο Κύριος μάς έχει σώσει πράγματι από τις αμαρτίες μας δεν είναι ασαφής. Ο Κύριός μας δεν μας υποσχέθηκε την σωτηρία Του διφορούμενα, δεν την πέτυχε κατά προσέγγιση και δεν μπορεί να εγκρίνει την πίστη όσων πιστεύουν σε Αυτόν αυθαίρετα, πέρα από την συγκεκριμένη αλήθεια Του που μάς έχει σώσει πραγματικά μέσω του ύδατος και του αίματός Του. Ο Κύριός μας, επομένως, είπε σε όσους πιστεύουν σε Αυτόν τα λόγια, «Δεν θέλει εισέλθει εις την βασιλείαν των ουρανών πας ο λέγων προς εμέ, Κύριε, Κύριε, αλλ’ ο πράττων το θέλημα του Πατρός μου του εν τοις ουρανοίς» (Ματθ. 7:21). 
Οι ψεύτικοι δάσκαλοι επιμένουν ότι πραγματικά έκαναν τους ανθρώπους να λάβουν το Άγιο Πνεύμα στο όνομα του Ιησού, εξόρκισαν δαίμονες στο όνομά Του και έκαναν πολλά θαύματα στο όνομά Του. Αλλά ο Θεός έχει πει σε αυτούς στο Κατά Ματθαίον 7:23, «Ποτέ δεν σας εγνώρισα· φεύγετε απ’ εμού οι εργαζόμενοι την ανομίαν!» Αυτό μάς λέει ότι μεταξύ των Χριστιανών, υπάρχουν πραγματικά πολλοί που παραμένουν ακόμα αμαρτωλοί, που θα κριθούν για τις αμαρτίες τους την ημέρα της κρίσης και έπειτα θα ριχτούν στον άδη. 
Υπάρχουν, στην πραγματικότητα, πολλοί Χριστιανοί που ομολογούν σαφώς, «Ο Ιησούς είναι ο Σωτήρας μας. Ο Ιησούς μάς έχει σώσει αναμφίβολα από όλες τις αμαρτίες μας.» Αλλά παρόλο που κάνουν τέτοιες αξιώσεις, στην πραγματικότητα ούτε καν προσπαθούν να μάθουν ότι ο Μεσσίας ανέλαβε πράγματι τις αμαρτίες τους με το βάπτισμά Του και ότι πράγματι σήκωσε τις αμαρτίες τους και την κρίση αυτών των αμαρτιών με το χύσιμο του αίματός Του στον Σταυρό. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα πάνε ενώπιον του Θεού ενώ ακόμα παραμένουν αμαρτωλοί, επειδή πιστεύουν μόνο στο όνομα, σαν να ασκούν απλά μια από τις πολλές κοσμικές θρησκείες. 
Με αυτόν τον τρόπο, επειδή δεν πιστεύουν σύμφωνα με την αλήθεια που ο Κύριός μας έχει πει, «Θέλετε γνωρίσει την αλήθειαν, και η αλήθεια θέλει σας ελευθερώσει», δεν έχουν αναγνωριστεί από τον Κύριο. Είτε οι άνθρωποι πιστεύουν στον Ιησού είτε όχι, όσοι έχουν αμαρτία στις καρδιές τους δεν μπορούν να μπουν στην Βασιλεία του Θεού, όπου δεν βρίσκεται καμία αμαρτία, επειδή δεν είναι κατάλληλοι για να μπουν. Πρέπει, επομένως, ενόσω είναι σε αυτή την γη, να σιγουρευτούν ότι μπορούν να είναι κατάλληλοι για να μπουν στον Ουρανό μόνο με πίστη στην αλήθεια του κυανού, πορφυρού και ερυθρού νήματος. Η κατασκευή της πύλης της αυλής της Σκηνής του Μαρτυρίου με την ύφανση του καταπετάσματος της με αυτό το κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα, και το λεπτοϋφασμένο λευκό λινό, ήταν πρόνοια του Μεσσία. Όσοι κατευθύνονται στον άδη λόγω της αμαρτίας πρέπει να πιστέψουν σε αυτό. 
Επειδή αυτοί οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν την αλήθεια και επειδή πιστεύουν στον Ιησού με την λανθασμένη γνώση που έφτιαξαν από μόνοι τους, παραμένουν ακόμα αμαρτωλοί. Έχουν ακόμα αμαρτία επειδή, αντί της πίστης σύμφωνα με την αλήθεια που κρύβεται στα υλικά της Σκηνής του Μαρτυρίου, έχουν τις δικές τους σκέψεις για τον Σωτήρα τους και έφτιαξαν τα δόγματα της σωτηρίας τους βασισμένα σε αυτές τις σκέψεις, θεωρώντας ότι η σωτηρία έρχεται μέσω των δικών τους προσπαθειών, προσφέροντας στον Θεό προσευχές μετάνοιας και προσπαθώντας να επιτύχουν την σταδιακή αγιοποίησή τους. 
Υπάρχουν πολλοί σε αυτόν τον κόσμο που υποστηρίζουν ότι πιστεύουν στον Ιησού ως Σωτήρα τους, και όμως δεν πιστεύουν πραγματικά στο βάπτισμα του Ιησού και το αίμα Του. Υπάρχουν πολλοί σε αυτόν τον κόσμο που, αντί να πιστέψουν πραγματικά στο κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα ως σωτηρία τους, νομίζουν ότι μπορούν να μπουν στην άγια Βασιλεία του Θεού μόνο με πίστη στο αίμα του Ιησού, έστω και αν παραμένουν ακόμα αμαρτωλοί. 
 

Το ταίριασμα της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης

Ο Θεός μάς λέει στο Ησαΐας 34:16 ότι κάθε Λόγος του Θεού έχει το ζευγάρι του. Ο Λόγος του Θεού, με άλλα λόγια, ταιριάζει. Ο Θεός είπε να κοιτάξουμε και να δούμε για λογαριασμό μας, αν ο Λόγος Του της Παλαιάς Διαθήκης ταιριάζει ή όχι με τον Λόγο Του της Καινής Διαθήκης. Αυτό που γράφεται στην Παλαιά Διαθήκη έχει τον αντίστοιχο Λόγο του στην Καινή Διαθήκη. Παραδείγματος χάριν, ενώ οι Ισραηλίτες στην Παλαιά Διαθήκη μεταβίβαζαν τις αμαρτίες τους επάνω σε ένα αρνί που θυσιαζόταν με την τοποθέτηση των χεριών, στην Καινή Διαθήκη αυτό ταιριάζει με τον Ιησού Χριστό που βαπτίστηκε για να αναλάβει όλες τις αμαρτίες του κόσμου και έτσι μεταβίβασε όλες τις αμαρτίες μας επάνω Του. 
Μέσω του ύδατος και του αίματός Του, ο Ιησούς ήρθε σε αυτή την γη ως θυσιαστική προσφορά και Σωτήρας των αμαρτωλών. Αν δεν αναλάμβανε τις αμαρτίες του κόσμου με το βάπτισμα που έλαβε, δεν θα υπήρχε καμία απολύτως ανάγκη να πεθάνει στον Σταυρό. Ο Κύριός μας έχει εξαφανίσει σαφώς όλες τις αμαρτίες μας με το κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα. Αυτό, επίσης, είχε υποσχεθεί ο Θεός με τον Λόγο Του, οπότε ήρθε ο Κύριός μας σε μας μέσω αυτού του Λόγου και έπλυνε τις ερυθρές αμαρτίες μας, κάνοντάς τις λευκές σαν το χιόνι. 
Πριν καταλάβουμε αυτή την αλήθεια, στην πραγματικότητα ξεχειλίζαμε αναμφισβήτητα με ατέλειωτες αμαρτίες. Επομένως δεν έχουμε τίποτα για να καυχηθούμε ενώπιον του Θεού. Όχι μόνο δεν έχουμε τίποτα για να καυχηθούμε ενώπιον του Θεού, αλλά δεν έχουμε τίποτα για το οποίο να είμαστε βέβαιοι ενώπιον Του. Δεν υπάρχει τίποτα, με άλλα λόγια, το οποίο θα μας επέτρεπε έστω και να προσποιηθούμε ότι είμαστε έξυπνοι. Ενώπιον του Θεού, το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι, «Ναι, έχεις δίκιο.»
Αν ο Θεός λέει, «Είσαι ένας σπόρος αδικίας, προορισμένος για τον άδη.»
«Ναι, έχεις δίκιο, παρακαλώ σώσε με.»
«Σε έχω σώσει με αυτόν τον τρόπο, μέσω του ύδατος, του αίματος και του Πνεύματος.»
«Ναι, Κύριε! Πιστεύω!»
Μπορούμε μόνο να λέμε «Ναι» όλη την ώρα. Όταν στεκόμαστε ενώπιον του Θεού, δεν μπορούμε να Του πούμε, «Έκανα αυτό και αυτό· υπηρέτησα την εκκλησία μου τόσο καλά· πίστεψα πραγματικά στον Ιησού ολόψυχα· υπερασπίστηκα την πίστη μου με πείσμα, που κανένας άλλος δεν μπορεί ούτε να φανταστεί!» 
Πώς ο Κύριος εξαφάνισε πραγματικά όλες τις αμαρτίες; Μας έχει δείξει ότι τις εξαφάνισε μέσω του κυανού, πορφυρού και ερυθρού νήματος, και μέσω του Λόγου της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Στην Παλαιά Διαθήκη έκανε τις αμαρτίες μας να εξαφανιστούν με το κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα, ενώ στην Καινή Διαθήκη ο Ιησούς έγινε ο Σωτήρας μας ερχόμενος σε αυτή την γη με ανθρώπινη σάρκα, αναλαμβάνοντας όλες τις αμαρτίες μας με το βάπτισμά Του που έλαβε από τον Ιωάννη, και σηκώνοντας όλες τις αμαρτίες μας και την τιμωρία αυτής της αμαρτίας χύνοντας το αίμα Του στον Σταυρό. 
Με το βάπτισμά Του, ο Κύριός μας ανέλαβε όλες τις αμαρτίες του κόσμου με μιας (Ματθ. 3:15). Όλες οι κοσμικές αμαρτίες μας, μεταβιβάστηκαν στους ώμους του Ιησού. Αφού ανέλαβε έτσι όλες τις αμαρτίες του κόσμου με το βάπτισμά Του, σήκωσε αυτές τις αμαρτίες στον Σταυρό, σταυρώθηκε, έχυσε το αίμα Του, πέθανε στον Σταυρό, αναστήθηκε από τους νεκρούς και με αυτόν τον τρόπο εξαφάνισε όλες τις αμαρτίες μας. Ο Ιησούς Χριστός έχει γίνει έτσι ο αδιαφιλονίκητος Σωτήρας μας. 
Η δικαιοσύνη του Θεού που έχουμε λάβει εμείς, είναι η δικαιοσύνη που αποκτήθηκε με την πίστη στον Ιησού Χριστό που ήρθε σε αυτή την γη μέσω του ύδατος, του αίματος και του Πνεύματος. Αυτή είναι η ίδια σωτηρία που παραλαμβάνουμε από τον Θεό, όχι κάτι που επιτύχαμε από μόνοι μας. Δεν υπάρχει τίποτα που μπορούμε να καυχηθούμε ενώπιον του Θεού. 
Στην πραγματικότητα, σωζόμαστε από όλες τις αμαρτίες μας με πίστη στον Ιησού Χριστό που έχει γίνει ο αδιαφιλονίκητος Σωτήρας μας. Με άλλα λόγια, εμείς που ήμασταν αμαρτωλοί, λάβαμε πραγματικά την άφεση της αμαρτίας με πίστη στο βάπτισμα του Ιησού και στο αίμα που έχυσε για μας. Αν για παράδειγμα, το έργο της σωτηρίας που επιτέλεσε ο Ιησούς, ήταν περίπου 70% της σωτηρίας μας και τα υπόλοιπα 30% εξαρτιόνταν από τις δικές μας προσπάθειες, να μην διαπράξουμε αμαρτία ώστε να αγιαστούμε βαθμιαία και η σωτηρία μας να ολοκληρωθεί σιγά-σιγά, θα έπρεπε κυριολεκτικά να μένουμε άγρυπνοι όλη την νύχτα προσευχόμενοι θερμά, να δαπανάμε κάθε ημέρα προσφέροντας προσευχές μετάνοιας, υπηρετώντας την κοινότητα ή, αλλιώς, προσπαθώντας να κάνουμε όλα τα πιθανά! 
Αλλά ο απόστολος Παύλος είπε στους Ρωμαίους, «Ταλαίπωρος άνθρωπος εγώ· τις θέλει με ελευθερώσει από του σώματος του θανάτου τούτου; Ευχαριστώ εις τον Θεόν διά Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Δεν είναι τώρα λοιπόν ουδεμία κατάκρισις εις τους εν Χριστώ, Ιησού» (Ρωμ. 7:24-8:1). Ακριβώς έτσι όπως ομολόγησε ο Παύλος, πρέπει και εμείς επίσης να πιστέψουμε στον Ιησού Χριστό. Η Γραφή μάς λέει ότι ο Ιησούς Χριστός μάς έχει σώσει από αυτό το σώμα του θανάτου εντελώς, 100%. Ποιος, λοιπόν, μπορεί ενδεχομένως να μας καταδικάσει; Κανένας δεν μπορεί να μας καταδικάσει, επειδή ο Ιησούς Χριστός ήδη μάς έχει σώσει 100%, ανεξάρτητα από τις αδυναμίες μας. 
 

Εσείς και εγώ, επίσης, ήμασταν όλοι πνευματικοί Φαρισαίοι

Μερικοί από εσάς μπορεί να μάθατε και να είχατε πιστέψει λίγο στον Ιησού για ένα μακρύ χρονικό διάστημα. Με άλλα λόγια, είχατε πιστέψει στον Ιησού ως Σωτήρα σας, προτού ακόμα συναντήσετε το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Και εγώ ο ίδιος επίσης ήμουν για δέκα χρόνια Χριστιανός χωρίς αναγέννηση. 
Όταν πιστέψαμε αρχικά στον Ιησού ως Σωτήρα μας, ήταν μια μάλλον αναζωογονητική εμπειρία. Αυτή η αρχή ήταν τόσο αναζωογονητική που νομίσαμε ότι θα σωζόμασταν άνευ όρων μόνο με πίστη στον Ιησού ως Σωτήρα μας, ακόμα και αν παραμέναμε ανίδεοι για την αλήθεια σχετικά με το κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα. 
Όταν εγώ πίστεψα αρχικά στον Ιησού, η καρδιά μου γέμισε πράγματι με χαρά. Έτσι χάρηκα πολύ όταν πίστεψα αρχικά στον Ιησού, αλλά μετά από περίπου πέντε χρόνια, εξέτασα τον εαυτό μου και είδα ότι ήμουν δεσμευμένος συνεχώς από τις αμαρτίες που είχα διαπράξει και αναγνώρισα ότι ακόμα δεν ήμουν ελεύθερος. Νομίζετε ότι σε εκείνα τα πέντε χρόνια της αρχικής χριστιανικής μου ζωής διέπραττα αμαρτίες ή δεν διέπραττα καθόλου; Είτε με ξέρετε είτε όχι, η απάντηση είναι αρκετά σαφής: φυσικά αμάρτανα. Κατά την διάρκεια αυτής της περιόδου, όταν δεν ήξερα την αλήθεια, βασανιζόμουν κάθε φορά που έπραττα την αμαρτία και για να ξεφορτωθώ αυτή την αγωνία έπρεπε να προσφέρω προσευχές μετανοίας, κατά περιόδους ακόμα και νηστεύοντας για τρεις ημέρες. Το φορτίο της καρδιάς μου φάνηκε έπειτα να ανασηκώνεται για λίγο, επιτρέποντας μου να δοξάζω τον Θεό, «♫Θαυμάσια χάρη! Τι γλυκιά, ♫Που έσωσε και εμέ!♫» Αλλά μετά από αυτό, φυσικά, κατέληγα και πάλι στην αμαρτία. Επειδή είχα τόσες πολλές ατέλειες και ήμουν γεμάτος ελαττώματα, διέπραττα αμαρτία καθημερινά, παρόλο που μισούσα τον εαυτό μου που το έκανα αυτό. Δεν μπορούσα ούτε μια φορά να επιλύσω όλα τα προβλήματα της αμαρτίας μου ικανοποιητικά. 
Πέρασαν περισσότερα από πέντε χρόνια κάτω από αυτές τις περιστάσεις και όταν ήμουν πια Χριστιανός για περίπου δέκα χρόνια, ξαφνικά συγκλονίστηκα ανακαλύπτοντας πόσες ακριβώς αμαρτίες είχα διαπράξει κατά την διάρκεια όλων εκείνων των ετών. Εξετάζοντας τον εαυτό μου που διέπραττα τέτοιες μεγάλες αμαρτίες καθημερινά, λυπήθηκα βαθιά και αποθαρρύνθηκα εντελώς. Και όταν στάθηκα ενώπιον του Νόμου, επίσης ανακάλυψα ακριβώς πόσο αμαρτωλός ήμουν πραγματικά. Έγινε όλο και περισσότερο δύσκολο για μένα να σταθώ ενώπιον του Θεού, και κατέληξα να μετατραπώ σε αμαρτωλό που δεν μπορούσε να υποστηρίξει ακόμα και με καλή συνείδηση, ότι γνωρίζει καλά τον Ιησού και ότι πιστεύει σε Αυτόν. Έτσι στο δέκατο έτος μου ως Χριστιανός, δεν μπορούσα παρά να ομολογώ την αμαρτωλότητά μου. 
Όταν πίστεψα αρχικά στον Ιησού, πραγματικά νόμιζα ότι ήμουν αρκετά καλός Χριστιανός. Αλλά καθώς περνούσε ο χρόνος, αναγνώρισα όλο και περισσότερο ότι δεν είχα πραγματικά τίποτα για να καυχηθώ ενώπιον του Θεού. Αναγνώρισα, «Είμαι πραγματικά ένας Φαρισαίος. Οι Φαρισαίοι δεν βρίσκονται μόνο στην Βίβλο, γιατί εγώ ο ίδιος είμαι ένας σημερινός Φαρισαίος!»
Οι Φαρισαίοι είναι το είδος των ανθρώπων που καμώνονται πως έχουν αγιότητα. Κάθε Κυριακή στο δρόμο τους προς την Εκκλησία, με την Βίβλο στην μασχάλη τους, φωνάζουν στους άλλους Χριστιανούς, «Καλημέρα! Αλληλούια!» Και όταν λατρεύουν, κάθε φορά που ακούνε κάποιον να μιλάει για τον Σταυρό, καταλήγουν σε πολλά δάκρυα. Εγώ προσωπικά έκλαιγα πολύ όταν σκεπτόμουν το αίμα του Ιησού. Νόμιζα ότι αυτό είναι η αληθινή λατρεία. Αλλά ζώντας σε αυτόν τον κόσμο, ο καθένας ανακαλύπτει τελικά τον εαυτό του, να διαπράττει την μία αμαρτία μετά την άλλη. Έτσι οι άνθρωποι άλλη μια φορά καταλήγουν να προσφέρουν προσευχές μετάνοιας. Ίσως να αισθανθούν καλύτερα για μια στιγμή αλλά, αργά ή γρήγορα, όλοι κουράζονται από αυτές τις προσευχές μετάνοιας, επειδή ακριβώς υπάρχουν πάρα πολλές αμαρτίες που έχουν διαπράξει. Μερικοί άνθρωποι μιλούν ακόμα και σε γλώσσες και αργότερα βλέπουν οράματα, όμως όλα αυτά είναι άχρηστα. Αδιάφορο τι είδους προσπάθειες έχουν δοκιμάσει, δεν μπορούσαν να λύσουν το πρόβλημα των αμαρτιών τους στις καρδιές τους. 
Αν τελικά συνειδητοποιούσαν ότι απλά είναι όντα χωρίς αξία ενώπιον του Θεού και αναγνώριζαν ότι είναι προορισμένοι για τον άδη λόγω των αμαρτιών τους, ακόμα και αν αυτή η αναγνώριση έρθει αργά, θα ήταν ακόμα μια καλή έκβαση. Στην πραγματικότητα, όσο περισσότερο χρόνο έχουμε πιστέψει στον Ιησού, τόσο περισσότερο συνειδητοποιούμε πόσο απαίσιοι αμαρτωλοί ήμασταν πραγματικά. Αλλά οι Φαρισαίοι είναι ειδικοί στο να το κρύβουν αυτό. Είναι τόσο καλοί στο κρύψιμο των αμαρτιών των καρδιών τους και στο να παίζουν το παιχνίδι του υποκριτή, που εγκρίνονται ακόμα και από τους γύρω για την ευσέβειά τους. 
Οι θρησκόληπτοι αυτού του κόσμου σέβονται πολύ ο ένας τον άλλον. Όμως, ανεξάρτητα από το πόσο τους σέβονται και τους εγκρίνουν οι άλλοι, όταν στέκονται ενώπιον του Θεού είναι απλά μια μεγάλη μάζα αμαρτίας. 
Όταν δεν ξέραμε την αλήθεια, και εμείς επίσης συνηθίζαμε να προσφέρουμε επιμελώς τις προσευχές μετάνοιάς μας. Αλλά μετά από μια στιγμή, κουραστήκαμε και έτσι καταλήξαμε προσευχόμενοι, «Κύριε, κάνε οτιδήποτε θέλεις να κάνεις. Έχω τόσες πολλές αμαρτίες. Αμάρτησα ακόμα μία φορά. Τώρα μου είναι πια ενοχλητικό να σου μιλήσω ξανά για αυτό». Αν και αυτό είναι πολύ στενάχωρο, επειδή μας είπαν ότι ο Θεός θα ευχαριστιόταν όταν ομολογούμε τις αμαρτίες μας και ότι θα συγχωρούσε τις αμαρτίες μας με την δικαιοσύνη Του και θα μας καθάριζε από όλη την αδικία, συνεχίσαμε να προσευχόμαστε σε Αυτόν, «Κύριε αμάρτησα. Παρακαλώ συγχώρεσέ με Κύριε!» Και όμως οι αμαρτίες μας παρέμεναν ακόμα στις καρδιές μας. 
Όποτε οι άνθρωποι σκύβουν τα κεφάλια τους για να προσευχηθούν στον Θεό, η συνείδησή τους τούς υπενθυμίζει τις αμαρτίες τους και κατατρώει τις καρδιές τους. Η συνείδησή μας βασανίζει τις καρδιές μας λέγοντάς μας, «Με τόσες πολλές αμαρτίες που διαπράττετε, πώς τολμάτε εσείς ακόμα και να προσεύχεστε στον Θεό;»
Έτσι, ύστερα από κάποιο διάστημα, επειδή δεν είχαμε πραγματικά τίποτα περισσότερο να πούμε, καταλήξαμε απλά να φωνάζουμε, «Κύριε, Κύριε!» Όλο και πιο συχνά, πηγαίναμε σε ένα βουνό επικαλούμενοι το όνομα του Κυρίου. Για να αποφύγουμε τον κίνδυνο να τραβήξουμε την προσοχή των ανθρώπων, αναρριχηθήκαμε επάνω σε ένα βουνό αργά την νύχτα, μπήκαμε εκεί σε κάποια σπηλιά και επικαλεστήκαμε το όνομα του Κυρίου. Αλλά και αυτό, επίσης, ήταν απλά μια δική μας τακτοποίηση και έτσι οι αμαρτίες μας παρέμειναν ακόμα σε μας. 
Προσπαθήσαμε επίσης να εξευμενίσουμε την συνείδησή μας, λέγοντας ότι δεν είμαστε πλέον αμαρτωλοί, «Ο Θεός είναι τόσο φιλεύσπλαχνος που έχει εξαφανίσει τις αμαρτίες μου. Έχω νηστέψει και έχω προσευχηθεί επί τρεις ημέρες. Επιπλέον, νομίζω ότι δεν έχω αμαρτήσει τόσο πολύ. Ο φιλεύσπλαχνος Θεός μας δεν θα με συγχωρούσε;» 
Αλλά θα μπορούσαμε να εξαπατηθούμε πραγματικά, ακόμα και όταν θέλαμε να δοξάσουμε τον Θεό για την ευσπλαχνία Του; Πώς θα μπορούσαμε να εξαπατήσουμε τις καρδιές μας όταν παραμέναμε αμαρτωλοί ενώπιον του Θεού; Δεν θα μπορούσαμε ποτέ να το κάνουμε αυτό! Αδιάφορο σε πόσο υψηλές θέσεις ηγεσίας μπορεί να αναρριχηθούμε στις εκκλησίες μας και αδιάφορο πόσο μας επαινούν οι άλλοι, εφόσον συνεχίζουμε ακόμα να διαπράττουμε αμαρτία, δεν μπορούμε ποτέ να ελευθερωθούμε από αυτές τις αμαρτίες και έτσι καταλήγουμε στο τέλος υποκριτές. 
Αμαρτωλές επιθυμίες συνεχίζουν να υψώνονται στις καρδιές μας. Αν και μιλήσαμε αμέτρητες φορές για το αίμα του Ιησού στον Σταυρό, αν και χύσαμε πολλά δάκρυα μόνο με την σκέψη του αίματός Του στον Σταυρό και αν και ήμασταν καλοί Χριστιανοί, παραμείναμε ακόμα αμαρτωλοί έως ότου συναντήσαμε το τέλειο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Παρόλο που ζήσαμε σύμφωνα με όλα τα τελετουργικά του Χριστιανισμού, είχαμε ακόμα αμαρτία. Αυτή ήταν η θρησκεία των Φαρισαίων. Υπάρχουν ακόμα πολλοί άνθρωποι σε αυτή την γη που έχουν αυτό το είδος πίστης και βρίσκονται ακόμα και μέσα στις Χριστιανικές κοινότητές μας. 
 

Όλες οι αμαρτίες μας εξαφανίστηκαν με την πίστη στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος

Πριν γνωρίσουμε το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος και πριν πιστέψουμε σε αυτό το ευαγγέλιο, όλοι είχαμε αμαρτία στις καρδιές μας. Προτού να πιστέψουμε σε αυτή την αλήθεια του κυανού, πορφυρού και ερυθρού νήματος, και του λεπτοϋφασμένου λευκού λινού, η συνείδησή μας ήταν αμαρτωλή. Με κάθε ειλικρίνεια, ήμαστε όλοι αμαρτωλοί ενώπιον του Θεού και προορισμένοι όλοι για τον άδη λόγω των αμαρτιών μας, επειδή η Βίβλος μάς λέει ότι «ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος.» Έτσι βασανιστήκαμε πολύ λόγω των αμαρτιών μας. Και ήμασταν προορισμένοι για τον άδη και φυσικά και πνευματικά λόγω της κρίσης του Θεού για τις αμαρτίες μας. 
Είχαμε φέρει πολλούς ανθρώπους στον Χριστιανισμό και τους είχαμε διδάξει. Αλλά είχαμε εργαστεί ενώ δεν μπορούσαμε να καθαρίσουμε ακόμα ούτε την συνείδησή μας. Δεν θα μπορούσαμε να το αρνηθούμε αυτό ενώπιον του Θεού. Αναγνωρίσαμε ενώπιον του Θεού ότι οι καρδιές μας είναι αμαρτωλές και ότι είμαστε προορισμένοι για τον άδη. 
Είχα πάντα μια άλυτη ερώτηση: «Γιατί ο Κύριός μας βαφτίστηκε όταν ήρθε σε αυτή την γη;» Θέλησα να ανακαλύψω γιατί ο Ιησούς έλαβε το βάπτισμα. Τι και ποιος λόγος έκανε τον Ιησού να πρέπει να βαπτιστεί; Μπορούσα να καταλάβω το δικό μας βάπτισμα ως σημείο της πίστης μας στον Ιησού, αλλά δεν μπορούσα να καταλάβω καθόλου γιατί έπρεπε ο Ιησούς να βαπτιστεί από τον Ιωάννη. Γιατί βαπτίστηκε; Γιατί; 
Έτσι ρώτησα μερικούς ηγέτες στις Χριστιανικές κοινότητες, «Αιδεσιμότατε, έχω μια ερώτηση. Μπορώ να σας ρωτήσω;» Μου απαντούσαν θετικά και έτσι τους ρωτούσα. «Είναι σχετικά με την Βίβλο. Είναι σαφές ότι ο Ιησούς έλαβε το βάπτισμα από τον Ιωάννη στην Καινή Διαθήκη. Αλλά, δεν είμαι βέβαιος γιατί βαφτίστηκε. Εσείς Αιδεσιμότατε ξέρετε το γιατί;» Χαμογελούσαν τότε, λέγοντάς μου, «Δεν το ξέρετε αυτό; Αυτό είναι κάτι που το ξέρουν ακόμα και τα παιδιά μας στο Κατηχητικό Σχολείο! Βρίσκεται στα αρχικά βιβλικά κείμενα και στα λεξικά της Βίβλου επίσης. Δεν βαπτίστηκε ο Ιησούς ως μοντέλο για να μας οδηγήσει με το παράδειγμα, και για να μας δείξει την ταπεινότητά του;» Έτσι είπα, «Αλλά Αιδεσιμότατε, αν η απάντηση ήταν τόσο απλή, που ακόμα και τα παιδιά στο Κατηχητικό Σχολείο μας θα το ήξεραν πράγματι, εγώ εξέτασα και το αρχικό κείμενο και ιστορικά, αλλά το βάπτισμά Του δεν σήμαινε αυτό. Δεν υπήρχε κάποιος λόγος για τον οποίο ο Ιησούς πραγματικά βαπτίστηκε από τον Ιωάννη;»
Συνέχισα να ρωτώ. Άρχισα να ψάχνω για την σωστή απάντηση αφότου έγινα Χριστιανός. Δεν είχα άλλη επιλογή παρά να αφιερώσω χρόνια σε αναζήτηση της απάντησης σε εκείνη την ερώτηση. Ανέτρεξα σε όλες τις ακαδημαϊκές εργασίες για αυτή την ερώτηση. Ακόμα και αν έτσι έψαξα, ρώτησα και ερεύνησα τα πάντα, δεν μπορούσα πουθενά να βρω κάτι που να εξηγούσε σαφώς και οριστικά το βάπτισμα του Ιησού. Είχα αγωνιστεί να ανακαλύψω την τελική απάντηση έως ότου ο Κύριος με διαφώτισε στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος που φανερώθηκε στο κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα, και το λεπτοϋφασμένο λευκό λινό. 
Ενώ είχα κυριευτεί από τον άλυτο γρίφο του βαπτίσματος του Ιησού, μου δόθηκε η ευκαιρία να μελετήσω στο Κατά Ματθαίον 3:13-17: «Τότε έρχεται ο Ιησούς από της Γαλιλαίας εις τον Ιορδάνην προς τον Ιωάννην διά να βαπτισθή υπ’ αυτού. Ο δε Ιωάννης εκώλυεν αυτόν, λέγων, Εγώ χρείαν έχω να βαπτισθώ υπό σου, και συ έρχεσαι προς εμέ; Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπε προς αυτόν· Άφες τώρα· διότι ούτως είναι πρέπον εις ημάς να εκπληρώσωμεν πάσαν δικαιοσύνην. Τότε αφίνει αυτόν. Και βαπτισθείς ο Ιησούς ανέβη ευθύς από του ύδατος· και ιδού, ηνοίχθησαν εις αυτόν οι ουρανοί, και είδε το Πνεύμα του Θεού καταβαίνον ως περιστεράν και ερχόμενον επ’ αυτόν· και ιδού φωνή εκ των ουρανών, λέγουσα· Ούτος είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, εις τον οποίον ευηρεστήθην». 
Διαβάζοντας αυτόν τον Λόγο, διαπίστωσα τελικά, «Αυτό είναι! Ο λόγος για τον οποίο ο Ιησούς βαπτίστηκε ήταν επειδή ήταν η θυσιαστική προσφορά της Παλαιάς Διαθήκης! Αυτή είναι η αλήθεια της σωτηρίας Του, που κρύβεται στο κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα, και το λεπτοϋφασμένο λευκό λινό!» 
Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής ήταν πραγματικά ο Ηλίας που στην Παλαιά Διαθήκη είχε υποσχεθεί να στείλει ο Θεός. Ο Θεός είπε στο Μαλαχίας 4:5 ότι θα έστελνε τον Ηλία πριν από την ημέρα της κρίσης και στο Κατά Ματθαίον 11:14 μάς λέει ότι αυτός ο Ηλίας που υποσχέθηκε να μας στείλει δεν είναι άλλος από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Έτσι ανακάλυψα για τον Ηλία αλλά δεν ήμουν ακόμα βέβαιος γιατί έπρεπε να βαπτιστεί ο Ιησούς από τον Ιωάννη. Τότε έστρεψα στο Κατά Ματθαίον 3:13-17 και μελέτησα πάλι την περικοπή, «Άφες τώρα· διότι ούτως είναι πρέπον εις ημάς να εκπληρώσωμεν πάσαν δικαιοσύνην. Τότε αφίνει αυτόν. Και βαπτισθείς ο Ιησούς ανέβη ευθύς από του ύδατος... Ούτος είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, εις τον οποίον ευηρεστήθην». Όλες οι αμφιβολίες μου διαλύθηκαν τότε. Έλαβε το βάπτισμά Του «για να εκπληρωθεί πάσα δικαιοσύνη». Ο Ιησούς πράγματι εκπλήρωσε αυτό το δίκαιο έργο της σωτηρίας όλων των ανθρώπων μέσω του βαπτίσματός Του. 
Το βάπτισμα είναι το ίδιο με την τοποθέτηση των χεριών της Παλαιάς Διαθήκης, όπως όταν τοποθετούσαν τα χέρια στα κεφάλια των θυσιαστικών προσφορών σύμφωνα με το σύστημα θυσιών της Σκηνής του Μαρτυρίου. Οι αμαρτωλοί για να φέρουν αυτές τις θυσιαστικές προσφορές μπροστά στο θυσιαστήριο του ολοκαυτώματος, έπρεπε να βάλουν τα χέρια τους επάνω τους και με αυτόν τον τρόπο να ομολογήσουν τις αμαρτίες τους και να τις μεταβιβάσουν επάνω στο θύμα της προσφοράς τους· το ίδιο και για τον αρχιερέα προκειμένου να ομολογήσει όλες τις αμαρτίες του λαού Ισραήλ και για να τις μεταβιβάσει στις θυσιαστικές προσφορές για τους Ισραηλίτες και για τον εαυτό του· και επίσης για τον Ιησού το να βαπτιστεί από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή στον καιρό της Καινής Διαθήκης — όλα αυτά τα πράγματα ταιριάζουν το ένα με το άλλο. Τελικά συνειδητοποίησα ότι ο Ιησούς έλαβε έτσι το βάπτισμά Του (τοποθέτηση των χεριών) για να αναλάβει όλες τις αμαρτίες του κόσμου και για να εξαφανίσει τις αμαρτίες του καθενός. 
Έτσι ανέτρεξα στα αρχικά βιβλικά κείμενα. Εξέτασα πώς είναι η φράση «Άφες τώρα· διότι ούτως είναι πρέπον εις ημάς να εκπληρώσωμεν πάσαν δικαιοσύνην» στα αρχαία ελληνικά.
 

«Άφες άρτι, ούτως γαρ πρέπον εστίν ημίν πληρώσαι πάσαν δικαιοσύνην»

Το «ούτως» σημαίνει «Με αυτόν τον τρόπο», «σωστά», «μόνο με αυτή την μέθοδο», «το πιο ταιριαστό». Και «δικαιοσύνη» σημαίνει δικαιοσύνη, αιτιολόγηση ή δικαιοσύνη αποδεκτή στον Θεό.»
Μάς λέει ότι ο Ιησούς έσωσε τους αμαρτωλούς από τις αμαρτίες τους. Μάς λέει ότι ο Ιησούς εκπλήρωσε την δικαιοσύνη του Θεού με το βάπτισμα και το χύσιμο του αίματός Του. Με άλλα λόγια σημαίνει ότι ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μας με το βάπτισμά Του. Όλοι οι γρίφοι μας λύθηκαν έτσι, επειδή αναγνωρίσαμε τώρα την αληθινή έννοια αυτού που μας είχε προκαλέσει τόσο πολλή σύγχυση και περιπλάνηση. Επειδή ο Ιησούς ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μας με το βάπτισμά Του, για αυτό ανέβηκε στον Σταυρό και πέθανε σε αυτόν ως τιμωρία αυτών των αμαρτιών. Αυτή ήταν η αλήθεια που βρέθηκε στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. 
Με άλλα λόγια, εμείς οι αναγεννημένοι καταλάβαμε, ότι το βάπτισμα που ο Ιησούς έλαβε από τον Ιωάννη, ήταν το αναπόφευκτο συστατικό της σωτηρίας μας και ότι ανέλαβε τις αμαρτίες του κόσμου με μιας με αυτό το βάπτισμα. Πρέπει και εσείς επίσης να αναγνωρίσετε την ίδια αλήθεια στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Μόνο τότε οι ψυχές σας μπορούν να φωτιστούν. 
Στην πραγματικότητα, δεν μπορούμε να ξεχάσουμε ποτέ την ημέρα που έλαβε ο Ιησούς το βάπτισμα από τον Ιωάννη. Δεν μπορούμε ποτέ να ξεχάσουμε την ημέρα που αναγνωρίσαμε ότι όλες οι αμαρτίες μας μεταβιβάστηκαν πραγματικά στον Ιησού. Έχουμε δει τις αλλαγές που εμφανίστηκαν στις καρδιές μας με την κατανόηση αυτής της αλήθειας. Διαδόθηκαν στις καρδιές μας όπως τα κύματα που απλώνονται σε μια λίμνη. Διαπερνώντας το σκοτάδι, το λαμπρό φως της αυγής μπήκε μέσα μας, κάνοντάς μας να μάθουμε την αλήθεια της σωτηρίας. 
 
 
Το βάπτισμα που έλαβε ο Ιησούς μεταβίβασε τις αμαρτίες του κόσμου επάνω Του

Αφού διάβασα το Κατά Ματθαίον 3:13-17, δεν μπορούσα να πω ούτε μια λέξη για πολύ καιρό. Αν και στην πραγματικότητα ήμουν αμαρτωλός, ο Ιησούς έλαβε το βάπτισμά Του και είπε, «Άφες τώρα· διότι ούτως είναι πρέπον εις ημάς να εκπληρώσωμεν πάσαν δικαιοσύνην». Επομένως, ο λόγος για τον οποίο έπρεπε να χύσει το αίμα Του στον Σταυρό (το ερυθρό νήμα) ήταν το βάπτισμα του Ιησού (το κυανό νήμα). Αυτός ο Ιησούς ήταν ο ίδιος Θεός (το πορφυρό νήμα). Και με τον Λόγο της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης (το λεπτοϋφασμένο λευκό λινό), μας έχει διδάξει την πραγματική αλήθεια της σωτηρίας. Ο Ιησούς, με άλλα λόγια, ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μας. 
«Εξακολουθούμε, λοιπόν, να έχουμε ακόμα αμαρτία ή όχι; Όταν ο Ιησούς βαπτίστηκε από τον Ιωάννη, οι αμαρτίες του καθενός μεταβιβάστηκαν σε Αυτόν. Μεταβιβάστηκαν σε Αυτόν οι αμαρτίες μας επίσης; Οι αμαρτίες του κόσμου μεταβιβάστηκαν επάνω Του εκείνη την περίοδο; Είναι οι αμαρτίες που ήδη είχαμε όταν ήμασταν ακόμα στην μήτρα της μητέρας μας αμαρτίες του κόσμου ή όχι; Τι γίνεται με τις αμαρτίες που διαπράξαμε όταν ήμασταν μόλις ενός έτους ηλικίας; Δεν είναι επίσης αμαρτίες του κόσμου; Τι γίνεται με τις αμαρτίες που διαπράξαμε στην παιδική ηλικία μας; Δεν ανήκουν επίσης στις αμαρτίες του κόσμου;» 
Πρέπει να κάνουμε στον εαυτό μας αυτές τις ερωτήσεις για να σιγουρευτούμε ότι είμαστε στην σωστή θέση. Παρόμοια, η πίστη είναι για να σιγουρευτούμε ότι στεκόμαστε στο σωστό έδαφος με τον Λόγο του Θεού. Οι αμαρτίες που διαπράξαμε στην παιδική μας ηλικία είναι πράγματι αμαρτίες του κόσμου, όπως οι αμαρτίες που διαπράξαμε στην εφηβεία μας είναι επίσης αμαρτίες του κόσμου. Όλες οι αμαρτίες που διαπράττουμε στην διάρκεια της ζωής μας, για να μην αναφέρουμε αυτές που διαπράττουμε στην ενηλικίωσή μας, είναι αμαρτίες του κόσμου. Όλες αυτές οι αμαρτίες του κόσμου μεταβιβάστηκαν ήδη στον Ιησού. Έτσι δεν είναι; Φυσικά! Γράφει ότι ο Κύριός μας ανέλαβε όχι μόνο τις αμαρτίες μας, αλλά όλες τις αμαρτίες κάθε ανθρώπου. Έτσι αναγνωρίσαμε, «Όλες οι αμαρτίες μας μεταβιβάστηκαν πράγματι στον Ιησού. Έχουμε λοιπόν ακόμα αμαρτία; Όχι, δεν έμεινε πλέον σε μας καμία αμαρτία!»
Επειδή ο Ιησούς βαπτίστηκε πραγματικά από τον Ιωάννη, ο Ιωάννης ο Βαπτιστής έδωσε μαρτυρία, «Ιδού, ο Αμνός του Θεού ο αίρων την αμαρτίαν του κόσμου» (Ιωάν. 1:29) Ο Ιησούς ανέλαβε όλες τις αμαρτίες κάθε ανθρώπου που έζησε και θα ζήσει ποτέ, από την αρχή της ανθρωπότητας ως το τέλος της. Όλες τις αμαρτίες που διέπραξε ποτέ ο καθένας σε όλη την διάρκεια ολόκληρης της ζωής και ακόμα και τις αμαρτίες των παιδιών καθενός, όλες τις ανέλαβε ο Ιησούς. Άσχετα με το πόσο καιρό διαρκεί αυτός ο κόσμος, αν για χιλιάδες ή ακόμα και δισεκατομμύρια χρόνια, ο Κύριός μας ανέλαβε τις αμαρτίες όλου του λαού Του με το βάπτισμά Του, σήκωσε αυτές τις αμαρτίες στον ώμο Του ως τον Σταυρό, σταυρώθηκε και με αυτόν τον τρόπο έλαβε όλη την τιμωρία της αμαρτίας για χάρη μας· αυτό είναι που αναγνωρίσαμε. 
Καθώς εμείς οι αναγεννημένοι, αναγνωρίσαμε πραγματικά ότι ο Ιησούς αναστήθηκε από τους νεκρούς και λόγω αυτού έγινε ο Σωτήρας μας, και καθώς πιστέψαμε έτσι, όλες οι ερωτήσεις μας απαντήθηκαν. 
Με το βάπτισμα που έλαβε έτσι και χύνοντας το αίμα Του στον Σταυρό, ο Κύριός μας φρόντισε όλες τις αμαρτίες μας. Για αυτό η Βίβλος μιλά για το κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα, και το λεπτοϋφασμένο λευκό λινό, στην πύλη της αυλής της Σκηνής του Μαρτυρίου, και για αυτό μάς λέει στην 1 Επιστολή Ιωάννου 5:4-6 ότι ο Ιησούς ήρθε σε μας όχι μόνο εξ ύδατος, αλλά εξ ύδατος και αίματος. Φτάσαμε έτσι να αναγνωρίσουμε, «Για αυτό η Βίβλος μάς λέει ότι ο Σωτήρας μας Ιησούς εκπλήρωσε όλη την δικαιοσύνη του Θεού με το βάπτισμα που έλαβε. Αυτή είναι η αλήθεια! Εντούτοις, οι Χριστιανοί ηγέτες δεν μας δίδαξαν αυτή την αλήθεια επειδή ήταν όλοι ανίδεοι για αυτήν!» 
Γινόμαστε χωρίς αμαρτία μόνο όταν η αλήθεια του Θεού, του κυανού, πορφυρού και ερυθρού νήματος, και του λεπτοϋφασμένου λευκού λινού, μάς λέει πως είμαστε χωρίς αμαρτία. Κανένας δεν μπορεί να εγκρίνει την σωτηρία μιας άλλης ψυχής. Είναι άχρηστο να κερδίσεις τα καλά λόγια των άλλων. Αυτά που λένε οι άνθρωποι σε μας — ότι δηλαδή είμαστε αρκετά καλοί Χριστιανοί, ή παρόλο που μας βαθμολογούν ως Χριστιανούς πρώτης τάξεως — αποτελούν ποτέ την σωτηρία μας από την αμαρτία; Γινόμαστε χωρίς αμαρτία όχι όταν μας εγκρίνουν οι άνθρωποι, αλλά μόνο όταν ο Λόγος του Θεού μάς λέει ότι ο Χριστός εξαφάνισε όλες τις αμαρτίες μας με το κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα, και το λεπτοϋφασμένο λευκό λινό. 
Ο Λόγος του Θεού μάς λέει ότι ο Ιησούς όχι μόνο έκανε να εξαφανιστούν οι αμαρτίες μου, αλλά και οι αμαρτίες σας. Μάς λέει ότι, επειδή ο Ιησούς Χριστός ο Μεσσίας έχει κάνει να εξαφανιστούν όλες οι αμαρτίες όλων των ανθρώπων, όλοι θα λάμβαναν την άφεση της αμαρτίας αν μόνο πίστευαν. Έτσι μπορούμε να μπούμε στην πύλη της αυλής της Σκηνής του Μαρτυρίου, λαμβάνοντας την άφεση της αμαρτίας μέσω του ύδατος και του Πνεύματος. 
 

Ποια είναι η τέλεια πίστη;

Η πύλη της αυλής της Σκηνής του Μαρτυρίου ήταν υφασμένη με κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα, και με λεπτοϋφασμένο λευκό λινό. Ο καθένας πρέπει να έχει αυτή την τέλεια πίστη που πιστεύει ότι ο Κύριός μας ήρθε σε αυτή την γη και μας έσωσε έτσι από όλες τις αμαρτίες μας. Όταν πιστεύουμε ότι ο Κύριος γεννήθηκε σε αυτή την γη με ανθρώπινη σάρκα, βαπτίστηκε από τον Ιωάννη, πέθανε στον Σταυρό, αναστήθηκε από τους νεκρούς και με αυτόν τον τρόπο έγινε ο Σωτήρας μας, μπορούμε όλοι να γίνουμε παιδιά του Θεού. Αν και οι πράξεις μας υπολείπονται, και αν και η σάρκα μας είναι χωρίς αξία, με την πίστη στο κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα, και το λεπτοϋφασμένο λευκό λινό, στις καρδιές μας, έχουμε γίνει χωρίς αμαρτία. Για αυτό, το να γίνουμε οι δίκαιοι είναι δυνατό μόνο μέσω της πίστης. Με πίστη στην σωτηρία που φανερώνεται μέσω του κυανού, πορφυρού και ερυθρού νήματος, και του λεπτοϋφασμένου λευκού λινού, έχουμε ντυθεί με την δικαιοσύνη του Θεού. Με πίστη στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, εν ολίγοις, έχουμε γίνει παιδιά του Θεού. 
Μερικοί από σας μπορεί να μην το καταλαβαίνετε πλήρως. Σε αυτή την περίπτωση, το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να συνεχίσετε απλά την μελέτη αυτού του βιβλίου ή να παρευρίσκεστε στην εκκλησία του Θεού. Μέχρι τώρα έχουμε συζητήσει μόνο τις γενικές πτυχές της Σκηνής του Μαρτυρίου, αλλά μόλις αρχίσετε να διαβάζετε τις λεπτομερείς εξηγήσεις, όλοι θα μπορείτε να φτάσετε στην πλήρη κατανόηση της Σκηνής του Μαρτυρίου. Είναι τόσο εύκολο που μπορεί να το καταλάβει εύκολα ακόμα και ένα παιδί. 
Αν οι άνθρωποι επρόκειτο να βασίσουν την πίστη τους στην πρόχειρη γνώση τους για τον Ιησού, δεν θα σώζονταν ποτέ από τις αμαρτίες τους, άσχετα με το πόσο καιρό πιστεύουν στον Ιησού, για χίλια ή δέκα χιλιάδες χρόνια που πρόκειται να έρθουν. Θα είχαν ακόμα αμαρτία καθημερινά. Θα έκλαιγαν τότε καθημερινά, γιατί δεν μπορούν να γλιτώσουν από την κατάρα των αμαρτιών τους. Όταν τα πράγματα αρχίσουν να πηγαίνουν καλά για αυτούς, αυτοί οι άνθρωποι νομίζουν ότι τους βοηθά ο Θεός. Αλλά όταν τα πράγματα πηγαίνουν κακά έστω και λίγο, αναρωτιούνται, «Φταίει που δεν πρόσφερα το δέκατό μου; Ή μήπως επειδή δεν πήγα στην εκκλησία την τελευταία Κυριακή; Έχω αμαρτήσει και απέτυχα να υπηρετήσω τον Θεό σωστά, για αυτό σκέφτομαι μήπως με τιμωρεί πραγματικά για αυτό». Με αυτόν τον τρόπο, καταλήγουν στον θάνατο δέσμιοι του Νόμου, επειδή η Γραφή μάς λέει ότι «ο Νόμος επιφέρει οργήν» (Ρωμ. 4:15). 
Για να έχουμε πραγματικά το είδος πίστης που είναι πλήρες, πρέπει να γνωρίσουμε σωστά και να πιστέψουμε στα τέσσερα έργα του Ιησού Χριστού που ήρθε σε μας μέσω του κυανού, πορφυρού και ερυθρού νήματος, και του λεπτοϋφασμένου λευκού λινού. Πρέπει να καταλάβουμε την αλήθεια που δόθηκε από τον Ιησού Χριστό. Μόνο όταν έχουμε σαφή κατανόηση αυτής της τετραπλής αλήθειας και πιστεύουμε σε αυτήν, μπορούμε να έχουμε την πίστη που είναι πλήρης ενώπιον του Θεού και μπορούμε αληθινά να γίνουμε τα τέλεια παιδιά Του. Επειδή έχουμε γίνει χωρίς αμαρτία με την πίστη σε αυτά τα τέσσερα έργα του Ιησού, είμαστε πάντα οι χωρίς αμαρτία δίκαιοι, ακόμα και χωρίς δική μας προσπάθεια να ελευθερωθούμε από την δουλεία της αμαρτίας· είμαστε οι χωρίς αμαρτία άνθρωποι της πίστης, ακόμα και χωρίς να ασκήσουμε την δύναμη της θέλησής μας· και είμαστε τα τέλεια παιδιά του Θεού που οι αμαρτίες τους πλύθηκαν όλες λευκές σαν το χιόνι, ακόμα και χωρίς τις καλές πράξεις ή προσπάθειές μας. 
Όπως ένα μωρό που παίζει και αναπαύεται ειρηνικά κάτω από τα άγρυπνα μάτια των γονέων του, με την πίστη σε αυτή την αλήθεια έχουμε στην πραγματικότητα ειρήνη και ηρεμία στις καρδιές μας εμπρός στα φιλεύσπλαχνα μάτια του Πατέρα Θεού. Ακόμα και αν οι πράξεις σας μπορεί να είναι ατελείς, το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να πιστεύετε στα έργα του Κυρίου, επειδή όσο ατελείς είστε, τόσο περισσότερο θα αισθάνεστε την αγάπη του Κυρίου μας. 
Φωνάζετε για να λάβετε την άφεση των αμαρτιών σας, ακόμα ανίκανοι να έχετε πίστη στο κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα, και το λεπτοϋφασμένο λευκό λινό; Τώρα όσοι ξέρουν αυτή την αλήθεια δεν είναι απαραίτητο να φωνάζουν για να λάβουν την άφεση της αμαρτίας αλλά απλά να πιστεύουν ήσυχα. Εκείνοι που έχουν γίνει τα παιδιά του Θεού με πίστη, είναι όσοι ξέρουν και πιστεύουν αληθινά στον Ιησού Χριστό, Αυτόν που ήρθε σε μας μέσω του ύδατος, του αίματος και του Πνεύματος. Υπηρετούν τον Θεό όχι με τις επιφανειακές πράξεις τους αλλά Τον αγαπούν και Τον υπηρετούν πρώτα με την πίστη τους. Επειδή πιστεύουμε, ο Θεός μάς χορηγεί την ακρόασή Του και περπατά μαζί μας. Επειδή πιστεύουμε σε Αυτόν, μας βοηθά. Και επειδή πιστεύουμε στον Ιησού που μάς έχει σώσει με το βάπτισμα και το αίμα στα οποία στηρίζουμε την πίστη μας, έχουμε γίνει δούλοι του Θεού που υπηρετούν τα δίκαια έργα Του. 
Πρέπει τώρα όλοι να καταλάβουμε την αλήθεια ότι ο Θεός έκανε την πύλη της σωτηρίας μας στην εξωτερική αυλή της Σκηνής του Μαρτυρίου, που είναι υφασμένη με κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα, και λεπτοϋφασμένο λευκό λινό, για να μας δοθεί η σωτηρία της οριστικής άφεσης της αμαρτίας. Η Γραφή μάς λέει ότι ο Ιησούς ήρθε σε μας μέσω του ύδατος, του αίματος και του Πνεύματος, και ότι μάς έχει σώσει από τις αμαρτίες μας με το κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα, και το λεπτοϋφασμένο λευκό λινό της πύλης της αυλής της Σκηνής του Μαρτυρίου στην Παλαιά Διαθήκη. Ο Κύριός μας έχει γίνει η πύλη της σωτηρίας μας από την αμαρτία. Πρέπει να πιστεύουμε, και να πιστέψουμε για ακόμα μία φορά, σε αυτά τα τέσσερα έργα του Μεσσία που πραγματικά και έμπρακτα μας έχει ελευθερώσει από όλες τις αμαρτίες μας. 
 

Το βάπτισμα που ο Ιησούς έλαβε από τον Ιωάννη είναι η πραγματική ουσία του κυανού νήματος που υπήρχε στην πύλη της αυλής της Σκηνής του Μαρτυρίου

Ας στραφούμε πάλι στο Κατά Ματθαίον 3:13-17: «Τότε έρχεται ο Ιησούς από της Γαλιλαίας εις τον Ιορδάνην προς τον Ιωάννην διά να βαπτισθή υπ’ αυτού. Ο δε Ιωάννης εκώλυεν αυτόν, λέγων, Εγώ χρείαν έχω να βαπτισθώ υπό σου, και συ έρχεσαι προς εμέ; Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπε προς αυτόν· Άφες τώρα· διότι ούτως είναι πρέπον εις ημάς να εκπληρώσωμεν πάσαν δικαιοσύνην. Τότε αφίνει αυτόν. Και βαπτισθείς ο Ιησούς ανέβη ευθύς από του ύδατος· και ιδού, ηνοίχθησαν εις αυτόν οι ουρανοί, και είδε το Πνεύμα του Θεού καταβαίνον ως περιστεράν και ερχόμενον επ’ αυτόν· και ιδού φωνή εκ των ουρανών, λέγουσα· Ούτος είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, εις τον οποίον ευηρεστήθην». Εκείνη την στιγμή που βαφτίστηκε ο Ιησούς, είχαν περάσει 30 χρόνια αφότου γεννήθηκε από την Παρθένο Μαρία. Η λέξη «τότε» εδώ αναφέρεται στο χρόνο που και ο Ιωάννης ο Βαπτιστής και ο Ιησούς είχαν γίνει 30 ετών.
Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, γεννήθηκε 6 μήνες πριν από τον Ιησού, ήταν ο αντιπρόσωπος αυτής της γήινης ανθρωπότητας που τους έδινε το βάπτισμα της μετάνοιας (Ματθ. 3:11, 11:11). Όταν ο Ιησούς έγινε 30 ετών, ήρθε στον Ιωάννη που βάφτιζε τους ανθρώπους στον Ιορδάνη ποταμό, για να βαπτιστεί. Αλλά ο Ιωάννης ο Βαπτιστής προσπάθησε να Τον αποτρέψει, λέγοντας, «Εγώ χρείαν έχω να βαπτισθώ υπό σου, και συ έρχεσαι προς εμέ;» Ο Ιησούς απάντησε τότε, «Άφες τώρα· διότι ούτως είναι πρέπον εις ημάς να εκπληρώσωμεν πάσαν δικαιοσύνην». Ο Ιωάννης το επέτρεψε τότε και ο Ιησούς βαπτίστηκε από αυτόν. Η Γραφή επίσης καταγράφει πως όταν βαπτίστηκε έτσι ο Ιησούς, οι Ουρανοί άνοιξαν σε Αυτόν και μια φωνή ήρθε από εκεί, λέγοντας, «Ούτος είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, εις τον οποίον ευηρεστήθην».
Στο Κατά Ματθαίον 3:15, ο Ιησούς μάς λέει τον λόγο για τον οποίο βαπτίστηκε από τον Ιωάννη. Αυτή η αλήθεια αναφέρεται στο κυανό νήμα της αυλής της Σκηνής του Μαρτυρίου: «Άφες τώρα· διότι ούτως είναι πρέπον εις ημάς να εκπληρώσωμεν πάσαν δικαιοσύνην». Ο σκοπός του βαπτίσματος του Ιησού που έλαβε από τον Ιωάννη, ήταν να συγχωρεθούν οι αδικίες των αμαρτωλών μέσω των έργων Του που φανερώθηκαν στο κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα της Σκηνής του Μαρτυρίου — «διότι ούτως [ήταν] πρέπον [σε αυτούς] να εκπληρώ[σουν] πάσαν δικαιοσύνην».
Το γεγονός ότι ο Ιησούς Χριστός θα αναλάμβανε τις αμαρτίες του καθενός με το βάπτισμά Του από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, ήταν η δίκαιη αγάπη του Θεού και η εκπλήρωση του έργου της σωτηρίας Του για όλους τους αμαρτωλούς. Όπως λέει στο Κατά Ιωάννην 3:16, «Διότι τόσον ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμον, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού τον μονογενή, διά να μη απολεσθή πας ο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχη ζωήν αιώνιον». Ο Ιησούς βαπτίστηκε για να μας σώσει από τις αμαρτίες του κόσμου, έτσι ώστε να μην καταδικαστούμε λόγω των αμαρτιών μας. Για αυτό ο Ιησούς ανέλαβε με το βάπτισμά Του από τον Ιωάννη όλη την δικαιοσύνη του Θεού και όλες τις αμαρτίες της ανθρωπότητας, γιατί έτσι ήταν κατάλληλο για αυτούς να εκπληρώσουν όλη την δικαιοσύνη. 
Ποια είναι «όλη η δικαιοσύνη του Θεού;» Η παραπάνω περικοπή μάς λέει ότι ο λόγος για τον οποίο βαπτίστηκε ο Ιησούς από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή ήταν για να εκπληρώσει όλη την δικαιοσύνη του Πατέρα. 
Εδώ, πρέπει να ανακαλύψουμε τι ακριβώς σημαίνει όλη η δικαιοσύνη του Θεού. «Πάσα η δικαιοσύνη» αναφέρεται στο γεγονός ότι ο Ιησούς Χριστός πήρε επάνω Του όλες τις αμαρτίες της ανθρωπότητας με το βάπτισμά Του από τον Ιωάννη. Με το βάπτισμά Του, ανέλαβε με μιας όλες τις αμαρτίες του κόσμου. Επειδή ο σκοπός της γέννησής Του ήταν να καθαριστούν όλες οι αμαρτίες του κόσμου αμέσως, το βάπτισμα που ο Ιησούς έλαβε από τον Ιωάννη ήταν σαφώς δίκαιο. Το να εκπληρώσει όλη την δικαιοσύνη του Θεού σήμαινε να εκπληρώσει τα δίκαια έργα που έκαναν όλες τις αμαρτίες του κόσμου να εξαφανιστούν — δηλαδή να εκπληρώσει την σωτηρία. 
Το βάπτισμα του Ιησού ήταν η αναπόφευκτη μέθοδος με την οποία ο Θεός θα μας ελευθέρωνε από τις αμαρτίες μας. Ο Θεός όρισε στην Παλαιά Διαθήκη ότι για να καθαρίσει τις αμαρτίες μας, θα έφερνε τον Ιωάννη τον Βαπτιστή ως αντιπρόσωπο της ανθρωπότητας, θα τον έκανε να βαπτίσει τον Υιό Του Ιησού Χριστό και με αυτόν τον τρόπο θα μεταβίβαζε όλες τις αμαρτίες μας επάνω στον Υιό Του. Τίποτα εκτός από αυτό δεν ήταν το έργο του ελέους του Θεού. Επειδή ο Θεός μάς έχει αγαπήσει τόσο πολύ, ο Θεός έκανε τον Ιησού να βαπτιστεί από τον Ιωάννη για να μας μετατρέψει σε παιδιά Του και για να ολοκληρώσει το δίκαιο έργο να καθαρίσει τις αμαρτίες μας. Για αυτό, όταν ο Ιησούς βαπτίστηκε και βγήκε από το νερό, ο Θεός είπε «Ούτος είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, εις τον οποίον ευηρεστήθην». Ο Πατέρας Θεός, με άλλα λόγια, είπε, «Με το βάπτισμά Του, ο Υιός μου έχει πάρει όλες τις αμαρτίες σας επάνω Του».
Ο Ιησούς Χριστός, με άλλα λόγια, ήρθε σε αυτή την γη και μέσω αυτής της μεθόδου της βάπτισης από τον Ιωάννη, σήκωσε όλες τις αμαρτίες μας με μιας με τον καταλληλότερο τρόπο και έγινε έτσι η θυσιαστική προσφορά για να εξαφανιστούν οι αμαρτίες μας. 
Επειδή ο Υιός του Θεού βαπτίστηκε για χάρη μας και επειδή δέχτηκε έτσι επάνω Του όλες τις αμαρτίες μας, σήκωσε αυτές τις αμαρτίες στον Σταυρό, σταυρώθηκε και έχυσε το πολύτιμο αίμα Του και με αυτόν τον τρόπο έγινε ο Σωτήρας όλων μας. Με άλλα λόγια, ο Ιησούς, με το βάπτισμα για τις αμαρτίες μας, την θυσία με το αίμα Του στον Σταυρό και την ανάστασή Του από τους νεκρούς, έχει σώσει εμάς που πιστεύουμε. Και αφού αναστήθηκε από τους νεκρούς και ολοκλήρωσε τα έργα της σωτηρίας Του, κάθεται τώρα στα δεξιά του θρόνου του Θεού και όταν έρθει ο καιρός Του θα επιστρέψει σίγουρα. Αυτή η αλήθεια είναι το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος και ο πυρήνας της σωτηρίας. 
Σχετικά με την πύλη της αυλής της Σκηνής του Μαρτυρίου, στην Έξοδο 27:16 λέει, «Διά δε την πύλην της αυλής θέλει είσθαι καταπέτασμα είκοσι πηχών, εκ κυανού και πορφυρού και κοκκίνου και βύσσου κεκλωσμένης, κατεσκευασμένον με εργασίαν κεντητού». Έτσι η πύλη της αυλής της Σκηνής του Μαρτυρίου ήταν υφασμένη με κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα, και λεπτοϋφασμένο λευκό λινό. Αυτό μάς λέει την αλήθεια ότι μπαίνουμε στην Βασιλεία των Ουρανών με πίστη στο δώρο της σωτηρίας. 
Το κυανό νήμα που ήταν υφασμένο στην πύλη της αυλής της Σκηνής του Μαρτυρίου, αναφέρεται στο γεγονός ότι όλες οι αμαρτίες μας μεταβιβάστηκαν στον Ιησού όταν ήρθε σε αυτή την γη και βαπτίστηκε. 
Το πορφυρό νήμα μάς λέει ότι ο Ιησούς Χριστός, που βαφτίστηκε για τις αμαρτίες μας, ήταν βασικά ο ίδιος ο Δημιουργός που έκανε ολόκληρο τον κόσμο και όλα σε αυτόν, ο Κύριός σας και Κύριός μου. Το πορφυρό είναι το χρώμα των βασιλιάδων (Ιωάν. 19:2-3) και επομένως μάς λέει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Βασιλιάς των βασιλιάδων και ο Κύριος των πάντων. Η λέξη «Χριστός» σημαίνει «χρισμένος», κάτι που μόνο οι βασιλιάδες, οι ιερείς και οι προφήτες θα μπορούσαν να είναι. Με αυτόν τον τρόπο, αν και ο Ιησούς Χριστός ήρθε σε αυτή την γη με ανθρώπινη σάρκα, η αληθινή ταυτότητά Του ήταν πραγματικά ο Βασιλιάς των βασιλιάδων. Ο Ιησούς, με άλλα λόγια, ήταν ο Κύριος και ο Δημιουργός που έκανε ολόκληρο τον κόσμο. Ο Ιησούς ήταν ο ίδιος ο Παντοδύναμος Θεός και ο μονογενής Υιός του Πατέρα Θεού. 
Το ερυθρό νήμα που ήταν υφασμένο στην πύλη της Σκηνής του Μαρτυρίου, αναφέρεται στην θυσία που αυτός ο Βασιλιάς των βασιλιάδων έκανε όταν, αφού ήρθε σε αυτή την γη με ανθρώπινη σάρκα και ανέλαβε τις αμαρτίες μας με το βάπτισμά Του, σταυρώθηκε και έχυσε το αίμα Του. Ο Ιησούς Χριστός πλήρωσε την ποινή των αμαρτιών μας για λογαριασμό μας, με το να βαπτιστεί, να χύσει το πολύτιμο αίμα Του και να θυσιαστεί έτσι για χάρη μας. Το ερυθρό νήμα φανερώνει την θυσία του αίματός Του Ιησού Χριστού. 
Τελικά, το λεπτοϋφασμένο λευκό λινό αναφέρεται στον λεπτομερή Λόγο του Θεού, της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Η Βίβλος μάς μιλάει για την σωτηρία μας μέσω του Λόγου της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Από την Παλαιά Διαθήκη, ο Θεός υποσχέθηκε ότι θα ερχόταν σε μας ως Σωτήρας των αμαρτωλών και ακριβώς όπως είχε υποσχεθεί, στην Καινή Διαθήκη ο Ιησούς Χριστός, ο ίδιος Θεός, ήρθε πράγματι σε αυτή την γη, βαπτίστηκε και έχυσε το αίμα Του στον Σταυρό· δίνοντας τον εαυτό Του ως θυσία για τις αμαρτίες μας. 
Με το κυανό νήμα, ο Θεός φανέρωσε τον λόγο που ο Ιησούς Χριστός ήρθε σε αυτή την γη, δηλαδή για να μας σώσει από τις αμαρτίες μας και ανέλαβε αυτές τις δικές μας αμαρτίες με το βάπτισμά Του· και με το πορφυρό νήμα, φανέρωσε ότι Αυτός που βαπτίστηκε ήταν στην πραγματικότητα ο ίδιος Θεός. Και με το ερυθρό νήμα, ο Θεός φανέρωσε ότι έχει σώσει εμένα και εσάς από τις αμαρτίες μας ερχόμενος σε αυτή την γη ως Σωτήρας μας, βαπτίστηκε, έφερε τις αμαρτίες του κόσμου στον Σταυρό και έχυσε το πολύτιμο αίμα Του. 
Αφετέρου, το ότι αυτή η σωτηρία προήλθε από τον Λόγο του Θεού που υποσχέθηκε στην Παλαιά Διαθήκη, φανερώθηκε με το λεπτοϋφασμένο λευκό λινό. Για αυτό η πύλη της αυλής της Σκηνής του Μαρτυρίου ήταν υφασμένη με αυτό το κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα, και το λεπτοϋφασμένο λευκό λινό. Όταν εξετάζουμε την πύλη της αυλής της Σκηνής του Μαρτυρίου, αυτή η πύλη φανερώνει και μας παρουσιάζει σαφώς, πώς ακριβώς ο Θεός μάς έχει σώσει από τις αμαρτίες μας και μας έχει κάνει λαό Του. Για αυτό πρέπει όλοι να πιστέψουμε στην πνευματική έννοια των τεσσάρων νημάτων που χρησιμοποιήθηκαν για την πύλη της αυλής της Σκηνής του Μαρτυρίου. 
Μιλώντας για τα χρώματα της πύλης της αυλής της Σκηνής του Μαρτυρίου, η Βίβλος αναφέρει αρχικά το κυανό νήμα της. Σκεφτόμαστε συνήθως με την σειρά του πορφυρού, του κυανού και του ερυθρού νήματος, αλλά η Βίβλος πραγματικά τα βάζει με την σειρά κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα. Αυτό μας παρουσιάζει την σημασία του κυανού νήματος. Ενώ ο Ιησούς Χριστός ήρθε πράγματι σε αυτή την γη ως ο Σωτήρας μας, αν δεν ήταν βαπτισμένος από τον Ιωάννη, εμείς δεν θα μπορούσαμε να καθαριστούμε από τις αμαρτίες μας. Για αυτό ο Ιησούς, για να μας σώσει από τις αμαρτίες του κόσμου, βαπτίστηκε από τον Ιωάννη και σταυρώθηκε, όλα αυτά υπακούοντας στο θέλημα του Πατέρα. 
Για να μας ελευθερώσει από τις αμαρτίες μας ο Ιησούς Χριστός ήρθε σε αυτή την γη και βαπτίστηκε ο ίδιος για να αναλάβει τις αμαρτίες μας. Αν δεν είχε βαπτιστεί αρχικά, ο Χριστός δεν θα μπορούσε ποτέ να σταυρωθεί. Για αυτό η πύλη της αυλής της Σκηνής του Μαρτυρίου μάς παρουσιάζει σαφώς πώς ακριβώς ο Ιησούς Χριστός μάς έχει σώσει από τις αμαρτίες μας· δηλαδή την ακριβή μέθοδο της σωτηρίας Του. 
Τα χρώματα της πύλης της αυλής της Σκηνής του Μαρτυρίου μάς λένε ότι ο Ιησούς Χριστός θα ερχόταν σε αυτή την γη, θα αναλάμβανε όλες τις αμαρτίες της ανθρωπότητας με το βάπτισμά Του που έλαβε από τον Ιωάννη και θα σταυρωνόταν — με άλλα λόγια, ότι θα φρόντιζε όλες τις αμαρτίες μας μόνος Του. Όταν ο Ιησούς βαπτίστηκε, η πύλη του ουρανού άνοιξε και ο Θεός Πατέρας μίλησε, «Ούτος είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, εις τον οποίον ευηρεστήθην». Ο Ιησούς Χριστός είναι ο Μεσσίας και ο Σωτήρας μας, αλλά είναι επίσης ο Υιός του Θεού, ο ίδιος Δημιουργός Θεός που έκανε ολόκληρο τον κόσμο με τον λόγο Του. Ως ο άγιος Θεός, ο Ιησούς θα μπορούσε να σηκώσει όλες τις αμαρτίες μας με το βάπτισμα για να γίνει ο αληθινός Σωτήρας μας. 
Ο Ιησούς Χριστός που δημιούργησε και κυβερνά ολόκληρο τον κόσμο, μας έχει δείξει την σαφή σωτηρία από τις αμαρτίες μας. Επειδή ο Ιησούς Χριστός ήρθε σε αυτή την γη για να καθαρίσει τις αμαρτίες μας, πήρε όλες αυτές τις αμαρτίες επάνω Του με το βάπτισμά Του και πέθανε στον Σταυρό, για αυτό εσείς και εγώ έχουμε σωθεί αληθινά. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο Δημιουργός που κυβερνά την ζωή και τον θάνατό μας, που δημιούργησε ολόκληρο τον κόσμο και που έφερε τους προπάτορές μας και ολόκληρη την ανθρωπότητα επάνω σε αυτή την γη. Αυτός ήταν η ίδια η ουσία του κυανού, πορφυρού και ερυθρού νήματος, και του λεπτοϋφασμένου λευκού λινού. 
Ο ίδιος ο Θεός ήρθε σε αυτή την γη ως η θυσιαστική προσφορά των αμαρτωλών. Ο Ιησούς που μάς έχει σώσει ήταν αυτός ο Παντοδύναμος Θεός και ο Θεός του ελέους. Επειδή ο Ιησούς Χριστός με το βάπτισμά Του ανέλαβε όλες τις αμαρτίες, εκπλήρωσε όλη την δικαιοσύνη του Θεού και για αυτό έφερε τις αμαρτίες του κόσμου στον Σταυρό, σταυρώθηκε και έχυσε το πολύτιμο αίμα Του. Ακριβώς όπως φανερώνεται στην πύλη της αυλής της Σκηνής του Μαρτυρίου, ο Ιησούς Χριστός έγινε η θυσιαστική μας προσφορά για να καθαρίσει όλες τις αμαρτίες μας. 
Για αυτό όχι μόνο η πύλη της αυλής της Σκηνής του Μαρτυρίου, αλλά και η πύλη των Αγίων, η πύλη των Αγίων των Αγίων, και ακόμα και το κάλυμμα του Οίκου του Θεού, ήταν όλα υφασμένα με κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα, και λεπτοϋφασμένο λευκό λινό. Επειδή ο Ιησούς Χριστός βαφτίστηκε για χάρη σας, εσείς και εγώ πλενόμαστε από όλες τις αμαρτίες μας με πίστη σε αυτό. Ο Ιησούς βαπτίστηκε για να εκπληρώσει όλη την δικαιοσύνη και αυτή η δικαιοσύνη ολοκληρώθηκε αναλαμβάνοντας τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων μέσω του βαπτίσματός Του. Αυτό που πρέπει να κάνουμε, επομένως, είναι να αναγνωρίσουμε ότι όλες οι αμαρτίες μας μεταβιβάστηκαν επίσης στον Ιησού εκείνο τον καιρό και να πιστεύουμε έτσι.
Εντούτοις, υπάρχουν τόσοι πολλοί Χριστιανοί που πιστεύουν σε Αυτόν, αυθαίρετα και απρόσεκτα. Είναι πάρα πολύ ισχυρογνώμονες ώστε να εγκαταλείψουν την θρησκευτική πίστη της ανομίας τους, που προκαλεί τον Θεό από την αρχή. Πρέπει να πιστέψουμε σε Αυτόν σύμφωνα με τον τρόπο της σωτηρίας που μας έχει δώσει. Ο Ιησούς είπε, «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή» (Ιωάν. 14:6). Μας λέει, «Εγώ είμαι η οδός. Είμαι ο δρόμος που σας οδηγεί στον Ουρανό. Είμαι ο Ποιμένας, η οδός και η αλήθεια. Είμαι πράγματι η ζωή που σας σώζει.» Σώζοντάς μας από τις αμαρτίες μας, ο Ιησούς Χριστός έχει γίνει ο Κύριος της νέας ζωής σε μας.
 

Όταν εμείς πιστεύουμε στον Ιησού, πώς θα έπρεπε να καταλάβουμε και να πιστέψουμε σε Αυτόν;

Μπορούμε να σωθούμε από όλες τις αμαρτίες μας μόνο με πίστη με τον ακριβή τρόπο που Εκείνος ήρθε σε αυτή την γη και μάς έχει σώσει. Η λέξη «πίστη» περιλαμβάνει έννοιες όπως «στηρίζομαι», «αναπαύομαι», και «εμπιστεύομαι». Οι μεγαλύτεροι στηρίζονται συχνά στα παιδιά τους όταν γίνονται πολύ γέροι, επειδή το βρίσκουν πολύ δύσκολο να ζήσουν μόνοι τους. Παρόμοια, ο λόγος για τον οποίο ζούμε με εμπιστοσύνη στον Θεό είναι επειδή απλά δεν μπορούμε να εξαφανίσουμε μόνοι τις αμαρτίες μας. Ακόμα και αν προσπαθούμε να μην αμαρτήσουμε, καταλήγουμε να ζούμε τις ζωές μας αμαρτάνοντας συνεχώς. Επειδή δεν μπορούμε να ελευθερωθούμε από τις αμαρτίες μας, πιστεύουμε στον Θεό και τοποθετούμε την εμπιστοσύνη μας στον Ιησού Χριστό τον Σωτήρα μας, με πίστη σε αυτό που έχει κάνει για μας. 
Για αυτό, όταν πιστεύουμε στον Ιησού και ζητούμε την σωτηρία μας, πρέπει πρώτα να ξέρουμε ποιο είδος πίστης είναι η σωστή πίστη. Πάνω από 2.000 χρόνια πριν, ο Ιησούς ήρθε σε αυτή την γη για να σώσει εμένα και εσάς — πράγματι, κάθε άνθρωπο αυτού του κόσμου — από τις αμαρτίες μας. Όταν έγινε 30 ετών, βαπτίστηκε από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή και με αυτόν τον τρόπο ανέλαβε όλες τις αμαρτίες του κόσμου. Πρέπει όλοι να πιστέψουμε σε αυτό το γεγονός. Πρέπει να πιστέψουμε πως όταν ο Ιησούς δέχτηκε επάνω Του όχι μόνο τις αμαρτίες τις δικές σας και τις δικές μου αλλά και όλες τις αμαρτίες του κόσμου με το βάπτισμά Του, κάθε αμαρτία, του παρελθόντος, του παρόντος και ακόμα και του μέλλοντος, όλες φορτώθηκαν στον Ιησού Χριστό. 
Εντούτοις, πολλοί άνθρωποι αγνοούν ακόμα αυτό το γεγονός, ότι όχι μόνο όλες οι αμαρτίες του κόσμου αλλά και όλες οι δικές τους αμαρτίες μεταβιβάστηκαν στον Ιησού όταν Εκείνος βαπτίστηκε, και συνεχίζουν να πιστεύουν μόνο στο αίμα του Σταυρού. Για αυτό κανένας από αυτούς δεν μπορεί να διακρίνει εύκολα ποια είναι η σωστή πίστη, ακόμα και αν όλοι βλέπουν ότι όλες οι πύλες της Σκηνής του Μαρτυρίου ήταν υφασμένες με κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα, και λεπτοϋφασμένο λευκό λινό. 
Όταν ο Ιησούς Χριστός ήρθε σε αυτή την γη για να μας σώσει, δεν μας έσωσε με έναν τυχαίο τρόπο. Επειδή ανέλαβε πραγματικά όλες τις αμαρτίες μας με το βάπτισμά Του και σήκωσε όλη την καταδίκη των αμαρτιών μας με την σταύρωσή Του, εσείς και εγώ έχουμε σωθεί εντελώς. Έτσι ο Ιησούς Χριστός έχει σώσει ολόκληρη την ανθρωπότητα. Για αυτό ο Κύριός μας είπε, «Τον ερχόμενον προς εμέ δεν θέλω εκβάλει έξω» (Ιωάν. 6:37). 
Όταν λέμε ότι πιστεύουμε στον Ιησού, δεν πιστεύουμε μόνο στο χαρακτήρα Του, ούτε μόνο στην παντοδυναμία Του. Μάλλον σωζόμαστε με την πίστη ότι ο Χριστός, παρά το γεγονός ότι είναι Θεός, ήρθε σε αυτή την γη, με το βάπτισμά Του ανέλαβε όλες τις αμαρτίες τις δικές σας και τις δικές μου και θυσιάστηκε στον Σταυρό για χάρη μας. Όταν εξετάζουμε την σωτηρία που φανερώνεται στην Σκηνή του Μαρτυρίου, γίνεται κρυστάλλινα σαφές σε μας ποια ακριβώς είναι η σωστή πίστη που πρέπει να έχουμε όταν δηλώνουμε ότι πιστεύουμε στον Ιησού. 
Σήμερα, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που πιστεύουν μόνο στο αίμα του Σταυρού, ψάλλοντας διαρκώς, «♫Θέλετε να απαλλαχθείτε από το φορτίο της αμαρτίας; ♪Υπάρχει δύναμη στο αίμα, υπάρχει δύναμη στο αίμα♫» και κλαίνε τυφλά, μέσα στον ζήλο τους, «Κύριε! Πιστεύω!» Ανεξάρτητα από το πόσο φλογερά πιστεύουν στον Ιησού, δεν μπορούν ποτέ να ελευθερωθούν από τις αμαρτίες τους απλά και μόνο με πίστη στο αίμα του Σταυρού. 
Επειδή είμαστε τέτοιοι που δεν μπορούμε ποτέ να ελευθερωθούμε από τις αμαρτίες μας σε όλη την διάρκεια ολόκληρης της ζωής μας, χρειαζόμαστε απολύτως τον Σωτήρα και αυτός ο Σωτήρας δεν είναι άλλος από τον Ιησού Χριστό. Ο Ιησούς Χριστός που ήρθε να ελευθερώσει εμένα και σας, είναι ο Σωτήρας, ο Βασιλιάς των βασιλιάδων, ο Δημιουργός που έκανε ολόκληρο τον κόσμο και όλα μέσα σε αυτόν, και ο Κύριος της ζωής μας. Ήρθε σε αυτή την γη, ανέλαβε τις αμαρτίες μας με το βάπτισμά Του και μας καθάρισε από τις αμαρτίες μας πεθαίνοντας στον Σταυρό. Με άλλα λόγια σωζόμαστε με πίστη στον Ιησού Χριστό, που ως Σωτήρας μας, σήκωσε όλη την καταδίκη των αμαρτιών μας με το βάπτισμα και τον Σταυρό Του. Αυτό μας παρουσιάζει σαφώς η πύλη της αυλής της Σκηνής του Μαρτυρίου.
 

Άνθρωποι που πιστεύουν στον Ιησού μόνο θρησκόληπτα

Αυτές τις ημέρες, οι άνθρωποι υποστηρίζουν ότι μπορούν να σωθούν απλά με πίστη μόνο στο αίμα του Σταυρού. Να υποστηρίζει κανείς τέτοιες κούφιες αξιώσεις δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια επίδειξη της θρησκευτικής τους πίστης. Αυτοί οι άνθρωποι λένε, «Όταν έκανα προσευχές μετάνοιας στον Θεό, το Άγιο Πνεύμα μίλησε μέσα στην καρδιά μου, `Παιδί μου, έχω συγχωρέσει τις αμαρτίες σου’. Πόσο ευγνώμων ήμουν όταν άκουσα την φωνή Του!» Κάνουν τέτοιες αξιώσεις, λέγοντας ότι τέτοιες πεποιθήσεις είναι η ομολογία της πίστης τους. 
Αλλά η σωτηρία μας δεν έρχεται από τα συναισθήματά μας. Μάλλον, σωζόμαστε μέσω όλων των διαστάσεων της προσωπικότητάς μας: γνώση, συναισθήματα και θέληση. Με άλλα λόγια, πρέπει να σωθούμε γνωρίζοντας πρώτα πώς ακριβώς μάς έχει σώσει ο Θεός ο Σωτήρας και έπειτα να πιστέψουμε σε αυτό. Αλλά τι γίνεται με τις θρησκείες; Τι είναι αυτές; Οι θρησκείες δεν είναι τίποτα περισσότερο από ανθρώπινα ιδρύματα που στηρίζονται στις σκέψεις των ανθρώπων. 
Πολύ καιρό πριν, στην οικογένειά μου, η μητέρα μου ήταν ο αρχιμάγειρας. Συνήθιζα να είμαι ο βοηθός της, ακολουθώντας την γύρω στην κουζίνα, ρωτώντας τι βοήθεια χρειαζόταν — περίπου όπως ο Ιακώβ στην Βίβλο. Όταν η μητέρα μου ήταν πολυάσχολη στην κουζίνα προετοιμάζοντας το γεύμα, εγώ ασχολιόμουν τακτοποιώντας το τραπέζι στην τραπεζαρία. Η μητέρα μου και εγώ αποτελούσαμε έναν φανταστικό συνδυασμό. Σηκωνόμασταν το πρωί, ανάβαμε την φωτιά, προετοιμάζαμε το τραπέζι και μετά από το γεύμα, καθαρίζαμε το πάτωμα της κουζίνας με μια σκούπα. Όλες οι μικροδουλειές του πρωινού κατέληγαν σε αυτή την σκούπα. 
Αυτό δεν ήταν μια ασυνήθιστη σκηνή στην Κορέα εκείνες τις ημέρες. Αλλά το πιο ενδιαφέρον πράγμα ήταν ότι αυτή η ίδια η σκούπα, που χρησιμοποιούσαμε για να καθαρίζουμε το πάτωμα της κουζίνας, ξαφνικά μετατρεπόταν σε θεό που θα μας έδινε φαινομενικά ό,τι ζητούσαμε. Υπήρχαν, με άλλα λόγια, άνθρωποι που προσεύχονταν πραγματικά σε αυτή την φθαρμένη σκούπα. Τέτοιες γελοιότητες ήταν συχνές στην ζωή μας· όχι μόνο αυτό αλλά, όποτε υπήρχε κάποια κακοτυχία στην οικογένεια ή την γειτονιά, συνηθίζαμε να καλούμε έναν σαμάνο για να κάνει μάγια. Επειδή οι άνθρωποι εκείνη την εποχή τηρούσαν πανθεϊστικές πεποιθήσεις και πίστευαν ότι οι θεοί υπήρχαν παντού, θα μπορούσε να μετατραπεί σε θεό όχι μόνο αυτή η σκούπα που χρησιμοποιούσαν για να σκουπίσουν το πάτωμα αλλά ακόμη και οι πινακίδες στις οποίες ήταν γραμμένα τα ονόματα των προγόνων, ένας μεγάλος βράχος επάνω στο λόφο ή σχεδόν τα πάντα θα μπορούσαν να μετατραπούν σε θεό στα μάτια τους. 
Σήμερα, με το πέρασμα του χρόνου, οι άνθρωποι βαθμιαία έχουν βγει από αυτό το είδος άγνοιας, αλλά εκείνη την περίοδο ήταν συχνό ότι σχεδόν τα πάντα θα μπορούσαν να μετατραπούν σε θεό. Έτσι, μια από τις πιο επιτυχημένες επιχειρήσεις εκείνης της εποχής ήταν η μαγεία. Θυμάμαι που έβλεπα τις μάγισσες να απαγγέλλουν ακατανόητες φράσεις εκτελώντας μαγείες. Συνήθιζα να μιμούμαι τον τρόπο που μιλούσαν οι μάγισσες λέγοντας, «Αμπρακατάμπρα Αμπρακατάμπρα, είθε να έρθει το φως της ημέρας, είθε να έρθει το φως της ημέρας, όλα είναι δικά μου όταν έρχεται το φως της ημέρας. Το βαρέλι της κολοκύθας έσπασε λόγω έλλειψης αφοσίωσης. Αμπρακατάμπρα Αμπρακατάμπρα». Δεν είχα καμία ιδέα, φυσικά, τι σήμαιναν αυτά. 
Όταν τέτοιες μάγισσες έκαναν μάγια σε ένα από τα σπίτια της γειτονιάς, ολόκληρο το χωριό συνήθιζε να συγκεντρώνεται για να δει. Το κυριότερο σημείο ενός τέτοιου γεγονότος ήταν όταν γέμισαν με χαρτονομίσματα το κεφάλι ενός νεκρού χοίρου, που χαμογελούσε ασυναίσθητα. Το πόσα χρήματα μπορούσαν να χωρέσουν εκεί καθόριζε την αξία της μάγισσας και την δύναμή της. Αυτή η μαγεία θα μπορούσε να συνεχίσει όλη την διάρκεια της νύχτας μέχρι την χαραυγή της ημέρας. 
Μεταξύ των γνωστών μου του παλιού καιρού, υπήρχε κάποιος που υποστήριζε ότι τον κατείχε ένα παρθένο φάντασμα. Υποστήριζε ότι μπορούσε να διώξει λίγο πολύ όλους τους δαίμονες, επειδή κατεχόταν από ένα παρθένο φάντασμα — τα παρθένα φαντάσματα είχαν πιθανώς περισσότερη δύναμη από τα άλλα. Έλεγε ότι αν συναντούσε έναν ισχυρότερο δαίμονα, ο ίδιος θα μπορούσε μάλλον να στραγγαλιστεί παρά να διώξει αυτό το δαίμονα, αλλά εντούτοις υποστήριζε ότι θα μπορούσε να διώξει όλους τους συνηθισμένους δαίμονες. Δεν ήταν παρά ένας μάγος. 
Συνήθως ξόδευε τον χρόνο του, ακριβώς όπως οποιοσδήποτε άλλος άνθρωπος. Αλλά όταν κάποιος του ζητούσε να εκτελέσει τον εξορκισμό του, άλλαζε τα ρούχα του με μια στολή μάγου και εκτελούσε την θεαματική επίδειξή του. Επειδή οι καρδιές των ανθρώπων καταλαμβάνονται από τέτοια προληπτικά μυαλά, ακολουθούν αυτό το είδος πρωτόγονων θρησκειών που δεν έχουν καμία σχέση με τον Λόγο του Θεού, και που καταλήγει σε όλα τα είδη τρελών και επαίσχυντων πραγμάτων. 
Οι άνθρωποι, με άλλα λόγια, έχουν κατασκευάσει τις θρησκείες τους. Όπως στην παραπάνω ιστορία, έχουν εφεύρει μόνοι τους θεούς τους. Επειδή οι άνθρωποι έχουν αυτό το είδος ενστίκτου, ακόμα και ως Χριστιανοί, όταν λένε ότι ο Ιησούς σταυρώθηκε για αυτούς, μπορούν επίσης να κυριευτούν εύκολα από τις συγκινήσεις τους για αυτό και καταλήγουν σε τυφλή πίστη σε Αυτόν. Και όταν τους λένε ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού και ο Δημιουργός που έκανε ολόκληρο τον κόσμο, Τον αγαπούν απλά και πάλι πιστεύουν άνευ όρων. Αγαπούν επίσης να ακούνε το, «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή· ουδείς έρχεται προς τον Πατέρα, ειμή δι’ εμού» και όμως, πάλι πιστεύουν άνευ όρων, χωρίς οποιαδήποτε πραγματική κατανόηση. Επειδή κανένας Λόγος του Θεού δεν είναι λανθασμένος, ακόμα και όταν ακούνε τον καλό Λόγο για πρώτη φορά, εκείνο που λένε είναι ότι απλά αγαπούν τον Ιησού. 
Αλλά ο Ιησούς θα έρθει να κρίνει αυτούς τους ανθρώπους οι καρδιές των οποίων παραμένουν ακόμα αμαρτωλές, παρά την φανερή δήλωση της πίστης τους στον Ιησού. Θα έρθει επίσης να πάρει όσους πιστεύουν στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Οι περισσότεροι από τους ανθρώπους που δεν ξέρουν την αλήθεια του ευαγγελίου του ύδατος και του Πνεύματος και πιστεύουν στον Ιησού βασισμένοι μόνο στις σκέψεις τους, θα αναγνωρίσουν τελικά, σε περίπου 10 χρόνια από την αρχή της θρησκευτικής τους ζωής, ότι είναι πραγματικά αμαρτωλοί, ανίκανοι να ζήσουν σύμφωνα με τον Νόμο του Θεού. 
Και εγώ, επίσης, πίστευα στον Ιησού αυθαίρετα. Έψαλλα ύμνους όλη την ώρα, απλά ενθουσιασμένος που είχα συναντήσει τον Χριστό. Αλλά όταν γνώρισα τον Ιησού έμαθα τον Νόμο και αφού έμαθα τον Νόμο έμαθα τις αμαρτίες μου. Αφού έμαθα τις αμαρτίες μου, τότε συνειδητοποίησα ότι θα υπάρχει αιώνια τιμωρία της αμαρτίας και, κατά συνέπεια, το βάσανο της αμαρτίας ακολουθούσε. 
Έτσι, για να λύσω αυτό το βάσανο της αμαρτίας, πρόσφερα ειλικρινείς προσευχές μετάνοιας. Εντούτοις, τέτοια πίστη ήταν ακριβώς όπως οι προληπτικές πεποιθήσεις με τις οποίες οι άνθρωποι προσεύχονται σε όλα τα πράγματα για να ευλογηθούν. Επειδή η καρδιά μου ήταν έτσι ενοχλημένη αφότου έμαθα τον Νόμο που είναι γραμμένος στον Λόγο του Θεού και αναγνώρισα τις αμαρτίες μου, νόμιζα ότι έπρεπε να κάνω προσευχές μετάνοιας και αυτές οι προσευχές της μετάνοιας, μου έφερναν κάποια συναισθηματική ανακούφιση. Αλλά η αμαρτία παρέμενε ακόμα στην συνείδησή μου, και ανακαλύπτοντας ότι η ψυχή μου ήταν ακόμα δούλη της αμαρτίας, συνέχιζα να υποφέρω. 
Έτσι, δεν πίστεψα και αγάπησα τον Ιησού επειδή ήμουν δεμένος από τις αμαρτίες μου αλλά μπόρεσα να αναγνωρίσω τις αμαρτίες μου επειδή είχα πιστέψει στον Ιησού και όταν αναγνώρισα τις αμαρτίες μου αυτό το βάσανο ήρθε σε μένα. «Πρέπει να έχω πιστέψει στον Ιησού πάρα πολύ νωρίς», και κατέληξα στο σημείο να λυπάμαι που γνώρισα και πίστεψα στον Ιησού τόσο νωρίς στα νιάτα μου. Ωστόσο, δεν μπορούσα απλά να σταματήσω να πιστεύω στον Ιησού. Και έτσι, για να σπάσω αυτή την δουλεία της αμαρτίας, έκανα προσευχές μετάνοιας αλλά ματαίως, επειδή αυτές οι προσευχές δεν μπορούσαν να λύσουν πλήρως το πρόβλημα. 
Οι απλοί άνθρωποι δεν γνωρίζουν ποιες αμαρτίες έχουν διαπράξει ακόμα και όταν τις διαπράττουν, αλλά όταν αρχίζουν να πηγαίνουν στην εκκλησία ακούνε για τον Νόμο και αναγνωρίζουν τις αμαρτίες τους και επομένως κλειδώνονται στις αμαρτίες τους. Έπειτα, αρχικά προσπαθούν να λύσουν το πρόβλημα των αμαρτιών τους κάνοντας συναισθηματικές προσευχές μετανοίας, αλλά όσο περισσότερος χρόνος περνάει, τόσο περισσότερο συνειδητοποιούν ότι είναι δεμένοι με τις αμαρτίες τους και πρέπει να συγχωρεθούν για αυτές. 
Άσχετα με το πόσο προσεύχονται προσευχές μετάνοιας, όσο περισσότερο προσεύχονται, τόσο περισσότερο συνειδητοποιούν ότι οι αμαρτίες τους, αντί να εξαφανιστούν φανερώνονται ακόμα πιο καθαρά και τους υπενθυμίζουν ακόμα περισσότερο την παρουσία τους. Από αυτό το σημείο και μετά, αυτές οι θρησκευτικές ζωές των ανθρώπων γίνονται βασανιστικά επίπονες και συνεχίζουν να υποφέρουν. Αναρωτιούνται, «Αισθάνθηκα τόσο καλά όταν πίστεψα στην αρχή αλλά γιατί αισθάνομαι τόσο πολύ χειρότερα τώρα από ό,τι πριν από 5 ή 10 χρόνια; Γιατί προβληματίζομαι;» Συνειδητοποιούν ότι ακόμα και η πεποίθηση της σωτηρίας τους, που την κρατούσαν τόσο σταθερά όταν πίστεψαν αρχικά, δεν είναι πλέον εκεί. Νομίζοντας ότι έγιναν αμαρτωλοί αφότου πίστεψαν στον Ιησού, προχωρούν στην προσαρμογή κάθε είδους δογμάτων στις πεποιθήσεις τους και στο τέλος γίνονται τέτοιοι θρησκόληπτοι. 
Επειδή αυτοί οι άνθρωποι δεν ξέρουν την αλήθεια ότι ο Ιησούς τούς έχει σώσει από τις αμαρτίες τους με το κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα, και το λεπτοϋφασμένο λευκό λινό, καταλήγουν τελικά απλοί θρησκόληπτοι. Αν και δηλώνουν φανερά ότι πιστεύουν στον Ιησού, προβληματίζονται ακόμα επειδή οι καρδιές τους δεν έχουν καμία ειρήνη. Τέτοιοι άνθρωποι δεν μπορούν ούτε να προσφύγουν σε έναν διαφορετικό θεό, διότι ακόμα και αν προσπαθήσουν, ξέρουν ήδη ότι πιστεύοντας σε οτιδήποτε άλλο εκτός από τον ίδιο τον Θεό διαπράττουν ειδωλολατρία. Επειδή ξέρουν καθαρά ότι μόνο ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού, ότι μόνο Αυτός είναι ο ίδιος Θεός και ότι μόνο Αυτός είναι ο Σωτήρας τους, δεν μπορούν πλέον να πιστέψουν σε έναν διαφορετικό θεό. Και όμως, επειδή δεν ξέρουν την αλήθεια, ζουν υποφέροντας, προβληματιζόμενοι πάντα από τις αμαρτίες τους. 
Είναι για αυτό που πρέπει να μάθουν και να πιστέψουν στον Ιησού Χριστό που ήρθε μέσω του κυανού, πορφυρού και ερυθρού και του λεπτοϋφασμένου λευκού λινού. Αυτοί οι Χριστιανοί που καταλήγουν θρησκόληπτοι, γνωρίζουν παράλληλα ότι ο Ιησούς είναι ο Βασιλιάς, ότι έχυσε το αίμα Του στον Σταυρό, και ότι ο Λόγος της Βίβλου είναι ο Λόγος του Θεού.
Εκείνο που δεν ξέρουν, εντούτοις, είναι ότι ο Ιησούς ανέλαβε όχι μόνο τις αμαρτίες τους αλλά και όλες τις αμαρτίες του κόσμου με το βάπτισμά Του, και αυτή η άγνοια είναι ο λόγος για τον οποίο ζουν ως αμαρτωλοί παρόλο που δηλώνουν φανερά την πίστη τους, και που θα καταλήξουν όλοι στον τόπο που επιφυλάσσεται για τους αμαρτωλούς. Επειδή τέτοιοι θρησκόληπτοι Χριστιανοί δεν έχουν ακριβώς καμία ιδέα πόσο απλά φρόντισε ο Ιησούς τις αμαρτίες τους, πιστεύουν στις συγκινήσεις τους όποτε αυτές αναπηδούν. Κατά συνέπεια, η αληθινή πραγματικότητα δεν συμπίπτει με αυτό που πιστεύουν, όπως ένας τυφλός προσπαθεί να κατανοήσει έναν ελέφαντα μόνο αγγίζοντας τα μέλη του. Για αυτό ξεχνούν εντελώς τι είναι λάθος με την πίστη τους και για αυτό έπειτα πέφτουν ξανά σε σύγχυση άλλη μια φορά. 
 

Τι θα συνέβαινε σε μας αν δεν πιστεύαμε στην αλήθεια του κυανού νήματος;

Τι θα συνέβαινε αν πιστεύαμε στον Ιησού ως Σωτήρα μας, αγνοώντας το κυανό νήμα από την πύλη της αυλής της Σκηνής του Μαρτυρίου; Όταν ο Θεός διέταξε να χτιστεί η πύλη της αυλής της Σκηνής του Μαρτυρίου, με την ύφανση της με το κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα, και το λεπτοϋφασμένο λευκό λινό, τι θα έλεγε αν αντί για αυτό ο Μωυσής είχε πει στους Ισραηλίτες να χτίσουν την πύλη μόνο με πορφυρό και ερυθρό νήμα, και λεπτοϋφασμένο λευκό λινό, και οι Ισραηλίτες είχαν κατασκευάσει πράγματι την πύλη με αυτόν τον τρόπο; Θα την είχε εγκρίνει ο Θεός ως πύλη της Σκηνής του Μαρτυρίου Του; Δεν θα την είχε εγκρίνει ποτέ με αυτόν τον τρόπο. Επειδή ο Θεός είπε στους Ισραηλίτες να κατασκευάσουν την πύλη της Σκηνής του Μαρτυρίου με τέσσερα νήματα διαφορετικών χρωμάτων, αν δεν χτιζόταν αναλόγως, αυτή δεν θα μπορούσε ποτέ να ονομαστεί ως πύλη της Σκηνής του Μαρτυρίου. Ούτε ένα από τα τέσσερα νήματα δεν μπορούσε ποτέ να παραλειφθεί. 
Η πύλη της αυλής της Σκηνής του Μαρτυρίου έπρεπε να υφανθεί με κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα, και λεπτοϋφασμένο λευκό λινό. Επειδή ο Ιησούς, ο ίδιος Θεός, ήρθε σε αυτή την γη ως ο Σωτήρας μας με ανθρώπινη σάρκα, πήρε όλες τις αμαρτίες του κόσμου στο σώμα Του, πέθανε στον Σταυρό, αναστήθηκε από τους νεκρούς και με αυτόν τον τρόπο έχει πλύνει τις αμαρτίες μας λευκές σαν το χιόνι, έχουμε ελευθερωθεί από τις αμαρτίες μας με εμπιστοσύνη και πίστη στον Ιησού Χριστό. Τα χρώματα της πύλης της Σκηνής του Μαρτυρίου μάς λένε πώς πρέπει να πιστέψουμε στον Ιησού για να σωθούμε από τις αμαρτίες μας. Όσοι πιστεύουν στην αλήθεια που φανερώνεται στην πύλη της Σκηνής του Μαρτυρίου, όλοι έχουν σωθεί από τις αμαρτίες τους. Όλοι έχουν λάβει την άφεση των αμαρτιών τους, λευκή σαν το χιόνι. Ο Ιησούς Χριστός έχει πλύνει τις αμαρτίες τις δικές σας και τις δικές μου, κάνοντάς τις λευκές σαν το χιόνι. Ο Ιησούς Χριστός έχει γίνει ο πραγματικός Σωτήρας για εσάς και εμένα. 
Αυτή είναι η ίδια η αλήθεια που φανερώνεται στην πύλη της Σκηνής του Μαρτυρίου. Αλλά υπάρχουν πολλοί άνθρωποι σήμερα που δεν πιστεύουν στην σημασία του κυανού νήματος, παρόλο που δηλώνουν φανερά ότι πιστεύουν στο πορφυρό και ερυθρό νήμα, και το λεπτοϋφασμένο λευκό λινό. 
Κάνοντας μια προκαταρκτική έρευνα για αυτό το βιβλίο, πήγα σε ένα Χριστιανικό βιβλιοπωλείο. Εκεί βρήκα μερικά βιβλία για την Σκηνή του Μαρτυρίου γραμμένα από μερικούς από τους διασημότερους Χριστιανούς ηγέτες. Εντούτοις, μερικοί ούτε καν ασχολήθηκαν με την πύλη της αυλής της Σκηνής του Μαρτυρίου, ενώ άλλοι έκαναν αβάσιμους ισχυρισμούς όπως ο ακόλουθος: «Τι μας λένε το κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα, και το λεπτοϋφασμένο λευκό λινό, της αυλής της Σκηνής του Μαρτυρίου; το κυανό είναι το χρώμα του ουρανού και επομένως μάς λέει ότι ο Ιησούς είναι Θεός. Το ερυθρό αναφέρεται στο πολύτιμο αίμα που ο Ιησούς έχυσε στον Σταυρό όταν ήρθε σε αυτή την γη. Το πορφυρό μάς λέει ότι είναι Βασιλιάς». 
Αυτό το είδος ερμηνείας είναι μακριά από τον στόχο. Το γεγονός ότι ο Ιησούς είναι Θεός, μας το λέει το πορφυρό νήμα. Όταν ο Θεός μάς έχει πει ήδη μέσω του πορφυρού νήματος ότι ο Ιησούς είναι ο Βασιλιάς των βασιλιάδων και ο Κύριος των κυρίων, γιατί αυτό θα έπρεπε να επαναληφθεί με το κυανό νήμα; Αλλά επειδή αυτοί οι άνθρωποι δεν ξέρουν το μυστήριο του κυανού νήματος, έχουν αποτύχει να το ερμηνεύσουν σωστά. 
Επειδή ξέρουν μόνο το αίμα του Σταυρού, δίνουν μεγάλη έμφαση στο ερυθρό νήμα. Όταν βλέπουμε τα σχέδιά τους της πύλης της Σκηνής του Μαρτυρίου, βλέπουμε ότι κυριαρχείται από το λευκό και ερυθρό χρώμα. Ενώ πρέπει να παρουσιαστούν σαφώς τα τέσσερα χρώματα του κυανού, πορφυρού και ερυθρού νήματος, και του λεπτοϋφασμένου λευκού λινού στην πύλη της αυλής της Σκηνής του Μαρτυρίου, τα σχέδιά τους παρουσιάζουν μόνο το ερυθρό και λευκό νήμα, μαζί με λίγο πορφυρό νήμα αλλά χωρίς κυανό νήμα. 
Υπάρχουν τόσοι πολλοί άνθρωποι σε αυτόν τον κόσμο τώρα, που μιλούν για αυτή την αστήρικτη πίστη, χωρίς καν να αναγνωρίσουν την αλήθεια του κυανού νήματος. Υπάρχουν τόσοι πολλοί στην σημερινή εποχή που υποστηρίζουν ότι μπορούν να σωθούν απλά και μόνο με πίστη στο αίμα του Ιησού στον Σταυρό, επειδή ακόμα δεν συνειδητοποιούν ότι ο Ιησούς ανέλαβε τις αμαρτίες του κόσμου με το βάπτισμά Του για να σηκώσει με μιας την καταδίκη μας. Οι καρδιές τέτοιων ανθρώπων παραμένουν πάντα αμαρτωλές. Για σήμερα, αύριο και μετά — στην πραγματικότητα έως ότου πεθάνουν — τέτοιοι άνθρωποι παραμένουν βασανισμένοι καθώς δεν μπορούν να ελευθερωθούν από την αμαρτωλότητά τους. Για αυτό μερικοί άνθρωποι ομολογούν, «Είμαι αμαρτωλός ενώπιον του Θεού μέχρι να πεθάνω». Αλλά είναι αυτό πραγματικά η σωστή πίστη, ότι θα παραμείνουν αμαρτωλοί μέχρι τον θάνατό τους παρόλο που πιστεύουν στον Ιησού; 
Από τότε που πιστέψαμε στον Ιησού, πότε ακριβώς γινόμαστε δίκαιοι; Δεν είναι ο Ουρανός ένας τόπος που διατηρείται για όσους έχουν γίνει χωρίς αμαρτία με πίστη στο βάπτισμα και το αίμα του Ιησού; Ο Ουρανός είναι πράγματι ένας τόπος για τους δίκαιους, όχι για τους αμαρτωλούς. Μόνο ο δίκαιος που έχει σωθεί σίγουρα από τις αμαρτίες του και έχει γίνει χωρίς αμαρτία μπορεί να μπει στον Ουρανό. 
Όσοι δηλώνουν ότι είναι αμαρτωλοί μέχρι τον θάνατο, παρόλο που πιστεύουν στον Ιησού, δεν έχουν καμία πεποίθηση της σωτηρίας τους, ανεξάρτητα από το πόσες φορές έχουν ομολογήσει την πίστη τους σε Αυτόν, επειδή δεν γνωρίζουν για το κυανό, πορφυρό, ερυθρό νήμα, και το λεπτοϋφασμένο λευκό λινό. Παρόλο που πιστεύουν στον Ιησού και προσεύχονται σε Αυτόν, δεν έχουν καμία πεποίθηση ότι οι προσευχές τους θα απαντηθούν. Αν και πιστεύουν στον Ιησού, ούτε ενισχύονται ούτε αγαπιούνται από Αυτόν. Ίσως αισθάνονται αγαπημένοι όταν παρουσιάζουν την αφοσίωσή τους, αλλά όταν η αφοσίωσή τους μειώνεται, αισθάνονται σαν να έχουν εγκαταλειφθεί από τον Θεό, σαν να μισούνται από Αυτόν. Νομίζουν ότι ο Θεός τούς αγαπά και τούς ευλογεί μόνο όταν Του δίνουν προσφορές και την αφοσίωσή τους, και ότι δεν τους αγαπά πλέον όταν δεν καταφέρνουν να Του δώσουν τις προσφορές τους. Όταν αντιμετωπίζουν μερικούς σκληρούς χρόνους, νομίζουν ότι ο Θεός τούς μισεί, ανίκανοι να καταλάβουν γιατί πρέπει να περάσουν από τέτοιους σκληρούς χρόνους και καταλήγουν τελικά να Τον κατηγορούν για την δυστυχία τους και δεν πιστεύουν πλέον σε Αυτόν. 
Στο τέλος, η εμπιστοσύνη μεταξύ τέτοιων ανθρώπων και του Θεού συντρίβεται. Επειδή η πίστη τους είναι προϊόν των σκέψεων και των συγκινήσεών τους, είναι πολύ αυθαίρετη, αβέβαιη και λανθασμένη. Όταν πηγαίνουμε στον Θεό, πρέπει να απορρίψουμε τις συγκινήσεις μας. Όταν πηγαίνουμε στον Θεό, πρέπει να πάμε μόνο με την πίστη μας που πιστεύει σαφώς στην αλήθεια ότι ο Ιησούς Χριστός μάς έχει σώσει, εμάς που προοριζόμασταν για τον άδη λόγω των αμαρτιών μας, με το βάπτισμα και το αίμα Του. Ενώπιον του Λόγου του Θεού και του Λόγου του Νόμου, ενώπιον του ευαγγελίου του ύδατος και του Πνεύματος και επίσης με τις συνειδήσεις μας, πρέπει να καταλάβουμε καλά ότι ήμασταν αυτοί που δεν μπορούσαν παρά να καταδικαστούν στον άδη χωρίς εξαίρεση. Μόνο όταν γνωρίσουμε, μάθουμε, πιστέψουμε και εμπιστευθούμε πόσο αμαρτωλά όντα είμαστε πραγματικά και πώς ο Θεός μάς έχει σώσει από τις αμαρτίες μας, μπορούμε όλοι εμείς να καταλάβουμε ότι ο Ιησούς Χριστός έχει γίνει ήδη ο αληθινός Σωτήρας μας. 
 

Μόνο με αληθινή πίστη μπορούμε να λάβουμε το δώρο της σωτηρίας

Επομένως, εσείς και εγώ πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι σωζόμαστε από τις αμαρτίες μας με πίστη στο κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα, και το λεπτοϋφασμένο λευκό λινό· όχι κάνοντας δικές μας ενάρετες πράξεις. Και πρέπει να μάθουμε και να πιστέψουμε ότι για να μας σώσει από τις αμαρτίες μας, ο Ιησούς Χριστός ήρθε σε μας σαφώς μέσω αυτής της τετραπλής αλήθειας. Υποσχέθηκε στην Παλαιά Διαθήκη να έρθει ως Μεσσίας και, ακριβώς σύμφωνα με αυτή την υπόσχεση, ήρθε πράγματι σε αυτή την γη και με το βάπτισμά Του, πήρε επάνω Του με μιας τις αμαρτίες μας και τις αμαρτίες ολόκληρης της ανθρωπότητας. Έφερε έπειτα αυτές τις αμαρτίες του κόσμου στον Σταυρό, σταυρώθηκε, έχυσε το πολύτιμο αίμα Του και ύστερα πέθανε λέγοντας, «Τετέλεσται!» (Ιωάν. 19:30). Αναστήθηκε από τους νεκρούς σε τρεις ημέρες, απέδειξε την ανάστασή Του για άλλες 40 ημέρες και αναλήφθηκε στα δεξιά του θρόνου του Θεού με την υπόσχεση να επιστρέψει. Πρέπει να τα πιστέψουμε αυτά. 
«Σας έχω σώσει σίγουρα με τα έργα μου του κυανού, πορφυρού και ερυθρού νήματος, και του λεπτοϋφασμένου λευκού λινού. Και θα επιστρέψω για να πάρω μαζί μου όσους πιστεύουν σε αυτή την αλήθεια της σωτηρίας. Θα τους δώσω επίσης το δικαίωμα να γίνουν παιδιά του Θεού. Για όσους πιστεύουν σε αυτή την αλήθεια στις καρδιές τους, θα καθαρίσω τις αμαρτίες τους και θα τους κάνω λευκούς σαν το χιόνι, θα τους δώσω το Άγιο Πνεύμα και θα τους κάνω τα παιδιά μου». Αυτό μας έχει πει ο Κύριός μας.
Πρέπει να πιστέψουμε σε αυτόν τον Λόγο. Ο Κύριός μας έχει εκπληρώσει ήδη αυτές τις υποσχέσεις και εργάζεται πραγματικά στην ζωή μας σε αυτή την γη. Προστατεύει όσους πιστεύουν σε αυτή την αλήθεια και τους δίνει την μαρτυρία Του. Έτσι έχουμε σωθεί μέσω των έργων του βαπτίσματος και του αίματος του Κυρίου μας, κατοικούμε στην χάρη, την προστασία και την αγάπη του Θεού, και ζούμε την ζωή των δικαίων. Επειδή μάς έχει σώσει έχουμε ελευθερωθεί από τις αμαρτίες μας με πίστη. 
Όταν αυτό το βιβλίο για την Σκηνή του Μαρτυρίου μεταφραστεί σε όλες τις γλώσσες του κόσμου, είμαι βέβαιος ότι οι άνθρωποι ολόκληρου του κόσμου θα σωθούν από τις αμαρτίες τους μέσω της πίστης τους στην αλήθεια. Όσοι υποστηρίζουν ότι η άφεση της αμαρτίας έρχεται μόνο από το αίμα του Ιησού, δεν θα μπορούν πλέον να κάνουν τέτοιες αξιώσεις αλλά θα συνειδητοποιήσουν απλά πόσο ψεύτικες ήταν οι αξιώσεις τους. Δεν θα μπορούν πλέον να διατηρήσουν κάτι ψεύτικο και να υποστηρίξουν ότι αυτό είναι σωτηρία. Δεν θα μπορούν πια να πουν ότι μπορούν να σωθούν απλά με πίστη μόνο στο αίμα του Ιησού. 
Στην πύλη της αυλής της Σκηνής του Μαρτυρίου βρίσκεται το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, ο σαφής Λόγος της σωτηρίας του κυανού, πορφυρού και ερυθρού νήματος, και του λεπτοϋφασμένου λευκού λινού. Επειδή αυτός είναι ο Λόγος του Θεού που υποσχέθηκε και προφητεύτηκε από την Παλαιά Διαθήκη, και επειδή ο Θεός έχει τηρήσει αυτή την υπόσχεση στην Καινή Διαθήκη, εκπληρώνοντας την σωτηρία από όλες τις αμαρτίες με το βάπτισμα και την σταύρωσή Του, αν πιστεύουμε ακριβώς σε αυτό το δώρο της σωτηρίας με χαρά και ευγνωμοσύνη, όλοι εμείς μπορούμε να λάβουμε την αιώνια άφεση της αμαρτίας. 
Αυτός ο Λόγος είναι τόσο εύκολος και τέλειος, αλλά είναι επίσης η αλήθεια που δεν μπορεί να γίνει κατανοητή ούτε με όλη την γνώση ολόκληρου του κόσμου, αν δεν έχετε την καθαρή πίστη στον Λόγο Του. Για αυτό πρέπει να πιστέψουμε στον Λόγο Του όπως αυτός είναι. Επειδή είναι μια τέτοια πολύτιμη αλήθεια που δεν μπορούμε να αντέξουμε να είμαστε ανίδεοι, εσείς και εγώ πρέπει χωρίς αμφιβολία να πιστέψουμε στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Διδάσκοντάς μας την αλήθεια του κυανού, πορφυρού και ερυθρού νήματος, και του λεπτοϋφασμένου λευκού λινού που φανερώνονται στην Σκηνή του Μαρτυρίου, ο Θεός έχει επιτρέψει σε μας να έχουμε αυτό το ανεκτίμητο δώρο της σωτηρίας με την πίστη μας δωρεάν και εύκολα. 
Εσείς και εγώ εξίσου, που πιστεύουμε σε αυτή την αλήθεια, εμείς όλοι ευχαριστούμε τον Θεό για την αγάπη της αλήθειας Του. Ακόμα υπάρχουν πολλοί που εξακολουθούν να μη γνωρίζουν την πραγματική αλήθεια του κυανού, πορφυρού και ερυθρού νήματος, και διδάσκουν και οδηγούν τους ανθρώπους στους ψεύτικους δρόμους τους. Σε αυτούς επίσης, θέλουμε να διαδώσουμε αυτή την αλήθεια. Σε όσους οι καρδιές τους βασανίζονται από την άγνοιά τους της αλήθειας, κηρύττουμε αυτό το ευαγγέλιο της αλήθειας του ύδατος και του Πνεύματος, θέλοντας να ελευθερωθούν από τις αμαρτίες τους και να μπουν στην πύλη της σωτηρίας. Όταν κηρύττουμε την αλήθεια της Σκηνής του Μαρτυρίου, όσοι πιστεύουν σε αυτήν θα σωθούν αλλά όσοι δεν πιστεύουν θα καταδικαστούν εξαιτίας των αμαρτιών τους. Αν έχουμε αποφασίσει να πιστέψουμε στον Ιησού, πρέπει να πιστέψουμε σε Αυτόν γνωρίζοντας την αλήθεια του κυανού, πορφυρού και ερυθρού νήματος. 
Κανένας δεν ξέρει την αλήθεια του κυανού, πορφυρού και ερυθρού νήματος από την αρχή. Ο Θεός μάς είπε, «Και θέλετε γνωρίσει την αλήθειαν, και η αλήθεια θέλει σας ελευθερώσει» (Ιωάν. 8:32). Ποια είναι η αλήθεια; Η αλήθεια είναι το αληθινό ευαγγέλιο (Εφεσ. 1:13), δηλαδή το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος που φανερώνεται στο κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα. Να ξέρεις το κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα σωστά και να πιστεύεις σε αυτά, είναι η σωστή πίστη στην αλήθεια. 
Γιατί ο Θεός είπε ότι η αλήθεια θα μας ελευθερώσει; Πώς έχετε σωθεί από τις αμαρτίες σας; Με πίστη στο κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα, όχι μόνο έχετε σωθεί από όλες τις αμαρτίες σας αλλά και οι καρδιές σας κατοικούνται από το Άγιο Πνεύμα. Και οι αμαρτίες σας έχουν εξαφανιστεί σαφώς από τις καρδιές και από τις συνειδήσεις σας. Πιστεύετε αληθινά και μπορείτε να ομολογήσετε από το βάθος της καρδιάς σας ότι ο Θεός είναι πράγματι ο Πατέρας σας; Επειδή ο Θεός αναγνωρίζει ως παιδιά Του μόνο όσους είναι χωρίς αμαρτία, εγκρίνει μόνο την πίστη όσων ξέρουν και πιστεύουν στο κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα, και το λεπτοϋφασμένο λευκό λινό, που υφαίνονταν στην πύλη της αυλής της Σκηνής του Μαρτυρίου. Οι αμαρτωλοί δεν είναι παιδιά του Θεού· μόνο οι αναγεννημένοι που πιστεύουν στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, το μόνο ευαγγέλιο που μας έχει δώσει ο Θεός, είναι τα παιδιά του Πατέρα Θεού. 
Αν και αντιμετωπίζουμε πολλές δυσκολίες και βάσανα ζώντας σε αυτόν τον κόσμο, είμαστε ευτυχείς επειδή ο Θεός κατοικεί με μας. Αν και είμαστε ατελείς, ζούμε τις ευλογημένες ζωές μας πιστεύοντας στην δικαιοσύνη του Θεού και κηρύσσοντας σε όλο τον κόσμο το ευαγγέλιο του κυανού, πορφυρού και ερυθρού νήματος, το ευαγγέλιο που μας παραχωρεί την δικαιοσύνη του Θεού. 
Είμαι ευγνώμων στον Θεό, προ πάντων για το κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα. Όταν εγώ πίστεψα αρχικά στον Ιησού, ανεξάρτητα από το πόσο αφοσιωμένα πίστεψα, η καρδιά μου παρέμενε ακόμα αμαρτωλή και βασανίστηκα πολύ από αυτή την αιτία. Ανεξάρτητα από το πόσο ειλικρινά είχα δηλώσει φανερά ότι πιστεύω στον Ιησού, η αμαρτία ήταν σαφώς παρούσα στην συνείδησή μου. Κάποιος μπορεί να ανακαλύψει αν είναι αμαρτωλός ή όχι ενώπιον του Θεού, εξετάζοντας την συνείδησή του. Με άλλα λόγια, όσοι έχουν ακόμα αμαρτίες γραμμένες στις συνειδήσεις τους, είναι αυτοί που δεν μπόρεσαν ακόμα να λάβουν την άφεση της αμαρτίας τους. Αν οι συνειδήσεις τους έχουν έστω και την πιο μικρή από όλες τις αμαρτίες, αυτό είναι απόδειξη ότι δεν έχουν λάβει την άφεση της αμαρτίας. 
Εντούτοις, όταν δεν μπορούσα να γνωρίζω την αλήθεια που θα έλυνε όλα τα προβλήματα των αμαρτιών μου, ακόμα και των πιο μικροσκοπικών από αυτές, και όταν ως συνέπεια προέκυψαν όλα τα είδη ερωτήσεων και αποριών στην καρδιά μου, ο Θεός με συνάντησε μέσω του Λόγου Του, του κυανού, πορφυρού και ερυθρού νήματος. 
Αυτός ο Λόγος βρέθηκε στην περικοπή από το Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο που έχουμε διαβάσει προηγουμένως. Διαβάζοντας το Κατά Ματθαίον 3:13-17, ήρθα στην περικοπή, «Άφες τώρα· διότι ούτως είναι πρέπον εις ημάς να εκπληρώσωμεν πάσαν δικαιοσύνην» (Ματθ. 3:15). Κατάλαβα τότε και πίστεψα πως όταν ο Ιησούς βαπτίστηκε και βγήκε από το νερό, ο Θεός έδωσε μαρτυρία στην δικαιοσύνη Του και όλη η δικαιοσύνη εκπληρώθηκε καθώς όλες οι αμαρτίες καθαρίστηκαν μέσω αυτού του βαπτίσματος του Ιησού. 
Όταν ο Ιησούς Χριστός βαπτίστηκε από τον Ιωάννη, όλες οι αμαρτίες μου μεταβιβάστηκαν καθαρά επάνω Του και αμέσως όλες λύθηκαν στον Σταυρό. Την ίδια στιγμή που αναγνώρισα και πίστεψα στον Λόγο για τον οποίο ο Ιησούς βαπτίστηκε, όλα τα προβλήματα και οι ερωτήσεις για τις άλυτες αμαρτίες μου απαντήθηκαν, καθώς όλες οι αμαρτίες μου αποκόπηκαν αμέσως από μένα. Ήμουν τόσο ευγνώμων για αυτή την αλήθεια της άφεσης της αμαρτίας, δηλαδή για το γεγονός ότι έλαβα αυτή την άφεση της αμαρτίας με την γνώση και πίστη στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, τον αληθινό Λόγο του Θεού. 
Ο Κύριος ήρθε σε μένα μέσω του γραπτού Λόγου Του και με πίστη σε αυτόν στην καρδιά μου έλαβα την άφεση των αμαρτιών μου μέσω αυτού του Λόγου του ύδατος και του Πνεύματος. Από εκεί και μετά, μέσω του Λόγου της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, δίνω μαρτυρία στο ευαγγέλιο του κυανού, πορφυρού και ερυθρού νήματος σε πολλούς ανθρώπους και ακόμα και τώρα, συνεχίζω να διαδίδω όλες αυτές τις αλήθειες και τα μυστήρια της σωτηρίας. Το αληθινό ευαγγέλιο δεν είναι κάτι φτιαγμένο από ανθρώπινες σκέψεις, δόγματα ή συναισθηματική εμπειρία. 
Ο Κύριός μας έχει καθαρίσει τις αμαρτίες μας με το κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα, και το λεπτοϋφασμένο λευκό λινό. Μέσω του κυανού, πορφυρού και ερυθρού νήματος, ο καθένας σε όλο τον κόσμο θα αναγνωρίσει σαφώς την αλήθεια της σωτηρίας και θα αναγνωρίσει ότι αυτή η αλήθεια δεν είναι άλλη από το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Αυτή επίσης είναι η αλήθεια που απαιτείται απολύτως σε αυτούς τους έσχατους καιρούς. Αμέτρητοι άνθρωποι θα πιστέψουν σε αυτή την αλήθεια. 
Η σημερινή εποχή είναι εποχή όπου η δικαιοσύνη των ανθρώπων θρυμματίζεται και η κακία τους τρέχει ασυγκράτητη. Όταν οι συνθήκες του περιβάλλοντος επιδεινώνονται, οι άνθρωποι βγάζουν έξω όλη την κακία που κατοικούσε μέσα τους. Και όμως, ο Κύριος έχει σώσει εμένα και εσάς από τις αμαρτίες μας μέσω του ευαγγελίου του κυανού, πορφυρού και ερυθρού νήματος. Πόσο ανεκτίμητη είναι αυτή η ευλογία; Ευχαριστώ τον Κύριό μας για αυτή την σαφή σωτηρία, γιατί ξεχειλίζω με χαρά και ευτυχία. 
Ο κόσμος κατευθύνεται τώρα προς τους έσχατους καιρούς που έχουν προλεχθεί από τον Θεό και έχει μπει ήδη σε αυτή την εποχή. Σε τέτοιους καιρούς, όπου υπάρχουν όλο και λιγότεροι άνθρωποι που υπηρετούν τον Θεό αφοσιωμένα, και αποδυναμώνεται ακόμα και η πίστη των πιστών, αν προσπαθήσετε να αφιερωθείτε σε κάτι εκτός από την αλήθεια του ύδατος και του Πνεύματος, θα καταλήξετε μόνο με πληγές στις καρδιές σας. Όταν πιστεύετε στον Θεό, αν δεν πιστεύετε στο ευαγγέλιο του κυανού, πορφυρού και ερυθρού νήματος, απλά θα απογοητευτείτε, γιατί δεν θα μείνει τίποτα σημαντικό στις καρδιές σας ούτε θα παράγετε οποιουσδήποτε αισθητούς καρπούς. 
Επειδή η αλήθεια του ευαγγελίου των τεσσάρων χρωμάτων της Σκηνής του Μαρτυρίου — κυανού, πορφυρού και ερυθρού νήματος, και του λεπτοϋφασμένου λευκού λινού, — είναι η σαφής αλήθεια, είναι το μόνο ευαγγέλιο σε αυτόν τον σκοτεινό κόσμο. Ότι ζούμε τις ζωές μας έχοντας λάβει την άφεση των αμαρτιών μας με την γνώση και την πίστη στην αλήθεια που φανερώνεται στην Σκηνή του Μαρτυρίου, είναι μια ανεκτίμητη ευλογία, ένα πολύτιμο δώρο και μεγάλη ευτυχία για μας. 
Επειδή όσοι γνωρίζουν και πιστεύουν στην αλήθεια του κυανού, πορφυρού και ερυθρού νήματος, και του λεπτοϋφασμένου λευκού λινού, που φανερώνεται στην πύλη της Σκηνής του Μαρτυρίου, υπηρετούν την αλήθεια, όχι το ψεύδος, μια μεγάλη χαρά βρίσκεται στις καρδιές τους για πάντα. 
Γνωρίζετε και εσείς επίσης και πιστεύετε σε αυτή την αλήθεια που αποκαλύπτεται στην πύλη της αυλής της Σκηνής του Μαρτυρίου; Πρέπει να την γνωρίζετε και πρέπει να πιστεύετε σε αυτήν.