Bài giảng

Chủ đề 9: Sách Rô-ma (Giải nghĩa sch Rô-ma)

[Chapter 7-5] ( Rô-ma 7:24-25 ) Xác thịt phục vụ Luật của tội lỗi

( Rô-ma 7:24-25 )
“Khốn nạn cho tôi! Ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết nầy? Cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta! Như vậy, thì chính mình tôi lấy trí khôn phục luật pháp của Đức Chúa Trời, nhưng lấy xác thịt phục luật pháp của tội lỗi.” 
 
 
Luật pháp nói rằng xác thịt phục vụ tội lỗi 
 
Đời sống đức tin của bạn thế nào? “Tâm thần thì muốn lắm, mà xác thịt thì yếu đuối” (Ma-thi-ơ 26:41). Bạn không như vậy sao? 
Kinh thánh cũng nói với chúng ta rằng, “Như vậy, thì chính mình tôi lấy trí khôn phục luật pháp của Đức Chúa Trời, nhưng lấy xác thịt phục luật pháp của tội lỗi.” Luật pháp thống trị chúng ta. Lòng chúng ta được dựng nên để yêu mến Đức Chúa Trời và yêu mến lẽ thật, nhưng xác thịt thì phục vụ Luật của tội lỗi. Lời của Đức Chúa Trời phán với chúng ta rằng lòng của chúng ta phục vụ Phúc âm và sự công chính của Ngài, trong khi xác thịt chỉ phục vụ tội lỗi. 
Bạn có biết luật của tội lỗi là gì không? Chúng ta muốn sống một cuộc sống trung tín, vì thế, những thánh đồ và những tôi tớ của Đức Chúa Trời, cảm thấy dũng cảm như sư tử khi mà xác thịt không muốn phục vụ tội lỗi. Nhưng chúng ta không có năng quyền khi xác thịt phục vụ và đắm chìm trong tội lỗi. Chúng ta có thể nghĩ rằng chúng ta sẽ hạnh phúc và đầy can đảm bởi không phạm tội chút nào cả, nhưng trong thực tế, chúng ta không thực sự có lòng tự tin là không phạm tội nữa. Lòng của các thánh đồ và lòng của các đầy tớ Đức Chúa Trời bị chùn lại vì việc này. 
“♫Tất cả tội lỗi của chúng ta được cất đi qua ân điển trên đồi Gô-gô-tha♫” Mặc dù chúng ta có sự mua chuộc và ngợi khen Đức Chúa Trời về điều đó, chúng ta không có tự tin để sống khi chúng ta nghĩ về đời sống đức tin tương lai của chúng ta. Chúng ta nghĩ về sự yếu đuối của xác thịt và đi đến kết luận: “Tôi sẽ không sống theo cách này trong tương lai; tôi không phạm tội nữa.” Nhưng khi chúng ta tùy thuộc vào Chúa một lần nữa, và đứng vững trên sự công chính của Đức Chúa Trời lần nữa, chúng ta hứa với Chúa và nói rằng, “Thưa Chúa, Cảm tạ Ngài. Ha-lê-lu-gia. Tôi sẽ theo Ngài cho đến ngày chết của tôi.” Rồi chúng ta chúng ta phục vụ Chúa cách đầy năng quyền trong một cơn bộc phát, nhưng điều đó không kéo dài vì sau đó không bao lâu chúng ta lại ngã lòng khi chúng ta lại phạm tội. Thật vậy, tất cả thánh đồ và đầy tớ của Đức Chúa Trời là những người được cứu thì giống như vậy. Vì vậy chúng ta bị trấn áp bởi sự thật rằng xác thịt chỉ phục vụ tội lỗi. 
Tôi biết Chúa không muốn chúng ta bị trói buộc trong sự yếu đuối của xác thịt. Đây cũng là lý do tại sao Phao-lô phân rẽ linh ra khỏi xác thịt. “Như vậy, thì chính mình tôi lấy trí khôn phục luật pháp của Đức Chúa Trời, nhưng lấy xác thịt phục luật pháp của tội lỗi.” Xác thịt chúng ta không thể được cải thiện. Xác thịt chỉ phục vụ cho luật của tội lỗi. Phao-lô nói rằng đó là luật. Xác thịt được dựng nên để bước theo và phục vụ tội lỗi. Bạn hiểu điều này không? Nó là luật. Ai có thể thay đổi luật. Cả bạn lẫn tôi cũng không thể. Nhưng rồi chúng ta phục vụ ai với lòng chúng ta? Chúng ta nên phục vụ Đức Chúa Trời. Chúng ta nên yêu Đức Chúa Trời, lẽ thật, linh hồn và sự công chính của Đức Chúa Trời bằng tất cả tấm lòng của chúng ta. 
 
 
Đừng trông chờ chi từ xác thịt
 
Xác thịt muốn mở rộng sự vui sướng, tiện nghi, bình an, vui mừng trong trần tục và sự kiêu ngạo của nó, không phải là sự công chính của Đức Chúa Trời. Xác thịt muốn làm mọi điều mà nó ưa thích. 
Đừng mong chờ gì từ nơi xác thịt, mà nói rằng, “Hãy nghe đây xác thịt, ta muốn người làm việc lành.” Hãy bỏ đi sự mong muốn rằng xác thịt sẽ đạt đến điều tốt hơn. Đừng cho rằng xác thịt của chúng ta yêu Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, hay là nó muốn phục vụ sự công chính của Đức Chúa Trời và chịu khổ vì Ngài. 
Những ai chấp nhận một vài điều tốt từ trong xác thịt là người ngu dại. Thế thì chúng ta phải làm gì? Mọi việc đã được thực hiện theo Luật pháp của Chúa. Chúng ta có thể thay đổi Luật pháp của Đức Chúa Trời không ngay cả chúng ta biết nó? Dĩ nhiên chúng ta không thể thay đổi nó, vì đó là Luật pháp của Chúa. 
Đó là Luật của Chúa là “xác thịt phục vụ xác thịt”. Nếu chúng ta cảm thấy chán nãn, thất vọng và mặt chúng ta u tối, điều này xảy ra là vì chúng ta phục vụ xác thịt. Xác thịt chúng ta muốn chúng ta sống tốt, vì thế xác thịt luôn luôn biện hộ cho chính nó. Chúng ta không nên biện hộ cho chính chúng ta, thay vào đó chúng ta hãy từ bỏ xác thịt. Tôi muốn bạn sống bởi đức tin trong Chúa bởi tấm lòng của chúng ta. Xác thịt không thể tránh khỏi tội lỗi cho đến khi nó chết, vì xác thịt chỉ phục vụ tội lỗi. Chúng ta không thể tránh thoát tội lỗi bởi chính chúng ta. Bạn có thể nghĩ, “xác thịt có thể trở nên tốt hơn.” Nhưng nó không bao giờ đúng. Hay khi bạn phạm tội cách vô ý thức, bạn có thể nghĩ, “Vì môi trường xấu.” Không. Nó không ảnh hưởng gì đến tình huống cả - Xác thịt là phương tiện để phục vụ tội lỗi được hình thành từ sau khi con người phạm tội!
Xác thịt không bao giờ làm điều gì tốt. Xác thịt phạm tội cho đến khi nó chết. “Xác thịt sẽ làm điều tốt không?” Đừng mong chờ điều như thế, vì bạn sẽ thất vọng. Dù cho bạn luôn luôn nói rằng “tôi (cá nhân chúng ta) sẽ không làm điều như thế,” xác thịt không thể làm điều gì khác hơn là làm những điều ác, ngay cả chống lại với ước muốn của bạn. Ai trong vòng chúng ta nói rằng trong tâm trí chúng ta không có tội? Không một ai! Đó là luật của Đức Chúa Trời vì xác thịt chỉ phục vụ cho tội lỗi. 
Các linh mục và nữ tu Công giáo ngay cả những tu sĩ và những ẩn tu của các tôn giáo khác cố gắng sống một cuộc sống thánh khiết bởi xác thịt của họ. Nhưng vì xác thịt không thể sống một cuộc sống vô tội. Họ sống một đời sống như kẻ giả hình. Chúng ta không thể làm điều lành trong xác thịt của chúng ta. Xác thịt phục vụ cho luật của tội lỗi. Đây là luật mà Đức Chúa Trời đã thiết lập. Như con giòi không thể bay trong khi con bướm vui thích bay lượn trên bầu trời, đây là luật. Như con giòi thích ăn đồ dơ bẩn, con người thiên nhiên thích phạm tội. Bạn có thể nói cách thành thật rằng có điều gì mà bạn mong chờ nơi xác thịt không? Dĩ nhiên là không. Đó là tại sao Phao-lô nói, “Cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta! Như vậy, thì chính mình tôi lấy trí khôn phục luật pháp của Đức Chúa Trời, nhưng lấy xác thịt phục luật pháp của tội lỗi.” (Rô-ma 7:25).
Xác thịt chúng ta phạm tội cho đến khi chết. Nó không thể làm gì ngoại trừ phạm tội. Xác thịt sẽ không phạm bất cứ một tội gì sau một thời gian dài rèn luyện không? Không! Xác thịt không thể cải tiến. Thế thì, cứ để cho xác thịt muốn phạm tội bao nhiêu nó thích không? Không! Đó không phải là điều mà tôi muốn nói ở đây. Tôi chỉ muốn nói rằng xác thịt không thể làm gì ngoại trừ phạm tội. Tội lỗi của chúng ta không tùy thuộc vào ý chí hay khả năng của chúng ta. Chúng ta không thể làm gì ngoại trừ phạm tội, và ngay cả chúng ta phạm tội nhiều hơn dù chúng ta cố gắng không phạm tội. 
“Nhưng tôi cảm biết trong chi thể mình có một luật khác giao chiến với luật trong trí mình, bắt mình phải làm phu tù cho luật của tội lỗi, tức là luật ở trong chi thể tôi vậy. Khốn nạn cho tôi! Ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết nầy? (Rô-ma 7:23-24). Xác thịt không thể làm điều lành vì xác thịt mang chúng ta vào trong sự câu thúc của luật của tội. 
Người ta ghét nói sự thật này và họ hổ thẹn vì nó. Họ nói, “Làm thế nào tôi có thể nói như vậy?” Nhưng chỉ có Phao-lô la lối om sòm như vậy không? Xác thịt phục vụ luật của tội. Chúng ta phục vụ tội lỗi bất kể ý chí của chúng ta cho đến khi chết. Chúng ta không được sanh ra chỉ để làm tội. Tuy nhiên, chúng ta không thể từ chối rằng xác thịt là công cụ của tội lỗi. 
 
 
Chúa có thể làm cho chúng ta phục vụ Ngài cách đầy đủ 
 
Các thánh đồ yêu dấu của tôi, anh em nghĩ gì? Anh em nghĩ rằng anh em có thể phục vụ Chúa bằng xác thịt của anh em nếu anh em tiếp tục cố gắng không? Điều đó có thể không? Không! 
Ai cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi chúng ta? Chúa Jêsus. Thế rồi Đức Chúa Jêsus Christ có giải thoát chúng ta ra khỏi tất cả tội lỗi của xác thịt mà chúng ta đã phục vụ cho luật của tội lỗi không? Có thật sự là Chúa đã cứu chúng ta ra khỏi mọi tội lỗi của chúng ta không? Câu trả lời là cách mạnh mẽ, dĩ nhiên là Ngài làm điều đó. Xác thịt không thể không phạm tội, và không thể được sự tha thứ tội và giải thoát khỏi sự hình phạt của Đức Chúa Trời bởi xác thịt của bạn. Nhưng Chúa làm cho điều ấy có thể. Chúa làm cho chúng ta trở nên công chính và Ngài cứu chúng ta ra khỏi tội ngay cả chúng ta luôn luôn phạm tội. 
Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta đã cứu chúng ta. Chúa nào đã cứu chúng ta? Đó là Đức Chúa Jêsus Christ. Và rồi Chúa Jêsus là ai? Ngài là Con Đức Chúa Trời và là Chúa của tất cả người tin. Ngài là Chúa đã cứu chúng ta. Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta đã làm cho chúng ta hoàn toàn thoát khỏi tôi lỗi. Đức Chúa Jêsus Christ đã làm cho chúng ta có thể phục vụ Ngài. 
Chúa có thể làm cho chúng ta sống vô tội. Chúa quyền năng tuyệt đối (Vô sở bất năng) Đấng tạo nên chúng ta và cứu chúng ta ra khỏi tội. Chúa chúng ta cứu chúng ta cách trọn vẹn và làm cho chúng ta trở nên người công chính, mặc dù xác thịt chúng ta phục vụ luật của tội lỗi cho đến chết. Đó là tại sao Phao-lô cảm tạ Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Jêsus Christ. Chúng ta không làm sao cảm tạ Đức Chúa Trời đủ vì Ngài đã ban Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta, cho chúng ta. 
Chúng ta phải biết sự kỳ diệu của sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời là dường nào, vĩ đại và nhân từ biết bao! Chúng ta không làm gì được hơn là dâng lên Chúa Quyền năng lời cảm tạ vì đã cứu chúng ta ra khỏi xác thịt hư hoại mà nó không làm gì được ngoại trừ phạm tội cho đến khi chết. Chúa cứu chúng ta bởi quyền năng của Ngài và biến chi thể của chúng ta trở nên công cụ để phục vụ Ngài bởi đức tin. Chúa cứu chúng ta cách trọn vẹn vì thế chúng ta sẽ không còn là nô lệ của tội lỗi nữa. 
Chúa chúng ta đã không cứu chúng ta cách trọn vẹn sao? Dĩ nhiên Ngài đã thực hiện. Ngài đã cứu chúng ta cách trọn vẹn và hoàn hảo. Ngài có thể làm cho chúng ta phục vụ Ngài cách thích đáng. Ai làm điều vĩ đại này? Chúa chúng ta! Ai đã biến đổi những người không thể làm gì trừ ra phạm tội trở nên người công chính và phục vụ Đức Chúa Trời? Chúa chúng ta! Chúa đã cứu chúng ta, là người phạm tội trong suốt cuộc sống, ra khỏi tội của chúng ta. Ngài cũng biến đổi chúng ta vì thế chúng ta có thể phục vụ Ngài. 
 
 
Chúa đã cứu chúng ta ra khỏi tất cả tội lỗi của chúng ta 
 
Chúng ta phải nghĩ điều này vì chúng ta là con người. Tôi nghĩ về sự cứu rỗi kỳ diệu biết bao của Chúa vì tôi là con người. Tôi đã không biết rằng xác thịt chỉ phục vụ tội lỗi, tôi sẽ luôn luôn bị thất vọng vì nó. Có lẽ tôi nên từ bỏ cuộc sống đức tin vì tội lỗi của tôi, mặc dù tôi đã nhận sự tha thứ tội lỗi của tôi rồi. 
“Trước khi tôi được cứu, tôi có thể đứng dù là tôi phạm tội. Nhưng nếu bây giờ tôi tiếp tục phạm tội nó không có sự khác biệt gì giữa việc tôi có được cứu hay không. Ích lợi của việc tái sanh là gì? Bạn có thể nghĩ rằng bạn sẽ trở nên tốt hơn trước đây. Bạn có cảm giác rằng xác thịt của bạn có thể tốt hơn trước khi bạn được cứu rỗi. Những ai chưa được tái sanh sẽ không thể hiểu được những gì tôi nói. 
Chúng ta chỉ có thể cảm tạ ơn Chúa Jêsus khi chúng ta biết và tin rằng tất cả tội lỗi của xác thịt đã được tha thứ. Tôi cảm tạ ơn Chúa, Đấng đã cất đi tất cả tội lỗi mà tôi đã phạm cho đến khi chết. 
Trong một ấn bản thánh ca có giá trị của Hàn quốc, có một thánh ca, “♪Ha-lê-lu-gia! Tôn ngợi Ngài! Tất cả tội trong quá khứ đã được tha! Tôi bước đi với Chúa Jêsus, mọi nơi tôi đi là Vương quốc Thiên đàng♪” Điều này có nghĩa là gì? Nếu Chúa chỉ cất đi tất cả tội trong quá khứ của chúng ta, thì những gì chúng ta sẽ làm kế tiếp trong tương lai sẽ ra sao? Có người dạy chúng ta sẽ không phạm tội trong xác thịt nữa; chúng ta nên hết sức cầu nguyện để được tha thứ bất cứ khi nào chúng ta phạm tội và chúng ta nên sống tốt bất cứ cách nào. Nhưng đây chỉ là một thủ đoạn ghê tởm của Satan. 
Không có gì êm ái hơn thủ đoạn này. Satan lừa dối chúng ta bằng cách nói, “Tất cả tội lỗi quá khứ của người đã được tha. Vì thế nếu ngươi bước đi với Chúa Jêsus, và nếu ngươi không phạm tội chút nào, ngươi có thể vào Thiên đàng. Nhưng bất cứ khi nào bạn phạm tội trong tương lai, bạn phải dâng lời cầu nguyện ăn năn để được tha tội, để bạn có thể được vào Thiên đàng. Ngươi hiểu không?” Thế là hầu hết người ta tin điều này khi họ đọc Kinh thánh. Họ hát thánh ca, họ khóc, “♪Ha-lê-lu-gia! Tôn ngợi Ngài! Tất cả tội trong quá khứ đã được tha! Tôi bước đi với Chúa Jêsus, mọi nơi tôi đi là Thiên quốc♪” 
Nhưng họ không thể ngưng phạm tội. Đó là luật của Đức Chúa Trời về xác thịt. Xác thịt không thể làm gì khác hơn là phạm tội và phạm tội. Vì thế họ nghĩ họ phải cầu xin sự tha thứ. Họ siêng năng nói những lời cầu nguyện ăn năn để nhận được sự tha thứ cho tội hàng ngày của họ. Họ hát bài thánh ca sau những lời cầu nguyện, “♪Ha-lê-lu-gia! Tôn ngợi Ngài! Tất cả tội trong quá khứ đã được tha! Tôi bước đi với Chúa Jêsus, mọi nơi tôi đi là Thiên quốc♪” Nhưng điều đó có thể kéo dài được hai ba ngày không? Họ lại phạm tội trong mỗi giờ chớ không phải là đều đều hàng ngày. Họ có thể cầu nguyện kiêng ăn vì sự tha tội, nhưng họ không thể trốn thoát khỏi luật không thay đổi này của Đức Chúa Trời trong khi họ còn sống trong xác thịt. 
Những lời trong bài ca này đúng không? Có phải chỉ những tội trong quá khứ được tha không? Chúa chúng ta cất đi tất cả tội lỗi không phải chỉ tội trong quá khứ mà thôi. Bây giờ chúng ta có thể hát ngợi khen Ngài, “♪Ha-lê-lu-gia! Tôn ngợi Ngài! Tất cả tội của tôi đã được tha! Tôi bước đi với Chúa Jêsus, mọi nơi tôi đi là Thiên quốc♪” 
Những ai là người đã được cứu có thể bối rối sau khi phạm tội lại, khi họ không biết rằng luật của Đức Chúa Trời là xác thịt của họ phạm tội cho đến khi họ chết. Họ dể dàng mất sự bình an trong tâm hồn bất cứ khi nào họ thấy những điều ác trong xác thịt giống như những người chưa được tái sanh. Họ bình an chỉ khi họ không phạm tội. Điều này là một hiện tượng mà chúng ta có thể thấy trong bất cứ đời sống của một Cơ đốc nhân nào là người chưa nhận được sự tha tội. Họ chỉ hát trên môi miệng của họ, “♫Tất cả tội của tôi đã qua đi. Tất cả tội của anh cũng đã qua đi. Tất cả tội của chúng ta đã qua đi!♬” Nhưng nếu họ tái phạm tội, họ nghĩ rằng họ phải cầu xin sự tha thứ một lần nữa. Càng thường xuyên phạm tội, họ hát càng êm dịu hơn. “♬Tộâi tôi đã được tha. Tội anh đã được tha…♫” nhưng rồi thời gian trôi qua họ tiến đến chổ thất vọng về chính mình họ. 
Chúa chúng ta đã cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi cách hoàn toàn. Chúa chúng ta đã cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi để chúng ta có thể ca ngợi và cảm tạ Ngài bất cứ lúc nào và bất cứ trường hợp nào. Chúng ta có thể vui hưởng bình an với Ngài và cầu xin Đức Chúa Trời giúp đở trong mọi lúc qua Đức Chúa Jêsus Christ. 
 
 
Nếu chúng ta nhận biết rằng xác thịt chỉ phục vụ cho luật của tội lỗi, chúng ta có thể trốn thoát khỏi tội lỗi bởi đức tin 
 
Tại sao đời sống đức tin của chúng ta quá khó khăn? Bạn bị bao vây bởi một đời sống khó khăn trong đức tin vì bạn không biết lẽ thật, đó là xác thịt chỉ phục vụ cho tội lỗi. Chúng ta phải sống một đời sống thuộc linh bởi biết lẽ thật này. 
Chúng ta biết lẽ thật của Đức Chúa Trời và thay đổi khi chúng ta siêng năng lắng nghe lời của Ngài và có sự tương giao với nhau. “Bấy giờ Ngài phán cùng những người Giu-đa đã tin Ngài, rằng: Nếu các ngươi hằng ở trong đạo ta, thì thật là môn đồ ta; các ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi.” (Giăng 8:31-32). “Tôi cảm tạ Đức Chúa Trời —qua Đức Chúa Jêsus Christ Chúa chúng ta!” Chúa đã cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi của chúng ta cách hoàn hảo để chúng ta có thể cảm tạ Ngài trong mọi lúc. Bạn tin điều này không? Chúa đã cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi của chúng ta. 
Không bao giờ bị lấn áp và bao phủ bởi những tư tưởng của riêng bạn – chúng không đưa bạn đến nơi nào cả. Chúng ta có thể bước theo Chúa, cảm tạ Ngài, và sống và chỉ sống một đời sống đức tin khi chúng ta không ở đưới cái ách của tội lỗi. Nếu đức tin của chúng ta có liên quan đến việc làm của chúng ta, và nếu chúng ta biết chúng ta sẽ tiếp tục phạm tội chúng ta không thể vui mừng luôn luôn và bước theo Chúa. Nếu sự cứu rỗi của Chúa chỉ cần có một chút ít sự không hoàn hảo, chúng ta sẽ không có sự bảo đảm chắc chắn để có thể bước theo Chúa. 
Chúng ta cảm tạ Chúa vì Ngài cất tất cả tội lỗi của chúng ta. Chúng ta ngợi khen và bước theo Ngài bởi năng quyền. Nếu chúng ta không thể giải quyết nan đề tội lỗi chúng ta, làm sao chúng ta có thể cứu người khác ra khỏi tội lỗi của họ được? Làm thế nào tôi có thể rao giảng Phúc âm cho người khác? Làm thế nào người chết đuối có thể cứu người chết đuối? Nếu chúng ta chấp nhận rằng xác thịt chúng ta không thể làm gì ngoại trừ phạm tội, chúng ta có thể trốn thoát khỏi tội lỗi. Nhưng nếu chúng ta không chấp nhận sự thật này, thì chúng ta sẽ bị ảnh hưởng bởi những giáo lý sai của một tôn giáo gọi là “Cơ đốc giáo.”
Có một câu chuyện buồn cười, và có thể bạn biết nó. Một lần kia, một linh mục Công giáo trẻ đi trên một chiếc xe ngựa với hai nữ tu từ Hội thánh ông ta đi thăm một tín đồ vừa qua đời ở một làng xa. Oâng ngồi giữa hai nử tu để điều khiển những con ngựa. Nữ tu trẻ đẹp ngồi bên phải của ông và một nữ tu già xấu xí ngồi bên trái. Không có vấn đề gì khi chiếc xe chạy trên đường bằng phẳng và rộng rải trong thành phố, nhưng không bao lâu đến con đường hẹp và gồ ghề trên con đường núi, chiếc xe lắc lư kinh khủng. Đoán xem vị linh mục Công giáo này nghĩ gì trong trí của ông. Khi chiếc xe nghiên về phía bên phải, ông cầu nguyện “Ô, lạy Đức Chúa Trời, xin làm những gì Ngài vui lòng!” Nhưng khi chiếc xe nghiên ngược lại, ông kêu lên trong lòng cách tuyệt vọng rằng, Ô, Lạy Đức Chúa Trời, xin đừng để tôi vào sự cám dổ!” Oâng cầu nguyện hai điều: “Ô, lạy Đức Chúa Trời. Xin làm những gì Ngài vui lòng!” và “Ô. Lạy Đức Chúa Trời, xin đừng để tôi vào sự cám dổ.” 
Tất cả chúng ta đều giống như ông ấy. Xác thịt chúng ta chỉ phục vụ cho luật của tội lỗi, nhưng chúng ta phải biết ý muốn Đức Chúa Trời và bước theo Ngài bởi đức tin theo ý muốn của Ngài, vì chúng ta không thể mong chờ bất cứ điều gì nơi chúng ta. Chúng ta chết và không có khả năng làm cho xác thịt chúng ta được cải thiện. 
 
 
Chúng ta bước theo Chúa vì Ngài đã cứu chúng ta cách trọn vẹn 
 
Chúng ta cảm thấy nặng nề biết bao nếu chúng ta bước vào Thiên đàng bằng việc lành của chúng ta, hay nếu sự cứu rỗi của chúng ta tùy thuộc vào bao nhiêu việc lành mà chúng ta đã làm và bao nhiều điều ác chúng ta phạm không? Chúa phán với chúng ta, “Ngươi phạm tội suốt cả đời ngươi. Nhưng Ta đã cất tất cả tội lỗi mà ngươi vi phạm cho đến khi ngươi chết. Ta đã làm cho ngươi trở nên công chính. Ta đã làm cho ngươi trở nên người công chính, một người vô tội. Ta đã cứu ngươi trọn vẹn. Ngươi không cảm tạ ta sao? “Vâng chúng con cảm tạ Ngài, Chúa ôi!” Ngài lại hỏi, “Ngươi theo ta chăng?” Chúng ta trả lời thế nào? “Vâng, con theo Ngài.”
Bạn muốn theo Đức Chúa Trời không? Dĩ nhiên chúng ta muốn theo Chúa vì Ngài đã cất lấy tất cả tội lỗi của chúng ta. Nếu Chúa chỉ tẩy xóa 90% tội của bạn, thì bạn sẽ không thể theo Ngài. Bạn có thể phàn nàn với Chúa mà nói rằng, “Ngài nên cất đi luôn 10% tội lỗi còn lại của con! Làm thế nào con có thể giải quyết những tội này bởi chính con được? Làm thế nào con có thể theo Ngài trong khi con còn phải tẩy sạch những ô dơ của con được?” Thế thì vì những tội này, chúng ta có thể từ bỏ việc theo Đức Chúa Trời. 
Tuy nhiên, bây giờ chúng ta muốn tình nguyện theo Chúa vì Ngài đã hoàn toàn cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi của chúng ta. “Phải, Ngài đã cứu tôi cách trọn vẹn. Từ nay tôi có thể theo Ngài! Cảm tạ Chúa! Tôi tôn vinh Ngài. Tôi ca ngợi Ngài. Tôi yêu Ngài!” Chúng ta hiến dâng chính chúng ta để phục vụ Chúa vì chúng ta yêu Ngài và chúng ta muốn theo Ngài. Chúng ta muốn theo Chúa từ tận đáy lòng của chúng ta vì Ngài đã cứu chúng ta ra khỏi tất cả tội lỗi của chúng ta, và vì tình yêu Ngài chạm đến chúng ta. 
Cũng giống như thế khi áp dụng cho việc đi nhà thờ. Đi nhóm buổi sáng Chúa nhựt là dể vô cùng nếu chúng ta muốn đi; nếu chúng ta không thấy thích đi nhóm vì một lý do nào đó, thì ngay cả đi nhà thờ một lần một tuần cũng trở nên là một công việc khó chịu cho chúng ta. Nếu bạn lắng nghe những lời bi thảm suốt mỗi buổi thờ phượng - “Thưa quí bà, quí ông, hãy ăn năn tất cả những tội lỗi mà quí ông bà vi phạm trong suốt tuần qua,” thì bạn sẽ có thể bỏ nhóm trong vài năm. Những ai có ý chí mạnh mẽ có thể kéo dài hơn, có lẽ mười năm, hai mươi năm nhưng cuối cùng rồi họ cũng sẽ bỏ. Nhiều tiên tri giả ép buộc người ta là những người khôn khổ vì tội lỗi của họ phải ăn năn (theo nghĩa ăn năn là cầu xin sự tha tội.) Đó là tại sao có nhiều người bỏ đi nhà thờ, khi họ nghĩ rằng quá gay go và khó khăn để tin vào Chúa Jêsus. 
Chúng ta theo Chúa, có ấn tượng bởi tình yêu của Ngài. Chúng ta không thể làm gì ngoại trừ ngợi khen Chúa và hát, “♪Tôi yêu Chúa Jêsus. Tôi không thể đánh đổi Chúa Jêsus với bất cứ việc gì khác trên thế gian này♪” Chúng ta theo Chúa vì chúng ta thật sự yêu Ngài. 
Thật kỳ diệu biết bao về sự cứu rỗi của Ngài! Chúa làm cho chúng ta có thể phục vụ Ngài mà không có chút xíu tội lỗi.“Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jêsus Christ; vì luật pháp của Thánh Linh sự sống đã nhờ Đức Chúa Jêsus Christ buông tha tôi khỏi luật pháp của sự tội và sự chết.” (Rô-ma 8:1-2). Chúa ban phước cho chúng ta để chúng ta có thể cảm tạ và ngợi khen Ngài luôn luôn. Ngài muốn chúng ta vui mừng và theo Ngài bất cứ lúc nào. Ngài đã cứu chúng ta. Bạn tin điều này không? 
Đừng để bị lừa dối bởi sự yếu đuối riêng của bạn. Chúa đã cất tất cả tội lỗi của những ai có tánh khí bất trị. Ngài cũng cất tất cả tội lỗi của những kẻ dâm dật và người có tâm tính bệnh hoạn. Bây giờ những điều này có làm cho bạn không muốn theo Chúa không? Đó là lý do tại sao chúng ta yêu Chúa chúng ta. Chúa chúng ta không ép buộc chúng ta theo Ngài hay ép buộc chúng ta thờ phượng Ngài. Đức Chúa Trời ban phước cho chúng ta. Ngài trở thành Cha chúng ta và chúng ta là con cái của Ngài, và Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta theo Ngài. Ngài ra lệnh các đầy tớ Ngài phục vụ Ngài.
Tất cả những ai được Đức Chúa Trời cứu là đầy tớ Ngài. Đức Chúa Trời ban phước cho tất cả công nhân của Ngài và kêu gọi họ theo Ngài. Chúa không gọi chúng ta vì công việc của chúng ta. Chúa phán, “Ta đã cứu ngươi ra khỏi tội lỗi của ngươi cách hoàn hảo. Tánh khí của ngươi quá quắt. Ngươi có tánh dâm dục ở trong ngươi. Ngươi vượt quá sự diễn tả. Ngươi là người ngu dại. Ngươi sẽ bị rủa sả vì tội của tổ phụ của ngươi. Nhưng ta đã cứu ngươi và không quan tâm gì đến các vấn đề khác. Ngươi không thể làm gì ngoại trừ phạm tội suốt đời ngươi, nhưng mà ta đã cất tất cả tội lỗi của ngươi. Ta đã chịu khốn khổ vì ngươi và sống lại từ trong kẻ chết để xóa bỏ tất cả tội lỗi của ngươi. Ta làm điều này vì ta yêu ngươi. Ngươi yêu ta chăng? Câu trả lời của ngươi là gì? “Vâng, Con yêu Ngài, Chúa ôi! Ngài biết rằng con yêu Ngài. Cám ơn Chúa!” 
“Hãy theo ta, ta khiến cho ngươi trở nên tay đánh lưới người.” “Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, kẻ nào tin ta, cũng sẽ làm việc ta làm; lại cũng làm việc lớn hơn nữa, vì ta đi về cùng Cha.” Bạn tin điều này không? Bản chất bệnh hoạn của chúng ta lớn dường bao! Chúng ta phạm bao nhiêu tội trước Đức Chúa Trời? Đừng cho rằng mình không phạm tội. 
Chúng ta phạm tội không thể đếm được trong suốt cuộc sống của chúng ta. Nhưng Chúa đã đời đời cất tất cả tội lỗi chúng ta đi rồi, dù cho tội của chúng ta nhiều như sao trên trời. Chúa Jêsus đã cất tất cả tội lỗi chúng ta cách hoàn toàn và đầy đủ. 
 
 
Đức Chúa Trời làm cho chúng ta trở thành công nhân của Ngài bằng cách mặc cho chúng ta sự công chính của Ngài 
 
Trong những lúc mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta không thể theo Chúa được nữa là lúc chúng ta nhìn vào chính mình. Lòng của chúng ta đôi khi sáng như mặt trời ban ngày, nhưng hoàn toàn tối tăm trong lúc khác. Và từ lúc này qua lúc khác, chúng ta tìm thấy trong chúng ta sự tối tăm trong khi chúng ta theo Chúa sau khi được tái sanh. Chúng ta thay đổi như bốn mùa thay đổi. Đức Chúa Trời ban cho Nô-ê tám loại mùa khi Nô ê ra khỏi tàu. Đức Chúa Trời phán, “Hễ đất còn, thì mùa gieo giống cùng mùa gặt hái, lạnh và nóng, mùa hạ cùng mùa đông, ngày và đêm, chẳng bao giờ tuyệt được.” (Sáng thế ký 8:22).
Sự lên và xuống của đức tin của chúng ta thì không ngớt. Chúng ta ngợi khen Chúa Jêsus trong sự vui sướng trong ít ngày, nhưng trở nên nóng giận trong bất cứ lúc nào khi chúng ta đối diện với sự khó khăn, “Lại phán: Ta sẽ chẳng còn nhớ đến tội lỗi gian ác của chúng nó nữa. Bởi hễ có sự tha thứ thì không cần dâng của lễ vì tội lỗi nữa.” (Hê-bơ-rơ 10:17-18). 
Xác thịt không thể làm gì ngoại trừ phạm tội cho đến chết. Đó là luật của xác thịt. Xác thịt phục vụ luật của tội lỗi. Điều này có nghĩa là xác thịt có thể phạm tội. Nhưng Đức Chúa Trời làm cho những người chỉ có thể phạm tội trở thành đầy tớ của Ngài. Làm thế nào Đức Chúa Trời có thể làm chúng ta trở thành đầy tớ của Ngài? Chắc chắn là Ngài không thể làm cho những ai có tội thành đầy tớ Ngài. 
Đức Chúa Trời làm cho bạn trở nên đầy tớ của Ngài bằng cách cất tất cả tội lỗi mà xác thịt của bạn mắc phải trong cuộc sống của bạn và trả tất cả công giá của tội lỗi bạn để làm cho bạn trở nên hoàn hảo. Ngài thánh hoá bạn và kêu gọi bạn trở nên những công nhân thánh của Ngài. Ngài làm cho chúng ta trở thành đầy tớ Ngài. Dù chúng ta yếu đuối, nhưng bây giờ chúng ta có năng lực. Bạn có thể hỏi, “năng lực gì”. Chúng ta có năng lực của sự công chính. Chúng ta có năng lực hoàn hảo bởi đặt mình vào trong sự công chính của Đức Chúa Trời. Nói cách khác, chúng ta đã được tạo dựng nên cách hoàn hảo. Dù chúng ta yếu đuối trong xác thịt, chúng ta được mạnh mẽ trong Thánh Linh. 
 
 
Ai có thể hầu việc Chúa?
 
“Chớ tự dối mình: phàm những kẻ tà dâm, kẻ thờ hình tượng, kẻ ngoại tình, kẻ làm giáng yểu điệu, kẻ đắm nam sắc, kẻ trộm cướp, kẻ hà tiện, kẻ say sưa, kẻ chưởi rủa, kẻ chắt bóp, đều chẳng hưởng được nước Đức Chúa Trời đâu.” (2 Cô-rinh-tô 6:10). Chúng ta không có tội, mặc dù chúng ta dường như đầy tội. Vì thế chúng ta có thể giúp nhiều người để họ được cứu bởi Phúc âm của Nước và Thánh Linh. Đây là sự huyền nhiệm của Đấng Christ và kín nhiệm của Vương quốc Thiên đàng. 
Tôi ngợi khen Chúa Đấng đã cứu chúng ta cách trọn vẹn. Ai có thể phục vụ Chúa? Đó là những ai muốn phục vụ Chúa bởi cố gắng không phạm tội, hay là những ai tin rằng Chúa đã cất hết tội lỗi của họ đã vi phạm trong suốt cuộc sống của họ? Chỉ những người sau mới có thể phục vụ Chúa và vừa lòng Ngài. Chỉ những ai tin rằng Chúa tẩy sạch tội lỗi của họ cách hoàn toàn mới có thể phục vụ Ngài. Họ tự nguyện cống hiến cuộc sống của họ cho Chúa và đầu tư tất cả những gì thuộc về họ cho công việc của Ngài. Họ hảnh diện trở nên công nhân của Ngài, để làm công việc cho Ngài, mặc dù nhỏ. 
Một vài người e ngại sự công chính riêng của họ bị gãy vỡ, vì thế họ không bao giờ giận ngay cả khi họ ở trong tình huống nơi mà họ nên giận. Sự công chính riêng nên tan vỡ. Chúng ta nên ném sự công chính riêng của chúng ta vào sọt rác như chúng ta ném vật vô giá trị. Sự công chính riêng của chúng ta phải bị tan vỡ. Chúng ta phải chà đạp lên nó và cắt nó đi rồi ném nó vào sọt rác. Chúng ta có thể cảm tạ ơn Chúa và tôn cao sự công chính của Ngài chỉ khi chúng ta loại bỏ sự công chính riêng của chúng ta. 
Người như thế mới có thể ngợi khen và cảm tạ Chúa mà hát,“Hãy cảm tạ mà vào các cửa Ngài, Hãy ngợi khen mà vào hành lang Ngài. Khá cảm tạ Ngài, chúc tụng danh của Ngài.” (Thi Thiên 100:4). Những ai có sự công chính riêng, dù họ được cứu, nhưng không thể phục vụ hay yêu Chúa cho đến cuối cùng. Những ai biết rằng xác thịt chỉ phục vụ cho tội lỗi trong suốt đời sống của họ và tin rằng Chúa cất tất cả tội lỗi của họ, bao gồm cả những gì sắp đến, và yêu mến và phục vụ Chúa cách kiêng trì. Trong lòng của họ được tìm thấy một sự thôi thúc yêu Chúa. 
Bạn có tấm lòng yêu mến và phục vụ Chúa không? Bạn có lòng cảm tạ Chúa không? 
 
 
Chúa có thể làm cho chúng ta sống một đời sống hạnh phúc vô tội 
 
Chúng ta, những đầy tớ của Đức Chúa Trời, sống trong sự sung mãn và hạnh phúc hơn những người có thu nhập một triệu mỹ kim một năm. Chúng ta ăn dưa hấu vào mùa hè và ăn đào và nho khi đến mùa của chúng. Chúng ta có thể ăn bất cứ cái gì chúng ta muốn. Chúng ta không nghèo. Có bao giờ bạn sống cách nghèo khổ sau khi được cứu chuộc không? Chúng ta sống trong sự sung mãn. 
Chúng ta có thể sống phong phú nếu chúng ta bước đi với Chúa. Một người bước đi với Chúa sẽ không thiếu thốn. Bạn tin điều này không? Chúng ta không thiếu mặc dù chúng ta không giàu theo tiêu chuẩn của thế gian. Bạn tin điều này không? Bạn đã không được đáp ứng nhu cầu và mong muốn ngay cả sau khi bạn gặp Chúa không? Chúng ta không thiếu gì. Bây giờ chúng ta sống giàu có hơn quá khứ của chúng ta. Bây giờ tôi sống và ngủ tốt hơn bao giờ hết. 
Chúa chúng ta đã cứu chúng ta cách trọn vẹn. Lời nói không thể diễn tả được hết phước hạnh này. Chúa chúng ta đã cứu chúng ta cách trọn vẹn, và làm cho bạn và tôi có thể cảm tạ Đức Chúa Trời qua Ngài. Ân điển của Ngài vĩ đại biết bao! 
Nhìn vào xác thịt của ông Phao-lô nói, “Khốn nạn cho tội!” chúng ta phạm tội trong suốt cuộc sống của chúng ta. Ai cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi mà chúng ta đã phạm trong xác thịt? Đức Chúa Jêsus Christ đã cứu chúng ta. Như Phao-lô đã làm, tôi cũng thế, cảm tạ ơn Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Jêsus Christ Chúa chúng ta. Chúa ôi, Con cám ơn Ngài. Cám ơn Ngài vì đã cất tất cả tội lỗi của chúng ta. 
Sứ đồ Phao-lô không sống bởi sự công chính riêng của ông sau khi ông chấp nhận sự công chính của Đức Chúa Trời. Oâng xưng nhận nhiều lần rằng xác thịt của ông bị bán cho tội lỗi. Vài người tuyên bố rằng Phao-lô viết đoạn 7 trước khi ông được cứu và đoạn 8 sau khi ông được cứu. Điều đó không đúng. 
Lời của Đức Chúa Trời thì áp dụng cho cả người tin lẫn người không tin. Nó áp dụng cho mọi người. Hầu hết các nhà thần đạo, không biết lời của Đức Chúa Trời, họ có khuynh hướng chia đoạn 7 ra khỏi đoạn 8, và áp dụng đoạn trước cho những ai chưa được cứu và đoạn sau cho những người được cứu. Họ tự ý phân lời Đức Chúa Trời ra thành từng phân đoạn, mặc dù họ không biết cách phân nó ra từng phân đoạn. Có nhiều người tinh ranh và lừa dối trong lãnh vực này. 
Chúa đã cất tội lỗi của chúng ta cách tuyệt đối và hoàn hảo. Tôi muốn bạn sống bởi đức tin, và bởi cảm tạ Đức Chúa Trời. Tôi muốn bạn giải quyết những vết nhăn trên mặt bạn. Chúa đã cất đi tất cả tội lỗi xấu xa ra khỏi lòng bạn rồi. Hãy dâng lên Chúa là Đấng đã cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi của xác thịt lời cảm tạ.