Preken

Temat 11: Przybytek

[11-20] (Księga Wyjścia 30:1-10) Ołtarz Kadzenia

(Księga Wyjścia 30:1-10)
„Uczynisz też ołtarz do spalania kadzidła. Uczynisz go z drewna akacjowego. Na łokieć długi i na łokieć szeroki, będzie kwadratowy, na dwa łokcie wysoki. Jego rogi będą z tego samego. Pokryjesz go szczerym złotem, jego wierzch i ściany wokoło oraz rogi. Uczynisz też dokoła niego złotą listwę. Pod listwą, na dwóch jego narożnikach, po obu jego stronach, uczynisz też dwa złote pierścienie, a przez nie przewleczesz drążki, aby był na nich noszony. Drążki te uczynisz z drewna akacjowego i pokryjesz je złotem. Następnie postawisz go przed zasłoną, za którą jest arka świadectwa, przed Przebłagalnią, która jest nad świadectwem, gdzie będę się z tobą spotykać. I każdego poranka Aaron będzie spalał na nim wonne kadzidło. Gdy będzie przygotowywał lampy, będzie je spalał. Także wieczorem, gdy Aaron rozpali lampy, będzie spalał kadzidło, będzie to ustawiczne kadzenie przed PANEM przez wszystkie wasze pokolenia. Nie składajcie na nim obcego kadzidła ani całopalenia, ani ofiary pokarmowej, nie będziecie też na nim składać ofiary z płynów. Tylko raz do roku Aaron dokona na jego rogach przebłagania krwią z ofiary na przebłaganie grzechu. Raz do roku odprawi przebłaganie na nim przez wszystkie wasze pokolenia. Będzie to najświętsza rzecz dla PANA."
 
 
Ołtarz Kadzenia Był Miejscem Modlitwy
 
Ołtarz kadzenia był wykonany z drewna akacjowego i był w kształcie kwadratu, mierzył 45 cm (1.5 stopy) długości i szerokości oraz 2 łokcie wysokości. Umieszczony w Miejscu Świętym, ołtarz kadzenia był w całości pokryty złotem, a wokół niego była złota listwa. Pod listwą umieszczono cztery złote pierścienie, w których trzymano drążki służące do noszenia. Na tym ołtarzu kadzenia nie można było używać nic innego, jak tylko święty olejek do namaszczenia i wonne kadzidło (Księga Wyjścia 30:22-25). 
Ołtarz kadzenia był miejscem, w którym ofiarowano Bogu kadzidło modlitwy. Ale zanim zaczęlibyśmy modlić się przy ołtarzu kadzenia, musimy najpierw dowiedzieć się, czy jesteśmy uprawnieni, aby modlić się do Boga przy tym ołtarzu, czy też nie. Każdy, kto pragnie otrzymać uprawnienia modlenia się do świętego Boga, musi najpierw stać się bezgrzesznym, zmywając swoje grzechy poprzez wiarę. Aby to uczynić, trzeba zostać oczyszczonym ze wszystkich grzechów poprzez wiarę w ofiarę całopalenia i kadź. 
Bóg nie słyszy modlitw grzeszników (Izajasz 59:1-3). Czemu? Ponieważ Bóg przyjmuje tylko tych, którzy zostali obmyci ze wszystkich swoich grzechów poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha. Ponieważ Bóg zmył wszystkie nasze grzechy przez prawdę objawioną w błękitnej, purpurowej i karmazynowej nici oraz skręconym bisiorze. Innymi słowy, Bóg jest zadowolony, gdy słyszy tylko modlitwy sprawiedliwych (Księga Psalmów 34:15, I List Piotra 3:12). 
 
 
Natura i Rzeczywistość Wszystkich Istot Ludzkich
 
Kiedy przyjrzymy się bliżej, zobaczymy, że wszyscy ludzie, łącznie z nami, zasadniczo narodziliśmy się jako grzeszne nasienie i dlatego wszyscy grzeszymy. Każdy z osobna jest potomstwem złoczyńców. Ponieważ ludzie urodzili się z grzechem, nie mogą powstrzymać się od robienia złych uczynków. Pomyśl o sobie, kimkolwiek jesteś. Możemy przyznać przed Bogiem, że byliśmy złymi ludźmi, którzy nie mogli uniknąć, aby zostać wrzuceni do piekła. Przede wszystkim, kiedy osądzamy nasze czyny przed Bogiem, zdajemy sobie sprawę, że zgodnie z prawem Bożym uznającym, że zapłatą za grzech jest śmierć, nie możemy uciec od Jego sprawiedliwego sądu za grzech.
Ponieważ to, co wychodzi z serc ludzi, to złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, pycha, głupota i tak dalej, i tak dalej, czynimy te rzeczy, kiedy tylko mamy na to szansę (Ewangelia Marka 7:21-27). W jaki sposób serca istot ludzkich, które zasadniczo narodziły się jako potomstwo złoczyńców i gdy tylko pozwalają na to okoliczności i pojawiają się możliwości to nie mogą powstrzymać się od grzechu, mogą być kiedykolwiek bezwstydne przed Bogiem? Jest to niemożliwe dzięki wysiłkom człowieka. Ale jest jedna i jedyna wiara, która pozwala nam nie mieć wstydu przed Bogiem i jest ona tutaj. Wszyscy musimy poznać i uwierzyć w prawdę złożoną z błękitnej, purpurowej i karmazynowej nici oraz skręconego bisioru, prawdę, która pozwala nam obmyć się ze wszystkich naszych grzechów, a zatem stanąć przed Bogiem bez wstydu. Dlatego wszyscy absolutnie potrzebujemy ewangelii wody i Ducha.
Żaden z nas nie mógł zaprzeczyć, ale tylko przyznać się do tego losu, że wszyscy byliśmy skazani na piekło za swoje grzechy. A tym, którzy rozpoznają przed Bogiem, że są skazani na piekło, nie jest tak trudno uwierzyć w swoim sercu w zbawienie, które dał im Bóg. Kiedy zwracamy się do Boga z prawdą i szczerością, nie możemy zwodniczo ukryć przed Nim naszych serc, więc zaczynamy uznawać słuszność Bożej sprawiedliwości. Każdy znajduje się w takim miejscu, że nie może tego uniknąć, aby zostać ukaranym za swoje grzechy, poprzez sprawiedliwy sąd Boży. 
Sprawiedliwe prawo Boże, które głosi, że zapłatą za grzech jest śmierć, nie jest prawem, które wszyscy grzesznicy mogą obejść własnymi myślami lub wiarą religijną. Ponieważ Prawo Boże jest szczegółowe, dokładne i sprawiedliwe, zmusza każdego, kto stanie przed nim, do przyznania się, że jest skazany na piekło za swoje grzechy. Wszyscy grzesznicy zdają sobie sprawę, że nie mogą uciec przed Bożym sądem nawet za najmniejszy ze swoich grzechów.
Dlatego potrzebujemy Zbawiciela, który wybawi nas wszystkich od grzechu i musimy dowiedzieć się, kim jest ten Zbawiciel. To jest Jezus Chrystus, Zbawiciel całej ludzkości. On jest Zbawicielem, który przyszedł na tę ziemię, który został ochrzczony przez Jana, aby wziąć na Siebie grzechy świata, który poniósł karę za nieprawości wszystkich grzeszników przez ukrzyżowanie i przelanie Swojej krwi, i który w ten sposób zbawił nas od wszystkich naszych grzechów. 
Wszyscy źle rozumieliśmy, że otrzymanie przebaczenia grzechów będzie niezwykle trudne. W rzeczywistości myśleliśmy, że możemy zostać zbawieni tylko wtedy, gdy znamy całą Biblię lub że nasze zbawienie wymaga jakichś dobrych uczynków. Ale prawda o zbawieniu danym przez Boga była inna. Ta prawda zbawienia otworzyła i wskazała nam drogę do zbawienia od wszystkich naszych grzechów, badając nasze sumienie przed Prawem Bożym, rozpoznając wszystkie grzechy, które znajdują się w naszych sercach, wierząc w ewangelię wody i Ducha. Ta prawda została zapowiedziana w wejściu Przybytku.
Przebaczenie grzechów ludzkości pochodzi z prawdy o drogocennym zbawieniu, które wypełniło się dzięki błękitnej, purpurowej i karmazynowej nici oraz skręconemu bisiorowi. Wierząc w tę prawdę, wszyscy mogą raz na zawsze otrzymać wieczne przebaczenie grzechów. Aby to zrobić, każdy musi uznać, że jesteśmy skazani na piekło za swoje grzechy i wierzyć w ewangelię objawioną w błękitnej, purpurowej i karmazynowej nici, tym samym otrzymując przebaczenie wszystkich grzechów raz na zawsze. Ewangelia, którą dał nam Bóg, jest ewangelią, która znajduje się w ewangelii prawdy, przedstawionej w błękitnej, purpurowej i karmazynowej nici oraz skręconym bisiorze. 
Wszyscy muszą wierzyć w tę ewangelię prawdy, ponieważ jeśli nie wierzą w prawdę zawartą w tej ewangelii, to nie mogą zostać uwolnieni od swoich grzechów. Ale ci, którzy wierzą w tę prawdę o zbawieniu, którą Bóg wypełnił poprzez ewangelię wody i Ducha, są wystarczająco godni, aby zostać zbawieni od wszystkich swoich grzechów i stać się dziećmi Bożymi. Dlatego, aby stać się tymi, którzy mogą stanąć przed Bogiem i modlić się do Niego, musimy najpierw uwierzyć w prawdę wody i Ducha, ewangelię przebaczenia grzechów. Kiedy jesteśmy zbawieni od wszystkich grzechów, znając prawdziwą ewangelię i wierząc w nią w naszych prawdziwych sercach, wtedy zyskujemy uprawnienia do modlitwy do Boga. Wiarę, która pozwala nam modlić się do Boga, osiąga się, wierząc w naszych sercach w ewangelię wody i Ducha, ewangelię od Boga.
Błędem jest modlić się do Boga bez wiary, która zna i wierzy w prawdę błękitnej, purpurowej i karmazynowej nici objawionej w zasłonie wejścia Przybytku. Taka wiara jest podobna do popełnienia grzechów bluźnierstwa i kpiny z Boga. Czemu mielibyśmy stać się wrogiem Boga, odrzucając w naszych sercach, wiarę w prawdę objawioną w Przybytku? 
Kiedy nie chcecie uwierzyć w Jezusa Chrystusa, który przyszedł przez prawdę błękitnej, purpurowej i karmazynowej nici, jest to dla was droga na skróty, aby stać się nieprzyjacielem Boga. Jest to akt potwornego niedowiarstwa, które sprzeciwia się Bogu. Dusze, które nadal popełniają grzech lekceważenia świętości Boga, to te, które nie wierzą w zbawienie, które Bóg dla nich spełnił, ale wierzą według własnych myśli i z własnej woli. Takie dusze to te, które okrywając się szatami z liści figowych zwanymi „hipokryzją”, gardzą miłością i miłosierdziem Bożym. 
Ale musisz zdać sobie sprawę, że chociaż ci ludzie mogą oszukiwać własne serca, nie mogą uciec od sądu Bożego. Z powodu takiej niewiary zostaną skazani poprzez sprawiedliwe prawo Boże, na straszliwą karę za grzech. Czemu? Ponieważ nie starali się poznać ewangelii wody i Ducha, którymi Pan zmył ich grzechy, ani uwierzyć w tę ewangelię. 
Kiedy nasze sumienia są brudne nawet w naszych oczach, jak możemy ukryć nasze grzechy przed świętym Bogiem? To po prostu niemożliwe! Każdy, kto stara się ukryć swoje grzechy, zostanie wykluczony z Bożej miłości i miłosierdzia. Ci, którzy oszukują własne serca, staną się złymi sługami diabła, którzy oszukują Boga i bliźnich. Sam pomysł, że mogą oszukać Boga, jest odbiciem ich arogancji wynikającej z ich zarozumiałych myśli. W rzeczywistości ci, którzy polegają na własnych myślach, są tymi, którzy rzucają wyzwanie ewangelii wody i Ducha i którzy z własnej woli starają się zostać sługami Szatana.
Ludzie muszą sobie uświadomić, że chociaż mogą oszukać własne serca, to nigdy nie mogą oszukać Boga. I muszą zmienić swoje myślenie, wierząc zgodnie ze Słowem Bożym. Jakże każdy mógłby zmyć swoje grzechy, nie wierząc w ewangelię wody i Ducha? Jak jest napisane, że zapłatą za grzech jest śmierć, żaden grzesznik, który zwodzi swoje serce przed Bogiem, nigdy nie ucieknie przed Bożym sądem. Jeśli uznamy Prawo Boże, jasne jest, że wszyscy jesteśmy skazani na piekło za nasze grzechy. W związku z tym wszyscy, którzy chcą przyjść do Boga, muszą zostać zbawieni, wierząc w prawdę ewangelii, która objawia się w wejściu Przybytku. 
Jednakże, ponieważ wielu nie zdało sobie sprawy z tego, że mają być potępieni za swoje grzechy, nie przyjęli także do swoich serc ewangelii zbawienia, która przyszła dzięki prawdzie błękitnej, purpurowej i karmazynowej nici, i w rezultacie wszyscy zmierzają do piekła. Bez względu na to, czy są już chrześcijanami, czy nie, ci, którzy nie wierzą w ewangelię wody i Ducha, spotkają się z taką samą karą. W związku z tym nie możemy oszukiwać własnego sumienia przed naszym Bogiem, ale poddać się w naszych sercach ewangelii wody i Ducha oraz uznać i wierzyć w tę ewangelię prawdy. 
 
 
Musimy Oczyścić Nasze Grzechy Poprzez Wiarę w Słowo Prawdy
 
Ludzie mają dwa sumienia: jedno to sumienie ciała, a drugie to sumienie wiary w odniesieniu do ewangelii prawdy. Musimy być uczciwi wobec tych dwóch domen, ale z tych dwóch w szczególności nie możemy nie mieć sumienia wiary, które uznaje ewangelię prawdy. Musimy zbadać sumienie naszej wiary przed Słowem Bożym; uwierzyć, że Jezus przyjął nasze grzechy, przyjąwszy chrzest, został potępiony na Krzyżu i w ten sposób nas zbawił; i zmyć tą wiarą grzechy naszych sumień. Złości mnie to, że nawet jeśli jest to prawda, która nie może być już bardziej konkretna, wciąż są ludzie, którzy nie wierzą w ewangelię prawdy.
Istnieje porządek wiary, który oczyszcza nasze sumienia. Po pierwsze, musimy rozpoznać i potwierdzić fakt, że jesteśmy skazani na piekło, a po drugie, musimy w naszych sercach uwierzyć, że nasz Zbawiciel przyszedł na tę ziemię, został ochrzczony przez Jana za nasze grzechy, umarł na Krzyżu, zmartwychwstał i w ten sposób zbawił nas od wszystkich grzechów. Grzesznicy muszą zostać wybawieni od swoich nieprawości i otrzymać życie wieczne dzięki wierze w ewangelię wody i Ducha, która w ten sposób objawia się w błękitnej, purpurowej i karmazynowej nici.
Pomimo tego, że musimy być zbawieni od naszych grzechów, niektórzy ludzie nadal nie wierzą, nawet jeśli wiedzą o przebaczeniu grzechów, które zostało wypełnione przez błękitną, purpurową i karmazynową nić. Jak mogą to robić? Z pewnością muszą być odpowiedzialni za wszystkie konsekwencje własnej niewiary. Gdybyśmy tylko poznali prawdę objawioną w błękitnej, purpurowej i karmazynowej nici, ale nie uwierzylibyśmy w nią, to nadal bylibyśmy grzeszni, a gdybyśmy nadal byli grzeszni, to czyż nie powinniśmy być sądzeni za nasze grzechy zgodnie z prawem Bożym? Każdy z nas, mężczyzna czy kobieta, wszyscy musieliśmy zostać zbawieni od grzechu, wierząc w sercu w prawdę zbawienia, które Bóg spełnił poprzez błękitną, purpurową i karmazynową nić. 
Ludzie muszą mieć taką wiarę, która zbawia ich od grzechów. Muszą mieć wiarę, która wierzy tylko w ewangelię wody i Ducha. Czy wierzysz w ewangelię objawioną w błękitnej, purpurowej i karmazynowej nici, że Pan wziął na Siebie wszystkie nasze grzechy, przyjąwszy chrzest i zbawił nas Swoją krwią na Krzyżu? Kiedy myślicie najpierw o sobie, czy przyznajecie, że rzeczywiście byliście skazani na piekło? Czy zdajesz sobie sprawę z tego, że nawet gdy byliśmy skazani na piekło, Pan mimo wszystko ocalił nas od naszych grzechów prawdą objawioną w błękitnej, purpurowej i karmazynowej nici? 
Musisz zdać sobie sprawę, że Pan przyszedł na tę ziemię, został ochrzczony i przelał Swoją krew, aby zająć się wszystkimi naszymi grzechami. Aby zmyć nasze grzechy, nasz Pan przyszedł na tę ziemię, wcielony w ludzkie ciało, przyjął za jednym razem wszystkie grzechy całej ludzkości na Swoje ciało, przyjmując chrzest od Jana w Jordanie w wieku 30 lat i raz na zawsze poniósł potępienie za grzech, będąc ukrzyżowanym i przelewając Swoją krew. Bóg natychmiast odpuścił wszystkie grzechy wierzących.
Możemy zostać zbawieni od wszystkich naszych grzechów, wierząc w prawdę, która objawia się w błękitnej, purpurowej i karmazynowej nici. Musimy zbadać i potwierdzić, czy ta prawda naprawdę nas zbawiła od wszystkich naszych grzechów. Musimy mieć wiarę, która wierzy w Jezusa Chrystusa, który przyszedł poprzez błękitną, purpurową i karmazynową nić jako Zbawiciel. Jak mówi Biblia: „Sercem bowiem wierzy się ku sprawiedliwości, a ustami wyznaje się ku zbawieniu” (List do Rzymian 10:10). W Liście do Rzymian 10:17 także napisano: „Wiara więc jest ze słuchania, a słuchanie – przez słowo Boże.” 
To Słowo Chrystusa mówi nam, że jesteśmy zbawieni przez wiarę w zbawienie, które wypełniło się błękitną, purpurową i karmazynową nicią. Przebaczenie grzechów nie jest czymś, co można osiągnąć poprzez wiarę własnymi myślami, ale jest to coś, co jest osiągane przez wiarę w naszych sercach w zbawienie, które nadeszło z błękitnej, purpurowej i karmazynowej nici. Wiara, która naprawdę może nas uwolnić od grzechu, to wiara, która wierzy w ewangelię wody i Ducha. 
Czy musimy więc modlić się do Boga, pokładając wiarę w tej prawdzie? Oczywiście! Musimy zawsze odmawiać wszystkie modlitwy i błagania w Duchu, przepasawszy nasze biodra prawdą (List do Efezjan 6:14,18). Ale czym w takim razie jest ta prawda? 
To ewangelia mówi nam, że nasz Pan przyszedł na tę ziemię, aby nas zbawić, został ochrzczony przez Jana Chrzciciela w wieku 30 lat, nosił wszystkie grzechy świata, Jego ręce i stopy zostały przybite do Krzyża, został opluty, przelał Swoją krew i w ten sposób zmył nasze grzechy. Musimy wyznać, że dzięki naszej wierze w tę prawdę dokonało się nasze przebaczenie grzechów. Nasz Pan zbawił nas od naszych grzechów, będąc potępionym za grzechy świata przez Swój chrzest i krew na Krzyżu. 
„Panie, umiłowałeś mnie tak bardzo, że uczyniłeś mnie dzieckiem Bożym”. W ten sposób musimy wyznać naszą wiarę. Kiedy wszystko, co mieliśmy, było po prostu grzechem, nasz Pan nadal dał nam uprawnienia do wejścia do Królestwa Niebieskiego, zmywając wszystkie nasze grzechy przez Swój chrzest i ukrzyżowanie. Wszyscy musimy wierzyć w tę prawdę i otrzymać życie wieczne. 
Czy jest jakiś powód, dla którego nie wierzycie w tę prawdę? Co do mnie, nie miałbym nic do powiedzenia, nawet gdyby Pan nie został w ten sposób ochrzczony, aby zbawić mnie od moich grzechów, a jednak dla mnie został ochrzczony, przelał Swoją krew i tym samym ocalił mnie od moich grzechów. I tak wierzę! Nie ma powodu, dla którego wszyscy nie mielibyśmy wierzyć w tę ewangelię. Jest oczywiste, że jeśli grzesznicy nie uwierzą w prawdę ewangelii wody i Ducha, z pewnością zostaną wrzuceni do piekła. Ale chcę, aby każdy z was został teraz zbawiony od grzechu poprzez wiarę w ewangelię błękitnej, purpurowej i karmazynowej nici.
Był czas, kiedy ja sam pozostawałem grzesznikiem, nawet gdy wyznawałem, że wierzę w Jezusa. Chcąc być dobrym chrześcijaninem, bardzo się starałem, aby żyć bez wstydu. Ale wbrew moim życzeniom ciągle grzeszyłem; jedyną pociechą było to, że kiedy porównywałem się z innymi, wydawało mi się, że jestem przynajmniej trochę lepszy od nich. Jednak sumienie powtarzało mi, że nadal mam grzech, a ponieważ według prawa Bożego zapłatą za grzech jest śmierć, byłem skazany na piekło za swoje winy.
Po dekadzie mojego znużonego i legalistycznego życia byłem prawie martwy duchowo. Jednak Bóg pobudził mnie łaską, że Jezus Chrystus przyjął za mnie chrzest i wziął na Siebie moje grzechy. Wziął na Siebie nie tylko moje grzechy, ale także wszystkie grzechy wszystkich ludzi na całym świecie. Następnie poniósł potępienie za te grzechy, niosąc je na Krzyż, będąc ukrzyżowanym i umierając na nim, zmartwychwstał i w ten sposób stał się moim prawdziwym Zbawicielem, który żyje nawet teraz. Kiedy poznałem tę ewangelię prawdy, nie mogłem w nią nie uwierzyć. A wierząc, że Jezus Chrystus stał się moim Bogiem zbawienia przez Swój chrzest i przelaną krew na Krzyżu, wszystkie moje grzechy zostały zmyte. Przez wiarę otrzymałem przebaczenie grzechów wprost do mojego serca. 
Nie dlatego, że dobrze znałem całe Słowo Boże, otrzymałem odpuszczenie grzechów, ale otrzymałem odpuszczenie, ponieważ znałem grzechy własnego sumienia, złożyłem je na Jezusa Chrystusa przez Jego chrzest i w głębi serca wierzyłem, że Jezus został skazany na Krzyżu jako zapłata za moje grzechy. To dlatego, że otrzymałem przebaczenie grzechów, teraz żyję, głosząc ewangelię. Ty i ja jesteśmy tacy sami; w rzeczywistości nie ma między nami żadnej różnicy. 
Tak jak wy, ja też byłem skazany na piekło i tak jak wy otrzymałem przebaczenie grzechów poprzez wiarę w tę samą ewangelię wody i Ducha. Wierząc w ewangelię, za pomocą której Pan zmył nasze grzechy, zarówno wy, jak i ja jesteśmy zbawieni poprzez wiarę. Dlatego dziękuję Panu. To dlatego, że w ten sposób mamy teraz sumienie wiary, otrzymując doskonałe przebaczenie grzechów przez wodę i Ducha, więc możemy teraz iść do Boga i modlić się do Niego, jako Jego własne dzieci, które otrzymały przebaczenie grzechów.
Ponieważ Biblia mówi nam, że zapach ołtarza kadzenia powstał ze świętego olejku namaszczenia i wonnego kadzidła, Jezus oczyścił nas, zmywając wszystkie nasze grzechy świętą ewangelią prawdy. W czasach Starego Testamentu lud Izraela musiał zrobić to kadzidło i spalić je na ołtarzu dokładnie tak, jak nakazał Bóg. Tak więc w Miejscu Świętym palono kadzidło, a jego aromat unosił się każdego dnia. To kadzidło oznacza modlitwę do Boga. 
W czasach Nowego Testamentu, abyście mogli spalić to kadzidło w Miejscu Świętym, musicie najpierw uwierzyć w ewangelię prawdy i otrzymać przebaczenie grzechów w swoich sercach. Innymi słowy, to poprzez wiarę w ewangelię prawdy można spalić kadzidło modlitwy. Jak inaczej moglibyśmy palić kadzidło w taki sam sposób, w jaki palono je w czasach Starego Testamentu? Jeśli elementy Przybytku, takie jak ołtarz całopalenia i ołtarz kadzenia, nie leżą teraz przed nami, jak moglibyśmy zrobić kadzidło i spalić je na ołtarzu? Możemy poprzez wiarę spalić kadzidło modlitwy, ponieważ Jezus Chrystus zmył nasze grzechy i zbawił nas. Ponieważ nasze serca zostały oczyszczone przez wiarę gdy otrzymaliśmy przebaczenie grzechów, możemy teraz palić kadzidło wznoszące się do Boga poprzez nasze żarliwe modlitwy.
Wierzymy, że przez całą naszą wiarę w ewangelię wody i Ducha wszystkie nasze grzechy zostały złożone na Jezusa Chrystusa i że Jezus Chrystus zamiast nas poniósł potępienie za nasze grzechy. Nasze serca stały się w ten sposób czyste. Odkąd wszystkie grzechy w naszych sercach zostały złożone na Jezusa, nasze serca poprzez wiarę zostały całkowicie oczyszczone, raz na zawsze. Jeśli wszystkie wasze grzechy zostały złożone na Jezusa poprzez chrzest, który On przyjął od Jana, to wszystkie wasze grzechy zostały oczyszczone i zmyte raz na zawsze, w waszych sercach nie ma już żadnego grzechu. Ponieważ nasze grzechy zostały zmyte i oczyszczone dzięki wierze w ewangelię, możemy teraz udać się do świętego Boga i poprosić o pomoc. To, że możemy modlić się do Boga, opiera się na naszej wierze, że otrzymaliśmy przebaczenie grzechów przez definitywną wiarę w ewangelię, która jest teraz tłem naszych szczerych serc.
Bracia i siostry, idźcie do ołtarza kadzenia i módlcie się nieustannie. „Ojcze, pomóż mi, proszę. W takiej sytuacji się znajduję i tego potrzebuję. Chcę głosić prawdziwą ewangelię i żyć sprawiedliwie, Ojcze. Chcę wieść cnotliwe życie, odpowiednie dla kogoś, kto naprawdę został oczyszczony z grzechu. I chcę przynosić owoce sprawiedliwości. Daj mi wiarę w Ciebie. Chcę żyć zgodnie z Twoją wolą”. Modlitwa w ten sposób polega na pytaniu o swoje potrzeby. Chodzi o proszenie o pomoc Boga zgodnie z Jego sprawiedliwością.
Prawdopodobnie masz też różne pasje i pragnienia. Ponieważ zostaliśmy sprawiedliwymi poprzez naszą wiarę w ewangelię wody i Ducha, teraz możemy prosić Boga o wszystko w naszej modlitwie. Ci, którzy potrafią modlić się do Boga o Jego pomoc, są szczęśliwi. Teraz, gdy wszyscy otrzymaliśmy przebaczenie grzechów dzięki wierze w ewangelię wody i Ducha, nie ma wątpliwości, że wszyscy możemy modlić się do Boga. 
Ci, którzy przez wiarę w Boga i ewangelię wody i Ducha otrzymali przebaczenie grzechów w swoich sercach, przynajmniej uzyskali uprawnienia, by udać się do świętego Boga i poprosić o Jego pomoc. Wszyscy nowonarodzeni wierzący nieuchronnie i instynktownie przychodzą, by modlić się o pomoc Ojca w ich życiu, tak jak dziecko woła o pomoc do swoich rodziców, kiedy ma kłopoty. Ich wiara, która przyniosła im odpuszczenie grzechów, to nie tylko wiara, która pozwala im nazywać Boga Ojcem, ale także wiara, która pozwala im modlić się o pomoc Ojca przez cały czas, jako Jego synowie i córki. Ponieważ Bóg rzeczywiście stał się naszym własnym Ojcem poprzez naszą wiarę, możemy teraz prosić o Jego pomoc poprzez naszą modlitwę zgodnie z naszymi potrzebami. 
Nie wiem, oczywiście, jakie były wasze osobiste modlitwy ani w jaki sposób zostały one spełnione przez Boga po otrzymaniu przebaczenia grzechów. Ale wiem, że kiedy modlimy się do Boga, aby pozwolił nam zjednoczyć się z Jego Kościołem i głosić ewangelię, On z pewnością odpowiada na naszą modlitwę. Właśnie w tym procesie przychodzimy modlić się za innych. Na początku każdy modli się tylko o potrzeby własnego ciała. Ale dzięki uczynkom Ducha Świętego zdajemy sobie sprawę, że pilnie potrzebujemy modlitwy za innych i dlatego zaczynamy się modlić o zbawienie innych dusz i szerzenie ewangelii wody i Duch na całym świecie. Czemu? Ponieważ modlitwy narodzonych ponownie świętych są prowadzone przez Ducha Świętego. Pan powiedział nam: „Ale szukajcie najpierw królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a to wszystko będzie wam dodane” (Ewangelia Mateusza 6:33).
Ale wśród narodzonych ponownie ci, którzy są jeszcze niedojrzali duchowo, nie wiedzą, jak modlić się o właściwe rzeczy, ponieważ nie doświadczyli jeszcze Bożej odpowiedzi na ich modlitwy. Dzieje się tak, ponieważ wciąż nie wiedzą, jak potężna jest wiara w sprawiedliwość Boga. Osoby małej wiary nie tylko nie wiedzą, czy ich modlitwy zostaną wysłuchane, czy też nie, ale ponadto prześladują ich wątpliwości. 
W związku z tym muszą modlić się razem z tymi, którzy uwierzyli przed nimi. Ci, których wiara jest młoda, wahają się modlić do Boga. A kiedy się modlą, proszą tylko o to, czego chcą - „daj mi, daj mi, daj mi”. Ale jeśli młodzi w wierze jednoczą się z Kościołem nawet bez wielkiej wiary w Boga, wciąż mogą nauczyć się, czym jest prawdziwa modlitwa, ponieważ ich poprzednicy wiary w Kościele modlą się o sprawiedliwość Bożą. Ponieważ Duch Święty daje wiarę modlitwy tym, którzy są zjednoczeni z Kościołem, stopniowo przychodzą oni modlić się o sprawiedliwość Bożą. „Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego” (List Jakuba 5:16).
Wiele pomagają wierne modlitwy narodzonych ponownie, którzy mają prawo modlić się do Boga. W rzeczywistości On odpowiada na modlitwy tych, którzy wierzą w Niego. Kiedy ludzie modlą się do Boga, aby ich modlitwy były odpowiedzią Ojca, muszą najpierw uwierzyć, że Bóg jest ich własnym Ojcem i że odpowiada na ich modlitwy dokładnie zgodnie z ich wiarą. W związku z tym, gdy poprzednicy wiary jednoczą się i modlą za tych, którzy podążają ich śladami i za prawe uczynki w głoszeniu ewangelii, doświadczają wielkich dzieł. Jeśli staniesz obok swoich poprzedników wiary, którzy wierzą w Boga, twoja wiara bardzo ci pomoże. Ponieważ Bóg wie, że potrzebujemy dużej pomocy nie tylko w zakresie łaski zbawienia, ale także w innych aspektach życia, odpowiada na nasze modlitwy. Dlatego wszyscy potrzebujemy wiary, która jest zjednoczona z Kościołem Bożym. 
Kiedy modlimy się o to, co podoba się Bogu, nasza wiara jest bardzo śmiała. Tak jak duchowe dzieci naśladujące modlitwę w końcu przyjmą takie modlitwy jako swoje własne i dojrzałe, możemy również modlić się później do Boga Ojca o nasze własne problemy. Ci, którzy w ten sposób naprawdę wierzą w Boga, z wiarą podążają ścieżką biegnącą za prawdziwą prawdą. Tak jak mówi Biblia, że sprawiedliwi będą żyć tylko przez wiarę, zaczynają oni żyć nie tylko dla siebie, ale dla zbawienia innych dusz.
Jak zdobyliśmy uprawnienia, by modlić się do Boga? Zasłużyliśmy na to, ponieważ narodziliśmy się ponownie dzięki wierze w ewangelię wody i Ducha, daną przez Boga. Tylko tym, którzy otrzymali przebaczenie grzechów przez wiarę w ewangelię wody i Ducha, dana jest odwaga wiary, która pozwala modlić się do Boga Ojca. Wiara jest darem od Boga. Zdobycie uprawnień do modlitwy oznacza otrzymanie wielkiego błogosławieństwa wiary od Boga. 
Jak myślisz, ilu spośród wielu wierzących chrześcijan na tej planecie może modlić się z taką wiarą? Niewielu! Jednym z najbardziej błogosławionych darów od Boga jest przede wszystkim to, że otrzymaliśmy wiarę, która zbawiła nas od naszych grzechów prawdą objawioną w błękitnej, purpurowej i karmazynowej nici. Po drugie, otrzymaliśmy moc i uprawnienia, aby modlić się do Boga jako Jego własne dzieci; a po trzecie, że doszliśmy do wiary, która pozwala nam żyć jako słudzy Boga.
 
 
Bóg Nie Odpowiada na Modlitwy Grzeszników
 
Niektórzy grzesznicy, nawet jeśli wyznają, że wierzą w Jezusa, modlą się do Boga, aby zmył ich grzechy, wspinając się na jakąś górę i nieustannie wykrzykując imię Pana. Nawet w zimne i wietrzne noce wciąż wspinają się na jakąś górę, przykrywając swoje ciała plastikowymi kocami i chociaż często są bojaźliwi, nadal modlą się żarliwie z całym oddaniem. Ale ich modlitwy brzmią nieszczerze w pustej przestrzeni. 
Chociaż modlą się całą noc, nie mają żadnej wiary, że Bóg naprawdę odpowie na ich modlitwy. Powodem, dla którego modlą się z takim oddaniem, pomimo braku wiary, jest to, że modlą się, aby pokazać się innym, jest to jedynie na pokaz. Ich modlitwy są modlitwami bez odpowiedzi. W rzeczywistości wiedzą w swoim sumieniu, że ich modlitwy nie docierają do Boga, ponieważ nadal mają grzech w sercu. Ponieważ nie otrzymali jeszcze przebaczenia grzechów, nie ma odpowiedzi na ich liczne modlitwy, bez względu na to, jak bardzo się modlą, płaczą i lamentują, wrzeszczą z całych sił i robią różne rzeczy, aby prosić Boga o to, co chcą. 
Muszą zdać sobie sprawę, że warunek wstępny, aby modlić się do Boga, jest spełniony tylko wtedy, gdy najpierw otrzymają przebaczenie grzechów. Ale ponieważ wielu grzeszników nie ma innego wyjścia, dopóki nie poznają ewangelii wody i Ducha, nie mogą nic na to poradzić i nadal prowadzą życie w wierze jako grzesznicy. Kiedy ludzie nie są oczyszczeni raz na zawsze przez wiarę w głębi serca w ewangelię wody i Ducha, daną przez Pana, wtedy ich modlitwy są w rzeczywistości daremne. Ilekroć grzesznicy próbują modlić się do Boga, ich sumienia krzyczą: „Myślisz, że twoje modlitwy dotrą do Boga? Możesz pomarzyć o tym! Wszystkie są na próżno!” Więc nawet gdy modlą się do Boga: „Daj mi to, daj mi tamto”, ich modlitwy są w rzeczywistości daremne. 
„Zanim zaczniesz modlić się do Mnie, najpierw przyjmij odpuszczenie grzechów”. Taka jest wola Boga. Kiedy ci, którzy nie otrzymali przebaczenia grzechów, modlą się do Boga, uświadamiają sobie z własnego doświadczenia, że ich sumienie nie zgadza się z ich rozumem. Kiedy grzesznicy się modlą, powtarzają: „Daj mi to, Panie, i to mi daj”, ale nie ma odpowiedzi na ich modlitwy. Wręcz przeciwnie, ich sumienie mówi im tylko: „Nie ma mowy! Twoje modlitwy pozostaną bez odpowiedzi, ponieważ jesteś grzeszny!” Jeśli nawet w swoim sumieniu grzesznicy nie mogą tolerować swojej wiary, jak mogliby oszukać Boga, jak mogliby zostać przez Niego uznani i jak mógłby odpowiedzieć na ich modlitwy? Grzesznicy po prostu nie mają uprawnień, by modlić się do Boga. A wręcz przeciwnie, nawet ich własne serca nie ufają ich modlitwom.
 
 
Nasze Modlitwy Będą Wysłuchane, Kiedy Staniemy Się Sprawiedliwymi Poprzez Wiarę
 
Modlitwy wielu, którzy byli wcześniej grzesznikami, zaczynają być wysłuchiwane, kiedy otrzymują przebaczenie grzechów poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha, która objawia się w błękitnej, purpurowej i karmazynowej nici Przybytku. Ci, którzy wierzą w ewangelię wody i Ducha w głębi serca, sami w sobie mogą być niedoskonali, ale mogą udać się do Boga poprzez wiarę, a poprzez wiarę mogą śmiało modlić się do Niego, prosząc Go o swoje potrzeby. Kiedy ci, którzy otrzymali przebaczenie grzechów poprzez wiarę, modlą się do Boga zgodnie z Jego wolą, wtedy mogą się odważnie modlić.
Ale kiedy modlą się o własne potrzeby, czasami czują się nieodpowiednio. Najszczęśliwsi jesteśmy my, sprawiedliwi, kiedy modlimy się o szerzenie ewangelii wody i Ducha innym duszom. Kiedy modlimy się o dynamiczne rozprzestrzenianie się ewangelii, bez przeszkód ze strony ciała, możemy pokonać przeszkody wynikające z naszych ograniczeń poprzez modlitwy wiary. Ale czasami czujemy się sfrustrowani, kiedy nie jesteśmy w stanie pokonać takich przeszkód wiarą. W takich chwilach jedyne, co możemy zrobić, to modlić się i wierzyć, że Bóg w końcu odpowie. I rzeczywiście, z czasem będziemy świadkami, że Bóg rzeczywiście wysłuchał tej modlitwy. 
To, co musimy zrobić, to modlić się, a potem czekać, a nie dziwić się z niecierpliwością, dlaczego nie odpowiada na nasze modlitwy od razu. Bóg chce, abyśmy modlili się poprzez wiarę, a my wierzymy, że jeśli nasze modlitwy są zgodne z wolą Bożą, to On odpowie na nie, gdy nadejdzie czas. Kiedy otrzymamy przebaczenie grzechów poprzez wiarę i kiedy modlimy się poprzez wiarę w naszym życiu, wtedy z pierwszej ręki dowiadujemy się, że wiele z naszych modlitw zostaje rzeczywiście wysłuchanych. 
Ale czy żyliście wiarą w ten sposób? Jeśli tak, to naprawdę możecie modlić się do Boga. Kiedy ponownie patrzymy na siebię, zdajemy sobie sprawę, że byliśmy skazani na piekło, a także raz jeszcze zdajemy sobie sprawę, że możemy się modlić tylko poprzez otrzymanie przebaczenia grzechów, poprzez naszą wiarę w ewangelię wody i Ducha. W związku z tym musimy z całą pewnością pamiętać, że ci, którzy mogą się modlić, to ci, którzy otrzymali przebaczenie grzechów, wierząc, że Pan zmył wszystkie grzechy ich całego życia ewangelią wody i Ducha.
Wśród tych, którzy się jeszcze nie narodzili na nowo, jest wielu ludzi, którzy są z siebie tak dumni. A wy? Czy macie z czego być dumni? Czy macie silne ramiona? Czy wasze nogi są mocne? Bez względu na to, jak silne mogą być nasze ciała, nie są one w stanie wytrzymać nawet zwykłych wirusów powodujących przeziębienie ani przez długi czas nie są w stanie oprzeć się jakiejkolwiek nieznacznie większej sile fizycznej, uwydatniając swoje prawdziwe słabości. Czy zdajesz sobie sprawę, jak słabi są ludzie? Możemy umrzeć od pojedynczego ugryzienia komara lub paść martwym, będąc trafionym spadającym kamieniem podczas spaceru. Jesteśmy niczym. Jeśli ktoś wypowie jedno zdanie, które rani naszą dumę, nasze serca mogą zostać zranione tak bardzo, że staniemy się na wpół martwi. Czy tak nie jest? Oczywiście, że jest! 
Ile osób umiera przed ukończeniem 60 lat? Jest niezliczona liczba ludzi, którzy umierają nawet przed osiągnięciem trzydziestki. Takie słabe istoty to nikt inny jak ludzie. Wieczna siła człowieka nie została nigdzie odnaleziona. Czy zatem takie słabe istoty powinny być zatwardziałe w swoich sercach i nie wierzyć w Słowo Boże wewnątrz ich serc? Nie mający nic z czego mogą być dumni oraz udający, że są silni - oto czym są ludzie.
W związku z tym musimy zdać sobie sprawę z naszych własnych słabości, rozpoznać nasze niedoskonałości i grzechy, wierzyć w naszych sercach w ewangelię prawdy wypełnioną przez błękitną, purpurową i karmazynową nić, a tym samym zdobyć uprawnienia, aby modlić się do Boga. Musimy wierzyć w Boga. Aby mieć w sercu tę wiarę, która podoba się Bogu, ludzie muszą wierzyć w ewangelię wody i Ducha, ale jest zbyt wielu, którzy nadal w nią nie wierzą. Czy mógłbyś zasłużyć na prawo modlenia się do Boga poprzez inną ewangelię niż ewangelia wody i Ducha? Czy wasze grzechy zostałyby zmazane, gdyby Jezus, przyszedłszy na tę ziemię, nie wziął waszych grzechów przez chrzest dla was? Czy moglibyście złożyć swoje grzechy serca na Jezusa i zmyć je, nie wierząc w chrzest, który Jezus przyjął? 
Odpowiedzi brzmią: nie, nie i absolutnie nie! To dlatego, że Jezus wziął na Siebie grzechy świata chrztem otrzymanym od Jana, został ukrzyżowany i poniósł potępienie za wszystkie grzechy Swoją własną krwią. Czy więc mógłbyś zostać zbawiony bez chrztu Jezusa i Krzyża? Oczywiście, że nie! To, że Jezus został ochrzczony, aby zmyć nasze grzechy, oznaczało wzięcie na zawsze naszych grzechów i zmazanie ich. Został ukrzyżowany, aby ponieść karę za nasze grzechy. To dzięki wierze w tę prawdę ewangelii wody i Ducha zostaliśmy oczyszczeni ze wszystkich naszych grzechów.
W ten sposób możemy w każdej chwili przyjść do Boga i śmiało wyznać: „Panie, jestem tak niedoskonały, ale ponieważ zbawiłeś mnie Swoją wodą i krwią, jestem teraz bezgrzeszny. Przyszedłeś na tę ziemię, wziąłeś na Siebie wszystkie grzechy, przyjmując chrzest, zaniosłeś te grzechy świata na Krzyż, zostałeś za nie ukarany i zmartwychwstałeś. Robiąc to, Panie, stałeś się naprawdę moim Bogiem Zbawienia. Dzięki mojej wierze w tę prawdę wierzę w Ciebie”. Innymi słowy, kiedy zachowujemy wiarę, możemy zawsze iść do Boga i modlić się do Niego pomimo naszych niedoskonałości. Możemy modlić się o rozszerzenie Jego Królestwa, możemy modlić się za naszych braci i siostry i możemy modlić się za inne dusze, które jeszcze nie otrzymały przebaczenia grzechów.
Tylko wtedy, gdy ludzie uwierzą w ewangelię wody i Ducha, zawsze będą mogli żyć bez wstydu. Ale nie mając wiary w ewangelię wody i Ducha, niektórzy ludzie mogą próbować wypełnić pustkę czymś innym - powinniście zdać sobie sprawę, że takie wysiłki są całkowicie daremne. Dlatego ich serca są strapione i udręczone, czyniąc ich życie nie do zniesienia. Czy to w prawdę, czy w kłamstwa, każdy chce w coś wierzyć. Rozważcie siebie. 
Zbadajcie siebie, aby zobaczyć, czy naprawdę wierzycie w Pana z wiarą, która wierzy w ewangelię wody i Ducha, czy też nie wierzycie w tę ewangelię wody i Ducha. Pan zmył wasze grzechy wodą i krwią - czy jeśli w to uwierzycie, czy w waszych sercach będzie nadalm grzech? Jeśli naprawdę wierzycie w tę ewangelię wody i Ducha, w głębi swoich serc i dusz, to z pewnością nie macie żadnego grzechu. Z całą wiarą w tę prawdę przyjmijcie teraz prawdziwe przebaczenie grzechów.
Ponieważ Bóg dał nam przebaczenie grzechów przez prawdę objawioną w błękitnej, purpurowej i karmazynowej nici oraz skręconym bisiorze, otrzymaliśmy to wieczne przebaczenie grzechów. Z tego powodu ci, którzy wierzą w tę prawdę, stali się dziećmi Bożymi, odzianymi w łaskę, która pozwala im przyjść do Niego. Dlatego musimy się wzajemnie kochać, rozumieć swoje niedoskonałości, służyć dziełu Bożemu do końca, a potem iść do Niego i stanąć przed Jego obecnością.
Ci, którzy otrzymali przebaczenie grzechów, miłują wszystkich grzeszników. Serca sprawiedliwych pragną, aby każdy grzesznik poznał prawdę objawioną w błękitnej, purpurowej i karmazynowej nici, i narodził się ponownie. Ale są ludzie, którzy tak naprawdę nie potrafią kochać ludzi. Są to zaciekli grzesznicy—chrześcijanie, którzy oszukują własne sumienia wiary i łudzą się, że wierzą w Boga, chociaż nadal pozostają grzeszni. 
Wierząc w ewangelię wody i Ducha oraz otrzymując przebaczenie grzechów w naszych sercach, wszyscy musimy bronić naszego sumienia wiary. Dobrze biegnijmy w naszym wyścigu do końca, zachowując nasze sumienie wiary i nie tracąc wiary. A kiedy wydaje się, że ktoś przeżywa duchowe trudności, pomagajcie sobie nawzajem i trzymajcie się mocno. Bez względu na to, co się stanie, sprawiedliwym nie wolno opuszczać Kościoła. Jeśli sprawiedliwi opuszczą Kościół Boży, umrą natychmiast. Opuszczenie Kościoła Bożego jest jak utrata własnego domu. Utrata domu jest utratą schronienia, więc wasze serca nie znajdą nigdzie odpoczynku ani pocieszenia, a na końcu umrzecie. 
Kościół Boży to miejsce, w którym Jego owce są karmione, znajdują odpoczynek i ulgę. W związku z tym, gdy owce tracą siły i stają się zbyt zmęczone, Kościół Boży pomaga im wzmocnić serca słuchaniem Słowa. Kiedy przyjmiecie Słowo wierząc w swoich sercach, wtedy Duch Święty w was będzie się radował, wasze serca również zostaną wzmocnione i jako ostateczny rezultat otrzymacie życie wieczne. 
Wszyscy sprawiedliwi dziękują Bogu. Dziękujemy Panu, że po to, abyśmy mogli się modlić, dał nam ewangelię wody i Ducha. Alleluja! Modlę się do żywego Boga, aby pozwolił nam Mu ufać i żyć wiarą.