Κηρύγματα

Θέμα 3: Το Ευαγγέλιο του Ύδατος και του Πνεύματος

[3-1] (Ιωάννης 8:1-12) Η αιώνια λύτρωση

(Ιωάννης 8:1-12)
«Ο δε Ιησούς υπήγεν εις το όρος των Ελαιών. Και την αυγήν ήλθε πάλιν εις το ιερόν, και πας ο λαός ήρχετο προς αυτόν· και καθίσας εδίδασκεν αυτούς. Φέρουσι δε προς αυτόν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι γυναίκα συλληφθείσαν επί μοιχεία, και στήσαντες αυτήν εν τω μέσω, λέγουσι προς αυτόν, Διδάσκαλε, αύτη η γυνή συνελήφθη επαυτοφώρω μοιχευομένη. Εν δε τω νόμω ο Μωϋσής προσέταξεν ημάς να λιθοβολώνται αι τοιαύται· συ λοιπόν τι λέγεις; Έλεγον δε τούτο δοκιμάζοντες αυτόν, διά να έχωσι να κατηγορώσιν αυτόν.
Ο δε Ιησούς κύψας κάτω, έγραφε διά του δακτύλου εις την γην. Και επειδή επέμενον ερωτώντες αυτόν, ανακύψας είπε προς αυτούς, Όστις από σας είναι αναμάρτητος, πρώτος ας ρίψη τον λίθον επ' αυτήν. Και πάλιν κύψας κάτω, έγραφεν εις την γην. Εκείνοι δε ακούσαντες, και υπό της συνειδήσεως ελεγχόμενοι, εξήρχοντο εις έκαστος, αρχίσαντες από των πρεσβυτέρων έως των εσχάτων· και έμεινε μόνος ο Ιησούς και η γυνή ισταμένη εν τω μέσω.
Ανακύψας δε ο Ιησούς, και μη ιδών μηδένα πλην της γυναικός, είπε προς αυτήν, Γύναι, πού είναι εκείνοι οι κατήγοροί σου; δεν σε κατεδίκασεν ουδείς; Και εκείνη είπεν, Ουδείς, Κύριε. Και ο Ιησούς είπε προς αυτήν, Ουδέ εγώ σε καταδικάζω· ύπαγε, και εις το εξής μη αμάρτανε.
Πάλιν λοιπόν ο Ιησούς ελάλησε προς αυτούς, λέγων, Εγώ είμαι το φως του κόσμου· όστις ακολουθεί εμέ, δε θέλει περιπατήσει εις το σκότος, αλλά θέλει έχει το φως της ζωής».
 
 
Πόση αμαρτία εξάλειψε ο Ιησούς;
Όλες τις αμαρτίες του κόσμου
 
Ο Ιησούς μας έδωσε αιώνια λύτρωση. Δεν υπάρχει κανένας σ’ αυτό τον κόσμο που δε μπορεί να λυτρωθεί αν πιστεύει στον Ιησού ως Σωτήρα του. Εκείνος μας λύτρωσε όλους. Αν υπάρχει κάποιος αμαρτωλός που αγωνιά για τις αμαρτίες του, είναι επειδή δεν καταλαβαίνει ότι ο Ιησούς τον έχει ελευθερώσει από όλες τις αμαρτίες με το βάπτισμά Του.
Πρέπει όλοι να γνωρίσουμε και να πιστέψουμε το μυστικό της σωτηρίας. Ο Ιησούς ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μας με το βάπτισμά Του, σήκωσε την τιμωρία για τις αμαρτίες μας και πέθανε πάνω στον Σταυρό για μας.
Πρέπει να πιστέψεις στη σωτηρία εξ ύδατος και Πνεύματος, την αιώνια λύτρωση από όλες τις αμαρτίες. Πρέπει να πιστέψεις στη μεγάλη Του αγάπη, που ήδη σε έχει κάνει δίκαιο. Πίστεψε στο έργο που έκανε για τη σωτηρία σου στον Ιορδάνη ποταμό και στον Σταυρό.
Ο Ιησούς γνώριζε ακόμα και όλες τις κρυφές αμαρτίες μας. Μερικοί άνθρωποι έχουν μια παρανόηση σχετικά με την αμαρτία. Νομίζουν ότι μερικές αμαρτίες δε μπορούν να λυτρωθούν. Ο Ιησούς έχει λυτρώσει όλες τις αμαρτίες, κάθε μία από αυτές χωριστά.
Δεν υπάρχει ούτε μία αμαρτία σ’ αυτό τον κόσμο που την άφησε απ’ έξω. Επειδή έχει λυτρώσει όλες τις αμαρτίες σ’ αυτό τον κόσμο, δεν υπάρχουν πλέον αμαρτωλοί. Ξέρεις το ευαγγέλιο που λύτρωσε όλες τις αμαρτίες σου, ακόμα και τις αμαρτίες που θα κάνεις στο μέλλον; Πίστεψε το και σώσου. Και επίστρεψε στη δόξα του Θεού.
 
 
Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΠΟΥ ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ ΕΝΩ ΕΠΡΑΤΤΕ ΜΟΙΧΕΙΑ
 
Πόσοι άνθρωποι στον κόσμο διαπράττουν μοιχεία;
Όλοι οι άνθρωποι
 
Στο κεφάλαιο 8 του Ευαγγελίου του Ιωάννη υπάρχει μια γυναίκα που συνελήφθη ενώ έπραττε μοιχεία. Και βλέπουμε πώς σώθηκε από τον Ιησού. Θα θέλαμε να μοιραστούμε τη χάρη που πήρε αυτή η γυναίκα. Δεν είναι λάθος να πούμε ότι όλα τα ανθρώπινα όντα διαπράττουν μοιχεία σε όλη τους τη ζωή. Κάθε ψυχή μοιχεύει.
Αν δεν το βλέπεις έτσι, είναι επειδή το κάνουμε τόσο συχνά που φαίνεται σαν να μην συμβαίνει. Γιατί; Ζούμε με τόση πολλή μοιχεία στη ζωή μας.
Βλέπω τη γυναίκα και σκέφτομαι αν υπάρχει ένας ανάμεσά μας που δεν έχει διαπράξει μοιχεία. Δεν υπάρχει ούτε ένας που δεν διέπραξε μοιχεία όπως εκείνη η γυναίκα που συνελήφθη. Όλοι μας. Απλά εμείς προσποιούμαστε ότι δεν το έχουμε κάνει.
Νομίζετε ότι έχω λάθος; Όχι, δεν έχω λάθος. Κοιτάξτε προσεκτικά μέσα σας. Καθένας στην επιφάνεια της γης το έχει κάνει. Διαπράττουν μοιχεία όταν κοιτάζουν τις γυναίκες στο δρόμο, στις σκέψεις τους και στις πράξεις τους, κάθε στιγμή και οπουδήποτε.
Απλά δεν αντιλαμβάνονται ότι το κάνουν. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που δεν το αναγνωρίζουν μέχρι τη μέρα που πεθαίνουν, ότι έχουν διαπράξει μοιχεία αναρίθμητες φορές στη ζωή τους. Όχι μόνο εκείνοι που συλλαμβάνονται, αλλά και όλοι εμείς που ποτέ δεν μας έχουν συλλάβει. Όλοι οι άνθρωποι το κάνουν μέσα στο νου τους και με τις πράξεις τους. Δεν είναι αυτό πραγματικότητα στη ζωή μας;
Εκπλήσσεσαι; Όμως είναι η αλήθεια. Απλά το αποσιωπούμε επειδή ντρεπόμαστε. Πιστεύω ότι οι άνθρωποι αυτές τις μέρες διαπράττουν μοιχεία όλη την ώρα αλλά δεν αντιλαμβάνονται ότι το κάνουν.
Οι άνθρωποι διαπράττουν μοιχεία και μέσα στις ψυχές τους. Εμείς, που δημιουργηθήκαμε από τον Θεό, ζούμε πάνω σ’ αυτή τη γη χωρίς ποτέ να παραδεχτούμε ότι διαπράττουμε μοιχεία μέσα στις ψυχές μας. Η λατρεία άλλων θεών είναι μια πνευματική μοιχεία επειδή ο Θεός είναι ο μόνος Σύζυγος όλης της ανθρωπότητας.
Η γυναίκα που την έπιασαν επ’ αυτοφώρω να μοιχεύεται, ήταν ένα ανθρώπινο ον όπως οι υπόλοιποι από εμάς, και έλαβε τη χάρη του Θεού όπως κι εμείς που έχουμε λυτρωθεί. Αλλά οι υποκριτές Φαρισαίοι την έστησαν στη μέση και την έδειχναν με το δάχτυλό τους σαν δικαστές, και ήταν έτοιμοι να ρίξουν επάνω της πέτρες. Ήταν έτοιμοι να την γελοιοποιήσουν και να την καταδικάσουν, λες και οι ίδιοι ήταν καθαροί, λες και ποτέ δεν είχαν διαπράξει μοιχεία.
Φίλοι μου Χριστιανοί, εκείνοι που γνωρίζουν τους εαυτούς τους ότι είναι μια μάζα από αμαρτία, δεν κρίνουν τους άλλους ενώπιον του Θεού. Αντίθετα, επειδή γνωρίζουν ότι κι αυτοί διαπράττουν αμαρτία σε όλη τη ζωή τους, δέχονται τη χάρη του Θεού η οποία έχει λυτρώσει όλους μας. Μόνο εκείνοι που αντιλαμβάνονται ότι διαπράττουν αμαρτία συνεχώς, είναι κατάλληλοι για να λυτρωθούν από τον Θεό.
 
 
ΠΟΙΟΙ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΤΗ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ;
 
Ποιος δέχεται τη χάρη του Θεού;
Ο ανάξιος
 
Δέχεται τη χάρη εκείνος που έχει καθαρή ζωή, χωρίς να μοιχεύει, ή δέχεται τη χάρη ο ανάξιος που έπραξε την αμαρτία; Εκείνος που αμάρτησε είναι εκείνος που δέχεται την άφθονη χάρη της λύτρωσής Του. Δέχονται την απολύτρωση εκείνοι που δε μπορούν να βοηθήσουν τους εαυτούς τους, εκείνοι που είναι αδύναμοι και αβοήθητοι. Εκείνοι είναι που αποκτούν τη χάρη Του.
Εκείνοι που νομίζουν ότι είναι χωρίς αμαρτία δε μπορούν να λυτρωθούν. Πώς μπορούν να δεχτούν τη χάρη της λύτρωσής Του όταν δεν υπάρχει τίποτα για να λυτρωθεί;
Οι γραμματείς και Φαρισαίοι έσυραν τη γυναίκα που πιάστηκε να μοιχεύεται ενώπιον του Ιησού, την έστησαν στη μέση και Τον ρώτησαν, «Δάσκαλε, αύτη η γυνή συνελήφθη επ’ αυτοφώρω μοιχευομένη. Τι έχεις να πεις;» Γιατί έφεραν την γυναίκα μπροστά στον Χριστό και Τον δοκίμαζαν;
Και οι ίδιοι είχαν διαπράξει μοιχεία πολλές φορές, όμως προσπαθούσαν να την κρίνουν και να την σκοτώσουν μέσω του Ιησού και προσπαθούσαν να ρίξουν επάνω Του την κατηγόρια.
Ο Ιησούς γνώριζε τι υπήρχε στο νου τους και γνώριζε τα πάντα σχετικά με αυτή τη γυναίκα. Γι’ αυτό είπε, «Όστις από σας είναι αναμάρτητος, πρώτος ας ρίψη τον λίθον επ' αυτήν». Τότε οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, αρχίζοντας από το μεγαλύτερο ως τον μικρότερο, έφυγαν ο ένας μετά τον άλλο και έμεινε μόνος ο Ιησούς και η γυναίκα.
Εκείνοι που έφυγαν ήταν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, οι θρησκευτικοί ηγέτες. Ήταν έτοιμοι να δικάσουν τη γυναίκα που είχε πιαστεί να μοιχεύει, λες και οι ίδιοι δεν ήταν αμαρτωλοί.
Ο Ιησούς διακήρυξε την αγάπη Του σ’ αυτό τον κόσμο. Εκείνος ήταν η Δύναμη της αγάπης. Ο Ιησούς έδωσε στους ανθρώπους τροφή, ανάστησε τους νεκρούς, έδωσε ξανά τη ζωή στο γιο της χήρας, ζωοποίησε τον Λάζαρο, θεράπευσε τους λεπρούς και έκανε θαύματα για χάρη των φτωχών. Και επίσης ανέλαβε όλες τις αμαρτίες από όλους τους αμαρτωλούς και τους έδωσε σωτηρία.
Ο Ιησούς μας αγαπάει. Εκείνος είναι ο παντοδύναμος που μπορεί να κάνει τα πάντα, αλλά οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς Τον θεωρούσαν ως εχθρό τους. Γι’ αυτό Του έφεραν τη γυναίκα για να Τον δοκιμάσουν.
Ρώτησαν, «Δάσκαλε, στο νόμο ο Μωϋσής μας πρόσταξε αυτές να λιθοβολούνται, Αλλά τι λες εσύ;» Νόμιζαν ότι θα τους έλεγε να την λιθοβολήσουν. Γιατί; Αν έπρεπε να δικάζουμε σύμφωνα με ό,τι είναι γραμμένο (το γράμμα) στο Νόμο του Θεού, όλοι οι άνθρωποι που έπραξαν μοιχεία θα έπρεπε να λιθοβοληθούν για να πεθάνουν χωρίς εξαίρεση.
Όλοι πρέπει να λιθοβοληθούν και όλοι είναι προορισμένοι για τον άδη. Ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Ωστόσο, ο Ιησούς δεν τους είπε να τη λιθοβολήσουν, αντίθετα τους είπε, «Όστις από σας είναι αναμάρτητος, πρώτος ας ρίψη τον λίθον επ' αυτήν».
 
Γιατί μας έδωσε ο Θεός τα 613 άρθρα του Νόμου;
Για να παραδεχτούμε ότι είμαστε αμαρτωλοί
 
Ο Νόμος φέρνει την οργή. Ο Θεός είναι άγιος και έτσι είναι ο Νόμος Του. Ο Άγιος Νόμος ήρθε σε μας με 613 άρθρα. Ο λόγος που ο Θεός μας έδωσε τα 613 άρθρα του Νόμου, είναι για να μας κάνει να παραδεχτούμε ότι είμαστε αμαρτωλοί· ότι είμαστε ατελή όντα. Μας διδάσκει ότι πρέπει να αποβλέψουμε στη χάρη του Θεού για να λυτρωθούμε. Αν δεν το ξέρουμε αυτό και σκεφτόμαστε μόνο ό,τι είναι γραμμένο (το γράμμα), θα έπρεπε όλοι να λιθοβοληθούμε μέχρι θανάτου, όπως ακριβώς και η γυναίκα που πιάστηκε να μοιχεύεται.
Οι γραμματείς και Φαρισαίοι που δεν ήξεραν την αλήθεια του Νόμου Του, ίσως σκέφτονταν ότι μπορούσαν να λιθοβολήσουν τη γυναίκα και ίσως κι εμάς επίσης. Ποιος μπορεί να ρίξει πέτρες στην αβοήθητη γυναίκα; Ακόμη και αν πιάστηκε να μοιχεύεται, κανένας σ’ αυτό τον κόσμο δε μπορούσε να της ρίξει πέτρες.
Αν η γυναίκα και καθένας από μας κρινόταν μόνο σύμφωνα με το Νόμο, και εμείς όπως και η γυναίκα θα δεχόμασταν μια τρομερή τιμωρία. Αλλά ο Ιησούς μας έσωσε, εμάς που είμαστε αμαρτωλοί, από τις αμαρτίες μας και από τη δίκαιη τιμωρία. Αν ο Νόμος του Θεού πρόκειται να εφαρμοστεί αυστηρά κατά γράμμα, ποιος από μας μπορούσε να μείνει ζωντανός, με όλες τις αμαρτίες που έχουμε; Κάθε ένας από μας θα κατέληγε στον άδη.
Αλλά οι γραμματείς και Φαρισαίοι γνώριζαν από τον Νόμο μόνο ό,τι ήταν γραμμένο. Αν ο Νόμος Του εφαρμοζόταν σωστά, θα σκότωνε το ίδιο βέβαια τόσο τον αμαρτωλό όσο και εκείνον που θα τον έκρινε. Στην πραγματικότητα, ο Νόμος του Θεού δόθηκε στους ανθρώπους έτσι ώστε να αντιληφθούν τις αμαρτίες τους, αλλά υπέφεραν επειδή παρανόησαν και τον εφάρμοσαν κακώς.
Οι σημερινοί Φαρισαίοι, όπως και οι Φαρισαίοι της Βίβλου, γνωρίζουν μόνο το Νόμο όπως είναι γραμμένος (το γράμμα). Πρέπει να καταλάβουν τη χάρη, τη δικαιοσύνη και την αλήθεια του Θεού. Πρέπει να διδαχτούν το ευαγγέλιο της λύτρωσης για να σωθούν.
Οι Φαρισαίοι είπαν, «Εν τω νόμω ο Μωϋσής προσέταξεν ημάς να λιθοβολώνται αι τοιαύται. Συ λοιπόν τι λέγεις;». Ρωτούσαν ενώ κρατούσαν κρυφά πέτρες. Ήταν σχεδόν βέβαιοι ότι ο Ιησούς δε θα είχε τίποτα να πει γι’ αυτό. Περίμεναν ότι ο Ιησούς θα έπαιρνε το μέρος τους.
Αν ο Ιησούς είχε κρίνει σύμφωνα με το Νόμο (το γράμμα), θα είχε λιθοβοληθεί και Αυτός από αυτούς. Σκοπός τους ήταν να λιθοβολήσουν και τους δύο (την γυναίκα και τον Ιησού). Αν ο Ιησούς τους είχε πει να μην λιθοβολήσουν τη γυναίκα, θα έλεγαν ότι ο Ιησούς είχε περιφρονήσει το Νόμο του Θεού, και θα Τον λιθοβολούσαν για βλασφημία. Τι φοβερό ήταν το σχέδιό τους!
Αλλά ο Ιησούς έσκυψε κάτω και έγραψε στο έδαφος με το δάχτυλό Του, και εκείνοι εξακολουθούσαν να Τον ρωτούν, «Εσύ τι λες; Τι γράφεις στο έδαφος; Απάντησε στην ερώτησή μας. Τι λες λοιπόν;» Έδειχναν με τα δάχτυλά τους στον Ιησού και εξακολουθούσαν να Τον ενοχλούν.
Ο Ιησούς σηκώθηκε και τους είπε ότι έπρεπε να ρίξει την πρώτη πέτρα εκείνος από ανάμεσά τους που ήταν αναμάρτητος. Ύστερα έσκυψε πάλι κάτω και συνέχισε να γράφει στο έδαφος. Τότε εκείνοι που Τον άκουσαν, έχοντας ελεγχθεί από τη συνείδησή τους, έφυγαν ο ένας μετά τον άλλον, αρχίζοντας από τον μεγαλύτερο μέχρι τον μικρότερο. Και ο Ιησούς απέμεινε μόνος, με τη γυναίκα να στέκεται μπροστά Του.
 
 
ΟΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΜΑΡΤΗΤΟΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΑΣ, ΑΣ ΡΙΞΕΙ ΠΡΩΤΟΣ ΤΗΝ ΠΕΤΡΑ
 
Πού είναι γραμμένες οι αμαρτίες;
Στην πλάκα της καρδιάς μας και στα Βιβλία των Έργων
 
Ο Ιησούς τους είπε, «Όστις από σας είναι αναμάρτητος, πρώτος ας ρίψη τον λίθον επ' αυτήν», και εξακολούθησε να γράφει στο έδαφος. Τότε δύο από τους μεγαλύτερους ξεκίνησαν να φύγουν. Οι μεγαλύτεροι που είχαν κάνει περισσότερες αμαρτίες έφυγαν πρώτοι. Αλλά έφυγαν επίσης και οι νεότεροι. Ας υποθέσουμε ότι ο Ιησούς στεκόταν ανάμεσά μας και εμείς στεκόμασταν γύρω από τη γυναίκα. Αν ο Ιησούς έλεγε ο αναμάρτητος από ανάμεσά μας να ρίξει πρώτος την πέτρα, τι θα έκανες εσύ;
Τι έγραφε ο Ιησούς στο έδαφος; Ο Θεός που μας δημιούργησε γράφει τις αμαρτίες μας σε δύο διαφορετικά μέρη.
Πρώτα, γράφει τις αμαρτίες μας στην πλάκα της καρδιάς μας.
«Η αμαρτία του Ιούδα είναι γεγραμμένη με γραφίδα σιδηράν, με όνυχα αδαμάντινον, ενεχαράχθη επί της πλακός της καρδίας αυτών και επί των κεράτων των θυσιαστηρίων υμών» (Ιερεμίας 17:1).
Ο Θεός μας μιλάει μέσω του Ιούδα που είναι αντιπρόσωπός μας. Οι αμαρτίες των ανθρώπων είναι χαραγμένες με σιδερένια πένα και χαρακτικό εργαλείο με διαμαντένια μύτη. Είναι καταγραμμένες πάνω στην πλάκα της καρδιάς μας. Ο Ιησούς έσκυψε και έγραψε στο έδαφος τις αμαρτίες ότι οι άνθρωποι είναι αμαρτωλοί.
Ο Θεός ξέρει ότι αμαρτάνουμε και χαράζει τις αμαρτίες μας στην πλάκα της καρδιάς μας. Πρώτα, καταγράφει τα έργα μας, τις αμαρτίες που διαπράττουμε επειδή είμαστε εύθραυστοι μπροστά στο Νόμο. Καθώς οι αμαρτίες γράφονται στις καρδιές μας, παραδεχόμαστε ότι είμαστε αμαρτωλοί όταν κοιτάζουμε στο Νόμο. Επειδή τις γράφει στις καρδιές μας, στη συνείδησή μας, ξέρουμε ότι είμαστε αμαρτωλοί ενώπιόν Του.
Και ο Ιησούς έσκυψε κάτω τη δεύτερη φορά για να γράψει στο έδαφος. Οι Γραφές λένε ότι όλες οι αμαρτίες μας είναι επίσης γραμμένες στο Βιβλίο των Έργων ενώπιον του Θεού (Αποκάλυψις 20:12). Το όνομα καθενός ανθρώπου και οι αμαρτίες του είναι γραμμένες σ’ αυτό το Βιβλίο. Και επίσης είναι γραμμένες στην πλάκα της καρδιάς του. Οι αμαρτίες μας είναι γραμμένες δύο φορές, στο Βιβλίο των Έργων και στην πλάκα της καρδιάς μας.
Οι αμαρτίες είναι γραμμένες στην πλάκα της καρδιάς του καθενός μας, είτε νέου είτε γέρου. Γι' αυτό τον λόγο δεν είχαν τι να πουν αναφορικά με τις α μαρτίες τους ενώπιον του Ιησού. Εκείνοι που προσπαθούσαν να λιθοβολήσουν τη γυναίκα, ήταν αβοήθητοι απέναντι στα λόγια Του.
 
Πότε σβήνονται οι αμαρτίες Μας, που έχουν καταγραφεί σε δύο σημεία;
Όταν δεχόμαστε τη λύτρωση του ύδατος και του αίματος του Ιησού στις καρδιές μας.
 
Ωστόσο, όταν δέχεσαι τη σωτηρία, όλες σου οι αμαρτίες σβήνονται από το Βιβλίο των Έργων και το όνομά σου γράφεται στο Βιβλίο της Ζωής. Εκείνοι που τα ονόματά τους υπάρχουν στο Βιβλίο της Ζωής πηγαίνουν στον ουρανό. Οι καλές τους πράξεις, εκείνα που έχουν κάνει σ’ αυτό τον κόσμο για τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη Του, επίσης γράφονται στο Βιβλίο της Ζωής. Είναι αποδεκτοί στον ουρανό. Εκείνοι που απελευθερώνονται από τις αμαρτίες τους μπαίνουν στη χώρα της αιωνιότητας.
Οι αμαρτίες καθενός ανθρώπου καταγράφονται σε δύο σημεία. Έτσι κανένας δε μπορεί να ξεγελάσει τον Θεό. Δεν υπάρχει κανένας που δεν έχει αμαρτήσει στην καρδιά του και δεν έχει διαπράξει μοιχεία στην καρδιά του. Είμαστε όλοι αμαρτωλοί και είμαστε όλοι ατελείς.
Εκείνοι που δεν έχουν αποδεχτεί τη λύτρωση του Ιησού στην καρδιά τους, δε μπορούν παρά να έχουν αγωνία για τις αμαρτίες τους. Δεν είναι σίγουροι. Φοβούνται τον Θεό· φοβούνται τον Θεό και τους άλλους εξαιτίας των αμαρτιών τους. Αλλά τη στιγμή που δέχονται στην καρδιά τους το ευαγγέλιο της λύτρωσης εξ ύδατος και Πνεύματος, όλες οι αμαρτίες που είναι γραμμένες στην πλάκα της καρδιάς τους και στο Βιβλίο των Έργων, σβήνονται εντελώς. Απελευθερώνονται από όλες τους τις αμαρτίες.
Υπάρχει το Βιβλίο της Ζωής στους ουρανούς. Τα ονόματα εκείνων που πιστεύουν στη λύτρωση εξ ύδατος και Πνεύματος, καταγράφονται στο βιβλίο και θα μπούνε στον ουρανό. Μπαίνουν στον ουρανό όχι επειδή δεν έχουν αμαρτήσει σ’ αυτό τον κόσμο, αλλά επειδή έχουν απελευθερωθεί από όλες τους τις αμαρτίες πιστεύοντας στη λύτρωση εξ ύδατος και Πνεύματος. Αυτός είναι ο «νόμος της πίστης» (Ρωμαίους 3:27).
Φίλοι μου Χριστιανοί, οι γραμματείς και Φαρισαίοι ήταν αμαρτωλοί όπως ακριβώς και η γυναίκα που την έπιασαν να μοιχεύεται.
Στην πραγματικότητα είχαν διαπράξει περισσότερες αμαρτίες, επειδή προσποιούνταν και ξεγελούσαν τους εαυτούς τους ότι δεν ήταν αμαρτωλοί. Οι θρησκευτικοί ηγέτες ήταν κλέφτες με τυπικές άδειες. Ήταν κλέφτες των ψυχών, κλέφτες της ζωής. Τολμούσαν να διδάξουν τους άλλους αξιοπιστία, αν και οι ίδιοι δεν είχαν ακόμα λυτρωθεί.
Σύμφωνα με το Νόμο δεν υπάρχει κανένας χωρίς αμαρτία. Αλλά ένας άνθρωπος γίνεται δίκαιος όχι επειδή δεν έχει αμαρτία, αλλά επειδή έχει λυτρωθεί από όλες τις αμαρτίες του και το όνομά του είναι γραμμένο στο Βιβλίο της Ζωής. Το σπουδαίο είναι αν το όνομά του έχει καταγραφεί στο Βιβλίο της Ζωής. Επειδή οι άνθρωποι δε μπορούν να ζήσουν ελεύθεροι από αμαρτία, χρειάζεται να λυτρωθούν.
Το αν θα γίνεις δεκτός στον ουρανό εξαρτάται από το αν το πιστεύεις ή όχι. Το αν θα δεχτείς ή όχι τη χάρη του Θεού εξαρτάται από το αν δέχεσαι τη σωτηρία μέσω του Χριστού. Τι έγινε στη γυναίκα που είχε συλληφθεί να μοιχεύεται; Στεκόταν εκεί με τα μάτια της κλειστά, επειδή γνώριζε ότι όφειλε να πεθάνει. Πιθανότατα θα έκλαιγε από φόβο και μετάνοια. Οι άνθρωποι γίνονται ειλικρινείς με τους εαυτούς τους όταν αντιμετωπίζουν τον θάνατο.
«Ω, Θεέ, είναι σωστό ότι πρέπει να πεθάνω. Παρακαλώ δέξου την ψυχή μου στα χέρια Σου, και λυπήσου με. Παρακαλώ λυπήσου με, Ιησού». Παρακαλούσε τον Ιησού για την αγάπη της λύτρωσης. «Θεέ, αν με κρίνεις Εσύ, θα καταδικαστώ, και αν Εσύ πεις ότι είμαι χωρίς αμαρτία, τότε οι αμαρτίες μου θα σβηστούν. Εξαρτάται από Εσένα». Ίσως να έλεγε όλα αυτά τα λόγια. Άφηνε τα πάντα στον Ιησού.
Η γυναίκα που έφεραν ενώπιον του Ιησού δεν είπε, «Έκανα λάθος, παρακαλώ συγχώρεσε την μοιχεία μου». Είπε, «Παρακαλώ σώσε με από τις αμαρτίες μου. Αν λυτρώσεις τις αμαρτίες μου, θα σωθώ. Αν όχι, θα πάω στον άδη. Έχω ανάγκη από τη λύτρωσή Σου. Χρειάζομαι την αγάπη του Θεού· χρειάζομαι Εκείνος να με λυπηθεί». Έκλεισε τα μάτια της και εξομολογήθηκε τις αμαρτίες της.
Και ο Ιησούς τη ρώτησε, «Πού είναι εκείνοι οι κατήγοροί σου; δεν σε κατεδίκασεν ουδείς;» Εκείνη απάντησε, «Ουδείς, Κύριε».
Και ο Ιησούς της είπε, «Ούτε εγώ σε καταδικάζω». Ο Ιησούς δεν την καταδίκασε για τη μοιχεία της, επειδή είχε ήδη αναλάβει όλες τις αμαρτίες της μέσω του δικού Του βαπτίσματος στον Ιορδάνη ποταμό, και αυτή ήταν ήδη λυτρωμένη. Τώρα πλέον ήταν ο Ιησούς που έπρεπε να κριθεί για τις δικές της αμαρτίες και όχι η γυναίκα.
 
 
ΕΚΕΙΝΟΣ ΕΙΠΕ, «ΟΥΤΕ ΕΓΩ ΣΕ ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΩ»
 
Καταδικάστηκε η γυναίκα από τον Ιησού;
Όχι
 
Αυτή η γυναίκα ευλογήθηκε με την σωτηρία του Ιησού. Λυτρώθηκε από όλες τις αμαρτίες της. Ο Κύριός μας Ιησούς, μας λέει ότι λύτρωσε όλες μας τις αμαρτίες και ότι όλοι είμαστε δίκαιοι.
Μας το λέει αυτό στη Βίβλο. Πέθανε πάνω στον Σταυρό για να πληρώσει για τις αμαρτίες μας, τις οποίες ανέλαβε με το βάπτισμά Του στον Ιορδάνη ποταμό. Μας λέει καθαρά ότι λυτρώνει όλους όσοι πιστεύουν στη λύτρωση του βαπτίσματός Του και της κρίσης Του πάνω στον Σταυρό. Όλοι χρειαζόμαστε τα γραμμένα λόγια του Ιησού και χρειαζόμαστε να κρατηθούμε από αυτά τα λόγια. Τότε όλοι θα ευλογηθούμε με τη λύτρωση.
«Θεέ, δεν έχω καμία αξία ενώπιόν Σου. Δεν έχω ταλέντα. Δεν έχω τίποτα να Σου δείξω εκτός από τις αμαρτίες μου. Αλλά πιστεύω ότι ο Ιησούς είναι ο Κύριος και λυτρωτής μου. Εκείνος ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μου στον Ιορδάνη ποταμό και τις εξιλέωσε όλες πάνω στον Σταυρό. Εκείνος ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μου με το βάφτισμα και το αίμα Του. Πιστεύω σε Σένα Κύριε».
Αυτός είναι ο τρόπος που σώζεσαι. Ο Ιησούς δεν μας «καταδικάζει». Μας έδωσε το δικαίωμα να γίνουμε παιδιά του Θεού: Σ’ εκείνους που πιστεύουν στη λύτρωση εξ ύδατος και Πνεύματος, αφαιρεί όλες τους τις αμαρτίες και τους ονομάζει δίκαιους.
Αγαπητοί φίλοι! Η γυναίκα ήταν λυτρωμένη. Η γυναίκα που πιάστηκε να μοιχεύεται ευλογήθηκε με λύτρωση ενώπιον του Ιησού. Κι εμείς μπορούμε να ευλογηθούμε όπως εκείνη. Καθένας που γνωρίζει τις αμαρτίες του και ζητά έλεος από τον Θεό, καθένας που πιστεύει στη λύτρωση εξ ύδατος και Πνεύματος, δέχεται την ευλογία της λύτρωσης από τον Θεό μέσω του Ιησού. Εκείνοι που έχουν αμαρτίες λυτρώνονται. Εκείνος που αμαρτάνει και δεν αντιλαμβάνεται τις αμαρτίες του, δε μπορεί να ευλογηθεί με λύτρωση.
Ο Ιησούς πήρε τις αμαρτίες του κόσμου (Ιωάννης 1:29). Κάθε αμαρτωλός στον κόσμο μπορεί να λυτρωθεί αν πιστεύει στον Ιησού. Ο Ιησούς είπε στη γυναίκα, «Ούτε εγώ σε καταδικάζω». Είπε ότι δεν την καταδικάζει επειδή όλες της οι αμαρτίες ήδη ανήκαν σ’ Εκείνον, πήρε επάνω Του όλες μας τις αμαρτίες και ήταν Εκείνος που επρόκειτο να τιμωρηθεί αντί για εμάς.
 
 
ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΛΥΤΡΩΘΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ
 
Τι είναι μεγαλύτερο, η αγάπη του Θεού ή η κρίση του Θεού;
Η αγάπη του Θεού
 
Οι Φαρισαίοι, με πέτρες στα χέρια, όπως και οι θρησκευτικοί ηγέτες σήμερα, ερμηνεύουν το Νόμο κατά γράμμα. Πιστεύουν ότι εφόσον ο Νόμος μας λέει να μην πράττουμε μοιχεία, όποιος αμαρτάνει θα πεθάνει με λιθοβολισμό. Κοιτάζουν τις γυναίκες και τις επιθυμούν ενώ προσποιούνται ότι δεν διαπράττουν μοιχεία. Δεν μπορούν να λυτρωθούν ούτε να σωθούν. Οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς ήταν οι ηθικολόγοι αυτού του κόσμου. Δεν ήταν εκείνοι που κάλεσε ο Ιησούς. Αυτοί οι άνθρωποι ποτέ δεν Τον άκουσαν να τους λέει, «Ούτε εγώ σας καταδικάζω».
Μόνο η γυναίκα που πιάστηκε να μοιχεύεται άκουσε αυτά τα χαροποιά λόγια. Αν είσαι ειλικρινής ενώπιόν Του, μπορείς κι εσύ επίσης να ευλογηθείς όπως εκείνη. «Θεέ, διέπραττα μοιχεία σε όλη μου τη ζωή. Δεν το καταλάβαινα επειδή το έπραττα τόσο συχνά. Αμαρτάνω πολλές φορές κάθε μέρα».
Αν αποδεχόμαστε το Νόμο και το γεγονός ότι είμαστε αμαρτωλοί που πρέπει να πεθάνουμε και αντιμετωπίζουμε τον Θεό με ειλικρίνεια και αναγνωρίζοντας τον εαυτό μας όπως αληθινά είναι, λέγοντας, «Θεέ, αυτό είμαι. Παρακαλώ σώσε με», ο Θεός θα μας ευλογήσει με τη λύτρωση.
Η αγάπη του Ιησού, του ύδατος και του Πνεύματος, έχει νικήσει τη δίκαιη κρίση του Θεού. «Ούτε εγώ σε καταδικάζω». Δεν μας καταδικάζει και αντίθετα μας λέει, «Είσαι λυτρωμένος». Ο Κύριός μας Ιησούς είναι ο Θεός της καλοσύνης. Μας έχει λυτρώσει από όλες τις αμαρτίες του κόσμου.
Ο Θεός μας είναι ο Θεός της Δικαιοσύνης και ο Θεός της Αγάπης. Η αγάπη εξ ύδατος και Πνεύματος είναι μεγαλύτερη από την κρίση Του.
 
 
Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ
 
Γιατί μας λύτρωσε όλους;
Επειδή η αγάπη Του είναι μεγαλύτερη από την κρίση Του.
 
Αν ο Θεός είχε επιβάλλει την κρίση Του για να εκπληρώσει τη δικαιοσύνη Του, θα έπρεπε να καταδικάσει όλους τους αμαρτωλούς και να τους στείλει στον άδη. Αλλά επειδή η αγάπη του Ιησού, η οποία μας σώζει από την κρίση, είναι μεγαλύτερη, ο Θεός έστειλε τον μονογενή Υιό Του, Ιησού. Ο Ιησούς πήρε επάνω Του όλες τις αμαρτίες μας και δέχτηκε τη δίκαιη ποινή για όλους εμάς. Τώρα, καθένας που πιστεύει στον Ιησού ως σωτήρα του, γίνεται παιδί Του και δίκαιος. Επειδή η αγάπη Του είναι μεγαλύτερη από την Κρίση, μας λύτρωσε όλους.
Πρέπει να ευχαριστούμε τον Θεό που δεν μας κρίνει μόνο με τη δικαιοσύνη Του. Κάποτε ο Ιησούς είπε στους γραμματείς, τους Φαρισαίους και τους μαθητές τους, «Υπάγετε δε και μάθετε τι είναι, Έλεον θέλω και ουχί θυσίαν. Διότι δεν ήλθον διά να καλέσω δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν.» (Ματθ. 9:13). Μερικοί άνθρωποι θυσιάζουν στον Θεό μια αγελάδα ή ένα τράγο κάθε μέρα και προσεύχονται, «Θεέ, συγχώρεσε τις αμαρτίες μου κάθε μέρα». Ο Θεός δε θέλει τις θυσίες μας, αλλά μάλλον την πίστη μας στη λύτρωση εξ ύδατος και Πνεύματος. Θέλει να είμαστε λυτρωμένοι και απελευθερωμένοι. Θέλει να μας δώσει την αγάπη Του και να δεχτεί την πίστη μας. Μπορείτε όλοι να το διακρίνετε αυτό; Ο Ιησούς μας έδωσε σωτηρία.
Ο Ιησούς μισεί την αμαρτία αλλά έχει θερμή αγάπη για τους ανθρώπους, που δημιουργήθηκαν σύμφωνα με την εικόνα του Θεού. Είχε αποφασίσει προ καταβολής κόσμου να μας κάνει παιδιά του Θεού, και έσβησε όλες τις αμαρτίες μας με το βάπτισμά Του και το αίμα Του. Ο Θεός μας δημιούργησε για να μας λυτρώσει, να μας ντύσει με τον Ιησού, και να μας κάνει δικά Του παιδιά. Αυτή είναι η αγάπη που έχει για μας, τα πλάσματά Του.
Αν ο Θεός μόνο μας δίκαζε σύμφωνα με το δίκαιο Νόμο Του, εμείς, οι αμαρτωλοί, θα έπρεπε όλοι να πεθάνουμε. Αλλά μας ελευθέρωσε μέσω του βαπτίσματος και της κρίσης του Υιού Του στον Σταυρό. Το πιστεύεις; Ας το επιβεβαιώσουμε αυτό με βάση την Παλαιά Διαθήκη.
 
 
Ο ΑΑΡΩΝ ΕΒΑΖΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΑΠΟΔΙΟΠΟΜΠΑΙΟ ΤΡΑΓΟ
 
Ποιος μεταβίβαζε τις αμαρτίες του Ισραήλ πάνω στο ζωντανό τράγο σαν αντικαταστάτη τους;
Ο αρχιερέας
 
Όλες οι αμαρτίες αυτού του κόσμου εξιλεώθηκαν μέσω της τοποθέτησης επάνω του των χεριών της Παλαιάς Διαθήκης και το βάπτισμα της Καινής Διαθήκης. Στην Παλαιά Διαθήκη, όλες οι αμαρτίες που γίνονταν μέσα σε ένα χρόνο από τους Ισραηλίτες, εξιλεώνονταν μέσω του αρχιερέα, που έβαζε τα χέρια του πάνω στο κεφάλι του άμωμου τράγου.
«Και θέλει επιθέσει ο Ααρών τας δύο χείρας αυτού επί την κεφαλήν του τράγου του ζώντος, και θέλει εξομολογηθή επ' αυτού πάσας τας ανομίας των υιών Ισραήλ, και πάσας τας παραβάσεις αυτών καθ' όλας αυτών τας αμαρτίας· και θέλει επιθέσει αυτάς εις την κεφαλήν του τράγου· και θέλει αποστείλει αυτόν διά χειρός διωρισμένου ανθρώπου εις την έρημον» (Λευιτικόν 16:21).
Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο εξιλεώνονταν την εποχή της Παλαιάς Διαθήκης. Για να λυτρωθεί κάποιος από τις καθημερινές του αμαρτίες, έπρεπε να φέρει ένα αρνί ή τράγο στη σκηνή και να το προσφέρει θυσία στο βωμό. Έβαζε τα χέρια του πάνω στο κεφάλι του ζώου και οι αμαρτίες μεταβιβάζονταν πάνω στο θύμα. Τότε το ζώο σφαζόταν και ο ιερέας έβαζε το αίμα του πάνω στα κέρατα του θυσιαστηρίου.
Υπήρχαν κέρατα στις τέσσερις γωνίες του θυσιαστηρίου. Αυτά τα κέρατα συμβόλιζαν τα Βιβλία των Έργων που εξηγούνται στην Αποκάλυψη 20:12. Και το υπόλοιπο αίμα το ράντιζαν στο έδαφος. Το έδαφος παριστάνει την καρδιά του ανθρώπου, επειδή ο άνθρωπος είναι πλασμένος από χώμα. Οι άνθρωποι εξιλεώνονταν από τις καθημερινές τους αμαρτίες με αυτό τον τρόπο.
Αλλά δεν ήταν δυνατό να κάνουν θυσίες για τις αμαρτίες καθημερινά. Έτσι ο Θεός τους επέτρεψε να κάνουν εξιλέωση μια φορά το χρόνο για τις αμαρτίες του χρόνου. Αυτό γινόταν τη δέκατη μέρα του έβδομου μήνα, την Ημέρα της Εξιλέωσης. Εκείνη τη μέρα ο αντιπρόσωπος όλου του λαού Ισραήλ, ο αρχιερέας έφερνε δύο τράγους και έβαζε τα χέρια του πάνω τους για να μεταβιβάσει σ’ αυτούς όλες τις αμαρτίες του λαού και τους πρόσφερε στον Θεό για να κάνει εξιλασμό για τον λαό Ισραήλ.
«Ο Ααρών έβαζε τα χέρια του στο κεφάλι ζωντανού τράγου, εξομολογούνταν επάνω του όλες τις ανομίες των υιών Ισραήλ, και όλες τις παραβάσεις τους, για όλες τις αμαρτίες, βάζοντάς τες πάνω στο κεφάλι του τράγου». (Λευιτικόν 16:21).
Ο Θεός είχε διορίσει τον Ααρών, τον αρχιερέα του Ισραήλ, ως αντιπρόσωπό τους. Αντί η τοποθέτηση των χεριών να γίνεται από τον καθένα χωριστά, ο αρχιερέας, ως αντιπρόσωπος του λαού, έβαζε τα χέρια του πάνω στο θύμα για την άφεση των αμαρτιών της χρονιάς.
Και έπρεπε να αναφέρει όλες τις αμαρτίες του Ισραήλ ενώπιον του Θεού, «Ω Θεέ, τα παιδιά Σου από τον Ισραήλ έχουν αμαρτήσει. Έχουμε λατρεύσει είδωλα, παραβιάσαμε όλες τις διατάξεις του Νόμου Σου, χρησιμοποιήσαμε άπρεπα το όνομά Σου, δημιουργήσαμε άλλα είδωλα και τα αγαπήσαμε περισσότερο από Εσένα. Δεν τηρήσαμε άγιο το Σάββατο, δεν τιμήσαμε τους γονείς μας, σκοτώσαμε, μοιχεύσαμε και κλέψαμε… Παραδοθήκαμε σε ζήλια και φιλονικίες».
Απαριθμούσε όλες τις αμαρτίες. «Θεέ, ούτε ο λαός Ισραήλ ούτε εγώ δεν ήμασταν ικανοί να τηρήσουμε το Νόμο Σου. Για να λυτρωθούμε από όλες αυτές τις αμαρτίες, βάζω τα χέρια μου πάνω στο κεφάλι αυτού του τράγου για να μεταβιβάσω επάνω του όλες εκείνες τις αμαρτίες». Ο αρχιερέας έβαζε τα χέρια του πάνω στο θύμα εκ μέρους όλου του λαού και μεταβίβαζε όλες τις αμαρτίες στο κεφάλι του θύματος. Η πράξη της τοποθέτησης των χεριών στο κεφάλι σήμαινε «τη μεταβίβαση» (Λευιτικόν 1:1-4, 16:20-21).
 
Πώς γινόταν η εξιλέωση στα χρόνια της Παλαιάς Διαθήκης;
Μέσω της τοποθέτησης των χεριών στο κεφάλι του θύματος της θυσίας για αμαρτία.
 
Ο Θεός έδωσε το τυπικό της θυσίας για αμαρτία στο λαό Ισραήλ, έτσι ώστε να μπορούν να μεταβιβάζουν τις αμαρτίες τους και να λυτρώνονται. Είχε ορίσει να υπάρχει μια θυσία για αμαρτία από ένα ζώο χωρίς μώμο και ότι το θύμα της θυσίας για αμαρτία έπρεπε να πεθάνει στη θέση του ανθρώπου.
Την Ημέρα της Εξιλέωσης, το θύμα της θυσίας για αμαρτία σφαζόταν και το αίμα του το έπαιρνε ο αρχιερέας στα Άγια των Αγίων και ράντιζε εφτά φορές το ιλαστήριο. Έτσι ο λαός Ισραήλ εξιλεωνόταν για τις αμαρτίες της χρονιάς τη δέκατη μέρα του έβδομου μήνα.
Ο αρχιερέας έμπαινε στα Άγια των Αγίων μόνος για να προσφέρει τη θυσία, όμως ο λαός μαζευόταν έξω και άκουγε τον ήχο από τα χρυσά κουδουνάκια που υπήρχαν στο άμφιο του εφώδ του αρχιερέα να κουδουνίζουν εφτά φορές καθώς το αίμα ραντιζόταν στο ιλαστήριο. Τότε ο λαός χαιρόταν που όλες τους οι αμαρτίες είχαν εξιλεωθεί. Ο ήχος των χρυσών κουδουνιών ήταν ο ήχος του χαρμόσυνου ευαγγελίου.
Δεν είναι αλήθεια ότι ο Ιησούς αγαπάει ορισμένους ανθρώπους και λυτρώνει μόνο αυτούς. Ο Ιησούς ανέλαβε όλες τις αμαρτίες του κόσμου με το βάφτισμά Του, όλες σε μια φορά. Ήθελε να μας λυτρώσει όλους με μιας. Οι αμαρτίες μας δε μπορούσαν να λυτρώνονται κάθε μέρα· λυτρώθηκαν με μιας.
Στην Παλαιά Διαθήκη, ο εξιλασμός γινόταν μέσω της τοποθέτησης των χεριών και την θυσία για αμαρτία. Ο Ααρών έβαζε τα χέρια του πάνω στο κεφάλι του ζωντανού τράγου μπροστά σε όλο τον λαό και απαριθμούσε όλες τις αμαρτίες που είχε διαπράξει ο λαός εκείνη τη χρονιά. Μεταβίβαζε τις αμαρτίες στον τράγο μπροστά στον καθένα. Πού είναι λοιπόν οι αμαρτίες του λαού; Μεταβιβάστηκαν όλες στον τράγο.
Τότε ο τράγος οδηγούνταν μακριά από κάποιον «διορισμένο» άντρα. Ο τράγος, με όλες τις αμαρτίες του Ισραήλ, οδηγούνταν στην έρημο όπου δεν υπήρχε νερό και χορτάρι. Ο τράγος, τότε, θα περιπλανιόταν στην έρημο κάτω από τον καυτό ήλιο και τελικά θα πέθαινε. Ο τράγος πέθαινε για τις αμαρτίες του Ισραήλ.
Αυτή είναι η αγάπη του Θεού, η αγάπη της λύτρωσης. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο εκείνες τις μέρες εξιλεώνονταν από τις αμαρτίες της χρονιάς. Αλλά εμείς ζούμε στους χρόνους της Καινής Διαθήκης. Έχουν περάσει περίπου 2000 χρόνια από τότε που ο Ιησούς ήρθε στον κόσμο. Ήρθε και εκπλήρωσε την προφητεία που Εκείνος είχε κάνει στην Παλαιά Διαθήκη. Ήρθε και λύτρωσε όλες τις αμαρτίες μας.
 
 
ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΛΥΤΡΩΣΕΙ ΟΛΟΥΣ
 
Τι σημαίνει το όνομα ΙΗΣΟΥΣ;
Ο Σωτήρας που θα σώσει τον λαό Του από τις αμαρτίες τους.
 
Ας διαβάσουμε το κεφάλαιο 1 του Ευαγγελίου του Ματθαίου. «Ενώ δε αυτός διελογίσθη ταύτα, ιδού, άγγελος Κυρίου εφάνη κατ' όναρ εις αυτόν, λέγων, Ιωσήφ υιέ του Δαβίδ, μη φοβηθής να παραλάβης Μαριάμ την γυναίκα σου· διότι το εν αυτή γεννηθέν είναι εκ Πνεύματος Αγίου· Θέλει δε γεννήσει υιόν, και θέλεις καλέσει το όνομα αυτού Ιησούν· διότι αυτός θέλει σώσει τον λαόν αυτού από των αμαρτιών αυτών» (Ματθαίος 1:20-21).
Ο Πατέρας μας στον ουρανό δανείστηκε το σώμα της παρθένου Μαρίας για να στείλει τον Υιό Του στον κόσμο για να πλύνει όλες τις αμαρτίες του κόσμου. Έστειλε στη Μαρία έναν άγγελο και της είπε, «Ιδού, θέλεις συλλάβει εν γαστρί, και θέλεις γεννήσει υιόν· και θέλεις καλέσει το όνομα αυτού ΙΗΣΟΥΝ». Αυτό σήμαινε ότι ο Υιός της Μαρίας θα γινόταν ο Σωτήρας. Ιησούς Χριστός σημαίνει εκείνος που θα σώσει τον λαό Του, με άλλα λόγια, ο Σωτήρας.
Ο τρόπος με τον οποίο ο Ιησούς ανέλαβε όλες τις αμαρτίες του κόσμου ήταν με το βάπτισμά Του στον Ιορδάνη ποταμό. Βαφτίστηκε από τον Ιωάννη τον Βαφτιστή και όλες οι αμαρτίες του κόσμου μεταβιβάστηκαν επάνω Του. Ας διαβάσουμε το Ματθαίος 3:13-17.
«Τότε έρχεται ο Ιησούς από της Γαλιλαίας εις τον Ιορδάνην προς τον Ιωάννην, διά να βαπτισθή υπ' αυτού. Ο δε Ιωάννης εκώλυεν αυτόν, λέγων, Εγώ χρείαν έχω να βαπτισθώ υπό σου, και συ έρχεσαι προς εμέ; Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπε προς αυτόν, Άφες τώρα· διότι ούτως είναι πρέπον εις ημάς να εκπληρώσωμεν πάσαν δικαιοσύνην. Τότε αφήνει αυτόν. Και βαπτισθείς ο Ιησούς ανέβη ευθύς από του ύδατος· και ιδού, ηνοίχθησαν εις αυτόν οι ουρανοί, και είδε το Πνεύμα του Θεού καταβαίνον ως περιστεράν, και ερχόμενον επ' αυτόν. Και ιδού φωνή εκ των ουρανών, λέγουσα, Ούτος είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, εις τον οποίον ευηρεστήθην».
Ο Ιησούς πήγε στον Ιωάννη τον Βαφτιστή για να μας λυτρώσει όλους από όλες τις αμαρτίες μας. Μπήκε στο νερό και έσκυψε το κεφάλι Του μπροστά στον Ιωάννη. «Ιωάννη, βάφτισέ με τώρα. Είναι πρέπον εις ημάς να εκπληρώσωμεν πάσαν δικαιοσύνην. Καθώς πρόκειται να αναλάβω όλες τις αμαρτίες του κόσμου και να ελευθερώσω όλους τους αμαρτωλούς από τις αμαρτίες τους, χρειάζεται να πάρω τις αμαρτίες τους με το βάφτισμα. Βάφτισέ με τώρα! Κάνε το!»
Έτσι έπρεπε να γίνει για να εκπληρωθεί πάσα δικαιοσύνη. Ο Ιησούς βαφτίστηκε από τον Ιωάννη τον Βαφτιστή. Και ακριβώς εκείνη τη στιγμή, εκπληρώθηκε όλη η δικαιοσύνη του Θεού που λύτρωσε όλες μας τις αμαρτίες.
Με αυτό τον τρόπο Εκείνος ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μας. Όλες μας οι αμαρτίες μεταβιβάστηκαν στον Ιησού. Το κατανοείτε αυτό;
Πιστέψτε στη λύτρωση του βαφτίσματος του Ιησού και του Πνεύματος και σωθείτε.
 
Πώς εκπληρώθηκε όλη η δικαιοσύνη;
Μέσω του βαφτίσματος του Ιησού
 
Ο Θεός είχε υποσχεθεί αρχικά στον Ισραήλ ότι όλες οι αμαρτίες του κόσμου θα πλένονταν με την τοποθέτηση των χεριών στο θύμα της θυσίας για αμαρτία. Ωστόσο, καθώς ήταν αδύνατο για τον καθένα χωριστά να βάλει τα χέρια του πάνω στο κεφάλι του τράγου, ο Θεός διόρισε τον Ααρών για να είναι ο αρχιερέας ώστε να μπορεί να προσφέρει τη θυσία εκ μέρους όλου του λαού. Έτσι μεταβίβαζε όλες τις αμαρτίες της χρονιάς στο κεφάλι του θύματος με μιας. Αυτή είναι η Σοφία Του και η Δύναμη της λύτρωσης. Ο Θεός είναι Σοφός και Καταπληκτικός.
Έστειλε τον Υιό του Ιησού για να σώσει τον κόσμο μας. Έτσι η θυσία για αμαρτία ήταν έτοιμη. Τώρα, έπρεπε να υπάρχει ένας αντιπρόσωπος για όλη την ανθρωπότητα, ένας που θα μπορούσε να βάλει τα χέρια του πάνω στο κεφάλι του Ιησού και να μεταβιβάσει όλες τις αμαρτίες του κόσμου. Αυτός ο αντιπρόσωπος ήταν ο Ιωάννης ο Βαφτιστής. Στο Ματθαίος 11:11, ο Θεός έστειλε τον αντιπρόσωπο όλης της ανθρωπότητας πριν από τον Ιησού.
Ήταν ο Ιωάννης ο Βαφτιστής, ο τελευταίος αρχιερέας του ανθρώπου. Όπως είναι γραμμένο στο Ματθαίος 11:11, «Μεταξύ των γεννηθέντων υπό γυναικών δεν ηγέρθη μεγαλήτερος Ιωάννου του Βαπτιστού». Αυτός είναι ο μόνος αντιπρόσωπος των ανθρώπων. Έστειλε τον Ιωάννη ως αντιπρόσωπο κάθε πλάσματος, έτσι ώστε να μπορεί να βαφτίσει τον Ιησού και να μεταβιβάσει σ’ αυτόν όλες τις αμαρτίες του κόσμου.
Αν έξι δισεκατομμύρια άνθρωποι πάνω στη γη πήγαιναν στον Ιησού τώρα και καθένας από αυτούς έβαζε τα χέρια του πάνω στο κεφάλι του Ιησού για να μεταβιβάσει σ’ Αυτόν τις αμαρτίες τους, τι θα γινόταν στο κεφάλι Του; Αν περισσότεροι από έξι δισεκατομμύρια άνθρωποι σ’ αυτό τον κόσμο έπρεπε να βάλουν τα χέρια τους πάνω στον Ιησού, αυτό δε θα ήταν μια όμορφη εικόνα. Μερικοί ενθουσιαστικοί άνθρωποι ίσως θα πίεζαν πολύ δυνατά έτσι που θα έπεφταν όλα τα μαλλιά Του. Ο Θεός, στη σοφία Του, διόρισε τον Ιωάννη να είναι ο αντιπρόσωπός μας και να μεταβιβάσει όλες τις αμαρτίες του κόσμου στον Ιησού μια για όλους.
Είναι γραμμένο στο Ματθαίος 3:13, «Τότε έρχεται ο Ιησούς από της Γαλιλαίας εις τον Ιορδάνην προς τον Ιωάννην, διά να βαπτισθή υπ' αυτού». Αυτό έγινε όταν ο Ιησούς ήταν 30 ετών. Ο Ιησούς περιτμήθηκε την 8η μέρα μετά τη γέννησή Του. Και υπάρχουν ελάχιστες πληροφορίες γι’ Αυτόν μέχρι που έγινε 30 ετών.
Ο λόγος που έπρεπε ο Ιησούς να περιμένει μέχρι να γίνει 30 ετών, ώστε να γίνει ο ουράνιος αρχιερέας, ήταν για να εκπληρωθεί η Παλαιά Διαθήκη. Στο Δευτερονόμιο, ο Θεός είπε στον Μωυσή ότι ο αρχιερέας έπρεπε να είναι τουλάχιστον 30 ετών πριν αναλάβει την αρχιερατεία. Ο Ιησούς είναι ο ουράνιος αρχιερέας. Το πιστεύεις αυτό;
Στην Καινή Διαθήκη, στο Ματθαίος 3:13-14, διαβάζουμε, «Τότε έρχεται ο Ιησούς από της Γαλιλαίας εις τον Ιορδάνην προς τον Ιωάννην, διά να βαπτισθή υπ' αυτού. Ο δε Ιωάννης εκώλυεν αυτόν, λέγων, Εγώ χρείαν έχω να βαπτισθώ υπό σου, και συ έρχεσαι προς εμέ;» Ποιος είναι ο αντιπρόσωπος της ανθρωπότητας; Ο Ιωάννης ο Βαφτιστής. Τότε ποιος είναι ο αντιπρόσωπος του ουρανού; Οι αντιπρόσωποι συναντήθηκαν. Αλλά ποιος είναι ο μεγαλύτερος; Φυσικά, ο αντιπρόσωπος του ουρανού.
Έτσι ο Ιωάννης ο Βαφτιστής, που ήταν τόσο τολμηρός ώστε να φωνάξει στους θρησκευτικούς ηγέτες εκείνων των ημερών, «Γεννήματα οχιάς! Μετανοήστε!» ξαφνικά έγινε ταπεινός ενώπιον του Ιησού. «Εγώ χρείαν έχω να βαπτισθώ υπό σου, και συ έρχεσαι προς εμέ;»
Σ’ αυτό το σημείο ο Ιησούς είπε, «Άφες τώρα· διότι ούτως είναι πρέπον εις ημάς να εκπληρώσωμεν πάσαν δικαιοσύνην». Ο Ιησούς ήρθε σ’ αυτό τον κόσμο για να εκπληρώσει τη δικαιοσύνη του Θεού, και αυτό εκπληρώθηκε όταν βαφτίστηκε από τον Ιωάννη τον Βαφτιστή.
«Τότε αφήνει αυτόν. Και βαπτισθείς ο Ιησούς ανέβη ευθύς από του ύδατος· και ιδού, ηνοίχθησαν εις αυτόν οι ουρανοί, και είδε το Πνεύμα του Θεού καταβαίνον ως περιστεράν, και ερχόμενον επ' αυτόν. Και ιδού φωνή εκ των ουρανών, λέγουσα, ‘Ούτος είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, εις τον οποίον ευηρεστήθην».
Αυτό έγινε όταν Αυτός βαφτίστηκε. Η πύλη του ουρανού άνοιξε όταν Εκείνος βαφτίστηκε από τον Ιωάννη τον Βαφτιστή και ανέλαβε όλες τις αμαρτίες του κόσμου.
«Από δε των ημερών Ιωάννου του Βαπτιστού έως του νυν, η βασιλεία των ουρανών βιάζεται, και οι βιασταί αρπάζουσιν αυτήν» (Ματθαίος 11:12).
Όλοι οι προφήτες και ο Νόμος του Θεού είχαν προφητέψει για τον Ιωάννη τον Βαφτιστή. «Από δε των ημερών Ιωάννου του Βαπτιστού έως του νυν, η βασιλεία των ουρανών βιάζεται, και οι βιασταί αρπάζουσιν αυτήν». Καθένας που πιστεύει στο βάφτισμά Του μπορεί να μπει στη βασιλεία των ουρανών χωρίς εξαίρεση.
 
 
«ΟΥΤΕ ΕΓΩ ΣΕ ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΩ»
 
Γιατί κρίθηκε ο Ιησούς στον Σταυρό;
Επειδή ανέλαβε όλες τις αμαρτίες.
 
Ο Ιησούς βαφτίστηκε από τον Ιωάννη τον Βαφτιστή και ανέλαβε όλες τις αμαρτίες του κόσμου. Και αργότερα είπε στη γυναίκα, «Ούτε εγώ σε καταδικάζω». Δεν καταδίκασε τη γυναίκα, επειδή Εκείνος ανέλαβε όλες τις αμαρτίες του κόσμου στον Ιορδάνη και έτσι έπρεπε για εκείνες τις αμαρτίες να κριθεί ο Ιησούς, όχι η γυναίκα.
Ο Ιησούς έσβησε όλες τις αμαρτίες του κόσμου. Μπορούμε να δούμε πόσο φοβόταν τον πόνο που θα υπέφερε πάνω στον Σταυρό επειδή «ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος». (Ρωμαίους 6:23) Προσευχήθηκε στον Θεό τρεις φορές στο Όρος των Ελαιών, για να Τον απαλλάξει από αυτή την κρίση. Ο Ιησούς είχε την ανθρώπινη σάρκα, γι’ αυτό είναι κατανοητό που φοβήθηκε τον πόνο. Ο Ιησούς έπρεπε να χύσει το αίμα Του για να εκπληρώσει την κρίση.
Όπως ακριβώς στην Παλαιά Διαθήκη, το θύμα στην θυσία για αμαρτία έπρεπε να χύσει το αίμα του για να πληρώσει για τις αμαρτίες, Εκείνος έπρεπε να θυσιαστεί στον Σταυρό. Είχε ήδη αναλάβει όλες τις αμαρτίες από τον κόσμο και τώρα έπρεπε να δώσει τη ζωή Του για τη λύτρωσή μας. Γνώριζε ότι έπρεπε να κριθεί ενώπιον του Θεού.
Ο Ιησούς δεν είχε καμιά αμαρτία στην καρδιά Του. Αλλά καθώς όλες οι αμαρτίες μεταβιβάστηκαν σ’ Αυτόν μέσω του βαφτίσματος, ο Θεός έπρεπε να δικάσει τώρα τον δικό Του τον Υιό. Έτσι πρώτα εκπληρώθηκε η δικαιοσύνη του Θεού και ύστερα πρόσφερε σε μας την αγάπη Του για τη σωτηρία μας. Συνεπώς ο Ιησούς έπρεπε να κριθεί στον Σταυρό.
«Ούτε εγώ σε καταδικάζω, ούτε εγώ σε κρίνω». Όλες μας οι αμαρτίες, εκούσιες και ακούσιες, γνωστές ή άγνωστες, έπρεπε να κριθούν από τον Θεό.
Ο Θεός δεν έκρινε εμάς, αλλά έκρινε τον Ιησού που είχε πάρει επάνω Του όλες μας τις αμαρτίες μέσω του βαφτίσματός Του. Ο Θεός δεν ήθελε να κρίνει τους αμαρτωλούς επειδή έχει αγάπη και καλοσύνη. Το βάφτισμα και το αίμα πάνω στον Σταυρό ήταν η λυτρωτική Του αγάπη για μας. «Διότι τόσον ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμον, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού τον μονογενή, διά να μη απολεσθή πας ο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχη ζωήν αιώνιον». (Ιωάννης 3:16)
Από αυτό γνωρίζουμε την αγάπη Του. Ο Ιησούς δεν καταδίκασε τη γυναίκα που πιάστηκε να μοιχεύεται.
Εκείνη γνώριζε πως ήταν αμαρτωλή, επειδή πιάστηκε στην πράξη της μοιχείας. Δεν είχε μόνο αμαρτία στην καρδιά της, αλλά την έπραξε και με τη σάρκα. Δεν υπήρχε κανένας τρόπος για να αρνηθεί την αμαρτία της. Ωστόσο, επειδή πίστεψε ότι ο Ιησούς ανέλαβε όλες της τις αμαρτίες, σώθηκε. Αν πιστεύουμε στη λύτρωση του Ιησού, θα σωθούμε. Πιστέψτε το! Είναι για το καλό μας!
 
Ποιος είναι ο πιο ευλογημένος;
Εκείνος που δεν έχει αμαρτία
 
Όλοι οι άνθρωποι αμαρτάνουν. Όλοι οι άνθρωποι μοιχεύουν. Αλλά δεν κρίνονται όλοι οι άνθρωποι για τις αμαρτίες τους. Όλοι έχουμε αμαρτήσει, αλλά εκείνοι που πιστεύουν στη λύτρωση του Ιησού Χριστού είναι χωρίς αμαρτία στην καρδιά τους. Εκείνος που πιστεύει στη σωτηρία του Ιησού Χριστού είναι ο ευτυχέστερος άνθρωπος. Οι πιο ευλογημένοι είναι εκείνοι που ελευθερώθηκαν από όλες τους τις αμαρτίες, εκείνοι που είναι τώρα δίκαιοι χάρη στον Ιησού.
Ο Θεός μας λέει για την ευτυχία στην Επιστολή προς Ρωμαίους 4:7 «Μακάριοι εκείνοι των οποίων συνεχωρήθησαν αι ανομίαι, και των οποίων εσκεπάσθησαν αι αμαρτίαι». Όλοι αμαρτάνουμε ως την ώρα που θα πεθάνουμε. Είμαστε ασεβείς ενώπιον του Θεού και ατελείς. Εξακολουθούμε να πράττουμε αμαρτίες ακόμα και όταν ξέρουμε τον Νόμο Του. Είμαστε τόσο αδύναμοι.
Αλλά ο Θεός μας ελευθέρωσε με το βάφτισμα και το αίμα του μονογενούς Υιού Του και μας λέει, σε σένα και εμένα, ότι δεν είμαστε πλέον αμαρτωλοί, και ότι τώρα είμαστε δίκαιοι ενώπιόν Του. Μας λέει ότι είμαστε δικά Του παιδιά.
Το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος είναι το ευαγγέλιο της λύτρωσης. Το πιστεύεις αυτό; Εκείνους που πιστεύουν, τους ονομάζει δίκαιους, λυτρωμένους, και παιδιά Του. Ποιος είναι ο ευτυχέστερος άνθρωπος σ’ αυτό τον κόσμο; Εκείνος που πιστεύει και έχει λυτρωθεί.
Μήπως αμέλησε ο Ιησούς να πάρει και τις δικές σας αμαρτίες; Όχι, ανέλαβε όλες τις αμαρτίες με το βάφτισμά Του. Πίστεψέ το. Πίστεψε και λυτρώσου από όλες σου τις αμαρτίες. Ας διαβάσουμε το Ιωάννης 1:29.
 
 
ΣΑΝ ΝΑ ΣΑΡΩΘΗΚΑΝ ΜΕ ΜΙΑ ΣΚΟΥΠΑ
 
Πόσες αμαρτίες ανέλαβε ο Ιησούς;
Όλες τις αμαρτίες του κόσμου
 
«Τη επαύριον βλέπει ο Ιωάννης τον Ιησούν ερχόμενον προς αυτόν, και λέγει, ιδού ο Αμνός του Θεού, ο αίρων την αμαρτίαν του κόσμου» (Ιωάννης 1:29)
«Ιδού ο Αμνός του Θεού, ο αίρων την αμαρτίαν του κόσμου!»
Ο Ιωάννης ο Βαφτιστής μεταβίβασε όλες τις αμαρτίες του κόσμου στον Ιησού στον Ιορδάνη. Την επόμενη μέρα, έδωσε μαρτυρία ότι ο Ιησούς ήταν ο Αμνός του Θεού που ανέλαβε τις αμαρτίες του κόσμου. Πήρε στους ώμους Του όλες τις αμαρτίες του κόσμου.
Όλες οι αμαρτίες του κόσμου σημαίνει όλες οι αμαρτίες που έπραξαν οι άνθρωποι σ’ αυτό τον κόσμο, από τη Δημιουργία μέχρι το τέλος. Περίπου 2000 χρόνια πριν, ο Ιησούς ανέλαβε όλες τις αμαρτίες του κόσμου και μας λύτρωσε. Ως Αμνός του Θεού ανέλαβε όλες μας τις αμαρτίες και κρίθηκε για μας.
Κάθε αμαρτία που πράττουμε εμείς τα ανθρώπινα όντα, μεταβιβάστηκε στον Ιησού. Και Εκείνος έγινε ο Αμνός του Θεού που ανέλαβε όλες τις αμαρτίες του κόσμου.
Ο Ιησούς ήρθε σ’ αυτό τον κόσμο ως ένας ταπεινός άνθρωπος, ως εκείνος που θα έσωζε όλους τους αμαρτωλούς του κόσμου. Εμείς πράττουμε αμαρτίες επειδή είμαστε αδύνατοι, επειδή είμαστε πονηροί, επειδή έχουμε άγνοια, επειδή είμαστε ασήμαντοι, επειδή είμαστε ατελείς. Όλες αυτές οι αμαρτίες σαρώθηκαν και τοποθετήθηκαν στο κεφάλι του Ιησού με το βάφτισμά Του στον Ιορδάνη. Και όλο αυτό τελείωσε με τον θάνατό Του στον Σταυρό. Εκείνος θάφτηκε αλλά αναστήθηκε ύστερα από 3 μέρες.
Ως ο Σωτήρας όλων των αμαρτωλών, ως ο Νικητής και ως ο Κριτής, κάθεται τώρα στα δεξιά του Θεού. Δεν χρειάζεται να μας λυτρώσει ξανά και ξανά, και το μόνο που πρέπει να κάνουμε εμείς είναι να πιστέψουμε για να σωθούμε. Αιώνια ζωή περιμένει εκείνους που πιστεύουν, και καταστροφή περιμένει εκείνους που δεν πιστεύουν. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή.
Ο Ιησούς σας λύτρωσε όλους. Είστε οι ευτυχέστεροι άνθρωποι στη γη. Όλες τις αμαρτίες που θα πράξετε στο μέλλον εξαιτίας της αδυναμίας σας, τις έχει πάρει Εκείνος.
Έχει απομείνει καμιά αμαρτία στην καρδιά σας; –Όχι.–
Τις ανέλαβε όλες ο Ιησούς; –Ναι! Το έκανε!–
Όλοι οι άνθρωποι είναι ίδιοι. Κανένας δεν είναι αγιότερος από το γείτονά του. Αλλά καθώς τόσοι πολλοί άνθρωποι είναι υποκριτές, νομίζουν ότι δεν είναι αμαρτωλοί. Στην πραγματικότητα όμως, είναι επίσης αμαρτωλοί. Αυτός ο κόσμος είναι το θερμοκήπιο που καλλιεργεί αμαρτία.
Όταν οι γυναίκες βγαίνουν από τα σπίτια τους, βάζουν κραγιόν στα χείλη τους, πούδρα στα πρόσωπά τους, τυλίγουν τα μαλλιά τους, ντύνονται με όμορφα ρούχα και φοράνε παπούτσια με τακούνια… Οι άντρες επίσης πηγαίνουν στον κουρέα για να κόψουν τα μαλλιά τους, περιποιούνται τους εαυτούς τους, φοράνε καθαρά πουκάμισα, μοδάτες γραβάτες και γυαλίζουν τα παπούτσια τους.
Ενώ όμως μπορεί εξωτερικά να φαίνονται σαν πρίγκιπες και πριγκίπισσες, εσωτερικά είναι σαν τους πιο βρόμικους σκουπιδότοπους.
Μήπως τα χρήματα κάνουν τους ανθρώπους ευτυχισμένους; Όχι. Μόνο η λύτρωση κάνει τους ανθρώπους αληθινά ευτυχισμένους. Οσοδήποτε ευτυχισμένος κι αν φαίνεται εξωτερικά κάποιος, είναι δυστυχισμένος αν έχει αμαρτία στην καρδιά του. Ζει κάτω από το φόβο της κρίσης.
Ένας λυτρωμένος άνθρωπος είναι θαρραλέος σαν λιοντάρι, ακόμα και αν είναι μέσα σε ράκη. Δεν υπάρχει αμαρτία στην καρδιά του. «Σε ευχαριστώ Κύριε, που έσωσες έναν αμαρτωλό σαν εμένα, πήρες όλες μου τις αμαρτίες. Γνωρίζω ότι δεν είμαι άξιος για να με κοιτάζεις, αλλά σε δοξάζω που με έσωσες. Είμαι για πάντα λυτρωμένος από τις αμαρτίες μου. Δόξα στον Θεό!»
Ο άνθρωπος που είναι λυτρωμένος είναι αληθινά ευτυχισμένος. Ο άνθρωπος που έχει ευλογηθεί με τη χάρη Του της λύτρωσης, είναι αληθινά ευτυχισμένος.
Καθώς ο Ιησούς «ο Αμνός του Θεού ο αιρών την αμαρτία του κόσμου», έχει αναλάβει όλες μας τις αμαρτίες, είμαστε χωρίς αμαρτία. Εκείνος «τελείωσε» τη σωτηρία για μας στον Σταυρό. Όλες μας οι αμαρτίες, και οι δικές σου και οι δικές μου, περιλαμβάνονται στην «αμαρτία του κόσμου» και συνεπώς είμαστε όλοι σωσμένοι.
 
 
ΜΕ ΤΟ ΘΕΛΗΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
 
Έχουμε αμαρτίες στην καρδιά μας με τον Ιησού Χριστό;
Όχι, δεν έχουμε.
 
Αγαπητοί φίλοι, η γυναίκα που πιάστηκε να μοιχεύεται πίστεψε στα λόγια του Ιησού και σώθηκε. Η ιστορία της είναι γραμμένη στη Βίβλο επειδή ευλογήθηκε με λύτρωση. Αλλά οι υποκριτές γραμματείς και Φαρισαίοι έφυγαν από τον Ιησού.
Αν πιστεύεις στον Ιησού, αυτό είναι ουρανός, αλλά αν φύγεις από τον Ιησού, αυτό είναι άδης. Αν πιστεύεις στα έργα Του, αυτό είναι ουρανός, αλλά αν δεν πιστεύεις στα έργα Του, αυτό είναι άδης. Η λύτρωση δεν οφείλεται στις προσπάθειες του ανθρώπου αλλά χάρη στη σωτηρία του Ιησού.
Ας διαβάσουμε το κεφάλαιο 10 της Επιστολής προς Εβραίους. «Διότι ο νόμος έχων σκιάν των μελλόντων αγαθών, ουχί αυτήν την εικόνα των πραγμάτων, δεν δύναται ποτέ διά των αυτών θυσιών τας οποίας προσφέρουσι κατ' ενιαυτόν πάντοτε, να τελειοποιήση τους προσερχομένους. Επειδή τότε ήθελον παύσει να προσφέρωνται· διότι οι λατρευταί άπαξ καθαρισθέντες, δεν ήθελον έχει πλέον ουδεμίαν συνείδησιν αμαρτιών. Αλλ' εν αυταίς γίνεται κατ' ενιαυτόν ανάμνησις αμαρτιών. Διότι αδύνατον είναι αίμα ταύρων και τράγων να αφαιρή αμαρτίας. Διά τούτο εισερχόμενος εις τον κόσμον, λέγει, Θυσίαν και προσφοράν δεν ηθέλησας, αλλ' ητοίμασας εις εμέ σώμα. Εις ολοκαυτώματα και προσφοράς περί αμαρτίας δεν ευηρεστήθης. Τότε είπον, Ιδού, έρχομαι, (εν τω τόμω του βιβλίου είναι γεγραμμένον περί εμού), διά να κάμω, ω Θεέ, το θέλημά σου. Αφού είπεν ανωτέρω, Ότι θυσίαν και προσφοράν και ολοκαυτώματα και προσφοράς περί αμαρτίας, δεν ηθέλησας, ουδέ ευηρεστήθης εις αυτάς'· (αίτινες προσφέρονται κατά τον νόμον·) τότε είπεν, Ιδού, έρχομαι, διά να κάμω, ω Θεέ, το θέλημά σου'. Αναιρεί το πρώτον, διά να συστήση το δεύτερον. Με το οποίον θέλημα είμεθα ηγιασμένοι διά της προσφοράς του σώματος του Ιησού Χριστού άπαξ γενομένης» (Εβραίους 10:1-10).
«Με το θέλημα του Θεού» ο Ιησούς πρόσφερε τη ζωή Του για να αφαιρέσει τις αμαρτίες μας, όλες σε μια φορά, κρίθηκε μια φορά και έζησε ξανά.
Συνεπώς έχουμε αγιαστεί. Η φράση «έχουμε αγιαστεί» (Εβραίους 10:10), είναι γραμμένη σε χρόνο παρακείμενο. Αυτό σημαίνει ότι η λύτρωση δεν χρειάζεται να μνημονευτεί ξανά. Έχετε αγιαστεί.
«Και πας μεν ιερεύς ίσταται καθ' ημέραν λειτουργών, και τας αυτάς πολλάκις προσφέρων θυσίας, αίτινες ποτέ δεν δύνανται να αφαιρέσωσιν αμαρτίας. Αλλ' αυτός αφού προσέφερεν μίαν θυσίαν υπέρ αμαρτιών, εκάθισε διαπαντός εν δεξιά του Θεού, προσμένων του λοιπού εωσού τεθώσιν οι εχθροί αυτού υποπόδιον των ποδών αυτού. Διότι με μίαν προσφοράν ετελειοποίησε διαπαντός τους αγιαζομένους» (Εβραίους 10:11-14)
Έχετε αγιαστεί όλοι για πάντα. Αν αμαρτήσετε αύριο, θα είστε ξανά αμαρτωλοί; Δεν αφαίρεσε ο Ιησούς και εκείνες τις αμαρτίες; Τις αφαίρεσε. Αφαίρεσε και τις αμαρτίες του μέλλοντος.
«Μαρτυρεί δε εις ημάς και το Πνεύμα το Άγιον· διότι, αφού είπε πρότερον, Αύτη είναι η διαθήκη, την οποίαν θέλω κάμει προς αυτούς μετά τας ημέρας εκείνας, λέγει Κύριος, Θέλω δώσει τους νόμους μου εις τας καρδίας αυτών, και θέλω γράψει αυτούς επί των διανοιών αυτών, προσθέτει, Και τας αμαρτίας αυτών και τας ανομίας αυτών δε θέλω ενθυμείσθαι πλέον''. Όπου δε είναι άφεσις τούτων, δεν είναι πλέον προσφορά περί αμαρτίας» (Εβραίους 10:15-18)
Η φράση «η άφεσις αυτών» σημαίνει ότι εξιλέωσε όλες τις αμαρτίες του κόσμου. Ο Ιησούς είναι Σωτήρας μας. Δικός μου Σωτήρας και δικός σου Σωτήρας. Έχουμε σωθεί πιστεύοντας στον Ιησού. Αυτή είναι η λύτρωση του Ιησού, και αυτή είναι η μεγαλύτερη χάρη και το μεγαλύτερο δώρο από τον Θεό. Εσύ και εγώ, που έχουμε λυτρωθεί από όλες μας τις αμαρτίες είμαστε οι περισσότερο ευλογημένοι από όλους.