Κηρύγματα

Θέμα 11: Η Σκηνή του Μαρτυρίου

[11-14] (Κατά Ματθαίον 27:50-53) Το καταπέτασμα που σχίστηκε

(Κατά Ματθαίον 27:50-53)
«Ο δε Ιησούς πάλιν κράξας μετά φωνής μεγάλης, άφησε το πνεύμα. Και ιδού, το καταπέτασμα του ναού αίσχιστη εις δύο από άνωθεν έως κάτω, και η γη σειστή και αι Πέτραι εσχίσθησαν, και τα μνημεία ηνοίχθησαν και πολλά σώματα των κεκοιμημένων αγίων ανέστησαν, και εξελθόντες εκ των μνημείων μετά την ανάστασιν αυτού εισήλθον εις την αγίαν πόλιν και ενεφανίσθησαν εις πολλούς».
 
 
Τα Άγια των Αγίων ήταν ο τόπος όπου κατοικούσε ο Θεός. Και μόνο ο Αρχιερέας μπορούσε να μπει στα Άγια των Αγίων μία φορά το χρόνο, την Ημέρα της Εξιλέωσης, φέρνοντας το αίμα του θυσιασμένου τράγου για την άφεση των αμαρτιών των Ισραηλιτών. Το έκανε αυτό επειδή τα Άγια των Αγίων της Σκηνής του Μαρτυρίου, ο Οίκος του Θεού, ήταν ένας άγιος τόπος όπου δε μπορούσε να μπει εκτός αν έπαιρνε το αίμα του θύματος, στο κεφάλι του οποίου είχε τοποθετήσει τα χέρια του για να καθαρίσει τις αδικίες των αμαρτωλών. Για να το πούμε διαφορετικά, ούτε ο Αρχιερέας δε θα μπορούσε να αποφύγει την καταδίκη του Θεού εκτός αν είχε λάβει την άφεση των αμαρτιών του με την προσφορά μιας θυσίας πριν μπει στην παρουσία Του.
Πότε σχίστηκε το καταπέτασμα του Ναού; Σχίστηκε όταν ο Ιησούς έχυσε το αίμα Του και πέθανε στο Σταυρό. Γιατί θα έπρεπε να χύσει το αίμα Του στο Σταυρό και να πεθάνει; Επειδή ο Ιησούς, ο Υιός του Θεού που ήρθε σ' αυτή τη γη με ανθρώπινη σάρκα, είχε αναλάβει όλες τις αδικίες των αμαρτωλών με το βάπτισμά Του από τον Ιωάννη στον ποταμό Ιορδάνη. Επειδή ο Ιησούς είχε αναλάβει όλες τις αμαρτίες του κόσμου μέσω του βαπτίσματός Του, ο Ιησούς θα μπορούσε να τελειώσει όλη την καταδίκη της αμαρτίας μόνο αν έχυνε το αίμα Του στο Σταυρό και πέθαινε. Γι' αυτό σχίστηκε από πάνω έως κάτω το καταπέτασμα που χώριζε τα Άγια των Αγίων από τα Άγια στον Οίκο του Θεού. Αυτό σημαίνει ότι ο τοίχος της αμαρτίας που χώριζε τον Θεό από την ανθρωπότητα κατέρρευσε μια για πάντα.
Με άλλα λόγια, μέσω του βαπτίσματος που έλαβε και το αίμα που έχυσε στο Σταυρό, ο Ιησούς εξαφάνισε όλες τις αμαρτίες. Με το βάπτισμα και το αίμα του Ιησού Χριστού, ο Πατέρας Θεός έχει καθαρίσει όλες τις αμαρτίες μας μια για πάντα, και έχει ανοίξει το δρόμο προς τον Ουρανό έτσι ώστε καθένας να μπορεί τώρα να μπει στον Ουρανό με πίστη σ' αυτό το βάπτισμα και το χύσιμο του αίματος του Ιησού.
Όταν ο Ιησούς πέθανε στο Σταυρό, εκεί που ήταν έπεσε σκοτάδι για τρεις ώρες. Έχοντας επωμιστεί όλες τις αμαρτίες του κόσμου μέσω του βαπτίσματός Του στον ποταμό Ιορδάνη, ο Ιησούς σταυρώθηκε και πλησιάζοντας το θάνατό Του, φώναξε, «Ηλί, Ηλί, λαμά σαβαχθανί;», που σημαίνει, «Θεέ μου, Θεέ μου, διά τι με εγκατέλιπες;» (Κατά Ματθαίον 27:46). Είπε έπειτα την τελευταία Του λέξη, «Τετέλεσται!» και έπειτα πέθανε. Και σε τρεις ημέρες αναστήθηκε από τους νεκρούς, έδωσε μαρτυρία για 40 μέρες και αναλήφθηκε έπειτα στον Ουρανό εμπρός στα μάτια πολλών μαθητών και ακολούθων Του.
 
 
Αρνήθηκε πραγματικά ο Πατέρας τον Ιησού;
 
Ο πόνος που ο Ιησούς υπέφερε ήταν τόσο έντονος, που αισθάνθηκε σαν ο Πατέρας Του να Τον είχε απαρνηθεί. Το βάσανο της καταδίκης της αμαρτίας ήταν τόσο πολύ μεγάλο. Επειδή ο Ιησούς ανέλαβε τις αμαρτίες του κόσμου με το βάπτισμά Του από τον Ιωάννη, είναι αλήθεια ότι ο Πατέρας Τον απέφυγε προς στιγμή όταν σήκωσε την καταδίκη της αμαρτίας στο Σταυρό. Ο Πατέρας Θεός έπρεπε να τιμωρήσει καθέναν που είχε αμαρτία και επειδή όλες οι αμαρτίες του κόσμου είχαν μεταβιβαστεί στον Ιησού, ο Ιησούς έπρεπε να τρυπηθεί και να χύσει το αίμα Του στο Σταυρό ως τιμωρία γι' αυτές τις αμαρτίες.
Επειδή ο Ιησούς, που στην ουσία Του είναι ο Ίδιος Θεός, ανέλαβε όλες τις αμαρτίες της ανθρωπότητας με το βάπτισμα, οι αμαρτίες του κόσμου μεταβιβάστηκαν στο άγιο σώμα Του. Έτσι ο Ιησούς, που έχει αναλάβει τις αμαρτίες του κόσμου, έπρεπε τώρα να αντιμετωπίσει για μια στιγμή την αποστροφή του Πατέρα Θεού, να υποστεί θάνατο στο Σταυρό για να πληρώσει τις ποινές όλων των αμαρτιών μας και μ' αυτό τον τρόπο να σώσει την ανθρωπότητα από όλες τις αμαρτίες. Γι' αυτό έπρεπε ο Ιησούς να υποβληθεί στο ακραίο βάσανο της καταδίκης της αμαρτίας και ο Πατέρας Θεός δε μπορούσε παρά να γυρίσει για λίγο το πρόσωπό Του μακριά από τον Υιό Του.
Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι ο Ιησούς απορρίφτηκε από τον Πατέρα για πάντα. Μάλλον σημαίνει απλά ότι ο Ιησούς έπρεπε να υποστεί την αντιπροσωπευτική καταδίκη των αμαρτιών μας και επομένως έπρεπε να εγκαταλειφθεί από τον Πατέρα μόνο προς στιγμή. Αλλά ο Ιησούς στον πόνο Του έκραξε, «Θεέ μου, Θεέ μου, διά τι με εγκατέλιπες;» και αυτό έγινε επειδή ο Ιησούς υπέστη τέτοια ακραία αγωνία από την αμαρτία, ώστε εμείς έχουμε σωθεί από την καταδίκη της αμαρτίας. Εμείς έπρεπε να εγκαταλειφθούμε από τον Θεό για τις αμαρτίες μας, όμως ο Ιησούς ανέλαβε τις αμαρτίες μας, υπέστη τον πόνο της καταδίκης της αμαρτίας στο Σταυρό και, επιπλέον, εγκαταλείφθηκε για λίγο από τον Πατέρα για χάρη μας.
Όπως ίσως ξέρετε ήδη, μετά την κατασκευή του Ναού στη διάρκεια της βασιλείας του Βασιλιά Σολομώντα, η Σκηνή του Μαρτυρίου αντικαταστάθηκε από το Ναό. Αλλά τα βασικά χαρακτηριστικά του συστήματος της Σκηνής του Μαρτυρίου εφαρμόστηκαν ακόμα και στο Ναό, ακριβώς όπως είχαν εφαρμοστεί πριν από την κατασκευή του. Έτσι, υπήρχε πάλι ένα καταπέτασμα που χώριζε τα Άγια των Αγίων από τα Άγια του Ναού. Και την ίδια στιγμή που ο Κύριος μας έκραξε στο Σταυρό, «Ηλί, Ηλί, λαμά σαβαχθανί;» αυτό το καταπέτασμα του Ναού σχίστηκε από πάνω έως κάτω. Η αλήθεια που μας λέει αυτό το γεγονός είναι ότι, επειδή ο Κύριος έχει πλύνει τις αμαρτίες μας με το βάπτισμα που έλαβε και το πολύτιμο αίμα που έχυσε στο Σταυρό, η πύλη του Ουρανού είναι τώρα εντελώς ανοικτή ώστε όλοι όσοι πιστεύουν μπορούν να μπουν εκεί. Με πίστη στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, μπορούμε τώρα όλοι να μπούμε στον Ουρανό με πίστη.
Μέσω της αποκάλυψης του συστήματος της Σκηνής του Μαρτυρίου, οι άνθρωποι της Παλαιάς Διαθήκης πίστευαν επίσης στον Ιησού ότι θα ερχόταν ως Μεσσίας, και επομένως εξιλεώθηκαν από όλες τις αμαρτίες τους και έγιναν παιδιά του Θεού. Στην Καινή Διαθήκη, όλη η δικαιοσύνη του Θεού της άφεσης της αμαρτίας εκπληρώθηκε μια για πάντα όταν ο Κύριός μας βαπτίστηκε πραγματικά στον ποταμό Ιορδάνη και πέθανε στο Σταυρό. Ο λόγος για τον οποίο έχουμε ευγνώμονες καρδιές από τότε που ακούσαμε και πιστέψαμε στο ευαγγέλιο της άφεσης της αμαρτίας που ο Κύριος μας έχει δώσει, είναι επειδή έχουμε το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος.
Από μόνοι μας δε θα μπορούσαμε να ελευθερωθούμε από την αμαρτία αλλά, λόγω της αλήθειας της σωτηρίας που ο Θεός μάς έχει δώσει μέσω του ύδατος και του Πνεύματος, μπορούμε να εξιλεωθούμε από τις αμαρτίες μας με πίστη σ' αυτή την αλήθεια. Οι αμαρτίες μας έχουν εξαφανιστεί με πίστη στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος που μας έχει δώσει ο Ιησούς, και τώρα μπορούμε να μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών με πίστη. Με αυτό υπόψη, πώς θα μπορούσαμε να μην δοξάζουμε τον Θεό; Μπορούμε μόνο να Τον ευχαριστούμε, επειδή τώρα ξέρουμε ότι η πύλη του Ουρανού σχίστηκε από πάνω έως κάτω τη στιγμή που πέθανε ο Κύριός μας. Αυτές είναι οι χαρούμενες ειδήσεις που μας λένε ότι ο Κύριός μας ανέλαβε όλες τις αμαρτίες της ανθρωπότητας μέσω του βαπτίσματος που έλαβε στον ποταμό Ιορδάνη, σήκωσε την καταδίκη της αμαρτίας με το αίμα Του στο Σταυρό και έτσι έχει ελευθερώσει από την αμαρτία όλους όσοι πιστεύουν.
Το γεγονός ότι το καταπέτασμα του Ναού σχίστηκε από πάνω έως κάτω όταν πέθανε ο Ιησούς στο Σταυρό, μας διδάσκει την αλήθεια ότι τώρα, σ' αυτή την εποχή, όσοι έχουν καθαριστεί από την αμαρτία με πίστη στο ευαγγέλιο του ύδατος και του αίματος μπορούν όλοι να μπουν στον Ουρανό. Αυτή είναι η οριστική απόδειξη της αλήθειας της σωτηρίας που ο Κύριος μας έχει δώσει. Επειδή ήμασταν αμαρτωλοί, υπήρχε ένας τοίχος αμαρτίας που μας εμπόδιζε να έρθουμε ενώπιον του Θεού αλλά με το βάπτισμα και το αίμα Του ο Ιησούς έχει κάνει αυτόν τον τοίχο της αμαρτίας να εξαφανιστεί μια για πάντα. Το ότι ο Θεός έσχισε το καταπέτασμα του Ναού από πάνω έως κάτω, σημαίνει ότι καθένας που πιστεύει στο βάπτισμα μέσω του οποίου ο Υιός του Θεού ανέλαβε όλες τις αδικίες των αμαρτωλών και στο αίμα του Σταυρού, μπορεί τώρα να καθαριστεί τέλεια από τις αμαρτίες του και μ' αυτό τον τρόπο να μπει στον Ουρανό ανεμπόδιστα. Ο Θεός μάς έχει σώσει έτσι από την αμαρτία.
Ο Ιησούς έσχισε το καταπέτασμα του Ναού από πάνω έως κάτω, ως απόδειξη αυτών των έργων της σωτηρίας που εκπλήρωσε. Γι' αυτό λέει στην Επιστολή προς Εβραίους 10:19-22, «Έχοντες λοιπόν, αδελφοί, παρρησίαν να εισέλθωμεν εις τα άγια διά του αίματος του Ιησού, διά νέας και ζώσης οδού, την οποίαν καθιέρωσεν εις ημάς διά του καταπετάσματος, τουτέστι της σαρκός αυτού, και έχοντες ιερέα μέγαν επί τον οίκον του Θεού, ας πλησιάζωμεν μετά αληθινής καρδίας εν πληροφορία πίστεως, έχοντες τας καρδίας ημών κεκαθαρμένας από συνειδήσεως πονηράς και λελουμένοι το σώμα με ύδωρ καθαρόν».
Όταν ο Ιησούς πέθανε στο Σταυρό, η είσοδος στα Άγια των Αγίων άνοιξε πλατιά καθώς σχίστηκε το καταπέτασμά της, και αυτή η ανοικτή πύλη στα Άγια των Αγίων είναι ο Λόγος του Θεού του ευαγγελίου, που άνοιξε ένα νέο και ζωντανό δρόμο για τον Ουρανό. Εδώ η Βίβλος μας λέει πάλι ότι όλες οι αμαρτίες των καρδιών και των σωμάτων μας καθαρίστηκαν μέσω του βαπτίσματός Του (το καθαρό ύδωρ) και του αίματός Του, και επομένως μπορούμε να καθαριστούμε με την πλήρη βεβαιότητα της πίστης μας στην τέλεια σωτηρία Του.
Γι' αυτό δίνω όλες τις ευχαριστίες μου στον Θεό. Δε θα μπορούσαμε να μπούμε στον Ουρανό όσο κι αν προσπαθούσαμε αλλά, για ανθρώπους όπως εμείς, ο Ιησούς μάς έχει σώσει από όλες τις αμαρτίες μας με αυτές τις δίκαιες πράξεις του βαπτίσματός Του και του χυσίματος του αίματός Του στο Σταυρό, και έχει ανοίξει πλατιά την πύλη του Ουρανού, όλα αυτά έτσι ώστε μόνο όσοι πιστεύουν στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος να μπορούν να μπουν στον Ουρανό. Τώρα μπορούμε να καθαριστούμε από τις αμαρτίες μας και να μπούμε στον Ουρανό με πίστη που πιστεύει στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος.
Επειδή ο Κύριος έχει ανοίξει την πύλη του Ουρανού για μας με το βάπτισμα και τη σταύρωσή Του, μπορούμε τώρα να πλύνουμε τις αμαρτίες μας και να μπούμε στον Ουρανό με πίστη σ' αυτή την αλήθεια. Πώς θα μπορούσαμε λοιπόν να μην δοξάζουμε τον Θεό; Δε μπορούμε να Τον ευχαριστήσουμε αρκετά για την αγάπη της θυσίας Του. Το καταπέτασμα της πύλης στα Άγια των Αγίων σχίστηκε στη μέση, με το βάπτισμα που ο Ιησούς έλαβε για να αναλάβει τις αμαρτίες μας και τη θυσιαστική προσφορά του σώματός Του που έκανε για να καταδικαστεί αντιπροσωπευτικά γι' αυτές τις αμαρτίες μας.
 
 
Υπάρχει μόνο ένας τρόπος για να μπεις στον Ουρανό
 
Θα μπούμε στον Ουρανό επειδή πιστεύουμε στο βάπτισμα του Ιησού και στο αίμα του Σταυρού. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να μπεις στον Ουρανό, παρά με πίστη σ' αυτό το ευαγγέλιο της αλήθειας. Μόνο με πίστη σ' αυτό που ο Ιησούς έχει κάνει για μας μπορούμε να μπούμε στον Ουρανό, επειδή ο Θεός έχει κάνει τέτοια έργα για όσους πιστεύουν στο ευαγγέλιο του ύδατος και το αίμα του Ιησού.
Γι' αυτό οι Χριστιανοί δε μπορούν να μπουν στον Ουρανό μέσω των προσπαθειών τους, της αφοσίωσης ή άλλων τέτοιων υποκριτικών προσπαθειών. Ο Θεός έχει ορίσει ότι στον Ουρανό μπορούν να μπουν μόνο όσοι έχουν καθαριστεί από τις αμαρτίες τους με πίστη στο βάπτισμα που ο Ιησούς έλαβε και το χύσιμο του αίματός Του. Όσοι πιστεύουν σ' αυτή την αλήθεια είναι αυτοί που πιστεύουν ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού, ο ίδιος Θεός, και ο αιώνιος Σωτήρας που τους έχει σώσει από την αμαρτία με το βάπτισμα και το χύσιμο του αίματός Του. Είναι σε τέτοιους ανθρώπους που ο Θεός επέτρεψε να πλύνουν την αμαρτία. Ο Πατέρας Θεός έχει ικανώσει όσους από μας πιστεύουμε σε αυτά να μπούμε στην Βασιλεία των Ουρανών με πίστη μόνο μέσω του βαπτίσματος που ο Ιησούς έλαβε και του πόνου που υπέμεινε στο Σταυρό.
Χρειαζόμαστε χρήματα για να μπούμε στον Ουρανό; Αν ίσχυε αυτό, θα επιτυγχάναμε τη σωτηρία μας πληρώνοντας γι' αυτήν και έτσι αυτή δε θα μπορούσε να είναι η σωτηρία που δίνεται δωρεάν από τον Κύριο. Για να μπούμε στον Ουρανό χρειαζόμαστε μόνο την πίστη που πιστεύει στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Με άλλα λόγια, για να μπούμε στον Ουρανό δεν απαιτείται καμία δική μας πληρωμή, πράξη ή προσπάθεια. Τίποτα που είναι ανθρώπινου χαρακτήρα δεν είναι απαραίτητο για να μπούμε στον Ουρανό. Ο Θεός δεν απαιτεί καμία προσπάθεια, πράξη, δύναμη θέλησης, πληρωμή ή καλοσύνη από μας, για να γίνουμε κατάλληλοι να μπούμε στον Ουρανό.
Υπάρχει μόνο ένα πράγμα που είναι απολύτως απαραίτητο για να μπούμε στον Ουρανό, και αυτό είναι η πίστη που πιστεύει στο βάπτισμα του καθαρισμού της αμαρτίας που ο Ιησούς έλαβε στον ποταμό Ιορδάνη και τη θυσία που έκανε χύνοντας το αίμα Του στο Σταυρό ως εξιλέωση της αμαρτίας μας. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Το μόνο πράγμα που χρειαζόμαστε είναι η πίστη που πιστεύει στο ευαγγέλιο του βαπτίσματος και του αίματος του Ιησού. Γι' αυτό, για να λάβουμε την άφεση της αμαρτίας και να μπούμε στον Ουρανό, πρέπει να πιστέψουμε στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος που έχει εκπληρώσει ο Ιησούς.
Ο Ιησούς, ο Κύριος της αγάπης, έχει εκπληρώσει την τέλεια σωτηρία μας μέσω του ευαγγελίου του ύδατος και του Πνεύματος. Επειδή ο Ιησούς έχει ολοκληρώσει ήδη τη σωτηρία της άφεσης της αμαρτίας, αν οι αμαρτωλοί μόνο πίστευαν ολόψυχα σ' αυτή την αλήθεια του ευαγγελίου, θα μπορούσαν να σωθούν από όλες τις αμαρτίες τους. Ο Κύριός μας έχει εξαλείψει όλες τις αμαρτίες μας, είτε έχουμε πολλές είτε μόνο μερικές αμαρτίες, και έχει επιτρέψει στον καθένα να μπει στον Ουρανό αλλά μόνο με πίστη.
Το γεγονός ότι ο Ιησούς έχει ανοίξει την πύλη του Ουρανού ώστε οι αμαρτωλοί να μπορούν να μπουν εκεί με πίστη στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, είναι η χάρη της σωτηρίας που είναι αληθινά ξεχωριστή. «Ο Κύριος βαφτίστηκε για να σηκώσει όλες τις αμαρτίες μου και πέθανε στο Σταυρό στη θέση μου! Έχει πλύνει τις αμαρτίες μου και έχει ανοίξει την πύλη του Ουρανού για μένα! Με αγάπησε τόσο πολύ, που βαπτίστηκε, έχυσε το αίμα Του και εκπλήρωσε την άφεση της αμαρτίας μου με τέτοιο τρόπο!» Συνεπώς, όταν πιστεύετε στην αλήθεια της σωτηρίας, θα μπείτε στον Ουρανό με αυτή την πίστη.
Το να πιστεύουν οι άνθρωποι στον Ιησού ως Σωτήρα τους δεν είναι τόσο δύσκολο αλλά στην πραγματικότητα είναι μάλλον εύκολο, επειδή το μόνο που πρέπει να κάνουν είναι να δεχτούν απλά στις καρδιές τους τα ήδη ολοκληρωμένα γεγονότα που ο Ιησούς επιτέλεσε όταν ήρθε σ' αυτή τη γη, και να πιστέψουν σ’ αυτά. Επειδή ο Ιησούς έχει καθαρίσει όλες τις αμαρτίες μας και μας έχει ελευθερώσει από αυτές μέσω του βαπτίσματός Του στον ποταμό Ιορδάνη που έλαβε από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, και μέσω του αίματος που έχυσε στο Σταυρό και μέσω του Πνεύματος, όταν πιστεύουμε σ' αυτό τον Ιησού με τις καρδιές μας, όλοι θα σωθούμε.
«Θέλετε γνωρίσει την αλήθειαν, και η αλήθεια θέλει σας ελευθερώσει» (Κατά Ιωάννην 8:32). Είτε οι αμαρτίες μας είναι μεγάλες είτε είναι μικρές, ο Ιησούς τις έχει κάνει όλες να εξαφανιστούν με το βάπτισμα και το χύσιμο του αίματός Του. Με πίστη σ' αυτό το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, την αλήθεια που μας απελευθερώνει από την αμαρτία, μπορούμε να λάβουμε την αιώνια σωτηρία μας και να βρούμε την ελευθερία αυτής της αληθινής σωτηρίας.
Εκπληρώνοντας το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, ο Κύριος μας έχει ανοίξει πλατιά την πύλη του Ουρανού. Ο Κύριός μας ήρθε σ' αυτή τη γη, βαπτίστηκε, πέθανε στο Σταυρό και αναστήθηκε από τους νεκρούς σε τρεις ημέρες–αυτή η αλήθεια, το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, μας έχει φέρει κοντά στον Θεό και μας έχει επιτρέψει να κάνουμε δικό μας στο μέλλον τον Ουρανό. Τώρα, αν θέλετε να μπείτε στον Ουρανό, καθώς επίσης και να ελευθερωθείτε από την αμαρτία και να γίνετε παιδιά του Θεού, πρέπει να λάβετε την άφεση της αμαρτίας σας με πίστη στο βάπτισμα του Ιησού και στο αίμα του Σταυρού. Αυτή η πίστη θα σας επιτρέψει να λάβετε την άφεση της αμαρτίας και θα σας οδηγήσει στην πύλη του Ουρανού.
Ο Κύριός μας ξέρει τα πάντα για μας. Ξέρει πότε γεννηθήκαμε και ξέρει τα πάντα για τις αμαρτίες που έχουμε πράξει και πρόκειται να πράξουμε. Και ξέρει επίσης πολύ καλά ότι, ανεξάρτητα από το πόσο σκληρά προσπαθούμε, δε μπορούμε από μόνοι μας να κάνουμε τις αμαρτίες μας να εξαφανιστούν. Επειδή ο Κύριος μας ξέρει τόσο καλά, έχει καθαρίσει ο Ίδιος όλες τις αμαρτίες μας με το βάπτισμά Του και το αίμα του Σταυρού.
 
 
Γιατί ήρθε ο Ιησούς σ' αυτή τη γη;
 
Το όνομα Ιησούς σημαίνει Σωτήρας. Ο Ιησούς γεννήθηκε σ' αυτή τη γη επειδή η σωτηρία μας από την αμαρτία δε μπορούσε να γίνει από κανέναν άνθρωπο αλλά μόνο μέσα στα πλαίσια της θείας δύναμης. Έτσι, η γέννηση του Ιησού απέβλεπε σε έναν ιερό σκοπό. Γι' αυτό ο Ιησούς γεννήθηκε σ' αυτή τη γη μέσω του σώματος της Παρθένου, για να σώσει την ανθρωπότητα από όλες τις αμαρτίες. Με άλλα λόγια, ο Ιησούς γεννήθηκε μέσω του σώματος μιας γυναίκας για χάρη των αμαρτωλών που κληρονόμησαν την αμαρτία εξαιτίας της παράβασης του Αδάμ και της Εύας. Για να γίνει ο Σωτήρας που σώζει όλους τους αμαρτωλούς αυτού του κόσμου από όλες τις ανομίες τους, ο Κύριος ήρθε σ' αυτό τον κόσμο και συλλήφθηκε στο σώμα της Παρθένου με τη δύναμη του Θεού.
Ο Κύριός μας γεννήθηκε σ' αυτή τη γη μέσω του σώματος της δικής Του δημιουργίας, έτσι ώστε να μπορεί ο Ίδιος να γίνει η δική μας άμωμη προσφορά. Και όταν ήρθε ο καιρός, προχώρησε ακολουθώντας βήμα-βήμα το σχέδιό Του για να μας φέρει τη σωτηρία. Όταν ο Κύριός μας έγινε 30 ετών, βαπτίστηκε στον ποταμό Ιορδάνη. Για να επιτύχει τον σκοπό της γέννησής Του σ' αυτή τη γη, ο Ιησούς έπρεπε να δεχτεί τις αμαρτίες του κόσμου με το βάπτισμά Του και έτσι, για να εκπληρώσει αυτό τον στόχο, βαπτίστηκε από τον Ιωάννη (Κατά Ματθαίον 3:13-17).
Όταν πέρασαν τρία χρόνια από τότε που ανέλαβε έτσι τις αμαρτίες του κόσμου μέσω του βαπτίσματός Του, ο Ιησούς σταυρώθηκε. Επειδή ο Κύριός μας βαπτίστηκε και ανέλαβε τις αμαρτίες του κόσμου, καταδικάστηκε αντιπροσωπευτικά για τις αμαρτίες μας. Μέσω του βαπτίσματος που δέχτηκε από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή και του αίματός Του στο Σταυρό, ο Κύριος εξαφάνισε όλες τις αμαρτίες και μ' αυτό τον τρόπο έχει κάνει όσους πιστεύουν να σωθούν από τις αμαρτίες τους.
Άσχετα από το πόσο αγνοούν οι άνθρωποι, σε ποιες αδυναμίες είναι παγιδευμένοι και τι είδους αμαρτωλοί μπορεί να είναι, ο Θεός έχει κάνει εμάς που πιστεύουμε στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, να μπούμε στον Ουρανό, στην Βασιλεία του Κυρίου. Προκειμένου να πληρώσει τις ποινές της αμαρτίας, ο Ιησούς βαπτίστηκε στον ποταμό Ιορδάνη και έχυσε το αίμα Του στο Σταυρό. Λόγω της σωτηρίας που έχει εκπληρώσει ο Ιησούς με την πληρωμή της ποινής των αμαρτιών μας και της θυσίας Του, όσοι από μας πιστεύουμε μπορούμε τώρα να πλυθούμε από τις αμαρτίες μας μόνο με την πίστη μας στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Αυτή είναι η θεμελιώδης αλήθεια του χριστιανισμού και ο πυρήνας της άφεσης της αμαρτίας.
Ο Κύριος ήρθε σ' αυτό τον κόσμο για να γίνει ο Σωτήρας όλων των αμαρτωλών αυτού του κόσμου. Και ο Κύριος μας έχει σώσει πραγματικά όλους από την αμαρτία. Ο Κύριός μας έχει επιτρέψει σε όλους τους αμαρτωλούς, οποιοιδήποτε και αν είναι, να μπουν στον Ουρανό με πίστη στα έργα Του.
Αυτή είναι η αγάπη του Κυρίου. Επειδή ο Κύριός μας μάς αγάπησε τόσο πολύ, βαπτίστηκε και έχυσε το αίμα Του για να μας σώσει. Για να ελευθερώσει από την αμαρτία εμάς που μας αγάπησε τόσο όσο και το σώμα Του, ο Κύριός μας εκπλήρωσε τη σωτηρία με το βάπτισμα και το χύσιμο του αίματός Του. Ήμασταν αμαρτωλοί που θα συνεχίζαμε να αμαρτάνουμε μέχρι την ημέρα του θανάτου μας. Βασανισμένοι από τις αμαρτίες μας, συνεχίζαμε να φεύγουμε όλο πιο μακριά από τον Θεό. Για να σώσει τέτοιους ανθρώπους όπως εμείς, ο Κύριος έπρεπε να ολοκληρώσει τα έργα της σωτηρίας που μας επιτρέπουν τώρα να ενωθούμε μαζί Του.
Ο Κύριός μας έχει σώσει εμάς που ήμασταν αμαρτωλοί με την αγάπη του Θεού. Για να σώσει εμάς τους αμαρτωλούς από τις ανομίες μας, έχει εκπληρώσει τη δικαιοσύνη και την αγάπη του Θεού αποδεχόμενος το βάπτισμά Του και το χύσιμο του αίματός Του. Εμείς που πιστεύουμε σ' αυτό το ευαγγέλιο, είμαστε τόσο ευγνώμονες γι' αυτό που ο Κύριος έχει κάνει για μας, που τα λόγια μας απλά δε μπορούν να εκφράσουν τις ευχαριστίες της πίστης μας καθώς υποκλινόμαστε ενώπιον Του. Η αλήθεια της άφεσης της αμαρτίας που ο Κύριός μας μάς έχει δώσει, είναι μια τόσο ευγενής και απόλυτη αγάπη που καμία λέξη λογικής, καμία λέξη γλυκύτητας δε μπορεί ποτέ να την περιγράψει.
Πριν από 2.000 χρόνια, κανένας από μας δεν είχε γεννηθεί ακόμα εκείνη την εποχή. Ήταν περίπου 2.000 χρόνια πριν, που άνοιξαν το καταπέτασμα του γήινου Ναού και ο ουράνιος Ναός της Βασιλείας του Θεού. Δεν ήμασταν καν στις μήτρες των μητέρων μας εκείνη την εποχή, όμως ο Κύριός μας ήξερε ήδη τα πάντα για μας. Ήξερε ότι θα γεννιόσαστε και ότι όλοι θα ζούσατε τις ζωές σας, καθένας σύμφωνα με το δικό σας τρόπο. Και ο Κύριος έχει αγαπήσει εμένα—όχι μόνο εμένα αλλά το ίδιο έχει αγαπήσει και εσάς και τον καθένα. Ο Κύριος μας έχει αγαπήσει τόσο πολύ, που έχει επιτρέψει σε όλους τους αμαρτωλούς να μπούμε στον Ουρανό με πίστη στο ευαγγέλιο του ύδατος, του αίματος και του Πνεύματος, που έχει εκπληρώσει ο Ιησούς για μας. Μέσω του ύδατος και του Πνεύματος (το βάπτισμα του Ιησού και το αίμα του Σταυρού), ο Ιησούς έχει ολοκληρώσει τη σωτηρία μας από την αμαρτία.
Το ότι σχίστηκε το καταπέτασμα του Ναού από πάνω έως κάτω, είναι ένα αληθινά καταπληκτικό γεγονός. Πώς θα μπορούσε αυτό το καταπέτασμα στα Άγια των Αγίων να σχιστεί, μόνο επειδή ο Ιησούς πέθανε στο Σταυρό; Αυτό το καταπέτασμα ήταν όπως οι σημερινοί τάπητες. Ήταν υφασμένο πολύ παχύ και δυνατό. Ακόμα και τώρα στην Παλαιστίνη μπορούμε να δούμε τέτοια παχιά καταπετάσματα που υφαίνονται όπως οι τάπητες. Είναι υφασμένα τόσο σφιχτά, που λέγεται ότι για να σχιστούν χρειάζονται τέσσερα άλογα να τραβούν σε αντίθετη κατεύθυνση. Πόσο δυνατό είναι ένα άλογο; Όμως το καταπέτασμα, που ήταν τόσο ισχυρό που θα χρειάζονταν τέσσερα άλογα για να σχιστεί, σχίστηκε από πάνω έως κάτω όταν ο Ιησούς πέθανε στο Σταυρό.
Γιατί σχίστηκε το καταπέτασμα; Σχίστηκε επειδή ο Ιησούς είχε πλύνει όλες τις αμαρτίες που ήταν στις καρδιές της ανθρωπότητας. Σχίστηκε επειδή ο Ιησούς είχε εκπληρώσει όλα τα δίκαια έργα Του, με το βάπτισμα και το σταυρικό θάνατό Του. Με το να δεχτεί τις αμαρτίες του κόσμου μέσω του βαπτίσματός Του και να καταδικαστεί στο Σταυρό, ο Ιησούς άνοιξε σε όσους πιστεύουν το δρόμο για να μπουν στον Ουρανό. Το μόνο που πρέπει να κάνετε τώρα είναι απλά να πιστέψετε. Ο Κύριος έχει ανοίξει την πύλη του Ουρανού έτσι ώστε όλοι να μπορείτε να μπείτε απλά με πίστη.
 
 
Είναι και το βάπτισμα και το αίμα του Ιησού σημαντικά για τη σωτηρία μας;
 
Το γεγονός ότι χέρια τοποθετήθηκαν στο κεφάλι του Ιησού, ήταν σύμφωνο με τη μέθοδο της σωτηρίας που σχεδιάστηκε πριν ακόμα από την εποχή της Παλαιάς Διαθήκης, ένα τελετουργικό που προβλεπόταν μόνο για τα θύματα των θυσιών. Επειδή αυτός ήταν ο νόμος της σωτηρίας που θεσπίστηκε από τον Θεό για το θύμα της θυσίας προκειμένου να αναλάβει όλες τις αμαρτίες με την τοποθέτηση των χεριών και να πεθάνει, ο Ιησούς, που ήρθε ως δικό μας θυσιαστικό θύμα για να σωθούμε για πάντα, μπορούσε να καθαρίσει όλες τις αμαρτίες μας μόνο με την αποδοχή του βαπτίσματός Του, μια μορφή της τοποθέτησης των χεριών. Γι' αυτό, προκειμένου να μπει στα Άγια των Αγίων, ακόμα και ο Αρχιερέας έπρεπε να πάρει σίγουρα μαζί του το αίμα του θύματος που είχε αναλάβει τις αμαρτίες με την τοποθέτηση των χεριών.
Γιατί, λοιπόν, έπρεπε ο Αρχιερέας να μπει σ' αυτό τον τόπο με αίμα; Επειδή η ζωή της σάρκας είναι στο αίμα, ο Θεός το είχε δώσει στον Αρχιερέα για να κάνει εξιλέωση για την ζωή του πριν μπει στην παρουσία Του (Λευιτικό 17:11). Όλοι οι άνθρωποι έπρεπε να πεθάνουν για τις αμαρτίες τους αλλά, επειδή ο Ιησούς ανέλαβε όλες τις αμαρτίες της ανθρωπότητας με το βάπτισμα στον ποταμό Ιορδάνη (όλες οι αμαρτίες μεταβιβάστηκαν στον Ιησού με το βάπτισμά Του) και τις επωμίστηκε όλες, ο Ιησούς σταυρώθηκε και μ' αυτό τον τρόπο εμείς έχουμε σωθεί με το αίμα που έχυσε, δηλαδή με τη ζωή Του. Αυτό μας λέει πως όταν οι αμαρτωλοί έρχονται ενώπιον του Θεού, πρέπει οπωσδήποτε να πάρουν μαζί τους την πίστη που πιστεύει στο ύδωρ και το αίμα. Μόνο όταν πιστεύουμε ολόψυχα στο ύδωρ του βαπτίσματος του Ιησού και το αίμα που έχυσε, μπορούμε να γλιτώσουμε από την καταδίκη εξ αιτίας των αμαρτιών μας.
Τώρα ο Ιησούς έχει πλύνει όλες τις αμαρτίες, έτσι ώστε κανένας δεν χρειάζεται να κάνει προσευχές μετάνοιας ή να νηστέψει ή να δώσει προσφορές για την άφεση της αμαρτίας του. Δεν είναι απαραίτητο να κάνουμε προσευχές μετάνοιας, ούτε πρέπει να τιμωρηθούμε για τις αμαρτίες μας, επειδή ο Ιησούς έχει δώσει ήδη την προσφορά της άφεσης της αμαρτίας και της καταδίκης. Το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να πιστέψουμε απλά με την καρδιά μας στη σωτηρία που φανερωνόταν στο κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα.
Το μόνο που ο καθένας πρέπει να κάνει είναι απλά να πιστεύει στο βάπτισμα που έλαβε ο Ιησούς, ως το κυανό νήμα που χρησιμοποιήθηκε για τη Σκηνή του Μαρτυρίου της Παλαιάς Διαθήκης και να πιστέψει στο αίμα που ο Ιησούς έχυσε στο Σταυρό, ως το ερυθρό νήμα της. Και η αλήθεια ότι ο Ιησούς είναι στη βασική ουσία Του ο Βασιλιάς, φανερωνόταν στο πορφυρό νήμα που χρησιμοποιήθηκε για την πύλη της Σκηνής του Μαρτυρίου. Έτσι, αν πλύνουμε τις αμαρτίες μας με πίστη στην άφεση της αμαρτίας που φανερωνόταν ως το κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα, και πιστεύουμε ότι όλη η καταδίκη μας έχει τελειώσει ήδη, τότε καθένας από μας μπορεί τώρα να μπει στην Βασιλεία των Ουρανών. Αυτό το ευαγγέλιο είναι το ίδιο το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος.
 
 
Γιατί σχίστηκε το καταπέτασμα του Ναού όταν ο Ιησούς πέθανε στο Σταυρό; Ας το σκεφτούμε άλλη μια φορά
 
Το κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα που φανερωνόταν στην Παλαιά Διαθήκη, είναι το ευαγγέλιο που φέρνει σε όσους πιστεύουν τις ευλογίες της λήψης της άφεσης της αμαρτίας και της εισόδου στη Βασιλεία των Ουρανών. Γι' αυτό σχίστηκε το καταπέτασμα όταν ο Ιησούς, που είχε ήδη βαπτιστεί, πέθανε στο Σταυρό. Για όσους πιστεύουν στον Ιησού, αυτή είναι η αλήθεια του ευαγγελίου του ύδατος και του Πνεύματος που δόθηκε από τον Ίδιο τον Θεό. Ω, απαλλάχθηκα από την ποινή της αμαρτίας επειδή ο Ιησούς βαπτίστηκε από τον Ιωάννη στη θέση μου, έχυσε το αίμα Του και πέθανε στο Σταυρό, και μ' αυτό τον τρόπο πλήρωσε την ποινή του θανάτου. Πεθαίνοντας στο Σταυρό, ο Ιησούς είπε «Τετέλεσται» και εκείνη τη στιγμή άνοιξε το δρόμο για να μπούμε στην Βασιλεία των Ουρανών.
Ο Ιησούς ήρθε σ' αυτή τη γη για να σώσει όσους ήταν χωρισμένοι από τον Θεό από τον τοίχο των αμαρτιών που δε μπορούσαν παρά να συνεχίσουν να χτίζουν. Αυτό ήταν το θέλημα του Ιησού αλλά συγχρόνως ήταν η εντολή του Πατέρα Θεού και η αγάπη Του για μας. Ο Ιησούς έλαβε το βάπτισμα που μεταβίβασε τις αμαρτίες του κόσμου επάνω στο σώμα Του, υπακούοντας στο θέλημα του Πατέρα. Επειδή ο Ιησούς επωμίστηκε τις αμαρτίες του κόσμου μέσω του βαπτίσματός Του, πήγε στο Σταυρό, σταυρώθηκε, έχυσε το αίμα Του και πέθανε, αναστήθηκε από τους νεκρούς σε τρεις ημέρες και μ' αυτό τον τρόπο εκπλήρωσε τα έργα Του της σωτηρίας. Αυτά είναι τα έργα που φανερώνονταν στο κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα, δηλαδή η άφεση της αμαρτίας που ελευθερώνει τους αμαρτωλούς από τις ανομίες τους και η εκπλήρωση του συστήματος των θυσιών.
Επειδή ο Ιησούς έχει εκπληρώσει τη σωτηρία με τα έργα Του, τώρα έχει ανοίξει η πύλη του Ουρανού που κανείς δε θα μπορούσε να μπει μέχρι τότε. Αυτό δείχνει ότι η πύλη της σωτηρίας δεν ανοίγει πλέον με την τοποθέτηση των χεριών και του αίματος των ζώων που χρησιμοποιούνταν ως θύματα των θυσιών της Παλαιάς Διαθήκης αλλά τώρα ανοίγει με την πίστη που πιστεύει στο βάπτισμα που ο Ιησούς έλαβε και το αίμα που έχυσε στο Σταυρό. Το γεγονός ότι το καταπέτασμα σχίστηκε, διακηρύττει την ολοκλήρωση της σωτηρίας, ότι ο Θεός έχει επιτρέψει τώρα σε καθέναν που ξέρει και πιστεύει αληθινά στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος που εκπληρώθηκαν από τον Κύριο, να μπει στον Ουρανό. Γι' αυτό έπρεπε να σχιστεί το καταπέτασμα του Ναού.
Πρέπει να μπείτε στην Βασιλεία των Ουρανών με πίστη που πιστεύει στο βάπτισμα του Ιησού και στο αίμα του Σταυρού. Ο Ιησούς, που δεν είχε καμία αμαρτία, ήρθε σ' αυτή τη γη με σάρκα και βαπτίστηκε από τον Ιωάννη για να δεχτεί όλες τις αμαρτίες μας (Κατά Ματθαίον 3:15). Επιπλέον, ο Κύριός μας θυσίασε τη ζωή του σώματός Του ως πληρωμή των αμαρτιών μας και έχει γίνει η αιώνια προσφορά της εξιλέωσης που πρέπει να παίρνουμε μαζί μας όταν ερχόμαστε ενώπιον του Θεού. Επομένως, όλοι μας πρέπει να πιστεύουμε ως σωτηρία μας σ' αυτό το αίμα που έχυσε ο Ιησούς αφού πρώτα βαπτίστηκε. Για να ελευθερώσει την ανθρωπότητα από την αμαρτία και να τους κάνει λαό του Θεού, ο Ιησούς άνοιξε την πύλη του Ουρανού σχίζοντας το ίδιο Του το σώμα.
Όταν αναφερόμαστε στην σωτηρία μας από τον Ιησού, πρέπει να ξέρουμε ότι δεν έχυσε μόνο το αίμα Του στο Σταυρό. Τρία χρόνια πριν πεθάνει στο Σταυρό, είχε ήδη αναλάβει τις αμαρτίες μας με το βάπτισμα στον ποταμό Ιορδάνη. Έτσι, ο Ιησούς βαπτίστηκε από τον Ιωάννη για χάρη ολόκληρης της ανθρωπότητας και έπειτα σταυρώθηκε από τους Ρωμαίους στρατιώτες. Πριν ακόμα γεννηθούμε σ' αυτό τον κόσμο εσείς κι εγώ, ο Ιησούς είχε καθαρίσει ήδη όλες τις αμαρτίες μας με το βάπτισμα και το χύσιμο του αίματός Του.
Το γεγονός ότι ο Ιησούς βαπτίστηκε από τον Ιωάννη, ήταν η μέθοδος της σωτηρίας που έπρεπε οπωσδήποτε να εκπληρώσει, προκειμένου να αναλάβει προκαταβολικά τις αμαρτίες μας όλες με μιας. Και το αίμα που έχυσε ήταν η πληρωμή της ποινής όλων εκείνων των αμαρτιών. Επειδή ο Ιησούς είναι ο ίδιος Θεός, το βάπτισμα που έλαβε και το αίμα που έχυσε στο Σταυρό, θα μπορούσε βεβαίως να αποτελέσει τη σωτηρία μας από την αμαρτία. Αυτό ήταν η τέλεια θυσία του Κυρίου μας, που έκανε για τη σωτηρία ολόκληρης της ανθρωπότητας. Πιστεύετε ότι ο Λόγος του ευαγγελίου του ύδατος και του Πνεύματος έχει καθαρίσει τις αμαρτίες μας και μας έχει ελευθερώσει από όλες τις αμαρτίες και την καταδίκη μας;
 
 
Όλες οι αμαρτίες της ανθρωπότητας έχουν πλυθεί τώρα μέσω του βαπτίσματος του Ιησού και του αίματος του Σταυρού
 
Ο Ιησούς βαπτίστηκε από τον Ιωάννη για να πλυθούν οι αμαρτίες της ανθρωπότητας. Αν βλέπουμε τα έργα σωτηρίας του Ιησού, αφήνοντας αυτό το βάπτισμα του Ιησού έξω από τη δημόσια ζωή Του, τότε η σωτηρία της ανθρωπότητας που σχεδιάστηκε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού πριν από τη θεμελίωση του κόσμου, όλα θα μετατραπούν σε ψέματα. Πριν ακόμα από τη δημιουργία του κόσμου, ο Ιησούς προετοιμαζόταν ήδη να βαπτιστεί για να αναλάβει τις αμαρτίες της ανθρωπότητας και να χύσει το αίμα Του.
Γι' αυτό ο Ιησούς βαπτίστηκε από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, τον αντιπρόσωπο όλης της ανθρωπότητας, και μ' αυτό τον τρόπο δέχτηκε όλες τις αμαρτίες (Κατά Ματθαίον 11:11-12, 3:15). Για τον Ιησού, το να πλύνει τις αδικίες των αμαρτωλών με το βάπτισμα ήταν η μέθοδος της σωτηρίας. Ο Ιησούς δέχτηκε τις αδικίες των αμαρτωλών και τις καθάρισε και αντί να πεθάνουμε εμείς για τις αμαρτίες μας, πέθανε Εκείνος αντιπροσωπευτικά στη θέση μας και μ' αυτό τον τρόπο έχει ελευθερώσει όσους πιστεύουν σ' αυτό από όλες τις αμαρτίες και την καταδίκη τους. Μέσω αυτής της μεθόδου (της μεθόδου της βάπτισης), ο Ιησούς μπορούσε να δεχτεί επάνω Του όλες τις αμαρτίες της ανθρωπότητας και να σηκώσει όλη την καταδίκη της αμαρτίας χύνοντας το αίμα Του στο Σταυρό. «Διότι ούτως είναι πρέπον εις ημάς να εκπληρώσωμεν πάσαν δικαιοσύνην» (Κατά Ματθαίον 3:15). Το γεγονός ότι ο Ιησούς βαπτίστηκε στον ποταμό Ιορδάνη, σήμαινε ότι δέχτηκε όλες τις αμαρτίες εμάς των αμαρτωλών.
Αδελφοί και αδελφές, δε μπορείτε να πιστέψετε ότι ο Ιησούς ήρθε σ' αυτή τη γη πάνω από 2.000 χρόνια πριν, ότι βαπτίστηκε όταν έγινε 30 ετών και ότι έχυσε το αίμα Του για σας, μόνο επειδή δεν το είδατε με τα μάτια σας; Αλλά ξέροντας τα πάντα για τις ανεπάρκειές μας, ο Θεός είχε σχεδιάσει ήδη τη σωτηρία μας εξ ύδατος και αίματος πριν ακόμα από τη δημιουργία του κόσμου, και έχει εκπληρώσει τη σωτηρία όλων μας στέλνοντας τον Ιησού Χριστό και τον Ιωάννη τον Βαπτιστή σ' αυτή τη γη σύμφωνα με αυτό το σχέδιο. Για να μας κάνει να καταλάβουμε και να ξέρουμε όλη αυτή την αλήθεια, ο Θεός έκανε τους υπηρέτες Του να καταγράψουν τον Λόγο Του. Μέσω του γραπτού Λόγου Του, ο Θεός έχει αποκαλύψει τα πάντα για το σχέδιο της σωτηρίας και της εκπλήρωσής του σε ολόκληρη την ανθρωπότητα. Έχει επιτρέψει τώρα στον καθένα μέσω του γραπτού Λόγου του Θεού, να καταλάβει την αλήθεια ότι ο Ιησούς βαπτίστηκε από τον Ιωάννη στον ποταμό Ιορδάνη για να αναλάβει όλες τις αμαρτίες μας.
Όλοι πρέπει τώρα να πιστεύουμε στο βάπτισμα που ο Ιησούς έλαβε και το αίμα που έχυσε στο Σταυρό ως σωτηρία μας. Αν και δεν το έχουμε δει με τα μάτια της σάρκας μας, πρέπει να το πιστέψουμε με τις καρδιές μας. Η αληθινή πίστη έρχεται σε μας όταν η πίστη μας βασίζεται στο Λόγο Του. Ο Κύριος είπε στον Θωμά, «Μακάριοι όσοι δεν είδον και επίστευσαν» (Κατά Ιωάννην 20:29). Ο Ιησούς έχει σώσει εμένα κι εσάς με το βάπτισμα που έλαβε και το αίμα που έχυσε. Ο Θεός έχει επιτρέψει σε καθέναν που πιστεύει σ' αυτό να μπει στον Ουρανό.
Γι' αυτό ο Θεός έσχισε το καταπέτασμα του Ναού όταν ο Ιησούς πέθανε στο Σταυρό. Ο Ιησούς γκρέμισε τον τοίχο της αμαρτίας που χώριζε την ανθρωπότητα από τον Θεό. Εκείνο που έχει κάνει ο Ιησούς ήταν περισσότερο από επαρκές ώστε να γκρεμίσει όλο τον τοίχο της αμαρτίας. Έχει κάνει δυνατό για τον καθέναν να μπει στον Ουρανό εντελώς ανεμπόδιστος, απλά με πίστη στην καρδιά σ' αυτό το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Ευχαριστώ τον Κύριό μας, που μας έδωσε αυτή την αλήθεια ώστε να μπορούμε όλοι να μπούμε αληθινά στον Ουρανό αν μόνο πιστεύουμε με τις καρδιές μας.
Πόσο μεγάλο είναι αυτό το γεγονός, ότι ο Ιησούς γεννήθηκε σ' αυτή τη γη με σώμα ενός απλού δημιουργήματος για να σώσει αμαρτωλούς! Είναι αληθινά αξιοπρόσεκτο γεγονός, ακόμα και όταν συγκρίνεται με τη δημιουργία του κόσμου. Το ότι ο Κύριος, ο Δημιουργός των πάντων, θα δημιουργούσε τα δημιουργήματά Του είναι σίγουρα ένα θέμα, αλλά το ότι ο Δημιουργός έγινε σαν ένα δημιούργημα, ανέλαβε τις αμαρτίες του κόσμου με το βάπτισμά Του και σταυρώθηκε, δε μπορεί παρά να είναι το μέγιστο γεγονός της σωτηρίας.
Πώς θα μπορούσε ο Ίδιος ο Δημιουργός να γίνει σαν ένα Του δημιούργημα; Όμως ο Ιησούς, ο ίδιος Θεός, ταπεινώθηκε σε τέτοιο βαθμό, ώστε ακόμα και βαπτίστηκε από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, τον αντιπρόσωπο της ανθρωπότητας, στον ποταμό Ιορδάνη. Τι καταπληκτικό γεγονός είναι αυτό; Αλλά αυτό δεν είναι το τέλος, επειδή ο Ιησούς ταπεινώθηκε τόσο πολύ, υπακούοντας μέχρι το θάνατό Του, για να υπομείνει αμέτρητα σκληρά βάσανα στο Σταυρό, για να χύσει το αίμα Του και να πεθάνει. Όλα αυτά δε μπορούν να είναι άλλο παρά η αγάπη του Θεού, το έλεός Του και η μεγάλη χάρη Του.
Όλες οι αμαρτίες της ανθρωπότητας καθαρίστηκαν εντελώς και μια για πάντα, με το βάπτισμα του Κυρίου και το αίμα του Σταυρού. Και μετά το σχίσιμο του καταπετάσματος του Ναού, ο Ιησούς αναστήθηκε από τους νεκρούς σε τρεις ημέρες και θέλει τώρα να συναντήσει στην αλήθεια όλους όσοι πιστεύουν σ' αυτή την αλήθεια. Έτσι, τα έργα του Κυρίου που έχουν σώσει τους αμαρτωλούς, είναι γεγονός μεγαλύτερο ακόμα και από τα έργα Του της δημιουργίας, που έφτιαξε αυτό τον κόσμο και όλα τα πράγματα μέσα σ’ αυτόν. Η γέννηση του Ιησού, το βάπτισμά Του, ο θάνατός Του στο Σταυρό, η ανάσταση, η ανάληψη και η επιστροφή Του, και ό,τι μας έχει κάνει παιδιά Του, είναι τα έργα της αγάπης του Θεού.
Ο Κύριός μας έχει σώσει εμένα κι εσάς από όλες τις αμαρτίες. Ο Κύριός μας έχει ελευθερώσει εμένα κι εσάς μια για πάντα από τις αμαρτίες του κόσμου μέσω του ευαγγελίου του ύδατος και του Πνεύματος. Μπορούμε επομένως να γίνουμε δίκαιοι με πίστη και να ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Θεός μάς έχει παραχωρήσει την ευλογία της σωτηρίας Του στην πληρότητά της. Το πιστεύετε εσείς αυτό;
Αδελφοί και αδελφές, εσείς κι εγώ ήμασταν άτομα που δε μπορούσαν παρά να ριχτούν στον άδη. Ήμασταν άτομα που δε μπορούσαμε παρά να καταστραφούμε εξ αιτίας των αμαρτιών μας και να ζούμε τις ζωές μας μέσα στη θλίψη, όμως ο Κύριος μας έχει σώσει από την αμαρτία με τη σωτηρία που είχε σχεδιάσει πριν ακόμα από τη δημιουργία του κόσμου. Δεν είχαμε καμία άλλη επιλογή, παρά να ζήσουμε τις ζωές μας καθισμένοι στη μέση των αμαρτιών μας, θρηνώντας, αγανακτισμένοι και αναθεματίζοντας τη μοίρα μας, αλλά για να κάνει ανθρώπους όπως εμείς να μπουν στη Βασιλεία των Ουρανών, ο Κύριος μας έχει ελευθερώσει από όλες τις αμαρτίες μας. Έτσι ο Κύριός μας έχει γίνει ο Κύριος της σωτηρίας μας.
Ο Ιησούς μάς έχει δώσει το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, και επίσης έχει εγγυηθεί την άφεση της αμαρτίας μας. Ο ίδιος ο Ιησούς έχει γίνει ο Κύριος της σωτηρίας. Ο Ιησούς ανέλαβε τις αμαρτίες του κόσμου στη θέση μας, πέθανε στη θέση μας και μ' αυτό τον τρόπο έχει γίνει ο τέλειος Σωτήρας μας.
 
 
Πιστεύετε στο βάπτισμα που έλαβε ο Ιησούς και το αίμα που έχυσε;
 
Η απελευθέρωσή μας από την αμαρτία εκπληρώθηκε με πίστη στο βάπτισμα που ο Ιησούς έλαβε και το αίμα του Σταυρού. Για να σωθούν οι αμαρτωλοί με πίστη στον Ιησού ως Σωτήρα, πρέπει να σιγουρευτούν ότι πιστεύουν σωστά στο βάπτισμά Του και τον Σταυρό, και πρέπει να πιστέψουν ότι με την ένωση αυτών των δύο εκπληρώθηκε η τέλεια σωτηρία.
Μήπως κατά τύχη δεν πιστεύετε ότι ο Ιησούς βαπτίστηκε και πέθανε στο Σταυρό; Μήπως αγνοείτε το βάπτισμα που ο Ιησούς έλαβε από τον Ιωάννη και αρνείστε να πιστέψετε σ’ αυτό; Η δικαιοσύνη του Θεού εκπληρώθηκε επειδή το βάπτισμα που ο Ιησούς έλαβε ήταν η διαδικασία μέσω της οποίας ανέλαβε όλες τις αδικίες των αμαρτωλών, και ο θάνατος που υπέστη με το χύσιμο του πολύτιμου αίματός Του ήταν η καταδίκη των αμαρτιών μας. Έτσι, όταν εσείς κι εγώ δηλώνουμε φανερά ότι πιστεύουμε στον Ιησού, πρέπει να πιστεύουμε και στο βάπτισμά Του και στο αίμα Του στο Σταυρό ως μια σωτηρία.
Ο Θεός έγραψε στο Λόγο Του την ανάγκη του βαπτίσματος και το χύσιμο του αίματος του Ιησού και όμως, παρ' όλα αυτά, πολλοί άνθρωποι επιμένουν ακόμα ότι για να σωθούν πρέπει να πιστεύουν μόνο στο αίμα του Σταυρού. Αν είστε ένας απ' αυτούς, πρέπει τότε να επανεξετάσετε σοβαρά την πεποίθησή σας, να αλλάξετε γνώμη και να πιστέψετε και στα δύο αυτά βασικά στοιχεία. Αν δεν το κάνετε αυτό αλλά πιστεύετε μόνο στο αίμα του Σταυρού, θα καταλήξετε ακυρώνοντας τα ιερά έργα της δημόσιας ζωής του Κυρίου. Αν συμβαίνει να έχετε τέτοια πίστη, τότε πρέπει να αλλάξετε αυτή την ελαττωματική πίστη και να έχετε την αληθινή πίστη που αναφέρεται σε όλη τη Βίβλο. Χωρίς το βάπτισμά Του, ποια αξία θα είχε ο θάνατός Του στο Σταυρό; Αν ο Ιησούς δεν βαπτιζόταν από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, ο θάνατός Του δε θα είχε καμία σχέση με τις αμαρτίες μας.
Αδελφοί και αδελφές, αν έπρεπε να σβήσετε τα ονόματά σας από έναν λογαριασμό χρέους, δε θα έπρεπε πραγματικά να φέρετε τα χρήματα και να πληρώσετε τον πιστωτή; Οι χρεώστες πρέπει να δώσουν τα χρήματα για το αντίστοιχο ποσό του χρέους τους, και μόνο τότε μπορούν να σβήσουν τα ονόματά τους από τον λογαριασμό. Παρόμοια, προκειμένου να πληρώσει τις ποινές των αμαρτιών μας, ο Ιησούς δέχτηκε τις αμαρτίες και αδικίες μας μέσω του βαπτίσματός Του και τις καθάρισε χύνοντας το αίμα Του.
Μέσω του βαπτίσματος που έλαβε, ο Κύριος ανέλαβε πραγματικά όλες τις αμαρτίες μας και γι' αυτό μπορούσε να καταδικαστεί για όλες τις αμαρτίες μας χύνοντας το αίμα Του. Για να πληρωθεί ένα χρέος, η κοινή αίσθηση υπαγορεύει ότι ο οφειλέτης πρέπει να πληρώσει μια τιμή που αντιστοιχεί σ' αυτό το χρέος. Αν οι χρεώστες δεν φέρνουν τα χρήματα αλλά μόνο υποστηρίζουν ότι έχουν πληρώσει τα χρέη τους και απαιτούν τα ονόματά τους να σβηστούν από το λογαριασμό, τα ονόματά τους θα σβηστούν πραγματικά; Ανεξάρτητα από το πόσο σοβαρά πιστεύουν ότι τα ονόματά τους έχουν σβηστεί, το γεγονός είναι ότι τα ονόματά τους παραμένουν ακόμα καταγραμμένα στο λογαριασμό.
Όπως οι χρεώστες μπορούν να ελευθερωθούν από τα χρέη τους μόνο όταν τα χρέη πληρωθούν πραγματικά, για να λάβουμε την άφεση της αμαρτίας εμείς οι αμαρτωλοί, πρέπει να έχουμε στις καρδιές μας την πίστη που πιστεύει ότι οι αμαρτίες μας μεταβιβάστηκαν στον Ιησού μέσω του βαπτίσματος που έλαβε. Εμείς οι ίδιοι δεν δώσαμε αυτό το βάπτισμα που μεταβίβασε τις αμαρτίες μας επάνω στο κεφάλι του Ιησού.
Αλλά μπορέσαμε να μεταβιβάσουμε τις αμαρτίες μας στον Ιησού μέσω ενός μεσάζοντος που ονομαζόταν Ιωάννης Βαπτιστής. Ο Ιησούς που βαπτίστηκε από τον Ιωάννη, επωμίστηκε τις αμαρτίες του κόσμου, πήγε στο Σταυρό, έχυσε το αίμα Του και πέθανε. Με πίστη στο βάπτισμά Του, το αντίτυπο και την απόδειξη της σωτηρίας μέσω των οποίων ο Ιησούς ανέλαβε τις αμαρτίες μας και μας έχει σώσει, μπορούμε να λάβουμε την βεβαίωση της σωτηρίας μας. Με πίστη στις καρδιές μας σ' αυτό που ο Κύριός μας έχει κάνει για μας, μπορούμε τώρα να λάβουμε την άφεση της αμαρτίας. Γιατί; Επειδή μέσω του βαπτίσματος και του αίματός Του, ο Κύριός μας μάς έχει δώσει νέα ζωή.
Όταν ο Ιησούς πέθανε στο Σταυρό, το καταπέτασμα στα Άγια των Αγίων σχίστηκε σε δύο κομμάτια, η γη σείστηκε, οι βράχοι κύλησαν, οι τάφοι άνοιξαν και πολλά σώματα αγίων που είχαν πεθάνει αναστήθηκαν. Ο Θεός έδειξε μέσω αυτών των γεγονότων, ότι θα αναστήσει όσους πίστεψαν στο Λόγο Του ότι ο Ιησούς Χριστός θα ερχόταν και θα καθάριζε όλες τις αμαρτίες της ανθρωπότητας. Έδειξε ότι ο Ιησούς αναστήθηκε πράγματι από τους νεκρούς και ότι όσοι πιστεύουν στον Ιησού θα έρθουν πράγματι ξανά στη ζωή. Ο Ιησούς όχι μόνο μας έχει σώσει από την αμαρτία αλλά επίσης έχει δώσει νέα ζωή σε μας που ήμασταν πνευματικά νεκροί. Για να μας δώσει νέα ζωή, ο Ιησούς βαπτίστηκε, πέθανε στο Σταυρό και αναστήθηκε. Ο Θεός μάς έχει ικανώσει να μπούμε στην Άγια Πόλη Του και να ζήσουμε σ' αυτήν για πάντα. Δίνω τις αληθινές ευχαριστίες μου σ' Αυτόν με την πίστη μου.
Ο τόπος όπου θα ζήσουν όσοι έχουν λάβει την άφεση είναι ο Ουρανός. Γι’ αυτό πιστέψτε ότι όσοι έχουν λάβει την άφεση της αμαρτίας σ' αυτή τη γη, θα μπουν όλοι στον Ουρανό και θα ζήσουν εκεί. Ο Ουρανός ανήκει σε όσους έχουν λάβει την άφεση της αμαρτίας. Δεν είναι δύο χωριστά πράγματα η πίστη στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος και η αναγέννηση, αλλά και τα δύο είναι το ίδιο.
Αν κάποιος πιστεύει στο Λόγο του ευαγγελίου του ύδατος και του Πνεύματος, τότε αυτός ο άνθρωπος αναγεννιέται την ίδια στιγμή που πιστεύει. Όταν οι αμαρτωλοί λαβαίνουν την άφεση της αμαρτίας, γίνονται παιδιά του Θεού και ο Θεός δίνει στα παιδιά Του ως δώρο τον Ουρανό. Ακόμα κι αν στη σάρκα μας δεν έχουμε κανένα δικό μας έργο, εξετάζοντας μόνο ένα πράγμα, την πίστη μας που πιστεύει στον Σωτήρα, ο Κύριός μας μάς έχει δώσει την άφεση της αμαρτίας και τον Ουρανό ως δώρα Του για μας.
Το γεγονός ότι ο Κύριός μας ήρθε σ' αυτή τη γη, ότι βαπτίστηκε και ότι έχυσε το αίμα Του, είναι αληθινό. Όταν ο Ιησούς πέθανε στο Σταυρό, είχε αναλάβει ήδη τις αμαρτίες του κόσμου με το βάπτισμά Του. Πριν σταυρωθεί ο Ιησούς, έχοντας βαπτιστεί από τον Ιωάννη προκαταβολικά, σήκωνε ήδη τις αμαρτίες του κόσμου. Έτσι, επειδή ο Ιησούς είχε επωμιστεί όλες τις αμαρτίες του κόσμου με το βάπτισμά Του, έπρεπε να υποστεί την τιμωρία του νόμου που όριζε ότι η ποινή της αμαρτίας πρέπει να είναι θάνατος. Για να σώσει την ανθρωπότητα από την αμαρτία ο Ιησούς, έπρεπε να πεθάνει στο Σταυρό ενώ σήκωνε τις αμαρτίες του κόσμου τις οποίες είχε αναλάβει με το βάπτισμά Του.
Όταν ο Ιησούς σταυρώθηκε, οι άνθρωποι που Τον κάρφωσαν δεν ήταν Εβραίοι αλλά Ρωμαίοι στρατιώτες. Ο Ιησούς σταυρώθηκε από Εθνικούς στρατιώτες. Χύνοντας όλο το αίμα Του εξαιτίας των αμαρτιών μας ο Ιησούς, με την τελευταία αναπνοή Του φώναξε «Τετέλεσται!» Την ίδια στιγμή το καταπέτασμα του Ναού σχίστηκε στα δύο από πάνω έως κάτω. Επιπλέον η Βίβλος μας λέει επίσης ότι η γη έτρεμε, οι βράχοι σχίστηκαν και οι τάφοι άνοιξαν, και ότι επίσης πολλά σώματα αγίων που είχαν πεθάνει αναστήθηκαν (Κατά Ματθαίον 27:51-52). Όταν ο εκατόνταρχος και οι Ρωμαίοι στρατιώτες είδαν τι συνέβη τότε που ο Ιησούς πέθανε στο Σταυρό, ομολόγησαν, «Αληθώς Θεού Υιός ήτο ούτος» (Κατά Ματθαίον 27:54). Ο Θεός έκανε τα στόματα των Εθνικών στρατιωτών να ομολογήσουν ότι «ο Ιησούς ήταν ο Υιός του ζωντανού Θεού».
Τώρα, εκείνοι που πρέπει να μαρτυρήσουν το αληθινό ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο δεν είναι άλλοι από εμάς, τους πιστούς του ευαγγελίου του ύδατος και του Πνεύματος. Μέσω του ευαγγελίου του ύδατος και του Πνεύματος ο καθένας αλλάζει. Όταν οι άνθρωποι λαβαίνουν την άφεση της αμαρτίας από τον Ιησού, μετασχηματίζονται πνευματικά χωρίς καν να προσπαθήσουν, επειδή το Άγιο Πνεύμα έρχεται να κατοικήσει στις καρδιές τους. Και οι καρδιές των αναγεννημένων δικαίων ανανεώνονται καθημερινά, επειδή στην Εκκλησία του Θεού μπορούν συνεχώς να ακούνε τον Λόγο του ευαγγελίου του ύδατος και του Πνεύματος. Έρχονται να ακούσουν τον Λόγο, να δοξάσουν τον Ιησού και καθώς δοξάζουν, διαπιστώνουν ότι τα λόγια των ύμνων χαράσσονται στις καρδιές τους, ανανεώνοντας έτσι τις καρδιές τους καθημερινά. Οι δίκαιοι μεταμορφώνουν τις καρδιές τους συνεχώς και μπορούν να αισθανθούν τέτοια αισθητή αλλαγή στους εαυτούς τους.
Και βλέποντας οι άπιστοι τους εαυτούς μας που αλλάζουν καθώς έχουμε γίνει δίκαιοι, ομολογούν, «Σώζονται αληθινά. Είναι πραγματικοί Χριστιανοί, ο λαός του Θεού». Έτσι, η εξιλέωση της αμαρτίας μας δεν είναι μια σωτηρία που αποδεικνύεται από μας μόνο. Ο Ρωμαίος εκατόνταρχος και οι στρατιώτες επίσης ομολόγησαν αυτή την αλήθεια, ότι ο Ιησούς ως Υιός του Θεού είχε σώσει τους αμαρτωλούς από τις αμαρτίες του κόσμου όταν σταυρώθηκε. Παρόμοια, ο ίδιος ο Θεός μαρτύρησε σε όσους πιστεύουν στην αλήθεια, ότι ο Ιησούς μάς έχει σώσει από όλες τις αμαρτίες μας με το ύδωρ και το αίμα.
 
 
Το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος έκανε ακόμα και τον Διάβολο να παραδοθεί
 
Το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος είναι η σωτηρία στην οποία ακόμα και ο Διάβολος έχει παραδοθεί. Όταν ο Ιησούς είπε «Τετέλεσται» κατά το θάνατό Του, ο Διάβολος ίσως είπε, «Ωχ! Αυτό είναι ταπεινωτικό αλλά δε μπορώ να κάνω κάτι γι’ αυτό! Έχει δίκιο. Δεν υπάρχει πλέον καμία αμαρτία σ' αυτό τον κόσμο. Καθένας χωρίς εξαίρεση είναι τώρα εντελώς χωρίς αμαρτία! Μου πονάει την καρδιά μου αλλά δε μπορώ να κάνω τίποτα γι’ αυτό!»
Με άλλα λόγια, ο ίδιος ο Διάβολος δε μπορούσε παρά να αναγνωρίσει αυτή την σωτηρία που εκπλήρωσε ο Ιησούς. Όμως ακόμα προσπαθεί να εμποδίσει όσους έχουν λάβει την άφεση της αμαρτίας, από το να ζήσουν τη ζωή της πίστης τους. Έτσι, όσοι πιστεύουν στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος που εκπληρώθηκε από τον Ιησού, είναι παιδιά του Θεού και προσπαθούν να ζήσουν γι’ Αυτόν. Αλλά για τον Διάβολο αυτό μπορεί μόνο να σημαίνει ότι θα υπάρχουν λιγότεροι δικοί του υπηρέτες που είναι υποδουλωμένοι στην αμαρτία και έτσι προσπαθεί να αποτρέψει τους υπηρέτες του Θεού από τη διάδοση αυτής της αλήθειας σε όλο τον κόσμο.
Αν όσοι έχουν λάβει την άφεση της αμαρτίας συνεχίζουν να διαδίδουν το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, τότε θα υπάρχουν όλο και περισσότεροι άνθρωποι που θα επιστρέφουν από την αμαρτία. Γι' αυτό ο Σατανάς βυθίζει τα δόντια του στις αδυναμίες των ανθρώπων και δεν τους αφήνει ήσυχους, εμποδίζοντάς τους ώστε έστω και ένας μόνο άνθρωπος να αποθαρρυνθεί να ακολουθήσει τον Ιησού.
Υποκινώντας τις καρδιές των ανθρώπων λέγοντάς τους «Σκοτώστε τον Ιησού!» ο Διάβολος τους έκανε να Τον σταυρώσουν για να πεθάνει. Αλλά τότε που ο Διάβολος νόμισε ότι όλα τελείωσαν, ο σταυρωμένος Ιησούς πεθαίνοντας φώναξε δυνατά «Τετέλεσται!» Ο Σατανάς συγκλονίστηκε από αυτό. Αντί να εμποδιστεί, ο Ιησούς έχοντας αναλάβει όλες τις αμαρτίες μας μέσω του βαπτίσματός Του στον ποταμό Ιορδάνη και πεθαίνοντας στο Σταυρό, είχε εκπληρώσει δίκαια τη σωτηρία που ελευθερώνει την ανθρωπότητα από την αμαρτία και την καταδίκη. Ο Διάβολος δεν ήξερε αυτή τη σοφία του Θεού. Νόμιζε ότι όλα θα τελείωναν αν μόνο σκότωνε τον Ιησού στο Σταυρό αλλά δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Αφού ανέλαβε τις αμαρτίες του κόσμου μέσω του βαπτίσματός Του, ο Ιησούς ολοκλήρωσε την άφεση της αμαρτίας των αμαρτωλών προσφέροντας το σώμα Του στο Σταυρό και πεθαίνοντας.
Με το θάνατο του σώματός Του ο Ιησούς έχει πληρώσει ήδη όλη την ποινή της αμαρτίας. Έτσι δε μπορεί πλέον να βρεθεί αμαρτία στους ανθρώπους. Γιατί; Επειδή ο Ιησούς πέθανε ήδη στη θέση των αμαρτωλών, σύμφωνα με το νόμο που ορίζει ότι η ποινή της αμαρτίας είναι θάνατος. Πρέπει να πιστέψουμε ότι, επειδή ο Ιησούς είχε αναλάβει όλες τις αδικίες των αμαρτωλών στον ποταμό Ιορδάνη, μπορούσε να πεθάνει αντιπροσωπευτικά στη θέση των αμαρτωλών.
«Τετέλεσται!» Αυτό φώναξε ο Ιησούς στο Σταυρό με την τελευταία Του αναπνοή. Επειδή ο Ιησούς πέθανε, ο Διάβολος δε μπορεί πλέον να πει σε μας, «Έχετε αμαρτία. Έτσι δεν είναι;» Λόγω της γέννησης του Ιησού, του βαπτίσματός Του, του θανάτου Του στο Σταυρό, και του αίματος και της ανάστασής Του, ο Διάβολος υπέστη μια συντριπτική ήττα ενώπιον του Ιησού. Αν και ο Διάβολος είχε αποκόψει τη σχέση μας με τον Θεό κάνοντάς μας να αμαρτάνουμε όλη την ώρα, στο τέλος, λόγω της σοφίας του Ιησού του Υιού του Θεού, του πλυσίματος και της καταδίκης της αμαρτίας, δε θα μπορούσε τελικά να αποφύγει να νικηθεί ολοκληρωτικά.
Αφού πιστεύετε στο βάπτισμα του Ιησού και το αίμα του Σταυρού, έχετε ακόμα αμαρτία; Φυσικά όχι! Όταν λέμε ότι δεν έχουμε καμία αμαρτία, αυτό είναι κάτι που δε μπορεί να ειπωθεί μόνο με τη συνείδηση της σάρκας. Αλλά με πίστη στο βάπτισμα και το αίμα του Ιησού, μπορούμε τώρα να δηλώσουμε θαρραλέα ότι είμαστε χωρίς αμαρτία. Πιστεύετε στην αλήθεια ότι ο Ιησούς ανέλαβε τις αμαρτίες μας με το βάπτισμα στον ποταμό Ιορδάνη, πέθανε στο Σταυρό στη θέση μας και μ' αυτό τον τρόπο μας έσωσε; Με πίστη σ' αυτή την αλήθεια μπορούμε να λέμε τώρα ότι δεν έχουμε καμία αμαρτία. Και στην πραγματικότητα δε μπορεί να υπάρξει εντελώς καμία αμαρτία στις καρδιές μας, ούτε τόσο μικρής αξίας όσο μια δεκάρα. Γι' αυτό οι ευγνώμονες καρδιές σκιρτούν μέσα μας ενώπιον του Θεού, δίνοντας τις ευχαριστίες μας με πίστη.
«Θεέ, η πίστη μου μπορεί να μην είναι μεγάλη, όμως ακόμα και με μια πίστη που είναι τόσο μικρή όσο ένας σπόρος σιναπιού, πάλι Σου δίνω τις ευχαριστίες μου. Ήμουν άτομο που δε μπορούσε να δεχτεί καν τη μεγάλη αγάπη Σου αλλά μπήκες στην καρδιά μου και έτσι κρατώ τώρα την αγάπη Σου στην καρδιά μου, με την πίστη μου που πιστεύει στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Η καρδιά μου είναι καθημερινά ευγνώμων σ’ Εσένα, για τον Κύριο που κατοικεί στην καρδιά μου και είναι μαζί μου. Επειδή μου έδωσες αυτή την καρδιά, Σου δίνω όλες τις ευχαριστίες μου». Έτσι ο Κύριός μας μάς έχει δώσει ευγνώμονες καρδιές και μας ευλογεί καθημερινά.
Γι’ αυτό όχι μόνο εγώ αλλά και καθένας επίσης που ακούει και πιστεύει στην αλήθεια της τέλειας σωτηρίας Του, όλοι σαφώς δεν έχουμε καμία εντελώς αμαρτία στις καρδιές μας. Επειδή πιστεύουμε στην αλήθεια του ύδατος και του Πνεύματος, έχουμε λάβει την ευλογία της σωτηρίας να γίνουμε παιδιά του Θεού. Και ο Θεός θέλει ολόψυχα όλοι να καταλάβουν ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να σωθούν από όλες τις αμαρτίες τους χωρίς πίστη στη γέννηση του Ιησού, το βάπτισμα και το αίμα Του, και να επιστρέψουν σ' Αυτόν και να πιστέψουν στην αλήθεια.
Στις Πράξεις 4:12 λέει, «Και δεν υπάρχει δι' ουδενός άλλου η σωτηρία· διότι ούτε όνομα άλλο είναι υπό τον ουρανόν δεδομένον μεταξύ των ανθρώπων, διά του οποίου πρέπει να σωθώμεν». Πιστεύουμε στον Ιησού ως Σωτήρα μας. Σε όσους το πιστεύουν αυτό, οι ευγνώμονες καρδιές τους σκιρτούν. Γι’ αυτό έχουμε καρδιές που είναι ευγνώμονες στον Κύριο. Ο Κύριός μας μάς έχει δώσει τη σωτηρία και επίσης μας έχει δώσει ευγνώμονες καρδιές. Ο Κύριος μας έχει δώσει την αιώνια ζωή. Δε μπορούμε παρά να δοξάζουμε τον Κύριο με τις ευχαριστίες μας που μας έδωσε όλες αυτές τις άφθονες ευλογίες.
Ακόμα κι αν η πίστη μας είναι τόσο μικρή όπως ένας σπόρος σιναπιού, αν με τις καρδιές μας εξακολουθούμε να πιστεύουμε σ' αυτό που ο Ιησούς έχει κάνει για μας, μπορούμε όλοι να σωθούμε. Σας ικετεύω όλους να συνειδητοποιήσετε ότι δεν υπάρχει τίποτα άλλο που μπορούμε να κάνουμε για τη σωτηρία μας, παρά μόνο να πιστέψουμε, να γνωρίσουμε αυτή τη σωτηρία που ο Θεός μάς έχει δώσει δωρεάν και να πιστέψουμε σ' αυτήν. Επειδή η άφεση της αμαρτίας δε μπορεί να επιτευχθεί μέσω των προσπαθειών μας, ο Θεός καθάρισε μονομερώς όλες τις αμαρτίες μας από μόνος Του και έχει δώσει τη σωτηρία Του σε όσους από μας πιστεύουν. Τώρα το μόνο που παραμένει να κάνουμε εμείς, είναι να δεχτούμε απλά αυτή την άφεση της αμαρτίας με πίστη.
Υπάρχει μια παροιμία στην Κορέα που λέει, «Αν σας αρέσουν πολύ τα δωρεάν δείγματα, θα μείνετε χωρίς μαλλιά». Το αντίστοιχό της στα αγγλικά είναι, «Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα που λέγετε δωρεάν γεύμα». Αυτό ισχύει απόλυτα· τίποτα στη ζωή δεν έρχεται δωρεάν. Και είμαστε επιρρεπείς να γελάμε με όσους περιμένουν να πάρουν δώρα χωρίς να δώσουν τίποτα σε αντάλλαγμα. Αλλά το να σωθείς και να πας στον Ουρανό επιτυγχάνεται με πίστη στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, εντελώς δωρεάν. Η φαλάκρα που μπορεί να πάθεις όταν χρησιμοποιείς πολλά δωρεάν δείγματα σαμπουάν, μπορεί να είναι απαίσια στη σάρκα αλλά ακόμη και το να πάθεις πνευματική φαλάκρα προκειμένου να λάβεις το δώρο του Θεού είναι ευλογία ενώπιον του Θεού. Προσεύχομαι ώστε όλοι να συνειδητοποιήσετε ότι ο Θεός χαίρεται να βλέπει τις χωρίς αμαρτία καρδιές μας και ότι βλέποντας τις, μας αγκαλιάζει στα χέρια Του.
Μας αρέσει η δωρεάν χάρη του Θεού. Και δε μπορούμε παρά να ευχαριστούμε τον Κύριο: Ο Κύριός μας ήρθε σ' αυτή τη γη, έλαβε το βάπτισμά Του στο νερό, έχυσε το αίμα Του στο Σταυρό και μ' αυτό τον τρόπο έχει ανοίξει την πύλη του Ουρανού. Σχίζοντας από πάνω έως κάτω το καταπέτασμα στα Άγια των Αγίων, έχει επιτρέψει σε καθένα που αναγεννιέται με πίστη στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, να μπει στην Βασιλεία των Ουρανών. Κι εσείς επίσης πρέπει να μπείτε στον Ουρανό με πίστη σ' αυτό το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος στις καρδιές σας.

Ευχαριστώ τον Κύριό μας που βαπτίστηκε, έχυσε το αίμα Του, αναστήθηκε από τους νεκρούς, και για τη χάρη με την οποία έχει ανοίξει για μας την πύλη της άφεσης της αμαρτίας.