Preken

Θέμα 3: Το Ευαγγέλιο του Ύδατος και του Πνεύματος

[3-5] (Ιωάννης 3:1-6) Η Έννοια του Γνήσιου Ευαγγελίου της Αναγέννησης

(Ιωάννης 3:1-6)
«Ήτο δε άνθρωπός τις εκ των Φαρισαίων, Νικόδημος ονομαζόμενος, άρχων των Ιουδαίων. Ούτος ήλθε προς τον Ιησούν διά νυκτός και είπε προς αυτόν· Ραββί, εξεύρομεν ότι από Θεού ήλθες διδάσκαλος·‎ διότι ουδείς δύναται να κάμνη τα σημεία ταύτα, τα οποία συ κάμνεις, εάν δεν ήναι ο Θεός μετ' αυτού. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτόν· ‎Αληθώς, αληθώς σοι λέγω, εάν τις δεν γεννηθή άνωθεν, δεν δύναται να ίδη την βασιλείαν του Θεού. Λέγει προς αυτόν ο Νικόδημος· Πώς δύναται άνθρωπος να γεννηθή γέρων ων; μήποτε δύναται να εισέλθη δευτέραν φοράν εις την κοιλίαν της μητρός αυτού και να γεννηθή; Απεκρίθη ο Ιησούς· ‎Αληθώς, αληθώς σοι λέγω, εάν τις δεν γεννηθή εξ ύδατος και Πνεύματος, δεν δύναται να εισέλθη εις την βασιλείαν του Θεού. Το γεγεννημένον εκ της σαρκός είναι σαρξ και το γεγεννημένον εκ του Πνεύματος είναι πνεύμα». 
 
 
ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΒΙΒΛΟ; 
 
Σ’ αυτόν τον κόσμο, υπάρχουν πολλοί που θέλουν να αναγεννηθούν πιστεύοντας στον Ιησού. Αλλά θα επιθυμούσα να σας πω πρώτα ότι η αναγέννηση δεν εξαρτάται από εμάς, με άλλα λόγια, αυτό δεν μπορεί να γίνει μέσω των πράξεών μας. 
 
 
Σχετίζεται η αναγέννηση με φυσικά συναισθήματα και αλλαγές;
Όχι. Η αναγέννηση σχετίζεται με την πνευματική αλλαγή. Ο αμαρτωλός πρέπει να αναγεννηθεί ως άνθρωπος χωρίς αμαρτία.

Οι περισσότεροι Χριστιανοί έχουν αυτή την παρερμηνεία. Πιστεύουν ότι είναι βέβαιοι ότι θα αναγεννηθούν. Το πιστεύουν αυτό, μεταξύ άλλων, για τους ακόλουθους λόγους. Κάποιοι προσπαθούν να σωθούν χτίζοντας πολλές καινούργιες εκκλησίες, μερικοί αφιερώνονται να κηρύττουν τον Χριστό ως ιεραπόστολοι σε ξένες χώρες μεταξύ των ιθαγενών, κάποιοι αρνήθηκαν να παντρευτούν και ξοδεύουν όλη την ενέργειά τους κάνοντας όσα πιστεύουν ότι είναι το έργο του Θεού. 
Και αυτό δεν είναι το παν. Υπάρχουν επίσης άνθρωποι που δίνουν μεγάλα χρηματικά ποσά στην εκκλησία τους, ή ίσως σκουπίζουν το πάτωμα της εκκλησίας κάθε μέρα. Εν γένει, αφιερώνουν το χρόνο και τις ικανότητές τους στην εκκλησία. Και πιστεύουν ότι όλες αυτές οι προσπάθειες θα τους εξασφαλίσουν το στεφάνι της ζωής. Ελπίζουν ότι ο Θεός θα αναγνωρίσει τις προσπάθειές τους και θα τους επιτρέψει να αναγεννηθούν. 
Το γεγονός είναι ότι υπάρχουν πολλοί αφιερωμένοι άνθρωποι που θέλουν να αναγεννηθούν. Βρίσκονται παντού. Εργάζονται σκληρά, ελπίζοντας ότι κάποια μέρα ο Θεός θα τους ευλογήσει και θα τους επιτρέψει να αναγεννηθούν. Βρίσκονται σε διάφορα θρησκευτικά ιδρύματα, σε θεολογικές σχολές και σε κέντρα προσευχής. Είναι τόσο μεγάλη ατυχία που δεν γνωρίζουν την αλήθεια για την αναγέννηση. 
Όλοι σκέφτονται με βάση τις πράξεις τους, «Εάν κάνω αυτό τέλεια, θα αναγεννηθώ». Επομένως δίνουν όλες τις δυνάμεις τους σε αυτές τις πράξεις, πιστεύοντας ότι χτίζουν το απαραίτητο θεμέλιο για να αναγεννηθούν, και σκέπτονται, «Κι εγώ επίσης, θα αναγεννηθώ κάποια μέρα, όπως ο Αιδ. Wesley!» Και διαβάζοντας το Ιωάννης 3:8, ερμηνεύουν τον στίχο σαν να σημαίνει ότι κανένας δεν μπορεί να πει από πού προέρχεται ή πού πηγαίνει η ευλογία τής αναγέννησης. 
Γι’ αυτό μπορούν μόνο να εργάζονται σκληρά με την ελπίδα ότι ο Ιησούς θα τους επιτρέψει να αναγεννηθούν κάποια μέρα. Υπάρχουν πολλοί που σκέπτονται, «Εάν συνεχίσω προσπαθώντας έτσι, κάποια μέρα ο Ιησούς θα μου επιτρέψει να αναγεννηθώ. Θα γίνω αναγεννημένος χωρίς καν να το καταλάβω. Κάποιο πρωί απλά θα ξυπνήσω αναγεννημένος και θα ξέρω ότι προορίζομαι για τον ουρανό». Ω, πόσο άκαρπες είναι οι ελπίδες και η πίστη τους! 
Δεν μπορούμε ποτέ να αναγεννηθούμε με αυτό τον τρόπο! Δεν μπορούμε ποτέ να αναγεννηθούμε μένοντας μακριά από τα οινοπνευματώδη ποτά και τα τσιγάρα, ή παρακολουθώντας την εκκλησία επιμελώς. Όπως είπε ο Ιησούς, για να μπούμε στη Βασίλεια του Θεού πρέπει «να γεννηθούμε εξ ύδατος και Πνεύματος». Και το ύδωρ και το Πνεύμα είναι οι μόνοι όροι του Θεού για να αναγεννηθούμε. 
Αν κάποιος δεν αναγεννηθεί εξ ύδατος και Πνεύματος, όλες οι προσπάθειές του να είναι δίκαιος ενώπιον του Ιησού είναι μάταιες. Κανένας δεν μπορεί ποτέ να αναγεννηθεί με προσφορές, δωρεές ή ευλάβεια. Μπορεί να νομίζει ότι αυτός δεν μπορεί να ξέρει εάν αναγεννήθηκε ή όχι, επειδή μόνο ο Θεός ξέρει ποιοι αναγεννώνται. 
Μπορεί να είναι εύκολο γι’ αυτόν να σκέφτεται με αυτό τον τρόπο, αλλά η αναγέννηση δεν μπορεί να κρυφτεί κάτω από το τραπέζι. Θα το ήξερε σίγουρα ο ίδιος, και οι άλλοι γύρω του θα το αισθάνονταν επίσης. 
Πιθανώς δε θα το αισθανόμασταν με φυσικό τρόπο, αλλά σίγουρα θα το αισθανόμασταν πολύ καλά πνευματικά. Αληθινά οι αναγεννημένοι είναι εκείνοι οι πιστοί που αναγεννήθηκαν μέσω του λόγου του Θεού, των λόγων του ύδατος, του αίματος και του Πνεύματος. Όσοι όμως δεν είναι αναγεννημένοι δε θα το καταλάβουν, ακριβώς όπως δεν μπορούσε να το καταλάβει ο Νικόδημος. 
Επομένως πρέπει να ακούσουμε τους λόγους της αλήθειας, της λύτρωσης μέσω του βαπτίσματος και του αίματος του Ιησού. Καθώς ακούμε και μαθαίνουμε τον λόγο του Θεού, μπορούμε να βρούμε την αλήθεια εκεί μέσα. Γι’ αυτό είναι πολύ σημαντικό να ανοιχτούν τα μυαλά μας και να ακούσουμε προσεκτικά. 
«Ο άνεμος όπου θέλει πνέει, και την φωνήν αυτού ακούεις, αλλά δεν εξεύρεις πόθεν έρχεται και πού υπάγει· ‎ούτως είναι πας, όστις εγεννήθη εκ του Πνεύματος» (Ιωάννης 3:8). 
Όταν ένας άνθρωπος που δεν έχει αναγεννηθεί διαβάζει αυτή την περικοπή, σκέφτεται, «Α! Ο Ιησούς είπε ότι δεν μπορώ να ξέρω πότε αναγεννιέμαι! Κανένας δεν το ξέρει!» Και η σκέψη αυτή του δίνει άνεση. Αλλά αυτό δεν ισχύει. Μπορεί να μην ξέρουμε από πού έρχεται ο αέρας ή πού πηγαίνει, αλλά ο Θεός ξέρει τα πάντα. 
Ακόμη και μεταξύ των αναγεννημένων, υπάρχουν μερικοί που δεν το καταλαβαίνουν στην αρχή. Αυτό είναι κατανοητό. Αλλά μέσα σε μια τέτοια ανθρώπινη καρδιά, υπάρχει το ευαγγέλιο: οι λόγοι της λύτρωσης μέσω του βαπτίσματος και του αίματος του Ιησού. 
Αυτή είναι η μαρτυρία της αναγέννησης. Αυτοί που ακούνε το ευαγγέλιο και συνειδητοποιούν, «Ω, λοιπόν είμαι χωρίς αμαρτία. Λοιπόν, έχω σωθεί και είμαι αναγεννημένος». Όταν πιστεύει και τηρεί το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος στην καρδιά του, τότε αυτός γίνεται δίκαιος, ένα παιδί του Θεού. 
Ο άνθρωπος μπορεί να ερωτηθεί, «Είσαι αναγεννημένος;» και μπορεί να απαντήσει, «Όχι ακόμα». «Τότε, είσαι σωσμένος;» «Ναι, πιστεύω ότι είμαι σωσμένος». Αλλά αυτή είναι μια αντιφατική δήλωση, έτσι δεν είναι; Το κάνει επειδή σκέφτεται πως όταν ένας άνθρωπος αναγεννηθεί, πρέπει επίσης να αλλάξει στη σάρκα του. 
Τέτοιοι άνθρωποι νομίζουν την αναγέννηση σαν κάτι όπως μια ριζική αλλαγή στον τρόπο ζωής. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν καταλαβαίνουν το ευαγγέλιο της αναγέννησης εξ ύδατος και Πνεύματος. 
Υπάρχουν τόσοι πολλοί που δεν καταλαβαίνουν την έννοια της αναγέννησης. Τι κρίμα! Δεν είναι μόνο λαϊκοί (μη κληρικοί), αλλά οι περισσότεροι από τους ηγέτες των εκκλησιών λειτουργούν κάτω από αυτή την αυταπάτη. Οι καρδιές όσων από εμάς είμαστε αναγεννημένοι πενθούν για αυτούς τους ανθρώπους. 
Αν εμείς αισθανόμαστε με αυτόν τον τρόπο, πόσο περισσότερο πόνο προκαλεί αυτό στον Ιησού, τον Θεό μας στον ουρανό; Ας αναγεννηθούμε όλοι πιστεύοντας στο ευαγγέλιο της αναγέννησης του βαπτίσματος του Ιησού και το αίμα Του στον Σταυρό. 
Αναγεννιέμαι και σώζομαι σημαίνει το ίδιο πράγμα. Αλλά υπάρχουν πολλοί που δεν ξέρουν αυτή την αλήθεια. Αναγεννιέται κάποιος σημαίνει ότι η αμαρτία στην καρδιά του έχει καθαριστεί, μέσω της πίστης στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Σημαίνει να γίνει δίκαιος μέσω της πίστης στο βάπτισμα του Ιησού και στη θυσία Του στον Σταυρό. 
Πριν αναγεννηθεί ο άνθρωπος, είναι αμαρτωλός αλλά μετά από αυτό είναι εντελώς χωρίς αμαρτία, κατά γράμμα αναγεννημένος ως νέος άνθρωπος. Έχει γίνει παιδί του Θεού με την πίστη στο ευαγγέλιο της σωτηρίας. 
Αναγέννηση σημαίνει να φορώ τα ρούχα του βαπτίσματος του Ιησού, να πεθάνω στον Σταυρό μαζί με τον Ιησού και να αναστηθώ μαζί Του. Αυτό σημαίνει ότι κάποιος έχει γίνει δίκαιος μέσω των λόγων του βαπτίσματος και του Σταυρού του Ιησού. 
Όταν κάποιος γεννιέται από τη μήτρα της μητέρας του, είναι αμαρτωλός. Αλλά όταν ακούσει το αληθινό ευαγγέλιο της αναγέννησης εξ ύδατος και Πνεύματος, τότε αναγεννιέται και γίνεται δίκαιος. 
Φαινομενικά δεν δείχνει καθόλου διαφορετικός, αλλά έχει αναγεννηθεί εσωτερικά, στο πνεύμα του. Αυτό σημαίνει αναγεννιέμαι. Αλλά υπάρχουν τόσο λίγοι που ξέρουν αυτή την αλήθεια· ‎ούτε ένας σε δέκα χιλιάδες. Μπορείτε να συμφωνήσετε μαζί μου ότι υπάρχουν τόσο λίγοι που καταλαβαίνουν την αληθινή έννοια της αναγέννησης; 
Όσοι πιστεύουν στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος και έχουν αναγεννηθεί, μπορούν να διακρίνουν αληθινά τον αναγεννημένο από τους κοινούς Χριστιανούς. 
 
 
Ο ΙΗΣΟΥΣ ΕΞΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΟΝ ΑΕΡΑ
 
Ποιος μπορεί να γνωρίζει ποιος είναι σωσμένος;
Μόνο ο αναγεννημένος

«Ο άνεμος όπου θέλει πνέει, και την φωνήν αυτού ακούεις, αλλά δεν εξεύρεις πόθεν έρχεται και που υπάγει· ‎ούτως είναι πας, όστις εγεννήθη εκ του Πνεύματος». Ο Ιησούς μιλούσε για εκείνους που δεν έχουν αναγεννηθεί. Ο αναγεννημένος ξέρει για την αναγέννηση, αλλά ο Νικόδημος δεν ήξερε. Ο Θεός ξέρει ποιος είναι αναγεννημένος, και οι ίδιοι οι αναγεννημένοι το ξέρουν επίσης. 
Όσοι όμως δεν είναι αναγεννημένοι, δεν ξέρουν πώς μπορεί να αναγεννηθεί ένας άνθρωπος, όπως ακριβώς δεν ξέρουν από πού έρχεται ο αέρας και πού πηγαίνει. 
Μπορείτε να το καταλάβετε αυτό; Ποιος κινεί τον αέρα; Ο Θεός. Ποιος δημιούργησε τον αέρα; Ο Θεός στον ουρανό. Ποιος ελέγχει το κλίμα στη γη, διοχετεύει τον αέρα και το νερό; Και ποιος βάζει την πνοή τής ζωής σε όλα τα ζωντανά όντα; Με άλλα λόγια, ποιος δημιούργησε όλη τη ζωή σ’ αυτό τον κόσμο και την έκανε να αναπτυχθεί; Δεν ήταν κανένας άλλος εκτός από τον Ιησού Χριστό. Και ο Ιησούς είναι Θεός. 
Αν δεν ξέρουμε τους λόγους του ευαγγελίου του ύδατος, του αίματος και του Πνεύματος, δεν μπορούμε να αναγεννηθούμε ούτε μπορούμε να διδάξουμε άλλους πνευματικά. Ο Ιησούς μάς είπε ότι αν κάποιος δεν γεννηθεί εξ ύδατος και Πνεύματος, δεν μπορεί να αναγεννηθεί. 
Πρέπει να πιστέψουμε στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, το ισχυρό ευαγγέλιο που μας αναγεννά. Το Πνεύμα εισέρχεται και κατοικεί στα μυαλά όλων όσων πιστεύουν στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. 
Ο Ιησούς Χριστός βαφτίστηκε για να αναλάβει όλες τις αμαρτίες της ανθρωπότητας, και έχυσε το αίμα Του στον Σταυρό για να πληρώσει γι’ αυτές τις αμαρτίες. Έχει ενσταλάξει τη σωτηρία τής αναγέννησης στις καρδιές όλης της ανθρωπότητας. Όταν πιστεύουμε σ’ αυτό το ευαγγέλιο, το Πνεύμα μπαίνει στην ψυχή μας. Αυτή είναι η σωτηρία τής αναγέννησης. Όταν πιστεύουμε στο πλύσιμο όλων των αμαρτιών μέσω του βαπτίσματος του Ιησού και του αίματός Του, αναγεννιόμαστε αληθινά. 
Στη Γένεση 1:2, γράφει, «Η δε γη ήτο άμορφος και έρημος· και σκότος επί του προσώπου της αβύσσου. Και πνεύμα Θεού εφέρετο επί της επιφανείας των υδάτων». Γράφει ότι το Πνεύμα του Θεού κινιόταν πάνω από την επιφάνεια των υδάτων. Το Πνεύμα του Θεού κινιόταν έξω από την επιφάνεια της γης. 
Αυτό σημαίνει ότι το Πνεύμα δεν μπορεί να μπει στις καρδιές των αμαρτωλών. Η καρδιά ενός που δεν έχει αναγεννηθεί είναι στο χάος, γεμάτη με το σκοτάδι της αμαρτίας. Επομένως το Πνεύμα του Θεού δεν μπορεί να κατοικήσει στην καρδιά του. 
Ο Θεός έστειλε το φως του ευαγγελίου Του για να φωτίσει τις καρδιές των αμαρτωλών. Ο Θεός είπε «Γενηθήτω φως» και έγινε φως. Τότε, και μόνο τότε, μπορούσε το Πνεύμα του Θεού να κατοικήσει στις καρδιές των ανθρώπων. 
Επομένως, το Πνεύμα του Θεού κατοικεί στις καρδιές των αναγεννημένων, εκείνων που πιστεύουν στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Αυτή είναι η έννοια της «αναγέννησής» τους. Αναγεννήθηκαν στις καρδιές τους επειδή άκουσαν τους λόγους της σωτηρίας του ύδατος και του Πνεύματος και τους πίστεψαν! 
Πώς μπορεί ένας άνθρωπος να αναγεννηθεί; Ο Ιησούς το εξήγησε στον Φαρισαίο Νικόδημο, λέγοντας, «Εάν τις δεν γεννηθή εξ ύδατος και Πνεύματος, δεν δύναται να εισέλθη εις την βασιλείαν του Θεού». Ο Νικόδημος είπε, «Πώς θα μπορούσα να αναγεννηθώ εξ ύδατος και Πνεύματος; Μπορούμε να μπούμε πάλι στην κοιλιά της μητέρας μας και να γεννηθούμε ξανά;» Προφανώς, το πήρε κατά γράμμα και δεν μπορούσε να φανταστεί πώς ένας άνθρωπος θα μπορούσε να γεννηθεί ξανά. 
Ο Ιησούς του είπε, «Εσύ είσαι δάσκαλος και δεν ξέρεις τι σημαίνει;» Ο Ιησούς τού είπε ότι αν κάποιος δεν αναγεννηθεί εξ ύδατος και Πνεύματος, δεν μπορεί να μπει στη Βασιλεία των Ουρανών ούτε καν να τη δει. Ο Ιησούς είπε στον Νικόδημο την αλήθεια της αναγέννησης. 
Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι, που πιστεύουν στον Ιησού χωρίς αναγέννηση. Οι περισσότεροι Χριστιανοί, όπως ο Νικόδημος, δεν είναι αναγεννημένοι πραγματικά. 
Ο Νικόδημος ήταν πνευματικός ηγέτης του Ισραήλ εκείνη την περίοδο, παρόμοιος με τους ηγέτες της εκκλησίας σήμερα. Με σύγχρονους όρους, ήταν κάτι σαν ένας βουλευτής. Με θρησκευτικά πρότυπα ήταν δάσκαλος, ένας ραβίνος των Εβραίων, ήταν θρησκευτικός ηγέτης των Ιουδαίων. Ήταν επίσης βαθύς μελετητής. 
Εκείνες τις ημέρες, στο Ισραήλ δεν υπήρχε κανένα ίδρυμα συγκρίσιμο με τα σημερινά σχολεία, έτσι όλοι οι άνθρωποι πήγαιναν στο ναό ή στις συναγωγές για να μελετήσουν κάτω από «διδαγμένα άτομα». Αυτοί ήταν οι δάσκαλοι του λαού. Όπως σήμερα, υπήρχαν και τότε πολλοί ψεύτικοι δάσκαλοι. Και δίδασκαν τους ανθρώπους χωρίς να έχουν αναγεννηθεί οι ίδιοι. 
Σήμερα υπάρχουν τόσοι πολλοί θρησκευτικοί ηγέτες, ανώτεροι λειτουργοί εκκλησιών, δάσκαλοι, ιεροκήρυκες, πρεσβύτεροι και διάκονοι, οι οποίοι δεν έχουν αναγεννηθεί. Όπως ο Νικόδημος, δεν ξέρουν την αλήθεια της αναγέννησης. Πολλοί ακόμα νομίζουν ότι για να αναγεννηθούμε πρέπει να μπούμε στη μήτρα της μητέρας μας μια δεύτερη φορά. Ξέρουν ότι πρέπει να αναγεννηθούν αλλά δεν ξέρουν πώς. 
Και λόγω της άγνοιάς τους, όπως ένας τυφλός αγγίζει έναν ελέφαντα προσπαθώντας μάταια να αντιληφθεί μόνο με τα χέρια του, η οδηγία τους είναι βασισμένη στα προσωπικά τους συναισθήματα και στην εμπειρία τους. Κηρύττουν κοσμικές αξίες στην εκκλησία. Και εξαιτίας αυτού, πολλοί πιστοί άνθρωποι εμποδίζονται να αναγεννηθούν. 
Η αναγέννηση δεν έχει καμία σχέση με τις καλές πράξεις μας. Αναγεννιόμαστε πιστεύοντας στους λόγους του ύδατος, του αίματος και του Πνεύματος, που μας έδωσε ο Θεός. Είναι το ευαγγέλιο του Θεού που μας αλλάζει από του να είμαστε αμαρτωλοί στο να είμαστε δίκαιοι. 
Ο Ιησούς είπε τούτα τα λόγια, «Εάν τα επίγεια σας είπον και δεν πιστεύητε, πως, εάν σας είπω τα επουράνια, θέλετε πιστεύσει;» Και πράγματι, οι άνθρωποι δεν πίστεψαν όταν ο Ιησούς τούς είπε την αλήθεια, ότι η εξιλέωση για όλες τις αμαρτίες μας ολοκληρώθηκε μέσω του βαπτίσματός Του. Τι είναι αυτό που δεν πίστεψαν; Δεν πίστεψαν ότι η λύτρωσή τους έγινε δυνατή μέσω του βαπτίσματος του Ιησού και του θανάτου Του στον Σταυρό. Αυτό εννοούσε όταν είπε ότι οι άνθρωποι δε θα Τον πίστευαν εάν τους μιλούσε για τα «επουράνια». 
Για να μας καθαρίσει από όλες μας τις αμαρτίες, ο Ιησούς βαφτίστηκε από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή και πέθανε στον Σταυρό, και έπειτα αναστήθηκε από τους νεκρούς για να προετοιμάσει το έδαφος για να αναγεννηθούν οι αμαρτωλοί. 
Γι’ αυτό ο Ιησούς το εξήγησε αυτό στον Νικόδημο αναφέροντας από την Παλαιά Διαθήκη. «Και ουδείς ανέβη εις τον ουρανόν ειμή ο καταβάς εκ του ουρανού, ο Υιός του ανθρώπου, ο ων εν τω ουρανώ. Και καθώς ο Μωϋσής ύψωσε τον όφιν εν τη ερήμω, ούτω πρέπει να υψωθή ο Υιός του ανθρώπου, διά να μη απολεσθή πας ο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχη ζωήν αιώνιον». (Ιωάννης 3:13-15). Όπως ο Μωυσής ύψωσε το φίδι στην έρημο, έτσι έπρεπε να υψωθεί ο Υιός του Ανθρώπου, ώστε καθένας που πιστεύει σ’ Αυτόν να μη χαθεί, αλλά να έχει αιώνια ζωή. 
Τι εννοούσε ο Ιησούς όταν είπε, «Καθώς ο Μωϋσής ύψωσε τον όφιν εν τη ερήμω, ούτω πρέπει να υψωθή ο Υιός του ανθρώπου»; Ανέφερε αυτή την περικοπή από την Παλαιά Διαθήκη, για να εξηγήσει πώς το βάπτισμα και το αίμα Του θα έφερναν την εξιλέωση για όλες τις αμαρτίες της ανθρωπότητας. 
Για να πεθάνει στον Σταυρό, για να υψωθεί, ο Ιησούς έπρεπε πρώτα να αναλάβει την αμαρτία του κόσμου με τη βάπτισή Του από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Επειδή ο Ιησούς ήταν χωρίς αμαρτία, δε θα μπορούσε να σταυρωθεί στον Σταυρό. Για να σταυρωθεί, έπρεπε να βαφτιστεί από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή και να πάρει έτσι επάνω Του όλες τις αμαρτίες του ανθρώπου. 
Μόνο παίρνοντας τις αμαρτίες μας και πληρώνοντας γι’ αυτές με το αίμα Του, θα μπορούσε να σώσει όλους τους αμαρτωλούς από την καταδίκη. Ο Ιησούς μάς έδωσε τη σωτηρία τής αναγέννησης εξ ύδατος και Πνεύματος. 
Επομένως, όσοι πιστεύουν στον Ιησού ως Σωτήρα τους, ντύνονται τα ρούχα του βαπτίσματός Του, πεθαίνουν μαζί Του και αναγεννώνται μαζί Του. Αργότερα, ο Νικόδημος μπόρεσε να το καταλάβει αυτό. 
 
 
ΟΠΩΣ ΥΨΩΘΗΚΕ ΤΟ ΦΙΔΙ 
 
Γιατί σταυρώθηκε ο Ιησούς;
Επειδή ανέλαβε όλη την αμαρτία μέσω του βαπτίσματος

Ξέρετε την ιστορία, πώς ο Μωυσής ύψωσε το χάλκινο φίδι στην έρημο; Η ιστορία αναφέρεται στο κεφάλαιο 21 του βιβλίου των Αριθμών. Λέει ότι οι ψυχές τών Ισραηλιτών αποθαρρύνθηκαν πολύ μετά την Έξοδο από την Αίγυπτο, σε σημείο να μιλήσουν ενάντια στον Θεό και ενάντια στον Μωυσή. 
Ως αποτέλεσμα, ο Κύριος έστειλε φλογερά φίδια στον λαό, τα οποία έμπαιναν στις σκηνές και τους δάγκωναν και τους σκότωναν. Όταν δαγκώνονταν, τα σώματά τους άρχιζαν να πρήζονται και πολλοί πέθαναν. 
Όταν οι άνθρωποι άρχισαν να πεθαίνουν, ο Μωυσής, ο ηγέτης τους, προσευχήθηκε στον Θεό. «Κύριε, παρακαλώ σώσε μας». Ο Θεός τού είπε να κάνει ένα φλογερό φίδι από χαλκό και να το κρεμάσει σ’ ένα ξύλο. Του είπε ότι όποιος το κοίταζε θα ζούσε. Ο Μωυσής έκανε όπως του ειπώθηκε και διακήρυξε τους λόγους του Θεού στους ανθρώπους. 
Καθένας που πίστεψε στα λόγια του και κοίταξε στο χάλκινο φίδι θεραπεύθηκε. Με τον ίδιο τρόπο πρέπει να θεραπευθούμε από τα δηλητηριώδη δαγκώματα του Διαβόλου. Ο λαός Ισραήλ άκουσαν τον Μωυσή και κοίταξαν στο χάλκινο φίδι στο ξύλο, και έτσι θεραπεύθηκαν. 
Η αποκάλυψη του φιδιού στο ξύλο ήταν αυτή η καταδίκη για όλες τις αμαρτίες του ανθρώπου, που μεταβιβάστηκαν επάνω στον Ιησού Χριστό μέσω του βαπτίσματος και του θανάτου Του στον Σταυρό. Τις πήρε όλες επάνω Του για να πληρώσει την ποινή για τις αμαρτίες όλων των αμαρτωλών του κόσμου. Με τον τρόπο αυτό τελείωσε όλη την τιμωρία για τις αμαρτίες μας. 
Ο Ιησούς Χριστός ήρθε σ’ αυτό τον κόσμο για να σώσει όλους τους ανθρώπους, που προορίζονταν να πεθάνουν από «το δηλητήριο του φιδιού», τους πειρασμούς του Σατανά. Για να πληρώσει για όλες τις αμαρτίες μας, έπρεπε να βαφτιστεί και να πεθάνει στον Σταυρό πριν αναστηθεί για να σώσει εκείνους που πίστεψαν σ’ Αυτόν. 
Όπως ακριβώς οι Ισραηλίτες στην Παλαιά Διαθήκη γλίτωσαν όταν κοίταξαν το φίδι στο ξύλο, σήμερα όλοι όσοι πιστεύουν στον Ιησού και πιστεύουν ότι πλήρωσε για τις αμαρτίες μας μέσω του βαπτίσματος και του αίματός Του, μπορούν να σωθούν και να αναγεννηθούν. 
Ο Ιησούς πλήρωσε εντελώς για όλες τις αμαρτίες του κόσμου, μέσω του βαπτίσματός Του στον Ιορδάνη από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, τον θάνατό Του στον Σταυρό και την ανάστασή Του από τους νεκρούς. Τώρα, όλοι όσοι πιστεύουν σ’ Αυτόν μπορούν να ευλογηθούν με σωτηρία μέσω του ελέους Του. 
«Και ουδείς ανέβη εις τον ουρανόν ειμή ο καταβάς εκ του ουρανού, ο Υιός του ανθρώπου, ο ων εν τω ουρανώ». (Ιωάννης 3:13). Ως πληρωμή για τις αμαρτίες μας, ο Ιησούς βαφτίστηκε και έχυσε το αίμα Του στον Σταυρό και άνοιξε τις πύλες του Ουρανού για μας. «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή· ουδείς έρχεται προς τον Πατέρα, ειμή δι' εμού», είπε ο Ιησούς στο Ιωάννης 14:6. 
Επειδή ο Ιησούς βαφτίστηκε και σταυρώθηκε στον Σταυρό για να ανοίξει τις πύλες του Ουρανού για μας, όλοι όσοι πιστεύουν στη σωτηρία μέσω Αυτού, σώζονται. Ο Ιησούς έχει πληρώσει ήδη για τις αμαρτίες μας, ώστε όποιος πιστεύει στην αλήθεια του ύδατος, του αίματος και του Πνεύματος, μπορεί να μπει στη Βασιλεία των Ουρανών. 
Ο Ιησούς μάς έσωσε με το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Η αναγέννηση έρχεται έχοντας πίστη στο βάπτισμα και το αίμα του Ιησού και στο γεγονός ότι Εκείνος είναι Θεός. 
«Και καθώς ο Μωϋσής ύψωσε τον όφιν εν τη ερήμω, ούτω πρέπει να υψωθή ο Υιός του ανθρώπου» (Ιωάννης 3:14). Τι σημαίνει αυτός ο στίχος; Γιατί έπρεπε να σταυρωθεί ο Ιησούς; Διέπραξε αμαρτίες όπως εμείς; Ήταν τόσο αδύνατος όσο εμείς; Ήταν τόσο ελλιπής όσο εμείς; Όχι. 
Γιατί, λοιπόν, έπρεπε να σταυρωθεί; Αυτό έγινε για να μας σώσει και να πληρώσει όλες τις αμαρτίες μας. Βαφτίστηκε και σταυρώθηκε για να σώσει όλους εμάς από όλες τις αμαρτίες μας. 
Αυτή είναι η αλήθεια της σωτηρίας, της αναγέννησης εξ ύδατος και Πνεύματος. Ο Ιησούς έδωσε νέα ζωή σε όλους όσοι πίστεψαν στο βάπτισμά Του και τον θάνατό Του στον Σταυρό, που ήταν η πληρωμή για τις αμαρτίες μας. 
 
 
Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 
 
Ποια είναι η σημασία του ύδατος και του Πνεύματος;
Το ύδωρ σημαίνει το βάπτισμα του Ιησού και το Πνεύμα ότι Αυτός είναι Θεός.

Η Βίβλος μάς λέει ότι αν πιστεύουμε στο βάπτισμα του Ιησού και το αίμα Του στον Σταυρό, έχουμε αναγεννηθεί. Το να γίνουμε παιδιά του Θεού, που έχουν αναγεννηθεί, επιτυγχάνεται μέσω των γραπτών λόγων του Θεού, του ευαγγελίου του ύδατος, του αίματος και του Πνεύματος, που είναι η πληρωμή για τις αμαρτίες μας. 
Σύμφωνα με τη Βίβλο, «το ύδωρ» σημαίνει το βάπτισμα του Ιησού (1 Πέτρου 3:21), και «το Πνεύμα» σημαίνει ότι ο Ιησούς είναι Θεός. Και αυτή είναι η αλήθεια της αναγέννησης, ότι ο Ιησούς ήρθε σ’ αυτό τον κόσμο με ανθρώπινη σάρκινη μορφή, να πληρώσει για τις αμαρτίες μας με το βάπτισμα και το αίμα Του. 
Αφαίρεσε όλες τις αμαρτίες μας μέσω του βαπτίσματός Του και πλήρωσε την ποινή της αμαρτίας πεθαίνοντας στον Σταυρό. Καθώς βαπτίστηκε και έχυσε αίμα στον Σταυρό, έσωσε όλους όσοι πιστεύουν σ’ Αυτόν. 
Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι το βάπτισμα και το αίμα του Ιησού αντιπροσωπεύει τη σωτηρία μας, καθώς αυτά μας έσωσαν από την αμαρτία. Μόνο όσοι έχουν αναγεννηθεί εξ ύδατος και Πνεύματος μπορούν να δουν και να μπουν στη Βασιλεία των Ουρανών. Ο Ιησούς μάς έσωσε μέσω του ύδατος του βαπτίσματός Του, του αίματός Του και του Πνεύματος. Το πιστεύετε αυτό; 
Ο Ιησούς είναι ο ουράνιος Αρχιερέας, που ήρθε κάτω σ’ αυτό τον κόσμο να πληρώσει για τις αμαρτίες του κόσμου. Βαφτίστηκε, έχυσε το αίμα Του στον Σταυρό και αναστήθηκε, και έτσι έγινε ο Σωτήρας όλων όσοι πιστεύουν σ’ Αυτόν. 
Ο Ιησούς είπε στο Ιωάννης 10:7, «Εγώ είμαι η θύρα των προβάτων». Ο Ιησούς στέκεται στην πόρτα του ουρανού. Ποιος ανοίγει την πόρτα για μας; Αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός. 
Αποστρέφει το πρόσωπό Του από εκείνους που πιστεύουν σ’ Αυτόν χωρίς γνώση της αλήθειας της σωτηρίας Του. Δεν επιτρέπει σ’ εκείνους που δεν πιστεύουν στο βάπτισμά Του, το αίμα και το Πνεύμα, να αναγεννηθούν. Αποστρέφει το πρόσωπό Του από καθέναν που δεν πιστεύει στο γραπτό λόγο Του, που αρνείται να δεχτεί την αγιότητά Του και που δεν Τον αναγνωρίζει ως Θεό. 
Καθένας που αρνείται να πιστέψει στη γραπτή αλήθεια ότι Εκείνος ήρθε σ’ αυτό τον κόσμο με σάρκινη μορφή, βαφτίστηκε και πέθανε στον Σταυρό για να πληρώσει όλες τις αμαρτίες του κόσμου, ή ότι πέθανε στον Σταυρό για να λάβει την τιμωρία στη θέση μας, ή ότι αναστήθηκε την τρίτη ημέρα μετά τη σταύρωση, ρίχνεται από Αυτόν έξω και θα χαθεί. Όπως είναι γραμμένο, «Ο μισθός τής αμαρτίας είναι θάνατος». 
Αλλά εκείνοι που πιστεύουν στην ευλογία της λύτρωσης μέσω του βαπτίσματος και του αίματός Του, εκείνοι που έχουν γίνει άγιοι στις καρδιές τους, έχουν την άδεια να μπουν στη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτό είναι το αληθινό ευαγγέλιο της αναγέννησης, το ευαγγέλιο που ήρθε σε μας εξ ύδατος, αίματος και Πνεύματος. Το να αναγεννηθούμε εξ ύδατος και Πνεύματος είναι το ουράνιο ευαγγέλιο. Μόνο όσοι πιστεύουν στο βάπτισμα και το αίμα του Ιησού μπορούν να αναγεννηθούν. Όσοι πιστεύουν στο ευαγγέλιο του ύδατος, του αίματος και του Πνεύματος, είναι χωρίς αμαρτία· είναι αυτοί που αναγεννήθηκαν αληθινά. 
Αλλά σήμερα, ακριβώς όπως ο Νικόδημος δεν ήταν ενήμερος για την αλήθεια, οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν στον Ιησού χωρίς γνώση του αληθινού ευαγγελίου. Πόσο αξιόλογο μέλος της κοινωνίας ήταν ο Νικόδημος! Αλλά άκουσε το αληθινό ευαγγέλιο από τον Ιησού και αργότερα, όταν σταυρώθηκε ο Ιησούς, ήταν αυτός που ήρθε να θάψει το σώμα Του. Εν τω μεταξύ ο Νικόδημος είχε φτάσει πια στο σημείο να πιστέψει. 
Σήμερα, υπάρχουν πάρα πολλοί από μας, που δεν ξέρουν την αλήθεια για το ύδωρ και το Πνεύμα τού Ιησού. Επιπλέον, υπάρχουν τόσοι πολλοί άνθρωποι που δεν δέχονται την αλήθεια όταν έχουν ευκαιρία να ακούσουν το αληθινό ευαγγέλιο. Τι κρίμα. 
Ο Ιησούς έκανε δυνατό σε όλους μας να αναγεννηθούμε. Τι μας έκανε αναγεννημένους; Ήταν το ύδωρ, το αίμα και το Πνεύμα. Ο Ιησούς αφαίρεσε τις αμαρτίες μας όταν βαφτίστηκε. Πέθανε στον Σταυρό και έπειτα αναστήθηκε από τους νεκρούς. 
Και δίνει την ευλογία τής αναγέννησης σε όλους όσοι πιστεύουν σ’ Αυτόν. Ο Ιησούς είναι ο Σωτήρας που επιτρέπει σε όλους όσοι πιστεύουν σ’ Αυτόν να αναγεννηθούν. Προσευχηθείτε ώστε να είστε πάντα με τον Ιησού, Εκείνον που δημιούργησε τον ουρανό και τη γη και όλα όσα υπάρχουν ενδιάμεσα. 
Στο Ιωάννης 3:16 λέει, «Διά να μη απολεσθή πας ο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχη ζωήν αιώνιον». Έχουμε κερδίσει την αιώνια ζωή πιστεύοντας στον Ιησού. Έχουμε αναγεννηθεί πιστεύοντας στο ύδωρ και το Πνεύμα. Είναι αλήθεια ότι μπορούμε να σωθούμε, εάν πιστεύουμε στο ευαγγέλιο της σωτηρίας, το βάπτισμα και το αίμα του Ιησού, και ότι ο Ιησούς είναι ο Σωτήρας και Θεός. 
Αν όμως δεν πιστεύουμε σ’ αυτή την αλήθεια, θα ριχτούμε αιώνια στον άδη. Γι’ αυτό ο Ιησούς είπε στον Νικόδημο, «Εάν τα επίγεια σας είπον και δεν πιστεύητε, πως, εάν σας είπω τα επουράνια, θέλετε πιστεύσει;» 
Τι έκανε ο Θεός για μας; Τη σωτηρία μέσω του Ιησού για να αναγεννηθούμε. Ο Ιησούς μάς έσωσε από τον κόσμο, τον Διάβολο και τις αμαρτίες του κόσμου. Για να σώσει τους αμαρτωλούς αυτού του κόσμου από την τιμωρία της αμαρτίας, πήρε επάνω Του όλες τις αμαρτίες μας μέσω του βαπτίσματός Του, σταυρώθηκε στον Σταυρό και ύστερα αναστήθηκε από τους νεκρούς. 
Είναι δική μας επιλογή εάν θα πιστέψουμε σ’ αυτή την σωτηρία ή όχι. Η σωτηρία τής αναγέννησης έρχεται με πίστη στη σωτηρία μέσω του βαπτίσματος και του αίματος του Ιησού. 
Λέγεται ότι υπάρχουν δύο ευλογίες που ο Θεός παραχώρησε σε μας. Η μία είναι η γενική ευλογία, η οποία περιλαμβάνει όλα τα πράγματα της φύσης, συμπεριλαμβανόμενου του ήλιου και του αέρα. Αυτή είναι γνωστή ως γενική ευλογία, επειδή δίνεται σε όλους τους ανθρώπους είτε είναι αμαρτωλοί είτε δίκαιοι. 
Αλλά ποια είναι η ειδική ευλογία; Η ειδική ευλογία είναι να αναγεννηθούμε εξ ύδατος και Πνεύματος, που σώζει όλους τους αμαρτωλούς από το θάνατο για τις αμαρτίες τους. 
 
 
Η ΕΙΔΙΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ 
 
Ποια είναι η ειδική ευλογία του Θεού;
Ότι μάς αναγέννησε μέσω του βαπτίσματος, της σταύρωσης και της ανάστασής Του

Γράφει στο Ιωάννης 3:16, «Διότι τόσον ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμον, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού τον μονογενή, διά να μη απολεσθή πας ο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχη ζωήν αιώνιον». Αυτό περιγράφει την ειδική ευλογία του Θεού: Ο Ιησούς κατέβηκε σ’ αυτό τον κόσμο με ανθρώπινη σάρκινη μορφή και έπλυνε όλες τις αμαρτίες μας με τη βάπτιση και τη σταύρωσή Του για μας. Αυτή είναι η ειδική ευλογία του Θεού, η αλήθεια ότι έχουμε σωθεί από όλες τις αμαρτίες. 
Είναι γεγονός ότι ο Ιησούς μάς έχει σώσει και μας έχει μετατρέψει από αμαρτωλούς σε δίκαιους. Μπορείτε να έχετε την ειδική ευλογία του Θεού απλά πιστεύοντας σε αυτή την αλήθεια. Πιστεύετε όλοι; 
Όλη η πίστη σας θα ήταν μάταιη αν αρνηθείτε αυτή την ειδική ευλογία του Θεού, ανεξάρτητα από το πόσο πιστά ζήσατε σε όλη τη διάρκεια της ζωής σας. 
Κηρύττω συνεχώς και δεν έχω ξεχάσει ποτέ να κηρύξω ότι η πίστη στο βάπτισμα του Ιησού και τον Σταυρό Του, είναι ο μόνος τρόπος να αναγεννηθούμε. Κάθε βιβλίο της Βίβλου αποκαλύπτει ότι η ευλογία τής αναγέννησης μέσω του Ιησού είναι «η ειδική ευλογία του Θεού» για την οποία μιλάμε. Δεν υπάρχει τίποτε που επεξηγεί την ευλογία του Θεού καλύτερα από τη σωτηρία των αμαρτωλών μέσω του βαπτίσματος του Ιησού και της σταύρωσής Του. 
Το βάπτισμα του Ιησού και η σταύρωσή Του είναι η ειδική ευλογία του Θεού. Οι ψεύτικοι ιεροκήρυκες σ’ αυτό τον κόσμο δεν έχουν να πουν τίποτε γι’ αυτό. Αυτοί οι ψεύτικοι ιεροκήρυκες εμφανίζονται ντυμένοι σαν άγγελοι φωτός, οπλισμένοι με την ηθική του Χριστιανισμού και της ανθρωπότητας. Ναι, αυτή είναι η αλήθεια. Τα θαύματα που κάνουν, η θεραπεία των αρρώστων, είναι όλα κακά πράγματα αν δεν έχουν καμία σχέση με την ειδική ευλογία του Θεού. 
Είναι αυτή η ειδική ευλογία του Θεού που έδωσε σ’ εμάς τους αμαρτωλούς το ευαγγέλιο της εξιλέωσης. Με την ειδική ευλογία Του, ο Θεός μάς αναγέννησε. Μας έκανε νέους μέσω του βαπτίσματος, του αίματος, του θανάτου και της ανάστασής Του. Μας έκανε παιδιά Του, ελεύθερα από αμαρτία. 
Πιστεύετε σ’ αυτό; ―Ναι.― Έχετε ευλογηθεί αληθινά; ―Ναι.― Το βάπτισμα του Ιησού και το αίμα Του, ο θάνατος και η ανάστασή Του, είναι η ειδική ευλογία που μας έδωσε ο Θεός μέσω του ύδατος και του Πνεύματος. Αυτό είναι το ευαγγέλιο της ειδικής ευλογίας. Δοξάστε τον Κύριο που μας έσωσε μέσω της ειδικής ευλογίας Του. 
Τι κρίμα που τόσοι πολλοί πιστοί Χριστιανοί δεν γνωρίζουν σήμερα την ειδική ευλογία του Θεού, το ευαγγέλιο του βαπτίσματος και του αίματος, της αναγέννησης εξ ύδατος και Πνεύματος. Προσπαθούν τυφλά να βρουν δρόμους στη θεολογία και τη θρησκευτική ηθική τους. Πόσο ανίδεοι είναι! 
Ο Χριστιανισμός υπάρχει σ’ αυτό τον κόσμο τόσον καιρό και έχουν περάσει πεντακόσια χρόνια από τη Μεταρρύθμιση, αλλά ακόμα υπάρχουν τόσο πολλοί στην Κορέα και στον υπόλοιπο κόσμο, που δεν έχουν ιδέα για την αλήθεια της αναγέννησης και της ειδικής ευλογίας του Θεού. 
Αλλά ελπίζω και πιστεύω ότι Εκείνος θα τους γνωστοποιήσει την αλήθεια τώρα, επειδή είμαστε στην εποχή που είναι κοντά στο τέλος αυτού του κόσμου. 
Οι αμαρτωλοί πρέπει να αναγεννηθούν και να δεχτούν την αλήθεια του ύδατος και του Πνεύματος για να γίνουν δίκαιοι και να μπουν στη Βασιλεία των Ουρανών. Πολλοί Χριστιανοί προσπαθούν σκληρά να αναγεννηθούν. 
Αν όμως προσπαθούν χωρίς να ξέρουν την αληθινή έννοια της αναγέννησης, η πίστη τους είναι μάταιη. Λένε ότι πρέπει να αναγεννηθούν για να μπουν στη Βασιλεία των Ουρανών αλλά δεν έχουν ιδέα για την αλήθεια της αναγέννησης. 
Απλά υποθέτουν ότι μπορούν να αναγεννηθούν αφού πιστεύουν τόσο βαθιά, αφού αισθάνονται ζέση στις καρδιές τους. Αλλά το να προσπαθείς να αναγεννηθείς βασισμένος στα προσωπικά συναισθήματα ή σε ένθερμες θρησκευτικές πράξεις, μπορεί μόνο να σε οδηγήσει σε λανθασμένη πίστη. 
 
 
Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΠΟΥ ΜΑΣ ΟΔΗΓΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΘΟΥΜΕ ΑΛΗΘΙΝΑ 
 
Ποια είναι η διαφορά μεταξύ πίστης και θρησκείας;
Πίστη είναι να πιστεύεις τι έκανε ο Ιησούς για να μας σώσει, ενώ θρησκεία είναι να εμπιστεύεσαι στις δικές σου σκέψεις και έργα.

Στην 1 Ιωάννου 5:4-8 γράφει καθαρά ότι μπορούμε να αναγεννηθούμε μόνο πιστεύοντας στο ύδωρ, το αίμα και το Πνεύμα. Για να αναγεννηθούμε, πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι μπορούμε να αναγεννηθούμε μόνο μέσω του γραπτού λόγου του Θεού, του λόγου της αλήθειας. Πρέπει να ξέρουμε ότι οράματα, γλωσσολαλιά ή αισθησιακές εμπειρίες δεν μπορούν ποτέ να μας οδηγήσουν να αναγεννηθούμε. 
Ο Ιησούς είπε στο κεφάλαιο 3 του Κατά Ιωάννην, ότι κανείς δεν μπορεί να μπει στη Βασιλεία των Ουρανών αν δεν αναγεννηθεί εξ ύδατος και Πνεύματος. Για να αναγεννηθεί κάποιος, πρέπει γενικά να πιστέψει στον Ιησού δύο φορές. Αρχικά, ο άνθρωπος τείνει να πιστέψει στον Ιησού με το θρησκευτικό τρόπο, αναγνωρίζοντας τις αμαρτίες του μέσω του νόμου του Θεού. Η πρώτη φορά που ο άνθρωπος πιστεύει στον Ιησού, είναι μέσω του νόμου του Θεού και της αναγνώρισης πόσο φοβερός αμαρτωλός είναι πραγματικά. 
Ο Ιησούς είπε στο κεφάλαιο 3 του Κατά Ιωάννην, ότι κανείς δεν μπορεί να μπει στη Βασιλεία των Ουρανών αν δεν αναγεννηθεί εξ ύδατος και Πνεύματος. Για να αναγεννηθεί κάποιος, πρέπει γενικά να πιστέψει στον Ιησού δύο φορές. Αρχικά, ο άνθρωπος τείνει να πιστέψει στον Ιησού με το θρησκευτικό τρόπο, αναγνωρίζοντας τις αμαρτίες του μέσω του νόμου του Θεού. Η πρώτη φορά που ο άνθρωπος πιστεύει στον Ιησού, είναι μέσω του νόμου του Θεού και της αναγνώρισης πόσο φοβερός αμαρτωλός είναι πραγματικά. 
Δεν πρέπει να πιστέψουμε στον Ιησού σύμφωνα με μια από τις πολλές θρησκείες αυτού του κόσμου. Ο Χριστιανισμός δεν είναι απλά μια ακόμα θρησκεία. Είναι ο μόνος τρόπος για να κερδίσεις αιώνια ζωή μέσω της πίστης. 
Καθένας που πιστεύει στον Ιησού ως θρησκεία, θα καταλήξει με άδεια χέρια. Θα παραμείνει με καρδιά γεμάτη αμαρτία, χάος και κενό. Αυτή δεν είναι η αλήθεια; Δεν θα θέλατε να καταλήξετε ένας υποκριτής όπως οι Φαρισαίοι στη Βίβλο. 
Καθένας θέλει να γίνει αναγεννημένος Χριστιανός. Αλλά όταν κάποιος πιστεύει στο Χριστιανισμό ως θρησκεία, καταλήγει υποκριτής με καρδιά γεμάτη αμαρτία. Πρέπει να γνωρίσουμε την αλήθεια της αναγέννησης. 
Καθένας που πιστεύει στο Χριστιανισμό ως θρησκεία, χωρίς να αναγεννηθεί, είναι βέβαιο ότι θα καταλήξει με σύγχυση και κενό στην καρδιά του. Αν κάποιος πιστεύει στον Ιησού αλλά δεν έχει αναγεννηθεί, η πίστη του δεν είναι σωστή. Επομένως καταλήγει όπως ένας κάλπικος, που προσπαθεί σκληρά να εμφανιστεί άγιος μπροστά σε όλους αλλά αποτυγχάνει φρικτά. 
Εφόσον πιστεύετε στο Χριστιανισμό ως θρησκεία, θα είστε πάντα αμαρτωλός, ένας υποκριτής, και θα ζήσετε τις μέρες σας θρηνώντας για τις αμαρτίες σας. Αν θέλετε να ελευθερωθείτε από τις αμαρτίες σας, πρέπει να πιστέψετε στη γραπτή αλήθεια, το ευαγγέλιο του ύδατος, του αίματος και του Πνεύματος. 
 
 
ΕΥΡΕΣΗ ΤΟΥ ΜΥΣΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΛΥΤΡΩΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 
 
Τι μας αναγεννά;
Το βάπτισμα του Ιησού, ο θάνατός Του στον Σταυρό και η ανάστασή Του

Η Βίβλος μάς λέει ότι καθένας μπορεί να αναγεννηθεί μέσω του λόγου του Θεού, που δεν αλλάζει ποτέ. Τώρα, ας εξετάσουμε τους λόγους του αποστόλου Πέτρου στην 1 Πέτρου 3:21. «Του οποίου αντίτυπον ον το βάπτισμα, σώζει και ημάς την σήμερον». 
Στη Βίβλο γράφει ότι το βάπτισμα του Ιησού είναι το αντίτυπο που μας σώζει. Όλοι όσοι πιστεύουν στον Ιησού πρέπει να ξέρουν όχι για το δικό μας βάπτισμα, αλλά για το βάπτισμα του Ιησού. Το βάπτισμα του Ιησού δίνει σ’ εμάς τους αμαρτωλούς νέα ζωή. Πιστέψτε το και θα αναγεννηθείτε, και θα κερδίσετε την ευλογία της σωτηρίας. 
Με την κατανόηση ότι η σωτηρία κερδίζεται μέσω της πίστης στο βάπτισμα του Ιησού, μπορούμε να σωθούμε, να γίνουμε δίκαιοι και να κερδίσουμε αιώνια ζωή. Με άλλα λόγια, όταν πιστεύουμε στην αλήθεια της σωτηρίας μέσω των λόγων του Θεού, οι αμαρτίες μας θα καθαριστούν για πάντα. 
Αναγεννιέμαι σημαίνει γεννιέμαι για δεύτερη φορά. Οι περισσότεροι από εμάς αρχίζουν συνήθως πιστεύοντας στον Ιησού ως θρησκεία και έπειτα αναγεννιόμαστε μέσω της πίστης, όταν αναγνωρίζουμε την αλήθεια. Το όνομα Ιησούς σημαίνει «Αυτός θέλει σώσει τον λαόν αυτού από των αμαρτιών αυτών» (Ματθαίος 1:21). 
Όταν πιστεύουμε στον Ιησού και ξέρουμε τι ακριβώς έχει κάνει για όλη την ανθρωπότητα, ελευθερωνόμαστε από τις αμαρτίες μας και αναγεννιόμαστε ως ολοκαίνουργιοι άνθρωποι. Πρώτα πιστεύουμε στον Ιησού ως θρησκεία, κατόπιν, όταν ακούμε και πιστεύουμε στο ευαγγέλιο του βαπτίσματος του Ιησού και του αίματός Του, αναγεννιόμαστε. 
Ποια είναι η αλήθεια που μας αναγεννά; Αρχικά, είναι το βάπτισμα του Ιησού, κατόπιν το αίμα που έχυσε στον Σταυρό, και τελικά η ανάστασή Του από τους νεκρούς. Αναγεννιόμαστε σημαίνει ότι πιστεύουμε στον Ιησού ως Θεό μας, ως Σωτήρα μας. Ας δούμε πώς αναγεννήθηκαν οι άνθρωποι της Παλαιάς Διαθήκης. 
 
 
Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ: Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ 
 
Ποιο είναι το ευαγγέλιο της αναγέννησης στην Παλαιά Διαθήκη; Αρχικά, ας διαβάσουμε στο Λευιτικό, το κεφάλαιο 1, και τι λέει για την αναγέννηση. 
Στο Λευιτικό 1:1-5 λέει, «Και εκάλεσε Κύριος τον Μωϋσήν και ελάλησε προς αυτόν εκ της σκηνής του μαρτυρίου, λέγων, Λάλησον προς τους υιούς Ισραήλ και ειπέ προς αυτούς, Εάν τις από σας προσφέρη δώρον προς τον Κύριον, θέλετε προσφέρει το δώρον σας από των κτηνών, από των βοών ή από των προβάτων. Εάν το δώρον αυτού ήναι ολοκαύτωμα από των βοών, αρσενικόν άμωμον ας προσφέρη αυτό·‎ παρά την θύραν της σκηνής του μαρτυρίου θέλει προσφέρει αυτό, διά να ήναι δεκτόν ενώπιον του Κυρίου. Και θέλει επιθέσει την χείρα αυτού επί την κεφαλήν του ολοκαυτώματος και θέλει είσθαι δεκτόν υπέρ αυτού, διά να γείνη εξιλέωσις περί αυτού. Και θέλουσι σφάξει τον μόσχον ενώπιον Κυρίου· ‎και οι υιοί του Ααρών, οι ιερείς, θέλουσι φέρει το αίμα και θέλουσι ραντίσει το αίμα κύκλω επί το θυσιαστήριον το παρά την θύραν της σκηνής του μαρτυρίου». 
Ο Θεός μάς λέει στο Λευιτικό πώς μπορούσαν οι Ισραηλίτες να ενωθούν με τον Θεό μέσω του συστήματος των θυσιών. Είναι η αλήθεια που πρέπει όλοι να ξέρουμε και να καταλάβουμε. Γι’ αυτό ας εξετάσουμε αυτά τα λόγια. 
Ο Θεός κάλεσε τον Μωυσή και του μίλησε από τη Σκηνή τού Μαρτυρίου σχετικά με την εξιλέωση των αμαρτιών των Ισραηλιτών. Όταν ο λαός Ισραήλ διέπραττε αμαρτίες ανυπακοής του νόμου του Θεού, μπορούσαν να εξιλεωθούν για τις αμαρτίες τους προσφέροντας ένα ζωντανό θύμα χωρίς ελάττωμα στον Θεό. 
Και αυτά τα θύματα έπρεπε να είναι εκείνα που ορίστηκαν από τον Θεό και έπρεπε να είναι χωρίς ελάττωμα. Επίσης, έπρεπε να προσφερθούν σύμφωνα με το τελετουργικό που καθορίστηκε από τον Θεό. Η μορφή της θυσίας ήταν η ακόλουθη. 
Αν κάποιος αμάρτανε στα χρόνια της Παλαιάς Διαθήκης, έπρεπε να προσφέρει μια θυσία ενώπιον του Θεού για την άφεση της αμαρτίας. Πρώτα, το θύμα έπρεπε να είναι χωρίς ελάττωμα, και έπειτα ο αμαρτωλός έπρεπε να βάλει τα χέρια του επάνω στο θύμα για να μεταβιβαστούν οι αμαρτίες του στο κεφάλι του θύματος. 
Μετά τη σφαγή, το αίμα του έπρεπε να τοποθετηθεί στα κέρατα του θυσιαστηρίου και το υπόλοιπο να χυθεί στο έδαφος. Αυτό ήταν το τελετουργικό τής Σκηνής τού Μαρτυρίου που ο Θεός είχε δώσει στον λαό Του ως ευλογία της λύτρωσης. 
Ο νόμος και οι εντολές του Θεού αποτελούνται από 613 άρθρα που όριζαν τι «έπρεπε» και τι «δεν έπρεπε» να κάνουν. Ο Θεός έδωσε τον νόμο και τις εντολές Του στον λαό Ισραήλ. Αν και ο άνθρωπος ξέρει ότι ο νόμος και η εντολή του Θεού είναι σωστά, δεν μπορεί να ζήσει σύμφωνα με αυτά επειδή όλοι γεννιούνται με δώδεκα είδη αμαρτίας κληρονομημένα από τον Αδάμ. 
Επομένως, έχασαν τη δυνατότητα να πράττουν το σωστό ενώπιον του Θεού. Οι Ισραηλίτες έχασαν τη δυνατότητα να γίνουν δίκαιοι. Μάλλον, δε θα μπορούσαν να κάνουν τίποτε άλλο παρά να συνεχίσουν να διαπράττουν αμαρτίες, ακόμα και αν προσπαθούσαν πολύ σκληρά να μείνουν ελεύθεροι από την αμαρτία. Είναι το πεπρωμένο όλης της ανθρωπότητας να γεννηθούν και να πεθάνουν αμαρτωλοί. 
Αλλά ο Θεός, στο άπειρο έλεός Του, έδωσε στον λαό Του το σύστημα των θυσιών, μέσω του οποίου θα μπορούσαν να εξιλεωθούν για τις αμαρτίες τους. Πρόσφερε το τελετουργικό τής Σκηνής τού Μαρτυρίου, έτσι ώστε ο λαός Ισραήλ και όλοι οι άνθρωποι του κόσμου να μπορούν να λυτρωθούν από τις αμαρτίες τους. Μέσω του συστήματος των θυσιών αποκάλυψε τη δίκαιη αγάπη Του για όλη την ανθρωπότητα. Έδειξε στον κόσμο το δρόμο προς τη σωτηρία. 
Ο Θεός έδωσε στους ανθρώπους το σύστημα των θυσιών και όρισε τον οίκο του Λευί για να υπηρετεί στις θυσίες. Μεταξύ των 12 φυλών του Ισραήλ, μόνο ο οίκος του Λευί ορίστηκε για να υπηρετεί στις θυσίες για τον λαό Ισραήλ. 
Ο Μωυσής και ο Ααρών ήταν από τον οίκο του Λευί. Και η Βίβλος καταγράφει τους νόμους και τους κανονισμούς που όριζαν τις θυσίες της Σκηνής τού Μαρτυρίου, το ευαγγέλιο της εξιλέωσης με την τοποθέτηση των χεριών. 
Επομένως, όταν καταλάβουμε πραγματικά το τελετουργικό των θυσιών τών Λευιτών, μπορούμε να αναγεννηθούμε. Γι’ αυτό πρέπει να μελετήσουμε τον λόγο του Θεού σχετικά με τις θυσίες της Σκηνής τού Μαρτυρίου. Αυτό είναι το σημαντικότερο μέρος της Παλαιάς Διαθήκης. Τέλος, όταν ερχόμαστε στην Καινή Διαθήκη, έχουμε τις ευλογίες της αναγέννησης μέσω του ύδατος και του Πνεύματος. 
 
 
ΕΞΙΛΕΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ 
 
Ποιες είναι οι ιδιότητες του Θεού;
Δικαιοσύνη και Αγάπη

Ο Θεός κάλεσε στη Σκηνή τού Μαρτυρίου τον Μωυσή, από τον οίκο του Λευί, και όρισε ως αρχιερέα τον αδελφό του Ααρών. Ο Ααρών επρόκειτο να μεταβιβάζει τις αμαρτίες των ανθρώπων στις θυσίες περί αμαρτίας. 
Να τι είπε ο Θεός στον Μωυσή, όπως καταγράφεται στο Λευιτικό 1:2. «Λάλησον προς τους υιούς Ισραήλ και ειπέ προς αυτούς, Εάν τις από σας προσφέρη δώρον προς τον Κύριον, θέλετε προσφέρει το δώρον σας από των κτηνών, από των βοών ή από των προβάτων». Ο Θεός ορίζει εδώ τις θυσιαστικές προσφορές. Αν οποιοσδήποτε από τους ανθρώπους ήθελε εξιλέωση για τις αμαρτίες του, έπρεπε να προσφέρει έναν ταύρο ή ένα πρόβατο από το κοπάδι του. 
Ο Θεός τούς είπε επίσης, «Εάν το δώρον αυτού ήναι ολοκαύτωμα από των βοών, αρσενικόν άμωμον ας προσφέρη αυτό·‎ παρά την θύραν της σκηνής του μαρτυρίου θέλει προσφέρει αυτό, διά να ήναι δεκτόν ενώπιον του Κυρίου» (Λευιτικό 1:3). 
Η θυσία γινόταν αποδεκτή από τον Θεό αντί της ζωής τού ανθρώπου που έπρεπε να πεθάνει για τις αμαρτίες του. Οι Ισραηλίτες θα μπορούσαν να μεταβιβάσουν τις αμαρτίες τους με την τοποθέτηση των χεριών τους στα κεφάλια των ζώων. Τα θύματα έπρεπε να προσφερθούν με την ελεύθερη θέληση του ανθρώπου. Τώρα, ας δούμε τι λέει ο στίχος 4. 
«Και θέλει επιθέσει την χείρα αυτού επί την κεφαλήν του ολοκαυτώματος και θέλει είσθαι δεκτόν υπέρ αυτού, διά να γείνη εξιλέωσις περί αυτού». Με τον τρόπο αυτό η προσφορά θα γινόταν αποδεκτή από τον Θεό. Όταν ένας αμαρτωλός έβαζε τα χέρια του στο κεφάλι του ολοκαυτώματος, οι αμαρτίες του μεταφέρονταν στο κεφάλι του ζώου. Επομένως ο αμαρτωλός έπρεπε να βάλει τα χέρια του στο κεφάλι του θύματος ενώπιον του Θεού, έτσι ώστε Εκείνος να την δεχτεί και να χορηγήσει εξιλέωση για τις αμαρτίες του. 
Και το σκότωνε και έβαζε το αίμα στα κέρατα του θυσιαστηρίου και έχυνε το υπόλοιπο στο έδαφος μπροστά από το θυσιαστήριο. Προκειμένου να πληρώσει για τις αμαρτίες του και να ελευθερωθεί από αυτές, κάποιος έπρεπε να προσφέρει τη θυσία σύμφωνα με τους νόμους που καθορίστηκαν από τον Θεό. 
Γράφει στο Λευιτικό 1:5, «Και θέλουσι σφάξει τον μόσχον ενώπιον Κυρίου· ‎και οι υιοί του Ααρών, οι ιερείς, θέλουσι φέρει το αίμα και θέλουσι ραντίσει το αίμα κύκλω επί το θυσιαστήριον το παρά την θύραν της σκηνής του μαρτυρίου». Μέσα στη Σκηνή τού Μαρτυρίου, κοντά στην πόρτα, ήταν το θυσιαστήριο των ολοκαυτωμάτων με κέρατα στις τέσσερις γωνίες. 
Αφού έβαζε τα χέρια του στο κεφάλι του ολοκαυτώματος για να μεταβιβαστούν οι αμαρτίες του, ο αμαρτωλός έπρεπε να σκοτώσει το ζώο της θυσίας, και ο ιερέας ράντιζε το αίμα του στα κέρατα. Τα κέρατα του θυσιαστηρίου αναφέρονται στην κρίση για τις αμαρτίες. Με τον τρόπο αυτό, η τοποθέτηση του αίματος σε αυτά τα κέρατα σήμαινε ότι το ζώο είχε χύσει το αίμα του για να πληρώσει για τις αμαρτίες εξ ονόματος του αμαρτωλού. Όταν ο Θεός έβλεπε το αίμα στα κέρατα του θυσιαστηρίου, εξιλέωνε τις αμαρτίες του αμαρτωλού. 
Γιατί το θύμα της προσφοράς περί αμαρτίας έπρεπε να χύσει αίμα; Επειδή «ο μισθός τής αμαρτίας είναι θάνατος» (Ρωμαίους 6:23) και επειδή η ζωή τής σάρκας είναι στο αίμα. Γι' αυτό γράφει στην Επιστολή προς Εβραίους, «Και χωρίς χύσεως αίματος δεν γίνεται άφεσις» (Εβραίους 9:22). Με τον τρόπο αυτό, το χύσιμο του αίματος της προσφοράς για αμαρτία εκπλήρωνε τον νόμο του Θεού, ο οποίος λέει ότι ο μισθός τής αμαρτίας είναι θάνατος. 
Σύμφωνα με το δίκαιο, το αίμα που προσφερόταν έπρεπε να έχει προέλθει από τον αμαρτωλό, αλλά το θύμα της προσφοράς για αμαρτία έχυνε το δικό του αίμα στη θέση του αμαρτωλού για την εξιλέωση. Ο ιερέας έβαζε έπειτα το αίμα στα κέρατα του θυσιαστηρίου για να δηλώσει ότι ο μισθός τής αμαρτίας πληρώθηκε. 
Εάν διαβάσουμε στην Αποκάλυψη 20:11-15 στην Καινή Διαθήκη, μπορούμε να δούμε ότι τα κέρατα δηλώνουν το Βιβλίο τής Κρίσης. Επομένως το να τοποθετηθεί το αίμα στα κέρατα, σήμαινε την τοποθέτηση του αίματος στο Βιβλίο τής Κρίσης. Αυτό γινόταν για να ομολογηθεί ότι η κρίση για τις αμαρτίες εκπληρώθηκε με την τοποθέτηση των χεριών και το αίμα του θύματος της προσφοράς για αμαρτία. 
 
 
ΟΙ ΑΜΑΡΤΙΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΕ ΔΥΟ ΣΗΜΕΙΑ 
 
Όλες οι αμαρτίες της ανθρωπότητας απέναντι στον Θεό καταγράφονται σε δύο σημεία. Το ένα είναι οι πλάκες των καρδιών τους, και το άλλο είναι το Βιβλίο τής Κρίσης που ανοίχτηκε ενώπιον του Θεού. 
Γράφει στον Ιερεμία 17:1, «Η αμαρτία του Ιούδα είναι γεγραμμένη με γραφίδα σιδηράν, με όνυχα αδαμάντινον, ενεχαράχθη επί της πλακός της καρδίας αυτών και επί των κεράτων των θυσιαστηρίων υμών». 
Στο Λευιτικό 17:11, λέει, «Διότι η ζωή της σαρκός είναι εν τω αίματι». Το αίμα είναι η ζωή τής σάρκας, και οι αμαρτίες μας μπορούν να πληρωθούν μόνο με αυτό το αίμα. Γι’ αυτό το αίμα έμπαινε στα κέρατα του θυσιαστηρίου. Σύμφωνα με τον νόμο, σχεδόν όλα τα πράγματα εξαγνίζονται με το αίμα, και χωρίς το χύσιμο του αίματος δεν υπάρχει καμία άφεση (Εβραίους 9:22). 
«Και θέλουσιν εκδάρει το ολοκαύτωμα και θέλουσι διαμελίσει αυτό κατά τα μέλη αυτού. Και οι υιοί του Ααρών του ιερέως θέλουσι βάλει πυρ επί το θυσιαστήριον και θέλουσι στοιβάσει ξύλα επί το πυρ. Και οι υιοί του Ααρών, οι ιερείς, θέλουσιν επιστοιβάσει τα μέλη, την κεφαλήν και το στέαρ, επί τα ξύλα τα επί του πυρός, του επί του θυσιαστηρίου· ‎τα δε εντόσθια αυτού και τους πόδας αυτού θέλουσι πλύνει με ύδωρ· ‎και θέλει καύσει ο ιερεύς τα πάντα επί του θυσιαστηρίου·‎ ολοκαύτωμα είναι, θυσία γινομένη διά πυρός εις οσμήν ευωδίας προς τον Κύριον» (Λευιτικό 1:6-9).
Ύστερα οι ιερείς έκοβαν το ολοκαύτωμα σε κομμάτια και τα τοποθετούσαν στην φωτιά επάνω στο θυσιαστήριο. Αυτό το τελετουργικό σήμαινε πως όταν οι άνθρωποι αμάρταναν απέναντι στον Θεό, έπρεπε να πεθάνουν με εκείνο τον τρόπο και να χύσουν το αίμα τους και να ριχτούν στη φωτιά του άδη. Αλλά η κρίση εκτελείτο μέσω του θύματος της προσφοράς για αμαρτία, έτσι ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να εξιλεωθούν για τις αμαρτίες τους. 
Η θυσία των ολοκαυτωμάτων ήταν το τελετουργικό τής κρίσης του δίκαιου νόμου του Θεού. Ο Θεός ενσωμάτωσε και τους δύο νόμους Του, τον νόμο της δικαιοσύνης και τον νόμο της αγάπης, στο τελετουργικό τής εξιλέωσης για όλη την ανθρωπότητα. 
Αφού ο Θεός είναι δίκαιος, έπρεπε να τους κρίνει και να τους καταδικάσει σε θάνατο. Επειδή όμως αγάπησε τον λαό Του, επέτρεψε να μεταβιβάζουν τις αμαρτίες τους στο θύμα της προσφοράς για αμαρτία. Στην Καινή Διαθήκη, επειδή ο Κύριός μας μάς αγάπησε τόσο, βαφτίστηκε και σταυρώθηκε για να γίνει το θύμα της προσφοράς για αμαρτία για μας τους αμαρτωλούς. Το βάπτισμα του Ιησού και ο θάνατός Του στον Σταυρό καθάρισε όλες τις αμαρτίες του κόσμου. 
 
 
ΕΞΙΛΕΩΣΗ ΓΙΑ ΑΜΑΡΤΙΑ ΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ 
 
Τι συμβολίζει η άμωμη προσφορά για αμαρτία της Παλαιάς Διαθήκης;
Τον Ιησού Χριστό

Ας διαβάσουμε από το Λευιτικό 4:27. «Εάν δε ψυχή τις εκ του λαού της γης αμαρτήση εξ αγνοίας, πράττων τι εκ των όσα είναι προστεταγμένον υπό του Κυρίου να μη πράττωνται, και ήναι ένοχος· ‎ή εάν γνωστοποιηθή εις αυτόν η αμαρτία αυτού την οποίαν ημάρτησε· ‎τότε θέλει φέρει την προσφοράν αυτού, τράγον εξ αιγών, θηλυκόν άμωμον, διά την αμαρτίαν αυτού την οποίαν ημάρτησε· ‎και θέλει επιθέσει την χείρα αυτού επί την κεφαλήν της περί αμαρτίας προσφοράς, και θέλουσι σφάξει την περί αμαρτίας προσφοράν εν τω τόπω του ολοκαυτώματος. Και θέλει λάβει ο ιερεύς διά του δακτύλου αυτού από του αίματος αυτού, και βάλει επί τα κέρατα του θυσιαστηρίου του ολοκαυτώματος και παν το αίμα αυτού θέλει χύσει εις την βάσιν του θυσιαστηρίου· ‎και παν το στέαρ αυτού θέλει αφαιρέσει, καθώς αφαιρείται το στέαρ από της θυσίας της ειρηνικής προσφοράς· και θέλει καύσει αυτό ο ιερεύς επί του θυσιαστηρίου εις οσμήν ευωδίας προς τον Κύριον· και θέλει κάμει εξιλέωσιν υπέρ αυτού ο ιερεύς, και θέλει συγχωρηθή εις αυτόν» (Λευιτικό 4:27-31). 
Οι απόγονοι του Αδάμ, ο λαός τού Ισραήλ και όλοι οι λαοί του κόσμου, γεννήθηκαν σ’ αυτό τον κόσμο γεμάτοι αμαρτία. Επομένως οι καρδιές μας είναι γεμάτες αμαρτία. Υπάρχουν όλα τα είδη αμαρτιών μέσα στην καρδιά του ανθρώπου: διαλογισμοί πονηροί, φόνοι, μοιχείαι, πορνείαι, κλοπαί, ψευδομαρτυρίαι, βλασφημίαι.
Όταν ένας αμαρτωλός ήθελε να εξιλεώσει τις αμαρτίες μιας ημέρας, έπρεπε να φέρει στη Σκηνή τού Μαρτυρίου ένα ζώο χωρίς ελάττωμα. Έπρεπε έπειτα να βάλει τα χέρια του στο κεφάλι του ζώου για να μεταβιβάσει τις αμαρτίες του, να σφάξει το θύμα και να δώσει το αίμα του στον ιερέα για να το προσφέρει ενώπιον του Θεού. Ο ιερέας έπειτα θα έφερνε έξω το υπόλοιπο από το θύμα έτσι ώστε ο αμαρτωλός να μπορεί να συγχωρεθεί για τις αμαρτίες του. 
Χωρίς τον νόμο και τις εντολές τού Θεού, οι άνθρωποι δε θα ήξεραν εάν είχαν αμαρτία ή όχι. Όταν εξετάζουμε τους εαυτούς μας μέσω του νόμου και των εντολών του Θεού, αναγνωρίζουμε τις αμαρτίες μας. Οι αμαρτίες μας δεν κρίνονται σύμφωνα με τα δικά μας πρότυπα, αλλά σύμφωνα με τον νόμο και τις εντολές τού Θεού. 
Ο απλός λαός του Ισραήλ αμάρταναν όχι επειδή το ήθελαν, αλλά επειδή γεννήθηκαν με όλα τα είδη αμαρτίας στις καρδιές τους. Οι αμαρτίες που διαπράττει ο άνθρωπος λόγω των αδυναμιών του, ονομάζονται ανομίες του. Η αμαρτία περιλαμβάνει όλες τις ανομίες και τις αδικίες του ανθρώπου. 
Όλοι οι άνθρωποι είναι ελλιπή όντα. Επειδή οι Ισραηλίτες ήταν επίσης ελλιπείς, ήταν αμαρτωλοί και διέπρατταν αμαρτίες. Όλες οι ανομίες και οι αδικίες μπορούν να ταξινομηθούν με τον ακόλουθο τρόπο. Όταν έχουμε κακές σκέψεις στο νου μας, αυτές ονομάζονται αμαρτίες, και όταν τις ενεργούμε προς τα έξω, ονομάζονται παραβάσεις. Οι αμαρτίες του κόσμου περιλαμβάνουν και τα δύο είδη. 
Στην Παλαιά Διαθήκη, οι αμαρτίες μεταφέρονταν στο κεφάλι του θύματος της προσφοράς για αμαρτία με την τοποθέτηση των χεριών. Ύστερα από αυτό, ο αμαρτωλός ήταν χωρίς αμαρτία και επομένως δεν υπήρχε ανάγκη να πεθάνει για τις αμαρτίες του. Το σύστημα των θυσιών συνεπώς είναι η σκιά της δίκαιης κρίσης και της αγάπης του Θεού. 
Επειδή ο Θεός μάς δημιούργησε από το χώμα, στην αρχή ήμασταν μόνο χώμα. Η τοποθέτηση του αίματος στα κέρατα του θυσιαστηρίου και το χύσιμο του υπολοίπου στη βάση του θυσιαστηρίου σήμαινε ότι οι Ισραηλίτες είχαν αντισταθμίσει τις αμαρτίες τους και είχαν σβήσει όλες τις αμαρτίες από τις πλάκες των καρδιών τους. 
«O ιερεύς θέλει καύσει το στέαρ εις οσμήν ευωδίας προς τον Κύριον». Το λίπος στη Βίβλο σημαίνει το Άγιο Πνεύμα. Επομένως, προκειμένου να εξιλεώσουμε τις αμαρτίες μας, πρέπει να το κάνουμε με τον τρόπο που έχει ορίσει ο Θεός. Πρέπει επίσης να δεχτούμε στις καρδιές μας την εξιλέωση των αμαρτιών μας με τον τρόπο που ο Θεός έκρινε κατάλληλο. 
Ο Θεός είπε στον λαό Ισραήλ ότι οι προσφορές για αμαρτία πρέπει να είναι ένα αρνί, ένας τράγος ή ένα μοσχάρι. Οι προσφορές για αμαρτία της Παλαιάς Διαθήκης ήταν επίλεκτες. Το μοσχάρι είναι ένα καθαρό ζώο. Ο λόγος που οι προσφορές για αμαρτία έπρεπε να είναι χωρίς ελάττωμα, ήταν επειδή φανέρωναν τον Ιησού Χριστό που συλλήφθηκε από το Άγιο Πνεύμα για να γίνει το θύμα της προσφοράς για αμαρτία για όλη την ανθρωπότητα. 
Οι άνθρωποι της Παλαιάς Διαθήκης μεταβίβαζαν τις αμαρτίες τους με την τοποθέτηση των χεριών τους στο κεφάλι της άμωμης προσφοράς για αμαρτία. Οι ιερείς υπηρετούσαν τη θυσία για να πληρώσουν τις αμαρτίες τους. Με αυτό τον τρόπο οι Ισραηλίτες εξιλέωναν τις αμαρτίες τους. 
 
 
ΤΟ ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΚΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΟΥ ΕΞΙΛΑΣΜΟΥ 
 
Γιατί χρειαζόταν ο λαός Ισραήλ να προσφέρει τη θυσία την Ημέρα του Εξιλασμού;
Επειδή αυτοί αμάρταναν συνεχώς ώσπου να πεθάνουν. Η καθημερινή θυσία για αμαρτία δε μπορούσε να τους αγιάσει ενώπιον του Θεού.

Καθώς έπρεπε να κάνουν μια θυσία κάθε φορά που διέπρατταν μια αμαρτία, ήταν αδύνατο να προσφερθούν όλες οι θυσίες που έπρεπε για να εξιλεωθούν για τις αμαρτίες τους. Έτσι, βαθμιαία, έγιναν αμελείς. Η εξιλέωση για τις αμαρτίες τους κάθε μέρα, τους φάνηκε σαν ένας φαύλος κύκλος και έφτασαν να πιστέψουν ότι θα μπορούσαν να εγκαταλείψουν αυτό το τελετουργικό συνολικά. 
Ανεξάρτητα από το πόσο σκληρά προσπαθούμε, δεν μπορούμε ποτέ να προσφέρουμε θυσίες αρκετές για όλες τις αμαρτίες μας. Επομένως η αληθινή πληρωμή για τις αμαρτίες μας έπρεπε να δοθεί μέσω της βαθιάς πίστης μας στο νόμο της σωτηρίας που προετοίμασε για μας ο Θεός.
Λόγω της αδυναμίας μας, ανεξάρτητα από το πόσο σκληρά προσπαθούμε να ζήσουμε σύμφωνα με τον νόμο του Θεού, απλά γινόμαστε περισσότερο ενήμεροι για το πόσο ελλιπείς και αδύναμοι είμαστε. Γι’ αυτό ο Θεός έδωσε στον λαό Ισραήλ έναν τρόπο να εξιλεώσουν τις αμαρτίες ολόκληρου του έτους με μιας (Λευιτικό 16:17-22). 
Γράφει στο Λευιτικό, «Εις τον έβδομον μήνα, την δεκάτην του μηνός, θέλετε ταπεινώσει τας ψυχάς σας και δεν θέλετε κάμει ουδέν έργον ούτε ο αυτόχθων ούτε ο ξένος ο παροικών μεταξύ σας· διότι εν τη ημέρα ταύτη ο ιερεύς θέλει κάμει εξιλέωσιν διά σας, διά να σας καθαρίση, ώστε να ήσθε καθαροί από πασών των αμαρτιών υμών ενώπιον του Κυρίου. Σάββατον αναπαύσεως θέλει είσθαι εις εσάς, και θέλετε ταπεινώσει τας ψυχάς σας κατά νόμιμον αιώνιον» (Λευιτικό 16:29-31). 
Με τον τρόπο αυτό, ο λαός Ισραήλ είχε ειρήνη του νου μία φορά το χρόνο, όταν ο αρχιερέας έκανε τη θυσία της εξιλέωσης τη δέκατη ημέρα του έβδομου μήνα για όλες τις αμαρτίες που οι άνθρωποι είχαν διαπράξει στη διάρκεια του έτους. Με τις αμαρτίες τους πλυμένες, ο νους τους είχε ειρήνη εκείνη την ημέρα. 
Τη δέκατη ημέρα του έβδομου μήνα, ο αρχιερέας Ααρών, ως αντιπρόσωπος όλου του Ισραήλ, έπρεπε να κάνει τη θυσία της εξιλέωσης. Αυτή τη στιγμή, οι άλλοι ιερείς δεν μπορούσαν να μπουν στη Σκηνή του Μαρτυρίου. Καταρχήν, ο Ααρών έπρεπε να κάνει τη θυσία της εξιλέωσης γι’ αυτόν και την οικογένειά του, πριν μπορέσει να την κάνει για το υπόλοιπο του λαού του Ισραήλ, επειδή αυτός και το σπίτι του είχαν αμαρτήσει επίσης. 
Έκανε τη θυσία για τον λαό ως εξής. «Και θέλει λάβει τους δύο τράγους και στήσει αυτούς ενώπιον του Κυρίου εις την θύραν της σκηνής του μαρτυρίου. Και θέλει ρίψει ο Ααρών κλήρους επί τους δύο τράγους·‎ ένα κλήρον διά τον Κύριον και ένα κλήρον διά τον τράγον τον απολυτέον. Και θέλει φέρει ο Ααρών τον τράγον, επί του οποίου έπεσεν ο κλήρος του Κυρίου, και θέλει προσφέρει αυτόν διά προσφοράν περί αμαρτίας. Τον δε τράγον, επί του οποίου έπεσεν ο κλήρος τού να απολυθή, θέλει στήσει ζώντα ενώπιον του Κυρίου, διά να κάμη εξιλέωσιν επ' αυτού, ώστε να αποστείλη αυτόν απόλυτον εις την έρημον» (Λευιτικό 16:7-10). 
Αφού είχε εκτελέσει το τελετουργικό της εξιλέωσης για το σπίτι του και τον ίδιο, ο Ααρών «έριχνε κλήρους για τους δύο τράγους». Ο ένας κλήρος ήταν για τον Κύριο και ο άλλος ήταν για τον αποδιοπομπαίο τράγο, (στα εβραϊκά «Αζαζέλ»).
Αρχικά, ένας από τους δύο τράγους προσφερόταν στον Κύριο. Εδώ, ο αρχιερέας έβαζε τα χέρια του στον τράγο εξ ονόματος του λαού, για να μεταβιβάσει τις αμαρτίες που είχαν διαπράξει κατά τη διάρκεια του έτους. 
Το αίμα μεταφερόταν στο ιλαστήριο, μέσα στα Άγια των Αγίων, και το ράντιζε επτά φορές. Ο λαός Ισραήλ συγχωρούνταν για όλες τις αμαρτίες τους κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους. Αντί να πεθάνει ο λαός Ισραήλ για τις αμαρτίες τους, ο αρχιερέας Ααρών μεταβίβαζε τις αμαρτίες στο κεφάλι του θύματος της προσφοράς για αμαρτία και το άφηνε να πάρει την κρίση για όλους. Ύστερα θυσίαζε τον άλλο ζωντανό τράγο ενώπιον του Θεού. Αυτή ήταν η θυσία για τον λαό. 
 
 
ΓΙΑ ΤΟ ΛΑΟ 
 
Ενώπιον των ανθρώπων, ο Ααρών έβαζε τα χέρια του στο δεύτερο τράγο και ομολογούσε ενώπιον του Θεού. «Κύριε, ο λαός Ισραήλ έχει διαπράξει φόνο, μοιχεία, κλοπή, επιθυμία κακή, απάτη... και έχουν προσκυνήσει είδωλα. Δεν έχουν τηρήσει ιερό το Σάββατο, έχουν χρησιμοποιήσει μάταια το όνομά Σου, και έχουν παραβιάσει όλα τα άρθρα των νόμων και των εντολών Σου». Ύστερα απομάκρυνε τα χέρια του. Με αυτή την πράξη, όλες οι αμαρτίες του λαού, για ολόκληρο το έτος, μεταφέρονταν στο θύμα της προσφοράς για αμαρτία. 
Ας διαβάσουμε στο Λευιτικό 16:21. «Και θέλει επιθέσει ο Ααρών τας δύο χείρας αυτού επί την κεφαλήν του τράγου του ζώντος και θέλει εξομολογηθή επ' αυτού πάσας τας ανομίας των υιών Ισραήλ και πάσας τας παραβάσεις αυτών καθ' όλας αυτών τας αμαρτίας·‎ και θέλει επιθέσει αυτάς εις την κεφαλήν του τράγου· ‎και θέλει αποστείλει αυτόν διά χειρός διωρισμένου ανθρώπου εις την έρημον». Ο αποδιοπομπαίος τράγος θα περιπλανιόταν έπειτα στην έρημο και θα πέθαινε με τις αμαρτίες του λαού του Ισραήλ στο κεφάλι του. Ο αποδιοπομπαίος τράγος, «Αζαζέλ» στα εβραϊκά, σημαίνει «διώχνω έξω». Αυτό σημαίνει ότι η προσφορά για αμαρτία διωχνόταν έξω ενώπιον του Κυρίου, για όλο τον λαό Ισραήλ. 
Τώρα οι αμαρτίες του Ισραήλ είχαν μεταβιβαστεί στον αποδιοπομπαίο τράγο, μέσω της τοποθέτησης επάνω του των χεριών του Ααρών. Με αυτό τον τρόπο οι Ισραηλίτες συγχωρούνταν για τις αμαρτίες τους. Όταν έβλεπαν τα χέρια του αρχιερέα στον τράγο και τον έβλεπαν να οδηγείται στην έρημο, όλος ο λαός Ισραήλ που πίστευε στο τελετουργικό της εξιλέωσης, ήταν βέβαιος για την εξιλέωση των αμαρτιών τους. Όλα τα τελετουργικά της Παλαιάς Διαθήκης ήταν η σκιά του «ευαγγελίου της αναγέννησης» της Καινής Διαθήκης. 
Στην Παλαιά Διαθήκη, η τοποθέτηση των χεριών και το αίμα της θυσίας ήταν το ευαγγέλιο της σωτηρίας από την αμαρτία. Παρέμεινε βασικά το ίδιο στην Καινή Διαθήκη. 
 
 
ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΛΥΤΡΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ 
 
Στην Καινή Διαθήκη, πώς εξιλεώθηκαν όλες οι αμαρτίες των ανθρώπων; 
Γράφει στο Ματθαίος 1:21-25, «Θέλει δε γεννήσει υιόν και θέλεις καλέσει το όνομα αυτού Ιησούν· διότι αυτός θέλει σώσει τον λαόν αυτού από των αμαρτιών αυτών. Τούτο δε όλον έγεινε διά να πληρωθή το ρηθέν υπό του Κυρίου διά του προφήτου, λέγοντος· ‎Ιδού, η παρθένος θέλει συλλάβει και θέλει γεννήσει υιόν, και θέλουσι καλέσει το όνομα αυτού Εμμανουήλ, το οποίον μεθερμηνευόμενον είναι, Μεθ' ημών ο Θεός. Εξεγερθείς δε ο Ιωσήφ από του ύπνου έκαμεν ως προσέταξεν αυτόν ο άγγελος Κυρίου και παρέλαβε την γυναίκα αυτού, και δεν εγνώριζεν αυτήν, εωσού εγέννησε τον υιόν αυτής τον πρωτότοκον και εκάλεσε το όνομα αυτού Ιησούν». 
Ο Κύριός μας Ιησούς κατέβηκε σ’ αυτό τον κόσμο με το όνομα Εμμανουήλ για να σώσει όλη την ανθρωπότητα από την αμαρτία. Γι’ αυτό ονομάστηκε Ιησούς. Ο Ιησούς ήρθε να αναλάβει όλες τις αμαρτίες του κόσμου. Ήρθε με ανθρώπινη σάρκινη μορφή για να γίνει Σωτήρας της ανθρωπότητας. Εκπλήρωσε τη σωτηρία μας και μας ελευθέρωσε για πάντα από την αμαρτία. 
 
 
ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ 
 
Και πώς μας ελευθέρωσε ο Ιησούς από όλες τις αμαρτίες μας; Το έκανε μέσω του βαπτίσματός Του. Ας εξετάσουμε το Ματθαίος 3:13. 
«Τότε έρχεται ο Ιησούς από της Γαλιλαίας εις τον Ιορδάνην προς τον Ιωάννην διά να βαπτισθή υπ' αυτού. Ο δε Ιωάννης εκώλυεν αυτόν, λέγων, Εγώ χρείαν έχω να βαπτισθώ υπό σου, και συ έρχεσαι προς εμέ; Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπε προς αυτόν· Άφες τώρα· διότι ούτως είναι πρέπον εις ημάς να εκπληρώσωμεν πάσαν δικαιοσύνην. Τότε αφίνει αυτόν. Και βαπτισθείς ο Ιησούς ανέβη ευθύς από του ύδατος· και ιδού, ηνοίχθησαν εις αυτόν οι ουρανοί, και είδε το Πνεύμα του Θεού καταβαίνον ως περιστεράν και ερχόμενον επ' αυτόν·‎ και ιδού φωνή εκ των ουρανών, λέγουσα· ‎Ούτος είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, εις τον οποίον ευηρεστήθην» (Ματθαίος 3:13-17). 
Στην Καινή Διαθήκη, όταν ο Ιησούς έγινε 30 ετών, ήρθε στον Ιωάννη τον Βαπτιστή στον Ιορδάνη. Βαφτίστηκε από αυτόν και ανέλαβε τις αμαρτίες όλων των αμαρτωλών. Με αυτόν τον τρόπο, εκπλήρωσε τη δικαιοσύνη του Θεού. 
 
 
ΓΙΑΤΙ ΒΑΦΤΙΣΤΗΚΕ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΣΤΟΝ ΙΟΡΔΑΝΗ; 
 
Τι αποκαλύπτεται στο ευαγγέλιο;
Η δικαιοσύνη του Θεού

Τώρα ας ρίξουμε μια ματιά στη σκηνή, όταν ο ουράνιος Αρχιερέας συνάντησε τον τελευταίο αρχιερέα της ανθρωπότητας. Εδώ μπορούμε να δούμε τη δικαιοσύνη του Θεού μέσω του βαπτίσματος, που έκανε την εξιλέωση για όλες τις αμαρτίες του κόσμου. 
Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, αυτός που βάφτισε τον Ιησού, ήταν ο μέγιστος μεταξύ όσων γεννήθηκαν από γυναίκα. Ο Ιησούς έδωσε μαρτυρία στο Ματθαίος 11:11, «Μεταξύ των γεννηθέντων υπό γυναικών δεν ηγέρθη μεγαλήτερος Ιωάννου του βαπτιστού». Όπως οι αμαρτίες του λαού εξιλεώνονταν όταν ο αρχιερέας Ααρών έβαζε τα χέρια του στο κεφάλι της προσφοράς για αμαρτία την Ημέρα του Εξιλασμού, όλες οι αμαρτίες του κόσμου εξιλεώθηκαν στην Καινή Διαθήκη, όταν ο Ιησούς βαφτίστηκε από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. 
Το ευαγγέλιο της αναγέννησης είναι το ευαγγέλιο της πλήρους εξιλέωσης για όλες τις αμαρτίες, παρελθούσες, παρούσες και μέλλουσες. Επομένως, το ευαγγέλιο της λύτρωσης μέσω του βαπτίσματος του Ιησού ήταν το ευαγγέλιο που όρισε ο Θεός για την εκπλήρωση της δικαιοσύνης Του, η οποία έσωσε όλους τους λαούς του κόσμου. Ο Ιησούς βαφτίστηκε με τον καταλληλότερο τρόπο για να εξιλεώσει τις αμαρτίες του κόσμου. 
Τι σημαίνει να εκπληρωθεί «πάσα δικαιοσύνη»; Σημαίνει ότι ο Θεός έπλυνε τις αμαρτίες του κόσμου με τον καταλληλότερο τρόπο. Ο Ιησούς βαφτίστηκε για να πλύνει όλες τις αμαρτίες της ανθρωπότητας. «Διότι δι’ αυτού αποκαλύπτεται η δικαιοσύνη του Θεού εκ πίστεως εις πίστιν» (Ρωμαίους 1:17). 
Η δικαιοσύνη του Θεού φανερώθηκε στην απόφασή Του να στείλει σ’ αυτό τον κόσμο τον Υιό Του Ιησού, για να πλύνει όλες τις αμαρτίες του κόσμου μέσω του βαπτίσματός Του από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή και με τον θάνατό Του στον Σταυρό. 
Στην Καινή Διαθήκη, η δικαιοσύνη του Θεού εκφράστηκε μέσω του βαπτίσματος του Ιησού και του αίματός Του. Γίναμε δίκαιοι επειδή ο Ιησούς πήρε επάνω Του όλες τις αμαρτίες της ανθρωπότητας, σχεδόν πριν δύο χιλιετίες στον Ιορδάνη. Όταν δεχόμαστε τη σωτηρία του Θεού στις καρδιές μας, η δικαιοσύνη του Θεού εκπληρώνεται αληθινά. 
«Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπε προς αυτόν· ‎Άφες τώρα· διότι ούτως είναι πρέπον εις ημάς να εκπληρώσωμεν πάσαν δικαιοσύνην. Τότε αφίνει αυτόν. Και βαπτισθείς ο Ιησούς ανέβη ευθύς από του ύδατος· ‎και ιδού, ηνοίχθησαν εις αυτόν οι ουρανοί, και είδε το Πνεύμα του Θεού καταβαίνον ως περιστεράν και ερχόμενον επ' αυτόν·‎ και ιδού φωνή εκ των ουρανών, λέγουσα· ‎Ούτος είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, εις τον οποίον ευηρεστήθην» (Ματθαίος 3:15-17). 
Αυτή η περικοπή αποκαλύπτει ότι ο Θεός ο ίδιος έδωσε μαρτυρία στο γεγονός ότι το βάπτισμα του Υιού Του εκπλήρωσε όλη τη δικαιοσύνη της σωτηρίας. Μας λέει, «Ο Ιησούς, που βαφτίστηκε από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, είναι τώρα αληθινά ο Υιός μου». Ο Θεός έδωσε μαρτυρία ότι ο Υιός Του βαφτίστηκε για την εξιλέωση όλης της ανθρωπότητας. Το έκανε έτσι ώστε δε θα ήταν μάταιο το άγιο έργο του Υιού Του Ιησού. 
Ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού και επίσης ο Σωτήρας των αμαρτωλών του κόσμου. «Εις τον οποίον ευηρεστήθην», είπε ο Θεός. Είναι αλήθεια ότι ο Ιησούς υπάκουσε στο θέλημα του Πατέρα και πήρε επάνω Του όλες τις αμαρτίες της ανθρωπότητας μέσω του βαπτίσματός Του. 
Ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού και επίσης ο Σωτήρας των αμαρτωλών του κόσμου. «Εις τον οποίον ευηρεστήθην», είπε ο Θεός. Είναι αλήθεια ότι ο Ιησούς υπάκουσε στο θέλημα του Πατέρα και πήρε επάνω Του όλες τις αμαρτίες της ανθρωπότητας μέσω του βαπτίσματός Του. 
Η λέξη βάπτισμα σημαίνει «πλύσιμο, μεταβίβαση, θάψιμο». Επειδή όλες οι αμαρτίες μας μεταβιβάστηκαν στον Ιησού όταν βαφτίστηκε, το μόνο που πρέπει να κάνουμε εμείς, είναι να πιστέψουμε στο ευαγγέλιο που σώζει από όλες τις αμαρτίες του κόσμου. 
Η εκπλήρωση όλων των προφητειών τής σωτηρίας στην Παλαιά Διαθήκη ολοκληρώθηκε μέσω του βαπτίσματος του Ιησού στην Καινή Διαθήκη. Επομένως οι προφητείες στην Παλαιά Διαθήκη έχουν βρει τελικά το αντίστοιχό τους στην Καινή Διαθήκη. Ακριβώς όπως ο λαός Ισραήλ εξιλέωνε τις αμαρτίες τους μία φορά το χρόνο στην Παλαιά Διαθήκη, οι αμαρτίες των ανθρώπων μεταβιβάστηκαν στον Ιησού και εξιλεώθηκαν για πάντα στην Καινή Διαθήκη. 
Το Λευιτικό 16:29 είναι το αντίτυπο του Ματθαίος 3:15. Ο Ιησούς βαφτίστηκε για να πάρει όλες τις αμαρτίες του κόσμου. Χάρη στο βάπτισμά Του, όλοι όσοι πιστεύουν στην αιώνια συγχώρεση της αμαρτίας από Αυτόν σώζονται· ‎όλες οι αμαρτίες τους σβήστηκαν από τις πλάκες των καρδιών τους. 
Εάν δεν αναγνωρίζετε και πιστεύετε στην καρδιά σας την αλήθεια του βαπτίσματος του Ιησού και του θανάτου Του στον Σταυρό, δεν μπορείτε ποτέ να καθαριστείτε από τις αμαρτίες σας, ανεξάρτητα από το πόσο ευσεβή ζωή ζείτε. Ο λόγος του Θεού εκπληρώθηκε μόνο μέσω του βαπτίσματος του Ιησού και οι αμαρτίες μας σβήστηκαν. Η αληθινή σωτηρία επιτυγχάνεται μέσω της λύτρωσης όλων των αμαρτιών μας, με άλλα λόγια, μέσω του βαπτίσματος του Ιησού. 
Γνωρίζοντας όλα αυτά, τι θα κάνετε εσείς; Θα δεχτείτε αυτή την σωτηρία στην καρδιά σας; Ή μήπως όχι; Αυτός δεν είναι λόγος ανθρώπου, αλλά του ίδιου του Θεού. Ο Ιησούς πέθανε στον Σταυρό επειδή είχε αφαιρέσει όλες τις αμαρτίες σας μέσω του βαπτίσματός Του. Δεν συμφωνείτε ότι η σταύρωση του Ιησού ήταν το αποτέλεσμα του βαπτίσματός Του; 
Γράφει στην Επιστολή προς Ρωμαίους 8:3-4, «Επειδή το αδύνατον εις τον νόμον, καθότι ήτο ανίσχυρος διά της σαρκός, ο Θεός πέμψας τον εαυτού Υιόν με ομοίωμα σαρκός αμαρτίας και περί αμαρτίας, κατέκρινε την αμαρτίαν εν τη σαρκί, διά να πληρωθή η δικαιοσύνη του νόμου εις ημάς τους μη περιπατούντας κατά την σάρκα, αλλά κατά το πνεύμα». 
Επειδή ο άνθρωπος δεν μπορεί να τηρήσει τον νόμο και τις εντολές τού Θεού εξαιτίας της αδυναμίας της σάρκας του, ο Ιησούς πήρε επάνω Του όλες τις αμαρτίες της σάρκας αναλαμβάνοντάς τις επάνω Του. Αυτή είναι η αλήθεια του βαπτίσματος του Ιησού. Το βάπτισμα του Ιησού προόρισε τον θάνατό Του στον Σταυρό. Αυτή είναι η σοφία του γνήσιου ευαγγελίου του Θεού. 
Εάν έχετε πιστέψει μόνο στο θάνατο του Ιησού στον Σταυρό, στραφείτε τώρα και δεχθείτε στην καρδιά σας το ευαγγέλιο της σωτηρίας μέσω του βαπτίσματος του Ιησού. Τότε και μόνο τότε, μπορείτε να γίνετε παιδιά του Θεού. 
 
 
ΤΟ ΓΝΗΣΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ 
 
Ποιο είναι το γνήσιο ευαγγέλιο;
Το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος

Το γνήσιο ευαγγέλιο είναι το ευαγγέλιο της εξιλέωσης των αμαρτιών. Αυτό είναι το ευαγγέλιο του βαπτίσματος του Ιησού, του θανάτου και της ανάστασής Του, που μας αποκάλυψε ο Θεός. Ο Ιησούς Χριστός έπλυνε όλη την αμαρτία με μιας, με τη βάπτιση στον Ιορδάνη, και μέσω αυτής έδωσε τη σωτηρία σε όλους όσοι πιστεύουν σ’ αυτή την αλήθεια. Χάρη στην πίστη μας, όλες οι αμαρτίες μας του μέλλοντος έχουν πλυθεί επίσης. 
Τώρα, όποιος πιστεύει στο βάπτισμα του Ιησού και το αίμα Του στον Σταυρό, σώζεται από όλες τις αμαρτίες του κόσμου για πάντα. Εσείς πιστεύετε; Αν η απάντησή σας είναι «Ναι», τότε θα γίνετε δίκαιοι. 
Ας συνοψίσουμε τα πράγματα που συνέβησαν αφότου βαφτίστηκε ο Ιησούς. Στο Ιωάννης 1:29, γράφει, «Ιδού, ο Αμνός του Θεού ο αίρων την αμαρτίαν του κόσμου!».
Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής έδωσε μαρτυρία ότι ο Ιησούς ήταν ο Αμνός του Θεού που πήρε την αμαρτία του κόσμου. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής είχε μεταβιβάσει στον Ιησού όλες τις αμαρτίες του κόσμου όταν Τον βάφτισε στον Ιορδάνη. Και επειδή ο ίδιος ο Ιωάννης ο Βαπτιστής βάφτισε τον Ιησού, μπόρεσε να μαρτυρήσει, «Ιδού, ο Αμνός του Θεού ο αίρων την αμαρτίαν του κόσμου!». Ο Ιησούς βαφτίστηκε και αφαίρεσε τις αμαρτίες του κόσμου, και αυτό είναι το ευαγγέλιο της αναγέννησης. 
 

«Ιδού, ο Αμνός του Θεού ο αίρων την αμαρτίαν του κόσμου!» (Ιωάννης 1:29). Ο Ιησούς πήρε επάνω Του όλες τις αμαρτίες του κόσμου μέσω του βαπτίσματός Του. 
Οι αμαρτίες που διαπράξατε από τη γέννηση ως τα δέκα χρόνια σας συμπεριλαμβάνονται στις αμαρτίες του κόσμου. Πιστεύετε ότι εκείνες οι αμαρτίες μεταβιβάστηκαν στον Ιησού; ―Ναι.― Τι γίνεται με τις ανομίες σας από την ηλικία από τα 11 έως τα 20; Πιστεύετε ότι εκείνες οι αμαρτίες μεταβιβάστηκαν επίσης στον Ιησού; ―Ναι.― 
Είναι οι αμαρτίες που εσείς θα διαπράξετε στο μέλλον μεταξύ των αμαρτιών του κόσμου; ―Ναι, συμπεριλαμβάνονται επίσης.― Τότε, μεταβιβάστηκαν και αυτές στον Ιησού; ―Ναι.― Πραγματικά πιστεύετε ότι όλες οι αμαρτίες σας έχουν μεταβιβαστεί στον Ιησού; ―Ναι.― Πιστεύετε ότι όλες οι αμαρτίες του κόσμου μεταβιβάστηκαν στον Ιησού μέσω του βαπτίσματός Του; ―Ναι.― 
Θέλετε να σωθείτε από τις αμαρτίες του κόσμου; Εάν ναι, να πιστέψετε στο ευαγγέλιο του βαπτίσματος του Ιησού και του αίματός Του στον Σταυρό. Μόλις πιστέψετε, θα έχετε σωθεί. Το πιστεύετε αυτό; Αυτή είναι η αληθινή σωτηρία τής αναγέννησης. Το βάπτισμα του Ιησού και το αίμα Του είναι το γνήσιο ευαγγέλιο της αναγέννησης. Είναι η ευλογία από τον Θεό για όλους τους αμαρτωλούς του κόσμου. 
Το να πιστέψεις στη σωτηρία τής αναγέννησης μέσω του βαπτίσματος του Ιησού και του αίματός Του στον Σταυρό, το να κοιτάξεις στην αγάπη Του, σημαίνει ότι έχεις αληθινή πίστη και αναγεννήθηκες αληθινά. Τα σημάδια της αναγέννησης είναι το ύδωρ και το αίμα του Ιησού. Πρέπει να δεχτείτε μόνο τους λόγους της αλήθειας που γράφονται στη Βίβλο. 
 
 
ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΗ 
 
Ποια μαρτυρία έχουμε στις καρδιές των αναγεννημένων;
Ότι ο Ιησούς καθάρισε όλες τις αμαρτίες μας με το βάπτισμα και το αίμα Του

Θρησκεία είναι να πιστέψεις στον Ιησού σύμφωνα με τις σκέψεις σου, απορρίπτοντας τον καθαρό λόγο του Θεού. Αλλά η σωτηρία από την αμαρτία δεν είναι σύμφωνα με τις σκέψεις σου. Πίστη είναι να πιστέψεις όλους τους λόγους της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης, αρνούμενος τις σκέψεις σου. Να δεχτείς ό,τι γράφτηκε στη Βίβλο και να δεχτείς τη σωτηρία μέσω του ύδατος και του αίματος: το βάπτισμα του Ιησού και τον θάνατό Του στον Σταυρό. Ο άνθρωπος μπορεί να σωθεί δεχόμενος στην καρδιά του τη σοφία του γνήσιου ευαγγελίου. 
Χωρίς το βάπτισμα του Ιησού δεν υπάρχει μεταβίβαση των αμαρτιών μας, και χωρίς το χύσιμο του αίματος δεν υπάρχει άφεση αμαρτιών. Όλες οι αμαρτίες μας μεταβιβάστηκαν στον Ιησού πριν να τις φέρει στον Σταυρό και να χύσει το αίμα Του για μας. Όταν πιστεύουμε στο βάπτισμα του Ιησού και το αίμα Του στον Σταυρό, στη αναγέννηση μέσω του ευαγγελίου, ελευθερωνόμαστε από τις αμαρτίες του κόσμου. 
Αληθινή πίστη είναι να πιστέψεις ότι ο Ιησούς Χριστός μάς καθάρισε εντελώς από όλες τις αμαρτίες μας όταν βαφτίστηκε· ‎να πιστέψεις ότι Εκείνος πήρε την κρίση για όλες τις αμαρτίες μας στον Σταυρό. Πρέπει να πιστέψουμε στη δίκαιη σωτηρία του Θεού. Ο Θεός αγάπησε όλους εμάς τόσο πολύ, ώστε μας έσωσε μέσω του βαπτίσματος του Ιησού και του αίματός Του στον Σταυρό. Όταν πιστεύουμε σ’ αυτό το ευαγγέλιο, σωζόμαστε από όλες τις αμαρτίες μας, ελευθερωνόμαστε από την κρίση και γινόμαστε δίκαιοι απέναντι στον Θεό. 
«Κύριε, πιστεύω. Δεν αξίζω τη σωτηρία αλλά πιστεύω στο ευαγγέλιο του βαπτίσματος του Ιησού, της σταύρωσης και της ανάστασής Του». Πρέπει μόνο να ευχαριστήσουμε τον Κύριο για την ευλογία του ευαγγελίου της αναγέννησης. Το να πιστέψεις στο γνήσιο ευαγγέλιο της αναγέννησης είναι η αληθινή πίστη. 
Η αλήθεια της αναγέννησης είναι αυτή: «Άρα η πίστις είναι εξ ακοής, η δε ακοή διά του λόγου του Θεού» (Ρωμαίους 10:17). «Και θέλετε γνωρίσει την αλήθειαν, και η αλήθεια θέλει σας ελευθερώσει» (Ιωάννης 8:32). Πρέπει να ξέρουμε την αλήθεια ακριβώς, και πρέπει να πιστέψουμε στο ύδωρ, το αίμα και το Πνεύμα που μαρτυρεί σ’ αυτήν (1 Ιωάννου 5:5-8). 
«Η αλήθεια θέλει σας ελευθερώση». Αυτοί είναι οι λόγοι του Ιησού για το ύδωρ και το αίμα. Έχετε απελευθερωθεί; Είστε θρησκευόμενος ή πιστός; Ο Ιησούς θέλει μόνο εκείνους που έχουν πίστη στο ευαγγέλιο της αναγέννησης εξ ύδατος και Πνεύματος. 
Εάν πιστεύετε στο ευαγγέλιο του βαπτίσματος του Ιησού και το αίμα Του, είστε χωρίς αμαρτία στην καρδιά σας. Αλλά αν πιστεύετε στον Ιησού ως θρησκεία, είστε ακόμα με αμαρτία, επειδή δεν έχετε πλήρη πίστη στη σωτηρία του Ιησού. Οι θρησκευόμενοι άνθρωποι προσπαθούν να λάβουν λύτρωση για τις αμαρτίες τους κάθε φορά που προσεύχονται με μετάνοια. 
Με τον τρόπο αυτό, δεν μπορούν ποτέ να σωθούν εντελώς από τις αμαρτίες τους. Ακόμα και αν μετανοούσαν σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους, αυτό δε θα μπορούσε ποτέ να αντικαταστήσει την πλήρη άφεση των αμαρτιών μέσω του βαπτίσματος του Ιησού και του θανάτου Του στον Σταυρό. Σωθείτε πιστεύοντας στο ευαγγέλιο του Ιησού, που καθάρισε τις αμαρτίες του κόσμου, ακόμα και εκείνες του μέλλοντος. 
Σας λέω ξανά ότι το να μετανοείτε κάθε μέρα δεν μπορεί ποτέ να αντικαταστήσει το ευαγγέλιο της αναγέννησης. Όλοι οι Χριστιανοί πρέπει τώρα να πιστέψουν στην άφεση των αμαρτιών μέσω του ευαγγελίου της αναγέννησης. 
Δεν μπορούμε ποτέ να μετανοήσουμε εντελώς για τις αμαρτίες μας. Η ψεύτικη μετάνοια δεν μπορεί να οδηγήσει κάποιον στον Θεό, αλλά μόνο παρηγορεί την ψυχή του. Η ψεύτικη μετάνοια είναι μια μονόπλευρη ομολογία που ποτέ δεν λαμβάνει υπόψη το θέλημα του Θεού. Δεν είναι αυτό που περιμένει από εμάς ο Θεός. 
Τι είναι αληθινή μετάνοια; Είναι να επιστρέψουμε στον Θεό. Να επιστρέψουμε στον λόγο της σωτηρίας του Ιησού και να πιστέψουμε στον λόγο, όπως ακριβώς γράφτηκε. Το ευαγγέλιο που μας σώζει είναι το ευαγγέλιο του βαπτίσματος του Ιησού, της σταύρωσης και της ανάστασής Του. Όταν πιστεύουμε πλήρως σ’ αυτό το ευαγγέλιο, τότε σωζόμαστε και κερδίζουμε την αιώνια ζωή. 
Αυτή είναι η σοφία του ευαγγελίου της αναγέννησης·‎ πρέπει να πιστέψουμε στο βάπτισμα του Ιησού και στο αίμα Του και στο ευαγγέλιο της Βασιλείας του Θεού που μας ικανώνει να αναγεννηθούμε. 
Όταν ο Ιησούς μάς είπε ότι πρέπει να αναγεννηθούμε εξ ύδατος και Πνεύματος, εννοούσε ότι πρέπει να αναγεννηθούμε πιστεύοντας στο βάπτισμά Του και το αίμα στον Σταυρό. Τότε μπορούμε να μπούμε και να κατοικήσουμε στη Βασιλεία του Θεού. Πρέπει να πιστέψουμε στον λόγο Του. Τα δύο πράγματα που μαρτυρούν για την άφεση των αμαρτιών μας, το βάπτισμα του Ιησού και το αίμα Του στον Σταυρό, είναι οι λόγοι που μας ικανώνουν να αναγεννηθούμε. 
Πιστεύετε τώρα στο ευαγγέλιο της αναγέννησης και της άφεσης των αμαρτιών; Η πίστη στο βάπτισμα του Ιησού και το αίμα Του στον Σταυρό, μας σώζει από όλες τις αμαρτίες του κόσμου. Μπορούμε να αναγεννηθούμε με αυτή την πίστη. Αφού η Βίβλος μάς λέει ότι ο Ιησούς έπλυνε τις αμαρτίες όλων των αμαρτωλών του κόσμου, γιατί να μην πιστέψουμε και να αναγεννηθούμε; 
Όσοι πιστεύουν στα δύο πράγματα που μαρτυρούν την αναγέννησή μας, το βάπτισμα του Ιησού και τη σταύρωσή Του, αναγεννήθηκαν αληθινά. Και εκείνος που πιστεύει στον Υιό τού Θεού έχει τη μαρτυρία μέσα του (1 Ιωάννου 5:3-10). Όταν πιστεύετε στον Ιησού, δεν πρέπει να αφήσετε έξω το ευαγγέλιο του ύδατος, του αίματος και του Πνεύματος. 
Όπως ο στρατηγός Νεεμάν πλύθηκε στον Ιορδάνη επτά φορές για να θεραπευθεί εντελώς από τη λέπρα (2 Βασιλέων κεφάλαιο 5), πρέπει να πιστέψουμε ότι ο Ιησούς έπλυνε όλες τις αμαρτίες του κόσμου μια για πάντα στον Ιορδάνη και έτσι μας έδωσε την αιώνια σωτηρία. 
Επειδή ο Ιησούς μάς αγάπησε, μπορούμε να σωθούμε από όλες τις αμαρτίες του κόσμου και να έχουμε αιώνια ζωή πιστεύοντας στο ευαγγέλιο της άφεσης της αμαρτίας. Πιστέψτε όλοι στο ευαγγέλιο της αναγέννησης και λάβετε τη σωτηρία του Θεού.