Κηρύγματα

Θέμα 3: Το Ευαγγέλιο του Ύδατος και του Πνεύματος

[3-6] (Έξοδος 12:43-49) Η Αληθινή Πνευματική Περιτομή

(Έξοδος 12:43-49)
«Είπε δε Κύριος προς τον Μωϋσήν και Ααρών, Ούτος είναι ο νόμος του πάσχα·‎ ουδείς αλλογενής θέλει φάγει απ' αυτού·‎ και έκαστος δούλος αργυρώνητος αφού περιτμηθή, τότε θέλει φάγει απ' αυτού·‎ ο ξένος δε και ο μισθωτός δεν θέλουσι φάγει απ' αυτού. Εν τη αυτή οικία θέλει φαγωθή·‎ από του κρέατος δεν θέλετε φέρει έξω της οικίας, και οστούν δεν θέλετε συντρίψει απ' αυτού. Πάσα η συναγωγή του Ισραήλ θέλει κάμει τούτο. Και αν τις ξένος, παροικών μετά σου, θέλη να κάμη το πάσχα εις τον Κύριον, ας περιτμηθώσι πάντα τα αρσενικά αυτού, και τότε ας πλησιάση διά να κάμη αυτό· ‎και θέλει είσθαι ως ο αυτόχθων της γης· διότι ουδείς απερίτμητος θέλει φάγει απ' αυτού. Ο αυτός νόμος θέλει είσθαι διά τον αυτόχθονα, και διά τον ξένον τον παροικούντα μεταξύ σας». 
 
 
Ποια ήταν η αναγκαία προϋπόθεση για τους Ισραηλίτες για να γίνουν παιδιά του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη;
Έπρεπε να περιτμηθούν.

Τόσο στην Παλαιά Διαθήκη όσο και στην Καινή Διαθήκη, οι λόγοι του Θεού είναι σημαντικοί και πολύτιμοι σε όσους από εμάς πιστεύουμε στον Θεό. Δεν μπορούμε να είμαστε απρόσεκτοι ούτε ακόμα και για μια φράση εκείνων των λόγων, επειδή οι λόγοι του Θεού είναι λόγοι ζωής. 
Η σημερινή περικοπή μάς λέει ότι καθένας που θέλει να τηρήσει το Πάσχα πρέπει να περιτμηθεί εκ των προτέρων. Πρέπει να σκεφτούμε για ποιο λόγο μας το λέει αυτό ο Θεός. Αν κάποιος δεν περιτμηθεί, δεν μπορεί να τηρήσει το Πάσχα. 
Αν πρόκειται να πιστέψουμε στον Ιησού, πρέπει να καταλάβουμε τον σκοπό τού Θεού για μας σ’ αυτή την εντολή. Η περιτομή είναι το κόψιμο της ακροποσθίας [του άκρου του δέρματος που σκεπάζει το όργανο της ούρησης στο αρσενικό]. Γιατί ο Θεός είπε στον Αβραάμ και τους απογόνους του να περιτμηθούν; Ο λόγος είναι ότι Αυτός είχε υποσχεθεί ότι μόνο εκείνοι που θα «αποκόψουν» τις αμαρτίες τους θα γίνουν λαός Του. 
Γι’ αυτό στην Παλαιά Διαθήκη είπε στον λαό Ισραήλ να περιτμηθούν. Για να γίνει λαός τού Θεού, ο λαός Ισραήλ έπρεπε να περιτμηθεί. Ήταν η διάταξή Του, το θεμέλιο της αφιέρωσης, και Εκείνος έγινε ο Θεός όσων απέκοψαν τις αμαρτίες τους με πίστη μέσω της περιτομής. Και επίσης στην Καινή Διαθήκη, γίνεται ο Θεός εκείνων που κόβουν την αμαρτία με την πίστη. 
 
 
ΤΟ ΠΑΣΧΑ 
 
Τι ήταν το Πάσχα;
Ήταν η ημέρα που έπρεπε να θυμούνται οι Ισραηλίτες και να ευχαριστούν τον Θεό για την Έξοδό τους από την Αίγυπτο.

Η σημαντικότερη γιορτή για τον λαό Ισραήλ ήταν το Πάσχα. Ήταν η ημέρα για να θυμούνται και να ευχαριστούν τον Θεό για την Έξοδο από την Αίγυπτο, όπου οι Ισραηλίτες είχαν ζήσει ως σκλάβοι για περίπου 400 χρόνια. Ο Θεός είχε φέρει δέκα μεγάλες πληγές για να συγκινήσει τη σκληρή καρδιά του Φαραώ. Με τον τρόπο αυτό οδήγησε τον λαό Ισραήλ έξω από την Αίγυπτο και μέσα στη Γη Χαναάν. 
Ο λαός Ισραήλ είχε σωθεί από τον θάνατο των πρωτοτόκων, της τελευταίας πληγής, χάρη στο αίμα του θυσιασμένου αρνιού και της περιτομής. Έτσι, ο Θεός τούς είπε να τηρούν το Πάσχα σε όλες τις γενεές τους, ως υπενθύμιση του ελέους Του.
 
 
ΤΙ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ ΙΣΡΑΗΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΗΡΗΣΟΥΝ ΤΟ ΠΑΣΧΑ;
 
Τι έπρεπε να έχουν κάνει οι Ισραηλίτες για να τηρήσουν το Πάσχα;
Έπρεπε να έχουν περιτμηθεί.

Πρέπει να καταλάβουμε ότι για να τηρήσουμε το Πάσχα πνευματικά, πρέπει να κάνουμε περιτομή στις καρδιές μας. Ακόμα και ο λαός Ισραήλ έπρεπε να περιτμηθεί για να τηρήσει το Πάσχα. 
Γράφει στην Έξοδο 12:43-49. «Ούτος είναι ο νόμος του πάσχα· ουδείς αλλογενής θέλει φάγει απ' αυτού· και έκαστος δούλος αργυρώνητος αφού περιτμηθή, τότε θέλει φάγει απ' αυτού· ο ξένος δε και ο μισθωτός δεν θέλουσι φάγει απ' αυτού. Εν τη αυτή οικία θέλει φαγωθή· ‎από του κρέατος δεν θέλετε φέρει έξω της οικίας, και οστούν δεν θέλετε συντρίψει απ' αυτού. Πάσα η συναγωγή του Ισραήλ θέλει κάμει τούτο. Και αν τις ξένος, παροικών μετά σου, θέλη να κάμη το πάσχα εις τον Κύριον, ας περιτμηθώσι πάντα τα αρσενικά αυτού, και τότε ας πλησιάση διά να κάμη αυτό·‎ και θέλει είσθαι ως ο αυτόχθων της γης· ‎διότι ουδείς απερίτμητος θέλει φάγει απ' αυτού. Ο αυτός νόμος θέλει είσθαι διά τον αυτόχθονα και διά τον ξένον τον παροικούντα μεταξύ σας». Έτσι είπε στους Ισραηλίτες να τηρούν το Πάσχα εφόσον είχαν κάνει περιτομή. 
Ποιοι μπορούσαν να φάνε το κρέας του αρνιού του Πάσχα και να τηρήσουν το Πάσχα; Μόνο όσοι είχαν κάνει περιτομή μπορούσαν να τηρήσουν το Πάσχα. 
Το αρνί του Πάσχα, όπως είναι γνωστό, είναι ο Ιησούς Χριστός, που αφαίρεσε τις αμαρτίες του κόσμου. 
Τι είναι, λοιπόν, η περιτομή στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη; Η περιτομή είναι να κόψεις την ακροποσθία. Και ο Ιησούς Χριστός επίσης υπέστη περιτομή οκτώ ημέρες μετά τη γέννησή Του σ’ αυτό τον κόσμο. Ο Θεός είχε διατάξει ότι όλοι όσοι συμμετείχαν στο τελετουργικό τού Πάσχα έπρεπε να είναι περιτμημένοι, και είχε κάνει σαφές ότι κανένας που δεν ήταν περιτμημένος δε θα μπορούσε ποτέ να συμμετέχει στο Πάσχα. 
Επομένως, καθένας έπρεπε να περιτμηθεί ακριβώς όπως όρισε ο Θεός. Αν πιστεύετε στον Ιησού, πρέπει να καταλάβετε την έννοια της περιτομής στην Καινή Διαθήκη. 
 
 
ΠΟΙΟ ΗΤΑΝ ΤΟ ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΚΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΤΟΜΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΞΕ Ο ΘΕΟΣ ΣΤΟΝ ΑΒΡΑΑΜ; 
 
Πώς μπορούσαν ο Αβραάμ και οι απόγονοί του να γίνουν παιδιά του Θεού;
Κάνοντας περιτομή.

Στη Γένεση, ο Θεός εμφανίστηκε στον Αβραάμ και έκανε διαθήκη μαζί με αυτόν και με τους απογόνους του. Στο κεφάλαιο 15, ο Θεός υποσχέθηκε ότι οι απόγονοι του Αβραάμ θα πολλαπλασιάζονταν όπως τα αστέρια στον ουρανό και ότι θα τους έδινε τη Γη Χαναάν ως κληρονομιά τους. 
Και στο κεφάλαιο 17, ο Θεός είπε στον Αβραάμ ότι αν αυτός και οι απόγονοί του συμφωνούσαν με τη διαθήκη Του και έκαναν περιτομή, Αυτός θα γινόταν Θεός τους και εκείνοι λαός Του. Αυτή ήταν η διαθήκη του Θεού με τον Αβραάμ και τους απογόνους του. Ο Θεός υποσχέθηκε πως όταν πίστευαν στη διαθήκη Του και έκαναν περιτομή, αυτό θα σήμαινε ότι είχαν γίνει λαός Του και Εκείνος πράγματι θα είχε γίνει Θεός τους. 
Στη Γένεση 17:7-8 λέει, «Και θέλω στήσει την διαθήκην μου αναμέσον εμού και σου, και του σπέρματός σου μετά σε εις τας γενεάς αυτών, εις διαθήκην αιώνιον, διά να ήμαι Θεός εις σε και εις το σπέρμα σου μετά σέ· ‎και θέλω δώσει εις σε, και εις το σπέρμα σου μετά σε, την γην της παροικίας σου, πάσαν την γην Χαναάν, εις κατάσχεσιν αιώνιον· ‎και θέλω είσθαι ο Θεός αυτών». 
Η περιτομή ήταν το σημάδι της διαθήκης του Θεού με τον Αβραάμ και τους απογόνους του. 
 
 
ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΤΟΜΗΣ; 
 
Τι είναι η πνευματική περιτομή;
Είναι να αποκοπούν όλες οι αμαρτίες στις καρδιές μας πιστεύοντας στο βάπτισμα του Ιησού.

Επειδή ο Αβραάμ πίστεψε στον λόγο του Θεού, ο Θεός τον κατέστησε δίκαιο και παιδί Του. Η περιτομή ήταν το σημάδι της διαθήκης μεταξύ του Θεού και του Αβραάμ. 
«Αύτη είναι η διαθήκη μου την οποίαν θέλετε φυλάξει, αναμέσον εμού και υμών και του σπέρματός σου μετά σε· παν άρσεν υμών θέλει περιτέμνεσθαι» (Γένεση 17:10). 
Περιτομή σημαίνει να κόψεις την ακροποσθία. Επίσης πνευματικά δηλώνει τη μεταβίβαση όλων των αμαρτιών μας στον Ιησού, μέσω της πίστης μας στο βάπτισμά Του. Περιτεμνόμαστε πνευματικά όταν αποκόβουμε όλες τις αμαρτίες μας με την αποδοχή της σωτηρίας του βαπτίσματος του Ιησού. Η περιτομή στην Καινή Διαθήκη σημαίνει να αποκοπούν όλες οι αμαρτίες μέσω του βαπτίσματος του Ιησού. 
Επομένως, η περιτομή στην Παλαιά Διαθήκη είναι το βάπτισμα του Ιησού στην Καινή Διαθήκη, και τα δύο είναι οι διαθήκες του Θεού που μας κάνουν λαό Του. Επομένως, η περιτομή στην Παλαιά Διαθήκη και το βάπτισμα του Ιησού στην Καινή Διαθήκη είναι το ίδιο πράγμα. 
Όπως οι απόγονοι του Αβραάμ έγιναν λαός τού Θεού όταν έκοψαν τις ακροποσθίες τους, εμείς γινόμαστε παιδιά του Θεού όταν αποκόβουμε όλη την αμαρτία από τις καρδιές μας. Το κάνουμε αυτό πιστεύοντας ότι δεν υπάρχει καμία αμαρτία στον κόσμο, επειδή ο Ιησούς αφαίρεσε όλη την αμαρτία όταν βαφτίστηκε από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. 
Το βάπτισμα του Ιησού καθιστά όλους τους αμαρτωλούς δίκαιους, αποκόβοντας τις αμαρτίες τους. Όπως ένα κομμάτι δέρματος αφαιρούνταν στη διαδικασία της περιτομής, έτσι αποκόπηκαν οι αμαρτίες της ανθρωπότητας από τις καρδιές όλων των ανθρώπων όταν ο Ιησούς βαφτίστηκε από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή στον Ιορδάνη. Εκείνοι που το πιστεύουν αυτό, μπορούν να περιτμηθούν πνευματικά και να γίνουν λαός τού Θεού, οι δίκαιοι. 
 
 
Η ΨΕΥΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΝΑ ΑΠΟΚΟΠΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΟ 
 
Τι έκανε τους Ισραηλίτες να αποκοπούν από τον Θεό;
Αν δεν είχαν περιτομή.

Ο Θεός είπε στον Αβραάμ ότι κάθε άνθρωπος που δεν έκανε περιτομή, έπρεπε να αποκοπεί από τον λαό. Τι λοιπόν είναι περιτομή; Και τι είναι η πνευματική περιτομή; Αν η περιτομή τής σάρκας είναι να κοπεί λίγο δέρμα από ένα μέρος του σώματος, τότε η πνευματική περιτομή είναι να αποκοπεί όλη η αμαρτία από τις καρδιές μας και να μεταβιβαστεί στον Ιησού μέσω του βαπτίσματός Του. 
Το βάπτισμα του Ιησού είναι η πνευματική περιτομή τής ανθρωπότητας, μέσω της οποίας οι αμαρτίες του κόσμου αποκόπηκαν από εμάς και μεταβιβάστηκαν στον Ιησού. Ο λόγος που ο Ιησούς βαφτίστηκε από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, ήταν για να σώσει όλη την ανθρωπότητα μέσω της πνευματικής περιτομής, η οποία αφαίρεσε την αμαρτία. 
Όλες οι αμαρτίες της ανθρωπότητας μεταβιβάστηκαν στον Ιησού. Ο Θεός, με το να γίνει Θεός του Αβραάμ, Θεός του Ισαάκ, Θεός του Ιακώβ και Θεός όλων των απογόνων τους, έκανε διαθήκη με τον Αβραάμ και τους απογόνους του, και ζήτησε να κόψουν τις ακροποσθίες τους. Με τον τρόπο αυτό έγινε Θεός, ο Σωτήρας σε όλους όσοι απέκοψαν τις αμαρτίες τους μέσω της περιτομής. 
Ποια είναι η περιτομή που κόβει την αμαρτία; Είναι η διαθήκη του Θεού με τον Αβραάμ και όλους εκείνους που αναγεννώνται με πίστη στο βάπτισμα του Ιησού και τον θάνατό Του στον Σταυρό ως σωτηρία τους. Με αυτό τον τρόπο, μας έδωσε το δικαίωμα να γίνουμε λαός Του. Έτσι και Εκείνος είναι ο Θεός όσων έχουν περιτμηθεί. 
Ο Θεός μίλησε στον Αβραάμ. «Και παιδίον οκτώ ημερών θέλει περιτέμνεσθαι μεταξύ σας, παν άρσεν εις τας γενεάς υμών ο γεγεννημένος εν τη οικία, και ο αργυρώνητος εκ παντός ξένου, όστις δεν είναι εκ του σπέρματός σου· ‎θέλει εξάπαντος περιτέμνεσθαι ο γεγεννημένος εν τη οικία σου, και ο αργυρώνητός σου· ‎και θέλει είσθαι η διαθήκη μου επί της σαρκός υμών εις διαθήκην αιώνιον· ‎και το απερίτμητον άρσεν, του οποίου δεν ήθελε περιτμηθή η σαρξ της ακροβυστίας αυτού, η ψυχή εκείνη θέλει εξολοθρευθή εκ μέσου του λαού αυτής· ‎την διαθήκην μου παρέβη» (Γένεση 17:12-14). 
Καθένας που προσπαθεί να έρθει στον Ιησού χωρίς πνευματική περιτομή, θα αποκοπεί από τον λαό του. Η πνευματική περιτομή είναι το βάπτισμα του Ιησού στην Καινή Διαθήκη, μέσω της οποίας όλες οι αμαρτίες του κόσμου μεταβιβάστηκαν σ’ Αυτόν. 
Καθένας που πιστεύει στον Ιησού, πρέπει επίσης να πιστέψει στην περιτομή της Παλαιάς Διαθήκης και το βάπτισμα του Ιησού στην Καινή Διαθήκη, έτσι ώστε να μπορεί να λάβει το Πνεύμα, να σωθεί από όλη την αμαρτία και να γίνει παιδί τού Θεού. Σε μας που πιστεύουμε στον Ιησού, η περιτομή στην Παλαιά Διαθήκη και το βάπτισμα του Ιησού στην Καινή Διαθήκη είναι το ίδιο. 
Αν δεν καταλάβουμε την αληθινή έννοια της περιτομής ή δεν μπορούμε να δεχτούμε στις καρδιές μας τη σωτηρία μέσω της πνευματικής περιτομής που μας ικανώνει να αναγεννηθούμε, η πίστη μας θα είναι μάταιη. Μπορεί να νομίζουμε ότι είμαστε πιστοί στον Θεό, αλλά είναι σαν έχουμε στηρίξει το σπίτι της πίστης μας στην άμμο. 
Ο Θεός λέει σε όλους όσοι πιστεύουν σ’ Αυτόν να περιτμηθούν, να πιστέψουν στη λύτρωση μέσω του βαπτίσματος του Ιησού, την πνευματική περιτομή. Χωρίς περιτομή, δεν μπορούμε να γίνουμε λαός Του. Χωρίς περιτομή, θα αποκλειστούμε από τις τάξεις του λαού Του. Γι’ αυτό ο Θεός όρισε ώστε καθένας, είτε είχε αγοραστεί με χρήματα είτε ήταν ξένος, να περιτμηθεί πριν μπορέσει να συμμετάσχει στη γιορτή του Πάσχα. 
Ακόμα και ο αυτόχθονας του Ισραήλ, έπρεπε να αποκοπεί από τον λαό του αν δεν είχε περιτμηθεί. Η διαθήκη του Θεού με τον λαό Ισραήλ πρέπει επίσης να εφαρμοστεί σε όλους όσοι πιστεύουν στον Ιησού. 
Στο κεφάλαιο 12 της Εξόδου, ο λαός Ισραήλ που έφαγε το κρέας του Πάσχα και τα πικρά χόρτα, έπρεπε να έχει ήδη περιτμηθεί. Το δικαίωμα να φάνε το κρέας του Πάσχα δόθηκε μόνο σε όσους είχαν κάνει περιτομή. 
Είναι σημαντικό για μας, να ξέρουμε πως όταν ο λαός Ισραήλ έφαγαν το κρέας του Πάσχα και έβαλαν το αίμα του αρνιού στους παραστάτες και τα ανώφλια των σπιτιών τους, ήταν ήδη περιτμημένοι. 
Σύμφωνα με τη διάταξη του Θεού, αν ένας δεν ήταν περιτμημένος, θα έπρεπε να αποκοπεί από τον λαό του και έτσι έχανε το δικαίωμα να γίνει παιδί τού Θεού. Αυτό σημαίνει ότι η αμαρτία της απιστίας στην πνευματική περιτομή, οδηγεί τον άνθρωπο στην καταστροφή. Μόνο όσοι είναι πνευματικά περιτμημένοι μέσω του βαπτίσματος του Ιησού, μπορούν να σωθούν. 
«Του οποίου αντίτυπον ον το βάπτισμα, σώζει και ημάς την σήμερον» (1 Πέτρου 3:21). Πιστεύετε αληθινά ότι όλες οι αμαρτίες σας μεταβιβάστηκαν στον Ιησού μέσω του βαπτίσματός Του στον Ιορδάνη; Αν καταλαβαίνετε πραγματικά και πιστεύετε αυτή την αλήθεια, το βάπτισμα του Ιησού και το αίμα Του, θα αναγνωρίσετε ότι ήσαστε πνευματικά περιτμημένος και έχετε γίνει δίκαιος άνθρωπος. Και επίσης θα έχετε πίστη στην πνευματική αλήθεια ότι χωρίς το βάπτισμά Του το αίμα του Ιησού στον Σταυρό θα ήταν χωρίς νόημα. 
Αν επρόκειτο να πιστέψετε στον Σταυρό τού Ιησού, χωρίς να περιτμηθείτε πνευματικά μέσω της πίστης στο βάπτισμα του Ιησού, θα βρίσκατε ότι είστε αποκομμένοι από το έλεος του Θεού. Θα διαπιστώνατε ότι έχετε ακόμα αμαρτία στην καρδιά σας. 
Πρέπει να πιστέψουμε στην αλήθεια ότι η λύτρωση του Θεού άρχισε με το βάπτισμα του Ιησού Χριστού και ολοκληρώθηκε με το αίμα Του στον Σταυρό. Για να γίνει αυτό πρέπει να δεχτούμε στις καρδιές μας τους λόγους της αλήθειας, το βάπτισμα του Ιησού και το αίμα Του, ως σωτηρία μας. 
Με αυτή την πίστη, μπορούμε να ελευθερωθούμε από την εξουσία του σκοταδιού και να γίνουμε παιδιά του φωτός. Αυτή η πίστη χωρίζει πνευματικά εκείνους που έχουν αναγεννηθεί αληθινά, από τις τάξεις των συνηθισμένων πιστών. 
Ο Κύριός μας Ιησούς, μας λέει να μείνουμε σ’ Αυτόν. Έχει ήδη πλύνει τις αμαρτίες του κόσμου με το βάπτισμά Του και το αίμα Του. Επομένως, για να φέρουμε το σημάδι ότι είμαστε λαός τού Θεού, πρέπει να πιστέψουμε στο βάπτισμα του Ιησού. Αν δεν το κάνουμε αυτό, θα αποκοπούμε από Αυτόν. 
Η σωτηρία της λύτρωσης δεν είναι τίποτε άλλο παρά το βάπτισμα του Ιησού στην Καινή Διαθήκη και η περιτομή στην Παλαιά Διαθήκη. Η σωτηρία γίνεται πλήρης μόνο όταν έχουμε πίστη και στο βάπτισμα του Ιησού (πνευματική περιτομή) και στο αίμα Του στον Σταυρό (το αίμα του αρνιού του Πάσχα). 
Η περιτομή τής σάρκας στην Παλαιά Διαθήκη, συνδέεται με το βάπτισμα του Ιησού Χριστού στην Καινή Διαθήκη. Στο Ησαΐας 34:16 μας λέει ότι όλοι οι λόγοι στη Βίβλο έχουν το αντίστοιχό τους. «Ζητήσατε εν τω βιβλίω του Κυρίου και αναγνώσατε·‎ ουδέν εκ τούτων θέλει λείψει, ουδέν θέλει είσθαι χωρίς του συντρόφου αυτού· ‎διότι αυτό το στόμα του Κυρίου προσέταξε, και αυτό το πνεύμα αυτού συνήγαγε ταύτα». 
Κάθε λόγος στην Παλαιά Διαθήκη συνδέεται με την Καινή Διαθήκη. Ούτε ένας λόγος του Θεού δεν στερείται τον αντίστοιχό του. 
 
 
ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΟΗΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΟΡΘΑ; 
 
Ποιοι από τους πιστούς του κόσμου θα πάνε στον άδη;
Εκείνοι που δεν πιστεύουν στην πνευματική περιτομή.

Σήμερα υπάρχουν πολλοί που πιστεύουν μόνο στο αίμα του αρνιού του Πάσχα. Ρωτούν, «Τι εννοείτε, περιτομή; Αυτή ίσχυε μόνο για τους Εβραίους στην εποχή της Παλαιάς Διαθήκης. Δεν πρέπει να κόψουμε την ακροποσθία μας στην εποχή της Καινής Διαθήκης». 
Βεβαίως αυτό είναι αληθινό. Δεν λέω ότι πρέπει να περιτμηθούμε με φυσικό τρόπο. Ο απόστολος Παύλος εξήγησε την πνευματική περιτομή πολύ καθαρά, και είναι η περιτομή τής καρδιάς στην οποία αναφέρομαι τώρα. 
Δεν σας λέω να περιτμηθείτε με φυσικό τρόπο. Η περιτομή τής σάρκας δεν έχει καμία σημασία για μας, αλλά πρέπει να έρθουμε στον Ιησού και να περιτμηθούμε πνευματικά, πιστεύοντας στο βάπτισμα του Ιησού, για να σωθούμε από όλες τις αμαρτίες μας. 
Για να αναγεννηθεί ένας άνθρωπος, πρέπει να περιτμηθεί πνευματικά. Καθένας που πιστεύει στον Ιησού, πρέπει να περιτμηθεί πνευματικά. Είναι ο μόνος τρόπος για να αποκοπούν όλες οι αμαρτίες μας, ο μόνος τρόπος για να γίνουμε δίκαιοι. Μόνο μετά την πνευματική περιτομή μας, είμαστε εντελώς χωρίς αμαρτία. Επομένως, πρέπει να δεχτούμε στις καρδιές μας την πνευματική περιτομή, πιστεύοντας στο βάπτισμα του Ιησού. 
Ο απόστολος Παύλος πίστευε επίσης στη σημασία της πνευματικής περιτομής. Είπε, «Περιτομή [είναι] η της καρδίας» (Ρωμαίους 2:29). Καθένας από εμάς πρέπει να περιτμηθεί πνευματικά για να είναι χωρίς αμαρτία. 
Έχουν μεταβιβαστεί πραγματικά οι αμαρτίες σας στον Ιησού, όταν αφαιρέθηκαν από σας; Ακόμα και στην Καινή Διαθήκη, αυτοί που πιστεύουν στον Ιησού πρέπει να περιτμηθούν στις καρδιές τους πιστεύοντας στο βάπτισμα του Ιησού. 
Ο απόστολος Παύλος το έκανε αυτό σαφές στις Επιστολές του. Ο Θεός έσωσε όλη την ανθρωπότητα από τις αμαρτίες του κόσμου, τους έκανε λαό Του. Ο λαός Ισραήλ έγινε λαός τού Θεού με την αφαίρεση της ακροποσθίας τους, και εμείς γινόμαστε παιδιά Του όταν μεταβιβάζουμε όλες τις αμαρτίες μας στον Ιησού πιστεύοντας στο βάπτισμά Του. 
Ο Θεός μάς δέχεται ως λαό Του, όταν βλέπει την πίστη μας στο βάπτισμα του Ιησού και το αίμα Του στον Σταυρό. Αυτή η πίστη μάς καθιστά πνευματικά περιτμημένους και οδηγεί στη σωτηρία μας. 
 
 
Η ΣΩΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΜΑΡΤΩΛΟΥΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 
 
Πώς ολοκληρώθηκε η σωτηρία από τον Ιησού;
Μέσω του βαπτίσματος και του θανάτου Του στον Σταυρό.

Η σωτηρία που ολοκλήρωσε ο Ιησούς Χριστός μέσω του ύδατος του βαπτίσματός Του και του αίματός Του στον Σταυρό, είναι για τους αμαρτωλούς. Το αίμα του Αμνού ήταν η κρίση, και το βάπτισμα του Ιησού ήταν η πνευματική περιτομή που μεταβίβασε όλες τις αμαρτίες μας σ’ Αυτόν. 
Οι Χριστιανικές εκκλησίες σήμερα δεν πρέπει να αμελούν αυτήν την πνευματική περιτομή. Ακόμα και αν η περιτομή στην Παλαιά Διαθήκη σημαίνει ελάχιστα αυτές τις μέρες, το βάπτισμα του Ιησού δεν πρέπει ποτέ να αγνοηθεί. 
Σας είπα ότι όλες οι αμαρτίες σας αφαιρέθηκαν με το βάπτισμα του Ιησού, και το βάπτισμα του Ιησού σάς έσωσε από όλες τις αμαρτίες σας. Το πιστεύετε; Αν αγνοήσετε το βάπτισμα του Ιησού, δε θα γνωρίσετε ποτέ το ευαγγέλιο της αναγέννησης, το ευαγγέλιο της πλήρους λύτρωσης μέσω του βαπτίσματος του Ιησού. 
Πώς μπορούμε να αγνοήσουμε το βάπτισμα του Ιησού, την πνευματική περιτομή, για την οποία μας μιλά ο Θεός; Αν διαβάζουμε τη Βίβλο, μπορούμε να δούμε ότι η περιτομή και το αίμα του αρνιού του Πάσχα συσχετίζονται πολύ. Αυτό είναι το μυστικό της πνευματικής περιτομής, το βάπτισμα του Ιησού. 
Το ευαγγέλιο που κηρύχθηκε από τον απόστολο Ιωάννη, δεν ήταν άλλο παρά το ευαγγέλιο του βαπτίσματος του Ιησού και του αίματός Του στον Σταυρό. Είπε στην 1 Ιωάννου 5:6, «Ούτος είναι ο ελθών δι' ύδατος και αίματος, Ιησούς ο Χριστός· ‎ουχί διά του ύδατος μόνον, αλλά διά του ύδατος και του αίματος». 
Είπε ότι ο Ιησούς ήρθε εξ ύδατος, εξ αίματος και εκ Πνεύματος. Όχι μόνο από το ύδωρ και όχι μόνο από το αίμα, αλλά εξ ύδατος, εξ αίματος και εκ Πνεύματος συνολικά. Αυτά τα τρία, το βάπτισμα του Ιησού, το αίμα του Ιησού στον Σταυρό και η ανάστασή Του από τους νεκρούς, είναι ένα, η απόδειξη της σωτηρίας μας. 
 
 
ΓΙΑΤΙ Η ΒΙΒΛΟΣ ΜΙΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ; 
 
Σώζονταν οι Ισραηλίτες μόνο μέσω του αίματος του αμνού του Πάσχα;
Όχι. Είχαν ήδη κάνει περιτομή πριν τηρήσουν το Πάσχα.

Το βάπτισμα του Ιησού και το αίμα Του, είναι αυτά που μας ικανώνουν να αναγεννηθούμε εξ ύδατος και Πνεύματος. Το κεφάλαιο 12 του βιβλίου της Εξόδου λέει, «Πάρτε ένα αρνί και με το αίμα του βάψτε το ανώφλι και τους δύο παραστάτες της πόρτας των σπιτιών σας. Όταν δω το αίμα, θα σας προσπεράσω». 
Με αυτή τη γνώση, μπορούμε να σωθούμε από όλες τις αμαρτίες μας μόνο πιστεύοντας στο αίμα του αρνιού του Πάσχα; Τότε γιατί γίνεται τόσος λόγος για το βάπτισμα του Ιησού στην Καινή Διαθήκη; Οι απόστολοι είπαν, «Συνταφέντες μετ' αυτού εν τω βαπτίσματι» (Κολοσσαείς 2:12). «Όσοι εβαπτίσθητε εις Χριστόν, Χριστόν ενεδύθητε» (Γαλάτας 3:27). «Του οποίου αντίτυπον ον το βάπτισμα, σώζει και ημάς την σήμερον» (1 Πέτρου 3:21). 
Οι απόστολοι Πέτρος και Παύλος, και όλοι οι άλλοι μαθητές τού Ιησού Χριστού, μιλούν για το βάπτισμα του Ιησού. Είναι το βάπτισμα του Ιησού στον Ιορδάνη στο οποίο αναφέρονται, και είναι η πίστη στο βάπτισμα του Ιησού και το αίμα Του στον Σταυρό, που είναι η αλήθεια της αναγέννησης εξ ύδατος και Πνεύματος. 
Για να σας πω την αλήθεια, για περισσότερο από δέκα χρόνια πίστευα στον Ιησού αλλά μόνο στο αίμα Του, μη γνωρίζοντας τίποτε για το βάπτισμα του Ιησού. Αλλά αυτή η γνώση δεν αφαίρεσε τις αμαρτίες από την καρδιά μου. Πίστευα στον Ιησού με όλη την καρδιά μου, αλλά η καρδιά μου ήταν ακόμα γεμάτη αμαρτία. 
Μετά από δέκα χρόνια, ανακάλυψα την έννοια της πνευματικής περιτομής (το βάπτισμα του Ιησού) και τότε αναγεννήθηκα. Μόνο τότε αναγνώρισα την αλήθεια: Η περιτομή στην Παλαιά Διαθήκη συμβολίζει το βάπτισμα του Ιησού στην Καινή Διαθήκη. Το πίστεψα και το πιστεύω.
«Είναι η σωστή πίστη στην Καινή Διαθήκη, να πιστεύεις και στο αίμα του Ιησού και στο βάπτισμά Του; Είναι η πεποίθησή μου σωστή σύμφωνα με τη Βίβλο;» Αφότου αναγεννήθηκα, αναρωτιόμουν γι’ αυτά τα πράγματα. 
Αν και πίστεψα στο μήνυμα του βαπτίσματος του Ιησού και του αίματός Του, ακόμα υπήρχαν ερωτήσεις στο νου μου. «Είναι σωστό να πιστεύω στην αλήθεια ότι όλες οι αμαρτίες μου μεταβιβάστηκαν στον Ιησού όταν βαφτίστηκε, ή είναι σωστό να πιστεύω ότι ο Ιησούς μάς έσωσε μόνο μέσω του θανάτου Του στον Σταυρό; Δεν είναι αρκετό να πιστεύω απλά ότι ο Ιησούς είναι ο Θεός και Σωτήρας μου;» Το συλλογιζόμουν αυτό όταν διάβαζα το κεφάλαιο 12 του βιβλίου της Εξόδου. 
Πολλοί άνθρωποι διαβάζουν σήμερα το κεφάλαιο 12 του βιβλίου της Εξόδου και δεν σκέφτονται δύο φορές για τη δήλωση ότι ο Ιησούς Χριστός πέθανε στον Σταυρό ως Σωτήρας τους. Νομίζουν ότι είναι σωστό να πιστέψουν στο αίμα του Χριστού και ομολογούν την αλήθεια της πίστης τους. Μπορεί να πιστεύουν σταθερά, και να λένε ότι ο Κύριος είναι Χριστός και Υιός τού Θεού, αλλά είναι ακόμα αμαρτωλοί. Νομίζουν ότι αν πιστέψουν ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Σωτήρας, θα σωθούν ακόμα και αν έχουν αμαρτία στις καρδιές τους. 
Αυτό το είδος πίστης δεν είναι αληθινή πίστη. Αυτή η πίστη δεν μπορεί να τους κάνει αναγεννημένους μόνη της. Μόνο το βάπτισμα του Ιησού και το αίμα Του μας καθιστούν δίκαιους. 
Αλλά τι σημαίνει το κεφάλαιο 12 του βιβλίου της Εξόδου; Εξέτασα τη Βίβλο και σκέφτηκα, «Δεν υπάρχει πρόβλημα όταν πιστεύω μόνο στο αίμα του Ιησού, αγνοώντας το βάπτισμά Του;» Πριν ακόμα τελειώσω το διάβασμα της Εξόδου, ανακάλυψα την αλήθεια ότι η σωτηρία δεν είναι μόνο από το αίμα του Χριστού αλλά και από το βάπτισμά Του. Μέσω της Βίβλου βεβαιώθηκα ότι περιτεμνόμαστε στις καρδιές μας μέσω του βαπτίσματος του Ιησού, καθώς επίσης και του αίματός Του στον Σταυρό. 
 
Γιατί οι περισσότεροι Χριστιανοί είναι ακόμα αμαρτωλοί;
Επειδή δεν πιστεύουν στο βάπτισμα του Ιησού.

Διαπίστωσα στην Έξοδο 12:47-49 ότι προτού επιτραπεί σε κάποιον να φάει το κρέας του Πάσχα, έπρεπε να περιτμηθεί. Γι’ αυτό ο Θεός λέει στο στίχο 49, «Ο αυτός νόμος θέλει είσθαι διά τον αυτόχθονα και διά τον ξένον τον παροικούντα μεταξύ σας». 
Επομένως, κανένας που δεν είχε υποστεί περιτομή, δεν μπορούσε να φάει το κρέας του Πάσχα. Αυτή είναι η αλήθεια που ανακάλυψα. Παρόμοια, όταν πιστεύουμε στον Ιησού ως Σωτήρα μας, πρέπει πρώτα να δεχτούμε το γεγονός ότι όλες οι αμαρτίες μας μεταβιβάστηκαν στον Ιησού μέσω του βαπτίσματός Του στον Ιορδάνη και έπειτα να δεχτούμε το γεγονός ότι ο Ιησούς Χριστός πέθανε στον Σταυρό γι’ αυτές τις αμαρτίες. 
Όταν συνειδητοποίησα ότι ο Ιησούς είχε πεθάνει στον Σταυρό για να κριθεί για τις αμαρτίες που ανέλαβε μέσω του βαπτίσματός Του, διαπίστωσα επίσης την έννοια της πνευματικής περιτομής που μας έσωσε από όλες τις αμαρτίες και τις ανομίες του κόσμου. 
Εκείνη τη στιγμή συνειδητοποίησα, ότι όλες οι αμαρτίες μου χάθηκαν. Η καρδιά μου έγινε λευκή όπως το χιόνι, και δέχτηκα τελικά στην καρδιά μου το ευαγγέλιο του ύδατος, του αίματος και του Πνεύματος. 
Συνειδητοποίησα ότι υπάρχουν δύο πράγματα που μας σώζουν, η περιτομή και το αίμα του αρνιού στην Παλαιά Διαθήκη, και η μεταβίβαση όλων των αμαρτιών σ’ Αυτόν μέσω του βαπτίσματος του Ιησού και του αίματός Του στον Σταυρό στην Καινή Διαθήκη. Η περιτομή στην Παλαιά Διαθήκη και το βάπτισμα του Ιησού στην Καινή Διαθήκη είναι πραγματικά ένα και το αυτό. 
Ο Ιησούς Χριστός κρίθηκε όχι επειδή διέπραξε οποιεσδήποτε αμαρτίες ο Ίδιος, αλλά επειδή ανέλαβε όλες τις αμαρτίες του κόσμου μέσω του βαπτίσματός Του. Όσοι πιστεύουν ότι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, ως ο αντιπρόσωπος της ανθρωπότητας, βάφτισε τον Ιησού και μεταβίβασε όλες τις αμαρτίες του κόσμου στον Ιησού, πιστεύουν επίσης και στο βάπτισμα του Ιησού και στο αίμα Του στον Σταυρό. 
Γιατί τόσοι πολλοί άνθρωποι αρνούνται το βάπτισμά Του, παρ’ όλο που αναφέρεται επανειλημμένα στη Βίβλο; Κάνοντας αυτό είναι ακόμα αμαρτωλοί, παρ’ όλο που πιστεύουν στον Ιησού. Μπορεί να πιστεύουν στον Ιησού, αλλά εξακολουθούν να είναι αποκομμένοι από τον Θεό. Είναι αξιολύπητοι αμαρτωλοί που θα πάνε στον άδη, παρ’ όλο που μπορεί να πιστεύουν στον Ιησού. 
Πώς μπορούν να είναι ακόμα αμαρτωλοί αν πιστεύουν στον Ιησού; Γιατί ζουν ως αμαρτωλοί; Γιατί πορεύονται προς την καταστροφή; Είναι τόσο θλιβερό. Θα συνεχίσουν να παραμένουν αμαρτωλοί, επειδή δεν πιστεύουν το γεγονός ότι όλες οι αμαρτίες του κόσμου μεταβιβάστηκαν στον Ιησού Χριστό, ο Οποίος έφερε αιώνια σωτηρία σε όλους τους ανθρώπους μέσω του βαπτίσματός Του. 
Οι άνθρωποι νομίζουν ότι λυτρώνονται με την πίστη στο αίμα του Ιησού, αλλά τέτοια πίστη δεν τους κάνει ποτέ πλήρεις. Γιατί; Επειδή απέτυχαν να μεταβιβάσουν τις αμαρτίες τους στον Ιησού! 
Μπορούμε να σωθούμε μόνο πιστεύοντας στο ύδωρ (το βάπτισμα του Χριστού) και το αίμα Του, με τον τρόπο που ο Θεός όρισε: δηλαδή τη σωτηρία της πνευματικής περιτομής. Τότε και μόνο τότε μπορούμε να γίνουμε αληθινά παιδιά του Θεού. 
Πρέπει να αναρωτηθούμε: «Αν πιστεύουμε μόνο στο αίμα του Ιησού ως την πνευματική περιτομή, μπορούν οι αμαρτίες μας να πλυθούν εντελώς;» Πρέπει να κοιτάξουμε βαθιά στις καρδιές μας για να βρούμε την απάντηση. 
Στην Παλαιά Διαθήκη, οι άνθρωποι σώθηκαν μέσω της περιτομής και του αίματος του αρνιού του Πάσχα, ακριβώς όπως εμείς κερδίσαμε τη σωτηρία μέσω του βαπτίσματος του Ιησού και του αίματός Του στον Σταυρό. Με αυτό τον τρόπο σωθήκαμε από την κρίση του Θεού και από αυτόν τον αμαρτωλό κόσμο. Όσοι πιστεύουν, γίνονται παιδιά του Θεού και ο Θεός γίνεται Πατέρας τους. 
Ένας άνθρωπος σώζεται και γίνεται του Θεού, με την πίστη σε αυτά τα δύο πράγματα: την περιτομή και το αίμα του αρνιού του Πάσχα, δηλαδή το βάπτισμα του Ιησού και το αίμα Του. Αυτή είναι η αλήθεια σύμφωνα με τον Ιησού. Αυτή είναι η αληθινή σημασία του να αναγεννηθείς εξ ύδατος, εξ αίματος και εκ Πνεύματος. 
 
 
ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΛΥΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΒΙΒΛΟ; 
 
Μπορούν οι αμαρτωλοί να γίνουν δίκαιοι πιστεύοντας μόνο στον αίμα του Ιησού;
Ποτέ.

Ο Ιησούς άφησε τον θρόνο Του στον ουρανό και κατέβηκε σ’ αυτό τον κόσμο. Και βαφτίστηκε από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή σε ηλικία 30 ετών, για να αναλάβει όλες τις αμαρτίες του κόσμου. 
Το αίμα του Ιησού στον Σταυρό, ήταν η καταδίκη Του για τις αμαρτίες όλων των αμαρτωλών του κόσμου. Ο Ιησούς Χριστός ήρθε ως Σωτήρας σ’ αυτό τον κόσμο, και έσωσε όλους τους αμαρτωλούς από τις αμαρτίες τους μέσω του ύδατος και του αίματος. 
Είμαστε αναγεννημένοι μόνο εξ αίματος; Όχι. Σωζόμαστε από την αμαρτία με το βάπτισμα του Ιησού και το αίμα Του. Θα επιθυμούσα να θέσω μια ερώτηση σε εκείνους που πιστεύουν μόνο στο αίμα του Ιησού. «Μπορούν οι αμαρτωλοί να γίνουν δίκαιοι μόνο με την πίστη στο αίμα του Χριστού, ή αυτό γίνεται και μέσω του βαπτίσματος του Ιησού και μέσω του αίματός Του στον Σταυρό; Είναι με την πίστη που εμείς μεταβιβάζουμε όλες τις αμαρτίες μας στον Ιησού μέσω του βαπτίσματος και του αίματός Του, ή μόνο μέσω του αίματός Του; Ποια είναι η αλήθεια, σας ρωτώ;»
Για να αναγεννηθούμε αληθινά εξ ύδατος και Πνεύματος, πρέπει να πιστέψουμε ότι ο Ιησούς ήρθε σ’ αυτό τον κόσμο με σάρκινη μορφή, ότι πήρε επάνω Του όλες τις αμαρτίες του κόσμου στον Ιορδάνη με το βάπτισμά Του, και ότι κρίθηκε για όλες τις αμαρτίες μας στον Σταυρό. Πιστεύοντας με αυτό τον τρόπο στον Ιησού Χριστό, τον αληθινό Σωτήρα μας, μπορούμε να αναγεννηθούμε αληθινά. 
Σας ρωτώ πάλι. Πώς η πίστη ορίζεται στη Βίβλο; Είναι πίστη στο αίμα του Ιησού ή και στο βάπτισμα του Ιησού και στο αίμα Του; 
Η πίστη στο αίμα του Ιησού είναι ως εξής: Ο Ιησούς κρίθηκε και καταδικάστηκε για όλες τις αμαρτίες του κόσμου. Επειδή Εκείνος ταλαιπωρήθηκε και πληγώθηκε για τις αμαρτίες μας, εμείς σωθήκαμε από μια φοβερή κρίση. Αλλά αυτή δεν είναι ολόκληρη η αλήθεια. Πριν δεχτούμε αυτό το δόγμα, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ένα σημείο. Γιατί έπρεπε να σταυρωθεί ο Ιησούς στον Σταυρό; 
Η Βίβλος λέει σαφώς, ότι ο μισθός τής αμαρτίας είναι θάνατος. Ο Ιησούς δεν διέπραξε ποτέ οποιαδήποτε αμαρτία σ’ αυτό τον κόσμο. Ήρθε με ανθρώπινη σάρκινη μορφή, μέσω του σώματος της Μαρίας, αλλά ήρθε με την ακριβή εικόνα του λαού Του, ως Υιός του άγιου Θεού και Σωτήρας των αμαρτωλών. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο έπρεπε να βαφτιστεί από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή πριν πεθάνει στον Σταυρό. Όταν βαφτίστηκε, ανέλαβε επάνω Του όλες τις αμαρτίες μας. Έτσι, χωρίς το βάπτισμα, δε θα μπορούσε να καταδικαστεί να χύσει το αίμα Του στον Σταυρό. 
 
 
ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΥΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ 
 
Ποιες ήταν οι αναγκαίες προϋποθέσεις για να προσφερθεί η θυσία;
(1) Ένα ζωντανό ζώο χωρίς μώμο.
(2) Η τοποθέτηση επάνω του των χεριών.
(3) Το αίμα του.

Ας εξετάσουμε αυτή την αλήθεια μέσω του συστήματος των θυσιών της Σκηνής τού Μαρτυρίου. Στην Παλαιά Διαθήκη, είτε ένας αμαρτωλός είτε ο αρχιερέας έβαζε τα χέρια του πάνω στο αρνί είτε στον τράγο της θυσίας, για να μεταβιβάσει στο κεφάλι του ζώου την αμαρτία του ή τις αμαρτίες του Ισραήλ. Τα θύματα σφάζονταν έπειτα και προσφέρονταν μπροστά από το θυσιαστήριο. Η Παλαιά Διαθήκη ήταν η σκιά τής Καινής Διαθήκης και ο Ιησούς Χριστός ήταν ο αμνός τής θυσίας που ο Θεός είχε υποσχεθεί να στείλει. 
Πότε μεταβιβάστηκαν στον Ιησού όλες οι αμαρτίες σας; Θέλω να σκεφτείτε και να απαντήσετε σ’ αυτή την ερώτηση. Στην Παλαιά Διαθήκη, οι Ισραηλίτες δεν μπορούσαν να σκοτώσουν τα θύματα χωρίς να βάλουν επάνω τους τα χέρια τους (η τοποθέτηση των χεριών σήμαινε τη μεταβίβαση της αμαρτίας στο θύμα της προσφοράς για αμαρτία). Πριν παρουσιαστούν οι προσφορές για αμαρτία μπροστά από το θυσιαστήριο, έπρεπε να πραγματοποιηθεί η τοποθέτηση των χεριών για να μεταβιβαστούν οι αμαρτίες στα θύματα. 
«Και θέλει επιθέσει την χείρα αυτού επί την κεφαλήν του ολοκαυτώματος» (Λευιτικό 1:4). Στο Λευιτικό γράφει ότι όλες οι προσφορές απαιτούσαν την τοποθέτηση των χεριών. Βάζοντας τα χέρια τους επάνω στο κεφάλι του θύματος, ο λαός Ισραήλ μπορούσε να μεταβιβάσει σ’ αυτό τις αμαρτίες του, και προσφέροντας το αίμα και τη σάρκα του με πίστη ενώπιον του Θεού, μπορούσε να σωθεί από τις αμαρτίες του. Οι Ισραηλίτες σώζονταν επίσης με πίστη στα χρόνια της Παλαιάς Διαθήκης. 
Όταν ένα ολοκαύτωμα προσφερόταν ενώπιον του Θεού, ο αμαρτωλός έπρεπε να βάλει τα χέρια του στο κεφάλι του θύματος ώστε να μεταβιβαστούν οι αμαρτίες του αμαρτωλού. Το θύμα σκοτωνόταν έπειτα εξ ονόματος του αμαρτωλού. Το αίμα του ραντιζόταν στα τέσσερα κέρατα του θυσιαστηρίου και το υπόλοιπο χυνόταν στο έδαφος, στη βάση του θυσιαστηρίου. Με αυτό τον τρόπο οι αμαρτωλοί λυτρώνονταν. 
Στην Καινή Διαθήκη οι αμαρτωλοί μπορούν να λυτρωθούν από όλες τις αμαρτίες τους μέσω της πίστης τους στο ύδωρ και το αίμα του Ιησού. Στην 1 Ιωάννου 5:1-10 λέει ότι ένας αμαρτωλός λυτρώνεται όταν πιστέψει στο βάπτισμα του Ιησού και το αίμα του Αμνού (Σταυρός). 
Επομένως, οποιοσδήποτε αμαρτωλός μπορεί να λυτρωθεί, εφόσον πιστεύει και στο βάπτισμα του Ιησού και στο αίμα Του στον Σταυρό. Το βάπτισμα του Ιησού και το αίμα Του, μαζί με το Άγιο Πνεύμα, είναι απαραίτητα για την αναγέννηση εξ ύδατος και Πνεύματος. 
Αγαπητοί, μπορείτε να λυτρωθείτε μόνο με πίστη στο αίμα του Ιησού Χριστού; Εκείνοι που σκέπτονται ότι μπορούν να αναγεννηθούν μόνο με πίστη στο αίμα του σταυρού, έχουν ακόμα αμαρτία στις καρδιές τους. Αλλά μπορούμε να σωθούμε από όλες τις αμαρτίες μας, πιστεύοντας στο βάπτισμα του Ιησού ως την πνευματική περιτομή τής Καινής Διαθήκης, η οποία είναι το ισοδύναμο των έσχατων καιρών με την περιτομή που περιγράφεται στην Παλαιά Διαθήκη. 
Όλες οι ξεχωριστές εκκλησίες έχουν τα δόγματά τους. Ξέρουμε ότι είναι όλοι καταδικασμένοι να πάνε στον άδη εκτός αν εγκαταλείψουν τις ψεύτικες πεποιθήσεις τους. Η Πρεσβυτεριανή εκκλησία δίνει έμφαση στο δόγμα του προορισμού· η Μεθοδιστική εκκλησία τονίζει τον αρμινιανισμό, δηλαδή τον ανθρωπισμό· ‎η Βαπτιστική εκκλησία, το βάπτισμα· και η Αγιαστική εκκλησία, την άγια ζωή· ‎όλα αυτά περιέχουν αποκλίσεις από τον λόγο της αλήθειας. 
Αλλά τι λέει για την αναγέννηση ο λόγος της αλήθειας στη Βίβλο; Η Βίβλος λέει ότι η αλήθεια βρίσκεται στο βάπτισμα του Ιησού και το αίμα Του. Καθένας που πιστεύει και ακολουθεί τον λόγο του Θεού, και έχει πίστη ότι αναγεννήθηκε εξ ύδατος και Πνεύματος, θα βρει λύτρωση. 
 
 
ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ; 
 
Ποια είναι η πνευματική περιτομή στην Καινή Διαθήκη;
Το βάπτισμα του Ιησού.

Το βάπτισμα του Ιησού ήταν η πνευματική περιτομή. Στην Παλαιά Διαθήκη, ο Θεός είπε ότι καθένας που δεν έκανε περιτομή έπρεπε να αποκοπεί από τον λαό του. 
Πρέπει να ξέρουμε και να πιστέψουμε ότι η πνευματική περιτομή στην Καινή Διαθήκη είναι πράγματι το βάπτισμα του Ιησού. Επειδή ο Ιησούς βαφτίστηκε από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή στην αρχή της δημόσιας υπηρεσίας Του, μπορούμε να περιτμηθούμε πνευματικά πιστεύοντας στο βάπτισμά Του. Πρέπει να σκεφτούμε προσεκτικά τους λόγους για τους οποίους έπρεπε να βαφτιστεί ο Ιησούς από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. 
«Τότε έρχεται ο Ιησούς από της Γαλιλαίας εις τον Ιορδάνην προς τον Ιωάννην διά να βαπτισθή υπ' αυτού. Ο δε Ιωάννης εκώλυεν αυτόν, λέγων, Εγώ χρείαν έχω να βαπτισθώ υπό σου, και συ έρχεσαι προς εμέ; Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπε προς αυτόν· ‎Άφες τώρα· διότι ούτως είναι πρέπον εις ημάς να εκπληρώσωμεν πάσαν δικαιοσύνην. Τότε αφίνει αυτόν» (Ματθαίος 3:13-15). 
Ο Ιησούς βαφτίστηκε από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή στον Ιορδάνη, «τον ποταμό του θανάτου». Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής έβαλε τα χέρια του στο κεφάλι του Ιησού και Αυτός βυθίστηκε πλήρως. Αυτός είναι ο σωστός τρόπος του βαπτίσματος (βάπτισμα=βύθιση μέσα στο νερό). Για να πάρει ο Ιησούς όλες τις αμαρτίες του κόσμου, έπρεπε να βαφτιστεί με τον ίδιο τρόπο, με την τοποθέτηση επάνω Του των χεριών που αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη. 
Το βάπτισμα του Ιησού είναι η πνευματική περιτομή για εκείνους που πιστεύουν στον Ιησού. «Διότι ούτως είναι πρέπον εις ημάς να εκπληρώσωμεν πάσαν δικαιοσύνην» (Ματθαίος 3:15). Ήταν απαραίτητο να πάρει ο Ιησούς επάνω Του όλες τις αμαρτίες του κόσμου, και να γίνει ο Θεός και Σωτήρας μας. Με τον τρόπο αυτό ήταν κατάλληλο, όπως γράφτηκε, να πεθάνει στον Σταυρό με όλες τις αμαρτίες μας επάνω στο κεφάλι Του. 
Το βάπτισμα του Ιησού έχει τη δύναμη να κάνει αναγεννημένους όλους τους αμαρτωλούς. Αυτό είναι το μυστικό του ευαγγελίου του ύδατος και του Πνεύματος. 
Το πρώτο πράγμα που έκανε ο Ιησούς στη δημόσια διακονία Του για να σώσει τους αμαρτωλούς από όλες τις αμαρτίες τους, ήταν να βαφτιστεί από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Βάπτισμα σημαίνει «πλένομαι, θάβομαι, μεταβιβάζω». 
Όταν ο Ιησούς βαπτίστηκε με τον τρόπο που απαιτούσε ο Θεός, ανέλαβε όλες τις αμαρτίες του κόσμου. «Ιδού, ο Αμνός του Θεού ο αίρων την αμαρτίαν του κόσμου!» (Ιωάννης 1:29). Το βάπτισμα του Ιησού σημαίνει ότι όλοι οι άνθρωποι του κόσμου που πιστεύουν σ’ Αυτόν περιτέμνονται πνευματικά. 
Αργότερα πήγε στον Σταυρό ως ο Αμνός του Θεού, που πήρε επάνω Του όλες τις αμαρτίες του κόσμου, και τιμωρήθηκε για όλους τους αμαρτωλούς. Με τον τρόπο αυτό έσωσε όλη την ανθρωπότητα από την αμαρτία. 
Επομένως, όλοι όσοι πιστεύουν ως σωτηρία τους στο βάπτισμα του Ιησού Χριστού, την περιτομή της Παλαιάς Διαθήκης, και στο αίμα Του στον Σταυρό, σώζονται από όλες τις αμαρτίες τους. Ο Ιησούς Χριστός έσωσε όλους τους αμαρτωλούς με το βάπτισμά Του και το αίμα Του. Αυτή είναι η αλήθεια της πνευματικής περιτομής. 
 
 
ΕΙΝΑΙ Η ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΙΜΑ; ΟΧΙ, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ
 
Με τι ήρθε ο Χριστός στον κόσμο;
Δι’ ύδατος και αίματος.

Στην 1 Ιωάννου 5:4-8 λέει, «Διότι παν ο, τι εγεννήθη εκ του Θεού νικά τον κόσμον·‎ και αύτη είναι η νίκη η νικήσασα τον κόσμον, η πίστις ημών. Τις είναι ο νικών τον κόσμον ειμή ο πιστεύων ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός τού Θεού; Ούτος είναι ο ελθών δι' ύδατος και αίματος, Ιησούς ο Χριστός· ‎ουχί διά του ύδατος μόνον, αλλά διά του ύδατος και του αίματος· και το Πνεύμα είναι το οποίον μαρτυρεί, επειδή το Πνεύμα είναι η αλήθεια. Διότι τρεις είναι οι μαρτυρούντες εν τω ουρανώ, ο Πατήρ, ο Λόγος και το Άγιον Πνεύμα, και ούτοι οι τρεις είναι εν· και τρεις είναι οι μαρτυρούντες εν τη γη, το Πνεύμα και το ύδωρ και το αίμα, και οι τρεις ούτοι αναφέρονται εις το εν». 
Αγαπητοί Χριστιανοί, ποια είναι η μαρτυρία σας γι’ Αυτόν ως Σωτήρα σας; Δεν είναι καμία άλλη παρά η πίστη στον Υιό τού Θεού, που ήρθε εξ ύδατος και αίματος. 
Ποια είναι η νίκη που υπερνικά τον κόσμο; Δεν είναι καμία άλλη εκτός από τη δύναμη της πίστης στο ύδωρ και το αίμα. Είναι ο Ιησούς Χριστός που ήρθε εξ ύδατος και αίματος. Και είναι το Πνεύμα που μαρτυρεί, επειδή το Πνεύμα είναι η αλήθεια. 
Υπάρχουν τρία πράγματα που μαρτυρούν στη γη: το ύδωρ, το αίμα και το Πνεύμα. Και αυτά τα τρία συμφωνούν σαν να είναι ένα. Ο Ιησούς ήρθε σ’ αυτό τον κόσμο με σάρκινη μορφή, βαφτίστηκε και πέθανε στον Σταυρό για να μας σώσει από την αιώνια καταδίκη. Η απόδειξη ότι ο Θεός, ο Δημιουργός μας, έγινε Σωτήρας όλων των αμαρτωλών, βρίσκεται στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, που μας σώζει όλους. 
Αυτή είναι η απόδειξή μας ότι ο Ιησούς, που ήρθε σ’ αυτό τον κόσμο ως το Πνεύμα στη σάρκα, βαφτίστηκε στον Ιορδάνη για να πάρει επάνω Του όλες τις αμαρτίες μας και έχυσε το αίμα Του στον Σταυρό αποδεχόμενος την κρίση για τις αμαρτίες μας. Με τον τρόπο αυτό, έσωσε όλους όσοι πιστεύουν σ’ Αυτόν. Αυτό είναι το γνήσιο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. 
 
 
ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΥΔΩΡ ΚΑΙ ΤΟ ΑΙΜΑ ΠΟΥ ΜΑΡΤΥΡΕΙ ΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ; 
 
Τι είναι το αντίστοιχο της περιτομής που περιγράφεται στην Παλαιά Διαθήκη;
Το βάπτισμα του Ιησού.

Το ύδωρ αναφέρεται στο βάπτισμα του Ιησού Χριστού. Στην Παλαιά Διαθήκη, το βάπτισμα του Ιησού σήμαινε την περιτομή. Το αντίστοιχο της περιτομής στην Παλαιά Διαθήκη είναι το βάπτισμα του Ιησού στην Καινή Διαθήκη. Η απόδειξη ότι όλες οι αμαρτίες του κόσμου μεταβιβάστηκαν στον Ιησού, είναι στο βάπτισμα του Ιησού. 
Καθένας που πιστεύει σ’ αυτή την αλήθεια, μπορεί να σταθεί απέναντι στον Θεό και να πει με αγαθή συνείδηση, «Είσαι ο Σωτήρας μου, ο Κύριος μου, επειδή πιστεύω στο βάπτισμά Σου και στο αίμα Σου, το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Έτσι, δεν έχω καμία αμαρτία. Είμαι παιδί τού Θεού και είσαι ο Σωτήρας μου». Μπορούμε να το ομολογήσουμε αυτό με αληθινή πίστη. Ο λόγος που μπορούμε να το πούμε είναι επειδή πιστεύουμε στο βάπτισμα του Ιησού και το αίμα Του. 
Ποιος είναι ο λόγος που μας ικανώνει να αναγεννηθούμε; Είναι το βάπτισμα του Ιησού και το αίμα Του στον Σταυρό, που είναι η μαρτυρία της σωτηρίας στις καρδιές μας. Αυτό είναι το ευαγγέλιο της αναγέννησης εξ ύδατος και Πνεύματος. 
Αγαπητοί Χριστιανοί, σας ρωτώ πάλι, «Μπορεί ένας αμαρτωλός να σωθεί μόνο μέσω της πίστης στο αίμα του Χριστού;» Όχι. Η σωτηρία απαιτεί όχι μόνο την πίστη στο θάνατό Του στον Σταυρό. Μόνο μέσω της πίστης και στο ύδωρ και στο αίμα ―το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος― οι αμαρτωλοί μπορούν να αναγεννηθούν. Επιτρέψτε μου να σας παραπέμψω τώρα στη Βίβλο, η οποία μιλά για το ύδωρ ή, με άλλα λόγια, για το βάπτισμα του Ιησού. 
Στην 1 Πέτρου 3:21-22 λέει, «Του οποίου αντίτυπον ον το βάπτισμα, σώζει και ημάς την σήμερον, (ουχί αποβολή της ακαθαρσίας της σαρκός, αλλά μαρτυρία της αγαθής συνειδήσεως εις Θεόν,) διά της αναστάσεως Ιησού Χριστού, όστις είναι εν δεξιά τού Θεού πορευθείς εις τον ουρανόν, και εις ον υπετάχθησαν άγγελοι και εξουσίαι και δυνάμεις». 
Ο απόστολος Πέτρος έδωσε μαρτυρία ότι το βάπτισμα του Ιησού ήταν το αντίτυπο που μας σώζει, και ήταν επίσης η απόδειξη της σωτηρίας από την αμαρτία. Το βάπτισμα του Ιησού είναι το ισοδύναμο της περιτομής στην Παλαιά Διαθήκη. Όπως ο λαός Ισραήλ πίστευαν στον λόγο του Θεού και έκοβαν την ακροποσθία τους για να γίνουν παιδιά του Θεού στα χρόνια της Παλαιάς Διαθήκης, το βάπτισμα του Ιησού μάς σώζει από όλες τις αμαρτίες μας στην εποχή της Καινής Διαθήκης. 
Επομένως, η περιτομή στην Παλαιά Διαθήκη και το βάπτισμα του Ιησού στην Καινή Διαθήκη, είναι ένα και το αυτό. Πιστεύετε όλοι τώρα ότι το βάπτισμα του Ιησού είναι πράγματι το ίδιο με την περιτομή; Όπως είναι γραμμένο στην 1 Πέτρου 3:21, υπάρχει ένα αντίτυπο που μας σώζει τώρα, δηλαδή το βάπτισμα. Μπορείτε να διαφωνήσετε με τον γραπτό λόγο του Θεού; 
Πώς γίνεται εμείς που ζούμε σ’ αυτό τον κόσμο, να ελευθερωθούμε από την αμαρτία; Η σωτηρία από την αμαρτία είναι διαθέσιμη σε μας μόνο επειδή ο Ιησούς Χριστός βαφτίστηκε για να εκπληρώσει όλη την δικαιοσύνη. Στο Ματθαίος 3:15 λέει, «Διότι ούτως είναι πρέπον εις ημάς να εκπληρώσωμεν πάσαν δικαιοσύνην». 
Επειδή όλες οι αμαρτίες του κόσμου μεταβιβάστηκαν στον Ιησού, όλοι όσοι πιστεύουν σ’ Αυτόν είναι τώρα χωρίς αμαρτία. Μπορούμε όλοι να γίνουμε δίκαιοι, αποδεχόμενοι την αλήθεια ότι όλες οι αμαρτίες μας μεταβιβάστηκαν στον Ιησού μέσω του βαπτίσματός Του. Ο Ιησούς Χριστός ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μας επάνω Του και πέθανε στον Σταυρό για να μας σώσει από όλη την κρίση. 
Αγαπητοί φίλοι, τα δύο πράγματα που σώζουν όλους τους αμαρτωλούς από τις αμαρτίες τους, είναι το ύδωρ και το αίμα. Το ότι πήρε τις αμαρτίες μας και πέθανε για μας στον Σταυρό, είναι τα δύο κύρια πράγματα που έκανε ο Ιησούς Χριστός για μας στη διάρκεια των 3 ετών της δημόσιας υπηρεσίας Του σ’ αυτό τον κόσμο. 
Στο Ιωάννης 1:29 λέει, «Ιδού, ο Αμνός του Θεού ο αίρων την αμαρτίαν του κόσμου!» Ο Ιησούς Χριστός βαφτίστηκε για να πάρει την αμαρτία του κόσμου και πέθανε στον Σταυρό για να εξιλεώσει τις ανομίες μας. Ο Ιησούς είναι ο Υιός τού Θεού και, ως ο Δημιουργός, αναλαμβάνοντας τις αμαρτίες του κόσμου, εκπλήρωσε τη Διαθήκη της περιτομής που έκανε ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη. 
Καθένας που πιστεύει με την καρδιά του στο ευαγγέλιο του βαπτίσματος του Ιησού, του ύδατος και του αίματος, θα αναγεννηθεί εξ ύδατος και Πνεύματος. Και ο Κύριος θα γίνει ο Σωτήρας όλων όσοι πιστεύουν. Ευχαριστήστε τον Κύριο, Αλληλούια! Ο Ιησούς εκπλήρωσε τη σωτηρία μας, όπως είχε υποσχεθεί ο Θεός, και μας έσωσε από όλες τις αμαρτίες του κόσμου. 
 
 
ΟΧΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΑΚΑΘΑΡΣΙΑΣ ΤΗΣ ΣΑΡΚΑΣ
 
Αγιάζεται η σάρκα με τον χρόνο;
Όχι. Η σάρκα συνεχίζει να συσσωρεύει αμαρτία ως τη μέρα που πεθαίνουμε.

Στην 1 Πέτρου 3:21 λέει, «Του οποίου αντίτυπον ον το βάπτισμα, σώζει και ημάς την σήμερον, (ουχί αποβολή της ακαθαρσίας της σαρκός, αλλά μαρτυρία της αγαθής συνειδήσεως εις Θεόν,) διά της αναστάσεως Ιησού Χριστού». 
Όταν ένας άνθρωπος φτάσει να πιστέψει στον Ιησού Χριστό ως Σωτήρα του, αυτό δεν σημαίνει ότι σταματά να διαπράττει αμαρτίες της σάρκας. Μπορεί να συνεχίσουμε να αμαρτάνουμε, αλλά πιστεύοντας στο βάπτισμα του Ιησού, μπορούμε να μεταβιβάσουμε όλες μας τις αμαρτίες του κόσμου στον Ιησού, που πλήρωσε γι’ αυτές με το αίμα Του στον Σταυρό. Με την πίστη σε αυτά τα δύο πράγματα, ως απαραίτητα στοιχεία της σωτηρίας μας, σωζόμαστε από τις αμαρτίες μας. 
Αναγεννιόμαστε σημαίνει καλωσορίζουμε τον Ιησού στις καρδιές μας ως Σωτήρα όλης της ανθρωπότητας. Η συγχώρεση της αμαρτίας επιτυγχάνεται επίσης μέσα στις καρδιές μας. Όταν πιστεύουμε στο βάπτισμα του Ιησού και το αίμα Του στον Σταυρό, οι καρδιές μας αναγεννώνται, αλλά συνεχίζουμε να διαπράττουμε αμαρτίες και ανομίες με τη σάρκα μας. Όμως, όλες οι αμαρτίες της σάρκας μας έχουν ήδη συγχωρεθεί. 
Το βάπτισμα του Ιησού είναι μαρτυρία σε όλους όσοι έχουν σωθεί. Είμαστε χωρίς αμαρτία όταν πιστεύουμε στη συγχώρεση της αμαρτίας μέσω του βαπτίσματος του Χριστού. Αναγεννιόμαστε όταν δεχόμαστε στις καρδιές μας την αλήθεια της σωτηρίας μέσω του βαπτίσματος του Ιησού και γινόμαστε δίκαιοι μέσω του ευαγγελίου του ύδατος και του Πνεύματος. 
Αυτή είναι η πίστη του Αβραάμ, στην Παλαιά Διαθήκη, η πίστη να γίνουμε δίκαιοι, για την οποία μίλησε ο απόστολος Παύλος, και το αντίτυπο της σωτηρίας για το οποίο έδωσε μαρτυρία ο απόστολος Πέτρος. 
Όπως ο Αβραάμ άκουσε και πίστεψε στον λόγο του Θεού και έγινε δίκαιος, έτσι και εμείς σωζόμαστε όταν πιστεύουμε στο βάπτισμα του Ιησού και τον θάνατό Του στον Σταυρό. 
Στο Ιωάννης 1:12 λέει, «Όσοι δε εδέχθησαν αυτόν, εις αυτούς έδωκεν εξουσίαν να γείνωσι τέκνα Θεού, εις τους πιστεύοντας εις το όνομα αυτού». Δέχεστε ως Σωτήρα σας τον Ιησού Χριστό, Αυτόν που μας έσωσε από όλες τις αμαρτίες μας μέσω του βαπτίσματος και του αίματός Του; Πρέπει να λάβουμε τη σωτηρία που μας δόθηκε μέσω του ύδατος και του αίματος του Υιού του Θεού. 
Έρχεται η σωτηρία μόνο από το αίμα του Ιησού Χριστού; Όχι. Είναι από το ύδωρ και το αίμα του Ιησού. Στη Βίβλο δηλώνεται σαφώς, ότι η σωτηρία δεν είναι μόνο από το αίμα του Ιησού. Είναι από το βάπτισμα του Ιησού και το αίμα Του. 
Το βάπτισμα του Ιησού είναι η πνευματική περιτομή τής Καινής Διαθήκης. Είναι η αλήθεια της σωτηρίας, που αποκόβει από εμάς όλες τις αμαρτίες μας. Το γεγονός ότι Εκείνος κρίθηκε για τις αμαρτίες του κόσμου, σημαίνει ότι κρίθηκε για μας, για εσένα και εμένα. 
Με την αποδοχή του ευαγγελίου της συγχώρεσης των αμαρτιών, του βαπτίσματος του Ιησού και του αίματός Του, ελευθερωνόμαστε από την κρίση για όλες τις αμαρτίες μας. Με την πίστη μας, σωζόμαστε από όλες τις αμαρτίες που διαπράττουμε σ’ αυτό τον κόσμο. Όταν δεχόμαστε το βάπτισμα του Ιησού και το αίμα Του ως σωτηρία μας, όλες οι αμαρτίες στις καρδιές μας πλένονται. Πιστεύετε και καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι αληθινό; Ειλικρινά ελπίζω ότι όλοι θα πιστέψετε στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Πιστέψτε και κερδίστε την αιώνια ζωή. 
Ο απόστολος Παύλος είπε, «Περιτομή [είναι] η της καρδίας» (Ρωμαίους 2:29). Πώς περιτεμνόμαστε στις καρδιές μας; Μπορούμε να περιτμηθούμε πνευματικά όταν πιστεύουμε στον ερχομό του Ιησού Χριστού σ’ αυτό τον κόσμο με σάρκινη μορφή, στο βάπτισμά Του για να αναλάβει όλες τις αμαρτίες του κόσμου, στο θάνατό Του στον Σταυρό για τις αμαρτίες μας, και στην ανάστασή Του από τους νεκρούς. 
Ο απόστολος Παύλος είπε ότι περιτομή είναι αυτή της καρδιάς. Περιτομή τής καρδιάς σημαίνει το βάπτισμα του Ιησού και το αίμα Του. Αν θέλετε να περιτμηθείτε στην καρδιά σας, πρέπει να δεχθείτε στην καρδιά σας το ευαγγέλιο του βαπτίσματος του Ιησού και του αίματός Του. Τότε, μόνο τότε, μπορείτε να γίνετε αληθινά παιδιά του Θεού. 
 
 
ΗΤΑΝ Ο ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΒΑΠΤΙΣΤΗΣ ΣΤΑΛΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΟ; 
 
Ποιος ήταν ο Ιωάννης ο Βαπτιστής;
Ήταν ο αντιπρόσωπος της ανθρωπότητας και ο τελευταίος αρχιερέας από την γενεαλογική γραμμή του Ααρών.

Εδώ, πρέπει να ρωτήσουμε ποιος ήταν ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, που βάφτισε τον Ιησού Χριστό. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής ήταν ο αντιπρόσωπος όλης της ανθρωπότητας. Στο Ματθαίος 11:11-14 λέει, «Αληθώς σας λέγω, μεταξύ των γεννηθέντων υπό γυναικών δεν ηγέρθη μεγαλήτερος Ιωάννου του βαπτιστού· ‎πλην ο μικρότερος εν τη βασιλεία των ουρανών είναι μεγαλήτερος αυτού. Από δε των ημερών Ιωάννου του βαπτιστού έως του νυν η βασιλεία των ουρανών βιάζεται, και οι βιασταί αρπάζουσιν αυτήν. Διότι πάντες οι προφήται και ο νόμος έως Ιωάννου προεφήτευσαν. Και αν θέλητε να δεχθήτε τούτο, αυτός είναι ο Ηλίας, όστις έμελλε να έλθη». 
Αγαπητοί Χριστιανοί, ο Ιησούς είπε ότι δεν υπάρχει κανένας μεγαλύτερος από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή ανάμεσα σε όσους γεννήθηκαν από γυναίκα. Με τη γέννηση του Ιωάννη του Βαπτιστή, τελείωσε η Εποχή της Πρώτης Διαθήκης του Θεού, η εποχή της Παλαιάς Διαθήκης. Τελείωσε επειδή είχε έρθει επιτέλους ο Ιησούς Χριστός, που επρόκειτο να εκπληρώσει τη διαθήκη του Θεού. 
Ποιος, λοιπόν, επρόκειτο να εκπληρώσει τη διαθήκη του Θεού; Ο Ιησούς Χριστός και ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής μεταβίβασε όλες τις αμαρτίες του κόσμου στον Ιησού. Ποιος ήταν ο τελευταίος αρχιερέας της Παλαιάς Διαθήκης; Ποιος ήταν ο απόγονος του Ααρών; Ο Ιησούς Χριστός ο Ίδιος έδωσε μαρτυρία ότι δεν ήταν άλλος παρά ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής ήταν ο αντιπρόσωπος της ανθρωπότητας, ο μέγιστος ανάμεσα σε όσους γεννήθηκαν από γυναίκα. 
Ας συλλογιστούμε αυτά τα γεγονότα. Ο Μωυσής, ο Αβραάμ, ο Ισαάκ και ο Ιακώβ, όλοι γεννήθηκαν από γυναίκες. Αλλά μεταξύ των ανθρώπων,και στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη, ποιος είναι ο μέγιστος ανάμεσα σε όλους όσοι γεννήθηκαν από γυναίκα; Είναι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. 
Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, ως ο τελευταίος προφήτης της Παλαιάς Διαθήκης και απόγονος του Ααρών, βάφτισε τον Αμνό του Θεού στην Καινή Διαθήκη, με τον ίδιο τρόπο που ο Ααρών έβαζε τα χέρια του επάνω στα θύματα των προσφορών την Ημέρα του Εξιλασμού στην Παλαιά Διαθήκη. Βάφτισε τον Ιησού Χριστό και μεταβίβασε όλες τις αμαρτίες του κόσμου στον Ιησού. Ήταν δούλος του Θεού. Αυτός εκπλήρωσε την πνευματική περιτομή στις καρδιές όλης της ανθρωπότητας με τη βάπτιση του Ιησού Χριστού. 
Μαζί με το βάπτισμα του Ιησού, πρέπει να πιστέψουμε στο αίμα Του ως μαρτυρία για τη σωτηρία μας. Ο Ιησούς Χριστός, μέσω του βαπτίσματός Του, πήρε επάνω Του όλες τις αμαρτίες του κόσμου και κρίθηκε γι’ αυτές. Το μόνο πράγμα που πρέπει να κάνουμε εμείς, είναι απλά να το πιστέψουμε. Είναι θέλημα του Θεού να πιστέψουμε σ’ εκείνο που έκανε ο Ιησούς. 
Μόλις δεχθείτε στην καρδιά σας το ευαγγέλιο της αναγέννησης εξ ύδατος και Πνεύματος, μπορείτε να γίνετε απόγονος του Αβραάμ και παιδί τού Θεού. Υπάρχουν μόνο λίγοι που είναι με τον Χριστό, ενώ υπάρχουν πολλοί που δεν Τον έχουν δεχτεί ακόμα στις καρδιές τους. 
Η ημέρα σχεδόν τελειώνει και το σκοτάδι πέφτει. Πιστέψτε στο βάπτισμα του Ιησού και επιτρέψτε Του να μπει στην καρδιά σας. Η πίστη σας στο βάπτισμα του Ιησού και το αίμα Του, θα σας καταστήσει ευλογημένους με την πνευματική σωτηρία. 
Έχετε πάντα υπόψη σας, ότι το πνευματικό χρίσμα έρχεται όταν πιστεύετε στο ευαγγέλιο της σωτηρίας, το ευαγγέλιο του βαπτίσματος του Ιησού και το αίμα Του. Θέλω να ξέρετε ότι πιστεύοντας στο ευαγγέλιο του βαπτίσματος του Ιησού και του αίματός Του, μπορείτε να προετοιμάσετε την πνευματική λαμπάδα (Εκκλησία) και λάδι (το Πνεύμα) όπως οι φρόνιμες παρθένες (Ματθαίος 25:4). Όσοι πιστεύουν στον Ιησού πηγαίνουν στην εκκλησία με το Πνεύμα στις καρδιές τους. 
 
 
ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ ΒΑΠΤΙΣΤΗΚΕ Ο ΙΗΣΟΥΣ; 
 
Για ποιο σκοπό βαπτίστηκε ο Ιησούς;
Για να πλύνει όλες τις αμαρτίες της ανθρωπότητας.

«Εγώ χρείαν έχω να βαπτισθώ υπό σου, και συ έρχεσαι προς εμέ; Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπε προς αυτόν· ‎Άφες τώρα· ‎διότι ούτως είναι πρέπον εις ημάς να εκπληρώσωμεν πάσαν δικαιοσύνην» (Ματθαίος 3:14-15). 
Ο Ιησούς βαφτίστηκε για να πλύνει όλες τις αμαρτίες της ανθρωπότητας. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός τού Θεού και Σωτήρας μας. Είναι ο Δημιουργός που μας έπλασε. Ο Ιησούς Χριστός ήρθε με το θέλημα του Πατέρα Θεού, για να μας κάνει λαό Του. 
Για ποιον μίλησαν όλοι οι προφήτες στην Παλαιά Διαθήκη; Μίλησαν για τον Ιησού Χριστό. Όλοι οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης μίλησαν για τον ερχομό του Ιησού σ’ αυτό τον κόσμο, για να αναλάβει όλες τις αμαρτίες μας να μας ελευθερώσει από την αμαρτία για πάντα. 
Ο Ιησούς κατέβηκε σ’ αυτό τον κόσμο όπως ήταν προφητευμένο στην Παλαιά Διαθήκη, και πήρε όλες τις αμαρτίες της ανθρωπότητας από τον Αδάμ και την Εύα ως τον τελευταίο άνθρωπο στη γη. 
Τώρα, δεχθείτε στην καρδιά σας τη σωτηρία μέσω του βαπτίσματος του Ιησού και του αίματός Του. Έχετε ακόμα αμφιβολία ότι αυτή είναι η αλήθεια; Έχετε ακόμα αμαρτία στην καρδιά σας; «Διότι ούτως είναι πρέπον εις ημάς να εκπληρώσωμεν πάσαν δικαιοσύνην». Ο Ιησούς βαφτίστηκε από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή για να εκπληρώσει όλη την δικαιοσύνη. 
Η ίδια η λέξη «βάπτισμα» σημαίνει «πλύσιμο». Ο Ιησούς βαφτίστηκε από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή με τον τρόπο της τοποθέτησης επάνω Του των χεριών, όπως περιγραφόταν στην Παλαιά Διαθήκη. 
Όταν ανέλαβε όλες τις αμαρτίες της ανθρωπότητας, βυθίστηκε στον Ιορδάνη. Ο ποταμός δηλώνει τον θάνατο και την κρίση για τους αμαρτωλούς. Η βύθιση του Χριστού στο νερό, συμβολίζει τον θάνατό Του στον Σταυρό. Η έξοδός Του από το νερό συμβολίζει την ανάσταση. Ο Ιησούς αναστήθηκε την τρίτη ημέρα μετά από τον θάνατό Του στον Σταυρό. 
Ο Ιησούς είναι Θεός και Σωτήρας μας. Το γεγονός ότι ο Ιησούς ήρθε σ’ αυτό τον κόσμο για να βαφτιστεί, έχυσε αίμα και πέθανε στον Σταυρό, αναστήθηκε την τρίτη ημέρα και τώρα κάθεται στα δεξιά τού Θεού, είναι καθαρή απόδειξη ότι έσωσε όλη την ανθρωπότητα από τον θάνατο. Πιστεύετε ειλικρινά αυτή την αλήθεια;
Το βάπτισμα του Ιησού είναι η πνευματική περιτομή τής Καινής Διαθήκης. «Η περιτομή είναι αυτή της καρδιάς». Η περιτομή τής καρδιάς ολοκληρώνεται όταν πιστεύουμε στο βάπτισμα του Ιησού, την αλήθεια της μεταβίβασης όλων των αμαρτιών μας στον Ιησού. Η περιτομή τής καρδιάς είναι η αναγνώριση του βαπτίσματος του Ιησού, μέσω του οποίου μεταβιβάσαμε όλες τις αμαρτίες μας στον Ιησού. 
Έχετε περιτμηθεί στην καρδιά σας; Αν πιστεύετε στην περιτομή τής καρδιάς, οι αμαρτίες σας θα πλυθούν μια για πάντα. Γι’ αυτό τον λόγο ο Ιησούς εκπλήρωσε όλη τη δικαιοσύνη και βεβαίωσε τη σωτηρία όλων των αμαρτωλών. 
Αγαπητοί Χριστιανοί, δεχθείτε αυτή την απόδειξη της σωτηρίας στις καρδιές και το νου σας. Αυτή είναι η αλήθεια. Μόλις δεχθείτε στην καρδιά σας τη σωτηρία του Ιησού, θα ελευθερωθείτε από όλες τις αμαρτίες σας. «Όσοι δε εδέχθησαν αυτόν, εις αυτούς έδωκεν εξουσίαν να γείνωσι τέκνα Θεού, εις τους πιστεύοντας εις το όνομα αυτού» (Ιωάννης 1:12). 
Μπορείτε να δείτε τώρα γιατί ο Ιησούς έπρεπε να έρθει σ’ αυτόν τον κόσμο για να βαφτιστεί; Το πιστεύετε τώρα; Ο Ιησούς βαφτίστηκε για να αφαιρέσει τις αμαρτίες όλης της ανθρωπότητας. Ήταν το βάπτισμα της περιτομής. Το βάπτισμα του Ιησού μάς δίνει την πνευματική περιτομή. Γι’ αυτό ο απόστολος Παύλος μάς λέει να περιτμηθούμε στις καρδιές μας. Ο Ιησούς τόσο ξεκάθαρα μας έσωσε με το βάπτισμα και το αίμα Του, που δεν έχουμε άλλη επιλογή παρά το να πιστέψουμε στις καρδιές μας. Πρέπει να πούμε «Ναι. Αμήν» στον λόγο του Θεού μέσα στις καρδιές μας. Αυτή δεν είναι η αλήθεια; Την πιστεύετε; 
 
 
ΔΕΧΕΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΣΑΣ; 
 
Τι πρέπει να κάνουμε πριν λατρεύσουμε τον Ιησού;
Πρέπει να λάβουμε στις καρδιές μας την αλήθεια του ύδατος και του αίματος.

Έχουν περάσει 2.000 χρόνια από τότε που ο Ιησούς ήρθε σ’ αυτό τον κόσμο. Σε αυτές τις ημέρες, στην εποχή της χάρης του Θεού, πρέπει να δεχτούμε στις καρδιές μας την αλήθεια, το ύδωρ και το αίμα του Ιησού. Δεν υπάρχει τίποτε άλλο για να κάνουμε εμείς.
«Η περιτομή είναι αυτή της καρδιάς». Πρέπει να περιτμηθούμε πιστεύοντας μέσα στις καρδιές μας. Μπορούμε να σωθούμε μόνο μέσω της πίστης. Στην Παλαιά Διαθήκη, οι Ισραηλίτες σώθηκαν μέσω της περιτομής και του αίματος του Πάσχα, που έβαλαν στους παραστάτες και τα ανώφλια των σπιτιών τους. 
Όσοι πιστεύουν στο βάπτισμα του Ιησού και το αίμα Του ως σωτηρία τους, δεν φοβούνται την κρίση του Θεού, επειδή θα τους προσπεράσει. Αλλά η κρίση του Θεού θα πέσει πάνω σε όλους όσοι δεν δέχονται την αλήθεια στις καρδιές τους. Υπάρχουν πολλοί που πιστεύουν στον Ιησού μάταια και γι' αυτό είναι ακόμα σκλάβοι στις αμαρτίες τους. 
Πώς έχουν φθάσει σ’ αυτή την κατάσταση; Γιατί υποφέρουν ακόμα από την αμαρτία; Είναι μόνο επειδή δεν ξέρουν την αλήθεια του βαπτίσματος του Ιησού και του αίματός Του. Πιστεύουν μόνο στο αίμα του Ιησού, παραλείποντας ή αγνοώντας το βάπτισμά Του. 
Μπορεί ν’ αποκτηθεί η σωτηρία μόνο μέσω απλής πίστης στο αίμα του Ιησού; Το λέει αυτό η Βίβλος; Τι λένε γι’ αυτό η Παλαιά Διαθήκη και η Καινή Διαθήκη; Σύμφωνα με τη Βίβλο, δεν είναι μόνο από το αίμα του Αμνού του Θεού, αλλά και από το βάπτισμα του Ιησού που επιτυγχάνεται η σωτηρία (1 Ιωάννου 5:3-6). 
Πιστεύετε μόνο στο αίμα του Ιησού; Όσοι το κάνουν αυτό πρέπει να έχουν ακόμα αμαρτία στις καρδιές τους. Πρέπει να υπερνικήσουν την λανθασμένη πίστη τους και να επιστρέψουν στο αληθινό ευαγγέλιο. 
Όσοι δεν πιστεύουν, πρέπει να αναγνωρίσουν τώρα ότι έχουν παραπλανηθεί, μη ξέροντας ότι ο Ιησούς αφαίρεσε όλη την αμαρτία στον Ιορδάνη μέσω του βαπτίσματός Του. Πρέπει να αναγνωρίσουν ότι έχουν κάνει λάθος, παραμελώντας να αποδεχτούν το βάπτισμα του Ιησού. Πρέπει να δεχτούν στις καρδιές τους ότι ο Ιησούς ανέλαβε όλες τις αμαρτίες του κόσμου μέσω του βαπτίσματός Του. Η σωτηρία είναι διαθέσιμη μόνο όταν πιστεύουμε και στα δύο, το βάπτισμα του Ιησού και τον Σταυρό Του. Με άλλα λόγια, μπορούμε να κερδίσουμε την αιώνια ζωή μόνο μέσω του ευαγγελίου του ύδατος και του Πνεύματος. 
Αγαπητοί Χριστιανοί, έχετε ζήσει μέχρι τώρα εξαρτημένοι μόνο από την πίστη στο αίμα του Ιησού; Τότε, σίγουρα, έχετε αμαρτία στην καρδιά σας. Αν αμαρτάνετε, τότε έχετε αμαρτία στην καρδιά σας. Αν νομίζετε πως είστε χωρίς αμαρτία όταν ζείτε σύμφωνα με τον νόμο του Θεού, αυτό είναι μόνο μια αίσθηση που βγαίνει από τα συναισθήματα σας. Αυτή η πεποίθηση δεν είναι σύμφωνη με τον λόγο του Θεού. 
 
 
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΚΟΜΑ ΠΟΛΥ ΑΡΓΑ 
 
Από τι μάς ελευθερώνει η αλήθεια;
Από τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου.

Δεν είναι ακόμα πάρα πολύ αργά. Απλά πιστέψτε στο βάπτισμα του Ιησού και το αίμα Του, και θα περιτμηθείτε στην καρδιά σας και θα ελευθερωθείτε από κάθε αμαρτία. Να γίνεις ελεύθερος από κάθε αμαρτία σημαίνει ότι σώζεσαι με την πίστη στο ευαγγέλιο του βαπτίσματος του Ιησού και του αίματός Του. 
Είστε πρόθυμοι να πιστέψετε στο βάπτισμα του Ιησού και το αίμα Του για τη σωτηρία από τις αμαρτίες σας; Μόλις το πιστέψετε, θα μάθετε πώς είναι η σωτηρία. Θα λάβετε την ειρήνη του νου. Τότε, και μόνο τότε, θα γίνετε δίκαιοι. Όχι μέσω των έργων σας, αλλά μέσω της πίστης σας στον λόγο του Θεού. Αν οποιοσδήποτε από σας πιστεύει ακόμα και εξαρτάται μόνο από το αίμα του Ιησού για σωτηρία, θα επιθυμούσα να σας ωθήσω να πιστέψετε και στα δύο, το βάπτισμα του Ιησού και το αίμα Του. 
Αγαπητοί Χριστιανοί, η πλήρης σωτηρία της ανθρωπότητας από την αμαρτία, εκπληρώθηκε μέσω του ευαγγελίου του βαπτίσματος του Ιησού και του αίματός Του. Το Πνεύμα είναι Θεός. Ο Θεός ήρθε σ’ αυτό τον κόσμο με ανθρώπινη σάρκινη μορφή. 
Ο Θεός είπε μέσω των προφητών ότι πρέπει να επικαλεστούμε το όνομα του Ιησού, επειδή Αυτός θα σώσει τον λαό Του από τις αμαρτίες τους. Ο Θεός είπε, «Ιδού, η παρθένος θέλει συλλάβει και θέλει γεννήσει υιόν, και θέλουσι καλέσει το όνομα αυτού Εμμανουήλ, το οποίον μεθερ-μηνευόμενον είναι, Μεθ' ημών ο Θεός» (Ματθαίος 1:23). 
Ο Θεός ήρθε σ’ αυτό τον κόσμο για να σώσει αμαρτωλούς. Βαφτίστηκε για να αναλάβει όλες τις αμαρτίες του κόσμου και έτσι έσωσε όλους τους αμαρτωλούς. Αυτή είναι η αλήθεια και η σωτηρία του ύδατος και του αίματος. Είμαι εδώ για να σας πω αυτό. Έχουμε σωθεί μόνο από το αίμα του Ιησού; Φυσικά όχι. Έχουμε σωθεί από το βάπτισμα του Ιησού και το αίμα Του στον Σταυρό. 
Υπάρχουν τόσοι πολλοί ψευδοπροφήτες και αιρετικοί σήμερα, που δεν πιστεύουν στο βάπτισμα του Ιησού. Ο Ιησούς είπε, «Και θέλετε γνωρίσει την αλήθειαν, και η αλήθεια θέλει σας ελευθερώσει» (Ιωάννης 8:32). 
Πρέπει να ξέρουμε την αλήθεια. Πρέπει να ξέρουμε γιατί μίλησε ο Ιησούς για το βάπτισμά Του και γιατί πρέπει να πιστέψουμε σ’ αυτό. Πρέπει να ξέρουμε γιατί στην Παλαιά Διαθήκη ο Θεός είπε στον λαό Ισραήλ να περιτμηθούν και γιατί μίλησε για το αίμα του αρνιού του Πάσχα. 
Όταν ξέρουμε μόνο ένα μέρος της ιστορίας, δεν μπορούμε ποτέ να αναγνωρίσουμε την αλήθεια. Ο Ιησούς είπε, «Αληθώς, αληθώς σοι λέγω, αν τις δεν γεννηθή εξ ύδατος και Πνεύματος, δεν δύναται να εισέλθη εις την βασιλείαν του Θεού» (Ιωάννης 3:5). 
 
 
ΒΑΦΤΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ 
 
Πώς μπορούμε να ενωθούμε με τον θάνατο του Χριστού;
Μεταβιβάζοντας όλες τις αμαρτίες μας στον Ιησού μέσω του βαπτίσματός Του.

Η Βίβλος δίνει μαρτυρία στο μυστικό τής σωτηρίας. Είναι από το αίμα του Ιησού μόνο; Όχι. Είναι από το αίμα Του και το βάπτισμά Του μαζί. Ο απόστολος Παύλος μίλησε γι’ αυτό συχνά στο κεφάλαιο 6 της Επιστολής προς Ρωμαίους και πάλι σε πολλές άλλες Επιστολές. 
Διαβάστε στην Επιστολή προς Ρωμαίους 6:3-8. «Ή αγνοείτε ότι όσοι εβαπτίσθημεν εις Χριστόν Ιησούν, εις τον θάνατον αυτού εβαπτίσθημεν; Συνετάφημεν λοιπόν μετ' αυτού διά του βαπτίσματος εις τον θάνατον, ίνα καθώς ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών διά της δόξης του Πατρός, ούτω και ημείς περιπατήσωμεν εις νέαν ζωήν. Διότι αν εγείναμεν σύμφυτοι με αυτόν κατά την ομοιότητα του θανάτου αυτού, θέλομεν είσθαι και κατά την ομοιότητα της αναστάσεως, τούτο γινώσκοντες, ότι ο παλαιός ημών άνθρωπος συνεσταυρώθη, διά να καταργηθή το σώμα της αμαρτίας, ώστε να μη ήμεθα πλέον δούλοι της αμαρτίας· ‎διότι ο αποθανών ηλευθερώθη από της αμαρτίας. Αν δε απεθάνομεν μετά του Χριστού, πιστεύομεν ότι και θέλομεν συζήσει μετ' αυτού».
Ας εξετάσουμε τον στίχο 5. Λέει, «Διότι αν εγείναμεν σύμφυτοι με αυτόν κατά την ομοιότητα του θανάτου αυτού, θέλομεν είσθαι και κατά την ομοιότητα της αναστάσεως». 
Ο θάνατός Του ήταν ο θάνατός μας, επειδή όλες οι αμαρτίες μας μεταβιβάστηκαν σ’ Αυτόν μέσω του βαπτίσματός Του. Έτσι, το βάπτισμα του Ιησού συνδέει το αίμα Του στον Σταυρό με μας. 
Η πίστη μας στο βάπτισμα του Ιησού και το αίμα Του, μας επιτρέπει να ενωθούμε με τον Ιησού. «Ο μισθός τής αμαρτίας είναι θάνατος» (Ρωμαίους 6:23). Επομένως, ο θάνατος του Ιησού στον Σταυρό ήταν ο θάνατός μας. Βαφτίστηκε για να αναλάβει όλες τις αμαρτίες μας. Το να πιστέψεις σ’ αυτή την αλήθεια σημαίνει να ενωθείς με τον Ιησού Χριστό, τον Σωτήρα μας. 
 
 
ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΙΣΤΕΨΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΑΠΛΑ ΣΑΝ ΕΝΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΖΩΗΣ
 
Τι σημαίνει «Είναι πιστός και δίκαιος»;
Σημαίνει ότι ο Ιησούς έπλυνε τις αμαρτίες μας μια για πάντα και σώζει καθέναν που πιστεύει στην αλήθεια. 

Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν στον Ιησού ως ένα θρησκευτικό τρόπο ζωής, έτσι πηγαίνουν στην εκκλησία και κλαίνε προσευχόμενοι και μετανοώντας. Ομολογούν τις αμαρτίες τους και ζητούν συγχώρεση κάθε μέρα. Προσεύχονται, «Ιησού, ξέρω και πιστεύω ότι πέθανες στον Σταυρό για μένα. Ναι, πιστεύω». 
Προφανώς παρανοούν την ακόλουθη περικοπή: «Εάν ομολογώμεν τας αμαρτίας ημών, είναι πιστός και δίκαιος, ώστε να συγχωρήση εις ημάς τας αμαρτίας και καθαρίση ημάς από πάσης αδικίας» (1 Ιωάννου 1:9). Υποστηρίζουν ότι πρέπει να συγχωρούνται για τις αμαρτίες τους κάθε μέρα, μέσω της εξομολόγησης της αμαρτίας. Αλλά η αμαρτία στην ανωτέρω περικοπή δεν σημαίνει τις τετριμμένες καθημερινές ανομίες. Εκείνο που σημαίνει αυτή η περικοπή είναι ότι συγχωρούμαστε για τις αμαρτίες μας μια για πάντα, όταν ομολογούμε ότι δεν έχουμε σωθεί ακόμα. 
«Άρα η πίστις είναι εξ ακοής, η δε ακοή διά του λόγου του Θεού» (Ρωμαίους 10:17). «Και θέλετε γνωρίσει την αλήθειαν, και η αλήθεια θέλει σας ελευθερώσει» (Ιωάννης 8:32). 
Αγαπητοί Χριστιανοί, η αλήθεια είναι σαφής. Αν πιστεύετε ότι ο Ιησούς πέθανε στον Σταυρό χωρίς να αναλάβει όλες τις αμαρτίες μας μέσω του βαπτίσματός Του στον Ιορδάνη, η πίστη σας είναι μάταιη. Αν οποιοσδήποτε Χριστιανός θέλει να σωθεί από όλες τις αμαρτίες του, πρέπει να πιστέψει ότι οι αμαρτίες του μεταβιβάστηκαν στον Ιησού μέσω του βαπτίσματός Του στον Ιορδάνη μια για πάντα, και ότι Εκείνος δέχτηκε την κρίση για όλες τις αμαρτίες μας στον Σταυρό. Με άλλα λόγια, πρέπει να πιστέψουμε και στο βάπτισμα του Ιησού και στο αίμα Του. 
«Και δεν υπάρχει δι' ουδενός άλλου η σωτηρία· ‎διότι ούτε όνομα άλλο είναι υπό τον ουρανόν δεδομένον μεταξύ των ανθρώπων, διά του οποίου πρέπει να σωθώμεν» (Πράξεις 4:12). Ο Ιησούς Χριστός ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μας μέσω του βαπτίσματός Του και έγινε ο Σωτήρας μας. Ο Ιησούς ήρθε εξ ύδατος και αίματος για να μας σώσει από την αιώνια καταδίκη. «Διότι με την καρδίαν πιστεύει τις προς δικαιοσύνην, και με το στόμα γίνεται ομολογία προς σωτηρίαν» (Ρωμαίους 10:10). Είστε αμαρτωλός ή δίκαιος άνθρωπος; 
Στην Επιστολή προς Γαλάτας 3:27 λέει, «Επειδή όσοι εβαπτίσθητε εις Χριστόν, Χριστόν ενεδύθητε». Αυτός ο στίχος μάς λέει την αλήθεια, ότι δηλαδή ο Ιησούς σταυρώθηκε αφού ανέλαβε όλες τις αμαρτίες του κόσμου μέσω του βαπτίσματός Του. Αναστήθηκε από τους νεκρούς μετά από 3 ημέρες και κάθεται τώρα στα δεξιά τού Θεού. Έγινε ο Κύριος της σωτηρίας για όλους όσοι πιστεύουν σ’ Αυτόν. 
Αν ο Ιησούς δεν βαφτιζόταν, αν δεν είχε χύσει αίμα στον Σταυρό για μας, δε θα είχε γίνει ο Σωτήρας μας. Μπορούμε να σωθούμε μόνο όταν πιστεύουμε στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. 
 
 
ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ Ο ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΩΥΣΗ 
 
Γιατί προσπάθησε ο Θεός να σκοτώσει τον Μωυσή στο δρόμο για την Αίγυπτο;
Επειδή δεν είχε κάνει περιτομή στους γιους του.

Πολυαγαπημένοι μου, ακούτε το μυστικό της λύτρωσης όλων των αμαρτιών σας μέσω του ύδατος και του αίματος του Ιησού. Είναι θαυμάσια ευλογία ότι μπορείτε να ακούσετε αυτούς τους λόγους του Θεού. 
Είναι μόνο το αίμα του Ιησού Χριστού; Στα χρόνια της Παλαιάς Διαθήκης, οι άνθρωποι έγιναν απόγονοι του Αβραάμ μέσω της περιτομής και του αίματος του αρνιού του Πάσχα. Τώρα γινόμαστε λαός τού Θεού πιστεύοντας στο βάπτισμα του Ιησού και το αίμα Του. Ο Θεός μάς έχει παρουσιάσει την απόδειξη αυτού στην Παλαιά Διαθήκη μέσω του Μωυσή. 
Για να σώσει τον λαό Ισραήλ, ο Θεός μίλησε στον Μωυσή και του είπε να βγάλει τον λαό Του από την Αίγυπτο. Έτσι ο Μωυσής, με την άδεια του πεθερού του Ιοθόρ, άφησε τη Γη Μαδιάμ και με τη σύζυγο και τους γιους του κατευθυνόταν προς την Αίγυπτο. Όταν έβαλε την οικογένειά του πάνω σε έναν γάιδαρο, ο Κύριος τον συνάντησε στον δρόμο εκεί που είχε στρώσει για να κοιμηθεί, και προσπάθησε να τον σκοτώσει. 
Αλλά η σοφή σύζυγός του Σεπφώρα ήξερε την αιτία. Πήρε μια αιχμηρή πέτρα και έκοψε την ακροποσθία του γιου της και την πέταξε στα πόδια του Μωυσή και είπε, «Βεβαίως νυμφίος αιμάτων είσαι εις εμέ!» Έτσι ο Θεός τον άφησε να συνεχίσει. 
Αυτός ήταν ο τρόπος Του όταν έλεγε ότι θα σκότωνε καθέναν, ακόμα και το γιο του Μωυσή, αν δεν είχε κάνει περιτομή. Στον λαό Ισραήλ η περιτομή ήταν το σημάδι της διαθήκης του Θεού. Ήξεραν ότι ο Θεός θα φόνευε σίγουρα οποιονδήποτε από τον λαό Του, ακόμα και το γιο τού ηγέτη, αν παρέμενε απερίτμητος. Επομένως, για να αποφύγει να φονεύσει το γιο του, ο Θεός προειδοποίησε τον Μωυσή με εκείνο τον τρόπο. 
Η Βίβλος λέει ότι ο λόγος για τον οποίο η Σεπφώρα αφαίρεσε την ακροποσθία του γιου της και την πέταξε στα πόδια του Μωυσή λέγοντας, «Νυμφίος αιμάτων είσαι εις εμέ!» ήταν για να συναινέσει με την απαίτηση του Θεού για την περιτομή (Έξοδος 4:26). 
Καθένας που δεν υπέστη περιτομή μεταξύ των Ισραηλιτών, έπρεπε να αποκοπεί από τον λαό του. Μόνο όσοι είχαν κάνει περιτομή είχαν άδεια να φάνε το κρέας του αρνιού του Πάσχα και να συμμετέχουν στην τελετή ως λαός τού Θεού. 
Ο απόστολος Παύλος ήταν Εβραίος. Του έκαναν περιτομή οκτώ ημέρες μετά τη γέννησή του, σπούδασε κάτω από τον μεγάλο ραβίνο Γαμαλιήλ και κατάλαβε καλά γιατί ο Ιησούς Χριστός βαφτίστηκε στον Ιορδάνη και γιατί έπρεπε να σταυρωθεί. Γι’ αυτό ο απόστολος Παύλος έγραψε για το βάπτισμα του Ιησού σε όλες τις Επιστολές του. 
Ο απόστολος Παύλος μίλησε επίσης συχνά για το αίμα του Ιησού, ως ολοκλήρωση της σωτηρίας μας. Το αίμα ήταν μόνο το τελικό στάδιο της λύτρωσης Του, ενώ η αληθινή πνευματική περιτομή ήταν το βάπτισμα του Ιησού. Δεν υπάρχει λόγος να τονίζουμε το αίμα του Ιησού χωρίς το βάπτισμά Του. 
Ο απόστολος Παύλος μίλησε συχνά για το Σταυρό τού Ιησού άμεσα. Γιατί; Επειδή είναι η τελική απόδειξη της σωτηρίας μας. Αν ο Ιησούς είχε αναλάβει όλες τις αμαρτίες του κόσμου αλλά δεν είχε χύσει αίμα στον Σταυρό για να λάβει την κρίση για λογαριασμό μας, δε θα είχαμε σωθεί πλήρως. Γι’ αυτό ο απόστολος Παύλος μίλησε για το Σταυρό τόσο συχνά. Ο Σταυρός είναι το τελικό βήμα στη σωτηρία μας. 
Αν η αλήθεια της σωτηρίας είχε παραδοθεί σ’ αυτή την γενεά χωρίς διαστρέβλωση, ήδη θα υπήρχαν πολλοί περισσότεροι άνθρωποι χωρίς αμαρτία. Αλλά, δυστυχώς, η αλήθεια έχει χαθεί στη διάρκεια των ετών και πολλοί άνθρωποι ξέρουν μόνο για το Σταυρό, χωρίς να γνωρίζουν την αληθινή έννοια του βαπτίσματός Του. 
Επειδή έχουν πίστη μόνο στο κενό κοχύλι του ευαγγελίου, θα παραμείνουν αμαρτωλοί, ανεξάρτητα από το πόσα χρόνια πιστεύουν θερμά στον Ιησού. Θα είναι ακόμα αμαρτωλοί μετά από 10 χρόνια, ακόμα και μετά από 50 χρόνια θρησκευτικής ζωής. 
 
 
Η ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΜΟΥ 
 
Θεωρεί ο Θεός ως αμαρτωλούς τους δίκαιους;
Όχι. Είναι δίκαιος. Οι δίκαιοι είναι εκείνοι που είναι ελεύθεροι από αμαρτία, έχοντας 
μεταβιβάσει όλες τις αμαρτίες τους στον Ιησού μέσω του βαπτίσματός Του.

Άρχισα να πιστεύω στον Ιησού όταν ήμουν 20 ετών. Πριν από εκείνο τον χρόνο, δεν είχα καμία ιδέα πόση αμαρτία είχα διαπράξει στη ζωή μου, επειδή δεν γνώριζα τον νόμο του Θεού. Είχα ζήσει με τον τρόπο μου, χωρίς να ξέρω τίποτε για τον Θεό ως εκείνο τον χρόνο. 
Ύστερα αρρώστησα. Ήμουν τόσο άρρωστος, που νόμιζα ότι επρόκειτο να πεθάνω. Έτσι, αποφάσισα ότι πρέπει να λυτρωθώ από όλες τις αμαρτίες μου τουλάχιστον πριν τον θάνατό μου. Επειδή είχα ακούσει ότι ο Ιησούς πέθανε για αμαρτωλούς όπως εμένα, αποφάσισα να πιστέψω σ’ Αυτόν. Στην αρχή ήμουν γεμάτος από χαρά και ευγνωμοσύνη. 
Αλλά το συναίσθημα άρχισε να εξασθενεί μετά από λίγο. Ύστερα από μερικά χρόνια, δεν μπορούσα παρά να διαπράττω νέες αμαρτίες κάθε μέρα. Έγινα αμαρτωλός ξανά και ξανά. Μετά από δέκα χρόνια, ήμουν ακόμα αμαρτωλός, πραγματικά χειρότερος αμαρτωλός από πριν. Πίστευα στον Ιησού επί δέκα χρόνια αλλά το γεγονός ότι ήμουν αμαρτωλός δεν άλλαξε ποτέ. Ήμουν ταυτόχρονα και πιστός και αμαρτωλός. 
Ακόμα και αν τραγουδούσα, «♪ Το κλάμα δε θα με σώσει! Αν και το πρόσωπό μου λούστηκε στα δάκρυα, αυτό δεν μπορούσε να καθησυχάσει τους φόβους μου, δεν μπορούσε να πλύνει την αμαρτία των ετών! Το κλάμα δε θα με σώσει! ♪» Έκλαιγα κάθε φορά που αμάρτανα. 
«Αγαπητέ Θεέ, παρακαλώ συγχώρεσέ με γι’ αυτή την αμαρτία. Συγχώρεσέ με αυτή τη φορά, και δε θα ξανακάνω αμαρτία». Όταν αμάρτανα, συνήθιζα να προσεύχομαι επί τρεις ημέρες. Κλειδωνόμουν σε ένα δωμάτιο και προσευχόμουν νηστεύοντας για τρεις ημέρες. Επειδή η συνείδησή μου ήταν τόσο βαριά, έκλαιγα και ζητούσα από τον Θεό συγχώρεση. Μετά από τρεις ημέρες, αισθανόμουν καλύτερα και νόμιζα ότι μπορούσα να γίνω ξανά δεκτός στην παρουσία Του. 
«Πάλι έχω πλύνει τις αμαρτίες μου. Αλληλούια!» Έτσι έβγαινα και ζούσα για λίγο με επιμέλεια. Αλλά σύντομα πάλι αμάρτανα και η απογοήτευσή μου μεγάλωνε. Συνήθιζα να επαναλαμβάνω αυτή τη θλιβερή διαδικασία ξανά και ξανά. Αισθανόμουν τόσο σπουδαίος που πίστευα στον Ιησού στην αρχή, αλλά όσο περισσότερο χρόνο πίστευα, τόσο υψηλότερος γινόταν ο σωρός από τις αμαρτίες μου, που συσσωρεύονταν όπως η σκόνη σε ένα αχρησιμοποίητο δωμάτιο. 
Ύστερα από δέκα χρόνια, είχα γίνει χειρότερος αμαρτωλός από όταν άρχισα. «Γιατί να πιστέψω στον Ιησού τόσο νωρίς στη ζωή μου; Θα ήταν ευκολότερο να πιστέψω στον Ιησού αν είχα περιμένει έως ότου γίνω 80 ετών, λίγο πριν πεθάνω. Τότε θα είχα επίγνωση της αμαρτίας και δε θα ήταν ανάγκη να μετανοώ κάθε μέρα». Νόμιζα ότι πρέπει να ζω σύμφωνα με το θέλημα του Θεού αλλά αυτό ήταν αδύνατο. Αισθανόμουν ότι έχανα το μυαλό μου! 
Άρχισα να ψάχνω και να ζητώ ξανά τον Θεό. Ξόδεψα πολύ χρόνο για να μελετήσω θεολογία αλλά, μετά από μερικά χρόνια, η καρδιά μου έγινε ακόμα πιο άκαρπη. Πριν αρχίσω να διαβάζω βιβλία με θρησκευτικές θεωρίες, συνήθιζα να λέω ότι θα ζούσα όπως ο Άγιος Damien, που δεν κοιμήθηκε ποτέ άνετα σε ζεστό κρεβάτι. Είχα ορκιστεί ότι δε θα επέτρεπα στον εαυτό μου, παρά να είναι αφιερωμένος εντελώς στους φτωχούς. 
Όπως διάβασα για τη ζωή αυτού του Αγίου, ορκίστηκα να ζήσω ακριβώς όπως αυτός. Προσπάθησα να ζήσω μια ασκητική ζωή. Συνήθιζα να γονατίζω σε σκληρά πατώματα τσιμέντου και να προσεύχομαι για ώρες κάθε φορά. Τότε, αισθανόμουν λες και οι προσευχές μου είχαν περισσότερη έννοια και αισθανόμουν καλύτερα για τον εαυτό μου. 
Αλλά μετά από δέκα χρόνια, δεν μπορούσα να αντέξω άλλο. Έτσι προσευχήθηκα στον Θεό. «Αγαπητέ Θεέ στον ουρανό, παρακαλώ σώσε με. Πιστεύω σε Σένα με όλη μου την καρδιά. Ξέρω ότι δε θα άλλαζα την ευλάβειά μου σε Σένα ακόμα και αν κάποιος έβαζε ένα μαχαίρι στο λαιμό μου. Αλλά, παρ’ όλο που πιστεύω σε Σένα με όλη την καρδιά μου, γιατί αισθάνομαι ακόμα αυτό το εσωτερικό κενό; Γιατί αισθάνομαι τόσο απογοητευμένος; Γιατί έγινα χειρότερος αμαρτωλός από πριν; Δεν σκεφτόμουν ποτέ πριν την αμαρτία. Έφτασα να πιστέψω σε Σένα και τώρα αναρωτιέμαι γιατί έχω γίνει πολύ χειρότερος αφ’ ότου πιστεύω σε Σένα. Τι συμβαίνει μ’ εμένα;»
Τότε έμαθα τον λόγο. Είχα πιστέψει στον Θεό, χωρίς να σωθώ από τις αμαρτίες μου. Δεν γνώριζα την αλήθεια εκείνη την περίοδο και αυτό ήταν αρκετό για να με οδηγήσει στην τρέλα. 
Με αμαρτία στην καρδιά μου, πώς μπορούσα να πω στους άλλους για τη λύτρωση της χάρης του Θεού; Πώς μπορούσα να πω σε άλλους να πιστέψουν στον Ιησού; Προσευχήθηκα ξανά και ξανά. «Αγαπητέ Θεέ, σύντομα θα τελειώσω τη Σχολή και θα διοριστώ ως λειτουργός. Αλλά, αν γίνω λειτουργός φορτωμένος με αμαρτία, πώς θα είμαι σε θέση να πω στους αμαρτωλούς για τη λύτρωση; Είμαι ο ίδιος αμαρτωλός και όταν διάβασα τις Επιστολές του αποστόλου Παύλου ανακάλυψα ότι αν κάποιος δεν έχει το Πνεύμα του Χριστού, δεν είναι παιδί τού Θεού. Αλλά, ανεξάρτητα από το πόσο θερμά εγώ ψάχνω, το Πνεύμα δεν υπάρχει μέσα μου. Αισθανόμουν ότι ήταν εκεί στην αρχή, αλλά έχει εξαφανιστεί. Τι συνέβη; Παρακαλώ πες μου γιατί, Κύριε». 
Στην πραγματικότητα, ο λόγος ήταν ότι είχα εξαπατηθεί νομίζοντας ότι ήμουν λυτρωμένος μέσω της απλής πίστης στον Ιησού. Αγωνιούσα γι’ αυτό για πολύ καρό. 
Ο Θεός υποσχέθηκε να παρουσιαστεί σε εκείνους που Τον επιζητούν θερμά. Στο τέλος με συνάντησε με την αλήθειά Του. Ήμουν ακόμα αμαρτωλός για δέκα χρόνια από τότε που άρχισα να πιστεύω στον Ιησού, αλλά όταν έμαθα το μυστικό τού βαπτίσματος του Ιησού και του αίματός Του, όταν ανακάλυψα την έννοια της περιτομής στην Παλαιά Διαθήκη και την πνευματική περιτομή στην Καινή Διαθήκη, όταν αναγνώρισα και πίστεψα στο μυστικό τής σωτηρίας μέσω του βαπτίσματος του Χριστού, όλα τα βάσανά μου τελείωσαν. Η ψυχή μου έγινε τόσο άσπρη όσο το χιόνι. 
Θα συμβεί το ίδιο και σε σας. Αν πιστέψετε στο ευαγγέλιο του βαπτίσματος του Ιησού και του αίματός Του, θα γίνετε επίσης χωρίς αμαρτία. Μπορεί ακόμα να είστε ελλιπείς, αλλά θα είστε δίκαιοι. Όταν δεχθείτε αυτή την αλήθεια στις καρδιές σας και την γνωστοποιείτε στους άλλους, και εκείνοι επίσης θα σωθούν και θα δοξάζουν τον Θεό, φωνάζοντας «Αλληλούια!» 
Θέλω να συγχαρώ όλους τους αδελφούς και τις αδελφές που έχουν λυτρωθεί. Δοξάζω τον Ιησού για τη σωτηρία μας από όλες τις αμαρτίες μας. Αλληλούια! Ευτυχώς είμαστε λυτρωμένοι από όλες τις αμαρτίες μας. 
Είναι τόσο μεγάλη ευλογία, που δεν μπορούμε να εκφράσουμε όλη την ευτυχία μας μόνο με λόγια. Ας πούμε έναν ύμνο όλοι μαζί. «♪ Το όνομά Του έχει γίνει μυστικό, επειδή δεν έχουμε διακηρύξει ακόμα τα μυστικά σε κάθε πλάσμα. Τον απέρριψαν όπως την πέτρα που απορρίπτουν οι οικοδόμοι, αλλά το όνομά Του έγινε στην καρδιά μου πιο πολύτιμο από τα κοσμήματα ♪».
 
 
ΤΟ ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡ ΑΡΚΕΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΣΟΥΝ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΜΑΡΤΩΛΟΥΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΜΑΡΤΙΕΣ 
 
Τι αφαιρεί όλη την αμαρτία από τις καρδιές μας;
Το βάπτισμα του Ιησού.

Ο Ιησούς Χριστός έπλυνε όλες τις αμαρτίες του κόσμου μέσω του βαπτίσματος και του αίματός Του. Μας έκανε πνευματική περιτομή και μας έκανε λαό Του. Είναι ο Θεός των αναγεννημένων. 
Υπάρχει πάντα κρίση για την αμαρτία. Αλλά ο Ιησούς βαφτίστηκε και κρίθηκε στον Σταυρό για να μας σώσει. Μας έσωσε όλους με το αίμα Του και αναστήθηκε μετά από τρεις ημέρες. Ήταν ο Θεός Πατέρας που ανάστησε τον Ιησού από τους νεκρούς. 
Η ζωή τού Ιησού είναι η ζωή μας και το σημάδι ότι είμαστε παιδιά του Θεού. Το βάπτισμά Του πήρε όλες τις αμαρτίες μας και το πολύτιμο αίμα του Ιησού στον Σταυρό είναι η απόδειξη ότι δέχτηκε την κρίση για λογαριασμό μας. 
Αγαπητοί φίλοι, έχετε αυτή την απόδειξη του βαπτίσματος του Ιησού και του αίματός Του στις καρδιές σας; Σας ρωτώ πάλι. Η σωτηρία μας έρχεται μόνο μέσω του αίματος του Ιησού; Όχι. Έρχεται μέσω του βαπτίσματος του Ιησού και του αίματός Του μαζί. 
 
 
ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΣ;
 
Ποιος είναι αιρετικός;
Εκείνος που καταδικάζει τον εαυτό του μη μπορώντας να πιστέψει στο βάπτισμα του Ιησού.

Αγαπητοί φίλοι, είστε ακόμα αμαρτωλοί, παρ’ ό,τι ομολογείτε την πίστη σας στον Ιησού κάθε μέρα της ζωής σας; Αν είστε αμαρτωλοί παρ’ όλο που πιστεύετε στον Ιησού, τότε είστε αιρετικοί. Αίρεση είναι η απιστία στην αλήθεια του Θεού. Στο Τίτος 3:10-11 γίνεται λόγος για την αίρεση, «Αιρετικόν άνθρωπον μετά μίαν και δευτέραν νουθεσίαν παραιτού, εξεύρων ότι διεφθάρη ο τοιούτος και αμαρτάνει, ων αυτοκατάκριτος». 
Ένας αυτοκατάκριτος λέει, «Αγαπητέ Θεέ! Είμαι αμαρτωλός. Πιστεύω σε Σένα, αλλά είμαι ακόμα αμαρτωλός. Αδιάφορο τι λέει ο καθένας, εγώ είμαι αμαρτωλός και ξέρω ότι αυτή είναι η αλήθεια». 
Ο Θεός λέει σ’ αυτό τον άνθρωπο, «Είσαι ακόμα αμαρτωλός και όχι παιδί μου; Τότε είσαι αιρετικός και θα ριχτείς στη φωτιά του άδη». 
Αν πιστεύετε στον Ιησού χωρίς πίστη στο ευαγγέλιο του βαπτίσματος του Ιησού στην καρδιά σας, αν καταδικάζετε τον εαυτό σας ως αμαρτωλό και ομολογείτε στον Θεό ότι το πνεύμα σας είναι με αμαρτία, τότε είστε αιρετικός απέναντι στον Θεό. 
 
 
ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΛΗΘΙΝΟΙ ΠΙΣΤΟΙ;
 
Ποια είναι η μαρτυρία του Θεού για τη σωτηρία;
Το ύδωρ, το αίμα και το Πνεύμα.

Όλοι όσοι πιστεύουν στο ευαγγέλιο του βαπτίσματος του Ιησού και του αίματός Του, όλοι όσοι έχουν γίνει λαός τού Θεού, και όλοι όσοι έχουν πλύνει τις αμαρτίες τους, είναι οι δίκαιοι. Πώς μπορείτε να είστε ακόμα αμαρτωλός ενώ πιστεύετε στον Ιησού; Ένας αμαρτωλός δεν μπορεί να μπει στη Βασίλεια του Θεού. 
Εκείνοι που έγιναν δίκαιοι πιστεύοντας στον Ιησού, έχουν τη μαρτυρία του Θεού στις καρδιές τους. Η μαρτυρία είναι το βάπτισμα του Ιησού και το αίμα Του. Αυτό το έργο της σωτηρίας είναι αυτό που έκανε ο Ιησούς Χριστός σ’ αυτό τον κόσμο. 
Επομένως, καθένας που αρνείται να πιστέψει στο ευαγγέλιο του βαπτίσματος, μέσω του οποίου ο Ιησούς ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μας, θα αποκοπεί από τον Θεό. 
Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές στην πίστη, δέχεστε εσείς στις καρδιές σας το ευαγγέλιο ότι η σωτηρία των αμαρτωλών δεν είναι μόνο από το αίμα του Ιησού, αλλά και εκ του ύδατος που είναι το βάπτισμα του Ιησού; 
Όποιος πιστεύει στο έργο που έκανε ο Ιησούς σ’ αυτό τον κόσμο, και δέχεται το ύδωρ, το αίμα και το Πνεύμα, θα σωθεί από όλη την αμαρτία. Αυτή είναι η αλήθεια και η σοφία του ευαγγελίου του ύδατος, του αίματος και του Πνεύματος. 
Ο Ιησούς μάς καθάρισε εντελώς από όλη την αμαρτία μέσω του βαπτίσματός Του, έτσι ώστε όλη η ανθρωπότητα να μπορεί να σωθεί μέσω Αυτού. Τώρα, αν πιστεύετε αληθινά στον Ιησού, δεν υπάρχει κανένας τρόπος για σας να είστε αμαρτωλός. 
Ο Ιησούς μάς ανάστησε από τους νεκρούς. Έσωσε όλες τις ψυχές που είχαν παρασυρθεί και ήταν μακριά από τον Θεό εξαιτίας της πλάνης του Διαβόλου. Ο Ιησούς θέλει να βρει όλες τις χαμένες ψυχές. Ο Θεός εργάζεται μέσω του Ιησού με το ευαγγέλιο του ύδατος, του αίματος και του Πνεύματος. Μας έχει καλέσει και μπορούμε τώρα να λυτρωθούμε και να σωθούμε από Αυτόν. 
Πιστεύετε σ’ αυτή την βαθύτατη αλήθεια; Σας λέω ότι η σωτηρία δεν είναι μόνο από το αίμα αλλά και από το βάπτισμα του Ιησού και από το αίμα Του στον Σταυρό. Εκείνοι που λένε ότι έχουν σωθεί μόνο από το αίμα, πρέπει να αναγνωρίσουν ότι έχουν αμαρτία στις καρδιές τους. 
Όλοι εμείς νομίζαμε ότι ήταν αρκετό για τη σωτηρία μας να πιστεύουμε στο αίμα του Ιησού. Έτσι νομίζαμε πριν, αλλά τώρα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτό δεν είναι αρκετό. Έχουμε σωθεί και είμαστε αναγεννημένοι πιστεύοντας στον Ιησού Χριστό, ο οποίος ήρθε από το ύδωρ, το αίμα και το Πνεύμα. 
Κάθε αμαρτωλός μπορεί να αναγεννηθεί πιστεύοντας στο βάπτισμα του Ιησού και το αίμα Του (1 Ιωάννου 5:5-10). 
Ας δοξάσουμε τον Θεό. Αλληλούια!