Κηρύγματα

Θέμα 5: Η Σωστή Εξομολόγηση της Αμαρτίας

[5-1] (1 Ιωάννου 1:9) Πώς να Κάνετε μια Αληθινή και Σωστή Εξομολόγηση Αμαρτίας

(1 Ιωάννου 1:9)
«Εάν ομολογώμεν τας αμαρτίας ημών, είναι πιστός και δίκαιος, ώστε να συγχωρήση εις ημάς τας αμαρτίας και καθαρίση ημάς από πάσης αδικίας». 
 
 
ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΣΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ 
 
Μπορούμε να μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών μόνο με το ευαγγέλιο του αίματος;
Ποτέ. Πρέπει να πιστέψουμε στο πλήρες ευαγγέλιο (το ευαγγέλιο του ύδατος και 
του Πνεύματος).

Το χωρίο 1 Ιωάννου 1:9 ισχύει μόνο για τους δίκαιους. Αν ένας αμαρτωλός που δεν λυτρώθηκε ακόμα, προσπαθούσε να εξιλεώσει τις καθημερινές αμαρτίες του σύμφωνα με τους λόγους αυτής της περικοπής και ομολογούσε τις αδικίες του, οι αμαρτίες του δε θα εξιλεώνονταν. Βλέπετε τι λέω εδώ; Αυτή η περικοπή δεν ισχύει για τους αμαρτωλούς που δεν είναι αναγεννημένοι. 
Υπάρχουν πολλοί σ’ αυτό τον κόσμο που δεν έχουν αναγεννηθεί ακόμα, αλλά παίρνουν αυτή την περικοπή από το 1ο κεφάλαιο της 1 Ιωάννου και προσεύχονται και μετανοούν για τις αμαρτίες τους, ελπίζοντας για συγχώρεση. 
Αλλά μπορεί ένας που δεν έχει αναγεννηθεί, να λυτρωθεί εντελώς από τις αμαρτίες του, μέσω προσευχών εξομολόγησης; Αυτό είναι ένα σημαντικό σημείο που πρέπει να εξετάσουμε και να διευκρινίσουμε πριν προχωρήσουμε. 
Πριν διαβάσετε την 1 Ιωάννου, πρέπει να ξεκαθαρίσετε αν ο απόστολος Ιωάννης ήταν δίκαιος άνθρωπος ή αμαρτωλός. Επιτρέψτε μου να σας ρωτήσω την ακόλουθη ερώτηση. Ήταν ο απόστολος Ιωάννης δίκαιος άνθρωπος, που αναγεννήθηκε με την πίστη στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, ή ήταν αμαρτωλός; 
Αν πείτε ότι ο απόστολος Ιωάννης ήταν αμαρτωλός, σύμφωνα με τη Βίβλο δεν είστε ακριβείς στην πεποίθησή σας. Αν ο απόστολος Ιωάννης ήταν δίκαιος άνθρωπος, που αναγεννήθηκε όταν πίστεψε στον Ιησού, γίνεται σαφές ότι η πίστη του ήταν διαφορετική από τη δική σας. Πρέπει να έχετε την ίδια πίστη με τον απόστολο Ιωάννη. 
Επιτρέψτε μου να σας κάνω μια άλλη ερώτηση. Ο απόστολος Ιωάννης έγραψε τις επιστολές του σε δίκαιους ή σε αμαρτωλούς; Ο απόστολος Ιωάννης έγραψε τις επιστολές σε δίκαιους. 
Επομένως, αν οι αμαρτωλοί που δεν είναι αναγεννημένοι, ανέφεραν τους λόγους της 1 Ιωάννου 1:8-9 και τις εφάρμοζαν στους εαυτούς τους, αυτό θα ήταν λάθος. Αν θέλετε να γίνετε δίκαιοι, ομολογήστε τις αμαρτίες σας ενώπιον του Θεού και πιστέψτε στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Τότε ο Κύριος θα πλύνει όλες τις αμαρτίες σας με το ευαγγέλιο που έχει καθαρίσει ήδη τις αμαρτίες του κόσμου. 
Η πίστη του απόστολου Ιωάννη είναι ως εξής. Στο κεφάλαιο 5 της 1 Ιωάννου λέει ότι είχε την πίστη «στο ύδωρ, το αίμα και το Πνεύμα». Πιστεύετε στον Ιησού Χριστό που ήρθε εξ ύδατος, αίματος και Πνεύματος; Πιστεύετε μόνο στον Ιησού που ήρθε από το Σταυρό, ή από το βάπτισμά Του, το αίμα Του και το Πνεύμα; 
Μπορείτε να μπείτε στη Βασιλεία των Ουρανών πιστεύοντας μόνο στο ευαγγέλιο του αίματος; Αν η πίστη σας είναι μόνο στο ευαγγέλιο του αίματος στον Σταυρό, ξέρετε μόνο το μισό ευαγγέλιο. Αν πιστεύετε μόνο στο αίμα στον Σταυρό, χωρίς καμία αμφιβολία προσεύχεστε για συγχώρεση κάθε μέρα. Πιθανότατα νομίζετε ότι οι αμαρτίες σας μπορούν να πλυθούν απλά μέσω προσευχών μετάνοιας. 
Αλλά μπορούν οι αμαρτίες σας να πλυθούν όταν πιστεύετε μόνο στο αίμα στον Σταυρό, μετανοείτε και προσεύχεστε για τη συγχώρεση των καθημερινών αμαρτιών σας; Αν είστε ένας από αυτούς τους ανθρώπους, τότε οι αμαρτίες σας θα παραμείνουν στην καρδιά σας, επειδή κανένας δεν μπορεί να πλύνει τις αμαρτίες του μόνο μέσω της πίστης στο αίμα στον Σταυρό ή με καθημερινές προσευχές μετάνοιας. Αν είστε ένας από αυτούς τους ανθρώπους, τότε δεν ξέρετε ακόμα το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος και η πίστη σας είναι ελλιπής. 
Ο απόστολος Ιωάννης αναγεννήθηκε επειδή πίστεψε στο ευαγγέλιο του ύδατος και του αίματος και του Πνεύματος. Αλλά εσείς πιστεύετε μόνο στο αίμα στον Σταυρό. Όταν δεν έχετε οι ίδιοι σαφή ιδέα του ευαγγελίου, πώς μπορείτε να οδηγήσετε άλλους στη σωτηρία; Δεν είστε οι ίδιοι αναγεννημένοι αλλά προσπαθείτε να εξιλεώσετε τις αμαρτίες σας μέσω προσευχών μετάνοιας. Αυτό δε θα λειτουργήσει ποτέ. 
Ανεξάρτητα από το πόσο σκληρά προσεύχεται ο άνθρωπος και μετανοεί, οι αμαρτίες του δεν μπορούν να πλυθούν από την καρδιά του. Αν αισθάνεστε μερικές φορές ότι οι αμαρτίες σας έχουν πλυθεί, αυτό είναι μόνο στη φαντασία σας και τη δύναμη των συναισθημάτων σας. Αν προσεύχεστε και μετανοείτε, ίσως μπορείτε να αισθανθείτε αναζωογονημένοι για μια ημέρα ή παραπάνω. Αλλά δεν μπορείτε ποτέ να γίνετε χωρίς αμαρτίες με αυτό τον τρόπο. 
Οι αμαρτωλοί προσεύχονται και μετανοούν, ελπίζοντας να σωθούν από τις αμαρτίες τους. Γι’ αυτό εξακολουθούν να είναι αμαρτωλοί ακόμα και αν έχουν πιστέψει στον Ιησού για πολύ καιρό πριν. Δεν ξέρουν το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Αν πιστεύετε στον Ιησού αλλά δεν έχετε αναγεννηθεί ακόμα, είστε ένας από αυτούς τους ανθρώπους. Αν προσπαθείτε να εξιλεώσετε τις αμαρτίες σας παρακαλώντας και μετανοώντας κάθε μέρα, αυτή είναι μια σαφής μαρτυρία ότι δεν έχετε αναγεννηθεί ακόμα. Πρέπει να ξεκαθαρίσετε αν θα πιστέψετε στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, όπως ο απόστολος Ιωάννης, ή θα στηρίξετε την πίστη σας στις σκέψεις και τα συναισθήματά σας. Το ένα είναι η σαφής αλήθεια, και το άλλο είναι ψέμα. 
Το αληθινό ευαγγέλιο σύμφωνα με τη Βίβλο, είναι ότι ο Ιησούς βαφτίστηκε και αφαίρεσε τις αμαρτίες του κόσμου μια για πάντα, και έλαβε την κρίση για όλους τους αμαρτωλούς στον Σταυρό. Αν ο άνθρωπος πιστέψει στο βάπτισμα του Ιησού και τον θάνατό Του στον Σταυρό, θα σωθεί αμέσως από όλες τις αμαρτίες του. Διαφορετικά, αν ο άνθρωπος προσπαθεί να πλύνει τις ανομίες του με προσευχές μετάνοιας, δε θα γίνει ποτέ χωρίς αμαρτίες. Νομίζετε ότι μπορείτε να θυμηθείτε όλες τις καθημερινές αμαρτίες σας; Μήπως ο Θεός φροντίζει τις αμαρτίες για τις οποίες δεν έχετε μετανοήσει; Είναι οι προσευχές μετάνοιας σαφής λύση στο πρόβλημα των καθημερινών αμαρτιών; Η μόνη απάντηση σ’ αυτή την ερώτηση είναι όχι. 
 
 
ΑΛΗΘΙΝΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΚΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 
Ποια είναι τα όρια της εξομολόγησης και των καλών έργων;
Αν και έχουμε εξομολογηθεί τις αμαρτίες μας σε όλη τη ζωή μας, δεν μπορούμε να σωθούμε απλά εξομολογούμενοι τις παραβάσεις μας και κάνοντας καλές πράξεις.

Μετάνοια στη Βίβλο σημαίνει μετακίνηση από τη λανθασμένη πίστη προς την αληθινή πίστη, και για τους δίκαιους σημαίνει αναγνώριση του λάθους και επιστροφή στο φως του ευαγγελίου. 
Αν είστε τώρα αμαρτωλός, πρέπει να κάνετε μια εξομολόγηση όπως αυτή. «Αγαπητέ Θεέ, έχω αμαρτήσει και αξίζω να σταλώ στον άδη. Αλλά θέλω πολύ να σωθώ από τις αμαρτίες μου. Παρακαλώ σώσε με από όλες τις αμαρτίες μου. Δεν έχω αναγεννηθεί ακόμα και ξέρω ότι προορίζομαι για τον άδη». Αυτή είναι μια σωστή εξομολόγηση. 
Τότε ποιο είδος εξομολόγησης πρέπει να κάνει ένας αναγεννημένος; «Αγαπητέ Θεέ, έχω διαπράξει την αμαρτία να παρασύρομαι από τη σάρκα μου. Πιστεύω ότι ο Ιησούς βαφτίστηκε από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή και με έσωσε από όλες τις αμαρτίες μου, ακόμα και τις αμαρτίες που μόλις έπραξα, ενώ εγώ θα έπρεπε να πεθάνω για τις αμαρτίες μου. Ευχαριστώ τον Κύριο που με έχει σώσει με το ύδωρ και το αίμα». Οι εξομολογήσεις του αναγεννημένου και εκείνες των μη αναγεννημένων είναι διαφορετικές. 
Πρέπει όλοι να έχουμε την ίδια πίστη με τον απόστολο Ιωάννη. Αν προσπαθήσετε να κρύψετε τις αμαρτίες σας πίσω από την εξομολόγηση που είναι για τους δίκαιους, τότε δε θα σωθείτε ποτέ από τον θάνατο, που είναι ο μισθός τής αμαρτίας. 
Όλοι οι αμαρτωλοί που δεν είναι αναγεννημένοι, πρέπει να σταματήσουν να κρύβονται πίσω από τις προσευχές της εξομολόγησης και να αρχίσουν να πιστεύουν στο αληθινό ευαγγέλιο του ύδατος και του αίματος και του Πνεύματος. Πρέπει να μάθουν την πίστη του απόστολου Ιωάννη και με αυτόν τον τρόπο να κερδίσουν τη σωτηρία. 
Οι αμαρτωλοί δεν συνειδητοποιούν πόσο φοβερή θα είναι η κρίση για τις αμαρτίες τους. Η πιο φοβερή αμαρτία απέναντι στον Θεό, είναι να μην πιστέψεις στο ευαγγέλιο της αναγέννησης εξ ύδατος και Πνεύματος. 
Όλοι όσοι πιστεύουν στον Ιησού αλλά δεν έχουν αναγεννηθεί ακόμα, πρέπει να εξομολογηθούν ενώπιον του Θεού, «Κύριε, είμαι ένας αμαρτωλός που πρέπει να ριχτεί στη φωτιά του άδη», ενώ απέχουν από του να λένε, «Κύριε, πλύνε τις αμαρτίες μου». Όταν ένας αμαρτωλός δέχεται στην καρδιά του το ευαγγέλιο, ότι ο Ιησούς τον έσωσε μέσω του βαπτίσματός Του στον Ιορδάνη και το αίμα Του στον Σταυρό, μπορεί να ελευθερωθεί από όλες τις αμαρτίες του. Αυτό είναι το είδος της εξομολόγησης που πρέπει να κάνει ένας αμαρτωλός για να σωθεί από όλες τις αμαρτίες του ενώπιον του Θεού. 
Ένας αμαρτωλός πρέπει να εξομολογηθεί μόνο ότι δεν έχει αναγεννηθεί ακόμα και να πιστέψει στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Τότε θα σωθεί αμέσως. Με το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, η σωτηρία όλων των αμαρτωλών είναι ολοκληρωμένη. «Και δεν υπάρχει δι' ουδενός άλλου η σωτηρία· ‎διότι ούτε όνομα άλλο είναι υπό τον ουρανόν δεδομένον μεταξύ των ανθρώπων, διά του οποίου πρέπει να σωθώμεν» (Πράξεις 4:12). Ο Θεός έσωσε όλους τους αμαρτωλούς από τις αμαρτίες τους με το βάπτισμα του Υιού Του από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή και τον θάνατό Του στον Σταυρό. 
Ο Κύριος έπλυνε τις αμαρτίες που διαπράττουν οι άνθρωποι με τη σάρκα τους και τις καρδιές τους, από τη γέννησή τους ως τον θάνατό τους. Πρέπει να πιστέψουμε στο αληθινό ευαγγέλιο για να σωθούμε. Είναι ο μόνος τρόπος που μπορούμε να ελευθερωθούμε από όλες τις αμαρτίες μας και να γίνουμε αληθινά άγιοι. Μπορούμε να γίνουμε δίκαιοι μια για πάντα, όταν πιστεύουμε στο αληθινό ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. 
Ο Ιησούς βαφτίστηκε, αφαίρεσε τις αμαρτίες του κόσμου, πλήρωσε γι’ αυτές στον Σταυρό με τη ζωή Του, αναστήθηκε μετά από τρεις ημέρες και κάθεται τώρα στα δεξιά τού Θεού. Αυτή είναι η τελική αλήθεια. 
Πρέπει όλοι να κάνουμε αυτή την εξομολόγηση. «Κύριε, δεν μπορώ παρά να αμαρτάνω ως την ημέρα που θα πεθάνω. Γεννήθηκα αμαρτωλός από τη μήτρα της μητέρας μου, και εξαιτίας όλων των αμαρτιών που έχω διαπράξει, πρέπει να ριχτώ στην φωτιά του άδη. Γι’ αυτό τον λόγο θέλω να πιστέψω στον Ιησού, ο οποίος ήρθε από το ύδωρ, το αίμα και το Πνεύμα, και έγινε ο Σωτήρας μου». 
Όπως γράφει στο κεφάλαιο 3 του Ματθαίου, ο Ιησούς αφαίρεσε τις αμαρτίες του κόσμου, συμπεριλαμβανομένων όλων των αμαρτιών που διαπράττουμε μέχρι την ημέρα που πεθαίνουμε, όταν βαφτίστηκε στον Ιορδάνη ποταμό. «Θέλετε γνωρίσει την αλήθειαν, και η αλήθεια θέλει σας ελευθερώσει» (Ιωάννης 8:32). 
Αν ο Ιησούς μάς έσωσε μόνο από την προπατορική αμαρτία και μας είπε να λύσουμε μόνοι το πρόβλημα των αμαρτιών μας, θα ήμασταν σε σταθερή αγωνία. Αλλά ο Ιησούς μάς ελευθέρωσε από όλες τις αμαρτίες μας με το βάπτισμα και το αίμα Του. Γιατί πρέπει να ανησυχούμε; Όταν πιστεύουμε στο βάπτισμα του Ιησού και το αίμα Του στον Σταυρό, και ευχαριστούμε τον Κύριο, το Πνεύμα κατοικεί στις καρδιές μας. 
Πιστεύετε στον Ιησού; Πιστεύετε ότι το Πνεύμα κατοικεί μέσα σας; Όλες οι αμαρτίες σας μεταβιβάστηκαν στον Ιησού όταν πήρε την αμαρτία του κόσμου με το βάπτισμά Του. Κρίθηκε αργότερα για τις αμαρτίες μας στον Σταυρό, ελευθερώνοντάς μας από την αιώνια καταδίκη. Αυτό είναι το αληθινό ευαγγέλιο. 
 
 
Η ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 
 
Ποια είναι η αληθινή εξομολόγηση των δικαίων;
Να εξομολογηθούν ότι αμαρτάνουν κάθε μέρα αλλά να έχουν πίστη ότι ο Ιησούς έπλυνε τις καθημερινές τους αμαρτίες πριν σχεδόν 2000 χρόνια.

Στην 1 Ιωάννου 1:9 λέει, «Εάν ομολογώμεν τας αμαρτίας ημών, είναι πιστός και δίκαιος, ώστε να συγχωρήση εις ημάς τας αμαρτίας και καθαρίση ημάς από πάσης αδικίας». Αυτό σημαίνει ότι ένας άνθρωπος που αποφασίζει να πιστέψει στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, πρέπει να εξομολογηθεί τις αμαρτίες του, λέγοντας, «Κύριε. δεν μπορώ παρά να αμαρτάνω σε όλη τη ζωή μου αλλά ξέρω ότι δεν μπορώ να σωθώ από όλες τις αμαρτίες μου μέσω των προσευχών για συγχώρεση. Πιστεύω ότι ο μισθός τής αμαρτίας είναι θάνατος, και τίποτε εκτός από το βάπτισμα του Ιησού και τη σταύρωσή Του δε θα μπορούσε να πλύνει όλες τις αμαρτίες μου. Ομολογώ ότι αμάρτησα σήμερα αλλά πιστεύω ότι ο Ιησούς έπλυνε ήδη στον Ιορδάνη την αμαρτία που διέπραξα σήμερα πριν από 2.000 χρόνια». Αν προσευχηθεί με αυτό τον τρόπο, το πρόβλημα των αμαρτιών στη συνείδησή του θα λυθεί αμέσως. 
Εκείνοι που είναι ήδη αναγεννημένοι, πρέπει να ομολογήσουν μόνο τις αμαρτίες τους. Απλά επιβεβαιώνουν ότι ο Ιησούς έχει πλύνει ήδη οποιεσδήποτε αμαρτίες διαπράττουν. Επειδή ο Ιησούς βαφτίστηκε και πέθανε για τους αμαρτωλούς 2.000 χρόνια πριν, ανεξάρτητα από το πόσο αδύναμοι είναι, όλες οι αμαρτίες τους πλύθηκαν εντελώς. 
Το κείμενο που έχουμε διαβάσει σήμερα, είναι πολύ καλό για τους δίκαιους. Αλλά αν ένας αμαρτωλός πάρει αυτό τον στίχο και τον χρησιμοποιήσει με λανθασμένο τρόπο, θα καταλήξει στον άδη. Εν τούτοις, αυτή είναι μια από τις πιο συχνά κακοποιημένες περικοπές τής Βίβλου. Έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη παρανόηση μεταξύ των Χριστιανών. 
Υπάρχει ένα ρητό που λέει ότι ένας ανόητος γιατρός μπορεί να σκοτώσει τους ασθενείς του. Όταν ένας ανόητος γιατρός προσπαθεί να κάνει περισσότερο απ’ ό,τι είναι ικανός, μπορεί να σκοτώσει τον ασθενή του. 
Είναι κανόνας της ζωής, ότι ο άνθρωπος πρέπει να εκπαιδευθεί καλά και να γίνει πεπειραμένος για να εκτελέσει καλά τα καθήκοντά του. Συμβαίνει το ίδιο στον κόσμο της πίστης. Εκείνοι που διδάσκουν τον λόγο του Θεού, πρέπει να μεταβιβάσουν την αλήθεια όπως είναι γραμμένη, και ακριβώς και σαφώς, και εκείνοι που μαθαίνουν από αυτούς, πρέπει να έχουν πίστη σ’ αυτό που διδάχτηκαν. 
Αν οι ιεροκήρυκες διδάξουν στους οπαδούς τους λανθασμένα δόγματα, ή αν οι πιστοί μάθουν τη Βίβλο όχι σωστά, αυτό θα οδηγήσει και τους δύο στην κρίση και στον άδη. Μόνο ο αναγεννημένος μπορεί να διδάξει τη Βίβλο σωστά. Ακόμα και η καλή ιατρική μπορεί να σκοτώσει τους ασθενείς αν δεν γίνει σωστά, και συμβαίνει το ίδιο με τη διδασκαλία και την εκμάθηση του λόγου του Θεού. Είναι τόσο ουσιαστικό, όσο η φωτιά στη ζωή μας. Αλλά, όπως ακριβώς η φωτιά θα έφερνε καταστροφή αν ήταν στα χέρια των παιδιών, ο λόγος του Θεού μπορεί να φέρει φοβερή καταστροφή σε λανθασμένα χέρια. 
Πρέπει να διακρίνουμε τη διαφορά μεταξύ της εξομολόγησης του δίκαιου και αυτής των αμαρτωλών. Το 1 Ιωάννου 1:9 είναι για τους δίκαιους. Όταν ένας δίκαιος άνθρωπος εξομολογείται τις αμαρτίες του ενώπιον του Κυρίου με πίστη, ελευθερώνεται από αυτές επειδή ο Ιησούς έπλυνε ήδη όλη την αμαρτία περίπου 2.000 χρόνια πριν. 
Είναι λάθος για τους αμαρτωλούς να πιστεύουν ότι οι αμαρτίες τους πλένονται κάθε φορά που προσεύχονται για συγχώρεση. Όταν κάποιος δεν είναι αναγεννημένος, μπορούν οι αμαρτίες του να πλυθούν απλά με την εξομολόγηση; 
Ο Θεός είναι δίκαιος. Έστειλε τον μονογενή Υιό Του σ’ αυτό τον κόσμο, για να αφαιρέσει τις αμαρτίες του κόσμου μέσω του βαπτίσματός Του και να σώσει όλους όσοι πιστεύουν στο νερό του βαπτίσματός Του και το αίμα Του στον Σταυρό. Επομένως, όταν εξομολογείται ένας δίκαιος άνθρωπος τις αμαρτίες του, ο Θεός τού λέει ότι ο Ιησούς πήρε ήδη όλη την αμαρτία περίπου 2.000 χρόνια πριν. Έτσι επιβεβαιώνει ότι ο ίδιος δεν έχει καμία αμαρτία, ακόμα και αν η σάρκα του εξακολουθεί να αμαρτάνει.