Κηρύγματα

Θέμα 6: Αιρετικοί

[6-1] (Ησαΐας 28:13-14) Ψευδο-Χριστιανοί και Αιρετικοί μέσα στο Χριστιανισμό

(Ησαΐας 28:13-14)
«Και ο λόγος του Κυρίου θέλει είσθαι προς αυτούς διδασκαλία επί διδασκαλίαν, διδασκαλία επί διδασκαλίαν, στίχος επί στίχον, στίχος επί στίχον, ολίγον εδώ, ολίγον εκεί· ‎διά να περιπατήσωσι και να προσκόπτωσιν εις τα οπίσω και να συντριφθώσι και να παγιδευθώσι και να πιασθώσι. Διά τούτο ακούσατε τον λόγον του Κυρίου, άνθρωποι χλευασταί, οι οδηγούντες τούτον τον λαόν τον εν Ιερουσαλήμ».
 
 
ΒΙΒΛΙΚΗ ΑΙΡΕΣΗ
 
Πώς ορίζει η Βίβλος τη λέξη «αιρετικός»;
Η Βίβλος ορίζει ως αιρετικό κάποιον που έχει αμαρτία στην καρδιά του ακόμη κι αν πιστεύει στον Ιησού.

Υπάρχουν πολλοί ψευδο-δημοσιογράφοι αυτές τις μέρες, ειδικά στις αναπτυσσόμενες χώρες. Είναι αυτοί που προσποιούνται ότι είναι δημοσιογράφοι αλλά συνήθως αποσπούν χρήματα από τα θύματά τους, απειλώντας ότι θα δημοσιεύσουν κάτι που αυτά έχουν κάνει. Ψευδό- σημαίνει ψεύτικο, κάτι που μοιάζει γνήσιο αλλά δεν είναι το γνήσιο. Με άλλα λόγια, αναφέρεται σε κάτι που το εξωτερικό του είναι εντελώς διαφορετικό από το εσωτερικό του. 
Οι λέξεις «αιρετικός» και «ψευδο-» χρησιμοποιούνται αρκετά συχνά, ειδικά στις Χριστιανικές εκκλησίες. 
Αλλά υπάρχουν λίγοι ευδιάκριτοι ορισμοί για το τι είναι αιρετικός και τι πρέπει να ονομαστεί «ψευδο-». Επίσης δεν υπάρχουν πολλοί που διδάσκουν αυτές τις έννοιες σε απόλυτη συμφωνία με τη Βίβλο. 
Κάτω από αυτές τις περιστάσεις, αισθάνομαι υποχρεωμένος να αποκαλύψω τι ορίζει η Βίβλος ως «αίρεση» και να ρίξω λίγο φως στο θέμα. Θέλω επίσης να επισημάνω μερικά παραδείγματα αίρεσης στην καθημερινή ζωή και έτσι να σκεφτούμε γι’ αυτή μαζί. Καθένας που πιστεύει στον Θεό πρέπει να σκεφτεί για την αίρεση τουλάχιστον μια φορά στη ζωή του. 
Η περικοπή Τίτος 3:10-11 προσδιορίζει έναν αιρετικό ως σχισματικό άνθρωπο που είναι διεστραμμένος και που καταδικάζει τον εαυτό του ως αμαρτωλό. Αιρετικός είναι κάποιος που καταδικάζει τον εαυτό του ως αμαρτωλό. Γι’ αυτό όσοι πιστεύουν στον Ιησού αλλά έχουν αμαρτία στις καρδιές τους, είναι αιρετικοί απέναντι στον Θεό. 
Ο Ιησούς πήρε επάνω Του όλες τις αμαρτίες μέσω του βαπτίσματός Του. Αλλά οι αιρετικοί αρνούνται να πιστέψουν στο αληθινό ευαγγέλιο που φέρνει τη σωτηρία στους αμαρτωλούς και έτσι καταδικάζουν τους εαυτούς τους να ενωθούν με τις τάξεις των αμαρτωλών. 
Εσύ είσαι αιρετικός; Πρέπει να σκεφτούμε γι’ αυτό αν θέλουμε να ζήσουμε μια σωστή ζωή πίστης. 
Δεν καταδικάζετε εσείς τον εαυτό σας ως αμαρτωλό, παρ’ όλο που πιστεύετε στον Ιησού, αν δεν έχετε ακούσει ακόμα το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος; Αν θεωρείτε τον εαυτό σας ως αμαρτωλό, τότε προσφέρετε κακή υπηρεσία στον Ιησού, μειώνοντας την τέλεια σωτηρία Του και το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. 
Όταν ονομάζει κάποιος τον εαυτό του αμαρτωλό απέναντι στον Θεό, σημαίνει ότι αναγνωρίζει ότι δεν είναι παιδί του Θεού. Εκείνοι που ομολογούν στον Ιησού, «Κύριε, είμαι αμαρτωλός», πρέπει να επανεξετάσουν την πίστη τους. 
Πώς μπορείτε να πιστεύετε στον Ιησού και να υποστηρίζετε ακόμα ότι είστε αμαρτωλός, ενώ ο Ιησούς ανέλαβε όλες τις αμαρτίες του κόσμου και σας έσωσε εντελώς από την αιώνια καταδίκη; Πώς μπορείτε να αρνείστε το δώρο της σωτηρίας Του και να θεωρείτε τον εαυτό σας ως αμαρτωλό ενώ ο Ιησούς ανέλαβε όλες τις αμαρτίες σας μέσω του βαπτίσματός Του και κρίθηκε γι’ αυτές στον Σταυρό; 
Τέτοιοι άνθρωποι είναι αιρετικοί επειδή, αντίθετα από τον λόγο του Θεού, προσφέρονται εθελοντικά να είναι αμαρτωλοί. Πρέπει να ξέρετε το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος για να αποφύγετε την αίρεση απέναντι στον Θεό. 
Καθένας που πιστεύει στον Ιησού αλλά δεν έχει αναγεννηθεί, είναι αιρετικός επειδή έχει ακόμα αμαρτία στην καρδιά του. 
Αφού ο Θεός αφαίρεσε όλες τις αμαρτίες του κόσμου, συμπεριλαμβανομένων και των δικών μας, είμαστε αιρετικοί απέναντι στον Θεό αν αγνοούμε αυτή την ευλογία της σωτηρίας. Επειδή ο Θεός είναι άγιος, εμείς είμαστε αιρετικοί αν έχουμε αμαρτία στις καρδιές μας. Αν θέλουμε πραγματικά να γίνουμε δίκαιοι, πρέπει να πιστέψουμε στο ευαγγέλιο του βαπτίσματος του Ιησού και του αίματός Του στον Σταυρό. 
 
 
Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΙΡΕΣΗΣ ΣΤΗ ΒΙΒΛΟ
 
Ποιο είναι το σπουδαιότερο προσόν ενός ιερέα;
Πρέπει να είναι αναγεννημένος.

Ας εξετάσουμε το 1 Βασιλέων 12:25-26. «Τότε ωκοδόμησεν ο Ιεροβοάμ την Συχέμ επί του όρους Εφραΐμ, και κατώκησεν εν αυτή· έπειτα εξήλθεν εκείθεν και ωκοδόμησε την Φανουήλ. Και είπεν ο Ιεροβοάμ εν τη καρδία αυτού. Τώρα θέλει επιστρέψει η βασιλεία εις τον οίκον του Δαβίδ». Ο Ιεροβοάμ ήταν ένας από τους υπηκόους του Σολομώντα. Όταν ο Σολομώντας διαφθάρηκε στα τελευταία χρόνια του, ο Ιεροβοάμ επαναστάτησε ενάντια στον βασιλιά και αργότερα, στον καιρό τού Ροβοάμ, του γιου του Σολομώντα, έγινε βασιλιάς τών δέκα φυλών τού Ισραήλ. 
Όταν έγινε βασιλιάς του Ισραήλ, η πρώτη ανησυχία του Ιεροβοάμ ήταν ότι ο λαός του θα επέστρεφε στον Ιούδα όπου υπήρχε ο ναός. 
Έτσι, βρήκε μια ιδέα για να το εμποδίσει αυτό. Έκανε δύο χρυσά μοσχάρια στη Βαιθήλ και στη Δαν, και διέταξε τον λαό του να τα λατρεύει. Στο 1 Βασιλέων 12:28 λέει, «Έλαβε λοιπόν ο βασιλεύς βουλήν και έκαμε δύο μόσχους χρυσούς». Το ένα μοσχάρι στήθηκε στη Βαιθήλ και το άλλο στη Δαν, και είπε στον λαό του να τα λατρεύει, παρά το γεγονός ότι έτσι έκανε μια φοβερή αμαρτία. Επίσης αυθαίρετα όρισε ιερείς για να οδηγούν τη λατρεία. 
«Μετά το πράγμα τούτο δεν επέστρεψεν ο Ιεροβοάμ εκ της οδού αυτού της κακής, αλλ' έκαμε πάλιν εκ των εσχάτων του λαού ιερείς των υψηλών τόπων· όστις ήθελε, καθιέρονεν αυτόν, και εγίνετο ιερεύς των υψηλών τόπων» (1 Βασιλέων 13:33). Αυτή είναι η προέλευση της αίρεσης. 
Ακόμα και τώρα, οι αιρετικοί διορίζουν στην ιεροσύνη καθέναν που προσφέρεται εθελοντικά να κάνει το έργο του Θεού. Καθένας που αποφοιτά από μια θεολογική σχολή μπορεί να γίνει λειτουργός, ευαγγελιστής, ιεραπόστολος και πρεσβύτερος, ακόμα και αν δεν έχει αναγεννηθεί εξ ύδατος και Πνεύματος. 
Πώς μπορεί να γίνει λειτουργός κάποιος που δεν έχει αναγεννηθεί; Αν ένας τέτοιος άνθρωπος διορίζεται ως λειτουργός, η εκκλησία που τον εκλέγει γίνεται εργοστάσιο για την παραγωγή αιρετικών. 
Σκεφτείτε ξανά την προέλευση της αίρεσης. Αρχικά, ο Ιεροβοάμ αντικατέστησε τον Θεό με τα χρυσά μοσχάρια, για να διατηρήσει την πολιτική του δύναμη. Ύστερα, διόρισε καθέναν που προσφέρθηκε να γίνει ιερέας. Με άλλα λόγια, διόρισε απλούς ανθρώπους ως ιερείς. Και το ίδιο πράγμα γίνεται αυτές τις μέρες. 
Η ιστορία τής αίρεσης συνεχίστηκε καλά μετά την εποχή του Ιεροβοάμ. Όσοι δεν είναι αναγεννημένοι εξ ύδατος και Πνεύματος, δεν πρέπει ποτέ να επιτραπεί να γίνουν λειτουργοί. 
Μπορεί καθένας που απλά αποφοιτά από μία θεολογική σχολή, να γίνει λειτουργός ή ευαγγελιστής; Είναι κατάλληλοι για να υπηρετήσουν τον Θεό, παρά το γεγονός ότι δεν έχουν εγκριθεί από τον Θεό; Ποτέ. Μόνο εκείνοι που έχουν αναγνωριστεί από τον Θεό πρέπει να μπορούν να γίνουν υπηρέτες Του. Όσοι αναγνωρίζονται από τον Θεό έχουν αναγεννηθεί εξ ύδατος και Πνεύματος. 
Στο 1 Βασιλέων 12:25-26 και στο 1 Βασιλέων κεφάλαιο 13 γράφει ότι η αμαρτία του Ιεροβοάμ προκάλεσε την οργή του Θεού. Πρέπει όλοι να ξέρουμε αυτή την ιστορία, και αν κάποιος δεν την γνωρίζει, πρέπει να στραφεί στη Βίβλο και να την μάθει. 
Σκεφτείτε ξανά, αν αντικαθιστάτε τον Θεό με χρυσά μοσχάρια στην διακονία σας. Μήπως κατά κάποιο τρόπο δίνετε έμφαση στις γήινες ευλογίες, ώστε οι πιστοί σας να μη μπορούν να επιστρέψουν στο ευαγγέλιο της αναγέννησης εξ ύδατος και Πνεύματος; 
Λέτε στους ακολούθους σας ότι μπορούν να θεραπευτούν από ασθένειες αν πιστεύουν στον Ιησού; Τους λέτε ότι θα ευλογηθούν με περιουσίες; Διορίζετε άτομα που δεν είναι αναγεννημένοι, να είναι λειτουργοί ή μέλη στο προσωπικό της εκκλησίας σας, και υποστηρίζετε ότι η δική σας εκκλησία (το δόγμα) σας είναι η μόνη ορθόδοξη; Τότε διαπράττετε την αμαρτία του Ιεροβοάμ ενώπιον του Θεού και προκαλείτε την οργή Του. 
 
 
ΟΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΛΑΤΡΕΥΟΥΝ ΧΡΥΣΑ ΜΟΣΧΑΡΙΑ ΩΣ ΘΕΟ 
 
Ακόμα και σήμερα, υπάρχουν τόσο πολλοί αιρετικοί που λατρεύουν χρυσά μοσχάρια. Λένε ότι ο Θεός ευλόγησε τον Σολομώντα όταν πρόσφερε χίλια ολοκαυτώματα στον Θεό. Στο 1 Βασιλέων 3:3-5 λέει, «Και ηγάπησεν ο Σολομών τον Κύριον, περιπατών εις τα προστάγματα Δαβίδ του πατρός αυτού· ‎μόνον εθυσίαζε και εθυμίαζεν επί τους υψηλούς τόπους. Και υπήγεν ο βασιλεύς εις Γαβαών, διά να θυσιάση εκεί· διότι εκείνος ήτο ο υψηλός τόπος ο μέγας· ‎χίλια ολοκαυτώματα προσέφερεν ο Σολομών επί το θυσιαστήριον εκείνο. Εφάνη δε ο Κύριος εν Γαβαών εις τον Σολομώντα καθ' ύπνον διά νυκτός· και είπεν ο Θεός, Ζήτησoν τι να σοι δώσω».
Αυτοί κερδίζουν χρήματα από τους οπαδούς τους, με την απατηλή υπόσχεση των «χιλίων ολοκαυτωμάτων του Σολομώντα». Εκείνοι οι ανόητοι οπαδοί χάνουν τα χρήματά τους. Και όσοι λατρεύουν χρυσά μοσχάρια ως θεό τους, στερούνται τα χρήματά τους, τα οποία χρησιμοποιούνται ως συνεισφορές για να χτιστούν τεράστια κτίρια εκκλησιών. Αυτό δεν γίνεται επειδή οι εκκλησίες τους είναι πολύ μικρές αλλά επειδή θέλουν να αποσπούν χρήματα από τους οπαδούς τους. 
Το στήσιμο χρυσών μοσχαριών για να λατρεύουν οι κοινότητές τους, ήταν μόνο μια δικαιολογία που βρήκαν οι αιρετικοί, για να αποσπούν χρήματα από αυτούς. Εμείς που πιστεύουμε στον Θεό δεν πρέπει ποτέ να πιαστούμε τέτοια θύματα. Αν προσφέρετε τα χρήματά σας στη λατρεία των χρυσών μοσχαριών, αυτά δεν προσφέρονται στον Θεό αλλά καταλήγουν στις τσέπες των ψευδο-λειτουργών, που όπως ο Ιεροβοάμ, είναι γεμάτοι από πλεονεξία. Δεν πρέπει ποτέ να πέσετε στις παγίδες τέτοιων αιρετικών. 
Αλλά γιατί ευχαριστήθηκε ο Θεός με τα χίλια ολοκαυτώματα του Σολομώντα; Επειδή ο Σολομώντας ήξερε τις αμαρτίες του, αναγνώρισε ότι έπρεπε να πεθάνει γι’ αυτές και πρόσφερε θυσίες με πίστη. Πρόσφερε χίλια ολοκαυτώματα από ευγνωμοσύνη για τη σωτηρία τού Θεού. Ο Σολομώντας πρόσφερε χίλια ολοκαυτώματα κάθε μέρα, έχοντας στη σκέψη τη λύτρωση του ύδατος και του Πνεύματος. 
Τώρα, πρέπει να θυμάστε την αληθινή έννοια της αίρεσης, έτσι ώστε να μην εξαπατηθείτε ποτέ από τους ψευδο-ιερείς. 
 
 
ΟΣΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΜΕΝΟΙ, ΕΙΝΑΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ
 
Τι λένε οι αιρετικοί για την αναγέννηση;
Λένε ότι είναι αναγεννημένοι από οράσεις, όνειρα και διάφορα είδη πνευματικών εμπειριών.

Υπάρχουν εκείνοι που διδάσκουν άλλους να αναγεννηθούν, ενώ οι ίδιοι δεν είναι αναγεννημένοι με την πίστη. Είναι όλοι αιρετικοί. Λένε στους άλλους να αναγεννηθούν όταν οι ίδιοι δεν μπορούν να αναγεννηθούν επειδή δεν ξέρουν για το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Μπορούμε μόνο να γελάσουμε. 
Οι ψευδο-ιερείς κηρύττουν ένα ψεύτικο ευαγγέλιο, που διαστρεβλώνει το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Λένε στους ανθρώπους να πλένουν τις αμαρτίες τους κάθε μέρα. 
Λένε, «Πηγαίνετε και προσευχηθείτε στα βουνά, δόκιμαστε να νηστέψετε, αφιερωθείτε στο έργο του Θεού, προσευχηθείτε την αυγή, να είστε υπάκουοι, να προσφέρετε πολλά χρήματα για την οικοδόμηση εκκλησιών, όμως για τις αμαρτίες σας πρέπει να φροντίσετε εσείς». 
Μια φορά, άκουσα κάποιον που έλεγε ότι αναγεννήθηκε. Είπε ότι σε ένα όνειρο, στεκόταν σε μια ουρά και όταν ήρθε η σειρά του, ο Ιησούς φώναξε το όνομά του. Είπε ότι αυτό ήταν η μαρτυρία για την αναγέννησή του. Αλλά είναι η πίστη του σωστή; Ο Ιησούς δεν το είπε αυτό. 
Στο Ιωάννης 3, λέει, «Εάν τις δεν γεννηθή άνωθεν, δεν δύναται να ίδη την βασιλείαν του Θεού». Ο Θεός λέει ότι μόνο όσοι είναι αναγεννημένοι εξ ύδατος και Πνεύματος μπορούν να γίνουν αληθινοί ιερείς. Καθένας που πιστεύει ότι γεννήθηκε στα όνειρά του, σε φαντασίες, σε πνευματικές εκστάσεις ή προσευχές μετάνοιας, είναι αιρετικός. 
Αυτές τις μέρες πολλοί άνθρωποι δεν πιστεύουν στον γραπτό λόγο του Θεού και αντί για την αναγέννηση εξ ύδατος και Πνεύματος υποστηρίζουν τα θρησκευτικά δόγματά τους. Όσοι αρνούνται να κηρύξουν το ευαγγέλιο της αναγέννησης εξ ύδατος και Πνεύματος, είναι ψευδο-χριστιανοί και αιρετικοί. 
 
 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΑΡΧΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ
 
Πότε άρχισε το γνήσιο ευαγγέλιο να αναμιγνύεται και να διαστρέφεται από άλλες θρησκείες;
Από την εποχή που ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας Κωνσταντίνος εξέδωσε το Διάταγμα των Μεδιολάνων, το 313 μ.Χ.

Πότε διαμορφώθηκαν οι διαφορετικές εκκλησίες του Χριστιανισμού; Πότε ξεκίνησαν οι διαφορετικές εκκλησίες όπως Πρεσβυτεριανή, Μεθοδιστική, Βαπτιστική, Λουθηρανική, Αγιαστική και του Πλήρους Ευαγγελίου; Η Μεταρρύθμιση συνέβη μόνο περίπου 500 χρόνια πριν. 
Οι πρώτοι Χριστιανοί ήταν εκείνοι που ακολούθησαν τον Ιησού όταν ήταν σ’ αυτό τον κόσμο. «Χριστιανοί» σημαίνει «εκείνοι που ακολουθούν τον Χριστό». 
Οι πρώτοι Χριστιανοί ήταν οι απόστολοι και οι μαθητές τους. Οι απόστολοι και οι πατέρες της εκκλησίας ακολούθησαν το αληθινό ευαγγέλιο ως το 313 μ.Χ., αλλά μετά από το Διάταγμα των Μεδιολάνων του Μεγάλου Κωνσταντίνου, οι Χριστιανοί και οι Ειδωλολάτρες άρχισαν να αναμιγνύονται, με αποτέλεσμα τον Μεσαίωνα, που διάρκεσε περισσότερο από 1000 χρόνια. 
Αργότερα, στις αρχές του 16ου αιώνα, ο Μαρτίνος Λούθηρος διακήρυξε τη Μεταρρύθμιση, λέγοντας, «Ο δίκαιος θα ζήσει μόνο εκ πίστεως». Λίγο αργότερα, μεταξύ του 1500 και 1600, Μεταρρυθμιστές όπως ο Ιωάννης Καλβίνος και ο Ιωάννης Νοξ, οδήγησαν την κίνηση μακριά από τον Ρωμαιοκαθολικισμό. Αυτό μόνο κατάφερε η Μεταρρύθμιση. 
Η Μεταρρύθμιση ήταν απλά μια προσπάθεια να ιδρυθούν καινούργιες εκκλησίες, χωριστές από τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Οι Μεταρρυθμιστές δεν επιχείρησαν να κάνουν μια θεμελιώδη άρνηση του Ρωμαιοκαθολικισμού. 
Σκοπός τους δεν ήταν να προωθήσουν την πίστη στην αναγέννηση του ύδατος και του Πνεύματος, αλλά να ελευθερωθούν οι ίδιοι από την καταπίεση και τη φθορά της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία ονόμασε αυτή την κίνηση Προτεσταντισμό, που σημαίνει ΄΄εκείνοι που διαμαρτύρονται΄΄. 
Εκείνη την εποχή, η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία ωθούσε τους άνθρωπους να αγοράζουν συγχωροχάρτια, λέγοντας πως όταν αγόραζαν συγχωροχάρτια με πολλά χρήματα μπορούσαν να στείλουν τους νεκρούς προγόνους τους στον Ουρανό. Ο Λούθηρος δεν συνειδητοποίησε ότι ο Ρωμαιοκαθολικισμός ήταν λάθος στα θεμέλιά του. Προσπαθούσε μόνο να σταματήσει την πώληση των συγχωροχαρτιών που έκανε η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, για να χρηματοδοτήσει την κατασκευή του Καθεδρικού Ναού του Αγίου Πέτρου. 
Ως αποτέλεσμα, μπορούμε να δούμε πολλά κατάλοιπα της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας στη σύγχρονη Προτεσταντική Εκκλησία: βάπτισμα νηπίων, προσευχές μετάνοιας που είναι παρόμοιες με την εξομολόγηση στη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, ιερά τελετουργικά, αναγνώριση ως λειτουργών μόνο εκείνων που αποφοιτούν από θεολογικές σχολές, μεγάλους και μεγαλοπρεπείς ναούς. Όλα αυτά είναι κατάλοιπα της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. 
Μετρώντας από τη Μεταρρύθμιση, στην αρχή του 1500, η ιστορία του Προτεσταντισμού είναι μόνο περίπου 500 ετών. Το έτος που γράφεται αυτό το κείμενο, είναι η 481η επέτειος της Μεταρρύθμισης. Μπορεί να μην συνειδητοποιήσατε ότι ο Μαρτίνος Λούθηρος διαμαρτυρήθηκε ενάντια στην μητέρα εκκλησία του μόλις 481 χρόνια πριν. Ο Προτεσταντισμός δεν μπορεί έτσι να νομιμοποιηθεί λαμβάνοντας υπόψη τη συγκριτικά μικρή ηλικία του. Η Μεταρρύθμιση του Χριστιανισμού συνεχίζεται ακόμα. Και πρέπει να προχωρεί συνεχώς. 
Αλλά υπάρχει ένα πράγμα που πρέπει να λάβουμε υπόψη. Δεν πρέπει ποτέ να ξεχάσουμε ότι μόνο όσοι είναι αναγεννημένοι εξ ύδατος και Πνεύματος μπορούν να μπουν στη Βασιλεία των Ουρανών. Ας το κηρύξουμε αυτό! Κηρύττετε εσείς το ευαγγέλιο του Ιησού, το ευαγγέλιο της αναγέννησης εξ ύδατος και Πνεύματος; Αν όχι, δεν είστε δούλος του Θεού. Είναι αυτό το ευαγγέλιο «της αναγέννησης εξ ύδατος και Πνεύματος» που ο Θεός θέλει να πιστέψουμε. Είναι αυτό που ο Ιησούς δίδαξε στον Νικόδημο στο κεφάλαιο 3 του Κατά Ιωάννην. 
Μιλάει η Βίβλος μόνο για το ευαγγέλιο της αναγέννησης εξ ύδατος και Πνεύματος ή μιλά για άλλα πράγματα όπως η εργασία για το καλό της κοινωνίας και η διαβίωση μιας άγιας ζωής; Φυσικά το τελευταίο είναι σημαντικό, επίσης. Αλλά εσείς μπορείτε να το κάνετε αυτό μόνο όταν αναγεννηθείτε εξ ύδατος και Πνεύματος. Το θέλημα του Θεού για μας είναι να πιστέψουμε στο ευαγγέλιο. 
 
 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ 
 
Ποιος είναι αιρετικός;
Εκείνος που εξακολουθεί να είναι αμαρτωλός ακόμη και αν πιστεύει στον Ιησού.

Πότε άρχισε να ευημερεί στον κόσμο η ψευδο- χριστιανική, αιρετική πίστη; 
Ο λαός Ισραήλ λάτρευε έναν Θεό έως ότου χωρίστηκε σε δύο βασίλεια στα χρόνια του Ιεροβοάμ, όπως γράφει στα κεφάλαια 12-13 του 1 Βασιλέων. Από τότε, προτού να έρθει ο Χριστός σ’ αυτό τον κόσμο, η αιρετική πίστη άρχισε να ευημερεί. Και υπάρχουν τόσο πολλοί αιρετικοί αυτές τις μέρες. 
Η Βίβλος μιλά για τις ψευδο-Χριστιανικές διδασκαλίες τους στο κεφάλαιο 28 του Ησαΐα και στην Επιστολή προς Τίτον 3:10-11. Η Βίβλος λέει ότι αιρετικοί είναι όσοι πιστεύουν στον Ιησού αλλά ακόμα έχουν αμαρτία στις καρδιές τους. Καθένας που είναι έτσι είναι αιρετικός. 
Και διδάσκουν, όπως γράφει στο Ησαΐας 28:9-10, «Τίνα θέλει διδάξει την σοφίαν; και τίνα θέλει κάμει να καταλάβη την διδασκαλίαν; αυτοί είναι ως βρέφη απογεγαλακτισμένα, απεσπασμένα από των μαστών. Διότι με διδασκαλίαν επί διδασκαλίαν, με διδασκαλίαν επί διδασκαλίαν, με στίχον επί στίχον, στίχον επί στίχον, ολίγον εδώ, ολίγον εκεί». 
Οι αιρετικοί προσθέτουν ένταλμα επάνω στο ένταλμα, γραμμή επάνω στη γραμμή. Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει, «Να είσαι προσεκτικός, να είσαι προσεκτικός, να είσαι προσεκτικός από εκείνους που λένε ότι αναγεννώνται μέσω της πίστης τους στον Ιησού». Σας λένε μόνο να είστε προσεκτικοί αδιάφορο από τι. Σας λένε να μην ακούτε, να μην πηγαίνετε, για να μην πέσετε στην αίρεση. 
Αλλά αν είναι τόσο βέβαιοι πως η δική τους πίστη είναι η ορθόδοξη, γιατί δεν μπορούν να αποκρούσουν εκείνους που λένε ότι οι πεποιθήσεις τους είναι διαφορετικές από τον λόγο του Θεού; Είναι τόσο θλιβερό. Υποστηρίζουν ότι είναι οι ορθόδοξοι Χριστιανοί, αλλά δεν έχουν τους λόγους για να υπερνικήσουν αυτό που ονομάζουν αίρεση. Ο αληθινός Χριστιανός μπορεί να νικήσει οποιονδήποτε αιρετικό με τον λόγο του Θεού. 
Αυτές τις μέρες, οι δήθεν ορθόδοξοι Χριστιανοί κατηγορούν τους αναγεννημένους ως «αιρετικούς», απλώς επειδή οι πεποιθήσεις τους είναι διαφορετικές. Πώς μπορούμε να είμαστε αιρετικοί όταν πιστεύουμε στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος; 
Αν εκείνοι που ονομάζονται «αιρετικοί» κηρύττουν το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, αυτοί είναι αληθινοί ορθόδοξοι Χριστιανοί. Επιπλέον, αν οι δήθεν ορθόδοξοι Χριστιανοί δεν κηρύττουν το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, εκείνοι είναι αιρετικοί. 
Η διαφορά μεταξύ «ορθοδοξίας» και «αίρεσης» βρίσκεται στο αν κηρύττουν το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, και αν πιστεύουν στον Ιησού και έχουν αμαρτία στις καρδιές τους ή όχι. Πώς μπορούν να είναι αιρετικοί αν πιστεύουν στον λόγο του Θεού και είναι αναγεννημένοι εξ ύδατος και Πνεύματος; 
Είναι αίρεση να πιστεύεις στο βάπτισμα του Ιησού και το αίμα Του επάνω στο Σταυρό, και να είσαι εντελώς καθαρός από αμαρτία; Είναι «ορθόδοξο» να μην πιστεύεις στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος; 
Υπάρχουν τόσες πολλές διαφορετικές εκκλησίες (δόγματα) που έχουν παρασυρθεί μακριά από τη Βίβλο και όμως υποστηρίζουν ότι είναι οι «ορθόδοξοι» Χριστιανοί. Παρασύρουν μακριά από την αναγέννηση εξ ύδατος και Πνεύματος όπως ορίζεται στη Βίβλο επειδή κηρύττουν μόνο το αίμα στον Σταυρό, αρνούμενοι το βάπτισμα του Ιησού (το ύδωρ). 
Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας και της Προτεσταντικής Εκκλησίας αυτές τις μέρες; Όπως οι Μεταρρυθμιστές επαναστάτησαν ενάντια στη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, ακριβώς όπως εκείνοι βγήκαν από τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία και έχτισαν τον Προτεσταντισμό, πρέπει και εμείς επίσης να επαναστατήσουμε ενάντια στους τυφλούς Χριστιανούς και τους ψευδο-ιερείς. Μόνο τότε μπορούμε να ανοίξουμε τα μάτια μας στο αληθινό ευαγγέλιο, να έχουμε αληθινή πίστη, και να σωθούμε εντελώς μέσω του ευαγγελίου του ύδατος και του Πνεύματος. 
 
Τι πρέπει να κάνουμε για να αποφύγουμε τους αιρετικούς;
Πρέπει να αναγεννηθούμε εξ ύδατος και Πνεύματος.

Η Βίβλος μάς λέει ότι μόνο όσοι πιστεύουν στο ευαγγέλιο του βαπτίσματος του Ιησού και του αίματός Του στον Σταυρό ακολουθούν την αληθινή πίστη. Ο Ιησούς το είπε αυτό στον Νικόδημο στο Ιωάννης 3:1-12. 
Οι αιρετικοί ωθούν πάντα τους οπαδούς τους να είναι αφοσιωμένοι στην πίστη τους. Τους ωθούν να προσεύχονται την αυγή και να εργάζονται σκληρότερα. Είναι σαν να αναγκάζεις τυφλούς ανθρώπους να τρέξουν. 
Ανεξάρτητα από το πόσο σκληρά προσεύχεστε, αυτό είναι άχρηστο αν δεν αναγεννηθείτε εξ ύδατος και Πνεύματος. Όταν λέμε ότι όσοι είναι αναγεννημένοι εξ ύδατος και Πνεύματος είναι οι δίκαιοι, οι αιρετικοί κρίνουν με το Ρωμαίους 3:10, «Δεν υπάρχει δίκαιος ουδέ εις». Με αυτόν τον στίχο, ονομάζουν τους πιστούς ως αιρετικούς. 
Αλλά στην πραγματικότητα αιρετικοί είναι εκείνοι. Η αληθινή έννοια του στίχου δεν είναι τόσο απλή όπως ακούγεται. Αυτοί οι αιρετικοί δεν έχουν διαβάσει ολόκληρη τη Βίβλο. Ο απόστολος Παύλος είπε ότι δεν υπάρχει κανένας δίκαιος άνθρωπος στον κόσμο. Ανέφερε μόνο έναν στίχο από την Παλαιά Διαθήκη, που λέει ότι δεν υπήρχε κανένας δίκαιος στον κόσμο πριν έρθει ο Ιησούς Χριστός και ελευθερώσει όλη την ανθρωπότητα από τις αμαρτίες τους με τη σωτηρία του Θεού. Αλλά εκείνοι που σώζονται από τον Ιησού έχουν γίνει δίκαιοι. 
Μπορούμε να δούμε την αλήθεια αν διαβάσουμε ολόκληρο το κεφάλαιο. Οι αιρετικοί προειδοποιούν τους οπαδούς τους μόνο να είναι προσεκτικοί από εκείνους που η πίστη τους είναι διαφορετική από τη δική τους. Απαγορεύουν στους οπαδούς τους να λατρεύσουν αλλού εκτός από τις εκκλησίες που εκείνοι αναγνωρίζουν ως ορθόδοξες. Έτσι τα εκκλησιάσματά τους δεν τολμούν να πάνε σε εκκλησίες που κηρύττουν το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. 
Γίνονται κουφοί στο αληθινό ευαγγέλιο και δεν μπορούν να αναγεννηθούν. Αυτές είναι οι διδασκαλίες των ψεύτικων ηγετών που ανατρέφουν γιους και κόρες του άδη. Και θα κριθούν από τον Θεό γι’ αυτό. Οι αιρετικοί πρέπει να επιστρέψουν στον Θεό. 
Ποιοι είναι οι αιρετικοί; Είναι εκείνοι που λυτρώθηκαν με την πίστη στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, ή είναι όσοι υποστηρίζουν ότι πιστεύουν στον Ιησού αλλά δεν αναγεννήθηκαν εξ ύδατος και Πνεύματος; 
Το Τίτος 3:11 λέει ότι όσοι πιστεύουν στον Ιησού αλλά παραμένουν «αυτοκατάκριτοι» είναι αιρετικοί. 
Διδάσκουν τους οπαδούς τους να μην πάνε σε συνάξεις αναζωπύρωσης, στις οποίες κηρύττεται το ευαγγέλιο της αναγέννησης εξ ύδατος και Πνεύματος, λέγοντας ότι αυτό είναι επικίνδυνο. Πώς μπορεί ο «ορθόδοξος» να φοβάται τις αντίθετες πεποιθήσεις; Αυτοί φοβούνται επειδή δεν έχουν την αλήθεια με το μέρος τους. «Διδασκαλία επί διδασκαλίαν, διδασκαλία επί διδασκαλίαν». Έτσι είναι οι διδασκαλίες των αιρετικών. 
Οι αιρετικοί ιερείς αναφέρουν λίγο από αυτό το βιβλίο, λίγο από εκείνο το βιβλίο, από τους λόγους των φιλοσόφων, από τη λογοτεχνία, και τα αναμιγνύουν με τις σκέψεις τους και κάνουν τα πάντα να ακούγονται καλά. 
Παίρνουν τους οπαδούς τους σαν να είναι αμαθείς και προσπαθούν να τους εκπαιδεύσουν με κοσμικές διδασκαλίες. Η αληθινή εκκλησία κηρύττει τον λόγο του Θεού και εκπαιδεύει τους πιστούς με τον λόγο του Θεού. Οι άνθρωποι δεν έρχονται στην εκκλησία για να εκπαιδευτούν με τον τρόπο του κόσμου. Αντίθετα, έρχονται στην εκκλησία για να ακούσουν τα επουράνια που δεν μπορούν να ακουστούν στον κόσμο. Έρχονται να ακούσουν τον λόγο του Ιησού. 
Οι άνθρωποι μπαίνουν στην εκκλησία τους ως αμαρτωλοί αλλά θέλουν να βγουν από την εκκλησία ως δίκαιοι πιστοί, που δεν έχουν καμία αμαρτία. Αλλά τι τους διδάσκουν οι αιρετικοί ιερείς; Λένε στους οπαδούς τους να μην πάνε σε συνάξεις αναζωπύρωσης, στις οποίες οι δούλοι του Θεού κηρύττουν το αληθινό ευαγγέλιο. Εμποδίζουν τους οπαδούς τους να αναγεννηθούν εξ ύδατος και Πνεύματος. 
Είναι τόσο ανόητο. Μπορούν να εξαπατήσουν τους οπαδούς τους αλλά δεν μπορούν ποτέ να εξαπατήσουν τον Θεό. 
 
Μπορούν οι ψευδο-ιερείς να κάνουν τους οπαδούς τους να αναγεννηθούν εξ ύδατος και Πνεύματος;
Όχι. Μόνο ο αναγεννημένος μπορεί να κάνει άλλους αναγεννημένους.

Αιρετικοί, αν είστε αληθινοί δούλοι του Θεού, δεν μπορείτε να ακούσετε τον έλεγχο του Πνεύματος; Πρέπει να γυρίσετε πίσω. Πρέπει να σταματήσετε να εμποδίζετε τους οπαδούς σας από του να συμμετέχουν σε συνάξεις αναγέννησης στις οποίες οι αληθινοί δούλοι του Θεού κηρύττουν το ευαγγέλιο της αναγέννησης εξ ύδατος και Πνεύματος. 
Οι αιρετικοί εκπαιδεύουν τους οπαδούς τους με μόνη τη θεολογία, για αυτό νικιούνται όταν αντιμετωπίζουν άλλες θεωρίες. Είναι τόσο θλιβερό. Οι ψευδο-ιερείς είναι καλοί στην υπηρεσία χωρίς τον λόγο του Θεού. Κηρύττουν, συμβουλεύουν και λειτουργούν βασισμένοι μόνο στις παραπλανημένες πεποιθήσεις τους. Εκείνοι που υπηρετούν και κηρύττουν χωρίς τον λόγο του Θεού, είναι αιρετικοί και μισθοφόροι (Ιωάννης 10:13). 
Οι ψευδο-λειτουργοί είναι αιρετικοί επειδή οι εσωτερικοί και εξωτερικοί εαυτοί τους είναι διαφορετικοί. Μερικοί άνθρωποι αποκαλούν τις εκκλησίες που δεν ταιριάζουν στις γνωστές ξεχωριστές εκκλησίες (δόγματα) ως αιρετικές εκκλησίες. Αλλά μερικές από εκείνες τις εκκλησίες δεν θέλουν να ανήκουν σε καμία ξεχωριστή εκκλησία (δόγμα) επειδή οι περισσότερες εκκλησίες είναι μακριά από τη Βίβλο. 
Οι αιρετικοί λένε στους οπαδούς τους να λυτρωθούν, ενώ ούτε οι ίδιοι έχουν λύσει ποτέ το πρόβλημα των αμαρτιών τους. Διαπράττουν την αμαρτία του Ιεροβοάμ. Αν υπάρχει κανένας που έχει ακόμα αμαρτία στην καρδιά του αλλά προσπαθεί να κάνει το έργο του Θεού, πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι οι αμαρτίες του και η αγιότητά Του Θεού είναι εντελώς ασυμβίβαστες. Πρέπει να ξέρει ότι είναι αιρετικός. 
Επομένως, αν κάποιος που κηρύττει ή έχει καθήκοντα στην εκκλησία είναι ακόμα αμαρτωλός, οφείλει να συνειδητοποιήσει ότι είναι αιρετικός. Είναι αιρετικός επειδή δεν ξέρει το ευαγγέλιο της σωτηρίας του Χριστού, το ευαγγέλιο της αναγέννησης εξ ύδατος και Πνεύματος. Αν κάποιος μαθαίνει τη Βίβλο από αιρετικό και διδάσκει άλλους με τον ίδιο τρόπο, γίνεται αιρετικός. 
Μπορούμε να γνωρίζουμε το δέντρο από τον καρπό. Εκείνοι που έχουν γίνει δίκαιοι πιστεύοντας στο βάπτισμα του Ιησού και το αίμα Του, μπορούν να παράγουν μόνο δίκαιους, ενώ εκείνοι που είναι ακόμα αμαρτωλοί καταδικάζονται να παράγουν αμαρτωλούς. «Ούτω παν δένδρον καλόν κάμνει καλούς καρπούς, το δε σαπρόν δένδρον κάμνει κακούς καρπούς» (Ματθαίος 7:17). 
 
 
ΤΙ ΚΗΡΥΤΤΟΥΝ ΟΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΙΕΡΕΙΣ ΣΤΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΤΟΥΣ;
 
Τι κηρύττουν οι αιρετικοί ιερείς στα κηρύγματά τους;
Κοσμική θεολογία και ανθρώπινες σκέψεις.

Οι ψευδο-ιερείς προσέχουν αυτό και εκείνο. Γιατί είναι τόσο προσεκτικοί; Πρέπει να προσέχουν προς τα έξω για να μην φανερωθούν τα ψέματά τους, επειδή δεν έχουν την υγιή πίστη της αναγέννησης εξ ύδατος και Πνεύματος. 
Οι αιρετικοί παίρνουν λίγο εδώ και λίγο εκεί. Εξαπατούν τους ανθρώπους και διδάσκουν χωρίς γνώση της αληθινής έννοιας του ευαγγελίου. 
«Διδασκαλία επί διδασκαλίαν, διδασκαλία επί διδασκαλίαν, στίχος επί στίχον, στίχος επί στίχον, ολίγον εδώ, ολίγον εκεί» (Ησαΐας 28:13). 
Γραμμή πάνω στη γραμμή. Λένε, «Ε, αυτή η λέξη σημαίνει αυτό στα ελληνικά και εκείνο στα εβραϊκά. Και υπάρχουν αυτές και άλλες θεωρίες». Προειδοποιούν επίσης τους ανθρώπους να είναι προσεκτικοί όταν αντιμετωπίζουν μια θεωρία σωτηρίας που εκφράζεται με όρους λευκού ή μαύρου. Λένε, «Ο Μαρτίνος Λούθηρος είπε αυτό και ο Ιωάννης Καλβίνος είπε εκείνο, ενώ ο Ιωάννης Νοξ είπε τούτο και το άλλο, και νομίζουμε πως όλα έχουν νόημα με τον τρόπο τους». 
Ούτε ξέρουν για τι μιλούν ούτε τι πιστεύουν. Όποιος έχει αληθινή πίστη μπορεί να εκφράσει την αλήθεια με όρους λευκού ή μαύρου. Οι αληθινοί πιστοί μπορούν ξεκάθαρα να πουν τη διαφορά μεταξύ των αναγεννημένων και των μη αναγεννημένων. Κηρύττουμε ξεκάθαρα το ευαγγέλιο της αναγέννησης εξ ύδατος και Πνεύματος. 
Αλλά οι αιρετικοί βρίσκονται σε χάος. Η πίστη τους είναι σαν μια νυχτερίδα. Όπως η νυχτερίδα προτιμά το εσωτερικό μιας σπηλιάς στη διάρκεια της ημέρας και τον εξωτερικό κόσμο μόνο τη νύχτα, οι αιρετικοί προτιμούν αυτή και αυτή την θεωρία, πιστεύουν σ’ αυτό και στο άλλο. Δεν ξέρουν ποτέ τι είναι η αλήθεια. Όταν ένας αιρετικός ιερέας πηγαίνει στον άδη, οι οπαδοί του τον συνοδεύουν στο πικρό τέλος. Τόσοι πολλοί άνθρωποι καταλήγουν στον άδη επειδή πιστεύουν τους ψεύτικους προφήτες. 
Είναι ο λειτουργός της εκκλησίας σας αναγεννημένος εξ ύδατος και Πνεύματος; Κηρύττει τους λόγους του ευαγγελίου της αναγέννησης όπως γράφονται στη Βίβλο; Αν ναι, είστε πράγματι τυχεροί, αλλά αν όχι, θα καταδικαστείτε. Αν δεν είστε αναγεννημένοι, πρέπει να ακούσετε το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, διαβάστε βιβλία που το εξηγούν και αναγεννηθείτε. 
Οι αιρετικοί αντιπαθούν το ευαγγέλιο της αναγέννησης εξ ύδατος και Πνεύματος. Κηρύττουν, «Ο Ιησούς Χριστός ήρθε να καθαρίσει τις αμαρτίες μας, και έκανε αυτό ακριβώς. Πλένει ακόμα τις αμαρτίες μας σήμερα και θα συνεχίσει να το κάνει στο μέλλον». Πώς μπορεί να ισχύει αυτό; Λένε ότι είναι δίκαιοι αλλά συνεχίζουν να αμαρτάνουν. Είναι δίκαιοι τη μια στιγμή, αμαρτωλοί την επόμενη. 
Η θεολογία τους είναι ψεύτικη. Είναι μια κακή απομίμηση. Καθένας που είναι δίκαιος τώρα και αμαρτωλός αργότερα, είναι αιρετικός, ψευδοπροφήτης. Καθένας που καταδικάζει τον εαυτό του, είναι το ίδιο μ’ εκείνον που φθείρει τον εαυτό του. 
 
 
Η ΚΑΤΑΡΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ ΣΤΟΥΣ ΟΠΑΔΟΥΣ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ
 
Πού δίνουν οι αιρετικοί τη μεγαλύτερη έμφαση;
Στα έργα.

Οι αιρετικοί δεν είναι συνεπείς. Επομένως δεν μπορούν να οδηγήσουν τους οπαδούς τους να αναγεννηθούν εξ ύδατος και Πνεύματος όταν οι οπαδοί τους έρχονται σ’ αυτούς και ρωτούν πώς να αναγεννηθούν. Μάλλον, δίνουν στους οπαδούς τους τη γελοία ιδέα ότι ο άνθρωπος μπορεί να αναγεννηθεί με τη φαντασία και ότι δεν μπορεί να το ξέρει όταν είναι αναγεννημένος. Είναι τόσο γελοίο. 
Ο Ιησούς είπε στο κεφάλαιο 3 του Κατά Ιωάννην, «Εάν τις δεν γεννηθή εξ ύδατος και Πνεύματος, δεν δύναται να εισέλθη εις την βασιλείαν του Θεού». Αλλά στις δικές μας ημέρες, οι δίκαιοι άνθρωποι που αναγεννώνται ονομάζονται υπεροπτικά αιρετικοί. 
Οι αιρετικοί ιερείς λένε ότι δεν μπορούν να ονομαστούν δίκαιοι επειδή είναι ταπεινοί. Λένε στους οπαδούς τους, «Μη συμμετέχετε σε οποιεσδήποτε συνάξεις αναγέννησης, στις οποίες ο ιεροκήρυκας προγραμματίζει να μιλήσει για την ευλογία τής αναγέννησης εξ ύδατος και Πνεύματος. Αν αναγεννηθείτε, θα γίνετε αιρετικοί. Θα κατηγορηθείτε από αυτή την εκκλησία. Αν θέλετε να είστε μαζί μας, μείνετε αμαρτωλοί και ο Θεός θα σας κάνει δίκαιους όταν έρθει ο καιρός». Τέτοια πράγματα λένε. Εκείνο που εννοούν πραγματικά είναι ότι εξαρτάται από σας να αποφασίσετε αν θα αναγεννηθείτε ή όχι. 
Οι αιρετικοί λένε στους οπαδούς τους, «Πρέπει να μείνετε μαζί μας, αλλά η αναγέννηση είναι δική σας ευθύνη. Γι’ αυτό, προσπαθήστε μόνοι σας. Απλά παραμείνετε όπως είστε τώρα, και πηγαίνετε ενώπιον του Θεού όταν θα έρθει ο καιρός, τότε εσείς θα ανακαλύψετε την αλήθεια. Δεν ξέρω τι θα συμβεί μετά από αυτό. Αλλά εδώ είναι μια ορθόδοξη εκκλησία, έτσι πρέπει να μείνετε μαζί μας». Νομίζετε ότι αυτό ισχύει; 
Αυτοί οι αιρετικοί ιερείς παίρνουν λίγο από εδώ και λίγο από εκεί, και φτιάχνουν τις δικές τους θεωρίες. Τότε αυτή γίνεται η μόνη αλήθεια γι’ αυτούς. Δεν ξέρουν για τον λόγο του Θεού που μας μιλάει για το ύδωρ και το Πνεύμα. 
Οι αιρετικοί ερμηνεύουν τη Βίβλο σύμφωνα με τις σκέψεις τους. Πρέπει να ερμηνεύουμε τη Βίβλο σύμφωνα με τους δικούς της λόγους, αλλά εκείνοι την ερμηνεύουν με τον δικό τους τρόπο. Γι’ αυτό υπάρχουν τόσοι πολλοί θεολόγοι και διαφορετικές εκκλησίες (δόγματα) στο Χριστιανισμό. 
Επειδή υπάρχουν τόσες πολλές αιρετικές διαφορετικές εκκλησίες (δόγματα) και θεολόγοι, υπάρχει αμέτρητος αριθμός αιρετικών βιβλίων. Όταν κηρύττουν οι ψευδο-ιερείς, αναφέρουν λίγο από αυτό το βιβλίο και λίγο από εκείνο το βιβλίο. Αλλά οι αληθινοί ιερείς κηρύττουν μόνο από τη Βίβλο. 
Οι αιρετικοί αποσπούν χρήματα από τους οπαδούς τους με πολλούς επιδέξιους τρόπους. Τρώνε και ζουν καλά σ’ αυτό τον κόσμο και καταλήγουν στον άδη επειδή απέτυχαν να αναγεννηθούν. Αυτό είναι το τέλος που ο Θεός έχει προετοιμάσει γι’ αυτούς. 
Ο Θεός αρχικά τους υπομένει. Αλλά εκείνους που αρνούνται σταθερά να δεχτούν την ευλογία τής αναγέννησης εξ ύδατος και Πνεύματος, θα τους στείλει στον άδη. 
Ο Θεός θα κρίνει τους αιρετικούς. Οι αιρετικοί πιστεύουν στον Θεό πολύ θερμά και στην αρχή διαβάζουν τόμους και τόμους σχολίων της Βίβλου και θεολογικές εργασίες. Αλλά έπειτα, σιγά-σιγά, αρχίζουν να κηρύττουν ανθρώπινα εντάλματα, έτσι ώστε οι οπαδοί τους δεν μπορούν ποτέ να αναγεννηθούν. 
Οι αιρετικοί δίνουν περισσότερη έμφαση στα γήινα έργα τους. Οποιοσδήποτε λειτουργός που δεν κηρύττει το ευαγγέλιο της αναγέννησης εξ ύδατος και Πνεύματος είναι αιρετικός απέναντι στον Θεό. 
Πιέζουν τους οπαδούς τους χωρίς τέλος. Τους εξαναγκάζουν να παρευρίσκονται στις ολυνύχτιες 40ήμερες προσευχές, σε 100ήμερες πρωινές προσευχές, σε προσευχές στα βουνά, να νηστεύουν συχνά, να δίνουν συνεισφορές για την οικοδόμηση εκκλησιών, προσφορές χιλίων ολοκαυτωμάτων, σε συνάξεις αναζωπύρωσης... και ετοιμάζουν ακόμα και καταλόγους για να δείξουν πόσο έχει συνεισφέρει κάθε πιστός. Απλώς εξετάζοντας τους καρπούς των έργων τους, μπορούμε να δούμε ότι είναι αιρετικοί. 
Η κατάρα του Θεού πέφτει επίσης και στους οπαδούς τους. Οι λειτουργοί που κηρύττουν χωρίς να είναι αναγεννημένοι όπως και οι οπαδοί τους, είναι όλοι κάτω από την κατάρα του Θεού. 
 
 
ΟΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΟΥΝ ΤΙΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΤΩΝ ΟΠΑΔΩΝ ΤΟΥΣ
 
Γιατί προσπαθούν οι αιρετικοί να διαβάσουν τις σκέψεις των οπαδών τους;
Επειδή δεν είναι αναγεννημένοι, αλλά υπηρετούν με υποκρισία και χωρίς το Πνεύμα στις καρδιές τους.

Οι αιρετικοί ιερείς κλαίνε κάθε μέρα. Πρέπει να είναι βέβαιοι ότι ευχαριστούν τους ανώτερους διακόνους και διακόνισσες, τους πρεσβύτερους, τους απλούς διακόνους και ακόμα και τους λαϊκούς (μη κληρικούς). Έτσι σηκώνονται κάθε μέρα. 
Συμπεριφέρονται ως υποκριτές κάθε μέρα. «Ά~γι~ε και Ε~λε~ή~μων....». Είναι γεμάτοι αμαρτία αλλά πρέπει να μιλούν για ιερά πράγματα, έτσι γίνονται περισσότερο υποκριτές με το πέρασμα των ημερών. 
Ένας ιεροκήρυκας είπε κάποτε, «Είναι κατάρα να λειτουργείς χωρίς το Πνεύμα μέσα σου». Αυτό σημαίνει ότι είναι αιρετικό να κάνεις το έργο του Θεού χωρίς λύτρωση·‎ είναι μια καταραμένη ζωή. Αν είστε από αυτούς τους αιρετικούς, πρέπει να αναγεννηθείτε εξ ύδατος και Πνεύματος. 
Καθένας που πιστεύει στον Ιησού αλλά δεν έχει αναγεννηθεί, είναι αιρετικός. Και καθένας πρέπει να στραφεί στο ευαγγέλιο της αναγέννησης εξ ύδατος και Πνεύματος. Μόνο ο δίκαιος που έχει αναγεννηθεί εξ ύδατος και Πνεύματος μπορεί να κηρύξει το ευαγγέλιο σε άλλους. 
 
 
ΟΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΚΛΑΙΝΕ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ
 
Πώς ικανοποιούν οι αιρετικοί τους οπαδούς τους;
Κλαίνε πάντα για ειρήνη, λέγοντας ότι οι οπαδοί τους μπορούν να μπουν στη Βασιλεία των Ουρανών παρ’ όλο που είναι αμαρτωλοί.

Στο Ησαΐας 28:14-15 λέει, «Διά τούτο ακούσατε τον λόγον του Κυρίου, άνθρωποι χλευασταί, οι οδηγούντες τούτον τον λαόν τον εν Ιερουσαλήμ. Επειδή είπετε, Ημείς εκάμομεν συνθήκην μετά του θανάτου και συνεφωνήσαμεν μετά του άδου· ‎όταν η μάστιξ πλημμυρούσα διαβαίνη, δεν θέλει ελθεί εις ημάς· διότι εκάμομεν καταφύγιον ημών το ψεύδος και υπό την ψευδοσύνην θέλομεν κρυφθή».
Ποιοι είναι εδώ οι χλευαστές; Είναι εκείνοι που κηρύττουν τον λόγο του Θεού, αναμιγνύοντάς τον με τις μπερδεμένες πεποιθήσεις τους. Οποιεσδήποτε και αν είναι οι σκέψεις του ιεροκήρυκα, οποιαδήποτε θεολογία και αν λέει, αυτός πρέπει να προσφέρει μια αληθινή ερμηνεία από τη Βίβλο. Αλλά οι αιρετικοί ιερείς κηρύττουν τη Βίβλο με τον τρόπο που τους ταιριάζει. Αυτοί είναι οι χλευαστές. 
«Ημείς εκάμομεν συνθήκην μετά του θανάτου και συνεφωνήσαμεν μετά του άδου·‎ όταν η μάστιξ πλημμυρούσα διαβαίνη, δεν θέλει ελθεί εις ημάς». 
Οι αιρετικοί λένε ότι το μαστίγιο δε θα περάσει επάνω τους. Λένε στους ανθρώπους να μην ανησυχούν. Η καταστροφή και ο άδης τους περιμένουν, αλλά λένε να μην ανησυχούν, η καταστροφή και ο άδης δεν υπάρχουν γι’ αυτούς. Έτσι, αν επιθυμείτε να ζήσετε, πρέπει να μείνετε μακριά από αυτούς τους αιρετικούς. 
Οι αιρετικοί λένε ότι δεν πρέπει να αναγεννηθείτε εξ ύδατος και Πνεύματος. Είναι αυτό αλήθεια; Όχι, απολύτως όχι. Δεν μπορείτε να μπείτε στη Βασιλεία των Ουρανών αν δεν αναγεννηθείτε εξ ύδατος και Πνεύματος. 
Είναι σωστό να μην μπείτε στη Βασιλεία των Ουρανών; Αυτό είναι το ίδιο όπως αν ρωτούσα αν είναι εντάξει να καείτε στον άδη. Δεν χρειάζεται να απαντήσετε, η απάντηση και στις δύο ερωτήσεις είναι όχι. Όλοι ας πιστέψουμε στο ευαγγέλιο της αναγέννησης εξ ύδατος και Πνεύματος και ας μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών μαζί. 
Οι αιρετικοί ιερείς παραπλανούν τους ανθρώπους, λέγοντας ότι, επειδή πιστεύουν στον Ιησού, είναι εντάξει να παραμείνουν αμαρτωλοί και ότι δε θα πάνε στον άδη. 
Σε φροντίζει ο Ιησούς παρόλο που είσαι αμαρτωλός; Μπορεί ένας αμαρτωλός να πάει στον Ουρανό; Μπορείτε να αποφύγετε τον άδη ακόμα και αν είστε αμαρτωλός; Είναι γραμμένο στη Βίβλο ότι δεν είναι απαραίτητο να πάτε στον άδη όταν πιστεύετε στον Ιησού, παρόλο που έχετε αμαρτία στην καρδιά σας; 
Οι αιρετικοί λένε ότι έχουν κάνει διαθήκη με τον θάνατο, έτσι ώστε ο θάνατος δε θα έρθει σ’ αυτούς. Λένε ότι ένας πιστός μπορεί να αποφύγει να καταδικαστεί στον άδη παρόλο που έχει αμαρτία στην καρδιά του. Νομίζετε ότι έτσι έχουν τα πράγματα; 
Οι αιρετικοί εμπνέουν τους ανθρώπους με εμπιστοσύνη, λέγοντας ότι ο θάνατος και ο άδης δεν τους περιμένουν. Οι αιρετικοί ιερείς διορίζουν εκείνους που δεν είναι αναγεννημένοι να είναι διάκονοι, πρεσβύτεροι, λειτουργοί. Αλλά πρέπει να ξέρουν ότι όλοι θα καταλήξουν στον άδη, επειδή δεν πιστεύουν στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Εκείνο που πρέπει να κάνουν είναι να ενσταλάξουν στους οπαδούς τους την πίστη στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. 
Είναι πιστοί, ακόμα και αν είναι αμαρτωλοί, επιλέξιμοι για να μπουν στον Ουρανό; Μπορεί ένας αμαρτωλός να πάει στον ουρανό; Λέει η Βίβλος ότι οι αμαρτωλοί μπορούν να πάνε στον Ουρανό; Όχι. Μπορεί να υπάρξει δίκαιος άνθρωπος με αμαρτία; Όχι. Αυτές είναι διδασκαλίες της αίρεσης και της ψεύτικης θεολογίας. 
Η Βίβλος λέει, «Ο μισθός τής αμαρτίας είναι θάνατος» (Ρωμαίους 6:23). Αυτός είναι ο νόμος του Θεού. Στέλνει όλους τους αμαρτωλούς κατευθείαν στον άδη. Αντίθετα με αυτή την τρομερή μοίρα, όλοι όσοι είναι αναγεννημένοι εξ ύδατος και Πνεύματος καλωσορίζονται στον Ουρανό. 
«Όταν η μάστιξ πλημμυρούσα διαβαίνη, δεν θέλει ελθεί εις ημάς·‎ διότι εκάμομεν καταφύγιον ημών το ψεύδος και υπό την ψευδοσύνην θέλομεν κρυφθή». Οι αιρετικοί ιερείς λένε λόγια γι’ αυτό τον σκοπό, και πιστεύουν σταθερά ότι δε θα πάνε στον άδη ακόμα και αν έχουν αμαρτία στις καρδιές τους. Επειδή κρύβονται πίσω από μια ψεύτικη και αναληθή θεολογία, ο Θεός δεν μπορεί να κάνει τίποτε για να τους βοηθήσει. Πιστεύουν μόνο στη δική τους θεολογία. Επειδή πιστεύουν στη θεολογία τους αντί για τον λόγο του Θεού, είναι αιρετικοί και αμαρτωλοί που προορίζονται για τον άδη. Πόσο λυπηρό είναι που υπάρχουν τόσο πολλοί σαν αυτούς. 
 
 
ΟΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΑ
 
Ποια είναι η προσπάθεια των αιρετικών ιερέων;
Να αποσπάσουν από τους οπαδούς τους όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα.

Οι αιρετικοί και οι ψευδο-ιερείς ενδιαφέρονται μόνο για χρήματα. Είναι άπληστοι. «Πόσα πολλά χρήματα μπορεί να προσφέρει αυτός ο άνθρωπος αν έρχεται στην εκκλησία μου;» Σκέφτονται το δέκατο που θα πληρώνει. Αυτό είναι ακριβώς όπως η λατρεία ενός χρυσού μοσχαριού. «Παρακαλώ, Κύριε, ας γίνω επιτυχημένος, ας κάνω πολλά χρήματα». Οι ψευδο-ιερείς διδάσκουν τους ανθρώπους να προσεύχονται με τέτοιο τρόπο. 
Λένε, «Αν πιστέψετε στον Ιησού, θα κάνετε πολλά χρήματα, αν είστε στείροι θα κάνετε παιδιά και θα είστε επιτυχημένοι στην επιχείρησή σας». 
Τόσοι πολλοί άνθρωποι εξαπατώνται από αυτούς τους ψευδο-ιερείς, που αποσπούν τα χρήματά τους, και πηγαίνουν στον άδη για τα προβλήματά τους. Πόσο άδικο είναι αυτό! Αν κάποιος που έχει έρθει κάτω από την γοητεία τής αίρεσης συνέλθει, θα εκπλαγεί όταν ανακαλύψει πόσα χρήματα έχει προσφέρει σ’ αυτούς που τον εξαπάτησαν. Θα θεωρεί τον εαυτό του χαζό, που τους ακολούθησε και εργάστηκε τόσο σκληρά γι’ αυτούς. 
Οι αιρετικοί είναι ιδιαίτερα ένθερμοι εφαρμοστές αυτού που θεωρούν νομικίστικη θρησκεία. Οι οπαδοί τους αφιερώνονται σε προσευχές νωρίς το πρωί, προσευχές πάνω σε βουνά, ειδικές συνεισφορές, δέκατα, εβδομαδιαίες προσφορές. Υπάρχουν τόσοι πολλοί λόγοι για να παίρνουν χρήματα από τους οπαδούς τους. 
Οι οπαδοί τους εργάζονται τόσο σκληρά, αλλά έχουν ακόμα αμαρτία στις καρδιές τους, επειδή κανένας δεν τους έχει διδάξει το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Μερικοί τούς ρωτούν γι’ αυτό, αλλά δεν παίρνουν ποτέ απάντηση. Καθένας που δεν έχει αναγεννηθεί εξ ύδατος και Πνεύματος είναι αιρετικός. 
 
 
ΑΞΙΟΛΥΠΗΤΟΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΟΠΑΔΟΙ ΤΟΥΣ 
 
Ποιοι είναι οι πιο αξιολύπητοι στον κόσμο;
Εκείνοι που υπηρετούν χωρίς να είναι αναγεννημένοι εξ ύδατος και Πνεύματος.

«Ω, εσείς αξιολύπητοι αιρετικοί! Πρέπει να εργαστείτε πρώτα για τη λύτρωσή σας!» Το κυρίαρχο σημάδι της ψεύτικης πίστης είναι ότι λατρεύουν τα χρυσά μοσχάρια του Ιεροβοάμ. Το πρώτο πράγμα που έκαναν οι αιρετικοί στα χρόνια της Παλαιάς Διαθήκης ήταν να χτίσουν ένα ναό και να τον εφοδιάσουν με χρυσά μοσχάρια (1 Βασιλέων 12:25-33). 
Αυτές τις μέρες, χτίζουν μεγάλες εκκλησίες και αποσπούν χρήματα από τους οπαδούς τους. Λένε στους οπαδούς τους να πάρουν δάνεια από τράπεζες για να τα προσφέρουν για την κατασκευή μιας μεγάλης εκκλησίας. Εκμεταλλεύονται τα συναισθήματα της κοινότητας και περιφέρουν δίσκους λογίας. Χρήματα, δαχτυλίδια, χρυσά ρολόγια, γεμίζουν τους δίσκους σε ελάχιστο χρόνο. Οι αιρετικοί εργάζονται με αυτό τον τρόπο. Το ίδιο γίνεται σε όλες τις αιρετικές εκκλησίες. 
Εξωτερικά δείχνουν ότι ενδιαφέρονται για πνευματικά πράγματα, όμως στην πραγματικότητα ενδιαφέρονται μόνο για χρήματα. Σας συμβουλεύω να μείνετε μακριά από εκκλησίες που φροντίζουν μόνο για χρήματα. Παρακαλώ μην πηγαίνετε σε εκκλησίες όπου προσέχουν ιδιαίτερα τους πλούσιους. Είναι λάθος να ανακοινώνεται το ποσό της κάθε προσφοράς στην κοινότητα, επειδή το κάνουν με την ελπίδα προσέλκυσης περισσότερων χρημάτων. 
Οι αιρετικοί λένε λόγια που βάζουν σε πειρασμό τους οπαδούς τους. 
«Θα ευλογηθείτε αν πιστέψετε στον Ιησού». 
«Αφιερωθείτε στα έργα του Θεού. Όσο περισσότερα κάνετε, τόσο πιο ευλογημένοι θα είστε». 
«Αν υπηρετήσετε ως πρεσβύτερος, θα ευλογηθείτε υλικά». 
Έτσι οι οπαδοί τους ανταγωνίζονται ο ένας τον άλλον, ποιος θα γίνει πρεσβύτερος. Αν δεν υπήρχε λόγος για κάποια αποζημίωση, ποιος θα ήθελε να υπηρετήσει ως πρεσβύτερος; Και από τους πρεσβύτερους αναμένεται να συμβάλουν οικονομικά επίσης. 
Εκλέγονται με βάση το πόσο βαθιά πιστεύουν στη διδαχή της ξεχωριστής εκκλησίας (δόγμα), πόσο διαπρεπείς είναι στην κοινωνία και πόσα χρήματα μπορούν να προσφέρουν στην εκκλησία. Αυτή είναι η αλήθεια. 
Οι αιρετικοί ενδιαφέρονται μόνο για χρήματα. Ενδιαφέρονται για το χτίσιμο μεγάλων εκκλησιών. Δεν ενδιαφέρονται αν οι οπαδοί τους πηγαίνουν στον άδη, αλλά μόνο αν προσφέρουν πολλά χρήματα. 
Οι αιρετικοί είναι εκείνοι που εργάζονται για το ψωμί. Παγιδεύουν τον λαό τους με φανταχτερούς τίτλους. Μοιράζουν στους οπαδούς τους τίτλους χωρίς ουσία (Ιεζεκιήλ 13:17-19). Αυτό το κάνουν για να τους δέσουν στην εκκλησία και να αυξήσουν τον πλούτο της. Οι αιρετικοί δεν κηρύττουν το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Απλά προσπαθούν να γίνουν οι ίδιοι πλούσιοι. 
Ακόμα και κάποιος που έχει παρευρεθεί σε μια εκκλησία μόνο για μερικούς μήνες μπορεί να γίνει διάκονος. Επιπλέον, αν εξοικειωθεί καλά με το δόγμα και έχει δυνατό οικονομικό υπόβαθρο, προωθείται σε πρεσβύτερο. Αυτά όλα γίνονται σύμφωνα με την επαίσχυντη παράδοση της αμαρτίας του Ιεροβοάμ, που αντικατέστησε τον Θεό με ένα χρυσό μοσχάρι. 
Οι αιρετικοί λατρεύουν χρυσά μοσχάρια. Δεν βοηθούν τον λαό τους να αναγεννηθεί. Παίρνουν μόνο χρήματα από τους οπαδούς τους, δελεάζοντάς τους με υποσχέσεις κοσμικών ευλογιών. Δεν ενδιαφέρονται αν οι οπαδοί τους καταδικάζονται στον άδη, αρκεί η εκκλησία τους να είναι δυνατή οικονομικά. 
 
 
ΟΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΕΠΟΙΘΗΣΗ ΣΤΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΤΟΥΣ
 
Οι αιρετικοί συνηθίζουν να λένε «πιθανώς» ή «ίσως», επειδή δεν έχουν πεποίθηση σ’ αυτό που λένε. Δεν έχουν πίστη στον λόγο του Θεού και δεν πιστεύουν αληθινά σ’ αυτό που κηρύττουν. Το σύστημα της πίστης τους δεν στηρίζεται πάνω στην πίστη στον λόγο του Θεού. Λένε, «Θα μπορούσα να πω ότι...». Δεν μιλούν ποτέ καθαρά και με πεποίθηση. Θα ήταν καλύτερα αν δεν δίδασκαν τους οπαδούς τους τίποτα, παρά που τους διδάσκουν ψέματα. 
Οι αιρετικοί δεν μπορούν να οδηγήσουν τους ανθρώπους να αναγεννηθούν εξ ύδατος και Πνεύματος. Μόνο καταδικάζουν περισσότερους ανθρώπους στον άδη. 
Οι αιρετικοί δεν μπορούν να οδηγήσουν τους ανθρώπους να αναγεννηθούν εξ ύδατος και Πνεύματος. Μόνο καταδικάζουν περισσότερους ανθρώπους στον άδη. 
 
 
ΟΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΠΑΙΖΟΥΝ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΩΝ ΨΕΥΔΟΠΡΟΦΗΤΩΝ
 
Τι είναι βλασφημία κατά του Πνεύματος;
Να πιστεύεις στον Ιησού ενώ ζεις ως αμαρτωλός που δεν πιστεύει στο βάπτισμά Του.

Το κεφάλαιο 7 του Ματθαίου μάς μιλάει για εκείνους που πιστεύουν στον Ιησού και στο τέλος πάνε στον άδη. Οι αιρετικοί θα διαμαρτυρηθούν ενώπιον του Θεού την έσχατη ημέρα. Όπως είναι γραμμένο στη Βίβλο, «Πολλοί θέλουσιν ειπεί προς εμέ εν εκείνη τη ημέρα, Κύριε, Κύριε, δεν προεφητεύσαμεν εν τω ονόματί σου, και εν τω ονόματί σου εξεβάλομεν δαιμόνια, και εν τω ονόματί σου εκάμομεν θαύματα πολλά; Και τότε θέλω ομολογήσει προς αυτούς ότι ποτέ δεν σας εγνώρισα· ‎φεύγετε απ’ εμού οι εργαζόμενοι την ανομίαν!» (Ματθαίος 7:22-23). 
Δεν πιστεύουν ότι ο Ιησούς έπλυνε όλες τις αμαρτίες του ανθρώπου· ‎δεν πιστεύουν στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. 
Ασκούν την ανομία. Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει ότι λένε στους ανθρώπους να πιστέψουν στον Ιησού, ενώ ακόμα έχουν αμαρτία στις καρδιές τους. Μπορεί να αναρωτιέστε τι είναι τόσο λάθος σ’ αυτό αλλά είναι μια σοβαρή αμαρτία ενάντια στον Θεό. 
Όταν ένας αμαρτωλός κηρύττει σε άλλους ανθρώπους την ανάγκη να πιστέψουν στον Ιησού, δεν μπορεί να τους οδηγήσει να αναγεννηθούν, επειδή δεν αναγεννήθηκε ο ίδιος εξ ύδατος και Πνεύματος. Επομένως οι αιρετικοί παράγουν μόνο αμαρτωλούς που πιστεύουν στον Ιησού. Είναι αμαρτία ενάντια στο Πνεύμα να εργάζεσαι την ανομία. 
Οι αιρετικοί ούτε πιστεύουν στον λόγο του Θεού, ούτε κηρύττουν το ευαγγέλιο όπως είναι γραμμένο. Απλά αποσπούν χρήματα από τους οπαδούς τους. Είναι αμαρτωλοί, παρ’ όλο που πιστεύουν στον Ιησού. Προσπαθούν να οδηγήσουν άλλους ενώ δεν είναι οι ίδιοι αναγεννημένοι. Με αυτό τον τρόπο, ασκούν ανομία. 
 
 
ΟΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΧΛΩΜΕΣ ΑΠΟΜΙΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΝ
 
Πώς διακρίνουμε ανάμεσα σ’ εκείνους που είναι αναγεννημένοι και εκείνους που δεν είναι;
Μπορούμε να διακρίνουμε δοκιμάζοντας αν έχουν αμαρτία ή όχι.

Μην εξαπατάστε από εκείνους τους ψεύτικους ιεροκήρυκες που λένε ότι είναι αμαρτωλοί. Μην τους προσφέρετε τα χρήματά σας. Μην δώσετε τα χρήματά σας, που κερδίσατε με κόπο, σε εκείνους τους αμαρτωλούς. 
Γιατί να δώσετε χρήματα σε εκείνους τους ιεροκήρυκες που δεν μπορούν να σας βοηθήσουν με τις αμαρτίες σας; Αν θέλετε να δώσετε τα χρήματά σας σε μια εκκλησία, περιμένετε τουλάχιστον έως ότου καθαριστούν οι αμαρτίες σας μέσω του ευαγγελίου του ύδατος και του Πνεύματος. 
Όπως υπάρχουν απομιμήσεις στην τέχνη, υπάρχουν επίσης απομιμήσεις στη ζωή. Υπάρχουν, παραδείγματος χάριν, κίβδηλες θρησκείες που δεν μπορούν να πλύνουν τις αμαρτίες από την καρδιά. Πώς μπορείτε να διακρίνετε μια κίβδηλη θρησκεία; Μια απομίμηση είναι κάτι που φαίνεται γνήσιο εξωτερικά αλλά στην πραγματικότητα απέχει πολύ από το γνήσιο. 
Πρέπει να αποφασίσετε για τον εαυτό σας. Ποιοι είναι οι αληθινοί ιεροκήρυκες; Ποιοι είναι οι αιρετικοί; Ποια είναι η ορθόδοξη πίστη; Ο ορθόδοξος πιστεύει στον Ιησού και τη λυτρωτική δύναμή Του. Δεν έχει καμία αμαρτία στην καρδιά του. Αλλά οι αιρετικοί έχουν αμαρτία στις καρδιές τους. 
Είναι, λοιπόν, όλοι οι άνθρωποι αιρετικοί όπως αυτοί; Μπορεί να είναι έτσι. Αλλά ας δούμε πίσω στη Βίβλο. Καθένας που πιστεύει στον Ιησού και δεν αναγεννήθηκε, είναι αιρετικός. Είναι σαφές ότι ορθόδοξος είναι ο αναγεννημένος. Άρα, εκείνοι που δεν είναι αναγεννημένοι, είναι αιρετικοί. Αιρετικοί είναι όσοι πιστεύουν στον Ιησού αλλά έχουν ακόμα αμαρτία στις καρδιές τους. 
Οι αιρετικοί είναι απομιμήσεις του δίκαιου. Μπορεί να ξέρουν ότι ο τρόπος να γίνεις άγιος είναι πιστεύοντας στον Ιησού, αλλά δυστυχώς έχουν ακόμα αμαρτία στις καρδιές τους. Πιστεύουν για τον εαυτό τους ότι είναι αμαρτωλοί. Υποστηρίζουν ότι μπορούν ακόμα να πάνε στον Ουρανό και λένε ότι λατρεύουν τον Θεό. Ακούγεται σαν να είναι δίκαιοι, αλλά μην εξαπατόμαστε από απομιμήσεις. 
 
 
Η ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ
 
Γιατί άλλαξε το καθαρό ευαγγέλιο;
Επειδή οι ψεύτικοι ιερείς και αιρετικοί ανέμειξαν με το καθαρό ευαγγέλιο ανθρώπινες λανθασμένες πίστεις. 

«Διά τούτο λέγει ο Κύριος, ο Κύριος των δυνάμεων, ο Κραταιός του Ισραήλ, Ω, θέλω χορτασθή επί τους εναντίους μου και θέλω εκδικηθή κατά των εχθρών μου και θέλω στρέψει την χείρα μου επί σε και αποκαθαρίσει την σκωρίαν σου και αφαιρέσει όλον σου τον κασσίτερον. Και θέλω αποκαταστήσει τους κριτάς σου ως το πρότερον και τους συμβούλους σου ως το απ’ αρχής μετά ταύτα θέλεις ονομασθή η πόλις της δικαιοσύνης, η πιστή πόλις. Η Σιών θέλει εξαγορασθή διά κρίσεως, και οι επιστρέψαντες αυτής διά δικαιοσύνης. Και οι παράνομοι και οι αμαρτωλοί ομού θέλουσι καταστραφή, και οι εγκαταλιπόντες τον Κύριον θέλουσι καταναλωθή. Διότι θέλετε καταισχυνθή διά τα άλση, τα οποία επεθυμήσατε, και θέλετε εντραπή διά τους κήπους, τους οποίους εξελέξατε. Επειδή θέλετε γείνει ως δρυς, της οποίας τα φύλλα μαραίνονται, και ως κήπος, όστις δεν έχει ύδωρ. Και ο ισχυρός θέλει είσθαι ως καλάμιον στυπίου, και το έργον αυτού ως σπινθήρ, και θέλουσι καυθή και τα δύο ομού, και δεν θέλει είσθαι ο σβύνων» (Ησαΐας 1:24-31). 
Ο Θεός μάς λέει πως αν πιστεύουμε σε άνθρωπο, θα ντραπούμε λόγω του ανθρώπου. Μας λέει ότι θα ντραπούμε λόγω της εκκλησίας που έχουμε επιλέξει και αυτή η ντροπή θα είναι όπως ένα δέντρο που τα φύλλα του μαραίνονται, όπως έναν κήπο που δεν έχει νερό. 
Μας λέει ότι οι ψεύτικοι ιερείς και οι οπαδοί τους, που πιστεύουν στα ανθρώπινα εντάλματα και όχι στον λόγο του Θεού, θα γίνουν προσάναμμα και τα έργα τους θα καούν. Και οι δύο θα καούν στον άδη. Οι ψεύτικοι ιεροκήρυκες και οι αιρετικοί που δεν έχουν λυτρωθεί, καθώς επίσης και οι αμαρτωλοί και οι εχθροί του δίκαιου, θα τιμωρηθούν με τη φωτιά του Θεού. 
Οι εκκλησίες που χτίστηκαν μόνο πάνω στη θεολογία μπορεί να φαίνονται μεγάλες εξωτερικά, αλλά δεν υπάρχει τίποτε εκεί μέσα. Κάθε εκκλησία που δεν ιδρύεται με πεποίθηση στον λόγο του Θεού και του ευαγγελίου της αναγέννησης εξ ύδατος και Πνεύματος, είναι όπως ένας κήπος που δεν έχει νερό. 
Μπορεί να υπάρχει κάποιο δέντρο αλλά είναι δέντρο νεκρό, ανίκανο να παράγει καρπό. Όταν ένα πηγάδι δεν έχει νερό, δεν είναι πια πηγάδι. 
«Και ο ισχυρός θέλει είσθαι ως καλάμιον στυπίου, και το έργον αυτού ως σπινθήρ, και θέλουσι καυθή και τα δύο ομού, και δεν θέλει είσθαι ο σβύνων». Όσοι δεν έχουν το Πνεύμα μπορεί να φαίνονται ισχυροί στους άλλους ανθρώπους, αλλά στα μάτια του Θεού είναι σαν προσάναμμα που προορίζεται για τις φωτιές του άδη. 
Ο Κύριος ρωτά, «Φρουρέ, τι περί της νυκτός;» (Ησαΐας 21:11). Ο δίκαιος που έχει αιώνια ζωή, πρέπει να κηρύξει το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος στο σκοτάδι της νύχτας. 
Ο Θεός είναι φως και ο Σατανάς σκοτάδι. Ο Θεός οδηγεί τους ανθρώπους στη δικαιοσύνη και ο Σατανάς οδηγεί τους ανθρώπους σε ψεύτικους ναούς με χάος και ψεύτικη θεολογία. 
Στα χρόνια του προφήτη Ησαΐα, η πίστη των ανθρώπων ήταν το ίδιο χαοτική όπως και τώρα. Ανάμιξαν τον λόγο του Θεού με θεολογίες και εντάλματα ανθρώπινα. Παραπλάνησαν τόσο πολύ τον λαό Ισραήλ με χαοτικά ανθρώπινα προϊόντα, ώστε ο Θεός αποφάσισε να απαλλαγεί από όλους αυτούς. 
«Και θέλω αφαιρέσει όλον σου τον κασσίτερο. Και θέλω αποκαταστήσει τους κριτάς σου ως το πρότερον και τους συμβούλους σου ως το απ’ αρχής». Οι προσφορές που δε θα γίνουν αποδεκτές ποτέ από τον Θεό είναι όπως ο κασσίτερος, ένα μίγμα αλήθειας του Θεού και ανθρώπινων θεωριών. 
Ο Θεός δεν δέχεται ποτέ ανάμικτες προσφορές. Μπορεί να φαίνονται καθαρές στο ανθρώπινο μάτι, αν όμως είναι ανάμικτες με ανθρώπινες λάθος πεποιθήσεις, είναι ανάμικτες με ακαθαρσίες και γι’ αυτό μη αποδεκτές στον Θεό. 
Ο Θεός επέπληξε τον λαό Ισραήλ, ειδικά τους αιρετικούς ψευδό-ιεροκήρυκες και αμαρτωλούς. 
Αν διαβάσουμε την Έξοδο ή τους Αριθμούς, μπορούμε να δούμε ότι ο Θεός δεν τους επέπληξε στην αρχή. Ο Θεός βοήθησε τον λαό Ισραήλ και τους παραχώρησε ευλογίες. Αλλά μετά από τον θάνατο του Ιησού του Ναυή, από τους Κριτές, ο λαός Ισραήλ δέχτηκε εισβολές. 
Εντούτοις, εκείνοι επέλεξαν να ακολουθήσουν το δρόμο τους. Εκείνη την περίοδο ο Θεός έστειλε τον προφήτη Ιερεμία και είπε στον Ισραήλ να παραδοθεί στη Βαβυλώνα. 
Ο Ιερεμίας είπε στον λαό να παραδοθούν στη Βαβυλώνα. Αυτό έχει μια πνευματική έννοια, που συμβολίζει το γεγονός ότι ο δίκαιος λέει σ’ εκείνους που ακολουθούν τους αιρετικούς να παραδοθούν στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. 
 
 
Ο ΘΕΟΣ ΕΠΙΠΛΗΤΤΕΙ ΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ
 
Γιατί επιπλήττει ο Θεός τους αιρετικούς;
Επειδή υπηρετούν είδωλα αντί του Θεού.

Γιατί οι δούλοι τού Θεού επέπληξαν τον λαό Ισραήλ; Επειδή άλλαξαν το σύστημα των θυσιών, ανέθεσαν σε απλούς ανθρώπους να είναι ιερείς και άλλαξαν τις ημερομηνίες των θυσιών. 
Άλλαξαν την Ημέρα του Εξιλασμού από τη δέκατη ημέρα του έβδομου μήνα στην πέμπτη ημέρα του όγδοου μήνα και διόρισαν ιερείς έξω από τους Λευίτες. Εμπόδισαν έτσι το δρόμο της αναγέννησης. 
Ο Θεός επέπληξε τους ψεύτικους ιεροκήρυκες. Εκείνοι που υπηρέτησαν τα χρυσά μοσχάρια αντί του Θεού έγιναν αιρετικοί ιερείς. 
Στην πραγματικότητα, ο Θεός δεν τους επέπληξε μόνο επειδή λάτρευαν τα είδωλα. Εσείς και εγώ δεν λατρεύαμε επίσης κάποτε τα είδωλα; Εμείς αμαρτάνουμε τόσο συχνά, αλλά οι ανομίες μας δεν θεωρούνται σοβαρές αμαρτίες, μόνο επειδή είμαστε στην χάρη του Θεού. Αλλά η αντικατάσταση του Θεού με τα χρυσά μοσχάρια δεν μπορεί να συγχωρεθεί. Και το ίδιο συμβαίνει με την αλλαγή του συστήματος των θυσιών και το διορισμό απλών ανθρώπων στην ιεροσύνη. 
Τι φοβερές είναι αυτές οι αμαρτίες! Είναι οι πιο σοβαρές αμαρτίες. Πώς μπορεί κάποιος να συγχωρεθεί όταν ανταλλάσσει τον Θεό με χρυσά μοσχάρια! Είναι γραμμένο στη Βίβλο πως ήταν η αμαρτία του Ιεροβοάμ που έφερε την οργή του Θεού. 
Ακριβώς όπως ο Θεός έδειξε την οργή Του στην Παλαιά Διαθήκη, τώρα καταστρέφει τους αμαρτωλούς που είναι ενάντια σ’ Αυτόν. Ο Θεός είπε στον Ισραήλ ότι θα αναθεμάτιζε όσους δεν απομακρύνθηκαν από τα χρυσά μοσχάρια. 
 
 
ΟΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΑΝΟΜΕΣ ΘΥΣΙΕΣ 
 
Τι πρέπει να κάνουμε πριν υπηρετήσουμε τον Θεό;
Να πλύνουμε όλες τις αμαρτίες μας.

Οι βασιλιάδες και οι αιρετικοί ιερείς του Ισραήλ ήταν ενάντια στον Θεό και διόρισαν στην ιεροσύνη εκείνους που περιφρονούσαν το σύστημα των θυσιών. Ο Ιεροβοάμ, ο βασιλιάς με το διεστραμμένο μυαλό, όρισε ως ιερείς κάποιους που δεν ήταν από τον οίκο του Λευί. 
Μόνο όσοι ήταν από τον οίκο του Λευί, μπορούσαν να γίνουν ιερείς και να υπηρετούν στη Σκηνή τού Μαρτυρίου. Ακριβέστερα, οι ιερείς έπρεπε να είναι από τον οίκο του Ααρών. Αυτός ήταν ο αιώνιος νόμος του Θεού. Αλλά ο Ιεροβοάμ όρισε ιερείς έξω από τον οίκο τού Λευί και τους όρισε να προσφέρουν θυσίες στα χρυσά μοσχάρια. Πρέπει να ξέρουμε πώς αυτό έφερε την οργή του Θεού. 
Ακόμα και σήμερα, εκείνοι που δεν είναι αναγεννημένοι μπορεί να γίνουν λειτουργοί, πρεσβύτεροι και διάκονοι στην εκκλησία. Αυτό αντιβαίνει στο νόμο του Θεού και προκαλεί την οργή Του. Ευχαριστείται ο Θεός με τις άνομες θυσίες; Οι αιρετικοί πρέπει να καταστρέψουν τα χρυσά μοσχάρια τους και να επιστρέψουν στον Θεό και να αναγεννηθούν. 
Στο Ησαΐας 1:10-17 λέει, «Ακούσατε τον λόγον του Κυρίου, άρχοντες Σοδόμων·‎ ακροάσθητι τον νόμον του Θεού ημών, λαέ Γομόρρων. Τίνα χρείαν έχω του πλήθους των θυσιών σας; λέγει Κύριος· κεχορτασμένος είμαι από ολοκαυτωμάτων κριών και από πάχους των σιτευτών και δεν ευαρεστούμαι εις αίμα ταύρων ή αρνίων ή τράγων. Όταν έρχησθε να εμφανισθήτε ενώπιόν μου, τις εζήτησεν εκ των χειρών σας τούτο, να πατήτε τας αυλάς μου; Μη φέρετε πλέον, ματαίας προσφοράς· ‎το θυμίαμα είναι βδέλυγμα εις εμέ· ‎τας νεομηνίας και τα σάββατα, την συγκάλεσιν των συνάξεων, δεν δύναμαι να υποφέρω, ανομίαν και πανηγυρικήν σύναξιν. Τας νεομηνίας σας και τας διατεταγμένας εορτάς σας μισεί η ψυχή μου· είναι φορτίον εις εμέ·‎ εβαρύνθην να υποφέρω. Και όταν εκτείνητε τας χείρας σας, θέλω κρύπτει τους οφθαλμούς μου από σας· ‎ναι, όταν πληθύνητε δεήσεις, δεν θέλω εισακούει· αι χείρές σας είναι πλήρεις αιμάτων. Λούσθητε, καθαρίσθητε· αποβάλετε την κακίαν των πράξεών σας απ’ έμπροσθεν των οφθαλμών μου·‎ παύσατε πράττοντες το κακόν, μάθετε να πράττητε το καλόν· ‎εκζητήσατε κρίσιν, κάμετε ευθύτητα εις τον δεδυναστευμένον, κρίνατε τον ορφανόν, προστατεύσατε την δίκην της χήρας».
Αν διαβάσουμε αυτή την περικοπή προσεκτικά, μπορούμε να δούμε ότι οι θρησκευτικοί ηγέτες του Ισραήλ ήταν πολύ ευλαβείς. Αλλά, παρά την ευλάβειά τους, καταστράφηκαν επειδή πρόσφεραν λανθασμένες θυσίες και παράκουσαν στο νόμο του Θεού. 
Μπορούμε να δούμε πως ούτε ακολουθούσαν τον νόμο του Θεού όταν πρόσφεραν τις θυσίες ούτε πρόσεχαν τον λόγο του Θεού. Αυτοί οι ηγέτες ήταν τόσο ευλαβείς, που έκαναν αμέτρητες προσφορές ενώπιον του Θεού. Η Βίβλος λέει ότι το αίμα έρρεε σαν ποταμός μέσα στη Σκηνή τού Μαρτυρίου. 
Αλλά όταν ο Θεός κοίταξε τι έκαναν, είπε ότι ήταν όπως η αμαρτία των Γομόρρων. Είδε ότι έκαναν προσφορές ενώπιον Του, αλλά στην πραγματικότητα αμάρταναν. Είπε ότι ήταν καλύτερα να μην έφερναν προσφορές καθόλου. Δεν τις ήθελε. 
Καθώς πρόσφεραν τις θυσίες εμπρός στα χρυσά μοσχάρια, ο Θεός δεν μπορούσε να συγχωρέσει τις αμαρτίες τους. Δεν μπορούσε να σταθεί άλλο. Τους είπε ότι πρέπει να προσφέρουν τις θυσίες σύμφωνα με τον τρόπο που Εκείνος διέταξε. Διαφορετικά, θα ήταν καλύτερα γι’ αυτούς να μην προσφέρουν καθόλου θυσίες. 
Οι θυσίες τους δεν προσφέρονταν στον Θεό με το σωστό τρόπο και, κατά συνέπεια, οι ιερείς αμάρταναν ενάντια στον Θεό. Πρέπει να ξέρετε ότι το να υπηρετείτε τον Θεό και να κάνετε το έργο Του χωρίς να πλύνετε τις αμαρτίες σας είναι μια σοβαρή αμαρτία ενώπιον Του. 
 
 
ΟΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΠΩΣ ΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
 
Τι διδάσκουν οι αιρετικοί;
Διδάσκουν ηθική και όχι το πώς να αναγεννηθούμε.

Οι αιρετικοί φαίνονται εξωτερικά άγιοι. Όταν ανεβαίνουν στον άμβωνα φαίνονται τόσο εντυπωσιακοί, που πολλοί εξαπατώνται από την εμφάνισή τους. Ακούγονται τόσο λογικοί. Και ολοκληρώνουν πάντα τα κηρύγματά τους προειδοποιώντας τους ανθρώπους να είναι καλοί. Τι είδους κήρυγμα είναι αυτό; Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των κηρυγμάτων τους και των μαθημάτων των δασκάλων στα σχολεία; 
Η εκκλησία του Θεού είναι ο τόπος όπου συγκεντρώνονται οι αναγεννημένοι για να λατρεύσουν τον Θεό. Μόνο αυτό το είδος εκκλησίας είναι αληθινή εκκλησία. Η αληθινή εκκλησία του Θεού δεν προσπαθεί να διδάξει πώς να συμπεριφερθείς ενώπιον του Θεού. Ο ιεροκήρυκας της αληθινής εκκλησίας κηρύττει το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Ανεξάρτητα από το πόσο αδύναμοι είστε, ο Θεός έπλυνε όλες τις αμαρτίες σας. 
Οι αιρετικοί ιεροκήρυκες λένε στους οπαδούς τους, «Κάνετε αυτό και κάνετε εκείνο», βάζοντας βαριά φορτία επάνω τους, αλλά οι ίδιοι δεν είναι πρόθυμοι να σηκώσουν ένα δάχτυλο για να τα κινήσουν. 
Ένας αιρετικός ιεροκήρυκας αγοράζει στο παιδί του ένα ακριβό βιολί και το στέλνει στο εξωτερικό να σπουδάσει. Πώς μπορεί ένας ιερέας να αντέξει οικονομικά να το κάνει αυτό; Από πού παίρνει τα χρήματα; Αν είχε αυτά τα χρήματα, δεν έπρεπε να τα ξοδέψει για να κηρύξει το ευαγγέλιο; Θα έπρεπε ένας ιεροκήρυκας να οδηγεί ένα ακριβό αυτοκίνητο; Πρέπει να οδηγεί ένα αυτοκίνητο πολυτελείας για να έχει αξιοπρέπεια; Ένας ιεροκήρυκας που οδηγεί ακριβό αυτοκίνητο είναι κλέφτης. Όταν οι οπαδοί του δεν μπορούν οικονομικά να αγοράσουν ένα απλό αυτοκίνητο, πώς μπορεί να είναι σωστό γι’ αυτόν να έχει ένα μοντέλο πολυτελείας; Μπορούμε να πούμε ότι κάποιος είναι αιρετικός ιεροκήρυκας απλά εξετάζοντας τις πράξεις του. 
Οι αιρετικοί ιεροκήρυκες ζητούν μεγάλα ποσά χρημάτων. Μερικές εκκλησίες πληρώνουν τους ιεροκήρυκές τους περισσότερο από 10.000 δολάρια το μήνα. Και αυτή είναι μόνο η επίσημη πληρωμή. Τους παρέχονται εκπαιδευτικές αμοιβές, αμοιβές για βιβλία, αμοιβές για τη φροντίδα των παιδιών, αμοιβές για να κάνουν επισκέψεις, για να αναφέρουμε μόνο μερικές. 
Και ακόμα, μερικοί από αυτούς παραπονιούνται ότι δεν πληρώνονται αρκετά. Εισπράττουν 10.000 δολάρια το μήνα και ζητούν περισσότερα χρήματα. Είναι λίγα 10.000 δολάρια; Ένας ιεροκήρυκας πρέπει να είναι ικανοποιημένος όταν λαβαίνει αρκετά για να τα βγάζει πέρα καθώς κηρύττει το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. 
Ένας αληθινός ιεροκήρυκας παίρνει παρηγοριά και ειρήνη από τον Θεό. Αλλά ένας αιρετικός ιεροκήρυκας, που δεν έχει καθόλου ειρήνη, ζητά χρηματική αμοιβή. Τέτοιοι ιεροκήρυκες στην πραγματικότητα λατρεύουν χρυσά μοσχάρια. 
Η εκκλησία του Θεού ονομάζεται μερικές φορές Σιών. Δεν υπάρχει καμία εκκλησία τόσο όμορφη όσο η Σιών. Η εκκλησία του Θεού είναι ο τόπος όπου κηρύττεται το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. 
Στο Ησαΐας 1:21 λέει, «Πώς η πιστή πόλις κατεστάθη πόρνη, ήτο πλήρης κρίσεων· ‎η δικαιοσύνη κατώκει εν αυτή αλλά τώρα, φονείς». Ο Ησαΐας περιγράφει την εκκλησία του Θεού, λέγοντας, «Ήτο πλήρης κρίσεων». 
Ο Θεός είναι δίκαιος και σωστός. Επειδή εμείς είμαστε ελλιπείς ως είμαστε απόγονοι του Αδάμ και γεννιόμαστε μέσα στην αμαρτία, ο Ιησούς ήρθε σ’ αυτό τον κόσμο για να πλύνει τις αμαρτίες μας με το ύδωρ και το Πνεύμα. Τόσο δίκαιος είναι ο Θεός.
Στην Παλαιά Διαθήκη, όταν ήξεραν οι άνθρωποι ότι ήταν ανεπαρκείς, έρχονταν στον Θεό και πρόσφεραν θυσίες. «Έκανα κακό με αυτόν τον τρόπο. Ήμουν ατελής». Τότε συγχωριόντουσαν για τις καθημερινές αμαρτίες τους και μπορούσαν επίσης να λάβουν συγχώρεση για τις αμαρτίες του έτους μια φορά κατά την Ημέρα του Εξιλασμού. 
Παρόμοια, στην Καινή Διαθήκη, ο Ιησούς Χριστός ήρθε σ’ αυτό τον κόσμο και βαφτίστηκε και σταυρώθηκε για να πλύνει τις αμαρτίες της ανθρωπότητας μια για πάντα. 
Αλλά στη Λειτουργία του Νέου Έτους, πολλοί άνθρωποι φωνάζουν και μετανοούν, «Αγαπητέ Θεέ, παρακαλώ συγχώρεσέ με για τις αμαρτίες που διέπραξα πέρυσι. Και παρακαλώ ευλόγησέ με στο νέο έτος». Αυτοί οι άνθρωποι είναι αιρετικοί. 
Ποια, λοιπόν, είναι η αλήθεια της αναγέννησης εξ ύδατος και Πνεύματος; Ο Ιησούς ήρθε στον κόσμο περίπου 2.000 χρόνια πριν, έπλυνε τις αμαρτίες της ανθρωπότητας μια για πάντα και έτσι μας έσωσε από την αμαρτία για πάντα. Μας έσωσε από όλες τις αμαρτίες του κόσμου με το ύδωρ και το αίμα. Αν όμως ζητούσαμε συγχώρεση κάθε μέρα, τι θα έλεγε; 
«Πώς η πιστή πόλις κατεστάθη πόρνη, ήτο πλήρης κρίσεων· ‎η δικαιοσύνη κατώκει εν αυτή αλλά τώρα, φονείς». Καθένας που ονομάζει τον εαυτό του αμαρτωλό είναι αιρετικός. 
 
 
ΟΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΙΕΡΕΙΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΗΡΥΞΟΥΝ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΕΞ ΥΔΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
 
Ακούει ο Θεός τις προσευχές των αμαρτωλών;
Όχι. Δεν μπορεί να τους ακούσει, επειδή τους χωρίζουν από τον Θεό οι αμαρτίες τους.

Ο Θεός μας ονομάζει δολοφόνους όλους εκείνους που πιστεύουν σ’ Αυτόν και ζητούν συγχώρεση. Καθώς ζητούν συγχώρεση και επίσης λένε ότι είναι αμαρτωλοί, τι περιμένουν από τον Ιησού; Να επιστρέψει και να πεθάνει μια δεύτερη φορά για τις αμαρτίες τους; Το βάπτισμα και ο Σταυρός του Ιησού είναι η πραγματικότητα της σωτηρίας. 
Στην 1 Πέτρου 3:21, λέει ότι το βάπτισμα του Ιησού είναι το αντίτυπο της σωτηρίας μας. Ο Ιησούς Χριστός πέθανε μια φορά για να σώσει την ανθρωπότητα από την αμαρτία. Έπλυνε τις αμαρτίες της ανθρωπότητας μια για πάντα και αναστήθηκε τρεις ημέρες αργότερα. Κάθεται τώρα στα δεξιά του Θεού. 
Ο Ιησούς Χριστός βαφτίστηκε μια φορά και πέθανε μια φορά στον Σταυρό για να μας σώσει από την αμαρτία για πάντα. Βαφτίστηκε από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή όταν ήταν 30 ετών. Πέθανε μια φορά για να μας σώσει από όλες τις αμαρτίες του κόσμου. Δεν σημαίνει αυτό ότι η κρίση αποδόθηκε για πάντα; 
Αν οι αιρετικοί λένε ότι είναι ακόμα αμαρτωλοί, Του ζητούν να έρθει κάτω δεύτερη φορά και να σταυρωθεί πάλι. Στην πραγματικότητα, θα έπρεπε να συνεχίσει να κάνει έτσι κάθε φορά που αυτοί ζητούν συγχώρεση. 
Όσοι με τις καρδιές τους πιστεύουν στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, σώζονται από την αμαρτία για πάντα, γίνονται δίκαιοι, πηγαίνουν στον Ουρανό για να λάβουν την ευλογία του Θεού και αιώνια ζωή. Όποιος συναντά τον δίκαιο μπορεί να σωθεί μέσω του ύδατος και του Πνεύματος, και να γίνει ένας από τους ευλογημένους ανθρώπους του Θεού. Καθένας που ζητάει τη δίκαιη σωτηρία ενώπιον του Θεού θα ευλογηθεί. 
Διαβάστε το Ησαΐας 1:18-20. «Έλθετε τώρα, και ας διαδικασθώμεν, λέγει Κύριος·‎ εάν αι αμαρτίαι σας ήναι ως το πορφυρούν, θέλουσι γείνει λευκαί ως χιών· ‎εάν ήναι ερυθραί ως κόκκινον, θέλουσι γείνει ως λευκόν μαλλίον. Εάν θέλητε, και υπακούσητε, θέλετε φάγει τα αγαθά της γής· εάν όμως δεν θέλητε και αποστατήσητε, θέλετε καταφαγωθή υπό μαχαίρας· ‎διότι το στόμα του Κυρίου ελάλησε». 
Ο Θεός μάς λέει ότι θα φάμε τα αγαθά της γης αν είμαστε υπάκουοι στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, αν όμως αρνούμαστε και επαναστατούμε, θα μας φάει το σπαθί. 
Ο Θεός μας είπε, «Ελάτε τώρα, και ας δικαστούμε. Ας συζητήσουμε. Είστε ανεπαρκείς; Είστε άδικοι; Αγαπάτε τον εαυτό σας τόσο πολύ; Δεν μπορείτε να ζήσετε σύμφωνα με τις εντολές; Δεν μπορείτε να κάνετε αυτό που λέει ο νόμος; Ξέρετε αλλά δεν μπορείτε να το κάνετε; Τότε ελάτε σ’ Εμένα. Αν οι αμαρτίες σας είναι πορφυρές, θα γίνουν λευκές όπως το χιόνι· ‎αν είναι κόκκινες όπως το βαθύ κόκκινο, θα γίνουν σαν λευκό μαλλί». Αυτό σημαίνει ότι ο Θεός έσωσε τους αμαρτωλούς με δίκαιο τρόπο και τους κατέστησε δίκαιους. 
Όταν ο Θεός δημιούργησε τον Αδάμ και την Εύα δεν υπήρχε καθόλου αμαρτία. Αλλά ο Σατανάς ήρθε σύντομα στο προσκήνιο. Τους έβαλε στον πειρασμό να παρακούσουν τον Θεό και κάνοντάς τους να αμαρτήσουν έκανε όλους τους ανθρώπους αμαρτωλούς. Ο Σατανάς προκάλεσε την πτώση του ανθρώπου. Στην αρχή ο Αδάμ και η Εύα δεν ήταν αμαρτωλοί απέναντι στον Θεό. Ζούσαν με τον Θεό στον κήπο της Εδέμ. Αλλά έγιναν αμαρτωλοί. Γι’ αυτό τώρα ο Θεός μάς προσκαλεί. Ελάτε και ας διαδικαστούμε. Ας τα βρούμε μαζί! 
«Πόση αμαρτία έχετε διαπράξει σ’ αυτό τον κόσμο; Και πόση αμαρτία θα διαπράξετε μέχρι να πεθάνετε;» 
«Ω, Θεέ. Είναι αδύνατο να μην αμαρτήσω. Δεν μπορούμε να γίνουμε άγιοι ανεξάρτητα από το πόσο σκληρά προσπαθούμε». 
«Λοιπόν, πόση αμαρτία έχετε διαπράξει μέχρι τώρα;» 
«Κύριε, δεν μπορώ να τις θυμηθώ όλες, αλλά υπάρχουν μερικές που έχουν κολλήσει στο μυαλό μου. Θυμάσαι εκείνη τη φορά; Ξέρεις για ποιο πράγμα μιλάω... και είναι και εκείνη η άλλη φορά. Ξέρεις Εσύ...»
Τότε ο Θεός λέει, «Συνέχισε και πες μου. Νομίζεις ότι αυτές είναι όλες; Ξέρεις πόσες ακόμα είναι εκτός από αυτές; Όμως όλες τις αμαρτίες που θυμάσαι, όλες τις αμαρτίες που έχεις ξεχάσει και ακόμα όλες τις αμαρτίες που θα πράξεις στο μέλλον, τις έπλυνα όλες μια για πάντα. Και όχι μόνο τις δικές σου αλλά και των παιδιών σου και των παιδιών τους, μέχρι τις αμαρτίες όλων των απογόνων σου. Είμαι ο δίκαιος Θεός. Έπλυνα τις αμαρτίες σας μια για πάντα». 
Ο Θεός που έπλυνε τις αμαρτίες της ανθρωπότητας, από την αμαρτία του Αδάμ ως τις αμαρτίες του τελευταίου ανθρώπου στη γη, είναι το Άλφα και το Ωμέγα, η Αρχή και το Τέλος. 
«Είμαι ο Σωτήρας και ο Παντοδύναμος Θεός». 
«Είμαι ο Γιαχβέ, ο Φιλεύσπλαχνος Θεός». 
«Θα έχω έλεος για εκείνους που αξίζουν έλεος, και θα έχω οίκτο για εκείνους που αξίζουν οίκτο». 
Αν ζητάμε το έλεός Του και είμαστε ειλικρινείς μαζί Του, μπορούμε να έχουμε τον οίκτο του Θεού. Ο Πατέρας μας θέλει να ευλογήσει όλους εμάς. Θέλει όλοι να γίνουμε δίκαιοι. Από την αγάπη και τον οίκτο Του, θέλει να μας κάνει όλους δίκαια παιδιά Του. 
 
Τι θέλει ο Θεός να κάνουμε αφού αναγεννηθούμε;
Θέλει να κηρύξουμε το ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο.

Θέλει να είμαστε λευκοί σαν το χιόνι. Ο Ιησούς έπλυνε τις αμαρτίες της ανθρωπότητας μια για πάντα, μέσω του βαπτίσματός Του και του αίματός Του. Αν μια εκκλησία δεν μπορεί να λύσει τα προβλήματα της αμαρτίας και της ζωής για όλους τους πιστούς, δεν μπορεί να ονομάζεται αληθινή εκκλησία του Θεού. 
Οι άνθρωποι έρχονται στους ιερείς και ρωτούν, «Έχω αμαρτία. Τι πρέπει να κάνω; Μετανοώ και έχω μετανοήσει τόσες πολλές φορές, αλλά οι αμαρτίες μου δεν έφυγαν. Δεν μπορώ να προχωρήσω άλλο. Δεν νομίζω ότι μπορώ να συνεχίσω τη θρησκευτική μου ζωή». Αν ένας ιερέας δεν μπορεί να τους δώσει τη σωστή απάντηση στα προβλήματά τους, είναι αιρετικός. Μπορεί να πει, «Εξαρτάται από σας. Πηγαίνετε να προσευχηθείτε στα βουνά. Δοκιμάστε μια νηστεία 40 ημερών». 
Οι αιρετικοί ιερείς ή θρησκευτικοί ηγέτες, είναι τόσο γεμάτοι από ακαθαρσίες, που δεν ξέρουν το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Δεν ξέρουν αν οι ψυχές τους θα καταλήξουν στον άδη ή στον ουρανό. 
Εκείνοι οι ηγέτες δεν είναι σωστοί απέναντι στον Θεό. Είναι ψευδοχριστιανοί και αιρετικοί. Δείχνουν σαν να πιστεύουν στον Ιησού εξωτερικά αλλά οι καρδιές τους είναι ακόμα γεμάτες αμαρτία. Δεν έχουν πλυθεί από τις αμαρτίες τους. Δεν μπορούν να κηρύξουν το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος που μπορεί να πλύνει όλες τις αμαρτίες. Μην εξαπατάστε από αυτούς. 
Στο Τίτος 3:10-11 λέει για τους αιρετικούς, «Αιρετικόν άνθρωπον μετά μίαν και δευτέραν νουθεσίαν παραιτού, εξεύρων ότι διεφθάρη ο τοιούτος και αμαρτάνει, ων αυτοκατάκριτος». Επειδή πιστεύουν στον Ιησού αλλά δεν είναι αναγεννημένοι, καταδικάζουν τους εαυτούς τους ως αμαρτωλούς. Αγνοούν και ποδοπατούν το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, λέγοντας ότι είναι αμαρτωλοί που δεν μπορούν παρά να πάνε στον άδη. 
Αυτοί είναι αιρετικοί στο Χριστιανισμό. Καθένας που πιστεύει στον Ιησού και έχει αμαρτία είναι αιρετικός. Οι αιρετικοί διαφωνούν με τον Θεό. Ο Θεός είναι άγιος. Αλλά εκείνοι δεν είναι άγιοι. Όσοι πιστεύουν στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος είναι καθαρισμένοι από όλες τις αμαρτίες τους. Έτσι, όποιος πιστεύει στον Ιησού αλλά έχει αμαρτία, είναι αιρετικός. Πρέπει να μείνουμε μακριά από εκείνους που λένε ότι πιστεύουν στον Θεό αλλά είναι ακόμα αμαρτωλοί. 
Ας κηρύξουμε το ευαγγέλιο σε εκείνους που δεν το έχουν ακούσει ακόμα και σ’ εκείνους που θέλουν να πιστέψουν αλλά δεν μπορούν επειδή δεν το ξέρουν. Ας τους βοηθήσουμε να αναγεννηθούν. Αποκρούστε όσους στέκονται στο δρόμο του ευαγγελίου του ύδατος και του Πνεύματος. 
Πρέπει να κηρύξουμε το ευαγγέλιο της αναγέννησης εξ ύδατος και Πνεύματος σε όλο τον κόσμο. Αμήν!