Sermones

Θέμα 8: Το Άγιο Πνεύμα

[8-1] (Πράξεις 1:4-8) Το Άγιο Πνεύμα λειτουργεί μέσα από τον λόγο της υπόσχεσης του Θεού

(Πράξεις 1:4-8)
«Και συνερχόμενος μετ’ αυτών, παρήγγειλε να μη απομακρυνθώσιν από Ιεροσολύμων, αλλά να περιμένωσι την επαγγελίαν του Πατρός, την οποίαν ηκούσατε, είπε, παρ’ εμού. Διότι ο μεν Ιωάννης εβάπτισεν εν ύδατι, σεις όμως θέλετε βαπτισθή εν Πνεύματι Αγίω ουχί μετά πολλάς ταύτας ημέρας. Εκείνοι λοιπόν συνελθόντες ηρώτων αυτόν, λέγοντες· Κύριε, τάχα εν τω καιρώ τούτω αποκαθιστάνεις την βασιλείαν εις τον Ισραήλ; Είπε δε προς αυτούς· Δεν ανήκει εις εσάς να γνωρίζητε τους χρόνους ή τους καιρούς, τους οποίους ο Πατήρ έθεσεν εν τη ιδία αυτού εξουσία, αλλά θέλετε λάβει δύναμιν, όταν επέλθη το Άγιον Πνεύμα εφ’ υμάς, και θέλετε είσθαι εις εμέ μάρτυρες και εν Ιερουσαλήμ και εν πάση τη Ιουδαία και Σαμαρεία και έως εσχάτου της γης.»
 
 
Είναι η εγκατοίκηση του Αγίου Πνεύματος δώρο από τον Θεό ή δίνεται χάρη στις προσπάθειες κάποιου;
Είναι δώρο που δίνεται στον άνθρωπο που λαβαίνει τη συγχώρεση των αμαρτιών του και περιέχει την έννοια της εκπλήρωσης της υπόσχεσης του Θεού.

Κάποτε είχα την εμπειρία της λήψης φλογών μέσω προσευχής από κάτι σαν το Άγιο Πνεύμα. Αλλά η φλόγα δεν διάρκεσε πολύ και σύντομα έσβησε εμπρός στη συσσωρευμένη αμαρτία. Αλλά τώρα θέλω να σας παρουσιάσω την αλήθεια για το Άγιο Πνεύμα, το οποίο θα κατοικήσει σε μας για όλη την αιωνιότητα, όχι μέσω του ψεύτικου Πνεύματος που εξαφανίζεται εύκολα από την αμαρτία, αλλά μέσω του αληθινού ευαγγελίου. Το Άγιο Πνεύμα που θα εισηγηθώ τώρα σε σας μέσω αυτού του μηνύματος, δεν είναι κάτι που μπορείτε να λάβετε μέσω προσευχών, αλλά μόνο με πίστη στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος.
Μέσω αυτού του βιβλίου θέλω να σας οδηγήσω να λάβετε την εγκατοίκηση του Αγίου Πνεύματος. Θα συνειδητοποιήσετε ότι το Άγιο Πνεύμα εμπνέει το μήνυμα που σας παραδίδω. Είναι απόλυτη επιθυμία του Θεού για μας, να λάβουμε την εγκατοίκηση του Αγίου Πνεύματος αυτή τη στιγμή. Μπορείτε να μάθετε για την εγκατοίκηση του Αγίου Πνεύματος και να το λάβετε μέσω αυτού του βιβλίου. Εάν αυτό το βιβλίο δεν είναι αρκετό για σας, σας συμβουλεύω να διαβάσετε τα δύο βιβλία που έχω δημοσιεύσει προηγουμένως. Θα λάβετε τέλεια πίστη ενώπιον του Θεού μέσω αυτών των βιβλίων.
Πολλοί Χριστιανοί προσπαθούν να λάβουν το Άγιο Πνεύμα όπως όταν κατέβηκε [1]στους Απόστολους του Ιησού την ημέρα της Πεντηκοστής. 
 
 
[1] Το Άγιο Πνεύμα κατοικεί στις καρδιές των αναγεννημένων, που έχουν συγχωρεθεί για όλες τις αμαρτίες τους με πίστη στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Όταν έρχεται σε έναν άγιο, κατοικεί μέσα του για πάντα, και ποτέ δεν τον εγκαταλείπει όσο εκείνος πιστεύει στο ευαγγέλιο. Δίνει βεβαιότητα στους αγίους, τους οδηγεί να γνωρίσουν το θέλημα του Θεού στη Βίβλο, τους δυναμώνει για να νικήσουν τον πειρασμό και τις δυσκολίες που υπάρχουν σ' αυτό τον κόσμο, και τους κάνει να παράγουν τους καρπούς του Πνεύματος με αφθονία. Ο Θεός δοξάζει το σώμα του αγίου ως ναό του Θεού μέσω της εγκατοίκησης του Αγίου Πνεύματος (Πράξεις 2:38-39, Κατά Ιωάννην 14:16, 16:8-10, Επιστολή 1 προς Κορινθίους 3:16, 6:19, Επιστολή προς Γαλάτας 5:22-23).
 
 
Μερικοί άνθρωποι έχουν κερδίσει μεγάλα χρηματικά ποσά με την εκμετάλλευση αυτής της μεθόδου. Ισχυρίζονται ότι το Άγιο Πνεύμα είναι κάτι που μπορούμε να λάβουμε με ανθρώπινη προσπάθεια. Θέλουν να έχουν οράματα, να κάνουν θαύματα, να ακούσουν τη φωνή του Ιησού, να μιλήσουν σε γλώσσες, να θεραπεύουν ασθένειες και να εξορκίζουν τα δαιμόνια. Εντούτοις, έχουν αμαρτία στις καρδιές τους, και είναι κάτω από την επιρροή πονηρών πνευμάτων (Εφεσ. 2:1-2). Ακόμα και τώρα πολλοί άνθρωποι συνεχίζουν να ζουν χωρίς να ξέρουν ότι είναι κάτω από τη δύναμη πονηρών πνευμάτων. Γι’ αυτό, ο Σατανάς δελεάζει και εξαπατά τους ανθρώπους χρησιμοποιώντας κάθε είδος μέθοδο, όπως σημεία και θαύματα που στην πραγματικότητα είναι απλές ψευδαισθήσεις.
Ο Ιησούς διέταξε τους μαθητές Του, «Μη απομακρυνθώσιν από Ιεροσολύμων, αλλά να περιμένωσι την επαγγελίαν του Πατρός» (Πράξ. 1:4). Η λήψη του Αγίου Πνεύματος που αποκαλύπτεται στις Πράξεις δεν γίνεται μέσω «εμπειρίας», «ευλάβειας» ή «προσευχών μετάνοιας», αλλά μέσω «αναμονής της υπόσχεσης του Θεού» να τους δώσει το Άγιο Πνεύμα. Αυτό που πρέπει να μάθουμε από αυτή την περικοπή είναι ότι η εγκατοίκηση του Αγίου Πνεύματος δεν συμβαίνει μέσω απελπισμένων προσευχών των ανθρώπων. Είναι δώρο του Θεού, που μπορεί να ληφθεί μόνο με πλήρη πίστη στο όμορφο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, το οποίο ο Πατέρας Θεός και ο Ιησούς Χριστός έδωσαν στην ανθρωπότητα. Η αληθινή εγκατοίκηση του Αγίου Πνεύματος συμβαίνει μέσω της πίστης στο ευαγγέλιο που μας έδωσε ο Ιησούς Χριστός. Ο Θεός μας έδωσε την αλήθεια του ύδατος και του Πνεύματος για να μπορούμε να λάβουμε την εγκατοίκηση του Αγίου Πνεύματος (Α΄ Ιωάν. 3:3-5).
Η φράση «η Επαγγελία του Αγίου Πνεύματος» εμφανίζεται πολλές φορές στην Καινή Διαθήκη. Ο Πέτρος λέει στο κήρυγμά του για το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος την ημέρα της Πεντηκοστής, «Αυτό είναι η υπόσχεση του Θεού να δώσει το Άγιο Πνεύμα σε όσους λαβαίνουν τη συγχώρεση των αμαρτιών ως αποτέλεσμα της πίστης στο όμορφο ευαγγέλιο». (Πράξ. 2:38-39).
Η εγκατοίκηση του Αγίου Πνεύματος είναι δώρο που δίνεται σε όσους λαβαίνουν τη συγχώρεση των αμαρτιών τους, και περιέχει την έννοια της εκπλήρωσης της υπόσχεσης του Θεού. Το Άγιο Πνεύμα στην Καινή Διαθήκη δεν είναι κάτι που μπορούμε να λάβουμε με συμβιβασμό ανάμεσα στον Θεό και τους ανθρώπους, αλλά είναι ένα δώρο που υποσχέθηκε ο Θεός. Επομένως, η εγκατοίκηση του Αγίου Πνεύματος, όπως αποκαλύπτεται στις Πράξεις, δεν είναι κάτι που μπορούμε να λάβουμε μέσω χρημάτων (Πράξ. 8:19-20).
Το Άγιο Πνεύμα έρχεται μόνο σε όσους πιστεύουν στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος που μας έδωσε ο Ιησούς. Ο Ιησούς υποσχέθηκε να στείλει στους μαθητές Του το Άγιο Πνεύμα για να μπορούν να έχουν την εγκατοίκηση του Αγίου Πνεύματος. «Διότι ο μεν Ιωάννης εβάπτισεν εν ύδατι, σεις όμως θέλετε βαπτισθή εν Πνεύματι Αγίω ουχί μετά πολλάς ταύτας ημέρας» (Πράξ. 1:5). Γι’ αυτό, οι μαθητές Του περίμεναν την εκπλήρωση της υπόσχεσης του Θεού.
Εξετάζοντας στη Βίβλο το πιστεύω εκείνων που έλαβαν την εγκατοίκηση του Αγίου Πνεύματος, συνειδητοποιούμε ότι αυτό συνέβη όχι με δική τους προσπάθεια αλλά με το θέλημα του Θεού. Η εγκατοίκηση του Αγίου Πνεύματος που ήρθε στους μαθητές στις Πράξεις, δεν συνέβη βάσει ανθρώπινης προσπάθειας ή πνευματικού επιτεύγματος.
Η έλευση του Αγίου Πνεύματος στους μαθητές Του, όπως γράφει στις Πράξεις, σύντομα επαληθεύθηκε. Έγινε όπως ακριβώς είχε πει ο Ιησούς, «ουχί μετά πολλάς ταύτας ημέρας». Αυτή ήταν η πρώτη ευλογία στην εποχή της πρώτης εκκλησίας. Εξετάζοντας τις Γραφές, μπορούμε να δούμε ότι η υπόσχεση του Θεού δεν εκπληρώθηκε με νηστεία, προσευχές ή αυτοθυσία, αλλά με πίστη στον Ιησού. Μετά την Ανάληψη του Ιησού, οι πιστοί έλαβαν ταυτόχρονα τη συγχώρεση των αμαρτιών και την εγκατοίκηση του Αγίου Πνεύματος.
 
 
Το Άγιο Πνεύμα ήρθε στους μαθητές του Ιησού ξαφνικά από τον Ουρανό!
 
«Και ότε ήλθεν η ημέρα της Πεντηκοστής, ήσαν άπαντες ομοθυμαδόν εν τω αυτώ τόπω» (Πράξ. 2:1). Οι μαθητές του Ιησού συγκεντρώθηκαν μαζί επειδή περίμεναν την εκπλήρωση της υπόσχεσης του Θεού, να τους στείλει το Άγιο Πνεύμα. Και το Άγιο Πνεύμα ήρθε τελικά σ’ αυτούς.
«Και εξαίφνης έγεινεν ήχος εκ του ουρανού ως ανέμου βιαίως φερομένου, και εγέμισεν όλον τον οίκον όπου ήσαν καθήμενοι· και εφάνησαν εις αυτούς διαμεριζόμεναι γλώσσαι ως πυρός, και εκάθησεν επί ένα έκαστον αυτών, και επλήσθησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου, και ήρχισαν να λαλώσι ξένας γλώσσας, καθώς το Πνεύμα έδιδεν εις αυτούς να λαλώσιν» (Πράξ. 2:2-4).
Το Άγιο Πνεύμα ήρθε σ’ αυτούς «εξαίφνης εκ του Ουρανού». Εδώ η λέξη «εξαίφνης» σημαίνει ότι δεν έγινε με ανθρώπινη θέληση. Επιπλέον, η φράση «εκ του Ουρανού» εξηγεί από πού ήρθε το Άγιο Πνεύμα, και επίσης εκμηδενίζει την ιδέα ότι η εγκατοίκηση του Αγίου Πνεύματος μπορεί να γίνει με ανθρώπινη προσπάθεια. Η φράση «εκ του Ουρανού» δείχνει ότι η άποψη ότι το Άγιο Πνεύμα θα μπορούσε να ληφθεί με προσευχές είναι ένας απατηλός ισχυρισμός.
Με άλλα λόγια, λέγοντας ότι το Άγιο Πνεύμα ήρθε ξαφνικά από τον Ουρανό, σημαίνει ότι η εγκατοίκηση του Αγίου Πνεύματος δεν συμβαίνει με γήινα μέσα, όπως ομιλία σε γλώσσες ή αυτοθυσία. Οι μαθητές του Ιησού αρχικά μίλησαν σε γλώσσες για να κηρύξουν το όμορφο ευαγγέλιο σε ανθρώπους από κάθε έθνος. Ο λόγος ήταν για να μπορέσουν να κηρύξουν σε Ιουδαίους που μιλούσαν ξένες γλώσσες, το ευαγγέλιο στη δική τους γλώσσα με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος. Οι άνθρωποι από κάθε έθνος δεν μπορούσαν να εξηγήσουν πώς οι μαθητές μιλούσαν στις γλώσσες τους, αφού οι περισσότεροι από τους μαθητές ήταν από την Γαλιλαία.
«Και εφάνησαν εις αυτούς διαμεριζόμεναι γλώσσαι ως πυρός, και εκάθησεν επί ένα έκαστον αυτών, και επλήσθησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου» (Πράξ. 2:3-4). Εδώ πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στη φράση ότι το Άγιο Πνεύμα «εκάθησεν επί ένα έκαστον αυτών». Οι μαθητές, που περίμεναν τον ερχομό του Αγίου Πνεύματος στον ίδιο τόπο, πίστευαν ήδη στο ευαγγέλιο της αναγέννησης εξ ύδατος και Πνεύματος.
Πολλοί χριστιανοί σήμερα παρανοούν αυτό το σημείο της περικοπής, νομίζοντας ότι η έλευση του Αγίου Πνεύματος εμφανίζεται με ήχο όπως το φύσημα του αέρα ενόσω εκείνοι προσεύχονται. Εντούτοις, αυτό είναι μια παρανόηση για το Άγιο Πνεύμα, που προέρχεται από άγνοια και σύγχυση. Κάνει το Άγιο Πνεύμα τέτοιους ήχους όταν έρχεται στους ανθρώπους; Όχι, δεν κάνει.
Εκείνο που οι άνθρωποι ακούνε με τα αυτιά τους, είναι ήχοι που κάνει ο Σατανάς όταν καταβροχθίζει τις ψυχές των ανθρώπων. Κάνει αυτούς τους ήχους όταν εργάζεται με παραισθήσεις, μιμητικές φωνές και ψεύτικα θαύματα, προσπαθώντας να βυθίσει τους ανθρώπους σε σύγχυση με την προσποίηση ότι είναι το Άγιο Πνεύμα. Οι άνθρωποι μπερδεύουν αυτά τα πράγματα ως απόδειξη της έλευσης του Αγίου Πνεύματος. Οι άνθρωποι επίσης νομίζουν ότι το Άγιο Πνεύμα έρχεται με συριστικό ήχο, όπως αυτός του δυνατού αέρα. Εξαπατώνται από δαίμονες. Η έλευση του Αγίου Πνεύματος όπως αναφέρεται στις Πράξεις, επιτεύχθηκε μόνο με πίστη στο όμορφο ευαγγέλιο.
 
 
Η πίστη του Πέτρου (Α΄ Πέτρ. 3:21) ήταν αρκετά τέλεια για να τον ικανώσει να λάβει την εγκατοίκηση του Αγίου Πνεύματος
 
Αποτυπώνοντας τα γεγονότα της πρώτης Πεντηκοστής στο 2ο κεφάλαιο των Πράξεων, ο Θεός θέλει να υπογραμμίσει την αλήθεια ότι το Άγιο Πνεύμα ήρθε σ’ αυτούς επειδή πίστευαν ήδη στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Αλλά οι άνθρωποι συνήθως νομίζουν για την «Πεντηκοστή» ότι είναι ο χρόνος που το Άγιο Πνεύμα κατεβαίνει από τον ουρανό με μερικά υπερφυσικά σημάδια και ταραχώδεις φωνές.
Γι’ αυτό, σήμερα σε συνάξεις αναζωπύρωσης, πιστεύεται ότι κάποιος μπορεί να λάβει το Άγιο Πνεύμα μέσω έξαλλων προσευχών, νηστείας ή τοποθέτησης των χεριών. Φαινόμενα όπως η κατοχή από δαίμονες, η πτώση σε αφασία, η πτώση σε έκσταση για αρκετές ημέρες ή ανεξέλεγκτο τρεμούλιασμα, δεν είναι έργα του Αγίου Πνεύματος.
Το Άγιο Πνεύμα είναι λογική οντότητα και δεν παραγνωρίζει την προσωπικότητα του ανθρώπου. Δεν συμπεριφέρεται με αναίδεια απέναντι στον άνθρωπο, επειδή είναι θεία προσωπικότητα που έχει νοημοσύνη, συναισθήματα και θέληση. Έρχεται στους ανθρώπους μόνο όταν πιστεύουν στους λόγους του ευαγγελίου του ύδατος και του Πνεύματος (Πράξ. 2:38).
Ο Πέτρος έδωσε μαρτυρία ότι το Άγιο Πνεύμα είχε έρθει στους μαθητές σύμφωνα με την προφητεία του προφήτη Ιωήλ. Αυτό ήταν η εκπλήρωση της υπόσχεσης του Θεού, που έλεγε ότι το Άγιο Πνεύμα θα ερχόταν σε όσους έχουν λάβει την άφεση των αμαρτιών τους. Με άλλα λόγια, η εγκατοίκηση του Αγίου Πνεύματος δίνεται σε όσους πιστεύουν στην αλήθεια ότι ο Ιησούς βαφτίστηκε από τον Ιωάννη και σταυρώθηκε για να σώσει όλη την ανθρωπότητα από τις αμαρτίες της. Το κήρυγμα του Πέτρου, μαζί με την προφητεία του Ιωήλ, μας δείχνει ότι χρειάζεται να ξέρουμε γιατί βαφτίστηκε ο Ιησούς και γιατί πρέπει να πιστέψουμε σ’ αυτό. Η γνώση αυτής της αλήθειας οδηγεί τους Χριστιανούς να λάβουν το Άγιο Πνεύμα.
Εσείς πιστεύετε στο όμορφο ευαγγέλιο για το οποίο έδωσε μαρτυρία ο Πέτρος; (Α΄ Πέτρ. 3:21) Ή ακόμα έχετε άχρηστη και δεισιδαιμονική πίστη, άσχετη με το όμορφο ευαγγέλιο; Προσπαθείτε να λάβετε το Άγιο Πνεύμα με δικές σας πράξεις, ανεξάρτητα από τα σχέδια του Θεού; Ακόμα και αν κάποιος πιστεύει στον Θεό και κάνει προσευχές μετάνοιας με την ελπίδα να πλύνει τις αμαρτίες του, δεν υπάρχει κανένας άλλος τρόπος για να λάβει την εγκατοίκηση του Αγίου Πνεύματος, παρά μόνο πιστεύοντας στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος.
Περιμένετε ακόμα την εγκατοίκηση του Αγίου Πνεύματος, παρ’ όλο που δεν έχετε γνώση του ευαγγελίου του ύδατος και του Πνεύματος; Ξέρετε την αληθινή έννοια του βαπτίσματος του Ιησού και του αίματός Του στον Σταυρό, που κάνει το Άγιο Πνεύμα να κατοικήσει στην καρδιά σας; Πρέπει να ξέρετε ότι η εγκατοίκηση του Αγίου Πνεύματος είναι δυνατή μόνο όταν πιστεύετε στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Η αληθινή εγκατοίκηση του Αγίου Πνεύματος μπορεί να δοθεί μόνο σε όσους πιστεύουν στο όμορφο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Ευχαριστούμε τον Θεό που μας έδωσε το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, που μας ικανώνει να λάβουμε την εγκατοίκηση του Αγίου Πνεύματος.