Sermons

Θέμα 8: Το Άγιο Πνεύμα

[8-6] (Κατά Ματθαίον 25:1-12) Πιστέψτε για να κατοικεί μέσα σας το Άγιο Πνεύμα

(Κατά Ματθαίον 25:1-12)
«Τότε θέλει ομοιωθή η βασιλεία των ουρανών με δέκα παρθένους, αίτινες λαβούσαι τας λαμπάδας αυτών εξήλθον εις απάντησιν του νυμφίου. Πέντε δε εξ αυτών ήσαν φρόνιμοι και πέντε μωραί. Αίτινες μωραί, λαβούσαι τας λαμπάδας αυτών, δεν έλαβον μεθ’ εαυτών έλαιον· αι φρόνιμοι όμως έλαβον έλαιον εν τοις αγγείοις αυτών μετά των λαμπάδων αυτών. Και επειδή ο νυμφίος εβράδυνεν, ενύσταξαν πάσαι και εκοιμώντο. Εν τω μέσω δε της νυκτός έγεινε κραυγή· Ιδού, ο νυμφίος έρχεται, εξέλθετε εις απάντησιν αυτού. Τότε εσηκώθησαν πάσαι αι παρθένοι εκείναι και ητοίμασαν τας λαμπάδας αυτών. Και αι μωραί είπον προς τας φρονίμους· Δότε εις ημάς εκ του ελαίου σας, διότι αι λαμπάδες ημών σβύνονται. Απεκρίθησαν δε αι φρόνιμοι, λέγουσαι· Μήποτε δεν αρκέση εις ημάς και εις εσάς· όθεν υπάγετε κάλλιον προς τους πωλούντας και αγοράσατε εις εαυτάς. Ενώ δε απήρχοντο διά να αγοράσωσιν, ήλθεν ο νυμφίος και αι έτοιμοι εισήλθον μετ’ αυτού εις τους γάμους, και εκλείσθη η θύρα. Ύστερον δε έρχονται και αι λοιπαί παρθένοι, λέγουσαι· Κύριε, Κύριε, άνοιξον εις ημάς. Ο δε αποκριθείς είπεν· Αληθώς σας λέγω, δεν σας γνωρίζω». 
 
 
Σε ποιους κατοικεί το Άγιο Πνεύμα; 
Έρχεται σε όσους έχουν συγχωρεθεί για τις αμαρτίες τους με πίστη στο βάπτισμα και στο αίμα του Ιησού. 
 

Ποιοι αντιπροσωπεύονται από τις παρθένες που έχουν την ενοίκηση του Αγίου Πνεύματος;
 
Στην παραπάνω περικοπή, υπάρχουν πέντε φρόνιμες παρθένες και πέντε μωρές παρθένες. Οι πέντε μωρές ζητούν από τις πέντε φρόνιμες να τους δώσουν λίγο από το λάδι τους. Αλλά οι φρόνιμες είπαν στις μωρές, «Μήποτε δεν αρκέση εις ημάς και εις εσάς· όθεν υπάγετε κάλλιον προς τους πωλούντας και αγοράσατε εις εαυτάς». Έτσι, ενώ οι μωρές βγήκαν για να αγοράσουν λάδι, οι πέντε φρόνιμες παρθένες που είχαν λάδι στις λαμπάδες τους μπήκαν στη γαμήλια τελετή. Πώς λοιπόν μπορούμε να προετοιμάσουμε λάδι για τον Κύριο; Το μόνο πράγμα που χρειάζεται να κάνουμε είναι να Τον περιμένουμε με συγχωρεμένες τις αμαρτίες στις καρδιές μας. 
Μπορούμε να βρούμε δύο είδη πίστης μεταξύ των ανθρώπων. Η μία είναι η πίστη στο ευαγγέλιο της συγχώρεσης των αμαρτιών. Αυτή οδηγεί στη λήψη του Αγίου Πνεύματος. Η άλλη είναι απλή πίστη στα θρησκευτικά πιστεύω – αδιαφορώντας αν ο Κύριος έχει συγχωρέσει ή όχι τις αμαρτίες μας. 
Σε όσους είναι πιστοί στις θρησκείες τους, το όμορφο ευαγγέλιο παραμένει βαρετό. Όπως οι μωρές παρθένες που βγήκαν για να αγοράσουν λάδι όταν ερχόταν ο γαμπρός, όσοι μεταφέρονται από τον ένα χώρο λατρείας σε άλλον με την ελπίδα να λάβουν το Άγιο Πνεύμα δεν εξαπατούν κανέναν παρά μόνο τον εαυτό τους. Τέτοιοι άνθρωποι δεν γνωρίζουν το γεγονός ότι πρέπει στις καρδιές τους να έχουν πίστη στο όμορφο ευαγγέλιο πριν από την ημέρα της κρίσης. Θέλουν να λάβουν το Άγιο Πνεύμα εντυπωσιάζοντας τον Θεό με το ζήλο τους. Θα εξετάσουμε την ομολογία ενός διακόνου που κατέβαλε μεγάλες προσπάθειες για να λάβει το Άγιο Πνεύμα. Αυτή η ομολογία θα είναι χρήσιμη σε σας. 
«Έκανα τα πάντα για να λάβω το Άγιο Πνεύμα. Νόμιζα πως αν αφιέρωνα τον εαυτό μου θερμά στην πίστη μου, θα μπορούσα να λάβω το Άγιο Πνεύμα και έτσι πήγαινα από το ένα σπίτι προσευχής στο άλλο. Οι άνθρωποι σε ένα από αυτά τα σπίτια προσευχής έπαιζαν ηλεκτρικό πιάνο και τύμπανα ως μέρος της λατρείας. Ο ποιμένας που οδηγούσε τη συνάθροιση κάλεσε όσους επιθυμούσαν να λάβουν το Άγιο Πνεύμα έναν έναν και καθώς ακουμπούσε το μέτωπό τους, άρχιζαν να μιλούν σε γλώσσες. Γύριζε γύρω με ένα μικρόφωνο και φώναζε «Λάβετε φωτιά, φωτιά, φωτιά» και τοποθετούσε τα χέρια του στα κεφάλια των ανθρώπων, κάνοντας μερικούς από αυτούς να έχουν ξεσπάσματα και λιποθυμίες. Είχα αμφιβολίες αν αυτή η πρακτική ήταν για τη λήψη του Αγίου Πνεύματος, αλλά ήδη είχα εθιστεί σε αυτές τις συναθροίσεις. Παρ’ όλα αυτά, δεν κατάφερα ποτέ να λάβω το Άγιο Πνεύμα. 
Ύστερα από εκείνη την εμπειρία, ανέβηκα στα βουνά και προσπάθησα πιασμένος από ένα πεύκο κλαίγοντας και προσευχόμενος όλη τη νύχτα. Προσπάθησα ακόμη να προσευχηθώ και μέσα σε μια σπηλιά αλλά δεν υπήρξε κανένα αποτέλεσμα. Μετά από αυτό, προσπάθησα να προσευχηθώ όλη νύχτα επί 40 μέρες, αλλά ποτέ δεν κατόρθωσα να λάβω το Άγιο Πνεύμα. Τότε μια μέρα προσκλήθηκα σε ένα σεμινάριο για το Άγιο Πνεύμα. Το σεμινάριο γινόταν μία φορά την εβδομάδα και διάρκεσε επτά εβδομάδες. 
Το σεμινάριο ήταν για την αγάπη του Θεού, τον Σταυρό, την ανάσταση του Ιησού, την τοποθέτηση των χεριών, τον καρπό του Πνεύματος, και την πνευματική αύξηση. Όταν σχεδόν τελείωσε το πρόγραμμα του σεμιναρίου, ο ιεροκήρυκας στο σεμινάριο έβαλε τα χέρια του στο κεφάλι μου και προσευχήθηκε για το Άγιο Πνεύμα, και έκανα όπως μου είπε. Χαλάρωσα και ύψωσα τις παλάμες μου για να βλέπουν τον ουρανό και φώναξα «λα-λα-λα-λα-λα» πολλές φορές. Ξαφνικά, ενώ φώναζα «λα-λα-λα-λα-λα», άρχισα να μιλώ με άνεση σε μια παράξενη γλώσσα. Πολλοί άνθρωποι με συγχάρηκαν για τη λήψη του Αγίου Πνεύματος. Αλλά όταν ήμουν μόνος στο σπίτι, ήμουν φοβισμένος. Έτσι, άρχισα να εργάζομαι ως εθελοντής στο σεμινάριο. Νόμιζα ότι πρέπει να προσφερθώ εθελοντικά για όσο το δυνατόν περισσότερη εργασία, γι’ αυτό ταξίδεψα σε όλη τη χώρα για να παρέχω τις υπηρεσίες μου. Και όταν έβαζα τα χέρια μου σε μερικούς ασθενείς, η ασθένειά τους φάνηκε να θεραπεύεται, παρ’ όλο που σύντομα ξαναγύριζε. Και έπειτα είχα οράματα μπροστά στα μάτια μου και βρήκα ότι μπορούσα να προφητεύω. Οι προφητείες μου επαληθεύθηκαν όλες τις φορές. Από τότε, με καλούσαν σε διάφορους τόπους και με περιποιόνταν σαν να ήμουν διάσημο πρόσωπο. Αλλά ήμουν ακόμα φοβισμένος. Τότε μια μέρα, άκουσα μια φωνή να λέει, «Μην περιπλανιέσαι έτσι από τόπο σε τόπο, αλλά πήγαινε και βοήθησε την οικογένειά σου να λάβει τη σωτηρία». Ωστόσο, δεν ήξερα τι ήταν η σωτηρία. Ήξερα μόνο όσα μου είχαν πει άλλοι – ότι αν δεν χρησιμοποιούσα το χάρισμα του Αγίου Πνεύματος, θα μου το αφαιρούσε. Φοβόμουν να χρησιμοποιήσω τις δυνατότητές μου και όμως δε μπορούσα να σταματήσω να το κάνω. 
Μια μέρα, άκουσα ότι μια γυναίκα σαμάνος ήθελε να πιστέψει στον Ιησού και έτσι την επισκέφτηκα με τους φίλους μου. Δεν την ενημερώσαμε εκ των προτέρων ότι θα την επισκεπτόμασταν. Αλλά η γυναίκα σαμάνος μας περίμενε ήδη έξω από την πόρτα της και είπε, «Ήξερα ότι θα ερχόσασταν». Έπειτα ξαφνικά άρχισε να μας ρίχνει νερό και είπε, «Δεν υπάρχει καμία διαφορά ανάμεσα στον ανατολικό Σαμανισμό και το δυτικό Σαμανισμό!» Μας αποκάλεσε «σαμάνους του Ιησού», έδειξε προς το μέρος μας και είπε, «Αυτός ο άνθρωπος είναι γεμάτος φόβο αλλά αυτός εδώ δεν φοβάται». Αυτό που είπε η γυναίκα σαμάνος το αισθάνθηκα σαν ένα χτύπημα στο κεφάλι. Άρχισα να σκέφτομαι πως όλα όσα έκανα δεν ήταν διαφορετικά από εκείνα που κάνει ο σαμάνος. Τίποτα από όσα έκανα δεν μου έφερε το Άγιο Πνεύμα επειδή είχα ακόμα αμαρτία στην καρδιά μου».
Από αυτή την ομολογία, μαθαίνουμε ότι η λήψη του Αγίου Πνεύματος είναι πάνω από τις δυνατότητές μας. Επειδή μια τέτοια πίστη δεν βασίζεται στο ευαγγέλιο του Θεού, όσοι ζουν αυτό το είδος θρησκευτικής ζωής δεν έχουν λάδι στη λαμπάδα τους. 
Η λαμπάδα στη Βίβλο αναφέρεται στην εκκλησία και το λάδι αναφέρεται στο Άγιο Πνεύμα. Η Βίβλος υπονοεί ότι όσοι παρευρίσκονται στην εκκλησία, είτε είναι εκκλησία του Θεού είτε όχι, αν δεν έχουν λάβει το Άγιο Πνεύμα είναι μωροί. 
Οι μωροί τείνουν να καταναλώσουν το θρησκευτικό τους πάθος και το ζήλο τους καθημερινά. Για να το πούμε με άλλα λόγια, οι μωροί καταναλώνουν το θρησκευτικό τους πάθος εξαιτίας του λανθασμένου ζήλου τους για τον Θεό. Αν λέγαμε ότι το θρησκευτικό μας πάθος είναι 20 εκατοστά και χρειάζεται μια μέρα για να κάψουμε 1 εκατοστό, τότε θα χρειάζονταν μόνο 20 ημέρες για να καταναλώσουμε στη φωτιά όλο το θρησκευτικό μας πάθος. Από το θρησκευτικό πάθος και την πίστη τους κερδίζουν νέα δύναμη με προσευχές νωρίς το πρωί, προσευχές όλη τη νύχτα, προσευχές νηστείας και συνάξεις αναζωπύρωσης, αλλά το θρησκευτικό τους πάθος καταναλώνεται επίσης σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Είναι εθισμένοι σ’ αυτή την ατέρμονη διαδικασία κατανάλωσης του θρησκευτικού τους πάθους. 
Το θρησκευτικό τους πάθος καταναλώνεται στο όνομα του Ιησού. Παρευρίσκονται στην εκκλησία και καταναλώνουν το θρησκευτικό τους πάθος, αλλά οι καρδιές τους είναι ακόμα μπερδεμένες και ζητούν κάτι άλλο. Η αιτία γι’ αυτό, είναι ότι η πίστη τους προέρχεται από σωματικές εμπειρίες˙ επομένως, έχουν μια σταθερή ανάγκη να ενισχύσουν αυτά τα συναισθήματα για να μη σβήσει η φλόγα. Ωστόσο, δε μπορούν να λάβουν το Άγιο Πνεύμα με τέτοια πίστη. Η εξάντληση των συναισθημάτων τους δε θα τους οδηγήσει να λάβουν το Άγιο Πνεύμα. 
Όλοι πρέπει να προετοιμάσουμε την κατάλληλη πίστη για να λάβουμε το Άγιο Πνεύμα στην πλήρη παρουσία του Θεού. Τότε και μόνο τότε θα είμαστε άξιοι να λάβουμε το Άγιο Πνεύμα. Πώς κερδίζουμε την πίστη που μας καθιστά άξιους να λάβουμε το Άγιο Πνεύμα; Η αλήθεια βρίσκεται στο όμορφο ευαγγέλιο που ολοκληρώθηκε με το βάπτισμα του Ιησού στον Ιορδάνη και το χύσιμο του αίματός Του στον Σταυρό. 
Ο Θεός αναφέρθηκε σε μας ως «σπέρμα κακοποιών» (Ησ. 1:4). Πρέπει να το παραδεχτούμε αυτό για τον εαυτό μας. Οι άνθρωποι γεννιούνται αρχικά με 12 είδη αμαρτιών (Μάρκ. 7:21-23). Οι άνθρωποι δε μπορούν να μην αμαρτάνουν από την ημέρα που γεννιούνται ως την ημέρα που πεθαίνουν. 
Στο Κατά Ιωάννην 1:6-7, γράφει, «Υπήρξεν άνθρωπος απεσταλμένος παρά Θεού, ονομαζόμενος Ιωάννης· ούτος ήλθεν εις μαρτυρίαν, διά να μαρτυρήση περί του φωτός, διά να πιστεύσωσι πάντες δι’ αυτού». Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής βάφτισε τον Ιησού και μεταβίβασε όλες τις αμαρτίες του κόσμου σ’ Αυτόν, λέγοντας, «Ιδού, ο Αμνός του Θεού ο αίρων την αμαρτίαν του κόσμου» (Ιωάν. 1:29). Χάρη στο βάπτισμα του Ιησού Χριστού από τον Ιωάννη σωθήκαμε από όλες τις αμαρτίες μας. Αν ο Ιωάννης δεν είχε βαφτίσει τον Ιησού και δεν είχε μαρτυρήσει ότι Εκείνος ήταν ο Αμνός του Θεού που ανέλαβε την αμαρτία του κόσμου, δε θα μπορούσαμε να ξέρουμε ότι ο Ιησούς πήρε όλες τις αμαρτίες μας επάνω Του στον Σταυρό. Ούτε θα μπορούσαμε να ξέρουμε τον τρόπο για να λάβουμε το Άγιο Πνεύμα. Όμως, χάρη στη μαρτυρία του Ιωάννη, καταλάβαμε ότι ο Ιησούς αφαίρεσε όλες τις αμαρτίες μας και μπορούμε να λάβουμε το Άγιο Πνεύμα. 
Με αυτή την πίστη, γίναμε η νύμφη που είναι εντελώς έτοιμη να δεχτεί τον Ιησού, τον Νυμφίο. Είμαστε οι παρθένες που πιστεύουν στον Ιησού και είμαστε τέλεια έτοιμοι να λάβουμε το Άγιο Πνεύμα. 
Πιστεύετε στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος με όλη την καρδιά σας; Πιστεύετε ότι ο Ιησούς Χριστός αφαίρεσε όλες τις αμαρτίες σας με το βάπτισμά Του από τον Ιωάννη; Η Βίβλος λέει, «Η πίστις είναι εξ ακοής, η δε ακοή διά του λόγου του Θεού» (Ρωμ. 10:17). Πρέπει να πιστέψουμε ότι ο Ιησούς βαφτίστηκε από τον Ιωάννη και πέθανε στον Σταυρό για να λάβουμε το Άγιο Πνεύμα. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η λήψη του Αγίου Πνεύματος μπορεί να έρθει μόνο με την πίστη ότι, ο Ιησούς ήρθε στη γη ως άνθρωπος και βαφτίστηκε από τον Ιωάννη, ότι πέθανε στον Σταυρό και αναστήθηκε. 
Ακόμα και σήμερα, υπάρχουν δύο ομάδες πιστών, ακριβώς όπως οι δέκα παρθένες στην παραπάνω ιστορία ήταν δύο τύπων. Σε ποια πλευρά ανήκετε εσείς; Πρέπει να λάβετε το Άγιο Πνεύμα με πίστη στο ύδωρ και το Πνεύμα. Παρευρίσκεστε στην εκκλησία, αλλά ακόμα περιμένετε να έρθει το Άγιο Πνεύμα σε σας; Χρειάζεται να ξέρετε τον αληθινό τρόπο με τον οποίο θα λάβετε το Άγιο Πνεύμα. 
Με ποιες πεποιθήσεις μπορούμε να λάβουμε το Άγιο Πνεύμα; Μπορείτε να λάβετε το Άγιο Πνεύμα μέσω του εκστατικού ενθουσιασμού του Σαμανισμού; Μπορείτε να λάβετε το Άγιο Πνεύμα σε μια κατάσταση κώματος; Μπορείτε να λάβετε το Άγιο Πνεύμα με πίστη σε φανατικές θρησκείες; Πρέπει να προσεύχεστε επίμονα στον Θεό για συγχώρεση των αμαρτιών σας; Η Βίβλος λέει πως αφού ο Ιησούς βαφτίστηκε και βγήκε από το νερό, το Πνεύμα του Θεού κατέβηκε σαν ένα περιστέρι. Βαφτίστηκε για να αναλάβει όλες τις αμαρτίες μας και να μας πει ότι θα σταυρωνόταν για να πληρώσει την ποινή όλων των παρανομιών μας. 
Ο Ιησούς βαφτίστηκε από τον Ιωάννη για να αναλάβει την αμαρτία του κόσμου και πήγε στον Σταυρό για να μπορούμε να σωθούμε και να λάβουμε το Άγιο Πνεύμα. Αυτή είναι η αλήθεια. Ο Ιησούς βαφτίστηκε από τον Ιωάννη, κρίθηκε για όλες τις αμαρτίες μας στον Σταυρό και αναστήθηκε. Πρέπει να πιστέψουμε στο βάπτισμα του Ιησού από τον Ιωάννη και στο αίμα Του στον Σταυρό για να λάβουμε συγχώρεση για τις αμαρτίες μας. Μπορούμε να δούμε από το βάπτισμα του Ιησού (Ματθ. 3:13-15) ότι το Άγιο Πνεύμα έρχεται ειρηνικά σαν ένα περιστέρι, σε όσους από εμάς καθαρίζονται με πίστη στο βάπτισμά Του. 
Για να λάβουμε το Άγιο Πνεύμα, είναι ουσιαστικό να πιστέψουμε στο βάπτισμα του Ιησού από τον Ιωάννη και στο αίμα Του στον Σταυρό. Το Άγιο Πνεύμα έρχεται σε κάποιον ειρηνικά σαν ένα περιστέρι όταν πιστεύει στη συγχώρεση της αμαρτίας. Όσοι έχουν λάβει ήδη το Άγιο Πνεύμα, πρέπει να ξέρουν ότι αυτό έγινε δυνατό λόγω της συγχώρεσης της αμαρτίας με την πίστη. Το Άγιο Πνεύμα κατεβαίνει σε όσους πιστεύουν στη συγχώρεση της αμαρτίας με όλη την καρδιά τους. 
Ο Ιησούς Χριστός ήρθε με το ψωμί και το κρασί της αιώνιας ζωής (Ματθ. 26:26-28, Ιωάν. 6:53-56). Όταν ο Ιησούς βγήκε από το νερό, μετά από το βάπτισμά Του, ακούστηκε μια φωνή από τον ουρανό, που είπε, «Ούτος είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, εις τον οποίον ευηρεστήθην» (Ματθ. 3:17). 
Είναι εύκολο να πιστέψεις στον Θεό ως Τριάδα. Ο Θεός είναι ο Πατέρας του Ιησού και ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού. Το Άγιο Πνεύμα είναι επίσης Θεός. Η Τριάδα είναι Ένας Θεός σε μας.
Χρειάζεται να ξέρετε ότι δε θα λάβετε ποτέ το Άγιο Πνεύμα μόνο με πίστη στον Σταυρό ή προσπαθώντας να αγιαστείτε με πράξεις δικαιοσύνης. Μπορείτε να λάβετε το Άγιο Πνεύμα μόνο όταν πιστεύετε ότι ο Ιωάννης βάφτισε τον Ιησού για να μεταβιβάσει όλες τις αμαρτίες μας σ’ Αυτόν, και ότι σταυρώθηκε για να εξιλεώσει όλες τις αμαρτίες μας. Πόσο απλή και καθαρή είναι η αλήθεια! Δεν είναι δύσκολο να λάβουμε τη συγχώρεση της αμαρτίας και το Άγιο Πνεύμα.
Ο Θεός μας μίλησε με απλό τρόπο. Ο δείκτης νοημοσύνης (το IQ) ενός συνηθισμένου ανθρώπου είναι περίπου 110 έως 120. Το ευαγγέλιό Του είναι αρκετά εύκολο για να γίνει κατανοητό από απλούς ανθρώπους. Το όμορφο ευαγγέλιο δεν είναι ποτέ δύσκολο για να το καταλάβουν ακόμη και παιδιά ηλικίας 4 ή 5 ετών. Αλλά αν ο Θεός μας μιλούσε για την ενοίκηση του Αγίου Πνεύματος με έναν πιο περίπλοκο τρόπο, θα μπορούσαμε να Τον καταλάβουμε ποτέ; Ο Θεός συγχώρεσε με δίκαιο τρόπο όλες τις αμαρτίες μας και έδωσε το Άγιο Πνεύμα ως δώρο σε όσους πίστεψαν σ’ αυτό.
Ο Θεός μάς λέει ότι δε μπορούμε να λάβουμε το Άγιο Πνεύμα με την τοποθέτηση των χεριών ή με προσευχές μετάνοιας. Το Άγιο Πνεύμα δεν έρχεται εξαιτίας νηστείας ή αφοσίωσης ή ακόμα και ολονύκτιας επίκλησης στα βουνά. Ποιο είδος πίστης οδηγεί στην λήψη του Αγίου Πνεύματος μέσα μας; Είναι η πίστη στο γεγονός ότι ο Ιησούς ήρθε σ’ αυτό τον κόσμο, βαφτίστηκε για να αναλάβει όλη την αμαρτία μας, πέθανε στον Σταυρό και αναστήθηκε. 
 
 
Πρέπει πραγματικά να πιστέψουμε σε αυτό; 
 
Γιατί πρέπει να λάβουμε τη συγχώρεση των αμαρτιών και να λάβουμε έτσι το Άγιο Πνεύμα; Για να είμαστε πολίτες της Βασιλείας του Θεού, χρειαζόμαστε το Πνεύμα Του. Επομένως, για να λάβουμε το Άγιο Πνεύμα, πρέπει να πιστέψουμε στον Ιησού ως Σωτήρα μας, στο βάπτισμα και το αίμα Του και, τελικά, πρέπει να συγχωρεθούμε για τις αμαρτίες μας. 
Γιατί χορηγεί ο Θεός το Άγιο Πνεύμα σε εκείνους των οποίων οι αμαρτίες έχουν συγχωρεθεί; Ο λόγος είναι για να τους σφραγίσει ως λαό Του. Για να σφραγίσει όσους πιστεύουν στον Ιησού βασισμένοι στον λόγο του Θεού, τους δίνει το Άγιο Πνεύμα ως εγγύηση. 
Τόσοι πολλοί άνθρωποι διατηρούν λάθος είδος πίστης. Είναι τόσο εύκολο να πιστέψεις στο βάπτισμα του Ιησού και να λάβεις το Άγιο Πνεύμα. Είναι εύκολο σε όσους από μας έχουμε λάβει ήδη το Άγιο Πνεύμα, αλλά είναι αδύνατο για εκείνους που δεν έχουν λάβει τη συγχώρεση των αμαρτιών. Δεν ξέρουν την αλήθεια και αντ’ αυτού αναζητούν άλλους τρόπους για να λάβουν το Άγιο Πνεύμα, όπως η βύθισή τους σε ένα θρησκευτικό κώμα μέσω φανατικών ενεργειών. Είναι τόσο ανίδεοι που μπερδεύονται από τα σπέρματα που έχει σπείρει ο Σατανάς, και πέφτουν κάτω από την επιρροή δεισιδαιμονικών θρησκειών. 
Το Άγιο Πνεύμα κατοικεί σε όσους πιστεύουν στο βάπτισμα του Ιησού και στο αίμα Του στον Σταυρό, και που λαβαίνουν τη συγχώρεση της αμαρτίας. Μόνο εκείνοι που πιστεύουν στη σωτηρία του Θεού μπορούν να ομολογήσουν, «Δεν έχω καμία αμαρτία». Αν ένας άνθρωπος δεν πιστεύει στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, δε μπορεί να πει ότι δεν έχει καμία αμαρτία. Έτσι, ο Θεός έχει χορηγήσει το Άγιο Πνεύμα ως αρραβώνα, στα παιδιά Του που πιστεύουν στο βάπτισμα και το αίμα του Ιησού στον Σταυρό, και έχουν λάβει τη συγχώρεση της αμαρτίας. 
Ποιος μαρτύρησε ότι το βάπτισμα και το αίμα του Ιησού αφαίρεσε όλες τις αμαρτίες μας; Τέτοια μαρτυρία έδωσαν ο Ιησούς, οι απόστολοί Του και το Άγιο Πνεύμα. Ποιος προγραμμάτισε να σώσει όλους τους ανθρώπους από τις αμαρτίες τους; Ο Άγιος Πατέρας. Ποιος πραγματοποίησε αυτό το σχέδιο; Ο Ιησούς Χριστός. Ποιος εγγυάται τελικά ότι αυτό το σχέδιο πραγματοποιήθηκε; Το Άγιο Πνεύμα. 
Ο Θεός θέλησε να μας κάνει λαό Του και γι’ αυτό, αποφάσισε να μας σώσει από όλες τις αμαρτίες μας με το βάπτισμα και το αίμα του Ιησού. Επομένως, η Αγία Τριάδα εγγυάται την τελική σωτηρία μας και εγκρίνει τη συγχώρεση των αμαρτιών μας. 
Στο Ματθ. 3:17, γράφει, «Ούτος είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, εις τον οποίον ευηρεστήθην». Όσοι έχουν το Άγιο Πνεύμα του Θεού είναι λαός του Θεού. Είναι παιδιά Του. «Ούτος είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, εις τον οποίον ευηρεστήθην». Ο Ιησούς είναι Θεός εξ αρχής. Ο Πατέρας Θεός μας λέει, «Αν θέλετε να λάβετε συγχώρεση για τις αμαρτίες σας, πιστέψτε ότι οι αμαρτίες όλης της ανθρωπότητας αφαιρέθηκαν για πάντα από τον Ιησού, τον μονογενή Υιό μου, λάβετε το Άγιο Πνεύμα και γίνετε παιδιά μου». Όσοι το πιστεύουν αυτό θα λάβουν συγχώρεση για τις αμαρτίες τους και θα γίνουν γιοι και κόρες του Θεού. Τους δίνει το δώρο του Αγίου Πνεύματος για να τους σφραγίσει ως παιδιά Του. Λαβαίνουμε τη συγχώρεση για τις αμαρτίες μας μόνο όταν πιστεύουμε στο βάπτισμα του Ιησού μαζί με το αίμα. 
Όταν οι άνθρωποι δεν αδειάζουν τις καρδιές τους και δεν πιστεύουν στο ευαγγέλιο της συγχώρεσης, τείνουν να πιστέψουν ότι η αρχική αμαρτία έχει φύγει ήδη, αλλά ότι πρέπει να προσεύχονται ασταμάτητα κάνοντας προσευχές μετάνοιας για να λάβουν συγχώρεση για τις πραγματικές αμαρτίες τους. Αν πέφτουν θύματα σε σκέψεις όπως αυτές, η Βίβλος γίνεται ακατανόητη και συγκεχυμένη. Έτσι, καταλήγουν να έχουν διαφορετικές πεποιθήσεις από εκείνες των μαθητών Του. 
Μερικοί λένε ότι το Άγιο Πνεύμα έρχεται σ’ αυτούς «μέσω προσευχών». Αλλά αυτό δεν ισχύει αυστηρά από βιβλική άποψη. Μπορεί να ηχεί εύλογο αλλά η Βίβλος λέει πως όταν ο Ιησούς βγήκε από το νερό μετά τη βάφτισή Του από τον Ιωάννη, το Άγιο Πνεύμα κατέβηκε σ’ Αυτόν σαν περιστέρι. Εκείνο που αποδεικνύεται εδώ είναι πως αν θέλουμε να λάβουμε το Άγιο Πνεύμα, πρέπει μόνο να πιστέψουμε ότι ο Ιησούς ήρθε σ’ αυτό τον κόσμο, βαφτίστηκε από τον Ιωάννη για να πάρει όλες τις αμαρτίες του κόσμου, κρίθηκε στον Σταυρό για αυτές, και αναστήθηκε για να γίνει Σωτήρας μας. 
Τι μας λέει ο Θεός όταν πιστεύουμε σ’ αυτή την αλήθεια και λαβαίνουμε το Άγιο Πνεύμα; Λέει, «Εσύ είσαι γιος μου. Ούτος είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, εις τον οποίον ευηρεστήθην». Ο Θεός θα πει το ίδιο πράγμα σε όσους πιστέψουν στον Ιησού και συγχωρεθούν για τις αμαρτίες τους στο μέλλον. Αυτή η αλήθεια είναι η υπόσχεση του Θεού να μας κάνει παιδιά Του. 
Αλλά οι άνθρωποι εξακολουθούν να νομίζουν ότι υπάρχουν άλλοι τρόποι για να λάβουν το Άγιο Πνεύμα. Νομίζετε ότι το Άγιο Πνεύμα θα έρθει σε σας μέσω κραυγών και γήινων προσπαθειών σας; Τα έργα του Θεού υπαγορεύονται μόνο από τη θέλησή Του και δίνει το Άγιο Πνεύμα μόνο σε όσους λαβαίνουν συγχώρεση για τις αμαρτίες τους. Λέει, «Βάφτισα τον Υιό μου έτσι ώστε να μπορεί να αναλάβει όλες τις αμαρτίες σας και Τον άφησα να σταυρωθεί γι’ αυτές. Όρισα τον Υιό μου ως Σωτήρα σας. Αν δεχθείτε τη συγχώρεση της αμαρτίας που επιτέλεσε ο Υιός μου, τότε θα σας στείλω το Άγιο Πνεύμα». 
Ο Πατέρας μας ενεργεί όπως επιθυμεί. Ακόμα κι αν ένας άνθρωπος παραμένει στα γόνατα όλη νύχτα και Τον επικαλείται έως ότου οι πνεύμονές του κοντεύουν να σπάσουν, ο Θεός δε θα του στείλει κατ’ ανάγκη το Άγιο Πνεύμα. Μάλλον θα τον επιπλήξει, λέγοντας, «Δεν έχεις δεχθεί ακόμα την αληθινή γνώση και συνεχίζεις να προσκολλάσαι σε εσφαλμένες πεποιθήσεις. Το Άγιο Πνεύμα θα μείνει μακριά από σένα όσο αρνείσαι την αληθινή πίστη».
Σ’ αυτό τον κόσμο, οι αποφάσεις των ανθρώπων μπορεί να αλλάξουν σύμφωνα με τις περιστάσεις, αλλά ο νόμος που καθιέρωσε ο Θεός για τη συγχώρεση των αμαρτιών και τη λήψη του Αγίου Πνεύματος παραμένει αμετάβλητος. Αν παρασυρθείτε από εσφαλμένες πεποιθήσεις, είναι δύσκολο να βρείτε ξανά τη σωστή πορεία. Η Βίβλος λέει ότι ο Ιησούς είναι λίθος προσκόμματος για όσους είναι απειθείς (Α΄ Πέτρ. 2:8). 
Οι άνθρωποι που πιστεύουν στον Ιησού και όμως δεν ξέρουν γιατί Εκείνος βαφτίστηκε, πιστεύουν μόνο στο μισό από το ευαγγέλιο της λύτρωσης και σίγουρα θα ριχτούν στον άδη. Επομένως, όταν πιστεύετε αρχικά στον Ιησού, χρειάζεται να ξέρετε για το βάπτισμα του Ιησού και το αίμα Του, από τα οποία απαρτίζεται το ευαγγέλιο της συγχώρεσης της αμαρτίας. Και αν λάβετε τη συγχώρεση της αμαρτίας, τότε θα λάβετε επίσης το Άγιο Πνεύμα. 
Ας σκεφτούμε για τη ζωή του Ιησού στη γη. Ο Ιησούς έγινε άνθρωπος και αφαίρεσε όλη την αμαρτία αυτού του κόσμου με το βάπτισμά Του. Πέθανε επίσης στον Σταυρό και κρίθηκε για τις αμαρτίες μας, για να μας σώσει από τις φλόγες του άδη. Όσοι πιστεύουν σ’ Αυτόν, λαβαίνουν το Άγιο Πνεύμα ως δώρο. 
Επομένως, όλοι μας πρέπει να ακολουθήσουμε την αληθινή πορεία για να λάβουμε το Άγιο Πνεύμα. Αυτό που απαιτείται είναι να σκεφτόμαστε σύμφωνα με τους λόγους της αλήθειας. Όταν το κάνετε αυτό, ο Ιησούς θα σας φυλάξει και θα σας ευλογήσει. Όσοι αδειάζουν τις καρδιές τους και πιστεύουν στους λόγους Του, μπορούν να ζήσουν στην αλήθεια λαβαίνοντας τη συγχώρεση της αμαρτίας και οδηγία από το Άγιο Πνεύμα. Επιπλέον, μπορούν να οδηγήσουν άλλους στο σωστό δρόμο με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος. 
Πιστέψτε στη λύτρωση που ολοκληρώθηκε με το βάπτισμα του Ιησού και το αίμα Του. Μόνο τότε μπορούμε να Τον ακολουθήσουμε με πίστη και να λάβουμε την ευλογία της συγχώρεσης της αμαρτίας, την αιώνια ζωή και την ενοίκηση του Αγίου Πνεύματος. Ο Ιησούς είναι ο Κύριος της συγχώρεσης, που αφαίρεσε όλες τις αμαρτίες του κόσμου μέσω του βαπτίσματός Του και του θανάτου Του στον Σταυρό. Ο Ιησούς καθάρισε όλες τις αμαρτίες μας και έδωσε το Άγιο Πνεύμα σε όσους πίστεψαν στο ευαγγέλιο της αλήθειας. Μπορείτε να λάβετε το Άγιο Πνεύμα υιοθετώντας την αληθινή πίστη.