Κηρύγματα

Θέμα 8: Το Άγιο Πνεύμα

[8-13] (Ιωάννης 16:5-11) Τα έργα και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος

(Ιωάννης 16:5-11)
«Τώρα δε υπάγω προς τον πέμψαντά με, και ουδείς εξ υμών με ερωτά· Που υπάγεις; Αλλ’ επειδή ελάλησα προς εσάς ταύτα, η λύπη εγέμισε την καρδίαν σας. Εγώ όμως την αλήθειαν σας λέγω· συμφέρει εις εσάς να απέλθω εγώ. Διότι αν δεν απέλθω, ο Παράκλητος δεν θέλει ελθεί προς εσάς· αλλ’ αφού απέλθω, θέλω πέμψει αυτόν προς εσάς· και ελθών εκείνος θέλει ελέγξει τον κόσμον περί αμαρτίας και περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως· περί αμαρτίας μεν, διότι δεν πιστεύουσιν εις εμέ· περί δικαιοσύνης δε, διότι υπάγω προς τον Πατέρα μου και πλέον δεν με βλέπετε· περί δε κρίσεως, διότι ο άρχων του κόσμου τούτου εκρίθη». 
 
 
Ποιο είναι το έργο του Αγίου Πνεύματος;
Ελέγχει τον κόσμο περί αμαρτίας, περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως.

Στο Γένεση 1:2 γράφει, «Η δε γη ήτο άμορφος και έρημος· και σκότος επί του προσώπου της αβύσσου. Και πνεύμα Θεού εφέρετο επί της επιφανείας των υδάτων». Από αυτή την περικοπή μπορούμε να δούμε ότι το Άγιο Πνεύμα δεν κατοικεί σε καρδιές γεμάτες από σύγχυση και αμαρτία, αλλά ζει μόνο στις καρδιές όσων πιστεύουν στο όμορφο ευαγγέλιο. Ωστόσο, πολλοί άνθρωποι από τη σύγχυση και το κενό τους, υποκύπτουν στην επιρροή φανατικών πίστεων, λέγοντας ότι θέλουν να λάβουν την ενοίκηση του Αγίου Πνεύματος ενώ έχουν αμαρτία στις καρδιές τους. 
Το πνεύμα που έρχεται σε κατάσταση φανατικής έκστασης δεν είναι το όμορφο Πνεύμα. Το έργο του Σατανά αναπαύεται στους άνομους πιστούς του φανατισμού, και οι φανατικοί άνθρωποι υποκύπτουν εύκολα κάτω από την επιρροή των τεχνασμάτων και της δύναμής του. Αλλά το Άγιο Πνεύμα είναι το Πρόσωπο του Θεού που είναι ευφυές, συναισθηματικό και έχει ορισμένο θέλημα. Συνεργάστηκε μαζί με τον Πατέρα Θεό και τον Υιό Του Ιησού Χριστό στη δημιουργία αυτού του κόσμου. Θα μάθουμε τώρα ποιο έργο έχει κάνει το Άγιο Πνεύμα σ’ αυτό τον κόσμο. 
 
 
Το Άγιο Πνεύμα ελέγχει τον κόσμο περί αμαρτίας 
 
Ποιο είναι το πρώτο-πρώτο έργο που κάνει το Άγιο Πνεύμα; Ελέγχει τον κόσμο περί αμαρτίας. Οι άνθρωποι που ελέγχονται από Αυτό, είναι όσοι δεν δέχονται το όμορφο ευαγγέλιο του βαπτίσματος του Ιησού από τον Ιωάννη και το αίμα Του στον Σταυρό. Ελέγχει όλους τους αμαρτωλούς και τις αμαρτίες όσων δεν πιστεύουν στο όμορφο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. 
 
 
Ελέγχει τον κόσμο περί της δικαιοσύνης του Θεού
 
Ποιο είναι το δεύτερο πράγμα που κάνει το Άγιο Πνεύμα; Είναι μάρτυρας για τη δικαιοσύνη του Θεού και το επίτευγμα του Ιησού να σώσει τους αμαρτωλούς από τις αμαρτίες τους. Στο Κατά Ιωάννην 16:10 λέει, «Περί δικαιοσύνης δε, διότι υπάγω προς τον Πατέρα μου και πλέον δεν με βλέπετε». Πρέπει να ξέρουμε τι σημαίνει η δικαιοσύνη του Θεού στη Βίβλο. Σημαίνει την αλήθεια ότι ο Ιησούς αφαίρεσε όλες τις αμαρτίες του κόσμου με το βάπτισμά Του από τον Ιωάννη και ότι όποιος πιστεύει σ’ Αυτόν μπορεί να γίνει δίκαιος μέσω της χάρης του Θεού. Ο Ιησούς βαφτίστηκε από τον Ιωάννη και αποδέχτηκε όλες τις αμαρτίες του κόσμου, έχυσε το αίμα Του στον Σταυρό, αναστήθηκε και έγινε ο Σωτήρας όλων των αμαρτωλών. Αυτό είναι το όμορφο ευαγγέλιο που μας έδωσε ο Θεός. Ο Ιησούς αφαίρεσε όλη την αμαρτία του κόσμου μέσω του ύδατος και του αίματος σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και έγινε ο Κύριος της ζωής μας. 
Το Άγιο Πνεύμα βοηθά τους ανθρώπους να πιστέψουν στο ευαγγέλιο του βαπτίσματος του Ιησού από τον Ιωάννη και το αίμα Του στον Σταυρό, βοηθώντας τους έτσι να κερδίσουν συγχώρεση για τις αμαρτίες τους. Χρειάζεται να ξέρετε ότι τα έργα του Θεού στην Τριάδα είναι συμπληρωματικά. Το Άγιο Πνεύμα εργάζεται για το όμορφο ευαγγέλιο, κάνοντας τους ανθρώπους να πιστέψουν στην αγάπη του Θεού. Επίσης, εγγυάται ότι το όμορφο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος είναι αληθινό. 
 
 
Ελέγχει τον κόσμο περί κρίσεως 
 
Ποιος είναι ο τρίτος στόχος του Αγίου Πνεύματος; Καταστρέφει τα έργα του Σατανά. Ο Σατανάς ψιθυρίζει στις σκέψεις των ανθρώπων, λέγοντας, «Μπορείτε να πιστέψετε στον Ιησού αλλά να σκέφτεστε για τον χριστιανισμό απλά ως μια από τις πολλές γήινες θρησκείες». Ο Σατανάς προσπαθεί να εμποδίσει τους ανθρώπους από την πίστη στο βάπτισμα του Ιησού και στο αίμα Του στον Σταυρό, ώστε να μη μπορούν να λάβουν συγχώρεση για τις αμαρτίες τους ακόμα κι αν πιστεύουν στον Ιησού. Επειδή ο Σατανάς μειώνει τον χριστιανισμό σε μια «συνηθισμένη» θρησκεία, πολλοί άνθρωποι πέφτουν στην εξαπάτηση του Σατανά ότι ο λόγος για να πιστέψουν στον Ιησού είναι για να είναι καλοί άνθρωποι. Ωστόσο, ο πραγματικός σκοπός της πίστης στον Ιησού είναι για να αναγεννηθούμε ως δίκαιοι άνθρωποι. 
Δεν πρέπει να έχετε ψεύτικη πίστη. Η ψεύτικη πίστη δε μπορεί να σας αγιάσει, αδιάφορο πόσο πιστεύετε στον Ιησού. Αν έχετε ψεύτικη πίστη, δε θα ξέρετε ούτε θα βλέπετε καθαρά τον Ιησού εξαιτίας των ψεμάτων του Σατανά. Το Άγιο Πνεύμα γίνεται η εγγύηση της σωτηρίας για όσους έχουν σωθεί με την πίστη στο όμορφο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Όλες οι πεποιθήσεις όσων έχουν αμαρτία στις καρδιές τους είναι άχρηστες. 
Το Άγιο Πνεύμα δίνει μαρτυρία στην αλήθεια του όμορφου ευαγγελίου. Ο Ιησούς βαφτίστηκε για να αναλάβει όλες τις αμαρτίες του κόσμου και σταυρώθηκε για να εξοφλήσει την ποινή της αμαρτίας. Το Άγιο Πνεύμα δίνει μαρτυρία σ’ αυτή την αλήθεια. Το Άγιο Πνεύμα συμβουλεύει όλους τους ανθρώπους του κόσμου να συγχωρεθούν για όλες τις αμαρτίες τους με πίστη στο αληθινό ευαγγέλιο. Ωστόσο, πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι το Άγιο Πνεύμα ελέγχει και κρίνει όσους δεν δέχονται το όμορφο ευαγγέλιο στις καρδιές τους. 
 
 
Ο καθένας πρέπει να έχει την ευλογημένη πίστη 
 
Ποια είναι η ευλογημένη πίστη; Είναι η πίστη που μας οδηγεί να λάβουμε την ενοίκηση του Αγίου Πνεύματος μέσω της συγχώρεσης της αμαρτίας. Ωστόσο, υπάρχουν πολλοί Χριστιανοί σε όλο τον κόσμο που έχουν ακόμα αμαρτία στις καρδιές τους, παρ’ όλο που διατήρησαν την πίστη τους στον Ιησού. Όσο περισσότερο πιστεύουν στον Ιησού, τόσο πιο αμαρτωλοί γίνονται. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που τους εμποδίζει να ελευθερωθούν από τις αμαρτίες τους, είναι ότι σκέφτονται πως η ομιλία σε γλώσσες και το να έχουν οράσεις είναι απόδειξη ότι έχουν λάβει το Άγιο Πνεύμα. Είναι απληροφόρητοι για την κρίση του Θεού για τις αμαρτίες τους. 
Πολλοί άνθρωποι σ’ αυτό τον κόσμο δε μπορούν να ξεχωρίσουν το έργο του Αγίου Πνεύματος από το έργο του Σατανά. Το έργο του Σατανά οδηγεί τους ανθρώπους σε μια κατάσταση σύγχυσης, δίνοντάς τους ψεύτικες πεποιθήσεις και οδηγώντας τους προς την καταστροφή. Αυτό προσπαθεί να επιτύχει ο Σατανάς στρέφοντας τους ενάντια στον Θεό. Ο Σατανάς αναγκάζει τους ανθρώπους να πέσουν κάτω από την επιρροή δεισιδαιμονικών πεποιθήσεων και τους κάνει δούλους του. Ο Σατανάς ενσταλάζει μέσα τους την επιθυμία να βιώσουν υπερφυσικά θαύματα και σημεία, αναγκάζοντάς τους να σκέφτονται ότι τέτοιες εμπειρίες είναι πολυτιμότερες από το να λάβουν την ενοίκηση του Αγίου Πνεύματος μέσω της πίστης στο όμορφο ευαγγέλιο. 
Ωστόσο το Άγιο Πνεύμα επιτρέπει στους ανθρώπους να δουν τον κόσμο του Θεού μέσω του Λόγου. Μέσω του Αγίου Πνεύματος, μαθαίνουν και πιστεύουν ότι ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο, ότι ο Θεός τους αγαπά και ότι ο Θεός θέλει να τους σώσει. Το σχέδιό Του για τους αμαρτωλούς ήταν ο Ιησούς Χριστός να τους σώσει από τις αμαρτίες τους μέσω του ευαγγελίου του ύδατος και του Πνεύματος και να τους προσκαλέσει να ζήσουν στην αγάπη Του με πίστη. 
Στην Α΄ Πέτρ. 3:21 λέει, «Του οποίου αντίτυπον ον το βάπτισμα, σώζει και ημάς την σήμερον, ουχί αποβολή της ακαθαρσίας της σαρκός, αλλά μαρτυρία της αγαθής συνειδήσεως εις Θεόν, διά της αναστάσεως του Ιησού Χριστού». Επίσης, στην Α΄ Πέτρ. 1:23 λέει, «Επειδή ανεγεννήθητε ουχί εκ φθαρτού σπέρματος, αλλά αφθάρτου, διά του λόγου του Θεού του ζώντος και μένοντος εις τον αιώνα». 
Το έργο του Αγίου Πνεύματος είναι να διαφωτιστεί ο άνθρωπος για την αλήθεια της αμαρτίας, της δικαιοσύνης και της κρίσης, και να πιστέψει σε αυτές τις αλήθειες. Το Άγιο Πνεύμα τους ενημερώνει για την κρίση του Θεού και ότι μπορούν να ελευθερωθούν από τις αμαρτίες τους με την πίστη στο όμορφο ευαγγέλιο του βαπτίσματος του Ιησού και του αίματός Του στον Σταυρό. Το Άγιο Πνεύμα τους δίνει τη γνώση ότι είναι μέσα τους, όταν έχουν πίστη στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. 
Μέχρι τώρα έχουμε εξετάσει τις πράξεις του Αγίου Πνεύματος. Όλοι οι άνθρωποι σ’ αυτό τον κόσμο μπορούν να έχουν την ενοίκηση του Αγίου Πνεύματος και την αγάπη του Θεού, μόνο όταν λάβουν τη συγχώρεση των αμαρτιών με την πίστη στο όμορφο ευαγγέλιο του Ιησού του ύδατος και του Πνεύματος. 
 
 
Η προσωπικότητα του Αγίου Πνεύματος 
 
Το Άγιο Πνεύμα είναι Παντοδύναμος Θεός. Κατέχει τα ουσιαστικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, δηλαδή διάνοια, συναίσθημα και θέληση. Επειδή το Άγιο Πνεύμα έχει διάνοια, ερευνά ακόμα και τα βάθη του Θεού (Α΄ Κορ. 2:10) και τα βάθη των καρδιών των ανθρώπων. 
Επειδή το Άγιο Πνεύμα έχει συναίσθημα, ευχαριστείται με όσους πιστεύουν στον λόγο του Θεού, αλλά στενάζει βαθιά για τους άπιστους. Επίσης, ο δίκαιος μπορεί να αισθανθεί την αγάπη του Θεού μέσω του Αγίου Πνεύματος. 
Το Άγιο Πνεύμα ονομάζεται επίσης «ο Παράκλητος». Αυτό σημαίνει ότι το Άγιο Πνεύμα βοηθά τους δίκαιους στις δυσκολίες και τους φέρνει νίκη, διώχνοντας τους εχθρούς τους. Έχει διάνοια, συναίσθημα και θέληση, ακριβώς όπως εμείς οι άνθρωποι, και κατοικεί σε όσους πιστεύουν στο όμορφο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. 
 
 
Το έργο του Αγίου Πνεύματος είναι ως εξής 
 
Το Άγιο Πνεύμα επιτρέπει στους ανθρώπους να αναγνωρίσουν την αλήθεια της συγχώρεσης της αμαρτίας και κατοικεί στις καρδιές των πιστών. Έργο Του είναι να δώσει μαρτυρία στην αλήθεια ότι ο Ιησούς αφαίρεσε όλες τις αμαρτίες της ανθρωπότητας μέσω του βαπτίσματός Του και του αίματός Του (Α΄ Ιωάν. 5:6-8). Επίσης ανακουφίζει τους δούλους Του και τους αγίους σε οποιοδήποτε πρόβλημα, και τους ενισχύει για να σταθούν ξανά. Μεσιτεύει γι’ αυτούς όταν δεν ξέρουν τι πρέπει να προσευχηθούν (Ρωμ. 8:26). Και δίνει ανάπαυση στους δίκαιους στην εκκλησία του Θεού και τους οδηγεί στην αφθονία του λόγου Του (Ψαλμ. 23). 
 
 
Το έργο του Αγίου Πνεύματος σχετικά με τη Βίβλο
 
Το Άγιο Πνεύμα οδηγεί τους δίκαιους να αναγνωρίσουν και να πιστεύουν στην αλήθεια μέσα στις καρδιές τους και να την κηρύξουν σε άλλους. «Όλη η γραφή είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος προς διδασκαλίαν, προς έλεγχον, προς επανόρθωσιν, προς εκπαίδευσιν την μετά της δικαιοσύνης» (Β΄ Τιμ. 3:16). 
«Ζητήσατε εν τω βιβλίω του Κυρίου και αναγνώσατε· ουδέν εκ τούτων θέλει λείψει, ουδέν θέλει είσθαι χωρίς του συντρόφου αυτού· διότι αυτό το στόμα του Κυρίου προσέταξε, και αυτό το πνεύμα αυτού συνήγαγε ταύτα» (Ησ. 34:16). 
«Τούτο πρώτον εξεύροντες, ότι ουδεμία προφητεία της γραφής γίνεται εξ ιδίας του προφητεύοντος διασαφήσεως· διότι δεν ήλθε ποτέ προφητεία εκ θελήματος ανθρώπου, αλλ’ υπό του Πνεύματος του Αγίου κινούμενοι ελάλησαν οι άγιοι άνθρωποι του Θεού» (Β΄ Πέτρ. 1:20-21).
Το Άγιο Πνεύμα είχε εμπνεύσει τους δούλους του Θεού να γράψουν τον λόγο του Θεού για να μπορούμε να τον διαβάσουμε εμείς. Εισάγει τους ανθρώπους στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, και μας οδηγεί να το κηρύξουμε στον κόσμο. Επομένως, ακόμα κι αν οι δίκαιοι μπορούν να υποφέρουν πολλές δοκιμασίες στις ζωές τους, μπορούν να τις υπερνικήσουν χάρη στη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. 
 
 
Τα χαρίσματα και ο καρπός του Αγίου Πνεύματος 
 
Τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος είναι οι ικανότητες που δίνει στους αγίους για να διαδώσουν το όμορφο ευαγγέλιο του Θεού σε άλλους. Οι άγιοι επομένως αφιερώνουν τον εαυτόν τους στο έργο του Θεού με τα χαρίσματα που Εκείνος δίνει, και το Άγιο Πνεύμα τους βοηθά να δίνουν δόξα στον Κύριο. «Δίδεται δε εις έκαστον η φανέρωσις του Πνεύματος προς το συμφέρον» (Α΄ Κορ. 12:7).
Ο σκοπός των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος ήταν να εξοπλιστούν οι άγιοι με πίστη και να ενισχυθούν για να τρέξουν τον αγώνα που ήταν μπροστά τους (Εφεσ. 4:11-12). Το Άγιο Πνεύμα δίνει ικανότητες στους δούλους του Θεού και στους αγίους, για να τους βοηθήσει στη διάδοση του ευαγγελίου. Η εκκλησία του Θεού είναι μια κοινότητα αγίων που είναι αγιασμένοι εν Χριστώ Ιησού (Α΄ Κορ. 1:2). 
Κάθε Χριστιανός που έχει λάβει το Άγιο Πνεύμα πρέπει να συμπεριφέρεται σύμφωνα με τη θέση και τα καθήκοντα που του δόθηκαν, καθώς ο Ιησούς Χριστός είναι κεφαλή της εκκλησίας. Το Άγιο Πνεύμα δίνει πνευματική ευαισθησία και δυνατότητα στους αγίους, έτσι ώστε να μπορούν να εργαστούν για τη Βασιλεία του Θεού. Κάνει τα πάντα για να φανερωθεί η δόξα του ευαγγελίου που μας έδωσε ο Θεός. Λέει, «Είτε λοιπόν τρώγετε είτε πίνετε είτε πράττετέ τι, πάντα πράττετε εις δόξαν Θεού» (Α΄ Κορ. 10:31). 
 
 
Τα διαφορετικά είδη χαρισμάτων του Πνεύματος 
 
Υπάρχουν 12 διαφορετικά είδη χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος. Μπορούμε να δούμε στη Βίβλο ότι αυτά τα χαρίσματα εμφανίζονται με ποικίλες μορφές σε διαφορετικούς ανθρώπους. Ένας μεγάλος κατάλογος χαρισμάτων εμφανίζεται στις περικοπές Ρωμ. 12:6-8, Α΄ Κορ. 12:8-10 και Εφεσ. 4:11. Τα ακόλουθα είναι τα εννέα πνευματικά χαρίσματα που αναφέρονται στην Α΄ προς Κορινθίους κεφάλαιο 12. 
1) Λόγος γνώσεως: Αυτό μας δίνει την πνευματική έμπνευση για να καταλάβουμε το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος και μας επιτρέπει να κηρύξουμε αυτό το όμορφο ευαγγέλιο. 
2) Λόγος σοφίας: Η δυνατότητα να ρυθμίσουμε τα πολυάριθμα προβλήματα που εμφανίζονται στη ζωή των δίκαιων μέσω των γραπτών λόγων του Θεού. 
3) Πίστη: Το Άγιο Πνεύμα δίνει ισχυρή πίστη και εμπιστοσύνη στους αγίους, ώστε να μπορούν να εκτελούν το θαύμα της σωτηρίας ψυχών από την αμαρτία και τον Σατανά. Ένας δίκαιος άνθρωπος μπορεί να συγχωρεί τις αμαρτίες τους και να θεραπεύει τις πνευματικές αταξίες τους με τη δύναμη της πίστης. 
4) Ιάματα: Το Άγιο Πνεύμα δίνει τη δυνατότητα να θεραπεύσουμε τους δίκαιους ανθρώπους μέσω της πίστης τους στον λόγο του Θεού. 
5) Ενέργειες θαυμάτων: Αυτό είναι το εκπληκτικό χάρισμα που επιτρέπει στον άγιο να κάνει το έργο του Θεού με πίστη στον λόγο του Θεού. Θαύμα είναι κάτι που συμβαίνει υπερφυσικά μέσω πίστης, ξεπερνώντας τα όρια της ανθρώπινης γνώσης των φυσικών νόμων. 
6) Προφητεία: Αυτή τη στιγμή, μόνο όσοι πιστεύουν και υπακούνε στον λόγο του Θεού μπορούν να προφητεύσουν σύμφωνα με αυτό που είναι γραμμένο. Οι λόγοι κάποιου που έχει πεποιθήσεις που δεν είναι βασισμένες σ’ αυτό που είναι γραμμένο στη Βίβλο, δε μπορούν να είναι αληθινή προφητεία. Οι δούλοι του Θεού, που έχουν την ενοίκηση του Αγίου Πνεύματος, κηρύττουν τον λόγο του Θεού και με αυτόν τον τρόπο, τους εποικοδομούν και τους προτρέπουν να κάνουν το έργο Του μέσω της εκκλησίας, η οποία είναι σώμα του Θεού. Το Άγιο Πνεύμα έδωσε αυτή τη δυνατότητα στους δούλους του Θεού και στους αγίους. 
7) Διάκριση πνευμάτων: Αυτό είναι η δυνατότητα να ξεχωρίσεις αν κάποιος έχει συγχωρεμένες τις αμαρτίες του. Είναι δυνατό σε μας να παραπλανηθούμε από τον Σατανά αν δεν κατέχουμε αυτό το χάρισμα. Επειδή ο κόσμος είναι κάτω από τον έλεγχο του Σατανά, μπορούμε να έχουμε αυτό το χάρισμα μόνο με την πίστη στο όμορφο ευαγγέλιο που μας έχει δώσει ο Θεός και έτσι να υπερνικούμε τις δοκιμασίες, τα φορτία και τα κακά σ’ αυτό τον κόσμο. Ένας δίκαιος άνθρωπος λαβαίνει αυτό το χάρισμα με πίστη στο αληθινό ευαγγέλιο. Μπορεί έτσι να πει αν κάποιος έχει αμαρτία στην καρδιά του. 
8) Ομιλία σε γλώσσες: Η Βίβλος μας λέει για την ομιλία σε γλώσσες: «Πλην εν τη εκκλησία πέντε λόγους προτιμώ να λαλήσω διά του νοός μου, διά να κατηχήσω και άλλους, παρά μυρίους λόγους με γλώσσαν αγνώριστον» (Α΄ Κορ. 14:19). Ένας άγιος πρέπει να ξέρει ότι είναι σημαντικότερο να καταλάβει τον λόγο της αλήθειας του Θεού, παρά το να μιλήσει σε γλώσσες που ούτε ο ίδιος ούτε οι άλλοι μπορούν να καταλάβουν. Πρέπει επομένως να απέχει από την ομιλία σε γλώσσες. 
9) Ερμηνεία γλωσσών: Αυτό το χάρισμα δόθηκε στους μαθητές για να τους επιτρέψει να κηρύξουν το ευαγγέλιο στην εποχή της πρώτης εκκλησίας. Σήμερα το Άγιο Πνεύμα διαδίδει το ευαγγέλιο μέσω της διακονίας μετάφρασης και ερμηνείας των κηρυγμάτων σε διάφορες γλώσσες. Όταν ο άνθρωπος που κηρύττει το ευαγγέλιο μπορεί να μιλήσει όλες τις άλλες γλώσσες, δεν υπάρχει ανάγκη για διερμηνέα. Ωστόσο, όταν βρισκόμαστε αντιμέτωποι με γλωσσικά εμπόδια, ο Θεός μας διαθέτει πάντα διερμηνείς για να εκπληρώσουμε το έργο Του. Ο Θεός δεν εργάζεται μέσα σε αταξία ή καταστάσεις έκστασης. Το Άγιο Πνεύμα εργάζεται στο όμορφο ευαγγέλιο και επίσης οδηγεί τους αγίους να μεταφράσουν το ευαγγέλιο σε διάφορες γλώσσες. 
 
 
Ποιοι είναι οι καρποί του Αγίου Πνεύματος; 
 
Όσον αφορά τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος, η Βίβλος μας λέει, «Ο δε καρπός του Πνεύματος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χρηστότης, αγαθωσύνη, πίστις, πραότης, εγκράτεια· κατά των τοιούτων δεν υπάρχει νόμος» (Γαλ. 5:22-23). 
1) Αγάπη: Η αληθινή αγάπη είναι για τους δίκαιους, για να σώσουν όλους τους αμαρτωλούς από τις αμαρτίες τους κηρύττοντας το όμορφο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Επειδή οι δίκαιοι άνθρωποι κατέχουν το όμορφο ευαγγέλιο που είναι η αληθινή αγάπη του Ιησού, κηρύττουν το ευαγγέλιο της αληθινής αγάπης και έχουν αληθινή αγάπη για τις άλλες ψυχές.
2) Χαρά: Αυτό είναι η απερίγραπτη ένδοξη ευτυχία που αναβλύζει μέσα από τις καρδιές μας όταν αναγεννιόμαστε. Ο δίκαιος άνθρωπος που έχει συγχωρεθεί για όλες τις αμαρτίες του, έχει χαρά στην καρδιά του (Φιλιπ. 4:4). Επειδή υπάρχει χαρά στις καρδιές των δίκαιων, έχουν τη δυνατότητα να μοιραστούν τη χαρά τους με τους άλλους ανθρώπους. 
3) Ειρήνη: Αυτή είναι η καρδιά της άνεσης που δίνεται στους δίκαιους ανθρώπους που έχουν συγχωρεθεί για τις αμαρτίες τους, έχοντας πίστη στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα κάνει τους δίκαιους να κηρύξουν το όμορφο ευαγγέλιο της ειρήνης. Οι άνθρωποι που έχουν ακούσει αυτό το όμορφο ευαγγέλιο της ειρήνης μπορούν να οδηγήσουν άλλους να υπερνικήσουν τις αμαρτίες του κόσμου, και να έχουν ισχυρή αίσθηση πίστης και εμπιστοσύνης στο δώρο της σωτηρίας. Οι δίκαιοι άνθρωποι που κάνουν ειρήνη μεταξύ του Θεού και της ανθρωπότητας, ονομάζονται υιοί του Θεού (Ματθ. 5:9) και οδηγούν άλλους να λάβουν τη συγχώρεση της αμαρτίας (Παρ. 12:20). Το Άγιο Πνεύμα κάνει τους δίκαιους να ζήσουν δίκαιες ζωές και διαδίδοντας το όμορφο ευαγγέλιο να ευλογήσουν άλλους με ειρήνη. 
4) Μακροθυμία: Οι καρποί της μακροθυμίας είναι στην καρδιά των δίκαιων, που έχουν ελευθερωθεί από τις αμαρτίες τους με την πίστη στο αληθινό ευαγγέλιο. Μπορούμε να κατέχουμε αυτούς τους καρπούς καλλιεργώντας μια διαρκή αίσθηση κοινωνίας με το Άγιο Πνεύμα. Υπάρχει καρδιά μακροθυμίας και υπομονής στους δίκαιους. 
5) Χρηστότης: Ο Θεός είχε έλεος για μας όταν ήμασταν γεμάτοι αμαρτία και μας ελευθέρωσε από όλες τις αμαρτίες μας μέσω του βαπτίσματος του Ιησού και του αίματός Του στον Σταυρό. Εμείς μπορούμε να αγαπήσουμε και να έχουμε έλεος για τους άλλους, επειδή ο Ιησούς είχε έλεος για μας και καθάρισε όλες τις αμαρτίες μας, και επειδή πιστέψαμε σ’ Αυτόν και λάβαμε τη χάρη Του. Οι δίκαιοι έχουν καρδιές γεμάτες χρηστότητα και τους καρπούς του όμορφου ευαγγελίου. 
6) Αγαθοσύνη: Εδώ αγαθοσύνη σημαίνει «αρετή». Οι δίκαιοι άνθρωποι έχουν καλοσύνη και πίστη στον Κύριο βαθιά στις καρδιές τους. 
7) Πίστη: Πίστη σημαίνει καρδιά γεμάτη πίστη στον Θεό. Η πίστη μέσα σε έναν άγιο προέρχεται από το ότι είναι πιστός στον Ιησού. 
8) Πραότητα: Αυτό σημαίνει τη δυνατότητα να καταλάβουμε πλήρως τους άλλους και να τους κρατήσουμε θερμά και τρυφερά στην καρδιά μας. Οι δίκαιοι έχουν καρδιές που αγαπούν τους εχθρούς τους και προσεύχονται για την απελευθέρωσή τους. 
9) Εγκράτεια: Εγκράτεια είναι η δυνατότητα να ελέγχεις τον εαυτό σου, να αποφεύγεις μια έκλυτη ζωή και αντίθετα να ζεις με αυτοέλεγχο και αυτοσυγκράτηση. 
 
 
Να είσαι γεμάτος με το Άγιο Πνεύμα
 
Ποιο είναι το αποτέλεσμα της πλήρωσης με το Άγιο Πνεύμα; Η λήψη αυτής της ευλογίας επιτρέπει στους αγίους να ζήσουν ως μαθητές του Ιησού Χριστού, όντας ενωμένοι με την εκκλησία του Θεού. Το Άγιο Πνεύμα επιτρέπει στο δίκαιο να γίνει όργανο δικαιοσύνης και να αφιερώσει τον εαυτό του στην εκπλήρωση του θελήματος του Χριστού. Η θέληση των δικαίων ελέγχεται από το θέλημα του Κυρίου, και αφιερώνουν πρόθυμα όλα τα υπάρχοντα και τα ταλέντα τους σ’ Αυτόν. Το Άγιο Πνεύμα κάνει τον δίκαιο να ζήσει ζωή αφιερωμένη στην υπερνίκηση των αμαρτιών του κόσμου με αίσθηση νίκης, χαράς και εμπιστοσύνης, και όχι με πνευματική ένδεια, ήττα ή απογοήτευση (Ρωμ. κεφ. 7). 
«Αλλά θέλετε λάβει δύναμιν, όταν επέλθη το Άγιον Πνεύμα εφ’ υμάς, και θέλετε είσθαι εις εμέ μάρτυρες και εν Ιερουσαλήμ και εν πάση τη Ιουδαία και Σαμαρεία και έως εσχάτου της γης» (Πράξ. 1:8). Η πλήρωση του Αγίου Πνεύματος οδηγεί τους δίκαιους να κηρύξουν το ευαγγέλιο. 
Ο Κύριος έδωσε μια ισχυρή αίσθηση πίστης σε όσους κατοικεί το Άγιο Πνεύμα. Και ο Θεός έδωσε το δικαίωμα να γίνουν παιδιά Του σε όσους συγχωρέθηκαν οι αμαρτίες τους με την πίστη τους στο όμορφο ευαγγέλιο του Ιησού (Ιωάν. 1:12). Οι δίκαιοι άνθρωποι, που έχουν γίνει παιδιά του Θεού μέσω της πίστης, μπορούν να κηρύξουν το όμορφο ευαγγέλιο σ’ αυτό τον κόσμο. 
Οι δίκαιοι άνθρωποι έχουν τη δυνατότητα να νικήσουν τον Σατανά μέσω του ευαγγελίου για τη συγχώρεση των αμαρτιών. Έχουν επίσης τη δύναμη να θεραπεύσουν την πνευματική ασθένεια (Μάρκ. 16:18), να ποδοπατήσουν τις δυνάμεις του Σατανά (Λουκ. 10:19), και να μπουν στη Βασιλεία των Ουρανών (Αποκ. 22:14). Οι δίκαιοι ζουν με την ίδια εξουσία σαν βασιλιάδες, πιστεύοντας στους λόγους της επαγγελίας του Θεού (Β΄ Κορ. 6:17-18). 
Το Άγιο Πνεύμα κάνει τους δίκαιους ανθρώπους να πετάξουν μακριά όλες τις κοσμικές επιθυμίες τους. Μας οδηγεί επίσης να κηρύξουμε το αληθινό ευαγγέλιο (Γαλ. 5:6). 
Το Άγιο Πνεύμα κάνει το δίκαιο να διαβάσει και να πιστέψει στο όμορφο ευαγγέλιο και να το διδάξει σε άλλους (Α΄ Τιμ. 4:13). 
Το Άγιο Πνεύμα συγκεντρώνει τους δίκαιους στην εκκλησία του Θεού καθημερινά (Εβρ. 10:25). 
Το Άγιο Πνεύμα κάνει τους δίκαιους να ομολογήσουν τις αμαρτίες τους (Α΄ Ιωάν. 1:9) για να κάνει τις καρδιές τους φανερές με το φως της αλήθειας (Εφεσ. 5:13). 
Το Άγιο Πνεύμα καθοδηγεί τους δίκαιους στη σωστή πορεία στη ζωή τους (Ψαλμ. 23). 
Το Άγιο Πνεύμα λέει στο δίκαιο να μην σβήσει τα χαρίσματά Του (Α΄ Θεσ. 5:19). 
Το Άγιο Πνεύμα κάνει μεγάλα έργα μέσω του θαυμάσιου ευαγγελίου (Μάρκ. 16:17-18). 
Το Άγιο Πνεύμα οδηγεί τους δίκαιους να ζήσουν ως μαθητές του Κυρίου, ενώνοντάς τους στην εκκλησία του Θεού. Οδηγεί τους δίκαιους να ζήσουν πνευματική ζωή κηρύττοντας το όμορφο ευαγγέλιο και να είναι γεμάτοι με το Άγιο Πνεύμα. Αυτό είναι το έργο του Αγίου Πνεύματος μέσω του θαυμάσιου ευαγγελίου (Α΄ Πέτρ. 2:9). 
Εργάζεται στην καρδιά των αγίων αυτή την ίδια στιγμή. Αλληλούια!