Κηρύγματα

Θέμα 8: Το Άγιο Πνεύμα

[8-14] (Πράξεις 2:38) Τι είναι η αληθινή μετάνοια για τη λήψη του Αγίου Πνεύματος;

(Πράξεις 2:38)
«Και ο Πέτρος είπε προς αυτούς· Μετανοήσατε, και ας βαπτισθή έκαστος υμών εις το όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεσιν αμαρτιών, και θέλετε λάβει την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος».
 
 
Τι είναι η αληθινή μετάνοια που χρειάζεται για να λάβουμε το Άγιο Πνεύμα;
Είναι να επιστρέψουμε στο όμορφο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, και να πιστέψουμε στο βάπτισμα του Ιησού και στο αίμα στον Σταυρό.
 
Η Βίβλος λέει στις Πράξεις κεφάλαιο 2, ότι το κήρυγμα του Πέτρου συγκίνησε βαθιά τους ανθρώπους και τους έκανε να μετανοήσουν για τις αμαρτίες τους. Πληγώθηκαν στην καρδιά και είπαν στον Πέτρο και τους υπόλοιπους Απόστολους, «Τι πρέπει να κάνουμε;» Τότε ο Πέτρος απάντησε, «Μετανοήσατε, και ας βαπτισθή έκαστος υμών εις το όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεσιν αμαρτιών, και θέλετε λάβει την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος» (Πράξ. 2:38). 
Το κήρυγμα του Πέτρου μας δείχνει καθαρά ότι η πίστη στο όμορφο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος είναι απαραίτητη για τη λήψη του Αγίου Πνεύματος, και μας δείχνει επίσης τι είναι αληθινή μετάνοια. Πρέπει να ξέρουμε ότι μπορούμε να λάβουμε το Άγιο Πνεύμα μαζί με την άφεση των αμαρτιών, εξετάζοντας καλά τις Γραφές και με πίστη στο όμορφο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. 
Το πρώτο πράγμα που πρέπει να έχουμε για να λάβουμε την ενοίκηση του Αγίου Πνεύματος είναι η πίστη στη βιβλική μετάνοια. Ωστόσο, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί ώστε να μην ορίσουμε αυτή την μετάνοια ως λύπη. Μετάνοια εδώ σημαίνει πίστη στον Ιησού Χριστό. Μπορούμε να δούμε στη Βίβλο ότι οι άνθρωποι λυπήθηκαν ήδη όταν σταύρωσαν τον Κύριο. Λυπήθηκαν και γι’ αυτό, ρωτούν τον Πέτρο τι πρέπει να κάνουν, και παραδέχονται τις αμαρτίες τους πριν ακόμα τους πει ο Πέτρος να μετανοήσουν. Μπορούμε να δούμε από αυτό ότι η μετάνοια για την οποία μιλούσε ο Πέτρος δεν ήταν λύπη για την αμαρτία ή αναγνώρισή της, αλλά για να δεχτούν τον Ιησού Χριστό στην καρδιά τους ως Σωτήρα και να έχουν πίστη στο όμορφο ευαγγέλιο που μας έδωσε. Αυτή είναι η αληθινή φύση της μετάνοιας. 
Η αγάπη του Ιησού Χριστού ήρθε σε μας πριν υπάρξει οποιαδήποτε αυτολύπηση για τις αμαρτίες στις καρδιές μας. Αυτό σημαίνει ότι ο Ιησούς αφαίρεσε τις αμαρτίες μας όταν βαφτίστηκε στον Ποταμό Ιορδάνη, πέθανε στον Σταυρό και ύστερα αναστήθηκε από τους νεκρούς. Μ’ αυτό τον τρόπο μας καθάρισε από όλες τις αμαρτίες και ανομίες μας. 
Αληθινή μετάνοια σημαίνει να πιστέψουμε σ’ αυτή την αλήθεια. Νομίζετε ότι αν μόνο λυπηθείτε για τις αμαρτίες σας και ζητήσετε συγχώρεση, οι αμαρτίες σας θα χαθούν για πάντα; Αυτό δεν είναι αληθινή μετάνοια. Αληθινή μετάνοια σημαίνει να δεχτούμε την άφεση των αμαρτιών μας με πίστη στο όμορφο ευαγγέλιο του βαπτίσματος και του αίματος του Ιησού. Η Βίβλος λέει ότι πρέπει να συγχωρεθούμε για τις αμαρτίες μας με μετάνοια. Επιπλέον, εμείς πρέπει να πιστέψουμε στο ευαγγέλιο του βαπτίσματος του Ιησού και του αίματός Του για να λάβουμε πλήρη άφεση των αμαρτιών μας. 
Ο Πέτρος χορήγησε το βάπτισμα «στο όνομα του Ιησού Χριστού» σε όσους πίστεψαν στον Ιησού. Ο Ιησούς βαφτίστηκε για να αναλάβει τις αμαρτίες όλης της ανθρωπότητας. Το βάπτισμα και ο θάνατός Του στον Σταυρό ήταν η ολοκλήρωση του όμορφου ευαγγελίου που επιτρέπει στους πιστούς να λάβουν την ενοίκηση του Αγίου Πνεύματος (Ματθ. 3:15-17). Η ανθρωπότητα μπορεί να αγιαστεί με πίστη στο βάπτισμα και το αίμα του Ιησού στον Σταυρό. Με λίγα λόγια, όσοι έχουν λάβει την άφεση των αμαρτιών με πίστη στο ευαγγέλιο, έχουν λάβει το Άγιο Πνεύμα. 
 
 
Μπορεί η προσευχή να φέρει την ενοίκηση του Αγίου Πνεύματος;
 
Οι άνθρωποι δε μπορούν να λάβουν τη συγχώρεση των αμαρτιών και την ενοίκηση του Αγίου Πνεύματος, ανεξάρτητα από το πόσο σκληρά προσεύχονται για να τη λάβουν. Για να υπάρξει ενοίκηση του Αγίου Πνεύματος, είναι απαραίτητο να πιστέψουμε στο όμορφο ευαγγέλιο που ολοκληρώθηκε με το βάπτισμα και το αίμα του Ιησού στον Σταυρό. Το Άγιο Πνεύμα του Θεού χορηγείται μόνο σε εκείνους που οι αμαρτίες τους έχουν πλυθεί εντελώς. 
Πίστη στο ευαγγέλιο σημαίνει αποδοχή του Ιησού Χριστού ως αληθινού Σωτήρα. Στις Πράξεις 2:38 λέει, «Μετανοήσατε, και ας βαπτισθή έκαστος υμών εις το όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεσιν αμαρτιών, και θέλετε λάβει την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος». Ο απόστολος Πέτρος είπε ότι η ενοίκηση του Αγίου Πνεύματος δίνεται σε όσους έχουν συγχωρεθεί για τις αμαρτίες τους μέσω της πίστης με σωστή μετάνοια. Η συγχώρεση των αμαρτιών και η λήψη της ενοίκησης του Αγίου Πνεύματος πηγαίνουν μαζί. 
Η Βίβλος λέει, «Μετανοήσατε, και ας βαπτισθή έκαστος υμών εις το όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεσιν αμαρτιών, και θέλετε λάβει την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος. Διότι προς εσάς είναι η επαγγελία και προς τα τέκνα σας και προς πάντας τους εις μακράν, όσους αν προσκαλέση Κύριος ο Θεός ημών» (Πράξ. 2:38-39). 
Κάποιος μπορεί να λάβει το Άγιο Πνεύμα μόνο με την προϋπόθεση ότι η καρδιά του είναι αγιασμένη και χωρίς αμαρτία. Επομένως, πρέπει να πιστέψουμε στο ευαγγέλιο που μας έδωσε ο Ιησούς Χριστός. Πρέπει να αγιαστούμε όταν λάβουμε τη συγχώρεση για τις αμαρτίες μας με πίστη στο θαυμάσιο ευαγγέλιο που λέει ότι όλες οι αμαρτίες του κόσμου πλύθηκαν όταν βαφτίστηκε ο Ιησούς Χριστός. Μόνο τότε μπορούμε να λάβουμε το Άγιο Πνεύμα. Είναι θέλημα του Θεού που το Άγιο Πνεύμα κατοικεί στον άνθρωπο. «Επειδή τούτο είναι το θέλημα του Θεού, ο αγιασμός σας» (Α΄ Θεσ. 4:3). 
Η αληθινή συγχώρεση δίνεται όχι μέσω των προσπαθειών, των θυσιών ή της έμφυτης καλοσύνης των ανθρώπων αλλά μόνο με την πίστη στο όμορφο ευαγγέλιο του Θεού, Αγίας Τριάδας, που ολοκληρώθηκε μέσω του Ιωάννη του Βαπτιστή. Ο Θεός, Αγία Τριάδα, χορηγεί την ενοίκηση του Αγίου Πνεύματος σε όσους συγχωρούνται με την πίστη στο όμορφο ευαγγέλιο. 
Ένα πλήθος ανθρώπων συγκινήθηκε βαθιά στην καρδιά όταν άκουσε τι είπε ο Πέτρος την ημέρα της Πεντηκοστής. Φώναξαν τότε, «Τι πρέπει να κάνουμε;» (Πράξ. 2:37). Αυτό δείχνει ότι είχαν αλλάξει τα μυαλά τους και είχαν πιστέψει τώρα στον Ιησού ως Σωτήρα τους. Σώθηκαν επίσης από τις αμαρτίες τους με την πίστη στην αληθινή μετάνοια που κηρύχθηκε από τον Πέτρο. Η συγχώρεση των αμαρτιών δόθηκε σε όλη την ανθρωπότητα, ανάλογα με την πίστη τους στο όμορφο ευαγγέλιο του βαπτίσματος και του αίματος του Ιησού στον Σταυρό. 
Ο σκοπός του βαπτίσματος του Ιησού ήταν να αναλάβει τις αμαρτίες του κόσμου. Η πίστη σ’ αυτό είναι ο ουσιαστικός όρος για τη λήψη του Αγίου Πνεύματος. Ο Θεός χορηγεί την ενοίκηση του Αγίου Πνεύματος σε όσους πιστεύουν στο ευαγγέλιο της αλήθειας, βασισμένοι στο βάπτισμα του Ιησού. «Και βαπτισθείς ο Ιησούς ανέβη ευθύς από του ύδατος· και ιδού, ηνοίχθησαν εις αυτόν οι ουρανοί, και είδε το Πνεύμα του Θεού καταβαίνον ως περιστεράν και ερχόμενον επ’ αυτόν» (Ματθ. 3:16). Η έλευση του Αγίου Πνεύματος την ημέρα της Πεντηκοστής έχει μια ειδική σχέση με την πίστη των αποστόλων στο όμορφο ευαγγέλιο: το βάπτισμα του Ιησού, τον θάνατό Του στον Σταυρό και την ανάσταση. 
Οι Πράξεις λένε ότι οι άνθρωποι βαφτίστηκαν στο όνομα του Ιησού και έλαβαν το Άγιο Πνεύμα. Πρέπει να πιστέψουμε ότι η λήψη της ενοίκησης του Αγίου Πνεύματος είναι ένα ξεχωριστό δώρο από τον Θεό. Για να λάβουμε το δώρο του Αγίου Πνεύματος, όλες οι αμαρτίες μας πρέπει να πλυθούν εντελώς μέσω της πίστης στο βάπτισμα του Ιησού και τον θάνατό Του στον Σταυρό. 
Σύμφωνα με τις Πράξεις, όλοι όσοι άκουσαν το κήρυγμα του Πέτρου, στο οποίο είπε, «Σώθητε από της διεστραμμένης ταύτης γενεάς» (Πράξ. 2:40), πρόσεξαν τις συμβουλές του και βαφτίστηκαν. Αυτό που μαθαίνουμε από τη Βίβλο είναι ότι οι μαθητές στις ημέρες της πρώτης εκκλησίας έλαβαν το Άγιο Πνεύμα με βάση την πίστη τους στο βάπτισμα και το αίμα του Ιησού Χριστού στον Σταυρό. Αυτός είναι ο ουσιαστικός όρος για να λάβουμε το Άγιο Πνεύμα. Η πίστη στο βάπτισμα και στο αίμα του Ιησού πάνω στον Σταυρό, είναι απαραίτητα αν κάποιος επιδιώκει τη συγχώρεση της αμαρτίας. 
 
 
Η πίστη που μας οδηγεί να λάβουμε το Άγιο Πνεύμα μέσω αληθινής μετάνοιας
 
Ας εξετάσουμε στις Πράξεις 3:19. «Μετανοήσατε, και ας βαπτισθή έκαστος υμών εις το όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεσιν αμαρτιών, και θέλετε λάβει την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος». Πώς πρέπει να ορίσουμε τη μετάνοια; Ας το σκεφτούμε ξανά. 
Στη Βίβλο, μετάνοια σημαίνει στροφή προς μια πίστη στην λύτρωση. Εκείνες τις ημέρες, οι άνθρωποι συμπεριφέρονταν όπως ήθελαν και λάτρευαν πράγματα που είχε δημιουργήσει ο Θεός. Όταν όμως συνειδητοποίησαν ότι ο Ιησούς Χριστός τους έσωσε από τις αμαρτίες τους με το νερό και το αίμα Του, μεταστράφηκαν. Αυτή είναι η βιβλική μετάνοια. Αληθινή μετάνοια είναι να στραφούμε στο όμορφο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. 
Ποια είναι η αληθινή μετάνοια που απαιτείται για να λάβουμε το Άγιο Πνεύμα; Είναι να πιστεύουμε στο βάπτισμα και το αίμα του Ιησού στον Σταυρό. «Καιροί αναψυχής από της παρουσίας του Κυρίου». Αν οι άνθρωποι έχουν αυτή την πεποίθηση, συγχωρούνται για τις αμαρτίες και λαβαίνουν το Άγιο Πνεύμα. Επειδή ο Ιησούς αγίασε όλους τους αμαρτωλούς στον κόσμο μέσω του βαπτίσματος και του αίματός Του στον Σταυρό, πρέπει να πιστέψουμε σ’ αυτό το όμορφο ευαγγέλιο, να λάβουμε τη λύτρωση και να λάβουμε το Άγιο Πνεύμα. 
Για να πιστέψει στον Ιησού και να λάβει την ενοίκηση του Αγίου Πνεύματος, η αμαρτία του ανθρώπου πρέπει να μεταβιβαστεί στον Ιησού μέσω της πίστης στο βάπτισμα και τον θάνατό Του στον Σταυρό. Πρέπει να πιστέψουμε ότι ο Ιησούς αφαίρεσε όλες τις αμαρτίες μας και πέθανε στον Σταυρό για να κριθεί για τις αμαρτίες μας. Αυτό είναι σωστή πίστη και αληθινή μετάνοια, που μας κάνει να έχουμε την ενοίκηση του Αγίου Πνεύματος. 
Το Άγιο Πνεύμα έρχεται σε όσους έχουν τη συγχώρεση όλων των αμαρτιών τους. Γιατί ο Θεός δίνει το Άγιο Πνεύμα ως δώρο σε όσους έχουν τη λύτρωση; Επειδή το Άγιο Πνεύμα, που είναι άγιο, θέλει να κατοικήσει μέσα τους και να τους σφραγίσει ως παιδιά Του. 
Το Άγιο Πνεύμα είναι Θεός. Ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, είναι ένας Θεός. Είναι τρία Πρόσωπα αλλά σε όσους πιστεύουν στον Ιησού είναι ο ίδιος Θεός. Ο Πατέρας είχε ένα σχέδιο για να μας σώσει από τις αμαρτίες μας και έτσι ο Ιησούς ο Υιός ήρθε σ’ αυτό τον κόσμο, βαφτίστηκε από τον Ιωάννη για να αναλάβει τις αμαρτίες του κόσμου, πέθανε στον Σταυρό, αναστήθηκε από τους νεκρούς την τρίτη ημέρα και αναλήφθηκε στον Ουρανό. Το Άγιο Πνεύμα μάς οδηγεί να πιστέψουμε σ’ αυτό το όμορφο ευαγγέλιο, δίνοντας μαρτυρία στο βάπτισμα και το αίμα του Ιησού στον Σταυρό. 
Ο Θεός σφραγίζει όσους έχουν σωθεί με το Άγιο Πνεύμα. Ο Κύριος χορηγεί το Άγιο Πνεύμα σε όσους πιστεύουν στο ευαγγέλιο ότι ο Ιησούς αφαίρεσε τις αμαρτίες του κόσμου. Ο Θεός τούς δίνει το Άγιο Πνεύμα ως αρραβώνα, για να τους σφραγίσει ως παιδιά Του. Το Άγιο Πνεύμα είναι η τελική απόδειξη της σωτηρίας από την αμαρτία σε όσους πιστεύουν στο όμορφο ευαγγέλιο. 
Όσοι έχουν το Άγιο Πνεύμα είναι παιδιά του Κυρίου. Όσοι έχουν την ενοίκηση του Αγίου Πνεύματος αισθάνονται πάντα αναζωογονημένοι. Έχουν σταθερή πίστη στους λόγους του Θεού, στο βάπτισμα του Ιησού και στο αίμα στον Σταυρό. Είναι αληθινά ευτυχισμένοι. Όσοι μετανοούν με τον κατάλληλο τρόπο, δεν έχουν καμία αμαρτία στις καρδιές τους και έχουν την ενοίκηση του Αγίου Πνεύματος. 
Η Βίβλος λέει ότι υπάρχει μετάνοια που φέρνει τη συγχώρεση των αμαρτιών. Έχετε περάσει από τέτοια μετάνοια; Αν μετανοήσετε και υιοθετήσετε τις αληθινές πεποιθήσεις, μπορείτε κι εσείς επίσης να λάβετε το όμορφο ευαγγέλιο. Σας συμβουλεύω να μετανοήσετε για τις αμαρτίες σας και να λάβετε το Άγιο Πνεύμα. Είστε έτοιμοι να μετανοήσετε και να πιστέψετε στο όμορφο ευαγγέλιο που οδηγεί στην ενοίκηση του Αγίου Πνεύματος;