Κηρύγματα

Θέμα 9: Ρωμαίους (Σχόλια στο Βιβλίο των Ρωμαίων)

[Κεφάλαιο 1-4] (Επιστολή προς Ρωμαίους 1:17-18) Ο Δίκαιος Ζει με Πίστη

(Επιστολή προς Ρω  vμαίους 1:17-18) 
«Διότι δι’ αυτού αποκαλύπτεται η δικαιοσύνη του Θεού εκ πίστεως εις πίστιν, καθώς είναι γεγραμμένον, ‘Ο δε δίκαιος θέλει ζήσει εκ πίστεως'. Διότι οργή Θεού αποκαλύπτεται απ’ ουρανού επί πάσαν ασέβειαν και αδικίαν ανθρώπων, οίτινες κατακρατούσι την αλήθειαν εν αδικία». 
 

Πρέπει να ζούμε με πίστη 
 
Όπως διαβάζουμε, «Ο δίκαιος θα ζήσει εκ πίστεως». Ζούμε εκ πίστεως ή όχι; Ο μόνος τρόπος που μπορεί να ζήσει ο δίκαιος είναι με πίστη. Η πίστη επιτρέπει στον δίκαιο να ζήσει. Όταν πιστεύουμε στον Θεό, μπορούμε να ζήσουμε και να τα καταφέρουμε σε όλα τα πράγματα. Μόνο ο δίκαιος ζει με πίστη. Η λέξη ‘μόνο’ σημαίνει ότι κανείς εκτός από τον δίκαιο δεν μπορεί να ζήσει με πίστη. Αλλά τι γίνεται με τους αμαρτωλούς; Οι αμαρτωλοί δεν μπορούν να ζήσουν με πίστη. Ζείτε με πίστη τώρα; Πρέπει να ζούμε με πίστη. 
Χρειάζεται πολύς χρόνος για να μάθει κανείς την αληθινή πίστη. Εκείνο που πρέπει να αναγνωρίσουμε είναι ότι ζούμε όταν πιστεύουμε στον Θεό, και πεθαίνουμε όταν δεν πιστεύουμε στον Θεό. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η μοίρα του δίκαιου είναι να ζήσει με πίστη. 
Τα πουλιά έχουν φτερά, αλλά εάν δεν τα χρησιμοποιούν θα πιαστούν και θα σκοτωθούν από τα θηρία που περιφέρονται στη γη. Για αυτό οι δίκαιοι προορίζονται να ζουν με πίστη. Ο Θεός έχει προδιαγεγραμμένο για τον δίκαιο να ζήσει με πίστη. Εάν αποτύχουν να ζήσουν με πίστη, θα πεθάνουν πνευματικά. 
Η ζωή ενός χριστιανού και το αληθινό μονοπάτι αρχίζει με πίστη. Πώς είναι ο δίκαιος ικανός να ρυθμίσει τη ζωή του στην κοινωνία αφότου αναγεννηθεί εξ ύδατος και Πνεύματος; Πρέπει να ξέρουμε ότι ο μόνος τρόπος για μας είναι να ζήσουμε με πίστη. 
Το καταλαβαίνετε; Αυτό είναι ζωή για τον δίκαιο. Χωρίς την πίστη πεθαίνουμε και δεν έχουμε καμία δύναμη να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες. Εάν κάποιος, που ποτέ δε ζει με πίστη ούτε χρησιμοποιεί την πίστη, υποβληθεί σε δυσκολίες, στο τέλος θα πεθάνει. Όταν κάποιος έχει πίστη στον Θεό και ομολογεί, «Κύριε, πιστεύω σε Εσένα», μπορεί να ζήσει, παρόλο που είναι ανίκανος και αδύναμος. Μπορεί να ζήσει λόγω της πίστης στον Θεό. Ο Θεός βοηθά τον άνθρωπο και εργάζεται τόσο, όσο εκείνος πιστεύει σε Αυτόν. 
 

Αρχίζουμε να μαθαίνουμε την πίστη όταν αισθανόμαστε τους περιορισμούς μας.
 
Θέλω να σκεφθείτε αν έχετε ζήσει με πίστη ή όχι. Ο άνθρωπος δεν ζει με πίστη αμέσως μόλις αναγεννηθεί. Αρχικά ζει κάτω από τις καταστάσεις, για αυτό δεν μαθαίνει πώς να ζει με πίστη. Γιατί; Επειδή κάποιος μπορεί να ζήσει σε αυτή την γη κάνοντας χρήματα με τα χέρια και τα πόδια του, δεν είναι απαραίτητο εδώ να χρησιμοποιηθεί η πίστη στον Θεό. Αλλά αρχίζουμε να αισθανόμαστε τους περιορισμούς μας όταν αναρωτιόμαστε αν μπορούμε να ζήσουμε μόνο με τις φυσικές μας δυνάμεις και προσπάθειες. Αισθανόμαστε ότι δε μπορούμε να ζήσουμε. Τότε πώς πρέπει να ζήσουμε; Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την πίστη. Δεν μπορούμε ποτέ να ζήσουμε αληθινά, εκτός και αν χρησιμοποιούμε την πίστη και πιστεύουμε στον Θεό. 
Πρέπει να ζούμε με πίστη ακόμη και στις μικρές υποθέσεις, λέγοντας, «Κύριε, πιστεύω σε Εσένα. Παρακαλώ βοήθησέ με». Όταν πιστεύουμε στον Θεό μέσα στα συνηθισμένα πράγματα, λέγοντας, «Κύριε, πιστεύω σε Εσένα. Πιστεύω ότι με βοηθάς. Πιστεύω σε Εσένα», αποδεικνύουμε ότι μπορούμε να ζήσουμε με πίστη, ακόμα και όταν πρόκειται για μια μικρή υπόθεση. 
Μπορούμε να δοκιμάσουμε να γίνουμε ισχυρότεροι και να έχουμε προσδοκίες για πράγματα ότι θα γίνουν, μόνο όταν πιστεύουμε. Εντούτοις, όταν δεν πιστεύουμε στον Θεό, δεν αναγνωρίζουμε ότι ο Θεός επέτρεψε να γίνονται, και έτσι χάνουμε επειδή δεν ζούμε με πίστη. Δεν μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα, αν και μπορεί εύκολα να λυθεί με πίστη. Το να ζεις με πίστη είναι καλό από κάθε άποψη, για αυτό πρέπει να μάθουμε πώς να ζούμε με πίστη. 
Οι άνθρωποι στην Παλαιά Διαθήκη ζούσαν με πίστη και είναι επίσης σωστό για τους ανθρώπους στην Καινή Διαθήκη να σωθούν με πίστη. Πώς έχουμε εμπιστοσύνη για την σωτηρία μας; Έχουμε γίνει δίκαιοι με πίστη σε εκείνο που έκανε ο Ιησούς Χριστός; —Ναι.— Ο Θεός μάς βοηθά όταν ζούμε με πίστη σε Αυτόν. Αρχικά, πιστεύουμε στον Θεό και ζητούμε οτιδήποτε επιδιώκουμε, και τότε ο Θεός μάς βοηθά. Ο Θεός μάς δίνει και άλλα πράγματα, ακριβώς όπως μας έδωσε την σωτηρία. Η πίστη είναι διαθέσιμη σε κάθε τομέα της ζωής μας. Είναι ζωή. Η ζωή για τον δίκαιο είναι η πίστη. Η πίστη είναι ζωή. Είναι όπως το αίμα στη σάρκα. Όταν κάποιος αναγεννημένος δεν έχει πίστη, το πνεύμα του σβήνει, όπως ακριβώς ένας άνθρωπος σβήνει όταν η σάρκα του δεν έχει αίμα. Πρέπει να πιστέψουμε στον Θεό και να ομολογήσουμε, «Θεέ, Πιστεύω σε Εσένα. Πιστεύω ότι με βοηθάς και λύνεις το πρόβλημά μου». 
Είναι η πίστη που επιδιώκει πρώτα τη Βασιλεία του Θεού, προτού να ζητήσουμε ό,τι χρειαζόμαστε, και πιστεύουμε ότι ο Θεός θα απαντήσει σίγουρα στις προσευχές μας. Πρέπει να ζούμε με πίστη. Ο δίκαιος δεν μπορεί παρά να ζει με πίστη. Αυτό που έχουμε στη σάρκα θα εξαντληθεί κάποια μέρα ενόσω ζούμε στη γη. Και κάποια μέρα θα αντιμετωπίσουμε τον κίνδυνο ή την αναπόφευκτη κατάσταση. Το σημαντικότερο πράγμα που χρειαζόμαστε εκείνη την ώρα, είναι η πίστη στον Θεό· η πίστη ότι ο Θεός μάς έσωσε, ότι μας βοηθά και ότι είναι Καλός. 
Επιπλέον, χρειαζόμαστε την πίστη ότι ο Θεός μας δίνει ό,τι προσευχόμαστε και επιδιώκουμε, εάν είναι αρεστό σε Αυτόν. Η πίστη μάς οδηγεί να ζήσουμε στην χάρη Του όταν εξαντλείται εκείνο που έχουμε στη σάρκα. Η πίστη στον Θεό γίνεται κινητήρια δύναμη για μας, ώστε να ολοκληρώσουμε εκείνο που ελπίζουμε ενώπιον του Θεού. 
 

Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την πίστη από τα μικρά πράγματα 
 
Πώς πρέπει να ζήσουμε; Πρέπει να προσευχόμαστε ως εξής: «Θεέ, πιστεύω σε Εσένα. Στερούμαι αυτό και το άλλο, για αυτό Κύριε βοήθησέ με». Δεν μιλώ για την αρχική αδυναμία μας. Ας ζήσουμε με πίστη, λέγοντας, «Χρειάζομαι αυτό και αυτό στην καθημερινή μου ζωή. Παρακαλώ βοήθησέ με, Κύριε. Πιστεύω ότι θα το κάνεις για μένα». Ένας άνθρωπος που ζει με πίστη, πρέπει να εκζητήσει τον Θεό ξεκινώντας από τα μικρά πράγματα. Για παράδειγμα, «Κύριε, δεν έχω οδοντόπαστα. Παρακαλώ δώσε μου οδοντόπαστα. Πιστεύω σε Εσένα». Έτσι διαπιστώνουμε ότι ο Θεός απαντά όταν πιστεύουμε σε Αυτόν και ζητάμε από Αυτόν. 
Με ποιο μέσο ζουν οι αμαρτωλοί; Οι αμαρτωλοί ζουν από τις δυνάμεις τους, αλλά ο δίκαιος ζει με πίστη. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την πίστη στη ζωή μας, όταν ξέρουμε ότι ο δίκαιος ζει με πίστη. Δεν ζούμε από αυτό που έχουμε, αλλά με πίστη. Το καταλαβαίνετε; «Ο δίκαιος θα ζήσει με πίστη». Εκείνο που έχει ανάγκη ο δίκαιος είναι πιο πολύ πίστη, αλλά εμείς χρησιμοποιούμε την πίστη μόνο όταν φτάσουμε στο τέλος των δυνάμεών μας. 
Αρχίζουμε να χρησιμοποιούμε την πίστη όταν εξαντληθούν όλες οι δυνάμεις που έχουμε μέσα μας. Εντούτοις, πρέπει να ξέρουμε ότι το να ζει κάποιος με πίστη είναι η αλήθεια και ότι είναι εντολή του Θεού βασισμένη στην υπόσχεσή Του, την οποία χρειαζόμαστε βέβαια στη ζωή μας. Ας ζήσουμε με πίστη. Πιστεύετε στον Θεό και ζητάτε. Τότε μπορούμε να λάβουμε και να έχουμε ό,τι χρειαζόμαστε. Πρέπει να μάθουμε πώς να ζήσουμε με πίστη από τις μικρές υποθέσεις μας, και έπειτα μπορούμε βαθμιαία να έχουμε ισχυρότερη πίστη. 
Ο Δαβίδ βγήκε να πολεμήσει τον Γολιάθ με πέντε λείες πέτρες έχοντας πίστη. Σκότωσε τον Γολιάθ με την πίστη ότι ο Θεός ήταν μαζί του, σκεπτόμενος, ‘Θεέ, πιστεύω σε Εσένα. Το να τον σκοτώσω είναι το θέλημά Σου’. Και φώναξε στον Γολιάθ, «Συ έρχεσαι εναντίον μου με ρομφαίαν, και δόρυ, και ασπίδα· εγώ δε έρχομαι εναντίον σου εν τω ονόματι του Κυρίου των δυνάμεων» (1Σαμουήλ 17:45). Με πίστη υπάκουσε ο Αβραάμ, όταν κλήθηκε να πάει σε ένα τόπο που επρόκειτο να λάβει για κληρονομιά και βγήκε χωρίς να ξέρει πού πήγαινε. 
Ο δίκαιος θα ζήσει με πίστη. Στα τέσσερα Ευαγγέλια υπάρχουν πολλές παρόμοιες εκφράσεις όπως αυτή. Εντούτοις, πόσοι άνθρωποι ξέρουν ότι το να ζει κάποιος με πίστη είναι η ζωή του δίκαιου, η ζωή των Χριστιανών; Δεν λέω ότι πρέπει να εγκαταλείψουμε όλες τις φυσικές δυνάμεις και τις ιδιότητές μας από τις οποίες εξαρτόμαστε. Σας συμβουλεύω απλά να σταματήσετε να εξαρτάται το νου σας από κάτι γήινο και να ζήσετε με πίστη. Σε τι να πιστέψετε; Πιστέψτε στον Θεό. Ο Θεός εργάζεται όταν πιστεύουμε σε Αυτόν και ζητούμε ό,τι χρειαζόμαστε. Πιστέψτε ότι απαντά στις προσευχές μας και πιστέψτε στον Αρχηγό της εκκλησίας. Ενωθείτε με την εκκλησία και υπηρετήστε τον Κύριο. Το πιστεύετε; Πρέπει να ζούμε με πίστη επειδή είμαστε ο καθένας ξεχωριστά δίκαιος. 
Πρέπει να πάψουμε να εξαρτιόμαστε από την καρδιά μας. Πρέπει να πιστέψουμε στον Θεό, να ζητήσουμε και να λάβουμε το αίτημά μας μέσω της πίστης, ανεξάρτητα από το πόσο ασήμαντο μπορεί να είναι. Πρέπει να ζούμε με πίστη και να το δοκιμάσουμε. Τότε, μπορούμε να βασιλέψουμε μαζί με τον Κύριο και να μην γελοιοποιηθούμε από τους ανθρώπους στον κόσμο. Ο Θεός λέει ότι ετοιμάζει «έμπροσθεν μου τράπεζαν απέναντι των εχθρών μου» (Ψαλμ. 23:5). Να έχεις μεγάλη ανταμοιβή σημαίνει να ευλογηθείς μπροστά στον Θεό. Δεν σημαίνει να ζεις σύμφωνα με τις περιστάσεις, αλλά με πίστη. Έχετε ζήσει ποτέ με πίστη; Αμέτρητοι άνθρωποι δεν έχουν ζήσει ποτέ με πίστη, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που έχουν δοκιμάσει τα έργα του Θεού όταν προσευχήθηκαν. Πρέπει συνεχώς να το ζούμε αυτό, όχι μόνο μια φορά. Επανειλημμένα. Είναι ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να ζει ο δίκαιος. Δεν πρέπει να στηριζόμαστε στα γήινα πράγματα του κόσμου, αλλά να πιστεύουμε στον Θεό. Είναι η ζωή του δίκαιου. Πρέπει να ζούμε με αυτό τον τρόπο. Μόνο εκ πίστεως μπορούμε να ζούμε και να παίρνουμε όλες τις ευλογίες από τον Θεό.
 

Εκείνο που έχουμε περισσότερη ανάγκη μπροστά στον Θεό είναι η πίστη 
 
Μοιάζει πολύ δύσκολο να έχεις πίστη αλλά στην πραγματικότητα είναι εύκολο. Τίποτε δεν χρειάζεται εκτός από πίστη στον Θεό. Πρέπει μόνο να πιστεύουμε στον Θεό. Οι άνθρωποι νομίζουν ότι είναι δύσκολο να πιστεύουν στον Θεό, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι τόσο δύσκολο. Φωνάζω τον πατέρα μου «Πατέρα», και πιστεύω ότι είναι ο πατέρας μου επειδή είναι πραγματικός πατέρας σε μένα. Το ότι είναι ο πατέρας μου δεν εξαρτάται από την πεποίθησή μου. Η πίστη στον Θεό αρχίζει από αυτό το σημείο. Πιστεύω στον Θεό. Γιατί; Επειδή ο Θεός στέκεται πάντα με τους δίκαιους, τους αγαπά και γίνεται Πατέρας και Σωτήρας τους. Αφετέρου, εάν πιστεύουμε σε Αυτόν, Του ζητάμε ό,τι έχουμε ανάγκη, ακριβώς όπως ένα παιδί ζητά από τον πατέρα του εκείνο που χρειάζεται. Τελικά, ο Πατέρας Θεός ακούει και απαντά σε ό,τι ζητάμε. Η πίστη στον Θεό βασίζεται και αρχίζει από μια τέτοια απλή εμπιστοσύνη. 
Πρέπει να ζούμε με πίστη επειδή ο Θεός είναι το Άλφα και το Ωμέγα, ο πρώτος και ο τελευταίος. Όλη η ζωή μας σχετίζεται με την πίστη. Μας έσωσε με την πίστη και μας φροντίζει μέσω της πίστης. Είναι η πίστη που μας ικανώνει να λέμε, «Κύριε, πιστεύω σε Εσένα. Παρακαλώ κράτησέ με και φρόντισέ με». Τι πρέπει να κάνουμε όταν είμαστε αδύναμοι και φοβισμένοι από τις απειλές του Σατανά; Πρέπει να πιστέψουμε στον Θεό, λέγοντας, «Κύριε, πιστεύω σε Εσένα». Μπορεί να σκεφτόμαστε λανθασμένα και σαν αποτέλεσμα, μπορεί να πιαστούμε και να νικηθούμε από τον Σατανά. σε αυτή την περίπτωση, επειδή προσευχόμαστε και πιστεύουμε στον Θεό λέγοντας, «Κύριε, παρακαλώ κράτα με. Πιστεύω ότι με κρατάς σίγουρα», και επειδή ο Θεός είναι ο Πατέρας μας, μας κρατά. Ο Θεός μάς φροντίζει με κάποιο τρόπο, παρόλο που λέμε ακατάλληλες προσευχές, επειδή μας ξέρει καλά. Το σημαντικότερο πράγμα είναι να πιστεύουμε. Είναι πολύ απλό. Απλά χρησιμοποιήστε την πίστη που σας έδωσε ο Θεός και τότε Εκείνος θα σας οδηγήσει από πίστη σε πίστη. Εάν δεν πιστεύουμε, είναι άχρηστη ακόμα και η ύπαρξη του Θεού. Φτάνουμε να ζούμε με πίστη όταν πιστεύουμε στον Θεό. 
 

Από πίστη σε πίστη
 
Στην Επιστολή Προς Ρωμαίους 1:17 λέει, «Διότι δι’ αυτού αποκαλύπτεται η δικαιοσύνη του Θεού εκ πίστεως εις πίστιν». Όταν χρησιμοποιούμε την πίστη μας ξανά και ξανά, γινόμαστε άνθρωποι πίστης. Θέλω να το καταλάβετε αυτό. Ο Θεός δεν υπάρχει για μας εάν δεν πιστεύουμε στον Θεό, παρόλο που Εκείνος πραγματικά υπάρχει. Φθάνετε στην πίστη μέσω της πίστης, όταν πιστεύετε με συνέπεια ότι ο Θεός είναι ζωντανός και μάς έσωσε. 
Όταν γίνεστε άνθρωπος πίστης, όλα τα πράγματα του Θεού γίνονται δικά σας με την πίστη. Αυτό που λέει η Βίβλος στην Επιστολή προς Ρωμαίους 1:17 είναι ότι η αρχή και το τέλος της πίστης είναι πίστη. «Διότι δι’ αυτού αποκαλύπτεται η δικαιοσύνη του Θεού εκ πίστεως εις πίστιν». Επομένως, μπορούμε να σωθούμε και επίσης να είμαστε άνθρωποι της πίστης, εάν πιστεύουμε ότι ο Θεός μάς έσωσε. Δεν μπορούμε να είμαστε παιδιά της πίστης εάν δεν πιστεύουμε. Όταν ζητούμε ειλικρινά ό,τι χρειαζόμαστε στη ζωή μας πιστεύοντας σε Αυτόν, ο Θεός απαντά. 
Εκείνο που λέει ο Παύλος στην Επιστολή προς Ρωμαίους 1:17 είναι πολύ σημαντικό, αν και η περικοπή είναι μικρή. Καταλαβαίνετε τώρα πώς ζει ο δίκαιος; «Ο δίκαιος θα ζήσει εκ πίστεως». Η πίστη βέβαια είναι ουσιαστική στους δίκαιους, όχι στους αμαρτωλούς. 
Το πρώτο πράγμα που χρειάζεται για τους αμαρτωλούς είναι η πίστη ότι ο Ιησούς είναι ο Σωτήρας τους. Εντούτοις, εμείς οι αναγεννημένοι Χριστιανοί μπορούμε να έχουμε πίστη στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε μόνο ένα ή δύο πράγματα όταν ζούμε; Όχι. Υπάρχουν πολλά πράγματα που γίνονται, είτε είναι σπουδαία είτε είναι συνηθισμένα. Ο δίκαιος θα ζήσει με πίστη σε όλες τις περιστάσεις. Το καταλαβαίνετε αυτό; Πρέπει να ζούμε με πίστη. Σωζόμαστε με πίστη, και αντιμετωπίζουμε τον κίνδυνο με πίστη. Όταν προσευχόμαστε με πίστη, ο Θεός απαντά. Πρέπει να ζούμε με πίστη και να προσευχόμαστε, παρόλο που είμαστε αδύναμοι. Σε όλα τα πράγματα, από το γάμο μέχρι το κήρυγμα του ευαγγελίου, χρειαζόμαστε την πίστη. Όταν κηρύττουμε το ευαγγέλιο σε κάποιον, η πίστη μάς κάνει να προσευχόμαστε ως εξής. «Θεέ, πιστεύω ότι θα σώσεις εκείνη την ψυχή». Κάνουμε τα πάντα με πίστη. 
Δε μπορούμε να κηρύξουμε το ευαγγέλιο χωρίς πίστη. Μπορούμε να κηρύξουμε το ευαγγέλιο μόνο με πίστη. Οι άνθρωποι σώζονται όταν κηρύττουμε το ευαγγέλιο με πίστη. Έχετε ζήσει ποτέ με πίστη; Οι άνθρωποι ζουν χωρίς πίστη, χωρίς να ξέρουν ότι πρέπει να ζήσουν με πίστη· για αυτό χτυπούν στο βράχο όταν συναντούν δυσκολίες. Ζητούν μόνο όταν εξαντλήσουν τη δύναμή τους, έτσι στο τέλος πάντα στερούνται κάτι. Δεν έχουν εμπιστοσύνη στην πίστη και ζουν χωρίς να το θέλουν, όπως λένε, «Ζω χωρίς να το θέλω επειδή δε μπορώ να πεθάνω». 
Αλλά οι δίκαιοι ζουν τη ζωή της πίστης τους αβίαστα· πιστεύουν, ζητούν και παίρνουν απαντήσεις. Οι άχρηστες σκέψεις και η απιστία υπάρχουν όταν δεν έχουμε πίστη. Τότε δε μπορούμε να περπατήσουμε μαζί με την εκκλησία. Πώς μπορούμε να περπατήσουμε μαζί με τον Κύριο χωρίς πίστη; Υπάρχει τίποτε για να εμπιστευθείς στη σάρκα; Τίποτε. Πώς μπορούμε να πιστέψουμε; Δε μπορούμε να έχουμε πίστη εάν δεν πιστεύουμε στον Θεό. Μπορούμε να ακολουθήσουμε την εκκλησία όταν ζούμε με πίστη, και το να ζήσουμε με πίστη το οφείλουμε στην πίστη. Το καταλαβαίνετε; Πιστεύετε στον Θεό; Τότε ζητήστε ό,τι χρειάζεστε. Πιστέψτε στον Θεό και έπειτα όλα θα πάνε καλά. Το μόνο πρόβλημα είναι όταν δεν αναγνωρίζουμε ότι πρέπει να ζήσουμε με πίστη. Ευχαριστώ τον Θεό που μας έχει οδηγήσει για να ζήσουμε το υπόλοιπο της ζωής μας με πίστη.