ስብከቶች፤

Θέμα 9: Ρωμαίους (Σχόλια στο Βιβλίο των Ρωμαίων)

[Κεφάλαιο 2-1] Εισαγωγή στο Κεφάλαιο 2 της Επιστολής προς Ρωμαίους

Σ’ αυτόν τον κόσμο, δύο ομάδες ανθρώπων πιστεύουν στον Θεό, οι Ιουδαίοι και οι Χριστιανοί, και μεταξύ αυτών των ανθρώπων υπάρχουν εκείνοι που πιστεύουν στον Ιησού και εκείνοι που δεν πιστεύουν. Ο Θεός θεωρεί άχρηστη την πίστη εκείνων που δεν πιστεύουν στον Ιησού. Εντούτοις, το σοβαρότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι Χριστιανοί, είναι να πιστεύουν μεν στον Ιησού με κάποιο τρόπο, αλλά να μην έχουν απαλλαχτεί ακόμα από τις αμαρτίες τους. Ο Απόστολος Παύλος μιλά για αυτό το θέμα στο κεφάλαιο 2 της Επιστολής προς Ρωμαίους, όχι μόνο στους Ιουδαίους και τους Έλληνες, αλλά και στους σημερινούς Χριστιανούς.
 

Οι Ιουδαίοι κρίνουν εύκολα τους άλλους 
 
Ο Απόστολος Παύλος κατακρίνει και τους Ιουδαίους, και τους Χριστιανούς που έχουν παρόμοια πίστη. Στην Επιστολή προς Ρωμαίους 2:1, ο Παύλος, λέγοντας, «Ω άνθρωπε, πας όστις κρίνεις», κατακρίνει εκείνους που μεθούν με την αίσθηση της ανωτερότητας επειδή είναι Ιουδαίοι ή Χριστιανοί. Ακόμη και εκείνοι που δεν έχουν αναγεννηθεί αφότου πίστεψαν στον Θεό, ξέρουν τι είναι λάθος, από τον νόμο της συνείδησης που υπάρχει στις καρδιές τους. Για αυτό λένε στους άλλους να μην κλέβουν. Εντούτοις, οι ίδιοι διαπράττουν μοιχεία και δεν τηρούν τους λόγους του Κυρίου, όμως καθοδηγούν τους άλλους με τις Εντολές του Θεού, λέγοντας ότι οι ίδιοι είναι πιστοί στον Θεό. Αυτοί είναι οι άνθρωποι, μεταξύ των Ιουδαίων και των Χριστιανών, που δεν έχουν αναγεννηθεί.
Όσοι πιστεύουν στον Θεό, λένε στους άλλους να μην λατρεύουν τα είδωλα ή να μην σκοτώνουν, προσποιούμενοι ότι τηρούν τον νόμο του Θεού. Επομένως, ατιμάζουν τον Θεό παραβιάζοντας τους νόμους Του.
Άνθρωποι που δεν γνωρίζουν την δικαιοσύνη του Θεού αλλά πιστεύουν στον Ιησού, επίσης λένε ότι ο Ιησούς είναι ο Σωτήρας τους. Αλλά η πίστη τους δεν είναι βασισμένη στην δικαιοσύνη του Θεού, για αυτό αντιτάσσονται στην αληθινή δικαιοσύνη του Θεού, που έχει καθαρίσει ήδη όλες τις αμαρτίες τους. Οι ίδιοι δεν ξέρουν ότι έτσι αντιτάσσονται στους αληθινούς πιστούς του Θεού. Μπορούμε να δούμε ότι πολλοί άνθρωποι αυτοαποκαλούνται Χριστιανοί αλλά, χωρίς να γνωρίζουν την αγάπη του Ιησού ή την πνευματική περιτομή, απορρίπτουν το ευαγγέλιο που περιέχει την δικαιοσύνη του Θεού. Υποστηρίζουν ότι ακολουθούν το θέλημα του Θεού, αλλά στην πραγματικότητα δεν έχουν αποδεχθεί τον Ιησού και Τον έχουν σταυρώσει με την καταδίκη της βλασφημίας, επειδή ο Ιησούς προσδιόρισε τον εαυτό Του ως γιο του Θεού.
Ο Απόστολος Παύλος είπε ότι ένας εξωτερικά Ιουδαίος δεν είναι Ιουδαίος, αλλά γνήσιος Ιουδαίος είναι ένας πνευματικά Ιουδαίος. Αυτοί υποστηρίζουν ότι είναι άνθρωποι του Θεού και ότι είναι μέρος του έθνους του Θεού. Αλλά πώς μπορούν οι Ιουδαίοι να πιστέψουν στον Θεό όταν απορρίπτουν τον Ιησού ως Σωτήρα τους;
Ο Απόστολος Παύλος λέει ότι η περιτομή είναι αυτή της καρδιάς, «κατά πνεύμα, ουχί κατά γράμμα» (Ρωμ. 2:29). Αληθινοί πιστοί στον Θεό είναι όσοι πιστεύουν στην πνευματική περιτομή. Αυτοί είναι δίκαιοι εκ πίστεως.
Από ποιον θα πρέπει να λάβουν αναγνώριση και έπαινο οι πιστοί του Θεού; Πρέπει να τα λάβουν από τον Θεό. Ο Παύλος είπε, «Του οποίου ο έπαινος είναι ουχί εξ ανθρώπων, αλλ’ εκ του Θεού» (Ρωμ. 2:29). Εάν πιστεύουμε στην δικαιοσύνη του Θεού, κερδίζουμε τον έπαινό Του και λαβαίνουμε πληρωμή από Αυτόν. Εάν πιστεύετε στον Ιησού φαινομενικά και εξακολουθείτε να κρατάτε αμαρτία στην καρδιά σας, στην πράξη δεν πιστεύετε στην δικαιοσύνη του Θεού· απλά Τον χλευάζετε. Επομένως, θα λάβετε την κρίση όπως ένας άπιστος.
Ποιοι είναι εκείνοι που αγνοούν την αλήθεια του Θεού; Είναι οι άνθρωποι που ακολουθούν σοβαρότερα τα ανθρώπινα λόγια, παρά τον λόγο του Θεού. Οργανώνονται στις διάφορες θρησκευτικές σέκτες στον Χριστιανισμό και αντιτάσσονται στον Θεό. Ενώνοντας τη δύναμή τους, απορρίπτουν και στέκονται ενάντιοι στην δικαιοσύνη της σωτηρίας του Θεού. Μπορείτε να υποθέσετε τι τιμωρίες θα έρθουν σε αυτούς τους ανθρώπους;
 

Η τιμωρία για αυτούς που αντιτάσσονται στον Θεό
 
Οι στίχοι 8 και 9 λένε, «Εις δε τους φιλονείκους, και απειθούντας μεν εις την αλήθειαν, πειθομένους δε εις την αδικίαν, θέλει είσθαι θυμός και οργή, θλίψις και στενοχωρία επί πάσαν ψυχήν ανθρώπου του εργαζομένου το κακόν, Ιουδαίου τε πρώτον και Έλληνος».
Θλίψη και στενοχώρια θα έρθουν σε κάθε ανθρώπινη ψυχή που κάνει το κακό. Εδώ, η έκφραση «στενοχωρία» είναι η τιμωρία που αναφέρεται στον άδη. Για εκείνους που διαπράττουν το κακό, υπάρχουν δοκιμασίες και άγχος του άδη.
Ποιο είδος θλίψης θα λάβει εκείνος που απορρίπτει τον Θεό; Ο Θεός ρίχνει φοβερή κρίση σε όσους απορρίπτουν την αγάπη Του. Πώς αναμένετε να ζήσουν ειρηνικά στο σώμα και το μυαλό, όσοι έχουν αντιταχτεί στην αγάπη του Θεού που προέρχεται από την πνευματική περιτομή; Μερικοί άνθρωποι θα ζήσουν ερειπωμένη ζωή και τώρα και μετά τον θάνατο, επειδή αξίζουν την οργή του Θεού. Έχουν αντιταχτεί στην δικαιοσύνη του Θεού και δεν μπορούν να κρατήσουν αληθινή ικανοποίηση στις καρδιές τους. Δεν ξέρουν την αγάπη που προέρχεται από την πνευματική περιτομή· εξακολουθούν να υποφέρουν επειδή δεν έχουν απαλλαγεί από τις αμαρτίες τους ακόμα και όταν πηγαίνουν στην εκκλησία ομολογώντας ότι πιστεύουν στον Ιησού.
Δεν μπορείτε να ξέρετε αυτό το μυστικό μόνο επειδή πιστεύετε στον Ιησού. Το ξέρουν μόνο όσοι πιστεύουν στην δικαιοσύνη του Θεού. Εσείς, λοιπόν, που πιστεύετε λανθασμένα στον Θεό, σας συμβουλεύω να καταλάβετε και να πιστέψετε στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, που είναι η δικαιοσύνη του Θεού. Τότε θα μπορείτε να ελευθερωθείτε από τη θλίψη.
Εάν ένας άνθρωπος λέει ότι έχει αμαρτία στην καρδιά του, ακόμα και όταν πιστεύει στον Ιησού, αυτό σημαίνει ότι πιστεύει με λανθασμένο τρόπο και πρέπει να πιστέψει στο αληθινό ευαγγέλιο που παραχωρεί την δικαιοσύνη του Θεού. Άσχετα σε ποια εκκλησία ανήκουν οι άνθρωποι, εάν υποστηρίζουν ότι πιστεύουν με κάποιο τρόπο στον Ιησού αλλά διατηρούν αμαρτία στις καρδιές τους, διαπράττουν την αμαρτία της άγνοιας της δικαιοσύνης του Θεού. Ποιο είναι το σωστό αποτέλεσμα της πίστης στον Θεό; Εάν πιστεύετε στον Ιησού πραγματικά ως Σωτήρα σας, θα είστε σίγουρα χωρίς αμαρτία. Αλλά, εάν έχετε αμαρτία στην καρδιά σας ακόμα και μετά από την πίστη στον Ιησού, αυτό σημαίνει ότι δεν έχετε καταλάβει πλήρως την δικαιοσύνη του Θεού.
Ο Κύριος που έσωσε όλους τους αμαρτωλούς από τις αμαρτίες τους, έχει ήδη έρθει με σαρκική μορφή, έσωσε τους αμαρτωλούς και έγινε ο Σωτήρας όλων των πιστών. Μπορεί, λοιπόν, να έχει αμαρτία κάποιος άνθρωπος που πιστεύει πραγματικά στο ύδωρ και το Άγιο Πνεύμα; Από τη στιγμή που πιστεύει στον Ιησού ο άνθρωπος, δεν πρέπει να έχει αμαρτία αν πραγματικά πιστεύει στην δικαιοσύνη του Θεού. Επειδή όμως αγνοεί την δικαιοσύνη του Θεού, αν και κατά κάποιο τρόπο πιστεύει στον Ιησού, για αυτό η καρδιά του έχει αμαρτία.
Επομένως, πρέπει να σταματήσετε αμέσως το πείσμα σας. «Έχω πιστέψει στον Ιησού λανθασμένα! Με ποιο τρόπο, λοιπόν, θα έπρεπε να γνωρίσω και να πιστέψω στον Ιησού; Έχω φτάσει στο σημείο να καταλάβω ότι ο Σταυρός είναι σημαντικός στην πίστη του Ιησού, αλλά και το βάπτισμά Του είναι επίσης πολύ ουσιαστικό. Τώρα καταλαβαίνω ότι ο Ιησούς σταυρώθηκε και έλαβε την τιμωρία ως αντικαταστάτης, επειδή ανέλαβε όλες τις αμαρτίες του κόσμου μέσω του βαπτίσματος». Πρέπει να αναγνωρίσετε αυτές τις αλήθειες και να τις πιστέψετε.
Όσοι παραμένουν πεισματάρηδες απέναντι στον Κύριο, θα λάβουν την τιμωρία του Θεού όπως τους ταιριάζει. Ως αποτέλεσμα τοποθετούνται στις φλόγες του άδη. Για αυτό λέει στο Κατά Ματθαίον 7:22, «Πολλοί θέλουσιν ειπεί προς εμέ εν εκείνη τη ημέρα, Κύριε, Κύριε, δεν προεφητεύσαμεν εν τω ονόματί σου, και εν τω ονόματί σου εξεβάλομεν δαιμόνια, και εν τω ονόματί σου εκάμομεν θαύματα πολλά;» Όταν ο Κύριος έρθει πάλι, εκείνοι που δεν πιστεύουν στην δικαιοσύνη του Θεού και έχουν αμαρτίες στις καρδιές τους, προσποιούμενοι φαινομενικά ότι πιστεύουν στον Ιησού, θα κριθούν ενώπιον του Θεού. Θα πουν στον Κύριο, «Δεν πίστευα σωστά σε Εσένα; Δεν έβγαλα δαίμονες στο όνομά Σου και μίλησα σε γλώσσες; Δεν σε υπηρέτησα Κύριε;». 
Εντούτοις, ο Κύριος θα πει, «Φεύγετε απ’ εμού οι εργαζόμενοι την ανομίαν (αυτό αφορά εκείνους που δεν πιστεύουν στην δικαιοσύνη του Θεού)! Πώς μπορείτε να λέτε ότι πιστεύετε σε μένα ενώ δεν πιστεύετε ότι έχω καθαρίσει όλες τις αμαρτίες σας όταν βαπτίστηκα και πέθανα στον Σταυρό; Ψεύτες, θα μπείτε στην φωτιά που καίει αιώνια. Η αμαρτία σας είναι αυτή ενός ψευδοπροφήτη και έχει οδηγήσει πολλούς ανθρώπους στον άδη». Όσοι δεν πιστεύουν στην δικαιοσύνη Του και δεν εγκαταλείπουν το πείσμα τους, θα λάβουν την οργή του Θεού. 
Το μεγαλύτερο παράδειγμα τέτοιας πίστης είναι οι Ιουδαίοι, και παραμένουν ακόμα πεισματάρηδες ενώπιον του Θεού. Μέχρι σήμερα, δεν πιστεύουν στην δικαιοσύνη του Θεού μέσω του Ιησού Χριστού. Ακόμη και μεταξύ των Διαμαρτυρομένων, υπάρχουν τόσοι πολλοί πεισματάρηδες Χριστιανοί, που λένε ότι οι καθημερινές αμαρτίες τους συγχωρούνται κάθε φορά που κάνουν προσευχές μετάνοιας. Προκειμένου να αποφύγουν την αγανάκτησή Του, αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να σταματήσουν το πείσμα τους και να μην πιστεύουν στην δικαιοσύνη του Θεού. 
Συγχωρεί ο Ιησούς αυτούς που μετανοούν και προσεύχονται καθημερινά για συγχώρεση; Όχι. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, που ήταν ο τελευταίος Αρχιερέας της Παλαιάς Διαθήκης και ο αντιπρόσωπος όλης της ανθρωπότητας, βάφτισε τον Ιησού πριν 2.000 χρόνια και ο Ιησούς έχυσε το αίμα Του στον Σταυρό. Έτσι, εκπλήρωσε την δικαιοσύνη του Θεού και καθάρισε με μιας τις αμαρτίες όλης της ανθρωπότητας. 
Πού ανέλαβε ο Ιησούς τις αμαρτίες μας; Ο Ιησούς φορτώθηκε όλες τις αμαρτίες της ανθρωπότητας με μιας, όταν βαφτίστηκε από τον Ιωάννη στον Ποταμό Ιορδάνη. Έσωσε επίσης αιώνια τους πιστούς από την αμαρτία, με το να ανεβεί στο Γολγοθά για να χύσει το αίμα Του στον Σταυρό και να δεχτεί την τιμωρία ως αντικαταστάτης για όλες τις αμαρτίες. Όμως όλοι οι αμαρτωλοί Χριστιανοί είναι ακόμα πεισματάρηδες και δεν πιστεύουν στην δικαιοσύνη του Θεού. Εάν οι καρδιές τους έχουν καθαριστεί ήδη από όλες τις αμαρτίες από το αίμα στον Σταυρό, γιατί τότε πρέπει να ζητούν συγχώρεση για τις αμαρτίες τους μέχρι να πεθάνουν; Είναι πεισματάρηδες. Το αίμα του Ιησού στον Σταυρό είναι σημαντικό, αλλά και το βάπτισμα του Ιησού, που έλαβε από τον Ιωάννη, είναι επίσης τόσο σημαντικό, που οι άνθρωποι πρέπει να πιστέψουν και να συγχωρεθούν οι αμαρτίες τους με μιας, προκειμένου να αποκτήσουν την δικαιοσύνη του Θεού. 
Όλοι είναι πεισματάρηδες! Αλλά ενώπιον του Θεού, πρέπει να σταματήσετε το πείσμα να απορρίπτετε την δικαιοσύνη Του. Όσοι πιστεύουν στον Θεό πρέπει να υπακούσουν και να πιστέψουν στους λόγους Του. Είμαι και εγώ πολύ πεισματάρης από χαρακτήρα, αλλά σταμάτησα το πείσμα μου ενώπιον του Θεού και έγινα δίκαιος με την χάρη Του. 
Η αληθινή μετάνοια είναι να σταματήσει κάποιος το πείσμα του και να λάβει την άφεση των αμαρτιών, αποδεχόμενος με το νου του την δικαιοσύνη του Θεού. Αφού συγχωρεθούμε, πρέπει να αλλάξουμε τους λανθασμένους τρόπους μας και να αναγνωρίσουμε τα λάθη μας, προσπαθώντας να ζήσουμε πνευματικά καλύτερες ζωές μπροστά στον Θεό. Έτσι είναι η μετάνοια στην πρακτική ζωή του αναγεννημένου αγίου. 
Όσοι πιστεύουν στον Ιησού αλλά δεν ξέρουν την δικαιοσύνη του Θεού, θα καταστραφούν. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να σταματήσουν την επιμονή τους, να μετανοήσουν και να πιστέψουν στο βάπτισμα και τον Σταυρό του Ιησού για την άφεση των αμαρτιών τους (Πράξ. 3:19). Ο Κύριος μάς έδωσε αυτή την εντολή, για να λαβαίνουμε την άφεση των αμαρτιών με μιας, πιστεύοντας στην δικαιοσύνη Του. Πρέπει να ακούσουμε τον Θεό και τους λόγους Του, για να είμαστε τέλεια δίκαιοι άνθρωποι και να συγχωρεθούμε με μιας για όλες τις αμαρτίες μας, πιστεύοντας στην αλήθεια ότι ο Ιησούς εξιλέωσε όλες τις αμαρτίες μας μέσω του βαπτίσματος και της σταύρωσής Του. Όταν κάποιος πιστεύει στην δικαιοσύνη του Θεού, θα συγχωρεθεί για όλη την αμαρτία και θα λάβει σαν δώρο το Άγιο Πνεύμα. Όλοι οι Απόστολοι και οι μαθητές του Ιησού πίστεψαν στην δικαιοσύνη του Θεού και έλαβαν με μιας την άφεση των αμαρτιών. Και εσείς επίσης, δεν πρέπει να είστε πεισματάρηδες απέναντι στην αλήθεια. Πρέπει να είστε πεισματάρηδες όταν πρέπει. Εάν δεν καταλαβαίνετε καλά την πνευματική περιτομή, πρέπει να την μάθετε και να την πιστέψετε. Δεν πρέπει να παραμείνετε πεισματάρηδες. Πρέπει να μετανοήσετε και να πιστέψετε. 
Οι άνθρωποι απορρίπτουν την αλήθεια και την χλευάζουν χωρίς να ξέρουν την σημασία της πνευματικής περιτομής. Λένε, «Αυτό είναι λάθος! Πώς μπορεί κάποιος να γίνει δίκαιος όταν διαπράττει καθημερινά αμαρτίες; Αντίθετα, ο Θεός ονομάζει δίκαιους τους πιστούς στον Ιησού, παρόλο που είναι ακόμα αμαρτωλοί. Αυτό είναι το Δόγμα της Δικαίωσης. Δεν ονομάζεστε δίκαιοι επειδή πραγματικά δεν έχετε οποιαδήποτε αμαρτία στην καρδιά σας». Εντούτοις, πρέπει να ξέρετε ότι αυτό είναι μια πολύ λανθασμένη διδασκαλία. 
Στη Βίβλο, ο Θεός είπε μέσω του ευαγγελίου της πνευματικής περιτομής που μας δίνει την άφεση των αμαρτιών, «Καθάρισα όλες τις αμαρτίες σας. Τώρα είστε χωρίς αμαρτία. Επειδή έχω αναλάβει όλες τις αμαρτίες σας, είστε δίκαιοι». «Πιστεύεις στην δικαιοσύνη Μου; Εάν πιστεύεις στους λόγους της πνευματικής περιτομής, τότε είσαι ένας από τους ανθρώπους Μου και είσαι χωρίς αμαρτία». Ο Θεός μιλά για την πλήρη απελευθέρωσή Του, αλλά οι κατ’ όνομα Χριστιανοί δυσφημούν και χλευάζουν τους αναγεννημένους Χριστιανούς που πιστεύουν στην πνευματική περιτομή. Λένε, «Πώς μπορεί κάποιος να γίνει δίκαιος όταν διαπράττει αμαρτίες ασταμάτητα; Μπορείτε να πείτε κάποιον ‘χωρίς αμαρτία’ μόνο μέσω του Δόγματος της Δικαίωσης. Πώς μπορούμε να σκεφτόμαστε ότι κάποιος είναι πραγματικά χωρίς αμαρτία; Ο άνθρωπος δεν μπορεί παρά να αμαρτάνει καθημερινά». Δυσφημούν με αυτό τον τρόπο και παραμένουν πεισματάρηδες επειδή δεν πιστεύουν στην δικαιοσύνη του Θεού. 
Αλλά ο Θεός δίνει την αιώνια ζωή σε όσους είναι υπομονετικοί στο να κάνουν το καλό. Εκείνοι που ζητούν δόξα, τιμή και αθανασία, συνεχίζοντας υπομονετικά να κάνουν το καλό, θα γίνουν παιδιά του Θεού, αλλά εκείνοι που δεν κάνουν έτσι, θα λάβουν τιμωρία. Ο καθένας θέλει να γίνει παιδί του Θεού και να ζήσει αιώνια ζωή. Ο Ιησούς δίνει αιώνια ζωή σε όσους θέλουν σοβαρά να ζήσουν για πάντα και να έχουν ζωές χωρίς αμαρτία. 
«Εκείνο που θέλω αληθινά Κύριε, είναι να πιστέψω στην άφεση των αμαρτιών μέσω της πνευματικής περιτομής, έτσι ώστε να μπορώ να ζήσω μια ζωή χωρίς τίποτε επαίσχυντο στη συνείδησή μου. Θέλω να γίνω παιδί Σου. Θέλω να πιστέψω στην δικαιοσύνη Σου και να Σε κάνω ευτυχισμένο. Θέλω να γίνω χωρίς αμαρτία. Παρακαλώ σώσε με από όλες τις αμαρτίες μου». Σε εκείνους που ζητούν την δίκαιη σωτηρία του Θεού και επιθυμούν να συγχωρεθούν για όλες τις αμαρτίες τους, ο Θεός ακούει όλες τις επιθυμίες τους και συγχωρεί όλες τις αμαρτίες τους, δίνοντάς τους το ευαγγέλιο της δικαιοσύνης του Θεού. Σε εκείνους που θέλουν να ζήσουν αιώνια, ο Θεός δίνει την αιώνια ζωή. 
 

Τι είναι η πνευματική περιτομή; 
 
Αυτό σημαίνει την άφεση των αμαρτιών που πραγματοποιήθηκε μέσω του βαπτίσματος του Ιησού και του αίματός Του στον Σταυρό. Το αίμα του Αμνού είναι η αντικαταστατική τιμωρία ενώ το βάπτισμα του Ιησού από τον Ιωάννη σημαίνει ότι οι αμαρτίες του κόσμου μεταβιβάστηκαν στον Ιησού. Ακόμα και σήμερα, ο Χριστιανισμός δεν μπορεί να αγνοήσει την Παλαιά Διαθήκη, επειδή τότε δεν μπορεί να πιστέψει στην Καινή Διαθήκη. Στις Άγιες Γραφές μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι η πνευματική περιτομή και το αίμα του αμνού στο τελετουργικό Πάσχα είναι πολύ σχετικά. 
Στην Επιστολή 1 Ιωάννου 5:6, λέει ότι ο Ιησούς ήρθε «ουχί διά του ύδατος μόνον, αλλά διά του ύδατος και του αίματος». Ο Ιησούς δεν ήρθε μόνο από το ύδωρ ή από το αίμα, αλλά και από τα δύο. Πρέπει να πιστέψετε στην πνευματική περιτομή που περιλαμβάνεται στους λόγους του ύδατος, του αίματος και του Πνεύματος, για να ελευθερωθείτε από όλες τις αμαρτίες σας. 
Διαβάζοντας το κεφάλαιο 12 της Εξόδου, είχα μερικές απορίες σχετικά με την πνευματική περιτομή. Τι σημαίνει το κεφάλαιο 12 της Εξόδου; Κοίταξα προσεκτικά ξανά και ξανά ολόκληρο κεφάλαιο και όλες τις σχετικές περικοπές στη Βίβλο, και συνειδητοποίησα ότι οι Ισραηλίτες μπορούσαν να συμμετέχουν στη γιορτή του Πάσχα επειδή είχαν λάβει την περιτομή· και στην Καινή Διαθήκη λέει ότι ο Ιησούς δεν έχυσε απλά το αίμα Του στον Σταυρό, αλλά έχυσε το αίμα Του επειδή βαφτίστηκε από τον Ιωάννη. 
Ο Θεός έδωσε στους Ισραηλίτες δύο διατάξεις για την νόμιμη Εορτή του Πάσχα· να έχουν λάβει προηγουμένως την περιτομή και έπειτα να φάνε το κρέας του αμνού του Πάσχα. Αυτό ήταν η πνευματική περιτομή της Παλαιάς Διαθήκης! Στην Καινή Διαθήκη είπε ότι οι αμαρτίες μας μεταβιβάστηκαν στον Ιησού με το βάπτισμα του Ιωάννη και ότι έχυσε το αίμα Του στον Σταυρό. Ανακάλυψα ότι η αποδοχή αυτών των γεγονότων οδήγησε στην αλήθεια της λήψης της πνευματικής περιτομής. Ο Ιησούς Χριστός βαφτίστηκε από τον Ιωάννη στον Ιορδάνη· με τον τρόπο αυτό φορτώθηκε τις αμαρτίες του κόσμου και για αυτό έπρεπε να πεθάνει στον Σταυρό για να λάβει την τιμωρία στη θέση μας. 
Μπορείτε να δοκιμάσετε την σωτηρία από όλες τις αμαρτίες και τις ανομίες, αποδεχόμενος αυτή την αλήθεια στην καρδιά σας. Για να λάβει κάποιος την σωτηρία από όλη την αμαρτία, πρέπει να πιστέψει στην δικαιοσύνη του Θεού, η οποία μπορεί να μας δώσει την πνευματική περιτομή. Οι άνθρωποι πρέπει να αναγνωρίσουν αυτή την αλήθεια. Αναγνώστες μου, πρέπει να αντιληφθείτε την αλήθεια ότι η πνευματική περιτομή στην Παλαιά Διαθήκη και το βάπτισμα του Ιησού στην Καινή Διαθήκη, διαμορφώνουν ένα ζευγάρι όσον αφορά την άφεση των αμαρτιών. Ο Ιησούς δεν τιμωρήθηκε επειδή είχε αμαρτήσει, αλλά πέθανε στον Σταυρό για την ανθρωπότητα, επειδή είχε βαφτιστεί και ήταν φορτωμένος στο σώμα Του τις αμαρτίες του κόσμου. Αυτή είναι η πίστη εκείνων που έχουν λάβει την πνευματική περιτομή. 
Όσοι πιστεύουν στην δικαιοσύνη του Θεού μέσω της πνευματικής περιτομής, δεν έχουν καμία αμαρτία επειδή πιστεύουν αληθινά στον Ιησού. Λυπάμαι όσους πιστεύουν με κάποιο τρόπο στον Ιησού, αλλά δεν έχουν λάβει την πνευματική περιτομή από τον Θεό. Πρέπει να πιστέψουν στην αλήθεια ότι ο Ιησούς ανέλαβε όλες τις αμαρτίες του κόσμου όταν Τον βάφτισε ο Ιωάννης. 
Δυστυχώς, οι περισσότεροι Χριστιανοί πιστεύουν μόνο στον Σταυρό και όχι στο βάπτισμα του Ιησού. Κατά συνέπεια, δεν έχουν την πίστη στην δικαιοσύνη του Θεού. Πρέπει να ξέρουμε ότι πρέπει να πιστέψουμε ό,τι μας έχει πει ο Θεός στις Άγιες Γραφές. 
Πρέπει να κατεδαφίσουμε τα δόγματα και τις διδασκαλίες των θεολόγων, και να πιστέψουμε μόνο στους λόγους του Θεού που θα μας οδηγήσουν στην δικαιοσύνη Του. Αυτό επειδή τα λόγια χωρίς την δικαιοσύνη Του, δεν είναι αληθινά λόγια του Θεού. Το ευαγγέλιο χωρίς την πνευματική περιτομή δεν είναι πλήρες. Για αυτό στη Βίβλο ο Θεός μίλησε τόσο συχνά για την περιτομή στην Παλαιά Διαθήκη και το βάπτισμα του Ιησού στην Καινή Διαθήκη. Με άλλα λόγια, μιλά για την περιτομή και το αίμα του αμνού του Πάσχα στην Παλαιά Διαθήκη, παράλληλα με το βάπτισμα του Ιησού και το αίμα Του στην Καινή Διαθήκη. Πρέπει να πιστέψουμε σε αυτή την αλήθεια για να λάβουμε την πνευματική περιτομή. Εντούτοις, εάν δεν πιστεύουμε σε αυτή την αλήθεια, θα μείνουμε έξω από τη Βασιλεία του Θεού. 
Εκπληρώθηκε η δικαιοσύνη του Θεού μόνο από το αίμα Του στον Σταυρό; Αυτό δεν είναι σωστό. Η δικαιοσύνη του Θεού ολοκληρώθηκε και με το βάπτισμα του Ιησού και με το αίμα Του στον Σταυρό. Έτσι λάβαμε την πνευματική περιτομή στις καρδιές μας, όχι μόνο από το χύσιμο του αίματός Του στον Σταυρό αλλά και με το βάπτισμα που έλαβε από τον Ιωάννη. Η πνευματική περιτομή μπορεί να είναι δυνατή για μας, δεδομένου ότι ο Ιησούς καθάρισε πραγματικά όλες τις αμαρτίες μας μέσω του βαπτίσματός Του και του εξιλαστικού θανάτου Του στον Σταυρό. 
 

Περιτομή σημαίνει αποκοπή
 
Ο Ησαΐας προφήτευσε ότι ο Μεσσίας, ο Ιησούς Χριστός, θα δεχόταν ως αντικαταστάτης την τιμωρία για τις αμαρτίες μας, με πληγές και μωλωπισμούς. Επομένως, υπάρχει κάτι που πρέπει να ξέρουμε πριν συνεχίσουμε. Γιατί έπρεπε να πεθάνει ο Χριστός στον Σταυρό;
Στην Παλαιά Διαθήκη, ένας αμαρτωλός για να μεταβιβάσει τις αμαρτίες του έπρεπε να βάλει τα χέρια πάνω στο αρνί της θυσίας, και έπειτα έπρεπε να σκοτώσει το αρνί. Κατόπιν, ο ιερέας έπαιρνε με το δάχτυλό του λίγο από το αίμα της θυσίας για αμαρτία, το έβαζε στα κέρατα του θυσιαστηρίου του ολοκαυτώματος και έχυνε το υπόλοιπο του αίματος στη βάση του (Λευ. 4:27-30). Ένας αμαρτωλός της Παλαιάς Διαθήκης μπορούσε να ελευθερωθεί από τις αμαρτίες του με αυτό τον τρόπο. Έτσι και με τον Ιησού, που ήρθε ως ο Αμνός του Θεού (Ιωάν. 1:29) για να μας σώσει από τις αμαρτίες μας, δεν έπρεπε να τοποθετηθούν χέρια στο κεφάλι Του, όπως στην Παλαιά Διαθήκη, για να αναλάβει τις αμαρτίες όλης της ανθρωπότητας;
Πότε, λοιπόν, και με ποιο τρόπο πήρε ο Κύριος τις αμαρτίες του κόσμου; Δεν φαίνεται αυτό στο Κατά Ματθαίον 13-17, όπου ο Ιωάννης βάφτισε τον Ιησού στον Ιορδάνη; Αυτό έγινε όπως στο Λευιτικό της Παλαιάς Διαθήκης, όπου λέει συνεχώς ότι ο αμαρτωλός «θέλει επιθέσει την χείρα αυτού επί την κεφαλήν του ολοκαυτώματος» (Λευ. 1:4, 3:8, 4:29) για να μεταβιβάσει τις αμαρτίες. Ο Αρχιερέας στην Παλαιά Διαθήκη έπρεπε να βάλει τα χέρια του στο κεφάλι του αρνιού και να μεταβιβάσει τις αμαρτίες τις δικές του και όλων των Ισραηλιτών (Λευ. 16:21). Ύστερα έπαιρνε λίγο από το αίμα του και το έβαζε στα κέρατα του θυσιαστηρίου του ολοκαυτώματος και έχυνε το υπόλοιπο αίμα στη βάση του. Με αυτό τον τρόπο λάβαιναν την άφεση των αμαρτιών.
Με παρόμοιο τρόπο, η άφεση των αμαρτιών μας πραγματοποιήθηκε με το βάπτισμα του Ιησού από τον Ιωάννη και το αίμα Του στον Σταυρό. Αυτή ήταν η δικαιοσύνη του Θεού και η πνευματική περιτομή που ο Θεός θέλησε να μας δώσει μέσα στη Βίβλο. Επομένως, εμείς που πιστεύουμε στην δικαιοσύνη του Θεού, ελευθερωθήκαμε από τις αμαρτίες μας με το βάπτισμα του Ιησού από τον Ιωάννη και το αίμα Του στον Σταυρό. Όταν αντιλαμβανόμαστε την έννοια του βαπτίσματος του Ιησού στην Καινή Διαθήκη, σε σχέση με την περιτομή στην Παλαιά Διαθήκη, τότε πιστεύουμε στην δικαιοσύνη του Θεού και δεχόμαστε την πνευματική περιτομή στις καρδιές μας.
 

Η αληθινή πνευματική περιτομή στην Καινή Διαθήκη
 
Ας δούμε στο κατά Ματθαίον 3:13-15. «Τότε έρχεται ο Ιησούς από της Γαλιλαίας εις τον Ιορδάνην προς τον Ιωάννην, διά να βαπτισθή υπ’ αυτού. Ο δε Ιωάννης εκώλυεν αυτόν, λέγων, Εγώ χρείαν έχω να βαπτισθώ υπό σου, και συ έρχεσαι προς εμέ; Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπε προς αυτόν, Άφες τώρα· διότι ούτως είναι πρέπον εις ημάς να εκπληρώσωμεν πάσαν δικαιοσύνην. Τότε αφήνει αυτόν».
Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής βάφτισε τον Ιησού στον Ιορδάνη. Έβαλε τα χέρια του επάνω στο κεφάλι του Ιησού και Τον βάφτισε. (‘Βαπτίζω’ στα αρχαία ελληνικά σημαίνει βυθίζω ή βάζω κάτω από το νερό).
Για να πεθάνει ο Ιησούς στον Σταυρό για τις αμαρτίες μας, έπρεπε πρώτα να αναλάβει τις αμαρτίες μας μέσω του βαπτίσματος. Για αυτό βαφτίστηκε πρώτα από τον Ιωάννη και έπειτα βυθίστηκε κάτω από το νερό. Γιατί βαφτίστηκε; Επειδή όταν βαφτίστηκε, μπόρεσε να εκπληρωθεί όλη η δικαιοσύνη του Θεού. Ήταν σωστό και ταιριαστό που πήρε τις αμαρτίες της ανθρωπότητας μέσω του βαπτίσματος και που έγινε Θεός και Σωτήρας μας. Ήταν πολύ σωστό για τον Ιησού να πεθάνει στον Σταυρό φορτωμένος στο σώμα Του όλες τις αμαρτίες μας μέσω του βαπτίσματός Του.
Το πρώτο πράγμα που έκανε ο Ιησούς στη δημόσια ζωή Του, ήταν να λάβει το βάπτισμα. ‘Βάπτισμα’ στα αρχαία ελληνικά, σημαίνει «πλύσιμο, θάψιμο, μεταφορά και μεταβίβαση». Στην Παλαιά Διαθήκη, η 10η ημέρα του έβδομου μήνα ήταν η Ημέρα του Εξιλασμού των Ισραηλιτών και ο Ααρών έβαζε τα χέρια του επάνω στον τράγο της θυσίας για να μεταβιβάσει όλες τις αμαρτίες των Ισραηλιτών. Από τους δύο τράγους, ο ένας προσφερόταν στον Θεό και ο άλλος γινόταν προσφορά για εξιλέωση ενώπιον των Ισραηλιτών (Λευ. 16). Στην Καινή Διαθήκη ο Ιησούς ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μας με τη βάπτισή Του από τον Ιωάννη. Την επόμενη ημέρα από το βάπτισμά Του, ο Ιωάννης έδειξε με το δάχτυλό του σε Αυτόν και είπε, «Ιδού! Ο Αμνός του Θεού ο αίρων την αμαρτίαν του κόσμου» (Ιωάν. 1:29).
Πρέπει να αναγνωρίσετε ότι η πνευματική περιτομή δεν είναι δυνατή μόνο πιστεύοντας στο αίμα Του. 
Ας ξεκινήσουμε από την Επιστολή 1 Ιωάννου 5:4. «Διότι παν ό,τι εγεννήθη εκ του Θεού, νικά τον κόσμον, και αύτη είναι η νίκη η νικήσασα τον κόσμον, η πίστις ημών. Τις είναι ο νικών τον κόσμον, ειμή ο πιστεύων, ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού; Ούτος είναι ο ελθών δι’ ύδατος και αίματος, Ιησούς ο Χριστός· ουχί διά του ύδατος μόνον, αλλά διά του ύδατος και του αίματος· και το Πνεύμα είναι το οποίον μαρτυρεί, επειδή το Πνεύμα είναι η αλήθεια. Διότι τρεις είναι οι μαρτυρούντες εν τω ουρανώ, ο Πατήρ, ο Λόγος, και το Άγιον Πνεύμα· και ούτοι οι τρεις είναι εν. Και τρεις είναι οι μαρτυρούντες εν τη γη, το Πνεύμα, και το ύδωρ, και το αίμα· και οι τρεις ούτοι αναφέρονται εις το εν. Εάν δεχώμεθα την μαρτυρίαν των ανθρώπων, η μαρτυρία του Θεού είναι μεγαλητέρα· διότι αύτη είναι η μαρτυρία του Θεού, την οποίαν εμαρτύρησε περί του Υιού αυτού. Όστις πιστεύει εις τον Υιόν του Θεού, έχει την μαρτυρίαν εν εαυτώ· όστις δεν πιστεύει εις τον Θεόν, έκαμεν αυτόν ψεύστην, διότι δεν επίστευσεν εις την μαρτυρίαν, την οποίαν εμαρτύρησεν ο Θεός περί του Υιού αυτού. Και αύτη είναι η μαρτυρία, ότι ζωήν αιώνιον έδωκεν εις ημάς ο Θεός, και αύτη η ζωή είναι εν τω Υιώ αυτού. Όστις έχει τον Υιόν, έχει την ζωήν· όστις δεν έχει τον Υιόν του Θεού, την ζωήν δεν έχει» (1 Ιωάννου 5:4-12).
Ποια είναι η απόδειξη της πνευματικής περιτομής; Είναι η πίστη στο βάπτισμα του Ιησού και στο αίμα Του ως σωτηρία μας. Η νίκη που έχει νικήσει τον κόσμο είναι το ύδωρ και το αίμα. «Ούτος είναι ο ελθών δι’ ύδατος και αίματος–Ιησούς ο Χριστός· ουχί διά του ύδατος μόνον, αλλά διά του ύδατος και του αίματος· και το Πνεύμα είναι το οποίον μαρτυρεί, επειδή το Πνεύμα είναι η αλήθεια. Και τρεις είναι οι μαρτυρούντες εν τη γη, το Πνεύμα, και το ύδωρ, και το αίμα». Αυτοί οι μάρτυρες, που δείχνουν ότι ο Θεός είναι Θεός μας και Σωτήρας μας, πιστοποιούν ότι ο Θεός ήρθε στη γη με ανθρώπινη σάρκα, ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μας στο σώμα Του, μέσω του βαπτίσματός Του, έχυσε το αίμα Του στον Σταυρό για λογαριασμό μας και έτσι μας ελευθέρωσε από όλες τις αμαρτίες μας.
Στην Καινή Διαθήκη, το ευαγγέλιο της πνευματικής περιτομής αποτελείται από το ύδωρ και το αίμα. Στην Καινή Διαθήκη το ύδωρ είναι το βάπτισμα που έλαβε ο Ιησούς από τον Ιωάννη και το αίμα σημαίνει τον θάνατό Του στον Σταυρό. Το βάπτισμα του Ιησού είναι το αντίστοιχο με την περιτομή στην Παλαιά Διαθήκη. Το βάπτισμα του Ιησού από τον Ιωάννη είναι απόδειξη ότι μέσω αυτού οι αμαρτίες μας μεταβιβάστηκαν σε Αυτόν. Όσοι πιστεύουν στην αλήθεια θα είναι σε θέση να σταθούν μπροστά στον Θεό και να πουν, «Θεέ, είσαι ο Σωτήρας μου. Πιστεύω στην δικαιοσύνη Σου, επομένως εγώ δεν έχω καμία αμαρτία. Είμαι το άψογο παιδί Σου και είσαι ο Θεός μου». Ποια είναι η βάση στις Άγιες Γραφές, που σας επιτρέπει να φωνάξετε με αυτό τον τρόπο; Είναι η πίστη στο βάπτισμα του Ιησού και στο αίμα Του στον Σταυρό, που απαρτίζουν την δικαιοσύνη του Θεού. Το να αποδεχτώ την δικαιοσύνη του Θεού ως δική μου δικαιοσύνη, δεν θα μπορούσε να είναι δυνατό μόνο από το αίμα του Χριστού. Την δημιουργούν μαζί και το βάπτισμά Του και το αίμα Του.
Ας εξετάσουμε την περικοπή για την αναγκαιότητα του βαπτίσματος του Ιησού στην σωτηρία μας. Το χωρίο 1 Πέτρου 3:21 είναι η απόδειξη αυτής της αλήθειας. «Tου οποίου αντίτυπον ον το βάπτισμα σώζει και ημάς την σήμερον, (ουχί αποβολή της ακαθαρσίας της σαρκός, αλλά μαρτυρία της αγαθής συνειδήσεως εις Θεόν), διά της αναστάσεως Ιησού Χριστού».
Ο Απόστολος Πέτρος μιλά τώρα για τα αναμφισβήτητα στοιχεία της σωτηρίας μας. Το βάπτισμα του Ιησού είναι η περιτομή στην Παλαιά Διαθήκη. Το καταλαβαίνετε; Όπως οι Ισραηλίτες έκαναν την περιτομή στην Παλαιά Διαθήκη, στην Καινή Διαθήκη ο Ιησούς βαφτίστηκε από τον Ιωάννη και πήρε όλες τις αμαρτίες του κόσμου, επιτρέποντας σε μας να λάβουμε την πνευματική περιτομή. Το βάπτισμα και το αίμα στον Σταυρό δημιούργησαν την δικαιοσύνη του Θεού. Η πνευματική περιτομή και το βάπτισμα σημαίνουν το ίδιο πράγμα. Πρέπει να καταλάβετε ότι το βάπτισμα του Ιησού συμβολίζει την πνευματική περιτομή όλων μας.
«Του οποίου αντίτυπον ον το βάπτισμα σώζει και ημάς την σήμερον». Πώς λαβαίνουμε την δικαιοσύνη του Θεού; Με την πίστη ότι ο Ιησούς βαφτίστηκε και πέθανε στον Σταυρό για τις αμαρτίες μας. Λέει στο Κατά Ματθαίον 3:15, «Ούτως είναι πρέπον εις ημάς να εκπληρώσωμεν πάσαν δικαιοσύνην». Επειδή οι αμαρτίες όλης της ανθρωπότητας μεταβιβάστηκαν στο κεφάλι του Ιησού, οι αμαρτίες των αμαρτωλών έχουν καθαριστεί εντελώς. Κάθε αμαρτωλός γίνεται δίκαιος πιστεύοντας στο βάπτισμα του Ιησού και το αίμα Του. Ο Ιησούς Χριστός έχυσε το αίμα της τιμωρίας στον Σταυρό, αφού πρώτα φορτώθηκε όλες τις αμαρτίες του κόσμου· με αυτό τον τρόπο εξιλεώθηκαν οι αμαρτίες όλης της ανθρωπότητας. Πιστεύοντας ότι ο Ιησούς ανέλαβε τις αμαρτίες του κόσμου με το βάπτισμα, και ότι έλαβε την τιμωρία ως αντικαταστάτης εξ ονόματός μας, έχουμε την πίστη στην αλήθεια που φέρνει την δικαιοσύνη του Θεού στους πιστούς. Πιστέψτε σε αυτή την αλήθεια.
Στο Κατά Ιωάννην 1:29 λέει, «Ιδού! Ο Αμνός του Θεού ο αίρων την αμαρτίαν του κόσμου». Ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού και εκπλήρωσε την υπόσχεσή Του της περιτομής, αναλαμβάνοντας τις αμαρτίες όλων των αμαρτωλών ως Δημιουργός μας. Αυτή είναι η αληθινή πίστη που φέρνει στις καρδιές μας την πνευματική περιτομή, η οποία είναι η δικαιοσύνη του Θεού. Ο Ιησούς είναι η αληθινή δικαιοσύνη μας. Πρέπει να ευχαριστούμε τον Ιησού. Πρέπει να Τον ευχαριστήσουμε για το βάπτισμα και το αίμα Του, που μας επιτρέπουν να λάβουμε την πνευματική περιτομή.
Το χωρίο 1 Πέτρου 3:21 συνεχίζει, «Ουχί αποβολή της ακαθαρσίας της σαρκός, αλλά μαρτυρία της αγαθής συνειδήσεως εις Θεόν». Η ακαθαρσία της σάρκας ενός ανθρώπου δεν αφαιρείται απλά επειδή πιστεύει στον Ιησού ως πραγματικό του Σωτήρα. Μπορείτε να λάβετε την άφεση των αμαρτιών με την πίστη ότι όλες οι αμαρτίες σας μεταβιβάστηκαν στον Ιησού με το βάπτισμά Του και το αίμα Του που χύθηκε στον Σταυρό. Η λήψη της άφεσης των αμαρτιών συμβαίνει στην καρδιά σας όταν ομολογείτε τον Ιησού ως Σωτήρα σας. Πραγματοποιείται στην καρδιά του πιστού. Εάν πιστέψετε στον Σωτήρα με την καρδιά σας, θα εξιλεωθείτε από τις αμαρτίες σας, αν και η σάρκα σας είναι ακόμα ακάθαρτη και διαπράττει καθημερινά ανομίες· αλλά δεν υπάρχει καμία αμαρτία. Δέχεστε την δικαιοσύνη του Θεού με την πίστη πως όταν ο Ιησούς βαφτίστηκε, όλες οι αμαρτίες μεταβιβάστηκαν σε Αυτόν και ότι δεν υπάρχουν άλλες αμαρτίες στην καρδιά σας.
 

Πρέπει να πιστέψετε στην αλήθεια για να γίνει δική σας
 
Στο Κατά Ιωάννην 1:12, λέει, «Όσοι δε εδέχθησαν αυτόν, εις αυτούς έδωκεν εξουσίαν να γείνωσι τέκνα Θεού, εις τους πιστεύοντας εις το όνομα αυτού».
Ποιους λόγους έχετε λάβει και αποδεχθεί; Πρέπει να αποδεχθείτε τα πράγματα που έγιναν από τον Υιό του Θεού. Ποιο ήταν το έργο του Θεού; Ο Υιός του Θεού ήρθε στη γη με ομοιότητα αμαρτωλής σάρκας, και όταν ήταν τριάντα ετών βαφτίστηκε για να αναλάβει τις αμαρτίες όλης της ανθρωπότητας, και έτσι μας έδωσε την πνευματική περιτομή ώστε να καθαριστούν οι αμαρτίες μας. Κατόπιν πέθανε στον Σταυρό ως ο Αμνός του Θεού και έκανε εξιλέωση για μας. Ο Κύριος έγινε η αιώνια προσφορά για αμαρτία για όλους τους αμαρτωλούς και μάς έσωσε αιώνια. Αυτή είναι η αληθινή πίστη. Δικαιωνόμαστε πιστεύοντας σε αυτή την αλήθεια.
Μπορούμε να λάβουμε την πνευματική περιτομή μόνο από το αίμα του Χριστού; Όχι, δε μπορούμε. Το βάπτισμα του Ιησού αφαίρεσε τις αμαρτίες από μας και η κρίση που έλαβε στον Σταυρό με το χύσιμο του αίματός Του για τους αμαρτωλούς, ήταν η αντικαταστατική τιμωρία για εσάς και εμένα. Είμαστε σωσμένοι από την αμαρτία αλλά απαλλασσόμαστε από την κρίση επειδή πιστεύουμε στο ευαγγέλιο της δικαιοσύνης του Θεού, δηλαδή στο ευαγγέλιο του βαπτίσματος και του αίματος του Ιησού στον Σταυρό. Η αποδοχή του Ιησού ως Σωτήρα μπορεί να καθαρίσει όλες τις αμαρτίες στην καρδιά του αμαρτωλού. Λάβετε την πνευματική περιτομή στις καρδιές σας. Τότε, η δικαιοσύνη του Θεού θα γίνει δική σας.
 

Η αληθινή πνευματική περιτομή πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσα στην καρδιά 
 
Στο κεφάλαιο 2 της Επιστολής προς Ρωμαίους, ο Απόστολος Παύλος λέει, «περιτομή η της καρδίας». Πώς κάνετε περιτομή στην καρδιά σας; Αυτό είναι δυνατό πιστεύοντας ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε στη γη με ανθρώπινη σάρκα, ότι βαφτίστηκε για να πάρει όλες «τις αμαρτίες του κόσμου», ότι πέθανε χύνοντας το αίμα Του στον Σταυρό και ότι αναστήθηκε πάλι για να είναι ο αιώνιος Σωτήρας μας. Ο Απόστολος Παύλος είπε ότι η περιτομή πρέπει να γίνει στην καρδιά, και μπορείτε να κάνετε περιτομή στην καρδιά σας πιστεύοντας στο βάπτισμα του Ιησού. Εάν θέλετε να λάβετε την πνευματική περιτομή στην καρδιά σας, πιστέψτε στο βάπτισμα του Ιησού. Τότε θα γίνετε αληθινά ένα παιδί του Θεού. Δίκαιος είναι ο άνθρωπος που πιστεύει ότι το βάπτισμα και το αίμα του Ιησού τον ελευθέρωσαν από όλες τις αμαρτίες του. Αμήν.
Ο Ιησούς έζησε ιδιωτική ζωή μέχρι να γίνει 29 ετών, συντηρώντας την οικογένειά Του, αλλά όταν έγινε 30 ετών άρχισε τη δημόσια ζωή Του. Στη δημόσια ζωή Του καθάρισε τις αμαρτίες όλης της ανθρωπότητας και ελευθέρωσε όλους τους αμαρτωλούς από τις αμαρτίες τους. Το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να λάβει το βάπτισμα, για να ελευθερωθούν οι αμαρτωλοί από τις αμαρτίες τους και να κατασταθούν δίκαιοι. «Τότε έρχεται ο Ιησούς από της Γαλιλαίας εις τον Ιορδάνην προς τον Ιωάννην, διά να βαπτισθή υπ’ αυτού». (Ματθ. 3:13). Γιατί πήγε ο Ιησούς για να βαφτιστεί; Πρέπει να ξέρουμε ότι αυτό το έκανε για να αναλάβει τις αμαρτίες όλων των αμαρτωλών. Δεν πρέπει να παρανοήσουμε την αληθινή σημασία του βαπτίσματός Του. Βάφτισμα είναι το πλύσιμο των αμαρτιών με τη μεταβίβασή τους. Για αυτό ο Ιησούς ζήτησε από τον Ιωάννη να Τον βαφτίσει, για να αναλάβει τις αμαρτίες των αμαρτωλών.
Ποιος είναι αυτός ο Ιωάννης που βάφτισε τον Ιησού; Ο Ιωάννης είναι ο αντιπρόσωπος όλης της ανθρωπότητας. Αυτό εξηγείται καλά στο Κατά Ματθαίον 11:11-14. «Αληθώς σας λέγω, μεταξύ των γεννηθέντων υπό γυναικών δεν ηγέρθη μεγαλήτερος Ιωάννου του Βαπτιστού· πλην ο μικρότερος εν τη βασιλεία των ουρανών, είναι μεγαλήτερος αυτού. Από δε των ημερών Ιωάννου του Βαπτιστού έως του νυν, η βασιλεία των ουρανών βιάζεται, και οι βιασταί αρπάζουσιν αυτήν. Διότι πάντες οι προφήται και ο νόμος έως Ιωάννου προεφήτευσαν. Και αν θέλητε να δεχθήτε τούτο, αυτός είναι ο Ηλίας, όστις έμελλε να έλθη».
Ξεκινώντας από τις ημέρες του Ιωάννη του Βαπτιστή, η εποχή της Διαθήκης του Θεού τελείωσε. Αυτό έγινε επειδή ο Ιησούς, Εκείνος που επρόκειτο να εκπληρώσει τις υποσχέσεις Του, είχε έρθει. Ποια λοιπόν ήταν τα πρόσωπα που επρόκειτο να εκπληρώσουν τις υποσχέσεις της Παλαιάς Διαθήκης; Ήταν ο Ιησούς και ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής μεταβίβασε τις αμαρτίες στον Ιησού. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής ήταν ο τελευταίος προφήτης στην Παλαιά Διαθήκη, που στάλθηκε για να μεταβιβάσει όλες τις αμαρτίες στον Αμνό του Θεού, ο Οποίος ήρθε στην Καινή Διαθήκη. Ο Ιωάννης έκανε αυτό το έργο τοποθετώντας τα χέρια του στο κεφάλι του Ιησού, εφαρμόζοντας το νόμιμο τρόπο που καθιερώθηκε στο σύστημα των θυσιών. Όλες οι αμαρτίες του κόσμου αποκόπηκαν και μεταφέρθηκαν επάνω στον Ιησού όταν Εκείνος βαφτίστηκε. «Ούτως», ο Θεός έδωσε την πνευματική περιτομή σε όλες τις καρδιές της ανθρωπότητας.
Πιστέψτε δυνατά στο βάπτισμα του Ιησού και στο αίμα Του ως εξιλέωσή σας. Ο Ιησούς έχει αναλάβει όλες τις αμαρτίες του κόσμου και επίσης έχει δεχτεί όλη την κρίση. Το ευαγγέλιο της δικαιοσύνης του Θεού είναι η αλήθεια ότι ο Ιησούς βαφτίστηκε και έχυσε το αίμα Του για να εξιλεώσει όλες τις αμαρτίες μας. Τώρα μπορούμε να λάβουμε την άφεση των αμαρτιών, αποδεχόμενοι την δικαιοσύνη του Θεού στις καρδιές μας. Εάν το δεχθείτε, θα είστε σε θέση να μπείτε στη γενεαλογία του «Ιησού Χριστού, υιού του Δαβίδ, υιού του Αβραάμ». Υπάρχουν άνθρωποι που ξέρουν ήδη για την δικαιοσύνη του Θεού και άλλοι που δεν ξέρουν και είναι ακόμα μακριά από τον Ιησού Χριστό. Ο ήλιος πρόκειται να δύσει. Πιστέψτε στο βάπτισμα του Ιησού και εισέλθετε σε Αυτόν. Η πίστη στο βάπτισμα θα γίνει το λάδι που προετοιμάστηκε για τη γαμήλια γιορτή. Ελπίζω ότι ξέρετε το μυστικό, έτσι ώστε να μπορείτε να προετοιμάσετε το λάδι για τη λαμπάδα για να συναντήσετε τον ερχόμενο Κύριό μας Ιησού, πιστεύοντας απλά στο βάπτισμα του Ιησού και στο αίμα Του στον Σταυρό.
Ο Ιησούς έλαβε το βάπτισμα για να καθαρίσει τις αμαρτίες του καθενός. Ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού και Θεός ο Ίδιος. Είναι ο Δημιουργός μας. Ήρθε στη γη με το θέλημα του Πατέρα Του, για να μας υιοθετήσει ως παιδιά του Θεού. Για ποιον μιλούν όλες οι προφητείες στην Παλαιά Διαθήκη; Προφητεύουν για τον Ιησού. Ήταν προφητείες για το πώς θα ερχόταν στη γη, θα ανελάμβανε τις αμαρτίες μας και θα τις εξάλειφε. Όπως προφητεύτηκε στην Παλαιά Διαθήκη, ο Ιησούς ήρθε στη γη περίπου 2.000 χρόνια πριν και ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μας όταν βαφτίστηκε. Σήκωσε τις αμαρτίες όλης της ανθρωπότητας, αρχίζοντας από τον Αδάμ και την Εύα, ως τον τελευταίο άνθρωπο.
Λάβετε την πνευματική περιτομή στις καρδιές σας. Η περιτομή είναι «της καρδίας» (Ρωμ. 2:29). Όταν πιστεύετε στο βάπτισμα του Ιησού, θα λάβετε αυτόματα την περιτομή της καρδιάς. Περιτομή της καρδιάς σημαίνει την αποβολή των αμαρτιών από τις καρδιές μας, όταν αναγνωρίζουμε ότι όλες οι αμαρτίες μεταβιβάστηκαν στον Ιησού με το βάπτισμά Του. Έχετε λάβει την περιτομή της καρδιάς; Πιστεύοντας στην περιτομή της καρδιάς, «όλες οι αμαρτίες θα καθαριστούν με την πίστη».
 

Αποδέχεστε πραγματικά την αλήθεια της πνευματικής περιτομής στην καρδιά σας;
 
Έχουν περάσει περίπου 2.000 χρόνια από τότε που ο Ιησούς ήρθε στη γη, βαφτίστηκε και πέθανε στον Σταυρό. Πρέπει μόνο να αποδεχθούμε αυτό το γεγονός και να το δεχτούμε στις καρδιές μας σήμερα. Η περιτομή είναι «της καρδίας». Μπορούμε να λάβουμε την περιτομή στον νου και στις καρδιές μας, πιστεύοντας στην αλήθεια. Όλοι έχουμε λάβει την απελευθέρωση, πιστεύοντας στην δικαιοσύνη του Θεού. Ακόμα και αν η κρίση του Θεού για τη γη έρχεται, δεν θα φοβηθούμε. Όσοι πιστεύουν στην δικαιοσύνη του Θεού δεν θα δεχτούν την κρίση του Θεού. Η κρίση του Θεού περιορίζεται σε όσους δεν έχουν αποδεχθεί την δικαιοσύνη του Θεού στις καρδιές τους.
Γιατί παραστρατούν σήμερα Χριστιανοί που πιστεύουν στον Ιησού,; Γιατί ζουν με αγωνία; Αυτό συμβαίνει επειδή πιστεύουν για την σωτηρία τους μόνο στο αίμα του Ιησού. Τώρα πρέπει να αναγνωρίσετε ότι διαψεύδατε τον Θεό με το πείσμα σας και να επιστρέψετε στην αλήθεια ότι ο Ιησούς πήρε όλες τις αμαρτίες μας με το βάπτισμα στον Ιορδάνη. Τότε, η πνευματική περιτομή θα λάβει χώρα στην καρδιά σας.
Εάν πιστέψεις και στο βάπτισμα του Ιησού και στο αίμα Του, η πνευματική περιτομή θα λάβει χώρα στην καρδιά σου και δεν θα λάβεις την κρίση του Θεού αλλά θα γίνεις παιδί Του. Ο Θεός θα γίνει ο Θεός σου και συ θα γίνεις ένας από τους ανθρώπους Του. Εάν υπάρχουν μεταξύ σας άνθρωποι που πιστεύουν στον Ιησού αλλά εξαρτώνται μόνο από το αίμα του Ιησού, θα επιθυμούσα να σας υποβάλω μια ερώτηση. Είναι η πνευματική μας περιτομή και δικαιοσύνη του Θεού μόνο από το αίμα του Σταυρού; Η σωτηρία μας ολοκληρώνεται όχι μόνο από το αίμα αλλά με το βάπτισμα του Ιησού, το αίμα Του και το Πνεύμα.
 

Η δικαιοσύνη του Θεού επιτεύχθηκε όταν ενωθήκαμε με τον Χριστό
 
Ας διαβάσουμε στην Επιστολή προς Ρωμαίους 6:3-8. «Ή αγνοείτε ότι όσοι εβαπτίσθημεν εις Χριστόν Ιησούν, εις τον θάνατον αυτού εβαπτίσθημεν; Συνετάφημεν λοιπόν μετ’ αυτού διά του βαπτίσματος εις τον θάνατον, ίνα καθώς ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών διά της δόξης του Πατρός, ούτω και ημείς περιπατήσωμεν εις νέαν ζωήν. Διότι εάν εγείναμεν σύμφυτοι με αυτόν κατά την μορφή του θανάτου αυτού, θέλομεν είσθαι και κατά την ομοιότητα της αναστάσεως· τούτο γινώσκοντες, ότι ο παλαιός ημών άνθρωπος συνεσταυρώθη, διά να καταργηθή το σώμα της αμαρτίας, ώστε να μη ήμεθα πλέον δούλοι της αμαρτίας. Διότι ο αποθανών ηλευθερώθη από της αμαρτίας. Εάν δε απεθάνομεν μετά του Χριστού, πιστεύομεν ότι και θέλομεν συζήσει μετ’ αυτού».
Ο στίχος 5 λέει, «Διότι εάν εγείναμεν σύμφυτοι με αυτόν κατά την ομοιότητα του θανάτου αυτού, θέλομεν είσθαι και κατά την ομοιότητα της αναστάσεως». Η Βίβλος λέει ότι ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος, δηλαδή όποιος έχει αμαρτία θα χαθεί και θα πάει στον άδη. Δεν είχατε όλοι σας αμαρτία πριν πιστέψετε ολοκληρωτικά στην αλήθεια του Ιησού Χριστού; –Ναι.– Ακόμα και αν έχετε το μικρότερο ποσό αμαρτίας, θα πάτε στον άδη και θα λάβετε την κρίση «εν τη λίμνη τη καιομένη με πυρ και θείον» (Αποκ. 21:8). Εάν επρόκειτο να πληρώσουμε την ποινή των αμαρτιών μας, που είναι θάνατος, ποτέ δεν θα μπορούσαμε να σωθούμε από την αμαρτία. Για αυτό, ο Θεός έστειλε τον Ιησού Χριστό σε αυτή την γη, μεταβίβασε σε Αυτόν όλες τις αμαρτίες και έκρινε Εκείνον αντί για εμάς.
Ο Θεός μάς έσωσε όλους, επειδή μας αγάπησε τόσο πολύ. Ο Πατέρας Θεός έστειλε στον κόσμο τον μονογενή Υιό Του, μεταβίβασε όλες τις αμαρτίες του κόσμου στον Υιό Του μέσω του βαπτίσματος και Τον σταύρωσε με τα καρφιά, έτσι ώστε να χύσει το αίμα Του για να εξιλεώσει όλες τις αμαρτίες. Πιστεύοντας σε αυτό, ενωνόμαστε με τον Ιησού. Ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Όλοι είχαμε αμαρτίες στις καρδιές μας και προοριζόμασταν για να πάμε στον άδη εξαιτίας εκείνων των αμαρτιών. Αλλά αντί για μας, που ήμασταν προορισμένοι για τον άδη, ο Ιησούς ανέλαβε τις αμαρτίες με το να βαφτιστεί στον Ιορδάνη και τιμωρήθηκε ως αντικαταστάτης μας στον Σταυρό. Κατά συνέπεια, ο θάνατός Του έγινε δικός μας θάνατος, επειδή με το βάπτισμά Του ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μας. Αυτή είναι η πίστη της ένωσης με τον Χριστό.
Πολλοί άνθρωποι εξακολουθούν να πιστεύουν στον Ιησού με τον «θρησκευτικό» τρόπο. Πηγαίνουν στις εκκλησίες και χύνουν δάκρυα, εξομολογούμενοι τις αμαρτίες τους και ζητώντας συγχώρεση. Σταματήστε το αυτό αμέσως και πιστέψτε στην δικαιοσύνη του Θεού, και θα κερδίσετε ειρήνη από τον Θεό στην καρδιά σας. Ο Ιησούς βαφτίστηκε και πέθανε στον Σταυρό για να μας σώσει και ελπίζω ότι πιστεύετε σε αυτό το ευαγγέλιο. 
Ο Θεός μάς δίδαξε για την άφεση των αμαρτιών μέσω του Μωυσή. Ο Μωυσής αποδέχθηκε την εντολή του Θεού και πήγε στην Αίγυπτο για να ελευθερώσει τον λαό Του, τους Ισραηλίτες. Έτσι, πήγε στην Αίγυπτο με τη σύζυγο και τον γιο του πάνω σε έναν γάιδαρο. Εκείνη τη νύχτα, εμφανίστηκε ο άγγελος του Θεού και προσπάθησε να σκοτώσει τον Μωυσή. Τότε η σύζυγός του Σεπφώρα πήρε βιαστικά μια αιχμηρή πέτρα και έκοψε την ακροποσθία του γιου της και την πέταξε στα πόδια του Μωυσή, λέγοντας, «Βεβαίως νυμφίος αιμάτων είσαι εις εμέ» (Έξοδ. 4:25).
Η αλήθεια σε αυτή την περικοπή είναι τούτη. Ούτε ο γιος του Μωυσή δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί ως άνθρωπος του Θεού εάν δεν του έκαναν περιτομή· για αυτό ο Θεός επρόκειτο να τον σκοτώσει. Ο Θεός είπε ότι οι Ισραηλίτες δεν θα λογαριάζονταν λαός Του εάν δεν είχαν περιτμηθεί. Η περιτομή στην Παλαιά Διαθήκη ήταν το σημάδι ότι ήσουν ένας από τον λαό του Θεού. Ο Θεός έπρεπε να κάνει τον Μωυσή να το αναγνωρίσει αυτό. Έτσι η σύζυγος του Μωυσή έκοψε γρήγορα την ακροποσθία του γιου της και την πέταξε λέγοντας, «Βεβαίως νυμφίος αιμάτων είσαι εις εμέ». Ο Θεός προσπάθησε να σκοτώσει τον Μωυσή επειδή δεν είχε κάνει περιτομή στον γιο του.
Ακόμα και αν κάποιος ήταν απόγονος του Αβραάμ, θα αποκοβόταν από τους Ισραηλίτες εάν δεν είχε περιτομή. Μόνο όσοι είχαν περιτμηθεί θα μπορούσαν να φάνε το κρέας του αμνού του Πάσχα και να βάψουν το ανώφλι και τους δύο παραστάτες της πόρτας τους με το αίμα του αμνού. Παρόμοια, μόνο όποιος έχει πνευματική περιτομή μπορεί να συμμετέχει στη Θεία Κοινωνία. Όσοι δεν έχουν αυτή την πίστη δεν μπορούν ποτέ να μπουν στην δικαιοσύνη του Θεού και, επομένως, δεν θα είναι σε θέση να συμμετέχουν στην δόξα του Θεού.
Ο Απόστολος Παύλος ήταν Ιουδαίος. Έκανε περιτομή όταν ήταν οκτώ ημερών και μεγάλωσε στα πόδια του Γαμαλιήλ. Ήταν λόγιος της Παλαιάς Διαθήκης. Έτσι ο Παύλος κατάλαβε καλά γιατί βαφτίστηκε ο Ιησούς Χριστός στον Ποταμό Ιορδάνη και γιατί έπρεπε να πεθάνει στον Σταυρό. Για αυτό μπορούσε να κηρύξει το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος με πολλή βεβαιότητα. Για αυτό είπε, Η περιτομή είναι «της καρδίας» (Ρωμ. 2:29).
Φυσικά, ο Απόστολος Παύλος μίλησε περισσότερο για τον θάνατο του Ιησού στον Σταυρό. Γιατί; Επειδή, παρόλο που ο Ιησούς εκτέλεσε την πνευματική μας περιτομή αναλαμβάνοντας τις αμαρτίες μας, εάν δεν είχε θυσιαστεί στον Σταυρό, με άλλα λόγια εάν δεν είχε λάβει την κρίση, δεν θα μπορούσαμε να έχουμε σωθεί. Για αυτό ο Παύλος μίλησε περισσότερο για τον Σταυρό. Πρέπει να λάβετε υπόψη ότι ο Σταυρός είναι το τέλος και η ολοκλήρωση της πνευματικής μας περιτομής. Εντούτοις, οι περισσότεροι Χριστιανοί σήμερα δεν έχουν την παραμικρή ιδέα της σχέσης μεταξύ του βαπτίσματος του Ιησού και του θανάτου Του στον Σταυρό, και έτσι είναι καταδικασμένοι για τον άδη. Εάν η δύναμη της πίστης στην πνευματική περιτομή είχε μεταβιβαστεί σωστά μέσω των γενεών, ο σημερινός Χριστιανισμός δεν θα ήταν σε αυτή την κατάσταση.
Μερικοί άνθρωποι είναι πολύ ευγνώμονες όταν συναντούν αρχικά τον Ιησού, αλλά απογοητεύονται από τις μόνιμες αδυναμίες τους και με το πέρασμα του χρόνου γίνονται χειρότεροι αμαρτωλοί. Μπορεί να πέρασαν δέκα χρόνια από τότε που αρχικά πίστεψαν στον Ιησού, αλλά μπορεί να έχουν γίνει χειρότεροι αμαρτωλοί. Μπορεί να είναι αμαρτωλοί ακόμα και μετά την πίστη στον Ιησού; Τραγουδούν τον ύμνο μόνο στα λόγια.
«♫ Το κλάμα δεν θα με σώσει, ♫ Αν και το πρόσωπό μου λούστηκε στα δάκρυα, ♪ Αυτός δεν θα μπορούσε να καθησυχάσει τους φόβους μου, ♪Δεν θα μπορούσε να πλύνει την αμαρτία των ετών! ♫ Το κλάμα δεν θα με σώσει! ♫ Θα με σώσει η πίστη στον Χριστό! ♬ Ας εμπιστευθώ στον Υιό Σου που κλαίει, ♬ Ας εμπιστευθώ στο έργο που έχει κάνει· ♬ Στα χέρια Του, Κύριε βοήθησέ με να τρέξω: ♬ Η πίστη στον Χριστό θα με σώσει. ♬»
Τραγουδούν, «Το κλάμα δεν θα με σώσει. Η πίστη στον Χριστό θα με σώσει». Αλλά, αυτό είναι μόνο στα λόγια. Προσεύχονται χύνοντας δάκρυα κάθε φορά που αμαρτάνουν. «Θεέ, παρακαλώ συγχώρεσέ με. Εάν με συγχωρέσεις αυτή τη φορά, θα είμαι καλός από τώρα και στο εξής». Όταν ένας χριστιανός αμαρτάνει, εξομολογείται, φωνάζει και ζητά την συγχώρεση, και έπειτα αισθάνεται καλύτερα. Αλλά κάποιος που το επαναλαμβάνει αυτό για χρόνια, γίνεται πιο αμαρτωλός στην καρδιά του από όταν πίστεψε αρχικά στον Ιησού πριν δέκα χρόνια. Αυτός ο άνθρωπος ρωτάει με παράπονο, «Γιατί πίστεψα στον Ιησού τόσο νωρίς; Έπρεπε να πιστέψω σε Αυτόν όταν θα ήμουν 80 ετών ή λίγο πριν από την τελευταία μου πνοή. Πίστεψα πάρα πολύ νωρίς». Αυτό συμβαίνει επειδή νόμιζε ότι θα ζήσει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, αλλά δεν έγινε έτσι.
Για κάθε αμαρτία του ανθρώπου, πρέπει να υπάρξει μια κρίση. Για αυτό ο Ιησούς βαφτίστηκε και κρίθηκε στον Σταυρό, χύνοντας το πολύτιμο αίμα Του, έτσι ώστε να μπορεί να μας σώσει από τις αμαρτίες μας. Αναστήθηκε από τους νεκρούς σε τρεις ημέρες. Ο Πατέρας Θεός ανέστησε τον Ιησού. Ένας άνθρωπος που πιστεύει στην πνευματική περιτομή μπορεί και πρέπει να ζήσει τη ζωή της διάδοσης του ευαγγελίου. Η πνευματική περιτομή είναι η απόδειξη ότι γίναμε παιδιά του Θεού και είναι η δικαιοσύνη του Θεού. Το βάπτισμα του Ιησού είναι η απόδειξη ότι οι αμαρτίες μας μεταβιβάστηκαν σε Αυτόν, και το πολύτιμο αίμα Του στον Σταυρό είναι η απόδειξη ότι έχει πληρώσει όλη την ποινή των αμαρτιών μας με τη λήψη της αντικαταστατικής τιμωρίας.
Πιστεύετε στον Ιησού αλλά παραμένετε αμαρτωλοί στην καρδιά σας; Αυτή είναι αιρετική πίστη. Στην Επιστολή προς Τίτον 3:10, λέει, «Αιρετικόν άνθρωπον μετά μίαν και δευτέραν νουθεσίαν παραιτού· εξεύρων ότι διεφθάρη ο τοιούτος, και αμαρτάνει, ων αυτοκατάκριτος». Όσοι έχουν αιρετική πίστη είναι αμαρτωλοί που καταδικάζουν οι ίδιοι τον εαυτό τους. Επιμένουν ότι είναι αμαρτωλοί ακόμα και αν τους απειλήσεις με θάνατο. Είναι πάρα πολύ πεισματάρηδες για να αλλάξουν την παρανόησή τους. Ο Θεός λέει σε αυτούς τους αμαρτωλούς, «Είσαι αιρετικός. Είσαι αμαρτωλός· δεν είσαι παιδί Μου και θα καταλήξεις στις αιώνιες φλόγες του άδη».
Όσοι πιστεύουν στον Ιησού αλλά δεν έχουν αποδεχθεί την δικαιοσύνη του Θεού ή την πνευματική περιτομή του βαπτίσματος και του αίματος του Ιησού, είναι αιρετικοί Χριστιανοί και μεγάλοι αμαρτωλοί, που δεν μπορούν παρά να ομολογήσουν την αμαρτωλότητά τους ενώπιον του Θεού. Οι αμαρτωλοί που δεν πιστεύουν στην δικαιοσύνη του Ιησού, δεν μπορούν να μπουν στην Βασιλεία Του.
Όσοι έχουν γίνει δίκαιοι πιστεύοντας στον Ιησού, έχουν τις αποδείξεις ότι έχουν την πνευματική περιτομή στις καρδιές τους. Και να οι αποδείξεις: Ο Ιησούς είναι Θεός που ήρθε με σαρκική μορφή ανθρώπου, βαφτίστηκε και έχυσε το αίμα Του στον Σταυρό. Ο Ιησούς ήρθε στη γη και βαφτίστηκε από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή για να αναλάβει τις αμαρτίες του κόσμου. Δέχτηκε την τιμωρία στον Σταυρό για να καταστήσει τέλεια την πίστη εκείνων που πιστεύουν στην πνευματική περιτομή. Αναστήθηκε από τους νεκρούς σε τρεις ημέρες και έγινε ο ζωντανός μας Σωτήρας. Αυτή είναι η πολύ ορθή σωτηρία της δικαιοσύνης του Θεού, που είναι όχι μόνο από το αίμα αλλά από το ύδωρ, το αίμα και το Άγιο Πνεύμα. Αυτά είναι οι σημαντικές αποδείξεις της πνευματικής περιτομής που μαρτυρεί την τέλεια σωτηρία Του σε εμάς.
Αγαπητοί μου Χριστιανοί, αποδεχτείτε στις καρδιές σας ότι η σωτηρία μας δεν πραγματοποιήθηκε μόνο από το αίμα του Ιησού αλλά από το ύδωρ, το αίμα και το Άγιο Πνεύμα. Ο Θεός έχει αφαιρέσει τις αμαρτίες του κόσμου και έχει εξαλείψει πλήρως την καταδίκη από μας. Όχι μόνο αφαίρεσε τις αμαρτίες μου αλλά και τις αμαρτίες του κόσμου, αρχίζοντας από τον Αδάμ ως τις αμαρτίες του τελευταίου ανθρώπου στη γη. Τις πήρε όλες με το βάπτισμα και το αίμα Του. Η λήψη της πνευματικής περιτομής θα σώσει καθέναν που πιστεύει στην δικαιοσύνη του Θεού, η οποία εκπληρώθηκε από τον Ιησού που ήρθε από το ύδωρ και το αίμα.
Όλες οι αμαρτίες του κόσμου έχουν αφαιρεθεί με το βάπτισμα του Ιησού από τον Ιωάννη. Τώρα εκείνοι που πιστεύουν στην πνευματική περιτομή δεν μπορεί να έχουν αμαρτία στις καρδιές τους. Ο Ιησούς αναστήθηκε από τους νεκρούς και με την δικαιοσύνη Του ανάστησε τις ψυχές μας που ήταν χαμένες στην αμαρτία. Ο Θεός μάς ψάχνει με το ευαγγέλιο του βαπτίσματος του Ιησού, του αίματός Του και του Πνεύματος, και τώρα μπορούμε να σωθούμε μέσω της πνευματικής περιτομής. Η πνευματική περιτομή ήταν το σχέδιο του Θεού ήδη πριν από τη Δημιουργία για όσους πιστεύουν στο πρόσωπο του Ιησού. Τώρα και εσείς, που πιστεύετε στην δικαιοσύνη του Θεού, έχετε λάβει επίσης την πνευματική περιτομή;