Κηρύγματα

Θέμα 9: Ρωμαίους (Σχόλια στο Βιβλίο των Ρωμαίων)

[Κεφάλαιο 3-1] Εισαγωγή στο Κεφάλαιο 3 της Επιστολής προς Ρωμαίους

Ο Παύλος είπε ότι η απιστία των ανθρώπων δεν ακύρωσε την πίστη του Θεού. Συνεχίζοντας από το κεφάλαιο 2, ο Απόστολος Παύλος επισήμανε σε αυτό το κεφάλαιο ότι οι Ιουδαίοι δεν είχαν κανένα πλεονέκτημα απέναντι στους Εθνικούς. Πριν μιλήσει για τον νόμο της δικαιοσύνης του Θεού, σε αυτό το κεφάλαιο ο Παύλος σύγκρινε τον νόμο με τον νόμο της δικαιοσύνης του Θεού, ο οποίος επιτρέπει στους αμαρτωλούς να λάβουν την δικαιοσύνη Του και τους οδηγεί στην αληθινή ζωή. Επίσης σε αυτό το κεφάλαιο υπογράμμισε ότι η σωτηρία από την αμαρτία δεν γίνεται μέσω των έργων μας αλλά μέσω της πίστης στην δικαιοσύνη του Θεού. 
Ο Απόστολος Παύλος είπε ότι, παρόλο που οι Ιουδαίοι και άλλοι άνθρωποι δεν πιστεύουν στην δικαιοσύνη του Θεού, η απιστία τους δεν ακυρώνει την δικαιοσύνη Του. Ο Θεός δεν μπορεί να λέει ψέματα και η πίστη στην δικαιοσύνη Του δεν θα εξαφανιστεί. Δεν πρόκειται να ακυρωθεί μόνο και μόνο επειδή οι Ιουδαίοι δεν πιστεύουν στην δικαιοσύνη Του. 
Η δικαιοσύνη του Θεού, για την οποία κήρυξε ο Παύλος, δεν μπορεί να ακυρωθεί απλά επειδή οι άνθρωποι απιστούν. Καθένας που πιστεύει στην σωτηρία που έδωσε ο Θεός στους αμαρτωλούς, λαβαίνει την δικαιοσύνη του Θεού και αυτή η δικαιοσύνη είναι τέλεια πέρα από κάθε ανθρώπινη ηθική ή σκέψη. 
Ο Παύλος κατέκρινε όσους δεν πίστεψαν στην δικαιοσύνη του Θεού, ότι διαψεύδουν τον Θεό. Ο Θεός είπε ότι έσωσε εντελώς τους ανθρώπους από τις αμαρτίες τους με την δικαιοσύνη Του, αλλά εκείνοι δεν πίστεψαν σε αυτό, επομένως Τον θεώρησαν ψεύτη. Εντούτοις, η δικαιοσύνη του Θεού δεν επηρεάζεται από την απιστία τους. 
 

Πώς αποκαλύπτεται η δικαιοσύνη του Θεού; 
 
Όσοι δεν πιστεύουν στην δικαιοσύνη του Θεού, θα κριθούν για τις αμαρτίες τους. Μπορούμε όλοι να επιβεβαιώσουμε την δικαιοσύνη του Θεού με την σωτηρία που δίνει. Όσοι πιστεύουν στην δικαιοσύνη Του, λαβαίνουν την συγχώρεση των αμαρτιών και την αιώνια ζωή. Επομένως, ο καθένας μπορεί να ευλογηθεί πιστεύοντας στην πιστότητα της δικαιοσύνης του Θεού. 
Η δικαιοσύνη του Θεού δεν είναι ψεύτικη αλλά αληθινή. Ο καθένας είναι ψεύτης στα μάτια του Θεού. Αλλά ο Θεός εργάζεται όπως υποσχέθηκε, και εκπληρώνει τις υποσχέσεις. Επομένως, η πιστότητα του Θεού νικά τα ανθρώπινα ψέματα. Οι άνθρωποι πρέπει να πιστέψουν στην δικαιοσύνη του Θεού. Ενώ οι άνθρωποι αλλάζουν συχνά τις θέσεις τους ανάλογα με τις περιστασιακές κρίσεις τους, ο Θεός δεν αλλάζει ό,τι είπε. Ο Θεός τηρεί πάντα αληθινό εκείνο που έχει πει στην ανθρωπότητα. 
Στην Επιστολή προς Ρωμαίους 3:5, λέει, «Εάν δε η αδικία ημών δεικνύη την δικαιοσύνην του Θεού, τι θέλομεν ειπεί;» Η αδικία της ανθρωπότητας αποκαλύπτει την δικαιοσύνη του Θεού. 
Η δικαιοσύνη του Θεού αποκαλύπτεται πάνω από τις αδυναμίες μας. Αυτό συμβαίνει επειδή, όπως είναι γραμμένο, ο ίδιος ο Ιησούς ενέργησε με δίκαιο τρόπο για να σώσει τους αμαρτωλούς από όλες τις αμαρτίες τους. Για αυτό η δικαιοσύνη του Θεού λάμπει ακόμα πιο λαμπρά, λόγω των αδυναμιών των ανθρώπων. Αυτή η αλήθεια μπορεί να βρεθεί στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, το οποίο είναι γεμάτο με την δικαιοσύνη του Θεού. Ο λόγος είναι επειδή όλοι οι άνθρωποι αμαρτάνουν ως την ημέρα που θα πεθάνουν και η αγάπη του Θεού είναι μεγαλύτερη από εκείνες τις αμαρτίες. Η αγάπη του Θεού σώζει από τις αμαρτίες τους όλους τους εύθραυστους αμαρτωλούς. 
Ο Κύριός μας υπερνίκησε όλες τις αμαρτίες του κόσμου και ολοκλήρωσε την σωτηρία Του με την συγχώρεση των αμαρτιών. Κανείς δεν μπορεί να ζήσει αναμάρτητη ζωή. Δεδομένου ότι οι άνθρωποι ήταν αποφασισμένο να πάνε στον άδη, ο Θεός τούς φροντίζει με την αγάπη Του, και αυτό είναι η δικαιοσύνη Του. 
Εμείς οι άνθρωποι ήμασταν ψεύτες από την ημέρα που γεννηθήκαμε, και απορρίψαμε την δικαιοσύνη του Θεού μη πιστεύοντας στους λόγους Του. Όλοι οι άνθρωποι όφειλαν να καταδικαστούν στα μάτια του Θεού, επειδή κανένα από τα έργα τους δεν ήταν αποδεκτό στα μάτια Του. Αλλά ο Θεός μάς έσωσε από τις αμαρτίες μας με την αγάπη Του, επειδή μας λυπήθηκε. Όλοι οι άνθρωποι όφειλαν να πάνε στον άδη επειδή διαφθάρηκαν από την πλάνη του Σατανά και όλοι τους αμάρτησαν. Εντούτοις, ο Θεός έστειλε τον μονογενή Υιό Του, για να σώσει τους ανθρώπους από τα χέρια του Διαβόλου και τη δύναμη του σκοταδιού. 
Ο Απόστολος Παύλος είπε ότι ένας άνθρωπος μπορεί να προσπαθεί καθημερινά να συμπεριφέρεται σεμνά, αλλά δεν μπορεί παρά να διαπράττει την αμαρτία σε όλη του τη ζωή. Εντούτοις, η κακία εκείνου του ανθρώπου θα αποκαλύψει περισσότερο την δικαιοσύνη και την αγάπη του Θεού. Στην πραγματικότητα, οι άνθρωποι δεν έχουν καμία δικαιοσύνη και για αυτό χρειάζονται έναν αγγελιαφόρο, όπως ήταν ο Απόστολος Παύλος. Εκείνος γνώρισε και έλαβε την δικαιοσύνη του Θεού, και έτσι είχε την εγκατοίκηση του Αγίου Πνεύματος. Για αυτό μπορούσε να κηρύξει την δικαιοσύνη Του. 
 

Το ευαγγέλιο που κήρυξε ο Παύλος στηριζόταν στη δικαιοσύνη του Θεού 
 
Το ευαγγέλιο που κήρυξε ο Παύλος στηριζόταν στην δικαιοσύνη του Θεού. Ο Παύλος έπρεπε να κηρύξει το ευαγγέλιο, επειδή ο Θεός αγάπησε τους αμαρτωλούς και τους έσωσε από τις αμαρτίες τους. Η αγάπη της απελευθέρωσης του Θεού υπάρχει στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Επομένως, η συγχώρεση των αμαρτιών εξαρτάται από την πίστη μας στην δικαιοσύνη του Θεού. Εντούτοις, το πρόβλημα είναι ότι οι άνθρωποι γενικά νομίζουν ότι για να σωθούν πρέπει να ζήσουν πρώτα ενάρετα στα μάτια του Θεού. Στηριγμένοι στα βασικά τους ένστικτα, οι άνθρωποι δεν μπορεί να είναι καλοί. Το να είσαι καλός εξωτερικά, γίνεται εμπόδιο στην αποδοχή της δικαιοσύνης του Θεού. Οι άνθρωποι πρέπει να ελευθερωθούν από τις μόνιμες σκέψεις τους, ότι δηλαδή πρέπει να ζήσουν ενάρετα, ώστε να δεχτούν το ευαγγέλιο της πνευματικής περιτομής που έδωσε ο Θεός. 
Κανένας άνθρωπος στη γη δεν μπορεί να είναι αληθινά καλός. Τότε, πώς μπορούν να σωθούν οι αμαρτωλοί από όλες τις αμαρτίες τους; Πρέπει να απορρίψουν τη σκέψη ότι για να σωθούν πρέπει να ζήσουν καλή ζωή. Πολλοί άνθρωποι αρνούνται να εγκαταλείψουν τις σκέψεις και τα πρότυπά τους. Επομένως, δεν μπορούν να σωθούν εντελώς από τις αμαρτίες τους. Η δικαιοσύνη του Θεού, που αποκαλύπτεται στο ευαγγέλιο της πνευματικής περιτομής, μας ενημέρωσε για το πώς η αδικία μας εξυπηρέτησε μόνο για να δείξει την αγάπη του Θεού και πόσο μεγάλη ήταν η δικαιοσύνη Του. Για αυτό τον λόγο, εκείνοι που πιστεύουν στην δικαιοσύνη του Θεού είναι υπερήφανοι για τη δική Του δικαιοσύνη και όχι για τη δική τους. Ο δίκαιος καυχιέται μόνο για την δικαιοσύνη του Θεού και την υψώνει στο μέγιστο σημείο επειδή προέρχεται από τον Θεό. 
Ο Απόστολος Παύλος διδάσκει τον ρόλο του νόμου στους νομικιστές, που πιστεύουν ότι θα πάνε στον Ουρανό εάν κάνουν καλές πράξεις, όμως, εάν δεν ζουν ενάρετες ζωές αφότου πιστέψουν στον Ιησού, δεν μπορούν ποτέ να φθάσουν στην δικαιοσύνη του Θεού. Ο νόμος είναι όπως ένας καθρέφτης που φανερώνει τις ανθρώπινες αμαρτίες. Ο Παύλος διδάσκει ότι οι άνθρωποι έχουν νομικίστικη πίστη και ότι η πίστη τους είναι λανθασμένη. Αυτή είναι η διδασκαλία του Παύλου και η καθοδήγησή του στην δικαιοσύνη του Θεού. 
Ο Παύλος απευθύνεται σε όσους ακολουθούν τους ψευδοδιδάσκαλους, που δεν θεωρούν ότι, αφότου πιστέψουν στον Ιησού, μπορούν να είναι δίκαιοι και χωρίς αμαρτία. Διδάσκει τους ασεβείς να πιστέψουν στην δικαιοσύνη του Θεού για να ελευθερωθούν από αυτή την καταδίκη. Ο Παύλος λέει ότι όσοι δεν πιστεύουν στην σωτηρία του Ιησού, του ύδατος και του αίματος, είναι κάτω από αυτή την κρίση και, δεδομένου ότι δεν πιστεύουν στον Θεό, είναι πρέπον να κριθούν. Λέει ότι οι αμαρτωλοί πρέπει να στραφούν στην δικαιοσύνη του Θεού, και να λάβουν την δικαιοσύνη Του για να ελευθερωθούν από τη φοβερή κρίση. 
Μπορούμε, λοιπόν, να αμαρτάνουμε περισσότερο, επειδή πιστεύουμε στην δικαιοσύνη του Θεού; 
Ο στίχος 7 λέει, «Διότι αν η αλήθεια του Θεού επερίσσευσε προς δόξαν αυτού διά του εμού ψεύσματος, διά τι πλέον εγώ κρίνομαι ως αμαρτωλός;» Αν λοιπόν έχουμε χαρακτηριστεί χωρίς αμαρτία, μπορούμε να αμαρτάνουμε ελεύθερα; Ο Παύλος εξηγεί αυτό το σημείο. Δεδομένου ότι ο Θεός σάς έσωσε με την δικαιοσύνη Του, τότε επιτρέπεται να λέτε ψέματα πιο ελεύθερα; Εάν έτσι πιστεύετε, τότε πρέπει να ξέρετε ότι δε γνωρίζετε την δικαιοσύνη του Θεού και ότι συκοφαντείτε την δικαιοσύνη Του. 
Ακόμα και σήμερα, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που συκοφαντούν την δικαιοσύνη του Θεού στις καρδιές τους. Αυτό δεν είναι πολύ διαφορετικό από τα παλιά χρόνια. Ο Παύλος το έγραψε αυτό στις Άγιες Γραφές πριν από σχεδόν 2.000 χρόνια, επειδή και τότε υπήρχαν άνθρωποι μπλεγμένοι από τις δικές τους σκέψεις. 
Ακόμα σήμερα, οι περισσότεροι Χριστιανοί που δεν είναι αναγεννημένοι, δεν καταλαβαίνουν πως αν κάποιος γίνει χωρίς αμαρτία, εξακολουθεί να μπορεί να διαπράξει αμαρτίες θεληματικά. Όσοι δεν είναι αναγεννημένοι δυσφημούν τον δίκαιο που είναι αναγεννημένος εξ ύδατος και Πνεύματος και σύμφωνα με τις σκέψεις της σάρκας τους μιλούν άσχημα για τους αναγεννημένους άγιους. Οι κατ’ όνομα Χριστιανοί έχουν δυσφημίσει τους αναγεννημένους Χριστιανούς με τις άπιστες σκέψεις τους. Η αληθινή πίστη δεν μπορεί να γίνει κατανοητή από την ανθρώπινη σάρκα. Η αμαρτία είναι κάτι που πράττετε σε όλη σας τη ζωή. Και οι δίκαιοι και οι άδικοι αμαρτάνουν αναπόφευκτα. Εντούτοις, εκείνοι που απορρίπτουν την δικαιοσύνη του Θεού είναι με αμαρτία, ενώ εκείνοι που πιστεύουν σε αυτήν είναι χωρίς αμαρτία. 
Ο Παύλος είπε στους ασεβείς, «Επειδή άν τινες δεν επίστευσαν, τι εκ τούτου; μήπως η απιστία αυτών θέλει καταργήσει την πίστιν του Θεού; Μη γένοιτο» (Ρωμ. 3:3-4). Απλά και μόνο επειδή η ανθρωπότητα δεν πιστεύει στην δικαιοσύνη του Θεού, η απιστία τους δεν μπορεί να ματαιώσει την δικαιοσύνη Του. Εάν κάποιος πιστεύει στην δικαιοσύνη του Θεού, σώζεται. Εντούτοις, εάν ο άνθρωπος δεν πιστεύει, δεν μπορεί να λάβει την δικαιοσύνη Του. Αυτό είναι. Η δικαιοσύνη του Θεού θα σταθεί ακλόνητη για πάντα. Όσοι πηγαίνουν στον άδη, δεν πιστεύουν στο βάπτισμα και το αίμα του Ιησού, και ποτέ δεν θα μπορούν να καθαρίσουν τις αμαρτίες τους. Η δικαιοσύνη του Θεού, που οδηγεί τους πιστούς να αναγεννηθούν, δεν θα ακυρωθεί απλά και μόνο επειδή κάποιοι άνθρωποι δεν πιστεύουν σε αυτήν.
 

Η απόκτηση της δικαιοσύνης του Θεού είναι ανεξάρτητη από την ανθρώπινη προσπάθεια 
 
Η απόκτηση της δικαιοσύνης του Κυρίου μας, δεν έχει καμία σχέση με τις ανθρώπινες προσπάθειές μας. Απλά σχετίζεται με την πίστη μας στην αλήθεια, ότι η δικαιοσύνη του Θεού είναι η άφεση των αμαρτιών μας. Ένας άνθρωπος που πιστεύει στην αλήθεια εξ ύδατος και Πνεύματος, λαβαίνει την δικαιοσύνη του Θεού με πίστη, αλλά ένας που δεν πιστεύει στην δικαιοσύνη του Θεού λαβαίνει κρίση σύμφωνα με την αλήθεια των λόγων του Θεού. 
Για αυτό, ο Θεός έστειλε τον Ιησού σε αυτό τον κόσμο, και Τον έκανε να γίνει λίθος προσκόμματος και πέτρα σκανδάλου σε όσους είναι απειθείς στην δικαιοσύνη του Θεού. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που ζητούν μόνοι τους τον άδη, επειδή δεν θέλουν να πιστέψουν στην δικαιοσύνη του Θεού, παρόλο που ο Ιησούς, ως λίθος προσκόμματος και πέτρα σκανδάλου, τους έδωσε την δικαιοσύνη του Θεού με το να γίνει ο Σωτήρας τους. Ο τρόπος για να γίνει δίκαιος και να λάβει αιώνια ζωή, δόθηκε ακόμα και στον χειρότερο άνθρωπο. Ακόμα και κάποιος που κάνει πολλές καλές πράξεις, δεν μπορεί να ελευθερωθεί από την καταστροφή εάν δεν πιστεύει στην δικαιοσύνη του Θεού, η οποία τον ικανώνει να λάβει την άφεση των αμαρτιών και να αναγεννηθεί. 
Επειδή ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος, καθένας που έχει αμαρτία θα περάσει από την κρίση. Ο Ιησούς γίνεται λίθος προσκόμματος και πέτρα σκανδάλου σε όσους προσπαθούν να συστήσουν τη δική τους δικαιοσύνη και να μπουν στον Ουρανό χωρίς να πιστεύουν στην δικαιοσύνη του Θεού. Για αυτό τον λόγο οι άνθρωποι, αν και πιστεύουν με κάποιο τρόπο στον Ιησού, γίνονται ερείπια επειδή δεν πιστεύουν στην δικαιοσύνη Του. 
Μερικοί άνθρωποι λένε ότι είναι αμαρτωλοί που έχουν σωθεί από τις αμαρτίες τους, αλλά δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα που λέγεται ‘σωσμένος αμαρτωλός’. Πώς μπορεί κάποιος να γίνει ξανά αμαρτωλός, αφότου σωθεί από την αμαρτία; Εάν έχει σωθεί από την αμαρτία, είναι χωρίς αμαρτία, και είναι με αμαρτία εάν δεν έχει λάβει ακόμα την σωτηρία από την αμαρτία. Δεν θα υπάρξει ούτε ένας με αμαρτία στην Βασιλεία των Ουρανών. Ο Θεός λέει, «Διά τούτο δεν θέλουσιν εγερθή οι ασεβείς εν κρίσει, ουδέ οι αμαρτωλοί εν τη συνάξει των δικαίων» (Ψαλμ. 1:5). 
Οι άνθρωποι θέτουν στον εαυτό τους τη μεγάλη ερώτηση, πώς μπορούν να γίνουν δίκαιοι ενώ διαπράττουν καθημερινά αμαρτίες. Εντούτοις, δεν υπάρχει ανάγκη να ανησυχούν για αυτό. Γίνεσαι δίκαιος πιστεύοντας στην δικαιοσύνη του Θεού, και αυτό είναι δυνατό μόνο επειδή ο Κύριος πήρε ήδη επάνω Του όλες τις αμαρτίες του κόσμου, ακόμα και τις μελλοντικές αμαρτίες τους, όταν βαπτίστηκε στον Ποταμό Ιορδάνη και πέθανε στον Σταυρό, εκπληρώνοντας με αυτό τον τρόπο όλη την δικαιοσύνη του Θεού. Οι αμαρτωλοί μπορούν να γίνουν δίκαιοι απλά πιστεύοντας στην δικαιοσύνη του Θεού. Είστε ακόμα χρεώστες, παρόλο που όλα τα χρέη σας έχουν εξοφληθεί; 
Ο Κύριός μας εξάλειψε όλες τις αμαρτίες μας με την δικαιοσύνη Του. Ο Κύριος έσωσε όσους έχουν πλήρη πίστη στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, έτσι δεν υπάρχει καμία καταδίκη για αυτούς, ανεξάρτητα από το πόσο αδύναμοι μπορεί να είναι. Όλοι μπορούμε να γίνουμε δίκαιοι πιστεύοντας στην δικαιοσύνη του Θεού. 
 

Οι ανθρώπινες σκέψεις μάς οδηγούν στο θάνατο 
 
Οι ανθρώπινες σκέψεις μάς οδηγούν στο θάνατο και προέρχονται από το σαρκικό μυαλό. Οι πνευματικές σκέψεις προέρχονται από την πίστη στην δικαιοσύνη του Θεού. Ο Διάβολος είναι δυνατό να εξουσιάσει τις ανθρώπινες σκέψεις. Οι άνθρωποι δεν έχουν καμία άλλη επιλογή παρά να αμαρτάνουν με την σάρκα τους. Εντούτοις, κάποιος που πιστεύει στην δικαιοσύνη του Θεού, γίνεται δίκαιος πιστεύοντας στο βάπτισμα και το αίμα του Ιησού. Κανείς δεν μπορεί να γίνει δίκαιος αποφεύγοντας να κάνει την αμαρτία. Κανείς δεν μπορεί να γίνει εντελώς χωρίς αμαρτία και να φτάσει σε κατάσταση αγιότητας μέσω μιας φυσικής διαδικασίας μετασχηματισμού. Είναι ανόητο για κάποιον Χριστιανό να νομίζει ότι μπορεί να μπει στον Ουρανό με το να γίνει άγιος που δεν διαπράττει ποτέ αμαρτία στα μάτια του Θεού. 
Μπορούμε να σωθούμε με μιας από τις αμαρτίες μας, πιστεύοντας στην δικαιοσύνη του Θεού. Επιπλέον, κάθε αμαρτωλός μπορεί να σωθεί εντελώς από την αμαρτία του, εάν πιστεύει στην χάρη του ευαγγελίου του ύδατος και του Πνεύματος, που οδηγεί τους πιστούς να αναγεννηθούν. Μπορεί να φαίνεται αδύνατο από ανθρώπινη άποψη, να γίνει κάποιος χωρίς αμαρτία. Εντούτοις, αυτό είναι δυνατό πιστεύοντας στον λόγο του Θεού. Κανείς δεν μπορεί να ζήσει χωρίς αμαρτία μέσω του ανθρώπινου σώματος, αλλά η καρδιά γίνεται αναμάρτητη εάν πιστεύει αληθινά στην δικαιοσύνη του Θεού. Τα ανθρώπινα σώματα χρειάζονται να ικανοποιήσουν τις επιθυμίες τους και είναι αδύνατο σε αυτά να σταματήσουν να αμαρτάνουν, δεδομένου ότι ποθούν συνεχώς την ευχαρίστηση. Ο Θεός λέει την αλήθεια, ότι ο άνθρωπος μπορεί να γίνει δίκαιος μόνο πιστεύοντας στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος που μας έχει δώσει ο Κύριος. Δεν μπορούμε να μπούμε στην Βασιλεία των Ουρανών επειδή κάνουμε καλές πράξεις με την σάρκα μας. Μπορούμε να μπούμε στον Ουρανό μόνο πιστεύοντας στην δικαιοσύνη του Θεού. 
 

Υπάρχει διαφορά μεταξύ του πνευματικού νου και του σαρκικού νου 
 
Επειδή νομίζει ότι θα αμαρτήσει ξανά την άλλη μέρα, παρόλο που κάποιος μετανοεί για τις κακές του πράξεις, ο σαρκικός νους δεν μπορεί να καταλάβει την αλήθεια, ότι μπορεί να γίνει χωρίς αμαρτία μόνο με την πίστη, και ότι μπορεί να γίνει δίκαιος, αναγεννημένος Χριστιανός. 
Εντούτοις, παρόλο που είναι αδύνατο κάποιος να γίνει δίκαιος μέσω των ανθρώπινων έργων, είναι απόλυτα δυνατό από την δικαιοσύνη του Θεού. Αυτό συμβαίνει επειδή μπορεί να δεχτεί την δικαιοσύνη Του, πιστεύοντας στο βάπτισμα του Ιησού και το αίμα Του. Η δικαιοσύνη του Θεού είναι ικανή να εξαλείψει τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων. Μας επιτρέπει να γίνουμε δίκαιοι και να αποκαλούμε Πατέρα μας τον Θεό. Επομένως, πρέπει να ξέρετε ότι η αληθινή πίστη αρχίζει πιστεύοντας στην δικαιοσύνη του Θεού. Η αληθινή πίστη δεν αρχίζει με τον σαρκικό νου, αλλά με την πίστη στους λόγους της αλήθειας. 
Πολλοί άνθρωποι που δεν είναι αναγεννημένοι, είναι ανίκανοι να ελευθερωθούν από τις σκέψεις τους, επειδή είναι πάντα κλειδωμένοι σε αυτές. Αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν ποτέ να πουν ότι έχουν γίνει δίκαιοι, επειδή σκέφτονται μόνο με τον σαρκικό νου, παρόλο που λένε ότι πιστεύουν στον Ιησού. Κάποιος μπορεί να πει ότι είναι χωρίς αμαρτία ενώπιον του Ιησού, μόνο όταν πιστεύει στους λόγους της πνευματικής περιτομής η οποία περιέχει την δικαιοσύνη του Θεού. 
Επομένως, εάν κάποιος θέλει να λάβει την δικαιοσύνη του Θεού, πρέπει να ακούσει τους λόγους της αλήθειας από τους αληθινά αναγεννημένους ανθρώπους και να τους πιστέψει με την καρδιά του. Το Άγιο Πνεύμα κατοικεί σε κάθε άγιο που πιστεύει στην δικαιοσύνη του Θεού. Ελπίζω αδελφοί ότι κρατάτε αυτή την αλήθεια στον νου σας. Εάν επιθυμείτε αληθινά να λάβετε την ευλογία να αναγεννηθείτε, ο Θεός θα σας επιτρέψει να συναντήσετε κάποιον αναγεννημένο που πιστεύει στην δικαιοσύνη Του. 
 

Λέτε ότι δεν υπάρχει κανένας δίκαιος; 
 
Οι στίχοι 9 και 10 λένε, «Τι λοιπόν; υπερέχομεν των εθνικών; Ουχί βεβαίως˙ διότι προεξηλέγξαμεν Ιουδαίους τε και Έλληνας ότι είναι πάντες υπό αμαρτίαν. Καθώς είναι γεγραμμένον, ‘ότι δεν υπάρχει δίκαιος ουδέ εις’». Είναι γραμμένο ότι δεν υπάρχει κανένας δίκαιος, ούτε ένας. 
Τι σημαίνει αυτό; Αυτά τα λόγια μιλούν για την κατάστασή μας πριν ή μετά την αναγέννησή μας; Πριν αναγεννηθούμε ήμασταν όλοι αμαρτωλοί. Η φράση «δεν υπάρχει δίκαιος ουδέ εις», αναφέρεται στην κατάσταση πριν εκπληρώσει ο Ιησούς το έργο της εξάλειψης όλων των αμαρτιών του κόσμου. Κανείς δεν μπορεί να γίνει δίκαιος χωρίς πίστη στον Ιησού. 
Για αυτό, η φράση ‘βαθμιαίος αγιασμός’ κατασκευάστηκε από ανθρώπους που υπηρέτησαν αιρετικές θρησκείες ή είδωλα. «Δεν υπάρχει κανένας δίκαιος, ούτε ένας». Νομίζετε ότι ένας αμαρτωλός μπορεί ενδεχομένως να γίνει δίκαιος μέσω της μελέτης και της εξάσκησης; Κανείς δεν μπορεί να γίνει από μόνος του δίκαιος. 
«Δεν υπάρχει κανένας δίκαιος, ούτε ένας». Δεν υπάρχει κανένας που θα γίνει δίκαιος ή έχει γίνει δίκαιος μέσω της ανυπόληπτης ζωής του. Δεν υπάρχει ούτε ένας που έχει γίνει χωρίς αμαρτία μέσω των προσπαθειών του. Αυτό είναι δυνατό μόνο μέσω της πίστης στην πνευματική περιτομή που περιέχει την δικαιοσύνη του Θεού. 
Ο στίχος 11 επίσης λέει, «Δεν υπάρχει τις έχων σύνεσιν˙ δεν υπάρχει τις εκζητών τον Θεόν». Δεν υπάρχει κανένας που καταλαβαίνει τις κακίες του. Με άλλα λόγια, δεν υπάρχει κανένας που καταλαβαίνει ότι πρόκειται να σταλεί στον άδη. Ο αμαρτωλός δεν είναι ικανός να καταλάβει ούτε καν ότι είναι αμαρτωλός. Ο αμαρτωλός ζει χωρίς να καταλαβαίνει ότι θα πάει στον άδη εξαιτίας των αμαρτιών του. Μόνο εκείνος που κατάλαβε ότι αξίζει να πάει στον άδη εξαιτίας της αμαρτίας προσπαθεί να λάβει σωτηρία από την αμαρτία. Εντούτοις, δεν υπάρχει ούτε ένας που καταλαβαίνει την αμαρτωλή φύση του στα μάτια του Θεού ή ότι προορίζεται να πάει στον άδη. 
Στα μάτια του Θεού είμαστε όντα αξιόλογα ή ανάξια; Το σύνολο της ανθρωπότητας είναι άχρηστο πριν αναγεννηθεί. Ακόμα και αν όλοι έχουμε γίνει δίκαιοι χάρη σε Αυτόν, δεν ήμασταν προηγούμενα άνθρωποι που πολέμησαν τον Θεό, αρνήθηκαν να πιστέψουν στην αλήθεια και μάλιστα Τον κατηγόρησαν; 
Πώς λοιπόν μπορεί ένας αμαρτωλός να δοξάσει τον Θεό; Πώς θα μπορέσει ένας αμαρτωλός, που δεν έχει τακτοποιήσει ακόμα τα προβλήματα της αμαρτίας του, να δοξάσει τον Θεό; Το να δοξάσεις τον Θεό ενώ ακόμα είσαι αμαρτωλός, δεν μπορεί να είναι αληθινή λατρεία. Πώς μπορεί ένας αμαρτωλός να δοξάσει ενδεχομένως τον Θεό; Ένας αμαρτωλός δεν μπορεί ποτέ να δώσει δόξα στον Θεό, αλλά ούτε και ο Θεός αποδέχεται τίποτε από έναν τέτοιο άνθρωπο. 
Σήμερα, οι ομάδες δοξολογίας έχουν διαδοθεί σε όλο τον κόσμο. Εντούτοις, μόνο εκείνοι που πιστεύουν στην δικαιοσύνη του Θεού μπορούν να δοξάσουν τον Θεό. Νομίζετε ότι ο Θεός θα ευχαριστηθεί από τον έπαινο ενός αμαρτωλού; Ο έπαινος ενός αμαρτωλού είναι όπως η θυσία του Κάιν. Γιατί να δεχθεί ο Θεός τούς χωρίς νόημα επαίνους και τις αμαρτωλές καρδιές των αμαρτωλών; 
Ο στίχος 12 λέει, «Πάντες εξέκλιναν, ομού εξηχρειώθησαν˙ δεν υπάρχει ο πράττων αγαθόν˙ δεν υπάρχει ουδέ εις». Οι αμαρτωλοί που έχουν «εκκλίνει», δεν ξέρουν το μεγάλο έργο που έχει κάνει για αυτούς ο Θεός, και δεν πιστεύουν σε Αυτόν ή στον λόγο της αλήθειας. Επιπλέον, οι αμαρτωλοί όχι μόνο αρνούνται να δώσουν βάση στον λόγο του Θεού ή να πιστέψουν σε αυτόν, αλλά σκέφτονται πάντα τις σαρκικές προκαταλήψεις που βασίζονται στις σκέψεις τους. Για αυτό, δεν μπορούν ποτέ να ξεχωρίσουν τι είναι σωστό και τι λάθος στα μάτια του Θεού. 
Η σωστή κρίση είναι δυνατή μόνο με βάση τους λόγους της αλήθειας που περιέχουν την δικαιοσύνη του Θεού. Οι καλές αποφάσεις και οι σωστές κρίσεις μπορούν να γίνουν μόνο μέσα στο πλαίσιο της δικαιοσύνης του Θεού. Πρέπει να ξέρετε ότι όλες οι νόμιμες κρίσεις δεν στηρίζονται στους ανθρώπους, αλλά μέσα στο πλαίσιο της δικαιοσύνης του Θεού. Όλες οι ανθρώπινες σκέψεις έχουν ξεστρατίσει και απορρίψει την δικαιοσύνη του Θεού. Οι άνθρωποι λένε, «Σκέφτομαι με αυτό τον τρόπο και πιστεύω σύμφωνα με τις σκέψεις μου, χωρίς να με ενδιαφέρει τι λέει η Βίβλος». Ελπίζω όμως ότι εσείς αναγνωρίζετε πως εκείνος που δεν απορρίπτει τις δικές του σκέψεις, απορρίπτει με εγωκεντρικό πείσμα την δικαιοσύνη του Θεού. Επομένως, το να σκέφτεται κάποιος με αυτό τον τρόπο δεν του επιτρέπει να επιστρέψει στην δικαιοσύνη του Θεού. 
 

Ο σαρκικός νους οδηγεί το πνεύμα του ανθρώπου στο θάνατο 
 
Εκείνος που δεν είναι αναγεννημένος είναι ο ίδιος δικαστής του εαυτού του. Αυτοί οι άνθρωποι δεν φροντίζουν πραγματικά για αυτό που είναι γραμμένο στον λόγο του Θεού αλλά, αντί αυτού, όταν κάτι είναι διαφορετικό από τις σκέψεις τους, λένε ότι είναι λανθασμένο και συμφωνούν μόνο με το μέρος των λόγων που συμπίπτουν με τις σκέψεις τους. Η Βίβλος λέει ότι οι άνθρωποι στράφηκαν στις δικές τους σκέψεις και στην εγωκεντρικότητά τους. Εάν κάποιος ελπίζει να ελευθερωθεί από τις αμαρτίες του με τον πιο κατάλληλο τρόπο, χρειάζεται την δικαιοσύνη και την δίκαιη κρίση του Θεού. Αλλά τι είναι η δίκαιη κρίση του Θεού; 
Η δίκαιη κρίση του Θεού είναι η δικαιοσύνη του Θεού και πρέπει να ξέρετε ότι το κριτήριο για την δίκαιη κρίση του Θεού είναι ο λόγος του Θεού. «Εν αρχή ήτο ο Λόγος, και ο Λόγος ήτο παρά τω Θεώ, και Θεός ήτο ο Λόγος» (Ιωάν. 1:1). Ποιος είναι αυτό το Πρόσωπο που ονομάζεται «Λόγος»; Ποιος είναι το Πρόσωπο που ήταν με τον Πατέρα Θεό και το Άγιο Πνεύμα; Είναι ο Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός. Ο Ιησούς Χριστός έγινε ο Σωτήρας μας και ο Βασιλιάς των βασιλιάδων. Ο Ιησούς είναι Θεός. 
Στο Κατά Ιωάννην λέει ότι ο Λόγος υπήρχε στην αρχή και ο Λόγος ήταν με τον Θεό. Ναι, ο Κύριος Ιησούς είναι ο Σωτήρας μας. Ο Λόγος είναι Θεός και Αυτός είναι η εκφρασμένη εικόνα του Προσώπου Του (Εβρ. 1:3). Ο Σωτήρας είναι Θεός. Επομένως, επειδή ο Λόγος είναι ο Ίδιος Θεός, τα λόγια της δικαιοσύνης Του είναι διαφορετικά από τις σκέψεις των ανθρώπων. Πρέπει να αναγνωρίσετε ότι οι αμαρτωλοί δεν μπορούν να καταλάβουν την δικαιοσύνη του Θεού μέσω της δικής τους αντίληψης, καθώς είναι ανίδεοι σχετικά με την δικαιοσύνη Του. Όποιος πιστεύει σταθερά στην δικαιοσύνη του Θεού, είναι άξιος άνθρωπος που θα αξιοποιηθεί από τον Θεό. Όποιος πιστεύει σταθερά στον λόγο του Θεού, είναι άνθρωπος πιστός και άξιος στα μάτια του Θεού. Τέτοιοι άνθρωποι είναι επίσης μακάριοι. 
Όλοι οι άνθρωποι πολεμούν τον Θεό με τις σκέψεις και τις αμαρτίες τους. Πρέπει να ξέρετε ότι η προσποίηση κάποιου ότι είναι άγιος και καλός, ή η προσποίηση ότι είναι ευγενής και ελεήμων στους άλλους, είναι όλες πράξεις υποκριτικές, που προέρχονται από τις ανθρώπινες σκέψεις και προσπαθούν να εξαπατήσουν τον Θεό. Η προσποίηση ότι είσαι καλός είναι ενάντια στον Θεό. Κανένας δεν είναι καλός εκτός από Αυτόν. Εάν ένας Χριστιανός δεν αποδέχεται την αγάπη του Θεού, αρνούμενος το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, ακόμη και αν λέει ότι πιστεύει στον Θεό, αυτό σημαίνει ότι αντιστέκεται στον Θεό και είναι ανυπάκουος στην αλήθεια. 
Νομίζετε ότι μόνο εκείνοι που διαπράττουν μεγάλες αμαρτίες σε αυτό τον κόσμο θα λάβουν την καταδίκη του Θεού; Όλοι όσοι δεν πιστεύουν στην δικαιοσύνη του Θεού δεν θα απαλλαγούν από την φοβερή οργή του Θεού. 
Εκείνος που δεν πιστεύει στον Ιησού, στην πραγματικότητα είναι γεμάτος με την επιτακτική αντίληψη ότι πρέπει να ζήσει μια καλή ζωή. Ποιος δίδαξε τέτοιες ιδέες; Το έκανε ο Σατανάς. Εντούτοις, οι άνθρωποι δεν είναι ικανοί να ζήσουν καλή ζωή από τη γέννησή τους. Για αυτό, ο λόγος του Θεού μάς λέει ότι πρέπει να λάβουμε την άφεση των αμαρτιών. Σημαίνει αυτό ότι πρέπει να κάνουμε κακά πράγματα για να περισσέψει η χάρη; Βεβαίως όχι. Δεδομένου ότι οι άνθρωποι μολύνθηκαν με την αμαρτία, αρχίζοντας από τη μέρα της γέννησής τους, προορίζονται να πάνε στον άδη εξαιτίας της μόλυνσης της αμαρτίας. Για αυτό ο Θεός τούς είπε να λάβουν την άφεση των αμαρτιών που είχε ήδη προετοιμάσει για αυτούς ο Ιησούς. Εκείνος είναι ο Θεός της σωτηρίας και συμβουλεύει όλους να λάβουμε την σωτηρία με την αποδοχή στις καρδιές μας του λόγου της δικαιοσύνης Του, που είναι η αλήθεια. 
 

Τι είναι ο άνθρωπος από την φύση; 
 
Οι στίχοι 13-18 λένε, «‘Τάφος ανεωγμένος είναι ο λάρυγξ αυτών˙ με τας γλώσσας αυτών ελάλουν δόλια˙ φαρμάκιον ασπίδων είναι υπό τα χείλη αυτών’. Των οποίων ‘το στόμα γέμει κατάρας και πικρίας’. ‘Οι πόδες αυτών είναι ταχείς εις το να χύσωσιν αίμα’. ‘Ερήμωσις και ταλαιπωρία είναι εν ταις οδοίς αυτών˙ και οδόν ειρήνης δεν εγνώρισαν’. ‘Δεν είναι φόβος Θεού έμπροσθεν των οφθαλμών αυτών’».
«Με τας γλώσσας αυτών ελάλουν δόλια». Πόσο καλά εξαπατούν όλοι εκείνοι οι άνθρωποι! Στο Κατά Ιωάννην, γράφει, «Όταν λαλή το ψεύδος, εκ των ιδίων λαλεί» (Ιωάν. 8:44). «Σας λέω την αλήθεια! Αυτή είναι η αλήθεια! Με καταλαβαίνετε;» Όλα τα λόγια, που κάποιος που δεν είναι αναγεννημένος βεβαιώνει έντονα ως αληθινά, είναι ψεύτικα. 
Ένας άνθρωπος που δεν είναι ακόμα αναγεννημένος, δεν μπορεί παρά να λέει ψέματα όποτε μιλά στους ανθρώπους. Επιμένει ότι όλα όσα έχει πει είναι αληθινά, αλλά αυτό είναι η παράδοξη ένδειξη που αποδεικνύει ότι κάθε φορά λέει ψέματα και εξαπατά τους ανθρώπους λέγοντας ότι αυτή είναι η αλήθεια. Όλα τα πράγματα που λέει κάποιος που δεν είναι ακόμα αναγεννημένος είναι ψεύτικα, επειδή δεν πιστεύει στην δικαιοσύνη του Θεού. 
Ένας απατεώνας ποτέ δεν κάνει το έργο του αφού πρώτα πει στους ανθρώπους πως ό,τι κάνει είναι ψεύτικο. Μιλά σαν να ήταν γνήσιο. Μιλά στους ανθρώπους ρεαλιστικά και ειλικρινά, για να τους κάνει να τον εμπιστευθούν. «Σας λέω όλη την αλήθεια και μόνο την αλήθεια. Εάν επενδύσετε μερικά χρήματα σε αυτό, σε αντάλλαγμα θα κερδίσετε τόνους χρημάτων. Επενδύστε μόνο ένα εκατομμύριο δολάρια και σε ένα χρόνο θα πάρετε περίπου δύο εκατομμύρια δολάρια περισσότερα από όσα έχετε επενδύσει. Στα επόμενα δύο χρόνια θα κερδίσετε τόσα πολλά χρήματα. Αυτή είναι η πιο σύγχρονη επιχείρηση και είναι απόλυτα ασφαλής. Ελάτε λοιπόν, πρέπει να βιαστείτε και να αποφασίσετε, επειδή περιμένουν πολλοί άλλοι». Τέτοια λέει ένας απατεώνας στους ανθρώπους. Πρέπει να έχετε στον νου σας ότι κάποιος που δεν έχει λάβει την συγχώρεση των αμαρτιών εξαπατά με τη γλώσσα του. 
Η Βίβλος λέει πως όταν μιλάει ο Σατανάς, λέει ψέματα που τα βγάζει από τον εαυτό του. Όλα όσα λέει κάποιος που δεν είναι αναγεννημένος από την αμαρτία, είναι ψέμα. Δεν είναι διόλου περίεργο που ένας ποιμένας που δεν είναι αναγεννημένος, εξαπατά τα μέλη της εκκλησίας λέγοντας ότι θα γίνουν πλούσιοι εάν προσφέρουν μεγάλα ποσά ως δέκατα στην εκκλησία. Επιπλέον, μπορεί να πει ότι μόλις κάποιος γίνει πρεσβύτερος της εκκλησίας, θα γίνει πλούσιος από ‘τις ακαταμάχητες ευλογίες του Θεού’. Γιατί οι άνθρωποι προσπαθούν τόσο πολύ να γίνουν πρεσβύτεροι; Λόγω των ψεμάτων που λένε οι ψεύτικοι ποιμένες, που υποστηρίζουν ότι ο Θεός θα γεμίσει κάποιον με υλικό πλούτο μόλις γίνει πρεσβύτερος. Υπάρχουν τόσοι πολλοί Χριστιανοί που έχασαν τις περιουσίες τους προσπαθώντας να γίνουν πρεσβύτεροι. Έχουν πληρώσει υπερβολικές προσφορές στους απατεώνες ποιμένες τους, επειδή επιθυμούσαν να γίνουν πρεσβύτεροι. 
Ας προσέξουμε πάλι στην Επιστολή προς Ρωμαίους 3:10. Η φράση, «Καθώς είναι γεγραμμένον», δείχνει ότι οι στίχοι που ακολουθούν είναι παρμένοι από την Παλαιά Διαθήκη. Αντί να δώσει πρόσθετες εξηγήσεις, ο Παύλος παραθέτει την ακριβή φράση από τις Άγιες Γραφές: «Διότι δεν είναι εν τω στόματι αυτών αλήθεια˙ η καρδία αυτών είναι πονηρία˙ τάφος ανεωγμένος ο λάρυγξ αυτών˙ διά της γλώσσης αυτών κολακεύουσι» (Ψαλμ. 5:9). «Οι πόδες αυτών τρέχουσι προς το κακόν, και σπεύδουσι να χύσωσιν αίμα αθώον˙ οι διαλογισμοί αυτών είναι διαλογισμοί ανομίας˙ ερήμωσις και καταστροφή είναι εν ταις οδοίς αυτών» (Ησαΐας 59:7). Οι άνθρωποι που πηγαίνουν στον άδη επειδή δεν ξέρουν την δικαιοσύνη του Θεού είναι τόσο αξιοθρήνητοι. 
Ο στίχος 19 λέει, «Εξεύρομεν δε ότι όσα λέγει ο νόμος, λαλεί προς τους υπό τον νόμον˙ διά να εμφραχθή παν στόμα, και να γείνη πας ο κόσμος υπόδικος εις τον Θεόν». 
Ο νόμος φέρνει την οργή (Ρωμ. 4:5). Ο Θεός δίνει τον νόμο σε όσους δεν είναι ακόμα αναγεννημένοι, για να αντιληφθούν ότι είναι αμαρτωλοί. Ο νόμος διδάσκει σε κάθε αμαρτωλό ότι είναι ανίκανος να ζήσει σύμφωνα με τον νόμο Του. Ειπώθηκε ολοκάθαρα ότι ο Θεός δεν μας έδωσε τον νόμο για να ζήσουμε σύμφωνα με αυτόν. Ακυρώνει λοιπόν ο Θεός τον νόμο; Όχι, δεν κάνει αυτό. Ο Θεός είπε ότι μας έδωσε τον νόμο μέσω του Μωυσή, για να μας διδάξει ότι είμαστε αμαρτωλοί. Θέλει να αναγνωρίσουμε την αμαρτωλή φύση μας μέσω του νόμου και ότι δεν δόθηκε σε μας για να τον τηρήσουμε. Ο ρόλος του νόμου είναι να επισημάνει πόσο ανεπαρκείς και ασθενικοί είμαστε ως ανθρώπινα όντα. 
Έτσι, ο στίχος 20 λέει, «Διότι εξ έργων νόμου δεν θέλει δικαιωθή ουδεμία σαρξ ενώπιον αυτού˙ επειδή διά του νόμου γίνεται η γνώρισις της αμαρτίας». Καμία σάρκα (κανένας άνθρωπος) δεν θα δικαιολογηθεί στα μάτια Του από τα έργα του νόμου. Όχι μόνο για τον ίδιο τον Παύλο, αλλά και για όλους τους άλλους δούλους του Θεού, «εξ έργων νόμου δεν θέλει δικαιωθή ουδεμία σαρξ ενώπιον αυτού». Δεν υπάρχει κανένας που μπορεί να τηρήσει τον νόμο, κανένας δεν μπορεί να τον τηρήσει, και κανένας ποτέ δεν τον τήρησε. Επομένως, το συμπέρασμα είναι ότι κανείς δεν μπορεί να γίνει δίκαιος από τα έργα του νόμου. 
Μπορούμε να μετασχηματιστούμε σε δίκαιους ανθρώπους με την τήρηση του νόμου; Όταν βλέπουμε αυτές τις περικοπές, μπορούμε εύκολα να σκεφτούμε ότι αφότου γίνουμε πιστοί στον Ιησού, μπορούμε να γίνουμε άγιοι βήμα-βήμα, για να φθάσουμε τελικά στον αγιασμό ζώντας καλή ζωή μέσω των έργων μας. Εντούτοις, αυτό δεν είναι καθόλου αληθινό. Αν λέμε ότι κάποιος μπορεί να μπει στην Βασιλεία των Ουρανών αγιάζοντας βαθμιαία τον εαυτό του, αυτό είναι απόλυτα ψεύτικο. 
Όλοι όσοι δεν είναι αναγεννημένοι, είναι ακόμα κάτω από τον νόμο του Θεού, τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου (Ρωμ. 8:2). Μόνο όταν κάποιος γίνει Χριστιανός, σκέφτεται ότι πρέπει να ζήσει σύμφωνα με τους λόγους του Θεού. Οι Χριστιανοί αισθάνονται υποχρεωμένοι να τηρήσουν τον νόμο με τα έργα τους αλλά, στην πραγματικότητα, δεν μπορούν να ζήσουν κατά πάντα σύμφωνα με τον νόμο. Για αυτό λένε προσευχές μετάνοιας καθημερινά. Δεν αντιλαμβάνονται ότι πέφτουν στο βάλτο μιας μάταιης θρησκείας – τον λεγόμενο Χριστιανισμό. Αυτό αποδεικνύει πως το να ζεις αυτό το είδος θρησκευτικής ζωής είναι λανθασμένο από την αρχή. Το να προσπαθούν να τηρήσουν τον νόμο του Θεού ενώ έχουν παρανοήσει αυτόν τον νόμο, οδηγεί τους θρησκόληπτους Χριστιανούς σε αντιπαράθεση με την δικαιοσύνη του Θεού, παρόλο που ο νόμος υπάρχει μόνο για να διδάξει στους ανθρώπους ότι είναι αμαρτωλοί. 
Το Δόγμα του Βαθμιαίου Αγιασμού στον Χριστιανισμό, είναι το ίδιο θρησκευτικό δόγμα όπως στις ειδωλολατρικές θρησκείες του κόσμου. Παρόμοια με το δόγμα της εισόδου στη Νιρβάνα στο Βουδισμό, το Δόγμα του Βαθμιαίου Αγιασμού που υπάρχει στον Χριστιανισμό, λέει ότι η σάρκα και το πνεύμα του ανθρώπου γίνονται πιο ιερά και πιο άγια από όταν αρχίσει κάποιος να πιστεύει στον Ιησού και τελικά αυτός γίνεται αρκετά άγιος για να μπει στον Ουρανό. 
Εκείνος που έχει γεννηθεί με τη μόλυνση της αμαρτίας, μπορεί μόνο να διαδίδει την αμαρτία κατά την διάρκεια της ζωής του. Ο λόγος είναι επειδή έχει μολυνθεί ήδη με την αμαρτία. Ο ιός της αμαρτίας βγαίνει από το σώμα κάποιου, ακόμα και όταν εκείνος δεν έχει τη διάθεση να διαδώσει την αμαρτία. Υπάρχει μόνο μια θεραπεία για αυτή τη νόσο. Πρέπει να ακούσει και να πιστέψει στον λόγο του ευαγγελίου της αλήθειας, που περιέχει την δικαιοσύνη του Θεού. Κάποιος μπορεί να σωθεί από όλη την αμαρτία και να λάβει την αιώνια ζωή, εάν ακούσει και πιστέψει στους λόγους της αληθινής άφεσης των αμαρτιών, που μας ικανώνει να λάβουμε την πνευματική περιτομή. 
Πώς μπορεί να υπάρξει κάποιος σε αυτό τον κόσμο, που να ζει τέλεια σύμφωνα με τον νόμο, ακόμα και μετά την αναγέννησή του; Δεν υπάρχει κανένας. Η Βίβλος λέει, «Επειδή διά του νόμου γίνεται η γνώρισις της αμαρτίας» (Ρωμ. 3:20). Δεν είναι αυτή η αλήθεια σαφής και απλή; Ο Αδάμ και η Εύα εγκατέλειψαν τον λόγο του Θεού επειδή δεν πίστεψαν, και έπεσαν στην αμαρτία όταν εξαπατήθηκαν από τον Σατανά στην Εποχή της Αθωότητας. Ύστερα από αυτό το γεγονός μεταβίβασαν όλες τις αμαρτίες στους απογόνους τους. Εντούτοις, παρόλο που όλοι οι άνθρωποι κληρονόμησαν την αμαρτία από τους προγόνους τους, ακόμα δεν ήξεραν ότι αληθινά ήταν γεννημένοι αμαρτωλοί. 
Από την εποχή του Αβραάμ, ο Θεός έδωσε στην ανθρωπότητα τη συγκεκριμένη γνώση σχετικά με την δικαιοσύνη Του, για να επιτρέψει σε όλους τους ανθρώπους να λάβουν την άφεση των αμαρτιών πιστεύοντας στον λόγο του Θεού. 
 

Ο Παύλος μιλά για την δικαιοσύνη του Θεού χωριστά από τον νόμο 
 
Οι στίχοι 21-22 λένε, «Τώρα δε χωρίς νόμου η δικαιοσύνη του Θεού εφανερώθη, μαρτυρουμένη υπό του νόμου και των προφητών˙ δικαιοσύνη δε του Θεού διά πίστεως Ιησού Χριστού, εις πάντας και επί πάντας τους πιστεύοντας˙ διότι δεν υπάρχει διαφορά».
Λέει εδώ ότι η δικαιοσύνη του Θεού αποκαλύπτεται, «μαρτυρουμένη υπό του νόμου και των προφητών». Με τις λέξεις «Ο νόμος και οι προφήτες» εννοείται η Παλαιά Διαθήκη. Τώρα, ο Παύλος μίλησε για το ευαγγέλιο της δικαιοσύνης του Θεού, που αποκαλύφθηκε μέσω του συστήματος των θυσιών της Σκηνής. Οι Άγιες Γραφές μάς δείχνουν σαφώς την δικαιοσύνη του Θεού μέσω της οποίας κάποιος μπορεί να λάβει την άφεση της αμαρτίας χάρη στην προσφορά για αμαρτία, και η πίστη του Παύλου βασίστηκε επίσης στην πίστη στην δικαιοσύνη του Θεού, η οποία αποκαλύπτεται σε όλες τις Άγιες Γραφές. 
Ο Παύλος λέει χωρίς διάκριση, ότι καθένας που πιστεύει στον Ιησού Χριστό μπορεί να λάβει την δικαιοσύνη του Θεού. Το αν κάποιος θα σωθεί ή όχι, εξαρτάται απόλυτα από την πίστη ή την απιστία του. Έτσι, λέει ότι η δικαιοσύνη του Θεού αποκαλύπτεται «διά πίστεως Ιησού Χριστού, εις πάντας και επί πάντας τους πιστεύοντας˙ διότι δεν υπάρχει διαφορά». 
Τι είναι αληθινή πίστη; Ποια είναι η ουσία της πίστης; Είναι ο Ιησούς Χριστός. Στην Επιστολή προς Εβραίους 12:2 λέει, «Αποβλέποντες εις τον Ιησούν τον αρχηγόν και τελειωτήν της πίστεως». Πρέπει να μάθουμε για την αλήθεια του Θεού από έναν αναγεννημένο άγιο και να λάβουμε την σωτηρία του Ιησού Χριστού πιστεύοντας σε αυτή την αλήθεια, και έπειτα να ζήσουμε πιστεύοντας στους λόγους του Θεού. Αληθινή πίστη είναι να πιστεύουμε στην δικαιοσύνη του Κυρίου με την καρδιά μας. 
Στην Επιστολή προς Ρωμαίους 10:10 λέει, «Διότι με την καρδίαν πιστεύει τις προς δικαιοσύνην, και με το στόμα γίνεται ομολογία προς σωτηρίαν». Μπορούμε να γίνουμε δίκαιοι πιστεύοντας με την καρδιά μας στο βάπτισμα και το αίμα του Ιησού και να βεβαιωθούμε για την σωτηρία μας ομολογώντας με το στόμα μας. Η άφεση των αμαρτιών δεν μπορεί να αποκτηθεί από τα έργα μας αλλά μόνο με την πίστη μας στην δικαιοσύνη του Θεού. 
Οι στίχοι 23-25 λένε, «Επειδή πάντες ήμαρτον, και υστερούνται της δόξης του Θεού˙ δικαιούνται δε δωρεάν με την χάριν αυτού, διά της απολυτρώσεως της εν Χριστώ Ιησού˙ τον οποίον ο Θεός προέθετο μέσον εξιλεώσεως διά της πίστεως, εν τω αίματι αυτού, προς φανέρωσιν της δικαιοσύνης αυτού, διά την άφεσιν των προγενομένων αμαρτημάτων, διά της μακροθυμίας του Θεού». 
Η Βίβλος λέει ότι όλοι έχουν αμαρτήσει και, επομένως, στερούνται την δόξα του Θεού. Οι αμαρτωλοί δεν είχαν καμία άλλη επιλογή, παρά να πάνε στον άδη. Εντούτοις, μέσω της λύτρωσης που έγινε από τον Ιησού Χριστό και την δικαιοσύνη του Θεού, οι άνθρωποι έλαβαν δωρεάν την άφεση των αμαρτιών. Οι άνθρωποι έγιναν χωρίς αμαρτία, επειδή πίστεψαν στην δικαιοσύνη του Θεού. Ο Θεός όρισε τον Ιησού να είναι εξιλασμός με το αίμα Του μέσω της πίστης. 
Όταν ρίχνουμε μια ματιά στους στίχους 25-26 διαβάζουμε, «Τον οποίον ο Θεός προέθετο μέσον εξιλεώσεως διά της πίστεως, εν τω αίματι αυτού, προς φανέρωσιν της δικαιοσύνης αυτού, διά την άφεσιν των προγενομένων αμαρτημάτων, διά της μακροθυμίας του Θεού˙ προς φανέρωσιν της δικαιοσύνης αυτού εν τω παρόντι καιρώ, διά να ήναι αυτός δίκαιος, και να δικαιόνη τον πιστεύοντα εις τον Ιησούν». 
Εδώ, η φράση «προς φανέρωσιν της δικαιοσύνης αυτού», αναφέρεται στην δικαιοσύνη του Θεού, που ολοκληρώθηκε από την δίκαιη πράξη του Ιησού Χριστού. Ο λόγος που ο Ιησούς έχυσε το αίμα Του στον Σταυρό δόθηκε επειδή πριν από τον θάνατό Του είχε εκπληρώσει όλη την δικαιοσύνη του Θεού, με τη βάπτισή Του από τον Ιωάννη στον Ποταμό Ιορδάνη (βλ. Ματθ. 3:13-17). Ο Πατέρας Θεός έκανε τον Ιησού θυσία εξιλασμού για την αμαρτία αυτού του κόσμου, για να γίνει ειρήνη ανάμεσα στους ανθρώπους και τον Ίδιον. Ο Ιησούς ήταν η ενσάρκωση της δικαιοσύνης του Θεού. 
Ο Ιησούς ανέλαβε όλες τις αμαρτίες αυτού του κόσμου, δεχόμενος το βάπτισμα από τον Ιωάννη. Ο Ιησούς έγινε το άλφα και το ωμέγα. Αυτό σημαίνει ότι ο καθένας μπορεί να λάβει σωτηρία από την αμαρτία, εάν πιστεύει στους λόγους που λένε ότι ο Κύριος καθάρισε όλες τις αμαρτίες του κόσμου, από την αρχή μέχρι το τέλος. 
Η δικαιοσύνη του Θεού που εκπλήρωσε ο Ιησούς, επέτρεψε σε μας να έχουμε ειρήνη με τον Θεό. Έγινε έτσι ώστε μόνο όποιος έχει ειρήνη με τον Θεό να μπορεί να μπει στον Ουρανό. Μόνο αφού άρχισα να πιστεύω στο ευαγγέλιο της αλήθειας, μπόρεσα να καταλάβω τον στίχο, «ο Θεός προέθετο [τον Ιησούν] μέσον εξιλεώσεως διά της πίστεως, εν τω αίματι αυτού, προς φανέρωσιν της δικαιοσύνης αυτού, διά την άφεσιν των προγενομένων αμαρτημάτων». Στην ώρα της μακροθυμίας Του, μπόρεσα να καταλάβω και να πιστέψω στην δικαιοσύνη του Θεού μέσω του Ιησού.
Η δικαιοσύνη του Θεού εκπληρώθηκε σε παρακείμενο χρόνο, που δείχνει ότι είχε ήδη εκπληρωθεί. Λάβαμε την άφεση των αμαρτιών πιστεύοντας στον αληθινό Λόγο, που λέει ότι ο Ιησούς εξάλειψε όλες τις αμαρτίες μας με το βάπτισμα και το αίμα Του. Ακόμα και αν τα πνεύματά μας έχουν συγχωρεθεί με μιας από την αμαρτία, η σάρκα μας ακόμα δεν μπορεί παρά να διαπράττει την αμαρτία. Ο Θεός αναφέρεται στην αμαρτία που διαπράττουμε σε αυτό τον παρόντα κόσμο ως ‘προγενόμενες αμαρτίες (=που διαπράχθηκαν πριν)’. 
Γιατί; Ως αρχικό σημείο της σωτηρίας ο Θεός όρισε το βάπτισμα του Ιησού. Επομένως, η άφεση των αμαρτιών εκπληρώθηκε με μιας, από την δικαιοσύνη του Θεού την οποία είχε εκπληρώσει ο Ιησούς Χριστός. Οι αμαρτίες που διαπράττουμε με την σάρκα αυτή τη στιγμή, ενώπιον του Θεού, είναι αμαρτίες που έχουν ήδη εξαλειφθεί μέσω του βαπτίσματος του Ιησού. Όλες οι αμαρτίες του κόσμου έχουν συγχωρεθεί ήδη στα μάτια του Θεού. ‘Άφεση των προγενομένων αμαρτημάτων’ σημαίνει ‘να πιστέψουμε ότι η ποινή των αμαρτιών ήδη έχει πληρωθεί’. Όλες οι αμαρτίες αυτού του κόσμου είναι αμαρτίες που έχουν πλυθεί ήδη με το βάπτισμα που έλαβε ο Κύριος και με το αίμα Του στον Σταυρό. 
Επομένως, όλες οι αμαρτίες της ανθρωπότητας, από την αρχή αυτού του κόσμου μέχρι το τέλος, από τον καιρό του Αδάμ μέχρι την τελευταία ημέρα της γης, ακόμα και οι αμαρτίες που οι άνθρωποι διαπράττουν αυτή την περίοδο, είναι ‘προγενόμενες αμαρτίες’ που ο Ιησούς έχει εξαλείψει στο παρελθόν. Όσοι πιστεύουν στην δικαιοσύνη του Θεού είναι χωρίς αμαρτία. Αυτή η αλήθεια είναι ότι οι αμαρτίες που έχουν διαπραχθεί στο παρελθόν, έχουν ήδη τακτοποιηθεί. Ακόμα και οι αμαρτίες που διαπράττουμε αυτή τη στιγμή είναι επίσης μέρος των προγενομένων αμαρτιών και συγχωρεμένες ενώπιον του Θεού. Οι άνθρωποι αυτού του κόσμου διαπράττουν αμαρτίες που ήδη εξαλείφθηκαν από τον Υιό του Θεού, ο Οποίος στάλθηκε σε αυτό τον κόσμο για να αναλάβει όλες τις αμαρτίες του κόσμου. Οι αμαρτίες που διαπράττουμε τώρα, είναι αμαρτίες που ο Κύριός μας είχε ήδη εξαλείψει. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό; 
Ο Ιησούς είπε ότι είχε ήδη καθαρίσει τις αμαρτίες αυτού του κόσμου με την δικαιοσύνη του Θεού. Κάποιος θα μπορούσε να το παρανοήσει αυτό, εάν δεν καταλάβει πραγματικά την έννοια αυτής της περικοπής. Στην προοπτική του Κυρίου, οι αμαρτίες που διαπράττουμε οι άνθρωποι, είναι αμαρτίες που έχουν ήδη κριθεί, δεδομένου ότι ο Ίδιος βαφτίστηκε στον Ποταμό Ιορδάνη και κρίθηκε στον Σταυρό. Ο λόγος του Θεού μάς λέει να μην ανησυχούμε για τις αμαρτίες, επειδή ο Ιησούς ήρθε σε αυτό τον κόσμο και αγίασε τέλεια με μιας όλους τους ανθρώπους. 
Αυτή η αλήθεια, για την οποία συζητά ο Παύλος σε αυτές τις περικοπές, είναι πολύ σημαντική σε εκείνον που έχει σωθεί πιστεύοντας στην δικαιοσύνη του Θεού. Εντούτοις, οι άνθρωποι που δεν είναι αναγεννημένοι, αγνοούν την δικαιοσύνη του Θεού και θα πάνε στον άδη. Αδελφοί, εσείς πρέπει να ακούσετε και να καταλάβετε πλήρως τον λόγο του Θεού. Μόνο τότε θα είναι καλό στην θεμελίωση της πίστης σας και στο κήρυγμα του ευαγγελίου στους άλλους. Ξέρετε ότι ο Θεός καταδικάζει τον κόσμο για αμαρτία, δικαιοσύνη και κρίση, για να αναφέρει τελικά την δικαιοσύνη Του; (Ιωάν. 16:8). 
Ο Θεός όρισε τον Ιησού ως εξιλασμό με το αίμα Του, με την πίστη, για να δείξει την δικαιοσύνη Του επειδή, χάρη στην μακροθυμία Του, ο Θεός είχε παραβλέψει τις αμαρτίες που διαπράχθηκαν στο παρελθόν. Αφού ο Θεός όρισε τον Ιησού ως εξιλασμό, μας διδάσκει ότι ακόμα και οι αμαρτίες που διαπράχθηκαν στο παρελθόν έχουν ήδη εξαλειφθεί. Επομένως, γίναμε δίκαιοι πιστεύοντας στην δικαιοσύνη του Θεού. 
Στον στίχο 26 διαβάζουμε, «Προς φανέρωσιν της δικαιοσύνης αυτού εν τω παρόντι καιρώ, διά να ήναι αυτός δίκαιος, και να δικαιόνη τον πιστεύοντα εις τον Ιησούν». Ο Θεός μάς ικανώνει να έχουμε αιώνια ζωή ‘εν τω παρόντι καιρώ’, και δεν θέλει να καταδικάσει τον κόσμο. ‘Εν τω παρόντι καιρώ’, όταν έστειλε ο Θεός τον Ιησού Χριστό ‘προς φανέρωσιν της δικαιοσύνης αυτού’, ο Κύριος έδειξε την δικαιοσύνη του Θεού με το βάπτισμα και το αίμα Του. Ο Θεός έκανε τον μονογενή Υιό Του να έρθει σε αυτό τον κόσμο, να βαφτιστεί και να σταυρωθεί, και με αυτό τον τρόπο έδειξε σε μας την αγάπη και την δικαιοσύνη Του. 
Ο Θεός εκπλήρωσε όλη την δικαιοσύνη Του μέσω του Ιησού. Κάθε πιστός στην δικαιοσύνη του Θεού είναι δίκαιος. Ο Θεός μας εκπλήρωσε την δίκαιη πράξη, καθαρίζοντας τις αμαρτίες του κόσμου μια για πάντα. Μπορούμε λοιπόν να πιστέψουμε με την καρδιά μας στην δικαιοσύνη του Θεού; Ο Θεός λέει ότι γινόμαστε δίκαιοι και χωρίς αμαρτία όταν πιστεύουμε στην δικαιοσύνη Του. Γιατί; Δεδομένου ότι Εκείνος έχει κάνει ήδη την δίκαιη πράξη να καθαρίσει όλες τις αμαρτίες μας, δεν είναι ο πιστός στον Ιησού χωρίς αμαρτία; Ο πιστός στην δικαιοσύνη του Θεού είναι δίκαιος επειδή δεν έχει καμία αμαρτία. Επειδή ο Κύριος είχε καθαρίσει όλες τις αμαρτίες που διαπράττουμε στην διάρκεια όλης της ζωής μας, μπορούμε να πιστέψουμε στην δικαιοσύνη του Θεού. Διαφορετικά, ποτέ δεν θα μπορούσαμε να λάβουμε την δικαιοσύνη του Θεού. 
 

Για να καυχηθούμε υπάρχει μόνο η δικαιοσύνη του Θεού
 
Οι στίχοι 27-31 λένε, «Πού λοιπόν η καύχησις; Εκλείσθη έξω. Διά ποίου νόμου; των έργων; Ουχί˙ αλλά διά του νόμου της πίστεως. Συμπεραίνομεν λοιπόν ότι ο άνθρωπος δικαιούται διά της πίστεως, χωρίς των έργων του νόμου. Ή των Ιουδαίων μόνον είναι ο Θεός; Ουχί δε και των εθνών; Ναι και των εθνών˙ επειδή εις είναι ο Θεός, όστις θέλει δικαιώσει την περιτομήν εκ πίστεως, και την ακροβυστίαν διά της πίστεως. Νόμον λοιπόν καταργούμεν διά της πίστεως; Μη γένοιτο˙ αλλά νόμον συνιστώμεν». 
Συνιστούμε τον νόμο, σημαίνει ότι δεν μπορούμε να σωθούμε από τις αμαρτίες με τα έργα μας. Είμαστε αδύναμα και ατελή δημιουργήματα, αλλά η δικαιοσύνη του Θεού μάς έκανε τέλειους με τον λόγο Του. Η πίστη στον λόγο της δικαιοσύνης του Θεού μάς έχει σώσει. Ακόμα και αφού σωζόμαστε από τις αμαρτίες, ο Κύριός μας συνεχίζει να μιλά σε μας, λέγοντας, «Είστε ανεπαρκείς, αλλά Εγώ σας αγίασα. Επομένως, πρέπει να πλησιάσετε στον Θεό με την δικαιοσύνη Του». 
Στον στίχο 27 διαβάζουμε, «Πού λοιπόν η καύχησις; Εκλείσθη έξω. Διά ποίου νόμου; των έργων; Ουχί˙ αλλά διά του νόμου της πίστεως». Κάποιος πρέπει να ξέρει τον νόμο της δικαιοσύνης του Θεού, που ο Θεός έχει καθιερώσει, και να πιστεύει σε αυτό τον νόμο της δικαιοσύνης Του. «Διά ποίου νόμου; των έργων; Ουχί˙ αλλά διά του νόμου της πίστεως». 
Πρέπει να ξέρετε ότι ελευθερωνόμαστε από τις αμαρτίες μας μόνο όταν πιστεύουμε στην δικαιοσύνη του Θεού και Δεν μπορούμε να σωθούμε από τα έργα μας. Το κεφάλαιο 3 της Επιστολής προς Ρωμαίους μιλά για αυτό το θέμα μέσω του Απόστολου Παύλου. «Μήπως η απιστία αυτών θέλει καταργήσει την πίστιν του Θεού; Μη γένοιτο». Ένας πιστός στην δικαιοσύνη του Θεού θα μείνει σταθερός, αλλά εκείνος που δεν πιστεύει στην δικαιοσύνη του Θεού θα πέσει. 
Το κεφάλαιο 3 της Επιστολής προς Ρωμαίους αποκαλύπτει σαφώς την δικαιοσύνη του Θεού. Πρέπει να έχετε στον νου σας ότι ο Θεός καθιέρωσε τον νόμο της δικαιοσύνης Του για να κάνει όσους πιστεύουν στις σκέψεις τους να πέσουν. Ο Θεός μάς έσωσε εντελώς από όλη την αμαρτία. Επομένως, μπορούμε να σωθούμε από όλη την αμαρτία, πιστεύοντας στον λόγο του Θεού που αποκαλύπτει την δικαιοσύνη Του. Φτάνουμε να κληρονομήσουμε τη Βασιλεία του Θεού και να έχουμε ειρήνη μαζί Του, πιστεύοντας στην δικαιοσύνη Του. 
Όσοι δεν πιστεύουν στην δικαιοσύνη του Θεού, δεν μπορούν να έχουν ειρήνη στις καρδιές τους. Η ερώτηση αν κάποιος δέχεται ευλογία ή κατάρα, εξαρτάται από το εάν πιστεύει ή όχι στην δικαιοσύνη του Θεού. Όποιος δεν δέχεται τους λόγους της δικαιοσύνης του Θεού, θα κριθεί σύμφωνα με την δίκαιη καταδίκη των λόγων του Θεού. Η σωτηρία προέρχεται από την αγάπη του Θεού και έπειτα εμείς λαβαίνουμε την σωτηρία από τις αμαρτίες μας, πιστεύοντας στην δικαιοσύνη Του. Δοξάζουμε τον Κύριό μας, που μας έδωσε αυτή την πίστη στην δικαιοσύνη του Θεού. Ας δώσουμε ευχαριστίες για το γεγονός ότι έχουμε την ίδια πίστη που είχε ο Απόστολος Παύλος! Δοξάζουμε τον Κύριο. 
Επίσης δοξάζουμε και δίνουμε ευχαριστίες σε Αυτόν, επειδή έχουμε ελευθερωθεί από όλη την αμαρτία, πιστεύοντας στο βάπτισμα του Ιησού και το αίμα Του στον Σταυρό. Χωρίς αυτή την σωτηρία, την πίστη στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, και την εκκλησία του Θεού, δεν θα μπορούσαμε να σωθούμε από τις αμαρτίες μας. Πιστέψαμε αληθινά στην δικαιοσύνη του Θεού με την καρδιά μας, και η ομολογία έγινε για την σωτηρία με το στόμα μας. Ευχαριστούμε τον Θεό που μάς έσωσε από όλη την αμαρτία με την δικαιοσύνη Του.