Predigten

Θέμα 9: Ρωμαίους (Σχόλια στο Βιβλίο των Ρωμαίων)

[Κεφάλαιο 8-4] (Επιστολή προς Ρωμαίους 8:4-11) Το να έχεις σαρκικό νου είναι θάνατος, αλλά το να έχεις πνευματικό νου είναι ζωή και ειρήνη

(Επιστολή προς Ρωμαίους 8:4-11)
«Διά να πληρωθή η δικαιοσύνη του νόμου εις ημάς τους μη περιπατούντας κατά την σάρκα, αλλά κατά το Πνεύμα. Διότι οι ζώντες κατά την σάρκα, τα της σαρκός φρονούσιν· οι δε κατά το Πνεύμα, τα του Πνεύματος. Επειδή το φρόνημα της σαρκός είναι θάνατος· το δε φρόνημα του Πνεύματος, ζωή και ειρήνη. Διότι το φρόνημα της σαρκός είναι έχθρα εις τον Θεόν· επειδή εις τον νόμον του Θεού δεν υποτάσσεται, αλλ ουδέ δύναται. Όσοι δε είναι της σαρκός, δεν δύνανται να αρέσωσιν εις τον Θεόν. Σεις όμως δεν είσθε της σαρκός, αλλά του Πνεύματος, αν το Πνεύμα του Θεού κατοική εν υμίν. Αλλ αν τις δεν έχη το Πνεύμα του Χριστού, ούτος δεν είναι αυτού. Αν δε ο Χριστός ήναι εν υμίν, το μεν σώμα είναι νεκρόν διά την αμαρτίαν· το δε πνεύμα ζωή διά την δικαιοσύνην. Αν δε κατοική εν υμίν το Πνεύμα του αναστήσαντος τον Ιησούν εκ νεκρών, ο αναστήσας τον Χριστόν εκ νεκρών θέλει ζωοποιήσει και τα θνητά σώματα υμών, διά του Πνεύματος αυτού του κατοικούντος εν υμίν».

Η εξωτερική ιεραποστολή είναι αποτελεσματική όταν γίνεται μέσω των εκδόσεων, κάτι που κάνουμε εμείς τώρα. Ευλογούμαστε όταν διαβάζουμε τον λόγο του Θεού και η πίστη μας αυξάνεται επειδή πιστεύουμε στον λόγο Του. 
Οι άνθρωποι έχουν υποφέρει τους προηγούμενες πέντε αιώνες, εξαπατημένοι από τέτοια ψεύτικα δόγματα, όπως το δόγμα του Σταδιακού Αγιασμού, το Δόγμα της Δικαίωσης και άλλα που υποστηρίζουν ότι η λύτρωση είναι δυνατή μέσω προσευχών μετάνοιας. 
Στην Επιστολή προς Ρωμαίους 8:3 λέει ότι ο Θεός έκανε ό,τι δεν μπορούσε να κάνει ο νόμος, δεδομένου ότι ήταν αδύνατο μέσω της σάρκας. Ο Θεός έστειλε τον Υιό Του με ομοιότητα αμαρτωλής σάρκας, καταδίκασε την αμαρτία στην σάρκα Του και Τον έκρινε για να μας ελευθερώσει από όλες τις αμαρτίες μας. 
Σήμερα, στρέφουμε στην Επιστολή προς Ρωμαίους 8:4-12 για την αλήθεια του Θεού. Στην Επιστολή προς Ρωμαίους 8:3-4 λέει, «Κατέκρινε την αμαρτίαν εν τη σαρκί· διά να πληρωθή η δικαιοσύνη του νόμου εις ημάς τους μη περιπατούντας κατά την σάρκα, αλλά κατά το Πνεύμα». Η ερώτηση, φυσικά, είναι αυτή: Τι σημαίνουν αυτά τα λόγια; 
 

Αρχικά, τι σημαίνει να μην ζεις σύμφωνα με την σάρκα; 
 
Σημαίνει να μην επιδιώκεις τα συμφέροντα της σάρκας. Σημαίνει να διακρίνεις ανάμεσα στις επιθυμίες του Πνεύματος και τις επιθυμίες της σάρκας, και να μένεις μακριά από όσους δεν υπακούνε τον λόγο του Θεού. Το χωρίο 5 λέει, «Διότι οι ζώντες κατά την σάρκα, τα της σαρκός φρονούσιν». Τι σημαίνει «τα της σαρκός»; Σημαίνει ότι υπάρχουν εκείνοι που, παρόλο που παρευρίσκονται στην εκκλησία, επιζητούν τις επιθυμίες τους. 
Για να το πούμε απλά, οι Χριστιανοί δεν πρέπει να πηγαίνουν στην εκκλησία για το καλό των κερδοσκοπικών τους επιχειρήσεων σε αυτόν τον κόσμο. Αυτό είναι να ζεις σύμφωνα με την σάρκα. Αυτοί οι άνθρωποι πηγαίνουν σε εκκλησίες με πολύ κόσμο, για να προβάλλουν και να διαφημίσουν τις επιχειρήσεις τους, με την ελπίδα απόκτησης τακτικών και πιστών πελατών. Παρευρίσκονται στην εκκλησία και πιστεύουν στον Ιησού για χάρη της σάρκας τους. 
Υπάρχουν και άλλοι. Εκείνοι που διδάσκουν τα σχίσματα μέσα στην Χριστιανική κοινότητα, και εκείνοι που διδάσκουν τους οπαδούς τους να εκζητούν μόνο υλικές ευλογίες, και αυτοί επίσης ζουν σύμφωνα με την σάρκα και έχουν κολλήσει το μυαλό τους στα σαρκικά πράγματα. 
Μπορούμε εύκολα να αντιμετωπίσουμε το σχίσμα στην Χριστιανική μας κοινότητα. Ποιοι λοιπόν είναι αυτοί οι σχισματικοί; Είναι οι άνθρωποι που εξαπατώνται στηρίζοντας λανθασμένα την πίστη τους στην δήθεν ανωτερότητα της δικής τους εκκλησίας. Λένε ότι η εκκλησία τους ιδρύθηκε από τον τάδε, ότι έχουν σπουδαίους θεολόγους, ότι αυτοί είναι τόσο μεγάλοι και πολύ γνωστοί στον κόσμο, ότι έχουν πολύ μεγάλη παράδοση κ.λπ. Όλες αυτές οι καυχησιολογίες απαρτίζουν τις ματαιοδοξίες αυτών των ανθρώπων και οικοδομούν την προσωπική τους πίστη. Υπάρχουν πολλοί με τέτοια πίστη σε αυτόν τον κόσμο. 
Οι σχισματικοί πιστεύουν στον Ιησού για τα οφέλη της σάρκας τους. Όσοι ζουν σύμφωνα με την σάρκα, εξακολουθούν να καυχώνται για τις εκκλησίες τους και ότι έχουν ευλογηθεί υλικά με το να πηγαίνουν στις μεγάλες τους εκκλησίες. Μερικές εκκλησίες έχουν τέτοιους συνηθισμένους κοινωνικούς στόχους όπως το «Να αγαπάς την σύζυγό σου». Αλλά αυτό ακριβώς σημαίνει το «Ζω σύμφωνα με την σάρκα». Πρέπει οι εκκλησίες να επικεντρώνουν το στόχο τους στην αγάπη των συζύγων; Δεν πρέπει. Μήπως λέω ότι εμείς δεν πρέπει να αγαπούμε τις συζύγους μας; Φυσικά όχι! Αλλά τέτοιοι στόχοι, όσο συμπαθητικοί και ελκυστικοί και αν είναι, δεν μπορεί να είναι ο θεμελιώδης σκοπός της Εκκλησίας μας. 
Όσοι ζουν σύμφωνα με την σάρκα, δίνουν την προσοχή τους στα πράγματα της σάρκας. Πάρα πολλοί λειτουργοί σήμερα έχουν μετατραπεί σε τέτοιους ανθρώπους επειδή ενδιαφέρονται μόνο για την αύξηση του αριθμού των μελών των εκκλησιών τους, των προσφορών και των κτιρίων — αυτά έχουν γίνει τώρα ο κύριος σκοπός της πίστης τους. Το να χτίσουν μια μεγαλύτερη, ψηλότερη και πιο ευρύχωρη εκκλησία, έχει γίνει ο μέγιστος στόχος τους. Ακόμα και αν φαινομενικά λένε ότι η συγκέντρωση περισσότερων πιστών πρόκειται να τους οδηγήσει στον Ουρανό και προβάλλουν άλλες τέτοιες δικαιολογίες, ο βασικός σκοπός τους είναι να συγκεντρώσουν περισσότερα χρήματα ώστε να χτιστούν μεγαλύτερα εκκλησιαστικά κτίρια. 
Για να κάνουν τις εκκλησίες τους να ακολουθούν τα πράγματα της σάρκας, έπρεπε να μετατρέψουν τους οπαδούς τους σε θρησκευτικούς φανατικούς. Μερικοί ποιμένες έχουν στηρίξει την επιτυχία τους στην δυνατότητα να μετατρέψουν την εκκλησία τους σε φανατικούς, μισότρελους, εξαπατημένους και εντελώς παραπλανημένους. 
 

Εκείνοι που ζουν σύμφωνα με το Πνεύμα του Θεού 
 
Εντούτοις, ανάμεσα στους Χριστιανούς υπάρχουν εκείνοι που ζουν πραγματικά σύμφωνα με το Πνεύμα του Θεού. Αυτοί που ζουν σύμφωνα με το Πνεύμα ζουν σύμφωνα με τον λόγο του Θεού, πιστεύουν ό,τι γράφει η Γραφή και αρνούνται τις δικές τους σκέψεις· κάνουν ό,τι ευχαριστεί τον Θεό και κηρύττουν το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. 
Η Βίβλος λέει ότι εκείνοι που ζουν σύμφωνα με το Πνεύμα, δίνουν την προσοχή τους στα πράγματα του Πνεύματος. Αν έχουμε συγχωρεθεί για όλες τις αμαρτίες μας πιστεύοντας στην δικαιοσύνη του Θεού, δεν πρέπει να ζούμε απερίσκεπτα αλλά να ζούμε σκεπτόμενοι το έργο του Πνεύματος. Όσοι ζουν σύμφωνα με το Πνεύμα, σκέφτονται πνευματικά και με πίστη αποφασίζουν να κάνουν τα πράγματα του Πνεύματος. Ευτυχείς είναι όσοι ακολουθούν τα πράγματα του Πνεύματος. Είναι οι άνθρωποι που ευχαριστούν τον Θεό, σώζουν άλλους ανθρώπους από τις αμαρτίες του κόσμου και ζουν με πίστη. Έχουμε συγχωρεθεί για τις αμαρτίες μας και επομένως, πρέπει να βάλουμε στο νου μας τα πράγματα του Πνεύματος και να ζήσουμε σύμφωνα με Αυτό. 
Ο στόχος της ζωής μας είναι να εκπληρώσουμε το έργο του Πνεύματος, που είναι να κηρύξουμε το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Πρέπει να επικεντρώσουμε την προσοχή μας στα πράγματα του Πνεύματος. Πόσο έχετε επικεντρώσει την προσοχή σας στα πράγματα του Πνεύματος; Αντιμετωπίζουμε μια πνευματική πάλη και πρέπει να ασκηθούμε στα πράγματα του Πνεύματος πιστεύοντας στην δικαιοσύνη του Θεού και κηρύττοντάς την. Πρέπει πάντα να σκεφτόμαστε αυτό που ευχαριστεί τον Κύριο και προκαλεί το έργο του Πνεύματος, με το να επικεντρώνουμε τον νου μας στο έργο του Θεού, ακόμα και αν είμαστε αδύναμοι και γεμάτοι ατέλειες. Όταν έχει γίνει μια συγκεκριμένη εργασία, πρέπει να προσπαθήσουμε πάλι για περισσότερο έργο που ευχαριστεί τον Κύριο. 
Τώρα κηρύττουμε το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος σε ολόκληρο τον κόσμο μέσω των εκδόσεων. Περίπου 200 έως 300 άτομα λαβαίνουν τα δωρεάν Χριστιανικά βιβλία και ηλεκτρονικά βιβλία μας καθημερινά με την επίσκεψη του ιστοχώρου μας. Προσπαθώντας με πίστη να κηρύξουμε το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος στον καθένα σε κάθε χώρα του κόσμου, υπηρετούμε το ευαγγέλιο μαζί σας στην εκκλησία Του. Αν δεν είχαμε επικεντρώσει την προσοχή μας στα πράγματα του Πνεύματος, δεν θα μας είχαν χορηγηθεί αυτοί οι καρποί του Πνεύματος. Πρέπει να εκτελούμε το έργο Του ένας-ένας, με τον νου μας επικεντρωμένο στα πράγματα του Πνεύματος. Τότε θα ευχαριστούμε τον πνευματικό μας νυμφίο Ιησού Χριστό, όπως η ενάρετη γυναίκα που βρίσκουμε στο κεφάλαιο 31 του βιβλίου των Παροιμιών. 
Το χωρίο 8 λέει, «Όσοι είναι της σαρκός, δεν δύνανται να αρέσωσιν εις τον Θεόν». Αυτό αναφέρεται σε όσους δεν έχουν λάβει την συγχώρεση των αμαρτιών. «Διότι το φρόνημα της σαρκός είναι έχθρα εις τον Θεόν· επειδή εις τον νόμον του Θεού δεν υποτάσσεται, αλλ ουδέ δύναται. Όσοι δε είναι της σαρκός, δεν δύνανται να αρέσωσιν εις τον Θεόν» (Ρωμ. 8:7-8). Έτσι, οι αμαρτωλοί, που δεν έχουν μέσα τους το Πνεύμα, ούτε το έργο του Θεού μπορούν να κάνουν ούτε να Τον ικανοποιήσουν. 
Οι αμαρτωλοί δεν υποτάσσονται στον νόμο του Θεού. Ούτε υποτάσσονται στην δικαιοσύνη του Θεού. Δεν μπορούν να Τον ικανοποιήσουν. Αυτό συμβαίνει επειδή δεν μπορούν να καταλάβουν ποιο είναι το θέλημα του Θεού, δεδομένου ότι το Άγιο Πνεύμα δεν κατοικεί μέσα τους. Αυτό που ικανοποιεί τον Κύριο είναι να συγχωρεθούν όλες οι αμαρτίες της ανθρωπότητας με το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Εκείνος δεν ευχαριστείται με τις δοξολογίες και τις λατρείες των αμαρτωλών. 
Ο Θεός δεν είναι ευχαριστημένος όταν Τον δοξάζουν οι αμαρτωλοί. Αδιάφορο πόσοι πολύ σηκώνουν τα χέρια τους οι αμαρτωλοί για να Τον δοξάσουν και χύνουν δάκρυα στην λατρεία, δεν μπορούν να Τον ικανοποιήσουν. Οι αμαρτωλοί Χριστιανοί προσπαθούν να ικανοποιήσουν τον Θεό μεθώντας με συγκινήσεις. Δεν μπορούν να ευχαριστήσουν τον Κύριο. Όσοι έχουν αμαρτία δεν μπορούν να ευχαριστήσουν τον Κύριο επειδή είναι αμαρτωλοί. Αδιάφορο πόσο προσπαθούν, οι αμαρτωλοί δεν μπορούν ποτέ να ευχαριστήσουν τον Κύριο. Το θέμα δεν είναι πόσο πρόθυμοι είναι να ευχαριστήσουν τον Κύριο· το θέμα είναι ότι είναι αδύνατο για αυτούς να Τον ευχαριστήσουν. 
Θα ευχαριστιόταν ο Θεός αν οι άνθρωποι έχτιζαν μεγαλύτερες εκκλησίες; Όχι! Αν είναι απαραίτητο να μετακινηθούμε σε ένα μεγαλύτερο εκκλησιαστικό κτίριο, μια μεγαλύτερη εκκλησία πρέπει να χτιστεί με κάθε μέσο. Αλλά αν χτιστεί μια μεγαλύτερη εκκλησία απλά και μόνο για χάρη της οικοδόμησης, ο Θεός δεν θα ευχαριστηθεί καθόλου. 
Για παράδειγμα, μια εκκλησία στην πόλη μου ξόδεψε πρόσφατα πάνω από 3 εκατομμύρια δολάρια για να χτίσει ένα νέο εκκλησιαστικό κτίριο, παρόλο που το προηγούμενο κτίριο στεκόταν δίπλα σε αυτό σε άριστη κατάσταση και με όλες τις ανέσεις. Αφού η συνάθροιση ήταν μόνο 200-300 άτομα το πολύ-πολύ, ήταν πραγματικά απαραίτητη η κατασκευή μια τέτοιας εκκλησίας; Η εκκλησία του Θεού δεν χτίζεται από τούβλα. Ο Θεός λέει ότι εμείς είμαστε ο ναός του Θεού και ότι το Πνεύμα του Θεού κατοικεί στις καρδιές των δικαίων. 
Είναι σωστό να χτιστεί μια μεγαλύτερη εκκλησία αν είναι ανάγκη, αλλά δίνει δόξα στον Θεό το χτίσιμο μεγαλύτερων εκκλησιών; Όχι βέβαια. Δίνει περισσότερη δόξα στον Θεό η συγκέντρωση περισσότερων ανθρώπων σε μια εκκλησία; Όχι, δεν μπορείτε να ευχαριστήσετε τον Θεό κάνοντας αυτό. Όσοι είναι σαρκικοί δεν μπορούν να ευχαριστήσουν τον Κύριο. 
Μερικές φορές, υπάρχουν ακόμα και δίκαιοι άνθρωποι που ακολουθούν μόνο το συμφέρον της σάρκας. Αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να ευχαριστήσουν τον Κύριο. Ανάμεσα στους δίκαιους, υπάρχουν μερικοί που είναι ακόμα δεμένοι από τις σκέψεις της σάρκας τους όπως οι αμαρτωλοί. Αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να ευχαριστήσουν τον Θεό. Στην πραγματικότητα, δεν είναι ικανοί να ζήσουν μέσα στην εκκλησία μια σωστή ζωή πίστης, παραπονούνται και αγανακτούν με την εκκλησία του Θεού και, τελικά, εγκαταλείπουν την εκκλησία. 
Επομένως, εμείς που είμαστε δίκαιοι πρέπει να ζήσουμε μια δίκαιη ζωή που ευχαριστεί τον Θεό, όχι μια ζωή που επιδιώκει μόνο το συμφέρον της σάρκας. Πρέπει να σκεφτούμε τα έργα του Θεού και της δικαιοσύνης Του, να υπηρετήσουμε τα έργα της δικαιοσύνης Του και να χρησιμοποιήσουμε το σώμα, το μυαλό και τις περιουσίες μας, ως όργανα της δικαιοσύνης του Θεού. Πρέπει να ζήσουμε μια ζωή που ευχαριστεί τον Θεό. 
 

Εκείνοι που είναι με το Πνεύμα του Χριστού 
 
Ας διαβάσουμε μαζί το χωρίο 9. «Σεις όμως δεν είσθε της σαρκός, αλλά του Πνεύματος, αν το Πνεύμα του Θεού κατοική εν υμίν. Αλλ’ αν τις δεν έχη το Πνεύμα του Χριστού, ούτος δεν είναι αυτού». 
Αυτή η περικοπή, σύμφωνα με τον Παύλο, σημαίνει ότι αν πιστεύουμε στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος — με άλλα λόγια, αν πιστεύουμε στην δικαιοσύνη του Θεού — και έχουμε λυτρωθεί από τις αμαρτίες μας, δεν είμαστε πλέον με την σάρκα αλλά με το Πνεύμα. Αν κάποιος έχει το Πνεύμα στην καρδιά του, αυτός ο άνθρωπος είναι με τον Χριστό, και αν κάποιος δεν έχει το Πνεύμα του Χριστού, αυτός ο άνθρωπος δεν είναι δικός Του. 
Επομένως, δεν είμαστε με την σάρκα αλλά με το Πνεύμα. Εμείς που είμαστε με το Πνεύμα και έχουμε ελευθερωθεί από την αμαρτία μέσω του ευαγγελίου του ύδατος και του Πνεύματος, δεν πρέπει να ξεχάσουμε ότι είμαστε οι στρατιώτες της δικαιοσύνης, που έχουν την ικανότητα να ευχαριστήσουν τον Θεό ως δίκαιοι του Χριστού. Δεν πρέπει να απελπιστούμε από τις αδυναμίες της σάρκας μας, αλλά να ευχαριστούμε τον Θεό με την πίστη ότι, αν και είμαστε αδύναμοι, είμαστε δικοί Του και είμαστε μαζί Του, και επομένως είμαστε οι εργάτες Του. 
Πρέπει να ξέρουμε ότι δεν επιτρέπεται σε μας να επιδιώκουμε μόνο το συμφέρον της σάρκας μας αφότου αναγεννηθούμε. Πρέπει να ζήσουμε γνωρίζοντας ότι ο δίκαιος προορίζεται να ζήσει μόνο για την δικαιοσύνη του Θεού. Το χωρίο 10 παρουσιάζει πώς πρέπει να ζήσουν οι Χριστιανοί: «Αν δε ο Χριστός ήναι εν υμίν, το μεν σώμα είναι νεκρόν διά την αμαρτίαν· το δε πνεύμα ζωή διά την δικαιοσύνην».
Στην πραγματικότητα, τα σώματά μας σταυρώθηκαν και πέθαναν μαζί με τον Ιησού Χριστό λόγω των αμαρτιών μας. Έχουμε σωθεί από όλες τις αμαρτίες μας μέσω της δίκαιης πράξης του Θεού. Λόγω αυτής της δικαιοσύνης, τα πνεύματα των δικαίων έχουν αιώνια ζωή. Αιώνια ζωή! Πρέπει να ξέρουμε ότι όσοι έχουν δικαιωθεί δεν επιτρέπεται πλέον να ζουν μόνο για την σάρκα τους. Όσοι δεν ζουν για την δικαιοσύνη του Θεού αφότου αναγεννήθηκαν, είναι μακριά από τις ευλογίες Του. 
Προοριστήκαμε να ζήσουμε για την δικαιοσύνη του Θεού. Ίσως μερικοί από σας, αφότου αναγεννήθηκαν εξ ύδατος και Πνεύματος, έχουν σκεφτεί με απογοήτευση, «Η Βίβλος λέει ότι όσοι είναι σαρκικοί δεν μπορούν να ευχαριστήσουν τον Θεό. Εγώ πρέπει να είμαι ένας από αυτούς». Αλλά αυτό δεν είναι αλήθεια. Ο Θεός μάς έχει αναγεννήσει για να ζήσουμε ως στρατιώτες της δικαιοσύνης Του. 
Μερικοί άνθρωποι σκέφτονται έτσι, ίσως επειδή έχουν παρανοήσει την Βίβλο. Ακόμα και αν μερικοί από τους δίκαιους νομίζουν ότι δεν μπορούν να ζήσουν σύμφωνα με τον Θεό επειδή τα σώματά τους ζουν σύμφωνα με την σάρκα και επειδή είναι αδύναμοι, η αλήθεια είναι ότι εκείνοι που έχουν το Άγιο Πνεύμα μέσα τους χαίρονται όταν κάνουν τα έργα του Θεού. Η εκτέλεση των έργων του Θεού τούς καθιστά μακάριους, ευτυχείς και καλοδιάθετους. Αφετέρου, μια ζωή που δεν κάνει τα έργα του Θεού είναι ζωή χωρίς κίνητρο και σκοπό, μια καταραμένη ζωή. 
Από τότε που δεχτήκαμε το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος και κατοικούμε στην δικαιοσύνη του Θεού, το Άγιο Πνεύμα κατοικεί μέσα μας. Το Άγιο Πνεύμα έρχεται και κατοικεί σε καθέναν που έχει λάβει την λύτρωση. Τι συμβαίνει σε εκείνους μέσα στους οποίους κατοικεί το Άγιο Πνεύμα; Προορίζονται να υπηρετήσουν την δικαιοσύνη του Θεού και να κάνουν το δίκαιο έργο Του. 
Με λίγα λόγια, εκείνοι που έχουν λάβει την συγχώρεση των αμαρτιών και έχουν δικαιωθεί, πρέπει να ζουν μόνο με πίστη. Οι δίκαιοι μπορούν να κρατήσουν την πίστη τους μόνο όταν ζουν με πίστη και εκτελούν τα έργα του Θεού. Αν νομίζετε ότι θα ζήσετε σε αυτόν τον κόσμο με την σάρκα σας, χωρίς να έχετε δικαιωθεί, αυτό συμβαίνει επειδή δεν έχετε συνειδητοποιήσει ότι έχετε λάβει την συγχώρεση των αμαρτιών και ότι ο προορισμός σας έχει ήδη αλλάξει. 
Το πεπρωμένο των δικαίων έχει αλλάξει. Προτού να αναγεννηθούν, ζούσαν για τον κόσμο και για τους δικούς τους σκοπούς, και ήταν ευτυχείς ζώντας για τις επιθυμίες της σάρκας τους. Εντούτοις, αφού αναγεννήθηκαν, είναι αδύνατο να ζήσουν πάλι ως αμαρτωλοί. Έχουμε λάβει την συγχώρεση των αμαρτιών. Θα ήμασταν ευτυχείς αν είχαμε εξαψήφιο εισόδημα; Όταν πρέπει να αφιερωθούμε στην απελευθέρωση άλλων ψυχών από αυτόν τον κόσμο, πώς θα μπορούσαμε να ικανοποιηθούμε μόνο με υλικά πράγματα; 
Με άλλα λόγια, σας ζητώ να σκεφτείτε σοβαρά για τα πράγματα της σάρκας και εκείνα του Πνεύματος. Δεν είναι απαραίτητο να κάνετε αυτά τα πράγματα για να τα γνωρίσετε· εκείνο που πρέπει να κάνετε είναι να σκεφθείτε σοβαρά για αυτό το θέμα. 
Έχω κηρύξει ως τώρα επάνω στα κεφάλαια 1 μέχρι 6 της Επιστολής προς Ρωμαίους, στο προηγούμενο βιβλίο κηρυγμάτων μου πάνω στην Επιστολή προς Ρωμαίους, και από το κεφάλαιο 7 μέχρι το 16 σε αυτό το βιβλίο. Αυτά τα δύο βιβλία κηρυγμάτων, οι τόμοι 4 και 5 της σειράς Χριστιανικών βιβλίων μου, θα διαδοθούν σε Χριστιανούς σε όλον τον κόσμο, για να τα διαβάσουν. Είμαι βέβαιος ότι πολλοί άνθρωποι θα γνωρίσουν την δικαιοσύνη του Θεού μέσω της σειράς Χριστιανικών βιβλίων μου. Μέσω των προηγούμενων τριών βιβλίων κηρυγμάτων μου, έχω μιλήσει για τις θεμελιώδεις διδασκαλίες για την σωτηρία του Θεού. Ο πρώτος τόμος μιλάει για το ευαγγέλιο, ο δεύτερος τόμος συζητά θεολογικά ζητήματα και ο τρίτος τόμος ήταν για το Άγιο Πνεύμα και ποιος είναι ο σωστός τρόπος για να το λάβει κανείς. Και αυτοί οι τόμοι 4 και 5 πάνω στην Επιστολή προς Ρωμαίους, μιλούν σε βάθος για το πόσο πολλά από τα θεολογικά δόγματα είναι λάθος, εξηγώντας γιατί δεν εξαφανίζονται οι αμαρτίες ακόμα και όταν οι Χριστιανοί πιστεύουν στον Ιησού, και πώς αποκαλύπτεται το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος ως η δικαιοσύνη του Θεού. 
Πιστεύω ότι το ευαγγέλιο θα εξαπλωθεί ευρύτερα στον κόσμο μέσω αυτού του βιβλίου. Υπήρξε μια αξιοπρόσεκτη πρόοδος στο κήρυγμα του ευαγγελίου όταν δημοσιεύσαμε τον τρίτο τόμο συγκριτικά με την εποχή που δημοσιεύσαμε τους πρώτους δύο τόμους. Τώρα, μετά από τον τρίτο τόμο, όλο και περισσότεροι άνθρωποι ζητούν τους τόμους 1 και 2 της σειράς Χριστιανικών βιβλίων μου. 
Αφότου δημοσιεύτηκαν αυτά τα δύο βιβλία, θα μάθουμε πόσο μεγάλη είναι η δύναμη του ευαγγελίου του ύδατος και του Αγίου Πνεύματος. Προσεύχομαι πολλές ευλογίες να παραχωρηθούν άφθονα από τον Θεό σε όσους μαθαίνουν την δική Του δικαιοσύνη. Θα γνωρίσουν πώς να καταλάβουν την Επιστολή προς Ρωμαίους, ότι αυτή πρέπει να γίνει κατανοητή πιστεύοντας στο ευαγγέλιο που περιέχει την δικαιοσύνη του Θεού. 
Όλοι συνεργαζόμαστε για το ευαγγέλιο. Δεν κάνετε και εσείς επίσης το έργο του Θεού; Υποστηρίζετε την διακονία του κηρύγματος του ευαγγελίου για να σώσετε τους αμαρτωλούς από τις αμαρτίες τους. Όταν είμαστε πιστοί από το μέρος μας και υπηρετούμε το ευαγγέλιο, τόσες πολλές ψυχές σε όλον τον κόσμο θα ελευθερωθούν από όλες τις αμαρτίες τους. Πώς, λοιπόν, μπορούμε εμείς να εγκαταλείψουμε αυτό το πολύτιμο έργο για χάρη της κοσμικής εργασίας; 
Θέλω να το κάνω σαφές σε σας, ότι οι δίκαιοι προοριζόμαστε για να ζήσουμε όχι πια μόνο για την σάρκα μας. Τώρα, το πεπρωμένο μας έχει οριστεί να ολοκληρώσουμε την δικαιοσύνη του Θεού, να σώσουμε ψυχές και να ζήσουμε για αυτήν την δικαιοσύνη. Πρέπει να το ξέρετε αυτό και να ζήσετε το υπόλοιπο της ζωής σας για τον Θεό, για το αληθινό ευαγγέλιο και για την σωτηρία των ψυχών που χάνονται στην αμαρτία. 
Για αυτό το θέμα μιλά η Επιστολή προς Ρωμαίους σε αυτό το τμήμα. Εξετάστε τα χωρία 10 και 11, «Αν δε ο Χριστός ήναι εν υμίν, το μεν σώμα είναι νεκρόν διά την αμαρτίαν· το δε πνεύμα ζωή διά την δικαιοσύνην. Αν δε κατοική εν υμίν το Πνεύμα του αναστήσαντος τον Ιησούν εκ νεκρών, ο αναστήσας τον Χριστόν εκ νεκρών θέλει ζωοποιήσει και τα θνητά σώματα υμών, διά του Πνεύματος αυτού του κατοικούντος εν υμίν». 
Η παραπάνω περικοπή σημαίνει ότι εμείς, τα σώματά μας, από καιρό ήμασταν νεκροί λόγω των αμαρτιών μας. Αλλά τα πνεύματά μας είναι ζωντανά λόγω της δικαιοσύνης του Θεού και της πίστης. Αν καθένας πιστέψει στην δικαιοσύνη του Θεού, θα κερδίσει μια νέα ζωή. Έχουμε κερδίσει την νέα ζωή πιστεύοντας στην δικαιοσύνη του Θεού. 
Το χωρίο 11 λέει, «Αν δε κατοική εν υμίν το Πνεύμα του αναστήσαντος τον Ιησούν εκ νεκρών, ο αναστήσας τον Χριστόν εκ νεκρών θέλει ζωοποιήσει και τα θνητά σώματα υμών, διά του Πνεύματος αυτού του κατοικούντος εν υμίν». Αυτό σημαίνει ότι θα μας αναστήσει στο τέλος του κόσμου. Η ζωή με την οποία είχαμε ζήσει πολύ καιρό πριν μόνο για την σάρκα μας και την αμαρτία, έχει περάσει τώρα μακριά, και το πεπρωμένο μας έχει αλλάξει ώστε να ζήσουμε το υπόλοιπο της ζωής μας για τον Θεό και την δική Του δικαιοσύνη. 
Μπορεί να ενοχλείστε με την ζωή του δίκαιου, σκεπτόμενοι, «Χωρίς αμφιβολία, οι δίκαιοι θα συγκεντρωθούν συχνά για να πουν εκείνα που λένε». Εντούτοις, ακόμα και το να ακούσετε το χασμουρητό ενός αναγεννημένου πιστού που κάθεται δίπλα σας ή ακόμα και το να ακούτε τις δοξολογίες και τις φωνές τους, θα ανανεώσει τον νου σας αν παραμείνετε στην εκκλησία. Αυτό συμβαίνει επειδή το Άγιο Πνεύμα λειτουργεί στην εκκλησία του Θεού και στις καρδιές των πιστών. Ο νους σας θα ανανεωθεί και θα κερδίσετε νέες δυνάμεις στην καρδιά σας, θα τραφείτε από το πνευματικό ψωμί της ζωής και θα αναλάβετε πνευματικά καθήκοντα για να βγείτε και να εκτελέσετε τα πνευματικά έργα. 
Στη σύναξη των πιστών μπορείτε να αναζωογονηθείτε. Το γεγονός ότι αποχωρίζεστε από τον κόσμο, δείχνει ότι ο προορισμός σας έχει αλλάξει. Για αυτό εκείνοι που ζουν σύμφωνα με την σάρκα έχουν επικεντρώσει την σκέψη τους στα πράγματα της σάρκας, ενώ εκείνοι που ζουν σύμφωνα με το Πνεύμα, στα πράγματα του Πνεύματος. Εμείς, που έχουμε δικαιωθεί, δεν ζούμε άλλο σύμφωνα με την σάρκα. Ο δίκαιος δεν θέλει πλέον να είναι σκλάβος στην αμαρτία. Θέλουμε τουλάχιστον να ζήσουμε σύμφωνα με το Πνεύμα και έχουμε επικεντρώσει την προσοχή μας στα πράγματα του Πνεύματος. Ο δίκαιος κάνει τα πράγματα του Πνεύματος, το έργο που κερδίζει ψυχές στον Χριστό. 
Πρέπει να εργαστούμε σκληρά για το έργο του Θεού, να αρνηθούμε τις σκέψεις μας για αυτό και να προσηλώσουμε τον νου μας σε αυτό. Πρέπει τώρα να ζήσουμε το υπόλοιπο της ζωής μας με αυτόν τον τρόπο. Ο προορισμός σας έχει αλλάξει ώστε να ζήσετε μόνο για την δικαιοσύνη του Θεού, επειδή έχετε λάβει την λύτρωση πιστεύοντας στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Ελπίζω ότι ξέρετε αυτήν την αλήθεια. 
Λυπάμαι, αλλά δεν μπορείτε πλέον να επιστρέψετε στον κόσμο και να γίνετε πάλι σκλάβος στην αμαρτία. Αν επιστρέψετε στον κόσμο τώρα, αυτό θα σήμαινε τον θάνατό σας. Το να σκέφτεστε πάλι σαρκικά είναι θάνατος. Το πνεύμα σας θα πεθάνει, ο νους σας θα πεθάνει και το σώμα σας θα πεθάνει, αν παραμείνετε ακόμα ακολουθώντας τις σαρκικές επιθυμίες σας. Οι Ιουδαίοι δεν επέστρεψαν στην Αίγυπτο μετά την έξοδό τους· ούτε θα μπορούσαν να είναι ευτυχείς αν συναντούσαν κάποιον Αιγύπτιο μετά που διέσχισαν την Ερυθρά Θάλασσα. Παρόμοια και εμείς που έχουμε δικαιωθεί, δεν μπορούμε πλέον να επιστρέψουμε στην Αίγυπτο, ούτε θα είμαστε ευτυχείς αν συναντήσουμε έναν πνευματικό Αιγύπτιο. 
Αν ένας αναγεννημένος δίκαιος έβγαινε στον κόσμο και ζούσε με τους αμαρτωλούς του κόσμου, θα τρελαινόταν από την επιθυμία να επιστρέψει στην εκκλησία του Θεού. Θα του έλειπε η εκκλησία του Θεού. Επομένως, ας ζούμε με τον νου μας προσηλωμένο στα πράγματα του Πνεύματος. 
Τι εννοούμε λέγοντας «τα πράγματα του Πνεύματος του Θεού»; Δεν είναι αυτά τα πράγματα του Θεού; Δεν είναι τα πράγματα της υπηρεσίας του ευαγγελίου του Θεού; Και όμως, δεν είμαστε εμείς αδύναμοι και ατελείς; Είστε αδύναμοι, και το ίδιο είμαι και εγώ. Αλλά δεν λάβατε την συγχώρεση των αμαρτιών τότε που ήσασταν αδύναμοι και ατελείς; Φυσικά! Το Άγιο Πνεύμα κατοίκησε τότε σε σας; Η απάντηση είναι ένα εμφαντικό Ναι! 
Είμαστε, λοιπόν, ικανοί να προσηλώσουμε τον νου μας στα πράγματα του Πνεύματος, ή όχι; Φυσικά είμαστε — εμείς μπορούμε να προσηλώσουμε τον νου μας στα πράγματα του Πνεύματος. Ξέρετε ότι ο Θεός έχει αλλάξει τον προορισμό σας έτσι ώστε να κάνετε τα πράγματα του Πνεύματος; Το πιστεύετε αυτό; 
Το μυαλό μας έχει αλλάξει τώρα. Αν δεν ξέρετε ότι ο νους σας έχει αλλάξει, ενώ στην πραγματικότητα έχει αλλάξει, αυτό αποτελεί πρόβλημα για σας. Πρέπει να προσηλώσετε τον νου σας ακλόνητα στην δικαιοσύνη του Θεού. Η εκκλησία του Θεού θα είναι τότε το σπίτι σας, οι συγχριστιανοί σας θα είναι αδελφοί, αδελφές, γονείς — με άλλα λόγια η οικογένειά σας — με το ίδιο Πνεύμα. Καθένας στην εκκλησία σας θα γίνει η οικογένειά σας. Αν δεν το έχετε σκεφτεί έτσι πιο πριν, είναι καιρός να το επανεξετάσετε τώρα και να κάνετε σοβαρή σκέψη σε αυτήν την διδασκαλία. 
Μην νομίζετε ότι μόνο η οικογένεια της σάρκας και του αίματος είναι η οικογένειά σας. Εδώ είναι το σπίτι σας και το σπίτι κάθε αναγεννημένου. Είστε όλοι μέρος της οικογένειας του Θεού. Για αυτό πρέπει να ζήσουμε σύμφωνα με το Πνεύμα. Πρέπει να ζήσουμε για τον Θεό, επειδή το να σκεπτόμαστε πνευματικά σημαίνει ότι κερδίζουμε ειρήνη.