Κηρύγματα

Θέμα 9: Ρωμαίους (Σχόλια στο Βιβλίο των Ρωμαίων)

[Κεφάλαιο 8-8] (Επιστολή προς Ρωμαίους 8:26-28) Το Άγιο Πνεύμα που βοηθά τους δίκαιους

(Επιστολή προς Ρωμαίους 8:26-28)
«Ωσαύτως δε και το Πνεύμα συμβοηθεί εις τας ασθενείας ημών· επειδή το τι να προσευχηθώμεν ως πρέπει, δεν εξεύρομεν, αλλ’ αυτό το Πνεύμα ικετεύει υπέρ ημών διά στεναγμών αλαλήτων. Ο δε ερευνών τας καρδίας εξεύρει τι είναι το φρόνημα του Πνεύματος, ότι κατά Θεόν ικετεύει υπέρ των αγίων. Εξεύρομεν δε ότι πάντα συνεργούσι προς το αγαθόν εις τους αγαπώντας τον Θεόν, εις τους κεκλημένους κατά τον προορισμόν αυτού». 

Το Άγιο Πνεύμα είναι στις καρδιές όσων πιστεύουν στην δικαιοσύνη του Θεού. Το Άγιο Πνεύμα τούς κάνει να προσεύχονται και τους βοηθά να το κάνουν. Επίσης μεσιτεύει για αυτούς με αλάλητους στεναγμούς. Αυτό σημαίνει ότι το Άγιο Πνεύμα τούς βοηθά να προσεύχονται σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Για αυτό όσοι πιστεύουν στην δικαιοσύνη του Θεού καλούνται παιδιά του Θεού. Ο Κύριος τούς υπόσχεται ότι θα είναι πάντα μαζί τους ως το τέλος του χρόνου. 
Το Άγιο Πνεύμα είναι μέσα στους δίκαιους, μεσιτεύοντας σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Πώς νομίζετε ότι μπορείτε να λάβετε το Άγιο Πνεύμα; Με προσευχή; Νομίζετε ότι μπορείτε να λάβετε το Πνεύμα παρά όλες τις αμαρτίες σας; Το Άγιο Πνεύμα εργάζεται και κατοικεί μόνο στις καρδιές όσων πιστεύουν στην δικαιοσύνη του Θεού. 
Οι Χριστιανοί που θέλουν να προσευχηθούν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, δέχονται βοήθεια από το Άγιο Πνεύμα. Μαθαίνουν και καταλαβαίνουν γιατί πρέπει να προσευχηθούν. Αν έχετε λάβει το Άγιο Πνεύμα πιστεύοντας στην δικαιοσύνη του Θεού, το Άγιο Πνεύμα θα μεσιτεύει για σας και θα σας οδηγήσει στο δρόμο σας. 
 

Τα πάντα συνεργούν στο αγαθό

«Εξεύρομεν δε ότι πάντα συνεργούσι προς το αγαθόν εις τους αγαπώντας τον Θεόν, εις τους κεκλημένους κατά τον προορισμόν αυτού» (Ρωμ. 8:28). 
Ο Θεός είναι με το μέρος των πιστών, αναγκάζοντας όλα τα πράγματα να συνεργήσουν για το καλό σε όσους αγαπούν τον Θεό. Ο Θεός αγαπά τους αναγεννημένους πιστούς. Μπορεί μερικές φορές να χρησιμοποιήσει τους εχθρούς μας για χάρη μας, αλλά στο τέλος τους τιμωρεί για τις αμαρτίες τους. Κάθε δικός μας εχθρός θα εξαφανιστεί έτσι στην αιώνια τιμωρία Του, δεδομένου ότι όλα όσα επιτρέπει ο Θεός είναι μόνο για το αγαθό των πιστών.