Κηρύγματα

Θέμα 9: Ρωμαίους (Σχόλια στο Βιβλίο των Ρωμαίων)

[Κεφάλαιο 8-9] (Επιστολή προς Ρωμαίους 8:28-30) Τα πάντα συνεργούν για το αγαθό

(Επιστολή προς Ρωμαίους 8:28-30) 
«Εξεύρομεν δε ότι πάντα συνεργούσι προς το αγαθόν εις τους αγαπώντας τον Θεόν, εις τους κεκλημένους κατά τον προορισμόν αυτού. Διότι όσους προεγνώρισε, τούτους και προώρισε συμμόρφους της εικόνος του Υιού αυτού, διά να ήναι αυτός πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών· όσους δε προώρισε, τούτους και εκάλεσε· και όσους εκάλεσε, τούτους και εδικαίωσε· και όσους εδικαίωσε, τούτους και εδόξασε». 
 

Σήμερα, θα ήθελα να εξετάσουμε την παραπάνω περικοπή από το κεφάλαιο 8 της Επιστολής προς Ρωμαίους. Λέει ότι ο Θεός προόρισε, κάλεσε και δόξασε εμάς που είμαστε με τον Ιησού Χριστό, τον Υιό του Θεού. Θα μιλήσουμε για αυτό και επίσης για το πώς οι άνθρωποι τείνουν να καταλάβουν το δόγμα του Σταδιακού Αγιασμού. 
Στην Επιστολή προς Ρωμαίους 8:28 λέει, «Εξεύρομεν δε ότι πάντα συνεργούσι προς το αγαθόν εις τους αγαπώντας τον Θεόν, εις τους κεκλημένους κατά τον προορισμόν αυτού». Πρέπει να σκεφτούμε ποιοι είναι «εκείνοι που αγαπούν τον Θεό». 
Συνεργούν όλα τα πράγματα αληθινά για το καλό; Έτσι λέει ο Θεός. Στην αρχή, πριν να δημιουργήσει ο Θεός τους ανθρώπους, σχεδίασε να μας κάνει λαό Του σύμφωνα με τον σκοπό Του και το έχει κάνει αυτό για καλό μέσω του Ιησού Χριστού, του μονογενή Υιού Του. 
Πρέπει να θυμηθούμε ότι στον κήπο της Εδέμ υπήρχε το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού. Γιατί φύτεψε ο Θεός αυτό το δέντρο; Θα ήταν καλύτερα αν ο Θεός δεν είχε φυτέψει από την αρχή το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού. Πολλοί άνθρωποι έχουν περιέργεια για αυτό το σημείο. 
Αλλά υπήρξε βαθύς σκοπός και σχέδιο του Θεού. Ο Θεός δημιούργησε τους ανθρώπους για να τους κάνει σύμφωνα με την εικόνα Του. Στην πραγματικότητα, η ανθρωπότητα δεν ήταν διόλου διαφορετική από το υπόλοιπο της δημιουργίας έως ότου λάβαμε την δικαιοσύνη του Θεού. 
 

Γιατί φύτεψε ο Θεός το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού;

Για αυτό πρέπει να ξέρουμε τον λόγο για τον οποίο ο Θεός διέταξε τον Αδάμ και την Εύα να μη φάνε από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού. Ποιος ήταν ο λόγος; Ήταν για να κρατήσει τους ανθρώπους κάτω από τον νόμο του Θεού και να μας κάνει παιδιά Του με την λύτρωση μας μέσω του Ιησού Χριστού. Όλη η δικαιοσύνη του Θεού είναι κρυμμένη στον λόγο, «Τα πάντα συνεργούσι προς το αγαθόν εις τους αγαπώντας τον Θεόν». Εφόσον ο Θεός είπε, «Τα πάντα συνεργούσι προς το αγαθόν εις τους αγαπώντας τον Θεόν, εις τους κεκλημένους κατά τον προορισμόν αυτού» (Ρωμ. 8:28), πρέπει να βρούμε την απάντηση στην ερώτηση στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος που δόθηκε από τον Ιησού Χριστό. 
Για να το κάνουμε αυτό, πρέπει πρώτα να αναγνωρίσουμε το ευαγγέλιο του Θεού. Έπειτα θα αναγνωρίσουμε ότι όλα όσα προγραμματίζει και κάνει ο Θεός είναι καλά. Αλλά για να καταλάβουμε αυτήν την αλήθεια, πρέπει να αναγεννηθούμε πιστεύοντας στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Πρέπει να ψάξουμε την απάντηση στο ευαγγέλιο που μάς έχει δώσει ο Θεός. 
Ο λόγος για τον οποίο μας δημιούργησε ο Θεός, φύτεψε το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού στον κήπο της Εδέμ, επέτρεψε στον Αδάμ και την Εύα να φάνε από αυτό, και μας ικάνωσε να μάθουμε τον νόμο, ήταν για να μας κάνει παιδιά Του. Ο Κύριός μας, που μας ελευθέρωσε όλους, επέτρεψε να συμβούν όλα αυτά έτσι ώστε να μπορεί να μας δώσει την συγχώρεση των αμαρτιών, την αιώνια ζωή, την δόξα και τον ουρανό. Ο Θεός έκανε τον άνθρωπο από το χώμα, και η ανθρωπότητα έγινε και γεννήθηκε ώστε να είναι αδύναμη. Η Βίβλος συχνά μάς συγκρίνει με πήλινα σκεύη. Ο Θεός, που είναι ο αγγειοπλάστης, διαμόρφωσε τον άνθρωπο από πηλό. Διαμόρφωσε τον άνθρωπο από χώμα και φύσηξε μέσα του την αγάπη του ύδατος και του Πνεύματος. Ο Θεός μάς έχει δώσει την αλήθεια του ύδατος και του Πνεύματος, ώστε να μας κάνει παιδιά Του. 
Τα σκεύη που είναι φτιαγμένα από πηλό σπάνε εύκολα. Ο Θεός δημιούργησε αρχικά το ανθρώπινο σώμα και το πνεύμα με αυτόν τον τρόπο για να είναι αδύναμα, ώστε να τους κάνει παιδιά Του. Ο σκοπός Του εκπληρώθηκε από τον Ιησού, που έπλυνε όλες τις αμαρτίες των ανθρώπων και τους έντυσε με την αγιότητα του Θεού για να τους δώσει αιώνια ζωή κάνοντας τους να αναγεννηθούν με το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο Θεός μάς κατέστησε ατελείς και αδύναμους από την αρχή και όχι αλάνθαστους. 
 

Γιατί δημιούργησε ο Θεός τον άνθρωπο αδύνατο από την αρχή;

Γιατί ο Θεός φύτεψε το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού στην Εδέμ, και έπειτα διέταξε τον Αδάμ και την Εύα να μην φάνε από αυτό; Ο λόγος πίσω από αυτό πρέπει να γίνει κατανοητός και να πιστευτεί μέσα στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Όταν έπεσαν ο Αδάμ και η Εύα, γιατί ο Θεός είπε ότι το σπέρμα της γυναίκας θα σύντριβε το κεφάλι του Σατανά και ότι ο Σατανάς θα κεντούσε την φτέρνα Του; Όλα αυτά ήταν για να γίνουν οι άνθρωποι παιδιά Του. Ήταν το σχέδιό Του για μας, μέσω του Ιησού Χριστού, του μονογενούς Υιού Του. 
Ποιοι, λοιπόν, είναι «οι κλητοί» σύμφωνα με τον σκοπό του Θεού; Είναι εκείνοι που αναγνωρίζουν τις αμαρτίες και τις ανομίες τους, και εκζητούν την αγάπη και το έλεος του Θεού. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι οι θεολογικές αξιώσεις του Δόγματος του Προορισμού και του Δόγματος του Σταδιακού Αγιασμού είναι λάθος. Το Δόγμα του Απόλυτου Προορισμού είναι λάθος, επειδή ο Θεός μας δεν είναι Θεός που θα επέλεγε απλά κάποιον, χωρίς όρους, εγκαταλείποντας άλλους χωρίς κανέναν λόγο. 
Αντίθετα, εκείνοι που εκλέγει και καλεί ο Θεός, είναι εκείνοι που απελπίζονται από τις αμαρτίες τους και ομολογούν ότι δεν έχουν καμία επιλογή παρά να πάνε στον άδη — εκείνοι για τους οποίους ο Θεός έχει έλεος και που Εκείνος τους καλεί με το Ευαγγέλιό Του, του ύδατος και του Πνεύματος. 
Ανάμεσα στους αμέτρητους ανθρώπους που γεννιούνται σε αυτόν τον κόσμο και επιστρέφουν στον Θεό, ούτε ένας δεν επιλέγεται ή εγκαταλείπεται από τον Θεό χωρίς λόγο. Αν ο Θεός σας άφηνε απ’ έξω χωρίς λόγο, θα διαμαρτυρόσασταν ενάντια στον Θεό. Θα ήταν ανόητο να πει κανείς ότι ο Θεός έκανε παιδί του διαβόλου εσάς ή κάποιον άλλο χωρίς λόγο. Αυτό δεν είναι κάτι που έχει κάνει ο Θεός. 
Αν δεν έχετε επιλεγεί από τον Θεό, αυτό είναι επειδή δεν πιστεύετε στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Αν δεν πιστεύετε στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος που δόθηκε από τον Θεό, τότε ο Θεός θα σας εγκαταλείψει, επειδή ο Κύριός μας είπε, «Δεν ήλθον διά να καλέσω δικαίους, αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν» (Ματθ. 9:13). Εκείνο που δυστυχώς έχουν κάνει οι θεολόγοι, είναι να μετατρέψουν τον Θεό μας σε προσωπολήπτη και προκατειλημμένο Θεό. 
 

Ποιοι είναι οι κλητοί σύμφωνα με το θέλημα του Θεού; 

Όσοι κλήθηκαν από τον Θεό είναι οι αμαρτωλοί που προορίζονταν για τον άδη. Έρχονται στον Θεό και ομολογούν ότι αξίζουν να πάνε στον άδη επειδή είναι αδύναμοι και δεν έχουν καμία επιλογή παρά να παρακούν τις εντολές Του μέχρι να πεθάνουν. Ο Θεός κάλεσε τους αμαρτωλούς και καθάρισε τις αμαρτίες τους με το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Κάλεσε όσους δεν είχαν καμιά επιλογή παρά να σταλούν στον άδη και τους ελευθέρωσε από τις αμαρτίες τους με το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. 
Ο Θεός δεν ήρθε να καλέσει όσους είναι καλοί και υπάκουοι στον νόμο. Ο Θεός καλεί όσους πραγματικά προσπαθούν σκληρά να ζήσουν σύμφωνα με το θέλημά Του, αλλά αναγνωρίζουν ότι αναγκάζονται να αμαρτάνουν από τις αδυναμίες τους, αν και εξασκούν πίστη και εξαρτώνται από τον Θεό. Ο σκοπός του Θεού είναι να καλέσει φορτωμένους, κουρασμένους και αδύναμους για να τους δικαιώσει και να τους κάνει παιδιά Του. Αυτή είναι η κλήση του Θεού σύμφωνα με το θέλημά Του. Όλα συνεργούν για το αγαθό σε όσους έχουν κληθεί σύμφωνα με τον σκοπό Του. 
Πρέπει να πιστέψουμε στην κλήση του Θεού. Δεν πρέπει να λέμε ότι πιστεύουμε στον Ιησού χωρίς λόγο. Τέτοια πίστη δεν είναι σωστή πίστη. Η σωστή πίστη πρέπει να πιστεύει στον Κύριο σύμφωνα με τον σκοπό του Θεού, όχι με τον δικό σας σκοπό. Αυτό σημαίνει να πιστέψεις ότι ο Θεός ξέρει καλά τις αδυναμίες μας, ότι αφαίρεσε τις αμαρτίες μας μια για πάντα και πως έτσι μάς κατέστησε χωρίς αμαρτία. Επικεντρώνοντας την πίστη μας στο σκοπό του Θεού, το βάπτισμα και το αίμα του Ιησού Χριστού, μπορούμε να γίνουμε παιδιά Του. Είναι θέλημα του Θεού να μας κάνει παιδιά Του χωρίς αμαρτία όταν αναγνωρίζουμε και δεχόμαστε τον σκοπό του — αυτοί είναι οι άνθρωποι που ο Θεός αγαπά αληθινά και τους οποίους καλεί. 
 

Ποιοι εκλέγονται από τον Θεό; 

Ο Θεός δεν έχει τους ανθρώπους να στέκονται σε δύο σειρές και να επιλέγει καθένα που είναι στα δεξιά Του λέγοντας, «Έλα και πίστεψε στον Ιησού, και πήγαινε στον Ουρανό», και έπειτα να στρέφεται στ’ αριστερά και να τους λέει, «Εσείς πηγαίνετε στον άδη». 
Οι Καλβινιστές ισχυρίζονται ότι ο Θεός από την αρχή επέλεξε ορισμένους ανθρώπους χωρίς κανένα λόγο και αποφάσισε να εγκαταλείψει τους υπόλοιπους. Αλλά δεν είναι τέτοιος ο Θεός. Ο Θεός έκανε τα πάντα να συνεργούν για το αγαθό σε όσους είναι κλητοί σύμφωνα με τον σκοπό Του. Είναι ανοησία να νομίζουμε ότι επιλεχτήκαμε χωρίς όρους και χωρίς κανένα λόγο. 
Είναι ο Θεός λοιπόν άδικος Θεός; Βεβαίως όχι. Όλοι είναι ίσοι και ενώπιον του Θεού και ενώπιον του νόμου Του. Όλοι επίσης είναι ίσοι ενώπιον της κρίσης. Έχουμε λάβει την χάρη της σωτηρίας από τον Θεό, που μας έσωσε από τις αμαρτίες μας μέσω του Ιησού Χριστού. Η πιθανότητα να πιστέψουμε σε αυτήν την αλήθεια είναι επίσης ίση για όλους. Επιτρέπει σε όσους δέχονται τον σκοπό του Θεού και ξέρουν τις αδυναμίες τους, να αναγνωρίσουν και να πιστεύουν το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. 
Ποιος, λοιπόν, είναι ο αληθινός θείος προορισμός και εκλογή; Είναι να ονομαστούμε κλητοί σύμφωνα με τον σκοπό του Θεού μέσα στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος που μας έχει δώσει. Ήταν επειδή ο Θεός ανέλαβε τις αμαρτίες μας μέσω του Ιησού και είχε σχεδιάσει να μας κάνει παιδιά Του που γεννηθήκαμε σε αυτόν τον κόσμο και μας δόθηκε η ευκαιρία να ακούσουμε το ευαγγέλιο. Ο Θεός το είχε σχεδιάσει όλο αυτό μαζί με τον Ιησού Χριστό από πριν. Αυτό ήταν σχέδιο του Θεού. Επομένως, όταν ερχόμαστε στην παρουσία Θεού, πρέπει πρώτα να εξετάσουμε αν είμαστε όπως ο Ιακώβ ή ο Ησαύ. 
Η Γραφή μάς λέει ότι ο Θεός αγάπησε τον Ιακώβ ενώ μίσησε τον Ησαύ. Μιλά επίσης για τον Κάιν και τον Άβελ, και ότι ο Θεός αγάπησε τον Άβελ αλλά μίσησε τον Κάιν. Ο Θεός μίσησε τον Ησαύ και τον Κάιν και αγάπησε τον Ιακώβ και τον Άβελ χωρίς κανένα λόγο; Όχι. Αυτό έγινε επειδή ο Ησαύ και ο Κάιν εμπιστεύθηκαν μόνο στην δύναμή τους και δεν ζήτησαν ποτέ το έλεος του Θεού, ενώ ο Ιακώβ και ο Άβελ ήξεραν τις αδυναμίες τους, ζήτησαν το έλεος του Θεού και εμπιστεύθηκαν στον λόγο Του. 
Η Γραφή εξηγεί τον προορισμό και την εκλογή του Θεού, χρησιμοποιώντας αυτούς τους ανθρώπους για παράδειγμα. Σε ποια πλευρά ανήκουμε; Μπορούμε να συναντήσουμε τον Θεό αν εμπιστευόμαστε στις δυνάμεις μας, ακριβώς όπως ο Ησαύ; Όχι. Ο μόνος τρόπος που μπορούμε να συναντήσουμε τον Θεό είναι μέσω του ευαγγελίου του ύδατος και του Πνεύματος, που είναι γεμάτο με το έλεος του Θεού. Σε ποια από τις δύο πλευρές στεκόμαστε ενώπιον του Θεού; Είμαστε αυτοί που θέλουν να ευλογηθούν στην παρουσία του Θεού, αλλά πάντα αποτυγχάνουμε να το κάνουμε λόγω των αδυναμιών μας. Παρόλο που επιθυμούμε να ζήσουμε σύμφωνα με τον σκοπό του Θεού, είμαστε ακόμα αδύναμοι και ασθενικοί ενώπιον του Θεού και για αυτό, το μόνο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε είναι να ζητήσουμε το έλεός Του. 
Αν θέλουμε να ευλογηθούμε από τον Θεό, πρέπει να γίνουμε όπως ο Ιακώβ και να έχουμε την πίστη που είχε ο Άβελ. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ενώπιον του Θεού το γεγονός ότι είμαστε αδύναμοι, ασθενικοί και δειλοί. 
Ο Ψαλμός 145:14 λέει, «Ο Κύριος υποστηρίζει πάντας τους πίπτοντας και ανορθεί πάντας τους κεκυρτωμένους». Αληθινά, καθένας λυγίζει στην παρουσία του Θεού. Δεν έχουμε κανένα θάρρος. Κάνουμε συμβιβασμούς για το μικρότερο όφελος. Είμαστε δουλικοί. Μπορεί κατά περιόδους να φανούμε θαρραλέοι, αλλά αυτό συμβαίνει μόνο για ένα δευτερόλεπτο. Αν εξετάσουμε καλά την ζωή μας, μπορούμε να ανακαλύψουμε εύκολα πόσο ακριβώς δουλοπρεπείς είμαστε. Υποτασσόμαστε σε κάθε ισχυρό ή ακόμα και σε ψευδόμενο ον που μας αναγκάζει να απορρίψουμε την αλήθεια. Αλλά ο Θεός έχει καλέσει τους δουλοπρεπείς για να τους αγαπήσει, να τους δώσει την σωτηρία με τον Ιησού Χριστό και τους κάνει παιδιά Του. 
Πρέπει να αναγνωρίσουμε πόσο αδύναμοι και αμαρτωλοί είμαστε ώστε να αγαπηθούμε από τον Θεό. Πρέπει να αναρωτηθούμε αν μπορούμε πραγματικά να υπακούσουμε τον νόμο για να τον ικανοποιήσουμε πλήρως. Πρέπει έπειτα να αναγνωρίσουμε ότι δεν είμαστε ικανοί να τηρήσουμε τον νόμο και πως με αυτόν τον τρόπο δεν μπορούμε να ζήσουμε τέλειες ζωές. 
Αν ήμουν τέλειος, δεν θα χρειαζόμουν ποτέ τον Σωτήρα. Αν ήμασταν τέλειοι, γιατί θα χρειαζόμασταν την βοήθεια και τις ευλογίες του Θεού; Επειδή όμως είμαστε τόσο αδύναμοι ενώπιον του Θεού, για αυτό χρειαζόμαστε τις ευλογίες Του. Χρειαζόμαστε το έλεός Του. Ο οίκτος του Θεού σε μας ήταν τόσο μεγάλος, ώστε έστειλε τον μονογενή Υιό Του για να αναλάβει όλες τις αμαρτίες μας και να τις πλύνει. Και ο Θεός επέβαλε στον Ιησού αντί για μας την κρίση για την αμαρτία, για να μπορούμε να ελευθερωθούμε από την αμαρτία. Αυτό είναι που πρέπει να πιστέψουμε. 
Μόνο με αυτήν την πίστη μπορούμε να γίνουμε τα αγαπημένα παιδιά του Θεού. Είναι λόγω αυτού του ελέους που είμαστε ντυμένοι με την αγάπη Του και όχι λόγω των δικών μας προσπαθειών για να επιτύχουμε την σωτηρία μας. 
Παρόλο που πολλοί Χριστιανοί διδάσκουν και ακολουθούν τα Δόγματα του Προορισμού και της Εκλογής, αισθάνονται επίσης ανήσυχοι για αυτά τα δόγματα. Αυτό συμβαίνει επειδή συνεχώς αναρωτιούνται αν επιλέχτηκαν από τον Θεό ή όχι. 
Αυτά τα δύο δόγματα απαρτίζουν σχεδόν το 90% της Καλβινιστικής θεολογίας. Η ερώτηση είναι αν, παρά την πίστη τους στον Ιησού, έχουν επιλεγεί πραγματικά ή όχι, και αυτό είναι που τους καθιστά ανήσυχους. Αλλά το σημαντικό δεν είναι αν επιλέχτηκες ή όχι. Είναι μάλλον σημαντικό για σας να πιστέψετε στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος για να σωθείτε με την αποδοχή της δικαιοσύνης του Θεού. Όσοι έχουν λάβει αυτήν την δικαιοσύνη του Θεού με πίστη είναι εκλεκτοί. 
Κάποτε υπήρχε ένας διδάκτωρ της θεολογίας που εθεωρείτο ως ένας από τους επικεφαλής της συντηρητικής θεολογίας. Αυτός έδινε μεγάλη σημασία στις διδασκαλίες του Καλβινισμού, όπως τα Δόγματα του Προορισμού και της Θείας Εκλογής. 
Μια μέρα έδινε μια διάλεξη για αυτά τα θέματα, όταν ένας σπουδαστής ρώτησε, «Εσείς έχετε επιλεγεί από τον Θεό; Πώς μπορείτε να ξέρετε ποιους έχει επιλέξει ο Θεός;» 
Ο θεολόγος απάντησε, «Ποιος μπορεί να το ξέρει; Θα το διαπιστώσουμε μόνο όταν σταθούμε ενώπιον του Θεού». 
Τότε ο σπουδαστής ξαναρώτησε, «Και τι θα κάνετε όταν πάτε ενώπιον του Θεού και σας πει ότι δεν είστε εκλεγμένος;» 
Ο καθηγητής απάντησε, «Τι μπορώ να κάνω για κάτι που ο Θεός έχει ήδη αποφασίσει ο Ίδιος; Για αυτό είπα ότι θα το μάθουμε μόνο όταν σταθούμε ενώπιον του Θεού». 
Ο σπουδαστής σκέφτηκε, «Αυτός είναι πολύ ταπεινός άνθρωπος. Ακόμα και ένα σπουδαίο πρόσωπο όπως αυτός λέει ότι δεν ξέρει αν είναι διαλεγμένος ή όχι. Έτσι είναι φυσικό ότι κανένας δεν μπορεί να ξέρει αν είναι εκλεκτός ή όχι».
Αλλά η αλήθεια στην οποία ήταν κρυμμένη η δικαιοσύνη του Θεού είναι τώρα αποκαλυμμένη σαφώς. Υπήρχαν μερικά πράγματα που ο Θεός είχε κρύψει από τον άνθρωπο αλλά τα αποκάλυψε στον κατάλληλο καιρό. Πώς μπορούν οι ευαγγελιστές να κηρύξουν το ευαγγέλιο, όταν δεν ξέρουν ακόμα και αν οι ίδιοι είναι σωσμένοι και εκλεκτοί ή όχι; Όσοι καλούνται από τον Θεό είναι αυτοί που πιστεύουν στην δικαιοσύνη του Θεού. 
Στην Επιστολή προς Ρωμαίους 8:29, λέει, «Διότι όσους προεγνώρισε, τούτους και προώρισε συμμόρφους της εικόνος του Υιού αυτού, διά να ήναι αυτός πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών». Ο Πατέρας Θεός μάς προόρισε να γίνουμε σύμμορφοι με την εικόνα του μοναδικού Υιού Του, Ιησού Χριστού, έτσι ώστε να είναι Εκείνος πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών. Εδώ ο Ιησούς καλείται «πρωτότοκος». Αν πιστεύουμε στον Ιησού και στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος που μας έχει δώσει, σωζόμαστε από όλες τις αμαρτίες μας και γινόμαστε παιδιά του Θεού. Τότε, ποια θα είναι η σχέση του Ιησού με μας; Θα είναι ο μεγαλύτερος αδελφός μας. Εκείνος είναι ο πρωτότοκος του Θεού και εμείς είμαστε οι νεότεροι αδελφοί και αδελφές Του. 
Πολύ καιρό πριν, όταν ζούσα σε ένα σπίτι προσευχής, με επισκέφτηκε ένας παλαιός ευαγγελιστής. Είχε αρχίσει την πίστη στον Ιησού όταν ήταν στην Κίνα και έπειτα ήρθε στην Κορέα. Τον άκουσα μια ημέρα, που έλεγε: «Αδελφέ Ιησού και Πατέρα Θεέ, ευχαριστώ πολύ που με σώσατε. Αδελφέ Ιησού, παρακαλώ βοήθα με». Ο Ιησούς είναι αδελφός μας!
Μπορούμε να ρωτήσουμε κατά πόσον ο Θεός ξέρει τα πάντα για μας. Η απάντηση είναι ναι, ξέρει τα πάντα για μας. Ο Πατέρας Θεός ξέρει τα πάντα για μας. Είχε σχεδιάσει να μας σώσει από τις αμαρτίες μας μέσω του μονογενούς Υιού Του πριν ακόμα από την δημιουργία αυτού του κόσμου. Αυτό ήταν σχέδιο του Θεού. Ο Υιός Του Ιησούς ήρθε στον κόσμο, βαπτίστηκε και σταυρώθηκε, για να μας σώσει από τις αμαρτίες μας. Ο Θεός το είχε σχεδιάσει ήδη. 
Μπορούμε να πούμε ότι πριν από την ίδρυση του κόσμου, ο Θεός κάλεσε μια «τριμερή διάσκεψη». Ο τριαδικός Θεός — ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα — σχεδίασε να ελευθερώσει όσους πιστεύουν στην δική Του δικαιοσύνη. Το σχέδιό Του ήταν να δημιουργήσει τους ανθρώπους και να τους κάνει παιδιά Του για να ζήσει μαζί τους στην τέλεια Βασιλεία Του. 
Ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, συμφώνησαν σε αυτό το σχέδιο. Κατόπιν, στο στάδιο της σκέψης για το πώς έπρεπε να δημιουργήσει τον άνθρωπο και να κάνει την ανθρωπότητα παιδιά Του, ο Θεός σχεδίασε να στείλει στον κόσμο τον Υιό Του, τον Ιησού, και να βαφτιστεί και να θανατωθεί στον Σταυρό, έτσι ώστε αυτοί να μπορούν να γίνουν σύμμορφοι με την εικόνα του Υιού Του. 
Ποιος ήταν ο σκοπός του Θεού στην δημιουργία μας; Ήταν να γίνουμε παιδιά Του. Είναι ο Ιησούς ο πρωτότοκος του Θεού; Ναι, είναι, και επειδή έχουμε γίνει παιδιά του Θεού, είμαστε επίσης αδελφοί Του. 
Όταν έζησε σε αυτήν την γη για 33 έτη, ο Ιησούς δοκίμασε όλες τις ανθρώπινες αδυναμίες και ατέλειες. Για αυτό όταν προσευχόμαστε, λέμε, «Ιησού, είμαι τόσο αδύναμος. Τέτοιος είμαι. Παρακαλώ βοήθησέ με και προστάτευσέ με. Μαλάκωσε τις καρδιές των ανθρώπων για να δεχτούν τον λόγο Σου, επίβλεψε, δώσε χάρη και βοήθησέ τους». Ο Κύριος ακούει και απαντά στις προσευχές μας. Οι προσευχές στον Ιησού και στον Θεό είναι ένα και το αυτό. 
Ποιος ήταν ο σκοπός του Θεού στην δημιουργία μας; Να μας κάνει παιδιά Του. Ο Θεός ξέρει τα πάντα για μας. Μας έκανε να γεννηθούμε σε αυτόν τον κόσμο και μας έσωσε από όλες τις αμαρτίες μας μέσω του βαπτίσματος του Ιησού και του αίματός Του στον Σταυρό, επειδή μας προόρισε, ακόμα πριν από την δημιουργία του κόσμου, για να μας υιοθετήσει ως γιους και κόρες του. Επομένως όχι μόνο ξέρει την ζωή μας και τον θάνατο, αλλά την κάθε μας κίνηση. Ξέρει πότε γεννηθήκαμε, από ποιους γεννηθήκαμε, πότε παντρευτήκαμε, πότε κάναμε τα παιδιά μας και τι συνέβη στην ζωή μας. Ο Θεός, που ξέρει τα πάντα για την ζωή μας, μας έδωσε το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος για να μπορούμε να πιστέψουμε στον Ιησού Χριστό και να γίνουμε παιδιά του Θεού. 
Ο Θεός μας προγνώρισε και μας προόρισε. Στην Επιστολή προς Ρωμαίους 8:30 λέει, «Όσους δε προώρισε, τούτους και εκάλεσε· και όσους εκάλεσε, τούτους και εδικαίωσε· και όσους εδικαίωσε, τούτους και εδόξασε». Δεν μπορώ να τονίσω αρκετά πόσο σημαντικό είναι για μας να καταλάβουμε και να πιστέψουμε αυτήν την περικοπή. 
Πολλοί άνθρωποι χρησιμοποιούν τον ανωτέρω στίχο για να υποστηρίξουν το δόγμα του Σταδιακού Αγιασμού. Με βάση αυτήν την περικοπή — ότι δηλαδή ο Θεός μάς προγνώρισε, μάς κάλεσε, μάς δικαίωσε και μάς δόξασε — υποστηρίζουν ότι για αυτόν τον λόγο, ακόμα και αν έχουμε αμαρτία στις καρδιές μας, ο Θεός μάς θεωρεί χωρίς αμαρτία και εφόσον περάσουμε από μια περίοδο αγιοποίησης, θα γίνουμε δοξασμένοι, σαν να υπήρχε μια διαδικασία μέσω της οποίας γινόμαστε άγιοι. 
Δεν προόρισε ο Θεός όλους τους αμαρτωλούς για να τους καλέσει στον Ιησού Χριστό; Μας κάλεσε όλους, και όμως μερικοί άνθρωποι δεν ανταποκρίνονται στην κλήση Του. Είναι όπως ο Ησαύ και ο Κάιν. Είναι αυτοί που στέλνονται στον άδη. 
 

Με το έλεος του Θεού 

Ο Πατέρας Θεός σχεδίασε να μας καλέσει μέσω του μονογενούς Υιού Του Ιησού Χριστού, και μας προόρισε να μας υιοθετήσει ως γιους Του με το να πλύνει τις αμαρτίες μας με το ύδωρ και το αίμα. Οι άνθρωποι που ακόμα δεν πηγαίνουν στον Θεό παρόλο που τους κάλεσε όλους, είναι έξω από την σωτηρία του Θεού. Τέτοιοι άνθρωποι αποκλείονται από την χάρη Του, προορισμένοι για τον άδη. Αλλά υπάρχουν επίσης άνθρωποι που υπάκουσαν την κλήση του Θεού. Αυτοί λένε, «Κύριε, παρόλο που είμαι τόσο αδύναμος, θα δεχτείς κάποιον όπως εμένα;» 
Ο Θεός λέει, «Φυσικά». 
«Πραγματικά; Θα με δεχτείς ενώ είμαι τόσο αδύναμος;» 
«Φυσικά θα σε δεχτώ». 
«Θεέ, δεν έχω τίποτε αξιόλογο για να Σου προσφέρω, και δεν μπορώ ούτε να Σου υποσχεθώ ότι θα είμαι καλός από τώρα και στο εξής». 
«Και πάλι θα σε δεχτώ». 
«Δεν είμαι βέβαιος ότι θα γίνω καλύτερος και επίσης δεν έχω την δυνατότητα να το κάνω». 
«Πάλι, θα σε δεχτώ». 
«Ίσως το λες επειδή δεν με ξέρεις. Θα απογοητευτείς από εμένα». 
Δεν αισθανόμαστε συνήθως στενοχωρημένοι, σαν να θέλουμε να κρυφτούμε κάπου, όταν εμείς ξέρουμε πώς είμαστε και όμως κάποιος λέει ότι μας εμπιστεύεται; Γιατί θέλουμε να κρυφτούμε; Θέλουμε να κρυφτούμε επειδή δεν είμαστε ικανοί να γίνουμε καλύτεροι και δεν μπορούμε να διατηρήσουμε ακόμα και όσα έχουμε κάνει μέχρι τώρα. 
Για αυτό εξακολουθούμε να ρωτάμε, «Θα με δεχτείς ακόμα και αν είμαι τόσο αδύναμος; Θα με δεχτείς πραγματικά; Επιτρέπετε και σε εμένα να πιστέψω σε Σένα; Μπορεί κάποιος σαν εμένα να λάβει την συγχώρεση των αμαρτιών; Μπορεί κάποιος σαν εμένα να γίνει δίκαιος, ακόμα και όταν δεν θα μπορώ να είμαι καλός ούτε και στο μέλλον;» Αλλά ο Θεός μας έχει την δύναμη να μετατρέψει μια άγρια ελιά σε καλή ελιά. 
Αρχικά, εκ φύσεως, ήμασταν άγριες ελιές, αλλά γίναμε καλές ελιές με το ευαγγέλιο που μας έχει δώσει ο Ιησούς. Κάλεσε εμάς, που δεν μπορούμε παρά να αμαρτάνουμε. Μας κάλεσε όταν ακριβώς ήμασταν τόσο αδύναμοι; Μας κάλεσε ακόμα και όταν ήμασταν απολύτως ανίκανοι. Μας κάλεσε στον Ιησού Χριστό παρά τις πολύ σοβαρές ατέλειες και τις φανερές αδυναμίες μας. Κάλεσε εμάς που ήμασταν ασθενικοί. Τι έκανε αφότου μας κάλεσε; Αφαίρεσε όλες τις αμαρτίες μας και μας έδωσε την δική Του δικαιοσύνη, για να μπορούμε να έχουμε αιώνια ζωή. 
Πώς έκανε όλα αυτά τα πράγματα; Στο κεφάλαιο 3 του Κατά Ματθαίον, μας λέει ότι ο Ιησούς ήρθε στον κόσμο και βαφτίστηκε για να εκπληρώσει όλη την δικαιοσύνη που ο Θεός όρισε για όλη την ανθρωπότητα. Ο Ιησούς βαπτίστηκε από τον Ιωάννη, ανέλαβε όλες τις αμαρτίες της ανθρωπότητας, πέθανε στον Σταυρό σηκώνοντας όλες τις αμαρτίες τους, και αναστήθηκε από τους νεκρούς την τρίτη ημέρα για να τους σώσει από τις αμαρτίες του κόσμου. Μας έδωσε νέα ζωή και με αυτόν τον τρόπο, μάς δικαίωσε και έπλυνε όλες τις αμαρτίες μας. Ο Ιησούς μας κάλεσε, έπλυνε τις αμαρτίες μας με το ύδωρ και το αίμα, μας έδωσε την δικαιοσύνη του Θεού, μάς κατέστησε χωρίς αμαρτία και μας δόξασε αφού μάς δικαίωσε, κάνοντάς μας παιδιά του Θεού. 
Ο Ιησούς μάς δόξασε για να μπούμε στον Ουρανό και για να ζήσουμε αιώνια ως παιδιά του Θεού. Το καταλαβαίνετε αυτό; Αλλά τα θρησκευτικά δόγματα διδάσκουν πως αν και είστε αμαρτωλοί, εφόσον πιστεύετε στον Ιησού θα αγιαστείτε σταδιακά με τον καιρό, και πως ώσπου να έρθει η ώρα που θα πεθάνετε, θα σταθείτε τελικά ενώπιον του Θεού ως τέλεια πρόσωπα. Αυτό είναι ενάντια στην αλήθεια. Αυτό δεν είναι η αληθινή πίστη. Αυτό το είδος πίστης έχει αξία για το Δόγμα του Αγιασμού, όχι όμως για την αλήθεια. 
Ο Κύριος μάς έσωσε από τις αμαρτίες μας και ο Θεός μάς προόρισε, μας κάλεσε, έπλυνε τις αμαρτίες μας με το ύδωρ και το αίμα με μιας, μας έκανε παιδιά Του αγιασμένα και μας ευλόγησε για να μπορούμε με δόξα να μπούμε στην Βασιλεία του Θεού. Αυτή είναι η αλήθεια, και με αυτόν τον τρόπο μίλησε για την αλήθεια, με το να βάλει όλες μαζί τις ευλογίες σε μια πρόταση στον Ιησού Χριστό. Αυτή η περικοπή δεν μιλά για τα επτά στάδια του Δόγματος του Σταδιακού Αγιασμού. Δεν λέει ότι θα γίνουμε βαθμιαία τέλειοι, αφού περάσουμε από τα επτά στάδια για να γίνουμε εξ ολοκλήρου άγιοι. 
Στην Επιστολή προς Ρωμαίους 8:30 δεν λέει ότι ο Θεός θα μας καλέσει αφού πιστέψουμε στον Ιησού ή ότι θα γίνουμε άγιοι καθώς θα γερνάμε. Επίσης δεν λέει ότι ανερχόμαστε βαθμιαία στην σκάλα της αγιοποίησης ως ότου φθάνουμε τελικά στην πλήρη αγιοποίηση. Όταν γνωρίσαμε τον Ιησού Χριστό και ο Ιησούς Χριστός μάς κάλεσε, συγχώρεσε τις αμαρτίες μας μια για πάντα με το ύδωρ και το αίμα. Όταν ερχόμαστε στον Θεό με αυτό το ευαγγέλιο της αλήθειας, μας αγκαλιάζει στα χέρια Του. 
Μερικοί άνθρωποι λένε, «Προηγούμενα δεν ήξερα ούτε τις αμαρτίες μου, όταν όμως άκουσα το κήρυγμα, άρχισα να τις αναγνωρίζω. Υπάρχουν μια ή δύο αμαρτίες που θυμάμαι από το παρελθόν και πιθανότατα θα συνεχίσω να αμαρτάνω στο μέλλον, έτσι δεν νομίζω ότι μπορώ να πιστέψω στον Θεό». Αλλά αυτό δεν είναι σωστό. Πρέπει αντίθετα να σκεφτούμε ως εξής, «Ω! Αυτό είναι δίκαιο. Δεν ήξερα τις αμαρτίες μου, παρόλο που τις έπραττα. Όλα στον λόγο του Θεού είναι σωστά. Πρέπει να πιστέψω στον λόγο Του, αλλά δεν είμαι ικανός να ζήσω σύμφωνα με αυτόν. Είμαι αναπόφευκτα μεγάλος αμαρτωλός, προορισμένος για τον άδη. Για αυτό ήρθε ο Ιησούς». 
Γινόμαστε χωρίς αμαρτία πιστεύοντας στον Ιησού και λαβαίνοντας την συγχώρεση των αμαρτιών. Αγιαζόμαστε και γινόμαστε παιδιά του Θεού. Δεδομένου ότι έχουμε γίνει παιδιά του Θεού, μπορούμε να μπούμε στον Ουρανό και να δοξαστούμε. Αυτή είναι δικαιοσύνη του Θεού και η αλήθεια. 
Ο Θεός μάς προόρισε, μας κάλεσε, μας δικαίωσε και μας δόξασε. Μπορεί να σκέφτεστε ότι το Δόγμα του Σταδιακού Αγιασμού είναι σωστό, λέγοντας, «Θα αλλάξω βαθμιαία και θα γίνω χωρίς αμαρτία». Όμως δικαιώνεστε και αγιάζεστε με μιας, την ίδια στιγμή που πιστεύετε στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Η καρδιά σας δεν αλλάζει σταδιακά. Η καρδιά σας γίνεται χωρίς αμαρτία με μιας, και εκείνο που αυξάνεται βαθμιαία καθώς πιστεύετε στον λόγο του Θεού και της εκκλησίας Του είναι η πίστη σας. 
Η πίστη μας αυξάνεται βαθμιαία καθώς τρεφόμαστε από τον λόγο του Θεού, για να φτάσει τελικά σε ένα σημείο όπου μπορούμε ακόμα και να διδάξουμε άλλους. Αλλά ο ισχυρισμός ότι θα γίνουμε παιδιά του Θεού αφού γίνουμε τελειότεροι και με λιγότερες αμαρτίες, δεν είναι βασισμένος στην Βίβλο. Γινόμαστε άγιοι και χωρίς αμαρτία με μιας. 
Μας κάλεσε ο Θεός στον Χριστό Ιησού σύμφωνα με τον προορισμό Του; Ναι. Μας κάλεσε στον Ιησού Χριστό και μας κατέστησε δίκαιους και χωρίς αμαρτία. Ο Θεός μάς δικαίωσε και μας κατέστησε χωρίς αμαρτία μέσω του Ιησού Χριστού, μας δέχτηκε ως παιδιά Του και μας δόξασε για να μπούμε στην Βασιλεία Του. 
Γίναμε δίκαιοι με μιας, με την πίστη στην σωτηρία του Ιησού Χριστού, ο Οποίος εκπλήρωσε όλη την δικαιοσύνη του Θεού. Έχουμε ευλογηθεί επειδή υπακούσαμε στην πρόσκληση του Θεού και πιστέψαμε ότι ο Ιησούς έπλυνε όλες τις αμαρτίες μας ώστε, παρά τις αδυναμίες μας, να μας κάνει παιδιά του Θεού δίκαια και χωρίς αμαρτία, ανθρώπους της Βασιλείας Του. 
Για αυτόν τον λόγο το Δόγμα του Αγιασμού είναι λάθος. Δεν έχει κανένα νόημα. Η Βίβλος μάς λέει σαφώς, «Όσους δε προώρισε, τούτους και εκάλεσε· και όσους εκάλεσε, τούτους και εδικαίωσε· και όσους εδικαίωσε, τούτους και εδόξασε». Είναι η πίστη που αυξάνεται βαθμιαία, αλλά η συγχώρεση των αμαρτιών, το να γίνουμε παιδιά του Θεού και το να μπούμε στον Ουρανό — αυτά όλα συμβαίνουν μια για πάντα. Το πιστεύετε αυτό; 
Μπορούμε να γίνουμε παιδιά του Θεού πιστεύοντας στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Ο Θεός έχει σώσει από όλες τις αμαρτίες μας τις χωρίς αξία ζωές μας, μέσω της χάρης του ύδατος και του Πνεύματος. Κάναμε τίποτε για τον Θεό για την σωτηρία μας με οποιοδήποτε τρόπο; Συμβάλαμε στο να γίνουμε δίκαιοι; Δεν υπάρχει τίποτε που προγραμματίσαμε και κανένας δεν αποφασίζει να πιστέψει στον Ιησού ακόμα πριν γεννηθεί. Υπάρχει κανείς που αποφάσισε να πιστέψει στον Ιησού ενώ ήταν στην μήτρα της μητέρας του; 
Συνέβη να ακούσουμε την αλήθεια από όσους κήρυξαν το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, αναγνωρίσαμε ότι είναι η αλήθεια και σκεφτήκαμε, «Δεν έχω καμία επιλογή παρά να πιστέψω σε αυτό· είμαι ένας αμαρτωλός που πρέπει να πιστέψει σε αυτό». Από τότε αρχίσαμε να πιστεύουμε στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, λάβαμε την συγχώρεση των αμαρτιών και γίναμε παιδιά του Θεού. 
Μόνο οι δίκαιοι είναι παιδιά του Θεού. Ο Θεός τούς δοξάζει για πάντα με αιώνια πλούτη και τιμές της Βασιλείας των Ουρανών. Αυτό σημαίνει ότι μας δοξάζει. Ο Θεός έχει δώσει αυτές τις ευλογίες στους πιστούς που δέχονται το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. 
Δόξα στον Κύριο!