Κηρύγματα

Θέμα 9: Ρωμαίους (Σχόλια στο Βιβλίο των Ρωμαίων)

[Κεφάλαιο 8-10] (Επιστολή προς Ρωμαίους 8:29-30) Τα λανθασμένα δόγματα

(Επιστολή προς Ρωμαίους 8:29-30)
«Διότι όσους προεγνώρισε, τούτους και προώρισε συμμόρφους της εικόνος του Υιού αυτού, διά να ήναι αυτός πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών· όσους δε προώρισε, τούτους και εκάλεσε· και όσους εκάλεσε, τούτους και εδικαίωσε· και όσους εδικαίωσε, τούτους και εδόξασε». 

Αυτές οι περικοπές μάς λένε ότι ο Θεός έχει προορίσει να σώσει τους ανθρώπους μέσω του Ιησού Χριστού. Ο Θεός τούς έχει καλέσει με τον Χριστό, δικαίωσε όσους κάλεσε και δόξασε όσους δικαίωσε. Όλα τα βασικά θέματα της Γραφής προγραμματίστηκαν και εκτελέστηκαν μέσω του Ιησού Χριστού. Αυτό μας λέει η Επιστολή προς Ρωμαίους, όμως πολλοί θεολόγοι και ψεύτικοι θρησκευτικοί λειτουργοί έχουν μετατρέψει αυτήν την σαφή και απλή αλήθεια απλά σε ένα δόγμα, που αποτελείται από τις σκέψεις και τα προσωπικά τους ενδιαφέροντα, το οποίο διαδίδουν ένθερμα. Θα στρέψουμε τώρα την προσοχή μας στο να εξετάσουμε πόσοι παρανοούν αυτήν την αλήθεια. 
Από αυτήν την περικοπή μερικοί θεολόγοι συνάγουν πέντε σημαντικά δόγματα: 1) πρόγνωση, 2) προορισμός, 3) αποτελεσματική κλήση, 4) δικαίωση και 5) δοξασμός. Αυτά τα πέντε δόγματα είναι γνωστά ως «Η Χρυσή Αλυσίδα της Σωτηρίας» και έχουν διαδοθεί ως η αλήθεια, εξίσου και προς τους πιστούς και προς τους άπιστους. Αλλά οι ισχυρισμοί τους είναι γεμάτες ρωγμές. 
Και τα πέντε δόγματα μιλούν μόνο για το τι έχει κάνει ο Θεός – δηλαδή, «ο Θεός ήξερε ήδη, εξέλεξε ήδη, κάλεσε ήδη, δικαίωσε ήδη και δόξασε ήδη κάποιον». Αλλά το Δόγμα του Προορισμού είναι ένα δόγμα που υποστηρίζει ότι ο Θεός έχει εκλέξει χωρίς όρους όσους θα έσωζε, ήδη πριν από την γέννησή τους. Ωστόσο, η βιβλική αλήθεια του προορισμού διδάσκει ότι ο Θεός έχει κάνει τους αμαρτωλούς παιδιά Του ξεχύνοντας επάνω τους την αγάπη Του. Εκλέγοντάς τους με τον τρόπο αυτό, ο Θεός τους έχει καλέσει, τους έχει δικαιώσει και τους έχει δοξάσει. 
 

Το λάθος των θεολογικών δογμάτων του προορισμού και της εκλογής

Στη Χριστιανική θεολογία, μπορούμε να βρούμε τα «πέντε μεγάλα δόγματα» του Καλβινισμού που διακηρύχθηκαν από τον Ιωάννη Καλβίνο. Ανάμεσά τους είναι το δόγμα του Προορισμού και το Δόγμα της Εκλογής. Στην ακόλουθη συζήτηση, θα επισημάνω τα βιβλικά λάθη αυτών των δογμάτων και θα μαρτυρήσω το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. 
Το Δόγμα της Εκλογής προήλθε από έναν θεολόγο που ονομαζόταν Ιωάννης Καλβίνος. Φυσικά, ο Θεός μίλησε για την εκλογή εν Χριστώ Ιησού πολύ πριν από την εποχή του Καλβίνου, αλλά το δικό του Δόγμα της Εκλογής έχει οδηγήσει πολλούς σε σύγχυση. Αυτό το ψεύτικο δόγμα περιορίζει την αγάπη του Θεού και την ορίζει ως μεροληπτική και άδικη. Μιλώντας θεμελιακά, δεν υπάρχουν ούτε όρια ούτε σύνορα στην αγάπη του Θεού, και με αυτόν τον τρόπο, το Δόγμα του Προορισμού που επιβάλλει τέτοια όρια στην αγάπη του Θεού δεν μπορεί παρά να είναι λανθασμένο. Ωστόσο η πραγματικότητα είναι ότι πολλοί πιστοί στον Ιησού σήμερα έχουν δεχτεί αυτό το δόγμα ως φυσικό και μοιραίο. 
Οι ιδέες αυτού του Δόγματος του Προορισμού έχουν φτάσει να κυβερνούν πολλά μυαλά, καθώς το δόγμα ταιριάζει σε όσους αρέσει να φιλοσοφούν, και, ως τέτοιο, εξουσίασε τον νου τους, κάνοντάς τους να πιστεύουν σε αυτά. Το δόγμα υποστηρίζει ότι ήδη πριν από την δημιουργία, ο Θεός εξέλεξε μερικούς χωρίς όρους, ενώ άλλοι προορίστηκαν να αφεθούν έξω από αυτήν την εκλογή. Αν ήταν αληθινό αυτό το δόγμα, οι ψυχές που δεν εκλέχτηκαν θα είχαν λόγους να διαμαρτυρηθούν ενάντια στον Θεό, που θα μετατρεπόταν έτσι σε Θεό άδικο και προκατειλημμένο. 
Λόγω αυτών των δογμάτων, ο σημερινός Χριστιανισμός έχει περιέλθει σε μεγάλη σύγχυση. Κατά συνέπεια, πολλοί Χριστιανοί υποφέρουν αναρωτώμενοι, «Εγώ έχω εκλεγεί; Αν ο Θεός με είχε προορίσει πριν από την δημιουργία, ποια είναι η αξία της πίστης στον Ιησού;» Καταλήγουν να ενδιαφέρονται για το αν συμπεριλήφθησαν ή αποκλείστηκαν από την εκλογή του Θεού. Για αυτόν τον λόγο το Δόγμα του Προορισμού έχει παραγάγει τόσο πολλή σύγχυση μεταξύ των πιστών στον Ιησού, επειδή δίνουν περισσότερη σημασία στο θέμα της εκλογής τους παρά στο αληθινό ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, που δόθηκε από τον Θεό. Αυτό το δόγμα έχει μετατρέψει την αλήθεια του Χριστιανισμού σε άλλη μια απλή θρησκεία του κόσμου. Αλλά είναι πια καιρός να πετάξουμε αυτά τα λανθασμένα δόγματα έξω από την Χριστιανοσύνη με το ευαγγέλιο που έχει φέρει μαρτυρία στην δικαιοσύνη του Θεού. Για αυτό πρέπει πρώτα να δείτε μέσα σας, αν το Δόγμα του Προορισμού είναι σωστό ή όχι, και να ελευθερωθείτε από όλες τις αμαρτίες σας με την γνώση και την πίστη στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Εκείνοι που έχουν εκλεγεί αληθινά από τον Θεό είναι εκείνοι που ξέρουν και πιστεύουν στην δική Του δικαιοσύνη. 
 

Ο προορισμός και η εκλογή για τα οποία μίλησε η Αλήθεια 

Στην Επιστολή προς Εφεσίους 1:3-5 λέει, «Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο ευλογήσας ημάς εν πάση ευλογία πνευματική εις τα επουράνια διά Χριστού, καθώς εξέλεξεν ημάς δι’ αυτού προ καταβολής κόσμου, διά να ήμεθα άγιοι και άμωμοι ενώπιον αυτού διά της αγάπης· προορίσας ημάς εις υιοθεσίαν διά Ιησού Χριστού εις εαυτόν, κατά την ευδοκίαν του θελήματος αυτού». Η εκλογή για την οποία κάνει λόγο η Επιστολή προς Εφεσίους είναι μια εκλογή που γίνεται «εν Αυτώ (τω Χριστώ) προ καταβολής κόσμου» (Εφεσ. 1:4). Μας λέει επίσης ότι ο Ιησούς Χριστός δεν έχει αποκλείσει κανένα πρόσωπο από την χάρη της σωτηρίας από την αμαρτία. 
Από αυτήν την περικοπή πρέπει να εξακριβώσουμε ποιο ακριβώς είναι το λάθος στο Δόγμα του Προορισμού. Το θεμελιώδες λάθος αυτού του δόγματος είναι ότι προκαταλαμβάνει τα πρότυπα της εκλογής του Θεού – δηλαδή το κριτήριό Του για το ποιος πρόκειται να σωθεί ή όχι, δεν εξαρτάται από τον λόγο του Θεού αλλά, αντίθετα, από την αυθαίρετη και χωρίς όρους απόφασή Του. 
Αν επρόκειτο να βασίσουμε πάνω σε μια τέτοια λογική χωρίς όρους προορισμού και εκλογής, την πίστη μας στον Ιησού, πώς θα μπορούσαμε να πιστέψουμε στον Ιησού με τις νευρωτικές αβεβαιότητες και ανησυχίες μας; Ο Καλβινισμός κηρύττει ένα ψεύτικο δόγμα που μετατρέπει τον δίκαιο Θεό σε κακόπιστο και άδικο Θεό. Ο λόγος για τον οποίο ο Καλβίνος έκανε ένα τέτοιο λάθος, ήταν επειδή αφαίρεσε τον όρο «εν Χριστώ Ιησού» από τον προορισμό του Θεού, και το λάθος απέβηκε αρκετά σοβαρό ώστε να συγχύσει και να παραπλανήσει πολλούς. Αλλά η Γραφή μάς λέει σαφώς, ότι ο Θεός «εξέλεξεν ημάς εν τω υιώ αυτού Ιησού Χριστώ» (Εφεσ. 1:4). 
Αν ο Θεός επέλεξε χωρίς όρους μερικούς, όπως αξιώνει ο Καλβίνος, για να είναι ο Θεός τους, ενώ απέκλεισε άλλους χωρίς λόγο, τι θα μπορούσε να είναι πιο παράλογο από αυτό; Ο Καλβίνος μετέτρεψε τον Θεό σε άδικο Θεό στα μυαλά πολλών ανθρώπων. Αλλά η Βίβλος μάς λέει στην Επιστολή προς Ρωμαίους 3:29, «Ή των Ιουδαίων μόνον είναι ο Θεός; Ουχί δε και των εθνών; Ναι και των εθνών». Ο Θεός είναι ο Θεός του καθένα και ο Σωτήρας όλων. 
Ο Ιησούς είναι ο Σωτήρας όλων. Έδωσε την λύτρωση σε καθένα, αναλαμβάνοντας επάνω Του όλες τις αμαρτίες της ανθρωπότητας, με το βάπτισμά Του από τον Ιωάννη και το αίμα Του στον Σταυρό (Ματθ. 3:15). Η Γραφή μάς λέει ότι ο Χριστός έσωσε κάθε αμαρτωλό αναλαμβάνοντας όλες τις αμαρτίες του κόσμου με το βάπτισμά Του και τις σήκωσε στον Σταυρό (Ιωάν. 1:29), και κρίθηκε για αυτές τις αμαρτίες στην θέση μας (Ιωάν. 19). Επίσης, στο Κατά Ιωάννην 3:16 μάς λέει, «Διότι τόσον ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμον, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού τον μονογενή, διά να μη απολεσθή πας ο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχη ζωήν αιώνιον». Ο Ιησούς Χριστός μέσα στην δικαιοσύνη του Θεού πήρε επάνω Του τις αμαρτίες όλων με το βάπτισμά Του, πέθανε στον Σταυρό και αναστήθηκε για όλη την ανθρωπότητα. 
Η κατανόησή μας για το ποιους έχει καλέσει ο Θεός πρέπει να βασίζεται στον λόγο Του. Για αυτό ας ρίξουμε μια ματιά στο χωρίο Προς Ρωμαίους 9:10-11 «Και ουχί μόνον τούτο, αλλά και Ρεβέκκα, ότε συνέλαβε δύο εξ ενός ανδρός, Ισαάκ του πατρός ημών· (διότι πριν έτι γεννηθώσι τα παιδία, και πριν πράξωσί τι αγαθόν ή κακόν, διά να μένη ο κατ’ εκλογήν προορισμός του Θεού ουχί εκ των έργων, αλλ’ εκ του καλούντος)». 
Εδώ λέει ότι ο σκοπός του Θεού μπορεί να σταθεί «εκ του καλούντος». Ποιους, λοιπόν, έχει καλέσει ο Θεός στον Ιησού Χριστό; Είναι συγκεκριμένα οι αμαρτωλοί που έχει καλέσει ο Θεός. Ανάμεσα στον Ησαύ και τον Ιακώβ, ποιον αγάπησε ο Θεός; Αγάπησε τον Ιακώβ. Ο Θεός δεν αγάπησε ανθρώπους όπως ο Ησαύ, που ήταν γεμάτοι από δική τους δικαιοσύνη, αλλά κάλεσε αμαρτωλούς όπως τον Ιακώβ, και τους επίτρεψε να αναγεννηθούν μέσω του ευαγγελίου του ύδατος και του Πνεύματος. Αυτό ήταν το ακριβές θέλημα της δικαιοσύνης του Θεού, που επέλεξε για να αγαπήσει και να καλέσει μέσω του Ιησού Χριστού αμαρτωλούς όπως τον Ιακώβ. 
Επειδή ο Αδάμ ήταν προπάτορας όλων, όλοι γεννήθηκαν απόγονοι ενός αμαρτωλού. Στον Ψαλμό 51 ο Δαβίδ λέει ότι ήταν μέσα στην αμαρτία από τότε που συλλήφθηκε στην μήτρα της μητέρας του. Ανεξάρτητα από τον προορισμό τους, οι άνθρωποι διαπράττουν αμαρτίες επειδή γεννιούνται αμαρτωλοί. Σε όλη την διάρκεια της ζωής τους μέχρι το τέλος τους, συνεχίζουν να παράγουν καρπούς αμαρτίας. Το Κατά Μάρκον 7:21-23 μάς λέει ότι, όπως ακριβώς οι μηλιές παράγουν μήλα και οι αχλαδιές παράγουν αχλάδια, οι άνθρωποι είναι αναγκασμένοι να ζήσουν μέσα στην αμαρτία για όλη την ζωή τους, επειδή γεννήθηκαν με αμαρτία. 
Προφανώς έχετε κάποια εμπειρία, όταν διαπράξατε μια αμαρτία ενάντια στις επιθυμίες σας. Αυτό συμβαίνει επειδή από την αρχή γεννηθήκατε αμαρτωλός. Οι άνθρωποι γεννιούνται με κακές σκέψεις όπως μοιχείες, πορνείες, φόνους, κλοπές, κακές επιθυμίες, διαφθορά, εξαπάτηση, ασέλγεια και άλλες τέτοιες αμαρτίες στο νου τους. Για αυτό καθένας ζει την ζωή του μέσα στην αμαρτία. Η αμαρτία κληρονομείται. Δεδομένου ότι γεννηθήκαμε με τις αμαρτίες που μεταφέρονται σε μας από τους προπάτορές μας, είμαστε προορισμένοι να ζήσουμε στην αμαρτία. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πρέπει να πιστέψουμε στον Ιησού ως Σωτήρα μας και να πιστέψουμε στην δικαιοσύνη του Θεού. 
Σημαίνει αυτό ότι ο Αδάμ, το πρώτο έργο του Θεού, κατέληξε σε αποτυχία; Όχι. Ο Θεός αποφάσισε να κάνει τους ανθρώπους παιδιά Του, για αυτό επέτρεψε στον πρώτον άνθρωπο να πέσει στην αμαρτία. Ο Θεός εξαρχής επέτρεψε να γίνουμε ριζικά αμαρτωλοί, ώστε να μας σώσει και να μας κάνει παιδιά Του με το βάπτισμα του Ιησού Χριστού και το αίμα Του. Για αυτό πρέπει να ξέρουμε ότι γεννηθήκαμε ως αμαρτωλοί χωρίς εξαίρεση. 
Ωστόσο, πριν από την Δημιουργία, ο Θεός αποφάσισε να στείλει τον Ιησού Χριστό σε αυτήν την γη, γνωρίζοντας ότι οι άνθρωποι θα γίνονταν αμαρτωλοί. Έπειτα, μέσω του βαπτίσματος που έλαβε ο Ιησούς από τον Ιωάννη, έβαλε όλες τις αμαρτίες του κόσμου πάνω στον Ιησού και όρισε Αυτός να πεθάνει στον Σταυρό. Με άλλα λόγια, αποφάσισε να παραχωρήσει την ευλογία της λύτρωσης από την αμαρτία σε καθέναν που θα πίστευε, και να γίνει παιδί Θεού. Αυτό είναι το σχέδιο του Θεού και ο σκοπός που δημιούργησε την ανθρωπότητα. 
Μερικοί άνθρωποι μπορεί να ρωτήσουν εξαιτίας παρανόησης, «Κοιτάξτε τον Ιακώβ και τον Ησαύ. Δεν επιλέχτηκε ο ένας από τον Θεό και ο άλλος εγκαταλείφθηκε;» Όμως ο Θεός δεν εξέλεξε χωρίς όρους όσους επέμειναν να σωθούν χωρίς τον Ιησού Χριστό· επέλεξε σαφώς να κάνει τον καθένα παιδί Του μέσω του Ιησού Χριστού. Αν εξετάσουμε μόνο την Παλαιά Διαθήκη, μπορεί να μείνουμε με την εντύπωση ότι ο Θεός επέλεξε μόνο μια πλευρά, αλλά με την Καινή Διαθήκη μπορούμε να δούμε χωρίς λάθος ότι εξέλεξε ανθρώπους όπως ο Ιακώβ, για να σώσει όλους τους αμαρτωλούς μέσω του Ιησού Χριστού. Πρέπει να έχουμε σαφή κατανόηση και να πιστέψουμε σε Εκείνον στον οποίο μας κάλεσε ο Θεός με τον λόγο Του. 
Ανάμεσα στον Ησαύ και τον Ιακώβ, ποιον κάλεσε και αγάπησε ο Θεός; Δεν κάλεσε άλλον παρά τον Ιακώβ, έναν άνθρωπο γεμάτο ανεπάρκειες, εξαπάτηση και αδικία, για να τον αγαπήσει και να τον σώσει μέσα στην δικαιοσύνη του Θεού. Και εσείς επίσης πρέπει να πιστέψετε σε αυτήν την αλήθεια, ότι ο Πατέρας Θεός σάς έχει καλέσει στην δική Του δικαιοσύνη μέσω του Ιησού Χριστού. Πρέπει επίσης να πιστέψετε στο γεγονός ότι το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος εν Χριστώ Ιησού είναι η ίδια η δικαιοσύνη του Θεού. 
Γιατί, λοιπόν, διάλεξε ο Θεός τέτοιους ανθρώπους όπως τον Ιακώβ; Ο Θεός διάλεξε τον Ιακώβ επειδή ήταν αντιπρόσωπος όλων των άδικων ανθρώπων. Η κλήση του Ιακώβ από τον Θεό ήταν μια κλήση σύμφωνη με το θέλημά Του· μια κλήση σύμφωνα με τον λόγο του Θεού, ότι «εκλεχθήκαμε εν Χριστώ Ιησού». Αυτή η κλήση είναι επίσης σύμφωνη με τον λόγο της αλήθειας, «διά να μένη ο κατ’ εκλογήν προορισμός του Θεού ουχί εκ των έργων, αλλ’ εκ του καλούντος».
Ο τρόπος να σωθούν οι αμαρτωλοί μέσω του Ιησού Χριστού, ήταν να εκπληρωθεί εντελώς η δικαιοσύνη του Θεού με την αγάπη Του. Αυτός ήταν ο νόμος της σωτηρίας που θεσπίστηκε για τους αμαρτωλούς από την δικαιοσύνη του Θεού. Για να τους ντύσει με την δική Του δικαιοσύνη, ο Θεός κάλεσε ανθρώπους όπως ο Ιακώβ, που δεν είχαν καμιά δική τους δικαιοσύνη, και όσους απάντησαν στην κλήση Του μέσω του Ιησού Χριστού. 
Κάλεσε ο Θεός όσους αυτό-δικαιώνονται και απλά φαίνονται ως δίκαιοι; Ή κάλεσε όσους δεν είχαν καμιά αυτοδικαίωση, όντας γεμάτοι ανεπάρκειες; Εκείνοι που κάλεσε ο Θεός ήταν άνθρωποι όπως ο Ιακώβ. Ο Θεός κάλεσε και έσωσε αμαρτωλούς, που λόγω των αμαρτιών τους προορίζονταν για τον άδη. Πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι και εσείς επίσης υπήρξατε αμαρτωλοί από την γέννησή σας, που στερηθήκατε την δόξα του Θεού και ως τέτοιοι προοριστήκατε για τον άδη. Με άλλα λόγια, πρέπει να ξέρετε τον αληθινό σας εαυτό. Ο Θεός κάλεσε όλους τους αμαρτωλούς μέσω του Ιησού Χριστού και τους έσωσε με την δική Του δικαιοσύνη. 
Οι άνθρωποι του Θεού είναι εκείνοι που έχουν δικαιωθεί πιστεύοντας στην δική Του δικαιοσύνη. Ο Θεός προόρισε να καλέσει όλους τους αμαρτωλούς και να τους λυτρώσει μέσω του Ιησού, και εκπλήρωσε ό,τι είχε προορίσει. Αυτός είναι ο προορισμός και η αληθινή εκλογή εν Χριστώ Ιησού για τα οποία μιλά ο Θεός. Για να κατανοήσουμε την αληθινή εκλογή του Θεού, πρέπει πρώτα να καταλάβουμε το υπόβαθρο αυτής της αλήθειας για την εκλογή, όπως περιγράφεται στην Παλαιά Διαθήκη. 
 

Υπόβαθρο στην εκλογή του Θεού από την Παλαιά Διαθήκη 

Στη Γένεση 25:21-26 υπάρχει η ιστορία του Ιακώβ και του Ησαύ, ενώ ακόμα ήταν στην μήτρα της μητέρας τους Ρεβέκκας. Ανάμεσα στους δύο ο Θεός επέλεξε τον Ιακώβ. Σε αυτήν την περικοπή βάσισε ο Καλβίνος το Δόγμα της Εκλογής, αλλά θα ανακαλύψουμε σύντομα ότι η κατανόησή του απέχει από το θέλημα του Θεού. Υπήρξε λόγος για τον οποίο ο Θεός αγάπησε τον Ιακώβ περισσότερο από τον Ησαύ. Αυτός ο λόγος είναι ότι οι άνθρωποι όπως ο Ησαύ, αντί να στηρίζονται και να εμπιστεύονται στον Θεό, ζουν με πίστη στις δυνάμεις τους, ενώ οι άνθρωποι όπως ο Ιακώβ ζουν με εμπιστοσύνη και στηρίζονται στην δικαιοσύνη του Θεού. Όταν λέει ότι ο Θεός αγάπησε τον Ιακώβ περισσότερο από τον Ησαύ, σημαίνει ότι ο Θεός αγάπησε ανθρώπους όπως ο Ιακώβ. Για αυτόν τον λόγο μας «εξέλεξε εν τω Χριστώ» (Εφεσ. 1:4). 
Ο «απόλυτος προορισμός» χωρίς τον Ιησού και έξω από την δικαιοσύνη του Θεού, είναι μόνο ένα ψεύτικο χριστιανικό δόγμα. Αυτή η ιδέα τείνει να κάνει τον Χριστιανισμό να πιστεύει σε έναν θεό μοίρας. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ο Θεός εξέλεξε όλους τους αμαρτωλούς εν Χριστώ. Επειδή ο Θεός επέλεξε να σώσει όλους τους αμαρτωλούς «εν Χριστώ Ιησού», η εκλογή Του ήταν μια δίκαιη εκλογή. Αν ο Θεός είχε διαλέξει τον Ιακώβ χωρίς όρους και απέρριπτε τον Ησαύ αβάσιμα, θα ήταν άδικος Θεός, αλλά μας κάλεσε εν Χριστώ Ιησού. Και για να σώσει όσους κάλεσε, έστειλε τον Ιησού σε αυτήν την γη για να αναλάβει τις αμαρτίες του κόσμου με το βάπτισμά Του, με το οποίο έχει εκπληρώσει την δικαιοσύνη του Θεού, και να χύσει το πολύτιμο αίμα Του στον Σταυρό. Έτσι ο Θεός μάς έχει επιλέξει και αγαπήσει μέσω του Ιησού Χριστού. 
Πρέπει να απορρίψουμε τις ανθρώπινες σκέψεις μας και να πιστέψουμε στον λόγο της Γραφής, όχι με πίστη στο γράμμα, αλλά με πίστη πνευματική. Ο Πατέρας Θεός, με άλλα λόγια, μας επέλεξε όλους μέσω του Ιησού Χριστού. Αλλά πώς μεταχειρίζεται ο Καλβίνος την εκλογή του Θεού; Αληθινή πίστη υπάρχει όταν κάποιος ξέρει και πιστεύει στην δικαιοσύνη του Θεού. Το να πιστεύεις στην ανθρώπινη σκέψη ως την αλήθεια, είναι το ίδιο με το να λατρεύεις ένα είδωλο αντί του Θεού. 
Η πίστη στην δικαιοσύνη του Θεού μέσω του Ιησού, είναι σαφώς ευδιάκριτη από την πίστη στο λανθασμένο Δόγμα του Προορισμού. Αν δεν γνωρίζαμε και δεν πιστεύαμε στον Ιησού σύμφωνα με τον γραπτό λόγο του Θεού, δεν θα ήμασταν διόλου διαφορετικοί από τα κτήνη που είναι ανίκανα να σκέφτονται. Έχουμε επιλεγεί ως παιδιά του Θεού με την σφραγίδα της δικαιοσύνης του Θεού «εν Χριστώ Ιησού». Πρέπει να εξετάσουμε την πίστη μας με βάση τον λόγο της Γραφής. 
Ένα από τα πέντε δόγματα του Καλβινισμού μιλά για «περιορισμένη εξιλέωση». Αυτό το δόγμα υποστηρίζει ότι μεταξύ των πολλών ανθρώπων του κόσμου, μερικοί έχουν αποκλειστεί από την σωτηρία του Θεού. Αλλά δεν μπορούν η αγάπη του Θεού και η δικαιοσύνη Του να είναι τόσο άδικες. Η Γραφή μάς λέει ότι ο Θεός «θέλει να σωθώσι πάντες οι άνθρωποι, και να έλθωσιν εις επίγνωσιν της αληθείας» (1Τιμ. 2:4). Αν η ευλογία της σωτηρίας ήταν μια περιορισμένη ευλογία, που χορηγείται σε μερικούς αλλά δεν επιτρέπεται σε άλλους, θα υπήρχαν πολλοί άνθρωποι που θα εγκατέλειπαν την πίστη τους στον Ιησού. Όσοι πιστεύουν σε τέτοια ψεύτικα δόγματα πρέπει να επιστρέψουν στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, να σωθούν από τις αμαρτίες τους και να λάβουν την αιώνια ζωή γνωρίζοντας και πιστεύοντας στον Ιησού Χριστό ως Σωτήρα τους. Ο Θεός έχει σώσει τον καθένα μέσω του Ιησού Χριστού με την δική Του δικαιοσύνη. 
Αν ο Θεός είχε αγαπήσει πράγματι μερικούς και είχε μισήσει άλλους, οι άνθρωποι θα γύριζαν τις πλάτες τους στον Θεό. Υποθέστε ότι ο Θεός στέκεται εδώ ακριβώς, τώρα. Αν ο Θεός διάλεγε χωρίς λόγο όλους όσοι στέκονταν στα δεξιά Του για σωτηρία και όσους στέκονταν στα αριστερά Του για τον άδη, αυτό θα ήταν δίκαιο; Όσοι είναι στα αριστερά Του δεν θα είχαν καμιά άλλη επιλογή παρά να στραφούν ενάντια στον Θεό. Αν ο Θεός δρούσε με αυτόν τον τρόπο, ποιος σε αυτόν τον κόσμο θα Τον υπηρετούσε και θα Τον λάτρευε ως αληθινό Θεό; Όλοι όσοι μισήθηκαν χωρίς όρους από τον Θεό, θα διαμαρτύρονταν και στην συνέχεια θα μισούσαν τον Θεό. Ακόμα και οι εγκληματίες αυτού του κόσμου λέγεται ότι έχουν την δική τους ηθική και δικαιοσύνη. Πώς, λοιπόν, θα μπορούσε ο Δημιουργός μας να είναι τόσο άδικος, και ποιος θα πίστευε σε έναν τέτοιο άδικο Θεό; 
Ο Πατέρας μας αποφάσισε να σώσει όλους τους αμαρτωλούς με την δικαιοσύνη του Θεού που βρίσκεται στον Υιό Του Ιησού Χριστό. Για αυτό το καλβινιστικό Δόγμα της Περιορισμένης Εξιλέωσης δεν έχει καμία σχέση με την δικαιοσύνη του Θεού. Ωστόσο, δυστυχώς, λόγω τέτοιων λανθασμένων δογμάτων, πολλοί άνθρωποι ακόμα χάνονται, πιστεύοντας λάθος στον Θεό ή στρέφονται μακριά Του, εξαιτίας των παρανοήσεών τους. 
 

Μια αναληθής ταινία

Το μυθιστόρημα του Stephen King με τίτλο «The Stand», έγινε μίνι-σειρά στην τηλεόραση πριν μερικά χρόνια και αγαπήθηκε ιδιαίτερα σε όλον τον κόσμο. Η πλοκή τού μυθιστορήματος ξετυλίγεται ως εξής: Το έτος 1991 ένας λιμός χτυπά την Αμερική, που αφήνει ζωντανούς μόνο μερικές χιλιάδες ανθρώπους, οι οποίοι έχουν «ανοσία» στην επιδημία. Από τους επιζώντες, όσοι ενστικτωδώς υπηρετούν τον Θεό συναντιούνται στο Μπούλντερ του Κολοράντο, ενώ όσοι λατρεύουν τον «Σκοτεινό Άνθρωπο» συγκεντρώνονται στο Λας Βέγκας της Νεβάδα. Οι δύο ομάδες ξαναχτίζουν χωριστές κοινωνίες, έως ότου η μία πρέπει να καταστρέψει την άλλη. 
Ανάμεσα στους επιζώντες, ένας νεαρός άνδρας με το όνομα Στιούαρτ, ονειρεύεται επανειλημμένα ότι έχει φτάσει το τέλος του κόσμου και στα όνειρά του μια ηλικιωμένη γυναίκα με το όνομα Αβιγαία τού λέει να πάει σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία, υπενθυμίζοντας του ότι ο Θεός τον έχει ήδη διαλέξει. Σε αυτήν την ταινία ο Θεός έσωσε αυτόν τον νεαρό άνδρα επειδή τον είχε προορίσει πριν από την Δημιουργία, παρόλο που δεν πίστευε στον Θεό ή τον Ιησού. 
Ο Θεός, λοιπόν, σώζει χωρίς όρους όσους ούτε καν πιστεύουν στον Ιησού; Φυσικά όχι. Ο Θεός έχει προορίσει τον καθένα εν Χριστώ Ιησού, για να σώσει από τις αμαρτίες τους όσους πιστεύουν στην δική Του δικαιοσύνη. 
Το σενάριο αυτής της ταινίας είναι βασισμένο στα καλβινιστικά Δόγματα του Προορισμού και της Εκλογής. Αυτή η ταινία είναι απλά μια ιστορία που λέει μόνο ένα μέρος του δόγματος των θεολόγων. Πώς θα μπορούσε ο Θεός να αποφασίσει αυθαίρετα να στείλει μερικούς ανθρώπους στον άδη, όμως να εκλέξει άλλους για σωτηρία; Επειδή ο Θεός είναι δίκαιος, έχει προορίσει και επιλέξει τον καθένα μέσω του Ιησού Χριστού και δεν υπάρχει κανένας που εμποδίζεται από την σωτηρία της δικαιοσύνης Του. Ο προορισμός και η εκλογή του Θεού χωρίς τον Ιησού Χριστό, είναι χωρίς νόημα και βιβλικό έρεισμα. Είναι ατυχές που τόσοι πολλοί θεολόγοι συνεχίζουν να υποστηρίζουν ότι ο Θεός εξέλεξε μερικούς ενώ απέρριψε άλλους. 
Πριν ακόμα δημιουργήσει τον κόσμο, ο Θεός σχεδίασε να σώσει όλους τους αμαρτωλούς και να τους κάνει παιδιά Του με την δική Του δικαιοσύνη μέσω του Ιησού Χριστού. Με άλλα λόγια, εξέλεξε όλους τους αμαρτωλούς μέσω του ευαγγελίου του Ιησού. Πώς πιστεύετε εσείς, λοιπόν; 
Πιστεύετε ότι οι βουδιστές μοναχοί, που προσεύχονται βαθιά στα βουνά, είναι αποκλεισμένοι από την εκλογή του Θεού; Αν ο προορισμός και η εκλογή του Θεού ήταν απολύτως χωρίς τον Ιησού Χριστό, δεν θα υπήρχε καμία ανάγκη για μας να κηρύξουμε ούτε να πιστέψουμε στον λόγο Του. Αν μερικοί άνθρωποι προορίστηκαν να σωθούν χωρίς τον Σωτήρα Ιησού Χριστό και άλλοι όχι, δεν θα υπήρχε καμία απολύτως ανάγκη για τους αμαρτωλούς να πιστέψουν στον Ιησού. Και επιτέλους, το ότι ο Ιησούς μάς έχει σώσει από τις αμαρτίες μας μέσω του βαπτίσματός Του και του αίματός Του στον Σταυρό, αυτό θα ήταν χωρίς νόημα. Αλλά στην δικαιοσύνη του Θεού, που υπάρχει στον Ιησού Χριστό, ο Θεός προσφέρει την σωτηρία ακόμα και σε αυτούς τους βουδιστές μοναχούς που δεν πιστεύουν στον Ιησού, αρκεί μόνο να μετανοήσουν και να στραφούν προς τον Θεό. 
Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι σε αυτόν τον κόσμο που ζουν την ζωή τους πιστεύοντας στον Ιησού. Πρέπει να τους διαιρέσουμε σε δύο ομάδες, μια ομάδα εκείνων που είναι όπως ο Ησαύ και μια άλλη εκείνων που είναι όπως ο Ιακώβ. Οι άνθρωποι όπως ο Ιακώβ χαρακτηρίζονται από μόνοι τους ως αμαρτωλοί που προορίζονται για τον άδη και έτσι σώζονται από τις αμαρτίες τους πιστεύοντας στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος που δόθηκε από τον Ιησού. Η άλλη ομάδα αποτελείται από ανθρώπους όπως ο Ησαύ, οι οποίοι προσπαθούν να μπουν στις πύλες του Ουρανού προσθέτοντας τις δικές τους προσπάθειες στην πίστη τους στον Ιησού. 
Εσείς σαν ποιους είστε; Σαν τον Ιακώβ ή σαν τον Ησαύ; Πιστεύετε στην δικαιοσύνη του Θεού; Ή πιστεύετε στο λανθασμένο Δόγμα του Προορισμού; Η επιλογή σας μεταξύ αυτών των δύο πίστεων θα αποφασίσει πού θα καταλήξετε – στον Ουρανό ή στον άδη. Για να ειρηνεύσετε με τον Θεό πρέπει να απορρίψετε αυτά τα λανθασμένα δόγματα και να λάβετε την δικαιοσύνη του Θεού πιστεύοντας στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, για το οποίο μιλάει η δικαιοσύνη του Θεού. Μόνο αυτή η πίστη δίνει τέλεια απελευθέρωση από τις αμαρτίες και αιώνια ζωή.