Κηρύγματα

Θέμα 9: Ρωμαίους (Σχόλια στο Βιβλίο των Ρωμαίων)

[Κεφάλαιο 8-11] (Επιστολή προς Ρωμαίους 8:31-34) Η αιώνια αγάπη

(Επιστολή προς Ρωμαίους 8:31-34) 
«Τι λοιπόν θέλομεν ειπεί προς ταύτα; Αν ο Θεός ήναι υπέρ ημών, τις θέλει είσθαι καθ’ ημών; Επειδή όστις τον ίδιον εαυτού Υιόν δεν εφείσθη, αλλά παρέδωκεν αυτόν υπέρ πάντων ημών, πώς και μετ’ αυτού δεν θέλει χαρίσει εις ημάς τα πάντα; Τις θέλει εγκαλέσει τους εκλεκτούς του Θεού; Θεός είναι ο δικαιών. Τις θέλει είσθαι ο κατακρίνων; Χριστός ο αποθανών, μάλλον δε και αναστάς, όστις και είναι εν τη δεξιά του Θεού, όστις και μεσιτεύει υπέρ ημών». 

Αν ο Θεός είχε ήδη αποφασίσει να μας καλύψει με την δική Του δικαιοσύνη εν Χριστώ Ιησού πριν από την δημιουργία, τότε κανένας δεν θα μπορεί να το ανατρέψει αυτό. Πιστεύοντας στην δικαιοσύνη του Θεού, και όχι μέσω του Δόγματος της Δικαίωσης, όσοι έχουν γίνει πραγματικά χωρίς αμαρτία είναι αληθινά παιδιά του Θεού. 
Για αυτό δεν είναι σωστοί όλοι οι θρησκευόμενοι άνθρωποι. Λίγοι άνθρωποι διώκονται επειδή απλώς πιστεύουν στον Ιησού σήμερα, αλλά έχουν διωχτεί πολλοί από όσους ξέρουν την αληθινή δικαιοσύνη του Θεού. Ωστόσο, οι άνθρωποι που έγιναν παιδιά του Θεού πιστεύοντας στην δική Του δικαιοσύνη, δεν μπορούν ποτέ να χωριστούν από τον Θεό. Εφόσον ο Θεός μάς έδωσε το ευαγγέλιο της δικαιοσύνης Του, ποιος μπορεί να είναι ενάντια σε μας; 
 

Ο Θεός μάς έχει δώσει τα πάντα ως δώρο 

«Όστις τον ίδιον εαυτού Υιόν δεν εφείσθη, αλλά παρέδωκεν αυτόν υπέρ πάντων ημών, πώς και μετ’ αυτού δεν θέλει χαρίσει εις ημάς τα πάντα;» (Ρωμ. 8:32). 
Για όσους έχουν λάβει την δικαιοσύνη του Θεού πιστεύοντας στον Υιό Του, ο Θεός έδωσε τα πάντα ως δώρο – την Βασιλεία των Ουρανών, το προνόμιο να γίνουν παιδιά του Θεού, την χάρη της κατανόησης του λόγου Του, την ευλογία να μπορούν να ζήσουν ως εργάτες της δικαιοσύνης και την ευλογία της αιώνιας ζωής. 
Ο Θεός μάς έδωσε τον Υιό Του ώστε να γίνουμε παιδιά Του. Τι άλλο θα μπορούσε να μας δώσει; Ο Θεός έχει δώσει όλη την ευλογία του ουρανού και της γης σε όσους λαβαίνουν την αληθινή πίστη μέσω της δικαιοσύνης Του. Οι πιστοί και οι δούλοι του Θεού Τον δοξάζουν για πάντα λόγω της δικαιοσύνης Του. 
 

Ποιος θα κατηγορήσει τους εκλεκτούς του Θεού; 

«Τις θέλει εγκαλέσει τους εκλεκτούς του Θεού; Θεός είναι ο δικαιών. Τις θέλει είσθαι ο κατακρίνων; Χριστός ο αποθανών, μάλλον δε και αναστάς, όστις και είναι εν τη δεξιά του Θεού, όστις και μεσιτεύει υπέρ ημών» (Ρωμ. 8:33-34). 
Κανένας δεν μπορεί να κατηγορήσει τους ανθρώπους που ο Θεός έχει επιλέξει με την δική Του δικαιοσύνη εν Χριστώ Ιησού, επειδή ο Ιησούς, με την δικαιοσύνη του Θεού, τους έχει καταστήσει χωρίς αμαρτία. Οι άνθρωποι που πιστεύουν στην δικαιοσύνη του Θεού μέσω του Ιησού Χριστού, δεν έχουν καμία αμαρτία στις καρδιές τους. Αυτό συμβαίνει επειδή ο Θεός και όχι άλλος, έκανε χωρίς αμαρτία όσους πιστεύουν στην δική Του δικαιοσύνη. 
Ο Υιός του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, ήρθε στην γη με ανθρώπινη σάρκα, βαπτίστηκε από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, ανέλαβε το φορτίο όλων των αμαρτιών του κόσμου, πέθανε στον Σταυρό και αναστήθηκε από τους νεκρούς σε τρεις ημέρες, και έγινε ο Κύριος όσων πιστεύουν. 
Για αυτόν τον λόγο δεν μπορούμε να πούμε ότι, εκείνοι που έγιναν δίκαιοι πιστεύοντας στην δικαιοσύνη του Θεού, είναι αμαρτωλοί και παράνομοι. Ακόμα και τώρα ο Θεός αναγνωρίζει όσους πιστεύουν στην δική Του δικαιοσύνη. Σε απόδειξη αυτού, το Άγιο Πνεύμα κατοικεί στις καρδιές τους. Για αυτό, κανένας δεν μπορεί να κατηγορήσει την δικαιοσύνη του Θεού ή να δυσφημήσει εκείνους των οποίων οι αμαρτίες έχουν συγχωρεθεί πιστεύοντας στην δική Του δικαιοσύνη. 
Η δικαιοσύνη του Θεού φανερώθηκε με το βάπτισμα του Ιησού Χριστού, το αίμα Του που έχυσε στον Σταυρό, τον θάνατο και την ανάστασή Του. Αφού εκπλήρωσε όλη την δικαιοσύνη του Θεού, ο Ιησούς Χριστός κάθεται τώρα στα δεξιά του Θεού ως Σωτήρας και μεσίτης μας.