Κηρύγματα

Θέμα 9: Ρωμαίους (Σχόλια στο Βιβλίο των Ρωμαίων)

[Κεφάλαιο 8-12] (Επιστολή προς Ρωμαίους 8:31-34) Ποιος θα τολμούσε να μας κατηγορήσει;

(Επιστολή προς Ρωμαίους 8:31-34) 
«Τι λοιπόν θέλομεν ειπεί προς ταύτα; Αν ο Θεός ήναι υπέρ ημών, τις θέλει είσθαι καθ’ ημών; Επειδή όστις τον ίδιον εαυτού Υιόν δεν εφείσθη, αλλά παρέδωκεν αυτόν υπέρ πάντων ημών, πώς και μετ’ αυτού δεν θέλει χαρίσει εις ημάς τα πάντα; Τις θέλει εγκαλέσει τους εκλεκτούς του Θεού; Θεός είναι ο δικαιών. Τις θέλει είσθαι ο κατακρίνων; Χριστός ο αποθανών, μάλλον δε και αναστάς, όστις και είναι εν τη δεξιά του Θεού, όστις και μεσιτεύει υπέρ ημών». 

Στην Επιστολή προς Ρωμαίους 8:31-34, ο Παύλος διακηρύττει την αδιάρρηκτη αγάπη του Χριστού για τους πιστούς, συνοψίζοντας το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος και φτάνοντας στο τελικό συμπέρασμα. Αυτή η περικοπή διακηρύττει την μεγάλη χαρά της σωτηρίας που φτάνει στο αποκορύφωμα της πίστης. 
Ο Παύλος είπε στην Επιστολή προς Ρωμαίους 8:31, «Τι λοιπόν θέλομεν ειπεί προς ταύτα; Αν ο Θεός ήναι υπέρ ημών, τις θέλει είσθαι καθ’ ημών;» Όπως ο Παύλος έτσι και εμείς, έχουμε δοκιμάσει ότι το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος ακτινοβολεί καθώς περνά ο χρόνος, και γίνεται ακόμα μεγαλύτερο ευαγγέλιο σωτηρίας όσο περισσότερες αδυναμίες μας αποκαλύπτονται. Όσο περισσότερο υπηρετούμε το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, τόσο περισσότερο μας γεμίζει με βεβαιότητα και χαρά. 
Ο Παύλος ονόμασε το ευαγγέλιο στο οποίο πίστεψε ως «το Ευαγγέλιό μου» (2Τιμ. 2:8). Το ευαγγέλιο που μαρτυρούσε ο Παύλος δεν ήταν άλλο από την πίστη στο βάπτισμα και το αίμα του Ιησού. 
«Το ευαγγέλιόν μου», που κήρυξε ο Παύλος, δεν αναφέρεται στο ευαγγέλιο του Σταυρού που πιστεύουν οι θρησκευόμενοι άνθρωποι, αλλά στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος που διακηρύττει την ευλογία ότι ο Ιησούς αφαίρεσε όλες τις αμαρτίες της ανθρωπότητας μια για πάντα. 
Αυτό το ευαγγέλιο έκανε τον Παύλο άνθρωπο μεγάλου θάρρους. Εφόσον δέχτηκε την συγχώρεση των αμαρτιών, η δικαιοσύνη του Θεού γέμισε την καρδιά του και έτσι η καρδιά του γέμισε επίσης με το Άγιο Πνεύμα. Αφιέρωσε τον εαυτό του στην μαρτυρία του ευαγγελίου του ύδατος και του Πνεύματος σε όλη του την ζωή. Το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος έχει την δύναμη και την εξουσία να αφαιρέσει τις αμαρτίες της ανθρωπότητας όλες με μιας. 
Ποιος, λοιπόν, μπορεί να τολμήσει να σταθεί ενάντια στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος που πίστευε ο Παύλος; Κανένας! Στην Επιστολή προς Ρωμαίους 8:31 μας λέει, «Τι λοιπόν θέλομεν ειπεί προς ταύτα; Αν ο Θεός ήναι υπέρ ημών, τις θέλει είσθαι καθ’ ημών;» Ποιος σε αυτόν τον κόσμο μπορεί να είναι ενάντια σε όσους πιστεύουν στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος; Όταν ο Θεός έσωσε την ανθρωπότητα από τις αμαρτίες του κόσμου μέσω του ευαγγελίου του ύδατος και του Πνεύματος, ποιος μπορεί να θεωρήσει μάταιη την δύναμή Του; Ούτε όσοι πιστεύουν στον Ιησού μόνο με τα λόγια, ούτε ο ίδιος ο Σατανάς, δεν μπορούν να πολεμήσουν ενάντια ή να νικήσουν όσους πιστεύουν στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. 
 

Μας δικαίωσε όλους με μιας 

Στην Επιστολή προς Ρωμαίους 8:29-30 λέει, «Διότι όσους προεγνώρισε, τούτους και προώρισε συμμόρφους της εικόνος του Υιού αυτού, διά να ήναι αυτός πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών· όσους δε προώρισε, τούτους και εκάλεσε· και όσους εκάλεσε, τούτους και εδικαίωσε· και όσους εδικαίωσε, τούτους και εδόξασε». 
Αυτό μας λέει ότι ο Θεός Πατέρας σχεδίασε να σώσει όλους τους αμαρτωλούς εν Χριστώ, και τους κάλεσε μέσω του ευαγγελίου του ύδατος και του Πνεύματος, πλένοντας με μιας τις αμαρτίες τους για να τους κάνει παιδιά Του. Εφόσον ο Κύριός μας ελευθέρωσε όλους τους αμαρτωλούς από τις αμαρτίες τους μέσω του ευαγγελίου του ύδατος και του Πνεύματος, ποιος θα μπορούσε να είναι ενάντια σε αυτό που Εκείνος έχει κάνει; 
Ποιος ίσως θα μπορούσε να είναι ενάντιος και να νικήσει όσους έχουν δικαιωθεί πιστεύοντας στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος; Αυτό είναι ανοησία. Πρέπει να ξέρετε ότι καθένας που είναι ενάντιος σε όσους έχουν δικαιωθεί πιστεύοντας στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, είναι ενάντιος στον ίδιο τον Θεό. Πρέπει να πιστέψετε οπωσδήποτε στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, για να σωθείτε από όλες τις αμαρτίες σας. Αν στο νου και την καρδιά σας είστε ενάντιοι στο ευαγγέλιο της αλήθειας, τότε δεν μπορείτε να σωθείτε από τις αμαρτίες σας και θα καταδικαστείτε στον άδη. 
 

Κανένας δεν μπορεί να είναι ενάντιος σε όσους έχουν την δικαιοσύνη του Θεού

«Τι λοιπόν θέλομεν ειπεί προς ταύτα; Αν ο Θεός ήναι υπέρ ημών, τις θέλει είσθαι καθ’ ημών;» (Ρωμ. 8:31). Το ότι ο Θεός είναι με το μέρος μας σημαίνει ότι ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μας μέσω του ευαγγελίου του ύδατος και του Πνεύματος και μας έχει σώσει. Ποιος, λοιπόν, θα μπορούσε να είναι ενάντιος σε όσους έχουν λυτρωθεί από τις αμαρτίες τους πιστεύοντας στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, και θα μπορούσε ίσως να πει ότι τέτοια πίστη είναι λάθος; Αυτό θα ήταν μια άχρηστη και μάταιη προσπάθεια. Ο Θεός έχει αποδεχτεί την πίστη όσων πιστεύουν στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. 
Πώς μπορεί κάποιος να το αμφισβητήσει αυτό; Ο Ιησούς αφαίρεσε όλες τις αμαρτίες του κόσμου μέσω του βαπτίσματός Του και του αίματός Του στον Σταυρό. Ποιος μπορεί να πει ότι όσοι πιστεύουν σε αυτό κάνουν λάθος; Κανένας! 
Στην Επιστολή προς Ρωμαίους 6:3 ο Παύλος είπε, «Ή αγνοείτε ότι όσοι εβαπτίσθημεν εις Χριστόν Ιησούν, εις τον θάνατον αυτού εβαπτίσθημεν;» Ο Παύλος εννοούσε ότι πίστεψε στο βάπτισμα του Ιησού και το αίμα Του στον Σταυρό, μέσω του οποίου όλες οι αμαρτίες του μεταβιβάστηκαν επάνω στον Ιησού και καθαρίστηκαν, και μέσω του οποίου ο Παύλος πέθανε και αναστήθηκε μαζί με τον Ιησού. 
Στην Επιστολή προς Γαλάτας 3:27 επίσης μάς λέει, «Επειδή όσοι εβαπτίσθητε εις Χριστόν, Χριστόν ενεδύθητε». Αυτή η περικοπή μάς λέει ότι ο Ιησούς ανέλαβε όλες τις αμαρτίες του κόσμου με το βάπτισμά Του, σταυρώθηκε για αυτές τις αμαρτίες και αναστήθηκε, και όλα αυτά τα έκανε για να μας παραχωρήσει την ευλογία ώστε όσοι πιστεύουν σε αυτήν την αλήθεια να γίνονται παιδιά του Θεού. Η πίστη του Παύλου στηρίχτηκε στην πίστη ότι βαπτίστηκε εις το όνομα του Ιησού, πέθανε στον Σταυρό μαζί Του, και αναστήθηκε μαζί Του. Επομένως, μόλις πιστέψετε στο βάπτισμα του Ιησού, όλες οι αμαρτίες σας καθαρίζονται και γίνεστε παιδί του Θεού με την ανάστασή σας μαζί με τον Χριστό. 
«Επειδή όσοι εβαπτίσθητε εις Χριστόν, Χριστόν ενεδύθητε». Με άλλα λόγια, όσοι πιστεύουν ότι ο Ιησούς ήρθε σε αυτόν τον κόσμο και βαπτίστηκε από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή για να αναλάβει όλες τις αμαρτίες του κόσμου, βαπτίζονται στον Ιησού. Επιπλέον, πιστεύουν ότι και αυτοί επίσης πέθαναν στον Σταυρό μαζί με τον Ιησού και ότι με την πίστη τους αναστήθηκαν μαζί Του. 
Επομένως, καθένας που πιστεύει στο βάπτισμα του Ιησού και το αίμα Του, θα σωθεί από τις αμαρτίες του. Όπως ακριβώς είναι βέβαιο ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού, εκείνοι που λυτρώνονται από τις αμαρτίες τους πιστεύοντας στο βάπτισμα και το αίμα του Χριστού, θα γίνουν παιδιά του Θεού. «Επειδή όσοι εβαπτίσθητε εις Χριστόν, Χριστόν ενεδύθητε». Όταν πιστεύουμε στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, ντυνόμαστε την δικαιοσύνη του Χριστού για να γίνουμε παιδιά του Θεού. 
Ο Παύλος μίλησε για το βάπτισμα του Ιησού επειδή έλαβε μεγάλη ευλογία πιστεύοντας στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Αλλά πολλοί ακόμα πρέπει να λάβουν τέτοια ευλογία από τον Θεό, που έρχεται με το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Οι περισσότεροι άνθρωποι νομίζουν ότι το ευαγγέλιο που κήρυξε ο Παύλος ήταν το ευαγγέλιο του αίματος στον Σταυρό, αλλά η αλήθεια είναι ότι πίστεψε και διέδωσε το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, το οποίο συνδυάζει το βάπτισμα του Ιησού και το αίμα Του στον Σταυρό. 
Γιατί, λοιπόν, οι πιστοί του Ιησού είναι σήμερα απληροφόρητοι για αυτό το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος; Επειδή το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος που κηρύχτηκε στην περίοδο της Πρώτης Εκκλησίας, άλλαξε με τον χρόνο. Στην περίοδο της Πρώτης Εκκλησίας, όλοι οι πιστοί πίστευαν και κήρυτταν το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. 
Ωστόσο, με τον καιρό, το ευαγγέλιο άλλαξε και κηρύχθηκε μόνο το αίμα του Χριστού, ενώ το βάπτισμά Του περιθωριοποιήθηκε όλο και περισσότερο. Αυτό εξηγεί γιατί ακόμα και τώρα, πολλοί άνθρωποι πιστεύουν μόνο στο αίμα στον Σταυρό, που αποκλίνουν από το αληθινό ευαγγέλιο της Πρώτης Εκκλησίας. 
Αυτοί οι άνθρωποι έχουν ακόμα αμαρτία μέσα τους. Είναι ανίδεοι για το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, με το οποίο αποκαλύπτεται η δικαιοσύνη του Θεού, και με τον τρόπο αυτό είναι ακόμα αμαρτωλοί και στέκονται ενάντιοι στην δικαιοσύνη του Θεού, παρόλο που λένε ότι πιστεύουν στον Ιησού. 
Τι θα μπορούσε να δει ένας πνευματικά τυφλός; Ο τυφλός μπορεί να προσπαθήσει να καταλάβει έναν ελέφαντα αγγίζοντάς τον. Ένας τυφλός μπορεί να αγγίξει το πόδι ενός ελέφαντα και να πει ότι είναι ένας στύλος, όμως ένας άλλος τυφλός μπορεί να αγγίξει την μύτη του και να πει ότι είναι κάτι μακρύ, επειδή ούτε ο ένας ούτε ο άλλος δεν έχει δει ελέφαντα πριν. Παρόμοια, ένας πνευματικά τυφλός δεν μπορεί να μιλήσει για το μεγαλείο του ευαγγελίου του ύδατος και του Πνεύματος. 
Για αυτό, εκείνοι που δεν ξέρουν την ευλογία του ύδατος και του Πνεύματος, δεν μπορούν να την κηρύξουν. Όσοι έχουν δει, μπορούν εύκολα να καταλάβουν τι προσπαθεί να εξηγήσει κάποιος με τα λόγια, αλλά ένας τυφλός δεν θα καταλάβαινε ποτέ πραγματικά.
Οι άνθρωποι είναι γεννημένοι αμαρτωλοί. Επειδή ήμαστε πνευματικά αμαρτωλοί από την γέννησή μας, δεν ξέρουμε την αλήθεια του ευαγγελίου του ύδατος και του Πνεύματος. Όσοι πιστεύουν μόνο στο αίμα στον Σταυρό, έχουν κάνει από μόνοι τους μια νέα έκδοση του Χριστιανισμού. Πώς θα μπορούσαν να πλυθούν οι αμαρτίες τους, όταν υποστηρίζουν ότι πιστεύουν στον Ιησού και όμως πιστεύουν μόνο στο αίμα στον Σταυρό; Το μόνο που θα κατάφερναν είναι όλο και περισσότερες αμαρτίες να συσσωρευτούν επάνω τους καθώς περνά ο χρόνος.
Όσοι πιστεύουν ως σωτηρία μόνο στο αίμα του Ιησού, δεν ξύπνησαν ακόμα πνευματικά. Αλλά ο Ιησούς, στο Κατά Ιωάννην 3:5 μάς λέει σαφώς, «Αληθώς, αληθώς σοι λέγω, αν τις δεν γεννηθή εξ ύδατος και Πνεύματος, δεν δύναται να εισέλθη εις την βασιλείαν του Θεού». Επομένως, προκειμένου να ευλογηθούμε με την δόξα να γίνουμε παιδιά του Θεού και να μπούμε στην Βασιλεία Του, πρέπει να πιστέψουμε στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. 
Επειδή ο Παύλος πίστεψε στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, είπε με πίστη, «Εάν ο Θεός ήναι υπέρ ημών, τις θέλει είσθαι καθ’ ημών;» (Ρωμ. 8:31). Μπορούν εκείνοι που δεν ξέρουν το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος να είναι ενάντιοι στα παιδιά του Θεού; Θα μπορούσαν να είναι ενάντιοι στα παιδιά του Θεού αλλά δεν θα μπορούσαν ποτέ να τα νικήσουν. Όσοι πιστεύουν μόνο στο αίμα στον Σταυρό, δεν μπορούν να νικήσουν όσους πιστεύουν στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. 
Όσοι είναι ενάντιοι στην δικαιοσύνη του Θεού, μπορούν μόνο να γίνουν εχθροί Του και έτσι δεν μπορούν ποτέ να λάβουν τις ευλογίες Του. Κανένας δεν μπορεί να λάβει την σωτηρία ή να έχει την πίστη που τον οδηγεί στον ουρανό, χωρίς πίστη στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, το ευαγγέλιο στο οποίο αποκαλύπτεται η δικαιοσύνη του Θεού. Όσοι πιστεύουν στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος μπορούν να υπερνικήσουν το ψεύτικο ευαγγέλιο και να επιστρέψουν στο αληθινό. Τα παιδιά του Θεού μπορούν να υπερνικήσουν τον κόσμο και τον ίδιο τον Διάβολο. 
Μερικοί δεν καταλαβαίνουν το βάπτισμα του Ιησού και το αίμα Του, και η παρανόησή τους τούς οδηγεί σε ψεύτικη πίστη. Αν πιστεύετε στο αίμα στον Σταυρό αλλά δεν καταλάβατε ότι λαβαίνετε την συγχώρεση των αμαρτιών πιστεύοντας στο ευαγγέλιο του βαπτίσματος του Ιησού, τότε η πίστη σας είναι λάθος. 
Όσοι πιστεύουν στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος ενώπιον του Θεού, είναι αυτοί που θα κερδίσουν την δική Του δικαιοσύνη και θα έχουν την αληθινή πίστη. Ο Θεός μάς λέει ότι όσοι πιστεύουν μόνο στο αίμα του Υιού Του στον Σταυρό, είναι σε λάθος. Όσοι δεν πιστεύουν στην δική Του δικαιοσύνη, δεν πιστεύουν και δεν αναγνωρίζουν το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, όσοι όμως πιστεύουν στην δική Του δικαιοσύνη πιστεύουν επίσης και στο αίμα του Χριστού στον Σταυρό και το βάπτισμά Του αφαίρεσε τις αμαρτίες τους. 
Πρέπει να απορρίψουμε το πείσμα μας. Όσοι αποδοκιμάζουν το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, επιμένουν ότι οι ψεύτικες πεποιθήσεις τους είναι αληθινές. Όσοι πιστεύουν μόνο στο αίμα, έχουν μισή πίστη στην δική Του δικαιοσύνη. Μόνο όσοι πιστεύουν στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος έχουν ολόκληρη την πίστη, και μόνο αυτοί πιστεύουν επίσης στην δικαιοσύνη του Θεού και κερδίζουν την δική Του δικαιοσύνη (Ματθ. 3:15, Ματθ. 11:11). 
Τα βιβλία που γράφονται από όσους πιστεύουν μόνο στο αίμα, μετατρέπουν το χαρτί σε σκουπίδια. Τα δόγματα που κάποτε συζητήθηκαν από τους θεολόγους, τώρα αγνοούνται από τους Χριστιανούς, όμως το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος δέχεται πολλή προσοχή. Αυτή η αλήθεια υπήρξε από την αποστολική εποχή και δεν θα αλλάξει ποτέ. Ο Λόγος του Θεού υπάρχει για πάντα, αλλά όσοι πιστεύουν μόνο στο αίμα, σβήνονται από τις μνήμες των λαών. Για ποια αιτία; Επειδή το αίμα από μόνο του, έχει μόνο την μισή από την δικαιοσύνη του Θεού και δεν έχει καμία επίδραση στους αμαρτωλούς. 
Μιλώντας ειλικρινά, οι περισσότεροι άνθρωποι σήμερα, είτε είναι Χριστιανοί είτε μη-Χριστιανοί, διαπράττουν τόσες πολλές αμαρτίες. Πώς θα μπορούσαν όλες αυτές οι αμαρτίες να συγχωρεθούν μόνο με πίστη στο αίμα; Τα δόγματα που υπογραμμίζουν μόνο το αίμα στον Σταυρό, διδάσκουν τους ανθρώπους να προσεύχονται για συγχώρεση όποτε αμαρτάνουν, αλλά για πόσο καιρό μπορούν να προσεύχονται για τις αμαρτίες τους για να συγχωρεθούν; Αδιάφορο τι λένε, δεν μπορούν να λάβουν την συγχώρεση των αμαρτιών. 
Ήρθε ο Ιησούς σε αυτόν τον κόσμο και έχυσε το αίμα Του χωρίς να βαφτιστεί; Ξέρετε ότι αυτό δεν ισχύει. Ο Ιησούς ήρθε σε αυτόν τον κόσμο και ανέλαβε όλες τις αμαρτίες με την βάπτισή Του (Ματθ. 3:15). Βαφτίστηκε από τον Ιωάννη πριν να χύσει το αίμα Του στον Σταυρό, γεγονός που Τον κατέστησε ικανό για να ανεβεί στον Σταυρό. Έτσι ο Ιησούς εκπλήρωσε όλη την δικαιοσύνη. Δεν υπάρχει καμία ανάγκη να κλαίτε καθημερινά για το έλεός Του ώστε να συγχωρεθείτε από την αμαρτία σας, αν πιστεύετε στο βάπτισμα που ο Ιησούς έλαβε από τον Ιωάννη. Αντίθετα, πιστέψτε στην δικαιοσύνη του Θεού και δεχτείτε την πλήρη σωτηρία. 
Ο Ιησούς βαπτίστηκε για να αναλάβει στους ώμους Του όλες τις αμαρτίες του κόσμου και σταυρώθηκε για να κριθεί για τις αμαρτίες του κόσμου μια για πάντα. Η λύτρωση μπορεί να αποκτηθεί πιστεύοντας απλά στο βάπτισμα του Ιησού και το αίμα Του. 
 

Μας έδωσε ο Ιησούς μια σωτηρία που είναι Μεγαλύτερη από τις αμαρτίες που διαπράττουμε;

Η λύτρωση που δόθηκε από τον Ιησού είναι πολύ μεγαλύτερη από όλες τις αμαρτίες που έχουμε διαπράξει και θα διαπράξουμε. Αν το βάπτισμα του Ιησού και το αίμα Του δεν ήταν μεγαλύτερα από τις αμαρτίες της ανθρωπότητας, τότε δεν θα μπορούσαμε ούτε να πιστέψουμε στον Ιησού ως Σωτήρα ούτε να λάβουμε λύτρωση. Εντούτοις, η καλοσύνη του Κυρίου είναι τόσο μεγάλη, που αφαίρεσε τις αμαρτίες του κόσμου με μιας μέσω του βαπτίσματός Του. 
Παρόμοια, η πύλη του Ουρανού είναι πλατιά ανοικτή αλλά κανένας δεν μπορεί να περάσει από αυτήν την πύλη χωρίς πίστη στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Μπορεί να είστε ενάντιοι σε όσους πιστεύουν στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος αλλά δεν μπορείτε να κρυφτείτε από την φοβερή κρίση του Θεού. Επομένως, μην σκεφτείτε ότι μπορείτε να νικήσετε την πίστη στο βάπτισμα και το αίμα του Ιησού, μέσω των οποίων εκπληρώθηκε η δικαιοσύνη του Θεού. 
Πολλοί από όσους ήταν ενάντιοι στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, ήταν επίσης ενάντιοι με τον απόστολο Παύλο. Αλλά κανένας δεν θα μπορούσε να πει ότι το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, στα οποία πίστευε ο Παύλος, ήταν λάθος. Απλά δεν αναγνώρισαν ότι ο Ιησούς ήταν ο Υιός του Θεού και ο Σωτήρας τους. 
Στην Επιστολή προς Ρωμαίους 8:32 μάς λέει, «Επειδή όστις τον ίδιον εαυτού Υιόν δεν εφείσθη, αλλά παρέδωκεν αυτόν υπέρ πάντων ημών, πώς και μετ’ αυτού δεν θέλει χαρίσει εις ημάς τα πάντα;» Ο Πατέρας Θεός έστειλε τον μονογενή Υιό Του στον κόσμο και Τον έκανε να σηκώσει όλες τις αμαρτίες του μέσω του βαπτίσματός Του, να πεθάνει στον Σταυρό και να αναστηθεί από τους νεκρούς, προκειμένου να μας ελευθερώσει από τις αμαρτίες μας. 
Για να μας σώσει από τις αμαρτίες του κόσμου και να μας κάνει παιδιά Του, όπως ήταν και ο Ιησούς, ο Θεός Πατέρας μάς έδωσε τον μονογενή Υιό Του. Για να κάνει παιδιά Του όλους όσους πιστεύουν στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, ευλογημένους και δίκαιους, ο Θεός έστειλε τον μονογενή Υιό Του να βαπτιστεί. Ο Θεός είχε σχεδιάσει να προσφέρει σε όλη την ανθρωπότητα τις ουράνιες ευλογίες Του και το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Μια από αυτές τις ευλογίες είναι να γίνεις παιδί Του, πιστεύοντας στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. 
«Όστις τον ίδιον εαυτού Υιόν δεν εφείσθη, αλλά παρέδωκεν αυτόν υπέρ πάντων ημών, πώς και μετ’ αυτού δεν θέλει χαρίσει εις ημάς τα πάντα;» (Ρωμ. 8:32). Η φράση «τα πάντα» στο σημείο αυτό αναφέρεται στα δώρα του Θεού. Ποια δώρα; Ο Θεός έδωσε σε όσους δέχτηκαν τον Ιησού και πίστεψαν στο όνομά Του, το δικαίωμα να γίνουν παιδιά Του — δηλαδή όσοι πίστεψαν στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος γίνονται παιδιά του Θεού. Όσοι πιστεύουν στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος είναι χωρίς αμαρτία. Είναι δίκαιοι και είναι αληθινά τα αγιασμένα παιδιά του Θεού. 
Εκείνοι που γίνονται παιδιά του Θεού πιστεύοντας όλα αυτά, θα κληρονομήσουν την Χιλιετή Βασιλεία και την Βασιλεία των Ουρανών. Οι δίκαιοι ευλογούνται για να κληρονομήσουν όλες τις δόξες του Ουρανού. 
Η φράση, «Θέλει χαρίσει εις ημάς τα πάντα», έχει ερμηνευθεί από μερικούς ότι αφορά την δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Σκέφτονται, «Μήπως αυτό σημαίνει ότι αφού πιστέψουμε στον Ιησού, μας δίνεται χωριστά το Άγιο Πνεύμα;» Αυτό δεν ισχύει, επειδή όταν πιστεύετε στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, λαβαίνετε και την άφεση των αμαρτιών σας και το Άγιο Πνεύμα όλα την ίδια στιγμή. Το Άγιο Πνεύμα δεν μπορεί να κατοικήσει σε μια αμαρτωλή καρδιά. Το Άγιο Πνεύμα έρχεται σε μας την ίδια στιγμή που συγχωρούνται όλες οι αμαρτίες μας. 
Υπάρχουν περισσότερα για τους πιστούς από του να λάβουν το Άγιο Πνεύμα. Τα δώρα του Θεού δεν τελειώνουν έως ότου μάς δοθούν όλες οι ουράνιες ευλογίες. Σε αυτόν τον κόσμο οι άνθρωποι τείνουν να σκέφτονται ότι τέτοιες δυνατότητες, όπως η θεραπεία, η γλωσσολαλιά και η προφητεία, είναι χαρίσματα, αλλά τα χαρίσματα που αναφέρονται σε αυτήν την περικοπή αφορούν όλα τα ουράνια πράγματα που κατέχει ο Πατέρας μας. Λέγοντας χαρίσματα, ο Παύλος μιλάει για όλα τα πράγματα που ο Θεός παραχωρεί στα παιδιά Του, που έχουν την δικαιοσύνη του Θεού. 
Ο Θεός είπε ότι θα έδινε ως δώρο όλα τα καλά πράγματα σε όσους πιστεύουν στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Ο Θεός έδωσε το δώρο της αναγέννησης σε όσους πιστεύουν στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Ο Θεός δίνει ως δώρο όλα τα πράγματα του Ουρανού σε όσους πιστεύουν στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Οι Χριστιανοί υποφέρουν τόσο πολύ ενόσω ζουν σε αυτόν τον κόσμο, όταν όμως έρθει η Βασιλεία του Θεού, θα προικιστούν με την δόξα του Ουρανού. 
 

Μην λέτε ότι είστε οι εκλεκτοί χωρίς κανένα λόγο 

Στην Επιστολή προς Ρωμαίους 8:33-34, λέει: «Τις θέλει εγκαλέσει τους εκλεκτούς του Θεού; Θεός είναι ο δικαιών. Τις θέλει είσθαι ο κατακρίνων; Χριστός ο αποθανών, μάλλον δε και αναστάς, όστις και είναι εν τη δεξιά του Θεού, όστις και μεσιτεύει υπέρ ημών». 
«Τις θέλει εγκαλέσει τους εκλεκτούς του Θεού;» Θα μπορούσατε να κατηγορήσετε όσους έσωσε ο Θεός με το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος; Φυσικά όχι! 
Οι θεολόγοι αντιγράφουν τον Καλβίνο, λέγοντας ότι μερικοί επιλέχτηκαν χωρίς όρους ενώ άλλοι όχι. Εντούτοις, δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιήσουμε τον όρο «χωρίς όρους» στην παρουσία του Θεού. Με αυτόν τον τρόπο αποδεικνύουν ότι δεν ξέρουν καθόλου τον Θεό και ότι το δόγμα τους είναι ψεύτικο. Η χωρίς όρους εκλογή, σημαίνει ότι ο Θεός αγαπά μερικούς χωρίς κανένα λόγο και μισεί άλλους επίσης χωρίς κανένα λόγο. Πώς θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Θεός είναι δίκαιος, όταν αγαπά μερικούς και μισεί άλλους; Αυτός δεν είναι ο Θεός μας. Ο Θεός μας αγαπά και φροντίζει για όλη την ανθρωπότητα εν Χριστώ. 
Εδώ, στο χωρίο 32, λέει, «Όστις τον ίδιον εαυτού Υιόν δεν εφείσθη, αλλά παρέδωκεν αυτόν υπέρ πάντων ημών, πώς και μετ’ αυτού δεν θέλει χαρίσει εις ημάς τα πάντα;» Ο Θεός μάς έδωσε τον Υιό Του προκειμένου να σωθεί όλη η ανθρωπότητα. Μέσω Αυτού, ο Θεός μάς έκανε να πιστέψουμε ότι ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μας μέσω του Λόγου του ύδατος και του αίματος. Στο χωρίο 33 γράφει, «Τις θέλει εγκαλέσει τους εκλεκτούς του Θεού;». Λέγοντας εδώ, «τους εκλεκτούς του Θεού» δεν υπονοεί ότι ο Θεός επιλέγει μερικούς χωρίς όρους. Ο Θεός εκλέγει όσους δεν μπορούν να ζήσουν χωρίς τον Ιησού και όσους δεν έχουν δική τους δικαιοσύνη, για να τους ντύσει με την δική Του δικαιοσύνη. 
Εκείνοι που εκλέχτηκαν από την δικαιοσύνη του Θεού είναι όσοι πιστεύουν και στηρίζονται στην αλήθεια ότι ο Ιησούς ήρθε σε αυτήν την γη, βαπτίστηκε και θυσιάστηκε στον Σταυρό για να αφαιρέσει όλες τις αμαρτίες μας. Είναι αυτοί που πιστεύουν στον Θεό, Εκείνον που τους έχει σώσει από τις αμαρτίες του κόσμου και τους έχει ντύσει με την δική Του δικαιοσύνη. 
Ποιος, λοιπόν, θα μπορούσε να κατηγορήσει τον δίκαιο; Κανένας! Κανένας δεν μπορεί να πει ότι η πίστη μας είναι λάθος. Κανένας δεν μπορεί να κρίνει όσους σώζονται από τις αμαρτίες τους και είναι επιλεγμένοι ως παιδιά του Θεού με την πίστη στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Όσοι πιστεύουν μόνο στο αίμα του Σταυρού, δεν μπορούν να πουν ότι όσοι πιστεύουν ότι το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος είναι λάθος, ούτε να τους κατηγορήσουν ενώπιον του Θεού. 
Μερικοί άνθρωποι κρίνουν εσφαλμένα όσους ντύνονται με την δικαιοσύνη του Θεού πιστεύοντας στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Αλλά είναι αυτό σωστό; Όχι! Η πίστη όσων επιλέγονται για να είναι δίκαιοι ενώπιον του Θεού δεν μπορεί ποτέ να κριθεί ως λάθος από κανέναν. 
Ποιος θα μπορούσε να πει ότι όσοι πιστεύουν στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος είναι αμαρτωλοί, και να κρίνει την πίστη τους ως λανθασμένη; Από καιρό έχουμε κηρύξει το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, στα οποία αποκαλύπτεται η δικαιοσύνη του Θεού, σε όλους τους ανθρώπους στον κόσμο. 
Αλλά κανένας δεν μας έχει κατηγορήσει για το κήρυγμα του ευαγγελίου του ύδατος και του Πνεύματος. Υπήρξαν μόνο μερικοί που μας ζήτησαν να αποδείξουμε την πίστη που στηρίζεται μόνο στο αίμα του Σταυρού. Ακόμα και αυτοί δεν μπόρεσαν να πουν ότι η πίστη στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος είναι λάθος. 
Το αληθινό ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος είναι το ευαγγέλιο που περιέχει την δικαιοσύνη του Θεού. Αυτό είναι το αληθινό ευαγγέλιο και όλα τα άλλα ευαγγέλια είναι ατελή. Ο απόστολος Παύλος, που κήρυξε το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, είπε ότι δεν θα μπορούσε ποτέ να υπάρξει άλλο ευαγγέλιο εκτός από αυτό το αληθινό ευαγγέλιο και βεβαίωσε, «Αλλά και αν ημείς ή άγγελος εξ ουρανού σάς κηρύττη άλλο ευαγγέλιον παρά εκείνο, το οποίον σας εκηρύξαμεν, ας ήναι ανάθεμα. Καθώς προείπομεν, και τώρα πάλιν λέγω· Εάν τις σας κηρύττη άλλο ευαγγέλιον παρά εκείνο, το οποίον παρελάβετε, ας ήναι ανάθεμα» (Γαλ. 1:8-9). 
Κανένας δεν μπορεί να πει ότι το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος είναι βιβλικά λάθος. Όσοι δεν πιστεύουν στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος είναι ενάντιοι σε αυτό. Αν θεωρείτε ότι είναι ψεύτικο το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος που δόθηκε από τον Θεό, προχωρήστε και διαμαρτυρηθείτε στον Θεό. Και εμείς επίσης πρέπει και μπορούμε να παλέψουμε ενάντια στα ατελή ψεύτικα ευαγγέλια που υπογραμμίζουν μόνο το αίμα του Σταυρού. Πώς θα μπορούσε ο Ιησούς να σταυρωθεί για τις αμαρτίες μας χωρίς πρώτα να τις πάρει επάνω Του μέσω του βαπτίσματός Του; 
 

Μην λέτε ότι οι πιστοί στην δικαιοσύνη του Θεού έχουν αμαρτίες 

Να «εγκαλέσει» σημαίνει να ζητήσει την απόφαση ενός δικαστηρίου. Ο μόνος που θα μπορούσε να κατηγορήσει όσους πιστεύουν στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος θα ήταν ένας κακοποιός. Όσοι πιστεύουν στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος έχουν πίστη στην δικαιοσύνη του Θεού, για αυτό ποιος θα μπορούσε να κρίνει λανθασμένα την πίστη τους; Ποιος θα μπορούσε να πει ότι κάνουν λάθος; Δεν υπάρχει κανένας, επειδή είναι ο Θεός που τους δικαιώνει. Κανένας δεν μπορεί να κατηγορήσει ότι έχουν οποιαδήποτε αμαρτία όσους πιστεύουν στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. 
«Θεός είναι ο δικαιών» (Ρωμ. 8:33). Ποιος μπορεί να ανακηρύξει τους πιστούς του ευαγγελίου του ύδατος και του Πνεύματος ότι είναι χωρίς αμαρτία; Μόνο ο Θεός μπορεί. Εκείνος διακηρύττει ότι οι πιστοί του ευαγγελίου του ύδατος και του Πνεύματος είναι δικαιωμένοι με την δική Του δικαιοσύνη. 
«Δικαιωμένοι» δεν είναι όσοι έχουν ακόμα αμαρτία αλλά εκείνοι των οποίων οι αμαρτίες συγχωρέθηκαν πραγματικά, καθιστώντας τους «χωρίς αμαρτία και δικαιωμένους». Όταν ο Θεός λέει ότι αυτοί που πιστεύουν στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος είναι χωρίς αμαρτία, ποιος μπορεί να τολμήσει να πει ότι είναι λάθος και δεν έχουν την δικαιοσύνη του Θεού; Κανένας θεολόγος σε αυτόν τον κόσμο δεν μπορεί να το πει.
Ο Χριστιανισμός σήμερα έχει αλλοιωθεί από το Δόγμα του Αγιασμού, που προσπαθεί να επιτύχει θρησκευτική αγιότητα. Ένας θεολόγος στην Αγγλία, ρώτησε, «Είναι η εκκλησία του Θεού άγια;» και μετά υποστήριξε ότι και η εκκλησία του Θεού επίσης είχε ρωγμές. Ολοφάνερα, αυτός ο θεολόγος ούτε ήξερε για το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος ούτε είχε πίστη στην δικαιοσύνη του Θεού. 
Αλλά κάθε πιστός στην εκκλησία του Θεού πιστεύει στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, και είναι εντελώς χωρίς αμαρτία. Αν και μπορεί να είναι αδύναμος στην σάρκα, ωστόσο έχει την τέλεια και άψογη δικαιοσύνη του Θεού. 
Είναι ο καθένας στην εκκλησία του Θεού χωρίς αμαρτία; Ναι! Η εκκλησία είναι ένας τόπος όπου συγκεντρώνονται εν Χριστώ οι πιστοί που είναι χωρίς αμαρτία. Αν οι πιστοί έχουν αμαρτία, τότε δεν είναι παιδιά του Θεού. Τι τους αγίασε; Φυσικά, η πίστη στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος τούς κατέστησε χωρίς αμαρτία με την αποδοχή της δικαιοσύνης του Θεού. Ο θεολόγος που είπε ότι ακόμα και η εκκλησία του Θεού είχε ρωγμές, το είπε επειδή δεν πίστευε ή ακόμα και δεν ήξερε το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. 
Ποιος τολμά να πει ότι οι πιστοί στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος είναι αμαρτωλοί; Είναι ο Θεός που «τους δικαίωσε». Μπορεί εμείς, που πιστεύουμε στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, να είμαστε με αμαρτίες, απλά επειδή είμαστε αδύναμοι; Δεν μπορούμε! Τότε αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε καμία αμαρτία, παρόλο που διαπράττουμε ακόμα αμαρτίες; Ναι, δεν έχουμε καμία αμαρτία! Για αυτό πρέπει να πιστέψουμε στο ευαγγέλιο τού ύδατος και του Πνεύματος. Οι πιστοί άνθρωποι δεν διαπράττουν σκόπιμα αμαρτίες αλλά το κάνουν λόγω των αδυναμιών τους. 
Υπάρχουν πολύ λίγοι άνθρωποι που πραγματικά επιδιώκουν να διαπράττουν αμαρτίες· σχεδόν όλες οι ανομίες προκαλούνται από τις αδυναμίες των ανθρώπων. Αυτοί που πιστεύουν στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος δεν έχουν αμαρτία στις καρδιές τους, επειδή έχουν την δικαιοσύνη του Θεού. Είμαστε χωρίς αμαρτία επειδή ο Θεός απομάκρυνε όλες τις αμαρτίες μας με την δική Του δικαιοσύνη. Για αυτό η Βίβλος δηλώνει, «Θεός ο δικαιών». Είναι ο Θεός που διακηρύττει ότι οι πιστοί του ευαγγελίου του ύδατος και του Πνεύματος είναι χωρίς αμαρτία, επειδή έχουν την δική Του δικαιοσύνη. Έχουμε ελευθερωθεί από όλες τις αμαρτίες μας πιστεύοντας στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. 
Αν ο Ιησούς δεν είχε αφαιρέσει ακόμα και τις μελλοντικές αμαρτίες μας, πώς θα μπορούσαμε εμείς να λυτρωθούμε από τις αμαρτίες μας και πώς θα μπορούσαμε να πούμε ότι δεν είμαστε πλέον αμαρτωλοί; Αν, αφού πιστέψαμε στην δικαιοσύνη του Θεού, διαπράττουμε αμαρτίες και ζούμε στην αμαρτία, τότε αυτό μας κάνει όχι αρκετά άγιους ή αποκλείει την λύτρωση μας και μας προορίζει έτσι πάλι πίσω στον άδη; Η απάντηση είναι Όχι! Αν η σωτηρία μας έρχεται από την αυτο-αγιοποίηση, ποιος στον κόσμο θα μπορούσε ποτέ να σωθεί; Κανένας! Κανένας δεν μπορεί να ζήσει μια τέλεια ζωή με την σάρκα και να αγιαστεί με το να τηρεί εντελώς τις εντολές. Για αυτό η Βίβλος δηλώνει, «Δεν υπάρχει δίκαιος ουδέ εις» (Ρωμ. 3:10). 
 

Εκ φύσεως, οι άνθρωποι δεν μπορούν να λάβουν την δικαιοσύνη του Θεού με τις δικές τους πράξεις

Ο Θεός έστειλε τον μονογενή Υιό Του, που βαπτίστηκε από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, και Τον έκανε να πεθάνει στον Σταυρό για να σώσει όλη την ανθρωπότητα από τις αμαρτίες του κόσμου. Όσοι πιστεύουν στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος έχουν γίνει δίκαιοι με την πίστη τους. Για αυτό μπορεί να υπάρχουν δίκαιοι ακόμα και σε αυτόν τον κόσμο. Ο Αβραάμ μάλιστα έγινε ο πατέρας της πίστης, πιστεύοντας στον λόγο του Θεού. 
Αν και πολλοί Χριστιανοί λένε ότι μπορούν να λάβουν την δικαιοσύνη του Θεού μέσω του Δόγματος της Δικαίωσης, στην πραγματικότητα είναι ανίδεοι για αυτήν. Τι είναι η δικαιοσύνη του Θεού; Είναι πολύ διαφορετική από την ανθρώπινη δικαιοσύνη αλλά είναι η δικαιοσύνη του Θεού. Σε ποιο ευαγγέλιο αποκαλύπτεται η δικαιοσύνη του Θεού; Αποκαλύπτεται στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Αν απορρίπτουμε το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος χωρίς πίστη σε αυτό, αυτό σημαίνει ότι στεκόμαστε ενάντια στον Θεό. 
Κανένας δεν μπορεί να ελευθερωθεί από την αμαρτία ή να λάβει την δικαιοσύνη του Θεού, χωρίς πίστη στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Μπορεί κάποιος να είναι ενάντια στην δικαιοσύνη του Θεού έστω και λίγο; Έχω πιστέψει και έχω κηρύξει το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος πριν από πολύ καιρό και όμως δεν έχω δει ποτέ κανέναν που θα μπορούσε να σταθεί ενάντια σε αυτό το ευαγγέλιο. Κανένας δεν μπορεί να είναι ενάντια στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος βάσει του λόγου του Θεού, επειδή αυτό το ευαγγέλιο της δικαιοσύνης του Θεού μάς δίνει την τέλεια και πλήρη λύτρωση των αμαρτιών μας. 
 

Ποιος μπορεί να καταδικάσει όσους έχουν την δικαιοσύνη του Θεού; 

Ας διαβάσουμε στην Επιστολή προς Ρωμαίους 8:34. «Τις θέλει είσθαι ο κατακρίνων; Χριστός ο αποθανών, μάλλον δε και αναστάς, όστις και είναι εν τη δεξιά του Θεού, όστις και μεσιτεύει υπέρ ημών». Θα μπορούσε κάποιος να καταδικάσει όσους πιστεύουν στην δικαιοσύνη του Θεού, να είναι αμαρτωλοί; Κανένας δεν μπορεί. 
Θα μπορούσε κάποιος να καταδικάσει τους πιστούς στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, που έχουν ελευθερωθεί από τις αμαρτίες τους με πίστη, να είναι αμαρτωλοί; Όχι! «Τις θέλει είσθαι ο κατακρίνων;» Ποιος μπορεί να πει ότι οι πιστοί της δικαιοσύνης του Θεού είναι αμαρτωλοί; 
Η ποινή της αμαρτίας είναι θάνατος. Αν έχετε αμαρτία στην καρδιά σας, θα πάτε στον άδη. Ο Θεός κρίνει τους ανθρώπους επειδή έχουν αμαρτία. Αλλά εκείνοι που τους έχουν αφαιρεθεί οι αμαρτίες με την πίστη τους στην δικαιοσύνη του Θεού, δεν κρίνονται από τον Θεό επειδή δεν έχουν πλέον οποιαδήποτε αμαρτία για να κριθεί. Όταν ο ίδιος ο Θεός δεν κρίνει όσους πιστεύουν στην δικαιοσύνη του Θεού, ποιος μπορεί να τολμήσει να τους καταδικάσει; Αν ένας πιστός στον Ιησού Χριστό είναι με αμαρτία, αυτός είναι αμαρτωλός, και για αυτό θα κριθεί και θα καταδικαστεί από τον Θεό. Οι αμαρτωλοί θα κριθούν από τον Θεό για τις αμαρτίες τους στις καρδιές τους και οι άλλοι άνθρωποι θα τους αποφεύγουν. Αλλά αν ένας πιστός στον Χριστό πιστεύει στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος και δέχεται την δικαιοσύνη του Θεού, εκείνος ο άνθρωπος είναι χωρίς αμαρτία ενώπιον του Θεού και κανένας δεν μπορεί να τον καταδικάσει. Ούτε υπάρχει αμαρτία στην συνείδηση τέτοιων ανθρώπων. 
«Τις θέλει είσθαι ο κατακρίνων; Χριστός ο αποθανών, μάλλον δε και αναστάς, όστις και είναι εν τη δεξιά του Θεού, όστις και μεσιτεύει υπέρ ημών». Ο Ιησούς, ο Υιός του Θεού, ήρθε στην γη για να μας δώσει την δικαιοσύνη του Θεού, δέχτηκε το βάπτισμα από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή για να σηκώσει όλες τις αμαρτίες μας, πέθανε στον Σταυρό χύνοντας το αίμα Του και αναστήθηκε από τους νεκρούς για να γίνει ο Σωτήρας μας. Κάθεται τώρα στα δεξιά του Θεού και μεσιτεύει για μας ως Σωτήρας μας. 
Επίσης το Άγιο Πνεύμα προσεύχεται για όσους έχουν την δικαιοσύνη του Θεού. Ο Ιησούς προσεύχεται για μας στον Ουρανό. Το Άγιο Πνεύμα, επίσης, προσεύχεται για μας στον Πατέρα Θεό αλλά με έναν διαφορετικό τρόπο, με «στεναγμούς» που δεν μπορούν να εκφραστούν όποτε εμείς είμαστε αδύναμοι στις καρδιές μας. 
Πόσο τέλεια είναι η δικαιοσύνη του Θεού στις καρδιές όσων πιστεύουν στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος; Η τελειότητα της δικαιοσύνης του Θεού μάς λέει ότι το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος είναι επίσης άψογο και τέλειο.