Κηρύγματα

Θέμα 9: Ρωμαίους (Σχόλια στο Βιβλίο των Ρωμαίων)

[Κεφάλαιο 8-13] (Επιστολή προς Ρωμαίους 8:35-39) Ποιος θα χωρίσει τους δίκαιους από την  αγάπη του Χριστού;

(Επιστολή προς Ρωμαίους 8:35-39)
«Τις θέλει μας χωρίσει από της αγάπης Του Χριστού; Θλίψις, ή στενοχωρία, ή διωγμός, ή πείνα, ή γυμνότης, ή κίνδυνος, ή μάχαιρα; (Καθώς είναι γεγραμμένον, 
`Ότι ένεκά σου θανατούμεθα όλην την ημέραν·
ελογίσθημεν ως πρόβατα σφαγής’).
Αλλ’ εις πάντα ταύτα υπερνικώμεν διά του αγαπήσαντος ημάς. Επειδή είμαι πεπεισμένος ότι ούτε θάνατος ούτε ζωή, ούτε άγγελοι ούτε αρχαί ούτε δυνάμεις, ούτε παρόντα ούτε μέλλοντα, ούτε ύψωμα ούτε βάθος, ούτε άλλη τις κτίσις, θέλει δυνηθή να χωρίση ημάς από της αγάπης του Θεού, της εν Χριστώ Ιησού τω Κυρίω ημών».

Το χωρίο 35 λέει, «Τις θέλει μας χωρίσει από της αγάπης Του Χριστού; Θλίψις, ή στενοχωρία, ή διωγμός, ή πείνα, ή γυμνότης, ή κίνδυνος, ή μάχαιρα;» Ποιος μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού, που δόθηκε σε όσους πιστεύουν στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, που περιέχει την δικαιοσύνη του Θεού; Θα μπορούσαν ο διωγμός και τα προβλήματα να σπάσουν εκείνη την αγάπη; Θα μπορούσε η επτάχρονη Μεγάλη Θλίψη να μας χωρίσει από εκείνη την αγάπη; Φυσικά όχι! 
Καμιά δοκιμασία ή κίνδυνος σε αυτόν τον κόσμο δεν μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη του Κυρίου μας, που μάς έχει σώσει από τις αμαρτίες μας. Ακόμα και όταν στην κούρασή μας, επιθυμούμε να μείνουμε μόνοι και κάποιος μας ρωτούσε αν ο Ιησούς μάς έχει σώσει από τις αμαρτίες μας ή όχι, όλοι θα αποκρινόμασταν ότι ο Ιησούς μάς έχει σώσει πράγματι και ότι είμαστε χωρίς αμαρτία. Ανεξάρτητα από το πόσο κουρασμένες και προβληματισμένες μπορεί να είναι οι καρδιές μας, πάλι μάς έχει σώσει και εξακολουθεί να είναι ο αιώνιος Σωτήρας μας. Ακόμα και αν ήμασταν πάρα πολύ κουρασμένοι ή άρρωστοι για να κρατήσουμε όρθια τα σώματά μας, θα εξακολουθούσαμε να ευχαριστούμε για την δικαιοσύνη του Θεού. Καμία κούραση δεν μπορεί να μας χωρίσει από την δικαιοσύνη του Θεού, που μας έχει ελευθερώσει από τις αμαρτίες μας. 
Ούτε διωγμός, ούτε πείνα, ούτε γύμνια, ούτε κίνδυνος, ούτε ξίφος δεν μπορούν να μας χωρίσουν από την δικαιοσύνη του Θεού. Το ότι μερικές φορές μας καταφρονούν οι άνθρωποι της θρησκείας, αυτό είναι ο διωγμός που αντιμετωπίζουμε. Οι διώξεις μας προέρχονται από τους φίλους μας, τους γείτονες, τους συγγενείς, ακόμα και τα μέλη της οικογένειάς μας, που μας εγκαταλείπουν επειδή μας κατηγορούν ότι είμαστε αιρετικοί. Θα μπορούσαν αυτές οι διώξεις να μας χωρίσουν από την σωτηρία του Ιησού Χριστού; Ασφαλώς και δεν μπορούν! 
Ανεξάρτητα από το πόσο σοβαρά διωκόμαστε, αυτό δεν μπορεί να μας χωρίσει από την δικαιοσύνη του Θεού που μάς έχει σώσει. Επειδή η δικαιοσύνη του Θεού μάς έχει καταστήσει χωρίς αμαρτία, και επειδή αυτή είναι η αμετάβλητη αλήθεια, κανένας και τίποτε δεν μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη του Θεού. 
Η πείνα, είτε πνευματική είτε φυσική, δεν θα μπορούσε να μας χωρίσει. Επειδή πιστεύουμε στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, εκείνο που παραμένει πάντα στις καρδιές μας είναι η δικαιοσύνη του Θεού — δηλαδή η πίστη στον Κύριό μας, ότι μας έχει καταστήσει χωρίς αμαρτία με το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Αυτή η πίστη είναι η πίστη και η ευλογία να πιστεύουμε στην δικαιοσύνη του Θεού. «Επειδή ο Κύριος έχει εξαφανίσει όλες τις αμαρτίες μου, δεν έχω καμιά αμαρτία! Ο Θεός με έχει καταστήσει δίκαιο και χωρίς αμαρτία, ντύνοντάς με πλήρως με την δική Του δικαιοσύνη!» Για αυτό η πίστη μας στην δικαιοσύνη του Θεού δεν θα εξαφανιστεί, ανεξάρτητα από το πόσο σκληρή μπορεί να είναι η πείνα. 
 

Η δικαιοσύνη του Θεού με το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος

Αν κάποιος δεν πιστεύει στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, έχει ακόμα αμαρτία στην καρδιά του. Όποιος όμως πιστεύει στην δικαιοσύνη του Θεού, δεν έχει καμιά αμαρτία. Για αυτό ο Κύριος μάς είπε ότι θα μπορούσαμε να γνωρίσουμε ένα δέντρο από τους καρπούς του. Όσοι δεν πιστεύουν στην δικαιοσύνη του Θεού, σταματούν να πιστεύουν στον Ιησού όταν αντιμετωπίσουν την παραμικρή δυσκολία, πείνα, διωγμό ή δοκιμασία. 
Υπάρχουν άνθρωποι που σκέφτονται, «Αν και ο Ιησούς κρίθηκε στον Σταυρό για τις αμαρτίες μου, αφαιρέθηκε μόνο η προπατορική αμαρτία και πρέπει καθημερινά να ζητώ συγχώρεση των υπόλοιπων αμαρτιών που διαπράττω καθημερινά». Όσοι έχουν αυτό το είδος πίστης είναι πραγματικά αμαρτωλοί απέναντι στον Θεό, επειδή δεν πιστεύουν ότι ο Ιησούς ανέλαβε όλες τις αμαρτίες τους και, στην πορεία, αυτό-καταδικάζονται και φθείρονται. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι που αρνούνται τον Ιησού και δεν πιστεύουν στην δικαιοσύνη του Θεού. 
Όσοι όμως πιστεύουν στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, είναι εκείνοι που πιστεύουν στην δικαιοσύνη του Θεού και, ανεξάρτητα από τις περιστάσεις που αντιμετωπίζουν, θα κρατήσουν σταθερά την πίστη τους λέγοντας, «Ο Θεός σίγουρα με έχει σώσει από όλες τις αμαρτίες του κόσμου. Είμαι χωρίς αμαρτία!» Ακόμα και αν πρόκειται να αντιμετωπίσουμε τον θάνατο στις έσχατες ημέρες της πνευματικής πείνας μας, δεν θα αρνηθούμε ποτέ ότι ο Θεός μάς έχει καταστήσει χωρίς αμαρτία και ότι έχουμε γίνει λαός Του. Η δικαιοσύνη του Θεού, που ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μας, θα παραμείνει ακόμα στις καρδιές μας ως πίστη μας. Το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος είναι τόσο ισχυρό και μεγάλο. Άσχετα από το είδος των δοκιμασιών που αντιμετωπίζουμε στην ζωή μας, επειδή η δικαιοσύνη του Θεού είναι εν Χριστώ, ποτέ δεν θα χωριστούμε από την αγάπη του Χριστού. 
Τι εννοεί λέγοντας «γυμνότης» στην παραπάνω περικοπή; Η γύμνια αναφέρεται στην απώλεια όλης της ιδιοκτησίας μας. Μέχρι τους μεσαιωνικούς αιώνες, όταν υπήρχε πρόβλημα σε ένα χωριό ή έθνος στις Ευρωπαϊκές χώρες, οι άνθρωποι συμμετείχαν συχνά σε κυνήγι μαγισσών, χρησιμοποιώντας αποδιοπομπαίους τράγους για να αποδώσουν σε αυτούς όλα τους τα προβλήματα· οι άνθρωποι τους έπαιρναν τα πάντα και τους κατηγορούσαν ως αιρετικούς. Για αυτό ο Παύλος χρησιμοποίησε εδώ την λέξη «γυμνότης». 
Εκείνες τις εποχές ήταν δυνατό να κατηγορηθεί κάποιος για αίρεση μόνο με έναν ή δύο μάρτυρες, να καταδικαστεί ο κατηγορούμενος να καεί στον πάσσαλο, να δημευθεί όλη του η περιουσία και να σβήσει η φήμη του. 
Ακόμα και αν οδηγηθούμε σε γυμνότητα με τέτοιο τρόπο, χάσουμε όλη την περιουσία μας και θανατωθούμε, η δικαιοσύνη του Θεού που ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μας με την αγάπη Του, δεν θα εξαφανιστεί ποτέ από εμάς — τόσο πλήρες είναι το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. 
Ούτε κίνδυνος ούτε ξίφος δεν μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού. Ακόμα και αν βρεθούμε κάτω από το ξίφος και σκοτωθούμε από αυτό, εμείς που πιστεύουμε δεν έχουμε καμιά αμαρτία. Πολλοί Χριστιανοί στην Πρώτη Εκκλησία κατηγορήθηκαν ψευδώς ότι έβαλαν φωτιά στην Ρώμη και εκτελέσθηκαν δημόσια στο Κολοσσαίο σαν τροφή στα λιοντάρια. Ακόμα και καθώς πέθαιναν, δόξαζαν τον Κύριο που τους είχε σώσει. Ήταν σε θέση να δοξάζουν επειδή ήταν πιστοί στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Όσοι έχουν λυτρωθεί πιστεύοντας στην αλήθεια ότι ο Θεός τούς έχει αγαπήσει και έχει αφαιρέσει όλες τις αμαρτίες τους, μπορούν να δοξάζουν τον Κύριο, ακόμα και ενώ σκοτώνονται και τρώγονται από τα λιοντάρια. 
Αυτή η δύναμη έρχεται από την πίστη στην δικαιοσύνη του Θεού, που ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μας, και από την αγάπη Του. Επειδή ο Θεός που είναι μέσα μας, μιλά σε μας, μας κρατά ισχυρούς, μας προστατεύει και μας παρηγορεί, τέτοια δύναμη μπορεί να βρεθεί. Ούτε κίνδυνος, ούτε ξίφος, ούτε απειλή, ούτε μαρτύριο δεν μπορούν να μας χωρίσουν από την αγάπη του Θεού. 
Όσοι πιστεύουν στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, είναι εκείνοι που πιστεύουν στην δικαιοσύνη του Θεού και είναι ο λαός του Χριστού. Όσοι πιστεύουν στην δικαιοσύνη του Θεού, είναι εκείνοι που αγαπιούνται από τον Χριστό. Αλλά μερικοί άνθρωποι μετατρέπουν την τέλεια αγάπη του Χριστού σε απλή συναισθηματική αγάπη, που εξετάζει μόνο τον θάνατό Του στον Σταυρό, λυπάται και κλαίει για τα Πάθη Του. Αλλά οι ανθρώπινες συγκινήσεις μπορούν να αλλάξουν μέσα σε μια νύχτα. 
Αν και οι συγκινήσεις μας αλλάζουν κάθε πρωί και κάθε βράδυ, η αγάπη με την οποία ο Κύριος μάς έχει σώσει δεν μπορεί να αλλάξει ή να τροποποιηθεί από τίποτε. Η αγάπη Του είναι αμετάβλητη για πάντα. Τόσο ισχυρό είναι το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, και τόσο μεγάλη είναι η δικαιοσύνη του Θεού. Κανένας δεν μπορεί να μας χωρίσει από τον Κύριό μας, πους μας έχει κάνει ολοκληρωμένους και μας έχει ντύσει με την τέλεια αγάπη Του. Αυτή είναι η δύναμη του ευαγγελίου του ύδατος και του Πνεύματος, και είναι επίσης η δύναμη της πίστης μας στην δικαιοσύνη του Θεού. 
Το «ευαγγέλιον» λέγεται ότι έχει «δύναμιν» –από αυτήν την αρχαιοελληνική λέξη προέρχεται η λέξη «δυναμίτης»–, και σημαίνει ότι το ευαγγέλιο έχει την δύναμη του Θεού (Ρωμ. 1:16). Μια μικρή ποσότητα δυναμίτη είναι αρκετή για να γκρεμίσει ένα σπίτι ως τα θεμέλιά του και να το θρυμματίσει σε ένα σωρό χώμα. Ένα βλήμα «Τόμαχοκ», που εκτοξεύεται από ένα θωρηκτό, μπορεί να καταστρέψει ένα μεγάλο τσιμεντένιο κτίριο και να το στείλει στην λησμονιά. Ανεξάρτητα από το πόσο ενισχυμένο μπορεί να είναι το κτίριο, δεν υπάρχει καμιά αντιστοιχία με την καταστρεπτική δύναμη του βλήματος. 
Δύο επιβατικά αεροπλάνα έριξαν τους δίδυμους πύργους του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου στην Νέα Υόρκη. Τι συνέβη όταν τα αεροπλάνα χτύπησαν τα κτίρια; Πήραν φωτιά από την έκρηξη των αεροπλάνων, η πυρκαγιά που ενισχύθηκε από τα καύσιμα των αεριωθουμένων ήταν τόσο έντονη, που έλιωσε τα πάντα στους ορόφους όπου καρφώθηκαν τα αεροπλάνα. Επειδή οι δομές του χάλυβα των πατωμάτων και οι στύλοι που υποστήριζαν τα κτίρια έλιωσαν εντελώς, τα πατώματα κατέρρευσαν ξαφνικά και τα κτίρια δεν μπορούσαν να αντέξουν το βάρος των ορόφων που έπεφταν, έτσι, τελικά, αυτοί οι πύργοι διαλύθηκαν στο σύνολό τους. Αν τα πατώματα έπεφταν αργά, τα κτίρια δεν θα κατέρρεαν. Επειδή όμως τα πατώματα έπεσαν ξαφνικά και γρήγορα, οι στύλοι και τα υπόλοιπα στοιχεία του σκελετού συντρίφτηκαν και μαζί, όπως όλοι είδαμε, κατέρρευσαν ολόκληρα τα κτίρια σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. 
Η δύναμη του ευαγγελίου του Θεού είναι αυτή του ευαγγελίου του ύδατος και του Πνεύματος. Είναι επίσης η δύναμη που έχει μέσα της την δική Του δικαιοσύνη. Ίσως δεν είναι ό,τι καλύτερο να χρησιμοποιούμε αυτήν την τραγωδία για να επεξηγήσει την δικαιοσύνη του Θεού, αλλά η δύναμη του ευαγγελίου του ύδατος και του Πνεύματος, που δίνεται από την δικαιοσύνη του Θεού, είναι όπως ο δυναμίτης που μπορεί να εξαλείψει εντελώς όλες τις αμαρτίες. Η δικαιοσύνη του Θεού είναι ότι ο Κύριος μάς έχει σώσει αφαιρώντας όλες τις αμαρτίες μας με το να έρθει σε αυτήν την γη, να βαφτιστεί, να πεθάνει στον Σταυρό και να αναστηθεί από τον θάνατο. 
Το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος είναι η δικαιοσύνη του Θεού με την οποία ο Ιησούς ανέλαβε όλες τις αμαρτίες, που έχει διαπράξει η ανθρωπότητα από την αρχή ως το τέλος του κόσμου. Για αυτό τίποτε δεν μπορεί να χωρίσει τον Θεό από όσους αγαπιούνται από Αυτόν μέσω της λύτρωσης τους με την πίστη τους στο ευαγγέλιο της δικαιοσύνης του Θεού. Και η πίστη του Παύλου πίστευε στην δικαιοσύνη του Θεού. 
Μπορούμε, λοιπόν, να λάβουμε την δικαιοσύνη του Θεού από το ευαγγέλιο μόνο με το αίμα του Σταυρού; Δεν μπορούμε. Η πίστη μόνο στο ευαγγέλιο του αίματος του Σταυρού δεν μπορεί από μόνη της να μας δώσει την δικαιοσύνη του Θεού. Εκείνοι που σκέφτονται διαφορετικά θα εγκαταλείψουν εύκολα την πίστη τους στον Ιησού στην μικρότερη πρόκληση. 
Παραδείγματος χάριν, όταν τους παίρνουν τις γήινες περιουσίες τους ή όταν συναντούν δυσκολίες στην εργασία λόγω των θρησκευτικών τους πεποιθήσεων, θα ενδώσουν εύκολα ώστε να αρνηθούν την πίστη τους. Αυτό είναι μια αναπόφευκτη έκβαση και ισχύει σε πολλούς Χριστιανούς. Εκείνοι που, επειδή δεν πιστεύουν στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, δεν έχουν το Άγιο Πνεύμα στις καρδιές τους και δεν λυτρώθηκαν από τις αμαρτίες τους, είναι αναγκασμένοι να συνθηκολογήσουν στην μικρότερη απειλή. 
Ο λόγος για τον οποίο είναι τόσο αδύναμος ο σημερινός Χριστιανισμός σε αυτόν τον κόσμο, είναι εξαιτίας αυτής της πίστης που περιορίζεται μόνο στο αίμα του Σταυρού. Αυτό είναι το είδος πίστης εκείνων που δεν έχουν λάβει την δικαιοσύνη του Θεού μέσω του ευαγγελίου του ύδατος και του Πνεύματος. 
Ένας δίκαιος πιστός, που έχει λυτρωθεί από όλες τις αμαρτίες του με την αποδοχή της δικαιοσύνης του Θεού, μπορεί να εργαστεί για πολλές ψυχές. Δεδομένου ότι πιστεύει στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος και έχει το Άγιο Πνεύμα, και επειδή ο Θεός είναι μαζί του με τον λόγο Του, εκείνο το πρόσωπο μπορεί να κάνει πολλά πνευματικά έργα και να φέρει πίσω στον Θεό πολλές χαμένες ψυχές. Αυτή είναι η πίστη στην δικαιοσύνη του Θεού, η πίστη στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος δίνεται από τον Θεό και όχι από τα έργα μας, γι’ αυτό είναι μέσω του Θεού που μπορούμε να κάνουμε τα έργα Του. 
Το χωρίο 36 λέει, «Καθώς είναι γεγραμμένον, ‘Ότι ένεκά σου θανατούμεθα όλην την ημέραν· ελογίσθημεν ως πρόβατα σφαγής’». Ανάμεσα σε όσους πιστεύουν στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος είναι εκείνοι που τους συμπεριφέρονται πραγματικά με αυτόν τον τρόπο ενόσω ζουν σε αυτήν την γη. Στην πραγματικότητα οι πιστοί στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος μισούνται συχνά από άλλους, ιδιαίτερα από εκείνους με λανθασμένη πίστη, που υποστηρίζουν ότι είναι Χριστιανοί. 
Οι αναγεννημένοι Χριστιανοί, με άλλα λόγια, μισούνται περισσότερο από τους κατ’ όνομα Χριστιανούς παρά από τους Βουδιστές. Αυτή η περικοπή, ότι «ένεκά σου θανατούμεθα όλην την ημέραν· ελογίσθημεν ως πρόβατα σφαγής», είναι ο λόγος του Θεού που δόθηκε στους πιστούς με το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Ακόμα και ο Κύριός μας, ακολουθώντας το θέλημα του Πατέρα με το βάπτισμά Του και τον θάνατό Του στον Σταυρό, «ελογίσθη ως πρόβατον σφαγής». Ο Κύριος μάς έσωσε ερχόμενος και ζώντας τέτοια ζωή σε αυτήν την γη. 
 

Η δικαιοσύνη του Θεού έχει νικήσει όλες τις αμαρτίες του κόσμου 

Το χωρίο 37 λέει, «Αλλ’ εις πάντα ταύτα υπερνικώμεν διά του αγαπήσαντος ημάς». Πώς μπορούμε να νικήσουμε όλα αυτά τα πράγματα; Διεκδικούμε την νίκη μας με την δύναμη της πίστης μας στην αγάπη του Θεού. 
Εκείνος που πιστεύει στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, έχει την δύναμη του Θεού. Αλλά κάποιος που δεν πιστεύει στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, έχει στην καρδιά του μόνο αμαρτία. Η πίστη και η σωτηρία εκείνων που έχουν αμαρτία, δεν μπορεί παρά να έχουν διακυμάνσεις λόγω των συναισθημάτων τους και έτσι δεν έχουν καμιά δύναμη. Αλλά, όσοι πιστεύουν στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, έχουν την δύναμη. Δεν έχουν δύναμη μόνοι τους αλλά έχουν την δύναμη του ευαγγελίου που δίνεται από τον Θεό, και με αυτήν την δύναμη μπορούν να αντισταθούν και να θριαμβεύσουν σε όλες τις διώξεις και τις δοκιμασίες. Ο δίκαιος πρέπει να συμμετέχει σε μια πνευματική μάχη απέναντι στους αμαρτωλούς και να κηρύξει σε αυτούς το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Ο δίκαιος πρέπει επίσης να υποφέρει να ζήσει και να διωχθεί για το ευαγγέλιο, ως φυσιολογική μερίδα του. Μια ζωή που ζει για τον Κύριο είναι η μερίδα μας. 
Μια ασιατική παροιμία λέει, «Αν κάποιος σταματήσει να διαβάζει για μια μέρα, θα αρχίσει να μιλάει παράξενα». Τι συμβαίνει με εμάς λοιπόν; Είμαστε και εμείς επιρρεπείς στην φθορά αν αφήνουμε να περάσει μια ημέρα χωρίς να ζήσουμε για τον Θεό και το ευαγγέλιό Του. Έτσι θα ζήσουμε την ζωή μας ως τον θάνατό μας. Αλλά αν ζούμε για τον Χριστό, θυσιαζόμαστε και διωκόμαστε για τον Θεό, και αν νικήσουμε έναν πνευματικό πόλεμο ενάντια στις πνευματικές δυνάμεις του κακού, οι καρδιές μας θα γεμίσουν με πνευματική τροφή, από την οποία θα βρούμε νέες δυνάμεις για να συνεχίσουμε. 
Όταν οι Χριστιανοί πέφτουν, αυτό συμβαίνει επειδή δεν ζουν για τον Κύριο. Όταν όμως ζούμε για τον Κύριο, οι πνευματικές δυνάμεις μας αυξάνονται ακόμα περισσότερο, και η σωματική υγεία και οι δυνάμεις μας γίνονται επίσης ισχυρότερες. 
Τα χωρία 38-39 λένε, «Επειδή είμαι πεπεισμένος ότι ούτε θάνατος ούτε ζωή, ούτε άγγελοι ούτε αρχαί ούτε δυνάμεις, ούτε παρόντα ούτε μέλλοντα, ούτε ύψωμα ούτε βάθος, ούτε άλλη τις κτίσις, θέλει δυνηθή να χωρίση ημάς από της αγάπης του Θεού, της εν Χριστώ Ιησού τω Κυρίω ημών». Ως πιστός στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, ο Παύλος ήταν πεπεισμένος για αυτό. Η ίδια αλήθεια ισχύει και για εμάς: ούτε θάνατος ούτε ζωή δεν μπορεί να μας χωρίσει από τον Χριστό. 
Στα παλιά χρόνια, εκείνοι που κατείχαν την κοσμική δύναμη, όπως οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες, προσπάθησαν να πείσουν τους Χριστιανούς να αρνηθούν την πίστη τους και να καταγγείλουν τους ομόπιστούς τους στις αρχές, προσφέροντάς τους κάθε είδος προσφορές, όπως υψηλά αξιώματα, συζύγους και περιουσίες, όλα σε αντάλλαγμα για να αποκηρύξουν την πίστη τους. Αλλά οι αληθινοί πιστοί στο ευαγγέλιο, δεν υπέκυψαν ποτέ στον πειρασμό της εξουσίας, της ιδιοκτησίας ή της τιμής. 
Η πίστη δεν είναι κάτι που μπορεί να ανταλλαχθεί με αυτό που ο κόσμος μπορεί να προσφέρει. Αν κάποιος ερχόταν να μας παρουσιάσει μια λευκή επιταγή και να μας πει, «Θα σας δώσω αυτήν την επιταγή αν σταματήσετε να διαδίδετε το ευαγγέλιο», εμείς λόγω της ελπίδας μας για το μέλλον και της ισχυρής πίστης μας στον Θεό, θα μπορούσαμε να απαντήσουμε, «Θα την χρειαστείτε σεις ο ίδιος, για αυτό ξοδέψτε την· όσο για μένα δεν είναι παρά ένα κομμάτι χαρτί».
 

Μόνο το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος είναι το ευαγγέλιο που έχει την δικαιοσύνη του Θεού 

Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που μου έχουν πει, «Αν μόνο αναγνωρίζατε ότι η πίστη μας στο αίμα του Σταυρού είναι επίσης σωστή πίστη, και εμείς από την μεριά μας θα εγκρίναμε την πίστη σας. Όχι μόνο θα σταματήσουμε να σας κατηγορούμε ως αίρεση αλλά και θα σας βοηθήσουμε πραγματικά». Αυτοί ειδικότερα οι αυτοαποκαλούμενοι θρησκευτικοί ηγέτες έχουν επιδιώξει τέτοιους συμβιβασμούς από εμένα. Αλλά η δικαιοσύνη του Θεού είναι ακριβής και συγκεκριμένη όταν μετριέται με τον λόγο Του. Αυτό που είναι λάθος είναι λάθος, και αυτό που είναι η αλήθεια είναι η αλήθεια. Το να αναγνωρίσεις μια λανθασμένη πίστη, είναι πράξη επανάστασης ενάντια στον Θεό, για αυτό όχι μόνο είμαι ανίκανος να εγκρίνω την πίστη τους αλλά επίσης πρέπει να επισημάνω συνεχώς τις πλάνες της. 
«Πιστεύετε μόνο στο αίμα του Σταυρού; Συνεπώς πρέπει να έχετε αμαρτία στην καρδιά σας. Είστε καταδικασμένοι για τον άδη. Δεν μπορώ να σας βοηθήσω, ακόμα και αν σκέφτεστε ότι είμαι πάρα πολύ αυστηρός και άκαμπτος· αυτό που είναι η αλήθεια είναι η αλήθεια». Εξαιτίας τέτοιων λόγων, οι άνθρωποι κρατούν απόσταση από εμένα — ακριβέστερα, δεν μπορούν να είναι κοντά μου. Πολλοί άνθρωποι συνήθιζαν να με πλησιάζουν, νομίζοντας ότι ήμουν όπως αυτοί. Αλλά κάθε φορά τους έλεγα, «Είστε ψεύτικοι ποιμένες και απατεώνες, που εμπορεύεστε το όνομα του Θεού για να κερδίσετε την διαβίωσή σας, είστε απλοί κλέφτες». Σε ποιον θα άρεσε να του λέω τέτοια πράγματα; Αλλά το όχι είναι όχι, και για αυτό είμαι τόσο σταθερός και ακλόνητος στην στάση μου. 
Έχω προκληθεί επίσης από όσους λένε ότι αν πίστευα μόνο στο αίμα του Σταυρού, θα μου έδιναν αυτές και εκείνες τις εξουσίες. Αλλά, όπως λέει η παραπάνω περικοπή, «ούτε παρόντα ούτε μέλλοντα, ούτε ύψωμα ούτε βάθος, ούτε άλλη τις κτίσις», δεν έχουμε καμιά ανάγκη από οποιαδήποτε εξουσία, ύψος ή βάθος. Δεν χρειαζόμαστε την δύναμη της θείας θεραπείας, που μερικοί απατεώνες υποστηρίζουν ότι έχουν. Όσοι είμαστε αναγεννημένοι δεν έχουμε ανάγκη από τέτοια πράγματα και ούτε μας αρέσουν. 
Η περικοπή επίσης μάς λέει ότι κανένα άλλο δημιούργημα δεν μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη του Θεού εν Χριστώ Ιησού. Ακόμα και αν υπήρχαν εξωγήινοι σε αυτόν τον κόσμο, δεν θα μπορούσαν να μας χωρίσουν από την αγάπη του Θεού που μάς έχει σώσει.
Υπάρχουν μερικοί Χριστιανοί που πιστεύουν στην ύπαρξη εξωγήινων. Ακόμα και μεταξύ των ποιμένων, πολλοί πιστεύουν στην ύπαρξή τους. Αλλά δεν υπάρχουν εξωγήινοι. Όταν φοιτούσα στο Σεμινάριο, ένας από τους καθηγητές μου, που μας δίδασκε Ελληνικά, πίστευε στην ύπαρξη εξωγήινων. Έτσι τον ρώτησα, «Μπορείτε να στηρίξετε την πεποίθησή σας με οποιαδήποτε ένδειξη από την Γραφή;» Φυσικά, δεν μπορούσε να βρει καμιά απάντηση στην αντίρρησή μου. Δεν υπάρχει απολύτως κανένας εξωγήινος. Ο Θεός αγάπησε τον κόσμο τόσο πολύ, ώστε μας έδωσε τον μονογενή Υιό Του. Αν υπήρχαν πράγματι εξωγήινοι, δεν θα υπήρχε ανάγκη για τον Ιησού να γεννηθεί μόνο σε αυτήν την γη. 
Ύστερα από τεράστιες επενδύσεις και έρευνα, ήδη μπορέσαμε να φτάσουμε στο φεγγάρι και οι πύραυλοί μας έχουν προσγειωθεί ακόμα και στον Άρη, αλλά δεν έχουμε ανακαλύψει ούτε ένα στοιχείο που να δείχνει την ύπαρξη μορφών ζωής έξω από την γη. Μπορώ με βεβαιότητα να βεβαιώσω, στηριγμένος στην Γραφή, ότι, ανεξάρτητα από το πόσο αναπτυγμένες επιστημονικά και τεχνολογικά γίνουν οι ικανότητες της ανθρωπότητας, και άσχετα από το πόσο πολύ ψάχνουμε το σύμπαν, δεν θα βρούμε ποτέ εξωγήινους. Η Βίβλος μάς λέει ότι κανένα άλλο δημιούργημα δεν μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη του Θεού στον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Ποια, λοιπόν, είναι αυτή η αγάπη του Θεού; Δεν είναι άλλη από το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Αυτό είναι η αγάπη του Θεού. Η σωτηρία που μας έχει σώσει και μας έκανε χωρίς αμαρτία με το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, είναι η αγάπη του Θεού και τίποτε δεν μπορεί να μας χωρίσει από αυτήν την αγάπη. 
Ο Παύλος μιλά ξανά για την πίστη στο κεφάλαιο 9, αλλά είναι στο συμπέρασμα του κεφαλαίου 8 που πλησιάζει στην κορυφή της πίστης. Τα κεφάλαια 1 ως 8 της Επιστολής προς Ρωμαίους διαμορφώνουν ένα θέμα, και με το κεφάλαιο 8 ως κεφάλαιο συμπεράσματος, είναι εκεί που φτάνει στο ύψος της πίστης. Όπως μας παρουσιάζει ο λόγος του Θεού στο κεφάλαιο 8, μόνο όσοι πιστεύουν στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος μπορούν να γίνουν αχώριστοι από την αγάπη του Θεού. 
Όσοι δεν πιστεύουν με αυτόν τον τρόπο, εντούτοις, δεν θα είναι ποτέ έτσι. Μπορούν ίσως να καταφέρουν να ζήσουν για τον Κύριο προσωρινά, αλλά δεν μπορούν να υπερασπίσουν την πίστη τους και να ζήσουν για Αυτόν μέχρι τον θάνατό τους. Μπορεί να ζήσουν θρησκευόμενοι για 10 - 20 έτη, αλλά η πίστη τους τελικά θα εκφυλιστεί και θα ξεψυχήσει, χωρίζοντάς τους εντελώς και χωρίς καμιά σχέση με τον Θεό. Δεν είναι ότι τους λείπουν τα έργα, αλλά ότι η αγάπη στις καρδιές τους για τον Χριστό θα εξαφανιστεί από αυτούς. Καθώς δεν έχουν το Άγιο Πνεύμα στο νου τους, δεν έχουν ούτε αγάπη για τον Κύριο στις καρδιές τους. Με λίγα λόγια, αντί για αυτό υπάρχει αμαρτία στις καρδιές τους. 
Καθώς περνούν οι ημέρες, αναγνωρίζω ακόμα περισσότερο πόσο βαθιά και πόσο τέλεια είναι η αγάπη της σωτηρίας με την οποία ο Κύριος μάς έχει σώσει μέσω του ευαγγελίου του ύδατος και του Πνεύματος. Όταν αρχικά συνάντησα τον Κύριο, το βάθος της εκτίμησής μου για την αγάπη του Χριστού ήταν ήσυχο και ήρεμο, όπως μια πέτρα που ρίχνεται σε μια λίμνη προκαλεί μικρά, μόλις αντιληπτά κύματα. Η ανταπόκρισή μου ήταν μόνο μια ήρεμη αναγνώριση του γεγονότος ότι ο Ιησούς αφαίρεσε όλες τις αμαρτίες μου και ότι έτσι είχα γίνει χωρίς αμαρτία. Ενώ όμως ζούσα από τότε την ζωή κηρύττοντας το ευαγγέλιο, τα κύματα στην καρδιά μου έχουν γίνει αφάνταστα μεγαλύτερα και βαθύτερα, όπως αν μια βόμβα είχε εκραγεί μέσα στην καρδιά μου. 
Ποιος λέει ότι πρέπει να πιστέψουμε μόνο στο αίμα του Σταυρού; Το είπε αυτό ο Παύλος; Στην Επιστολή προς Ρωμαίους, ο Παύλος σαφώς και αναμφίβολα μίλησε για το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος: «Ή αγνοείτε ότι όσοι εβαπτίσθημεν εις Χριστόν Ιησούν, εις τον θάνατον αυτού εβαπτίσθημεν; Συνετάφημεν λοιπόν μετ’ αυτού διά του βαπτίσματος εις τον θάνατον, ίνα καθώς ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών διά της δόξης του Πατρός, ούτω και ημείς περιπατήσωμεν εις νέαν ζωήν» (Ρωμ. 6:3-4).
Δεν είναι αυτό το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος πέρα για πέρα μεγάλο και τέλειο; Ανεξάρτητα από πόσο μικρή είναι η πίστη κάποιου, αν κάποιος πιστεύει στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, τότε σώζεται από την αμαρτία. Ανεξάρτητα από το πόσες ατέλειες έχετε, η πίστη σας ολοκληρώθηκε από το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Ανεξάρτητα από το πόσο αδύναμοι είστε, σώζεστε με την πίστη σας στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Ακόμα και αν δεν έχουμε καμιά δική μας δύναμη, αν ζήσουμε για τον Θεό και μαζί με τον Θεό, κάθε ακαθαρσία θα αφαιρεθεί από τις καρδιές μας. 
Όσοι όμως δεν πιστεύουν από την αρχή, στο τέλος θα στραφούν ενάντια στον Θεό και θα Τον εγκαταλείψουν, ακόμα και αν άκουσαν για αυτό το ευαγγέλιο και έζησαν με αυτό επί 10 έτη. Όσοι έχουν αποφασίσει ούτε να δουν ούτε να ακούσουν την αλήθεια του Θεού, κλείνοντας τα μάτια και τα αυτιά τους, είναι τόσο ανόητοι που απορρίπτουν την ευλογία του Θεού με τα ίδια τους τα χέρια και κατευθύνονται προς τον θάνατό τους. Σταυρώνουν τον Χριστό καθημερινά με τις αμαρτίες τους, ακόμα και αν δεν είχε υπάρξει θάνατος στον Σταυρό και αν δεν υπήρχε το βάπτισμα του Ιησού. 
Κάθε μέρα που περνάει αναγνωρίζω ακριβώς πόσο μεγάλο και τέλειο είναι αυτό το ευαγγέλιο — όσο πιο αδύναμος γίνομαι τόσο περισσότερο συνειδητοποιώ πόσο τεράστια και ολοκληρωμένη είναι η αγάπη του Κυρίου μας, που φαίνεται από αυτό το ευαγγέλιο, και Τον ευχαριστώ ακόμα περισσότερο για αυτό. Όσο περισσότερο κηρύττω αυτό το ευαγγέλιο, τόσο δυνατότερα φωνάζω· όσο περισσότερο κηρύττω αυτό το ευαγγέλιο, τόσο ισχυρότερος γίνομαι· και όσο περισσότερο κηρύττω αυτό το αληθινό ευαγγέλιο, τόσο περισσότερο πείθομαι. 
Ακόμα και αν είστε αναγεννημένος, αν δεν ακούτε τον λόγο του Θεού και δεν Τον υπηρετείτε, τα ζιζάνια θα αρχίσουν να φυτρώνουν στο νου σας και, λόγω αυτών των ζιζανίων, ο νους σας θα καταντήσει έρημος. Όταν συμβαίνει αυτό, να ψάλετε τους ύμνους του αίνου σας ξανά και να σκέφτεστε τον Ιεχωβά. Ψάλλοντας ύμνους στον Θεό, ο νους σας θα καθαριστεί και θα μπορείτε να υψώσετε πάλι το πνεύμα σας. 
Πρέπει να αποτινάξετε τον νου σας για να τον απαλλάξετε από κάθε τι ακάθαρτο, και να ανανεώνετε την καρδιά σας πάλι με την πλήρωσή της με τον λόγο του Θεού. Οι καρδιές μας έχουν ήδη καθαριστεί, αλλά όταν μπουν οι ακαθαρσίες του κόσμου στο νου μας και προσπαθούν να μας συγχύσουν και αποπροσανατολίσουν, μπορούμε να λατρεύουμε τον Θεό και να προσευχηθούμε πάλι σε Αυτόν ψάλλοντας αίνους στον Κύριο, ανανεώνοντας και υψώνοντας ξανά τις καρδιές μας. 
Ανεξάρτητα από το πού μπορεί να έχουμε βρεθεί, η δοξολογία του Θεού είναι μια εμπειρία χαράς και ευφορίας. Δεν υπάρχει καμιά αμαρτία στα μυαλά εκείνων που έχουν λυτρωθεί, έτσι η δοξολογία και η χαρά πηγάζουν φυσικά από τον νου τους. Οι ύμνοι επαίνου των χαρούμενων καρδιών μας, μπορούν να κάνουν τα ζιζάνια που αυξάνονται στο νου μας να εξαφανίζονται. 
Κατά περιόδους, αποκαλύπτονται οι αδυναμίες μας. Επειδή οι σκέψεις και τα συναισθήματά μας μπορούν εύκολα να αλλάξουν μέσω των διαφορετικών περιστάσεων, ώστε, παρόλο που μπορούμε να είμαστε ευτυχείς και σε καλή διάθεση όταν είμαστε με τους αδελφούς μας εν Χριστώ, μπορούμε να έχουμε ακάθαρτες και βρόμικες σκέψεις όταν είμαστε μόνοι μας. Για αυτό ο Παύλος, εξετάζοντας την σάρκα του, διακήρυξε «Ταλαίπωρος άνθρωπος εγώ· τις θέλει με ελευθερώσει από του σώματος του θανάτου τούτου; Ευχαριστώ εις τον Θεόν διά Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών».
Ο Παύλος ολοκληρώθηκε όταν σώθηκε με το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, παρόλο που ήταν ακόμα αδύναμος στην σάρκα του. Ήταν ο Παύλος το μόνο πρόσωπο που ήταν έτσι; και εγώ επίσης είμαι όπως ο Παύλος. Δεν είστε και εσείς επίσης όπως αυτός; 
Όταν οι κοσμικοί άνθρωποι συγκεντρώνονται μαζί, οι άνδρες συνήθως θέλουν να πίνουν, μιλώντας συχνά για τις δουλειές τους, ποιος πήρε προαγωγή και ποιος όχι, και τα παρόμοια, ενώ οι γυναίκες καυχώνται συνήθως για τους συζύγους, τα παιδιά, τα σπίτια τους και ούτω καθεξής. Αλλά οι συνομιλίες μεταξύ των δικαίων είναι ποιοτικά διαφορετικές από εκείνες των κοσμικών ανθρώπων. Ακόμα και όταν μοιραζόμαστε το ψωμί μας, μιλάμε για τις ψυχές που σώθηκαν σε όλον τον κόσμο: Ινδία, Ιαπωνία, Ευρώπη, Αφρική, Ηνωμένες Πολιτείες κ.λπ., δοξάζοντας τον Θεό και έχοντας διανοητική κοινωνία.
Όταν διαβάζουμε την Επιστολή προς Ρωμαίους, μπορεί να δοκιμάσουμε και να μοιραστούμε την πίστη του Παύλου στις καρδιές μας. Μπορεί επίσης να ανακαλύψουμε πόσο μεγάλη είναι η σωτηρία που δίνεται από τον Θεό. Μπορούμε να αισθανθούμε το μεγαλείο του ευαγγελίου. Μπορούμε να καταλάβουμε τις περικοπές και να ανακαλύψουμε τις έννοιες που κρύβονται στο κείμενο. Επειδή αναγνωρίζουμε πόσο πλήρης και τέλεια είναι η σωτηρία του Κυρίου μας, δεν μπορούμε παρά να δοξάζουμε την δική Του δικαιοσύνη. 
Ακόμα και αν ολόκληρος ο κόσμος επρόκειτο να αλλάξει τώρα αμέσως, το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος που μάς έχει σώσει από τις αμαρτίες μας θα παρέμενε αμετάβλητο. Επειδή η αγάπη του Χριστού μάς έχει σώσει, και επειδή αυτή η αγάπη δεν μας έχει αφήσει ποτέ και παραμένει ακόμα σε μας, το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να στρέψουμε τις καρδιές μας μακριά από τον κόσμο και να τις εστιάσουμε πάλι στον Θεό. Είμαστε αδύναμοι και, λόγω αυτής της αδυναμίας, μερικές φορές πέφτουμε στους τρόπους του κόσμου, αλλά κάθε φορά που συμβαίνει αυτό, χρειάζεται μόνο να στρέψουμε τον νου μας προς τον Θεό και να πιστέψουμε στην αλήθεια ότι ο Κύριος μάς έχει σώσει. Η σάρκα μας εξακολουθεί να πρέπει να αλλάξει και εξακολουθεί ακόμα να ζει κάτω από τον νόμο της αμαρτίας. Πρέπει λοιπόν να αρνούμαστε συνεχώς την σάρκα μας και να ζούμε την ζωή μας με πνευματικές σκέψεις. Προκειμένου να σταματήσουν τα ζιζάνια να αναπτύσσονται στις καρδιές μας, πρέπει πάντα να στρέφουμε στον Θεό και να δοξάζουμε την δική Του δικαιοσύνη. 
Συνειδητοποιείτε εσείς τώρα, πόσο ισχυρό είναι αυτό το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος; Δεδομένου ότι ολόκληρη η Επιστολή προς Ρωμαίους είναι βασισμένη στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, δεν μπορούμε να ξεκλειδώσουμε τον λόγο του Θεού χωρίς πρώτα να πιστέψουμε σε αυτό το ευαγγέλιο.
Ευχαριστώ τον Κύριο που μας ικάνωσε να ανοίξουμε και να δούμε τα μυστικά αυτού του λόγου. Κανένας δεν μπορεί να μας χωρίσει από την δικαιοσύνη του Θεού, που είναι η αγάπη του Χριστού. Αν θέλετε να πιστέψετε στην δικαιοσύνη του Θεού, πιστέψτε στο βάπτισμα του Ιησού από τον Ιωάννη και το αίμα Του στον Σταυρό ως λύτρωση και σωτηρία σας. Και εσείς επίσης, θα λάβετε τότε την δικαιοσύνη του Θεού. 
Είθε οι ευλογίες της δικαιοσύνης του Θεού μας να είναι με σας.