Κηρύγματα

Θέμα 9: Ρωμαίους (Σχόλια στο Βιβλίο των Ρωμαίων)

[Κεφάλαιο 9-3] (Επιστολή προς Ρωμαίους 9:30-33) Ήταν λάθος για τον Θεό που αγάπησε τον Ιακώβ;

(Επιστολή προς Ρωμαίους 9:30-33)
«Τι λοιπόν θέλομεν ειπεί; Ότι τα έθνη τα μη ζητούντα δικαιοσύνην, έφθασαν εις δικαιοσύνην, δικαιοσύνην δε την εκ πίστεως· ο δε Ισραήλ ζητών νόμον δικαιοσύνης, εις νόμον δικαιοσύνης δεν έφθασε. Διά τι; Επειδή δεν εζήτει αυτήν εκ πίστεως, αλλ’ ως εκ των έργων του νόμου. Διότι προσέκοψαν εις τον λίθον του προσκόμματος· καθώς είναι γεγραμμένον,
‘Ιδού, θέτω εν Σιών λίθον προσκόμματος, και πέτραν σκανδάλου, 
και πας ο πιστεύων επ’ αυτόν δεν θέλει καταισχυνθή’».
 

Καλώντας όλους εμάς, ο Κύριός μας είπε, «Δεν ήλθον διά να καλέσω δικαίους, αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν» (Ματθ. 9:13). Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι το δώρο της σωτηρίας δεν προσφέρεται σε όσους προβάλλουν την δική τους δικαιοσύνη, και για να το αποφύγουμε αυτό πρέπει να πιστέψουμε στην δικαιοσύνη του Θεού. 
Στην Επιστολή προς Ρωμαίους 9:13 λέει ότι ο Θεός αγάπησε τον Ιακώβ ενώ μίσησε τον Ησαύ. Σε όσους δέχονται με ευχαριστία την δικαιοσύνη του Θεού, ο Θεός τούς έχει δώσει το δώρο της άφεσης των αμαρτιών, καθώς επίσης και την ευλογία που τους κάνει λαό Του. Πρέπει όλοι να πιστέψουμε στον Θεό με την γνώση της δικαιοσύνης Του. 
Πρέπει να μάθουμε και να καταλάβουμε τον λόγο της δικαιοσύνης του Θεού που δόθηκε σε όλους εμάς. Όταν κάποιος θέλει να ελευθερωθεί από τις αμαρτίες του, πρέπει πρώτα να γνωρίσει τις ατέλειες και τις αδυναμίες του, καθώς επίσης και την δικαιοσύνη του Θεού. Πρέπει να γνωρίσουμε και να πιστέψουμε στην δική Του δικαιοσύνη. Ο Θεός μάς είπε ότι μόνο όσοι ξέρουν ότι είναι προορισμένοι για τον άδη χρειάζονται την δική Του δικαιοσύνη. Είναι σημαντικό ότι αναγνωρίζουμε τις αμαρτίες μας και συνειδητοποιούμε ότι αντιμετωπίζουμε την οργή του Θεού, λόγω των αμαρτιών μας, που θα καταστήσει την τιμωρία μας στον άδη αναπόφευκτη. 
Ωστόσο, μπορούμε να λάβουμε στις καρδιές μας το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος μέσω του βαπτίσματος του Κυρίου μας, του θανάτου Του στον Σταυρό και της ανάστασής Του, επειδή μόνο όσοι ξέρουν την δικαιοσύνη του Θεού μπορούν να πιστέψουν σε αυτήν την δικαιοσύνη. Αυτό συμβαίνει επειδή η χάρη και η αγάπη του Θεού δεν είναι κάτι που μπορεί να κερδηθεί με προσευχές μετάνοιας ή με ζωή ευσέβειας, στα οποία συμμετέχουν πολλοί θρησκευόμενοι άνθρωποι. Όμως, η άφεση των αμαρτιών που δίνεται από τον Θεό, είναι για όλους όσοι λατρεύουν και πιστεύουν μέσα στην δική Του δικαιοσύνη. 
Πρέπει όλοι να είμαστε έτοιμοι να πιστέψουμε πρόθυμα στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος στις καρδιές μας. Θέλετε να λάβετε την δικαιοσύνη του Θεού; Τότε αναγνωρίστε ενώπιον του Θεού την δική σας ανεπάρκεια με βάση τον νόμο Του. Αναγνωρίστε ότι λόγω των αμαρτιών σας είστε κάτω από την οργή του Θεού και ότι χρειάζεστε την δική Του δικαιοσύνη! Όταν πιστέψετε στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, και το δεχθείτε στην καρδιά σας, η δικαιοσύνη του Θεού θα είναι δική σας. Πρέπει να ξέρετε αυτήν την αλήθεια. 
 

Τα μυαλά όσων δεν πιστεύουν στην δικαιοσύνη του Θεού είναι συγχυσμένα και κλειδωμένα στην ματαιότητα

Ο Θεός μάς είπε ότι οι σκέψεις μας ήταν μπερδεμένες από την αρχή (Γέν. 1:2). Γιατί μπλέχτηκαν οι ανθρώπινες σκέψεις από την αρχή; Αυτό έγινε επειδή ο πεσμένος άγγελος που στράφηκε ενάντια στον Θεό, απέτρεψε τους ανθρώπους από την πίστη στον λόγο της δικαιοσύνης του Θεού, με το να μπερδέψει και να ματαιώσει τον νου τους. Για αυτό η αμαρτία ήρθε στην ανθρώπινη καρδιά (Γέν. 3:1-8). 
Η Γραφή μάς λέει ότι ένας άγγελος που δημιουργήθηκε από τον Θεό στράφηκε εναντίον Του. Αυτός ο άγγελος προσπάθησε να πάρει το θρόνο του Θεού με την δύναμη και το σχέδιό του, και αφού απέτυχε στην εξέγερσή του, διώχτηκε από την προνομιούχα θέση του. Αυτός ο πεσμένος άγγελος στην συνέχεια προσέλκυσε και εξαπάτησε την ανθρωπότητα, και την έκανε να στραφεί ενάντια στον Θεό. Αυτός ο άγγελος ονομάζεται Σατανάς. Αυτός ο περήφανος άγγελος εξακολουθεί να ενεργεί εξίσου και στους πιστούς και στους άπιστους με όλα τα είδη καυχησιάρικων και επαναστατικών τρόπων. Με την εξαπάτηση του ανθρώπου προκάλεσε τον λόγο της δικαιοσύνης του Θεού και της εξουσίας Του. 
Ο Διάβολος προσφεύγει πάντα σε ψέματα έτσι ώστε οι άνθρωποι να μην είναι σε θέση να πιστέψουν στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Εξαπατημένοι από τον Διάβολο, πολλοί προσπαθούν μάταια να συστήσουν την δική τους δικαιοσύνη. Εκείνος έκανε την ανθρωπότητα να πέσει στην αμαρτία, και κατά συνέπεια, τους έκανε να ζήσουν την ζωή τους με ταραγμένα και κενά μυαλά. 
 

Η άφεση των αμαρτιών και η δικαιοσύνη δίνεται από τον Θεό

Η απελευθέρωση από την αμαρτία για την ανθρωπότητα, που έπεσε στην αμαρτία από τον κακό πειρασμό του Σατανά, δεν εξαρτάται από την προθυμία κάποιου ή από την δικαιοσύνη του. Εντούτοις, τόσοι πολλοί άνθρωποι προσπαθούν μάταια να δραπετεύσουν απελπισμένα από τις αμαρτίες τους, στρέφοντας ενάντια στον Θεό, χωρίς συνειδητοποίηση των αδυναμιών τους. Ο Θεός επέπληξε όσους προβάλλουν την δική τους δικαιοσύνη, όσους προσπαθούν να κερδίσουν την δικαιοσύνη του Θεού με τις καλές τους πράξεις. Η λύτρωση δεν είναι για τέτοιους ανθρώπους· ο Θεός παραχώρησε την δική Του δικαιοσύνη μόνο σε όσους ξέρουν ότι είναι αμαρτωλοί και πιστεύουν στο αληθινό ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. 
Το κυρίαρχο θέλημα του Θεού είναι στην ουσία του διαφορετικό από τις ανθρώπινες σκέψεις. Ο Παύλος μάς είπε ότι, ανεξάρτητα από το πόσο καλά ένας άνθρωπος υπερέχει σε εξωτερικές εκδηλώσεις θρησκευτικής ευσέβειας – παρακολούθηση της εκκλησίας, πρωινές ή νυχτερινές προσευχές, νηστεία, προσφορές, προσευχή μετάνοιας κ.λπ. – δεν θα ήταν ποτέ σε θέση να καθαρίσει τις αμαρτίες του. 
Ο Θεός μάς λέει ότι τα έργα του νόμου δεν μπορούν να μας λυτρώσουν από τις αμαρτίες μας και να κάνουν δική μας την δικαιοσύνη του Θεού. Όπως λένε οι στίχοι 32-33 του κεφαλαίου 9, «Διά τι; Επειδή δεν εζήτει αυτήν εκ πίστεως, αλλ’ ως εκ των έργων του νόμου. Διότι προσέκοψαν εις τον λίθον του προσκόμματος· καθώς είναι γεγραμμένον, ‘Ιδού, θέτω εν Σιών λίθον προσκόμματος, και πέτραν σκανδάλου, και πας ο πιστεύων επ’ αυτόν δεν θέλει καταισχυνθή’.».
Έτσι, για να λάβουμε την δικαιοσύνη του Θεού, πρέπει να πιστέψουμε στο βάπτισμα του Ιησού και το αίμα Του στον Σταυρό, μέσω του οποίου ο Ιησούς έγινε η θυσιαστική προσφορά μεταξύ του Θεού και της ανθρωπότητας. Είναι επομένως απολύτως κρίσιμο να καταλάβετε ότι πρέπει να απορρίψετε την δική σας δικαιοσύνη για να αποκτήσετε την δικαιοσύνη του Θεού. Δεν πρέπει να απορρίψουμε την δικαιοσύνη του Θεού, που προσφέρθηκε σε μας δωρεάν, ενώ ομολογούμε τον Ιησού ως Σωτήρα μας. 
Ακόμα και τώρα, πολλοί που ομολογούν τον Κύριο Ιησού ως Σωτήρα τους, παραμένουν ακόμα αμαρτωλοί επειδή δεν πιστεύουν στο ευαγγέλιο που φανερώνει την δικαιοσύνη του Θεού. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να κερδίσουν την δικαιοσύνη του Θεού ακολουθώντας τον νόμο Του. Όσοι πιστεύουν στον λόγο της δικαιοσύνης του Θεού, πρέπει να απορρίψουν τις προσπάθειες να επιτύχουν την δική τους δικαιοσύνη. Πρέπει να θυμηθείτε ότι ο Ιησούς έγινε πέτρα σκανδάλου σε όσους επιδιώκουν την λύτρωσή τους και την δικαιοσύνη του Θεού με τα δικά τους έργα του νόμου. 
Το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος που δόθηκε σε μας από τον Θεό, είναι η αλήθεια που λυτρώνει όσους πιστεύουν στον Ιησού Χριστό ως Σωτήρα τους, και που πρέπει να συνοδεύει όσους ακολουθούν την δικαιοσύνη του Θεού. Αυτό που είναι απολύτως απαραίτητο για την λύτρωση και την αιώνια ζωή, είναι η πίστη στον λόγο της δικαιοσύνης του Θεού, που φανερώθηκε μέσω του βαπτίσματος του Ιησού και του αίματός Του στον Σταυρό. Αυτός ο λόγος αποκαλύπτει σε μας ποιοι ανάμεσα στους Χριστιανούς δεν μπορούν να λάβουν την άφεση των αμαρτιών, και, συγχρόνως, μας διδάσκει την αλήθεια ότι όσοι πιστεύουν στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος θα λάβουν την δικαιοσύνη του Θεού. 
Η σωστή πίστη, επομένως, απαιτεί την κατανόηση ότι ο Θεός δεν αποφάσισε να επιλέξει μια ορισμένη ομάδα ανθρώπων αναίτια και να τους στείλει στον άδη. Αν ο Θεός αγαπούσε πράγματι αυθαίρετα μερικούς ενώ μισούσε άλλους, οι άνθρωποι δεν θα σέβονταν την δική Του δικαιοσύνη. 
Μέσω του ευαγγελίου του ύδατος και του Πνεύματος, ο Θεός έχει θεσπίσει τον νόμο της δικαιοσύνης της λύτρωσης, για να ελευθερώσει όλους τους αμαρτωλούς από τις αμαρτίες τους και μας έχει δώσει την μεγάλη ευλογία να ντυθούμε με την αγάπη Του. Ο καθένας πρέπει να απορρίψει την δική του δικαιοσύνη μπροστά στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, για το οποίο μίλησε η δικαιοσύνη του Θεού. Ο Θεός έδωσε την δική Του δικαιοσύνη μόνο σε όσους πιστεύουν σε αυτήν.
Ο Θεός δεν επιτρέπει στους ανθρώπους να σωθούν μόνοι τους από την αμαρτία με την δική τους δικαιοσύνη. Χωρίς να πιστεύει στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος ως την δικαιοσύνη του Θεού, κανένας δεν πρόκειται να λάβει αυτήν την δικαιοσύνη, ακόμα και αν ομολογεί πίστη στον Ιησού (Ιωάν. 3:1-8).
Το βάπτισμα που έλαβε ο Ιησούς και το αίμα που έχυσε στον Σταυρό, έγιναν η δικαιοσύνη του Θεού. Για αυτό ο Ιησούς έχει γίνει ο λίθος του προσκόμματος για όσους προβάλλουν την δική τους δικαιοσύνη. Οι πιστοί του Ιησού, επομένως, πρέπει να αναγνωρίσουν και να καταλάβουν πως όταν προβάλλουν την δική τους δικαιοσύνη, περιφρονούν την δικαιοσύνη του Θεού. Κανένας αμαρτωλός δεν μπορεί να μπει από τις Πύλες του Ουρανού χωρίς να έχει πίστη στην δικαιοσύνη του Θεού. Εμείς που πιστεύουμε στον Ιησού, πρέπει να λάβουμε την άφεση των αμαρτιών μας με πίστη στην δικαιοσύνη του Θεού. 
Ο Ιησούς Χριστός που ήρθε σε αυτήν την γη, είναι ο Σωτήρας των αμαρτωλών και η ίδια η δικαιοσύνη του Θεού. Πρέπει αληθινά να πιστέψουμε σε αυτήν την δικαιοσύνη του Θεού, δεδομένου ότι ο Ιησούς έχει συγχωρέσει τις αμαρτίες μας με τον λόγο Του από το ύδωρ και το Πνεύμα. Οι πιστοί του Ιησού πρέπει να πιστέψουν στο βάπτισμα που έλαβε από τον Ιωάννη και στο αίμα Του στον Σταυρό ως την δικαιοσύνη του Θεού. Μόνο όσοι πιστεύουν στον γραπτό λόγο του ύδατος και του Πνεύματος μπορούν να μπουν στον Ουρανό. 
 

Μας έχουν πει ότι είμαστε χωρισμένοι σε σκεύη οργής και σκεύη ελέους

Ο Κύριος είπε, «Επειδή τι ωφελείται άνθρωπος, αν τον κόσμον όλον κερδίση, την δε ψυχήν αυτού ζημιωθή; ή τι θέλει δώσει άνθρωπος εις ανταλλαγήν της ψυχής αυτού;» (Ματθ. 16:26). Αν κάποιος χάσει την αιώνια ζωή, τα επιτεύγματά του σε αυτόν τον κόσμο είναι άχρηστα όποια και αν είναι. Είναι άχρηστο ακόμα και αν κάποιος έχει κατακτήσει τον κόσμο ή ακόμα και ολόκληρο το σύμπαν, αν δεν έχει λάβει την δικαιοσύνη του Θεού πιστεύοντας στο βάπτισμα του Ιησού και το αίμα Του στον Σταυρό. 
Ανεξάρτητα από το πόσο περίπλοκα είναι τα θεολογικά μας δόγματα, κάποιος μπορεί να λάβει και να πιστέψει σε αυτήν την δικαιοσύνη μόνο πιστεύοντας στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, που εκπληρώνει την δικαιοσύνη του Θεού. Οι πιστοί στον Ιησού μπορούν να απαλλαγούν από τις αμαρτίες τους μόνο όταν λάβουν την δικαιοσύνη του Θεού με πίστη σε αυτή. 
Σήμερα, είναι συνηθισμένο να βλέπεις πιστούς που, αν και δηλώνουν φανερά ότι πιστεύουν στην δικαιοσύνη του Θεού, εκφράζουν το άγχος για τις αμαρτίες τους σε κάθε πρωινή σύναξη προσευχής. Στην πραγματικότητα δεν πιστεύουν στην δικαιοσύνη του Θεού. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι τέτοια πίστη που δηλώνεται φανερά από όσους δεν πιστεύουν στην λύτρωση μέσα στα πλαίσια της δικής Του δικαιοσύνης, δεν ευχαριστεί τον Θεό αλλά μόνο Τον θυμώνει. Επειδή στράφηκαν ενάντια στην δικαιοσύνη του Θεού, μπορούν μόνο να παραμείνουν εχθροί Του.
Στο Κατά Ιωάννην 3:5 μάς λέει ότι, «Εάν τις δεν γεννηθή εξ ύδατος και Πνεύματος, δεν δύναται να εισέλθη εις την βασιλείαν του Θεού». Για αυτό πρέπει να επιλύσετε όλα τα προβλήματα της αμαρτίας πιστεύοντας στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, και στην δικαιοσύνη του Θεού. Το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος έχει γίνει η δικαιοσύνη τού Θεού, που μπορεί να σας δώσει την άφεση των αμαρτιών και την δική Του δικαιοσύνη. 
Αν θέλετε να έχετε το είδος της πίστης που θα σας δικαιώσει στην δικαιοσύνη του Θεού, πρέπει να ακολουθήσετε και να πιστέψετε στον λόγο του ύδατος και του Πνεύματος που περιέχει αυτήν την δικαιοσύνη. Πρέπει επίσης να συνειδητοποιήσετε ότι, για να γεμίζει η καρδιά σας με πίστη στην δικαιοσύνη του Θεού, πρέπει να απορρίψετε την δική σας δικαιοσύνη. Εκείνο που ο Παύλος λέει και στους Ισραηλίτες και στους Εθνικούς, είναι ότι πρέπει να εγκαταλείψουν την προσπάθεια να συστήσουν την δική τους δικαιοσύνη αν θέλουν να λάβουν την δικαιοσύνη του Θεού. 
Ο Θεός έδωσε στον Αβραάμ τον γιο του ως καρπό της πίστης του στην δικαιοσύνη του Θεού. Η δικαιοσύνη του Θεού φανερώνεται στον λόγο του ύδατος και του Πνεύματος. Καθένας που πιστεύει στον λόγο της δικαιοσύνης γίνεται δίκαιος. Η Ρεβέκκα, γυναίκα του Ισαάκ, είχε συλλάβει δίδυμα από αυτόν, και πριν ακόμα γεννηθούν ή κάνουν οτιδήποτε καλό ή κακό, της ειπώθηκε ότι «ο μεγαλύτερος θα υπηρετήσει τον νεότερο». Από αυτήν την περικοπή μερικοί άνθρωποι καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι ο Θεός δεν είναι δίκαιος Θεός και πως αυτό είναι ένα λαθεμένο συμπέρασμα. 
Αυτό έγινε επειδή ο Θεός, παρόλο που τα παιδιά ήταν ακόμα στην κοιλιά της Ρεβέκκας, ήξερε ήδη την μελλοντική πίστη του Ιακώβ και του Ησαύ. Το μυστικό της δικαιοσύνης του Θεού είναι κρυμμένο στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Επειδή ο Ησαύ καυχιόταν για τις καλές του πράξεις, ο Θεός τον είδε ότι δεν είχε τίποτε να κάνει με πίστη στην δική Του δικαιοσύνη και για αυτό ο Θεός τον μίσησε. Ο Ιακώβ, αντίθετα, πίστεψε στην δικαιοσύνη του Θεού και έδωσε όλη την δόξα μόνο σε Αυτόν· για αυτό ο Θεός δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτε άλλο παρά να τον αγαπήσει. 
Επομένως, το ότι ο Θεός αγάπησε τον Ιακώβ και μίσησε τον Ησαύ, είναι δίκαιο με βάση την αλήθεια. Ο Θεός δεν εκτιμά ανθρώπους όπως ο Ησαύ, που καυχιόταν στην δύναμή του χωρίς πίστη στην δικαιοσύνη του Θεού, αλλά Του αρέσει να αγαπά ανθρώπους όπως ο Ιακώβ, που ήξερε τις αδυναμίες του και πίστευε μόνο στην δική Του δικαιοσύνη. 
Οι άνθρωποι παρανοούν συχνά την δικαιοσύνη του Θεού ρωτώντας, πώς μπόρεσε να ενεργήσει ο Θεός με τέτοιο τρόπο στον Ησαύ. Νομίζουν ότι εφόσον ο Θεός αγάπησε μερικούς ενώ μίσησε άλλους, άρα πρέπει να υπάρχει κάτι κακό στον Θεό, και μπορεί να αρνηθούν ακόμα να πιστέψουν στον Ιησού, επειδή σκέφτονται τον Θεό ως Θεό αδικίας. 
Αλλά πώς μπορεί να είναι άδικος ο Θεός; Αν κάποιος σκέφτεται τον Θεό ως άδικο, αυτό είναι μόνο μια φανέρωση του γεγονότος ότι δεν έχει σωστή αντίληψη για την δικαιοσύνη του Θεού. Επιπλέον, εκείνοι που κάνουν σοβαρό λάθος ενώπιον του Θεού, είναι ακριβώς αυτοί που, επειδή δεν πιστεύουν στην δικαιοσύνη του Θεού, καλύπτουν την δική Του δικαιοσύνη με την δική τους ανθρώπινη δικαιοσύνη. Ο καθένας πρέπει να απορρίψει την δική του δικαιοσύνη μπροστά στην δικαιοσύνη του Θεού και να πιστέψει στον λόγο του ευαγγελίου του ύδατος και του Πνεύματος. 
Αυτός είναι ο μόνος τρόπος πίστης στον λόγο της λύτρωσης, που περιέχει την δικαιοσύνη του Θεού. Το ότι ο Θεός είναι άδικος είναι γέννημα της φαντασίας σας, που προέρχεται από την άγνοιά σας για τον προφανή σκοπό του Θεού, που θεσπίστηκε μέσα στο σχέδιο και τον προορισμό Του. Το δίκαιο σχέδιο του Θεού ήταν να αποκαλύψει σε εμάς την δική Του δικαιοσύνη. Επειδή ο Θεός ήξερε ήδη το μέλλον των διδύμων, σύμφωνα με την δική Του δικαιοσύνη ο Θεός σχεδίασε ανάλογα και αποφάσισε να αγαπήσει εκείνον που πίστευε. 
Πρέπει να καταλάβουμε και να πιστέψουμε στην δικαιοσύνη του Θεού μέσα στο σχέδιό Του. Ποιον θα καλούσε ο Θεός, ανάμεσα στον Ιακώβ και τον Ησαύ; Ο Κύριος μας είπε ότι «δεν ήρθε να καλέσει δικαίους αλλά αμαρτωλούς». Με άλλα λόγια, η δικαιοσύνη του Θεού καλεί ανθρώπους όπως ο Ιακώβ. Όσον αφορά τον Ησαύ, όχι μόνο δεν ανταποκρίθηκε στην δίκαιη κλήση του Θεού αλλά, επιπλέον, καυχήθηκε στην δική του δικαιοσύνη. Για αυτό ο Ησαύ έμελλε να μισηθεί ενώ ο Ιακώβ έγινε εκείνος που ανταποκρίθηκε στην κλήση της δικαιοσύνης του Θεού. 
Όλες αυτές οι βιβλικές αλήθειες πρέπει να γίνουν κατανοητές μέσα στην πίστη που ξέρει και πιστεύει στην αγάπη της δικαιοσύνης του Θεού. Αν κάποιος προσπαθήσει να λύσει το αίνιγμα του Προορισμού του Θεού χωρίς σωστή γνώση της δίκαιης αγάπης του Θεού, θα πέσει στην ίδια παγίδα που ο ίδιος έφτιαξε, οδηγώντας στην καταστροφή του. 
Ο Θεός θέσπισε τον προορισμό για να αποκαλύψει την αγάπη της δικαιοσύνης Του. Ο Ιακώβ ήταν άνθρωπος που αναγνώρισε τις ανεπάρκειές του και πίστεψε στον λόγο της δικαιοσύνης του Θεού. Είναι δίκαιο που ο Θεός αγάπησε τον Ιακώβ ενώ μίσησε τον Ησαύ. Στην δίκαιη ματιά του Θεού, ο καθένας αξίζει την οργή Του, αλλά παρέσχε σε μας την λύτρωσή Του για όλους όσοι πιστεύουν στην δική Του δικαιοσύνη. Όσοι είναι ντυμένοι με έλεος ενώπιον του Θεού, είναι εκείνοι που δεν καυχώνται στην δική τους δικαιοσύνη αλλά πιστεύουν ως λύτρωσή τους την δικαιοσύνη του Θεού. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που ομολογούν, «Εγώ αξίζω να καταδικαστώ στον άδη για τις αμαρτίες μου. Κύριε Θεέ, δείξε έλεος σε μένα και δίδαξέ μου την δική Σου δικαιοσύνη». 
Ο Θεός δίνει την άφεση των αμαρτιών μόνο σε όσους πιστεύουν στην δίκαιη αγάπη Του, και αυτό είναι σχέδιο του Θεού, που μας το έχει αποκαλύψει ήδη για μας για να γίνουμε παιδιά Του. Δεν πρέπει να παρανοήσετε το σχέδιο του Θεού να αγαπήσει τον Ιακώβ και να μισήσει τον Ησαύ. Αν, ίσως, δεν είχατε καταλάβει σωστά την δικαιοσύνη του Θεού, είναι καιρός να πιστέψετε ξανά στην δίκαιη αγάπη του Θεού μέσα στην δική Του δικαιοσύνη. 
Πιστεύω στην δικαιοσύνη του Θεού. Όσοι μπορούν να καταλάβουν σωστά την δίκαιη αγάπη του Θεού, μπορούν επίσης να πιστέψουν σωστά στην δίκαιη πρόνοια του Θεού μέσα στην δική Του δικαιοσύνη. Όμως λίγοι σε αυτόν τον κόσμο έχουν την σωστή κατανόηση του δίκαιου σχεδίου του Θεού και πιστεύουν σε αυτό, και πολλοί είναι εκείνοι που μολύνονται από την παρανόησή τους για τον Θεό. 
Αυτοί νομίζουν ότι, επειδή η Γραφή μάς λέει ότι ο Θεός μίσησε τον Ησαύ, μερικοί άνθρωποι έχουν προοριστεί αυθαίρετα από τον Θεό για να μισηθούν από Αυτόν, σαν να ήταν η μοίρα τους να μισηθούν από Αυτόν. Αλλά ο Θεός μας δεν είναι τέτοιος δεσποτικός Θεός. Ο Θεός είναι δίκαιος δικαστής και σωστός στην δική Του δικαιοσύνη. Ο Θεός θέλει να δώσει σε καθέναν και σε καθεμιά από εμάς το δίκαιο έλεος και την αγάπη Του. 
Ο Θεός ήθελε να μας δώσει την δική Του δικαιοσύνη μέσω του Ιησού, και έντυσε όσους πιστεύουν στην δική Του δικαιοσύνη με έλεος και τους έκανε παιδιά Του. 
Αυτή η αλήθεια αποκαλύπτεται στην Καινή Διαθήκη στο Κατά Ματθαίον 9:12-13, όπου ο Ιησούς λέει, «Δεν έχουσι χρείαν ιατρού οι υγιαίνοντες, αλλ’ οι πάσχοντες. Υπάγετε δε και μάθετε τι είναι, ‘Έλεον θέλω, και ουχί θυσίαν’· διότι δεν ήλθον διά να καλέσω δικαίους, αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν». Όσοι είναι υγιείς δεν έχουν ανάγκη από γιατρό και ίσως νιώθουν τους γιατρούς ενοχλητικούς. Όπως ακριβώς οι άνθρωποι που είναι υγιείς δεν αντιλαμβάνονται την αξία των γιατρών, έτσι δεν αντιλαμβάνονται και την σημασία του να δεχτούν με πίστη την δικαιοσύνη του Θεού στις καρδιές τους. Μην ξέροντας την δικαιοσύνη του Θεού, επιδιώκουν να προβάλλουν την δική τους δικαιοσύνη. 
Αλλά οι αμαρτωλοί πρέπει να εγκαταλείψουν την δική τους δικαιοσύνη και να πιστέψουν στην δικαιοσύνη του Θεού. Ενώπιον του Θεού μπορείτε να είστε όπως ο Ιακώβ ή όπως ο Ησαύ. Πώς θέλετε να είστε; Η ανταμοιβή και η τιμωρία του Θεού θα εξαρτηθούν από την απόφασή σας, κατά πόσον θα  πιστέψτε ή όχι στην λύτρωση της δικαιοσύνης του Θεού. 
 

Δεν υπάρχει αδικία στον Θεό 

Κάθε άνθρωπος είναι εκ φύσεως μια ανταγωνιστική ύπαρξη. Μερικοί μπορεί να είναι ιδιαίτερα ευφυείς και επιτυχημένοι άνθρωποι, και μερικοί μπορεί να έχουν κάνει πολλές καλές πράξεις για άλλους. Αλλά, χωρίς την κατανόηση και πίστη στην δικαιοσύνη του Θεού, δεν θα έχουν την αποδοχή του Θεού. Καθένας – εσείς και εγώ, ακόμα και οι Ισραηλίτες – έπρεπε να καταδικαστούμε για τον άδη ενώπιον του Θεού. Αντί για αυτό έχουμε δικαιωθεί, όχι από τις προσπάθειες, τα έργα ή τις δυνάμεις μας, αλλά μόνο από την πίστη μας στην ίδια την δικαιοσύνη του Θεού. 
Επειδή ο Θεός είναι αμερόληπτος και έδωσε στον καθέναν την δίκαιη αγάπη Του χωρίς προκατάληψη, όλοι όσοι πιστεύουν σε αυτήν μπορούν να ελευθερωθούν από όλες τις αμαρτίες τους. Ο Θεός δεν είναι άδικος Θεός, όπως ίσως έχετε σκεφτεί ότι είναι. 
Αν κάποιος λαβαίνει ή όχι την ευλογία της λύτρωσης του Θεού, εξαρτάται από το αν αποφασίζει να την δεχτεί ή να την απορρίψει. Για αυτό μερικοί άνθρωποι έχουν γίνει σκεύη οργής ενώ άλλοι έχουν γίνει σκεύη ελέους. Ο Ιακώβ, για να το πούμε διαφορετικά, έγινε σκεύος ελέους, ενώ ο Ησαύ κατέληξε σκεύος οργής. 
Όμως μερικοί θεολόγοι και όσοι δεν έχουν το Άγιο Πνεύμα, συχνά δυσφημούν τον Θεό. Λένε, «Κοιτάξτε, δεν έκανε ο Θεός τον Φαραώ σκεύος οργής; Κοιτάξτε τον Ιακώβ και τον Ησαύ! Κοιτάξτε την Ρεβέκκα! Κοιτάξτε τι έχει κάνει ο αγγειοπλάστης. Δεν έκανε από την αρχή ο Θεός κάποιο σκεύος για τιμή; Αυτό μπορεί να είναι μόνο μοίρα!» Η λογική τους είναι η ακόλουθη: Μερικοί άνθρωποι εκλέχτηκαν για να γίνουν παιδιά του Θεού ήδη πριν από την γέννησή τους· και καθώς ήταν τέτοιοι, εξέλεξαν να ντυθούν την αγάπη του Θεού και να γίνουν παιδιά Του, ενώ οι άλλοι προορίζονται για τον άδη. Έτσι επιτίθενται στην εκλογή του Θεού. Αλλά ο Θεός έδωσε στον καθένα την δική Του δικαιοσύνη και εκλέγει αμερόληπτα όσους πιστεύουν σε αυτή.
Δικαιωθήκαμε πιστεύοντας στην δικαιοσύνη του Θεού, ενώ πριν από αυτό, στην πραγματικότητα, δεν ήμασταν λαός Του. Ο Θεός μπορεί να αποδεχτεί την πίστη μας επειδή δικαιωθήκαμε πιστεύοντας μέσω του λόγου Του στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Αυτή είναι η αλήθεια του ευαγγελίου που παρουσιάζει την καταπληκτική δύναμη του Θεού. 
Αρχικά, δεν είχαμε κανέναν θεό μέσα μας, δεν Τον ξέραμε και ήμασταν όλοι αμαρτωλοί, πιστεύοντας όμως στην δικαιοσύνη του Θεού, έχουμε γίνει λαός Του. Το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος στο οποίο πιστεύουμε, δεν είναι ελλιπές αλλά πλήρες και τέλειο ευαγγέλιο. Πρέπει να δοξάσουμε τον Θεό που μας έδωσε την αλήθεια με την οποία μπορούμε να λάβουμε την δική Του δικαιοσύνη. 
Οι ζωές μας μπορεί να είναι γεμάτες προβλήματα αλλά δεν πρέπει να ξεχάσουμε την δικαιοσύνη του Θεού, επειδή ο Θεός μάς έχει διδάξει το μεγαλείο της δύναμής Του. Ο ευτυχέστερος άνθρωπος σε ολόκληρο τον κόσμο είναι αυτός που ξέρει την δικαιοσύνη του Θεού. Σε εμάς που πιστεύουμε στον Θεό, ο τρισυπόστατος Θεός είναι ο Πατέρας του ελέους. Είναι ο άγιος Θεός μας. Έβαλε την πίστη στην δικαιοσύνη του Θεού στις ψυχές όσων από εμάς πιστεύουν σε αυτήν. Γίναμε παιδιά του Θεού και παραλήπτες της χάρης και των ευλογιών Του, με την γνώση και την πίστη στην δική Του δικαιοσύνη. 
Ωστόσο, πολλοί άνθρωποι εξακολουθούν να κάνουν καλά έργα με δικές τους προσπάθειες. Δίνοντας προσφορές, κάνοντας εθελοντικές εργασίες για την εκκλησία, κάνοντας μεγάλες δωρεές ανταγωνιζόμενοι άλλους – μπορεί να σκεφτείτε ότι όλα αυτά είναι καλές πράξεις, αλλά από μόνες τους δεν μπορούν να σας σώσουν. Το να δίνετε προσοχή μόνο σε αυτά τα έργα, δεν είναι ένδειξη της πίστης σας στην δικαιοσύνη του Θεού αλλά είναι ένδειξη ότι επιδιώκετε την δική σας δικαιοσύνη. Όσοι είναι απασχολημένοι με τις προσπάθειες της σάρκας τους, πηγαίνουν ενάντια στον Θεό. Εκείνοι που δεν ξέρουν την δικαιοσύνη του Θεού ασχολούνται με τέτοια πράγματα της σάρκας. 
Η Γραφή μάς λέει ότι η σωτηρία του Θεού δεν δίνεται σε όσους τρέχουν για αυτήν αλλά μόνο σε όσους πιστεύουν στην δική Του δικαιοσύνη. Αυτή η δικαιοσύνη μπορεί να παραληφθεί μόνο πιστεύοντας στον φιλεύσπλαχνο Θεό μας. Δεν είναι από τα έργα μας που αγαπιόμαστε από τον Θεό αλλά λαβαίνουμε την δική Του δικαιοσύνη μόνο πιστεύοντας στην φιλεύσπλαχνη αγάπη Του. Για αυτό η αληθινή πίστη εξαρτάται εξολοκλήρου από το αν ξέρουμε ή όχι και αν πιστεύουμε στην δικαιοσύνη του Θεού. 
Δεν ήμασταν από την αρχή άχρηστα όντα; Και όμως, δεν γίναμε ευγενείς λόγω της πίστης μας στην δικαιοσύνη του Θεού; Μπορούμε να κρατήσουμε την πίστη μας ως το τέλος πιστεύοντας στην δικαιοσύνη του Θεού και να καυχόμαστε στο γεγονός ότι τώρα έχουμε γίνει παιδιά Του. 
Υπάρχουν πολλοί στον κόσμο που κάνουν το κακό και υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει Θεός, αλλά ο Θεός είχε έλεος σε μας, επειδή πιστέψαμε στην δική Του δικαιοσύνη. Είμαστε αληθινά ευγενείς ενώπιον του Θεού και η καύχησή μας στον Θεό είναι σωστή. Μπορούμε να αντιμετωπίζουμε δοκιμασίες και θλίψεις σε αυτήν την γη, αλλά είμαστε όλοι πνευματικά πλούσιοι και ευτυχείς. Πρέπει όλοι να ακολουθήσουμε την δικαιοσύνη του Θεού και να εξυψώσουμε τον Ιησού. 
Ο Θεός έκανε παιδιά Του όλους τους αμαρτωλούς, χωρίς αμαρτία, δίκαιους και τέλειους ενώπιόν Του. Πρέπει να αναγνωρίσουμε σε ποιους έρχεται η δικαιοσύνη του Θεού. Αυτή η δικαιοσύνη του Θεού έχει καλύψει όλες τις ανεπάρκειές μας και έχει καθαρίσει όλες τις αμαρτίες των λαθών μας. Αν πιστεύετε ή όχι σε αυτήν την αλήθεια, εξαρτάται εξολοκλήρου από σας. Και εσείς επίσης έχετε σωθεί εντελώς από τις αμαρτίες σας, χάρη στην δικαιοσύνη του Θεού. Τι θα κάνετε, λοιπόν; Θα αναβάλετε για αύριο την απόφασή σας να πιστέψετε; 
Είθε η δικαιοσύνη του Θεού να είναι μαζί σας.