Κηρύγματα

Θέμα 9: Ρωμαίους (Σχόλια στο Βιβλίο των Ρωμαίων)

[Κεφάλαιο 12] Ανανεώστε τον νου σας ενώπιον του Θεού 

«Σας παρακαλώ λοιπόν, αδελφοί, διά των οικτιρμών του Θεού, να παραστήσητε τα σώματά σας θυσίαν ζώσαν, αγίαν, ευάρεστον εις τον Θεόν, ήτις είναι η λογική σας λατρεία» (Ρωμ. 12:1). 
Τι είναι αυτή η «λογική λατρεία», (σε μια μετάφραση αποδίδεται ως «πνευματική πράξη λατρείας»), την οποία πρέπει να δώσουμε στον Θεό; Η προσφορά της λογικής λατρείας στον Θεό, σημαίνει να Του προσφέρουμε τα σώματά μας για να κάνει το δίκαιο έργο Του. Αφού σωθήκαμε, πρέπει να προσφέρουμε τα σώματά μας και να είμαστε αποδεκτοί από τον Θεό για την διάδοση του δίκαιου ευαγγελίου. Η λογική λατρεία που πρέπει να δώσουμε στον Θεό είναι να ξεχωρίσουμε τα σώματά μας με αγιότητα για να τα δώσουμε σε Εκείνον. 
Στο κεφάλαιο 12 ο Παύλος μιλάει για το τι είναι η πνευματική μας λατρεία/υπηρεσία. Δεν είναι να συμμορφωνόμαστε με αυτόν τον κόσμο, αλλά να μεταμορφωνόμαστε ανανεώνοντας τον νου μας, ώστε να μπορούμε να αποδείξουμε ποιο είναι το αγαθό, ευάρεστο και τέλειο θέλημα του Θεού. 
Λογική λατρεία είναι να αφιερώσουμε τα σώματα και τις καρδιές μας στον Θεό. Πώς, λοιπόν, μπορεί ο δίκαιος να ζήσει μια τέτοια ζωή ενώπιον του Θεού; Ο Παύλος λέει ότι δεν πρέπει να συμμορφωθούμε με αυτόν τον κόσμο αλλά να μεταμορφωθούμε με την ανανέωση του νου μας, και ότι πρέπει να προσφέρουμε τα σώματά μας για τα δίκαια έργα του Θεού. Η πίστη στην δικαιοσύνη του Θεού, προσφέροντας τις καρδιές και τα σώματά μας, είναι επίσης λογική λατρεία στον Θεό. 
Αυτή η περικοπή είναι πολύ σημαντική, επειδή μας λέει ότι δεν πρέπει να συμμορφωνόμαστε με αυτόν τον κόσμο και ότι, αντίθετα, πρέπει να υπηρετήσουμε τα έργα του Θεού και να μεταμορφωθούμε με την ανανέωση του νου μας. 
Δεν μπορούμε να δώσουμε πνευματική λατρεία χωρίς πρώτα να ανανεώσουμε την καρδιά μας. Ακόμα και οι δίκαιοι δεν θα μπορούν να δώσουν τα σώματα ή τις καρδιές τους στον Θεό, αν παύσουν να πιστεύουν στην δική Του δικαιοσύνη. 
Μπορούμε να επηρεαστούμε από αυτήν την γενεά, όπως το ίδιο πράγμα συνέβη στην γενεά του Παύλου. Επειδή ζούμε στην μέση του ρεύματος αυτής της αμαρτωλής γενεάς, αν δεν είχαμε πιστέψει στην δικαιοσύνη του Θεού θα ακολουθούσαμε αναπόφευκτα το ρεύμα αυτής της εποχής. Ακόμα και οι δίκαιοι που πιστεύουν στην δικαιοσύνη του Θεού, δεν μπορούν να αποφύγουν εξολοκλήρου τον επηρεασμό από το κοσμικό ρεύμα, καθώς ζουν ανάμεσα στους κοσμικούς ανθρώπους. Για αυτό η Βίβλος μάς λέει να μην συμμορφωνόμαστε με αυτόν τον κόσμο. 
Πώς, λοιπόν, μπορεί ο δίκαιος να προσφέρει λογική λατρεία, μια άγια θυσία στον Θεό με ολόκληρη την καρδιά και το σώμα, ενόσω είναι εκτεθειμένος σε αυτόν τον κόσμο; Αυτό είναι δυνατό μόνο πιστεύοντας στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, που ανανεώνει συνεχώς τον νου μας. Ο δίκαιος μπορεί να μάθει και να ακολουθήσει το αγαθό και τέλειο θέλημα του Θεού, όταν ανανεώνει τον νου του και μεταμορφώνεται με την δική Του δικαιοσύνη. 
Ο Παύλος δεν το λέει αυτό επειδή αγνοεί τις κοσμικές υποθέσεις. Ούτε δίνει θρησκευτικά μαθήματα στους πιστούς λέγοντας, «Ας είμαστε καλοί», χωρίς να ξέρει τις περιστάσεις και τις δυνατότητές τους. Ο λόγος για τον οποίο ο Παύλος μάς ενθαρρύνει να ανανεώνουμε τις καρδιές μας για να υπηρετήσουμε τον Θεό, είναι επειδή ξέρει πολύ καλά ότι και οι πιστοί επίσης μπορούν να παρασυρθούν από τους τρόπους αυτού του κόσμου. 
Είτε είμαστε αναγεννημένοι είτε όχι, τα φυσικά σώματά μας δεν είναι πολύ διαφορετικά του ενός από τον άλλον. Αλλά υπάρχει μια μεγάλη διαφορά ανάμεσα σε όσους είναι αναγεννημένοι και όσους δεν είναι — αυτή είναι η πίστη στην δικαιοσύνη του Θεού. Μόνο ο δίκαιος μπορεί να ακολουθήσει τον Κύριο ανανεώνοντας διαρκώς τον νου του, πιστεύοντας στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. 
Τι, λοιπόν, μπορεί να ανανεώσει τις καρδιές μας; Αυτό που ανανεώνει τις καρδιές μας είναι η πίστη στον λόγο του ευαγγελίου, που διακηρύττει την πλήρη απελευθέρωσή μας από την αμαρτία. Ο Κύριος έχει συγχωρέσει όλες τις αμαρτίες που μέσα στις αδυναμίες και τις ατέλειες της σάρκας μας διαπράξαμε με τα σώματα και τον νου μας. Τα μυαλά των δικαίων μπορούν να ανανεωθούν, επειδή ο Κύριος μάς έχει συγχωρέσει όλες τις αμαρτίες του κόσμου με το βάπτισμά Του και το αίμα Του στον Σταυρό. Με άλλα λόγια, τα μυαλά μας έχουν ανανεωθεί επειδή πιστέψαμε στην δικαιοσύνη του Θεού. 
Τώρα, πρέπει να έχουμε σωστή κατανόηση αυτού που κάνουμε ενώπιον του Θεού. Πρέπει να διακρίνουμε ποιο είναι το τέλειο θέλημά Του, τι θέλει από εμάς, ποιες αποστολές μάς έχει αναθέσει και τι πρέπει να κάνει ο αναγεννημένος δίκαιος. Πρέπει να ανανεώσουμε την καρδιά μας σε αυτές τις περιοχές και να Τον υπηρετήσουμε. Το θέλημα του Θεού για μας είναι να προσφέρουμε τα σώματα και τον νου μας, αφιερώνοντας τους εαυτούς μας σε Αυτόν ως άγιες θυσίες. Μπορούμε να δώσουμε τους εαυτούς μας ως θυσία σε Αυτόν, όταν ανανεώνουμε τον νου μας. Η ανανέωση του νου μας προέρχεται από την πίστη ότι ο Θεός ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μας. 
Υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα σε όσους είναι αναγεννημένοι και όσους δεν είναι. Μόνο ο δίκαιος μπορεί να ανανεώσει τον νου του πιστεύοντας στην δικαιοσύνη του Θεού. Εμείς οι δίκαιοι μπορούμε πάντα να κάνουμε τα πράγματα εκείνα που ευχαριστούν τον Θεό με πίστη, καθαρίζοντας και ανανεώνοντας τις καρδιές μας, και αρνούμενοι τις κοσμικές επιθυμίες της σάρκας. Οι δίκαιοι είναι διαφορετικοί από τους αμαρτωλούς, επειδή μπορούν να ανανεώσουν τις καρδιές τους και πάντα να υπηρετούν και να περπατούν με τον Κύριο. 
 

Πρέπει να ανανεώνετε την καρδιά σας με πίστη 

Υπάρχουν πολλές διασημότητες στην τηλεόραση. Οι άνθρωποι αυτού του κόσμου ενδιαφέρονται να μιμηθούν τις μορφές και τις μόδες αυτών των διασημοτήτων. Μπορούμε εύκολα να ξέρουμε τις πρόσφατες τάσεις προσέχοντας την τηλεόραση. Μπορούμε να ‘ανοίξουμε’ τον κόσμο με το τηλεχειριστήριο. Δεν έχει προσαρμοστεί η ζωή σας με αυτόν τον κόσμο; 
Αισθάνομαι ότι αυτός ο κόσμος αλλάζει γρήγορα. Αν και χρησιμοποιούμε ακόμα νομίσματα, τελικά θα έχουμε ηλεκτρονικά χρήματα και ηλεκτρονικές κάρτες. Αν η απώλεια αυτών των ηλεκτρονικών καρτών γίνει μπελάς, θα μας πουν να δεχτούμε τον γραμμικό κώδικα στα χέρια ή τα μέτωπά μας για μεγαλύτερη ευκολία. Επίσης σκέφτομαι ότι θα υπάρξουν πολλές φυσικές καταστροφές εκείνη την περίοδο. Ας διαθέσουμε τις καρδιές μας στην ανανέωση του νου μας και την διάδοση του ευαγγελίου του Θεού πριν έρθει ένας τέτοιος καιρός, έτσι ώστε εμείς οι δίκαιοι να μη συμμορφωθούμε με αυτόν τον κόσμο. 
Σκέφτομαι την υπηρεσία του Θεού κάθε ξεχωριστή στιγμή. Επιθυμώ να διαδώσω επιμελώς το ευαγγέλιο που περιέχει την δική Του δικαιοσύνη τώρα, επειδή δεν θα είναι δυνατό να διαδοθεί ο λόγος Του όταν έρθει η εποχή να βάλουμε γραμμικούς κώδικες στα χέρια και τα μέτωπά μας. Εργάζομαι ακούραστα για να ακολουθώ το θέλημα του Θεού. Ίσως μπορέσω να ξεκουραστώ μόνο όταν έρθει η ημέρα που δεν θα μπορώ πλέον να εργάζομαι. Θα μπορώ ίσως να δώσω και όλη μου την περιουσία στους φτωχούς όταν έρθει εκείνη η στιγμή. 
Αλλά προς το παρόν, μπορώ μόνο να ακολουθήσω το θέλημα του Θεού, μένοντας ξεχωρισμένος και χωρίς συμμόρφωση με τον κόσμο. Πολλοί από τους δίκαιους στην Ρώμη, που σώθηκαν με το ευαγγέλιο που κηρύχθηκε από τον Παύλο, με το πέρασμα των χρόνων συμμορφώθηκαν με τον κόσμο και απομακρύνθηκαν από τον Κύριό μας. Πρέπει να προσέξουμε να μην ακολουθήσουμε τα βήματά τους. 
Ο Παύλος έγραψε αυτήν την περικοπή από ανησυχία, επειδή οι πιστοί στην Ρώμη συμμορφώνονταν με αυτόν τον κόσμο. «Τα σώματά σας συμμορφώνονται με αυτόν τον κόσμο αλλά υπάρχει ένα πολύτιμο πράγμα που μπορείτε να κάνετε. Ανανεώστε τον νου σας. Δεν έχει λυτρώσει ο Κύριος όλες τις αμαρτίες σας; Θυμηθείτε το δίκαιο ευαγγέλιο του Θεού και σκεφτείτε για τα πράγματα που Τον ευχαριστούν. Ανανεώστε τον νου σας και κάνετε σωστές και αποδεκτές πράξεις, με το να συλλογίζεστε πνευματικά, όχι σαρκικά. Αυτό προειδοποιούσε ο Παύλος τους πιστούς στην Ρώμη, καθώς επίσης και σε μας σήμερα.
Αν και προσποιούμαστε ότι δεν συμμορφωνόμαστε εξωτερικά με αυτόν τον κόσμο, στην πραγματικότητα συμμορφωνόμαστε. Αλλά και έτσι, μπορούμε να υπηρετήσουμε ακόμα τον Κύριο με την ανανέωση του νου μας. Αν και λόγω της αδυναμίας μας βρίσκουμε δύσκολο να μην συμμορφωθούμε με αυτόν τον κόσμο, εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι ο Κύριός μας ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μας με την δικαιοσύνη του Θεού. Έτσι μπορούμε πάντα να υπηρετούμε τα δίκαια έργα του Θεού με πίστη στην δική Του δικαιοσύνη. Μπορούμε να ακολουθήσουμε πλήρως το καλό και τέλειο θέλημα του Θεού με πίστη σε Αυτόν. 
Πρέπει να ανανεώνουμε τον νου μας κάθε στιγμή. Επειδή οι δίκαιοι, που είναι νεκροί για αυτόν τον κόσμο, είναι καθαρότεροι από τους κοσμικούς ανθρώπους, αντιμετωπίζουν περισσότερο κίνδυνο να ξεπέσουν σε λανθασμένες σκέψεις και πράξεις, παρά τους κοσμικούς ανθρώπους. Για αυτό πρέπει πάντα να φρουρούμε την καρδιά μας με πίστη στην δικαιοσύνη του Θεού. 
Εφόσον ο Χριστός ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μας, πρέπει μόνο να μείνουμε σταθεροί στην πίστη, καθησυχάζοντας τους εαυτούς μας με το γεγονός ότι η πίστη μας έχει γίνει τέλεια. Πιστεύετε ότι ο Κύριός μας ανέλαβε όλες τις αμαρτίες σας με την δικαιοσύνη του Θεού; Αν ναι, τότε μπορείτε να κάνετε τα έργα του Κυρίου μας με πίστη, ανεξάρτητα από όλη την αδικία του παρελθόντος σας, δεδομένου ότι ο Κύριος πήρε από σας όλη την κρίση και την καταδίκη των αμαρτιών σας. 
Πρέπει να ανανεώνουμε τον νου μας, πιστεύοντας στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όλοι θα εγκαταλείψουμε τελικά την εκκλησία και θα πεθάνουμε αν δεν ανανεώνουμε τον νου μας πιστεύοντας στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος σε αυτήν την έσχατη εποχή. 
Το να ζεις μια ζωή πίστης και συνεχούς ανανέωσης, είναι όπως όταν ανεβαίνεις έναν ανήφορο με ποδήλατο. Αν κάποιος δεν ανανεώνει τον νου του είναι σαν να σταματήσει να πατάει τα πετάλια στον ανήφορο. Αν δεν πατάτε τα πετάλια, όχι μόνο θα σταματήσετε αλλά και θα γλιστρήσετε προς τα πίσω και θα τσακιστείτε στην κατηφόρα. 
Η ίδια αρχή ισχύει για την πίστη μας στην δικαιοσύνη του Θεού. Ανεβαίνουμε στον ανήφορο με ποδήλατα. Είναι δύσκολο να φτάσουμε στην κορυφή μόνο με την δύναμή μας και την θέλησή μας. Πρέπει να επιμείνουμε ακλόνητοι στην δικαιοσύνη του Θεού, δεδομένου ότι είμαστε ακόμα μέσα στην σάρκα μας. Ούτε μια στιγμή δεν περνά χωρίς σαρκικές σκέψεις. 
Η θέλησή μας μέσα στην σάρκα, έχει την τάση να εγκαταλείψει εύκολα κάθε φορά που τελειώνει η δύναμή μας. «Δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Δεν μπορώ να προσαρμοστώ σε αυτό. Η δύναμη της θέλησής μου είναι τόσο αδύναμη, αλλά εκείνος ο αδελφός έχει πραγματικά ισχυρή θέληση. Εγώ δεν έχω την δύναμη, αλλά εκείνη η αδελφή έχει μεγάλη δύναμη. Είμαι τόσο αδύναμος σε σύγκριση με τους αδελφούς και τις αδελφές. Φαίνεται ότι εκείνοι είναι κατάλληλοι να υπηρετήσουν τον Θεό, αλλά εγώ δεν είμαι». Καθένας που δεν πιστεύει και στηρίζεται στην δικαιοσύνη του Θεού, θα σταματήσει τελικά τα πετάλια και θα τσακιστεί στην κατηφόρα.
Αυτό ισχύει μόνο για μια χούφτα ανθρώπων; Φυσικά όχι. Αυτό ισχύει για τον καθέναν. Ένας καλά εκπαιδευμένος ποδηλάτης μπορεί να ανηφορίσει με το ποδήλατο με ευκολία, αλλά ένας αδύναμος άνθρωπος θα έχει δυσκολία. Εντούτοις, το πρόβλημα για τον δίκαιο δεν βρίσκεται στην σωματική του δύναμη — χρειάζεται να μένει ακλόνητος στην πίστη του στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Είναι αδύνατο να φτάσουμε στην πνευματική κορυφή μόνο με σωματική δύναμη. Το να είμαστε αδύναμοι ή δυνατοί σωματικά, δεν έχει καμιά σχέση με αυτό.
Θυμηθείτε ότι κανένας δεν μπορεί να ζήσει ζωή πίστης απλά επειδή έχει ισχυρή δύναμη θέλησης. Δεν πρέπει να συγκρίνεστε με τους άλλους και να αποθαρρύνεστε. Στηριχτείτε μόνο στην δικαιοσύνη του Κυρίου. Ο Κύριος θα μας βοηθήσει να προχωρήσουμε, αν ανανεώνουμε διαρκώς τον νου μας με πίστη στην δικαιοσύνη του Θεού. Το ευαγγέλιο της σωτηρίας που λάβαμε θα φυτευτεί στις καρδιές μας και ο Κύριος θα μας κρατήσει αν εξετάζουμε καθημερινά την καρδιά μας. Πρέπει να καθαρίσουμε τον ακάθαρτο νου μας, πιστεύοντας στην δικαιοσύνη του Θεού και κάνοντας το έργο του Κυρίου. 
Ευχαριστώ τον Κύριό μας, επειδή η χάρη Του μας έχει επιτρέψει να Τον υπηρετούμε με την ανανέωση του νου μας. Ο Θεός μας έχει επιτρέψει να τρέχουμε πάντα ενώπιόν Του με την πίστη μας, ανανεώνοντας τον νου μας. 
 

Διότι εξεύρω ότι δεν κατοικεί εν εμοί ουδέν αγαθόν

Ο Παύλος λέει στην Επιστολή προς Ρωμαίους 7:18, «Διότι εξεύρω ότι δεν κατοικεί εν εμοί (τουτέστιν εν τη σαρκί μου), αγαθόν· επειδή το θέλειν πάρεστιν εις εμέ, το πράττειν όμως το καλόν δεν ευρίσκω». Ο Παύλος ήξερε πολύ καλά ότι δεν υπήρχε τίποτε καλό στην σάρκα του. Ότι τίποτε καλό δεν κατοικεί στην σάρκα, είναι ο κανόνας. 
Ο Παύλος αναγνώρισε ότι τίποτε καλό δεν κατοικούσε στην σάρκα του. Ήξερε ότι, αδιάφορο πόσο πολύ αγαπούσε τον νόμο και πόσο σκληρά προσπαθούσε να ζήσει σύμφωνα με αυτόν, απλά δεν θα μπορούσε να το κάνει. Η καρδιά θέλει να ανανεωθεί για να ακολουθήσει τον Κύριο αλλά η σάρκα θέλει ασταμάτητα να εγκαταλείπει τις πνευματικές μάχες. 
Για αυτό ο Παύλος θρήνησε στους Ρωμαίους 7:21-24, «Ευρίσκω λοιπόν τον νόμον τούτον, ότι, ενώ εγώ θέλω να πράττω το καλόν, πάρεστιν εις εμέ το κακόν. Διότι ηδύνομαι μεν εις τον νόμον του Θεού κατά τον εσωτερικόν άνθρωπον· βλέπω όμως εν τοις μέλεσί μου άλλον νόμον αντιμαχόμενον εις τον νόμον του νοός μου, και αιχμαλωτίζοντά με εις τον νόμον της αμαρτίας τον όντα εν τοις μέλεσί μου. Ταλαίπωρος άνθρωπος εγώ· τις θέλει με ελευθερώσει από του σώματος του θανάτου τούτου;» 
Πώς χαρακτήρισε ο Παύλος το σώμα του; Το ονόμασε «σώμα του θανάτου». Τι γίνεται με το δικό σας σώμα; Δεν είναι επίσης το σώμα του θανάτου; Φυσικά είναι! Το σώμα από μόνο του είναι σώμα θανάτου. Θέλει μόνο να αμαρτάνει και να πάει οπουδήποτε αφθονούν οι αμαρτίες. «Ταλαίπωρος άνθρωπος εγώ· τις θέλει με ελευθερώσει από του σώματος του θανάτου τούτου;» Και για αυτόν τον λόγο ο Παύλος είπε, «Ευχαριστώ εις τον Θεόν διά Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Άρα λοιπόν αυτός εγώ με τον νουν μεν δουλεύω εις τον νόμον του Θεού· με την σάρκα δε εις τον νόμον της αμαρτίας» (Ρωμ. 7:25). 
Ο Παύλος επισήμανε ότι υπάρχουν δύο νόμοι. Ο πρώτος είναι ο νόμος της σάρκας. Επιδιώκει μόνο να ακολουθήσει τις επιθυμίες της σάρκας και κατοικεί στις σκέψεις της σάρκας, που είναι απολύτως αντίθετες από αυτό που ικανοποιεί τον Θεό. 
Ο δεύτερος είναι ο νόμος του Πνεύματος της ζωής. Ο νόμος του Πνεύματος θέλει να μας οδηγήσει στην σωστή πορεία που θέλει ο Θεός να ακολουθούμε. Ο νόμος του Πνεύματος επιθυμεί αυτό που είναι αντίθετο με τον νόμο της σάρκας. Εμείς οι Χριστιανοί βρισκόμαστε στην μέση των δύο, προσπαθώντας να αποφασίσουμε πού να πάμε.
Μερικές φορές ακολουθούμε εκείνο που θέλει η σάρκα μας αλλά, όταν ανανεώνουμε τον νου μας, ακολουθούμε το έργο του Θεού που επιθυμεί το Πνεύμα. Ο λόγος για τον οποίο το κάνουμε αυτό — δηλαδή ότι προσφέρουμε τα σώματά μας ως θυσίες στον Θεό και έπειτα αμέσως κάνουμε τα πράγματα της σάρκας — είναι επειδή όλοι έχουμε την σάρκα. Για αυτό πρέπει να ανανεώνουμε πάντα τον νου μας με το Άγιο Πνεύμα. 
Αν και είμαστε σωσμένοι, συμμορφωνόμαστε εύκολα με αυτόν τον κόσμο επειδή είμαστε ακόμα μέσα στην σάρκα. Επειδή καθένας που ζει την ζωή του σε αυτόν τον κόσμο συμμορφώνεται με τον κόσμο, και εμείς επηρεαζόμαστε εύκολα από αυτούς. Συνεπώς, υπάρχει μόνον ένας τρόπος με τον οποίο μπορούμε να ακολουθήσουμε τον Θεό και αυτός είναι να ανανεώνουμε τον νου μας. Μπορούμε να ζούμε ανανεώνοντας πάντα τον νου μας στην πίστη. Έτσι μπορούμε να ακολουθήσουμε πάντα τον Κύριό μας μέχρι να έρθει πάλι. 
Κοιτάζοντας μόνο την σάρκα μας, κανείς από εμάς δεν μπορεί να ακολουθήσει τα δίκαια έργα του Κυρίου και είμαστε όλοι καταδικασμένοι σε καταστροφή. Αλλά μπορούμε να ακολουθήσουμε τον Κύριο με την ανανέωση του νου μας και μένοντας στηριγμένοι πάνω στην δική Του δικαιοσύνη με όλη μας την καρδιά. Πρέπει να ανανεώνουμε τον νου μας και να Τον ακολουθούμε. Για αυτό ο Παύλος είπε στους Ρωμαίους 8:2, «Διότι ο νόμος του Πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού με ηλευθέρωσεν από του νόμου της αμαρτίας και του θανάτου». 
Εκείνο που δεν μπόρεσε να κάνει ο νόμος, επειδή ήταν αδύνατο μέσω της σάρκας, το έχει κάνει ο Χριστός με την δικαιοσύνη του Θεού. Όπως λέει στο Ρωμαίους 8:3, «Επειδή το αδύνατον εις τον νόμον, καθότι ήτο ανίσχυρος διά της σαρκός, ο Θεός πέμψας τον εαυτού Υιόν με ομοίωμα σαρκός αμαρτίας, και περί αμαρτίας, κατέκρινε την αμαρτίαν εν τη σαρκί».
Ο Θεός έστειλε σε αυτόν τον κόσμο τον μονογενή Υιό Του Ιησού Χριστό, και καταδίκασε τις αμαρτίες μας στην σάρκα Του. «Κατέκρινε την αμαρτίαν εν τη σαρκί», σημαίνει ότι όλες οι αμαρτίες μας αφαιρέθηκαν και ότι έτσι γίναμε χωρίς αμαρτία. Ελευθερωθήκαμε από τις αμαρτίες μας πιστεύοντας στην δικαιοσύνη του Θεού. Για να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις της δικαιοσύνης του νόμου, ο Θεός έστειλε τον Υιό Του για να αφαιρέσει όλες τις αμαρτίες μας μέσω του βαπτίσματός Του και του αίματός Του στον Σταυρό, για να μας σώσει από όλες τις αμαρτίες του κόσμου. 
Αφού λάβουν αυτήν την σωτηρία, εμφανίζονται δύο είδη ανθρώπων: εκείνοι που ζουν σύμφωνα με την σάρκα και κατευθύνουν τον νου τους στα πράγματα της σάρκας, και εκείνοι που ζουν σύμφωνα με το Πνεύμα και κατευθύνουν τον νου τους στα πράγματα του Πνεύματος. Πρέπει να καταλάβετε ότι οι σκέψεις της σάρκας σάς οδηγούν στον θάνατο, αλλά οι σκέψεις του Πνεύματος σάς οδηγούν στην ζωή και την ειρήνη. Ο σαρκικός νους είναι έχθρα ενάντια στον Θεό. 
Δεν υποτασσόμαστε στον νόμο του Θεού, ούτε μπορούμε να το κάνουμε πάντα αυτό (Ρωμ. 8:7). Ακόμα και ο αναγεννημένος δίκαιος θα περιέλθει στις σκέψεις της σάρκας αν δεν ανανεώνει τον νου του. Αν δεν πιστεύουμε ότι ο Θεός ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μας και δεν ανανεώνουμε έτσι τον νου μας, εύκολα μπορούμε να περιπέσουμε στα έργα της σάρκας και δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε τον Κύριο. Για αυτό πρέπει πάντα να ανανεώνουμε τον νου μας. 
Ο Παύλος είπε ότι οι αναγεννημένοι δίκαιοι μπορούμε είτε να περιπέσουμε στην σάρκα, ακολουθώντας τις σκέψεις της σάρκας, είτε να ακολουθήσουμε τις σκέψεις του Πνεύματος, με την ανανέωση του νου μας. Ταλαντευόμαστε μεταξύ των δύο. Αλλά ο Παύλος είπε ακόμα, «Σεις όμως δεν είσθε της σαρκός, αλλά του Πνεύματος, αν το Πνεύμα του Θεού κατοική εν υμίν. Αλλ’ αν τις δεν έχη το Πνεύμα του Χριστού, ούτος δεν είναι αυτού» (Ρωμ. 8:9). 
Είμαστε ο πνευματικός λαός του Θεού. Με άλλα λόγια, είμαστε οι δικοί Του άνθρωποι. Ακόμα και αν ακολουθούμε τις ισχυρές επιθυμίες του κόσμου και στην αδυναμία μας συμμορφωνόμαστε με αυτές, εξακολουθούμε να είμαστε αναγεννημένοι. Πέφτουμε στην σάρκα όταν βάζουμε στον νου μας τα πράγματα της σάρκας, επειδή όμως έχουμε το Άγιο Πνεύμα να κατοικεί μέσα μας, είμαστε οι άνθρωποι του Χριστού. Για να το πούμε διαφορετικά, γίναμε οι δίκαιοι, ο λαός του Θεού. 
Ο Παύλος είπε, «Τα σώματά μας έχουν γίνει νεκρά με τον Χριστό». Και πρόσθεσε, «Εάν δε ο Χριστός ήναι εν υμίν, το μεν σώμα είναι νεκρόν διά την αμαρτίαν· το δε πνεύμα ζωή διά την δικαιοσύνην» (Ρωμ. 8:10). Οι πνευματικές μας σκέψεις πρέπει να αφυπνιστούν. Είμαστε ακόμα αδύναμοι και τα σώματά μας εύκολα παραστρατούν ως την ώρα του θανάτου μας. Αλλά ο νους και οι σκέψεις μας πρέπει πάντα να ανανεώνονται με πίστη στην δικαιοσύνη του Θεού. 
Κάθε φορά που διακρίνουμε μέσα μας την επιθυμία για αμαρτία, ας προσηλώσουμε τα μάτια μας στην δικαιοσύνη του Θεού. Μπορούμε τότε να ξέρουμε ότι η δικαιοσύνη του Κυρίου ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μας. Κοιτάξτε στην δικαιοσύνη του Θεού και πιστέψτε. Δώστε ευχαριστίες σε Αυτόν που αφαίρεσε όλες τις αμαρτίες μας και σκεφτείτε τα έργα του Θεού. Σκεφτείτε τι είναι το θέλημα του Θεού, το τέλειο και ευάρεστο σε Αυτόν. Ο νους σας τότε θα ανανεώνεται πάντα. 
Πρέπει να ανανεώνουμε τον νου μας με πίστη και να στρέφουμε τον νου μας στα πράγματα που ευχαριστούν τον Θεό. Έτσι πρέπει να ζήσει ο δίκαιος. Μόνο κάνοντας έτσι μπορούμε να ακολουθήσουμε τον Κύριο μέχρι την επιστροφή Του. Ξέρω ότι είμαστε όλοι κουρασμένοι από την καθημερινή ζωή μας. Είναι δύσκολο να εργάζεστε, και είναι δύσκολο να έρχεστε στην εκκλησία. Ο καθένας αντιμετωπίζει δυσκολίες. Μερικές φορές ζηλεύω τον Ιησού που πεθαίνοντας φώναξε «Τετέλεσται». Είμαι βέβαιος ότι και εμείς επίσης, θα μπορούμε να πούμε «Τετέλεσται» και να ελευθερωθούμε από όλες αυτές τις δυσκολίες. 
Ο δεύτερος ερχομός του Κυρίου μας είναι κοντά. Μέχρι τότε ας ανανεώνουμε τον νου μας χωρίς συμμόρφωση με αυτόν τον κόσμο. Επειδή για να ακολουθήσουν τον Κύριο οι καρδιές μας χρειάζεται να στηρίζονται στην δικαιοσύνη του Θεού, ο νους μας πρέπει να ανανεώνεται συνεχώς. Έτσι μπορούμε να ακολουθήσουμε τον Κύριο μέχρι την επιστροφή Του. Ο καιρός είναι κοντά. 
Διάβασα πρόσφατα ένα άρθρο σε μια εφημερίδα, που ανέφερε ότι η τρύπα του όζοντος στην Ανταρκτική ήταν τρεις φορές μεγαλύτερη από το μέγεθος των Ηνωμένων Πολιτειών. Διάβασα επίσης ένα άλλο άρθρο για το σύστημα αμυντικών πυραύλων. Αυτό το σύστημα στοχεύει να καταρρίπτει τους βαλλιστικούς πυραύλους και τα προκαταρκτικά πειράματα ήταν επιτυχή. Οι επιπτώσεις αυτών των εξελίξεων είναι σαφείς: το περιβάλλον θα καταστρέφεται όλο και περισσότερο όσο η καταστρεπτική ικανότητα της στρατιωτικής δύναμης πολλαπλασιάζεται πολύτροπα. 
Αν μια χώρα αυξάνει την στρατιωτική της δύναμη, οι ανταγωνιστές της δεν θα αυξήσουν επίσης την στρατιωτική τους δύναμη, για να ανταποκριθούν σε αυτήν την αύξηση; Όλα τα έθνη του κόσμου δεν θα μείνουν απλοί παρατηρητές στην ανάπτυξη της δύναμης μιας χώρας. Τι θα συμβεί αν ξεσπάσει πόλεμος μεταξύ αυτών των μεγάλων δυνάμεων; 
Όταν μερικά έθνη προσπάθησαν να αναπτύξουν πυρηνικά όπλα, οι μεγάλες δυνάμεις προσπάθησαν σκληρά να τα εμποδίσουν. Αλλά ας πούμε ότι αυτές οι προληπτικές προσπάθειες είχαν αποτύχει και ότι η εν λόγω χώρα μπορούσε να αποκτήσει όπλα μαζικής καταστροφής και απειλούσε ότι θα τα χρησιμοποιήσει. Ο υπόλοιπος κόσμος τότε θα προσπαθούσε σίγουρα να αναπτύξει νέα όπλα για να αντιμετωπίσει αυτήν την κατάσταση. 
Τέτοια νέα όπλα θα καταστρέψουν αυτόν τον κόσμο με δυνάμεις πολύ μεγαλύτερες από τα πυρηνικά όπλα. Ο πόλεμος δεν διεξάγεται πλέον με τουφέκια όπως στο παρελθόν. Ο φόνος ανθρώπων δεν θα είναι τίποτε· ολόκληρες πόλεις ή ολόκληρες χώρες θα εξαλειφθούν σε μια στιγμή. Ο πυρηνικός πόλεμος δεν θα είναι τοπικός αλλά θα οδηγήσει σε παγκόσμιο πόλεμο. Ήδη ερημωμένοι από έναν τέτοιο πόλεμο, ακόμα μεγαλύτερη καταστροφή θα περιμένει τον κόσμο με την μορφή φυσικών καταστροφών. Το στρώμα του όζοντος θα καταστραφεί γρηγορότερα, και παλιρροιακά κύματα και θύελλες θα πολλαπλασιαστούν εξαιτίας της αποδάσωσης. Τότε θα εμφανιστεί με μεγάλη δύναμη ο Αντίχριστος και θα κατακτήσει αυτόν τον κόσμο. 
Μπορεί να πείτε ότι ωθώ αυτό το σενάριο στο άκρο αλλά η ανθρώπινη φύση είναι κακή από τα θεμέλιά της. Τα έθνη χτίζουν στρατούς και αναπτύσσουν νέα όπλα, που δεν μπορούν ποτέ να χρησιμοποιηθούν για καλούς σκοπούς. Τα πυρηνικά όπλα μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο από αντίστοιχα όπλα μαζικής καταστροφής. Οι χώρες θα χτυπήσουν η μια την άλλη, έτσι ώστε να επιζήσουν οι ίδιες. Άλλα έθνη θα προσπαθήσουν να ισορροπήσουν ενάντια σε οποιαδήποτε μόνη χώρα επιδιώξει την παγκόσμια κυριαρχία. Άσχετα με το ποιες ήταν οι προθέσεις, άπαξ και κατασκευάστηκαν, τα πυρηνικά όπλα και τα στρατιωτικά μέσα μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για κακούς σκοπούς. 
Πολύ καιρό πριν, ο Παύλος είπε στους πιστούς στην Ρώμη να μην συμμορφώνονται με αυτόν τον κόσμο αλλά να ακολουθούν τον Κύριο με την ανανέωση των καρδιών τους. Αυτή είναι πολύ κατάλληλη περικοπή για μας που ζούμε σε αυτήν την εποχή. Σε αυτές τις έσχατες ημέρες, πρέπει να διακρίνουμε ποιο είναι το καλό, το ευάρεστο και τέλειο θέλημα του Θεού, και να ακολουθούμε τον Κύριο με την πίστη μας. 
Αν και έχουμε πολλές ατέλειες, ο Κύριός μας είναι ο Παντοδύναμος Θεός. Ο Παντοδύναμος κατοικεί μέσα μας ως το Άγιο Πνεύμα. Αν και τα φυσικά μας σώματα μπορεί να είναι αδύναμα, το Άγιο Πνεύμα μέσα μας είναι πολύ ισχυρό. Αυτό το Άγιο Πνεύμα ανανεώνει τον νου μας με πίστη στον λόγο για να μπορούμε να ακολουθήσουμε τον Κύριο. 
Ας εξαρτηθούμε όλοι από την δύναμη του Αγίου Πνεύματος, ας ανανεώσουμε τον νου μας και ας υπηρετούμε τον Κύριο. Αν ο Κύριος επιστρέψει ενώ Τον υπηρετούμε, τότε θα πάμε μαζί Του. Μέχρι εκείνη την ημέρα της επιστροφής του Χριστού, θα ζήσουμε για να διαδώσουμε την δικαιοσύνη του Θεού. Ανανεώστε τον νου σας πιστεύοντας στην δικαιοσύνη του Θεού.