Κηρύγματα

Θέμα 10: Η Αποκάλυψη (Σχόλια στην Αποκάλυψη)

[Κεφάλαιο 1-2] (Αποκάλυψη 1:1-20) Πρέπει να Ξέρουμε τις Επτά Εποχές

(Αποκάλυψη 1:1-20)
 
Ευχαριστώ τον Κύριο που μας δίνει ελπίδα σ' αυτή την σκοτεινή εποχή. Η ελπίδα μας είναι ότι όλα θα εξελιχθούν όπως γράφονται στο Βιβλίο της Αποκάλυψης, και εμείς περιμένουμε με πίστη ότι όλος ο Λόγος της προφητείας θα εκπληρωθεί.
Πολλά έχουν γραφτεί για το Βιβλίο της Αποκάλυψης. Ενώ οι θεωρίες και οι ερμηνείες από τους μελετητές αφθονούν, είναι ακόμα δύσκολο να συναντήσεις μια εργασία που είναι αληθινά βιβλική στην προσέγγισή της. Είναι μόνο από την χάρη του Θεού που έχω δαπανήσει αμέτρητες ώρες μελετώντας και ερευνώντας το Λόγο της Αποκάλυψης, και μπορώ να γράψω αυτό το βιβλίο. Καθώς μιλώ αυτή την ώρα, η καρδιά μου γεμίζει ακόμα με την αλήθεια της Αποκάλυψης. Το Άγιο Πνεύμα επίσης με γέμισε καθώς προετοίμαζα τα σχόλια και τα κηρύγματά μου γι' αυτό το βιβλίο.
Δεν είναι έκπληξη, λοιπόν, που η καρδιά μου είναι γεμάτη από την ελπίδα για τον Ουρανό και τη δόξα της Χιλιετούς Βασιλείας. Επίσης συνειδητοποίησα πόσο λαμπρό είναι το μαρτύριο των αγίων για τον Κύριο μας. Τώρα, είμαι έτοιμος να μοιραστώ με σας το Λόγο της σοφίας που μου έχει δείξει ο Θεός και να σας βοηθήσω να τον καταλάβετε.
Καθώς γράφω αυτό το βιβλίο για την Αποκάλυψη, η δόξα του Θεού γεμίζει την καρδιά μου ακόμα περισσότερο. Με κάθε ειλικρίνεια, αληθινά δεν είχα συνειδητοποιήσει ακριβώς πόσο σπουδαίος είναι ο Λόγος της Αποκάλυψης.
Ο Θεός έδειξε στον Ιωάννη τον κόσμο του Ιησού Χριστού. Τι σημαίνουν οι αρχικές λέξεις, «Αποκάλυψις Ιησού Χριστού»; Ο ορισμός της λέξης αποκάλυψη από τα λεξικά είναι μια πράξη φανέρωσης ή μετάδοσης θείας αλήθειας. Η αποκάλυψη του Ιησού Χριστού, λοιπόν, σημαίνει την φανέρωση αυτού που πρόκειται να συμβεί στο μέλλον μέσω του Ιησού Χριστού. Για να το πούμε διαφορετικά, ο Θεός έδειξε στον Ιωάννη, έναν υπηρέτη του Ιησού Χριστού, όλα όσα πρόκειται να συμβούν στους έσχατους καιρούς.
Πριν ερευνήσουμε το Λόγο της Αποκάλυψης, υπάρχει ένα πράγμα για το οποίο πρέπει να είμαστε βέβαιοι εκ των προτέρων—δηλαδή πρέπει να εξακριβώσουμε αν ο γραπτός λόγος της προφητείας της Αποκάλυψης είναι συμβολικός ή πραγματικός. Όλα όσα γράφονται στο Βιβλίο της Αποκάλυψης είναι βεβαίως πραγματικά, όπως μέσω των οραμάτων που είδε ο Ιωάννης ο Θεός έχει αποκαλύψει σε μας λεπτομερώς τι θα συμβεί σ' αυτό τον κόσμο.
Είναι αλήθεια ότι πολλοί μελετητές έχουν προτείνει διάφορες θεολογικές θεωρίες και ερμηνείες για τις προφητείες της Αποκάλυψης. Είναι επίσης αλήθεια ότι οι προσπάθειες αυτών των μελετητών έγιναν για να παρουσιάσουν την αλήθεια της Αποκάλυψης όσο καλύτερα μπορούσαν. Αλλά τέτοιες υποθετικές προτάσεις έχουν κάνει περισσότερη ζημιά στη Χριστιανοσύνη, επειδή δεν προσαρμόστηκαν στην αλήθεια της Βίβλου και έφεραν μόνο σύγχυση. Παραδείγματος χάριν, πολλοί συντηρητικοί μελετητές έχουν υποστηρίξει τον αποκαλούμενο «αμιλενιαλισμό (=αχιλιασμό)»—δηλαδή υποστηρίζουν ότι δεν θα υπάρξει Χιλιετής Βασιλεία. Αλλά τέτοιες απόψεις είναι μακριά από τη βιβλική αλήθεια.
Η Χιλιετής Βασιλεία καταγράφεται πραγματικά στο κεφάλαιο 20 της Αποκάλυψης, όπου γράφει ότι οι άγιοι όχι μόνο θα βασιλέψουν σ' αυτή τη Βασιλεία, αλλά και θα ζήσουν με τον Χριστό για χίλια χρόνια. Το κεφάλαιο 21, από την άλλη πλευρά, μας λέει ότι μετά από τη Χιλιετή Βασιλεία, οι άγιοι θα κληρονομήσουν Νέους Ουρανούς και Νέα Γη και θα ζήσουν και θα βασιλέψουν με τον Χριστό στην αιωνιότητα. Όλα αυτά είναι γεγονότα. Η Βίβλος μάς λέει ότι όλη αυτή η αλήθεια θα πραγματοποιηθεί όχι ως μια συμβολική εκπλήρωση στις καρδιές των πιστών, αλλά ως πραγματική εκπλήρωση στην ιστορία.
Αλλά εξετάζοντας τους Χριστιανούς σήμερα, διαπιστώνουμε ότι πολλοί από αυτούς εμφανίζονται να έχουν λίγη ελπίδα για τη Χιλιετή Βασιλεία. Αν οι αξιώσεις για την άρνησή τους ήταν αληθινές, δεν θα σήμαινε αυτό ότι η υπόσχεση του Θεού στους πιστούς θα ήταν μόνο κούφια λόγια; Αν δεν υπάρχει Χιλιετής Βασιλεία που περιμένει τους πιστούς, ούτε οι Νέοι Ουρανοί και η Νέα Γη, τότε η πίστη όσων έχουν σωθεί με πίστη στον Ιησού ως Σωτήρα τους θα ήταν άχρηστη.
Σε μια σχετική σημείωση, πολλοί θεολόγοι και θρησκευτικοί λειτουργοί σήμερα υποστηρίζουν ότι το χάραγμα 666 που προφητεύεται στην Αποκάλυψη είναι μόνο συμβολικό. Αλλά μην κάνετε λάθος: όταν έρθει η ημέρα εκπλήρωσης αυτής της προφητείας, η πίστη εκείνων των δύστυχων ψυχών που πίστεψαν σε τέτοιες ψεύτικες αξιώσεις θα βυθιστεί αμέσως όπως ένα σπίτι που χτίστηκε στην άμμο.
Αν όσοι πιστεύουν στον Ιησού δεν έπρεπε να πιστέψουν στο Λόγο της αλήθειας που αποκαλύπτεται σ' αυτούς στη Βίβλο, θα αντιμετωπίζονταν από τον Θεό ως άπιστοι. Αυτό μπορεί να σημαίνει μόνο ότι όχι μόνο δεν ξέρουν το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος που δόθηκε από τον Θεό, αλλά ότι το Άγιο Πνεύμα δεν κατοικεί στις καρδιές τους. Γι' αυτό οι καρδιές τους δεν έχουν καμία ελπίδα για τη Χιλιετή Βασιλεία ή τους Νέους Ουρανούς και τη Νέα Γη που μας έχει υποσχεθεί ο Θεός. Ακόμα και αν πίστεψαν στον Ιησού, δεν πίστεψαν σ' Αυτόν σύμφωνα με τη γραπτή αλήθεια του Λόγου του Θεού. Αυτό που είναι γραμμένο στην Αποκάλυψη είναι ο Λόγος του Θεού που μας παρουσιάζει τι απολύτως και σύντομα πρόκειται να συμβεί σ' αυτό τον κόσμο.
Τα κεφάλαια 2 και 3 της Αποκάλυψης καταγράφουν το Λόγο της προειδοποίησης στις επτά εκκλησίες στην Ασία. Εκεί βρίσκονται και οι έπαινοι και οι επιπλήξεις του Θεού για τις επτά εκκλησίες. Ειδικότερα, ο Θεός υπόσχεται ότι ο στέφανος της ζωής θα δοθεί σε όσους μείνουν στην πίστη τους και νικήσουν στη δοκιμασία τους. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξει σίγουρα μαρτύριο που περιμένει όλους τους πιστούς των έσχατων καιρών.
Ο Λόγος της Αποκάλυψης είναι για το μαρτύριο των αγίων, την ανάσταση και την αρπαγή τους, και την υπόσχεση της Χιλιετούς Βασιλείας και των Νέων Ουρανών και της Νέας Γης που ο Θεός έκανε γι' αυτούς. Ο Λόγος της Αποκάλυψης μπορεί να είναι μεγάλη ανακούφιση και ευλογία σε όσους πιστεύουν στη βεβαιότητα του μαρτυρίου τους, αλλά έχει λίγα να προσφέρει σε όσους δεν πιστεύουν σ’ αυτό. Μπορούμε επομένως να ζήσουμε με σταθερότητα τηρώντας ακλόνητη την πίστη μας στο Λόγο της υπόσχεσης που είναι γραμμένος στην Αποκάλυψη και το Λόγο της αλήθειας για τους έσχατους καιρούς.
Το θέμα που αντιμετωπίζεται ως σπουδαιότερο στο Λόγο της Αποκάλυψης είναι το μαρτύριο, η ανάσταση και η αρπαγή των αγίων, και η Χιλιετής Βασιλεία και οι Νέοι Ουρανοί και η Νέα Γη. Γι' αυτό ο σκοπός και το θέλημα του Θεού για την Πρώτη Εκκλησία ήταν οι άγιοι να υπερασπιστούν την πίστη τους ως το τέλος με το μαρτύριό τους. Επειδή ο Θεός σχεδίασε όλα αυτά τα πράγματα γι’ αυτό μίλησε για το μαρτύριο σε όλους τους αγίους. Ο Θεός μας έχει πει, με άλλα λόγια, ότι όλοι οι άγιοι θα νικήσουν τον Αντίχριστο μέσω του μαρτυρίου τους στους έσχατους καιρούς.
Μια πλήρης κατανόηση των κεφαλαίων 1 έως 6 είναι κρίσιμη για να καταλάβουμε το Βιβλίο της Αποκάλυψης στο σύνολό του. Το κεφάλαιο 1 μπορεί να περιγραφεί ως η εισαγωγή, ενώ τα κεφάλαια 2 και 3 μιλούν για το μαρτύριο των αγίων της Πρώτης Εκκλησίας. Το κεφάλαιο 4 μας λέει για την ενθρόνιση του Χριστού. Το κεφάλαιο 5 μας λέει για το άνοιγμα από τον Ιησού Χριστό του βιβλίου με το σχέδιο του Πατέρα και την εκπλήρωσή του, και το κεφάλαιο 6 συζητά τις επτά εποχές που ο Θεός έχει ορίσει για την ανθρωπότητα. Η κατανόηση του κεφαλαίου 6 είναι ιδιαίτερα σημαντική, επειδή θα σας ανοίξει την πόρτα της κατανόησης ολόκληρης της Αποκάλυψης.
Το κεφάλαιο 6 μπορεί να περιγραφεί ως το σχεδιάγραμμα για τις επτά εποχές που ο Πατέρας Θεός έχει προγραμματίσει για την ανθρωπότητα μέσω του Ιησού Χριστού. Σε αυτό το σχεδιάγραμμα του Θεού βρίσκεται η θεία πρόνοια για τις επτά εποχές που ο Θεός θα φέρει στο ανθρώπινο γένος. Όταν ξέρουμε και καταλαβαίνουμε τι είναι αυτές οι επτά εποχές, θα μπορούμε να κατανοήσουμε σε ποια από αυτές τις εποχές ζούμε τώρα. Θα συνειδητοποιήσουμε επίσης ποιο είδος πίστης απαιτείται από μας για να πολεμήσουμε και να νικήσουμε την εποχή του ωχρού ίππου, την εποχή του Αντίχριστου που πρόκειται να έρθει.
Όπως περιγράφεται στην Αποκάλυψη 6, όταν άνοιξε η πρώτη σφραγίδα, βγήκε ένας λευκός ίππος. Ο αναβάτης του κρατούσε ένα τόξο, του δόθηκε ένα στεφάνι και βγήκε «νικών και διά να νικήσει». Ο αναβάτης του λευκού ίππου εδώ είναι ο Ιησούς Χριστός, ενώ το γεγονός ότι είχε τόξο σημαίνει ότι θα συνεχίσει να πολεμάει ενάντια και θα νικήσει τον Σατανά. Για να το πούμε διαφορετικά, η εποχή του λευκού ίππου αναφέρεται στην εποχή της νίκης του ευαγγελίου του ύδατος και του Πνεύματος που ο Θεός έχει δώσει στη γη, και αυτή η εποχή θα συνεχιστεί έως ότου εκπληρωθούν όλοι οι σκοποί του Θεού.
Η δεύτερη εποχή είναι η εποχή του κόκκινου ίππου. Αυτή αναφέρεται στην εμφάνιση της εποχής του Σατανά, στην οποία ο Σατανάς θα εξαπατήσει τις καρδιές των ανθρώπων για να διεξάγουν πολέμους, αφαιρώντας την ειρήνη από τη γη και διώκοντας τους αγίους.
Μετά την εποχή του κόκκινου ίππου έρχεται η εποχή του μαύρου ίππου, όταν πείνα θα χτυπήσει και τις ψυχές και τα σώματα των ανθρώπων. Εσείς και εγώ ζούμε τώρα σ' αυτή την εποχή πνευματικής και φυσικής πείνας. Όταν αυτή ακολουθηθεί από την εποχή του ωχρού ίππου στο εγγύς μέλλον, ο Αντίχριστος θα έρθει και με την εμφάνισή του ο κόσμος θα πέσει σε θανάσιμες καταστροφές.
Η εποχή του ωχρού ίππου είναι η τέταρτη εποχή. Σ' αυτή την εποχή ο κόσμος θα χτυπηθεί από τις πληγές των επτά σαλπίγγων, όπου το ένα τρίτο των δασών θα κατακαεί, το ένα τρίτο της θάλασσας θα μετατραπεί σε αίμα, το ένα τρίτο του γλυκού νερού θα μετατραπεί επίσης σε αίμα, και το ένα τρίτο του ήλιου και του φεγγαριού, έχοντας χτυπηθεί, θα γίνει σκοτεινό.
Η πέμπτη εποχή είναι η εποχή της ανάστασης και της αρπαγής των αγίων. Όπως καταγράφεται στην Αποκάλυψη 6:9-10, «Και ότε ήνοιξε την πέμπτην σφραγίδα, είδον υποκάτω του θυσιαστηρίου τας ψυχάς των εσφαγμένων διά τον λόγον του Θεού και διά την μαρτυρίαν, την οποίαν είχον. Και έκραξαν μετά φωνής μεγάλης, λέγοντες· Έως πότε, ω Δέσποτα άγιε και αληθινέ, δεν κρίνεις και εκδικείς το αίμα ημών από των κατοικούντων επί της γης;»
Η έκτη εποχή είναι η καταστροφή του πρώτου κόσμου. Σύμφωνα με την Αποκάλυψη 6:12-17, «Και είδον, ότε ήνοιξε την σφραγίδα την έκτην, και ιδού, έγεινε σεισμός μέγας, και ο ήλιος έγεινε μέλας ως σάκκος τρίχινος και η σελήνη έγεινεν ως αίμα, και οι αστέρες του ουρανού έπεσαν εις την γην, καθώς η συκή ρίπτει τα άωρα σύκα αυτής, σειομένη υπό μεγάλου ανέμου, και ο ουρανός απεχωρίσθη ως βιβλίον τυλιγμένον, και παν όρος και νήσος εκινήθησαν εκ των τόπων αυτών· και οι βασιλείς της γης και οι μεγιστάνες και οι πλούσιοι και οι χιλίαρχοι και οι δυνατοί και πας δούλος και πας ελεύθερος έκρυψαν εαυτούς εις τα σπήλαια και εις τας πέτρας των ορέων, και λέγουσι προς τα όρη και προς τας πέτρας· Πέσατε εφ' ημάς και κρύψατε ημάς από προσώπου του καθημένου επί του θρόνου και από της οργής του Αρνίου, διότι ήλθεν η ημέρα η μεγάλη της οργής αυτού, και τις δύναται να σταθή;».
Τι, λοιπόν, θα συμβεί στην έβδομη εποχή που έχει ορίσει ο Θεός για μας; Σ' αυτή την τελική εποχή, ο Θεός θα δώσει στους αγίους τη Χιλιετή Βασιλεία Του και τους Νέους Ουρανούς και τη Νέα Γη.
Σε ποια από αυτές τις επτά εποχές, λοιπόν, ζούμε τώρα; Έχοντας περάσει την εποχή του κόκκινου ίππου, κατά τη διάρκεια του οποίου ο κόσμος ερημώθηκε από πολλούς πολέμους, τώρα ζούμε στην εποχή του μαύρου ίππου.
Όλος ο Λόγος της Αποκάλυψης έχει γραφτεί όχι με αρνητικό αλλά με θετικό πνεύμα για τους πιστούς. Ο Θεός λέει ότι Αυτός όχι μόνο θέλει να δώσει στους πιστούς των έσχατων καιρών ελπίδα για τη Χιλιετή Βασιλεία Του, αλλά και ότι δε θα τους εγκαταλείψει στον κόσμο σαν ορφανούς.
Για να αναγνωρίσουμε την αλήθεια που αποκαλύπτεται στην Αποκάλυψη, ωστόσο, πρέπει πρώτα να απορρίψουμε ψεύτικες διδασκαλίες όπως οι θεωρίες της αρπαγής πριν από τη Μεγάλη Θλίψη, ο αμιλενιαλισμός και η αρπαγή μετά τη Μεγάλη Θλίψη, και να επιστρέψουμε στις Γραφές.
Ο Θεός έχει ορίσει επτά εποχές για μας εν Χριστώ Ιησού. Αυτές οι επτά εποχές προγραμματίστηκαν από τον Θεό για τους αγίους εν Χριστώ Ιησού στην αρχή της δημιουργίας Του. Ωστόσο, επειδή πολλοί μελετητές, που παραμένουν ανίδεοι γι' αυτές τις επτά εποχές που έχουν οριστεί από τον Θεό, έχουν προσφέρει μόνο τις δικές τους ερμηνείες και αβάσιμες υποθέσεις πάνω στο Λόγο της Αποκάλυψης, οι άνθρωποι έχουν μπερδευτεί ακόμα περισσότερο. Αλλά πρέπει όλοι να αναγνωρίσουμε τις επτά εποχές που έχουν οριστεί από τον Θεό και με τη γνώση και πίστη σ' αυτή την αλήθεια, να δώσουμε ευχαριστίες και δοξολογία σ' Αυτόν για ό,τι έχει κάνει για μας. Όλα τα σχέδια του Θεού για τους αγίους έχουν οριστεί και εκπληρώνονται μέσα σ' αυτές τις επτά εποχές.
Ελπίζω ότι η συζήτησή μου μέχρι τώρα σας έχει δώσει κάποια βασική κατανόηση της εισαγωγικής περικοπής της Αποκάλυψης. Μέσω του Βιβλίου της Αποκάλυψης, διαπιστώνουμε ότι η δημιουργία του Θεού σημείωσε την αρχή των επτά εποχών που έχει θέσει εν Χριστώ Ιησού με το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Με τη γνώση αυτών των επτά εποχών, η πίστη μας θα γίνει ισχυρότερη. Και με τη γνώση τους θα συνειδητοποιήσουμε ποιο είδος δοκιμασιών μας περιμένει ενόσω ζούμε στην εποχή του μαύρου ίππου, και με αυτή την αναγνώριση, θα μπορούμε να ζήσουμε με πίστη.
Οι πιστοί—και αυτό περιλαμβάνει εσάς και εμένα—πρόκειται να υποστούν μαρτύριο όταν έρθει η εποχή του ωχρού ίππου ως μια από τις επτά εποχές που προγραμματίστηκαν από τον Θεό. Όταν οι πιστοί το αναγνωρίσουν αυτό, οι καρδιές τους θα γεμίσουν από ελπίδα και τα μάτια τους θα δουν όσα δε μπόρεσαν να δουν πριν. Όταν οι υπηρέτες και οι άγιοι του Θεού αναγνωρίσουν την επικείμενη άφιξη της εποχής του μαρτυρίου, οι ζωές τους θα καθαριστούν από όλα τα συντρίμμια, επειδή μόλις αναγνωρίσουν ότι πρόκειται να γίνουν μάρτυρες στην εποχή του ωχρού ίππου, οι καρδιές τους θα προετοιμαστούν ακόμα περισσότερο ακόμα και αν δεν το αναγνωρίζουν προς το παρόν.
Όλοι θα υποστούμε μαρτύριο με τον ίδιο τρόπο όπως οι άγιοι της Πρώτης Εκκλησίας. Πρέπει να αναγνωρίσετε πως όταν έρθει η εποχή του ωχρού ίππου, το μαρτύριο γίνεται αναπόφευκτη πραγματικότητα για τους αληθινούς πιστούς, επειδή αμέσως μετά το μαρτύριό τους θα ακολουθήσει η ανάστασή τους.
Μετά το μαρτύριο θα έρθει η ανάσταση και με την ανάσταση η αρπαγή, και με την αρπαγή η συνάντησή μας με τον Κύριο στον ουρανό. Μετά από το μαρτύριο των αγίων, ο Κύριός μας θα αναστήσει τους αγίους από το θάνατο και θα τους φέρει με αρπαγή στο δείπνο του γάμου στον ουρανό.
Ώσπου να έρθει η αρπαγή των αγίων, η γη θα καταστραφεί τόσο πολύ ώστε θα έχει γίνει ουσιαστικά ακατοίκητη. Το ένα τρίτο των δασών θα έχει καεί· θάλασσες, ποταμοί, ακόμα και οι πηγές, θα έχουν μετατραπεί σε αίμα. Θα θέλατε να ζήσετε σε έναν τέτοιο κόσμο περισσότερο από όσο είναι απολύτως αναγκαίο; Οι άγιοι θα έχουν ακόμα περισσότερο λόγο να ενωθούν στο μαρτύριο, επειδή δεν θα υπάρχει πλέον καμιά ελπίδα για τον κόσμο.
Θέλετε να ζήσετε σε έναν έρημο κόσμο, τρέμοντας από φόβο; Φυσικά όχι! Στους έσχατους καιρούς θα υπάρχει το μαρτύριο των αγίων και μετά από αυτό η ανάσταση και η αρπαγή τους, και με την ανάσταση και την αρπαγή τους είναι η δόξα να ζήσουν αιώνια με τον Θεό στη Χιλιετή Βασιλεία και τους Νέους Ουρανούς και τη Νέα Γη.
Η Βίβλος μάς λέει καθαρά ότι μετά το μέσο της Μεγάλης Θλίψης—δηλαδή τριάμισι χρόνια στο μέσο της επταετούς περιόδου—οι άγιοι θα υποστούν μαρτύριο επειδή θα αντισταθούν στον Αντίχριστο με την πίστη τους, και ότι αυτό θα ακολουθηθεί από την ανάσταση και την αρπαγή τους και τη δεύτερη έλευση του Χριστού. Με άλλα λόγια, η επιστροφή του Χριστού και η ανάσταση και η αρπαγή των αγίων πρόκειται να συμβούν μετά από το μαρτύριό τους στη διάρκεια της Μεγάλης Θλίψης. Τώρα είναι ο καιρός για να σκεφθείτε περισσότερο για τέτοια θέματα.
Μπορεί να υποστούμε μαρτύριο ακόμα και αν δεν έχει φθάσει η εποχή του ωχρού ίππου που ορίσθηκε από τον Θεό; Φυσικά όχι. Αλλά η «θεωρία της αρπαγής πριν από τη Μεγάλη Θλίψη» διδάσκει ότι όλοι οι άγιοι θα αρπαχθούν από τον Θεό πριν από την αρχή της Μεγάλης Θλίψης, και ότι έτσι δεν θα περάσουν καθόλου από την επταετή Μεγάλη Θλίψη. Αυτή η άποψη υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει μαρτύριο, και δεν πιστεύει ότι η εποχή του ωχρού ίππου θα έρθει στους αγίους.
Αν αυτή η «θεωρία της αρπαγής πριν από τη Μεγάλη Θλίψη» είναι αληθινή, τότε, τι σημαίνει το μαρτύριο των αγίων που αναφέρεται στο κεφάλαιο 13 της Αποκάλυψης; Εδώ λέει αρκετά καθαρά ότι οι άγιοι θα υποστούν μαρτύριο επειδή όσων τα ονόματα είναι γραμμένα στο Βιβλίο της Ζωής του Θεού, δεν θα συνθηκολογήσουν με τον Σατανά.
Όσοι διδάσκουν τη «θεωρία της αρπαγής μετά τη Μεγάλη Θλίψη» επίσης στερούνται την κατάλληλη κατανόηση της εποχής του ωχρού ίππου και του μαρτύριου, της ανάστασης και της αρπαγής των αγίων. Σύμφωνα με αυτή την υπόθεση, οι άγιοι θα παραμείνουν σ' αυτή τη γη έως ότου ηχήσει η τελευταία από τις επτά σάλπιγγες της κρίσης. Αλλά η Αποκάλυψη μας λέει καθαρά ότι η ανάσταση και η αρπαγή των αγίων θα γίνουν όταν ο τελευταίος άγγελος ηχήσει τη σάλπιγγα—ή, με άλλα λόγια, πριν ξεχυθούν οι επτά φιάλες της οργής του Θεού. Γι' αυτό η Αποκάλυψη είναι ο Λόγος της μεγάλης παρηγοριάς και των ευλογιών σε όσους πιστεύουν στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος.
Ο «αμιλενιαλισμός» έχει φέρει μόνο απογοητεύσεις και σύγχυση στους ανθρώπους, και δεν είναι η αλήθεια. Εκείνο που ο Κύριός μας υποσχέθηκε στους μαθητές Του—ότι οι άγιοι θα ανταμειφθούν με την εξουσία να βασιλέψουν πάνω σε πέντε ή δέκα πόλεις—είναι αυτό που θα συμβεί πραγματικά στη Χιλιετή Βασιλεία.
Πρέπει να θυμάστε ότι τέτοιες υποθετικές έννοιες όπως οι θεωρίες της αρπαγής πριν από τη Μεγάλη Θλίψη, η αρπαγή μετά τη Μεγάλη Θλίψη και ο αμιλενιαλισμός, είναι αβάσιμες αξιώσεις που φέρνουν μόνο δυσπιστία και σύγχυση στους πιστούς.
Γιατί, λοιπόν, ο Θεός μας έδωσε το Βιβλίο της Αποκάλυψης; Μας έδωσε το Λόγο της Αποκάλυψης για να μας δείξει την πρόνοιά Του μέσω των επτά εποχών και για να δώσει σε όσους έχουν γίνει μαθητές του Ιησού την αληθινή ελπίδα του Ουρανού.

Ακόμα και τώρα, τα πράγματα συμβαίνουν σύμφωνα με το πρόγραμμα του Θεού. Η εποχή στην οποία ζούμε τώρα είναι η εποχή του μαύρου ίππου. Στο εγγύς μέλλον, αυτή η εποχή του μαύρου ίππου θα περάσει σύντομα και θα έρθει η εποχή του ωχρού ίππου. Και με την εποχή του ωχρού ίππου θα αρχίσει το μαρτύριο των αγίων με την άνοδο του Αντίχριστου. Αυτή η εποχή είναι η εποχή στην οποία ολόκληρος ο κόσμος θα ενσωματωθεί και θα ενωθεί κάτω από την μοναδική εξουσία του Αντίχριστου. Οι μαθητές του Ιησού πρέπει να προετοιμαστούν τώρα και να είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν με την πίστη τους την επικείμενη άφιξη της εποχής του ωχρού ίππου.