Κηρύγματα

Θέμα 10: Η Αποκάλυψη (Σχόλια στην Αποκάλυψη)

[Κεφάλαιο 2-7] (Αποκάλυψη 2:12-17) Οι Ακόλουθοι της Διδαχής των Νικολαϊτών

(Αποκάλυψη 2:12-17)
 
 
Η διδαχή του Βαλαάμ
 
Εδώ λέει ότι μεταξύ των επτά εκκλησιών στην Ασία, η εκκλησία της Περγάμου είχε μερικά μέλη που ακολουθούσαν τη διδαχή των Νικολαϊτών. Αυτοί οι άνθρωποι απορροφήθηκαν από την επιθυμία τους να αυξηθεί ο κοσμικός πλούτος και η φήμη τους, και δεν είχαν κανένα ενδιαφέρον για τη σωτηρία των ψυχών. Οι θρησκευτικοί λειτουργοί ιδιαίτερα, πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί για να μην καταλήξουν πίσω από αυτή τη διδαχή του Βαλαάμ. Ο Βαλαάμ έκανε τους αγίους να λατρεύσουν τον κόσμο και τους οδήγησε στην καταστροφή τους.
Ο Θεός μας έδωσε τον Λόγο της υπόσχεσής Του, ότι σε όσους νικούν θα δώσει το κρυμμένο μάννα και μια λευκή πέτρα (ψήφον λευκήν). Για να το πούμε διαφορετικά, αυτό επίσης σημαίνει ότι οι ποιμένες που ακολουθούν τον κόσμο θα χάσουν το μάννα τους. Το μάννα εδώ σημαίνει «τον έξοχο Λόγο του Θεού» και η απώλεια του κρυμμένου μάννα σημαίνει να χάσουμε το θέλημα του Θεού που είναι κρυμμένο στο Λόγο Του.
Όταν οι αναγεννημένοι υπηρέτες του Θεού ακολουθούν τον κόσμο, καταλήγουν να χάσουν τη θέα του Λόγου Του. Αυτό είναι ένα φοβερό ενδεχόμενο. Τρέμω απέναντι σ' αυτό το ενδεχόμενο κι εσείς επίσης πρέπει να φοβηθείτε. Ο Θεός μας λέει ότι σε όσους νικούν θα δώσει το κρυμμένο μάννα και μια λευκή πέτρα αλλά σε όσους χάνουν στον κόσμο κάνοντας συμβιβασμό με αυτόν και παραδίδονται στην κοσμική φήμη ή ευχαρίστηση, δε θα τους δοθεί αυτό το μάννα.
Η Βίβλος μάς λέει, «Και θέλω δώσει εις αυτόν ψήφον λευκήν, και επί την ψήφον όνομα νέον γεγραμμένον, το οποίον ουδείς γνωρίζει ειμή ο λαμβάνων». Πόσο αληθινός είναι ο Λόγος του Θεού! Όσοι αγαπούν τον επίγειο κόσμο είναι αυτοί που δεν έχουν σωθεί από τις αμαρτίες τους επειδή δεν πίστεψαν στο βάπτισμα του Ιησού Χριστού και το αίμα Του στο Σταυρό. Αυτοί οι άνθρωποι δεν ξέρουν την αλήθεια, ότι ο Χριστός έχει συγχωρέσει όλες τις αμαρτίες τους με το βάπτισμά Του.
Η πίστη μερικών ανθρώπων στον Ιησού παραμένει μόνο σε θεωρητικό πλαίσιο. Πιστεύουν ότι ο Ιησούς ανέλαβε τις αμαρτίες τους και επομένως έχουν γίνει δίκαιοι αλλά η πίστη τους είναι κενή επειδή δεν υπάρχει Άγιο Πνεύμα στις καρδιές τους. Αυτή είναι μια θεωρητική πίστη. Αν κάποιος έχει λάβει πραγματικά την λύτρωση, πρέπει να πολεμήσει και να νικήσει τα πράγματα του κόσμου—την κοσμική φήμη, τη δόξα, τον πλούτο ή τη δύναμη. Νίκη πάνω στον κόσμο σημαίνει να στηριζόμαστε στο Λόγο του Θεού που μας έκανε να αναγεννηθούμε, πολεμώντας ενάντια σε όσους επιδιώκουν τον πλούτο και την τιμή αυτού του κόσμου και κρατώντας το Άγιο Πνεύμα στις καρδιές μας.
Ο Θεός μας λέει ότι θα γράψει στο Βιβλίο της Ζωής τα ονόματα όσων έχουν λυτρωθεί και στις καρδιές των οποίων κατοικεί το Άγιο Πνεύμα. Καθώς η Βίβλος μάς λέει, «Όθεν εάν τις ήναι εν Χριστώ είναι νέον κτίσμα· τα αρχαία παρήλθον, ιδού, τα πάντα έγειναν νέα», όσοι έχουν αναγεννηθεί και οι καρδιές τους έχουν γίνει κατοικία του Αγίου Πνεύματος, ξέρουν ότι δεν είναι πλέον όπως ήταν πριν. Αναγνωρίζουν οι ίδιοι ότι οι παλαιοί εαυτοί τους έχουν γίνει τώρα νέες δημιουργίες με την πίστη στο νερό και το αίμα του Ιησού Χριστού. Με την πίστη τους ξέρουν ότι τα ονόματά τους είναι γραμμένα στο Βιβλίο της Ζωής. Με αυτό τον τρόπο μπορεί κάποιος να δει το κρυμμένο μάννα του Θεού και έτσι αυτοί οι υπηρέτες και άγιοι του Θεού μπορούν ν' ακούσουν τον Λόγο της αλήθειας του Θεού· την έξοχη φωνή του Θεού.
Το μάννα δόθηκε στους Ισραηλίτες όταν περιπλανιόντουσαν στην έρημο για σαράντα χρόνια πριν φθάσουν στην υποσχεμένη γη. Σύμφωνα με την περιγραφή της Βίβλου, το μάννα ήταν σαν άσπρος σπόρος κορίανδρου, στρογγυλό και μικρό. Όταν οι Ισραηλίτες ξυπνούσαν το πρωί, η γη γύρω τους ήταν καλυμμένη με μάννα, σαν να είχε χιονίσει τη νύκτα. Οι Ισραηλίτες μάζευαν τότε το μάννα και το έτρωγαν το πρωί. Αυτό ήταν το καθημερινό τους ψωμί. Ίσως το τηγάνιζαν, ίσως το έβραζαν ή ίσως το έψηναν· έτσι ή αλλιώς ήταν η βασική τροφή των Ισραηλιτών στη διάρκεια των 40 ετών της περιπλάνησής τους στην έρημο.
Επειδή το μάννα ήταν μικρό όπως ο σπόρος του κορίανδρου, κάποιος δε θα μπορούσε να χορτάσει αν έτρωγαν μόνο ένα σπόρο από μάννα. Αλλά ο Θεός τους έδινε αρκετό μάννα ολονυχτίς έτσι ώστε η ανάγκη κάθε Ισραηλίτη να καλύπτεται για όλη την ημέρα—όχι λιγότερο από αυτό αλλά και όχι περισσότερο από μια ημέρα, επειδή το μάννα δε μπορούσε να αποθηκευτεί. Αλλά την έκτη ημέρα, ο Θεός τους έδινε αρκετό μάννα για να διαρκέσει για δύο ημέρες, έτσι ώστε οι Ισραηλίτες να μη χρειάζονταν να μαζέψουν μάννα την ημέρα του Σαββάτου.
 
 
Το Ψωμί της Ζωής
 
Ο Λόγος του Θεού είναι το δικό μας μάννα, το ψωμί της ζωής μας. Στο Λόγο του Θεού βρίσκεται το ψωμί για τις ψυχές μας, το ψωμί της ζωής. Αυτό δε σημαίνει ότι θα βρείτε μια τεράστια φραντζόλα ψωμιού σε μια ειδική περικοπή αλλά ότι το σπουδαίο θέλημα του Θεού βρίσκεται σε ολόκληρη τη Γραφή, ακόμα και στις μικρότερες λεπτομέρειές της.
Στους υπηρέτες και τους αγίους του Θεού που δεν έκαναν συμβιβασμούς με τον κόσμο, ο Θεός έχει δώσει το ψωμί της ζωής. Και συνεχίζει να δίνει σε κάθε έναν από μας αυτό το καθημερινό ψωμί που ικανοποιεί και τις φυσικές και τις πνευματικές ανάγκες μας.
Χάρη σ’ αυτό το μάννα οι Ισραηλίτες δεν πείνασαν ποτέ στη διάρκεια των 40 ετών περιπλάνησής τους στην έρημο, ακόμα και αν η έρημος δεν παρήγαγε τίποτα φαγώσιμο γι’ αυτούς. Παρόμοια, σε όσους απορρίπτουν τα έργα των Νικολαϊτών, ο Θεός έχει υποσχεθεί ότι θα δώσει να φάνε το κρυμμένο μάννα Του. Στους υπηρέτες του Θεού που δεν επιδιώκουν τέτοια πράγματα του κόσμου όπως ο πλούτος και το κύρος, ο Θεός δίνει τον έξοχο Λόγο Του, τον Λόγο της Ζωής, που τους επιτρέπει να αναγεννηθούν με το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος.
Πρέπει να μισήσουμε και να απορρίψουμε τα έργα των Νικολαϊτών που επικρατούν στις σημερινές Χριστιανικές κοινότητες. Δεν πρέπει να ακολουθήσουμε την πίστη όσων δεν έχουν αναγεννηθεί, και πρέπει να αρνηθούμε να προσαρμοστούμε με τον κόσμο. Αν και είναι νόμος του Θεού που η σάρκα μας επιδιώκει τα πράγματα της σάρκας και το πνεύμα μας επιδιώκει τα πράγματα του Πνεύματος, πρέπει εντούτοις να απορρίψουμε τη διδαχή των Νικολαϊτών, να μισήσουμε όλα τα έργα που συμμορφώνονται με τον κόσμο και αντίθετα να τραφούμε με το μάννα του Θεού με πίστη στο Λόγο της αλήθειας που μας έχει δώσει ο Θεός. Αναγνωρίζοντας ότι έχουμε γίνει τώρα δίκαιοι και ότι έχουμε το Άγιο Πνεύμα να κατοικεί στις καρδιές μας, πρέπει όλοι να ζήσουμε με πίστη.
Ο αναγεννημένος πρέπει να πολεμήσει με τον κόσμο. Πρέπει να πολεμήσει με τους Νικολαΐτες. Όπως ξέρετε καλά οι ίδιοι, πάρα πολλοί από τους σημερινούς ποιμένες επιδιώκουν τον πλούτο και τη φήμη τους, στολίζονται, συμμορφώνονται με τον κόσμο και προσπαθούν να είναι επιτυχείς με κοσμικούς τρόπους. Πρέπει να πολεμήσουμε αυτούς τους ψευδοπροφήτες.
Κι εμείς επίσης έχουμε τη σάρκα μας, γι’ αυτό έχουμε επίσης την επιθυμία να επιδιώξουμε τα κοσμικά κέρδη. Αλλά όσοι έχουν το Άγιο Πνεύμα μέσα τους πρέπει να ξέρουν ότι δε μπορούν να ακολουθήσουν τον κόσμο στις καρδιές τους, ότι πρέπει να αρνηθούν τα πράγματα του κόσμου και ότι πρέπει να ζήσουν μόνο με πίστη. Αν η καρδιά σας ενωθεί με όσους ακολουθούν τον κόσμο, εγκρίνει την πίστη τους και ακολουθεί τον κόσμο όπως εκείνοι, θα καταλήξετε ακολουθώντας την οδό του Βαλαάμ που οδηγεί προς την τελική καταστροφή σας. Αυτή είναι η πορεία προς την καταστροφή και της σάρκας και του πνεύματος. Όταν ακολουθείτε τον κόσμο, θα χάσετε την πίστη σας. Ο Θεός είπε ότι θα εξεμέσει τέτοιους ανθρώπους από το στόμα του· αυτοί οι άνθρωποι δε θα φάνε άλλο το μάννα και θα καταλήξουν να χάσουν την πίστη τους εντελώς.
Ο λόγος για τον οποίο ο Θεός επέπληξε την εκκλησία της Περγάμου ήταν επειδή τα μέλη της ακολούθησαν τη διδαχή του Βαλαάμ. Ο Θεός επέπληξε τον υπηρέτη της εκκλησίας της Περγάμου επειδή αυτός, αν και αναγεννημένος υπηρέτης που στην καρδιά του κατοίκησε το Άγιο Πνεύμα, επιδίωξε να αναγνωριστεί από τον κόσμο και υπηρέτησε την εκκλησία του σαν να ήταν ένας κοσμικός άνθρωπος. Όχι μόνο αυτό αλλά φύτεψε μέσα στο ποίμνιό του την ίδια λάθος πεποίθηση και τους έκανε να παραστρατήσουν. Ένας τέτοιος υπηρέτης δεν είναι καλύτερος από έναν κοσμικό ποιμένα που δεν έχει αναγεννηθεί. Με αυτή την περικοπή ο Θεός έχει εκδώσει μια σαφή και ακριβή προειδοποίηση στους υπηρέτες του Θεού που το μοναδικό ενδιαφέρον τους περιστρέφεται γύρω από τα κοσμικά κέρδη και τον εμπλουτισμό των χρηματοκιβωτίων των εκκλησιών: «Μετανόησον· ει δε μη, έρχομαι προς σε ταχέως και θέλω πολεμήσει προς αυτούς με την ρομφαίαν του στόματός μου».
 
 
Πίστη που σας οδηγεί στην καταστροφή
 
Τι θα συμβεί αν ο άνθρωπος πολεμήσει ενάντια στον Θεό; Δεν χρειάζεται να το σκεφτείς ούτε για ένα δευτερόλεπτο—σίγουρα αυτός θα ήταν ο γρηγορότερος τρόπος καταστροφής. Με τη φράση «Ο έχων την ρομφαίαν την δίστομον, την οξείαν», σημαίνει ότι ο Λόγος του Θεού είναι ένα δίκοπο σπαθί. Δεν έχει σημασία ποιος είσαι· αν χτυπηθείς από τον Λόγο του Θεού θα πεθάνεις σίγουρα. Ο Λόγος του Θεού είναι το σπαθί της δύναμης που μπορεί να τρυπήσει «μέχρι διαιρέσεως ψυχής τε και πνεύματος, αρμών τε και μυελών» (Επιστολή προς Εβραίους 4:12). Και είναι ερευνητικός των σκέψεων και των προθέσεων της καρδιάς, έτσι ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να ντυθούν με τη λύτρωση που προσφέρεται από το νερό και το αίμα του Χριστού Ιησού.
Υπάρχουν πολλοί που, αν και πιστεύουν στον Ιησού, εντούτοις πέφτουν στην παγίδα της τυπολατρίας και κατά συνέπεια καταλήγουν να κτυπηθούν θανάσιμα από το Νόμο. Για να αποφύγουμε αυτή τη θλιβερή έκβαση, πρέπει να πολεμήσουμε και να νικήσουμε τέτοια κοσμική πίστη. Οι εργάτες του Θεού πρέπει να νικήσουν τις ψεύτικες διδασκαλίες και επίσης πρέπει να σιγουρευτούν ότι τα ποίμνιά τους δεν εξαπατώνται από τέτοια ψέματα. Όποιος αγαπά τον κόσμο και πέφτει στις παγίδες του θα δει την πίστη του να εξαφανίζεται.
Πολλές από τις σημερινές εκκλησίες περιγράφονται όχι ως εκκλησίες αλλά ως επιχειρήσεις. Αυτή είναι μια θλιβερή αλλά πραγματική περιγραφή. Γιατί αυτές οι εκκλησίες έχουν καταλήξει να αντιμετωπίζονται ως επιχειρήσεις; Επειδή οι σημερινές εκκλησίες είναι πολύ πολυάσχολες ακολουθώντας τον κόσμο, όντας οι πρώτες που ακολουθούν και λατρεύουν τις κοσμικές τιμές. Δεν πρόκειται να πω, φυσικά, ότι οι αναγεννημένοι δεν έχουν απολύτως καμία επιθυμία της σάρκας. Ακόμα και οι αναγεννημένοι πιστοί έχουν τη σφοδρή επιθυμία της σάρκας αλλά αυτή η σφοδρή επιθυμία περιορίζεται με την πίστη τους. Δεν επιδιώκουν τα πράγματα της σάρκας όπως οι άπιστοι που επιδιώκουν τις σαρκικές επιθυμίες τους με όλη την καρδιά τους.
Όσοι δεν είναι αναγεννημένοι καθορίζουν δικά τους πρότυπα και ζουν τη ζωή τους απολαμβάνοντας όλα όσα μπορούν μέσα στα όρια αυτών των προτύπων. Η ειδωλολατρία και η σεξουαλική ανηθικότητα είναι εντελώς φυσικές γι' αυτούς. Ακόμα χειρότερα, μερικοί από αυτούς λατρεύουν τον Διάβολο. Θα μπορούσε ο αναγεννημένος να κάνει οτιδήποτε από αυτά τα πράγματα; Φυσικά όχι! Δε μπορεί ποτέ να κάνει τέτοια πράγματα, επειδή ο αναγεννημένος ξέρει πόσο βρομερές και ακάθαρτες είναι αυτές οι πράξεις. Επειδή εμείς που είμαστε αναγεννημένοι είμαστε εντελώς διαφορετικοί από όσους επιδιώκουν τη δόξα του κόσμου και κάθε δική τους σαρκική επιθυμία, δεν πρέπει να ζήσουμε τη ζωή μας βασανίζοντας τους εαυτούς μας με τα κοσμικά κέρδη ούτε και μπορούμε να ζήσουμε ποτέ έτσι.
Όσοι ακολουθούν τα έργα των Νικολαϊτών, είναι όσοι επιδιώκουν μόνο τον πλούτο αυτού του κόσμου. Δεν υπάρχει τίποτα λανθασμένο, φυσικά, στην προσπάθεια να εξασφαλίσουμε τα προς το ζειν ούτε ακόμα και να γίνουμε πλούσιοι. Αλλά όταν ο μόνος σκοπός της ζωής σας γίνεται η συσσώρευση, και όταν πέφτετε στην ειδωλολατρία και καταλήγετε να οδηγείστε από την πλεονεξία σας, τότε η πίστη σας είναι σίγουρο ότι θα καταστραφεί. Όσοι υπηρετούν για τα χρήματα και όσοι πηγαίνουν στην εκκλησία για τον πλούτο του κόσμου ακολουθούν όλοι τα έργα των Νικολαϊτών. Αυτοί οι άνθρωποι θα ξεπέσουν στο τέλος, επειδή αν και υποστηρίζουν ότι πιστεύουν στον Θεό, οι καρδιές τους πρέπει ακόμα να λυτρωθούν εντελώς από όλες τις αμαρτίες τους.
 
 
Τέσσερα είδη του αγρού της καρδιάς
 
Στο ευαγγέλιο του Ματθαίου υπάρχει μια παραβολή στην οποία ο Ιησούς μίλησε για έναν σπορέα οι σπόροι του οποίου έπεσαν σε τέσσερα διαφορετικά είδη γης. Το πρώτο έδαφος στο οποίο έπεσαν οι σπόροι είναι ο δρόμος· το δεύτερο είναι τα πετρώδη σημεία· το τρίτο είναι τα αγκάθια· και το τέταρτο είναι η καλή γη. Ας ρίξουμε μια ματιά σε κάθε ένα από αυτά.
Ο δρόμος συμβολίζει τη σκληρή καρδιά. Αυτός ο άνθρωπος ακούει τον Λόγο του Θεού αλλά επειδή δεν τον παίρνει γρήγορα στην καρδιά, τον αρπάζουν τα πουλιά. Με άλλα λόγια, επειδή ένας τέτοιος άνθρωπος εξετάζει μόνο διανοητικώς τον Λόγο της σωτηρίας που μπορεί να τον κάνει να αναγεννηθεί εξ ύδατος και Πνεύματος, το πουλί (ο Σατανάς) τον αρπάζει μακριά και η πίστη του δεν προλαβαίνει ούτε καν να φυτρώσει.
Τώρα, τι είναι το πετρώδες έδαφος; Αυτό αναφέρεται σε όσους δέχονται τον Λόγο με χαρά αλλά δεν αντέχουν πολύ, επειδή δεν έχουν ρίζα στο ρηχό έδαφος. Όσοι δέχονται το σπόρο ανάμεσα στα αγκάθια, από την άλλη πλευρά, αναφέρονται σε εκείνους η προσοχή των οποίων γι' αυτόν τον κόσμο και την παραπλάνηση του πλούτου πνίγει τον Λόγο που είχαν δεχτεί στην αρχή χαρωπά.
Τελικά, όσοι δέχονται τους σπόρους στην καλή γη είναι όσοι παράγουν καρπούς στις καρδιές τους δεχόμενοι πλήρως τον Λόγο του Θεού και ακολουθώντας τον.
Ποιο από αυτά τα είδη γης αντιπροσωπεύει την καρδιά σας; Αν η καρδιά σας είναι όπως ο δρόμος που είναι εντελώς απροετοίμαστος για να φυτρώσει ο σπόρος του Λόγου, θα σκουπιστεί στο πλάι ή θα αρπαχτεί μακριά από τα πουλιά, κάνοντας την ευλογία αυτού του Λόγου εντελώς άχρηστη με σας. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι επειδή είμαστε τα σπέρματα της αμαρτίας, αν δεν ήταν ο Λόγος του Θεού θα είχαμε παραμείνει άσχετοι με Αυτόν. Αν πάλι οι καρδιές μας είναι όπως το πετρώδες έδαφος, τότε ο σπόρος του Λόγου δε θα μπορέσει να ριζώσει και δε θα επιζήσει από τις καταιγίδες, τους ανέμους ή την ξηρασία. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να ανταλλάξουν το χωράφι τους. Ανεξάρτητα από πόσο χαρωπά έχουν λάβει τον Λόγο του Θεού στην αρχή, αν δε μπορέσει να αυξηθεί καταστρέφεται με το μικρότερο πρόβλημα, οπότε η πρώτη αποδοχή τους δε έχει καμία ωφέλεια.
Πρέπει επίσης να νικήσουμε τις καρδιές που έχουν γη με αγκάθια. Πρέπει να πολεμήσουμε και να κόψουμε τα αγκάθια που απειλούν τη δική μας ζωή. Αν τα αφήσουμε, τα αγκάθια θα μας καλύψουν γρήγορα και θα εμποδίσουν από μας το φως του ήλιου. Αποκομμένοι από τον ήλιο και χωρίς τις θρεπτικές ουσίες του χώματος, που απορροφώνται από τα αγκάθια, το δέντρο του Λόγου θα πεθάνει.
Όταν αντιμετωπίζουμε δοκιμασίες και θλίψεις στη δική μας ζωή, πρέπει θαρραλέα να τις νικήσουμε. Πρέπει να πολεμήσουμε με όλη τη δύναμή μας τα αγκάθια που εμποδίζουν τον δρόμο μας και καλύπτουν τα πρόσωπά μας, όπως αν οι ίδιες οι ζωές μας εξαρτιόνταν από αυτό. Όταν το χρήμα αυτού του κόσμου μας κρατά πίσω ή όταν η φήμη του μας απειλεί, πρέπει να πολεμήσουμε και να νικήσουμε όλα αυτά. Επειδή οι ανησυχίες του κόσμου και η πλεονεξία του είναι θανάσιμα για την ψυχή, πρέπει πάντα να κυριαρχούμε. Όταν ζούμε πνευματική ζωή νίκης, τα σώματα και οι ψυχές μας θα ευημερούν επειδή θα παίρνουν το φως του ήλιου και τροφοδότηση από τον Θεό.
Για τους αναγεννημένους αγίους και τους υπηρέτες του Θεού, πρέπει πάντα να υπάρχει μια πνευματική μάχη ενάντια στον κόσμο. Δεν πρέπει να ακολουθήσουμε τους Νικολαΐτες. Οι Νικολαΐτες λέγεται ότι είχαν εμπλακεί έντονα στο να παρέχουν υπηρεσίες για το κοινό. Αλλά η εξυπηρέτηση του κοινού στον κόσμο δεν είναι ο κύριος ρόλος της εκκλησίας. Θα ήταν τεράστιο λάθος να θεωρηθεί ότι ο κύριος σκοπός της εκκλησίας είναι η κοινωνική υπηρεσία.
 
 
Απορρίψτε θαρραλέα!
 
Ο Θεός λέει ότι είμαστε το αλάτι αυτού του κόσμου. Τι σημαίνει αυτό; Όταν ο Θεός λέει ότι είμαστε το αλάτι του κόσμου, σημαίνει ότι είμαστε απαραίτητοι στον κόσμο. Ο ρόλος του αλατιού είναι να κηρύξει τον Λόγο του ύδατος και του αίματος του Χριστού στους αμαρτωλούς έτσι ώστε να ελευθερωθούν από τις αμαρτίες τους, να γίνουν παιδιά του Θεού και να τους δοθεί ο Ουρανός. Όπως το αλάτι χρειάζεται για να φέρει γεύση, ο κόσμος χρειάζεται τους αναγεννημένους δίκαιους σαν το αλάτι του. Οι αναγεννημένοι δίκαιοι, με άλλα λόγια, πρέπει να κηρύξουν τον Λόγο του ύδατος και του Πνεύματος και να καθοδηγήσουν τους ανθρώπους στη λύτρωσή τους. Πρέπει να εκπληρώσουμε αυτό τον ρόλο του αλατιού και να βοηθήσουμε τις ψυχές να αναγεννηθούν. Πρέπει να μετατρέψουμε τους αμαρτωλούς σε δίκαιους.
Ποια είναι η πραγματική εκκλησία του Θεού; Η αληθινή εκκλησία του Θεού είναι εκείνη όπου οι άνθρωποι μαζεύονται για να Τον λατρέψουν· είναι εκείνη όπου δοξάζουν τον Θεό και όπου προσεύχονται σ' Αυτόν. Όταν ο πειρασμός έρχεται, οι υπηρέτες του Θεού πρέπει να είναι σε θέση να αντισταθούν σ' αυτόν. Οι άγιοι, επίσης, πρέπει να είναι σε θέση να αντισταθούν στους πειρασμούς του κόσμου που προέρχονται από τον Σατανά. Ο Διάβολος μπορεί να σας βάλει στον πειρασμό, «Ξεχάστε την πίστη σας. Θα σας κάνω πλούσιους! Δεν είναι απαραίτητο να πηγαίνετε σε μια αναγεννημένη εκκλησία· ελάτε σε μια από τις εκκλησίες μου και θα σας κάνω πρεσβύτερο!» Αλλά, επειδή, ο Σατανάς προσπαθεί πάντα να κάνει τους δίκαιους να γλιστρήσουν και να τους σύρει στις παγίδες του, πρέπει πάντα να είμαστε έτοιμοι να τον πολεμήσουμε και να τον νικήσουμε ώστε να μπορούμε να υπερασπιστούμε την πίστη μας μέχρι το τέλος.
Όσοι έχουν ψεύτικη πίστη συχνά προσπαθούν να βάλουν τους λυτρωμένους σε πειρασμό με υλικά πράγματα. Βάζουν σε πειρασμό με χρήματα και φήμη. Ο Σατανάς μας παρουσιάζει κοσμικές αξίες και μας λέει να εγκαταλείψουμε την πίστη και τον Θεό μας. Αυτό που πρέπει να έχουμε σ’ αυτές τις ώρες είναι η πίστη στον Κύριο ότι θα ικανοποιήσει όλες τις ανάγκες μας και με αυτή την πίστη μπορούμε θαρραλέα να απορρίψουμε και να νικήσουμε τους πειρασμούς του Σατανά.
Η ρίζα των ευλογιών βρίσκεται στον Θεό. Ο Θεός είναι αυτός που μας ευλογεί, και πνευματικά και φυσικά. Γνωρίζοντας ότι ο Διάβολος δεν είναι αυτός που ευλογεί την ανθρωπότητα, μπορούμε να πολεμήσουμε εναντίον του. Υπάρχουν επίσης περιπτώσεις που πολεμάμε τις επιθυμίες μας. Όταν η πλεονεξία και η σφοδρή επιθυμία έρχονται στην επιφάνεια επειδή αφήνουμε τις καρδιές μας να παρασυρθούν από το ρεύμα αυτού του κόσμου, πρέπει να πολεμήσουμε ενάντια στον εαυτό μας. Εννοείται ότι πρέπει να πολεμάμε ενάντια στους κοσμικούς ανθρώπους που επιδιώκουν να υπονομεύσουν την πίστη μας. Είμαστε προορισμένοι να πολεμάμε σε πνευματικές μάχες ενάντια σε όλες τις κοσμικές δυνάμεις.
Γιατί; Επειδή όταν ένας Χριστιανός δεν ασχολείται με μια πνευματική μάχη, αυτό μπορεί απλά να σημάνει ότι η πίστη του είναι νεκρή για κάθε πρακτικό σκοπό. Μέχρι να τελειώσει ο κόσμος και να έρθει η ημέρα της κρίσης των δικαίων και των αμαρτωλών, θα συνεχίσουν να υπάρχουν πονηριές για να καταστρέψουν την πίστη μας. Γι' αυτό πρέπει ασταμάτητα να συμμετέχουμε σε πνευματικές μάχες. Αν ανεχτούμε αυτούς που αντιστέκονται στον Θεό και επιδιώκουν να καταστρέψουν την πίστη μας, θα καταλήξουμε να χάσουμε τα πάντα, συμπεριλαμβανομένης και της ζωής μας. Χωρίς την ισχυρή αποφασιστικότητα να μην επιτρέψουμε τίποτα εκτός από την πίστη μας να μας κυβερνήσει, όχι μόνο θα χάσουμε τα υπάρχοντά μας αλλά θα εγκαταλειφθούμε επίσης και από τον Θεό. Πρέπει να μπορούμε να διακρίνουμε καθαρά ποιος είναι μαζί μας και ποιος είναι εναντίον μας για να πολεμήσουμε και να νικήσουμε τους εχθρούς μας. Ενώ πρέπει να είμαστε γενναιόδωροι ο ένας στον άλλο, πρέπει να είμαστε σταθεροί στην απόφασή μας ενάντια στους εχθρούς μας—σε σημείο που οι εχθροί μας να μη μπορούν ούτε να τολμήσουν να δοκιμάσουν τίποτα εναντίον μας.
Οι Νικολαΐτες είναι εχθροί μας. Είναι εχθροί μας επειδή είναι «συναγωγή του Σατανά» τους οποίους δε μπορούμε ούτε να ανεχτούμε ούτε να συνεργαστούμε μαζί τους. Όσοι έχουμε συγχωρεθεί για τις αμαρτίες μας δεν πρέπει να ανεχτούμε τους Νικολαΐτες που συμμετέχουν στην ειδωλολατρία και επιδιώκουν μόνο υλικά κέρδη αλλά αντίθετα πρέπει να αφιερώσουμε τη δική μας ζωή στην υπηρεσία του Κυρίου και του δίκαιου έργου Του· της οικοδομής της Βασιλείας του Θεού σ' αυτή τη γη.
 
 
Ζητείτε Πρώτον την Βασιλείαν του Θεού
 
Ο Ιησούς μας είπε «ζητείτε πρώτον την βασιλείαν του Θεού και την δικαιοσύνην αυτού», προειδοποιώντας μας να κάνουμε τα έργα του Θεού πριν από τα έργα της σάρκας μας. Εμείς που είμαστε αναγεννημένοι έχουμε πνευματικές επιθυμίες. Αυτές δεν είναι οι επιθυμίες της σάρκας αλλά οι επιθυμίες του Πνεύματος. Έτσι μπορούμε να υπηρετήσουμε πρώτα τα έργα του Θεού και της Βασιλείας Του. Υπηρετούμε πρώτα τον Θεό αλλά κάνουμε επίσης τα έργα της σάρκας. Όπως λέει η Βίβλος, «Με άρτον μόνον δεν θέλει ζήσει ο άνθρωπος αλλά με πάντα λόγον εξερχόμενον διά στόματος Θεού». Ζούμε, με άλλα λόγια, όχι από τη σάρκα μας μόνο αλλά και από τη σάρκα και από το πνεύμα. Πρέπει να μπορούμε να ισορροπήσουμε μεταξύ αυτών των δύο. Αν ακολουθήσουμε τα έργα των Νικολαϊτών με τη σκέψη ότι το παν που μετράει είναι η ευτυχία μας σ' αυτή τη γη, θα καταλήξουμε στην καταστροφή μας. Γι' αυτό πρέπει πρώτα να επιδιώξουμε τις πνευματικές επιθυμίες μας.
Μερικοί άνθρωποι γίνονται μάλλον εχθρικοί όποτε προβάλλει το θέμα του Ουρανού και του άδη. Ρωτούν, «Έχετε πάει στον άδη; Τον έχετε δει με τα μάτια σας;» Αλλά αυτές οι ερωτήσεις προέρχονται από σκέψεις του Σατανά. Δεν είναι συνηθισμένες μόνο ανάμεσα στους κοινούς ανθρώπους αλλά ακόμα και πολλοί από τους ποιμένες που ξόδεψαν χρόνια μελετώντας θεολογία υπηρετούν τα ποίμνιά τους χωρίς να έχουν οποιαδήποτε βεβαιότητα Ουρανού και γνώση για το πώς να αναγεννηθούν. Αυτό είναι πολύ ατυχές και λυπηρό, επειδή τέτοιοι λειτουργοί, που δεν έχουν τέτοια πεποίθηση και ούτε καν έχουν αναγεννηθεί οι ίδιοι, δε μπορούν ποτέ να οδηγήσουν όσους δεν ξέρουν τίποτα για τον Θεό στο να αναγεννηθούν. Όταν τόσες πολλές ψυχές είναι δεμένες με τις σκέψεις του Σατανά και αντιστέκονται στον Θεό, τι θα μπορούσαν να μάθουν από ποιμένες που ούτε πιστεύουν στον Ουρανό ούτε είναι πεπεισμένοι για τη σωτηρία τους;
Η φράση «όπου είναι ο θρόνος του Σατανά», σημαίνει ότι ο Σατανάς βασιλεύει τώρα πάνω σε ολόκληρο τον κόσμο. Αυτή είναι η εποχή στην οποία ζούμε, η εποχή που ο κόσμος είναι γεμάτος Νικολαΐτες που φωτίζουν το νυχτερινό ουρανό με φωτεινούς σταυρούς από νέον και λειτουργούν τις εκκλησίες τους σαν να διευθύνουν επιχειρήσεις. Ο Θεός μας είπε ότι αυτές δεν είναι εκκλησίες Του αλλά «συναγωγή του Σατανά». Ο σημερινός κόσμος είναι γεμάτος από αμέτρητους ανθρώπους που όντας παγιδευμένοι από τις σκέψεις του Σατανά και επιδιώκοντας την πλεονεξία αυτού του κόσμου, προσποιούνται τους λειτουργούς, πηγαίνουν στην εκκλησία και επικαλούνται το όνομα του Κυρίου. Εντούτοις, η αναγέννηση των ψυχών τους και η ελπίδα τους για τον Ουρανό έχουν εξαφανιστεί πολύ καιρό πριν. Αυτή είναι η εποχή στην οποία εμείς ζούμε και υπηρετούμε τον Κύριο τώρα.
 
 
Πνευματική μάχη ενάντια σε όσους δεν είναι αναγεννημένοι
 
Ζούμε εδώ σ' αυτή τη γη «όπου είναι ο θρόνος του Σατανά». Πρέπει να υπερασπιστούμε την πίστη μας μένοντας άγρυπνοι και αντιμετωπίζοντας θαρραλέα τους εχθρούς μας όποτε μας προκαλούν. Μέχρι την ημέρα της επιστροφής του Κυρίου μας, πρέπει να φυλάξουμε προσεκτικά και να κρατήσουμε τη «λευκή πέτρα» μας– δηλαδή την πίστη μας—πιστεύοντας στο ευαγγέλιο που μας έκανε να αναγεννηθούμε με το νερό και το αίμα Του.
Πρέπει να ζήσουμε τρώγοντας το μάννα· τον Λόγο του Θεού. Για να γίνει αυτό πρέπει να πολεμήσουμε και να νικήσουμε τα έργα των Νικολαϊτών. Πρέπει να τους απορρίψουμε. Δεν πρέπει να πάμε κοντά σε όσους επιδιώκουν μόνο χρήματα και κοσμική φήμη. Αν και μπορούμε να ανεχτούμε και να συγχωρέσουμε τις αδυναμίες τους, δε μπορούμε να φάμε ψωμί μαζί με όσους αντιστέκονται στην αλήθεια και έχουν σφοδρή επιθυμία μόνο για χρήματα· πολύ λιγότερο να κάνουμε τα έργα του Θεού με τέτοιους ανθρώπους.
Πού είναι γραμμένα τα ονόματα όσων έχουν αναγεννηθεί πιστεύοντας στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος; Είναι γραμμένα στο Βιβλίο της Ζωής. Τι σημαίνει, λοιπόν, το γράψιμο ενός νέου ονόματος σ' αυτή την λευκή πέτρα; Σημαίνει ότι έχουμε γίνει τα παιδιά του Θεού. Επίσης είναι γραμμένο ότι κανένας δεν γνωρίζει αυτό το νέο όνομα «ειμή ο λαμβάνων». Αυτό σημαίνει ότι κανένας εκτός από τους αναγεννημένους που πιστεύουν στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος δεν γνωρίζει τη σωτηρία του Ιησού. Οι αμαρτωλοί δεν γνωρίζουν πώς μπορούν να γίνουν δίκαιοι—δηλαδή μόνο όσοι λαβαίνουν τα νέα ονόματά τους από τον Ιησού ξέρουν ότι οι αμαρτίες τους εξαφανίστηκαν.
Πρέπει να πολεμήσουμε ενάντια στους Νικολαΐτες· όχι ενάντια σε κάποιον άλλο αλλά ενάντια στους Νικολαΐτες. Η ουσία της περικοπής είναι ότι πρέπει να πολεμήσουμε και να νικήσουμε τους Νικολαΐτες που, αν και πιστεύουν στον Θεό και ξέρουν τον Λόγο της αλήθειας, συνεχίζουν να παρακούν και να απορρίπτουν τον Λόγο του Θεού και επιδιώκουν μόνο χρήματα, υλικά κέρδη, πλούτο και φήμη για τη σάρκα τους.
Πρέπει επίσης να αγωνιστούμε ενάντια στον εαυτό μας. Αν δε μπορούμε να ακολουθήσουμε τον Θεό λόγω της ματαιοδοξίας ή της υπερηφάνειάς μας, πρέπει να πολεμήσουμε ενάντια σε τέτοιες καρδιές. Και πρέπει επίσης να πολεμήσουμε όσους υποστηρίζουν ότι πιστεύουν στον Ιησού χωρίς να έχουν αναγεννηθεί.
Παρά το γεγονός ότι υστερούμαστε τη δόξα Του, ο Κύριος μας έχει σώσει με το νερό και το αίμα Του. Πρέπει να υπερασπιστούμε την πίστη μας με πίστη σ' αυτό τον Λόγο και να ζήσουμε τη ζωή μας ως υπηρέτες του Θεού, που δίνουν ευχαριστίες σ' Αυτόν για την τέλεια σωτηρία που μας έχει δώσει. Πρέπει πρώτα να επιδιώξουμε τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη Του. Ας γίνουμε όλοι νικητές πολεμώντας μέχρι το τέλος με πίστη.
 
 
Σε όσους νικούν θα δοθεί το μάννα
 
Η μεγαλύτερη περίπτωση εξαφάνισης στην ανθρώπινη ιστορία θα είναι η αρπαγή. Συγχρόνως, ο δεύτερος ερχομός του Ιησού είναι το ζήτημα που προκαλεί το μεγαλύτερο ενδιαφέρον όλων όσων πιστεύουν στον Χριστό. Μερικοί άνθρωποι σκέφτονται, «Θα υπάρξει μια μαζική εξαφάνιση ανθρώπων καθώς οι άγιοι θα αρπαχτούν· καθώς άνθρωποι από όλα τα κοινωνικά στρώματα θα εξαφανιστούν, πιλότοι μέχρι οδηγοί αυτοκινήτων, ο κόσμος θα πλημμυρίσει με όλα τα είδη ατυχημάτων και καταστροφών, πτώση αεροπλάνων από τον ουρανό, εκτροχιασμούς τρένων και εθνικές οδούς που θα γεμίσουν τροχαία ατυχήματα». Ένα βιβλίο που βάσισε την υπόθεσή του σε αυτές τις σκέψεις, με τίτλο Rapture (=Αρπαγή), έγινε best-seller στο παρελθόν. Αυτοί οι άνθρωποι πίστεψαν ότι οι άγιοι θα εξαφανίζονταν σαν ατμός την ώρα της αρπαγής τους. Κατά συνέπεια, όχι μόνο μετανόησαν και προετοίμασαν την πίστη τους για την ημέρα της αρπαγής τους αλλά μερικοί από αυτούς εγκατέλειψαν ακόμα και τα σχολεία και τις δουλειές τους· ένα, όχι και τόσο κωμικό φαινόμενο.
Όχι πολύ καιρό πριν, μια συγκεκριμένη ομάδα εκκλησιών που υποστήριζε το δόγμα της αρπαγής πριν από τη Μεγάλη Θλίψη, έπεισε τις τοπικές εκκλησίες της να μεταβιβάσουν τις περιουσίες τους στην κεντρική εκκλησία και απλά να περιμένουν την ημέρα της αρπαγής που είχαν προφητέψει οι ηγέτες τους. Φυσικά, η ημέρα που είχαν προφητέψει και τόσο ανυπόμονα περίμεναν, τελείωσε ακριβώς όπως κάθε άλλη ημέρα· περίμεναν για το τίποτα! Όλα όσα τόσο ειλικρινά είχαν πιστέψει και είχαν περιμένει αποδείχθηκαν απλά ένα ψέμα.
Αλλά μερικοί από αυτούς χωρίς δισταγμό δήλωσαν μια άλλη ημέρα του 1999 ως ημέρα της αρπαγής τους και περίμεναν και περίμεναν. Εντούτοις, όπως και πριν, αποδείχθηκε ότι όλοι είχαν εξαπατηθεί από ψέματα. Οι ηγέτες τους, που ντροπιάστηκαν για την ανεκπλήρωτη προφητεία τους, αποφάσισαν να μην προσδιορίσουν ξανά το χρόνο της επιστροφής του Χριστού. Μπορούμε να δούμε από αυτά τα γεγονότα ότι το δόγμα της αρπαγής πριν από τη Μεγάλη Θλίψη απλά δεν αρμόζει καθόλου στο Λόγο του Θεού.
Το σημαντικότερο σημείο στο Βιβλίο της Αποκάλυψης είναι ο δεύτερος ερχομός του Ιησού και η αρπαγή των αγίων. Η μεγαλύτερη ελπίδα που περιμένουν όλοι οι πιστοί Χριστιανοί, είναι όταν θα επιστρέψει ο Χριστός στον κόσμο για να τους παραλάβει στον αέρα. Στην πραγματικότητα, είναι λογικό για τους Χριστιανούς να περιμένουν ανυπόμονα την επιστροφή του Χριστού με πίστη. Όποιος πιστεύει αληθινά στον Ιησού πρέπει να περιμένει την ημέρα της επιστροφής του Κυρίου με χαρά και προθυμία.
Είναι καλύτερο να έχουμε το είδος πίστης που περιμένει τη δεύτερη έλευση του Κυρίου και την αρπαγή, παρά εκείνη που δεν περιμένει καθόλου. Αυτό που είναι λάθος στους χρονολόγους των έσχατων καιρών, είναι ότι ορίζουν συγκεκριμένη ημέρα και χρόνο για την αρπαγή τους. Σαν βάση του υπολογισμού τους, πολλοί από αυτούς παρερμηνεύουν την προφητεία των εβδομήντα εβδομάδων που εμφανίζεται στο Δανιήλ κεφ. 9, καθώς επίσης και στον Ζαχαρία, και φθάνουν στις ημερομηνίες των δικών τους προβλέψεων.
Ο Παύλος λέει στην 1η Επιστολή προς Θεσσαλονικείς, κεφ. 4, πως όταν ο Χριστός επιστρέψει σ’ αυτή τη γη, οι άγιοι θα αρπαχθούν στον αέρα για να Τον συναντήσουν. Είναι για τούτο κατάλληλο εκείνοι που πιστεύουν πραγματικά στον Ιησού να περιμένουν την ημέρα της αρπαγής τους. Αλλά ο υπολογισμός και ο ορισμός συγκεκριμένης ημερομηνίας για την αρπαγή ήταν κάτι εντελώς λανθασμένο, επειδή ήταν μια αντανάκλαση της περηφάνιας τους που αγνοούσε τη σοφία του Θεού. Ήταν μεγάλο λάθος να προσπαθήσουν να λύσουν και να καταλάβουν τις προφητείες της Βίβλου με ανθρώπινους μαθηματικούς τύπους.
Πότε, λοιπόν, θα συμβεί η πραγματική αρπαγή; Η Αποκάλυψη κεφ. 6 μιλάει για την αρπαγή των αγίων· σύμφωνα με αυτό, στη διάρκεια της τέταρτης από τις επτά εποχές του Θεού—δηλαδή την εποχή του ωχρού ίππου—θα υπάρξει το μαρτύριο των αγίων και μετά από αυτό θα συμβεί η αρπαγή στην πέμπτη εποχή. Η αρπαγή των αγίων περιγράφεται λεπτομερώς και θα γίνει πραγματικότητα όταν έρθει το πλήρωμα του χρόνου.
Ο Θεός έχει προγραμματίσει επτά εποχές για την ανθρωπότητα, η πρώτη από τις οποίες είναι η εποχή του λευκού ίππου. Αυτή είναι η εποχή στην οποία το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος αρχίζει και συνεχίζει να θριαμβεύει. Η δεύτερη εποχή είναι η εποχή του κόκκινου ίππου. Αυτή η εποχή χαρακτηρίζει την αρχή της περιόδου του Σατανά. Η τρίτη εποχή είναι η εποχή του μαύρου ίππου, όταν ο κόσμος θα χτυπηθεί από φυσική και πνευματική πείνα. Η τέταρτη εποχή είναι αυτή του ωχρού ίππου. Αυτή είναι η εποχή στην οποία θα έρθει ο Αντίχριστος και οι άγιοι θα υποστούν μαρτύριο. Η πέμπτη εποχή είναι τότε που οι άγιοι θα αναστηθούν και θα αρπαχθούν μετά από το μαρτύριό τους. Η έκτη εποχή συνεπάγεται την πλήρη καταστροφή της πρώτης δημιουργίας—δηλαδή αυτού του κόσμου—από τον Θεό, που θα ακολουθήσει έπειτα από την έβδομη εποχή στην οποία ο Θεός θα ιδρύσει τη Χιλιετή Βασιλεία και τους Νέους Ουρανούς και τη Νέα Γη για να ζήσει με τους αγίους Του για πάντα. Ο Θεός έχει ορίσει έτσι αυτές τις επτά ευδιάκριτες εποχές για όλη την ανθρωπότητα. Είναι κατάλληλο λοιπόν για όσους πιστεύουν στον Ιησού να ξέρουν και να πιστεύουν σ' αυτές τις επτά εποχές που ο Θεός έχει ορίσει γι' αυτούς.
Στην Κορέα μόνο, υπολογίζεται ότι πάνω από 100.000 άνθρωποι, στο τέλος του τελευταίου αιώνα, όρισαν και περίμεναν τη δική τους ημέρα για το χρόνο της δεύτερης έλευσης του Χριστού και της αρπαγής τους. Περίπου 12 εκατομμύρια Κορεάτες δηλώνουν ότι είναι Χριστιανοί. Ανάμεσά τους, περίπου 100.000 περίμεναν την επιστροφή του Ιησού και την αρπαγή τους. Για να το πούμε διαφορετικά, αυτοί είναι οι φανατικοί πιστοί που πίστεψαν στο Λόγο του Θεού όπως είναι γραμμένος και περίμεναν την επιστροφή του Κυρίου—μόνο 100.000 από 12 εκατομμύρια, δηλαδή λιγότερο από 1%.
Το πρόβλημά τους, εντούτοις, ήταν ότι δεν είχαν κατάλληλη κατανόηση των εποχών που ο Θεός έχει ορίσει γι' αυτούς. Χωρίς να κατανοήσουν σωστά το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, πολλοί από τους Χριστιανούς της Πρώτης Εκκλησίας έκαναν τέτοια λάθη προσπαθώντας να υπολογίσουν την ημερομηνία της επιστροφής του Χριστού βασισμένοι στη λανθασμένη γνώση τους για την εποχή της δεύτερης έλευσης του Χριστού και της αρπαγής των αγίων. Έτσι ο απόστολος Παύλος τους προειδοποίησε «να μη σαλευθήτε ταχέως από του φρονήματός σας, μηδέ να θορυβήσθε, μήτε διά πνεύματος μήτε διά λόγου μήτε δι' επιστολής ως γραφομένης υφ' ημών, ότι τάχα επλησίασεν η ημέρα του Χριστού» (Επιστολή 2 προς Θεσσαλονικείς 2:2).
Μιλώντας από ιστορικής πλευράς, πολλοί παρέμειναν στην άγνοιά τους για το σχέδιο του Θεού και συνέχισαν να προσδιορίζουν μάταια λανθασμένες ημερομηνίες, τη μια μετά την άλλη. Πιστεύω, ότι υπάρχει ανάγκη να διορθωθεί η λανθασμένη πίστη τους. Αλλά δεν έχω καμία επιθυμία να τους επιπλήξω σκληρά· εγώ θέλω απλά να τους διορθώσω. Γιατί; Επειδή η αποτυχία τους οφειλόταν στην άγνοιά τους σχετικά με τις επτά εποχές που ο Θεός έχει ορίσει για την ανθρωπότητα. Υπολόγισαν λανθασμένα την ημερομηνία της δεύτερης έλευσης του Ιησού επειδή παρανόησαν και χρησιμοποίησαν με κακό τρόπο τους αριθμούς που εμφανίζονται στη Βίβλο, βλέποντάς τους μόνο με ανθρώπινους όρους.
Αυτό το λάθος δεν έχει περιοριστεί στους Κορεάτες Χριστιανούς αλλά είναι αρκετά κοινό στον υπόλοιπο κόσμο. Ηγέτες εκκλησιών από όλα τα μέρη αυτής της γης, μερικοί από αυτούς μάλλον διάσημοι, έχουν κάνει το ίδιο λάθος. Η καρδιά μου επιθυμεί να αποδείξει το σχέδιο του Θεού σε όλους όσους έχουν πιστέψει μ' αυτό τον τρόπο στον Ιησού και περίμεναν την ημερομηνία που οι ίδιοι έχουν ορίσει για την αρπαγή, έτσι ώστε να μπορούν να έχουν μια σωστή, όχι μπερδεμένη, κατανόηση του σχεδίου του Θεού γι' αυτούς. Το μόνο που ελπίζω ότι και σ’ αυτούς, επίσης, θα δοθεί στην πραγματικότητα η ευλογία της αρπαγής από τον Θεό.
Η αληθινή αρπαγή από τον Θεό θα έρθει όταν περάσει η εποχή του ωχρού ίππου και το μαρτύριο των αγίων. Όταν η επταετής περίοδος της Μεγάλης Θλίψης αρχίσει σ' αυτή την εποχή του ωχρού ίππου, ο Αντίχριστος θα σηκωθεί ως ο ισχυρότερος ηγέτης του κόσμου και θα βασιλέψει σ' αυτόν.
Ο Αντίχριστος θα αρχίσει να διώκει τους αγίους όταν αρχίσει η Μεγάλη Θλίψη, αυξάνοντας την ένταση μετά το πρώτο μισό της Μεγάλης Θλίψης—δηλαδή μετά τα πρώτα τριάμισι χρόνια—ώσπου να φτάσει στο αποκορύφωμά της, στο μέσο της επταετούς περιόδου. Τότε είναι που οι άγιοι θα υποστούν μαρτύριο για να υπερασπιστούν την πίστη τους. Και αυτό θα ακολουθήσει μετά από την έκτη εποχή, όταν οι άγιοι θα αναστηθούν και θα αρπαχθούν.
Όσοι πιστεύουν στον Ιησού πρέπει να γνωρίζουν τους χρόνους καλά. Ανάλογα με το αν πιστεύουν στην αρπαγή πριν την Μεγάλη Θλίψη ή στην αρπαγή στο μέσον της Μεγάλης Θλίψης, η ζωή της πίστης τους θα εξελιχθεί αρκετά διαφορετικά. Αν οι πιστοί περιμένουν με σοφία την αρπαγή τους με κατάλληλη πίστη, ή θα κάνουν το λάθος να εστιάσουν τις σκέψεις τους σε μια παράλογη ημερομηνία δικής τους επιλογής—αυτό θα εξαρτηθεί από το αν βασίζουν την πίστη τους στο Λόγο του Θεού ή όχι.
Αν προσεγγίζετε αυτές τις διδασκαλίες στο Λόγο της Αποκάλυψης με ηρεμία, μπορείτε πραγματικά ν' ανακαλύψετε ποιες είναι οι λογικές προτάσεις και να επιλύσετε σωστά όλες τις ερωτήσεις σας. Αλλά αν δεν έχετε τη σωστή κατανόηση της αρπαγής και αποτύχετε να περιμένετε γι’ αυτήν κατάλληλα, τότε η πίστη σας θα καταστραφεί.
Η θεωρία της αρπαγής πριν από τη Μεγάλη Θλίψη αναπτύχθηκε από τον Scofield, έναν Αμερικανό θεολόγο, ο οποίος ήταν ο πρώτος που καθιέρωσε συστηματικά τις δογματικές θέσεις του στην Scofield Reference Bible. Αυτή η Reference Bible μεταφράστηκε και χρησιμοποιήθηκε πλατιά σε όλο τον κόσμο. Είναι εξαιτίας του αντίκτυπου αυτής της Scofield Reference Bible που η θεωρία της αρπαγής πριν από τη Μεγάλη Θλίψη διαδόθηκε τόσο πλατιά. Επειδή η Scofield Reference Bible γράφτηκε από έναν θεολόγο επιρροής μιας ισχυρής χώρας, το βιβλίο μεταφράστηκε σε πολλές διαφορετικές γλώσσες και διαβάστηκε από μεγάλο αριθμό Χριστιανών.
Ο Scofield ο ίδιος δεν είχε ιδέα ότι ο ισχυρισμός του για την αρπαγή πριν από τη Μεγάλη Θλίψη θα γινόταν τόσο διαδομένος στον κόσμο. Το αποτέλεσμα ήταν να επικρατήσει η αποδοχή της θεωρίας της αρπαγής πριν από τη Μεγάλη Θλίψη ουσιαστικά από σχεδόν όλους τους Χριστιανούς του κόσμου. Αλλά πριν παρουσιαστεί η θεωρία του Scofield για την αρπαγή πριν από τη Μεγάλη Θλίψη, η κυρίαρχη πεποίθηση που επικρατούσε στο Χριστιανικό κόσμο ήταν η θεωρία της αρπαγής μετά τη Μεγάλη Θλίψη.
Η θεωρία της αρπαγής μετά τη Μεγάλη Θλίψη ισχυρίζεται ότι ο Χριστός θα επιστρέψει μετά το τέλος της επταετούς περιόδου της Μεγάλης Θλίψης και ότι θα αρπάξει τους αγίους εκείνη την περίοδο. Πολλοί άνθρωποι είχαν έτσι μεγάλο φόβο για τη Μεγάλη Θλίψη πριν από την αρπαγή και τη δεύτερη έλευση του Κυρίου. Όταν οι αναζωπυρωτές κήρυτταν από τους άμβωνές τους για τη δεύτερη έλευση του Χριστού, οι άνθρωποι έσπευδαν να μετανοήσουν, κλαίγοντας και τρέμοντας για τις αμαρτίες τους, κατακλύζοντας τους εαυτούς τους με επίμονες προσευχές μετάνοιας. Έτσι αν κάποιος έκλαιγε συχνότερα αυτό θεωρήθηκε ως βαρόμετρο για να μετρηθεί ποιος ευλογήθηκε περισσότερο. Τέτοιοι άνθρωποι, αν και πίστεψαν στον Ιησού, έχυσαν υπερβολικά πολλά δάκρυα.
Αλλά αυτή η προηγούμενη πίστη στην αρπαγή μετά τη Μεγάλη Θλίψη αντικαταστάθηκε αργά από τη θεωρία της αρπαγής πριν την Μεγάλη Θλίψη. Γιατί έγινε αυτό; Οι άνθρωποι το βρήκαν απείρως πιο εύκολο να μεταπηδήσουν από την αρπαγή μετά τη Μεγάλη Θλίψη στην αρπαγή πριν την Μεγάλη Θλίψη, επειδή αυτή η αλλαγή σήμαινε ότι δε θα αντιμετώπιζαν όλες τις δοκιμασίες και τις θλίψεις που διαφορετικά θα έπρεπε να αντιμετωπίσουν. Κανείς δεν απορεί που οι άνθρωποι προτιμούν να αρπαχθούν στον αέρα πριν πέσουν επάνω τους οι τρομερές δυσκολίες της Μεγάλης Θλίψης. Με αυτό τον τρόπο, η θεωρία της αρπαγής πριν από τη Μεγάλη Θλίψη διαδόθηκε σαν μια φωτιά σε θάμνους, επειδή προσφέρει μια άνετη πίστη, πιο εύπεπτη από την τρομακτική προοπτική να περάσεις από τα βάσανα της Μεγάλης Θλίψης.
Ακριβώς όπως οι άνθρωποι προτιμούν το γλυκό παρά το πικρό, το ίδιο προτιμούν να έχουν επίσης εύκολη πίστη. Επιθυμούν να διαλέξουν και να πιστέψουν σε οτιδήποτε ταιριάζει καλύτερα στην προτίμησή τους από τις διαφορετικές θεωρίες που έχουν παραγάγει οι μελετητές. Γι' αυτό τόσοι πολλοί άνθρωποι κατέληξαν να πιστεύουν στη θεωρία της αρπαγής πριν από τη Μεγάλη Θλίψη τόσο εύκολα. Όσοι υποστήριζαν αυτή την άποψη της αρπαγής πριν από τη Μεγάλη Θλίψη θεωρούσαν ότι έπρεπε να κρατήσουν τα σώματα και τις καρδιές τους άψογα καθαρά για να αρπαχθούν. Και έτσι ήταν αρκετά ένθερμοι στη ζωή της πίστης τους. Αλλά μια σοβαρή πλάνη τους παρέσυρε να πιστέψουν στην αρπαγή πριν από την Μεγάλη Θλίψη. Ενώ η πίστη τους στον Ιησού και η αναμονή της επιστροφής του Κυρίου ήταν όλως αξιέπαινα, εντούτοις έκαναν δύο σοβαρά και σπουδαία λάθη.
Αρχικά, χωρίς να πιστεύουν στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, περιμένουν τον Κύριο ενώ έχουν ακόμα αμαρτία στις καρδιές τους. Στηρίζονται μόνο πάνω στο αίμα του Σταυρού αλλά καμία μετάνοια δε θα μπορούσε να τους φέρει την άφεση των αμαρτιών που διαπράττουν σε καθημερινή βάση. Ωστόσο, μέρα και νύχτα, περιμένουν τη δεύτερη έλευση του Χριστού. Συγκεντρώνονται στις εκκλησίες τους για να μετανοήσουν για τις αμαρτίες τους, να προσευχηθούν και να ψάλλουν δοξολογίες όλη τη νύχτα, ενωμένοι στην αναμονή τους για την αρπαγή. Δεν υπάρχει τίποτα λανθασμένο στο γεγονός ότι περιμένουν έτσι και λαχταρούν για την αρπαγή τους. Αλλά έκαναν το σοβαρό λάθος να περιμένουν χωρίς τη σωστή πίστη—δηλαδή δεν πίστεψαν στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, τη μόνη πίστη που μας επιτρέπει να σταθούμε ενώπιον του Θεού ως παιδιά Του.
Το δεύτερο λάθος τους, ήταν ότι μερικοί από αυτούς, έθεσαν τεχνητά μια ημερομηνία για την επιστροφή του Ιησού, χωρίς σωστή κατανόηση του σχεδίου του Θεού. Αυτό όχι μόνο έκανε πολλούς πιστούς να Τον περιμένουν μάταια αλλά προκάλεσε κάθε είδους αναστάτωση στην κοινωνία, αφήνοντας μόνο κακές εντυπώσεις για το Χριστιανισμό και καταστρέφοντας τη φήμη του μεταξύ των απίστων.
Λόγω αυτών των δύο λαθών, όταν η αρπαγή που αυτοί οι άνθρωποι περίμεναν τόσο θερμά δεν ήρθε ποτέ, αυτό έκανε πολλούς ανθρώπους να σκεφτούν άσχημα για την αρπαγή, ωθώντας τους ακόμα πιο μακριά από την αλήθεια. Τώρα, όταν θα είναι πραγματικά ο σωστός χρόνος για να μιλήσουμε για τη δεύτερη έλευση του Χριστού και όταν η επιστροφή Του θα είναι επικείμενη, μετά βίας κάποιος θα μιλάει γι’ αυτήν πια—όλα εξαιτίας της παταγώδους αποτυχίας των λίγων παραπλανημένων.
Η περικοπή που συζητάμε τώρα είναι αυτό που ο Θεός έγραψε στον άγγελο της εκκλησίας της Περγάμου μέσω του Ιωάννη. Ο Θεός επαίνεσε τον υπηρέτη και τους αγίους της εκκλησίας επειδή υπερασπίστηκαν την πίστη τους ως το τέλος με το μαρτύριό τους. Αλλά ο έλεγχος του Θεού για την εκκλησία της Περγάμου ήρθε επίσης με μερικές επιπλήξεις, επειδή η εκκλησία είχε μεταξύ των μελών της κάποιους που ακολουθούσαν τον κόσμο. Γι' αυτό ο Θεός είπε στην εκκλησία να μετανοήσει και τους είπε ότι διαφορετικά θα ερχόταν γρήγορα και θα τους τιμωρούσε.
Πρέπει να δώσουμε προσοχή εδώ σε αυτά που ο Θεός είπε μέσω του Ιωάννη και στις επτά εκκλησίες στην Ασία από κοινού: «Όστις έχει ωτίον ας ακούση τι λέγει το Πνεύμα προς τας εκκλησίας». Αυτό σημαίνει ότι ο Θεός σιγουρεύεται ότι λέει την αλήθειά Του στους αγίους και τις ψυχές μέσω των εκκλησιών Του και των υπηρετών Του. Ειδικότερα, ο Θεός είπε στην εκκλησία της Περγάμου: «Όστις έχει ωτίον, ας ακούση τι λέγει το Πνεύμα προς τας εκκλησίας. Εις τον νικώντα θέλω δώσει εις αυτόν να φάγη από του μάννα του κεκρυμμένου, και θέλω δώσει εις αυτόν ψήφον λευκήν, και επί την ψήφον όνομα νέον γεγραμμένον, το οποίον ουδείς γνωρίζει ειμή ο λαμβάνων».
Επιτρέψτε μου να υπογραμμίσω τη φράση, «Εις τον νικώντα θέλω δώσει εις αυτόν να φάγη από του μάννα του κεκρυμμένου». Αυτό σημαίνει ότι όσοι περιμένουν αληθινά τον Κύριο πρέπει να νικήσουν τους εχθρούς του Θεού. Σημαίνει ότι πρέπει να πολεμήσουν ενάντια σε όσους ακολουθούν τον κόσμο και ότι πρέπει να απομακρυνθούν από αυτούς τους εραστές του κόσμου. Όσοι ακολουθούν τον Βαλαάμ είναι αυτοί που ακολουθούν τους ψευδοπροφήτες. Ο Θεός μας λέει ότι αυτοί οι άνθρωποι επιδιώκουν μόνο τον πλούτο του κόσμου μέσα στην αμαρτωλή πλεονεξία τους και τους ονομάζει οπαδούς της διδαχής του Βαλαάμ.
Κάθε εκκλησία δεν είναι εκκλησία του Θεού. Πολλοί από τους σημερινούς ηγέτες εκκλησιών δέχονται ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού αλλά δεν πιστεύουν ότι είναι Θεός. Υπάρχουν πολλοί που ούτε καν πιστεύουν ότι ο Ιησούς Χριστός δημιούργησε αυτόν τον κόσμο.
Επιπλέον, πολλοί άνθρωποι έρχονται στην εκκλησία μόνο για να μπορούν να ευλογηθούν υλικά. Πάρα πολλοί ηγέτες εκκλησιών λένε στα εκκλησιάσματά τους ότι θα ευλογηθούν αν δώσουν περισσότερα χρήματα στην εκκλησία. Εξαπατημένοι από τέτοιες ψεύτικες διδασκαλίες, πολλοί πιστοί νομίζουν πραγματικά πως οι πολλές προσφορές που δίνουν στην εκκλησία αποτελεί αντανάκλαση της πίστης τους. Μόνο και μόνο με βάση τις προσφορές και την τακτική παρουσία τους στην εκκλησία, πάρα πολλοί θεωρούνται ως πολύ πιστοί. Επιπλέον, σε μερικούς από αυτούς προσφέρονται ακόμα και θέσεις ηγεσίας μέσα στην εκκλησία, όπως του διακόνου ή του πρεσβυτέρου, απλά και μόνο για την τακτική συμμετοχή και την υπηρεσία τους στην εκκλησία, και επειδή κόβουν μεγάλες επιταγές για τις προσφορές τους. Όλα αυτά είναι μέθοδοι του Βαλαάμ, κάτι από το οποίο πρέπει όλοι να μείνουμε μακριά.
Πρέπει να πολεμήσουμε ενάντια σε μια τέτοια πίστη. Αν θέλετε πραγματικά να φάτε από το κρυμμένο μάννα, πρέπει πρώτα να διακρίνετε αν η εκκλησία σας είναι ή όχι μια εκκλησία που ακολουθεί αληθινά τον Λόγο του Θεού. Αν δεν είναι, τότε πρέπει να πολεμήσετε και να την νικήσετε. Μόνο με αυτό τον τρόπο μπορείτε να φάτε την αλήθεια του ύδατος και του Πνεύματος· τον αληθινό Λόγο του Θεού.
Μόνο τρώγοντας από τον Λόγο του ύδατος και του Πνεύματος, το κρυμμένο μάννα, μπορείτε να αναγεννηθείτε, και μόνο με την αναγέννηση μπορείτε να συνεχίσετε να τρώτε τον Λόγο της αλήθειας που δόθηκε από τον Θεό. Με αυτό τον τρόπο ο αναγεννημένος μπορεί να συζητήσει τι είναι ο Λόγος του Θεού, να τραφεί με αυτόν ακούγοντας, βλέποντας και διαδίδοντάς τον στην κοινωνία.
Αν θέλετε ειλικρινά να αρπαχθείτε από τον Θεό, αν θέλετε πραγματικά να είστε αληθινά αναγεννημένος, τότε είναι ανόητο να συνεχίσετε να παρευρίσκεται σε μια εκκλησία που είναι εκκλησία μόνο στο όνομα. Παρακολουθώντας μια εκκλησία που δεν ανήκει στον Θεό, δε θα μπορέσετε ποτέ να τραφείτε με τον αληθινό Λόγο της ζωής, αδιάφορο πόσο καιρό πηγαίνετε σε εκείνη την εκκλησία—εκατό, χίλια ή ακόμα και περισσότερα χρόνια, δε θα σας βάλει στη σωστή πορεία προς τη σωτηρία σας.
Τέτοιοι άνθρωποι όχι μόνο δε μπορούν να αναγεννηθούν με πίστη αλλά καταλήγουν στο ανόητο λάθος να περιμένουν την αρπαγή τους χωρίς να έχουν ικανοποιήσει την πρώτη απαίτησή της· δηλαδή χωρίς να έχουν αναγεννηθεί. Αυτό το είδος πίστης απλά είναι λανθασμένο. Ανεξάρτητα από το πόσο ανυπόμονα περιμένετε την επιστροφή του Χριστού, αδιάφορο αν αγαπάτε πραγματικά τον Κύριο με την καρδιά σας, αδιάφορο αν είστε πρόθυμοι να χάσετε τη ζωή σας για τον Ιησού, όλα αυτά είναι ανώφελα. Τέτοιοι άνθρωποι δε θα συναντήσουν τον Κύριο. Η αγάπη τους για τον Θεό θα τελειώσει μόνο σαν μια ανεκπλήρωτη αγάπη.
Γι' αυτό ο Θεός είπε στις επτά εκκλησίες στην Ασία: «Εις τον νικώντα θέλω δώσει εις αυτόν να φάγη από του μάννα του κεκρυμμένου». Ο Θεός δεν μας λέει ότι μπορούμε να έχουμε τον Λόγο της αλήθειας Του χωρίς καμία προσπάθεια. Αν δεν πολεμήσουμε και δεν νικήσουμε τους ψεύτες, δε θα μπορέσουμε ποτέ να φάμε το μάννα Του· τον Λόγο της Ζωής. Δεν έχει σημασία πόσο τακτικά πηγαίνετε στην εκκλησία σας· αν δεν ξέρετε την αλήθεια, σημαίνει πως όσα ξέρετε μέχρι τώρα είναι όλα μόνο ψέματα. Πρέπει να ξεφύγετε από αυτά τα ψέματα πολεμώντας και νικώντας τα στην αναζήτησή σας για την αλήθεια. Μόνο όταν αντιμετωπίσετε αυτή την αλήθεια βρίσκοντας μια εκκλησία που δίνει μαρτυρία στο Λόγο του Θεού και κηρύττει το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, θα μπορέσετε να φάτε το μάννα της ζωής.
Δεν έχουμε τίποτα που να μας εμποδίζει να δεχτούμε στις καρδιές μας τον Λόγο της αλήθειας του ύδατος και του Πνεύματος. Οι καρδιές όσων κηρύττουν και ακούνε αυτό τον Λόγο του ύδατος και του Πνεύματος ενώνονται και το Άγιο Πνεύμα κατοικεί στις καρδιές τους εξ ίσου.
Ο Θεός μας έχει υποσχεθεί ότι θα δώσει το κρυμμένο μάννα Του σε όσους νικούν· Με αυτή την έννοια, πρέπει να νικήσουμε τον Σατανά στον αγώνα μας ενάντια σ' αυτόν και να κερδίσουμε τη μάχη ενάντια στους ψεύτες. Αν θέλετε αιώνια ζωή, πρέπει να αναγεννηθείτε αληθινά· και αν θέλετε να αρπαχθείτε από τον Θεό, πρέπει να έχετε τη σωστή πίστη. Πρέπει να αγωνιστείτε και να νικήσετε τους πολλούς ψεύτες αυτού του κόσμου, καθώς επίσης και τους ψεύτες που βρίσκονται μέσα στο Χριστιανικό κόσμο.
Η πίστη σας δεν πρέπει να είναι αυτή του δισταγμού, που συνεχίζει να ταλαντεύεται από το ένα άκρο στο άλλο και να παρασύρεται από οποιοδήποτε ρεύμα συμβαίνει να ρέει σε μία δεδομένη στιγμή. Αν η εκκλησία σας δεν είναι μια εκκλησία που κηρύττει τον Λόγο του Θεού αληθινά, τότε πρέπει να σταματήσετε να πηγαίνετε σε μια τέτοια εκκλησία. Μόνο σ’ εκείνες τις καρδιές που αγαπούν και εκζητούν την αλήθεια ο Θεός θα έρθει να τους συναντήσει μέσω του Λόγου του μάννα Του, του Λόγου της αλήθειας του ύδατος και του Πνεύματος.
Ήμουν πολύ καλός σπουδαστής όταν φοιτούσα στη θεολογική σχολή. Δεν έχασα ποτέ κανένα μάθημα και οι βαθμοί μου ήταν όλοι άριστοι. Μελετούσα επιμελώς και πιστά. Και όμως υπήρξαν πάρα πολλά πράγματα που δεν ήξερα. Επειδή πριν συναντήσω τον Ιησού και πιστέψω σ' Αυτόν, ήμουν μαζί με όλη την οικογένειά μου Βουδιστής, η γνώση γι’ Αυτόν ήταν πολύ περιορισμένη εκείνη την εποχή. Ακόμα πιο περιορισμένη ήταν η κατανόηση που είχα από το Λόγο και έτσι ήθελα πολύ να μάθω τις Γραφές. Διψώντας για τη γνώση του Λόγου του Θεού, επιδίωξα να μάθω από πολλούς καθηγητές στη θεολογική σχολή, ρωτώντας, ελπίζοντας ότι οι απαντήσεις τους θα έσβηναν τη δίψα μου για τη Βίβλο.
Εντούτοις, κανένας από αυτούς, δεν μου έδωσε ποτέ μια σαφή και πειστική απάντηση. Όταν έκανα τις ερωτήσεις μου σε καθηγητές που ήταν διάσημοι για τη βιβλική τους γνώση, συνήθιζαν μόνο να επαινούν τη γνώση μου από τη Βίβλο αντί να απαντούν στις ερωτήσεις μου. Στις θεολογικές σχολές, οι καθηγητές δεν κηρύττουν τον Λόγο αλλά διδάσκουν τις «θεωρίες» τους για τη Βίβλο. Αλλά όλες οι θεωρίες τους, από τη θεολογία της Παλαιάς Διαθήκης ως τη θεολογία της Καινής Διαθήκης, από τη Συστηματική Θεολογία ως την Ιστορία του Χριστιανισμού, από τον Καλβινισμό ως τον Αρμινιανισμό, από την Χριστολογία ως την Πνευματολογία και από τις εισαγωγικές μελέτες ως τις λεπτομερείς αναλύσεις, είναι μόνο προϊόντα ανθρωπίνων σκέψεων. Διδάσκουν μόνο διάφορες θεωρίες που παντρεύονται από τους μελετητές, όχι διαφορετικές από την εμπειρία των κολεγίων σας όπου μαθαίνετε διάφορες θεωρητικές προοπτικές στον κοσμικό τομέα των σπουδών σας.
Ήμουν ανίδεος για τη Βίβλο. Αδιάφορο πόσο εκτενής ήταν η κατάρτισή μου ή πόσοι πολλοί είχαν αναγνωρίσει την πλατιά γνώση μου της Βίβλου ή ακόμα και πώς εγώ ο ίδιος είχα βασίσει τα κηρύγματά μου σ' αυτή τη γνώση—όσο περισσότερο μελετούσα τη Βίβλο και τη θεολογία, τόσο περισσότερο αμφέβαλα για την πορεία μου. Τελικά έφτασα ν' αναγνωρίσω μόνος μου πως ήμουν εντελώς ανίδεος και ότι έπρεπε να αρχίσω ξανά από την αρχή. Έτσι άρχισα να προβάλλω στις τάξεις μου εκείνα που θεωρούσαν τότε παράξενες και αδέξιες ερωτήσεις. Μία από αυτές ήταν: «Γιατί βαπτίστηκε ο Ιησούς;» Δεν άκουσα ποτέ μια σαφή απάντηση σ' αυτή την ερώτηση. Κανένας δε μπορούσε να μου δώσει τη σωστή απάντηση, ότι ο Ιησούς βαπτίστηκε στον ποταμό Ιορδάνη από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή για να αναλάβει όλες τις αμαρτίες μας στη σάρκα Του.
Είχα επίσης ερωτήσεις για τα θαύματα που έκανε ο Ιησούς, όπως αυτό που τάισε περισσότερους από πέντε χιλιάδες ανθρώπους με μόνο πέντε ψωμιά και δύο ψάρια. Έτσι ρώτησα, «Όταν ο Ιησούς ευλόγησε τα πέντε ψωμιά και τα δύο ψάρια, ξεπετάχτηκε απλά ένας σωρός από ψωμιά και ψάρια εντελώς ξαφνικά ή συνέχιζαν να πολλαπλασιάζονται καθώς μοιράζονταν τα τρόφιμα στον καθένα;» Τις περισσότερες φορές με κατσάδιασαν και με κατέκριναν επειδή έκανα τέτοιες ερωτήσεις.
Έτσι έφτασα να σκεφτώ, «Αυτό λοιπόν είναι η θεολογία. Μαθαίνουμε απλά τι συστηματοποίησε ο Καλβίνος σε μια ακαδημαϊκή θεωρία και τις θέσεις του. Δεν ξέρουμε τίποτα από τη Βίβλο». Έτσι άρχισα να κάνω εκτενή έρευνα, συγκρίνοντας τις εκδόσεις πολλών διαφορετικών εκκλησιών με τη Βίβλο. Ακόμα, δεν κέρδισα τίποτα.
Όλοι έφταναν στο ίδιο συμπέρασμα, πως όταν οι άνθρωποι πιστεύουν στον Ιησού, οι αμαρτίες τους εξαφανίζονται βαθμιαία καθώς αγιάζονται με τις προσευχές μετάνοιάς τους, και ότι γίνονται χωρίς καμία αμαρτία μόνο όταν πεθαίνουν και μπαίνουν στον Ουρανό. Οι δογματικές διαφορές δεν είχαν σημασία—το ίδιο τελικό συμπέρασμα για όλες τους ήταν ότι οι Χριστιανοί πρέπει να κάνουν προσευχές μετάνοιας και να προοδεύουν σταδιακά στον αγιασμό, κάτι που δεν είχε καμία σχέση με το Λόγο. Όλες αυτές οι αξιώσεις απομακρύνονταν από αυτό που ήθελε να πει ο Λόγος του Θεού. Έτσι γονάτισα ενώπιον του Θεού και παρακάλεσα και ζήτησα την αλήθειά Του.
Τότε ήταν που ο Θεός μου δίδαξε το αληθινό ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Αυτή η αλήθεια απλά με κατέπληξε. Και όταν συνειδητοποίησα ότι η αλήθεια του ύδατος και του Πνεύματος βρίσκεται στο σύνολο των 66 βιβλίων της Βίβλου, τα τυφλωμένα μάτια μου άνοιξαν και άρχισα να βλέπω τον Λόγο της Βίβλου καθαρά. Μπορούσα να ανακαλύψω πώς η Παλαιά Διαθήκη και η Καινή Διαθήκη ταίριαζαν, και το Άγιο Πνεύμα ήρθε να κατοικήσει στην καρδιά μου όταν βρήκα αυτή την αλήθεια. Όταν είδα και αναγνώρισα αυτό τον Λόγο της αλήθειας, τόσες πολλές αμαρτίες που είχαν μολύνει την καρδιά μου και με είχαν βαρύνει τόσο πολύ, εξαφανίστηκαν εντελώς σε μια καταπληκτική και θαυμάσια πράξη αγάπης και χάρης του Θεού.
Όπως γίνονται κυματισμοί όταν ρίχνεται μια μικρή πέτρα σε μια ήρεμη λίμνη, μια γαλήνια χαρά κι ένα φως μπήκαν στην καρδιά μου. Από το φως, κατάλαβα ότι αναγνώρισα ποια ήταν η αλήθεια του Λόγου. Εκείνη την ίδια στιγμή της αναγνώρισης, το Άγιο Πνεύμα μπήκε στην καρδιά μου και, λόγω του Αγίου Πνεύματος, μπόρεσα να δω καθαρά τον Λόγο της Βίβλου. Από εκείνη τη στιγμή, κηρύττω συνεχώς το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος.
Εκείνη την ίδια ημέρα, το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος σταθεροποιήθηκε στην καρδιά μου, με έχει ανακουφίσει και ενισχύσει, και κράτησε την καρδιά μου πάντα καθαρή. Έτσι έφτασα να τρέφομαι με τον Λόγο του Θεού. Όταν κατοίκησε ο Λόγος, μαζί με την αναγνώριση της σημασίας του ήρθε η γαλήνια ευλογία που γέμισε την καρδιά μου, και η καρδιά μου, στη συνέχεια, άρχισε να κολυμπά σ' αυτή τη θάλασσα της χάρης. Ακριβώς όπως η καρδιά μου γέμισε με αυτή την ευλογία, κι εσείς όταν πιστέψετε στο Λόγο της σωτηρίας της αναγέννησης, ο Λόγος του Θεού θα σας φέρει επίσης στη χάρη και την ευλογία του.
Όταν άνοιξα τη Βίβλο και διέτριψα στο Λόγο, όλοι οι φόβοι και οι ανήσυχες σκέψεις μου εξαφανίστηκαν, γεμίζοντας αντίθετα την καρδιά μου με χαρά και ειρήνη. Μπορούσα να απαντώ πάντα τι εννοούσε πραγματικά ο Θεός στο Λόγο Του κάθε φορά που με ρωτούσαν για τη Βίβλο. Μόνο με τη γνώση και την πίστη στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος μπορεί κάποιος να τραφεί με τον Λόγο του Θεού, και μόνο τρεφόμενος με τον Λόγο του Θεού μπορεί να αναγεννηθεί. Επειδή οι αναγεννημένοι δεν έχουν πλέον αμαρτία στις καρδιές τους, ανεξάρτητα από το πότε επίστρεψαν στον Κύριο σ' αυτή τη γη, είναι όλοι έτοιμοι για την αρπαγή τους όταν ο Κύριος τους αρπάξει τελικά στον αέρα.
 
 
Η πίστη που μπορεί να μας οδηγήσει στην αρπαγή
 
Η αρπαγή είναι αυτό που περιμένουμε από τότε που λάβαμε τη λύτρωσή μας με τη γνώση και την πίστη στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Και όταν περιμένουμε, πρέπει να περιμένουμε με σαφή κατανόηση των καιρών που έχουν οριστεί από τον Θεό. Οι καιροί που έχουν οριστεί από τον Θεό είναι οι επτά εποχές, και η εποχή για να δεχτούμε το μαρτύριο ανάμεσα σ’ αυτές είναι η εποχή του ωχρού ίππου. Η εποχή του ωχρού ίππου είναι η τέταρτη από τις επτά εποχές που έχουν οριστεί από τον Θεό. Η εποχή στην οποία ζούμε τώρα, αντίθετα, είναι η τρίτη, η εποχή του μαύρου ίππου.
Όταν ανεβαίνουμε σε ένα ψηλό βουνό, στηριζόμαστε σε έναν χάρτη για οδηγό. Αλλά για να φτάσουμε σωστά και με ασφάλεια στον προορισμό μας με τη χρήση αυτού του χάρτη, πρέπει πρώτα να ξέρουμε ποια είναι η θέση μας. Δεν έχει σημασία πόσο καλά μπορείτε να διαβάσετε τον χάρτη ή πόσο ακριβής είναι ο ίδιος ο χάρτης—αν δεν ξέρετε που βρίσκεστε, ο χάρτης είναι άχρηστος. Μόνο όταν ξέρετε τη θέση σας μπορείτε να φθάσετε ακίνδυνα στον προορισμό σας.
Παρόμοια, μόνο με την αναγέννηση μέσω του ευαγγελίου του ύδατος και του Πνεύματος μπορείτε ν' ανακαλύψετε πότε θα αρπαχθείτε. Ο βιβλικά ακριβής χρόνος της αρπαγής είναι λίγο μετά από το μέσον της επταετούς περιόδου της Μεγάλης Θλίψης—δηλαδή τριάμισι χρόνια μέσα στη Θλίψη. Αυτό προγραμμάτισε ο Θεός εν Χριστώ Ιησού όταν δημιούργησε αρχικά αυτόν τον κόσμο.
Το σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία εν Χριστώ Ιησού, με βάση το οποίο έστειλε τον μονογενή Υιό Του σ' αυτή τη γη, Τον έκανε να βαπτιστεί και να πεθάνει στο Σταυρό, και Τον ανάστησε από τους νεκρούς, δεν είναι το μόνο σχέδιο αλλά επίσης έχει ορίσει τους χρόνους για το σύμπαν, από τη δημιουργία του ως το τέλος του, με τις επτά εποχές Του. Ακόμα κι εμείς κάνουμε σχέδια πριν χτίσουμε τα σπίτια μας και προγραμματίζουμε προκαταβολικά για τις επιχειρήσεις μας—ακόμα καλύτερα, σχεδιάζουμε στα σημειωματάριά μας τι θα κάνουμε την κάθε ημέρα. Μπορούσε ο Θεός να δημιουργήσει αυτόν τον κόσμο, τον άνθρωπο, εσένα και εμένα εν Χριστώ Ιησού, χωρίς κανένα σχέδιο; Φυσικά όχι! Μας δημιούργησε με ένα σχέδιο!
Αυτό το σχέδιο αποκαλύπτεται καθαρά στο Λόγο της Αποκάλυψης. Όταν ανοίγουμε και εντρυφούμε σ' αυτό το Λόγο, μπορούμε να ανακαλύψουμε ποιο ακριβώς είναι το σχέδιο του Θεού. Αυτός ο Λόγος είναι η αλήθεια. Αν και ο Λόγος του Θεού είναι αρκετών χιλιάδων ετών, είναι ακόμα αμετάβλητη και αναλλοίωτη αλήθεια, στην οποία ούτε προστίθεται ούτε αφαιρείται κάτι. Όσοι δεν το ξέρουν αυτό και δεν έχουν αναγεννηθεί εξ ύδατος και Πνεύματος παραμένουν ακόμα ανίδεοι για την αλήθεια που αποκαλύπτεται σε μας από τον Λόγο του Θεού. Αλλά όσοι εντρυφούν στο Λόγο θα μπορέσουν να βρουν και να αναγνωρίσουν όλη την αλήθεια που αποκαλύπτεται στη Βίβλο.
Η περικοπή στην οποία ο Θεός υπόσχεται να δώσει το μάννα Του σε όσους νικούν σημαίνει ότι ο Θεός θα ρίξει φως στο Λόγο Του μόνο σε όσους μπορούν να διακρίνουν την αλήθεια από το ψέμα και να νικήσουν τους ψεύτες με τη γνώση του Λόγου της αλήθειας Του. Όσοι έχουν δραπετεύσει από τα ψέματα και έχουν βρει την αλήθεια, πρέπει να νικήσουν αυτά τα ψέματα με το κήρυγμα αυτής της αλήθειας. Ο Θεός μας έχει υποσχεθεί ότι σε όσους πιστεύουν στο ευαγγέλιο θα δώσει την ευλογία να φάνε από το μάννα Του: «Εις τον νικώντα θέλω δώσει εις αυτόν να φάγη από του μάννα του κεκρυμμένου, και θέλω δώσει εις αυτόν ψήφον λευκήν, και επί την ψήφον όνομα νέον γεγραμμένον, το οποίον ουδείς γνωρίζει ειμή ο λαμβάνων».
Το κρυμμένο μάννα σημαίνει εδώ τον Λόγο του Θεού. Η λευκή πέτρα, από την άλλη πλευρά, σημαίνει ότι τα ονόματά μας θα γραφτούν στο Βιβλίο της Ζωής. Όταν οι άνθρωποι πιστεύουν στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος που ο Θεός τους έχει δώσει, οι καρδιές τους αλλάζουν. Με τις καρδιές τους γεμάτες από τον Λόγο του Αγίου Πνεύματος, συνειδητοποιούν ότι με πίστη στο Λόγο, όλες οι αμαρτίες στις καρδιές τους έχουν εξαφανιστεί. Έχοντας έτσι καθαριστεί εξ ύδατος και Πνεύματος, τα ονόματά τους είναι γραμμένα στην λευκή πέτρα.
Ο Θεός μας λέει ότι κανένας δεν ξέρει αυτό το νέο όνομα εκτός από εκείνον που το λαβαίνει. Όσοι έχουν συγχωρεθεί για όλες τις αμαρτίες τους πρέπει να αναγνωρίσουν ότι οι καρδιές τους δεν έχουν καμία αμαρτία αφημένη σ' αυτές και ότι τα ονόματά τους έχουν γραφτεί στο Βιβλίο της Ζωής. Ξέρουν, με άλλα λόγια, ότι το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος έχει αφαιρέσει όλες τις αμαρτίες από τις καρδιές τους. Μόνο όσοι είναι αναγεννημένοι μαθαίνοντας τον αληθινό Λόγο του ύδατος και του Πνεύματος και έλαβαν τη λύτρωσή τους μπορούν να ξέρουν τον Κύριο και την αλήθεια. Όσοι δεν είναι αναγεννημένοι δεν αναγνωρίζουν ακόμα ότι πρέπει να αναγεννηθούν. Αλλά οι αναγεννημένοι μπορούν εύκολα να διακρίνουν αυτούς τους ανθρώπους, ότι πρέπει ακόμα να φάνε το μάννα του Θεού και ότι τα ονόματά τους δεν είναι γραμμένα στη λευκή πέτρα.
Θέλετε πραγματικά να αρπαχθείτε; Αν θέλετε να αρπαχθείτε, πρέπει να είστε κατάλληλοι για να φάτε το μάννα. Είσαι κατάλληλος για να φας από το μάννα, σημαίνει ότι πρέπει να έχεις αναγεννηθεί εξ ύδατος και Πνεύματος. Για να τραφείς με το μάννα, πρέπει επίσης να πολεμήσεις και να νικήσεις τα ψέματα με την πίστη σου. Οι ψεύτικοι δάσκαλοι δεν φέρνουν λύτρωση στους αμαρτωλούς αλλά μόνο εκμετάλλευση των ψυχών και των υλικών περιουσιών τους. Πρέπει να πολεμήσουμε και να νικήσουμε τέτοιες ψεύτικες εκκλησίες, ψευδοπροφήτες και ψεύτικους υπηρέτες που υπάρχουν στο σημερινό Χριστιανισμό.
Πρέπει να ξέρουμε, βασισμένοι στη Βίβλο, ακριβώς πώς ο Ιησούς έχει αφαιρέσει όλες τις αμαρτίες μας, γιατί βαπτίστηκε, γιατί ανέλαβε τις αμαρτίες του κόσμου, γιατί πέθανε στο Σταυρό και γιατί αναστήθηκε από τους νεκρούς. Πρέπει να ξέρουμε ακριβώς γιατί ο Ιησούς ήρθε σ' αυτή τη γη με σάρκινο σώμα και έκανε όλα αυτά τα πράγματα, και πρέπει να ξέρουμε ποιος ακριβώς είναι ο Ιησούς. Αλλά οι ψεύτικες εκκλησίες, αντί της διδασκαλίας αυτών των αληθειών, ονομάζουν καθένα που πηγαίνει σ’ αυτές «άγιο» με δική τους εξουσία. Απλά ρωτούν, «Πιστεύεις στον Ιησού;» Αν η απάντηση είναι, «Ναι», τότε αυτές οι ψεύτικες εκκλησίες τους αποκαλούν αμέσως αγίους, τους βαπτίζουν σε ένα περίπου χρόνο και έπειτα προχωρούν στο να πάρουν από αυτούς κάθε είδους προσφορά, από προσφορές ευχαριστιών μέχρι ειδικές προσφορές για να δεσμεύσουν προσφορές για εκείνο το ολοκαίνουργιο λαμπρό εκκλησιαστικό κτίριο. Εκκλησίες όπως αυτές, που κατατρύχονται μόνο για χρήματα και την πλεονεξία τους για να χτίσουν ένα μεγαλύτερο, λαμπερό εκκλησιαστικό κτίριο, είναι όλες ψεύτικες εκκλησίες.
Όταν τρεφόμαστε με το μάννα, πρέπει να πολεμήσουμε ενάντια σε τέτοιες ψεύτικες εκκλησίες και όσους διαδίδουν τις ψεύτικες διδασκαλίες. Αν χάνουμε στη μάχη μας, σημαίνει όχι μόνο ότι δεν είμαστε πλέον οι άγιοι του Θεού αλλά και ότι δε θα αρπαχθούμε από Αυτόν. Αν δεν είμαστε οι άγιοι του Θεού είναι το ίδιο όπως όταν δεν είμαστε τα παιδιά του Θεού· ακόμα και αν ο Χριστός επρόκειτο να επιστρέψει για 100ή φορά, εμείς δε θα αρπαχθούμε ποτέ.
Στο Κατά Ματθαίον κεφ. 25 μας λέει την παραβολή των Δέκα Παρθένων, πέντε από τις οποίες ήταν φρόνιμες και πέντε μωρές. Μας λέει πόσο μωρές ήταν οι πέντε παρθένες που έφεραν τις λαμπάδες τους αλλά χωρίς λάδι και βγήκαν για να αγοράσουν μόνο όταν αναγγέλθηκε η άφιξη του νυμφίου. Πρέπει να είμαστε οι φρόνιμες παρθένες που είχαν προετοιμάσει το λάδι εκ των προτέρων. Έχοντας την πίστη της προετοιμασίας του λαδιού, σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε κατάλληλοι για να τραφούμε με το μάννα ενώπιον του Ιησού, να νικήσουμε τους ψεύτες, και να είμαστε αναγεννημένοι από τον Λόγο του ύδατος και του Πνεύματος.
Όταν ακούμε ένα κήρυγμα, πρέπει να αναρωτηθούμε αν ο ποιμένας κηρύττει ή όχι τον Λόγο του Θεού. Πρέπει επίσης να ρωτήσουμε αν η εκκλησία ξοδεύει τα χρήματά της όπως θέλει ο Θεός· δηλαδή για τα δικά Του έργα και όχι για τον εαυτό της. Πρέπει να βρούμε, με άλλα λόγια, την αληθινή εκκλησία του Θεού. Προσέχετε από τις εκκλησίες που προσφέρουν μόνο σεβασμό χειλέων στο κήρυγμα του Λόγου του Θεού και των διδασκαλιών Του;
Ανεξάρτητα από το πόσο καλοί είναι στα λόγια τους και τη μετάνοια, οι πράξεις τους θα σας πουν τι αντιπροσωπεύουν πραγματικά—αν ενδιαφέρονται για την οικοδόμηση μεγαλύτερων εκκλησιαστικών κτιρίων παρά οτιδήποτε άλλο· αν φροντίζουν για τους φτωχούς ή υπηρετούν μόνο τους πλουσίους· και αν παρουσιάζουν ενδιαφέρον για να σώσουν τις ψυχές. Ο Θεός σας έχει δώσει μάτια και αυτιά για να μπορείτε να δείτε και να κρίνετε για λογαριασμό σας. Και όταν βγάλετε το συμπέρασμα ότι η εκκλησία σας δεν είναι η σωστή εκκλησία, τότε μη διστάσετε να βγείτε αμέσως από αυτή, επειδή η συνέχιση της παρουσίας σας σε μια τέτοια ψεύτικη εκκλησία είναι σαν να προσπαθείτε να πάτε στον άδη. Ίσως κι εσείς χαραμίζετε τη ζωή σας.
Αναγνωρίζετε πόσο καλό είναι το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος; Όταν ξέρετε και δέχεστε στην καρδιά σας αυτή την αλήθεια, το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, γίνεστε ένας εντελώς νέος άνθρωπος. Όσοι ανήκαν στη γη προηγουμένως, τώρα ανήκουν στον Ουρανό και όσοι βασανίζονταν από τους δαίμονες τώρα ελευθερώνονται.
Οι δαίμονες μπορούν να μπουν και να βασανίσουν τις ψυχές όσων έχουν αμαρτία στις καρδιές τους και είναι έτσι αλυσοδεμένοι από τις αμαρτίες τους. Αλλά ο Κύριος ήρθε σ' αυτή τη γη και αφαίρεσε όλες τις αμαρτίες μας με το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Επειδή έχει αφαιρέσει εντελώς τις αμαρτίες μας, οι δαίμονες δε μπορούν πλέον να βασανίσουν ή να κλέψουν τις ψυχές μας. Γι' αυτό όταν ξέρετε και πιστεύετε σ' αυτό το ευαγγέλιο, οι δαίμονες διώχνονται και η ζωή σας αλλάζει.
Με άλλα λόγια, όσοι ήταν υπηρέτες του κόσμου, ελευθερώνονται από αυτή την δουλεία. Ο Θεός έχει κάνει το θαυμάσιο έργο της μετατροπής των αμαρτωλών σε δίκαιους, ανακατασκευάζοντας όσους ήταν από τη γη σε άτομα που είναι από τον Ουρανό και, όταν επιστρέψει ο Κύριος, θα τους ανυψώσει στη Βασιλεία Του.
Η γήινη ζωή μας δεν είναι το τέλος μας. Όταν ο Θεός μας δημιούργησε σύμφωνα με την εικόνα Του, δεν μας έβαλε σ' αυτή τη γη για να ζήσουμε λίγο. Η ζωή με σάρκινο σώμα είναι στην πραγματικότητα πολύ σύντομη. Ώσπου να τελειώσουμε το σχολείο, φτάνουμε ήδη στα μέσα της δεκαετίας των 20 ετών μας. Περνάμε στη δεκαετία των 30 ετών μας προσπαθώντας να βάλουμε τα θεμέλια για τη ζωή μας, και ώσπου να γίνει αυτό και να είμαστε έτοιμοι για να χτίσουμε επάνω, είμαστε ήδη στη δεκαετία των 40 ετών ή των 50 ετών μας. Όταν φτάνουμε τελικά στο στάδιο που νομίζουμε ότι μπορούμε πλέον να χαλαρώσουμε λίγο για να απολαύσουμε τη ζωή, ολόκληρη η διάρκεια της ζωής μας έχει περάσει ήδη από μας και βρισκόμαστε αντιμέτωποι με το τέλος της. Όπως τα λουλούδια ανθίζουν το πρωί και μαραίνονται μέχρι το απόγευμα, όταν νομίζουμε ότι πήραμε στα χέρια μας τη ζωή μας, συνειδητοποιούμε ότι ο χρόνος μας έχει περάσει και ότι κοιτάζουμε μόνο το τέλος της που πλησιάζει.
Τόσο σύντομη είναι η ζωή. Αλλά αυτό που είναι ακόμα πιο λυπηρό είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν αναγνωρίζουν ακόμα αυτή τη συντομία της ζωής. Ωστόσο, το τέλος της ζωής μας με σάρκινο σώμα δεν είναι το τέλος μας, επειδή είναι μόνο η αρχή της πνευματικής ζωής των ψυχών μας. Γιατί; Επειδή ο Θεός, σε αντιστάθμιση για τη συντομία της γήινης ζωής μας, έχει προετοιμάσει για μας όχι μόνο τη Χιλιετή Βασιλεία αλλά και τους Νέους Ουρανούς και τη Νέα Γη, όπου πρόκειται να ζήσουμε αιώνια. Αυτή είναι η ευλογία της αιώνιας ζωής του Θεού που έχει παραχωρήσει μόνο σε όσους αναγεννιούνται με πίστη στο Λόγο του ύδατος και του Πνεύματός Του.
Μόνο όταν φάτε το κρυμμένο μάννα και το όνομά σας γραφτεί στην λευκή πέτρα μπορείτε να αρπαχθείτε. Ο Θεός μας λέει ότι μόνο όσοι τρέφονται με το μάννα Του θα μπορούν να νικήσουν τον Σατανά στη διάρκεια της Μεγάλης Θλίψης, και ότι μόνο τα ονόματα όσων νικούν θα γραφτούν στην λευκή πέτρα. Όσοι δεν νικούν, επομένως, δεν πρέπει ούτε καν να ονειρεύονται ότι θα αρπαχθούν, ούτε μπορούν να ονειρεύονται ότι είναι αναγεννημένοι.
Χρειάζονται μεγάλες θυσίες για να επιτύχεις κάτι πολύτιμο και ακριβό. Ένα καλό παράδειγμα είναι το χρυσάφι· χρειάζεται πολλή προσπάθεια, χρόνος και κίνδυνος για να βρεις χρυσάφι. Πολλοί άνθρωποι έχουν πεθάνει στα χρυσωρυχεία πριν μπορέσουν να βρουν έστω ένα ψήγμα χρυσού. Η εξαγωγή του προσχωματικού χρυσού απαιτεί επίσης πολλούς κόπους. Το κοσκίνισμα ενός ημερήσιου φορτίου χώματος, παράγει μόνο ένα μικρό ποσό χρυσού. Επιπλέον, αυτό δε μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε ποταμό αλλά πρέπει πρώτα να βρείτε έναν ποταμό που έχει προσχωματικό χρυσάφι. Με άλλα λόγια απαιτείται σκληρή προσπάθεια για να βρεθεί χρυσάφι, μερικές φορές ακόμα και η ζωή σας. Γιατί, λοιπόν, οι άνθρωποι προσπαθούν τόσο σκληρά να βρουν χρυσάφι; Το κάνουν επειδή νομίζουν ότι το χρυσάφι είναι τόσο πολύτιμο, που αξίζει να διακινδυνεύσουν τη ζωή τους.
Αυτό που είναι ασύγκριτα πολυτιμότερο και ακριβότερο από το χρυσάφι και το ασήμι, εντούτοις, είναι το γεγονός ότι μπορούμε να γίνουμε τα παιδιά του Θεού. Ο χρυσός μπορεί να φέρει κάποια παροδική ευτυχία για τη σάρκα σας αλλά το να γίνετε παιδιά του Θεού σας φέρνει ατέρμονη, αιώνια ευτυχία. Για να αρπαχθείτε στους έσχατους καιρούς, για να απολαύσετε τον πλούτο, την ευημερία και την τιμή της Χιλιετούς Βασιλείας και των Νέων Ουρανών και της Νέας Γης, και να ζήσετε μια τέτοια ζωή σε όλη την αιωνιότητα, πρέπει τώρα να πολεμήσετε όλους τους ψεύτες σ' αυτή τη γη, να πιστέψετε στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος και να υπερασπιστείτε την πίστη σας και να εξασφαλίσετε τη νίκη σας.
Υπάρχουν τόσο πολλά ψέματα σ' αυτό τον κόσμο, που προσπαθούν να σας κάνουν να χάσετε την πίστη σας, που πάντα προσέχουμε τις πιθανότητες να μπλέξουν οι καρδιές μας. Όσοι πιστεύουν στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος και έχουν την αλήθεια στις καρδιές τους, ξέρουν καλά πόσο πολύτιμη είναι η πίστη τους. Και επειδή ξέρουν την αξία αυτής της πίστης, παλεύουν ενάντια σε όλες τις ψεύτικες διδασκαλίες που προσπαθούν να την κλέψουν από αυτούς. Αν συνειδητοποιήσουμε ακριβώς πόσοι άνθρωποι λαχταρούν αυτή την πίστη και όμως είναι ανίκανοι να την επιτύχουν, και αν αναγνωρίσουμε ότι μόνο αυτή η πίστη θα μας ντύσει κατάλληλα για να γίνουμε δεκτοί στο δείπνο του γάμου του Αρνίου και να μας δώσει την ευλογία της αιώνιας ζωής, πρέπει να την κάνουμε εντελώς δική μας και να μην αφήσουμε κανέναν να την πάρει από μας. Αυτό είναι το είδος της πίστης που πολεμάει και νικά.
Πείστηκα για την ανάγκη να διαδοθεί η σωστή γνώση και κατανόηση του Λόγου της Αποκάλυψης—για να σιγουρευτείτε ότι μπορείτε να υπερασπιστείτε το πολύτιμο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος—επειδή ήξερα ότι πολλοί ψεύτικοι δάσκαλοι θα προσπαθήσουν να χρησιμοποιήσουν τον Λόγο της Αποκάλυψης για να εξαπατήσουν και να συγχύσουν όχι μόνο τους ανθρώπους αλλά και τους αναγεννημένους αγίους. Γι' αυτό κηρύττω τον Λόγο της Αποκάλυψης μέσω των κηρυγμάτων και των βιβλίων μου, ώστε να εξασφαλιστεί ότι μπορείτε να ζήσετε τη ζωή της πίστης σας με τη σωστή γνώση και πίστη στους έσχατους καιρούς.
Το Βιβλίο της Αποκάλυψης προσφέρει κάτι παρά πολύ σημαντικό. Αλλά ο Λόγος της Αποκάλυψης δεν αποκαλύπτει τίποτα σε όσους δε μπορούν να φάνε το κρυμμένο μάννα του Θεού και δεν έχουν Άγιο Πνεύμα στις καρδιές τους. Από τα σημεία των έσχατων καιρών ως την αρπαγή, η ελπίδα κάθε Χριστιανού, στους Νέους Ουρανούς και τη Νέα Γη, ένα εξαιρετικό σχέδιο είναι γραμμένο στο Λόγο της Αποκάλυψης. Αλλά λόγω της σοφίας του Θεού που δεν αποκαλύπτει τα μυστικά Του απλά στον καθένα, η Αποκάλυψη παραμένει ένα δύσκολο κείμενο που δε μπορεί να καταλάβει ο καθένας. Κανένας άλλος, παρά μόνο όσοι έχουν τραφεί με το μάννα του Θεού και τα ονόματα των οποίων είναι γραμμένα στην λευκή πέτρα με την αναγέννηση εξ ύδατος και Πνεύματος και την υπερνίκηση των ψεμάτων, δε μπορεί να καταλάβει τον Λόγο της Αποκάλυψης.
Γι' αυτό, στην άγνοιά τους, όσοι δεν είναι αναγεννημένοι μιλούν για την αρπαγή πριν την Μεγάλη Θλίψη ή την αρπαγή μετά τη Μεγάλη Θλίψη, και γιατί ακόμα και εμείς τώρα έχουμε μερικούς ανθρώπους που υποστηρίζουν ότι η Χιλιετής Βασιλεία είναι μόνο συμβολική. Ο Λόγος του Θεού είναι η αλήθεια και δηλώνει καθαρά ότι η αρπαγή δε θα συμβεί χωρίς τη Μεγάλη Θλίψη. Μας λέει ότι η αρπαγή θα συμβεί λίγο μετά το μέσο της περιόδου των επτά ετών της Μεγάλης Θλίψης—μετά από το μαρτύριο των αγίων και ταυτόχρονα με την ανάστασή τους.
Το να γίνει η αρπαγή μέσα στη συνηθισμένη καθημερινή ζωή—σημαίνει ότι πιλότοι θα χαθούν ξαφνικά και μητέρες θα εξαφανιστούν από το τραπέζι του φαγητού σε όλο τον κόσμο—όμως λυπάμαι να σας ενημερώσω ότι αυτό απλά δε θα συμβεί. Μάλλον, η αρπαγή θα συμβεί όταν μεγάλες καταστροφές θα ξεσπάσουν στον κόσμο, καταστροφές σεισμών, αστέρια που θα πέσουν από τον ουρανό και η γη θα ανοίξει. Η αρπαγή, με άλλα λόγια, δε θα συμβεί μια ειρηνική ημέρα στο φως του ήλιου.
Αστέρια δεν έχουν πέσει ακόμα, το ένα τρίτο του κόσμου πρόκειται να καεί ολοσχερώς, και η θάλασσα δεν έχει μετατραπεί ακόμα σε αίμα. Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει ότι δεν είναι ακόμα ο καιρός για την αρπαγή. Ο Θεός μας λέει ότι θα μας δώσει τα σημάδια που θα μπορούμε όλοι να αναγνωρίσουμε πριν έρθει η αρπαγή. Αυτά τα σημάδια είναι οι καταστροφές που θα ξεσπάσουν σ’ αυτό τον κόσμο—το ένα τρίτο της θάλασσας και των ποταμών θα μετατραπούν σε αίμα, το ένα τρίτο των δασών θα καεί ολοσχερώς, αστέρια θα πέσουν, το νερό δε θα πίνεται και ούτω καθ' εξής.
Όταν στον κόσμο ξεσπάσουν τέτοιες μεγάλες καταστροφές, ο Αντίχριστος θα έρθει για να φέρει την τάξη. Πρώτα θα παρουσιαστεί ως αξιοπρόσεκτος παγκόσμιος ηγέτης, τελικά θα μετατραπεί σε τύραννο που θα βασιλέψει στον κόσμο με την απόλυτη εξουσία του. Η Βίβλος μάς λέει ότι είναι σ’ αυτή τη στιγμή, που θα βασιλεύει η τυραννία του Αντίχριστου πάνω στον κόσμο, που ο Κύριος θα επιστρέψει στη γη για να πάρει τους αγίους Του. Η αρπαγή δε θα συμβεί όσο οι μεγάλες φυσικές καταστροφές μέλλουν ακόμα να συμβούν και ο Αντίχριστος αναμένεται να παρουσιαστεί.
Είναι λάθος, με άλλα λόγια, να εγκαταλείψουν οι άνθρωποι την εργασία τους, να σταματήσουν το σχολείο, και να περιέλθουν σε μια πλήρη παύση της ζωής τους, νομίζοντας ότι πρόκειται να αρπαχθούν, όταν στην πραγματικότητα δεν έχουν γίνει ακόμα αυτά τα σημεία που ο Θεός μας έχει υποσχεθεί. Δεν πρέπει να εξαπατηθείτε με αυτό τον τρόπο, επειδή έτσι θα πέσετε στις παγίδες των ψεμάτων του Σατανά.
Πρέπει να πολεμήσουμε και να νικήσουμε όλες αυτές τις ψεύτικες διδασκαλίες που έχουν γίνει για να μας παγιδέψουν. Η μόνη πίστη που μπορεί να θριαμβεύσει πάνω στις ψεύτικες διδασκαλίες είναι η πίστη στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Μόνο όσοι πιστεύουν στο βάπτισμα του Ιησού που έχει αφαιρέσει όλες τις αμαρτίες τους, ελευθερώνονται εντελώς από τις αλυσίδες αυτών των αμαρτιών. Επειδή ο Ιησούς ανέλαβε τις αμαρτίες μας με το βάπτισμά Του, και επειδή μας έχει αγοράσει με το αίμα Του που έχει καθαρίσει εντελώς τις αμαρτίες μας, λάβαμε την τέλεια σωτηρία Του με πίστη σε όλα αυτά που ο Κύριος έχει κάνει για μας—με πίστη και μόνο με πίστη. Όσοι πιστεύουν σ' αυτό τον Λόγο έχουν γίνει τώρα τα παιδιά του Θεού και θα θριαμβεύσουν σε όλα τα σχέδια που ο Θεός έχει ορίσει γι’ αυτούς.
Από την άλλη πλευρά, το μόνο πράγμα που περιμένει τους ψεύτες που υποστηρίζουν ότι πιστεύουν στον Ιησού και όμως έχουν αμαρτία στις καρδιές τους, και που στην υπηρεσία του Κυρίου ακολουθούν μόνο την πλεονεξία τους, είναι η τιμωρία που θα αντιμετωπίσουν μαζί με τον Σατανά. Γι' αυτό, το ευαγγέλιό μας του ύδατος και του Πνεύματος είναι τόσο πολύτιμο. Μόνο όσοι το ξέρουν και μπορούν να διακρίνουν μεταξύ του αληθινού και των ψεύτικων ευαγγελίων, μπορούν να φάνε το κρυμμένο μάννα του Θεού, να νικήσουν όλα τα ψέματα ως το τέλος και να μπουν στη Χιλιετή Βασιλεία και τους Νέους Ουρανούς και τη Νέα Γη. Διαβάστε τον Λόγο και δείτε για λογαριασμό σας ποια είναι η πραγματική αλήθεια που μπορεί να σας σώσει, να σας δώσει την ελπίδα και να σας ευλογήσει με την αιώνια ζωή. Αναγνωρίστε την και πιστέψτε την. Αυτή είναι η πίστη της νίκης.
Η νίκη στην πνευματική μάχη μας είναι υπερβολικά σημαντική για μας, επειδή η απώλεια αυτής της μάχης δεν σημαίνει μόνο μια απλή απώλεια αλλά σημαίνει να δεθούμε για τον άδη. Σε άλλες μάχες μπορούμε να ανακτήσουμε από μια απώλεια αλλά σ' αυτή τη μάχη της πίστης δεν υπάρχει καμία πιθανότητα αποκατάστασης. Πρέπει λοιπόν να μπορείτε να διακρίνετε μεταξύ αυτού που είναι η αλήθεια και ποιες είναι οι σκέψεις σας, η σφοδρή επιθυμία της σάρκας σας και τα ψέματα των ψεύτικων δασκάλων, και πρέπει να προετοιμάσετε την πίστη σας για το τέλος αποκτώντας τη σωστή γνώση σχετικά με τους χρόνους της με το φως του Λόγου.
Ο Θεός έχει προετοιμάσει τις πληγές των επτά σαλπίγγων και των επτά φιαλών, και έχει επιτρέψει τη Μεγάλη Θλίψη. Όταν ο κόσμος χτυπηθεί με τεράστιες φυσικές καταστροφές—μεγάλες πυρκαγιές, πτώση άστρων, θάλασσες, ποταμοί και πηγές που θα μετατραπούν σε αίμα—ο Αντίχριστος θα παρουσιαστεί, και πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι αυτό χαρακτηρίζει την αρχή της επταετούς περιόδου της Μεγάλης Θλίψης. Το μαρτύριο, η ανάσταση και η αρπαγή των αγίων θα συμβούν στο τέλος των πληγών των επτά σαλπίγγων, όταν ηχήσει η έσχατη σάλπιγγα, αλλά πριν εξαπολυθούν οι πληγές των επτά φιαλών.
Όταν αφαιρεθεί η τέταρτη σφραγίδα του Θεού, ο Αντίχριστος θα απαιτήσει την αποστασία από τους αγίους. Εκείνη τη στιγμή, όσων τα ονόματα είναι γραμμένα στο Βιβλίο της Ζωής—δηλαδή οι αναγεννημένοι άγιοι που έχουν φάει το μάννα και των οποίων τα ονόματα είναι γραμμένα στην λευκή πέτρα—θα υποστούν το μαρτύριο θαρραλέα. Αυτή είναι η τελευταία και μέγιστη πίστη που δίνει όλη τη δόξα στον Κύριο. Αυτή είναι η θαρραλέα πίστη όσων πιστεύουν και ζουν σύμφωνα με το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Αυτή, με λίγα λόγια, είναι η πίστη με την οποία μπορούμε να γίνουμε νικητές στην πνευματική μάχη μας.
Πρέπει να νικήσουμε τους αντιπάλους μας με κάθε κόστος. Όταν αναγεννηθούμε, πρέπει να συνεχίσουμε να πολεμάμε και να νικάμε τους ψεύτες. Για να το κάνουμε αυτό πρέπει να ζήσουμε το είδος ζωής που τρέφεται με το μάννα του Θεού και κηρύττει τον Λόγο του Κυρίου μας μέχρι το τέλος. Σε όσους νικούν, ο Θεός έχει υποσχεθεί να δώσει τη δόξα και τις ευλογίες Του. Η πίστη που αξίζει να ανυψωθεί στον αέρα από τον Θεό, η μέγιστη ελπίδα για τους πιστούς, και η πεποίθηση για τη Χιλιετή Βασιλεία και τους Νέους Ουρανούς και τη Νέα Γη—όλα αυτά τα πράγματα θα δοθούν μόνο σε όσους έχουν λάβει το κρυμμένο μάννα του Θεού νικώντας όλα τα ψέματα με την πίστη στο Λόγο του Θεού.
Όσοι ξέρουν αυτό που είναι αληθινά πολύτιμο, πουλάνε τα πάντα για να το αποκτήσουν και υφίστανται μεγάλες θυσίες για να το κρατήσουν. Επειδή τέτοιες θυσίες θα έρθουν όχι ως πόνος αλλά ως μεγάλη χαρά για μας, και επειδή αυτός είναι ο αληθινά ανεκτίμητος θησαυρός που θα μας τα δώσει όλα στο τέλος, αξίζει να παρατήσουμε το κάθε τι για να το υπερασπιστούμε.

Είναι ελπίδα και προσευχή μου ότι θα συνεχίσετε να ελπίζετε για τη Χιλιετή Βασιλεία και τους Νέους Ουρανούς και τη Νέα Γη, να νικάτε όλους τους αντίπαλους με αυτή την ελπίδα και θα φανείτε νικητές της μεγάλης χαράς και ευτυχίας στο τέλος.