Κηρύγματα

Θέμα 10: Η Αποκάλυψη (Σχόλια στην Αποκάλυψη)

[Κεφάλαιο 6-2] (Αποκάλυψη 6:1-17) Οι Εποχές των Επτά Σφραγίδων

(Αποκάλυψη 6:1-17)
 
Το θέμα του κάθε κεφαλαίου της Αποκάλυψης μπορεί να συνοψιστεί περιληπτικά ως εξής:
Κεφάλαιο 1–Ο πρόλογος του Λόγου της Αποκάλυψης
Κεφάλαια 2-3–Επιστολές στις επτά εκκλησίες στην Ασία
Κεφάλαιο 4–Ο Ιησούς που κάθεται στο θρόνο του Θεού
Κεφάλαιο 5–Ο Ιησούς που είναι ενθρονισμένος ως αντιπρόσωπος του Θεού Πατέρα
Κεφάλαιο 6–Οι επτά εποχές που ορίσθηκαν από τον Θεό
Κεφάλαιο 7–Εκείνοι που θα σωθούν στη διάρκεια της Μεγάλης Θλίψης
Κεφάλαιο 8–Οι σάλπιγγες που θα ηχήσουν τις επτά πληγές
Κεφάλαιο 9–Οι πληγές της αβύσσου
Κεφάλαιο 10–Πότε θα γίνει η αρπαγή;
Κεφάλαιο 11–Ποιοι είναι οι δύο ελαίες και οι δύο προφήτες;
Κεφάλαιο 12–Η εκκλησία του Θεού που θα υποφέρει μεγάλο πόνο
Κεφάλαιο 13–Η εμφάνιση του Αντιχρίστου και το μαρτύριο των αγίων
Κεφάλαιο 14–Η ανάσταση και η αρπαγή των αγίων και η δοξολογία τους προς τον Θεό στον αέρα
Κεφάλαιο 15-16–Η αρχή των πληγών των επτά φιαλών
Κεφάλαιο 17–Η κρίση της μεγάλης πόρνης που κάθεται σε πολλά ύδατα
Κεφάλαιο 18–Η πτώση της Βαβυλώνας
Κεφάλαιο 19–Μία Βασιλεία που κυβερνιέται από τον Παντοδύναμο
Κεφάλαιο 20–Η Χιλιετής Βασιλεία
Κεφάλαιο 21–Η άγια πόλη από τον ουρανό
Κεφάλαιο 22–Οι Νέοι Ουρανοί και η Νέα Γη, όπου ρέει το νερό της ζωής
 
Αρχίζοντας από το πρώτο κεφάλαιο, κάθε κεφάλαιο του Λόγου της Αποκάλυψης έχει ένα θέμα, και όταν ξετυλίγονται όλα συνδέονται το ένα με το άλλο μέχρι το τελευταίο κεφάλαιο. Ακριβώς όπως στην Επιστολή προς Ρωμαίους, όπου το κεφάλαιο 1 είναι εισαγωγή, το κεφάλαιο 2 είναι Λόγος Θεού προς τους Ιουδαίους, και το κεφάλαιο 3 είναι Λόγος Θεού προς τους Εθνικούς, το Βιβλίο της Αποκάλυψης προχωράει παρόμοια με ένα θέμα σε κάθε κεφάλαιο.
Η αιτία για την οποία εξηγώ την Αποκάλυψη βασισμένος σε ολόκληρο τον Λόγο, είναι επειδή πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν συζητήσει την Αποκάλυψη με όλα τα είδη υποθέσεων, και αν διαβάσετε την Αποκάλυψη μέσω της εστίασης αυτών των υποθέσεων, δε θα ξεφύγετε από το να κάνετε σοβαρά λάθη.
Επειδή η Βίβλος γράφτηκε μέσω των ανθρώπων του Θεού που εμπνεύστηκαν από το Άγιο Πνεύμα, δεν έχει απολύτως τίποτα που χρειάζεται διόρθωση. Αντίθετα, τα κοσμικά βιβλία έχουν λάθη και απαιτούν πολλές διορθώσεις, ανεξάρτητα από το πόσο καλοί και πεπειραμένοι είναι οι συγγραφείς που τα γράφουν. Αλλά ο Λόγος του Θεού δεν έχει αλλάξει καθόλου, παρόλο που έχουν περάσει χιλιάδες έτη. Παρά τα πολλά έτη που πέρασαν, ο Λόγος του Θεού παραμένει αλάνθαστος, επειδή γράφτηκε από υπηρέτες του Θεού οι καρδιές των οποίων εμπνεύστηκαν από το Άγιο Πνεύμα.
Επειδή αυτό που θέλει να μας πει ο Θεός είναι κρυμμένο στη Βίβλο, πολλοί από μας είναι μάλλον ανίδεοι για τις Γραφές. Αλλά από την ίδια την δημιουργία, η Βίβλος δεν έχει αλλάξει ποτέ, ούτε μία φορά. Αλλά επειδή πολλοί άνθρωποι είχαν φτωχή κατανόηση του Λόγου του Θεού και του σχεδίου Του, άρχισαν να ερμηνεύουν τη Γραφή με τις σκέψεις τους.
Επειδή ο Θεός δεν αποκαλύπτει τα μυστικά Του απλά στον καθένα, όσοι δεν Τον λατρεύουν και δεν πιστεύουν σύμφωνα με το Λόγο, και προσπαθούν μόνο να γεμίσουν την πλεονεξία τους χρησιμοποιώντας μάταια το όνομα του Θεού, δε μπορούν ποτέ να δουν την αλήθεια. Οι άνθρωποι που έχουν αμαρτία, με άλλα λόγια, δε μπορούν ποτέ να καταλάβουν τον Λόγο της Αποκάλυψης, ανεξάρτητα από το πόσο σκληρά προσπαθούν. Είναι εξαιτίας της ανικανότητάς τους να καταλάβουν τον Λόγο, που γίνονται όλα τα είδη λαθών —κάποιοι καταλήγουν να πιστεύουν σε ψευδαισθήσεις χωρίς αξία για τους έσχατους καιρούς, τους μελετούν και ακόμα αναγγέλλουν το χρόνο της δεύτερης έλευσης του Ιησού, ενώ άλλοι ερμηνεύουν τη Βίβλο σύμφωνα με την επιθυμία τους, κάνοντας στην πορεία κάθε είδους βιβλικά λάθη.
Αντιπροσωπευτικοί από αυτούς ανάμεσα στους θεολόγους που γνωρίζουμε, είναι ο Abraham Kuyper και ο Louis Berkhof, που υποστήριξαν τον αμιλενιαλισμό, καθώς επίσης και ο C. I. Scofield, που υιοθέτησε τη θεωρία της αρπαγής πριν από τη Μεγάλη Θλίψη. Αλλά οι υποθέσεις που υποστηρίχθηκαν από αυτούς τους μελετητές είναι όλες λανθασμένες διδασκαλίες βασισμένες μόνο στις σκέψεις τους.
Καταρχήν, το δόγμα του αμιλενιαλισμού που υποστηρίζεται από τους συντηρητικούς ισχυρίζεται ότι δεν υπάρχει καμία χωριστή Χιλιετής Βασιλεία, και ότι αντίθετα αυτή η Βασιλεία εκπληρώνεται στις καρδιές των αγίων που ζουν σ' αυτή τη γη τώρα. Ο αμιλενιαλισμός αρνείται την πραγματική εγκαθίδρυση της Χιλιετούς Βασιλείας στο μέλλον. Αυτή η «υπόθεση» ερμηνεύει τη Χιλιετή Βασιλεία με συμβολικούς όρους, θεωρώντας την περίοδο στη διάρκεια της οποίας οι άγιοι ζουν μέχρι την επιστροφή του Ιησού Χριστού ως περίοδο της Χιλιετούς Βασιλείας. Αλλά η ερμηνεία που δίνει ο αμιλενιαλισμός, ότι η Χιλιετής Βασιλεία πραγματοποιείται τώρα στις καρδιές των αγίων, χωρίς τη Μεγάλη Θλίψη, είναι βαθιά λαθεμένη.
Εντούτοις, ακόμα πιο διαδεδομένη από τον αμιλενιαλισμό σε όλο τον κόσμο, είναι η θεωρία της αρπαγής πριν από τη Μεγάλη Θλίψη, που αναπτύχθηκε από τον Scofield. Αλλά η θεωρία των Οικονομιών (dispensationalism) έχει καταλήξει να ανατρέψει το ίδιο το σχέδιο του Θεού. Ο Θεός προγραμμάτισε επτά εποχές ακόμα πριν από τη δημιουργία του κόσμου, και έχει εκπληρώσει τα πάντα σύμφωνα με το σχέδιό Του καθώς ο χρόνος έχει περάσει. Αλλά οι άνθρωποι που είναι ανίδεοι για το σχέδιο του Θεού, όπως αποκαλύπτεται στην Αποκάλυψη κεφ. 6, έχουν παράγει αυτή την λάθος θεωρία της αρπαγής πριν από τη Μεγάλη Θλίψη. Υποστηρίζουν ότι οι αναγεννημένοι από τους Εθνικούς θα αρπαχθούν πριν από την αρχή της Μεγάλης Θλίψης, και ότι μερικοί από το λαό Ισραήλ θα σωθούν στη διάρκεια της επταετούς περιόδου της Μεγάλης Θλίψης.
Αυτή η θεωρία παραμένει ως δόγμα που έχει οδηγήσει πολλούς ανθρώπους σε μεγάλη σύγχυση. Αν η αρπαγή των αγίων γινόταν πριν από τη Μεγάλη Θλίψη, όπως απαιτεί η θεωρία της αρπαγής πριν από τη Μεγάλη Θλίψη, δε θα υπήρχε ούτε η δίωξη των αγίων ούτε το μαρτύριό τους, όπως αναφέρεται στην Αποκάλυψη κεφ. 13. Επομένως οι πιστοί στον Ιησού πρέπει να απομακρυνθούν από αυτό το δόγμα της αρπαγής πριν από τη Μεγάλη Θλίψη και να προετοιμάσουν την πίστη τους πιστεύοντας στο γεγονός ότι η αρπαγή τους θα έρθει στο μέσον της Μεγάλης Θλίψης.
Ο Λόγος της Αποκάλυψης μας αποκαλύπτει πώς θα οδηγήσει ο Θεός τον κόσμο σύμφωνα με τη ορισμό των επτά εποχών Του. Πρέπει να δούμε μέσα από την εστίαση του σχεδίου των επτά εποχών που ορίστηκαν από τον Θεό όπως συζητείται σε όλο το κεφ. 6 της Αποκάλυψης. Οι άνθρωποι είναι ταραγμένοι και η πίστη τους είναι τρεμάμενη επειδή δεν ξέρουν την αλήθεια αυτών των επτά εποχών των Γραφών. Πρέπει, συνεπώς, να πιστέψουμε σ' αυτό που είναι γραμμένο στην Αποκάλυψη κεφ. 6 όπως παρουσιάζεται. Πρέπει να πιστέψουμε στο μυστικό Λόγο των επτά εποχών που μαρτυρούνται από ολόκληρη τη Βίβλο, αντί να σκεφτόμαστε γι’ αυτό με μεροληπτικούς όρους κοιτάζοντας μόνο σε μικρά, αποχωρισμένα μέρη των Γραφών.
Όπως ακριβώς το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος είχε κρυφτεί από τους ανθρώπους, έτσι και οι επτά εποχές του Θεού. Αν και οι βιβλικοί μελετητές έχουν προσπαθήσει να καταλάβουν τον Λόγο της Αποκάλυψης και έχουν προτείνει πολλές θεωρίες βασισμένοι στις σκέψεις τους, ο Λόγος της Αποκάλυψης είναι ακόμα πολύ δύσκολος να κατανοηθεί. Αυτό είναι όπως το γεγονός ότι το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος είχε κρυφτεί μέχρι τώρα. Αλλά οι θεωρίες στις οποίες καταλήγουν οι μελετητές μέχρι τώρα, αναφορικά με την επιστροφή του Χριστού, την αρπαγή των αγίων ή τη Χιλιετή Βασιλεία, δεν έχουν φέρει κανένα όφελος σε όσους πιστεύουν στον Ιησού.
Για να καταλάβουμε τον Λόγο της Αποκάλυψης, είναι απόλυτα κρίσιμο να καταλαβαίνουμε το κεφάλαιο 6. Αυτό το κεφάλαιο είναι το κλειδί για να λύσεις και να καταλάβεις όλο τον Λόγο της Αποκάλυψης. Αλλά πριν προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε ολόκληρο τον Λόγο της Αποκάλυψης, υπάρχει ένα πράγμα που πρέπει να θυμόμαστε εμείς οι ίδιοι: είναι αδύνατο να γίνει κατανοητή η Αποκάλυψη χωρίς αναγνώριση και πίστη στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι η αλήθεια του Θεού μπορεί να κατανοηθεί μόνο αν πρώτα γνωρίζετε και πιστεύετε στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος.
Όπως γράφει στην Αποκάλυψη κεφ. 8, «ότε ήνοιξε την σφραγίδα την εβδόμην», τότε οι πληγές των επτά σαλπίγγων θα ξεχυθούν πάνω στον κόσμο. Αυτό εξηγεί τα γεγονότα που θα εκτυλιχτούν στη διάρκεια της τέταρτης εποχής που καταγράφεται στην Αποκάλυψη κεφ. 6, την εποχή του ωχρού ίππου. Χωρίς λοιπόν να καταλάβετε πρώτα τις επτά εποχές που ορίσθηκαν από τον Θεό, δε μπορείτε να καταλάβετε ούτε τις πληγές των επτά σαλπίγγων. Για να καταλάβουμε τον Λόγο της Αποκάλυψης στην ολότητά του, πρέπει πρώτα να καταλάβουμε και να πιστέψουμε στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος που μάς έχει δώσει ο Θεός.
Ο Λόγος του Θεού στην Αποκάλυψη κεφ. 6 παρέχει μια περίληψη του γενικού σχεδίου που ο Θεός σχεδίασε όταν δημιούργησε την ανθρωπότητα. Ο Θεός έχει διαιρέσει από την αρχή ως το τέλος της ανθρωπότητας σε επτά διαφορετικές εποχές.
Αυτές είναι: πρώτα η εποχή του λευκού ίππου· δεύτερη, η εποχή του κόκκινου ίππου· τρίτη η εποχή του μαύρου ίππου· τέταρτη, η εποχή του ωχρού ίππου· πέμπτη, η εποχή του μαρτυρίου των αγίων και η αρπαγή· έκτη η εποχή της καταστροφής του κόσμου· και έβδομη, η εποχή της Χιλιετούς Βασιλείας και των Νέων Ουρανών και της Νέας Γης. Πιστεύουμε και υπακούμε ότι ο Θεός έχει διαιρέσει έτσι το σχέδιό Του για την ανθρωπότητα σ' αυτές τις επτά εποχές. Αυτή τη στιγμή, ο κόσμος είναι στην εποχή του μαύρου ίππου, έχοντας περάσει μέσα από τις εποχές του λευκού και του κόκκινου ίππου.
Η Γραφή μας λέει ότι η εποχή στην οποία ζούμε τώρα είναι η εποχή της πείνας. Αλλά η εποχή του ωχρού ίππου είναι κοντά μας επίσης. Με την άφιξη της εποχής του ωχρού ίππου θα αρχίσει η εποχή του μαρτυρίου των αγίων, που εισάγει στην επταετή περίοδο της Μεγάλης Θλίψης. Αυτή η εποχή των δοκιμασιών και του μαρτυρίου είναι η εποχή του ωχρού ίππου.
«Και ότε ήνοιξε την σφραγίδα την τετάρτην, ήκουσα φωνήν του τετάρτου ζώου λέγουσαν· Έρχου και βλέπε. Και είδον, και ιδού, ίππος ωχρός, και ο καθήμενος επάνω αυτού ωνομάζετο θάνατος, και ο Άδης ηκολούθει μετ' αυτού· και εδόθη εις αυτούς εξουσία επί το τέταρτον της γης, να θανατώσωσι με ρομφαίαν και με πείναν και με θάνατον και με τα θηρία της γης». Η περικοπή εδώ, «εδόθη εις αυτούς εξουσία επί το τέταρτον της γης, να θανατώσωσι (...) και με τα θηρία της γης», δείχνει ότι ο Αντίχριστος θα φανεί στη διάρκεια της εποχής του ωχρού ίππου και θα κάνει τους αγίους να υποστούν μαρτύριο.
Τα γεγονότα που θα εκτυλιχτούν στη διάρκεια της εποχής του ωχρού ίππου καταγράφονται στην Αποκάλυψη κεφ. 8:1-7. Όπως γράφει εκεί: «Και ότε ήνοιξε την σφραγίδα την εβδόμην, έγεινε σιωπή εν τω ουρανώ, έως ημίσειαν ώραν. Και είδον τους επτά αγγέλους, οίτινες ίσταντο ενώπιον του Θεού, και εδόθησαν εις αυτούς επτά σάλπιγγες. Και ήλθεν άλλος άγγελος και εστάθη έμπροσθεν του θυσιαστηρίου, κρατών θυμιατήριον χρυσούν, και εδόθησαν εις αυτόν θυμιάματα πολλά, διά να προσφέρη με τας προσευχάς πάντων των αγίων επί το θυσιαστήριον το χρυσούν το ενώπιον του θρόνου. Και ανέβη ο καπνός των θυμιαμάτων με τας προσευχάς πάντων των αγίων εκ της χειρός του αγγέλου ενώπιον του Θεού. Και έλαβεν ο άγγελος το θυμιατήριον και εγέμισεν αυτό εκ του πυρός του θυσιαστηρίου και έρριψεν εις την γην. Και έγειναν φωναί και βρονταί και αστραπαί και σεισμός. Και οι επτά άγγελοι, οι έχοντες τας επτά σάλπιγγας, ητοίμασαν εαυτούς διά να σαλπίσωσι. Και ο πρώτος άγγελος εσάλπισε, και έγεινε χάλαζα και πυρ μεμιγμένα με αίμα, και ερρίφθησαν εις την γην· και το τρίτον των δένδρων κατεκάη και πας χλωρός χόρτος κατεκάη».
Η ανωτέρω συζήτηση των πληγών των επτά σαλπίγγων στην Αποκάλυψη κεφ. 7, παρέχει μια λεπτομερή επανάληψη της αλήθειας της εποχής του ωχρού ίππου που καταγράφεται στην Αποκάλυψη κεφ. 6. Αυτός ο Λόγος καταγράφει λεπτομερώς την εμφάνιση του Αντιχρίστου και τις πληγές των επτά σαλπίγγων και των επτά φιαλών που θα ξετυλιχτούν στη διάρκεια της εποχής του ωχρού ίππου.
Τα κεφάλαια 4 και 5, από την άλλη πλευρά, μας λένε ότι ο Ιησούς Χριστός θα βασιλέψει ως Θεός πάνω σε όλο τον κόσμο και όλα όσα πρόκειται να έρθουν, και ότι ολόκληρο το σχέδιο του Πατέρα θα εκπληρωθεί από τον Ιησού Χριστό ως Θεό. Ανακαλύπτουμε έτσι, μέσω της Αποκάλυψης κεφ. 4 και 5, πόσο ισχυρός και πόσο Παντοδύναμος Θεός είναι πραγματικά ο Ιησούς Χριστός.
Στην Αποκάλυψη κεφ. 8 μας λέει: «Και οι επτά άγγελοι, οι έχοντες τας επτά σάλπιγγας, ητοίμασαν εαυτούς διά να σαλπίσωσι. Και ο πρώτος άγγελος εσάλπισε, και έγεινε χάλαζα και πυρ μεμιγμένα με αίμα, και ερρίφθησαν εις την γην· και το τρίτον των δένδρων κατεκάη και πας χλωρός χόρτος κατεκάη». Όταν έρθει η εποχή του ωχρού ίππου, το ένα τρίτο των δασών του κόσμου θα καεί ολοσχερώς και αυτή η καταστροφή θα ακολουθηθεί από ακόμα περισσότερες πληγές.
Η πληγή της πρώτης σάλπιγγας είναι μια καταστροφή που θα κάψει το ένα τρίτο των δέντρων και όλης της βλάστησης. Όταν αυτή η καταστροφή χτυπήσει τον κόσμο, τα υπόλοιπα δάση θα καταστραφούν επίσης από την αιθαλομίχλη της τεράστιας φωτιάς που θα καίει το ένα τρίτο του κόσμου, και ο καπνός της θα εμποδίζει τον ήλιο να φτάσει στη γη. Οι συγκομιδές θα αποτύχουν και ολόκληρος ο κόσμος θα πέσει σε μεγάλη πείνα και λιμό.
Σ' αυτή την εποχή της πείνας, τα χρήματα ενός ημερομισθίου θα μπορούν να αγοράσουν μόνο ένα κιλό στάρι ή τρία κιλά κριθάρι. Ο κόσμος αντιμετωπίζει τώρα την επικείμενη άφιξη αυτών των πληγών πείνας και λιμού. Αυτή η παγκόσμια πείνα θα έρθει και με φυσικό και με πνευματικό τρόπο. Η πνευματική πείνα υπάρχει ήδη στο σημερινό κόσμο.
Οι σημερινές εκκλησίες γεμίζουν μόνο με κατ’ όνομα Χριστιανούς, ανίκανους να μοιραστούν το πνευματικό ψωμί και τη ζωή του ευαγγελίου του ύδατος και του Πνεύματος με τον κόσμο. Οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο, από την Ευρώπη ως την Ασία και στην Αμερικανική ήπειρο, όλοι τώρα ζουν στην εποχή της καταστροφής τους. Λίγοι στο σημερινό Χριστιανισμό παρέχουν το πνευματικό ψωμί για να ταΐσουν τις πεινασμένες ψυχές.
Περιγράφουμε την εποχή του ωχρού ίππου ως εποχή της εμφάνισης του Αντίχριστου. Στη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι φυσικές καταστροφές θα μετατρέψουν το ψωμί και το νερό σε σπάνια είδη, όπου ο καθένας θα κατορθώνει μόλις να επιζήσει μέσα στη μεγάλη πείνα. Αν και ο κόσμος θα συνεχίσει με την επιστημονική πρόοδό του, εντούτοις το βιοτικό επίπεδο θα πέσει σε άκρα φτώχεια, σε βαθμό που δεν είχε συμβεί ποτέ πριν. Οι άνθρωποι που ζουν σε έναν τέτοιο κόσμο δε θα εγκαταλείψουν οποιαδήποτε επιθυμία έχει μείνει μέσα τους για να συνεχίσουν να ζουν;
Σ' αυτή την περίοδο της δοκιμασίας, πρέπει όλοι να δεχτούμε το μαρτύριό μας και να δοξάσουμε τον Θεό με πίστη στο Λόγο του ευαγγελίου του ύδατος και του Πνεύματος. Οι άγιοι που πιστεύουν έτσι στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος θα δώσουν όλη τη δόξα στον Θεό με το μαρτύριό τους. Ο Θεός, στη συνέχεια, όσους θα υποστούν μαρτύριο για να υπερασπιστούν την πίστη τους θα τους ανυψώσει μέχρι τον ουρανό και θα τους προσκαλέσει στο δείπνο του γάμου του Αρνίου.
Ο Απόστολος Παύλος είπε ότι έγινε υπηρέτης Του για τη Βασιλεία του Θεού. Οι απόστολοι κήρυξαν το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος έτσι ώστε πολλοί να μπορούν να μπουν στη Χιλιετή Βασιλεία.
Στη διάρκεια του χρόνου της Μεγάλης Θλίψης, θα υπάρξουν άνθρωποι μεταξύ των Ισραηλιτών που θα υποστούν επίσης μαρτύριο και θα αρπαχθούν για την πίστη τους στον Ιησού. Οι άγιοι ανήκουν έτσι στην περίοδο της Μεγάλης Θλίψης στη διάρκεια της εποχής του ωχρού ίππου. Όταν έρθει η Μεγάλη Θλίψη, ο καθένας σ' αυτό τον κόσμο θα ψάχνει κάποιον που να μπορεί να φέρει τάξη στον κτυπημένο από καταστροφές κόσμο. Θα λαχταρούν κάποιον που να μπορεί να λύσει τα προβλήματα που θα προκύψουν από τις ολοσχερείς φυσικές καταστροφές, και που να μπορεί να επιλύσει τα πολυάριθμα πολιτικά, οικονομικά και θρησκευτικά προβλήματα που θα αντιμετωπίζουν. Τότε είναι που θα εμφανιστεί ο Αντίχριστος.
Πρόσφατα ένας Ιάπωνας συγγραφέας έγραψε μια σειρά βιβλίων με τίτλο Η Ιστορία των Ρωμαίων, όπου δεν έκανε τίποτα άλλο παρά να επαινεί τους Ρωμαίους αυτοκράτορες. Το κύριο επιχείρημα του συγγραφέα ήταν ότι ο κόσμος θα χρειάζεται σύντομα έναν ηγέτη που να μπορεί να διεκδικήσει την απόλυτη εξουσία. Πολλοί άνθρωποι συμφωνούν μ' αυτό. Στη διάρκεια της Μεγάλης Θλίψης, οι άνθρωποι θα θελήσουν έναν ισχυρό κυβερνήτη που να μπορεί να κυβερνήσει τον κόσμο με σιδερένια πυγμή—όχι τους πολλούς κυβερνήτες, καθένας με την περιοχή του, αλλά έναν ενιαίο, ισχυρό κυβερνήτη ολόκληρου του κόσμου.
Προς το παρόν, ο κόσμος διαιρείται σε πολλά έθνη-κράτη, και κάθε ένα έχει τον ηγέτη του. Αλλά στους έσχατους καιρούς οι άνθρωποι θα θελήσουν έναν χαρισματικό παγκόσμιο ηγέτη, που να μπορεί να επιλύσει εντελώς όλα τα προβλήματά τους. Ο κόσμος περιμένει τώρα αυτόν τον ηγέτη, τον Αντίχριστο, που θα βασιλέψει πάνω σε ολόκληρο τον κόσμο.
Η Βίβλος μάς λέει πως όταν φθάσει η εποχή του ωχρού ίππου, ο Αντίχριστος θα έρθει με μεγάλη δύναμη και θα υποτάξει καθέναν στον κόσμο κάτω από την εξουσία του. Η Βίβλος μάς λέει επίσης πως όταν έρθει αυτή η εποχή του ωχρού ίππου, στη γη θα βρέξει φωτιά που θα κάψει το ένα τρίτο των δασών του κόσμου. Και όταν έρθει αυτή η εποχή, ο Αντίχριστος θα κυβερνήσει πάνω στον κόσμο και κανένας δε θα μπορεί να αγοράσει ή να πουλήσει τίποτα χωρίς το χάραγμά του. Τότε οι άγιοι θα υποστούν μαρτύριο επειδή θα αρνηθούν να λάβουν το χάραγμα και να λατρεύσουν την εικόνα, και τότε θα αναστηθούν και θα αρπαχθούν. Όταν τελειώσει έτσι η εποχή του ωχρού ίππου, θα αρχίσει η εποχή της Χιλιετούς Βασιλείας.
Ο Κύριος μας είπε ότι η καταστροφή αυτού του κόσμου και η Μεγάλη Θλίψη θα έρθουν σαν κλέφτης. Επομένως, πρέπει τώρα να προετοιμάσουμε την πίστη που μπορεί να νικήσει όλες τις δοκιμασίες και την καταστροφή της Μεγάλης Θλίψης. Αυτή η προετοιμασία είναι δυνατή μόνο με πίστη στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Αλλά για όσους δεν προετοιμάζονται έτσι, όλες οι πληγές και η καταστροφή θα πέσουν επάνω σε όσους δεν πιστεύουν στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος.
Με αυτή την έννοια, πρέπει να καταλάβουμε καθαρά και να πιστέψουμε ότι σήμερα είναι η εποχή του μαύρου ίππου. Πρέπει να πιστέψουμε στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος και να προετοιμαστούμε για το μέλλον πριν φτάσει εκείνη η τελική ημέρα.
Όσοι πιστεύουν τώρα στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος θα αρπαχθούν κατά το μαρτύριό τους. Όσοι είναι πλούσιοι δε θα συνεχίσουν να ζουν με άνεση, ούτε όσοι είναι φτωχοί θα συνεχίσουν να ζουν στη φτώχεια τους. Επομένως, δεν πρέπει να είμαστε ούτε λυπημένοι ούτε καυχησιάρηδες για τα πράγματα που μας συμβαίνουν τώρα, επειδή πιστεύουμε ότι η εποχή του ωχρού ίππου πλησιάζει και ότι όλοι οι άγιοι πιθανό να υποστούν τότε μαρτύριο.
Κατά διαστήματα, βλέπουμε μερικούς ανθρώπους γύρω μας που προκαλούν μεγάλη σύγχυση προσπαθώντας να ορίσουν το χρόνο της επιστροφής του Χριστού από μόνοι τους, δηλώνουν την ημέρα και την ώρα που αυτοί ορίζουν για τη δεύτερη έλευση του Κυρίου, και παραπλανούν πολλούς με τέτοιες θεωρίες. Αλλά η επιστροφή του Χριστού, σύμφωνα με τη Βίβλο, δε θα συμβεί μέχρι να ακουστεί ο ήχος της έβδομης σάλπιγγας. Επομένως, δεν πρέπει ποτέ να κάνουμε το λάθος να υπολογίζουμε τον Λόγο της Βίβλου για να φτάσουμε σε κάποια δική μας ημερομηνία για την επιστροφή του Κυρίου.
Πρέπει επίσης να είμαστε προσεκτικοί από ανθρώπους που υποστηρίζουν ότι έχουν δει την ημερομηνία της επιστροφής του Χριστού σε όνειρα ή οράματά τους. Τα όνειρά τους δεν είναι παρά απλά όνειρα. Αλλά επειδή ο Θεός μας λέει πότε ακριβώς θα γίνει η αρπαγή μέσω του Λόγου Του, πρέπει αντίθετα να πιστέψουμε στο Λόγο.
Όταν έρθει η εποχή του ωχρού ίππου, η τέταρτη εποχή στην Αποκάλυψη κεφ. 6, οι μάρτυρες θα προκύψουν με τις πληγές των επτά σαλπίγγων, και θα έρθει η ανάσταση και η αρπαγή των αγίων.
Είναι σημαντικό για μας ν' αναγνωρίσουμε ότι ζούμε τώρα στην τρίτη εποχή από τις επτά εποχές που ορίσθηκαν από τον Θεό. Πρέπει ν' αναγνωρίσουμε ότι σήμερα είναι η εποχή του μαύρου ίππου. Όταν το κάνουμε αυτό, μπορούμε να σπείρουμε τους σπόρους του ευαγγελίου του ύδατος και του Πνεύματος τώρα, και φυτεύοντας τώρα τους σπόρους θα μπορούμε να συγκεντρώσουμε καρπούς όταν έρθει η εποχή του ωχρού ίππου.
Στον κόσμο της φύσης που δημιούργησε ο Θεός, υπάρχουν μερικά φυτά που μπορούν να βλαστήσουν, να ανθίσουν και να παράγουν καρπούς μέσα σε μια μόνο εβδομάδα. Όπως αυτά τα φυτά στην έρημο, όταν φθάσει η εποχή του ωχρού ίππου, όσοι σώζονται πιστεύοντας στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος που κηρύττουμε τώρα, θα μαρτυρήσουν επίσης, ενωνόμενοι μαζί μας στην ανάσταση και την αρπαγή που ο Κύριος θα επιτρέψει σε μας. Στην εποχή της Μεγάλης Θλίψης, θα υπάρξουν περισσότεροι άνθρωποι που θα πιστέψουν στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος από τώρα. Θα υπάρξουν περισσότεροι άνθρωποι, με άλλα λόγια, οι οποίοι θα υποστούν μαρτύριο για την πίστη τους στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος.
Ο Λόγος της Αποκάλυψης δεν περιορίζει τη συζήτησή του στη σωτηρία του λαού Ισραήλ. Αν κάποιος νομίζει ότι ο αιώνας της Αποκάλυψης είναι φυλαγμένος μόνο για τους Ισραηλίτες, κάνει σοβαρό λάθος. Γιατί; Επειδή όταν έρθουν οι καιροί της Αποκάλυψης, πάρα πολλοί Εθνικοί θα σωθούν πιστεύοντας στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος και θα υποστούν μαρτύριο για να υπερασπιστούν την πίστη τους. Με αυτή την έννοια, αν η γνώση σας του Λόγου της Αποκάλυψης είναι σωστή ή όχι, μπορεί να κάνει τεράστια διαφορά στην πίστη σας.
Πρέπει να αναγνωρίσετε, επομένως, ότι είναι απλά λανθασμένο για τους σημερινούς Χριστιανούς να πιστεύουν στο δόγμα της αρπαγής πριν από τη Μεγάλη Θλίψη. Η Βίβλος μάς λέει ότι το μαρτύριο των αγίων θα έρθει λίγο μετά το μέσο της επταετούς περιόδου της Μεγάλης Θλίψης, και ότι η αρπαγή τους θα συμβεί αμέσως μετά από αυτό. Πρέπει να επιλύσουμε τον Λόγο της Αποκάλυψης όπως γράφεται, κεφάλαιο προς κεφάλαιο και στίχο προς στίχο, και μέσα στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Μ' αυτό τον τρόπο μπορούμε να έχουμε τη σωστή γνώση του Λόγου της Αποκάλυψης.
Στην Αποκάλυψη κεφ. 7 μας λέει ότι αμέτρητοι άνθρωποι μεταξύ των Εθνικών θα λάβουν επίσης τη σωτηρία από την πίστη τους και θα υποστούν μαρτύριο για την πίστη τους. Πρέπει να πιστέψουμε στη Βίβλο όπως είναι γραμμένη—όχι στη θεωρία της αρπαγής πριν από τη Μεγάλη Θλίψη, ούτε στην αρπαγή μετά τη Μεγάλη Θλίψη, ούτε στον αμιλενιαλισμό, αλλά στις επτά εποχές που ορίσθηκαν από τον Θεό.
Το κεφάλαιο 1 του Λόγου της Αποκάλυψης είναι η εισαγωγή, τα κεφάλαια 2 και 3 συζητούν το μαρτύριο των αγίων και το κεφάλαιο 4 μας λέει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Θεός και ότι κάθεται στο θρόνο του Θεού. Το κεφάλαιο 5 μας παρουσιάζει πώς ο Ιησούς θα εκπληρώσει όλο το σχέδιο του Πατέρα Θεού, και το κεφάλαιο 6 παρέχει το γενικό σχεδιάγραμμα των επτά εποχών που προγραμματίστηκαν από τον Θεό. Όλα αυτά τα σχέδια επιλύονται μέσα στο Λόγο της Αποκάλυψης.
Όπως μας λέει ο Λόγος της Αποκάλυψης, «Μακάριοι οι νεκροί, οίτινες αποθνήσκουσιν εν Κυρίω από του νυν», από τώρα και στο εξής οι άγιοι ζουν με την ελπίδα της ανάστασης και της Χιλιετούς Βασιλείας.
Στην Αποκάλυψη κεφ. 8:10-11, περιγράφει μια άλλη πληγή: «Και ο τρίτος άγγελος εσάλπισε, και έπεσεν εκ του ουρανού αστήρ μέγας καιόμενος ως λαμπάς, και έπεσεν επί το τρίτον των ποταμών, και επί τας πηγάς των υδάτων· και το όνομα του αστέρος λέγεται Άψινθος· και έγεινε το τρίτον των υδάτων άψινθος, και πολλοί άνθρωποι απέθανον εκ των υδάτων, διότι επικράνθησαν». Εδώ λέει ότι αυτή τη φορά ένα μεγάλο αστέρι που καίγεται σαν λαμπάδα έπεσε στους ποταμούς και τις πηγές. Αυτό το μεγάλο αστέρι που καίγεται σαν λαμπάδα αναφέρεται σε έναν κομήτη. Καθώς ο ουρανός ταράζεται, με άλλα λόγια, τα αστέρια θα συγκρούονται μεταξύ τους και τα συντρίμια τους θα πέσουν στη γη.
Στην Αποκάλυψη 8:12-13, συνεχίζει με μια άλλη πληγή: «Και ο τέταρτος άγγελος εσάλπισε, και εκτυπήθη το τρίτον του ηλίου και το τρίτον της σελήνης και το τρίτον των αστέρων, διά να σκοτισθή το τρίτον αυτών, και η ημέρα να χάση το τρίτον του φωτισμού αυτής, και η νυξ ομοίως. Και είδον και ήκουσα ένα άγγελον πετώμενον εις το μεσουράνημα, όστις έλεγε μετά φωνής μεγάλης· Ουαί, ουαί, ουαί εις τους κατοικούντας επί της γης διά τας λοιπάς φωνάς της σάλπιγγος των τριών αγγέλων των μελλόντων να σαλπίσωσι». Αυτό μας λέει ότι το ένα τρίτο του κόσμου θα σκοτεινιάσει καθώς οι ημέρες θα μετατραπούν σε νύχτες.
Όταν οι πληγές των επτά σαλπίγγων αρχίσουν μ’ αυτό τον τρόπο, εσείς και εγώ πιθανότατα θα ζήσουμε σ' αυτές. Αλλά οι ζωντανοί άγιοι σύντομα θα υποστούν μαρτύριο και θα νικήσουν τον Σατανά με την πίστη τους.
Αν ξέρετε σαφώς τις επτά εποχές που αποκαλύπτονται στην Αποκάλυψη κεφ. 6, θα έχετε επίσης σαφή γνώση αυτού που πρέπει να κάνετε και ποιο είδος πίστης χρειάζεται να έχετε στη σημερινή εποχή. Επειδή όσοι πιστεύουν στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος πρόκειται να υποστούν μαρτύριο στην εποχή της Aποκάλυψης, πρέπει να υποδεχθούν αυτή την εποχή με την ελπίδα τους για τη Βασιλεία του Θεού. Ζώντας σ' αυτό τον κόσμο, οι άγιοι πρέπει να προετοιμαστούν για το μαρτύριό τους στους έσχατους καιρούς με την πίστη τους, και πρέπει να εργαστούν σκληρά για να επεκτείνουν τη Βασιλεία του Θεού με τη διάδοση αυτής της πίστης.
Ξέρετε και πιστεύετε στις επτά εποχές που ορίστηκαν από τον Θεό; Μπορείτε να διακρίνετε ότι τώρα ζούμε στην εποχή του μαύρου ίππου; Αν δεν ξέρετε ούτε πιστεύετε στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος τώρα, δε θα μπορείτε να ξεφύγετε από τις δοκιμασίες που θα ξεσπάσουν στη γη. Πρέπει επομένως να προετοιμαστείτε αμέσως. Για να έχετε την πίστη που μπορεί να νικήσει τις δοκιμασίες, πρέπει καταρχήν να εξιλεωθείτε για όλες τις αμαρτίες σας, πιστεύοντας στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, και να προετοιμαστείτε για να μπείτε και να ζήσετε στη Χιλιετή Βασιλεία με τη λήψη του δώρου του Αγίου Πνεύματος.
Προετοιμαστείτε τώρα. Αν σκοπεύετε να αναβάλετε και να πιστέψετε στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος μόνο όταν φθάσουν οι πληγές των επτά σαλπίγγων, θα αντιμετωπίσετε πολλές δοκιμασίες. Είναι ελπίδα και προσευχή μου να πιστέψετε στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος αυτή την στιγμή, για να αναγεννηθείτε και να προετοιμάσετε το μέλλον σας ως λαός του Θεού.
 
Οι επτά εποχές που ορίστηκαν από τον Θεό:
1. Λευκός ίππος: Η εποχή της αρχής και της συνέχειας του ευαγγέλιου του ύδατος και του Πνεύματος.
2. Κόκκινος ίππος: Η καταστροφή της ειρήνης με την εμφάνιση της περιόδου του Σατανά.
3. Μαύρος ίππος: Η εποχή της φυσικής και πνευματικής πείνας. Η παρούσα εποχή.
4. Ωχρός ίππος: Η εποχή του μαρτυρίου των αγίων με την εμφάνιση του Αντίχριστου.
5. Η εποχή της ανάστασης και αρπαγής των αγίων, και του δείπνου του γάμου του Αρνίου.
6. Η εποχή της καταστροφής του πρώτου κόσμου.
7. Η εποχή της Χιλιετούς Βασιλείας και των Νέων Ουρανών και της Νέας Γης με βασιλείς τον Κύριο και τους αγίους Του.
 

Αυτές είναι οι επτά εποχές που ορίστηκαν από τον Θεό. Όσοι ξέρουν καθαρά αυτές τις εποχές και πιστεύουν στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, είναι αυτοί που έχουν προετοιμάσει την πίστη τους για να ζήσουν στους έσχατους καιρούς. Ελπίζω και προσεύχομαι ότι κι εσείς, επίσης, θα μπορείτε να διακρίνετε αυτές τις εποχές της αληθινής πίστης που ορίσθηκαν από τον Θεό.