Κηρύγματα

Θέμα 10: Η Αποκάλυψη (Σχόλια στην Αποκάλυψη)

[Κεφάλαιο 9-2] (Αποκάλυψη 9:1-21) Έχετε Τολμηρή Πίστη στους Έσχατους Καιρούς

( Αποκάλυψη 9:1-21 )

Στην παραπάνω περικοπή είδαμε τις πληγές της πέμπτης και της έκτης σάλπιγγας, από τις πληγές των επτά σαλπίγγων. Η πέμπτη σάλπιγγα ηχεί την πληγή των ακρίδων και η έκτη σάλπιγγα αναγγέλλει την πληγή του πολέμου στον ποταμό Ευφράτη. 
Το πρώτο πράγμα που πρέπει να ανακαλύψουμε είναι αν θα περάσουν οι άγιοι ή όχι από αυτές τις πληγές των επτά σαλπίγγων. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να ακούσουμε, να μάθουμε και να πιστέψουμε. 
Θα βρεθούν οι άγιοι μέσα στις πληγές των επτά σαλπίγγων; Και οι άγιοι, επίσης, θα βρεθούν σίγουρα μέσα σε αυτές τις πληγές. Ένα τρίτο των παγκόσμιων δασών θα καεί, το ένα τρίτο της θάλασσας και των ποταμών θα μετατραπούν σε αίμα, και ο ήλιος, το φεγγάρι και τα αστέρια θα χτυπηθούν και θα χάσουν το ένα τρίτο του φωτός τους. Αν και το ένα τρίτο της φύσης ολόκληρου του κόσμου, είτε θα μετατραπεί σε αίμα είτε θα χάσει το φως, αυτό επίσης σημαίνει ότι τα άλλα δύο τρίτα θα παραμείνουν ακόμα. 
Ο Λόγος μάς λέει ότι εμείς οι άγιοι που έχουμε σωθεί, θα βρεθούμε μέσα στις πρώτες έξι πληγές που θα καταστρέψουν το ένα τρίτο του κόσμου. Εντούτοις, δεν φοβόμαστε αυτή την πληγή, επειδή καθώς στην πέμπτη πληγή Του ο Θεός διατάζει τις ακρίδες να βλάψουν «τους ανθρώπους μόνους, οίτινες δεν έχουσι την σφραγίδα του Θεού επί των μετώπων αυτών», θα προστατεύσει τους αγίους που είναι σφραγισμένοι από Αυτόν μέσα σε αυτές τις πληγές των επτά σαλπίγγων. 
Αλλά αυτό ακόμα σημαίνει ότι οι άγιοι θα περάσουν από όλες αυτές τις πληγές. Εσείς και εγώ, ως λυτρωμένοι με την πίστη στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, θα βρεθούμε μέσα στην πρώτη πληγή, η οποία θα κάψει το ένα τρίτο του κόσμου με την φωτιά που θα πέσει από τον Θεό, καθώς επίσης και στην δεύτερη πληγή, μετατρέποντας το ένα τρίτο της θάλασσας σε αίμα με την πτώση ενός βουνού που καίγεται, και επίσης στην τρίτη, η οποία θα μετατρέψει το ένα τρίτο των ποταμών και των πηγών σε άψινθο με την πτώση ενός μεγάλου αστεριού από τον ουρανό.
Θα ζήσουμε επίσης μέσα στην τέταρτη πληγή που θα φέρει σκοτάδι με το χτύπημα ενός τρίτου του ήλιου, του φεγγαριού και των αστεριών· θα περάσουμε επίσης από την πέμπτη πληγή, όταν οι ακρίδες βλάπτουν τους ανθρώπους με δύναμη όπως του σκορπιού· και, όταν η έκτη πληγή φέρει έναν παγκόσμιο πόλεμο στον ποταμό Ευφράτη, θα βρεθούμε ακόμα μέσα σε ολόκληρη την πληγή. Κανένας δεν μπορεί να κάνει τίποτα για αυτό, επειδή αυτό είναι στην πρόνοια του Θεού που μέλλει να πραγματοποιηθεί. Ότι θα ζήσουμε μέσα σε αυτές τις έξι φρικτές πληγές, είναι γεγονός γραμμένο στον Λόγο του Θεού. 
Ο Κύριός μας σας έχει εξαγοράσει από όλες τις αμαρτίες σας. Έχει αναλάβει όλες τις αμαρτίες μας μέσω του βαπτίσματός Του, του αίματός Του στον Σταυρό και της ανάστασής Του από τον θάνατο. Λάβαμε την εξιλέωσή μας με πίστη σε αυτό που ο Ιησούς Χριστός έχει κάνει για μας. Η ειδική προστασία του Θεού θα είναι μαζί με όσους έχουν λάβει την άφεση όλων των αμαρτιών τους με πίστη στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, ακόμα και ενώ θα ζουν μέσα στις έξι φρικτές πληγές. Με άλλα λόγια, ο Λόγος μας λέει ότι η ειδική χάρη του Θεού θα μας ικανώσει να συνεχίσουμε να ζούμε. Πρέπει να καταλάβουμε πόσο ακριβώς άξιος είναι ο Θεός μας για να λάβει όλες τις ευχαριστίες, που έδωσε αυτό το ειδικό προνόμιο και την προστασία μέσα στις πληγές σε όσους από εμάς είναι σωσμένοι. 
Όταν ο πέμπτος άγγελος σάλπισε, ο Ιωάννης είδε ότι «έπεσεν εις την γην αστήρ εκ του ουρανού», που «εδόθη εις αυτόν το κλειδίον του φρέατος της αβύσσου». Το αστέρι αναφέρεται εδώ σε έναν άγγελο· η πνευματική έννοια των αστεριών του Θεού είναι ότι είναι όλοι οι υπηρέτες και οι άγιοί Του. Όταν αυτός ο άγγελος που έπεσε στην γη πήρε το κλειδί της Αβύσσου και την άνοιξε, καπνός βγήκε από την Άβυσσο όπως ο καπνός ενός μεγάλου φούρνου. 
Η Άβυσσος αναφέρεται σε ένα τόπο που κυριολεκτικά δεν έχει ούτε κατώτατο σημείο ούτε τέλος. Επίσης γνωστό ως Άβυσσος, είναι ένα κοίλωμα με ατέλειωτο βάθος. Όταν ο πέμπτος άγγελος σάλπισε, αυτός, έχοντας λάβει το κλειδί της Αβύσσου, άνοιξε το κοίλωμα με αυτό το κλειδί. Από την Άβυσσο βγήκε μεγάλος καπνός, σαν από μια μεγάλη φωτιά. Αυτός ο καπνός από την Άβυσσο κάλυψε τον ήλιο και τον ουρανό, σκοτεινιάζοντας ολόκληρο τον κόσμο. 
Ο καπνός δεν ήταν το μόνο πράγμα που βγήκε όταν άνοιξε η Άβυσσος· επίσης μαζί με τον καπνό βγήκαν από την Άβυσσο και ακρίδες. Σε αυτές τις «ακρίδες» που βγήκαν προς την γη, δόθηκε δύναμη όπως αυτή των σκορπιών της γης, που τσιμπούν τους ανθρώπους με τις ουρές τους. Η Βίβλος τις περιγράφει σαν να έχουν πρόσωπα που μοιάζουν με πρόσωπα ανθρώπων, η μορφή τους είναι όπως των αλόγων που προετοιμάζονται για την μάχη, τα δόντια τους όπως τα δόντια λιονταριών και οι τρίχες τους σαν τρίχες γυναικών. 
Με την χρήση του πληθυντικού «ακρίδες» αντί του ενικού «ακρίδα», η Βίβλος μας λέει επίσης ότι δεν μιλάμε μόνο για μια ή έστω για μερικές ακρίδες, αλλά για ένα τεράστιο σύννεφο ακρίδων, όπως εκείνες που κατά διαστήματα πλήττουν τις τροπικές περιοχές, τρώγοντας όλα τα φυτά στην καταστροφική τους πορεία, και δεν αφήνουν πίσω τίποτα εκτός από τις ρίζες τους. Τέτοιες ακρίδες θα βγουν από την Άβυσσο και θα βασανίσουν τους ανθρώπους για πέντε μήνες. 
Αυτοί που θα χτυπηθούν από την Πέμπτη από τις πληγές των επτά σαλπίγγων, είναι μόνο όσοι δεν είναι αναγεννημένοι. Αυτή η πληγή των ακρίδων θα προσπεράσει τους αναγεννημένους. Ο Κύριός μας δεν θα φέρει την πληγή των ακρίδων σε μας, επειδή ξέρει ότι οι αναγεννημένοι, αν τσιμπηθούν από τις ακρίδες, θα φτύσουν το ευαγγέλιο της σωτηρίας, αναρωτώμενοι, «Γιατί σώθηκα»; Μπορούμε να το εξακριβώσουμε αυτό από το στίχο 4: «Και ερρέθη προς αυτάς να μη βλάψωσι τον χόρτον της γης μηδέ κανέν χλωρόν μηδέ κανέν δένδρον, ειμή τους ανθρώπους μόνους, οίτινες δεν έχουσι την σφραγίδα του Θεού επί των μετώπων αυτών». 
Ξέρουμε ότι 144.000 από τον λαό Ισραήλ θα σφραγιστούν με την σφραγίδα του Θεού, αλλά η Βίβλος δεν κάνει καμία αναφορά για τους Εθνικούς. Μήπως αυτό σημαίνει ότι εμείς θα βασανιστούμε από τις ακρίδες όπως ακριβώς οι αμαρτωλοί; Καθόλου! Όπως σφραγίζονται 144.000 Ισραηλίτες, έτσι και εμείς — δηλαδή οι καρδιές όσων έχουν λάβει την άφεση των αμαρτιών τους, είναι σφραγισμένοι ενώπιον του Θεού από το Άγιο Πνεύμα. Δεν έχετε το Άγιο Πνεύμα στην καρδιά σας; Επειδή εκείνοι των οποίων οι καρδιές κατοικούνται από το Άγιο Πνεύμα έχουν σφραγιστεί ως παιδιά του Θεού, ως λαός Του, θα γλιτώσουν από την πληγή των ακρίδων μαζί με τους 144.000 Ισραηλίτες. 
Επειδή η πληγή των ακρίδων θα βλάψει μόνο όσους δεν είναι αναγεννημένοι, οι άνθρωποι θα μας μισήσουν και πιθανώς θα μας διώξουν ακόμα περισσότερο. Κατά την διάρκεια της πεντάμηνης περιόδου της πληγής, μόνο όσοι δεν έχουν αναγεννηθεί θα τσιμπηθούν από τις ακρίδες, βασανιζόμενοι με μεγάλο πόνο και όμως δεν θα μπορούν να πεθάνουν. Τα πρόσωπα αυτών των ακρίδων μοιάζουν με πρόσωπα ανθρώπων, τα μαλλιά τους σαν τρίχες γυναικών, τα δόντια τους τόσο άγρια όπως οι κυνόδοντες των λιονταριών και η μορφή τους σαν άλογα που προετοιμάζονται για την μάχη, με ουρές σκορπιών. Αυτές οι ακρίδες στην πορεία τους θα απειλήσουν τον καθέναν με τα κεφάλια τους, θα τους δαγκώσουν με τα δόντια τους και θα τους τσιμπήσουν με τις δηλητηριώδεις ουρές τους, που φέρνουν στα θύματά τους απερίγραπτα βασανιστικό πόνο. 
Ένα μόνο τσίμπημα θα είναι αρκετό να φέρει απίστευτο πόνο, ίσως όπως όταν σε κτυπήσει ηλεκτρική ενέργεια υψηλής τάσης, που θα διαρκέσει για πέντε μήνες. Και οι άνθρωποι δεν θα μπορούν να πεθάνουν, αδιάφορο πόσο θα βασανίζονται από τις ακρίδες ή πόσο οι ίδιοι θέλουν μάλλον να πεθάνουν παρά να ζήσουν με τέτοιο πόνο. Επειδή η πληγή να μην πεθαίνει κανείς συμπεριλαμβάνεται σε αυτή την πληγή των ακρίδων, δεν θα υπάρξει θάνατος στην γη για πέντε μήνες. Αυτή η πληγή θα βασανίσει τον κόσμο για πέντε μήνες. 
Δεν έχουμε δει τέτοιες πληγές με τα μάτια μας αλλά, εντούτοις, είναι όλα προγραμματισμένα από τον Θεό. Ο Θεός μας λέει ότι θα φέρει αυτές τις πληγές σε αυτή την γη, στους ανθρώπους αυτού του κόσμου — δηλαδή σε όσους δεν πιστεύουν στον Θεό, ούτε στην αγάπη και την σωτηρία Του, ούτε στο ευαγγέλιο της λύτρωσής Του. Όλα αυτά έχουν προγραμματιστεί από τον Θεό. Επειδή ο Θεός έχει προγραμματίσει να κάνει όλα αυτά τα πράγματα, πρέπει να πιστέψουμε ότι ο Θεός πράγματι θα κάνει όλα αυτά να συμβούν. 
Επειδή κανένας άνθρωπος δεν μπορεί ποτέ να φέρει αντίρρηση σε αυτά που ο Θεός προγραμματίζει και κάνει, το μόνο που μπορούμε εμείς να κάνουμε είναι να πιστέψουμε στον Θεό. Ακόμα και σε αυτή την κατάσταση, όπου οι άνθρωποι πάσχουν από τις ακρίδες, ο Θεός δεν θα επιτρέψει στις ακρίδες να δαγκώσουν ή να τσιμπήσουν εμάς και θα μας προστατεύσει από αυτή την πληγή, γιατί Αυτός θα τις διατάξει να μην βλάψουν όσους έχουν την σφραγίδα του Θεού στα μέτωπά τους. 
 

Γιατί φέρνει ο Θεός τις πληγές των επτά Σαλπίγγων;

Σκοπός του Θεού που φέρνει τις πληγές των επτά σαλπίγγων είναι, για μεν τους αναγεννημένους, να λάβει δόξα από αυτούς· για δε όσους πρόκειται ακόμα να αναγεννηθούν, να τους δώσει άλλη μια ευκαιρία να αναγεννηθούν· και για καθέναν σε αυτό τον κόσμο που ο Θεός δημιούργησε, να τους δείξει ότι ο Κύριος είναι Θεός, ο Δημιουργός αυτού του κόσμου, ο Σωτήρας και ο Κριτής των πάντων. 
Κατ’ αρχάς, φέρνοντας πόνο στους αμαρτωλούς μέσω των πληγών και επιτρέποντας στους δίκαιους να γλιτώσουν από αυτές, ο Θεός κάνει τους δίκαιους να δοξάσουν το μεγαλείο του Κυρίου, την χάρη, την ευλογία και την δόξα Του. 
Δεύτερο, ο Θεός επιτρέπει τις πληγές για την τελευταία συγκομιδή Του. Φέρνει τις πληγές των επτά σαλπίγγων για να σώσει, για τελευταία φορά, όσους ξέρουν το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος αλλά δεν έχουν πιστέψει σε αυτό. Θέλει να δώσει μέσω της θλίψης σε όλους όσους δημιούργησε ο Θεός, και στους Εθνικούς και στους Ισραηλίτες, την τελευταία ευκαιρία τους να επιστρέψουν στον Κύριο και να σωθούν. 
Τρίτο, καθώς τίποτα σε αυτό τον κόσμο δεν ήρθε στην ύπαρξη χωρίς τον Κύριο, ο Ιησούς Χριστός — που ήρθε σε αυτή την γη με ανθρώπινο σώμα, ανέλαβε τις αμαρτίες του κόσμου με το βάπτισμά Του και καθάρισε όλες τις αμαρτίες με τον θάνατό Του στον Σταυρό —μέσω αυτών των τρομακτικών πληγών, θα δείξει την μεγαλοπρεπή δύναμή Του σε όσους δεν έχουν δεχτεί την αγάπη Του και την αγάπη του Πατέρα Του, και δεν έχουν πιστέψει στο ευαγγέλιο της σωτηρίας. Σε όσους δεν είναι αναγεννημένοι, θα φέρει και το βασανισμό τους σε αυτό τον κόσμο και την αιώνια καταδίκη τους στον άδη, στην μετά θάνατο ζωή. 
Ο Θεός φέρνει τις πληγές σε αυτό τον κόσμο με τέτοιους σκοπούς και σχέδια. Πρέπει να ξέρουμε και να πιστέψουμε ότι αυτές οι πληγές θα έρθουν πράγματι. Αν και θα απαλλαχτούμε ιδιαίτερα από την πληγή των ακρίδων, εντούτοις πρέπει να καταλάβουμε ότι θα ζήσουμε μέσα σε όλες αυτές τις πληγές. Την πληγή της φωτιάς που θα κάψει το ένα τρίτο της φύσης και των δασών ολόκληρου του κόσμου, την πληγή του ύδατος που θα μετατρέψει το ένα τρίτο της θάλασσας σε αίμα και το ένα τρίτο των ποταμών και των πηγών σε άψινθο, την πληγή του σκοταδιού που θα σκοτεινιάσει τον ήλιο, το φεγγάρι και τα αστέρια, και την πληγή του πολέμου που θα καταστρέψει τον κόσμο — όλοι θα είμαστε μέσα σε όλες αυτές τις πληγές. Αλλά πρέπει επίσης να καταλάβουμε ότι ακόμα και καθώς ζούμε μέσα σε τέτοιες πληγές, θα είμαστε γεμάτοι από ακόμα μεγαλύτερη χαρά. 
Με τις πληγές των επτά σαλπίγγων, θα χάσουμε όλα τα ενδιαφέροντα για την γήινη ζωή. Ας υποθέσουμε, για μια στιγμή, ότι ηφαίστεια εκρήγνηνται παντού, σεισμοί αναστατώνουν το έδαφος, βουνά καίγονται με καπνό και το ένα τρίτο της θάλασσας, των ποταμών και των πηγών έχουν μετατραπεί σε αίμα και άψινθο. Η σκόνη, ο καπνός και οι στάχτες καλύπτουν ολόκληρο τον κόσμο· ο ήλιος ανατέλλει περίπου στις 10 το πρωί και δύει από τις 4 το απόγευμα· και το φεγγάρι και τα αστέρια έχουν χάσει το φως τους ώστε να μη μπορούμε να τα δούμε άλλο πια. Θα αισθανόσαστε ενθουσιασμένοι για την γήινη ζωή σας σε έναν τέτοιο κόσμο; Φυσικά όχι! 
Για αυτό οι άγιοι θα αποβλέψουν αυτή την στιγμή μόνο στον Θεό και θα στηρίξουν την ελπίδα τους μόνο στην Βασιλεία Του. Όλη η ελπίδα μας στηρίζεται μόνο στον Θεό. Ούτε θα έχουμε οποιοδήποτε ενδιαφέρον για να ζήσουμε άλλο σε αυτή την γη, ούτε θα ήταν δυνατό να το κάνουμε ποτέ, ακόμα και αν μας έδιναν όλα τα πλούτη του κόσμου για να ζήσουμε για χίλια χρόνια. Επειδή όλες αυτές οι πληγές έχουν προγραμματιστεί και έχουν επιτραπεί από τον Θεό, κανένας δεν μπορεί να τις σταματήσει. Όπως ο Θεός έχει προγραμματίσει αυτές τις πληγές, έτσι θα τις επιτρέψει. 
Γιατί οι πληγές που προγραμματίστηκαν από τον Θεό καταγράφονται στην Βίβλο; Επειδή ο Θεός ανύψωσε τον Ιωάννη στον Ουρανό, τον άφησε να ακούσει και να δει όλες τις πληγές που θα συμβούν με τον ήχο των επτά σαλπίγγων, και τον έκανε να γράψει όσα άκουσε και είδε. Παρουσιάζοντας τι θα συμβεί σε αυτό τον κόσμο, ήθελε να κάνει τους αγίους να στηρίξουν την ελπίδα τους μόνο στην Βασιλεία του Θεού, για να τους κάνει να κηρύξουν το ευαγγέλιο σε αυτή την γη και για να κάνει τον καθέναν να πιστέψει στον Ιησού Χριστό. 
Ο Θεός έχει προγραμματίσει και έχει επιτρέψει όλα αυτά τα πράγματα, έτσι ώστε μέσω αυτών των πληγών οι άνθρωποι να σκεφτούν πάλι και να μην υποφέρουν στην λίμνη της φωτιάς και του θειαφιού στον άδη. Με άλλα λόγια, ο Θεός τούς έχει δώσει ένα καταφύγιο για να ξεφύγουν από τις πληγές. Επειδή ο Θεός δεν θέλει κανένας από μας να καταλήξει στον άδη, θέλει μέσω των πληγών οι καρδιές των αμαρτωλών να επιστρέψουν σε Αυτόν. Πιστεύω ότι ο Λόγος γράφτηκε για μας και παρουσιάστηκε έτσι ώστε ο καθένας να οδηγηθεί στον Ουρανό. 
Με άλλα λόγια, οι πληγές που ο Θεός φέρνει σε μας, δεν είναι για να μας κάνει να υποφέρουμε. Ο Θεός μας φέρνει αυτές τις πληγές στον κόσμο και σε μας, έτσι ώστε να στηρίξουμε την ελπίδα μας όχι σε αυτή την γη αλλά στην Βασιλεία Του. Πρέπει επίσης να καταλάβουμε ότι επιτρέπει όλα αυτά τα πράγματα για να μας κάνει να κηρύξουμε την αγάπη της σωτηρίας Του στις αμέτρητες χαμένες ψυχές που είναι καταδικασμένες στις αιώνιες φλόγες του άδη, έτσι ώστε και αυτοί επίσης να μπορούν να πιστέψουν στον Λόγο της σωτηρίας, να σωθούν και να διαφύγουν από αυτή την Θλίψη. 
Μερικά είδη γατόψαρου είναι διάσημα, μεταξύ άλλων, για τον πόνο που μπορούν να προκαλέσουν με τα τσιμπήματά τους. Αν δεν είστε προσεκτικοί στο χειρισμό αυτών των ψαριών, το χέρι σας μπορεί να τσιμπηθεί από τα δηλητηριώδη πτερύγιά τους και έπειτα θα ακολουθήσει βασανιστικός πόνος, σαν να σας κτύπησε ηλεκτρική ενέργεια. Αυτός ο πόνος δεν είναι τίποτα απέναντι στον πόνο του τσιμπήματος από τις ακρίδες. 
Τώρα, φανταστείτε να έχετε τέτοιο πόνο για πέντε μήνες. Θα είναι ο χειρότερος πόνος ίσως, γιατί ακόμα και αν οι άνθρωποι θα θέλουν να πεθάνουν παρά να ζουν μέσα στην αγωνία τους, δεν θα μπορούν να το κάνουν. Δεν θα μπορούν ούτε να αυτοκτονήσουν, όπως μας λέει ο Λόγος, «θέλουσιν επιθυμήσει να αποθάνωσι, και ο θάνατος θέλει φύγει απ’ αυτών». Όμως, επειδή έχουμε γίνει παιδιά του Θεού με την πίστη στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, και επειδή έχουμε έτσι το Άγιο Πνεύμα μέσα μας, ο Θεός θα μας προστατεύσει από αυτή την πληγή ώστε να μην υποφέρουμε τον πόνο που προκαλείται από τις ακρίδες. Προστατευόμαστε ακόμα και μέσα σε μια τέτοια πληγή, επειδή έχουμε λάβει την άφεση των αμαρτιών με την πίστη στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. 
Δεν πρέπει να βλέπουμε το βιβλίο της Αποκάλυψης μόνο με φόβο, αλλά μέσω του Λόγου της Αποκάλυψης, πρέπει να καταλάβουμε πώς ο Θεός θα μας δώσει την ειδική προστασία Του από τις πληγές, πώς θα δοξαστεί μέσα από μας και πώς εμείς επίσης θα ντυθούμε με δόξα από τον Θεό. Με την γνώση αυτών των πραγμάτων, μπορούμε να είμαστε ατρόμητοι, να κηρύξουμε το ευαγγέλιο περισσότερο και να δώσουμε ακόμα περισσότερη δόξα στον Θεό όταν έρθει ο καιρός της Θλίψης. Έτσι, πρέπει να ζήσουμε αυτή την εποχή χωρίς οποιοδήποτε φόβο στις καρδιές μας, ούτε οποιαδήποτε πλεονεξία για τις ζωές μας στην γη. Ο Θεός μας διδάσκει όλα αυτά τα πράγματα εκ των προτέρων, έτσι ώστε να έχουμε το θάρρος. Συνεπώς, πρέπει να έχουμε την πίστη της τόλμης. 
Ο Θεός ταξινομεί τις επτά πληγές σε δύο κατηγορίες, τις πρώτες τέσσερις καταστροφές και τις τελευταίες τρεις ουαί, και διευκρινίζει ότι οι τελευταίες θα είναι πολύ πιο φρικτές και φοβερές σε κλίμακα και ένταση. Έτσι, όταν τελειώνει η πέμπτη πληγή, αναγγέλλει ειδικά, «Η ουαί η μία απήλθεν· ιδού, έρχονται έτι δύο ουαί μετά ταύτα». 
Η δεύτερη ουαί είναι η πληγή της έκτης σάλπιγγας: «λέγουσαν προς τον έκτον άγγελον, όστις είχε την σάλπιγγα· Λύσον τους τέσσαρας αγγέλους τους δεδεμένους εις τον μέγαν ποταμόν Ευφράτην. Και ελύθησαν οι τέσσαρες άγγελοι, οι ητοιμασμένοι εις την ώραν και ημέραν και μήνα και ενιαυτόν, διά να θανατώσωσι το τρίτον των ανθρώπων». Στον στίχο 16, λέει, «Και ο αριθμός των στρατευμάτων του ιππικού ήτο δύο μυριάδες μυριάδων». Δείχνει ότι θα ξεσπάσει ένας μαζικός πόλεμος, και το ένα τρίτο όλης της ανθρωπότητας θα σκοτωθεί από αυτή την εχθροπραξία. Με άλλα λόγια, ο Θεός θα φέρει μια φρικτή πληγή πολέμου σε αυτή την γη. 
Οι στίχοι 17-18 λένε, «Και ούτως είδον τους ίππους εν τη οράσει και τους καθημένους επ’ αυτών, ότι είχον θώρακας πυρίνους και υακινθίνους και θειώδεις· και αι κεφαλαί των ίππων ήσαν ως κεφαλαί λεόντων, και εκ των στομάτων αυτών εξήρχετο πυρ και καπνός και θείον. Υπό των τριών τούτων εθανατώθησαν το τρίτον των ανθρώπων· εκ του πυρός και εκ του καπνού και εκ του θείου του εξερχομένου εκ των στομάτων αυτών». Ο Θεός θα επιτρέψει ώστε ένας αμέτρητος αριθμός ανθρώπων να οδηγηθεί πραγματικά στον θάνατο από τον τεράστιο στρατό των ιππέων. Αυτή είναι η πληγή που θα έρθει με τον ήχο της σάλπιγγας του έκτου αγγέλου. 
Τι θα συμβεί όταν ηχήσει η έβδομη σάλπιγγα; Θα έρθει η ανάσταση και η αρπαγή. Μέχρι την έκτη σάλπιγγα, όλες οι προηγούμενες πληγές θα έρθουν είτε ως φυσικές καταστροφές είτε ως πόλεμος που θα φέρει άμεσα τον θάνατο στους ανθρώπους. Επειδή όλα αυτά περιλαμβάνονται στις πληγές των επτά σαλπίγγων και είναι καταγραμμένα στην Βίβλο, πιστεύω σε αυτό τον Λόγο. Αλλά τι κάνετε εσείς; Πιστεύετε επίσης σε αυτή την αλήθεια; 
Έχετε λάβει την άφεση των αμαρτιών σας με πίστη στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος; Αν και συμπεριλαμβανόμαστε σε αυτές τις πληγές, για να ξεφύγετε από το πόνο της αιώνιας πληγής και να μην μπείτε ποτέ στον άδη, πρέπει τώρα να πιστέψετε στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος που σας έδωσε ο Θεός, για να εξαφανίσει όλες τις αμαρτίες σας, για να σας ελευθερώσει από την Μεγάλη Θλίψη και για να σας δώσει την Βασιλεία Του, τους Νέους Ουρανούς και την Νέα Γη. Πρέπει να έχετε την πίστη που πιστεύει σε αυτό το ευαγγέλιο. Πρέπει να ξέρετε και να πιστέψετε σε αυτό το ευαγγέλιο. Δεν υπάρχει κανένας άλλος δρόμος για τον Ουρανό εκτός από την πίστη σας σε αυτό το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. 
Ο Ιησούς είπε στον Πέτρο, «Και θέλω σοι δώσει τα κλειδία της βασιλείας των ουρανών». Τα κλειδιά της Βασιλείας των Ουρανών δίνονται σε μας όταν πιστεύουμε στον Ιησού Χριστό ως Σωτήρα μας — ότι ήρθε σε αυτή την γη, ότι ανέλαβε όλες τις αμαρτίες της ανθρωπότητας και του κόσμου με το βάπτισμά Του, που δέχθηκε από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή στον Ιορδάνη ποταμό, ότι μετέφερε όλες αυτές τις αμαρτίες και πέθανε στον Σταυρό, και ότι αναστήθηκε από τους νεκρούς. Μπορούμε να μπούμε στον Ουρανό και να προστατευτούμε από αυτές τις πληγές μόνο όταν έχουμε αυτή την πίστη — πίστη που πιστεύει ότι όλες οι αμαρτίες μας έχουν καθαριστεί. 
Με τον ήχο της έβδομης σάλπιγγας έρχεται η αρπαγή, μαζί με το μαρτύριο που περιγράφεται στην Αποκάλυψη κεφ. 13. Όταν ο Αντίχριστος παρουσιαστεί, θα αντιμετωπίσουμε τον δίκαιο θάνατό μας, υποφέροντας μαρτύριο για το ευαγγέλιο. 
Πρέπει να κατανοήσετε πόσο πολύτιμο και σημαντικό είναι αυτό το ευαγγέλιο το οποίο ξέρετε και πιστεύετε. Πιστέψτε σε αυτό το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Τότε θα μπορείτε να νικήσετε τους έσχατους χρόνους με τόλμη και να κατοικήσετε στην Χιλιετή Βασιλεία και τους Νέους Ουρανούς και την Νέα Γη που υποσχέθηκε ο Κύριος. Για να λατρεύσετε τον Κύριο ως ένας από τους 24 πρεσβυτέρους που στέκονται γύρω από τον Ιησού Χριστό, που είναι Θεός, δεν υπάρχει κανένας άλλος τρόπος παρά να νικήσετε θαρραλέα την Θλίψη με πίστη στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. 
Ελπίζω και προσεύχομαι ότι, ως άγιοι αναγεννημένοι με την πίστη σε αυτό το ευαγγέλιο με την καρδιά σας, όλοι θα νικήσετε τους έσχατους χρόνους και θα κληρονομήσετε την Χιλιετή Βασιλεία του Θεού και τον αιώνιο Ουρανό Του.