Κηρύγματα

Θέμα 10: Η Αποκάλυψη (Σχόλια στην Αποκάλυψη)

[Κεφάλαιο 11-2] (Αποκάλυψη 11:1-19) Η Σωτηρία του Λαού Ισραήλ

( Αποκάλυψη 11:1-19 )

Γιατί θα στείλει ο Θεός τους δύο προφήτες στον λαό Ισραήλ; Ο Θεός θα το κάνει αυτό για να σώσει ειδικά τον λαό Ισραήλ. Η κύρια περικοπή μας λέει ότι ο Θεός θα κάνει δύο μάρτυρές να προφητεύσουν για 1.260 ημέρες. Αυτό για να σώσει τους Ισραηλίτες για τελευταία φορά. Ότι ο Θεός θα σώσει έτσι τον λαό Ισραήλ, σημαίνει επίσης ότι ο καιρός για το τέλος του κόσμου θα έχει έρθει. 
Ο στίχος 2 λέει, «Την αυλήν όμως την έξωθεν του ναού άφες έξω και μη μετρήσης αυτήν, διότι εδόθη εις τα έθνη, και την πόλιν την αγίαν θέλουσι πατήσει τεσσαράκοντα δύο μήνας». Αυτό σημαίνει πως όταν έρθουν οι φρικτές πληγές στους Εθνικούς, όταν αρχίσει η επταετής περίοδος της Μεγάλης Θλίψης, και φέρει βαθμιαία μεγάλη σύγχυση και πληγές, όταν όσοι έχουν ακούσει και έχουν πιστέψει στο ευαγγέλιο ανάμεσα στους Εθνικούς, ο Θεός θα σηκώσει τους δύο προφήτες για τον λαό Ισραήλ, θα τους κάνει να δώσουν μαρτυρία ότι ο Ιησούς είναι Θεός και ο Σωτήρας, και έτσι θα σώσει τους Ισραηλίτες. Μας λέει ότι αυτά είναι τα έργα του Θεού που πρόκειται να έρθουν. 
Πρέπει να διδάξουμε αυτό τον Λόγο στους εξαπατημένους από τον Σατανά ώστε να υποστηρίζουν ότι οι ηγέτες των διαφορετικών εκκλησιών τους είναι τα δύο ελαιόδεντρα των έσχατων καιρών ή ότι ο ιδρυτής της παραθρησκείας τους είναι ο Ηλίας των έσχατων καιρών. Όποτε οι κοσμικές εκκλησίες μιλούν για την Αποκάλυψη, εκμεταλλεύονται πιο πολύ αυτή την περικοπή με τα δύο ελαιόδεντρα. Από όλους τους ανθρώπους που εξαπατώνται από τις αιρετικές λατρείες που έχω συναντήσει στην ζωή της πίστης μου μέχρι τώρα, κανένας δεν έχει ξεφύγει ποτέ από το να κάνει την εξωτική αξίωση ότι ο ηγέτης της εκκλησίας του είναι ένας από τα δύο ελαιόδεντρα που αναφέρονται εδώ. Κάθε αιρετικός που ξέρω έχει κάνει μια τέτοια αξίωση τελικά. 
Αλλά τα δύο ελαιόδεντρα και οι δύο λυχνίες της Αποκάλυψης δεν είναι αυτό που αξιώνουν οι αιρετικοί. Στην πραγματικότητα, αυτά τα ελαιόδεντρα αναφέρονται πραγματικά στους δύο προφήτες που θα σηκώσει ο Θεός από τους Ισραηλίτες για να τους σώσει. 
Το κεφάλαιο 11 μας λέει λεπτομερώς πώς θα σώσει ο Θεός τον λαό Ισραήλ. Όπως η Επιστολή προς Ρωμαίους, κάθε κεφάλαιο του Βιβλίου της Αποκάλυψης έχει το ειδικό θέμα της. Μόνο με την γνώση αυτού του θέματος μπορούμε να καταλάβουμε με τι ασχολείται αυτό το κεφάλαιο. Διαβάζοντας ότι οι Εθνικοί θα καταπατούν την ιερή πόλη για σαράντα δύο μήνες, χωρίς γνώση αυτού του θέματος μερικοί άνθρωποι ισχυρίζονται ότι η εποχή των Εθνικών θα τελειώσει, αντίθετα θα αρχίσει η εποχή της σωτηρίας των Ισραηλιτών και έτσι από τότε θα σώζονται μόνο Ισραηλίτες. 
Αλλά αυτό είναι μακριά από την αλήθεια. Το κεφάλαιο 7 μας λέει ότι ένα αμέτρητο πλήθος από Εθνικούς θα βγουν από την Θλίψη σωσμένοι — δηλαδή και οι Εθνικοί και οι Ισραηλίτες θα σωθούν σε όλη την διάρκεια της Θλίψης, όχι μόνο οι Ισραηλίτες. Έτσι, αυτό που μας λέει το κεφάλαιο 11 είναι ότι ο Θεός θα σηκώσει έτσι τους δύο προφήτες για να σώσει τον λαό Ισραήλ στους έσχατους καιρούς αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι οι Εθνικοί δεν θα σώζονται πλέον. 
Μερικοί σε απάντηση θα ρωτήσουν, τότε, «Δεν είναι οι 144.000 Ισραηλίτες σωσμένοι ήδη, όπως μας λέει το κεφάλαιο 7, ότι αυτός ήταν ο αριθμός των Ισραηλιτών που σφραγίστηκαν από τον Θεό;» Να είσαι σφραγισμένος δεν είναι το ίδιο με το να είσαι σωσμένος. Δεν υπάρχει κανένας που μπορεί να σωθεί χωρίς τον Ιησού Χριστό. Η σωτηρία έρχεται μόνο με πίστη ότι ο Ιησούς Χριστός έγινε ο Σωτήρας μας με τον ερχομό Του σε αυτή την γη, την βάπτισή Του για να αναλάβει όλες τις αμαρτίες μας, την μεταφορά όλων αυτών των αμαρτιών του κόσμου στον Σταυρό και τον θάνατό Του σε αυτόν και την ανάστασή Του πάλι από τους νεκρούς. 
Αν και ξέρουμε ότι είμαστε δεμένοι με την αμαρτία μέχρι να πεθάνουμε, εντούτοις σωθήκαμε με την πίστη ότι ο Ιησούς Χριστός εξαφάνισε εντελώς όλες τις αμαρτίες μας και έγινε έτσι ο Σωτήρας μας. Ενώ οι 144.000 Ισραηλίτες θα είναι σφραγισμένοι, ο Θεός θα σηκώσει δύο προφήτες Του και μέσω αυτών θα κηρύξει το ευαγγέλιό Του σε αυτούς τους Ισραηλίτες. Αυτό που μας λέει ο Λόγος, με άλλα λόγια, είναι ότι οι δύο προφήτες θα κηρύξουν το ευαγγέλιο στους Ισραηλίτες και ότι έτσι θα σωθούν144.000 από αυτούς. 
Η Βίβλος δεν είναι προκατειλημμένη ούτε μεροληπτική. Δεν υπάρχει κανένας που μπορεί να σωθεί χωρίς να περάσει από τον Ιησού Χριστό. Ο Θεός δεν λέει, «Είστε σωσμένοι χωρίς να περάσετε από τον Ιησού Χριστό, αλλά δεν είστε».
Οι δύο προφήτες, που είναι τα δύο ελαιόδεντρα που αναφέρονται στην κύρια περικοπή, θα σκοτωθούν στον τόπο που ονομάζεται Γολγοθάς. Τα νεκρά σώματά τους θα αφεθούν στο ύπαιθρο άταφα και όσοι δεν πιστεύουν ούτε δέχονται τον Ιησού θα χαρούν για τον θάνατό τους και θα στείλουν δώρα ο ένας στον άλλο. Αλλά οι στίχοι 11 και 12 μας λένε, «Και μετά τας τρεις ημέρας και ήμισυ εισήλθεν εις αυτούς πνεύμα ζωής εκ του Θεού, και εστάθησαν επί τους πόδας αυτών, και φόβος μέγας έπεσεν επί τους θεωρούντας αυτούς. Και ήκουσαν φωνήν μεγάλην εκ του ουρανού, λέγουσαν προς αυτούς· Ανάβητε εδώ. Και ανέβησαν εις τον ουρανόν εν τη νεφέλη, και είδον αυτούς οι εχθροί αυτών». 
Αυτό μας λέει ξεκάθαρα ότι εμείς — δηλαδή εσείς και εγώ που είμαστε Εθνικοί — θα υποστούμε επίσης μαρτύριο για την πίστη μας όταν έρθει ο καιρός και ότι αμέσως μετά από το μαρτύριό μας θα έρθει η ανάσταση και η αρπαγή μας. Αυτό το θέμα συνεχίζει να παρουσιάζεται σε όλο το Βιβλίο της Αποκάλυψης. Υπάρχουν επίσης περικοπές που μας λένε πως όταν εκχυθούν οι πληγές των επτά φιαλών σε αυτή την γη, οι άγιοι θα δοξάζουν τον Θεό στον αέρα. 
Το κεφάλαιο 14 επίσης μιλά για τους 144.000 σωσμένους, που δοξάζουν τον Θεό με ένα άσμα που δεν μπορεί να ψάλλει κανένας άλλος εκτός από τα πρωτοκάρπια της σωτηρίας. Αυτό μας λέει πως όταν σωθεί ο λαός Ισραήλ, αυτοί θα υποστούν μαρτύριο παντού, και αμέσως μετά από το μαρτύριό τους θα έρθει η ανάσταση και η αρπαγή τους. 
Το ίδιο πράγμα ισχύει για τους Εθνικούς. Στους έσχατους καιρούς, εσείς και εγώ θα περάσουμε από πολλές δυσκολίες των πληγών των επτά σαλπίγγων αλλά ο Θεός θα μας προστατεύσει και από αυτές τις πληγές. Όταν η επταετής Μεγάλη Θλίψη φθάσει στην ακμή της με το πέρασμα των πρώτων τριάμισι χρόνων, ο διωγμός των αγίων θα φθάσει επίσης στην αιχμή του. Αλλά αυτός ο ακραίος διωγμός θα διαρκέσει για σύντομο χρονικό διάστημα. Πολλοί άγιοι και υπηρέτες του Θεού, θα υποστούν μαρτύριο σύντομα και γρήγορα μετά από το μαρτύριό τους θα έρθει η αρπαγή τους. 
Γιατί; Επειδή στην Αποκάλυψη καταγράφεται επανειλημμένα ότι μέχρι να χυθούν οι πληγές των επτά φιαλών σε αυτή την γη, οι άγιοι θα είναι ήδη στον Ουρανό δοξάζοντας τον Θεό. Ο Λόγος το περιγράφει αυτό ως θαυμάσιο. 
Στην Αποκάλυψη 10:7 λέει, «Αλλ’ εν ταις ημέραις της φωνής του εβδόμου αγγέλου, όταν μέλλη να σαλπίση, τότε θέλει τελεσθή το μυστήριον του Θεού, καθώς εφανέρωσε προς τους εαυτού δούλους τους προφήτας». Αυτό δεν αναφέρεται σε τίποτε άλλο παρά στην αρπαγή, το μυστήριο που είναι κρυμμένο από τον Θεό. Στην 1Θεσ. 4:16, ο απόστολος Παύλος μας λέει, επίσης, «Επειδή αυτός ο Κύριος θέλει καταβή απ’ ουρανού με κέλευσμα, με φωνήν αρχαγγέλου και με σάλπιγγα Θεού». 
Το γεγονός ότι ο Κύριος θα κατεβεί από τον Ουρανό, εντούτοις, δεν σημαίνει ότι θα έρθει αμέσως κάτω σε αυτή την γη. Θα κατεβεί από τον ουρανό στον αέρα και όταν συμβεί η πρώτη ανάσταση που ανασταίνει τους κοιμισμένους νεκρούς και μετασχηματίζει τους αναγεννημένους ζωντανούς, θα ακολουθήσει αμέσως η αρπαγή με την οποία οι άγιοι υποδέχονται τον Κύριο στον αέρα. Μετά το δείπνο του γάμου του Αρνίου στον αέρα και την ολοκληρωτική καταστροφή αυτού του κόσμου με την έκχυση των πληγών όλων των υπόλοιπων επτά φιαλών σε αυτή την γη, ο Κύριος θα κατεβεί στην ανανεωμένη γη μαζί μας και θα παρουσιαστεί ενώπιον όσων θα είναι ακόμα ζωντανοί. 
Η ερμηνεία του Λόγου της Αποκάλυψης και της Βίβλου που βασίζεται στις μεμονωμένες απόψεις του καθενός, πρόκειται να οδηγήσει στο δρόμο της καταστροφής. Είναι λανθασμένο να πιστέψει κανείς απλά και μόνο στις υποθέσεις που προτείνονται από μερικούς θεολόγους και να υποστηρίζει αυτές τις αξιώσεις χωρίς να κατανοεί σωστά τον Λόγο. 
Μεταξύ των θεολόγων που είναι ιδιαίτερα σεβαστοί και διάσημοι στις συντηρητικές χριστιανικές κοινότητες, μερικοί μελετητές όπως ο L. Berkhof και ο Abraham Kuyper, υιοθέτησαν τον αμιλενιαλισμό. Από τις θεωρίες της αρπαγής πριν από την Μεγάλη Θλίψη, την αρπαγή μετά την Μεγάλη Θλίψη και τον αμιλενιαλισμό, το να πιστεύεις σε αυτό το τελευταίο δόγμα του αμιλενιαλισμού είναι το ίδιο σαν να μην πιστεύεις στην ίδια την Βίβλο. 
Ο καιρός που οι άνθρωποι πίστευαν στην θεωρία της αρπαγής μετά την Μεγάλη Θλίψη, έχει περάσει τώρα και αυτές τις ημέρες ουσιαστικά όλοι πιστεύουν στην θεωρία της αρπαγής πριν από την Μεγάλη Θλίψη. Αλλά αυτή η θεωρία, επίσης, δεν είναι βιβλικά υγιής. Ωστόσο, οι άνθρωποι εξακολουθούν να την συμπαθούν πάρα πολύ, όταν τους λένε για την αρπαγή πριν από την Μεγάλη Θλίψη. Γιατί; Επειδή σύμφωνα με αυτή την θεωρία της αρπαγής πριν από την Μεγάλη Θλίψη, οι Χριστιανοί δεν έχουν τίποτα να ανησυχήσουν για την επταετή Μεγάλη Θλίψη. 
Έτσι, γίνεται αποδεκτό για τους πιστούς να ζουν μια ζωή πίστης που δεν είναι ούτε ζεστή ούτε κρύα, και για τις εκκλησίες να ενδιαφέρονται μόνο για την αύξηση του μεγέθους των κοινοτήτων τους. Η πίστη των ανθρώπων γίνεται έτσι αμελής. Επειδή νομίζουν ότι δεν υπάρχει ανάγκη να ανησυχούν μήπως περάσουν από την Μεγάλη Θλίψη, η πίστη τους γίνεται αισιόδοξη και αμελής, ενώ στην πραγματικότητα πρέπει να γίνει ισχυρότερη καθώς πλησιάζουν οι έσχατοι καιροί. Οι άνθρωποι πίστευαν στον αμιλενιαλισμό πολύ καιρό πριν και έπειτα, για ένα διάστημα, στην θεωρία της αρπαγής μετά την Μεγάλη Θλίψη, αλλά τώρα πιστεύουν στην θεωρία της αρπαγής πριν από την Μεγάλη Θλίψη. 
Το 1830, ο Αιδ. Scofield, ένας καθηγητής στο Moody Bible Institute, άρχισε να γράφει την δική του Βίβλο με σχόλια. Ο Scofield επηρεάστηκε ιδιαίτερα από έναν διάσημο θεολόγο που ονομαζόταν Darby. 
Ο Darby, πνευματικός σύμβουλος του Scofield, που προηγούμενα ήταν Ρωμαιοκαθολικός ιερέας, ήταν ιδιαίτερα ευφυής και άνθρωπος πλατιάς γνώσης. Εγκατέλειψε την Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία όταν αναγνώρισε τις πλάνες της, προσχώρησε σε μια μικρή χριστιανική οργάνωση και έγινε ο ηγέτης της. Αν και ο Darby συνεχώς διάβαζε και μελετούσε την Βίβλο, δεν μπορούσε να υπολογίσει από την Αποκάλυψη αν η αρπαγή θα συμβεί πριν ή μετά από την Μεγάλη Θλίψη. Έτσι πήγε ένα ταξίδι σε αναζήτηση περισσότερων σαφών ενδείξεων σε αυτό το ζήτημα. 
Κατά την διάρκεια αυτού του ταξιδιού συνάντησε μια νεαρή κοπέλα που ήταν ηγέτης του πνευματισμού. Αυτό το κορίτσι υποστήριζε ότι έχει δει μέσω ενός οράματός της, ότι η αρπαγή θα συμβεί πριν από την Μεγάλη Θλίψη. Πιστεύοντας αυτά που του είπε αυτή, και πεπεισμένος ότι η αρπαγή θα έρθει πριν από την Θλίψη, ο Darby ολοκλήρωσε τις βιβλικές μελέτες του με την θεωρία της αρπαγής πριν από την Μεγάλη Θλίψη. 
Εντούτοις, επειδή οι άνθρωποι του καιρού του πίστευαν κυρίως στην θεωρία της αρπαγής μετά την Μεγάλη Θλίψη, η θεωρία του Darby για την αρπαγή πριν από την Μεγάλη Θλίψη δεν είχε καλή υποδοχή. 
Ο Darby υποστήριξε πως όσα γράφονται στο Βιβλίο της Αποκάλυψης είναι για την σωτηρία του λαού Ισραήλ και ότι δεν είχαν καμία σχέση με την σωτηρία των Εθνικών. Και την φράση «Πρέπει πάλιν να προφητεύσης» (10:11), την ερμήνευσε όχι ως κήρυγμα του ευαγγελίου του ύδατος και του Πνεύματος αλλά του ευαγγελίου της Βασιλείας που διακηρύττει την ερχόμενη άφιξή της. 
Ο Scofield, που δέχτηκε όλες αυτές τις υποθέσεις του Darby και ενσωμάτωσε αυτή την θεωρία της Θλίψης πριν από την αρπαγή στην δική του Βίβλο με σχόλια, έφτασε να δημιουργήσει την δική του υπόθεση για τις επτά οικονομίες. Αυτές οι αξιώσεις του Scofield ικανοποίησαν τις απαιτήσεις της εποχής του και ταίριαξαν μάλλον καλά στο πλαίσιό του, και έγιναν πλατιά αποδεκτές προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση ανάμεσα στους θρησκευόμενους σε όλο τον κόσμο. 
Αλλά τι λέει ο Θεός στην Βίβλο; Στην Γραφή βλέπουμε τον Ιησού να μιλάει και να ανοίγει ενώπιον του θρόνου του Θεού τον κύλινδρο που ήταν σφραγισμένος με επτά σφραγίδες, ο οποίος έχει διαιρέσει την ιστορία στις επτά περιόδους Του με τις επτά σφραγίδες. 
Η πρώτη εποχή είναι η εποχή του λευκού ίππου. Αυτή είναι η εποχή της σωτηρίας, η εποχή στην οποία ο Θεός αποφάσισε να μας σώσει από την στιγμή που δημιούργησε αυτό τον κόσμο και τον άνθρωπο, και μας έχει σώσει πράγματι αναλόγως. Καθώς μας λέει στην Αποκάλυψη 6:2, «Και είδον, και ιδού, ίππος λευκός· και ο καθήμενος επ’ αυτόν είχε τόξον· και εδόθη εις αυτόν στέφανος, και εξήλθε νικών και διά να νικήση», ο Κύριος έχει θριαμβεύσει και θα συνεχίσει να θριαμβεύει. Το ευαγγέλιο υπήρχε ήδη και η σωτηρία είχε ήδη αρχίσει ακόμα και πριν από την δημιουργία. 
Η δεύτερη εποχή είναι η εποχή του ερυθρού ίππου· η εποχή του Σατανά. Αυτή είναι η εποχή του Διαβόλου στην οποία θα αφαιρέσει την ειρήνη από την ανθρωπότητα, κάνοντάς τους να πολεμήσουν ο ένας ενάντια στον άλλο, να μισήσουν ο ένας τον άλλο και να συμμετέχουν σε θρησκευτικές συγκρούσεις. 
Η τρίτη εποχή είναι η εποχή του μαύρου ίππου, που είναι ένα διάστημα πνευματικής και φυσικής πείνας, και η τέταρτη εποχή είναι η εποχή του ωχρού ίππου, η εποχή του μαρτυρίου. Η πέμπτη εποχή είναι η εποχή της αρπαγής — ο Θεός έχει ορίσει την αρπαγή των αγίων ως μια από τις εποχές Του. Η έκτη εποχή είναι αυτή των επτά φιαλών, με επακόλουθο την καταστροφή αυτού του κόσμου, και η ακόλουθη εποχή είναι εκείνη της Χιλιετούς Βασιλείας και των Νέων Ουρανών και της Νέας Γης. Ο Θεός έχει ορίσει έτσι αυτό τον παγκόσμιο χρόνο σε αυτές τις επτά εποχές, μέσα στον κύλινδρο που είναι σφραγισμένος με τις επτά σφραγίδες. 
Την διαίρεση του χρόνου σε επτά οικονομίες ο Scofield την έκανε από μόνος του. Αντίθετα, οι επτά εποχές που είναι προφητευμένες στην Αποκάλυψη κεφ. 6 μέσω των επτά σφραγίδων του κυλίνδρου που κρατά ο Θεός, έχουν τεθεί από τον ίδιο τον Θεό. Ωστόσο, οι άνθρωποι μιλούν για την ανθρωπόφτιαχτη θεωρία της αρπαγής πριν από την Μεγάλη Θλίψη και πολλοί που πίστεψαν σε αυτήν καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει ανάγκη να πιστέψουν στον Κύριο σοβαρά. 
Έχουν αποφασίσει στις καρδιές τους, «Αφού θα αρπαχθούμε πριν από την Μεγάλη Θλίψη, θα είμαστε ήδη στην παρουσία του Θεού όταν έρθει η επταετής Μεγάλη Θλίψη. Άρα δεν υπάρχει λόγος να ανησυχούμε!» Αν ο Λόγος του Θεού μας έλεγε ότι επρόκειτο να αρπαχθούμε πριν από την Θλίψη, δεν θα υπήρχε πράγματι ανάγκη να προετοιμαστεί η πίστη μας, και θα ήταν αρκετή η επίσκεψή μας στην εκκλησία μια ή δύο φορές τον χρόνο. Αλλά δεν είναι αυτό που μας έχει πει ο Θεός.
«Και θέλω δώσει εις τους δύο μάρτυράς μου να προφητεύσωσι χιλίας διακοσίας εξήκοντα ημέρας». «Και εδόθη εις αυτό εξουσία να κάμη πόλεμον τεσσαράκοντα δύο μήνας». Αυτός ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι και οι Εθνικοί, επίσης, θα σωθούν στην εποχή της Θλίψης. Ο Θεός θα αναστήσει τους δύο προφήτες Του για να διαδώσουν το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Δεν υπάρχει κανένας που μπορεί να σταθεί ενώπιον του Θεού χωρίς να περάσει από τα πρώτα τριάμισι χρόνια της επταετούς περιόδου της Μεγάλης Θλίψης όπως ορίστηκε από Αυτόν, όταν έρθει ο καιρός των δυσκολιών. Ο Θεός μας λέει επίσης ότι πολλοί μάρτυρες θα προέλθουν από την Θλίψη αυτή την στιγμή. 
Για να πιστέψουμε στον Ιησού σωστά, πρέπει να μάθουμε την Βίβλο ακριβώς και να πιστέψουμε σε αυτά που είναι απολύτως σωστά. Αν οι άνθρωποι κηρύττουν και πιστεύουν από μόνοι τους, χωρίς να διαβάσουν προσεκτικά κάθε σελίδα της Βίβλου, θα καταλήξουν αιρετικοί. Ο λόγος για τον οποίο υπάρχουν αναρίθμητες διαφορετικές εκκλησίες σε αυτό τον κόσμο είναι εξαιτίας του γεγονότος ότι πολλοί άνθρωποι βασίζουν την πίστη τους στην δική τους ερμηνεία της Βίβλου. 
Το γεγονός ότι ο λαός Ισραήλ θα σωθεί, μας λέει ότι το σχέδιο του Θεού θα εκπληρωθεί σύμφωνα με τον Λόγο της υπόσχεσής Του. Αυτό μας λέει επίσης ότι ο Θεός δεν θα παραβεί ποτέ τον Λόγο της υπόσχεσής Του που είπε σε μας αλλά θα τα εκπληρώσει όλα. Για αυτό έχουμε τέτοια μεγάλη ελπίδα. 
Οι δύο προφήτες του Ισραήλ θα αναστηθούν σε τρεισήμισι ημέρες μετά τον θάνατό τους και θα ανεβούν στον Ουρανό. Αυτό είναι η αρπαγή. Παρέχει ένα πρότυπο, για το πώς θα αρπαχθούν οι μάρτυρες της Μεγάλης Θλίψης και μας παρουσιάζονται ως πρόδρομοι στην αρπαγή μας. Η Βίβλος μας λέει ότι μετά από τον ήχο της έβδομης σάλπιγγας, σε αυτή η γη θα γίνει η Βασιλεία του Χριστού και Αυτός θα βασιλέψει επάνω της αιώνια. Έτσι, επίσης, όσοι έχουν εμπιστευθεί τον Ιησού Χριστό θα βασιλέψουν μαζί Του. 
Ο Θεός θα καταστρέψει πλήρως αυτή την γη μετά την αρπαγή των αγίων. Δεν ξέρουμε αν η καταστροφή θα είναι 100%, καθώς αυτή η λεπτομέρεια δεν καταγράφεται στην Βίβλο, όμως ο Θεός μας λέει στην Αποκάλυψη 11:18, «Και τα έθνη ωργίσθησαν, και ήλθεν η οργή σου και ο καιρός των νεκρών διά να κριθώσι και να δώσης τον μισθόν εις τους δούλους σου τους προφήτας και εις τους αγίους και εις τους φοβουμένους το όνομά σου, τους μικρούς και τους μεγάλους, και να διαφθείρης τους διαφθείροντας την γην». 
Η αρπαγή βεβαιότατα θα συμβεί καθώς η Μεγάλη Θλίψη περνά το σημείο αιχμής των τριάμισι ετών — όχι μόλις φτάσουν τα πρώτα τριάμισι χρόνια αλλά αμέσως μετά από αυτό. Το μέσο σημείο της επταετούς περιόδου είναι τότε που η δοκιμασία φθάνει στην ακμή της. Τότε είναι που οι άγιοι από τον λαό Ισραήλ θα υποστούν μαρτύριο και η αρπαγή θα έρθει αμέσως μετά. Όταν συμβεί η αρπαγή, όλοι θα ενωθούμε στο δείπνο του γάμου του Αρνίου στον αέρα. 
Ενώ συμμετέχουμε στο δείπνο του γάμου του Αρνίου στον αέρα, όπως μας λέει στο Κατά Ματθαίον 25, οι πληγές των επτά φιαλών θα πέσουν σε αυτή την γη. Δοξάζοντας τον Θεό στον αέρα και βλέποντας όλα τα πράγματα που θα συμβαίνουν σε αυτή την γη, θα ευχαριστούμε τον Θεό για την χάρη Του ακόμα περισσότερο. 
Ελπίζω και προσεύχομαι ότι μέσω του Λόγου της Αποκάλυψης θα μπορέσετε να διακρίνετε τους χρόνους όταν έρθουν οι έσχατες ημέρες, πιστεύοντας στον Λόγο κατάλληλα, ζώντας την ζωή σας επιμελώς με πίστη και προετοιμαζόμενοι για το μέλλον. Για να δώσετε έπαινο, τιμή και λατρεία στον Κύριο καθώς συμμετέχετε στο δείπνο του γάμου του Αρνίου μαζί Του, πρέπει να προετοιμάσετε την πίστη σας. 
Ελπίζω ότι ο Λόγος της Αποκάλυψης θα αποδειχθεί μεγάλος οδηγός για σας στις μέρες που έρχονται, υπενθυμίζοντας στην καρδιά σας άλλη μια φορά ότι πρέπει να ζήσετε επιμελώς και ειλικρινά με την πίστη σας στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος.