Κηρύγματα

Θέμα 10: Η Αποκάλυψη (Σχόλια στην Αποκάλυψη)

[Κεφάλαιο 14-2] (Αποκάλυψη 14:1-20) Πώς θα Πρέπει να Αντιδράσουν οι Άγιοι στην Εμφάνιση του Αντιχρίστου;

( Αποκάλυψη 14:1-20 )

Για να νικήσουν τον Αντίχριστο όταν αυτός εμφανιστεί στο εγγύς μέλλον, οι άγιοι πρέπει να προετοιμαστούν για να υποστούν μαρτύριο με την πίστη τους στον Κύριο. Για να το κάνουν αυτό πρέπει να ξέρουν καλά τα κακά σχέδια που ο Αντίχριστος θα φέρει σε αυτή την γη. Μόνο τότε μπορούν οι άγιοι να αντισταθούν σε αυτόν και να τον νικήσουν με πίστη. Ο Σατανάς θα προσπαθήσει να καταστρέψει την πίστη των Χριστιανών, κάνοντας τους ανθρώπους να λάβουν το χάραγμα του ονόματος ή του αριθμού του. 
Ο λόγος για τον οποίο προσπαθεί να καταστρέψει την πίστη των Χριστιανών είναι επειδή αντιστεκόμενος στον Θεό και γκρεμίζοντας την πίστη των δικαίων, επιδιώκει να εμποδίσει τους ανθρώπους να λάβουν την άφεση των αμαρτιών τους μέσω του ευαγγελίου του ύδατος και του Πνεύματος. Ο Αντίχριστος θα μετατρέψει τους ανθρώπους σε υπηρέτες του και θα τους κάνει να αντισταθούν στον Θεό. Για αυτό, ο Αντίχριστος και οι οπαδοί του που παραμένουν ακόμα σε αυτόν τον κόσμο, θα λάβουν μεγάλες τιμωρίες και πληγές. 
Οι δίκαιοι πρέπει να ζήσουν την ζωή πίστης τους με σαφή κατανόηση των πληγών των επτά φιαλών που ο Θεός θα χύσει στους εχθρούς τους. Όπως λέει ο Θεός στο Δευτερονόμιο 32:35, «Εις εμέ ανήκει η εκδίκησις και η ανταπόδοσις», θα εκδικηθεί επάνω τους τον θάνατο των παιδιών Του. Για αυτό, πρέπει να υπερασπιστούμε την πίστη μας και να ζήσουμε ζωή νίκης, παρά να συντριφθούμε από το θυμό μας και να κάνουμε τα άκαρπα έργα του. Πιστεύοντας στο γεγονός ότι ο Θεός θα καταστρέψει όλους όσους παραμένουν ακόμα σε αυτή την γη μετά από το μαρτύριό τους, οι άγιοι πρέπει να πολεμήσουν ενάντια στον Αντίχριστο. 
 

Ο Λόγος της αλήθειας που δεν πρέπει ποτέ να ξεχαστεί

Αυτό που πρέπει να θυμούνται όλοι όσοι έχουν λάβει την άφεση των αμαρτιών τους, είναι ότι μόνο οι χωρίς αμαρτία άγιοι θα αναστηθούν και θα αρπαχθούν αμέσως μετά από το μαρτύριό τους από τον Αντίχριστο. Όταν έρθει η ημέρα της εμφάνισης του Αντιχρίστου και του μαρτυρίου των αγίων, δεν πρέπει να ξεχάσουμε ότι κάθε υπόσχεση του Θεού θα εκπληρωθεί. 
Από τον στίχο 14 και στην συνέχεια, ο Λόγος του Θεού στο κεφάλαιο 14 μας διδάσκει ότι η αρπαγή θα έρθει χωρίς αμφιβολία στους αγίους και ότι ο χρόνος αυτής της αρπαγής είναι αμέσως μετά το μαρτύριό τους. 
Δεν πρέπει να ξεχάσουμε ότι η ανάσταση και η αρπαγή μας θα έρθουν αφού ο Σατανάς κάνει τους ανθρώπους να λάβουν το χάραγμά του. Για τους δίκαιους που θα υποστούν μαρτύριο από τον Αντίχριστο, περιμένουν οι ευλογίες της πρώτης ανάστασης και της αρπαγής. Οι δίκαιοι θα δεχτούν το άγιο μαρτύριό τους για να υπερασπιστούν την πίστη τους εκείνη την εποχή, επειδή θα αρνηθούν να λάβουν το χάραγμα του Σατανά. Οι δίκαιοι που θα υποστούν μαρτύριο, συνεπώς, θα λάβουν τις ανταμοιβές τους σύμφωνα με το έργο τους σε αυτή την γη, και η δόξα του Θεού θα προστεθεί σε αυτούς. 
Να μην λυπάστε ούτε να θυμώνετε όταν βλέπετε ότι οι σύντροφοί σας άγιοι ή οι κοντινοί σας υπηρέτες υποστούν μαρτύριο για να υπερασπιστούν την πίστη τους. Αντίθετα, όλοι οι άγιοι στην πραγματικότητα πρέπει να ευχαριστήσουν τον Θεό και να Του δώσουν δόξα που τους επέτρεψε να υποστούν μαρτύριο για να υπερασπιστούν την πίστη τους, επειδή σύντομα οι μάρτυρες θα αναστηθούν με άγια σώματα και θα αρπαχθούν από τον Κύριο. 
 

Ποιες είναι οι πληγές των επτά φιαλών που προετοιμάζονται για όσους αντιστέκονται στον Θεό;

Ο στίχος 19 λέει, «Και έβαλεν ο άγγελος το δρέπανον αυτού εις την γην και ετρύγησε την άμπελον της γης και έρριψε τα τρυγηθέντα εις τον μεγάλον ληνόν του θυμού του Θεού». Όσοι έχουν σταθεί πάντα ενάντια στην αγάπη Του, προορίζονται να λάβουν από τον Θεό τις φοβερές πληγές Του μετά από το μαρτύριο των αγίων, επειδή, ενώ ήταν σε αυτή την γη, αρνήθηκαν να δεχτούν στις καρδιές τους το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος που δόθηκε από τον Κύριο, και στάθηκαν αντίθετοι σε αυτό. Αυτοί έχουν γίνει εχθροί του Θεού επειδή δεν πίστεψαν στην σωτηρία του Ιησού Χριστού, που ήρθε με το αίμα Του και το νερό για να τους σώσει από την αμαρτία. Πρέπει να λάβουν όχι μόνο τις πληγές των επτά φιαλών που θα χυθούν από τον Θεό αλλά επίσης πρέπει να λάβουν την πληγή της φοβερής τιμωρίας του άδη για πάντα. 
Αυτές είναι οι επτά πληγές που θα φέρει ο Θεός σε όσους δεν αρπαχθούν από τον Κύριο. Μετά από το μαρτύριο των αγίων, ο Θεός θα χύσει κάτω ανελέητα αυτές τις πληγές των επτά φιαλών, που έχει προετοιμάσει για όσους δεν έχουν συμμετάσχει στην αρπαγή, παραμένουν ακόμα σε αυτή την γη ως υπηρέτες του Σατανά και συνεχίζουν να βλασφημούν ενάντια στην δόξα του Θεού. 
Γιατί, λοιπόν, ο Θεός θα κάνει τους δίκαιους να υποστούν μαρτύριο; Επειδή αν οι δίκαιοι έμεναν σε αυτή την γη με όσους δεν είναι αναγεννημένοι, δεν θα μπορούσε να χύσει τις πληγές των επτά φιαλών όταν έρθει ο καιρός τους. Και επειδή ο Θεός αγαπά τους δίκαιους, τους επιτρέπει να υποστούν μαρτύριο ώστε να μπορούν να ενωθούν στην δόξα Του. Για αυτό ο Θεός θα κάνει τους δίκαιους να υποστούν μαρτύριο πριν εξαπολύσει τις πληγές των επτά φιαλών. Και αφού αναστήσει και αρπάξει τους δίκαιους, θα χύσει ελεύθερα αυτές τις πληγές στην γη. Αυτές οι πληγές των επτά φιαλών είναι οι τελευταίες πληγές που θα φέρει ο Θεός στην ανθρωπότητα σε αυτή την γη. 
 

Η Χιλιετής Βασιλεία και η εξουσία των αγίων

Η εποχή της Χιλιετούς Βασιλείας θα αρχίσει όταν κατεβεί ο Κύριος σε αυτή την γη πάλι, μαζί με τους αγίους Του. Στο Ματθ. 5:5 μας λέει, «Μακάριοι οι πραείς, διότι αυτοί θέλουσι κληρονομήσει την γην». Όταν ο Κύριος επιστρέψει σε αυτή την γη με τους αγίους, θα εκπληρωθεί πλήρως ο Λόγος του Ψαλμού 37:29, ότι «οι δίκαιοι θέλουσι κληρονομήσει την γην». 
Όταν ο Κύριος κατεβεί σε αυτή την γη με όλους τους αγίους, θα τους δώσει την εξουσία να κάνουν αυτή την γη δική τους. Εκείνη την εποχή, θα τους δώσει εξουσία να βασιλέψουν, άλλος πάνω σε δέκα πόλεις και άλλος σε πέντε πόλεις. Ο Κύριος θα ανανεώσει αυτή την γη και όλα επάνω της όταν επιστρέψει και κάνει τους αγίους να βασιλέψουν μαζί Του σε αυτήν για χίλια χρόνια από εδώ και στο εξής. 
Ποια, λοιπόν, είναι η ελπίδα με την οποία πρέπει να ζήσουν οι δίκαιοι αυτής της εποχής; Πρέπει να ζήσουν ελπίζοντας στην ημέρα που η Βασιλεία του Χριστού θα χτιστεί σε αυτή την γη. Όταν η Βασιλεία του Κυρίου έρθει σε αυτή την γη, ειρήνη, χαρά και ευλογίες θα ρέουν τελικά από την βασιλεία Του σε αυτήν. Ζώντας κάτω από την βασιλεία του Κυρίου, δεν θα στερηθούμε τίποτα αλλά θα ζούμε μόνο στο ξεχείλισμα της αφθονίας και τελειότητάς Του. 
Όταν η Βασιλεία του Κυρίου έρθει σε αυτή την γη, όλες οι ελπίδες και τα όνειρα των δικαίων θα εκπληρωθούν. Αφού ζήσουν σε αυτή την γη για χίλια χρόνια, οι δίκαιοι θα μπουν έπειτα στην αιώνια Βασιλεία των Ουρανών αλλά, αντίθετα, όσοι αντιστάθηκαν στον Θεό θα ριχτούν στην λίμνη της αιώνιας φωτιάς και του θειαφιού, υποφέροντας για πάντα και μη έχοντας καμία ανάπαυση μέρα και νύχτα. 
Για αυτό ο δίκαιος πρέπει να ζήσει με την ελπίδα, περιμένοντας την ημέρα του Κυρίου. Όλοι οι δίκαιοι δεν πρέπει να ξεχάσουν ότι το μαρτύριο, η ανάσταση, η αρπαγή και η αιώνια ζωή, όλα ανήκουν σε αυτούς. Κρατήστε στην καρδιά σας αυτό τον Λόγο της αλήθειας και ελπίδας που έχετε ακούσει μέχρι τώρα και διατηρείστε τον σταθερά. 
Μέχρι την ημέρα της επιστροφής του Κυρίου, οι δίκαιοι θα ζήσουν κηρύττοντας το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, και στηρίζοντας την ελπίδα τους στην Βασιλεία των Ουρανών. Ο δίκαιος έχει την εξουσία να ζήσει για πάντα στην Βασιλεία του Θεού και την εξουσία να κηρύξει το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος σε αυτή την γη. 
 

Τι πρέπει να κάνουν οι άγιοι που ζουν σε αυτή την σκοτεινή εποχή;

Είναι αρκετά σαφές ότι αυτή η εποχή είναι μια σκοτεινή εποχή και ότι γίνεται ακόμα δυσκολότερο να ζήσεις σε αυτήν. Έτσι, πρέπει να κηρύξουμε το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος στους αμαρτωλούς και να τους θρέψουμε. Σε όλο τον κόσμο, οι δίκαιοι πρέπει να διαδώσουν την αγάπη του Θεού και την άφεση των αμαρτιών τους, που έρχεται μέσω του ευαγγελίου του ύδατος και του Πνεύματος που δόθηκε από τον Ιησού Χριστό. Αυτό πρέπει να κάνει τώρα ο δίκαιος. 
Αν επρόκειτο να χάσουν αυτή την παρούσα ευκαιρία, δεν θα τους δινόταν ποτέ ξανά. Επειδή το τέλος αυτού του κόσμου δεν είναι πολύ μακριά, πρέπει να κηρύξουμε το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος ακόμα περισσότερο και να θρέψουμε τις χαμένες ψυχές με την ελπίδα της Βασιλείας του Θεού. Αυτό είναι το καλό που ο δίκαιος οφείλει κάνει. 
Στον παρόντα κόσμο υπάρχουν πολλοί που, καθώς δεν έχουν τον Λόγο του ευαγγελίου του ύδατος και του Πνεύματος, ισχυρίζονται ότι πιστεύουν στον Ιησού και ότι ζουν ζωές που υπηρετούν τον Κύριο. Αλλά όσοι οδηγούν τις θρησκευτικές ζωές τους χωρίς την πραγματική αλήθεια, είναι όλοι ψεύτικοι προφήτες. Αυτοί οι ψεύτες είναι οι απατεώνες που εκμεταλλεύονται μόνο τις υλικές περιουσίες των πιστών στο όνομα του Ιησού. 
Εμείς, συνεπώς, λυπούμαστε όσους προσπαθούν να ζήσουν ζωές πίστης ενώ εξαπατώνται από αυτούς τους ψευδοπροφήτες. Ζώντας ζωές πίστης χωρίς το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, αυτοί οι κατ’ όνομα Χριστιανοί παραμένουν ακόμα αμαρτωλοί και συνεχίζουν να ζουν κάτω από την κατάρα του Νόμου του Θεού, παρόλο που υποστηρίζουν ότι πιστεύουν στον Ιησού. Ζουν στην αμαρτία πάντα, ανίδεοι για το γεγονός ότι αν μόνο πίστευαν στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, όλες οι αμαρτίες στις καρδιές τους θα εξαφανίζονταν απλά και θα τους καθιστούσαν άσπρους σαν το χιόνι, και το Άγιο Πνεύμα θα δίνονταν σε αυτούς ως δώρο τους. 
Αλλά, αντίθετα, οι υπηρέτες του Θεού που πιστεύουν και κηρύττουν το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, ζουν με ειρήνη. Οι υπηρέτες του Θεού και ο λαός Του χαίρονται για το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Διακηρύττουν: «Παίρνοντας με μιας τις αμαρτίες του κόσμου επάνω Του με το βάπτισμά Του από τον Ιωάννη και με την κρίση για αυτές τις αμαρτίες στον Σταυρό, ο Κύριος Ιησούς έχει εξαφανίσει όλες τις αμαρτίες του κόσμου. Όταν πίστεψα σε αυτή την σωτηρία της εξιλέωσης, εξαφανίστηκαν επίσης όλες οι αμαρτίες μου που με πλάκωναν βαριά. Τώρα έχω γίνει δίκαιος». 
Με τέτοιες μαρτυρίες, οι άγιοι στην Εκκλησία του Θεού δίνουν δόξα στον Θεό. Όσοι έχουν αυτή την πίστη μπορούν τελικά να έχουν την ελπίδα για τον Ουρανό. 
 

Η πρώτη ανάσταση είναι ένα γεγονός φυλαγμένο για τους αγίους

Πολύ σύντομα, ο Κύριος θα επιστρέψει σε αυτή την γη. Στο όχι πολύ μακρινό μέλλον, θα εμφανιστεί κάποιος που θα γίνει ο Αντίχριστος και θα σφραγίσει τα δεξιά χέρια ή τα μέτωπα πολλών ανθρώπων με το χάραγμά του. Όταν έρθει αυτός ο καιρός, πρέπει να καταλάβετε ότι η δεύτερη έλευση του Κυρίου, καθώς επίσης και το μαρτύριο των αγίων, η ανάσταση και η αρπαγή, είναι όλα κοντά σας. Όταν φτάσει μια τέτοια ημέρα και ώρα, πρέπει να καταλάβετε ότι είναι ημέρα χαράς για τους αγίους, όμως για τους αμαρτωλούς, που δεν είναι αναγεννημένοι, είναι ημέρα τιμωρίας της αμαρτίας τους. 
Όλοι οι άγιοι θα αναστηθούν μετά από το μαρτύριό τους και έπειτα θα ενωθούν στο δείπνο του γάμου του Αρνίου με τον Κύριο. Όταν εσείς και εγώ είμαστε σε αυτή την περίοδο, τα σώματά μας θα αναστηθούν σύντομα και θα αρπαχθούμε. Αδιάφορο τι έχει συμβεί στα σώματα των αγίων που έζησαν πριν από μας — αν τα σώματά τους έχουν μετατραπεί ήδη σε σκόνη ή όχι, ή δεν έχουν πια καμιά μορφή, δεν τίθεται κανένα πρόβλημα. Όταν έρθει αυτός ο καιρός, οι άγιοι θα αναστηθούν όχι με τα αδύναμα σώματα του παρόντος αλλά με τέλεια σώματα. Οι δίκαιοι θα αναστηθούν με άγια σώματα αυτή την εποχή και θα ζήσουν με τον Κύριο για πάντα. 
Ακόμα και αν μας περιμένουν δύσκολοι καιροί όταν θα φανεί ο Αντίχριστος και θα μας διώξει, πρέπει να υπερασπιστούμε την πίστη μας στον Ιησού Χριστό με πίστη στον Λόγο του Θεού που έχουμε ακούσει τώρα. Επίσης, δεν πρέπει να ξεχάσουμε ότι επειδή εσείς και εγώ έχουμε πιστέψει στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, όλοι θα συμμετάσχουμε στο μαρτύριο των αγίων, την πρώτη ανάσταση και την αρπαγή τους. 
Τώρα, δεν πρέπει να αποτύχετε στην πίστη σας σε αυτή την αλήθεια και να ζήσετε μια ζωή που αγωνίζεται ενάντια και υπερνικά τον Αντίχριστο. Μέχρι να έρθει αυτή η ημέρα, πρέπει να είμαστε μαζί με όσους σώθηκαν πριν από μας με πίστη στην αλήθεια, κρατώντας τον Λόγο του Θεού και ακολουθώντας τον Κύριο με πίστη. 
 

Ακόμα και τώρα, υπάρχουν πολλοί ψεύτες που εξαπατούν τους ανθρώπους

Ακόμα και τώρα, ένας αμέτρητος αριθμός ανθρώπων, υπηρετών του Σατανά, διδάσκουν ψεύτικη πίστη. Ειδικότερα, υπάρχουν πολλοί ψεύτες που υποστηρίζουν και διδάσκουν στα εκκλησιάσματά τους το δόγμα της αρπαγής πριν από την Μεγάλη Θλίψη, προσπαθώντας να τους πείσουν ότι δεν έχουν καμία σχέση με την επταετή Μεγάλη Θλίψη. 
Η Βίβλος, αντίθετα, μαρτυρεί σαφώς σε μας ότι το μαρτύριο και η αρπαγή των αγίων θα έρθουν λίγο μετά τα πρώτα τριάμισι χρόνια της Θλίψης. Ας μην εξαπατόμαστε από τέτοιους ψεύτες. Αντίθετα ξέρετε και πιστέψτε πως όταν περάσουν από μας τα πρώτα τριάμισι χρόνια από την επταετή περίοδο της Μεγάλης Θλίψης, όλοι θα πρέπει να υποστούμε μαρτύριο και σύντομα μετά θα αναστηθούμε και θα αρπαχθούμε ταυτόχρονα. 
Για αυτό, πρέπει να μείνετε μακριά από τους ψευδοπροφήτες που διδάσκουν ότι δεν θα έχουμε καμία σχέση με την επταετή Μεγάλη Θλίψη. Οι αληθινοί άγιοι πιστεύουν ότι το μαρτύριό τους, η ανάσταση, η αρπαγή και το δείπνο του γάμου του Αρνίου, θα έρθουν λίγο μετά από τα πρώτα τριάμισι χρόνια της Θλίψης. 
 

Πώς λοιπόν πρέπει να ζούμε εμείς τώρα;

Ήδη πρέπει να έχετε συνειδητοποιήσει ότι αν κάποιος πιστεύει στον Κύριο ως Σωτήρα — δηλαδή ότι ο Κύριος ήρθε σε αυτόν τον κόσμο, πήρε τις αμαρτίες του κόσμου με το βάπτισμά Του από τον Ιωάννη, έχυσε το αίμα Του στον Σταυρό και αναστήθηκε από τους νεκρούς — το Άγιο Πνεύμα θα έρθει στην καρδιά αυτού του πιστού ως δώρο του. 
Πρέπει να ακούσετε με τα αυτιά σας και να πιστέψετε με την καρδιά σας τι σας λέει το Άγιο Πνεύμα μέσω της εκκλησίας του Θεού και να μείνετε στην πίστη σας στον Θεό. Όλοι οι άγιοι πρέπει να ζήσουν την ζωή πίστης τους οδηγημένοι από την Εκκλησία του Θεού. Κανένας δεν μπορεί από μόνος του να κηρύξει το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, ούτε να το κρατήσει, ούτε να το υπηρετήσει. Για αυτό η Εκκλησία του Θεού είναι τόσο σημαντική ακόμα και για τους αγίους που έχουν ήδη αναγεννηθεί. 
Ο Θεός έχει ορίσει έτσι την Εκκλησία Του και τους υπηρέτες Του σε αυτή την γη, και μέσω αυτών τρέφει τα αρνιά Του. Ειδικότερα, τα έργα του Θεού γίνονται ακόμα πολυτιμότερα και σημαντικά καθώς οι έσχατοι καιροί έρχονται πλησιέστερα σε μας, και έτσι προσεύχομαι και ελπίζω ότι θα ζήσετε μια πιστή ζωή γεμάτη από το Άγιο Πνεύμα. Καθώς οι έσχατοι καιροί φτάνουν πλησιέστερα, οι δίκαιοι πρέπει να εργαστούν ακόμα σκληρότερα για να ενωθούν, να προσευχηθούν, να παρηγορήσουν, να κρατήσουν και να βοηθήσουν ο ένας τον άλλον, και για να ζήσουν για τον Κύριο, ενωμένοι σε μια καρδιά και έναν σκοπό. 
Ο Θεός έχει δώσει στους αγίους το μαρτύριο, την ανάσταση, την αρπαγή και την αιώνια ζωή. Ας ζήσουμε όλοι το είδος ζωής που μάχεται ενάντια και υπερνικά τον Αντίχριστο, και τότε να σταθούμε με εμπιστοσύνη ενώπιον του Θεού. Αλληλούια!