Κηρύγματα

Θέμα 10: Η Αποκάλυψη (Σχόλια στην Αποκάλυψη)

[Κεφάλαιο 15-2] (Αποκάλυψη 15:1-8) Το Σημείο Χωρισμού του Αιώνιου Προορισμού

( Αποκάλυψη 15:1-8 )

Το κεφάλαιο 15 περιγράφει τις πληγές των επτά φιαλών, που ακριβώς μετά την αρπαγή των αγίων θα εκχυθούν σε εκείνους που, ως εχθροί του Θεού, έχουν σταθεί ενάντια σε Αυτόν. O αριθμός «επτά» που εμφανίζεται συχνά στην Αποκάλυψη, όπως οι επτά σφραγίδες, οι επτά σάλπιγγες και οι επτά φιάλες, δηλώνει την τελειότητα του Θεού και την πανίσχυρη δύναμή Του. O Ιησούς Χριστός είναι ο πάνσοφος και παντοδύναμος Θεός. Το γεγονός ότι ο Ιησούς είναι ο πάνσοφος και παντοδύναμος Θεός σημαίνει για μας ότι ο Κύριός μας είναι Θεός Παντοδύναμος, για τον Οποίο τίποτα δεν είναι αδύνατο. O Κύριός μας είναι ο ίδιος Θεός που έχει προγραμματίσει όλα τα πράγματα και που έχει την δύναμη να τα εκπληρώσει όλα. 
Οι άγιοι, λοιπόν, πρέπει να δοξάσουν τον Κύριο για την πάνσοφη και παντοδύναμη μεγαλειότητα και δύναμή Του, που αποκαλύπτεται μέσω των πληγών των επτά φιαλών που θα χύσει σε αυτόν τον κόσμο. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας για το γεγονός ότι αυτή η κρίση πραγματοποιείται από την παντογνωσία και την παντοδυναμία Του. Το γεγονός ότι ο Κύριος θα εκδικηθεί τους εχθρούς Του με τις πληγές των επτά φιαλών και τον αιώνιο πόνο του άδη, για τους αγίους είναι κάτι που μπορούν μόνο να είναι ευγνώμονες και είναι το πιο σωστό. Οι άγιοι δεν μπορούν παρά να δοξάζουν τον Κύριο. Αλληλούια! 
Οι πληγές των επτά φιαλών θα εκχυθούν όταν οι άγιοι θα αρπαχθούν λίγο μετά από τα πρώτα τριάμισι χρόνια της επταετούς περιόδου της Μεγάλης Θλίψης. Λόγω αυτών των πληγών των επτά φιαλών, οι καρδιές των εχθρών του Θεού θα είναι αποκαρδιωμένες και καθώς ανακαλύπτουν ότι ο Κύριός μας είναι Θεός Παντοδύναμος, θα Τον φοβηθούν. 
Το «σημείον εν τω ουρανώ μέγα και θαυμαστόν» που αναφέρεται στον στίχο 1 αφορά τις τελευταίες πληγές που θα χυθούν σε αυτόν τον κόσμο — δηλαδή τις πληγές των επτά φιαλών. Από την άλλη πλευρά, εκείνο που μας λέει η φράση «Μεγάλα και θαυμαστά», είναι τριπλό: αρχικά, μέσω του Λόγου της προφητείας, οι άγιοι ξέρουν ήδη τα πάντα για τις πληγές που θα έρθουν σε αυτόν τον κόσμο· δεύτερο, οι άγιοι θα απαλλαχθούν από τις πληγές των επτά φιαλών· και τρίτο, η δύναμη αυτών των πληγών των επτά φιαλών που θα έρθουν από τον Κύριο θα είναι παγκόσμια και μοιραία καταστροφική. 
Από την άλλη πλευρά, οι λυτρωμένοι και οι άγιοι θα ψάλλουν στον αέρα «την ωδήν Μωϋσέως του δούλου του Θεού και την ωδήν του Αρνίου». Το υπόβαθρο αυτού του άσματος, όπως μπορεί να φανεί στην Έξοδο 15:1-8, είναι το άσμα που οι Ισραηλίτες, έψαλλαν στον Κύριο για την δύναμη και εξουσία Του όταν διέσχισαν την Ερυθρά Θάλασσα οδηγημένοι από τον Μωυσή. Δεν μπορούσαν παρά να δοξάζουν τον Κύριο για την σωτηρία τους από την απελπιστική κατάσταση να διώκονται από τον αιγυπτιακό στρατό με την δύναμη και την εξουσία Του. 
Παρόμοια, οι άγιοι της Καινής Διαθήκης δεν μπορούν παρά να δοξάζουν τον Κύριο για την αιώνια σωτηρία τους, η οποία ήρθε μέσω της άφεσης της αμαρτίας που εκπληρώθηκε με το βάπτισμα που έλαβε ο Ιησούς από τον Ιωάννη και το αίμα Του στον Σταυρό. Όταν έρθουν οι έσχατοι καιροί, οι άνθρωποι του Θεού άλλη μια φορά θα δοξάσουν τον Κύριο, ευχαριστώντας Τον για το μαρτύριό τους, την ανάσταση, την αρπαγή και την αιώνια ζωή, που όλα έγιναν δυνατά μέσω του Ιησού Χριστού που τους ελευθέρωσε από τους εχθρούς τους και από όλες τις αμαρτίες τους. 
Επιπλέον, η σημαντική διάκριση αυτού του τραγουδιού είναι ότι αυτό επαινεί την παντοδυναμία, την μεγαλειότητα και την δικαιοσύνη του Κυρίου. Οι μάρτυρες δεν μπορούν παρά να δοξάζουν τον Κύριο για την δύναμή Του, την χάρη της σωτηρίας τους από την αμαρτία και την ευλογία της αιώνιας ζωής. 
«Ο ναός της Σκηνής του Μαρτυρίου», στον στίχο 5, αναφέρεται στην Σκηνή που ο Θεός έδωσε στους Ισραηλίτες όταν έφυγαν από την Αίγυπτο, ώστε να τους δώσει την ευλογία της συνοδείας του Κυρίου. 
Το «λινό», στον στίχο 6, αναφέρεται στην δικαιοσύνη του Θεού. Μας λέει ότι οι άγγελοι θα ντυθούν με την δικαιοσύνη του Θεού και θα λάβουν από Αυτόν την εξουσία να ανταποδώσουν τέτοια τιμωρία που κανένας εχθρός δεν μπορεί ποτέ να αρνηθεί. 
Ο στίχος 8 λέει, «Και εγεμίσθη ο ναός από καπνού εκ της δόξης του Θεού και εκ της δυνάμεως αυτού· και ουδείς ηδύνατο να εισέλθη εις τον ναόν, εωσού τελειώσωσιν αι επτά πληγαί των επτά αγγέλων». Μπορούμε να ανακαλύψουμε τρεις έννοιες εδώ. Αρχικά, δείχνει ποια ακριβώς είναι η πλήρης οργή του Θεού για τους εχθρούς Του. 
Δεύτερον, μας λέει ότι κανένας δεν μπορεί να μπει στο ναό του Κυρίου χωρίς πίστη στο βάπτισμα του Ιησού Χριστού και το αίμα Του, επειδή η σωτηρία των αμαρτωλών από τον Θεό είναι τόσο τέλεια. 
Τρίτον, δείχνει ότι καμία ανθρώπινη καλοσύνη δεν μπορεί ποτέ να επιτρέψει σε κανέναν να αποφύγει την δίκαιη τιμωρία του Θεού, και ότι μόνο με πίστη στο βάπτισμα του Ιησού Χριστού και το αίμα Του στον Σταυρό μπορεί κάποιος να ξεφύγει από την οργή του Θεού που εκχέεται στους αμαρτωλούς. 
Για αυτό οι άγιοι πρέπει να μείνουν ακλόνητοι στο ευαγγέλιο και να το κηρύξουν ως το τέλος. Και όσοι δεν έχουν λάβει ακόμα την άφεση των αμαρτιών τους, πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι είναι αναγκασμένοι να αντιμετωπίσουν την δίκαιη τιμωρία του Θεού και πρέπει, το συντομότερο δυνατό, να επιστρέψουν στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος που δόθηκε από τον Κύριο. Η περικοπή μας δείχνει ότι, καθώς η κρίση που θα φέρει ο Θεός στους εχθρούς Του με τις πληγές των επτά φιαλών είναι τέλεια μπροστά σε όλα τα μάτια που βλέπουν, κανένας δεν θα μπορεί ποτέ να την σταματήσει έως ότου αυτή η τιμωρία της αμαρτίας ολοκληρωθεί εντελώς. 
Το κεφάλαιο 15 της Αποκάλυψης μας δείχνει ότι ο Αντίχριστος, ο Σατανάς, οι δαίμονες και όλοι όσοι αντιστέκονται και δεν πιστεύουν στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, το οποίο μας έχει δοθεί από την αγάπη Χριστού, είναι οι εχθροί του Κυρίου μας. Δοξάζω και ευχαριστώ τον Κύριο που θα φέρει τις πληγές Του σε αυτούς στους εχθρούς Του για να τους κρίνει. Ταιριάζει στους αγίους μόνο να δοξάσουν τον Κύριο με το άσμα του Μωυσή, του υπηρέτη του Θεού, και το τραγούδι του Αρνίου. 
Κανένας δεν μπορεί να σταματήσει τον έπαινό μας, της δικαιοσύνης, της δύναμης, της μεγαλειότητας και της αλήθειας του Κυρίου. Δοξάζω τον Κύριο που μας έδωσε τέτοιες ευλογίες. Αλληλούια!