Κηρύγματα

Θέμα 10: Η Αποκάλυψη (Σχόλια στην Αποκάλυψη)

[Κεφάλαιο 16-2] (Αποκάλυψη 16:1-21) Όλα Όσα Πρέπει να Κάνετε πριν από την Έκχυση των Επτά Φιαλών...

( Αποκάλυψη 16:1-21 )

Από τις πληγές των επτά φιαλών, η πρώτη πληγή είναι αυτή του έλκους, η δεύτερη πληγή είναι αυτή της θάλασσας που μετατρέπεται σε αίμα και η τρίτη είναι αυτή του γλυκού νερού που μετατρέπεται σε αίμα. Η τέταρτη πληγή είναι αυτή όπου οι άνθρωποι καίγονται μέχρι θανάτου από την θερμότητα του ήλιου. 
Η κύρια περικοπή μάς λέει, «Και ο τέταρτος άγγελος εξέχεε την φιάλην αυτού επί τον ήλιον· και εδόθη εις αυτόν να καυματίση τους ανθρώπους με πυρ». Αυτό μας λέει ότι ο Θεός θα μετακινήσει τον ήλιο πλησιέστερα στην γη και θα κάψει τις μορφές ζωής μέχρι θανάτου. Όταν ο Θεός επιτρέψει να συμβεί αυτό, κανένας δεν θα μπορεί να ξεφύγει από το κάψιμο της θερμότητας του ήλιου, ακόμα και αν κάποιος μπορούσε να σκάψει μια βαθιά σπηλιά κάτω από την γη και να κρυφτεί εκεί. Ούτε θα μπορεί να σταματήσει την πληγή του Θεού ανοίγοντας κλιματιστικά μηχανήματα μεγάλης αποδοτικότητας προετοιμασμένα για αυτή την πληγή. Όλοι δεν θα έχουν άλλη επιλογή παρά να πεθάνουν. 
Μπορούμε μόνο να φανταστούμε τι θα συμβεί σε αυτούς όταν έρθει ο καιρός αυτής της πληγής — το δέρμα τους θα ξεφλουδίσει˙ η εσωτερική σάρκα τους θα γίνει κυριολεκτικά κόκκινη σαν ψημένη, που θα φθαρεί και θα σκορπίσει μακριά. O καθένας θα πεθάνει τότε από καρκίνο του δέρματος. 
Και όμως, παρόλο που θα καίγονται μέχρι θανάτου από το κάψιμο της θερμότητας του ήλιου, οι άνθρωποι ακόμα δεν θα μετανοήσουν για τις αμαρτίες τους. Η πληγή του Θεού είναι καταπληκτική αλλά έτσι είναι και αυτοί οι άνθρωποι που αρνούνται να μετανοήσουν ακόμα και όταν υποβάλλονται σε αυτή την πληγή. Καθώς αρνούνται να μετανοήσουν, η πληγή του Θεού θα συνεχιστεί. 
Η κύρια περικοπή λέει, «Και ο πέμπτος άγγελος εξέχεε την φιάλην αυτού επί τον θρόνον του θηρίου· και έγεινεν η βασιλεία αυτού πλήρης σκότους, και εμάσουν τας γλώσσας αυτών εκ του πόνου, και εβλασφήμησαν τον Θεόν του ουρανού διά τους πόνους αυτών και διά τα έλκη αυτών, και δεν μετενόησαν από των έργων αυτών». Όταν κοιτάζουμε τον κόσμο σήμερα, δεν βλέπουμε έναν αμέτρητο αριθμό ανθρώπων που πρέπει να κριθούν από τον Θεό αμέσως; Δεν τιμωρούνται όμως ακόμα, επειδή ο Θεός καθυστερεί την οργή Του με υπομονή. Εντούτοις, αν πεθάνουν χωρίς πίστη στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος που δόθηκε από τον Ιησού Χριστό, θα έρθουν ξανά στην ζωή από τον Θεό με αθάνατα σώματα και θα αντιμετωπίσουν αιώνιο πόνο στην αιώνια φωτιά του άδη. 
Όταν συμβεί αυτό, οι άνθρωποι θα θελήσουν να πεθάνουν, καθώς ο βασανισμός τους θα είναι πάρα πολύ μεγάλος για να τον αντέξουν. Αλλά ο πόνος του άδη διαρκεί για πάντα. Θα έρθει καιρός για όσους θα κριθούν από τον Θεό, που θα επιθυμούν να πεθάνουν αλλά ο θάνατος θα φύγει από αυτούς, επειδή ο Θεός θα εμποδίσει τον θάνατο προκειμένου να μπορεί να τους κρίνει για πάντα. 
Η έκτη πληγή είναι του πολέμου του Αρμαγεδδώνα. Και η έβδομη είναι η τελευταία και τελική πληγή ενός μεγάλου σεισμού και ενός μεγάλου χαλαζιού. 
Οι στίχοι 17-21 μας λένε, «Και ο έβδομος άγγελος εξέχεε την φιάλην αυτού εις τον αέρα· και εξήλθε φωνή μεγάλη από του ναού του ουρανού από του θρόνου, λέγουσα· Ετελέσθη. Και έγειναν φωναί και βρονταί και αστραπαί, και έγεινε σεισμός μέγας, οποίος δεν έγεινεν αφού οι άνθρωποι υπήρξαν επί της γης, τόσον πολλά μεγάλος σεισμός. Και διηρέθη η πόλις η μεγάλη εις τρία μέρη, και αι πόλεις των εθνών έπεσον. Και Βαβυλών η μεγάλη ήλθεν εις ενθύμησιν ενώπιον του Θεού διά να δώση εις αυτήν το ποτήριον του οίνου του θυμού της οργής αυτού. Και πάσα νήσος έφυγε και τα όρη δεν ευρέθησαν. Και χάλαζα μεγάλη έως ενός ταλάντου κατέβαινεν εκ του ουρανού επί τους ανθρώπους· και εβλασφήμησαν οι άνθρωποι τον Θεόν διά την πληγήν της χαλάζης, διότι η πληγή αυτής ήτο μεγάλη σφόδρα».
Η παραπάνω περικοπή μάς λέει ότι καθώς ο Θεός εκχέει την έβδομη φιάλη, ένας μεγάλος σεισμός θα χτυπήσει τον πλανήτη, ολόκληρος ο κόσμος θα χωρίσει στα τρία και τα κτίρια που στέκονται ακόμα σε αυτή την γη θα πέσουν όλα, χωρίς να μείνει ούτε ένα από αυτά άθικτο. Καθώς αυτός ο κόσμος αποδέχεται την άγρια οργή του Θεού, όλα τα νησιά και τα βουνά θα εξαφανιστούν. 
Τα Ιμαλάια Όρη θα σταθούν όταν συμβεί αυτό; Φυσικά όχι! Όλα τα υψηλά βουνά θα εξαφανιστούν ακριβώς εμπρός στα μάτια των ζωντανών. Κάθε βουνό σε αυτόν τον κόσμο απλά θα εξατμιστεί χωρίς να αφήσει ίχνος. Η περικοπή μάς λέει επίσης ότι τεράστιοι χαλαζόκοκκοι, που καθένας θα ζυγίζει τουλάχιστον 45 κιλά (100 λίβρες), θα πέσουν επάνω σε αυτή την γη. Θα υπάρχει κανένας που θα μπορούσε να επιζήσει μέσα σε αυτούς τους σεισμούς και το χαλάζι; 
Στην Αποκάλυψη κεφ. 18, μας λέει ότι η οργή του Θεού έρχεται σε όσους δεν είχαν πιστέψει σε Αυτόν και αγνόησαν τον Λόγο Του. Μερικοί άνθρωποι σε αυτόν τον κόσμο ισχυρίζονται, σαν να ήταν θεοί, «Εγώ δεν θα παραδοθώ ποτέ στην οργή του Θεού, ούτε θα κριθώ από Αυτόν». Εντούτοις, η κρίση του Θεού έρχεται ακριβώς σε αυτό το είδος ανθρώπων, που είναι γεμάτοι υπερηφάνεια και υπεροψία. Πρέπει να πιστέψουμε ότι αυτός ο κόσμος θα εξαφανιστεί όταν χτυπηθεί από τις πληγές των επτά φιαλών που θα εκχυθούν από τον Θεό. 
 

Πρέπει να έχουμε πίστη στον Λόγο του Θεού

Ο Θεός μάς λέει ότι θα κάνει αυτόν τον κόσμο να εξαφανιστεί. Αυτός ο κόσμος, συνεπώς, δεν θα διαρκέσει για πάντα. Έτσι, όλοι όσοι βλέπουν τον κόσμο να πλησιάζει στο τέλος του, πρέπει να πιστέψουν σε αυτή την αλήθεια ακόμα πιο σταθερά και να επιδιώξουν την πνευματική αύξησή τους. Για αυτό πρέπει όλοι οι άνθρωποι αυτού του κόσμου να ξυπνήσουν από τον πνευματικό ύπνο τους. Δεν ξέρω με ποιο είδος πίστης έχετε ζήσει την ζωή σας μέχρι σήμερα αλλά τώρα είναι ο καιρός για σας να συγκεντρώσετε την προσοχή σας σε αυτά που θα συνεχίσουν να γίνονται στους έσχατους καιρούς, και να ξυπνήσετε και να πιστέψετε. Για αυτό πρέπει να έχετε την ακριβή γνώση των πληγών που προφητεύονται στην Αποκάλυψη και πρέπει να είστε άγρυπνοι. 
Ο Κύριός μας, μας έχει πει ότι αυτή η γη θα βρεθεί σύντομα κάτω από τις πληγές των επτά φιαλών του Θεού. Έτσι, πρέπει να περιμένουμε τον Κύριο συνεχίζοντας να κηρύττουμε το ευαγγέλιο, ακόμα και αν οι άνθρωποι δεν το δέχονται καλά. 
O σημερινός κόσμος εκτίθεται σε όλα τα είδη κινδύνου, από την απειλή του πολέμου ως το άστατο κλίμα, την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, τις πολλαπλασιαζόμενες κοινωνικές συγκρούσεις και όλα τα είδη ασθενειών. O Θεός, λοιπόν, μας είπε ότι η παρούσα εποχή είναι όπως τα χρόνια του Νώε. Αν το παρόν είναι όπως τα χρόνια του Νώε, αυτό σημαίνει ότι αυτός ο κόσμος έχει μπει τώρα στις έσχατες ημέρες του. Το σημάδι των εσχάτων ημερών είναι ότι οι άνθρωποι θα ενδιαφέρονται μόνο για τα πράγματα της σάρκας, όπως το φαγητό, το ποτό, ο γάμος και άλλες τέτοιες ασήμαντες υποθέσεις. Συνεπώς, αξίζουν να κριθούν από τον Θεό. Στα χρόνια του Νώε, επίσης, οι άνθρωποι δεν άκουσαν τι τους έλεγε ο Νώε και έτσι καταστράφηκαν όλοι, εκτός από τον Νώε και άλλα επτά άτομα της οικογένειάς του. O κόσμος που έρχεται θα είναι το ίδιο. 
Σχεδόν όλα τα πράγματα που ο Θεός έχει υποσχεθεί έχουν εκπληρωθεί όπως καταγράφηκαν στην Βίβλο. Από αυτά, περίπου το 5% περιμένει ακόμα να εκπληρωθεί, όμως όλα τα υπόλοιπά τους έχουν ήδη εκπληρωθεί. O Λόγος της σωτηρίας και της λύτρωσης που υπόσχεται ο Κύριος επίσης έχει εκπληρωθεί εντελώς. Στον Λόγο του Θεού παραμένει, μόνο η κρίση που επιφυλάσσεται για όσους δεν πιστεύουν στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Και για τους αναγεννημένους αγίους, μας περιμένουν μόνο η Χιλιετής Βασιλεία, ο Νέος Ουρανός και η Νέα Γη, όπου οι δίκαιοι θα μπούμε και θα ζήσουμε. Ο Θεός είναι φιλεύσπλαχνος και στέκεται με το μέρος των δικαίων. Εντούτοις, σε όσους αξίζουν την οργή Του, ο Θεός σίγουρα θα φέρει την οργή Του επάνω τους, ενώ σε όσους αξίζουν το έλεός Του, σίγουρα θα παραχωρήσει το έλεός Του. Πότε θα συμβούν αυτές οι πληγές; Οι πληγές των επτά φιαλών θα έρθουν μετά το μαρτύριο των αγίων, καθώς το χάραγμα του 666 επιβάλλεται σε αυτόν τον κόσμο και οι άγιοι το αρνούνται. Όταν θα έρθουν οι πληγές, θα έρθει η πρώτη ανάσταση, η Χιλιετής Βασιλεία και η τελική κρίση του Ιησού, που θα καθίσει στον μεγάλο λευκό θρόνο. Θα ακολουθήσει το άνοιγμα της αιώνιας Βασιλείας του Ουρανού. Μέσα από την Βίβλο πρέπει να αποκτήσουμε την γνώση της πρόνοιας του Θεού. 
Πιστεύετε στο γεγονός ότι ο Ιησούς αναστήθηκε πάλι από τους νεκρούς; Πιστεύετε ότι ο Κύριος έχει εξαφανίσει όλες τις αμαρτίες της ανθρωπότητας μέσω του βαπτίσματος και του αίματός Του; Ο Κύριός μας αφαίρεσε όλες τις αμαρτίες της ανθρωπότητας με το νερό και το αίμα Του, αναστήθηκε πάλι από τους νεκρούς σε τρεις ημέρες και τώρα κάθεται στα δεξιά του θρόνου του Πατέρα. Έτσι, οι αμαρτίες όσων πιστεύουν στον Ιησού Χριστό έχουν καθαριστεί εντελώς και όπως ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς, έτσι και αυτοί θα αναστηθούν. 
Οι άγιοι, συνεπώς, θα δοξαστούν μαζί με τον Κύριο, όμως, ενόσω είναι σε αυτή την γη, θα αντιμετωπίσουν επίσης πολλά βάσανα για τον Κύριο. Όμως τα βάσανα του παρόντος δεν είναι άξια να συγκριθούν με την δόξα που τους περιμένει, επειδή αυτή η δόξα είναι το μόνο πράγμα που περιμένει τους αναγεννημένους αγίους. Οι άγιοι, συνεπώς, δεν έχουν τίποτα για να ανησυχήσουν για το μέλλον. Εκείνο που πρέπει να κάνουν οι δίκαιοι, είναι να ζήσουν το υπόλοιπο της ζωής τους για το ευαγγέλιο και με την πίστη τους. Πρέπει να αφιερωθούμε στο έργο της σωτηρίας των ψυχών και να μην ακολουθήσουμε τον κόσμο. 
 

Ας αφιερώσουμε το υπόλοιπο της ζωής μας στον Θεό

Ανησυχώ μήπως μεταξύ μας υπάρξουν κάποιοι που θα προδώσουν το ευαγγέλιο. Όποιος προδίδει το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, στο τέλος θα αρνηθεί τον ίδιο τον Κύριο. Αν και είμαστε αδύναμοι, αν πιστεύουμε και ακολουθούμε το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος που ολοκληρώθηκε από τον Κύριο, όλοι θα μπορέσουμε να ζήσουμε με πίστη. Οι άγιοι δεν μπορούν να ζήσουν μόνο με την σοφία και την δύναμή τους. Αν το έκαναν αυτό, θα κατέληγαν να προδώσουν την πίστη τους και να αντιμετωπίσουν την καταστροφή τους. Για να το αποφύγουμε αυτό, πρέπει να ζήσουμε με πίστη. 
Γιατί ο Κύριός μας θα επιτρέψει στην ανθρωπότητα να λάβει το χάραγμα 666; Αυτό γίνεται για να χωρίσει το στάρι από το άχυρο. Πριν επιτρέψει στους αγίους να υποστούν μαρτύριο, το πρώτο πράγμα που πρόκειται να κάνει ο Θεός, είναι να χωρίσει σαφώς το στάρι από το άχυρο. 
Υπάρχουν πνευματικές μάχες που πρέπει να δοθούν από τους αγίους. Έτσι, οι άγιοι δεν πρέπει να αποφύγουν να πολεμήσουν ενάντια στους εχθρούς του Θεού. Αν διστάσουν να πολεμήσουν ενάντια στον Σατανά, ίσως λάβουν αντίθετα ένα μοιραίο χτύπημα από τον Σατανά. Συνεπώς, όλοι οι άγιοι πρέπει και μπορούν να πολεμήσουν τις πνευματικές μάχες ακόμα και για τον εαυτό τους. Όλες οι πνευματικές μάχες που πολεμούν οι άγιοι είναι δικαιολογημένες. Για να ακολουθήσει τον Θεό, κάθε άγιος πρέπει να πολεμήσει και να νικήσει τον Σατανά και τους υπηρέτες του. 
Οι άγιοι πρέπει να πολεμήσουν για την Βασιλεία του Θεού. Πρέπει επίσης να διωχτούν για την Βασιλεία του Θεού και να μισηθούν από τους ανθρώπους του κόσμου. Το γεγονός ότι οι άγιοι θα έχουν την ευκαιρία να πολεμήσουν για τον Κύριο είναι καλό πράγμα από μόνο του. Αν αυτή η ευκαιρία να πολεμήσεις για τον Θεό δοθεί και σε εσένα, πρέπει να Τον ευχαριστήσεις για αυτό. Μια τέτοια πάλη είναι μια καλή πάλη, επειδή είναι μια πάλη για την δικαιοσύνη του Θεού. 
Ο Θεός βοηθά τους δικαίους. Δεν απέμειναν τόσες πολλές ημέρες στην ζωή μας και η ελπίδα και η προσευχή μου είναι όλοι να ζήσουμε το υπόλοιπο της ζωής μας παλεύοντας τις πνευματικές μάχες και κάνοντας τα πνευματικά έργα έως ότου σταθούμε ενώπιον του Κυρίου. Άσχετα με το τι μας λένε οι άνθρωποι αυτού του κόσμου, πρέπει να πολεμήσουμε τις πνευματικές μάχες, να παράγουμε πνευματικούς καρπούς και να προσφέρουμε αυτούς τους καρπούς στον Κύριό μας. Όταν έρθει η ημέρα της επιστροφής του Κυρίου μας, ας σταθούμε όλοι ενώπιόν Του με εμπιστοσύνη. Όταν έρθει αυτή η ημέρα, ο Κύριος θα σκουπίσει τα δάκρυά μας και θα μας ικανώσει να ζήσουμε σε έναν τόπο όπου δεν θα κλάψουμε πλέον ούτε θα υποστούμε πόνο ξανά ούτε θα υπάρχει άλλο αμαρτία. 
Ας ζήσουμε όλοι με πίστη και με αυτή την πίστη ας μπούμε στην Βασιλεία του Θεού.