Κηρύγματα

Θέμα 10: Η Αποκάλυψη (Σχόλια στην Αποκάλυψη)

[Κεφάλαιο 22-2] (Αποκάλυψη 22:1-21) Να Είστε Χαρούμενοι και Δυνατοί με την Ελπίδα της Δόξας

( Αποκάλυψη 22:1-21 )

Στην Αποκάλυψη 22:6-21 μας δείχνει την ελπίδα για τον Ουρανό. Το κεφάλαιο 22, το κεφάλαιο που κλείνει το Βιβλίο της Αποκάλυψης, εξετάζει την επιβεβαίωση της πίστης των βιβλικών προφητειών και της πρόσκλησης του Θεού στην Νέα Ιερουσαλήμ. Αυτό το κεφάλαιο μας λέει ότι η Νέα Ιερουσαλήμ είναι δώρο του Θεού, που δίνεται στους αγίους που έχουν αναγεννηθεί με πίστη στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. 
Ο Θεός έκανε τους αναγεννημένους αγίους να Τον δοξάσουν στον Οίκο του Θεού. Για αυτό είμαι βαθιά ευγνώμων στον Κύριο. Λόγια δεν μπορούν να εκφράσουν πόσο ευγνώμονες είμαστε που μας επέτρεψε να είμαστε οι άγιοι που, με πίστη στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, έχουν συγχωρεθεί από όλες τις αμαρτίες ενώπιον του Κυρίου. Ποιος σε αυτή την γη θα λάβει ποτέ μεγαλύτερη ευλογία από αυτή που έχουμε λάβει εμείς; Δεν υπάρχει κανένας! 
Η σημερινή κύρια περικοπή είναι το τελευταίο κεφάλαιο της Αποκάλυψης. Στο βιβλίο της Γένεσης βλέπουμε τον Θεό να κάνει όλα τα σχέδια για την ανθρωπότητα, και στο Βιβλίο της Αποκάλυψης βλέπουμε τον Κύριό μας να εκπληρώνει όλα αυτά τα σχέδια. O Λόγος της Αποκάλυψης μπορεί να περιγραφεί ως μια διαδικασία καταστροφής αυτού του κόσμου, προκειμένου να ολοκληρωθούν όλα τα έργα του Θεού για την ανθρωπότητα σύμφωνα με το σχέδιό Του. Μέσω του Λόγου της Αποκάλυψης μπορούμε να δούμε προκαταβολικά την Βασιλεία των Ουρανών, όπως αποκαλύφθηκε από τον Θεό. 
 

Η μορφή της Πόλης του Θεού και ο κήπος της

Το κεφάλαιο 21 μιλά για την Πόλη του Θεού. Οι στίχοι 17-21 μας λένε: «Και εμέτρησε το τείχος αυτής, εκατόν τεσσαράκοντα τεςάρων πηχών, κατά το μέτρον του ανθρώπου, ήγουν του αγγέλου. Και η οικοδόμησις του τείχους αυτής ήτο ίασπις, και η πόλις χρυσίον καθαρόν, ομοία με ύαλον καθαρόν. Και τα θεμέλια του τείχους της πόλεως ήσαν κεκοσμημένα με πάντα λίθον πολύτιμον· το πρώτον θεμέλιον ίασπις, το δεύτερον σάπφειρος, το τρίτον χαλκηδών, το τέταρτον σμάραγδος, το πέμπτον σαρδόνυξ, το έκτον σάρδιος, το έβδομον χρυσόλιθος, το όγδοον βήρυλλος, το έννατον τοπάζιον, το δέκατον χρυσόπρασος, το ενδέκατον υάκινθος, το δωδέκατον αμέθυστος. Και οι δώδεκα πυλώνες ήσαν δώδεκα μαργαρίται· έκαστος των πυλώνων ήτο εξ ενός μαργαρίτου και η πλατεία της πόλεως χρυσίον καθαρόν ως ύαλος διαφανής». 
Αυτός ο Λόγος της Αποκάλυψης περιγράφει την Νέα Ιερουσαλήμ που ο Θεός θα δώσει στους αναγεννημένους ανθρώπους Του. Αυτή η Πόλη της Ιερουσαλήμ στον Ουρανό, μας λέει ότι είναι χτισμένη με δώδεκα διαφορετικά είδη πολύτιμων λίθων, με δώδεκα πύλες φτιαγμένες από μαργαριτάρια. 
Το κεφάλαιο 22 έπειτα, μιλάει για την φύση που βρίσκεται στον κήπο της Πόλης της Ιερουσαλήμ. O στίχος 1 λέει, «Και μοι έδειξε καθαρόν ποταμόν ύδατος της ζωής λαμπρόν ως κρύσταλλον, εξερχόμενον εκ του θρόνου του Θεού και του Αρνίου». Στην Πόλη του Θεού ένας κρυστάλλινος ποταμός ρέει μέσα από τον κήπο της, ακριβώς όπως ο Θεός είχε κάνει αρχικά τέσσερις ποταμούς να ρέουν στον κήπο της Εδέμ. O Θεός μάς λέει ότι αυτός είναι ο κήπος που οι δίκαιοι θα απολαμβάνουν στο μέλλον. 
Η κύρια περικοπή μάς λέει επίσης ότι το δέντρο της ζωής που βρίσκεται σε αυτόν τον κήπο, παράγει δώδεκα είδη καρπών, παράγοντας τους καρπούς του κάθε μήνα και ότι τα φύλλα του είναι για την θεραπεία των εθνών. Καταλαβαίνω ότι η φύση του Ουρανού είναι τέτοια, που όχι μόνο οι καρποί τρώγονται αλλά και τα φύλλα επίσης, καθώς τα φύλλα έχουν θεραπευτική δύναμη. 
 

Οι ευλογίες που λαβαίνουν οι δίκαιοι!

Η Βίβλος μάς λέει ότι στην Πόλη του Θεού, «Ουδέν ανάθεμα θέλει είσθαι πλέον· και ο θρόνος του Θεού και του Αρνίου θέλει είσθαι εν αυτή, και οι δούλοι αυτού θέλουσι λατρεύσει αυτόν και θέλουσιν ιδεί το πρόσωπον αυτού, και το όνομα αυτού θέλει είσθαι επί των μετώπων αυτών». Μας λέει ότι όσοι από μας έχουμε συγχωρεθεί από τις αμαρτίες μας, θα βασιλέψουμε για πάντα με τον Θεό που μας έχει σώσει. 
Όσων οι αμαρτίες έχουν καθαριστεί ενόσω ζούσαν σε αυτή την γη με πίστη στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, όχι μόνο θα λάβουν την ευλογία της απελευθέρωσης από όλες τις αμαρτίες τους αλλά θα είναι επίσης τα παιδιά του Θεού, θα έχουν πολλούς αγγέλους που θα τους υπηρετούν όταν πάνε στην Βασιλεία του Θεού και θα βασιλέψουν με τον Κύριο για πάντα. Η περικοπή μάς λέει ότι οι δίκαιοι θα λάβουν από τον Θεό τέτοιες αιώνιες ευλογίες, όπως το να σταθούν στον ποταμό της ζωής και να φάνε τους καρπούς της ζωής, και ότι ως μέρος αυτών των ευλογιών δεν θα υπάρχει πια ασθένεια. 
Μας λέει επίσης ότι δεν θα χρειάζεται ούτε το φως αυτής της γης ούτε του ήλιου, επειδή στο λαμπρό Βασίλειο του Θεού θα ζουν για πάντα με τον Θεό, που ο Ίδιος είναι το φως της. Τα παιδιά του Θεού που έχουν λάβει την άφεση των αμαρτιών τους μέσω του ευαγγελίου του ύδατος και του Πνεύματος, με άλλα λόγια, θα ζήσουν ως θεοί. Αυτή είναι η ευλογία που παίρνουν οι δίκαιοι. 
Ο απόστολος Ιωάννης που έγραψε το Βιβλίο της Αποκάλυψης, ένας από τους δώδεκα αποστόλους του Ιησού, έγραψε επίσης το Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και τις τρεις επιστολές της Καινής Διαθήκης — 1, 2 και 3 Ιωάννου. Αυτός εξορίστηκε στην νήσο Πάτμο επειδή αρνήθηκε να αναγνωρίσει τον Ρωμαίο αυτοκράτορα ως θεό. Στην διάρκεια αυτής της εξορίας, ο Θεός έστειλε τον άγγελό Του στον Ιωάννη και του παρουσίασε τι πρόκειται να έρθει σε αυτή την γη, αποκαλύπτοντάς του την καταστροφή του κόσμου και τον τόπο όπου θα μπουν τελικά και θα ζήσουν οι άγιοι. 
Αν επρόκειτο να περιγράψουμε το Βιβλίο της Γένεσης ως σχεδιάγραμμα της δημιουργίας, μπορούμε να περιγράψουμε το Βιβλίο της Αποκάλυψης ως ολοκληρωμένη μικρογραφία του. Για 4.000 χρόνια, ο Κύριός μας έχει πει στην ανθρωπότητα ότι θα εξαφανίσει όλες τις αμαρτίες της μέσω του Ιησού Χριστού. Και στην εποχή της Καινής Διαθήκης, όταν ήρθε ο καιρός, ο Θεός εκπλήρωσε όλες τις υποσχέσεις Του, ότι θα στείλει τον Ιησού τον Σωτήρα σε αυτή την γη, ότι ο Ιησούς θα βαπτιστεί από τον Ιωάννη, και ότι θα εξαφανίσει τις αμαρτίες του κόσμου μέσω του αίματος του Χριστού στον Σταυρό. 
Όταν η ανθρωπότητα έπεσε στην εξαπάτηση του Διαβόλου και λόγω της αμαρτίας παγιδεύτηκε στην καταστροφή της, ο Κύριός μας υποσχέθηκε ότι θα την ελευθέρωνε από τις αμαρτίες της. Έστειλε τότε τον Ιησού Χριστό, να βαπτιστεί και να χύσει αίμα, και με αυτόν τον τρόπο έσωσε εντελώς την ανθρωπότητα από τις αμαρτίες της. 
Μέσω του Λόγου της Αποκάλυψης, ο Θεός έχει καταγράψει λεπτομερώς ποιο είδος δόξας περιμένει όσους έχουν λάβει την άφεση των αμαρτιών τους και ποιο είδος κρίσης περιμένει τους αμαρτωλούς από την άλλη πλευρά. O Θεός μάς λέει, με άλλα λόγια, ότι υπάρχουν πολλοί που θα καταλήξουν στον άδη ακόμα και αν υποστηρίζουν ότι πιστεύουν σε Αυτόν με αφοσίωση (Ματθ. 7:21-23). 
Ο Κύριός μας έχει σώσει τους αμαρτωλούς από τις αμαρτίες τους και μας έχει πει να μην σφραγίσουμε τον Λόγο των ευλογιών που έχει προετοιμάσει για τους δίκαιους. 
 

Ποιοι είναι οι άδικοι και ποιοι οι ακάθαρτοι;

Ο στίχος 11 λέει, «Όστις αδικεί ας αδικήση έτι, και όστις είναι μεμολυσμένος ας μολυνθή έτι, και ο δίκαιος ας γείνη έτι δίκαιος, και ο άγιος ας γείνη έτι άγιος». Ποιοι είναι οι «άδικοι» εδώ; Οι άδικοι δεν είναι άλλοι από όσους δεν πιστεύουν στην αγάπη του ευαγγελίου του ύδατος και του Πνεύματος που δόθηκε από τον Κύριο. Επειδή οι άνθρωποι διαπράττουν όλη την ώρα την αμαρτία, πρέπει να πιστέψουν στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος που τους έχει δώσει ο Κύριος, και με αυτόν τον τρόπο να ζουν τις ζωές τους δοξάζοντας τον Θεό. Επειδή μόνο ο Θεός είναι αυτός που πρέπει να λάβει την δόξα από την ανθρωπότητα και επειδή μόνο Αυτός μας έχει ντύσει στην χάρη της σωτηρίας Του, πρέπει όλοι να ζήσουμε μια ζωή που δίνει όλη την δόξα στον Θεό. Όσοι δεν υπακούνε στον Θεό είναι ακάθαρτοι, επειδή δεν πιστεύουν ποτέ στον Λόγο Του. 
Στο Ματθ. 7:23, ο Κύριός μας είπε στους θρησκόληπτους που δηλώνουν ότι πιστεύουν σε Αυτόν μόνο με τα χείλη, «Ποτέ δεν σας εγνώρισα· φεύγετε απ’ εμού οι εργαζόμενοι την ανομίαν». Ο Κύριός μας τους ονόμασε «εργαζόμενους την ανομία». Τους επέπληξε επειδή αυτοί οι άνθρωποι πιστεύουν στον Ιησού μόνο μέσω των πράξεών τους, αντί να πιστέψουν ολόψυχα στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Η ανομία είναι αμαρτία και όχι πίστη στον Λόγο του Θεού με την καρδιά. Συνεπώς, όταν οι άνθρωποι πράττουν ανομία ενώπιον του Θεού, αυτό σημαίνει ότι δεν πιστεύουν στην αγάπη και την σωτηρία εξ ύδατος και Πνεύματος που ο Θεός τούς έχει δώσει. Η ανομία δεν είναι άλλο από την αλλαγή του Λόγου του Θεού σε μια ιδιοτροπία τους και η αυθαίρετη πίστη με όποιο τρόπο ο καθένας αισθάνεται. 
Όσοι πιστεύουν αληθινά στον Ιησού, πρέπει να δεχτούν όπως είναι αυτά που έχει καθιερώσει ο Θεός. Πιστεύουμε στον Ιησού αλλά σε καμία περίπτωση αυτό δεν μας επιτρέπει να αλλάξουμε το σχέδιο του Θεού και την ολοκλήρωση της σωτηρίας Του. Το μήνυμα της κύριας περικοπής είναι ότι ο Θεός θα δώσει αιώνια ζωή σε όσους πιστεύουν στην σωτηρία Του όπως αυτή είναι, αλλά θα στείλει στον άδη όσους κάνουν αλλαγές στο νόμο του Θεού και πιστεύουν με όποιο τρόπο ταιριάζει στις προτιμήσεις τους. 
«Όστις αδικεί ας αδικήση έτι». Αυτό μας λέει ότι τέτοιοι άνθρωποι, στην ισχυρογνωμοσύνη τους, δεν πιστεύουν στην σωτηρία όπως τακτοποιήθηκε από τον Θεό. Αυτοί είναι οι άδικοι. Και για αυτό οι αμαρτωλοί είναι πάντα άδικοι. 
Η περικοπή συνεχίζει, «Όστις είναι μεμολυσμένος ας μολυνθή έτι». Αυτό αναφέρεται σε όσους, αν και είναι αμαρτωλοί και παρά το γεγονός ότι ο Ιησούς έχει εξαφανίσει τις αμαρτίες τους με το νερό και το Πνεύμα, δεν έχουν διάθεση να καθαρίσουν τις αμαρτίες τους με πίστη. Έτσι, ο Θεός θα αφήσει αυτούς τους άπιστους ανθρώπους όπως είναι και ύστερα θα τους κρίνει. Δίνοντας συνείδηση στους ανθρώπους, ο Θεός έχει κάνει δυνατό σε αυτούς να καταλάβουν καθαρά την αμαρτία στις καρδιές τους. Και όμως, δεν έχουν ακόμα καμία πρόθεση να καθαρίσουν τις αμαρτίες στις καρδιές τους, ούτε να μάθουν το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. O Θεός μάς λέει ότι θα αφήσει αυτούς τους ανθρώπους να μείνουν όπως είναι. 
Στις Παροιμίες 30:12 λέει, «Υπάρχει γενεά καθαρά εις τους οφθαλμούς αυτής, αλλά δεν είναι πεπλυμένη από της ακαθαρσίας αυτής». Οι θρησκόληπτοι Χριστιανοί σήμερα είναι άνθρωποι που δεν θέλουν να καθαριστούν από τις αμαρτίες τους. Εντούτοις, ο Ιησούς, που είναι ο ίδιος Θεός, ήρθε σε αυτή την γη για να σώσει τους αμαρτωλούς, καθάρισε όλες τις αμαρτίες τους αναλαμβάνοντάς όλες τις αμαρτίες της ανθρωπότητας με το βάπτισμά Του, κρίθηκε με μιας για όλες αυτές τις αμαρτίες όταν σταυρώθηκε και με αυτόν τον τρόπο έχει σώσει πράγματι από την αμαρτία όσους από μας πιστεύουν. 
Σε οποιονδήποτε ξέρει και πιστεύει στον Λόγο του ευαγγελίου του ύδατος και του Πνεύματος, με τα οποία ο Ιησούς Χριστός έχει σώσει τους αμαρτωλούς, ο Κύριός μας του έχει επιφυλάξει να συγχωρεθεί από όλες τις αμαρτίες του, ανεξάρτητα τι είδους αμαρτωλός είναι. Και όμως υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που δεν έχουν λάβει αυτή την άφεση της αμαρτίας μέσω της πίστης. Αυτοί είναι που έχουν αποφασίσει να μην προσπαθήσουν καν για να καθαρίσουν τις αμαρτίες τους. O Θεός θα τους αφήσει να μείνουν όπως είναι. 
Αυτό για να εκπληρώσει την δικαιοσύνη του Θεού. Για να δείξει ότι ο Θεός είναι ο Θεός της δικαιοσύνης. Αυτοί οι άνθρωποι θα ριχτούν στην φωτιά του θειαφιού που καίει για πάντα. Θα καταλάβουν τότε ποιος είναι αληθινά ο Θεός της δικαιοσύνης. Αν και ομολογούν τον Ιησού ως Σωτήρα τους, όχι μόνο εξαπατούν την συνείδησή τους αλλά επίσης εξαπατούν άλλους. Επειδή έχουν απορρίψει το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, ο Θεός θα τους πληρώσει σύμφωνα με αυτό που έχουν κάνει. Όταν έρθει η ημέρα, ο Θεός θα φέρει την οργή Του σε όσους αξίζουν την οργή Του. 
 

Δώστε στον καθέναν σύμφωνα με το έργο του

Υπάρχουν δύο είδη ανθρώπων σε αυτή την γη: όσοι έχουν συναντήσει τον Κύριο και όσοι όχι. O Κύριός μας θα πληρώσει τον καθέναν σύμφωνα με το έργο του. 
Κανένας δεν μπορεί να δικαιωθεί από μόνος του αλλά η δικαίωση έρχεται από τον Ιησού. Εκείνος ανέλαβε με μιας όλες τις αμαρτίες της ανθρωπότητας με το βάπτισμά Του, έφερε τις αμαρτίες του κόσμου στον Σταυρό και στον Σταυρό αντιμετώπισε όλη την κρίση της αμαρτίας που έπρεπε να αντιμετωπίσει η ίδια η ανθρωπότητα. Η ανθρωπότητα μπορεί να γίνει δίκαιη με πίστη σε αυτή την αλήθεια. Όσοι πιστεύουν σε αυτή την αλήθεια είναι αυτοί που έχουν συναντήσει τον Κύριο. 
Ο Θεός ζητά όσοι είναι χωρίς αμαρτία, που ξέρουν και πιστεύουν σε αυτή την αλήθεια, να κηρύξουν το ευαγγέλιο σε αυτή την γη και να τηρήσουν στην ζωή τους τον άγιο Λόγο Του. O Θεός λέει, «ο άγιος ας γείνη έτι άγιος». Πρέπει να κρατήσουμε αυτή την εντολή στις καρδιές μας, να υπερασπιστούμε την άγια πίστη μας και να κηρύττουμε πάντα το τέλειο ευαγγέλιο. Γιατί; Επειδή πάρα πολλοί άνθρωποι σε αυτόν τον κόσμο παραμένουν ανίδεοι αυτού του αληθινού ευαγγελίου και, συνεπώς, η πίστη τους είναι εντελώς λανθασμένη. 
Υπάρχουν σε αυτή την γη εκείνοι που άνευ όρων υποστηρίζουν το δόγμα της σταδιακής αγιοποίησης. Αν και ο Κύριός μας έχει ήδη εξαφανίσει τις αμαρτίες της ανθρωπότητας, αυτοί οι άνθρωποι ακόμα μέχρι τώρα προσεύχονται καθημερινά για την συγχώρεση των αμαρτιών τους. Προσφέροντας προσευχές μετάνοιας σε καθημερινή βάση, προσπαθούν να καθαρίσουν τις αμαρτίες τους, να αγιαστούν σταδιακά, προκειμένου να γίνουν τελικά οι δίκαιοι που δεν διαπράττουν πλέον καμία αμαρτία και να είναι έτσι αντίστοιχοι με τον Ιησού. Αλλά ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού, είναι ο Βασιλιάς, ο Προφήτης και ο Αρχιερέας. 
Οι αληθινοί υπηρέτες του Θεού όχι μόνο εκτελούν το στόχο τους, να κάνουν τον καθέναν να συγχωρεθεί αληθινά από την αμαρτία, αλλά επίσης οδηγούν καθέναν στην αλήθεια ως συνεργάτες του Θεού. Οι υπηρέτες του Θεού είναι αυτοί που, μέσω του γραπτού Λόγου, έχουν ακριβή γνώση των πραγμάτων που θα έρθουν στο μέλλον. 
Οι στίχοι 12-13 λένε, «Και ιδού, έρχομαι ταχέως, και ο μισθός μου είναι μετ’ εμού, διά να αποδώσω εις έκαστον ως θέλει είσθαι το έργον αυτού. Εγώ είμαι το Α και το Ω, αρχή και τέλος, ο πρώτος και ο έσχατος». O Κύριός μας είναι πράγματι το Άλφα και το Ωμέγα, η Αρχή και το Τέλος, ο Πρώτος και ο Έσχατος. Πρέπει να πιστέψουμε με φόβο σε κάθε τι που ο Κύριος έχει πει σε μας. 
Ο Κύριός μας θα ανταμείψει τους αγίους με ευλογίες που είναι πολύ μεγαλύτερες από τα έργα τους, επειδή είναι ένδοξος και φιλεύσπλαχνος. Είναι ο φιλεύσπλαχνος και συμπονετικός που μας έχει σώσει από όλες τις αμαρτίες μας και ο Θεός τής δύναμης και της δικαιοσύνης που θα ολοκληρώσει το έργο της σωτηρίας Του, καθώς μας λέει ο Λόγος της Αποκάλυψης. Και αυτή η ολοκλήρωση της σωτηρίας, που πρόκειται να έρθει σύντομα, επιτρέπει στους αγίους την λαμπρή είσοδο στην Πόλη της Νέας Ιερουσαλήμ, τις γενναιόδωρες και ικανοποιητικές ανταμοιβές του Κυρίου μας για τα έργα τους.
 

Μακάριοι όσοι εκτελούν τις εντολές Του

Συνεχίζοντας με τον στίχο 14, η κύρια περικοπή μάς λέει, «Μακάριοι οι πράττοντες τας εντολάς αυτού, διά να έχωσιν εξουσίαν επί το δένδρον της ζωής και να εισέλθωσι διά των πυλώνων εις την πόλιν». Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που, βασισμένοι σε αυτό τον στίχο, ισχυρίζονται ότι η σωτηρία προέρχεται από τις πράξεις — με άλλα λόγια, με την τήρηση των εντολών Του. 
Αλλά στην πραγματικότητα, το «να πράττεις τις εντολές Του» σημαίνει να τηρείς όλο τον γραπτό Λόγο του Θεού με πίστη. O απόστολος Ιωάννης έγραψε, «Και αύτη είναι η εντολή αυτού, το να πιστεύσωμεν εις το όνομα του Υιού αυτού Ιησού Χριστού και να αγαπώμεν αλλήλους καθώς έδωκεν εντολήν εις ημάς» (1Ιωάν. 3:23). Έτσι, όταν πιστεύουμε στο αληθινό ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, και αφιερωνόμαστε στο κήρυγμα του ευαγγελίου για να σώσουμε όλες τις χαμένες ψυχές σε όλο τον κόσμο, τηρούμε τις εντολές Του στην παρουσία Του. 
Η αλήθεια είναι ότι όλες οι αμαρτίες που διαπράττουμε σε όλη την διάρκεια της ζωής μας, έχουν ήδη καθαριστεί μέσω του βαπτίσματος που ο Ιησούς έλαβε από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Μετά από αυτό το βάπτισμα του Κυρίου μας, το αίμα στον Σταυρό, την ανάστασή Του και την ανάληψή Του, μας έχει κάνει να αναγεννηθούμε και μας επιφυλάσσει να ζήσουμε μια νέα ζωή στην αλήθειά Του. 
Αφότου αναγεννηθήκαμε, κάθε φορά που πέφτουμε σε αμαρτία πρέπει να επιστρέφουμε στον Λόγο της αλήθειας που μας έχει καθαρίσει από όλες τις αμαρτίες μας· να αναγνωρίσουμε ότι οι ρίζες μας είναι τέτοιες που δεν μπορούμε παρά να αμαρτάνουμε και να επιστρέφουμε ξανά στην πίστη του ποταμού Ιορδάνη, όπου ο Κύριός μας ανέλαβε όλες τις αδυναμίες, τις ατέλειες και τις αμαρτίες μας, να βαφτιζόμαστε μαζί στο βάπτισμα του Ιησού και να θαβόμαστε μαζί με τον Χριστό που πέθανε στον Σταυρό. Όταν το κάνουμε αυτό, μπορούμε τελικά να ελευθερωθούμε από τις αμαρτίες που διαπράττουμε μετά που αναγεννηθήκαμε, και να είμαστε πλυμένοι και καθαροί, στηριγμένοι στην δικαιοσύνη του Θεού με την επιβεβαίωση της αιώνιας σωτηρίας της εξιλέωσης, και ευχαριστώντας Τον για την μόνιμη και τέλεια σωτηρία Του. 
Ο Ιησούς έχει πλύνει ήδη όλες τις αμαρτίες αυτού του κόσμου. Το πρόβλημα βρίσκεται στην συνείδησή μας. Αν και ο Κύριός μας έχει φροντίσει ήδη τις αμαρτίες του κόσμου με το βάπτισμά Του, η συνείδησή μας παραμένει ενοχλημένη ως αμαρτωλή επειδή οι άνθρωποι δεν συνειδητοποιούμε ότι ο Κύριος έχει καθαρίσει έτσι όλες τις αμαρτίες μας με το βάπτισμα και την σταύρωσή Του. Συνεπώς, μπορεί να πιστέψουμε ότι έχει μείνει αμαρτία σε μας, ενώ το μόνο που πρέπει να κάνουμε στην πραγματικότητα, είναι να πιστέψουμε ότι όλες οι αμαρτίες μας έχουν ήδη πλυθεί πραγματικά μέσω του ευαγγελίου του ύδατος και του Πνεύματος που δόθηκε από τον Ιησού Χριστό. 
Αν οι καρδιές μας έχουν βλαφθεί από τις αμαρτίες μας, με ποια αλήθεια μπορούμε να θεραπεύσουμε τις πληγές αυτών των αμαρτιών; 
Αυτές οι πληγές μπορούν, επίσης, να θεραπευθούν όλες με πίστη στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος — δηλαδή με πίστη ότι ο Κύριός μας ανέλαβε όλες τις αμαρτίες του κόσμου με την βάπτισή Του από τον Ιωάννη στον Ιορδάνη ποταμό, και ότι έκανε όλες αυτές τις αμαρτίες να εξαφανιστούν φέρνοντάς τις στον Σταυρό του Γολγοθά και χύνοντας το αίμα Του εκεί. Με άλλα λόγια, οι αμαρτίες των πράξεών μας, που διαπράττουμε αφότου λάβουμε την άφεση της αμαρτίας, μπορούν επίσης να πλυθούν όταν επιβεβαιώσουμε άλλη μια φορά την πίστη μας στο ευαγγέλιο, ότι ο Ιησούς Χριστός έχει ήδη καθαρίσει όλες τις αμαρτίες μας, συμπεριλαμβανομένων αυτών των αμαρτιών των πράξεών μας. 
Οι αμαρτίες αυτού του κόσμου πλύθηκαν με μιας όταν ο Ιησούς Χριστός έλαβε το βάπτισμά Του και σταυρώθηκε. Έτσι, ούτε οι αμαρτίες του κόσμου ούτε οι προσωπικές αμαρτίες μας δεν πρέπει να πλυθούν δύο ή τρεις φορές, σαν να πρέπει να καθαρίζονται συνεχώς. Αν κάποιος διδάσκει ότι η άφεση της αμαρτίας επιτυγχάνεται σιγά-σιγά, τότε το ευαγγέλιο που κηρύττει είναι ένα ψεύτικο ευαγγέλιο. 
Ο Θεός έχει κάνει τις αμαρτίες του κόσμου να εξαφανιστούν με μιας. Στην Εβρ. 9:27 μας λέει, «Και καθώς είναι αποφασισμένον εις τους ανθρώπους άπαξ να αποθάνωσι, μετά δε τούτο είναι κρίσις». Καθώς πεθαίνουμε μια φορά λόγω της αμαρτίας, είναι στο θέλημα του Θεού επίσης να λάβουμε την άφεση της αμαρτίας με μιας. Ερχόμενος σε αυτή την γη ο Ιησούς Χριστός, ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μας με μιας, πέθανε μια φορά και επίσης κρίθηκε στην θέση μας με μιας. Δεν κάνει αυτά τα πράγματα αρκετές φορές. 
Όταν λαβαίνουμε την άφεση της αμαρτίας με πίστη στον Ιησού Χριστό με την καρδιά μας, τότε είναι σωστό να πιστέψουμε επίσης με μιας και να λάβουμε την αιώνια άφεση όλων των αμαρτιών μας. Επειδή οι αμαρτίες που διαπράττουμε από εδώ και στο εξής κατά διαστήματα βλάπτουν τις καρδιές μας, το παν που πρέπει να κάνουμε είναι να πηγαίνουμε στον Λόγο αυτής της σωτηρίας, ότι ο Κύριός μας έχει πλύνει τις αμαρτίες μας με μιας, και να καθαρίζουμε και θεραπεύουμε τις μολυσμένες καρδιές μας με πίστη: «Κύριε, είμαι γεμάτος αδυναμίες. Έκανα πάλι αμαρτία. Ήμουν ανίκανος να ζήσω μια ζωή εντελώς σύμφωνα με το θέλημά Σου. Αλλά όταν Εσύ βαπτίστηκες από τον Ιωάννη στον Ιορδάνη ποταμό και έχυσες το αίμα Σου στον Σταυρό, δεν φρόντισες όλες αυτές τις αμαρτίες μου επίσης; Αλληλούια! Σε Δοξάζω, Κύριε!»
Με τέτοια πίστη μπορούμε να επιβεβαιώσουμε την άφεση της αμαρτίας μας άλλη μια φορά και να ευχαριστούμε τον Κύριο πάντα. Αυτό το τελευταίο κεφάλαιο της Αποκάλυψης μάς λέει ότι με την παρουσία μας ενώπιον του Ιησού Χριστού, ο Οποίος είναι το δέντρο της ζωής, και με πίστη ότι ο Κύριος έχει πλύνει ήδη όλες τις αμαρτίες του κόσμου, όσοι έχουν λάβει την άφεση της αμαρτίας έχουν κερδίσει το δικαίωμα να μπουν στην Βασιλεία του Θεού, την Άγια Πόλη, μέσω της πίστης τους. 
Όποιος θέλει να μπει στην Πόλη του Θεού, πρέπει να πιστέψει ότι ο Ιησούς Χριστός εξιλέωσε με μιας τις αμαρτίες της ανθρωπότητας αιώνια, με το να λάβει το βάπτισμά Του και χύνοντας το αίμα Του. Αν και όλοι έχουμε πολλές πράξεις αδυναμίας, με την πίστη στο βάπτισμα και το αίμα του Ιησού Χριστού του Σωτήρα μας, η πίστη μας μπορεί να γίνει αποδεκτή από τον Θεό ως αληθινή και μπορούμε όλοι να πάμε στο δέντρο της ζωής. 
Μόνο με πίστη στο βάπτισμα και το αίμα του Χριστού μπορούμε να έχουμε το δικαίωμα να πιούμε το νερό της ζωής που ρέει στην Πόλη της Νέας Ιερουσαλήμ και να φάμε τους καρπούς του δέντρου της ζωής. Επειδή τα προσόντα για να μπουν στους Νέους Ουρανούς και την Νέα Γη, που δεν μπορούν ποτέ να αφαιρεθούν από κανέναν, προέρχονται μόνο από το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, πρέπει να υπερασπιστούμε την πίστη μας και να την κηρύξουμε σε πολλούς άλλους. Επιπλέον, η φράση «πράττων την εντολή αυτού» σημαίνει για μας να νικήσουμε τον κόσμο με την πίστη — δηλαδή να πιστέψουμε και να κρατήσουμε το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, και να αφιερωθούμε στο κήρυγμα του αληθινού ευαγγελίου σε όλο τον κόσμο. 
Στο Κατά Ματθαίον κεφ. 22, ο Ιησούς μάς λέει την παραβολή «του Δείπνου του Γάμου». Το συμπέρασμα αυτής της παραβολής είναι ότι όσοι δεν έχουν ένδυμα γάμου πρέπει να ριχτούν στο εξωτερικό σκοτάδι (Ματθ. 22:11-13). Πώς μπορούμε να φορέσουμε το ένδυμα του γάμου για να συμμετέχουμε στο δείπνο του γάμου του Αρνίου και ποιο είναι αυτό το ένδυμα του γάμου; Το ένδυμα του γάμου, που μας ικανώνει να μπούμε στο δείπνο του γάμου του Αρνίου, είναι η δικαιοσύνη του Θεού που δίνεται σε εμάς μέσω του ευαγγελίου του ύδατος και του Πνεύματος. Πιστεύετε στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος; Αν ναι, είστε υπέροχα ντυμένοι με την δικαιοσύνη Του, ώστε να μπορείτε να μπείτε στον Ουρανό ως νύφη του Υιού Του χωρίς αμαρτία. 
Εμείς οι αναγεννημένοι διαπράττουμε αμαρτία κάθε μέρα. Εντούτοις, μόνο οι δίκαιοι που έχουν συγχωρεθεί για τις αμαρτίες τους ενώπιον του Θεού είναι κατάλληλοι να πλύνουν με πίστη τις καθημερινές τους αμαρτίες από το ένδυμα της δικαιοσύνης τους. Επειδή όσων οι αμαρτίες δεν έχουν συγχωρεθεί δεν είναι κατάλληλοι για να πλύνουν τις αμαρτίες τους, δεν μπορούν ποτέ να καθαριστούν από τις αμαρτίες τους με τις καθημερινές τους προσευχές μετάνοιας. Ότι έχουμε σωθεί από τις αμαρτίες του κόσμου με πίστη στον Κύριο, πραγματοποιήθηκε γνωρίζοντας και πιστεύοντας ότι ο Κύριος έχει πλύνει όλες τις αμαρτίες του κόσμου με τον ερχομό Του σε αυτόν τον κόσμο, την βάπτισή Του και την προσφορά του αίματός Του. 
Μπορούμε να είμαστε βέβαιοι, με άλλα λόγια, ότι οι καθημερινές αμαρτίες μας έχουν ήδη πλυθεί μόνο με το αληθινό Ευαγγέλιό Του. Όσοι έχουν λάβει την άφεση της αμαρτίας από τον Κύριο μέσω του Λόγου του ύδατος και του αίματος, μπορούν επίσης να έχουν την πεποίθηση της σωτηρίας από τις αμαρτίες που διαπράττουν καθώς συνεχίζουν την ζωή τους. 
Επειδή ο Κύριός μας έχει εξαφανίσει τις αμαρτίες μας με μιας, μπορούμε να πλύνουμε και τις αμαρτίες που διαπράττουμε με τις πράξεις μας, με πίστη σε αυτή την σωτηρία της αιώνιας εξιλέωσης. Αν δεν ήταν έτσι, αν με άλλα λόγια ο Κύριός μας δεν είχε πλύνει όλες τις αμαρτίες μας με μιας, πώς θα μπορούσαμε εμείς να γίνουμε ποτέ χωρίς αμαρτία; 
Πώς θα μπορούσαμε ποτέ να μπούμε στην Άγια Πόλη του Ουρανού; Πώς θα μπορούσαμε ποτέ να πάμε ενώπιον του Ιησού Χριστού, το δέντρο της ζωής; Μπορούμε να μπούμε στην Βασιλεία των Ουρανών ως καθαροί και πεντακάθαροι άνθρωποι με πίστη στον Κύριό μας, που εξαφάνισε όλες τις αμαρτίες μας, και όποτε αμαρτάνουμε στην ζωή μας, πηγαίνοντας ενώπιον του Κυρίου μας μπορούμε να ελευθερωθούμε από όλες αυτές τις αμαρτίες με βεβαιότητα ότι έχει εξαφανίσει και αυτές τις αμαρτίες. Για αυτό σας λέω ότι μόνο οι αναγεννημένοι έχουν το προνόμιο να συγχωρούνται από τις καθημερινές αμαρτίες τους με πίστη. 
Παρόλο που ήταν υπηρέτης του Θεού ο βασιλιάς Δαβίδ, διέπραξε μεγάλες αμαρτίες ενώπιον του Θεού. Διέπραξε μοιχεία με μια παντρεμένη γυναίκα και σκότωσε τον σύζυγό της που ήταν ένας πιστός στρατιώτης του. Εντούτοις, δόξασε τον Θεό για την φιλεύσπλαχνη συγχώρεσή Του ως εξής: 
«Μακάριος εκείνος, του οποίου συνεχωρήθη η παράβασις,
του οποίου εσκεπάσθη η αμαρτία.
Μακάριος ο άνθρωπος, εις τον οποίον ο Κύριος 
δεν λογαριάζει ανομίαν 
και εις του οποίου το πνεύμα δεν υπάρχει δόλος» (Ψαλμός 32:1-2). 
Ποιος είναι ο πιο ευλογημένος σε αυτόν τον κόσμο και ενώπιον του Θεού; Δεν είναι κανένας άλλος εκτός από εκείνους από μας που έχουν αναγεννηθεί· που έχουν σωθεί και που, όταν αμαρτάνουμε στην ζωή μας, κοιτάζουμε προς το γεγονός ότι ο Κύριος εξαφάνισε όλες τις αμαρτίες μας, πηγαίνουμε στην πηγή της ζωής καθημερινά και πλένουμε τις μολυσμένες καρδιές μας καθημερινά. Έτσι σκεφτόμαστε την απελευθέρωσή μας και βεβαιωνόμαστε για την μεγάλη χάρη του Κυρίου της σωτηρίας μας. 
Μόνο οι δίκαιοι έχουν λάβει την άφεση της αμαρτίας, που καθιστά τέλειες όλες τις ατέλειές τους. Οι πράξεις τους είναι πλήρεις, το ίδιο συμβαίνει και με τις καρδιές τους. Έχοντας γίνει έτσι δίκαιοι χωρίς κηλίδα, μπορούμε έπειτα να μπούμε στην βασιλεία που ο Θεός έχει προετοιμάσει για μας, την Βασιλεία των Ουρανών. Αν δεχόμαστε μόνο αυτό που έχει κάνει για μας ο Ιησούς Χριστός, η πύλη της σωτηρίας και το δέντρο της ζωής, η δύναμή Του θα αποκαλυφθεί και, συνεπώς, όλοι θα λάβουμε την άφεση της αμαρτίας και θα μπούμε στον Ουρανό. 
 

Όσοι πηγαίνουν εμπρός στο δέντρο της ζωής

Ο λόγος για τον οποίο όσοι από μας έχουν λάβει την άφεση της αμαρτίας πηγαίνουν πάντα μπροστά στον Κύριο, είναι για να επιβεβαιώσουμε ότι ο Κύριός μας εξαφάνισε όλες τις αμαρτίες μας, για να ξανασκεφτούμε ακόμα μια φορά την χάρη της σωτηρίας, για να θυμηθούμε και να δοξάσουμε τον Θεό για αυτήν, για να μπορούμε να είμαστε όλοι περισσότερο από ικανοί να μπούμε στην Βασιλεία Του. Για αυτό κηρύττουμε το ευαγγέλιο. 
Ένας αμέτρητος αριθμός Χριστιανών, ανίκανων να συναντήσουν τους υπηρέτες του Θεού που μπορούν να τους καθοδηγήσουν διδάσκοντάς τους σωστά την Βίβλο, είναι κολλημένοι στην παρανόησή τους για τον Λόγο και έχουν μπερδεμένες πεποιθήσεις. Ακόμα και τώρα, υπάρχουν άνθρωποι που είναι προκατειλημμένοι με τις πράξεις τους, που κάθε πρωί και όλη την νύχτα προσφέρουν προσευχές μετάνοιας. Γιατί κάνουν αυτά τα πράγματα; Επειδή πιστεύουν ότι οι αμαρτίες τους θα συγχωρεθούν με αυτόν τον τρόπο. Και πιστεύουν έτσι, επειδή έχουν διδαχθεί λανθασμένα δόγματα. Αλλά αυτές είναι φαύλες πράξεις ενώπιον του Θεού. Τέτοιοι άνθρωποι, που δεν ξέρουν ούτε την δικαιοσύνη του Θεού ούτε την απεριόριστη αγάπη Του, είναι αξιολύπητοι. 
Η Βίβλος δεν είναι κάτι που μπορεί να ληφθεί ελαφριά, σαν να μπορεί να ερμηνευθεί με οποιονδήποτε τρόπο επιθυμεί κάποιος. Και όμως, επειδή οι άνθρωποι έχουν ερμηνεύσει, διδαχθεί και πιστέψει σε αυτήν, βασισμένοι στις ανθρώπινες σκέψεις τους, το αποτέλεσμα είναι όπως παραπάνω — δηλαδή παραμένουν ανίδεοι για την δικαιοσύνη και την αγάπη του Θεού. Κάθε περικοπή της Βίβλου έχει ακριβή έννοια και αυτή μπορεί να ερμηνευθεί σωστά μόνο από προφήτες του Θεού που έχουν λάβει την άφεση των αμαρτιών. 
Το να πάει κάποιος μπροστά στο δέντρο της ζωής, σημαίνει ότι πίστεψε στον Κύριο ενόσω ήταν σε αυτή την γη, θυμάται καθημερινά ότι ο Κύριός μας έχει εξαφανίσει τις αμαρτίες του, να Τον δοξάσει και να κηρύξει αυτό το ευαγγέλιο. Οι αναγεννημένοι, πρέπει επίσης να θυμόμαστε ότι Εκείνος ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μας, να επιβεβαιώνουμε αυτή την αλήθεια καθημερινά, να Τον λατρεύουμε με την χαρά της ευχαριστίας και να πάμε ενώπιον του Κυρίου μας. 
Εντούτοις, δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι οι Χριστιανοί σε όλο τον κόσμο έχουν παρερμηνεύσει αυτή την περικοπή και πιστεύουν εσφαλμένα ότι μπορούν να μπουν στην Βασιλεία του Θεού πλένοντας τις αμαρτίες τους μέσω προσευχών μετάνοιας σε καθημερινή βάση. Αλλά δεν είναι αυτό που σημαίνει αυτή η περικοπή. 
Αφού λάβαμε την άφεση της αμαρτίας, η καρδιά μας μπορεί να παραμείνει με ειρήνη, με την σιγουριά ότι ο Κύριός μας έχει εξαφανίσει όλες τις αμαρτίες που διαπράττουμε με τις πράξεις μας. Με την επιβεβαίωση της άφεσης ΟΛΩΝ των αμαρτιών μας, δεν δεσμευόμαστε πλέον από την αμαρτία. Αυτός είναι ο δρόμος για να πάμε μπροστά στο δέντρο της ζωής στον Ουρανό. 
Η Γραφή είναι εντελώς διαφορετική από τις ανθρώπινες σκέψεις. Έτσι, για να μάθουμε την αλήθεια, πρέπει πρώτα να την μάθουμε και να την ακούσουμε από τους αναγεννημένους υπηρέτες του Θεού. 
 

Όσοι είναι έξω από την Πόλη

Ο στίχος 15 λέει, «Έξω δε είναι οι κύνες και οι μάγοι και οι πόρνοι και οι φονείς και οι ειδωλολάτραι και πας ο αγαπών και πράττων το ψεύδος». Αυτός ο Λόγος αναφέρεται σε όλους όσους δεν είναι αναγεννημένοι στους έσχατους καιρούς. Είναι καταπληκτικό που ο Κύριός μας απεικονίζει αυτούς τους ανθρώπους με τέτοια ακρίβεια. 
Ένα χαρακτηριστικό των σκύλων είναι ότι αναμασούν–δηλαδή κάνουν εμετό αυτό που έχουν φάει, και ξανατρώνε αυτό που έκαναν εμετό. O Κύριός μας εδώ λέει ότι αυτά τα «σκυλιά» δεν μπορούν να μπουν στην Πόλη. 
Σε ποιους λοιπόν αναφέρονται αυτά τα σκυλιά; Υπάρχουν άνθρωποι που φωνάζουν, «Κύριε, είμαι ένας αμαρτωλός· σε παρακαλώ πλύνε τις αμαρτίες μου», και έπειτα ψέλνουν στον Θεό, «Είμαι συγχωρεμένος, είσαι συγχωρεμένος, είμαστε όλοι συγχωρεμένοι!» Αλλά την επόμενη στιγμή, αυτοί οι άνθρωποι πάλι φωνάζουν, «Κύριε, είμαι ένας αμαρτωλός· αν με συγχωρέσεις άλλη μία φορά δεν θα αμαρτήσω ποτέ ξανά». Έπειτα ψάλλουν πάλι, «Είμαι συγχωρεμένος με το αίμα του Γολγοθά!»
Αυτοί οι άνθρωποι επιστρέφουν εμπρός πίσω τόσο πολύ, ώστε κανένας δεν είναι βέβαιος αν συγχωρήθηκαν πραγματικά ή όχι. Αυτό το είδος των ανθρώπων είναι τα «σκυλιά» για τα οποία μιλά η Βίβλος. Τα σκυλιά γαβγίζουν καθημερινά. Γαβγίζουν το πρωί, γαβγίζουν το απόγευμα και γαβγίζουν στην αυγή. Αυτοί οι άνθρωποι δεν γαβγίζουν ακριβώς με αυτόν τον τρόπο αλλά φωνάζουν ότι είναι αμαρτωλοί, ακόμα και αν έχουν συγχωρεθεί για τις αμαρτίες τους. Γίνονται δίκαιοι για μια στιγμή, μετατρέπονται σε αμαρτωλούς το επόμενο λεπτό. 
Με αυτό τον τρόπο, είναι όπως τα σκυλιά που κάνουν εμετό αυτό που έχουν μέσα τους και το τρώνε πάλι· και ξανά το κάνουν εμετό, μόνο για να το φάνε άλλη μία φορά. Εν ολίγοις, η Βίβλος αναφέρει ως «σκυλιά» τους Χριστιανούς που έχουν ακόμα αμαρτία στις καρδιές τους. Αυτά τα σκυλιά δεν μπορούν ποτέ να μπουν στον Ουρανό αλλά πρέπει να παραμείνουν έξω από την Πόλη. 
Αλλά ποιοι είναι οι «μάγοι;» Είναι αυτοί που εκμεταλλεύονται τις συγκινήσεις των αθώων ανθρώπων που πηγαίνουν στις εκκλησίες, ληστεύουν τα χρήματά τους με την γλυκιά τους ομιλία, και εξαπατούν τους ανθρώπους με ψεύτικα σημεία και θαύματα, υποστηρίζοντας ότι θεραπεύουν τις ασθένειές τους. Επειδή όλοι χρησιμοποιούν το όνομα του Θεού μάταια, δεν μπορούν να μπουν στην Άγια Πόλη. 
Επίσης δεν μπορούν να μπουν στην Πόλη οι σεξουαλικά ανήθικοι, δολοφόνοι, ειδωλολάτρες, και αυτοί που αγαπούν και πράττουν το ψέμα. Όταν έρθουν οι έσχατοι καιροί, τα σκυλιά και οι μάγοι θα εξαπατήσουν τους ανθρώπους και θα παρουσιαστεί ο Αντίχριστος. O Αντίχριστος που θα εξαπατά πολλούς ανθρώπους με ψεύτικα θαύματα και σημεία, θα κλέβει τις ψυχές τους, θα αντιστέκεται στον Θεό και θα επιδιώκει να ανεβεί υψηλότερα από τον Θεό και να λατρευτεί, και όλοι οι οπαδοί του δεν θα μπορούν ποτέ να μπουν στην Πόλη. 
Έτσι, αν πέσουμε στην εξαπάτηση όσων ισχυρίζονται ότι έχουμε ακόμα αμαρτία ή αν πέσουμε στην εξαπάτηση των σημείων και των θαυμάτων που ξεσηκώνουν τις συγκινήσεις μας, όλοι θα καταλήξουμε έξω από την Πόλη μαζί με τον Αντίχριστο και τον Σατανά, και θα τρίζουμε τα δόντια μας ακριβώς όπως μας προειδοποιεί ο Λόγος.
Οι στίχοι 16-17 λένε, «Εγώ ο Ιησούς έπεμψα τον άγγελόν μου να μαρτυρήση εις εσάς ταύτα εις τας εκκλησίας. Εγώ είμαι η ρίζα και το γένος του Δαβίδ, ο αστήρ ο λαμπρός και ορθρινός. Και το Πνεύμα και η νύμφη λέγουσιν· Ελθέ. Και όστις ακούει, ας είπη. Ελθέ. Και όστις διψά, ας έλθη, και όστις θέλει, ας λαμβάνη δωρεάν το ύδωρ της ζωής». 
Έχετε λάβει την άφεση της αμαρτίας σας δωρεάν; Μέσω του Αγίου Πνεύματος και της εκκλησίας του Θεού, ο Κύριός μας, μας έχει δώσει το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος που μας ικανώνει να πιούμε από το νερό της ζωής. Ποιος πεινά για την δικαιοσύνη του Θεού, ποιος διψάει για τον Λόγο της αλήθειας και θέλει θαρραλέα να λάβει την άφεση της αμαρτίας — σε όλους αυτούς τους ανθρώπους ο Θεός έχει προσφέρει να τους ντύσει με το έλεός Του και έχει απλώσει στον Λόγο Του την πρόσκλησή Του, το νερό της ζωής της σωτηρίας Του. Η λήψη της άφεσης της αμαρτίας είναι ο μόνος τρόπος για να ανταποκριθούμε σε αυτή την πρόσκληση για τους Νέους Ουρανούς και την Νέα Γη όπου ρέει το νερό της ζωής. 
 

Αμήν, έρχου Κύριε Ιησού!

Ο στίχος 19 λέει, «Και εάν τις αφαιρέση από των λόγων του βιβλίου της προφητείας ταύτης, ο Θεός θέλει αφαιρέσει το μέρος αυτού από του βιβλίου της ζωής και από της πόλεως της αγίας και των γεγραμμένων εν τω βιβλίω τούτω». Ενώπιον του Θεού, δεν μπορούμε να πιστέψουμε με οποιονδήποτε τρόπο επιθυμούμε βασισμένοι στις σκέψεις μας. Αν κάτι γράφεται στον Λόγο του Θεού, το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι απλά «ναι», επειδή αν κάποιος πει «όχι» στον Λόγο, ο Κύριός μας θα τον έστελνε μακριά, λέγοντας, «Δεν είσαι παιδί Μου». Για αυτό πρέπει να πιστέψουμε σε Αυτόν σύμφωνα με τον Λόγο. Δεν μπορούμε ούτε να προσθέσουμε ούτε να αφαιρέσουμε από οποιονδήποτε Λόγο του Θεού αλλά πρέπει να πιστέψουμε σε αυτόν όπως είναι γραμμένος. 
Στηριγμένοι πάνω στους υπηρέτες του Θεού και με πίστη σε αυτό που το Άγιο Πνεύμα λέει μέσω της εκκλησίας του Θεού, αυτό είναι η αληθινή πίστη. Ωστόσο, καθώς έχουν αποκλείσει το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος από την πίστη τους πολλοί άνθρωποι, έχουν ακόμα αμαρτία που παραμένει στις καρδιές τους. Ακόμα και όταν ο Λόγος τούς λέει επανειλημμένα ότι μόνο όσοι είναι χωρίς αμαρτία μπορούν να μπουν στην Άγια Πόλη του Θεού, επιμένουν να αφήνουν έξω από την πίστη τους το βάπτισμα του Ιησού και αντίθετα προσθέτουν σε αυτό την επιμονή τους σε πράξεις, όπως το να κάνουν προσευχές μετάνοιας και υλικές προσφορές. 
Όσοι πιστεύουν στον Ιησού ως Σωτήρα τους, πρέπει να είναι σε θέση να ομολογήσουν με την πίστη τους ότι όλες οι αμαρτίες της ανθρωπότητας μεταβιβάστηκαν στον Ιησού μέσω του βαπτίσματος που έλαβε από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή στον Ιορδάνη ποταμό. Αν παραλείπετε το βάπτισμα του Ιησού, ουσιαστικά έχετε εγκαταλείψει την πίστη σας. Με άλλα λόγια, αν δεν πιστεύετε στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, ακόμα και το αίμα του Σταυρού είναι χωρίς νόημα, και η ανάσταση του Χριστού είναι άσχετη με σας, επίσης. Μόνο όσοι πιστεύουν ότι ο Θεός έχει εξαφανίσει όλες τις αμαρτίες τους δωρεάν είναι σχετικοί με την ανάσταση του Ιησού, και μόνο αυτοί μπορούν να φωνάξουν δυνατά για τον ερχομό του Κυρίου Ιησού, όπως κάνει ο απόστολος Ιωάννης στον στίχο 20. 
Ο στίχος 20 λέει, «Λέγει ο μαρτυρών ταύτα· Ναι, έρχομαι ταχέως. Αμήν, ναι, έρχου, Κύριε Ιησού». Μόνο οι δίκαιοι μπορούν να το πουν αυτό. O Κύριός μας θα επιστρέψει σύντομα σε αυτή την γη, σύμφωνα με τις προσευχές των δικαίων. Μόνο οι δίκαιοι, που έχουν λάβει την τέλεια άφεση της αμαρτίας με πίστη στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, θα χαρούν και θα περιμένουν ανυπόμονα τον επικείμενο ερχομό του Κυρίου. Αυτό επειδή αυτοί που είναι έτοιμοι να υποδεχθούν τον Κύριο, είναι όσοι είναι ντυμένοι με το ένδυμα του ευαγγελίου του ύδατος και του Πνεύματος — δηλαδή όσοι είναι χωρίς αμαρτία. 
Ο Κύριός μας περιμένει την ημέρα που θα ανταποκριθεί στην αναμονή των δικαίων, την ημέρα που θα έρθει σε αυτή την γη. Θα μας ανταμείψει με την Χιλιετή Βασιλεία και όσους είμαστε δίκαιοι θα μας ντύσει με τις μεγάλες ευλογίες της εισόδου στους Νέους Ουρανούς και την Νέα Γη όπου ρέει το νερό της ζωής. Αυτή η αναμονή του Κυρίου μας δεν αργεί τόσο πολύ. Έτσι, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να λέμε απλά, «Αμήν. Ναι έρχου Κύριε Ιησού!» Και με πίστη και ευχαριστίες, επιθυμούμε πολύ σοβαρά την επιστροφή του Κυρίου. 
Τέλος, ο στίχος 21 λέει, «Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού είη μετά πάντων υμών». O απόστολος Ιωάννης τελειώνει το Βιβλίο της Αποκάλυψης με την τελευταία προσευχή ευλογίας του για τον καθένα. Πρόσφερε αυτή την προσευχή ευλογίας στο τέλος, με την καρδιά του να ελπίζει ότι καθένας θα πιστέψει στον Ιησού, θα σωθεί και θα μπει στην Πόλη του Θεού. 
Αγαπημένοι μου άγιοι, το ότι έχουμε σωθεί από τον Θεό σημαίνει ότι μας έχει αγαπήσει, μας έχει ελευθερώσει από όλες τις αμαρτίες μας και μας έκανε λαό Του. Συνεπώς, είναι απλά άξιο θαυμασμού και ευγνωμοσύνης που ο Θεός μάς έχει κάνει δίκαιους για να μπορούμε να μπούμε στην Βασιλεία Του. 
Αυτός είναι ο πυρήνας αυτού που μας λέει η Βίβλος. Για να μας κάνει να ζούμε για πάντα στην Βασιλεία Του, ο Θεός έχει δώσει σε σας και εμένα να αναγεννηθούμε με την ακοή αυτού του αληθινού ευαγγελίου, και μας έχει ελευθερώσει από όλες τις αμαρτίες και την κρίση μας. Δοξάζω και ευχαριστώ τον Κύριό μας για την σωτηρία Του. 
Είναι τόσο ευτυχές που έχουμε λάβει ασφαλώς την άφεση των αμαρτιών μας. Εμείς είμαστε οι άνθρωποι που έχουν ευλογηθεί πολύ από τον Θεό. Και είμαστε οι προφήτες Του. Έτσι, πρέπει να διαδώσουμε το ευαγγέλιο της άφεσης της αμαρτίας σε όλες εκείνες τις ψυχές που πρέπει ακόμα να ακούσουν αυτό το ευαγγέλιο και να κηρύξουμε σε αυτούς επίσης τον Λόγο της Αποκάλυψης, την ολοκλήρωση του ευαγγελίου. 
Ελπίζω και προσεύχομαι ότι ο καθένας θα πιστέψει στον Ιησού, που είναι ο Δημιουργός, ο Σωτήρας και ο Κριτής, και με αυτόν τον τρόπο, όταν έρθουν οι έσχατοι καιροί, θα μπούμε στον άγιο τόπο των Νέων Ουρανών και της Νέας Γης που δόθηκε από τον Κύριο. Είθε η χάρη του Κυρίου μας Ιησού να είναι με όλους σας.