דרשות

נושא 1: חטא

[1-1] <מרקוס 20-23 ,7:8-9> אנו קודם חייבים לדעת על חטאינו כדי להיגאל

 
 
<מרקוס 7:8-9>
"כי עזבתם את מצוות אלוהי להחזיק במסורת בני אדם טבילות כדים וכוסות וכאלה רבות אתם עושים. ויאמר אלוהים יפה בטלתם את מצוות האלוהים כדי שתשמרו את המסורת שלכם."
  
<מרקוס 7:20-23>
"ויאמר היצא מן האדם הוא מטמא את האדם. כי מקרב האדם מלבו יוצאות המחשבות הרעות נאף וזנה ורצוח וגנוב ואהבת בצע ורשעה ורמיה וזוללות ועין רעה וגדוף וזדון וסכלות. כל הרעות האלה מקרב האדם הן יוצאות מטמאות אותו."
 
 
ראשית ברצוני להגדיר מהו חטא. יש חטאים שהוגדרו על ידי אלוהים ויש חטאים שהוגדרו על ידי בני האדם. המילה חטא ביוונית פירושה 'להחטיא את המטרה' כלומר להבין בצורה לא נכונה. אם אנו מקיימים את מצוות האלוהים בצורה לא נכונה זהו חטא. הבה נבחן קודם את החטאים שמוגדרים על ידי בני האדם.
  
מה זה חטא?
 זה להמרות את פי אלוהים
  
אנו מודדים חטא לפי מצפוננו. במילים אחרות זאת לא פגיעה במצוות האלוהים אלא שפיטה בהתאם לרקע, הלב ומצפונו של כל אחד ואחד.
זה נקבע באופן אינדיבידואלי. לכן, לפעמים אותה פעולה יכולה להיחשב כחטא או לא, תלוי בקנה המידה של כל אחד ואחד. זוהי הסיבה מדוע אלוהים נתן לנו 613 סעיפים בתורה אשר יוכלו לשמש כקנה מידה לדין.
התרשים שלמטה מדגים את החטאים של בני האדם 
 
 
 
חוק אזרחי, חוק לאומי
 מצפונו של האדם
 חוקי אלוהים
 מוסר,נורמה חברתית
  
לכן, אנו אף פעם לא צריכים לקבוע את קנה המידה שלנו על פי מצפוננו.
החטא של מצפוננו לא עולה בקנה אחד עם מה שאלוהים מגדיר כחטא. לכן אנו לא צריכים לשמוע למצפוננו אלא אדרבא לבסס את פעולתנו על מצוות האלוהים.
לכל אחד מאיתנו יש דעה על מהו חטא. חלק מגדרים אותו כחסרון וחלק מגדירים אותו כהתנהגות פסולה.
למשל בקוריאה, האנשים מכסים את קבר הוריהם בדשא ומרגישים כחובה לקצוץ אותו ולטפל בקבר עד יום מיתתם. אך במקרה של שבט פרימיטיבי בפאפואה גינאה-החדשה הם מכבדים את הוריהם המתים על ידי כך שהם מחלקים את הגופה בין בני המשפחה ואוכלים אותה. (אני אינני בטוח אם הם מבשלים אותה לפני האכילה או לא) זה כנראה כדי להגן על הגוף מלהיאכל על ידי תולעים. מנהג זה מדגים שהמושג של חטא בעיני בני האדם יכול להיות מאד רחב.
כך זה גם לגבי מה זה טוב ומה זה חטא. בכל אופן, התנ"ך אומר לנו שלא לציית לחוקיו, זהו חטא. "כי עזבתם את מצוות האלוהים להחזיק במסורת בני אדם טבילות כדים וכוסות וכאלה רבות אתם עושים. ויאמר אליהם יפה בטלתם את מצוות האלוהים כדי שתשמרו את המסורת שלכם" (מרקוס8-9: 7). לאלוהים לא אכפת כיצד אנו נראים מבחוץ הוא מסתכל לעמקי ליבנו.
  
 
הקנה מידה העצמי של האדם הוא חטא לפני אלוהים
  
מהו החטא הכי חמור?
לזלזל בדברי האלוהים.
  
הניחו לי להגיד לכם מהו חטא לפני האלוהים. זה הכישלון לחיות לפי רצונו. זה לא להאמין בדבריו. אלוהים אמר שזהו חטא לחיות כמו הפרושים שדחו את מצוות האלוהים ושמו יותר דגש על הלימוד  המסורתי שלהם. ישוע החשיב את הפרושים כצבועים.
"באיזה אלוהים אתם מאמינים? האם אתם באמת מעריצים ומוקרים אותי? אתם מתפארים בשמי אך האם באמת אתם מכבדים אותי?" אנשים מסתכלים רק על ההופעה החיצונית ומזלזלים בדבריו וזהו חטא. החטא החמור ביותר זה לזלזל בדבריו. האם אתם מודעים לכך? זהו חטא החטאים. 
החולשות שלנו הן רק שגיאות ועבירות. הטעויות שאנו מבצעים והעוולות שאנו עושים בעקבות חסרוננו הן עבירות ולא חטאים בסיסים. אלוהים עושה הבחנה בין חטאים לעבירות. אלו שמזלזלים בדבריו הם חוטאים אפילו אם הם ללא עבירות. הם חוטאים גדולים לפני אלוהים. זוהי הסיבה מדוע ישוע גינה את הפרושים.
מחומש בראשית ועד חומש דברים יש מצוות האומרות לנו מה לעשות או מה לא לעשות. מצוותיו של אלוהים הם דבריו. אולי לא נוכל לקיימם ב 100% או אולי לא נוכל לקיים אותם כלל, אך עלינו לזהות אותם כמצוותיו. הוא נתן לנו אותם מבראשית ועלינו לקבלם ככאלה.
 "בראשית ברא אלוהים את השמים ואת הארץ" ולאחר מכן הוא אמר "יהי אור ויהי אור" הוא ברא את הכל וייסד את התורה.
"הדבר נהיה בשר וישכון בתוכנו ואלוהים היה הדבר" (יוחנן 1:1,14). אם כן כיצד נגלה אלוהים אלינו? הוא נגלה אלינו באמצעות מצוותיו. אלוהים הוא הדבר והוא נגלה אלינו באמצעות מצוותיו. אלוהים הוא הרוח. וכיצד אנו מכנים את התנ"ך? אנו מכנים אותו דברי אלוהים.
נאמר כאן: "כי עזבתם את מצוות האלוהים להחזיק במסורת בני אדם" יש 613 סעיפים בתורתו. עשה כך אך אל תנהג כך, כבד את הוריך...וכו'. בספר ויקרא נאמר גבר צריך לעשות כך ואישה צריכה לעשות כך וכיצד לנהוג כאשר בהמה נופלת לתעלה... יש 613 סעיפים כאלו בתורתו.
אך מכיוון שהם אינם דברי אנוש אנו צריכים לחשוב עליהם שוב ושוב. אנו צריכים לציית לאלוהים ואפילו אם איננו מסוגלים לשמור את כל תורתו עלינו לפחות לדעת אותה.
האם יש מילה אחת של אלוהים שהיא לא נכונה? הפרושים הזניחו את מצוות האלוהים ושמרו על המסורת של בני האדם יותר ממצוותיו. לדברי הזקנים היה יותר משקל מדברי אלוהים. כך זה היה כשישוע נולד. ישוע הכי לא אהב כשאנשים לא הכירו את דברי האלוהים.
אלוהים נתן לנו 613 סעיפים של התורה כדי ללמדנו שהיא האמת, שהוא אלוהינו, מהם חטאינו לפניו ולהראות לנו את קדושתו. לכן, מכיוון שכולנו חוטאים לפניו אנו חייבים לחיות באמונה ולהאמין בישוע שנשלח אלינו על ידי אלוהים בגלל אהבתו אלינו.
אלו שנוטשים את דבריו ואלו שאינם מאמינים הם חוטאים. אלו שאינם מסוגלים לקיים את דבריו הם גם חוטאים אך לנטוש את דבריו זהו חטא מוחלט והם אלו שסופם יהיה גיהינום. לא להאמין זה לחטוא לפניו.  
 
 
הסיבה שאלוהים נתן לנו את התורה.
  
מדוע אלוהים נתן לנו
 את התורה?
כדי לגרום לנו להבין את
 חטאינו ואת עונשם
 
 
מהי הסיבה שאלוהים נתן לנו את התורה? להבין את חטאינו
ולחזור לזרועותיו. הוא נתן לנו את 613 סעיפים בתורה כך שנוכל להבין את חטאינו ולהגאל באמצעות ישוע.
נאמר באל הרומיים 3:20, "יען אשר ממעשי התורה לא יצדק לפניו כל בשר כי על ידי התורה דעת החטא" לכן אנו יודעים שהסיבה שאלוהים נתן לנו את התורה היא לא כדי לכפות אותנו לחיות לפיה.
אם כן מהו הידע שאנו מקבלים מהתורה? הידע שאנו מקבלים ממנה הוא שאנו חוטאים לפניו וגם שאנו יותר מידי חלשים כדי לציית לתורה בשלמותה. ומה אנו מבינים מ 613 הסעיפים שבתורתו? אנו מבינים את חסרוננו ואת חוסר יכולתו לחיות לפי תורתו. אנו מבינים שאנו, ברואיו של האלוהים, יצורים חשובים. אנו מבינים שאנו חוטאים לפניו והסוף של כולנו על פי תורתו צריך להיות גיהינום.
כאשר אנו מבינים את חטאינו ואת חשיבותנו מה אנו עושים? האם אנו מנסים להיות יצורים מושלמים? לא. מה שאנו צריכים לעשות זה להודות שאנו חוטאים, להאמין בישוע, להיפדות באמצעות גאולת המים והרוח שלו ולהודות לו.   
הסיבה שהוא נתן לנו את התורה היא לגרום לנו להבין את חטאינו ואת עונשם של אותם חטאים וכך נדע שאיננו יכולים להינצל מהגיהינום ללא ישוע. אם נאמין בישוע כמושיענו, נגאל. הוא נתן לנו את התורה כדי להצילנו.
הוא נתן לנו את התורה כדי שנבין עד כמה מלאי חטאים אנו וכדי להציל את נשמתנו מחטא. הוא נתן לנו את התורה ושלח את ישוע כדי שיצילנו. הוא שלח את בנו כדי שייקח את כל חטאינו באמצעות טבילתו וכך אנו ננצל על ידי האמונה בו.
אנו חייבים להבין שאנו חוטאים ללא תקנה, להאמין בישוע,  להשתחרר מהחטא, להחזיר את התהילה לאלוהים ולהפוך לילדיו.
אנו חייבים להבין את דבריו. כל ההתחלות הן ממנו. אנו חייבים גם להבין את האמת של הגאולה באמצעות דבריו. אנו צריכים לחשוב ולשפוט באמצעות דבריו. זוהי האמונה הנכונה והאמיתית.
 
 
?מה יש בליבו של אדם
  
אמונה צריכה להתחיל מדברי האלוהים ואנו צריכים להאמין בו דרך דבריו. אם לא, אנו נכשל ואמונתנו תהיה לא נכונה ומוטעית.
כאשר הפרושים והסופרים ראו את תלמידו של ישוע אוכל לחם מבלי שנטל את ידיו הם לא היו נוזפים בו אילו היו בוחנים את זה דרך דבריו של אלוהים. דבריו אומרים לנו שכל מה שנכנס לאדם מבחוץ לא יכול לטמא אותו מכיון שזה הולך לתוך קיבתו ולא לתוך ליבו ויוצא החוצה.
כפי שכתוב במרקוס 7:20-23 "ויאמר היצא מן האדם הוא מטמא את האדם. כי מקרב האדם מלבו יוצאות המחשבות הרעות נאף וזנה ורצוח וגנוב ואהבת בצע ורשעה ורמיה וזוללות ועין רעה וגדוף וזדון וסכלות. כל הרעות האלה מקרב האדם הן יוצאות מטמאות אותו" הוא אמר שבני האדם הם חוטאים מכיוון שהם נולדו עם חטא.
האם אתה מבין את הכוונה של זה? אנו כולנו צאצאיו של אדם. איננו יכולים לראות את האמת מכיוון שאיננו מקבלים או מאמינים בדבריו. מה יש בליבו של אדם?  
הבה נסתכל במרקוס 7:21-22 "ויאמר היצא מן האדם הוא מטמא את האדם. כי מקרב האדם מלבו יוצאות המחשבות הרעות נאף וזנה ורצוח וגנוב ואהבת בצע ורשעה ורמיה וזוללות ועין רעה וגדוף וזדון וסכלות." כל הדברים הללו באים מליבו של בן האדם ומטמאים אותו או אותה ואת כולם.
נכתב בתהילים: "כי אראה שמיך מעשה אצבעותיך ירח וכוכבים אשר כוננתה, מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקידנו" (תהילים 8:3-4)
מדוע הוא פוקד אותנו? הוא פוקד אותנו מכיוון שהוא אוהב אותנו. הוא ברא אותנו, אהב אותנו וריחם עלינו החוטאים. הוא מחק את כל חטאינו והפך אותנו לעמו. דוד המלך שר בברית הישנה "אדוננו מה אד
יר שמך בכל הארץ" כשהוא הבין שאלוהים יהיה המושיע של החוטאים. בברית החדשה השליח פאולוס אמר אותם דברים. זהו דבר מדהים שאנו יציריו של אלוהים יכולים להפוך לילדיו. זה נעשה רק בגלל רחמנותו אלינו. זוהי אהבתו של אלוהים.
לנסות לחיות בשלמות על פי תורתו של אלוהים זה לקרוא עליו תיגר. ואלו גם מחשבות שבאות מאי-הידיעה שלנו. זה לא נכון לחיות ללא אהבתו ולהיאבק לקיים את התורה ולהתפלל. רצונו של אלוהים הוא שאנו נבין באמצעות התורה שאנו חוטאים ונאמין בגאולה של המים והדם (הרוח).     
דבריו כתובים במרקוס20- 7:23: "ויאמר היצא מן האדם הוא מטמא את האדם. כי מקרב האדם מלבו יוצאות המחשבות הרעות נאף וזנה ורצוח וגנוב ואהבת בצע ורשעה ורמיה וזוללות ועין רעה וגדוף וזדון וסכלות. כל הרעות האלה מקרב האדם הן יוצאות מטמאות אותו"
ישוע אמר שכל מה שמגיע מחוץ לבני האדם, החטאים מבפנים  מטמאים אותו. האוכל שאלוהים נתן לנו לא יכול לטמא מישהו. כל היצורים נקיים אך רק הדברים שבאים מחוץ לבן האדם שהם חטאיו מטמאים אותו. כולנו צאצאיו של אדם, לפיכך איך אנו נולדים? אנו נולדים עם תריסר סוגי חטאים, האם זה לא נכון?
אם כן האם אנו יכולים לחיות ללא חטא? אנו נמשיך לחטוא מכיוון שנולדנו עם חטא. האם אנו יכולים לעצור את עצמנו מלחטוא רק מכיוון שאנו יודעים את התורה? האם אנו יכולים לחיות על פי המצוות? לא.
ככל שננסה יותר זה יהיה יותר קשה. עלינו להבין את מגבלותנו ולוותר. ואז בשפלות רוח נוכל לקבל את טבילתו ודמו של ישוע אשר הצילה אותנו. 
  
מה עלינו לעשות
 לפני האלוהים?
עלינו להודות בחטאינו ולבקש
את גאולתו של אלוהים.
  
כל 613 סעיפי התורה צודקים והוגנים. בני האדם הם חוטאים מאז שהם ברחם אימם. כאשר נבין שתורתו של אלוהים היא הצדק ושאנו נולדים חוטאים ולעולם לא נוכל להיות צדיקים בעצמנו, אנו נבין גם שאנו צריכים את רחמיו של אלוהים וצריכים להינצל עם גאולתו של ישוע במים בדם וברוח. כאשר נבין את מגבלותנו, שאיננו יכולים להיות צדיקים בעזרתנו העצמית ואנו נלך לגיהינום על חטאינו, נוכל רק להסתמך על גאולתו של ישוע.
לכן בדרך זו נוכל להיגאל. עלינו לדעת שאיננו יכולים להיות צדיקים והוגנים לפני אלוהים בעצמנו. לכן עלינו להודות בפני אלוהים שאנו חוטאים שמיועדים לגיהינום ולהתפלל לרחמיו. "בבקשה אלוהים הצל אותי מחטאי ורחם עלי."     
אנו נוטים להסתכל על תפילתו של דוד כדברי אלוהים כתובים.     "הרבה כבסני מעווני ומחטאתי טהרני." (תהילים 51:4)
הוא ידע שהוא מלא חטאים ומספיק רשע כדי להיזרק לגיהינום אך הוא הודה בהם לפני אלוהים. "אם תקרא לי חוטא אני חוטא, אם תקרא לי צדיק אני צדיק, אם תציל אותי אנצל ואם תשלח אותי לגיהינום אלך לגיהינום."
זוהי האמונה הנכונה. כך אנו ניצלים. כך אנו צריכים להיות אם אנו מקווים להיות מוכנים להאמין בגאולתו של ישוע.   
 
 
אנו צריכים לדעת בדיוק מהם חטאינו
  
מכיוון שכולנו צאצאיו של אדם לכולנו יש תאווה בלב. בכל אופן מה אלוהים אומר לנו? הוא אומר לנו לא תנאף. לכולנו יש רוצח בלב, אך מה אלוהים אומר לנו? לא תרצח. כולנו מזלזלים בהורינו, אך מה אלוהים אומר לנו לכבד אותם. עלינו להבין שכל דבריו הם צודקים וטובים ושלכולנו יש חטא בלב.
האם זה נכון או לא? לכן מה עלינו לעשות לפני אלוהים? עלינו להודות בכך שאנו חוטאים גדולים. חוטאים ללא תקנה. זה לא נכון לחשוב שאתמול היינו צדיקים מכיוון שאתמול עשינו דברים טובים והיום אנו חוטאים מכיוון שעשינו חטאים היום. כולנו נולדנו חוטאים. כל מה שלא נעשה עדיין נהיה חוטאים. זוהי הסיבה מדוע עלינו להיגאל באמצעות טבילתו של ישוע.
איננו חוטאים בגלל מעשינו: נאוף, רצח, גניבה... אלא אנו חוטאים מכיוון שנולדנו חוטאים. נולדנו עם תריסר סוגי חטאים. מכיוון שנולדנו חוטאים בעיני אלוהים, לעולם לא נוכל להיות טובים בעצמנו. נוכל רק להעמיד פנים שאנו טובים.
אנו נולדים עם לב מלא בחטאים כרצח, גניבה וכו'...אם כן כיצד אנו יכולים להיות צדיקים רק בגלל שלמעשה לא ביצענו חטאים אלו? לעולם לא נוכל להיות צדיקים לפני אלוהים רק בעזרתנו העצמית. אם נצהיר על עצמנו כצדיקים נהיה צבועים. ישוע קרא לפרושים ולסופרים "הפרושים והסופרים הצבועים" בני האדם נולדו חוטאים. הם חוטאים לפני אלוהים במשך חייהם. 
מי שאומר שכל חייו הוא לא רב או היכה או גנב אפילו מחט ממשהו אחר, משקר מכיוון שבני האדם נולדו חוטאים. הוא שקרן, חוטא וצבוע
כך אלוהים רואה אותו.
אתם נולדתם חוטאים. אפילו אם לא תבצעו חטא אחד אתם תלכו לגיהינום אפילו אם אתם בדרך כלל מקיימים את התורה ואת רוב המצוות, עדיין תהיו חוטאים המיועדים לגיהינום.
אם כן מה עלינו לעשות בפני גורל כזה? אנו צריכים לבקש את רחמיו ולהסתמך עליו כדי להגאל מכל חטאינו. אם הוא לא יגאל אותנו  איננו יכולים לעשות דבר אלא רק ללכת לגיהינום. זהו גורלנו.
אלו שמקבלים את דבריו מודים בכך שהם חוטאים והם יודעים גם שהם צדיקים. לכן הם יודעים שלהתעלם מדבריו ולא להכירם זהו חטא. אלו שמקבלים את דבריו הם צדיקים אפילו שהם היו חוטאים לפני כן. הם נולדו מחדש מדבריו וקיבלו את חסדו. הם הכי מבורכים.
  
 
אלו המנסים להגאל באמצעות מעשיהם עדיין חוטאים.
  
מי אלו שעדיין חוטאים אף על פי
שהם מאמינים בישוע?
אלו שמנסים להגאל
 באמצעות מעשיהם.
 
הבה נסתכל באל הגלטיים 3:10-11: "כי בני מעשי התורה עליהם הקללה כי כתוב 'ארור אשר לא יקיים את כל המילים הכתובים בספר התורה לעשות אותם' וגלוי וידוע שבתורה לא יצדק האדם לפני האלוהים כי צדיק באמונתו יחיה."
נאמר ש "ארור אשר לא יקיים את כל המילים הכתובים בספר התורה לעשות אותם" אלו המאמינים בישוע אך מנסים להיות צדיקים על ידי מעשיהם מקוללים. איפה אלו המנסים להיות צדיקים על ידי מעשיהם? הם תחת קללתו של אלוהים. מדוע אלוהים נתן לנו את התורה? הוא נתן לנו את התורה כדי שנבין את חטאינו (אל הרומיים 3:20) ושנבין שאנו חוטאים גמורים הנועדים לגיהינום. 
לכן מה שעליכם לעשות זה להאמין בטבילתו של ישוע בן האלוהים ולהיוולד מחדש מהמים והרוח. לאחר מכן תגאלו מחטאיכם, תהפכו  לצדיקים, תחיו חיי נצח ותלכו לגן עדן. החזיקו באמונה בליבכם.
  
 
החטא הכי יהיר בעולם
  
מהו החטא הכי יהיר בעולם?
לנסות לחיות על פי התורה
 
שום דבר מלבד להאמין באלוהים לא נחשב. אנו מבורכים  על ידי האמונה בברכתו. הוא החליט לגאול את אלו שיש להם אמונה בדבריו.
אך כיום בין המאמינים יש הרבה המנסים לחיות על פי תורתו. רוב הנוצרים הם כאלו. זה ראוי לשבח שהם מנסים לחיות על פי התורה אך כיצד זה אפשרי?
עלינו להבין עד כמה זה טיפשי לנסות לחיות על פי תורתו. ככל שננסה יותר זה יהיה יותר קשה. הוא אמר: "אמונה באה על ידי השמיעה והשמיעה באה על ידי דבר האלוהים" עלינו להשליך את יהירותנו על מנת להגאל.
 
 
עלנו לוותר על קנה המידה שלנו כדי להגאל
  
מה אנו צריכים לעשות
 כדי להגאל?
אנו חייבים לוותר על קנה
 המידה שלנו
  
כיצד בני האדם יכולים להגאל? הם צריכים להכיר בעצמם  כחוטאים. יש הרבה שלא נגאלו מכיוון שלא ויתרו על נסיונותיהם  ואמונתם הלא נכונה.
אלוהים אמר שאלו שנצמדים לספר התורה ארורים. אלו המאמינים שהם יהיו צדיקים בהדרגה על ידי כך שיאמינו בישוע וינסו לחיות על פי התורה הם תחת קללתו. הם מאמינים באלוהים אך הם עדיין חושבים שהם צריכים לחיות על פי התורה כדי להגאל.   
חברים יקרים, בזמן שאנו חיים, האם אנו יכולים להיות צדיקים באמצעות מעשינו? אנו נהפוך לצדיקים רק אם נאמין בדבר ישוע, רק אז אנו נגאל. רק אם תהיה לנו אמונה בטבילתו של ישוע, בדמו ושהוא האלוהים, נגאל.
זוהי הסיבה שאלוהים הכין את תורת האמונה למעננו כך שבאמצעותה נהפוך לצדיקים. גאולת המים והרוח אינה שוכנת בדברי בני האדם אלא באמונה בדברי האלוהים. אלוהים גאל אותנו בגלל אמונה זו. כך אלוהים תכנן אותה וסיים אותה.
מדוע אלו שהאמינו בישוע לא נגאלו?
מכיוון שהם לא קיבלו את דברי הגאולה של המים והרוח. אך אנו הלא מושלמים בדיוק כמוהם, נגאלנו בגלל אמונתנו בדבר האלוהים.
אם שני אנשים עובדים על אבן משחזת. אפילו שאחד מהם יילקח אותו אחד שנשאר מאחור ימשיך לעבוד. זה שנשאר מאחור הוא זה שלא נגאל והוא ממשיך לנסות להגאל. מדוע אחד נלקח והשני נשאר מאחור?
הסיבה היא שהראשון הקשיב והאמין בדבר האלוהים ואילו השני שעבד קשה כדי לקיים את התורה הושלך לבסוף לגיהינום. הוא ניסה לזחול לאלוהים אך אלוהים ניער אותו בדיוק כפי שאנו מנערים חרק מרגלינו. אם אדם מנסה לזחול לאלוהים על ידי הנסיון לקיים את התורה, הוא בוודאי יושלך לגיהינום.  
זוהי הסיבה מדוע אנו חייבים להינצל על ידי האמונה במים וברוח. "כי בני מעשי התורה עליהם הקללה כי כתוב ארור אשר לא יקים את כל המילים הכתובים בספר התורה לעשות אותם", "כי בה נגאלת צדקת אלוהים מאמונה אל אמונה ככתוב וצדיק באמונתו יחיה" (אל הגלטיים 3:10-11, אל הרומיים 1:17).
לא להאמין בדבר אלוהים זהו חטא לפניו. נוסף על כך זה גם חטא לזנוח את דבר האלוהים לפי קנה המידה של כל אחד. אנו בני האדם לא יכולים לחיות על פי תורתו מכיוון שכולנו נולדנו חוטאים ונמשיך להיות כל שאר חיינו. אנו חוטאים קצת פה וקצת שם והיכן שלא נלך. אנו חייבים להבין שאנו עשויים מבשר ולא מסוגלים שלא לחטוא.
בני האדם הם כמו פח אשפה גדול, אם ננסה להסתובב איתו תכולתו תשפך לאורך כל הדרך. אנו בדיוק כך, אנו שופכים את החטא בכל מקום שאנו הולכים. האם אתם תופסים את זה?
האם אתה עדיין מעמיד פנים שאתה קדוש? אם תוכל להסתכל על עצמך בצורה ברורה, אתה תוותר על הניסיון חסר התועלת להיות קדוש ותאמין במים ובדם של ישוע.
אנו צריכים להשליך את עקשנותנו ולהתוודות לפני אלוהים שאנו חוטאים. לאחר מכן אנו חייבים לחזור לדבריו ולגלות מחדש כיצד הוא גאל אותנו עם המים והרוח.