Bài giảng

Chủ đề 9: Sách Rô-ma (Giải nghĩa sch Rô-ma)

[Chapter 9-1] Giới Thiệu Chương 9

Giới Thiệu Chương 9
 
 
Phúc âm của Nước và Thánh linh cho cả người Do thái lẫn người Ngoại bang! 
Tại sao Phao-lô nói rằng ông buồn bực lắm và luôn đau đớn vì những người đồng bào của ông? Đó là bởi vì Phao-lô có một mong ước cho dân tộc của ông, vì thế với tấm lòng tha thiết ông ao ước bị dứt bỏ và lìa khỏi Đấng Christ vì họ. Theo bản tính xác thịt của ông, ông thật sự muốn đồng bào của ông được cứu. 
Vào thời kỳ cuối cùng này, chúng ta rất quan tâm đến việc truyền giảng Phúc âm của Nước và Thánh linh cho toàn thế giới. Truyền rao ra Phúc âm của lẽ thật này là sự quan tâm lớn nhất của Đức Chúa Trời và cũng là mục đích quan trọng nhất của những tín đồ tái sanh. Dù người Do thái sẽ tiếp nhận Phúc âm của Nước và Thánh linh trong những ngày cuối cùng hay không thì vấn đề khác cũng thu hút sự quan tâm của chúng ta. Chúng ta phải tiếp tục cầu nguyện cho dân Do thái để họ có thể được cứu, khi họ tiếp nhận Phúc âm, chúng ta biết rằng sự trở lại thứ hai của Đức Chúa Trời chúng ta sắp xảy ra. 
Những chủ đề cầu nguyện của tôi trong năm này là cầu nguyện cho sự truyền bá Phúc âm thế giới và sự tiếp nhận Phúc âm thật bởi người Do thái. Tôi cũng cầu nguyện rằng dân Do thái sẽ dấy lên những đầy tớ của Đức Chúa Trời từ trong vòng đồng bào của họ. Đã có một lần Đức Chúa Trời ban Luật pháp cho dân Do thái, và Ngài cũng thành lập vương quốc của những thầy tế lễ cho họ trước mắt Ngài. Đấng Christ đã đến, về phần xác thịt, từ dân Do thái, nhưng bấy giờ họ từ chối Ngài, và vẫn chống nghịch với Đức Chúa Trời bằng cách tiếp tục nghịch lại ý muốn của Ngài. 
 
 
Chúa đã nói với chúng ta rằng Ngài sẽ khó tìm thấy đức tin khi Ngài trở lại lần nữa. 
 
Ý muốn của Đức Chúa Trời là Phúc âm của Nước và Thánh linh, bắt nguồn từ Giê-ru-sa lem, được truyền rao ra khắp thế gian. Tuy nhiên, tấm lòng của con người ngày nay thật là cứng cỏi. Rất nhiều người bị lạc khỏi sự tìm kiếm lẽ thật. 
Gần đây, có một bộ phim được phát hành tại Hàn quốc tựa là “Sự cám dỗ cuối cùng của Đấng Christ”, nó miêu tả Chúa Jêsus như một đứa con hoang. Bộ phim chứa đầy những sự lăng mạ và ý chính của nó là Chúa Jêsus không phải là Đức Chúa Trời, nhưng chỉ là một người bình thường, như Hoàng tử Sidhartha của Ấn độ, hay hơn nữa là được xem như Phật. Bộ phim này chà đạm lên sự thật rằng Chúa Jesus là Đức Chúa Trời và Cứu Chúa của chúng ta. Đó là tại sao Đức Chúa Trời nói: “Khi con người đến, há sẽ thấy đức tin trên mặt đất chăng?” (Luca 18:8) 
Đức Chúa Jêsus Christ, là Đấng mà chúng ta tin, là Đức Chúa Trời, cao quý hơn bất cứ những tạo vật nào của Ngài, và xứng đáng được tôn cao cho đến đời đời. Được sanh ra trong vòng người Do thái, Ngài đã gánh lấy tất cả tội lỗi của loài người bởi phép Báp tem nơi Giăng, đổ huyết và chết trên cây Thập tự giá, vào ngày thứ ba Ngài phục sinh từ cõi chết và trở thành Đấng Cứu Thế của tất cả những người tin Ngài. Chúa, Đấng đã trở nên người công chính của Đức Chúa Trời, giải cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi bằng cách xưngỉ công chính cho chúng ta, là những người tin nơi Ngài
Phao lô nói với chúng ta rằng bất kể có bao nhiêu người Do thái, là con cháu Aùp-ra-ham, nhưng những người có thể trở thành con cái Đức Chúa Trời chỉ là những người tin nơi Chúa Jêsus. 
Dân Do thái sẽ bị đối mặt với nhiều thử thách và hoạn nạn trong tương lai. Ý muốn của Đức Chúa Trời là một số người trong bọn họ cuối cùng sẽ đến để tiếp nhận Đức Chúa Trời chúng ta như Cưú Chúa của họ. Dù là Đức Chúa Trời đã cất mọi tội lỗi của thế gian, bao gồm cả những người Do thái, họ vẫn từ chối tiếp nhận Chúa Jêsus như Cứu Chúa của họ. 
Bạn có yếu đuối không? Vài người trong chúng ta có thể yếu đuối hơn hay mạnh mẽ hơn những người khác. Nhưng trước mặt Đức Chúa Trời, tất cả chúng ta đều đầy sự yếu đuối. Chúng ta có thể trở nên con cái Đức Chúa Trời, là những người không có tội, chỉ do tin rằng Chúa đã đến thế gian này, gánh lấy tất cả tội lỗi của chúng ta trên đôi vai của Ngài, bị phán xét và định tội thay chúng ta bằng cách chịu chết trên Thập tự giá. Chúng ta phải tôn cao và tin rằng quyền năng của Đức Chúa Trời đã khiến chúng ta trở nên dân sự của Ngài và thoát khỏi tội lỗi. Đức Chúa Trời của chúng ta thật sự vĩ đại. 
Một số người nghĩ rằng mọi thứ tồn tại do bởi con người. Thí dụ, họ nghĩ rằng những luật pháp được ban hành bởi con người, và tồn tại vì họ. Tuy nhiên, chúng ta phải nhận biết rằng không phải mọi thứ được bắt nguồn từ con người; có những thứ chỉ có thể được làm nên bởi ý muốn của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên thế giới này và toàn cả vũ trụ. Ngay cả những luật lệ cai trị trên đất mà con người làm ra, thực chất là đều trong ý muốn của Đức Chúa Trời. 
Bởi vì Đức Chúa Trời hành động ở trong mọi việc và mọi việc bày tỏ ra y theo ý muốn của Ngài, chúng ta phải tìm thấy sự công chính của Ngài trong tất cả mọi việc. Khi chúng ta yếu đuối, khi chúng ta phạm tội chống nghịch lại Đức Chúa Trời, và khi chúng ta bị lìa khỏi Ngài bởi vì tội lỗi của chúng ta, Đức Chúa Trời đã hứa sẽ ban cho chúng ta Đức Chúa Jêsus Christ. Ngài đã thực hiện lời hứa của Ngài bởi sự giáng sanh của Chúa Jesus và phép Báp tem của Người, qua đó Ngài giải cứu chúng ta khỏi tội lỗi của thế gian. 
Hiện nay, khi Phúc âm của Nước và Thánh linh được truyền giảng đến trong mọi ngõ ngách của thế giới, chương trình đầu tiên của Đức Chúa Trời sẽ được hoàn tất. Khi chúng ta xem xét những sự kiện quan trọng trên thế giới bày ra như thế nào, chúng ta có thể thấy rằng nước Mỹ và nước I-sơ-ra-ên đang sẵn sàng nhả đạn. Tôi tin rằng nếu Đức Chúa Trời không can thiệp vào thì một cuộc chiến tranh thế giới khác rất có khả năng sẽ xảy ra. 
Khi Trung Tâm Thương Mại Thế Giới bị sụp đổ, sự ảnh hưởng khủng khiếp của nó tác động đến toàn cả thế giới. Nếu vào lúc này và thời đại này thế giới bị nhấn chìm trong chiến tranh lần nữa, thì điều gì sẽ xảy ra cho chúng ta? Chắc chắn chúng ta sẽ không thể nào phục hồi được sau cuộc chiến tranh thế giới khác. Ngay cả thiên nhiên cũng không thể phục hồi sau tất cả những thiệt hại của sự phá hủy hoàn toàn bởi chúng ta. Tôi hi vọng rằng bạn sẽ cùng cầu nguyện cho điều này để chúng ta có thể truyền rao ra Phúc âm của Nước và Thánh linh đến toàn thế giới trong sự an bình. Sự lo lắng của chúng ta là không có sự bình yên trên thếâ giới, chúng ta không thể truyền rao ra Phúc âm của Nước và Thánh linh đến toàn thế giới trong sự bình yên. Chúng ta nên cầu nguyện cho sự an bình và cố gắng loại trừ chiến tranh và khủng bố. 
Không có tôn giáo nào do con người tạo ra có thể loại trừ tội lỗi của con người. Chỉ có Đức Chúa Jesus Christ, và chỉ mình Ngài, có thể giải cứu chúng ta khỏi tội lỗi. Chỉ qua phép báp tem của Ngài bởi Giăng và huyết của Ngài trên Thập tự giá mới có thể làm cho tội lỗăi chúng ta được bôi xóa. Ơn phước này được ban cho những người tin nơi sự công chính của Đức Chúa Trời. Chỉ có một cách để chúng ta có thể được giải cứu khỏi tội chúng ta là tin nơi phép báp tem và huyết của Đấng Christ. Ngoài ra không còn cách nào khác. Chúng ta không được mua chuộc bởi những nghi thức cầu nguyện ăn năn, như những người tôn giáo khác hay làm. Quả là, chỉ có một cách để đền tội cho chúng ta là tin nơi sự công chính của Đức Chúa Trời; trọn vẹn và hoàn toàn, qua sự giáng sanh của Chúa Jesus, là người gánh lấy tất cả tôị lỗi của chúng ta bởi phép báp tem và sự chết của Ngài trên cây Thập tự giá. 
 
 
Chúng ta đã được cứu khỏi tội lỗi chúng ta bởi tin nơi lẽ thật của Phúc âm Nước và Thánh Linh 
 
Lẽ thật này phải được truyền giảng ra đến tận mọi ngõ ngách của thế giới. Chúng ta phải nhận biết rằng dân Do thái cũng như của người Ngoại bang đều có tội như nhau nếu không tin nơi Phúc âm của Nước và Thánh linh. 
Cả hai dân tộc, Do thái và Ngoại bang, dù không được phép nhưng cứ tiếp tục phạm tội trong khi sống trên thế gian này. Nhưng Chúa chúng ta đã nhận lãnh tất cả tội lỗi này, một lần đủ cả, bởi phép Báp tem của Ngài. Có thể có một lẽ thật nào đơn giản hơn, rõ ràng hơn lẽ thật về phép báp tem và huyết của Chúa Jêsus trên Thập tự giá không? Tại sao Giăng đã phải làm Báp tem cho Chúa Jêsus? Ngài đã chịu báp tem bởi Giăng và bị đóng đinh để nhờ đó mà Ngài có thể lập tức gánh lấy tất cả tội lỗi cho chúng ta. Bởi vì không tin vào lẽ thật này và không tiếp nhận nó vào lòng của họ, nên con người đang đi đến sự hủy diệt vì tội lỗi của họ. 
Phép báp tem mà Chúa Jesus đã nhận “để vì đó” (Ma-thi-ơ 3:15) trọn mọi việc công bình. Từ “để vì đó” trong tiếng Hy-lạp là ‘hutos’, có nghĩa là “bằng cách này,’ ‘thích hợp nhất,’ hoặc là ‘không có cách nào ngoài cách này.’ Từ này bày tỏ rằng Chúa Jesus đã gánh lấy một lần đủ cả tội lỗi của nhân loại trên Ngài qua phép báp tem mà Ngài đã nhận bởi Giăng. Bởi vì Chúa Jêsus đã gánh lấy tất cả tội lỗi của con người bởi chịu phép báp tem nơi Giăng, nên Ngài đã có thể mang nó trên Thập tự giá và đổ huyết trên đó vì tội của chúng ta. Chúng ta phải nhận biết rằng đây là lẽ thật của sự đền tội bởi đó toàn thể nhân loại có thể được mua chuộc từ tôị lỗi của họ. 
Chúa chúng ta đã nói với chúng ta rằng: “Nếu các ngươi vâng giữ điều răn của ta, thì các ngươi là môn đồ ta. Và các ngươi nên hiểu biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ làm cho các ngươi đượỉc tự do.” Phép Báp tem của Chúa Jêsus và huyết của Ngài là lẽ thật của Đức Chúa Trời, là điều đã giải cứu chúng ta khỏi tội lỗi; đó là nền tảng vững chắc trong lời của Đức Chúa Trời. Lẽ thật của sự chuộc tội thì vẫn còn mãi với Phúc âm của Nước và Thánh linh, cho đến đời đời. Bởi đó Đức Chúa Cha quyết định cho mọi tội nhân được cứu chuộc bởi phép báp tem của Đức Chúa Jêsus và huyết của Người trên Thập tự giá là ý muốn của Ngài. Khi chúng ta tin nơi phép báp tem và huyết của Chúa Jesus cho sự cứu chuộc chúng ta, thì chúng ta cũng phải tin nơi những gì Đức Chúa Trời đã sắp đặt cho chúng ta. Tội lỗi của chúng ta được chuộc chỉ khi chúng ta tin nơi lẽ thật của Nước và Thánh linh. 
Ngay lúc này, nếu bạn tin nơi phép báp tem của Đấng Christ và huyết của Ngài trên Thập tự giá, lẽ thật của sự chuộc tội, như sự mua chuộc bạn, thì bây giờ bạn được xưng công bình. Mặt khác, nếu bạn không tin, thì bạn vẫn còn là tội nhân. “Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời ” Chúng ta có thể được tha thứ mọi tội lỗi và trở nên con cái của Đức Chúa Trời chỉ bởi tin nơi Đức Chúa Jêsus Christ là Cứu Chúa của chúng ta. Không ai có lý do nào để không tin vào lẽ thật của Phúc âm Nước và Thánh linh này. Không có ai là không cần Phúc âm của sự chuộc tội này. Mọi người đều cần nó. Tại sao ai đó lại không muốn tin vào nó, khi lẽ thật của Phúc âm Nước và Thánh linh được phô bày trước mắêt anh ta/cô ta cách thật rõ ràng như vậy, chẳng lẽ anh ta/cô ta không bằng lòng đểâ được tẩy sạch tội lỗi hay sao? 
Nhiều người trên khắp thế giới đã tiếp nhận Phúc âm của Nước và Thánh linh và đang rao giảng về nó để truyền bá Phúc âm này rộng xa hơn nữa. Một số người đã yêu cầu được tự nguyện phân phát những quyển sách của chúng tôi. Nếu bạn có thể được giải cứu khỏi tội lỗi của bạn bằng cách chỉ tin nơi huyết trên Thập tự giá, thì mọi người trên thế giới này đều sẽ trở nên công bình, được khỏi tội. Nếu một người chỉ tin nơi huyết trên Thập tự giá, rồi người đó vẫn cứ tiếp tục phạm tội, dù cứ lập lại những lời cầu nguyện ăn năn mỗi ngày, nhưng những lời cầu nguyện này như là một lệ thường, làm một cách máy móc, và chỉ đơn thuần là những lễ bái theo nghi thức tôn giáo. 
Nếu bạn cố gắng tẩy sạch đi tội lỗi của bạn bằng cách cứ cầu nguyện ăn năn, thì bạn đang vướng vào một tội lỗi nghiêm trọng chống nghịch lại Đức Chúa Trời, vì những hành động của bạn làm giảm đi giá trị của sự công bình Đức Chúa Trời , là sự có thể được đầy dẫy không bởi do sự cố gắng của chính bạn, nhưng chỉ bởi phép báp tem của Chúa Jêsus và huyết Ngài trên Thập tự giá, qua đó Chúa Jêsus gánh lấy tất cả tội lỗi của bạn và chịu hình phạt thay cho bạn. 
Nếu bạn tiếp nhận Chúa Jesus là Cứu Chúa của bạn, tin rằng sự đền tội của bạn là nhờ phép báp tem của Chúa Jêsus và sự đóng đinh vào thập giá của Ngài. Chúa Jêsus hứa giải cứu mọi tội nhân ra khỏi tội của họ, và Ngài đã thực hiện lời hứa của Ngài bằng cách chịu phép báp tem bởi Giăng tại sông Giô đanh và đổ huyết trên Thập tự giá để làm trọn sự công chính của Đức Chúa Trời. Có lý do nào để cho chúng ta không tin vào lẽ thật này? Bạn phải tin nơi phép báp tem của Đức Chúa Jêsus và sự đổ huyết của Ngài trên Thập tự giá như sự chuộc tội của bạn. 
Lẽ thật Chúa Jesus đã gánh lấy mọi tội lỗi của thế gian trên mình Ngài khi Ngài chịu báp tem được chép trong Ma-thi-ơ 1:13-17. Chỉ có những người không bằng lòng được tha thứ mọi tội lỗi của họ mới từ chối tin nơi lẽ thật này. Bạn có thể trở thành con cái của Đức Chúa Trời và nhận được sự sống đời đời chỉ bởi tin nơi lẽ thật của Phúc âm Nước và Thánh linh, ngoài ra không có điều chi có thể giải cứu bạn khỏi tội lỗi của bạn. Không có gì tuyệt vời hơn tin nơi lẽ thật này, không có gì là món quà từ Đức Chúa Trời tốt đẹp hơn sự tha thứ của Ngài. Trong tất cả những món quà mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, sự chuộc tội là món quá quý hơn hết. 
Món quà quý thứ hai mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta là sự xảy đến của Thời Đại Hoàng Kim là thời đại mà chúng ta sẽ cai trị, và món quà thứ ba là sau đó chúng ta sẽ được sống và cùng cai trị với Đức Chúa Trời cho đến đời đời trong Nước Thiên Đàng. Đức Chúa Trời đã cho phép, ngay cả với thời kỳ cuối cùng này, lẽ thật của sự chuộc tội này được bày tỏ ra cho cả người Do thái và người Ngoại bang. 
Như lời tiên tri trong Kinh thánh, hai đầy tớ của Đức Chúa Trời sẽ xuất hiện trong vòng người Do thái, và Đức Chúa Trời sẽ thực hiện sự mầu nhiệm lạ lùng của Phúc âm qua họ. Bấy giờ người Do thái sẽ nghe về Phúc âm của Nước và Thánh linh qua hai đầy tớ này, là người mà Đức Chúa Trời đã dấy lên từ trong vòng đồng bào của họ, và nhiều người sẽ đến tiếp nhận Chúa Jêsus là Đấng Mê-si của họ. Chúng ta chờ đợi ngày đó, như Giăng đã chờ đợi bởi cầu xin, “Hỡi Đức Chúa Jesus! Xin hãy đến.” (Khải huyền 22:20) 
Khi thời gian Chúa trở lại đến, thì bạn sẽ nhận biết bạn biết ơn như thế nào bởi việc tin nơi lẽ thật này, bởi đó mà bạn được tha thứ và được cứu. Sự ao ước tha thiết nhất trong lòng tôi là bạn sẽ được giải cưú khỏi tội lỗi của bạn bởi tin nơi Phúc âm của Nước và Thánh linh. Thế giới có thể thay đổi, nhưng Phúc âm của Nước và Thánh linh, mà bởi đó Đức Chúa Trời cứu chúng ta khỏi tội, là một lẽ thật không bao giờ thay đổi và còn lại đời đời. Chúng ta phải tin nơi lẽ thật này để nhận được sự cứu rỗi không thay đổi của sự chuộc tội. Nguyện bạn nhận được lẽ thật của sự cứu chuộc của Đức Chúa Trời. 
 
 
Đức Chúa Trời đã giải cứu chúng ta bởi sự thương xót của Ngài
 
Rô- ma đoạn 9 ghi lại rằng Đức Chúa Trời cứu Gia- cốp bởi vì Ngài yêu Gia- cốp hơn Ê- sau. Như vậy, Gia- cốp trở thành bình chứa sự thương xót trong khi Ê-sau trở thành một cái bình chứa sự thạnh nộ. Điều này đem đến câu hỏi tại sao? Đó là, có phải Đức Chúa Trời đã yêu mến Gia cốp hơn Ê sau không? Chắc chắn rằng sẽ có nhiều người tranh cãi, “Bởi vì Đức Chúa Trời chọn lựa cách thiên vị, Ngài yêu người này và ghét người kia cách vô lý, thuyết tiền định và chọn lựa của Ngài là sai.” 
Khi chúng ta ngắm xem thế giới mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng, chúng ta có thể thấy được những tạo vật của Ngài đẹp đẽ và tinh khiết như thế nào. Cây cỏ, thú vật, và tất cả mọi thứ khác được tạo dựng bởi Đức Chúa Trời có vẻ thật hoàn hảo. Vậy thì, làm thế nào Đức Chúa Trời có thể yêu người này và ghét người kia với sự thiên vị? Nhưng đây không phải là vấn đề.
Bởi vì sự không vâng lời của A-đam và Ê-va, nên tội lỗi bước vào thế gian, và bởi vì tội lỗi này, tất cả những người đến sau họ đều đi đến việc tiếp tục phạm tội, và không thể tránh khỏi hình phạt nơi hỏa ngục. Đức Chúa Trời chỉ cứu Gia- cốp khỏi tội lỗi và đã không giải cứu E-Â sau, điều này không có nghĩa là Ngài làm sai. Trước mắt Ngài, Đức Chúa Trời có mọi lý do để làm như vậy. 
Chúng ta có thể tìm thấy nhiều người có bản tính như E-Â sau trong cộng đồng Cơ Đốc Nhân. Điển hình là, một người không bao giờ vắng mặt trong một buổi thờ phượng nào cả, từ buổi thờ phượng sáng sớm cho đến buổi thờ phượng tối, không cần biết nó được tổ chức khi nào hay ở đâu. Nhiều người thậm chí dành thời gian ở nhà thờ nhiều hơn là ở nhà, liên hệ từ sở làm đến nhà thờ chứ không phải nhà riêng. Chúng ta có thể gọi họ là “những người chạy đua tôn giáo”. Tuy nhiên, trong vòng họ nhiều người không thi hành sự công chính của Đức Chúa Trời cách nghiêm chỉnh. Đây là vì họ cố gắng xây dựng sự công chính riêng của họ, và vì việc đó họ không để ý đến sự công chính của Đức Chúa Trời. 
Ngay cả những người phớt lờ sự công chính của Đức Chúa Trời vẫn muốn được vào Thiên đàng và được tha tội. Nhưng những nổ lực của họ là cố gắng thiết lập sự công chính của chính họ trước mặt Chúa và người khác, chứ không cố gắng để được cứu khỏi tội lỗi của họ. Đức Chúa Trời nói với những người không tin nơi sự công chính của Ngài rằng sự công chính của Đức Chúa Trời không dành cho mọi người. 
Vậy thì, loại người nào có thể tin nơi sự công chính của Đức Chúa Trời? Đó là những người nhận biết tội lỗi của họ, là người mà trong tâm trí của họ, nhận biết rằng họ chẳng có giá trị gì cả. Họ là loại người, khi họ khám phá ra sự công chính của Đức Chúa Trời qua sự đền tội được bày tỏ trong Phúc âm của Nước và Thánh linh, thì họ lập tức tin Phúc âm ấy và nhường sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời. Bởi đó chúng ta tin nơi sự công chính của Đức Chúa Trời và bởi đó được cứu, có nghĩa là chúng ta là những người đáng kính cần đến sự công chính của Đức Chúa Trời. Mặc khác, chúng ta sẽ phải chịu sống trong tội lỗi cho cuộc đời còn lại của chúng ta. 
Nhưng những người tìm kiếm sự công chính của riêng họ trước mặt Đức Chúa Trời là những người tự cao. Một người như vậy có thể nói, “Lạy Chúa, con đã dâng tiền cho Ngài, cầu nguyện với Ngài cả đêm, trong mười năm rồi con không bao giờ vắng mặt một buổi thờ phượng buổi sáng nào cả, và đã làm những công việc tốt cho Ngài. 
Tuy nhiên, Đức Chúa Trời sẽ vui lòng hơn nếu anh ta nhận ra rằng anh ta hoàn toàn không có sự công chính, và vì vậy cần phải tin nơi sự công chính của Đức Chúa Trời qua sự đền tội từ Nước và Thánh linh, hơn là cố gắng chứng minh, bởi những nỗ lực của anh ta, những việc mà anh ta không có và không thể có được. 
Ngay cả hiện nay, trong cộng đồng Cơ Đốc Nhân, có nhiều người làm những việc này để cố gắng bày tỏ sự công chính của riêng họ. Ngay cả một số người hành động trung thực hoàn toàn như những lời nói của họ. Nhưng bởi vì họ không tin nơi sự công bình của Đức Chúa Trời bày tỏ qua Phúc âm của Nước và Thánh linh, tội lỗi của họ không được tẩy sạch hoàn toàn. Đức Chúa Trời sẽ định đoạt sự cuối cùng của họ. Tất cả chúng ta hy vọng rằng họ sẽ trở nên con cái của Đức Chúa Trời qua sự tha thứ tội lỗi bởi đức tin của họ nơi phép báp tem và huyết của Chuá chúng ta là lẽ thật của sự chuộc tội. 
Trong sự cứu rỗi, thánh đồ Phao-lô đã nói rằng Đức Chúa Trời sẽ làm ơn trên những ai Ngài làm ơn, và sẽ thương xót trên những ai Ngài thương xót. Vậy thì ai là người nhận được sự thương xót của Đức Chúa Trời? Tất cả nhân loại không thể sống bởi Lời của Đức Chúa Trời, cho dù họ rất muốn vậy đi nữa. Họ cứ lầm lỡ hết lần này đến lần khác bất chấp lẽ thật của họ mặc dù tin và sống bởi Lời của Đức Chúa Trời. Cuối cùng họ ăn năn trước măt Ngài, bị xấu hổ, và họ nghĩ rằng họ đáng bị hình phạt nơi hỏa ngục. Cho nên họ cầu xin Đức Chúa Trời thương xót họ, nhận rằng họ là người đáng khinh trong thế gian này và cả trong Nước Đức Chúa Trời. Bởi vì họ biết rằng họ không thể được cứu trừ khi Đức Chúa Trời thương xót họ, họ cố cầu xin Ngài vì điều ấy. 
Nói cách khác, sự giải cứu khỏi tội lỗi, được ban cho những người Đức Chúa Trời thương xót, và trên những người Ngài làm ơn. Cho những người này, Đức Chúa Trời ban Phúc âm của Nước và Thánh linh bằng cách cho Con Độc Sanh của Ngài gánh mọi tội lỗi trên Người với phép báp tem của Người, chết trên cây Thập tự giá và sống lại từ cõi chết – tất cả những điều đó để giải cứu họ khỏi sự hủy diệt chắc chắn của họ. Cha chúng ta thương xót những người được thương xót.
Nhưng có vẻ như có nhiều người mà Đức Chúa Trời phẩn nộ hơn là những người Ngài thương xót trên thế gian này. Đức Chúa Trời nói với chúng ta rằng trong cộng đồng Cơ Đốc Nhân ngày nay, có cả sự thương xót lẫn sự thạnh nộ. Nói cách khác, có những người được Đức Chúa Trời yêu và có những người Ngài không yêu. 
Rô-ma 9:17 nói với chúng ta rằng, “Trong Kinh Thánh cũng có phán cùng Pha-ra-ôn rằng: Nầy là cớ vì sao ta đã dấy ngươi lên, ấy là để tỏ quyền phép ta ra trong ngươi, hầu cho danh ta được truyền ra khắp đất.” Đức Chúa Trời cho phép những người như Pha-ra-ôn được dấy lên để vì thế mà quyền năng của Ngài được biết đến. Tuy nhiên, sự thương xót của Ngài đã bày tỏ tình yêu của Ngài, để vì thế mà Danh của Ngài được công bố ra trên toàn thế gian. Bởi vì tội lỗi của chúng ta và vì cơn giận của Đức Chúa Trời, chúng ta đều đi đến hoả ngục. Nhưng chúng ta đã được cứu khỏi tất cả tội lỗi của chúng ta khi Đức Chúa Trời ban cho chúng ta tình yêu công chính của Ngài, vì Ngài có lòng thương xót trên những người tin nơi Ngài. 
Những người không tin nơi sự công chính của Đức Chúa Trời và chỉ quan tâm đến việc theo đuổi sự công chính của riêng họ và trở nên chống nghịch lại Đức Chúa Trời. Nhưng người này là những người mà Đức Chúa Trời đã bỏ mặc cho sự phẩn nộ của Ngài; để quyền năng phẩn nộ của Ngài được bày tỏ ra, phải có những người chống nghịch lại Đức Chúa Trời này, và qua việc đó, sự công bình trong việc phán xét của Đức Chúa Trời được bày tỏ. 
Những người giống như Pha-ra-ôn là những người đã không nhận tình yêu của sự công chính Đức Chúa Trời. Đối với Pha-ra-ôn, Đức Chúa Trời đã giáng cho mười tai họa: tai họa cuối cùng là sự chết. Đối với những người từ chối Đức Chúa Trời, chỉ có sự kết thúc nơi hồ lửa đang chờ đợi họ mà thôi. Đây là sức mạnh phẩn nộ của Đức Chúa Trời. Có nhiều người cóù quyền lực trong thế giới này và nhiều người từ chối Đức Chúa Trời, nhưng cuối cùng Đức Chúa Trời sẽ hạ họ xuống, để chỉ ra quyền lực của cơn thạnh nộ của Ngài. Đó là tại sao Ngài lìa bỏ những tấm lòng cứng cỏi của những người từ chối chính mình Ngài. 
Vậy thì điều gì là quan trọng cho chúng ta, đó là làm sao chúng ta có thể trở thành những chiếc bình của sự thương xót, bởi vì trở nên điều này, chúng ta có thể tin nơi tình yêu công bình của Đức Chúa Trời. Chúng ta chẳng có gì để chứng tỏ trước mặt Đức Chúa Trời, chúng ta được sanh ra để tin nơi tình yêu công bình của Ngài. Trong Kinh Thánh kể cho chúng ta một câu chuyện về một người thâu thuế và một người Pha-ri-si cầu nguyện trước măt Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời thương xót người thâu thuế trong khi Ngài không thương xót người Pha-ri-si. Những người như người thâu thuế là những người xưng nhận trước mặt Đức Chúa Trời rằng họ đã chẳng làm điều lành, và họ thiếu hụt sự vinh hiển của Đức Chúa Trời; vì thế nên họ cầu xin ơn thương xót của Ngài. 
Đây là loại người được mặc lấy tình yêu công bình của Đức Chúa Trời. Nhưng những người như người Pha-ri-si luôn luôn khoác lác về bao nhiêu việc mà họ đã làm cho Đức Chúa Trời, rằng họ dâng tiền, họ kiêng ăn 2 lần một tuần, rằng họ cầu nguyện, và rằng họ rất mộ đạo. Tùy thuộc vào chúng ta đang đứng nơi nào trước mặt Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ được mặc lấy tình yêu công bình của Ngài hoặc phải chịu trừng phạt trong sự phẩn nộ của Ngài. Nếu chúng ta cứng lòng trước mặt Đức Chúa Trời, tội lỗi của chúng ta sẽ không được tha thứ cho đến mãi mãi. Không có sự tha thứ, số phận của chúng ta sẽ ở nơi hỏa ngục. 
Phúc âm của Nước và Thánh linh đang được rao giảng trên toàn thế giới. Những người không được cứu vẫn không được cứu, bởi vì họ cứng lòng. Không có gì công chính trong loài người, và chỉ bởi đức tin làm cho chúng ta được mặc lấy tình yêu công chính của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời ghét những người từ chối nhận biết sự công chính của Ngài, mặc dù Ngài đã tạo nên họ. Nhưng những người tin nơi Phúc âm của Nước và Thánh linh là sự công chính của Đức Chúa Trời, sẽ hoàn toàn được Ngài yêu và nhận được sự sống đời đời. 
Nhiều Cơ Đốc Nhân trong thế giới ngày nay đang sống như những chiếc bình chứa sự thạnh nộ trước mặt Đức Chúa Trời. Đây là tại sao chúng ta cần phải học từ sách Rô-ma điều gì là sự công chính của Đức Chúa Trời. Lý do tại sao Đức Chúa Trời yêu những người này và không yêu những người khác, là bởi vì những người này tin nơi sự công chính của Ngài trong khi những người khác thì không tin. Đó là lẽ thật mà tôi muốn nói đến. Điều mà Đức Chúa Trời làm cho Gia cốp và Ê sau là đúng. Trong số những người tin nơi Chúa Jesus, có nhiều người muốn được yêu mà không tin nơi Phúc âm của Nước và Thánh linh. Những người này như Ê sau, và Đức Chúa Trời sẽ phán xét họ dựa theo tội lỗi của họ. 
Đức Chúa Trời đã ban Con Ngài chịu báp tem nơi Giăng để cất ngay đi tất cả tội lỗi của thế gian. Bạn có tin nơi lẽ thật này không? Bạn có thật sự tin nó trong tận đáy lòng của bạn không? Chúng ta sẽ ngay lập tức được giải cứu khỏi tội lỗi của chúng ta khi chúng ta tin nơi lẽ thật của Phúc âm của Nước và Thánh linh, bởi đó sự công chính của Đức Chúa Trời được bày tỏ. Chúa Jêsus đã lấy đi tất cả tội lỗi của thế gian này và gánh nó trên đôi vai của Ngài, chết trên Thập tự giá, và sống lại từ cõi chết, vì thế, chúng ta cũng có thể ngay lập tức được giải thoát khỏi tội lỗi của chúng ta. 
Nhưng nếu chúng ta cố gắng để được mua chuộc mà không tin nơi sự công bình của Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ phạm tội chống nghịch lại Ngài. Nếu chúng ta không tin nơi sự công bình của Ngài, thì có nghĩa là Chúa Jêsus phải chịu báp tem và chết mỗi ngày vì tội lỗi của chúng ta. Trong sự khôn sáng vô cùng của Đức Chúa Trời, Ngài có sẽ chọn một cách như vậy không? Để giải cứu chúng ta khỏi tội lỗi của chúng ta, Đức Chúa Trời đã ban Con của Ngài chỉ một lần, để chịu báp tem, bị đóng đinh, và sống lại cho tội lỗi tất cả chúng ta chỉ một lần, vì thế Ngài có thể cứu chúng ta hoàn toàn ngay lập tức. 
Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời công chính. Đức Chúa Trời đã dự tính sự tha thứ tội lỗi chúng ta trong sự công chính của Ngài. Đức Chúa Trời không xóa tội lỗi của chúng ta chỉ vì chúng ta cầu xin sự tha thứ của Ngài mỗi khi chúng ta phạm tội. Thay vào đó, Ngài xóa đi tất cả tội lỗi cho những người lập tức được mua chuộc bởi tin nơi sự công chính của Ngài một lần đủ cả. 
Vậy thì, điều gì xảy ra với tội lỗi mỗi ngày mà chúng ta phạm phải sau này? Những điều này được giải quyết khi chúng ta thờ phượng Ngài vì sự công chính của Ngài cách biết ơn và dành tất cả sự vinh hiển chỉ cho Ngài. Từ cái nhìn của Đức Chúa Trời, Chúa Jêsus đã lập tức cất đi tất cả những tội lỗi của thế gian bằng phép báp tem của Ngài, đổ huyết trên Thập tự giá và bị hình phạt thay cho chúng ta, và như thế lập tức cất đi tất cả tội lỗi của chúng ta, cho sự cứu rỗi hoàn toàn của chúng ta. Tình yêu công bình của Đức Chúa Trời được hoàn tất từ chương trình của Ngài để loại bỏ tất cả tội lỗi của nhân loại cùng một lúc.
Rô-ma 9:25 chép, “Như Ngài phán trong sách Ô-sê rằng: Ta sẽ gọi kẻ chẳng phải dân ta là dân ta, Kẻ chẳng được yêu dấu là yêu dấu;.” Vâng, Đức Chúa Trời nói rằng Ngài sẽ gọi những người không phải là dân Ngài là dân sự của Ngài. Bởi vì sự công bình của Đức Chúa Trời trong điều mà chúng ta tin không phải là một học thuyết, nhưng là sự thật, chúng ta được giải cứu khỏi tất cả tội lỗi của chúng ta bởi tin nơi sự công chính của Đức Chúa Trời. Vì đó là một sự thật, nên những người làm ngơ sự công chính của Ngài sẽ bị ghét và phán xét như Ê sau. Không có ai có thể khoe khoang sự công chính của họ trước mặt Đức Chúa Trời. 
Để giải cứu chúng ta khỏi tất cả tội lỗi của chúng ta, Đức Chúa Trời đã cứu chúng ta bằng sự công chính của Ngài. Vậy thì, làm thế nào chúng ta có thể không cảm tạ và ngợi khen Ngài? Chúng ta không thể giúp đở nhưng truyền rao ra Phúc âm của Nước và Thánh linh trong đức tin và lòng biết ơn.