Bài giảng

Chủ đề 9: Sách Rô-ma (Giải nghĩa sch Rô-ma)

[Chapter 9-3] ( Rô-ma 9:30-33 ) Đức Chúa Trời sai khi Ngài yêu Gia-cốp không?

( Rô-ma 9:30-33 )
“Vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Những dân ngoại chẳng tìm sự công bình, thì đã được sự công bình, nhưng là sự công bình đến bởi đức tin; còn như dân Y-sơ-ra-ên tìm luật pháp của sự công bình, thì không đạt đến luật pháp ấy. Tại sao? Tại họ chẳng bởi đức tin mà tìm, nhưng bởi việc làm. Họ đã vấp phải hòn đá ngăn trở, như có chép rằng: Nầy ta để tại Si-ôn một hòn đá ngăn trở, tức là hòn đá lớn làm cho vấp ngã; Hễ ai tin đến thì khỏi bị hổ thẹn.”
 
 
Trong việc kêu gọi tất cả chúng ta, Chúa đã nói, “Ta đến đây không phải kêu kẻ công bình nhưng kêu người có tội để ăn năn” (Ma-thi-ơ 9:13) Chúng ta nên nhận biết rằng đối với những người theo đuổi sự công chính riêng của họ, phần thưởng của sự công chính không phải cho họ, và để tránh xa điều này, thay vào đó chúng ta phải tin sự công chính của Đức Chúa Trời. 
Rô-ma 9:13 nói rằng Đức Chúa Trời yêu Gia-cốp trong khi Ngài ghét Ê-sau. Đối với những người nhận sự công chính của Đức Chúa Trời với lòng biết ơn, Đức Chúa Trời ban cho họ phần thưởng của sự tha tội, cũng như ban cho họ ơn trở nên dân sự của Ngài. Chúng ta phải hoàn toàn tin nơi Đức Chúa Trời trong việc nhận biết sự công chính của Ngài. 
Chúng ta nên học hỏi và hiểu biết về Lời công chính của Đức Chúa Trời mà Ngài đã ban cho tất cả chúng ta. Khi một người muốn được giải cứu khỏi tội lỗi của họ, người đó trước nhất phải biết những sự bất toàn và yếu đuối của chính họ, cũng như sự công chính của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải biết và tin nơi sự công chính của Ngài. Đức Chúa Trời nói với chúng ta rằng chỉ có những người biết rằng mình đang đi đến hỏa ngục là cần đến sự công chính của Ngài mà thôi. Nó rất quan trọng cho chúng ta nhận biết tội lỗi của chính chúng ta và nhận ra rằng vì tội lỗi của chúng ta, chúng ta phải đối diện với sự thạnh nộ của Đức Chúa Trời và điều đó sẽ làm cho chúng ta không thể tránh khỏi bị hình phạt nơi hỏa ngục. 
Nhưng chúng ta có thể nhận được Phúc âm của Nước và Thánh linh qua phép Báp-tem của Chúa chúng ta, sự chết trên Thập tự giá và sự sống lại của Ngài trong lòng chúng ta bởi vì chỉ những người nhận biết sự công chính của Đức Chúa Trời mới có thể tin vào sự công chính này. Đây là bởi vì ân điển và tình yêu của Đức Chúa Trời không phải là những điều chúng ta có thể có được qua sự cầu nguyện ăn năn hay một cuộc sống mộ đạo, là điều mà nhiều người có đạo thường làm. Tuy nhiên, sự tha thứ tội lỗi được ban cho bởi Đức Chúa Trời là cho tất cả những người yêu mến và tin nơi sự công chính của Ngài. 
Chúng ta phải hoàn toàn sẵn sàng để tin nơi Phúc âm của Nước và Thánh linh cách tự nguyện. Bạn có muốn nhận được sự công chính của Đức Chúa Trời hay không? Vậy thì hãy xưng nhận trước mặt Đức Chúa Trời và luật pháp của Ngài về những sự bất toàn của bạn. Nhận biết rằng bởi vì tội lỗi của bạn, bạn đang ở dưới cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời và bạn cần sự công bình của Ngài! Khi bạn tin nơi Phúc âm của Nước và Thánh linh và tiếp nhận nó trong lòng bạn, thì sự công chính của Đức Chúa Trời sẽ là của bạn. Bạn cần phải biết lẽ thật này. 
 
 
Tâm trí của những người không tin nơi sự công chính của Đức Chúa Trời thì bị u tối và giam hãm trong sự trống rỗng. 
 
Đức Chúa Trời đã phán với chúng ta rằng những ý nghĩ của chúng ta bị u tối từ lúc ban đầu (Sáng thế ký 1:2) Tại sao những suy nghĩ của con người bị u tối ngay từ lúc ban đầu? Đó là bởi vì thiên sứ sa ngã đã chống nghịch lại Đức Chúa Trời ngăn trở người ta tin nơi Lời của Đức Chúa Trời bằng cách làm cho tâm trí họ u tối và trống rỗng. Đó là tại sao tội lỗi đến trong lòng con người (Sáng thế ký 3:1-8). 
Kinh thánh nói với chúng ta rằng có một thiên sứ mà Đức Chúa Trời dựng nên đã chống nghịch lại Ngài. Thiên sứ này cố gắng giành lấy ngai vàng của Đức Chúa Trời với sức mạnh và âm mưu của hắn, và đã bị thất bại tại cuộc nổi loạn, bị đuổi ra khỏi vị trí đặc ân của hắn. Nên Thiên sứ sa ngã này cám dỗ, lừa gạt con người và làm cho họ chống nghịch lại Đức Chúa Trời. Thiên sứ này được gọi là Sa-tan. Thiên sứ kiêu ngạo này vẫn hành động trên những tín đồ lẫn những người không tin trong thái độ khoe khoang và bất trị. Và hắn thách thức Lời công chính và quyền lực của Đức Chúa Trời. 
Ma quỷ luôn luôn dùng phương cách dối trá để vì thế mà con người không tin nơi Phúc âm của Nước và Thánh linh. Bị lừa dối bởi ma quỷ, nhiều người cố gắng cách vô vọng để thiết lập sự công bình riêng của họ. Hắn làm cho con người phạm tội, và vì vậy, làm cho con người sống trong một cuộc sống với tâm trí u tối và trống không. 
 
 
Sự tha thứ tội lỗi và sự công bình được ban cho bởi Đức Chúa Trời 
 
Sự giải thoát ra khỏi tội lỗi cho con người, là những người bị rơi vào sự phạm tội bởi sự xúi giục tai hại của Sa-tan, không phải phụ thuộc vào sự ham muốn hay sự công chính của riêng họ. Tuy nhiên, rất nhiều người cố thử ráng trốn chạy khỏi tội lỗi của họ trong sự vô ích, còn chống nghịch lại với Đức Chúa Trời, không chịu nhận biết sự yếu đuối của họ. Đức Chúa Trời đã quở trách những người tìm kiếm sự công chính của riêng họ, là những người cố đatỉ đến sự công chính của Đức Chúa Trời bằng những việc lành của họ. Sự cứu chuộc không dành cho những người này; chỉ có những người nhận biết rằng họ là tội nhân, và tin nơi lẽ thật Phúc âm của Nước và Thánh linh, thì được Đức Chúa Trời ban cho sự công bình của Ngài. 
Ý muốn tối cao của Đức Chúa Trời thì khác với những suy nghĩ của con người. Phao lô đã nói với chúng ta rằng dù cho một người có những hành động biểu lộ bên ngoài xuất sắc như thế nào trong việc đi nhà thờ thường xuyên, cầu nguyện buổi tối, cầu nguyện buổi sáng, kiêng ăn, dâng tiền, cầu nguyện ăn năn, v…v…đi nữa thì người đó cũng không bao giờ có thể được tẩy sạch tội lỗi của họ. 
Đức Chúa Trời nói với chúng ta rằng những việc làm của luật pháp không thể giải cứu chúng ta khỏi tội lỗi của chúng ta và làm cho chúng ta được sự công chính của Đức Chúa Trời. Như trong câu 32-33 của đoạn 9 có chép, “Tại sao? Tại họ chẳng bởi đức tin mà tìm, nhưng bởi việc làm. Họ đã vấp phải hòn đá ngăn trở, như có chép rằng: Nầy ta để tại Si-ôn một hòn đá ngăn trở, tức là hòn đá lớn làm cho vấp ngã; Hễ ai tin đến thì khỏi bị hổ thẹn.” 
Như vậy, để nhận được sự công bình của Đức Chúa Trời, chúng ta phải tin nơi phép Báp-tem của Chúa Jêsus và huyết Ngài trên Thập tự giá, qua đó Chúa Jêsus đã trở nên lễ vật hi sinh giữa Đức Chúa Trời và loài người. Vì thế đó là điều có tính chất quyết định tuyệt đối mà bạn cần biết rằng bạn phải bỏ đi sự công chính của riêng bạn để nhận được sự công chính của Đức Chúa Trời. Chúng ta không nên từ chối sự công chính mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta cách sẵn lòng, trong khi chúng ta thừa nhận Chúa Jêsus là Cứu Chúa của chúng ta. 
Ngay cả hiện nay, nhiều người thừa nhận Đức Chúa Jêsus là Cứu Chúa của họ nhưng vẫn còn là tội nhân bởi vì họ không tin nơi Phúc âm đã bày tỏ sự công chính của Đức Chúa Trời. Người ta không thể có sự công chính của Đức Chúa Trời bởi luật pháp của Ngài. Những người tin nơi Lời công chính của Đức Chúa Trời cần phải từ bỏ những sự theo đuổi sự công chính riêng của họ. Bạn nên nhớ rằng Chúa Jêsus đã trở nên hòn đá vấp chân đối với những người theo đuổi sự mua chuộc của họ và sự công chính của Đức Chúa Trời bởi những công việc luật pháp của riêng họ. 
Phúc âm của Nước và Thánh linh, được ban cho bởi Đức Chúa Trời, là lẽ thật cứu chuộc những người tin nơi Đức Chúa Jêsus Christ như Cứu Chúa của họ, và lẽ thật đó phải đi cùng những người đeo đuổi sự công chính của Đức Chúa Trời. Điều tuyệt đối cần thiết cho sự cứu chuộc và sự sống đời đời là đức tin trong Lời công chính của Đức Chúa Trời, được bày tỏ qua phép Báp-tem của Chúa Jêsus và huyết Ngài trên Thập tự giá. Lời này tỏ cho chúng ta biết những người nào trong vòng những Cơ Đốc Nhân không thể nhận được sự tha thứ tội lỗi, và cũng dạy cho chúng ta lẽ thật rằng những người tin nơi Phúc âm của Nước và Thánh linh sẽ nhận được sự công chính của Đức Chúa Trời. 
Vì thế đức tin đúng đòi hỏi phải hiểu biết rằng Đức Chúa Trời đã không có quyết định để chọn một nhóm người nào đó cách không điều kiện và giáng họ xuống hỏa ngục. Nếu quả thực Đức Chúa Trời yêu người này và ghét người kia cách độc đoán, thì người ta đã không kính trọng sự công chính của Ngài. 
Qua Phúc âm của Nước và Thánh linh, Đức Chúa Trời đã đăẻt để luật pháp công chính của sự cứu chuộc để giải cứu tội nhân ra khỏi tội lỗi của họ, và đã ban cho chúng ta ơn phước lớn lao là được bao phủ trong tình yêu của Ngài. Mọi người phải bỏ đi sự công chính của riêng họ trước Phúc âm của Nước và Thánh linh được thể hiện bởi sự công chính của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã ban sự công chính của Ngài chỉ cho những người tin nơi Phúc âm ấy. 
Đức Chúa Trời đã không cho phép con người tự cứu họ khỏi tội lỗi bởi sự công chính của riêng họ. Nếu không tin nơi Phúc âm của Nước và Thánh linh là sự công chính của Đức Chúa Trời, thì không ai có thể nhận được sự công chính này, ngay cả nếu họ thừa nhận tin nơi Chúa Jêsus (Giăng 3:1-8). 
Phép Báp-tem mà Chúa Jêsus đã nhận và huyết mà Ngài đã đổ trên Thập tự giá trở nên sự công chính của Đức Chúa Trời, đó là tại sao Chúa Jêsus trở nên hòn đá vấp chân cho những người theo đuổi sự công chính của riêng họ. Tuy nhiên, những tín đồ trong Đức Chúa Jêsus phải nhận biết và hiểu rằng khi họ theo đuổi sự công chính riêng của họ, là họ đang chà đạp sự công chính của Đức Chúa Trời. Không có tội nhân nào có thể bước vào Cổng Thiên đàng mà không có đức tin nơi sự công chính của Đức Chúa Trời. Chúng ta, là những người tin nơi Chúa Jêsus phải nhận được sự tha thứ tội lỗi của chúng ta bởi tin nơi sự công chính của Đức Chúa Trời. 
Đức Chúa Jêsus Christ, là Đấng đã đến thế gian, là Cứu Chúa của mọi tội nhân và là Đức Chúa Trời của sự công chính. Chúng ta phải thật sự tin nơi sự công chính này của Đức Chúa Trời, như Chúa Jêsus đã tha thứ tội lỗi của chúng ta bằng Lời của Ngài bởi Nước và Thánh Linh. Những tín đồ trong Đức Chúa Jêsus phải tin nơi phép Báp-tem mà Ngài đã nhận từ Giăng và huyết Ngài trên Thập tự giá là sự công bình của Đức Chúa Trời. Chỉ có những người tin nơi Nước và Thánh linh mới có thể vào nước Thiên đàng. 
 
 
Chúng ta được khẳng định là bị chia ra thành những kẻ bị rủa sả và những kẻ được thương xót. 
 
Chúa nói rằng, “Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại?” (Ma-thi-ơ 16:26) Nếu một người sắp bị mất sự sống đời đời thì những sự đạt được trên thế gian này, không cần biết những sự đó là gì, đều là vô ích. Nó không có ích gì cả cho dù người đó có đạt được thế giới hoặc ngay cả toàn vũ trụ, nếu người đó không được nhận sự công chính của Đức Chúa Trời bởi tin nơi phép Báp-tem của Chúa Jêsus và huyết của Ngài trên Thập tự giá. 
Không cần biết những học thuyết thần học đã được thuyết minh cao siêu như thế nào, nhưng chỉ bởi tin nơi Phúc âm của Nước và Thánh linh là Phúc âm làm trọn sự công bình của Đức Chúa Trời thì mới có thể nhận được và tin nơi sự công bình này. Những tín đồ trong Đức Chúa Jêsus có thể được giải thoát khỏi tội lỗi của họ chỉ khi nào họ nhận được sự công chính của Đức Chúa Trời bằng cách tin nơi sự công chính đó. 
Ngày nay, thường thấy những tín đồ, là những người tự nhận là tin nơi sự công chính của Đức Chúa Trời, đau khổ về tội lỗi của họ trong mỗi buổi cầu nguyện sáng sớm. Họ không thật sự tin nơi sự công chính của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải nhận ra rằng những đức tin bởi những người không tin nơi sự cứu chuộc trong sự công chính của Đức Chúa Trời không làm vui lòng Đức Chúa Trời, nhưng chỉ làm cho Ngài tức giận. Bởi vì họ chống nghịch lại sự công chính của Đức Chúa Trời, họ chỉ có thể như là kẻ thù của Ngài
Giăng 3:5 nói với chúng ta rằng “Nếu một người chẳng nhờ Nước và Thánh Linh mà sanh thì không được vào Nước Đức Chúa Trời.” Đây là tại sao chúng ta nên giải quyết tất cả những vấn đề tội lỗi của chúng ta bằng cách tin nơi Phúc âm của Nước và Thánh linh và tin nơi sự công chính của Đức Chúa Trời. Phúc âm của Nước và Thánh linh trở nên sự công chính của Đức Chúa Trời, có thể ban cho bạn sự tha thứ tội lỗi và sự công chính của Ngài. 
Nếu bạn muốn có đức tin này để được xưng công chính trong sự công chính của Đức Chúa Trời, thì bạn phải đi theo và tin nơi Lời của Nước và Thánh linh chứa trong sự công chính này. Bạn cũng phải nhận biết rằng, để cho tấm lòng bạn được đầy dẫy đức tin trong sự công chính của Đức Chúa Trời, bạn cần phải bỏ đi sự công chính của riêng bạn. Điều mà Phao-lô nói với những người Do thái và người Ngoại bang là họ phải từ bỏ những theo đuổi sự công chính của riêng họ nếu họ muốn nhận được sự công chính của Đức Chúa Trời. 
Đức Chúa Trời đã ban cho Aùp-ra-ham người con trai như là thành quả đức tin của ông đã nơi sự công chính của Đức Chúa Trời. Sự công chính của Đức Chúa Trời bày ra trong Lời của Nước và Thánh linh. Bất cứ ai tin nơi Lời của sự công chính thì trở nên một người công chính. Rê-bê-ca, vợ của Y-sác, đã thụ thai đôi bởi ông, và ngay cả trước khi hai người con được sanh ra, hoặc trở nên tốt hay xấu, bà được bảo rằng “Đứa lớn hơn sẽ phục vụ đứa nhỏ hơn.” Dựa vào câu này, mà một số người kết luận rằng Đức Chúa Trời không phải là Đức Chúa Trời công bình, và đây là một sự kết luận sai lầm. 
Đó là bởi vì Đức Chúa Trời đã biết trước tương lai đức tin của Gia-cốp và Ê-sau, ngay cả khi họ vẫn còn trong bụng của Rê-bê-ca. Sự mầu nhiệm của sự công chính Đức Chúa Trời được giấu trong Phúc âm của Nước và Thánh linh. Bởi vì Ê-sau là một người khoe khoang những việc lành của ông, Đức Chúa Trời đã thấy ông chẳng có gì liên quan đến sự công chính của Ngài, và đây là tại sao Ngài ghét ông. Mặt khác, Gia-cốp là một người tin nơi sự công chính của Đức Chúa Trời và dành tất cả sự vinh hiển cho Ngài; vì vậy Đức Chúa Trời không thể làm gì khác ngoài việc yêu thương ông. 
Bởi đó việc Đức Chúa Trời yêu Gia-cốp và ghét Ê-sau, là chỉ dựa trên nền tảng của lẽ thật. Đức Chúa Trời không có đánh giá cao những người như Ê-sau, là những người chỉ khoe khoang quyền lực của họ mà không tin nơi sự công chính của Đức Chúa Trời, nhưng Ngài vui lòng và yêu những người như Gia-cốp, là những người biết sự yếu đuối của họ và chỉ tin nơi sự công chính của Ngài. 
Người ta thường hiểu lầm sự công chính của Đức Chúa Trời bằng cách hỏi rằng làm sao Đức Chúa Trời có thể làm một việc như vậy đối với Y-sác. Họ nghĩ rằng nếu Đức Chúa Trời yêu những người này mà ghét những người kia, thì chắc phải có điều gì đó không đúng với Đức Chúa Trời, và ngay cả họ có thể từ chối không tin nơi Chúa Jêsus bởi vì họ nghĩ về Ngài như một Đức Chúa Trời không công chính 
Nhưng làm sao Đức Chúa Trời có thể là không công chính? Nếu ai đó nghĩ Đức Chúa Trời là không công chính, thì đây chỉ là một phản ánh sự thật rằng họ không có một sự hiểu biết đúng đắn về sự công chính của Đức Chúa Trời. Nói tóm lại cách chính xác là những người này bởi không tin nơi sự công chính Đức Chúa Trời, bao bọc sự công chính của Đức Chúa Trời bằng sự công chính của con người họ và điều đó là sự sai lầm nghiêm trọng trước mặt Đức Chúa Trời. Mọi người phải bỏ đi sự công chính của riêng họ trước sự công chính của Đức Chúa Trời và tin nơi Lời của Phúc âm Nước và Thánh linh. 
Đây là cách duy nhất để tin nơi Lời của sự cứu chuộc, là Lời này chứa đựng sự công bình của Đức Chúa Trời. Cho nên nói Đức Chúa Trời không công bằng là một kết luận bởi tưởng tượng của bạn, bắt nguồn từ sự không biết của bạn về mục đích uyên thâm của Đức Chúa Trời, được đặt để trong chương trình và sự định trước số phận cho chúng ta của Ngài. Chương trình công chính của Đức Chúa Trời là để bày tỏ sự công chính của Ngài trước chúng ta. Bởi vì Đức Chúa Trời đã biết trước được tương lai của Gia-cốp và Ê-sau rồi, nên Đức Chúa Trời đã có chương trình theo sự công chính của Ngài và quyết định yêu người nào tin. 
Chúng ta cần phải hiểu và tin nơi sự công chính của Đức Chúa Trời trong chương trình của ngài. Giữa Gia-cốp và Ê-sau Đức Chúa Trời sẽ kêu gọi người nào? Chúa chúng ta nói rằng Ngài “không phải đến để gọi những người công bình nhưng gọi những tội nhân.” Nói cách khác, sự công chính của Đức Chúa Trời kêu gọi những người như Gia-cốp. Về phần Ê-sau, không những ông đã không đáp lại tiếng gọi công chính của Đức Chúa Trời, mà ông còn khoe khoang sự công chính của riêng ông. Đó là tại sao Ê-sau bị ghét trong khi Gia-cốp trở nên người trả lời sự kêu gọi công chính của Đức Chúa Trời. 
Tất cả những lẽ thật Kinh thánh này phải được hiêău trong đức tin, là đức tin biết và tin nơi tình yêu công chính của Đức Chúa Trời. Nếu một người cố gắng giải đáp những vấn đề hắc búa về sự tiền định của Đức Chúa Trời với sự không hiểu biết đúng đắn về tình yêu công chính của Đức Chúa Trời, thì người đó sẽ bị rơi vào trong cạm bẩy mà họ đã đặt ra, dẫn đến sự hủy diệt của chính họ. 
Đức Chúa Trời đã đặt sự tiền định để tỏ ra tình yêu công chính của Ngài. Gia-cốp là một người đàn ông đã nhận ra những sự bất toàn của ông và tin nơi Lời công chính của Đức Chúa Trời. Bởi đó Đức Chúa Trời yêu Gia-cốp trong khi Ngài ghét Ê-sau. Trong cái nhìn công chính của Đức Chúa Trời, mọi người đáng bị cơn thạnh nộ của Ngài, nhưng Ngài ban sự cứu chuộc của Ngài cho chúng ta, là tất cả những người tin nơi sự công chính của Ngài. Những người được mặc lấy sự thương xót trước mặt Đức Chúa Trời là những người không khoe khoang sự công chính của riêng họ, nhưng tin nơi sự công chính của Ngài như sự cứu chuộc của họ. Những người này là những người thừa nhận, “Lạy Đức Chúa Trời. con đáng bị hình phạt nơi hỏa ngục vì tội lỗi của con, xin thương xót trên con, và dạy con sự công chính của Ngài.” 
Đức Chúa Trời ban sự tha thứ tội chỉ cho những người tin nơi tình yêu công chính của Ngài và đây là chương trình của Đức Chúa Trời cho chúng ta để chúng ta được trở nên con cái của Ngài, điều đó Ngài đã tỏ ra cho chúng ta rồi. Bạn không được hiểu sai về chương trình của Đức Chúa Trời về việc yêu Gia-cốp và ghét Ê-sau. Nếu bởi bất cứ lúc nào đó, bạn đã hiểu không đúng về sự công chính của Đức Chúa Trời, thì đây là thời giờ cho bạn để tái tin nơi tình yêu công chính của Đức Chúa Trời trong sự công chính của Ngài. 
Tôi tin nơi sự công chính của Đức Chúa Trời. Những người có thể hiểu đúng đắn về sự công chính của Đức Chúa Trời cũng có thể tin nơi sự công chính của Đức Chúa Trời cách đúng đắn. Ýù Chúa ở trong sự công chính của Ngài. Nhưng chỉ một số ít người trên thế giới có sự hiểu biết đúng đắn về chương trình công chính của Đức Chúa Trời và tin nơi đó, nhưng nhiều người bị tai họa bởi sự hiểu sai của họ về Đức Chúa Trời. 
Những người này nghĩ rằng, bởi vì Kinh thánh nói với chúng ta rằng Đức Chúa Trời ghét Ê-sau, nên một số người phải chịu Đức Chúa Trời đặt để bị ghét cách độc đoán bởi Ngài. Nhưng Đức Chúa Trời của chúng ta không phải là một Đức Chúa Trời chuyên quyền. Đức Chúa Trời là một quan tòa đúng và công bằng trong sự công chính của Ngài. Đức Chúa Trời muốn ban cho mỗi người và mọi người trong chúng ta tình yêu và sự thương xót công chính của Ngài. 
Đức Chúa Trời muốn ban cho chúng ta sự công chính của Ngài qua Đức Chúa Jêsus Christ, và Ngài mặc cho những người tin nơi sự công chính của Ngài sự thương xót và làm cho họ trở nên con cái Ngài. 
Lẽ thật này được bày tỏ trong Tân ước trong Ma-thi-ơ 9:12-13 là nơi Chúa Jêsus nói. “Đức Chúa Jêsus nghe điều đó, bèn phán rằng: Chẳng phải là người khỏe mạnh cần thầy thuốc đâu, song là người có bịnh. Hãy đi, và học cho biết câu nầy nghĩa là gì: Ta muốn sự thương xót, nhưng chẳng muốn của lễ. Vì ta đến đây không phải để kêu kẻ công bình, song kêu kẻ có tội.” Những người mạnh khỏe thì không cần thầy thuốc mà họ còn nghĩ thầy thuốc thật gây phiền hà. Cũng như những người không nhận ra tầm quan trọng của thầy thuốc khi họ khỏe mạnh, họ không nhận ra tầm quan trọng của việc nhận sự công chính của Đức Chúa Trời trong lòng họ bằng cách tin nơi đó. Do không biết về sự công chính của Đức Chúa Trời nên họ theo đuổi sự công chính của riêng họ. 
Nhưng những tội nhân phải từ bỏ sự công chính của riêng họ và tin nơi sự công chính của Đức Chúa Trời. Bạn có thể là Ê-sau hoặc có thể là Gia-cốp trước mặt Đức Chúa Trời. Bạn muốn là ai? Phần thưởng và hình phạt của Đức Chúa Trời sẽ tùy thuộc vào quyết định tin hay không tin của bạn vào sự cứu chuộc công bình của Đức Chúa Trời. 
 
 
Đức Chúa Trời không hề sai 
 
Mỗi con người là một sinh vật đấu tranh để phù hợp với thiên nhiên. Một số họ có thể là những người khôn ngoan và thành công ở mức độ cao và một số có thể làm nhiều điều lành cho người khác. Nhưng không hiểu và có đức tin nơi sự công chính của Đức Chúa Trời, họ sẽ không có được sự chấp nhận của Đức Chúa Trời. Mỗi người chúng ta, bạn và tôi, ngay cả những người Do thái đều đáng bị kết án nơi hoả ngục trước mặỉt Đức Chúa Trời. Bất chấp điều này, chúng ta đã được xưng công bình, không phải bởi những nổ lực, việc làm hay sức mạnh của chúng ta, nhưng chỉ bởi đức tin của chúng ta nơi sự rất công chính của Đức Chúa Trời. 
Bởi vì Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta tình yêu công chính của Ngài cách công bằng và chính đáng, tất cả những người tin nơi điều đó có thể được giải cứu khỏi tất cả tội lỗi của họ. Đức Chúa Trời không phải là một Đức Chúa Trời bất công, như bạn đã có thể nghĩ về Ngài. 
Một người có nhận được ơn phước cứu chuộc của Đức Chúa Trời hay không tùy thuộc vào họ có quyết định nhận hay từ chối điều đó. Đó là tại sao một số người đã trở nên những kẻ ở trong sự rủa sả trong khi những người khác thì được trở nên những kẻ ở trong sự thương xót. Để nói một cách khác thì Gia-cốp trở thành người ở trong sự thương xót, trong khi Ê-sau kết thúc như một kẻ ở trong sự rủa sả.
Nhưng một vài nhà thần học và những người không có Đức Thánh Linh thường phỉ báng Đức Chúa Trời. Họ nói, “Xem đó! Chẳng phải Đức Chúa Trời đã không làm cho Pha-ra-ôn như một kẻ ở trong sự rủa sả sao? Hãy nhìn Gia-cốp và Ê-sau! Nhìn Rê-bê-ca đi! Hãy nhìn những gì người thợ gốm đã làm! Chẳng phải Đức Chúa Trời đã làm cho ai đó là kẻ đáng kính ngay từ lúc ban đầu sao? Đây chỉ có thể là định mệnh!” Lập luận của họ thì như sau đây: một số người đã được chọn trở nên con cái của Đức Chúa Trời ngay cả trước khi họ sanh ra; và những người này là người đã được định trước số phận và được chọn để mặc lấy tình yêu của Đức Chúa Trời và tất cả được trở nên con cái Đức Chúa Trời, trong khi những người khác thì bị đi đến hỏa ngục. Đây là sự chọn lựa của Đức Chúa Trời đã bị công kích biết bao nhiêu. Nhưng Đức Chúa Trời ban sự công chính của Ngài cho mọi người và Ngài chọn những người tin nơi đó cách công bằng. 
Chúng ta trở nên công bình bởi vì tin vào sự công chính của Đức Chúa Trời, nói tóm lại khi mà chưa tiến đến điều này chúng ta chưa là dân sự của Ngài. Đức Chúa Trời có thể chấp nhận đức tin của chúng ta bởi vì chúng ta trở được công chính bởi tin Phúc âm của Nước và Thánh linh qua Lời Ngài. Đây là lẽ thật của Phúc âm đã bày tỏ quyền năng tuyệt vời của Đức Chúa Trời. 
Đầu tiên, chúng ta không có Đức Chúa Trời trong chúng ta, chúng ta chưa được biết Ngài, và chúng ta là tội nhân, nhưng bởi tin nơi sự công chính của Đức Chúa Trời chúng ta được trở nên con cái của Ngài. Phúc âm của Nước và Thánh linh không phải là một Phúc âm chưa đầy đủ, nhưng là một Phúc âm đầy đủ và hoàn hảo. Chúng ta nên ngợi khen Đức Chúa Trời vì đã ban cho chúng ta lẽ thật mà bởi đó chúng ta có thể có được sự công chính của Ngài. 
Cuộc sống của chúng ta có thể có đầy những khó khăn, nhưng chúng ta không được quên sự công chính của Đức Chúa Trời bởi vì Đức Chúa Trời đã dạy cho chúng ta sự vĩ đại của quyền năng Ngài. Một người hạnh phúc nhất trong cả vũ trụ này là một người hiểu biết sự công chính của Đức Chúa Trời, Ba Ngôi Đức Chúa Trời là Cha của sự thương xót. Ngài là Đức Chúa Trời thánh của chúng ta. Ngài đã đặt đức tin trong sự công chính của Đức Chúa Trời trong tâm hồn của những người tin nơi sự công chính của Ngài. Chúng ta được làm con Đức Chúa Trời và nhận phước hạnh và ân điển của Ngài bởi sự hiểu biết và tin cậy vào sự công chính của Ngài.
Nhưng nhiều người vẫn không thanh thản bởi những cố gắng của họ để làm những việc lành. Dâng tiền, tự nguyện làm công việc nhà thờ, cho những số tiền lớn vào việc từ thiện để cạnh tranh với những người khác – bạn có thể nghĩ đây là những việc lành, nhưng chỉ những điều đó không thì không thể và sẽ không cứu được bạn. Chỉ nổ lực trong những công việc này thôi thì không phải là một sự biểu hiện đức tin của bạn trong sự công chính của Đức Chúa Trời, nhưng nó chỉ là một sự biểu hiện rằng bạn đang đeo đuổi sự công chính riêng của bạn. Những người bị lo lắng với những cố gắng xác thịt của họ là đang chống nghịch lại Đức Chúa Trời. Đó là những người không biết sự công chính của Đức Chúa Trời, là những người bị lo lắng với những việc thuộc về xác thịt này. 
Kinh thánh nói với chúng ta rằng sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời không được ban cho những người theo đuổi nó, nhưng chỉ cho những người tin nơi sự công chính của Đức Chúa Trời. Sự công chính này chỉ có thể được nhận lấy bởi tin nơi Đức Chúa Trời nhân từ của chúng ta. Nó không phải bởi những công việc của chúng ta mà chúng ta được Đức Chúa Trời yêu, nhưng bởi tin nơi sự công chính của Ngài để chúng ta nhận được tình yêu nhân từ của Ngài. Đây là tại sao đức tin thật tùy thuộc hoàn toàn vào chúng ta có biết và tin nơi sự công chính của Đức Chúa Trời hay không. 
Chẳng phải chúng ta là những người không ra chi lúc ban đầu sao? Và bây giờ chẳng phải chúng ta, bởi đức tin nơi sự công chính của Đức Chúa Trời, được trở nên thật cao quý sao? Chúng ta có thể gìn giữ đức tin của chúng ta cho đến cuối cùng bằng cách tin nơi sự công chính của Đức Chúa Trời và tự hào trong sự thật rằng chúng ta bây giờ đã được trở nên con cái của Đức Chúa Trời. 
Có nhiều người trên thế giới là những người làm điều ác và nói là không có Đức Chúa Trời, nhưng Đức Chúa Trời có lòng thương xót trên chúng ta bởi vì chúng ta tin nơi sự công chính của Ngài. Chúng ta thật sự được cao quý trước mắt Đức Chúa Trời và chúng ta xứng đáng tự hào trong Ngài. Chúng ta có thể đối diện với những sự thử thách và bắt bớ trong khi sống trên thế gian này, nhưng chúng ta hoàn toàn giàu có và vui vẻ về thuộc linh. Chúng ta phải hoàn toàn đi theo sự công chính của Đức Chúa Trời và ngợi khen Chúa Jêsus. 
Đức Chúa Trời làm cho tất cả những tội nhân trở nên con cái của Ngài, vô tội, công bình và hoàn hảo trước mặt Ngài. Chúng ta phải nhận ra rằng nhờ ai mà sự công chính của Đức Chúa Trời hình thành. Sự công chính này của Đức Chúa Trời đã tiếp nhận những sự bất toàn của chúng ta và tẩy sạch những sự vi phạm tội lỗi của chúng ta. Bạn có tin lẽ thật này hay không là hoàn toàn tùy ở nơi bạn. Bạn đã hoàn toàn được cứu khỏi tội lỗi của bạn bởi sự công chính của Đức Chúa Trời. Vậy thì, bạn sẽ làm gì? Bạn có sẽ quyết định tin nơi sự công bình của Đức Chúa Trời ngay bây giờ không hay sẽ hoãn lại vào ngày mai? 
Nguyện sự công chính của Đức Chúa Trời ở với bạn.