Bài giảng

Chủ đề 10: Sách Khải huyền (Giải nghĩa sách Khải huyền)

[Chapter 3-4] ( Khải huyền 3:7-13 ) Những Đầy Tớ Và Thánh Đồ Của Đức Chúa Trời Làm Vui Lòng Ngài

( Khải huyền 3:7-13 )
 
 
Vẫn Có Những Hội Thánh Như Hội Thánh Phi-La-Đen-Phi Trên Thế Gian Này 
 
Đức Chúa Trời phán với chúng ta rằng trong vòng bảy hội thánh xứ A-si, hội thánh được Chúa khen ngợi và yêu nhất là Hội thánh Phi-la-đen-phi. 
Trong thời đại ngày nay cũng vậy, chúng ta có thể thấy rằng Đức Chúa Trời, Đấng phán với bảy hội thánh xứ A-si, muốn các hội thánh của Ngài giống như Hội thánh Phi-la-đen-phi, để hành động qua họ và được vui lòng bởi họ. Ngay cả trong thời kỳ hiện nay, những hội thánh được Đức Chúa Trời khen ngợi đang giảng dạy Phúc âm Nước và Thánh linh. 
Hiện nay cũng như lúc đó, tín đồ, những người trung tín với Đức Chúa Trời, cho dù khả năng của họ có giới hạn, thuộc về những hội thánh rao truyền Phúc âm Nước và Thánh linh. Đức Chúa Trời hài lòng với những người làm việc như thế. Không có ai trong số họ có thể đuổi quỷ bằng cách đặt tay hay có thể nói tiên tri. Cũng không có ai trong số họ có ơn nói tiếng lạ, cũng như không được phú cho quyền năng thuyết phục. Điều duy nhất họ làm là tin và rao giảng rằng chỉ có Chúa Jêsus đã tẩy xóa đi mọi tội lỗi của chúng ta một lần đủ cả bằng cách gánh tội lỗi của nhân loại trên mình Ngài với Báp-tem mà Ngài đã nhận nơi Giăng, và mọi sự đoán phạt tội lỗi của chúng ta đã chuyển sang Đấng Christ qua huyết Ngài trên Thập tự giá. 
Những người làm việc này không ai khác hơn là những tín đồ đi theo Chúa, thờ phượng Ngài và vâng phục ý muốn của Ngài với đức tin của họ nơi Phúc âm Nước và Thánh linh. Những người giảng dạy Phúc âm Nước và Thánh linh không phải là những người giàu có về vật chất. Cũng như họ không có những ân tứ nào khác. Mọi điều họ có là đức tin và sự say mê giảng dạy Phúc âm Nước và Thánh linh. Họ tin rằng làm công việc giảng dạy Phúc âm này là điều làm vui lòng Chúa, vì Chúa quả thật đã chịu Báp-tem bởi Giăng, đã chịu đóng đinh trên Thập tự giá, và đã sống lại từ cõi chết để khiến mọi tội lỗi của chúng ta biến mất. Những người tin nơi Phúc âm Nước và Thánh linh chỉ phải cảm tạ Chúa và đi theo Ngài mà thôi. 
Mọi điều mà chúng ta muốn là rao truyền Phúc âm Nước và Thánh linh này cho mọi người, và mọi người được giải cứu khỏi tất cả tội lỗi của họ. Đức Chúa Trời đã cho phép chúng tôi giảng dạy Phúc âm Nước và Thánh linh cho toàn cả thế giới cách lạ lùng, và Ngài đã ban phước cho chúng tôi nên vì thế đã kết nhiều quả. Và Ngài cũng ban cho chúng tôi đức tin mà với đức tin đó chúng tôi có thể nhận lấy sự tử đạo trong thời kỳ cuối cùng, sự cất lên và sự sống nơi Vương Quốc Ngàn Năm. Đức Chúa Trời đã cho phép chúng tôi chịu tử đạo vì Chúa, và Ngài cho phép chúng tôi dự phần trong sự sống lại đầu tiên và được bao phủ trong sự vinh hiển của Thiên đàng. 
Chúng tôi, những người đã dâng mình để giảng dạy Phúc âm Nước và Thánh linh thuộc về hội thánh yêu dấu của Đức Chúa Trời.
Chúng ta hãy nghĩ cách làm thế nào chúng ta có thể rao truyền Phúc âm Nước và Thánh linh cho toàn cả thế giới. Đức Chúa Trời phán với những hội thánh của Ngài là cánh cửa giảng dạy Phúc âm Nước và Thánh linh đã mở ra. Vì không ai có thể ngưng điều mà Đức Chúa Trời đã đặt để, Ngài chắc chắn sẽ làm trọn mọi việc đó.
Đức Chúa Trời đã cho phép chúng ta, những người tin nơi Phúc âm Nước và Thánh linh, giảng dạy Phúc âm Báp-tem của Ngài cho toàn cả thế gian. Ngay cả ngày hôm nay, các hội thánh của Ngài vẫn được phước làm công tác truyền rao Phúc âm Nước và Thánh linh cho trái đất. Khi nhìn vào năng lực cá nhân của họ, họ có thể đầy những thiếu sót. Nhưng vì trong lòng họ có tình yêu Phúc âm Nước và Thánh linh, nên Đức Chúa Trời nắm giữ họ cách vững vàng và hành động qua họ. 
Việc vẫn còn nhiều hội thánh như thế trên thế gian này là một hi vọng lớn cho thế gian. Đức Chúa Trời đã giao phó công việc rao truyền Phúc âm Nước và Thánh linh cho họ, và Ngài cũng bảo đảm rằng không ai có thể ngăn cản điều họ làm. Họ đang giảng dạy Phúc âm Nước và Thánh linh ở khắp nơi trên thế giới, và Phúc âm này đang được rao truyền cho toàn cả thế giới. Đức Chúa Trời động viên họ, bảo vệ họ, làm việc với họ. Chúng ta sẽ thấy rằng Đức Chúa Trời ban phước cho những người liên kết họ với công việc này và rao truyền Phúc âm Nước và Thánh linh cho mọi nước trên thế giới, cả về thuộc linh lẫn thuộc thể. 
Chúng tôi đang giảng dạy Phúc âm Nước và Thánh linh đến mọi góc ngõ trên thế giới với những trang giấy và sách điện tử của chúng tôi. Chúng tôi làm điều này cho đến cùng trái đất, và Chúa cũng sẽ tiếp tục làm việc qua chúng tôi cho đến khi Nước của Đấng Christ được làm trọn trên đất này. Đức Chúa Trời sẽ khiến cho chúng ta có thể giảng dạy Phúc âm Nước và Thánh linh cho 60 tỉ người trên thế giới bằng văn chương của chúng tôi. Nguyện Chúa ban phước cho tất cả chúng ta! 
Để làm những công việc vui lòng Đức Chúa Trời, chúng ta phải luôn luôn chuẩn bị cho cuộc chiến thuộc linh. Như thế, tôi cầu xin Đức Chúa Trời giữ chặt và ban phước cho tất cả những đầy tớ của Ngài. Không ai thành tín như Chúa chúng ta. Tôi tin rằng không có lẽ thật nào khác trong thế gian này, một điều cũng không, có thể đem đến cho chúng ta sự cứu rỗi trọn vẹn và trong sạch ngoài Phúc âm thật mà chúng ta tin, Phúc âm Nước và Thánh linh. 
 
 
Sách Khải Huyền Là Lời Phước Của Đức Chúa Trời Ban Cho Những Người Chiến Thắng 
 
Đức Chúa Trời đã nói với chúng ta, “ai thắng Ta sẽ cho ăn trái cây sự sống.” Lẽ thật này có nghĩa rằng Đức Chúa Trời sẽ cho phép những người như thế sống trong Vương Quốc Ngàn Năm của Ngài. “Ai chiến thắng” ở đây tượng trưng cho những người gìn giữ đức tin của họ bằng cách chiến đấu chống lại Anti-christ bằng lẽ thật trong thời kỳ cuối cùng, và đối với thời kỳ hiện nay, những người chiến đấu chống lại và thắng những người đi theo phúc âm giả với đức tin của họ nơi Lời lẽ thật. Chúng ta phải dùng điều tốt lành để chiến thắng điều xấu xa bằng cách giảng dạy Phúc âm Nước và Thánh linh cho toàn cả thế giới. Chúng ta phải chiến đấu chống lại và thắng tất cả những kẻ giả dối và những học thuyết sai lạc bởi đức tin của chúng ta nơi Lời của Nước và Thánh linh.
Để chiến đấu và thắng những kẻ dối trá, chúng ta phải luôn luôn suy gẫm về Phúc âm Lời của Nước và Thánh linh. Nếu hiện nay chúng ta đã tin nơi Phúc âm Nước và Thánh linh và đã được tẩy sạch tội lỗi của chúng ta, thì cuộc chiến chống lại những kẻ dối trá sẽ bắt đầu ngay từ chính thời điểm này. Những người tin nơi Phúc âm thật phải chống lại và chiến thắng những người có phúc âm giả. 
Chúng ta phải luôn luôn giảng dạy Phúc âm Nước và Thánh linh cho những người đi theo phúc âm giả. Tại sao? Vì quyền năng của Phúc âm Nước và Thánh linh có thể hủy diệt đức tin sai lạc của họ và mang họ đến sự sống mới. Kinh thánh bảo chúng ta phải dùng điều tốt để thắng những điều ác. Như thế, chúng ta không bao giờ được bỏ cuộc trong cuộc chiến tốt đẹp thuộc linh của chúng ta để cứu những linh hồn này khỏi tội lỗi của họ.
Ơn phước cứu rỗi linh hồn được tìm thấy trong cuộc chiến thuộc linh của chúng ta. Bởi luôn luôn chống lại và chiến thắng những kẻ dối trá bằng đức tin của chúng ta nơi Phúc âm Nước và Thánh linh, nên chúng ta có thể dâng mọi bông trái sự sống đời đời cho Đức Chúa Trời. 
 
 
Chúa Bảo Chúng Ta Học Hỏi Từ Câu Chuyện Cây Vả 
 
Cây vả là biểu tượng của nước I-sơ-ra-ên. Mỗi nước có một bông hoa hay cây cối biểu tượng của nó, cây vả là biểu tượng của nước I-sơ-ra-ên. Bạn phải nhận biết rằng khi dân I-sơ-ra-ên phát triển dày đặc như những chiếc lá, thì thời kỳ cuối cùng sắp đến với thế gian. Kinh thánh nói với chúng ta rằng Chúa sẽ trở lại khi nước I-sơ-ra-ên được xây dựng lại và trở nên mạnh mẽ trên đất. 
Trong những ngày này báo chí chép đầy về những câu chuyện nói về sự xung đột giữa nước I-sơ-ra-ên và Pa-lét-tin. Hiện nay nước I-sơ-ra-ên đang sở hữu những vùng đất lịch sử của họ và trở nên một nước có quyền lực to lớn. Tương lai của nước I-sơ-ra-ên hiện nay hoàn toàn tùy thuộc vào Đức Chúa Trời. Dân I-sơ-ra-ên có phát triển hay suy sụp trong tương lai đều sẽ hoàn toàn làm trọn theo Lời của Đức Chúa Trời. Và khi nước I-sơ-ra-ên biến mất khỏi mặt đất này, bạn phải nhận biết rằng đây là lúc trở lại lần thứ hai của Chúa được ứng nghiệm trên đất. Như Kinh thánh nói rằng Chúa sẽ trở lại khi những cái lá của cây vả mọc dày đặc, Ngài nói trước sự cuối cùng của thế gian qua sự phục hồi và thịnh vượng của nước I-sơ-ra-ên. Ngài cũng nói trước rằng thời kỳ cuối cùng sẽ có những thảm họa gây tai hại cho môi trường tự nhiên của thế giới. 
Đức Chúa Trời bảo mọi người phải có và gìn giữ đức tin nơi Phúc âm Nước và Thánh linh. Mọi mục đích của Đức Chúa Trời tập trung vào đức tin nơi Phúc âm Nước và Thánh linh. Như thế, những người tin nơi Phúc âm Nước và Thánh linh được cứu khỏi mọi tội lỗi của họ. Chúa đã nói với chúng ta rằng, “Vậy, hãy tỉnh thức luôn và cầu nguyện, để các ngươi được tránh khỏi các tai nạn sẽ xảy ra, và đứng trước mặt Con người” (Lu-ca 21:36). Với sức mạnh của chính chúng ta, chúng ta không thể nào thoát khỏi sự Khổ nạn sẽ đến. Nhưng bởi tin nơi Lời Đức Chúa Trời, chúng ta có thể chiến thắng nó. Hiện nay chúng ta thấy rằng chúng ta đang ở trong một hoàn cảnh mà chúng ta phải chuẩn bị đức tin của chúng ta cho sự tử đạo vì thời kỳ của sự khổ nạn đang gần kề bên chúng ta. 
Nếu Cơ-đốc-nhân nghĩ rằng bản thân họ sẽ không bị ở trong giai đoạn Đại nạn khi thời kỳ cuối cùng đến, thì đức tin của họ là một sai lầm lớn. Chúng ta không được tin nơi học thuyết của sự cất lên trước đại nạn. Học thuyết này không có trong Kinh thánh, đặc biệt trong sách Khải huyền nói với chúng ta rằng sự tử đạo của các thánh đồ sẽ đến khi ba năm rưỡi đầu của giai đoạn Đại nạn qua đi. Đối với các thánh đồ, nếu nghĩ rằng họ sẽ không bước vào trong giai đoạn 7 năm Đại nạn sẽ dẫn họ đến một niềm tin rất nguy hiểm và sai lầm. Bạn phải nhận biết rằng những người tin nơi Chúa Jêsus sẽ ở trong giữa thời kỳ Đại Nạn. 
Suy xét về toàn bộ Lời của Đức Chúa Trời, những người công chính sẽ còn ở lại trên thế gian này cho đến bao lâu? Họ sẽ còn ở lại đất này cho đến khi Sa-tan ra lệnh các tội nhận phải nhận con dấu của hắn và các tín đồ chịu tử đạo bởi quân đội của Anti-christ. Đây là lẽ thật được Đức Chúa Trời bày tỏ, và là niềm tin đúng đắn. 
 
 
Cuộc Chiến Thuộc Linh Lớn Sẽ Đến Trong Thời Kỳ Cuối Cùng 
 
Kết quả đức tin của những người công chính được chứng minh trong thời kỳ Đại Nạn dưới sự cho phép của Đức Chúa Trời. Bạn phải nhận biết rằng không có đức tin nơi Phúc âm Nước và Thánh linh, bạn sẽ không nhận được sự chiến thắng thật trong cuộc chiến của bạn chống lại Sa-tan trong thời kỳ cuối cùng. Nhưng cùng lúc đó, bạn cũng phải nhận biết rõ ràng rằng sự chiêán thắng cuối cùng sẽ thuộc về những người công chính, vì với đức tin của họ nơi Phúc âm Nước và Thánh linh họ sẽ trở nên những người chiến thắng thật sự cho dù thời kỳ cuối cùng của thế giới gần kề. Như thế, chúng ta phải hoàn tất công việc giảng dạy Phúc âm Nước và Thánh linh cho toàn cả thế giới trước khi thời kỳ cuối cùng đến. 
Chúng ta phải làm vui lòng Chúa chúng ta bằng cách tin nơi Phúc âm Nước và Thánh linh. Chúng ta phải có Phúc âm Nước và Thánh linh, là Lời đức tin có thể đem đến cho chúng ta sự khải hoàn cuối cùng. Đức Chúa Trời nói trước cách rõ ràng về sự chết của thế giới. Chúng ta cũng phải nhận biết rằng Chúa sẽ trở lại vào lúc đó, rằng Ngài sẽ cất những tín đồ lên trời, và Ngài sẽ đem sự thống khổ cho những người vẫn còn ở lại thế gian. Như thế, chúng ta phải nhận lấy thời kỳ cuối cùng bởi tin nơi Phúc âm Nước và Thánh linh, trang bị khí giới bằng đức tin thật. Đức Chúa Trời đã bảo những người tin nơi Phúc âm Nước và Thánh linh chờ đợi Vương Quốc Ngàn Năm trong đức tin, cũng như Ngài đã nói trong thời Nô-ê rằng thời kỳ cuối cùng của thế giới sẽ đến trong lúc người ta đang ăn và uống. 
Không tin nơi Phúc âm Nước và Thánh linh, người ta không thể giải quyết mọi vấn đề về thời kỳ cuối cùng của thế gian. Bởi những điều đó, chúng ta phải tin nơi Phúc âm Nước và Thánh linh. Những người không tin nơi Phúc âm Nước và Thánh linh này hoàn toàn không thể nào được Đức Chúa Trời tha thứ. Đức Chúa Trời sẽ mang những tai họa đáng sợ nhất đến trong thế gian này trong thòi kỳ cuối cùng. Vì những người không tin nơi Phúc âm Nước và Thánh linh không thể thoát khỏi sự phán xét công chính của Đức Chúa Trời, nên bây giờ họ phải tin nơi Phúc âm này. 
Vì thế, để tránh sự phán xét của Đức Chúa Trời, mọi người tuyệt đối cần phải học hỏi về Phúc âm Nước và Thánh linh và tin nơi đó với cả tấm lòng của họ. Lẽ thật cứu rỗi đòi hỏi mọi người cần có là Phúc âm Nước và Thánh linh. Không có Phúc âm thật nào khác trước mặt Đức Chúa Trời ngoài Phúc âm Nước và Thánh linh này. Hơn bao giờ hết, hiện nay thế giới này bắt buộc cần đến Phúc âm Nước và Thánh linh, vì nó đang đắm mình sống trong tội lỗi với nền văn hóa tội lỗi của nó. 
Không có một bảo đảm nào cho tương lại trong thời kỳ cuối cùng này, người ta sống phạm tội mỗi ngày và chỉ theo đuổi sự khoái lạc của họ. Hi vọng thật cho con người được tìm thấy trong Lời Phúc âm Nước và Thánh linh, và chỉ Lời này mới có thể cho chúng ta hi vọng thật sự. Nhưng thế giới này trở nên một thế giới không tìm kiếm Đức Chúa Trời. Vì bạn phạm tội và sẽ sớm bị Đức Chúa Trời phán xét vì tội lỗi của bạn, nên bạn phải tin với cả lòng của bạn nơi Phúc âm Nước và Thánh linh do Chúa Jêsus ban cho thì bạn sẽ có thể được giải cứu khỏi sự phán xét đáng sợ của Đức Chúa Trời. Kinh thánh khuyên mọi người ăn năn tội lỗi của họ, trở lại với Đức Chúa Trời, và nhận Phúc âm Nước và Thánh linh. 
Thời kỳ cuối cùng của thế gian là thời kỳ mà những người đã ăn ngũ trong tội lỗi, sẽ đi vào trong hồ lửa với diêm cháy mà thậm chí không nhận ra được điều đó. 
Người ta phải nhận được sự cứu rỗi khỏi tội lỗi của họ do Đức Chúa Trời ban cho, nhưng không biết Phúc âm Nước và Thánh linh, làm sao họ có thể được giải cứu khỏi tội lỗi của họ? Mọi người phải biết rằng anh/chị ấy sẽ nhận sự phán xét đáng sợ của Đức Chúa Trời vì tội lỗi của họ, và nhận biết rằng Phúc âm Nước và Thánh linh là lẽ thật của sự mua chuộc và là Lời phước hạnh. 
Kinh thánh không hề nói với chúng ta chính xác ngày giờ cuối cùng của thế giới sắp đến. Không bày tỏ giờ chấm dứt của thế gian là sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Nếu Đức Chúa Trời bày tỏ giờ kết thúc này, nó sẽ đem đến sự bất hạnh lớn. Đấy là tại sao Đức Chúa Trời không bày tỏ ngày phán xét với con người. Nhưng khi giờ sắp đặt của Đức Chúa Trời đến, mọi sự sẽ được làm trọn bởi Ngài, và một thế giới hoàn toàn mới sẽ bắt đầu. 
Đức Chúa Trời đã nói trong phân đoạn chính này rằng, “Vì ngươi đã giữ lời nhịn nhục ta, ta cũng sẽ giữ ngươi khỏi giờ thử thách, là giờ sẽ đến trong khắp thế gian, đặng thử những người ở trên đất.”
Lời này là lời hứa của Đức Chúa Trời rằng Ngài sẽ giải cứu những thánh đồ khỏi bảy tai họa sẽ đến trong thế gian này sau sự tử đạo của họ. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là Ngài sẽ miễn cho những tín đồ khỏi chịu tử đạo hay bắt bớ bởi Anti-christ trong thời kỳ cuối cùng. Một số lớn người sẽ đối diện với sự phán xét đáng sợ của Đức Chúa Trời vì đã không tin nơi Phúc âm Nước và Thánh linh và không nhận được sự tha thứ tội lỗi của họ. Kết quả là linh hồn tội lỗi của họ sẽ rơi vào hỏa ngục. Nhưng Đức Chúa Trời sẽ cho phép sự tử đạo đến với thánh đồ sớm hơn, vì sự tử đạo này là điều sẽ giải cứu họ khỏi những tai họa khủng khiếp. 
 
 
Dấu Hiệu Mà Người Ta Sẽ Nhận Ra Vào Thời Kỳ Cuối Cùng Của Sự Khổ Nạn Là Gì? 
 
Kinh thánh nói với chúng ta rằng người ta sẽ nhận được dấu hiệu mang tên của Anti-christ. Nhưng Lời của Khải huyền cũng nói với chúng ta rằng những người nhận dấu ấn có tên Anti-christ trên trán họ hay tay phải của họ sẽ bị quăng vào hồ lửa và diêm cháy. Bởi nhận dấu ấn tên Anti-chrsit này, họ sẽ mãi mãi trở thành đầy tớ của Sa-tan. Hồ lửa và diêm cháy sẽ dành sẵn cho những người có tội lỗi này. 
Thời kỳ ân điển, là khi người ta có thể được giải cứu khỏi mọi tội lỗi của họ qua đức tin, hiện nay đang qua đi. Kinh thánh chép rằng vô số người tử đạo sẽ nổi lên trong thời kỳ cuối cùng. Vì tên của những người tử đạo này được chép trong Sách Sự Sống, họ sẽ đương nhiên từ chối dấu ấn có tên Anti-christ. 
Đức Chúa Trời phán với chúng ta rằng những người tin nơi Phúc âm Nước và Thánh linh tất cả sẽ chịu tử đạo vào thời kỳ này. Họ sẽ chịu tử đạo vì từ chối nhận dấu ấn của Sa-tan. Những người trở nên công chính không được sợ sự tử đạo của thời kỳ cuối cùng, nhưng ngược lại họ phải cảm tạ Đức Chúa Trời vì Vương Quốc Ngàn Năm đang chờ đợi họ sau sự tử đạo. 
Bởi nhận dấu ấn mang tên Anti-christ là một hành động phản nghịch, phản bội Chúa chúng ta, nên chúng ta không được nhận nó. Tất cả chúng ta có thể đứng lên để chịu sự tử đạo, vì gìn giữ đức tin của chúng ta nơi Đức Chúa Trời trong thời gian này là đem sự vinh hiển lên cho Chúa. Chúa chúng ta đã phán với chúng ta rằng Ngài sẽ ban cho các tín đồ sức mạnh để vượt qua được mọi sự khó khăn. 
 
 
Làm Thế Nào Và Cho Đến Khi Nào Thì Hội Thánh Của Đức Chúa Trời Nên Giảng Dạy Phúc Âm Nước Và Thánh Linh? 
 
Chúa chúng ta cho phép chúng ta rao truyền Phúc âm Nước và Thánh linh đến bao lâu? Câu trả lời là cho đến khi chúng ta tử đạo trong giai đoạn Đại Nạn. Đức Chúa Trời đã mở rộng cánh cửa giảng dạy Phúc âm cho những người công chính, để vì thế mà họ có thể giảng dạy Phúc âm Nước và Thánh linh cho đến khi đó. Cho đến thời điểm tử đạo của họ, người công chính sẽ tiếp tục giảng dạy Phúc âm Nước và Thánh linh. Điều này sẽ được nối tiếp bởi những tai họa khủng khiếp trên đất này. 
Ngay hiện nay, người công chính và tội nhân cùng sống như nhau được bao quanh bởi thiên nhiên đẹp đẽ do Chúa ban cho. Cho đến khi thời gian Khổ Nạn đến, người công chính phải giữ đức tin thuần khiết của họ và chờ đợi Chúa, giảng dạy cho mọi người Phúc âm Nước và Thánh linh. Người công chính cần phải cày cấy cánh đồng Phúc âm này. 
Trong thời kỳ cuối cùng, khi dấu hiệu của Con thú áp đặt trên chúng ta, chúng ta phải chống lại và chiến thắng người thế gian với đức tin của chúng ta nơi Phúc âm Nước và Thánh linh do Chúa chúng ta ban cho. Khi chúng ta chịu tử đạo bởi Anti-christ trong thời kỳ cuối cùng, đức tin của chúng ta sẽ được khải hoàn. Mọi sự sống của người công chính phụ thuộc vào Chúa. Nếu họ tin nơi Lời Chúa, là Ngài sẽ giữ họ khỏi giờ thử thách, và giảng dạy Phúc âm cho đến tận cùng trái đất, thì Đức Chúa Trời sẽ ban cho họ sự sống chiến thắng. Hôm nay và mai sau, người công chính phải giảng dạy Phúc âm của sự cứu rỗi thật đến khắp nơi. 
Tất cả chúng ta phải trông mong sự trở lại của Chúa chúng ta và trung tín với Ngài để được phần thưởng đang chờ đợi chúng ta khi Vương Quốc Ngàn Năm đến. Khi Chúa trở lại thế gian này, Vương Quốc Ngàn Năm sẽ được ban cho những người công chính. Sau đó người công chính sẽ được mặc lấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời cùng với Chúa. 
Nhưng hiện nay, chúng ta phải tiếp tục giảng dạy Phúc âm Nước và Thánh linh trong khi ở trên đất này, cho đến thời điểm cuối cùng khi chúng ta không thể làm như thế nữa. Phúc âm cứu tội nhân khỏi tội lỗi của họ, Phúc âm Nước và Thánh linh, là Phúc âm của sự cứu chuộc tội lỗi. 
Sống và giảng dạy Phúc âm Nước và Thánh linh cho đến giờ cuối cùng của thế gian, người công chính sẽ gặp được Chúa, cai trị thế giới ngàn năm, và khi Vương Quốc Ngàn Năm kết thúc, được vào Nước Đức Chúa Trời và sống với Chúa đời đời. Tôi cảm tạ Chúa trong đức tin. Chúng ta nên cảm tạ Chúa hơn nữa vì đã ban cho chúng ta hi vọng này. 
 
 
Hội Thánh Phi-La-Đen-Phi Là Hội Thánh Yêu Dấu Của Đức Chúa Trời, Là Hội Thánh Mặc Dù Có Một Ít Sức Mạnh, Nhưng Đã Không Chối Danh Chúa Jêsus Và Đi Theo Ýù Muốn Của Đức Chúa Trời 
 
Đức Chúa Trời đã ban cho Hội thánh Phi-la-đen-phi ơn đặc biệt tránh khỏi giờ thử thách. Ơn phước này là ơn tha thứ tội lỗi, ơn sống trong Vương Quốc Ngàn Năm, và ơn trở nên chủ nhân Nước Đức Chúa Trời đời đời. Những Cơ-đốc-nhân vẫn là tội nhân sẽ bị đuổi khỏi những ơn phước của Đức Chúa Trời. Nhưng những người công chính sẽ cai trị một ngàn năm. 
Chúa sẽ cất các thánh đồ khỏi đất qua sự tử đạo của họ, và sau đó đổ những tai họa khủng khiếp xuống đất này. Đức Chúa Trời sẽ làm như thế để phân biệt giữa người xấu và người tốt, và phán xét cũng như hủy diệt những tội nhân. Đức Chúa Trời yêu thương người công chính, đặc biệt là những người, dù chỉ có một ít sức mạnh, nhưng giữ Lời của Ngài và giảng dạy Phúc âm cho đến cùng trái đất. Những tín đồ có đức tin như thế và những người thuộc về những hội thánh như thế đã thực sự được phước. Đức Chúa Trời đã vui lòng bởi những tín đồ công chính này. 
Đức Chúa Trời nói rằng Ngài sẽ tưởng thưởng cho những ai chống lại và chiến thắng Sa-tan bởi hết lòng tin nơi Phúc âm Nước và Thánh linh. 
Có nhiều Cơ-đốc-nhân trên thế gian này nói rằng họ tin nơi Cơ-đốc-nhân nhưng lại bị Sa-tan cám dỗ. Công tác cứu rỗi, là điều đã giải cứu mọi tội nhân khỏi tội lỗi của họ với sự hiện đến của Chúa Jêsus trên đất này, được thực hiện bởi hai việc công chính. Đức tin nơi những công tác cứu rỗi tin rằng Ngài đã gánh mọi tội lỗi của thế gian trên mình Ngài với Báp-tem của Ngài tại sông Giô-đanh và rằng Ngài đã hoàn tất công tác cứu rỗi bởi mang những tội lỗi của thế gian đến Thập tự giá, chịu xử phạt vì những tội lỗi này bởi chính huyết của Ngài. Đây là Phúc âm cứu rỗi, Phúc âm của sự tha tội đã cứu tội nhân. 
Nhưng những người không có đức tin trở thành “người không tin nơi Báp-tem của Chúa Jêsus nhưng nói rằng họ không có tội.” Đức tin như thế là sai. Mặt khác, một số người nói rằng không có ai yêu Chúa Jêsus hơn là họ, nhưng đồng thời cũng tự cho mình là tội nhân. Nhưng Chúa chúng ta không bao giờ cho phép ai khác ngoài những người tin nơi Phúc âm Nước và Thánh linh vào Thiên đàng. Ngài không ghi tên những tội nhân vào trong Sách Sự Sống của Ngài. Chỉ những người tin nơi Phúc âm Nước và Thánh linh mới có tên ghi trong Sách Sự Sống của Chúa. 
Nhận được sự cứu rỗi khỏi tội lỗi do Chúa ban cho không phải bởi “điều người đó làm” nhưng ngược lại bởi “điều người đó tin.” Trong niềm tin này, điều quan tâm trước nhất là tin rằng Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời và Cứu Chúa của chúng ta, và thứ hai là tin nơi Báp-tem của Chúa Jêsus và huyết Ngài trên Thập tự giá là việc làm trọn vẹn và không thể thiếu cho sự cứu rỗi của chúng ta. Và chúng ta cũng phải tin nơi sự sống lại của Đấng Christ và sự trở lại lần thứ hai của Ngài. 
Ma-thi-ơ 7:21-23 nói, “Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi. Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao? nhân danh Chúa mà trừ quỉ sao? và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: Hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta!” Tại sao Chúa Jêsus sẽ không nhận những người này? Vì tên những người tội lỗi này không được chép trong Sách Sự Sống. Ngày nay có nhiều người xưng là tin Chúa Jêsus là Cứu Chúa của họ, nhưng nhiều người trong số họ không tin nơi Báp-tem mà Chúa Jêsus đã nhận từ Giăng. 
Như thế, tên của họ không được chép trong Sách Sự Sống. Nhưng những tội nhân này tìm cách vào trong Nước Chúa mặc dù họ đang mang đầy tội lỗiỉ. Tuy nhiên, họ không thể vào được. Một số người thật can đảm tin rằng họ có thể vào Thiên đàng cho dù họ vẫn có tội. Những người như thế không tin nơi sự cứu rỗi do Đức Chúa Trời ban cho, nhưng tin nơi lối giải thích do họ tự tạo nên bởi lòngỉ kiêu ngạo. Những người có đức tin sai lạc này không tin rằng Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời, cũng như không tin rằng Chúa Jêsus đã gánh tội lỗi của thế gian trên mình Ngài với Báp-tem của Ngài, và không tin rằng Ngài đã mang mọi tội lỗi này đến Thập tự giá. Những người này xem và tin Chúa Jêsus chỉ như là một trong bốn hiền nhân vĩ đại của thế giới. Những người này là tội nhân cho dù họ tin rằng Chúa Jêsus là Cứu Chúa của họ. Tuy nhiên, Chúa có một thứ ban cho họ. “Nhưng là cái gì?” bạn có thể hỏi. Có gì khác hơn là hỏa ngục đang chờ đợi họ! 
Những người công chính, là những người đã được tha thứ tội lỗi, phải chống lại và chiến thắng những kẻ dối trá cho đến khi thế gian kết thúc bởi đức tin của chúng ta nơi Phúc âm Nước và Thánh linh. Điều người công chính tin không phải là một lẽ thật hư nát. Cho đến ngày Chúa trở lại, không cần biết người ta nói gì, chúng ta không bao giờ có thể từ bỏ đức tin của chúng ta nơi Phúc âm thật mà chúng ta đã tin nơi Chúa chúng ta. Lời lẽ thật mà người công chính tin được nhận từ Đức Chúa Trời cách cá nhân. Nó được làm chứng bởi Lời của Đức Chúa Trời. Chính Đức Chúa Trời nói điều đó. Chính Đức Chúa Trời đã hứa tha thứ tội lỗi của chúng ta. Người công chính được cứu khỏi mọi tội lỗi của họ và trở nên trọn vẹn bởi tin nơi Báp-tem của Chúa Jêsus và Thập tự giá của Ngài. Có điều gì quan trọng hay xứng đáng nơi những điều mà những tội nhân đang nói về chúng ta không? Không có điều gì cả! Người công chính phải giữ đức tin của họ nơi Phúc âm Nước và Thánh linh bởi tin nơi Lời của Đức Chúa Trời. 
Hiện nay là thời kỳ của những tai họa thiên nhiên, và trong tương lai không xa, chiến tranh hạt nhân cũng sẽ xảy ra trong thế giới. Và những tai họa thiên nhiên sẽ bùng nổ với mức độ càng lúc càng thảm khốc hơn. Những đầy tớ của Đức Chúa Trời phải thấy rõ ràng điều sẽ đến trong thế giới này và giảng dạy điều đó. Bạn phải nhận biết rằng sự cuối cùng của thế gian có thể đến một cách thình lình. Khi chiến tranh hạt nhân xảy ra trong thế giới, những tai họa thiên nhiên đạt đến một độ cao chưa từng có, và dấu hiệu Con thú ấn mạnh lên chúng ta – đó là lúc sự tử đạo và sự sống lại của chúng ta, và sự xây dựng Vương Quốc Ngàn Năm – đây là thời kỳ Đấng Christ trở lại thế gian. Mọi điều xảy ra và được hoàn tất bởi Chúa. 
Không cần biết ai nói gì, chúng ta phải tin nơi Lời của Đức Chúa Trời cho đến ngày cuối cùng của thế gian và gìn giữ đức tin này. Trong khi đi theo Chúa, bất chấp sự gian khổ, chúng ta phải giữ chắc và rao truyền đức tin của chúng ta trong Phúc âm Nước và Thánh linh. 
Chúng ta hãy sống cuộc sống hi vọng vào Ngày của Chúa. Chúng ta hãy chuẩn bị cho những tội nhân sự tha thứ tội lỗi của họ bởi Phúc âm Nước và Thánh linh! Tôi tin rằng Chúa chúng ta đã chuẩn bị mọi ơn phước Thiên đàng sẵn trước cho những người công chính và đang chờ đợi chúng ta. Chúng ta phải chuẩn bị cho ngày đó trước khi sự sống lại từ cõi chết và sự biến đổi của các tín đồ thực sự đến. Hãy thôi than phiền về sự việc cuộc đời của chúng ta trống rỗng như thế nào, nhưng thay vì đó tin nơi Phúc âm Nước và Thánh linh. 
Khi bạn đã biết Phúc âm lẽ thật, làm sao bạn có thể chọn kết cuộc nơi hỏa ngục bởi từ chối tin vào đó? Thay vì rơi vào trong sự thất vọng vì sự trống rỗng của cuộc sống, chúng ta phải chuẩn bị cho Vương Quốc Ngàn Năm bởi được giải cứu khỏi mọi tội lỗi của chúng ta qua đức tin nơi Phúc âm Nước và Thánh linh. Sau khi sống cuộc sống đức tin đó, cũng như Hội thánh Phi-la-đen-phi, được Đức Chúa Trời khen ngợi, chúng ta chắc chắn sẽ gặp Chúa chúng ta trong không trung. Ha-lê-lu-gia!