Bài giảng

Chủ đề 10: Sách Khải huyền (Giải nghĩa sách Khải huyền)

[Chapter 3-5] ( Khải huyền 3:14-22 ) Thư Gởi Cho Hội Thánh Lao-đi-xê

( Khải huyền 3:14-22 )
“Ngươi cũng hãy viết cho thiên sứ của Hội thánh Lao-đi-xê rằng: Nầy là lời phán của Đấng A-men, Đấng làm chứng thành tín chân thật, Đấng làm đầu cội rễ cuộc sáng thế của Đức Chúa Trời: Ta biết công việc của ngươi; ngươi không lạnh cũng không nóng. Ước gì ngươi lạnh hoặc nóng thì hay! Vậy, vì ngươi hâm hẩm, không nóng cũng không lạnh, nên ta sẽ nhả ngươi ra khỏi miệng ta. Vả, ngươi nói: Ta giàu, ta nên giàu có rồi, không cần chi nữa; song ngươi không biết rằng mình khổ sở, khốn khó, nghèo ngặt, đui mù, và lõa lồ. Ta khuyên ngươi hãy mua vàng thử lửa của ta, hầu cho ngươi trở nên giàu có; mua những áo trắng, hầu cho ngươi được mặc vào và điều xấu hổ về sự trần truồng ngươi khỏi lộ ra; lại mua thuốc xức mắt đặng thoa mắt ngươi, hầu cho ngươi thấy được. Phàm những kẻ ta yêu thì ta quở trách sửa phạt; vậy hãy có lòng sốt sắng, và ăn năn đi. Nầy, ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với ta. Kẻ nào thắng, ta sẽ cho ngồi với ta trên ngôi ta, như chính ta đã thắng và ngồi với Cha ta trên ngôi Ngài. Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các Hội thánh!’”
 
 
Giải thích
Câu 14: “Ngươi cũng hãy viết cho thiên sứ của Hội thánh Lao-đi-xê rằng:Nầy là lời phán của Đấng A-men, Đấng làm chứng thành tín chân thật, Đấng làm đầu cội rễ cuộc sáng thế của Đức Chúa Trời:’” 
Chúa chúng ta đã đến thế gian này và đã vâng phục Đức Chúa Cha chịu chết để làm trọn ý muốn của Đức Chúa Trời. Nói cách khác, Ngài đã vâng phục bất cứ yêu cầu nào với tiếng “A-men” nếu đó là ý muốn của Cha. Chúa chúng ta là đầy tớ trung tín của Đức Chúa Cha và là nhân chứng thật sự, là Đấng làm chứng rằng Ngài là Con Đức Chúa Trời và là Cứu Chúa. Chúa chúng ta là Đức Chúa Trời Tạo hóa của buổi ban đầu. 
 
Câu 15: “Ta biết công việc của ngươi; ngươi không lạnh cũng không nóng. Ước gì ngươi lạnh hoặc nóng thì hay!” 
Đức Chúa Trời đã quở trách người hầu việc Chúa trong Hội thánh Lao-đi-xê vì đức tin hâm hẩm của ông. Đầy tớ này đáng chịu cơn giận của Đức Chúa Trời. Nếu đức tin của người nào hâm hẩm trước mặt Đức Chúa Trời, thì anh/chị ấy phải làm cho đức tin của họ trở nên rõ ràng bằng cách khiến nó nóng hoặc là lạnh. Đức tin mà Đức Chúa Trời đòi hỏi ở chúng ta là một đức tin rõ ràng là đức tin hoặc nóng hoặc lạnh. Đức tin rõ ràng này cũng là một điều kiện tuyệt đối trong việc tin nơi Phúc âm Nước và Thánh linh. 
Khi nói đến việc tin nơi Đức Chúa Trời, thì có hai loại người tin. Một mặt chúng ta có những người tin rằng Phúc âm Nước và Thánh linh là Phúc âm thật, và không có Phúc âm nào khác ngoài Phúc âm này. Mặt khác chúng ta có những người tin rằng có những phúc âm khác, ngoài Phúc âm Nước và Thánh linh. Và đức tin thứ hai chỉ hâm hẩm. 
Họ nghĩ rằng tin nơi Chúa Jêsus là đủ, và nghĩ rằng không cần phải phân biệt giữa Phúc âm thật và phúc âm giả. Một số người trong bọn họ còn nghĩ rằng Chúa Jêsus không phải là Cứu Chúa duy nhất, nhưng sự cứu rỗi cũng có thể tìm thấy nơi những tôn giáo khác của thế gian. Cũng như đức tin của họ, đức tin của người hầu việc Chúa trong Hội thánh Lao-đi-xê cũng hâm hẩm, không có sự tách biệt rõ ràng nào giữa Phúc âm thật và phúc âm giả – thật ra không có phúc âm nào khác ngoài Phúc âm Nước và Thánh linh. Đó là lý do tại sao người đầy tớ này đem sự lo lắng đến cho Đức Chúa Trời và nhận lấy cơn giận của Ngài. 
 
Câu 16: “Vậy, vì ngươi hâm hẩm, không nóng cũng không lạnh, nên ta sẽ nhả ngươi ra khỏi miệng.” 
Đức Chúa Trời Chúa chúng ta đòi hỏi một đức tin rõ ràng và dứt khoát từ đầy tớ của Ngài. Chúng ta phải nhận biết rằng Đức Chúa Trời không trân trọng một đức tin không nóng cũng không lạnh. Vì thế, khi chúng ta tin Chúa, chúng ta phải đặt để lòng chúng ta cách rõ ràng và không nhập nhằng bằng cách so sánh chúng với Lời của Đức Chúa Trời và đứng vững trên ý muốn của Ngài bởi tin nơi đó. Vì thế những người đã được tái sanh cũng phải đứng về phía Phúc âm Nước và Thánh linh của Kinh thánh cách rõ ràng, và đối diện với việc chống lại những người rao truyền phúc âm khác ngoài Phúc âm thật này. Đức Chúa Trời nói với chúng ta rằng nếu những người công chính không đứng về phía đức tin cách rõ ràng, thì Ngài sẽ nhả họ ra khỏi miệng Ngài. Vậy thì, đức tin của bạn hiện nay đang đứng chổ nào? 
 
Câu 17: “Vả, ngươi nói: Ta giàu, ta nên giàu có rồi, không cần chi nữa; song ngươi không biết rằng mình khổ sở, khốn khó, nghèo ngặt, đui mù, và lõa lồ.”
Nhưng người có đức tin hâm hẩm nơi Chúa tin rằng đức tin của họ là tốt, và họ vẫn lãng quên sự nghèo nàn của đức tin họ. Vì người hầu việc Chúa trong Hội thánh Lao-đi-xê cũng có đức tin hâm hẩm nên ông không nhận biết được ông là người bất hạnh như thế nào. Vì thế, để có đức tin rõ ràng và dứt khoát, ông cần phải đối diện với những thử thách và khốn khổ vì lẽ thật, và trải qua cuộc chiến thuộc linh chống lại những kẻ giả dối. Chỉ khi đó ông mới có thể tìm thấy được ông đã từng là người nghèo khó, trần truồng, và không có đức tin. Tất cả chúng ta phải có đức tin rõ ràng trước mặt Chúa. 
 
Câu 18: “Ta khuyên ngươi hãy mua vàng thử lửa của ta, hầu cho ngươi trở nên giàu có; mua những áo trắng, hầu cho ngươi được mặc vào và điều xấu hổ về sự trần truồng ngươi khỏi lộ ra; lại mua thuốc xức mắt đặng thoa mắt ngươi, hầu cho ngươi thấy được.”
Đức Chúa Trời đã phán với thiên sứ của Hôị thánh Lao-đi-xê là phải rèn luyện đức tin cho ông. Đầy tớ của Hội thánh Lao-đi-xê phải xây dựng lại nền tảng đức tin của ông nơi Phúc âm Nước và Thánh linh và được mặc áo công chính trọn vẹn. Ngược lại ông cũng phải nhìn thấy bản thân mình và rèn luyện đức tin ông cách rõ ràng. Ông phải bền chí gìn giữ đức tin của ông và làm trọn hi vọng của ông bởi sự rèn luyện đức tin mình.
Bạn cũng phải trải qua áp bức nặng nề và khổ sở vì Phúc âm Nước và Thánh linh, Phúc âm lẽ thật do Đức Chúa Trời ban cho. Chỉ khi đó bạn mới nhận biết lẽ thật của Phúc âm Nước và Thánh linh này quý báu là dường nào. Có bao giờ bạn phá vỡ sự công chính con người của bạn để gìn giữ sự công chính của Đức Chúa Trời mà bạn đã nhận được qua Phúc âm Nước và Thánh linh chưa? Những người đã phá vỡ sự công chính con người biết được sự công chính của Đức Chúa Trời là quý báu và phước hạnh như thế nào. Bạn phải nhận biết rằng không có đức tin nơi Chúa, đời sống đức tin của bạn sẽ chỉ trở nên nghèo nàn. Vì thế, bạn phải học hỏi từ đức tin mà Chúa đã ban cho những đầy tớ của Ngài là những người đi trước chúng ta, và che đậy sự xấu hổ về việc không tin của bạn. 
Chúng ta không được quên rằng chúng ta cần phải có sự hi sinh để học hỏi đức tin thật. Vì học được đức tin thật cần phải đi từng bước theo con đường đức tin của những người đi trước trong thuộc linh, chúng ta phải trả giá hi sinh. Chúng ta cũng phải sẵn sàng chịu mất những thứ của thế gian vì sự xây dựng Nước Chúa và sự phát triển đức tin của chúng ta, và sẵn sàng bỏ đi mọi sự vì Chúa. 
 
Câu 19: “Phàm những kẻ ta yêu thì ta quở trách sửa phạt; vậy hãy có lòng sốt sắng, và ăn năn đi.”
Chúa quở trách và uốn nắn những người biết và tin nơi tình yêu của Ngài, nếu đức tin của họ không có việc làm. Vì thế những người được Chúa yêu phải làm việc siêng năng cho Ngài và đi theo Ngài với đức tin thật. 
 
Câu 20: “Nầy, ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với ta.”
Những người đã trở nên đầy tớ của Đức Chúa Trời chia sẻ cuộc sống của họ với Ngài trong sự vui vẻ lẫn đau buồn. Những người làm việc vì Chúa sống bằng cách luôn luôn tin nơi Lời của Chúa và qua đức tin của họ Chúa luôn luôn làm trọn công việc của Ngài. 
 
Câu 21: “Kẻ nào thắng, ta sẽ cho ngồi với ta trên ngôi ta, như chính ta đã thắng và ngồi với Cha ta trên ngôi Ngài.” 
Được hay mất đức tin thật phụ thuộc vào việc người đó có sẵn sàng chịu tử đạo hay không. Những người chống lại Sa-tan bởi tin nơi Lời của Chúa sẽ được chiến thắng và được vinh hiển với Ngài. Tín đồ và đầy tớ của Đức Chúa Trời luôn luôn chiến đấu trong cuộc chiến thuộc linh chống lại Sa-tan. Trong cuộc chiến này, họ luôn luôn chiến thắng bởi tin nơi Lời của Chúa. Những người vì thế chiến thắng trong cuộc chiến thuộc linh của họ chống lại Sa-tan sẽ được vinh hiển với Chúa. 
 
Câu 22: “Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các Hội thánh!”
Tín đồ phải luôn luôn lắng nghe tiếng nói của Đức Chúa Trời và đi theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Khi họ làm thế thì đức tin của họ trở thành đức tin bước đi với Đức Thánh Linh, và sự chiến thắng thuộc linh luôn luôn thuộc về họ.