Bài giảng

Chủ đề 10: Sách Khải huyền (Giải nghĩa sách Khải huyền)

[Chapter 7-2] ( Khải Huyền 7:1-17 ) Chúng Ta Hãy Có Đức Tin Trong Những Chiến Trận

< Khải Huyền 7:1-17 >
 
Cơ-đốc-nhân ngày nay phải biết lẽ thật của Kinh thánh cách đúng. Đặc biệt qua lời của sách Khải Huyền, chúng ta phải có sự hiểu biết đúng về việc cất lên của các thánh đồ và phải sống với một đức tin đúng. 
Trước nhất, chúng ta phải nhận thức rằng việc cất lên sẽ xảy ra vào giữa thời kỳ của cơn Đại Nạn, sau ba năm rưỡi đầu tiên của thời kỳ bảy năm đại nạn một ít. Vì thế các Hội Thánh và các thánh đồ phải có đức tin chiến đấu trong thời kỳ cuối cùng, để hoàn thành ý muốn của Đức Chúa Trời là giải thoát con người ra khỏi tội lỗi và ban cho họ sự sống đời đời như Ngài đã hoạch định trong Đức Chúa Jêsus Christ. 
Đức Chúa Trời cho phép những hoạt động của Antichrist xảy ra để làm ứng nghiệm ý muốn Ngài. Thời kỳ mà Antichrist hoạt động là ba năm rưỡi đầu của bảy năm Đại Nạn. Tại sao? Vì để hoàn thành kế hoạch có mục đích vĩ đại cho chúng ta, Đức Chúa Trời đã trói buộc Sa-tan trong hố không đáy, và để thực hiện điều này thì chính mình Chúa phải trở lại thế gian. Đó là lý do tại sao Đức Chúa Trời của chúng ta cho phép Antichrist tiến hành các hoạt động của nó với đầy quyền lực trong ba năm rưỡi đầu của bảy năm đại nạn.
Đức Chúa Trời ban cho mọi người Lời của sự giải thoát khỏi tội lỗi của Ngài và sự sống đời đời và làm hoàn thành lời này bởi cơn Đại Nạn. Trong đoạn văn chính ở trên có viết, “Sau việc ấy, tôi thấy bốn vị thiên sứ đứng ở bốn góc đất, cầm bốn hướng gió lại, hầu cho không gió nào thổi trên đất, trên biển hay là trên cây nào.” Đức Chúa Trời cũng thiết lập một kế hoạch để giải cứu 144.000 người I-sơ-ra-ên ra khỏi sự hủy diệt của họ, vì Ngài đã hứa với Áp-ra-ham rằng Ngài sẽ là Đức Chúa Trời của ông và Đức Chúa Trời của con cháu ông. Để hoàn thánh lời hứa này, Đức Chúa Trời ban ân điển cứu rỗi của Ngài cho dân I-sơ-ra-ên và giải thoát 144.000 con cháu Áp-ra-ham trong thời kỳ cuối cùng. 
Để ban cho các thánh đồ Vương Quốc Ngàn năm của Đức Chúa Trời và Trời mới đất mới đời đời, Đức Chúa Trời sẽ chắc chắn cho phép Đại nạn đến trên đất. Sau khi cho phép thời kỳ Antichrist hành động trong Đại nạn, Đức Chúa Trời sẽ trói buộc Sa-tan và cầm giữ nó trong vực sâu không đáy. Lý do tại sao Đức Chúa Trời cho phép Antichrist xuất hiện và Đại nạn chính là để làm hoàn thành lời hứa của Ngài là cứu dân I-sơ-ra-ên và ban ân điển sự sống đời đời cho dân ngoại bang, là những người sẽ mặc áo trắng qua cơn Đại Nạn. 
Như thế, Đại nạn và sự trị vì của Antichrist là quãng đường mà chúng ta không thể không trải qua. Chúng ta phải nhận thức rằng tất cả những gì mà Đức Chúa Trời đã cho phép xảy ra là một phần trong kế hoạch của Ngài đễ cứu tất cả chúng ta và mặc cho chúng ta sự vinh hiển đời đời của Ngài trong Vương Quốc Đấng Christ. Vì thế, chúng ta phải nhận thức cách rõ ràng, chính xác về thời kỳ chúng ta đang sống, và hỏi chính chúng ta là loại đức tin nào mà chúng ta đang cần có để sống. Tóm lại, đức tin của chúng ta phải rõ ràng và chắc chắn. 
Chúng ta tin vào Lời của Đức Chúa Trời. Và chúng ta cũng tin rằng tất cả những lời này sẽ được ứng nghiệm trên phương diện thuộc thể lẫn thuộc linh. Thời kỳ này là thời kỳ đang tiến đến chỗ cuối cùng. Khi Antichrist và những kẻ theo nó đang dấy lên trong thời kỳ cuối cùng này, chúng ta phải chiến đấu chống lại chúng để bảo vệ đức tin ngay cả khi cái giá mà chúng ta phải trả là cuộc sống chịu tuận đạo của chúng ta. Nếu chúng ta tin Lời, chúng ta phải chiến đấu chống lại Antichrist, kẻ thù lớn, và những kẻ theo nó. Đó là đức tin đưa đến chiến trận. 
Chiến trận có nghĩa là chiến đấu. Nhưng bởi sự chiến đấu, tôi không có ý nói đến bạo lực, đánh đập hay chiến đấu. Trận chiến đây có nghĩa là bảo vệ đức tin mà không chịu khuất phục dưới quyền Antichrist, đầy tớ của Sa-tan là kẻ chống lại với Phúc âm cứu rỗi mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, và là kẻ sẽ bắt bớ tín đồ. Những ai là người tử đạo trong thời kỳ cuối cùng là những người làm chứng Chúa Jêsus và những người giữ Lời Đức Chúa Trời. Những gì mà họ làm chứng về Chúa Jêsus là Đấng đã đến qua Phúc âm của Nước và Thánh Linh. 
Chiến trận là để bảo vệ đức tin trong Phúc âm của Nước và Thánh Linh. Để bảo vệ Phúc âm này, những ai là người tái sanh bởi tin vào Phúc âm của Nước và Thánh Linh được ban cho bởi Chúa chúng ta thì chúng ta phải hiệp một với những thánh đồ tái sanh khác trong những Hội Thánh Tái Sanh của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải kiên quyết để đi vào chiến trận cách can đảm với tính bất khuất là phổ biến đức tin của chúng ta cho người khác và cứu linh hồn họ. Để sẳn sàng đi vào chiến trận có nghĩa là để bảo vệ đức tin và cũng để cứu linh hồn của những kẻ khác; đức tin của Hội Thánh này là con đường đi đến chiến thắng mà nó làm vui lòng Đức Chúa Trời. Các đầy tớ của Đức Chúa Trời và các thánh đồ phải luôn luôn giữ đức tin chiến trận này. 
Thời kỳ này là thời kỳ gì mà chúng ta phải luôn luôn sống trong tinh thần và đức tin sẵn sáng chiến trận? Rõ ràng là thời kỳ hiện tại đang trải qua nhiều biến đổi. Nhiều “lý thuyết” về việc cất lên và việc đến lần thứ hai của Đấng Christ xuất hiện rồi lại biến mất, và đi theo chúng là đức tin của con người cũng thay đổi theo. 
Trước một lý thuyết mới về việc cất lên được đề ra vào những năm 1800, mọi người tin nó và giảng dạy giáo lý cất lên sau kỳ Đại nạn. Thuyết này lập luận rằng Đấng Christ sẽ trở lại sau khi các thánh đồ trải qua cơn Đại Nạn. Việc cất lên của các thánh đồ và sự sống lại sẽ xảy ra vào thời điểm Đấng Christ trở lại. Nhưng rồi lý thuyết về việc cất lên trước Đại Nạn dần dần chiếm được vị thế của nó vào đầu những năm 1800. 
Lý thuyết về việc cất lên lập luận rằng những người tin Chúa Jêsus sẽ được cất lên Thiên đàng trước kỳ bảy năm Đại nạn bắt đầu. Mặc dầu lý thuyết này lúc đầu bị nhiều người bác bỏ, và bây giờ thực tế là mọi người đã không còn tin vào lý thuyết cất lên trước Đại nạn, chỉ còn một ít người chấp nhận. Lý thuyết cất lên trước đại nạn không những không thích hợp với Lời Đức Chúa Trời mà còn làm cho Lời Đức Chúa Trời và kế hoạch của Ngài trở nên vô nghĩa. Trong suy nghĩ và tư tưởng của những ai là người ngu dốt về Kinh thánh thì lý thuyết cất lên trước đại nạn được đứng vững lập. 
Các Sứ đồ đã chia những thời kỳ của Đức Chúa Trời ra làm hai. Thời kỳ thứ nhất là thời kỳ cứu rỗi bởi đức tin trong Đức Chúa Jêsus Christ và thời kỳ thứ hai theo sau một phần của thời kỳ thứ nhất. Các học giả ngày nay nói rằng trong khi họ hiểu thời kỳ thứ nhất của sự cứu rỗi bởi đức tin trong Chúa Jêsus, Thời kỳ thứ hai của Đại nạn, là thời kỳ mà Đấng Christ trở lại và sự cất lên của các thánh đồ là quá khó nhận thức. 
Hầu hết các Cơ-đốc-nhân là những người tin vào lý thuyết cất lên trước đại nạn là người thiếu hiểu biết về thời kỳ nên họ có đức tin sai lạc. Họ tự phụ mà đoán trước ngày và giờ Đấng Christ trở lại, hay đặt đức tin của họ trên suy nghĩ vẫn vơ và cho rằng họ sẽ được cất lên trước đại nạn – tất cả những điều này là kết quả của niềm tin vào lý thuyết cất lên trước đại nạn. Có quá nhiều Cơ-đốc-nhân rơi vào tình trạng lười biếng thuộc linh, họ nghĩ rằng: “Có ai quan tâm khi thế giới này đối diện với khó khăn? Tôi sẽ được cất lên trước khi cơn Đại nạn đến, và rồi mọi việc đều tốt đẹp.” Tất cả những điều mờ hồ này được đưa đến là bởi thiếu kiến thức chính xác theo Kinh thánh về việc cất lên. 
Scofield biện hộ cho lý thuyết cất lên trước đại nạn, và hậu quả là tâm trí của những ai tin vào lý thuyết này nghiên theo hướng tìm lợi ích riêng cho họ, họ nghĩ: “Chúng ta được cất lên trước khi Đại nạn đến trên đất, và vì thế bây giờ hãy cố gắng sống trong tiện nghi càng nhiều càng tốt.” Vì vậy đức tin của họ trở nên lười nhác. 
Nhưng Kinh thánh nói gì về Đại nạn và Cất lên? Kinh thánh nói việc cất lên xảy ra giữ kỳ Đại nạn. Điều này nói với chúng ta rằng người Ngoại bang và người I-sơ-ra-ên là những người tin Phúc âm của Nước và Thánh Linh được Chúa Jêsus ban cho sẽ cũng phải chịu khốn khổ của sự bắt bớ bởi Antichrist khi họ trải qua ba năm rưỡi đầu của cơn Đại Nạn trong thời kỳ ngựa xám. 
Điều này nói với chúng ta rằng sau ba năm rưỡi đầu của cơn Đại Nạn, Antichrist sẽ giết nhiều thánh đồ – đó là những thánh đồ chịu Tử Đạo. Điều này cũng nói với chúng ta rằng tất cả các thánh đồ, kể cả những người tử vì đạo và những người không bị tử đạo sẽ được sống lại trong thân thể vinh hiển, và cùng lúc với sự sống lại của họ, họ được cất lên trong không trung. Khi các thánh đồ được cất lên lúc giữa cơn Đại Nạn, thế giới sẽ đến hồi kết thúc bởi những tai họa của bảy cái bát được đổ ra. Rồi Chúa sẽ trở lại trên thế gian này để phán xét Sa-tan, Antichrist, và những kẻ theo nó. 
Khải Huyền đoạn 13 nói với chúng ta rằng những ai mà tên của họ không được chép trong Sách Sự Sống sẽ thuận phục Antichrist và thần tượng của họ. Nói cách khác, chỉ những ai tên được chép trong sách sự sống không chịu thua Antichrist và kẻ theo nó. Những ai mà trên không được chép trong sách sự sống vì không chịu tin Phúc âm của Nước và Thánh Linh trong lòng họ thì cuối cùng tất cả sẽ thờ phượng và thuận phục Sa-tan và thần tượng. 
Đó là lý do tại sao Kinh thánh nói với chúng ta rằng các thánh đồ sẽ còn ở trên đất trong thời kỳ Đại Nạn, và trong khoảng giữa Đại Nạn, tất cả sẽ được cất lên không trung. Những ai thuận phục Sa-tan và nhận dấu của Antichrist trong kỳ bảy năm Đại Nạn tất cả sẽ bị ném vào hồ lửa và diêm sinh, nhưng những ai tên được viết trong Sách Sự Sống và là những người không khuất phục hình tượng sẽ được cất lên vào giữa thời kỳ Đại Nạn. 
Sự cất lên thật sự sẽ xảy ra sau giữa bảy năm Đại Nạn. Những liên hệ về những chi tiết trong Kinh thánh sẽ được đề cập đến trong quyển sách thứ hai của bộ này. Có quá nhiều người nói về sự cất lên trước đại nạn và cũng có nhiều người nói về sự cất lên sau đại nạn. Nhiều học giả nói về việc cất lên trước Đại Nạn - dù cho chính họ cũng không bị thuyết phục bởi lý thuyết này - và vì thế nhiều người đi lễ nhà thờ nhận lý thuyết này và tin vào đó. Ngay cả có vài người cống hiến tất cả tài sản của họ cho các nhà thờ hay chờ đợi ngày mà họ cho rằng Đấng Christ sẽ trở lại cách cuồng tín. 
Cách đây không lâu, một lần kia, một số thành viên của các giáo phái định một ngày và tin rằng Đấng Christ sẽ trở lại vào ngày mà họ chọn. Vì thế họ đã lên núi, cột họ lại với nhau bằng dây thừng, và chờ đợi sự cất lên vào nửa đêm. Thời gian trôi qua, không việc gì xảy ra dù cho họ mong chờ cách thiết tha, Chúa Jêsus đã không trở lại. Cuối cùng họ bỏ cuộc, mở trói và xuống núi cách hổ thẹn. Bất hạnh thay, những loại việc đáng hổ thẹn này ngày nay lại trở nên quá phổ biến trong thế giới Cơ-đốc. Những sự kiện buồn cười như thế, không hạn chế trong Hàn quốc, nhưng chúng thường xảy ra trên cả thế giới, ở Châu Âu, Châu Mỹ, Châu Á và mọi nơi. 
Vì thế, những giụ chúng ta cần biết cách chính xác là Đức Chúa Trời sẽ cho phép đại nạn xảy ra cho ngay cả thánh đồ. Đây là kế hoạch của Đức Chúa Trời. Lý do tại sao Đức Chúa Trời cho phép Đại Nạn đến với các Thánh đồ là để ứng nghiệm tất cả lời hứa của Ngài – để sau Đại Nạn Sa-tan bị ném vào trong hồ lửa đời đời, để đổi trái đất này trở nên một thế giới mới bằng cách thành lập Vương Quốc Ngàn Năm của Đấng Christ, là nơi mà các Thánh đồ sẽ đồng trị với Ngài, và để ban Trời mới, đất mới cho những tín đồ của Chúa Jêsus. Đây là mục đích của Đức Chúa Trời mà Ngài cho phép Đại Nạn đến với chúng ta. 
Bảy năm Đại Nạn chưa bắt đầu. Nếu chúng ta cho rằng những thiên tai mà chúng ta phải chịu có thể sao sánh với lửa đốt cháy một xí nghiệp mà các lính cứu hỏa có thể dể dàng dập tắt, thì thảm hoạ đang chờ đợi thế giới trong thời Đại Nạn thì khác thường, nó có thể so sánh với ngọn lửa thiêu đốt một phần ba rừng trên thế giới này. 
Đừng run sợ nhưng hãy vững lòng bền chí khi những tai hoạ và hoạn nạn như thế xảy ra trên thế gian, tất cả những đầy tớ và các thánh đồ của Đức Chúa Trời phải có đức tin để vào chiến trận. Vì chúng ta sẽ vẫn ở trên đất cho đến giữa cơn Đại Nạn, nên chúng ta phải sống trong thời kỳ cuối cùng với loại đức tin mà nó không bao giờ khuất phục Antichrist và những kẻ theo nó. Với lòng quả quyết của một lính chiến đi vào chiến trận, bạn phải rao giảng Phúc âm của Nước và Thánh Linh trên khắp thế gian để cứu ít nhất một linh hồn, và cả chính gia đình của bạn. 
Thế giới sẽ không luôn được hoà bình. Nhưng ngay cả khi lộn xộn ngự trị trên thế gian và sự khốn khó trói buộc đời sống chúng ta, chúng ta cũng phải luôn sống cách trung thành, tin rằng Đấng Christ sẽ bảo vệ chúng ta cho đến ngày cuối cùng. Tôn giáo của thế gian và Sa-tan lừa đối người ta với tất cả những ngôn từ thuyết phục, trộm cướp, và cuối cùng xô đẩy linh hồn họ xuống địa ngục. 
Ngay cả ngày nay, vô số người và những người thuộc các giáo phái lớn tin vào lý thuyết của Scofield về sự cất lên trước Đại Nạn, đã dẫn dắt nhiều người khác đi lạc lối đến với đức tin sai lạc của họ. Những ai tin rằng họ sẽ được cất lên trước Đại Nạn thấy rằng họ không cần chuẩn bị đức tin của họ để bền chí vượt qua Đại Nạn. Họ nghĩ rằng tất cả những gì họ phải làm là trung thực với cuộc sống hiện tại của họ và được cất lên không trung khi Chúa gọi. Nhưng sự cất lên của các thánh đồ sẽ là sự kiện xảy ra trong ba năm rưỡi đầu của Đại Nạn, và vì thế họ phải chuẩn bị đức tin của họ vì Đại Nạn mà không quan tâm đến khi nào Đấng Christ trở lại. Chúng ta phải tin rằng Đức Chúa Trời sẽ cứu dân I-sơ-ra-ên và nhiều người Ngoại bang trong bảy năm Đại Nạn. 
Câu 14 nói với chúng ta, “Đó là những kẻ ra khỏi cơn đại nạn, đã giặt và phiếu trắng áo mình trong huyết Chiên Con.” Điều này chỉ về việc tử đạo. Tử đạo có nghĩa là chết vì công việc công chính theo đức tin của người ấy. Đức tin đúng nhất của các thánh đồ là những người được giải thoát ra khỏi tội lỗi là tin vào Phúc âm mà Chúa đã làm cho tất cả tội lỗi của chúng ta biến mất, và giữ đức tin này. Nhưng Sa-tan cố gắng giật đức tin của các thánh đồ xuống. Vì thế chúng ta phải tiến hành một cuộc chiến đức tin chống lại Sa-tan. 
Nếu chúng ta thuận phục Sa-tan trong cuộc chiến này, chúng ta sẽ bị quăng vào địa ngục cùng với Quỉ sứ như là những đầy tớ của chúng, nhưng nếu chúng ta chiến đấu và bảo vệ đức tin của chúng ta ngay cả cái giá phải trả là mạng sống của chúng ta, chúng ta sẽ bị tử đạo và đi vào Vương Quốc Đức Chúa Trời bởi đức tin tuận đạo này. Vì chúng ta tham gia vào cuộc chiến này để bảo vệ đức tin của chúng ta, cái chết của chúng ta sẽ là công chính và vinh hiển. 
Vì thế chúng ta phải có đức tin để chiến đấu cho những công việc công chính. Chúng ta phải tin rằng chúng ta giao chiến trong một chiến trận vì ích lợi của người khác để cứu linh hồn họ, và chúng ta phải bảo vệ đức tin của chúng ta cho đến cuối cùng và chiến thắng trong trận chiến này để đưa nhiều linh hồn về thiên đàng. Đến khi chúng ta nhận mão triều thiên đắc thắng, chúng ta phải chiến thắng Sa-tan trong trận chiến của chúng ta chống lại nó với thanh gươm là Lời của Chúa chúng ta. 
Con người một lần sanh ra và một lần chết. Dù cho y khoa tiến bộ thế nào đi nữa thì cuối cùng con người cũng chết. Dù cho người ta chết ở độ tuổi 10 hay 80, tất cả họ cũng phải đối diện với sự phán xét của Đức Chúa Trời. Những ai chết mà không tin Phúc âm của Nước và Thánh Linh được Chúa ban cho trong lúc còn ở thế gian này sẽ chịu sự phán xét và hình phạt là bị ném vào hồ lửa đời đời. Dù cho họ cho rằng tất cả tội lỗi của họ được thanh tẩy bởi nước và huyết, làm cho họ trắng như tuyết, nhưng tội của họ không tin vào lẽ thật này thì không được tha thứ, những người không tin này sẽ bị phán xét vì tất cả tội lỗi mà họ đã vi phạm trước Đức Chúa Trời và con người trong khi họ sống trên đất và phải trả cái giá của nó. 
Để tránh sự hình phạt của lửa địa ngục, chúng ta phải tin Phúc âm của Nước và Thánh Linh do Đức Chúa Jêsus ban cho để cứu chuộc chúng ta ra khỏi tội lỗi. Phúc âm của Nước và Thánh Linh giải thoát chúng ta ra khỏi tội lỗi là khác với loại Phúc âm mà người ta chỉ tin vào huyết trên thập tự giá. Tôi luôn luôn rao giảng về Phúc âm của Nước và Thánh Linh, dù lúc gặp thời hay không. Chỉ bởi tin vào Phúc âm của Nước và Thánh Linh chúng ta mới có thể nhận được Thánh linh và được ban cho phước hạnh trở nên con cái Đức Chúa Trời. Khi chúng ta tin Chúa Jêsus, chúng ta phải tránh xa và không tin Phúc âm giả mạo chỉ được tạo nên bởi huyết trên thập tự giá. 
Kinh thánh Cựu Ước nói về Phúc âm thật là bởi sự đặt tay và chậu rửa. Trong Tân Ước, Lời Đức Chúa Trời phán với chúng ta rằng tội lỗi chúng ta đã được chuyển qua cho Chúa Jêsus một lần đủ cả qua phép Báp-tem mà Đức Chúa Trời đã nhận lãnh. Chậu rửa trong Cựu Ước và Báp-tem trong Tân Ước cả hai đều chỉ tỏ cùng một đức tin trong Phúc âm của Nước và Thánh Linh mà qua đó nó cứu chúng ta ra khỏi tất cả tội lỗi của chúng ta – qua Báp-tem của Chúa Jêsus mà Ngài đã nhận tất cả tội lỗi của chúng ta về cho Ngài, sự chết trên thập tự giá và sự phục sinh. Không ai có thể được cứu ngoại trừ bởi Phúc âm của Nước và Thánh Linh này. 
Chúng ta phải tiếp tục sống bởi đức tin trong Phúc âm của Nước và Thánh Linh cho đến khi chúng ta đến với thời kỳ giữa Đại Nạn. Chúng ta phải nhận thức rõ thời kỳ này, và sống những ngày cuối cùng còn lại như những gì Đức Chúa Trời muốn chúng ta sống, là rao giảng về Nước Đức Chúa Trời và mang tin tức tốt lành cho mọi người. Chúa phán với chúng ta rằng nhiều người sẽ được cứu trong những ngày cuối cùng này. 
Rất ít thực vật sống trong sa mạc là nơi không có nước, nhưng chỉ có cát và ánh nắng nóng. Nhưng dù cho nơi sa mạc hoang vu đầy cát bụi khô và nóng, nhưng khi mưa mang nước đến, cây cỏ có thể nẩy mầm, ra hoa và kết quả chỉ trong vài tuần. Tất cả những gì sa mạc thiếu đó là nước, các hạt giống bị chôn vùi dưới cát, dù nó không thể nẩy mầm nhưng nó không chết, nó vẫn sống, nó chờ mưa. Và khi hơi ẩm đến với những hạt giống này, lập tức nó nẩy mầm. Hạt giống nẩy mầm trong một ngày, ngày sau nó lớn lên, ra hoa và có trái trong ngày thứ ba. Và trong những ngày cuối cùng của nó, những cây này để cho hột giống nó rơi xuống đất, và những hạt giống khô cứng này lại một lần nữa ẩn mình dưới cát. 
Như những cây trong sa mạc, nó dường như không thể đâm chồi nẩy lộc mà nó vẫn có thễ tự phát triển khi có nước, thì chúng ta cũng tin rằng trong thời kỳ cuối cùng, cũng sẽ có những linh hồn được dấy lên từ một thế giới giống như sa mạc sẽ đâm chồi, nẩy lộc và ra hoa kết quả nếu họ có sự quan hệ với Phúc âm của Nước và Thánh Linh. Chúng ta tin rằng khi những tai họa của bảy tiếng kèn thật sự thành sự thật, nhiều người nghe nói về Đại Nạn qua Lời Đức Chúa Trời sẽ nhận ra rằng Phúc âm được gieo trồng trong họ, giữ chúng và không có thời gian để phát triển đức tin cho việc tử đạo. 
Như thế, khi bạn và tôi chịu tử đạo để bảo vệ đức tin của chúng ta, sẽ có nhiều người cùng đức tin với chúng ta chổi lên, như cây trong sa mạc được phát triển trên vùng đất khô cằn, kết hợp với chúng ta trong việc tử đạo vì họ từ chối nhận con dấu và thờ phượng thần tượng. Phúc âm của Nước và Thánh Linh mà chúng ta đang phổ biến sẽ làm cho nhiều người có thể lớn lên trong đức tin của họ trong một thời gian ngắn để chịu tử đạo, và làm cho họ trở nên những nhân sự của Đức Chúa Trời là những người sẽ chiến đấu. 
Từ những thiếu nhi cho đến bậc lão thành, tất cả chúng ta đều là lính chiến của Chúa. Luôn sẵn sàng lòng của chúng ta cho chiến trận, chúng ta phải sống với đức tin đúng, không bị lừa dối bởi bất cứ một lời dối gạt nào, vì chúng ta là dân sự của Đấng Christ. Ai trong chúng ta thấng trận chiến này, Đức Chúa Trời ban cho chúng ta mão triều thiên vinh hiển và phần thưởng không thể tả xiết được. Vì thế chúng ta phải sống một đời sống phục vụ cho công việc công chính của Đức Chúa Trời, chống lại Sa-tan, những lừa gạt của nó và tất cả tội ác của thế gian. 
 
 
Đức Chúa Trời Sẽ Ban Cho Chúng Ta Đức Tin Dũng Cảm Trong Kỳ Đại Nạn
 
Khi thời kỳ của con ngựa xám đến, Đức Chúa Trời sẽ ban cho chúng ta một dấu hiệu. Câu 1 nói, “Sau việc ấy, tôi thấy bốn vị thiên sứ đứng ở bốn góc đất, cầm bốn hướng gió lại, hầu cho không gió nào thổi trên đất, trên biển hay là trên cây nào.” Gió ở đây chỉ về gió Đại Nạn mà Đức Chúa Trời sẽ dấy lên. Khải huyền 7:1-8 nói với chúng ta rằng để cứu dân I-sơ-ra-ên, Đức Chúa Trời sẽ đóng ấn họ và cầm giữ gió lại trong một thời gian ngắn. Nhưng khi thời điểm đến – đó là thời kỳ của con ngựa ô, thời kỳ của đói kém trong vòng bảy thời kỳ của Đức Chúa Trời qua đi – Đức Chúa Trời sẽ mở ra thời kỳ ngựa xám. Bốn hưóng gió của đất sẽ nổi lên, đem gió khốn khổ đến thế gian. 
Khi thời kỳ ngựa xám mở ra, gió khốn khổ hãi hùng sẽ bắt đầu thổi, nhiều người I-sơ-ra-ên bị giết, và nhiều người Ngoại bang, gồm cả chúng ta, cũng sẽ bi giết. Khi thời kỳ ngựa xám đến, thời kỳ khốn khổ sẽ bắt đầu không thể sai lầm được. 
Vì bây giờ là thời kỳ của ngựa ô, ngọn gió đói kém đang thổi trên toàn cầu. Khi thời kỳ này qua đi, thời kỳ của ngựa xám sẽ đến, đưa ngọn gió khốn khổ đến. Gió khốn khổ đánh dấu cho thời kỳ bảy năm Đại Nạn. Khi Đức Chúa Trời đem Đại Nạn đến thế gian này lần đầu tiên kể từ khi Ngài tạo dựng nên vũ trụ và bắt đầu lịch sử loài người – đó là khi ngọn gió khốn khổ thổi lên bởi sự mở đầu của thời kỳ ngựa xám – mọi sự sẽ kết thúc, và mọi sự cũng sẽ bắt đầu được làm mới lại và khởi sự lại. 
Chúng ta phải nhận rõ rằng khi thời kỳ ngựa xám đến, thì thời kỳ đại nạn cũng mở ra. Khi các lãnh đạo trên thế giới kết hợp lại, các chính trị gia sẽ nắm lấy quyền lực tuyệt đối, và những ai không nghe theo mệnh lệnh và luật lệ của chúng thì sẽ bị khốn khổ và chết. Con người sẽ nhận thấy rằng thật là khó để tồn tại trong thời kỳ của ngựa xám này khi mà họ đối diện với quá nhiều khó khăn từ những thiên tai bởi những tai họa của bảy tiếng kèn, nhưng trộn lẩn với những khó khăn này sẽ là những tình huống chính trị đem đến sự khiếp sợ. Nhưng ngay trong tình huống này, Đức Chúa Trời sẽ tiếp tục làm việc trong vòng dân sự Ngài, đưa rất nhiều người Ngoại bang đến với sự cứu rỗi. 
Khi ngọn gió khốn khổ nổi lên trong thời kỳ ngựa xám, hy vọng được cứu thì chỉ tìm thấy trong chỉ một nơi. Như Lời của Đức Chúa Trời phán với chúng ta, “Sự cứu rỗi thuộc về Đức Chúa Trời ta, là Đấng ngự trên ngôi, và thuộc về Chiên Con.” hy vọng này chỉ có thể tìm thấy trong Đức Chúa Cha và Đức Chúa Jêsus Christ. Khi ngọn gió hãi hùng của khốn khó thổi lên, Antichrist sẽ chiếm lĩnh trái đất này, kết hợp không chỉ lãnh vực chính trị của thế giới mà gồm cả lãnh vực xã hội, từ kinh tế cho đến văn hoá và tôn giáo thành khối thống nhất. Đại nạn có nghĩa là trải qua một sự bắt bớ dữ tợn. Cơn gió này sẽ được thổi lên. Tất cả điều này xảy ra bất thình lình. 
Ngọn gió hợp nhất kinh tế đang được thổi vào thế giới ngày nay. Có một phong trào hướng về tự do mậu dịch, hủy bỏ tất cả bức tường của thuế xuất nhập khẩu giữa những thành viên quốc gia trong các tổ chức mậu dịch khác nhau. Dưới hệ thống mậu dịch chủ trương bảo vệ nền công nghiệp trong nước, khó cho những mặc hàng sản xuất của quốc gia đó duy trì được cái giá cạnh tranh với các quốc gia khác, vì thuế xuất nhập khẩu làm cho giá cả hàng hoá đó tăng cao, dù cho giá ban đầu của hàng xuất khẩu đó thấp thế nào đi nữa. 
Nhưng bức tường thuế quan bị hạ xuống. Một thí dụ điển hình có thể được tìm thấy ở Châu Âu, nơi mà hàng rào thuế quan đã được bãi bỏ. Thí dụ, trong vòng các nước thành viên của khối Cộng Đồng Chung Châu Âu không còn có thuế quan nữa. Điều này bắt đầu cho một cộng đồng lớn hơn sắp đến, biểu lộ một sự thống nhất văn hoá và chính trị. Đây là một sự phát triển kinh ngạc. Không có thuế quan, một quốc gia có thể bán sản phẩm, của mình cho bất cứ một nước nào khác. Đây là sự thay đổi tận gốc của nền kinh tế toàn cầu. Nếu EU hoàn toàn thành công trong sự hợp nhất kinh tế của nó thì nền kinh tế hợp nhất của toàn cầu cũng sẽ tiến triển nhanh hơn. 
Hiện tại, Hàn quốc, Trung quốc và Nhật đã đạt đến một thỏa thuận là cung cấp vốn cho vay khẩn cấp cho nhau trong trường hợp xảy ra khủng hoảng kinh tế trong tương lai ở Châu Á, giống như trường hợp cuộc khủng hoảng kinh tế nhận chìm cả một khu vực vào năm 1997. Trong cuộc khủng hoảng châu Á vào năm 1997, sự hỗ trợ tài chánh là được cung ứng bởi Hoa kỳ. Nhưng với hiệp ước này, ba quốc gia này đã bảo đảm cung cấp tài chánh cho nhau nếu một quốc gia thành viên đối đầu với cuộc khủng hoảng kinh tế hay tài chánh. Đây là hình thức tiền thân của liên hiệp kinh tế. Như thể các nước Châu Âu bỏ hàng rào quan thuế và thúc đẩy nền kinh tế thống nhất qua EU để tìm sự thạnh vượng chung cho các nước thành viên. Ba nước của Viễn Đông đang góp chung nguồn tài lực của họ với nhau. Sự hợp nhất của các nước và các tổ chức phát triển của nó cuối cùng sẽ dẫn đến sự thống nhất chính trị. 
Sự thống nhất kinh tế qua việc bỏ quan thuế có nghĩa là sự hợp nhất các quốc gia riêng lẽ thành siêu quốc gia. Khi thiên tai của bảy tai họa đánh vào và những sự hổn độn vận hành cách hung hăng trên toàn cầu, những người đại diện của những tổ chức và cơ quan quốc tế sẽ họp lại để bầu lãnh tụ của họ. Nói cách khác, họ cố gắng ổn định thế giới hổn loạn này bằng cách tổ chức một thế giới thống nhất chính trị và dấy lên một lãnh tụ đầy quyền lực. 
Gió khổ nạn sẽ thổi lên vào giữa quá trình này. Thay vì tôn trọng quyền lợi cá nhân, thì người ta giày đạp lên quyền lợi của số ít vì lợi ích của đa số sẽ trở nên không chỉ có thể chấp nhận được nhưng còn là sự mong chờ. Ngọn gió này sẽ thổi khi thời kỳ ngựa xám xuất hiện. Công việc chủ chốt cho những dữ kiện như thế được gây dựng trong thời kỳ ngựa ô, và những nhận thức thực sự của chúng sẽ đến trong thời ngựa xám. 
Khi Hàn Quốc bị đình công vì cuộc khủng hoảng tài chánh vào năm 1997 và bị lệ thuộc dưới sự giám sát của Quỷ Tiền Tệ Quốc Tế (IMF), nó bị chìm trong việc tàn phá của những tai họa kinh tế. Giá cả của bất động sản bị hạ xuống, chỉ qua một đêm người ta mất công ăn việc làm, và giới trung lưu bị đẩy ra đường phố. Những thảm họa của nền kinh tế như vậy đã trở nên phổ thông trên cả thế giới mà khó có một ngày nào đi qua mà không tin tức về những cuộc khủng hoảng tài chánh ở các nước khác nhau. Ngọn gió này là ngọn gió đói kém. Chúng ta đang ở trong thời kỳ đói kém, một loại trong thời kỳ khi mà bạn trở nên vô dụng khi bạn không có tiền. Trong thời cận lai, đi theo loại gió đói kém này sẽ là gió đại nạn. 
Đức Chúa Trời sẽ cầm giữ gió của bốn góc thế gian lại trong một thời gian ngắn và đóng ấn 144.000 người trong vòng người I-sơ-ra-ên. Sau khi ngăn trở những tai họa đến với họ thì Ngài cho phép gió hoạn nạn đến. Khi gió hoạn nạn ra khỏi tay của thiên sứ, gió Đại Nạn sẽ thổi lên. Gió hoạn nạn sẽ kết hợp thế gian lại và sẽ hoàn toàn thuộc sự thống trị của Sa-tan, bởi sự nổi lên của Antichrist, và trải qua thời kỳ bảy năm với những thiên tai lớn từ những tai họa của bảy tiếng kèn. Những tai họa của bảy tiếng kèn này rồi sẽ được theo sau bởi những tai họa của bảy cái bát. 
Trong thời kỳ cai trị chuyên chế của Antichrist và của sự biến mất tự do đức tin, đói kém, chết đói sẽ đạt đến mức độ tệ hại nhất, bắt buộc con người muốn sống còn thì phải phục tùng vào chính quyền cung cấp thực phẩm. Mọi người trên thế gian phải đối diện với thời kỳ này. Khải Huyền đoạn 7 cung cấp cho chúng ta một bức tranh tổng quát về những gì sẽ xảy đến. 
Còn điều gì khác chờ đợi chúng ta trong thời kỳ này? Thời kỳ của ngựa xám cũng sẽ được đánh dấu bởi vô số người tử đạo của cả người I-sơ-ra-ên và người Ngoại bang. Khi Đại Nạn đến, chỉ còn lại hy vọng. Câu 10 chép, “cất tiếng lớn kêu rằng: Sự cứu rỗi thuộc về Đức Chúa Trời ta, là Đấng ngự trên ngôi, và thuộc về Chiên Con.” Nói cách khác, sự cứu rỗi của chúng ta chỉ có thể tìm thấy trong Đức Chúa Trời của chúng ta Đấng ngồi trên ngôi và trong Chiên Con. Như chúng ta thấy trong đoạn 4 đã nói một cái ngôi đã được chuẩn bị cho Đức Chúa Jêsus Christ, Đấng ngồi trên ngôi chính là Đức Chúa Jêsus Christ, không như một người yếu đuối, mà là Con Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời quyền năng, và là Quan Án của tất cả mọi người. Đức Chúa Cha vẩn ngồi trên ngai của Ngài. Vì thế khi chúng ta nói về Ba Ngôi Đức Chúa Trời, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, và Đức Thánh Linh tất cả là Đức Chúa Trời. Tóm lại, sự cứu rỗi của chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời và của Chiên Con – Đức Chúa Jêsus Christ. 
Khi Đại Nạn kinh khiếp đến, chúng ta tìm thấy hy vọng ở nơi nào? Khi Antichrist dấy lên trong thời kỳ Đại Nạn, nó sẽ tạo nên một thần tượng theo sau nó, và đe dọa giết tất cả những ai từ chối thờ thần tượng này, cũng như tất cả những ai không nhận dấu của danh nó trên tay hay trên trán của họ. (Khải Huyền 13). 
Những điều kiện của môi trường và điều kiện thiên nhiên cũng có thể đạt đến mức độ xấu nhất, mưa lửa và diêm sinh sẽ đến từ trời, động đất, và các tai hoạ khác theo sau. Không nơi nào trên trái đất này không bị tai họa. Trong điều kiện môi trường xấu nhất, nơi mà đất nứt ra bởi động đất, mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao sẽ mất ánh sáng, biển và sông bị chết vì tai họa, tình hình chính trị trong lúc ấy cũng sẽ tệ hại nhất. Antichrist sẽ cai trị với chính sách bạo ngược nhất mà nó có thể làm được, khi nó chiếm lấy quyền lực và chinh phục tất cả các lãnh đạo trên thế giới dưới quyền thống trị của nó. 
 
 
Tại Sao Antichrist Nỗi Lên? 
 
Nói cách ngắn gọn là vì Sa-tan sẽ ban quyền lực của nó cho Antichrist để hoàn thành mong muốn cuối cùng của nó – đó là để thỏa mãn ước muốn của nó, là được người ta gọi nó là Đức Chúa Trời và được tôn cao hơn Đức Chúa Trời Chân Thật. Nhưng chính Sa-tan biết rằng mong ước này sẽ không thành hiện thực. Vì thế trong thời kỳ cuối cùng, nó cố gắng để được vinh hiển qua loài người bằng cách giết tất cả những ai không vâng lời nó. Đây là sự tệ hại nhất trong những việc tệ hại sẽ đổ xuống trên các thánh đồ. Trong thời kỳ này, các thánh đồ không có sự lựa chọn nào khác ngoài sự chết, bởi vì chỉ có duy nhất một Đấng mà họ có thể tin cậy và đặt niềm hy vọng là Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi, Đức Chúa Jêsus Christ Đức Chúa Trời của chúng ta, Đấng đã cứu chúng ta bởi Phúc âm của Nước và Thánh Linh. Chúng ta chỉ có thể nương dựa vào Đức Chúa Trời này và chỉ bởi tin Ngài là Đấng có thể giải cứu chúng ta ra khỏi sự chết trong vòng những tai họa và khốn khó kinh khiếp này. 
Trong những ngày cuối cùng này, hy vọng duy nhất của chúng ta thuộc về “Sự cứu rỗi thuộc về Đức Chúa Trời ta, là Đấng ngự trên ngôi, và thuộc về Chiên Con.” Bởi tin Đức Chúa Trời chúng ta, các thánh đồ sẽ bị tuận đạo, và bởi đức tin của họ, họ sẽ được giải cứu khỏi những tai hoạ kinh khiếp và sự chết. Khải Huyền đoạn 7 cung cấp cho chúng ta những diễn biến sẽ xảy ra trong thời kỳ bảy năm Đại Nạn. 
Chúng ta hãy tiếp tục về những sự việc mà gió khốn khổ sẽ mang đến. Câu 9-10 nói, “Sự ấy đoạn, tôi nhìn xem, thấy vô số người, không ai đếm được, bởi mọi nước, mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng mà ra; chúng đứng trước ngôi và trước Chiên Con, mặc áo dài trắng, tay cầm nhành chà là, cất tiếng lớn kêu rằng: Sự cứu rỗi thuộc về Đức Chúa Trời ta, là Đấng ngự trên ngôi, và thuộc về Chiên Con.” Khi hỏi ai là số người được của mọi chi phái, mọi tiếng, mặc áo dài trắng, và ca ngợi Chúa, thì 24 trưởng lão trả lời, “Đó là những kẻ ra khỏi cơn đại nạn, đã giặt và phiếu trắng áo mình trong huyết Chiên Con.” 
Điều này nói với chúng ta rằng có vô số người sẽ được cứu trong giữa cơn Đại Nạn, khi số người tử đạo không đếm được sẽ dấy lên từ các quốc gia, các chi phái và các thứ tiếng. Nói cách khác, sẽ có huyết của những người tin Đức Chúa Trời là Cứu Chúa duy nhất của họ sẽ đổ ra trong cơn khốn khó và tai họa. Tóm lại, sự cứu rỗi chỉ tìm thấy trong Ba Ngôi Đức Chúa Trời. 
Vì Đức Chúa Trời ban cho chúng ta Phúc âm của Nước và Thánh Linh để cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi và vì chúng ta tin Phúc âm này nên khi Antichrist xuất hiện và đòi hỏi chúng ta thuận phục nó với những lời đe dọa và gọi nó là Đức Chúa Trời, thì chúng ta không khuất phục. Hơn nữa, ngay cả vài người trong chúng ta đầu phục Antichrist, cũng không có sự bảo đảm chi cho sinh mạng của họ, vì họ sẽ phải trải qua những tai họa và chủ nghĩa cuồng tín vô tận của Sa-tan. Không có sự bảo đảm nào trong thời kỳ này.  
Thế nên chúng ta không có sự chọn lựa nào khác trừ ra tin Đức Chúa Trời Đấng có thể cứu chúng ta. Chúng ta sẽ dũng cảm chấp nhận việc tử đạo của chúng ta vì tin Đức Chúa Trời, Đấng sẽ ban cho chúng ta Nước Ngàn Năm của Ngài và Trời Đất mới; vì Ngài sẽ phục sinh chúng ta từ kẻ chết, cất chúng ta lên, và ban cho chúng ta tất cả sự vinh hiển và phước hạnh của Trời Đất mới. Đó là lý do tại sao có quá nhiều người mặc áo dài trắng được giặt trong huyết Chiên Con. 
Thật sự có nhiều người tử đạo là những người chịu chết vì đức tin của họ trong Đức Chúa Trời. Các thánh đồ và tất cả những ai chịu tử đạo trong thời kỳ này, từ mọi quốc gia trên thế giới, sẽ từ bỏ cuộc sống của họ vì đức tin của họ trong Đức Chúa Trời. Những ai tin vào Phúc âm của Nước và Thánh Linh mà chúng ta đang rao giảng sẽ chấp nhận sự tuận đạo vì đức tin của họ trong Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ giải thoát họ ra khỏi tất cả những ghê rợn của khốn khổ và tai họa của thời kỳ này. Chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể giải cứu chúng ta ra khỏi những tai hoạỉ kinh khiếp. 
Tôi đang nói với các bạn tất cả những sự kiện quan trọng sẽ xảy ra trong thời kỳ bảy năm Đại Nạn. Khi ngọn gió hoạn nạn thổi lên trên thế giới, không còn có một hy vọng nào trên thế gian. Thế giới mà chúng ta đang thấy đây sẽ không còn tồn tại, trời và đất sẽ biến mất như một cái cuộn  được cuộn lại. 
Rồi Đức Chúa Trời sẽ tạo nên đất mới trên đất này, có những người tử đạo vì đức tin trị vì trong một ngàn năm, và khi ngàn năm qua đi, Ngài di chuyển chúng đến Vương Quốc đời đời của Ngài. Chỉ có Đức Chúa Trời của chúng ta là Đấng giải cứu chúng ta ra khỏi tội mới giải cứu chúng ta ra khỏi sự chết và sự hủy diệt của Đại Nạn, và là Đấng ban cho chúng ta hy vọng. Khi thời kỳ tuận đạo đến với bạn và tôi, cũng như tất cả những người trên thế giới là những người nghe và tin Phúc âm sẽ can đảm chịu tử đạo vì tin Đức Chúa Trời, Đấng cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi. Chúng ta sẽ chấp nhận việc tử đạo bởi đức tin kiên cường và hy vọng của chúng ta. 
Như thế, chúng ta không thể chịu tử đạo mà không tin rằng Đức Chúa Trời, Đấng cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi cũng là Đức Chúa Trời, Đấng giải thoát chúng ta ra khỏi những tai họa kinh khiếp này. Những người tử đạo lúc bây giờ tên của họ được chép vào sách Sự Sống của Chiên Con. Nhưng không một ai mà tên của họ không được chép trong sách sự sống có thể chịu tử đạo. 
Phúc âm này được rao truyền cho cả thế giới cách không sai lạc, và mọi người trên thế giới sẽ chắc chắn nghe và hiểu. Vì chúng ta rao giảng không thôi Phúc âm này, Phúc âm của Nước và Thánh Linh đang được làm chứng trên cả thế giới. Khi Đại Nạn đến, sẽ có nhiều linh hồn trên thế giới này chỉ đặt hy vọng của họ nơi Chiên Con, tin Đức Chúa Trời ngay cả trong lúc đời sống họ gặp hiểm nguy, và có thể chấp nhận việc tử vì đạo của họ. Phúc âm của Nước và Thánh Linh là Phúc âm có thể làm cho tên của những người tin được chép vào sách sự sống sẽ tiếp tục được rao giảng. 
Những ai là người tin Phúc âm của Nước và Thánh Linh sẽ bị tuận đạo trong thời kỳ cuối cùng. Khải Huyền 13:8 nói, “Hết thảy những dân sự trên đất đều thờ lạy nó, là những kẻ không có tên ghi trong sách sự sống của Chiên Con đã bị giết từ buổi sáng thế.” Hoàn toàn đúng vì những ai tên của họ không được chép trong sách sự sống sẽ đầu phục Con Thú, không có trường hợp ngoại lệ.  
Chỉ có Chúa Jêsus và Đức Chúa Cha mới có thể giải thoát chúng ta ra khỏi cơn Đại Nạn vào những ngày cuối cùng. Đức Thánh Linh ngự trong lòng chúng ta. Tôi tin rằng chúng ta được cứu bởi Đức Chúa Trời, ngay cả khi chúng ta chấp nhận sự chết vì Ngài, Đức Chúa Trời cũng sẽ làm cho chúng ta sống lại, cất chúng ta lên không trung, làm mới lại mọi sự và tất cả mọi vật trên đất, và cho phép chúng ta sống trong Nước Ngàn Năm của Ngài. 
Thời kỳ tàn phá của ngựa xám sẽ nhanh chóng đến với chúng ta. Thời kỳ của ngựa ô sẽ qua nhanh. Khi đến phiên thứ của nó, ngựa xám sẽ xuất hiện. Rồi từ đó, cả thế gian sẽ bước vào thời kỳ của bảy năm Đại Nạn. Kéo dài không hơn không kém bảy năm, thời gian của Đại Nạn chắc chắn sẽ ứng nghiệm, vì đó là chương trình của Đức Chúa Trời. 
Giả sử thời kỳ Đại nạn đã đến. Cây cỏ chung quanh chúng ta và trên cả thế giới bị đốt cháy, bầu trời đầy những khói, mặt trời ẩn núp sau lớp mây dày đặc khói và sương làm cho thế giới trở nên tối tăm ngay cả ban ngày, mọi nơi có người chết, và chúng ta cũng nghe tiếng của những người đang đuổi bắt chúng ta. Chúng ta tin cậy vào ai? Bạn có tin cậy Đức Chúa Trời, là Đấng đã cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi, và là Đấng hứa làm cho những ai chịu tử đạo là những người không thuận phục Antichrist được sống lại. Ngài trở lại thế gian này để phục sinh và cất chúng ta lên, và đem chúng ta về Trời Đất mới của Ngài hay là bạn không tin cậy Ngài? Dĩ nhiên chúng ta tin cậy Đức Chúa Trời! Chỉ Đức Chúa Trời là hy vọng duy nhất của chúng ta! Sự bợ đỡ Antichrist cũng như nương tựa nơi chính chúng ta không thể cứu chúng ta. Hoặc trốn trong hang, ngay cả rời khỏi trái đất và trốn trong một trạm không gian – không, không có gì có thể giải cứu chúng ta trừ ra Đức Chúa Trời. 
Khi các sao chổi va chạm vào trái đất, tất cả những mảnh vụn rơi xuống trái đất, phá hủy cả hành tinh. Mọi vật mà Đức Chúa Trời tạo dựng lần đầu đều sẽ bị phá hủy. Rồi sự hy vọng thật sẽ xuất phát ra trong lòng chúng ta. Trong tình huống tuyệt vọng như thế chúng ta sẽ đặt hy vọng của mình vào ai? Đức Chúa Trời là Đấng duy nhất mà chúng ta có thể mong chờ và tìm kiếm sự giúp đỡ, không một ai khác trừ ra Đức Chúa Trời là Đấng đã cứu chúng ta! 
Vì chúng ta được cứu bởi tin Phúc âm của Nước và Thánh Linh, chúng ta cảm tạ và ngợi khen Đức Chúa Trời vì sự cứu rỗi này. Nhưng khi Đại Nạn đến, chúng ta cũng cảm tạ và ngợi khen Đức Chúa Trời về mọi việc mà chúng ta có vì sự giải cứu chúng ta ra khỏi tai họa kinh khiếp và sự chết. Chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể giải cứu chúng ta ra khỏi tay của Antichrist. Không có một ai khác trừ ra Đức Chúa Trời . Vì chúng ta đặt hy vọng và đức tin chúng ta vào Đức Chúa Trời này, và vì chúng ta tin và hy vọng rằng Đức Chúa Trời sẽ phục sinh chúng ta và cho phép chúng ta sống trong Vương Quốc Ngàn Năm và Trời Đất Mới trong phước hạnh đời đời. Chúng ta có thể chịu đựng và đắc thắng tất cả khốn khổ sẽ đến. 
Thời điểm sẽ đến khi Antichrist kéo lê chúng ta đến trước hình tượng của nó, ra lệnh, “Quì xuống trước hình tượng này, và gọi ta là Đức Chúa Trời. Jêsus không phải là Đức Chúa Trời. Ta là Đức Chúa Trời, và ta là người sẽ cứu ngươi” Khi Antichrist ra lệnh cho chúng ta thờ phượng nó, chúng ta có thể kinh khiếp, nhưng không một ai trong chúng ta là những người được tái sanh có thể quì xuống trước hình tượng của nó. Tại sao? Vì sau khi buộc chúng ta nhận dấu của nó, Antichrist sẽ làm cho chúng ta trở nên nô lệ của nó, nó dùng chúng ta để giết người, và cuối cùng nó giết chúng ta. 
Thời gian đến khi mà Antichrist sẽ đứng lên để tuyên bố rằng chính nó là Đức Chúa Trời. Không còn bao lâu nữa Antichrist sẽ dựng những hình tượng khổng lồ của nó và ra lệnh cho mọi người trên thế giới phải gọi nó là Đức Chúa Trời, và thành lập những ban hợp xướng để ca ngợi nó. Nếu hòa bình xảy ra trong thời gian này và môi trường thiên nhiên trở nên phong phú và đẹp đẻ, thì người ta có thể nghĩ rằng một thế giới mới đã được mở ra. Nhưng với rừng bị cháy, người ta kêu gào khi họ sắp chết, lòng và phân nửa xác chết bị cháy vứt bừa bãi ngoài đường, không một ai trong chúng ta có thể vâng theo mạng lệnh của Antichrist mà quì xuống trước hình tượng của nó và gọi nó là Đức Chúa Trời của chúng ta. Mọi tín đồ tái sanh sẽ biết thời điểm này, chính hắn là Antichrist đã được Lời Đức Chúa Trời tiên tri rồi. 
Đức Thánh Linh cũng dạy cho chúng ta. Ngài ban cho chúng ta lòng không bao giờ đầu phục nó. Ngài ban cho chúng ta lòng can đảm để có thể nói rằng, “Hãy giết tôi nếu ngươi phải làm thế, nhưng nếu tôi chết Chúa sẽ báo thù sự chết của tôi trên ngươi, và Ngài chắc chắn sẽ phục sinh tôi!” Chúng ta tin rằng như Chúa chúng ta sống lại từ sự chết sau ba ngày thì chúng ta cũng sẽ được sống lại. Và Chúa sẽ cất chúng ta lên không sai. 
 
 
Người Công Chính Sẽ Không Bao Giờ Đầu Phục AntiChrist 
 
Những ai nghe những Lời hứa rằng Đức Chúa Trời sẽ phá hủy thế giới thứ nhất và thiết lập Vương Quốc Ngàn Năm để những người công chính trị vì vương quốc này trong ngàn năm, và người được tái sanh sẽ không bao giờ đầu phục Antichrist, vì khi Đức Thánh Linh ngự trị trong lòng họ, họ sẽ nhận biết mọi sự. Nhưng những ai không có Thánh linh sẽ tìm kiếm sự sống và đầu phục Sa-tan, họ lo sợ cuộc sống của họ bị mất nếu họ từ chối theo dòng thống trị của những gì dường như là cả một thế giới mới. Khi người ta sợ chết thì họ trở thành một nô lệ của nó, chỉ những người tái sanh sẽ không sợ chết và sẵn sàng chịu tử đạo, họ sẽ chiếu sáng như ánh sáng mặt trời. 
Người tín đồ tái sanh có thể làm như thế vì họ có hy vọng rằng họ sẽ được sống lại trong thân thể mới. Đây là lý do tại sao những ai có sự ngự trị của Đức Thánh Linh sẽ không sợ sự chết, nhưng họ đứng vững vàng để chống lại Antichrist và đẩy hắn ra khỏi thế cân bằng của nó bằng lời chắc chắn được phát ra bởi Thánh linh. Hiện nay họ có thể rụt rè e sợ, nhưng những ai được ấn chứng bởi Đức Thánh Linh vì họ tin Phúc âm của Nước và Thánh Linh sẽ nói những lời – qua Thánh linh - mà kẻ thù của họ không thể đáp ứng gì cả. Chúng ta tin Lời này của Đức Chúa Trời. 
Antichrist sẽ lấy làm khó chịu khi các thánh đồ tuyên bố với nó rằng, “Làm thế nào ngươi dám gọi chính ngươi là Đức Chúa Trời! Ngươi đã bị đuổi ra khỏi thiên đàng, và ngươi cũng sẽ bị trục xuất ra khỏi trái đất này! Ngày của ngươi đã được đếm rồi!” Không phải số ít nhưng vô số người từ mọi quốc gia trên thế giới sẽ nổi dậy và chống lại Antichrist. Rồi Antichrist sẽ giết tất cả họ. Lúc bấy giờ, các thánh đồ sẽ không bao giờ lệ thuộc nó dù cho họ bị đặt trước cái chết. Như Lời Đức Chúa Trời phán với chúng ta rằng, “Sự cứu rỗi thuộc về Đức Chúa Trời chúng ta và thuộc về Chiên Con”, chúng ta sẽ chết trong hy vọng và sự tin chắc qua đức tin của chúng ta được tuôn đổ bởi Đức Thánh Linh. 
Như sách Công Vụ Các Sứ Đồ đã làm chứng, khi Ê-tiên bị ném đá chết, ông nhìn lên trời và thấy ngai Đức Chúa Trời, và Chúa Jêsus đáng đứng bên hữu ngai để chờ đợi tiếp nhận ông. Ngay cả khi ông đang chết, Ê-tiên cầu xin sự tha thứ cho những người đang ném đá ông, như chính Chúa Jêsus cầu xin sự tha thứ cho nhũng người đóng đinh Ngài. 
Giống như Ê-tiên, các thánh đồ tử đạo trong thời kỳ cuối cùng này, đầy dẫy Thánh linh, sẽ không dao động nhưng vững vàng. Dù cho bây giờ họ dường như nhút nhát và đức tin họ yếu đuối, tất cả những ai nghe Lời này sẽ có đức tin vững vàng khi thời kỳ đó đến. 
Đừng sợ. Không có gì sợ cả, vì tất cả những điều này, từ việc Antichrist nổi lên cho đến những khốn khó xảy ra, tất cả xảy ra chỉ bởi sự cho phép của Đức Chúa Trời và trong kế hoạch của Ngài như được bày tỏ trong Khải Huyền đoạn 6. 
Sự tuận đạo không đến bởi sức mạnh của xác thịt chúng ta. Sự tuận đạo chỉ có thể xảy ra bởi quyền năng của Đức Thánh Linh và đức tin của chúng ta trong Lẽ thật. Nói cách khác, chúng ta có thể bị tử đạo bởi tin Đức Chúa Trời qua lời hứa của Ngài và trong lẽ thật là Đức Chúa Trời Toàn Năng là Đức Chúa Trời của chúng ta. 
Bây giờ bạn phải nhận thức rằng tuận đạo mà Đức Chúa Trời cho phép xảy ra cho chúng ta trong thời kỳ bảy năm trong kế hoạch Ngài là ý chỉ của Đức Chúa Trời. Chúng ta đừng suy nghĩ đến việc tuận đạo của chúng ta, đó là một phần trong kế hoạch của Đức Chúa Trời cho chúng ta, nó không là ý thích chợt nảy ra trong chúng ta, nhưng thay vào đó là tin rằng đó là việc theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Khi thời kỳ tuận đạo đến, chúng ta hãy tin lời Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời sẽ ban cho chúng ta đủ năng lực để đối diện với nó. 
Trong mỗi thế giới đều có người lãnh đạo tuyệt đối. Đức Chúa Trời là Lãnh đạo của người tái sanh, trong khi những ai không được tái sanh thì lãnh đạo của họ là linh của Sa-tan. Khi thời kỳ cuối cùng đến, người tái sanh, được cai trị bởi Đức Chúa Trời, sẽ nhận được sức mạnh để chịu đựng những thử thách và khốn khó. Trái lại, những người bị Sa-tan cai trị thì không có sự lựa chọn nào khác trừ ra là phải thuận phục ý muốn nó, dù là họ muốn hay không, vì họ ở dưới sự thống trị của Sa-tan. 
Nhưng thực ra thì quyền lực của ai là lớn hơn? Chúng ta được ban phước hay bị rủa sả là cách để chúng ta xác định quyền lực của ai là lớn hơn, Đức Chúa Trời hay Sa-tan. Trong thời kỳ sau rốt, cuối cùng ai được cứu thì được quyết định bởi chúng ta tin và theo ai, chúng ta tin cậy vào lời của ai. Những ai tin Đức Chúa Trời và Lời của Ngài thì sẽ được bảo vệ, ban phước, và ban sự sống đời đời bởi quyền năng và thẩm quyền tuyệt đối đời đời của Ngài. Nhưng những ai nghe những lời của Sa-tan và đầu phục nó sẽ bị quăng vào địa ngục cùng với hắn. Hắn là người không có năng lực để cứu họ ra khỏi địa ngục. Đó là lý do tại sao Đức Chúa Trời ban Lời của Ngài trong Khải Huyền từ đoạn 1-7. 
Từ đoạn 8 trở đi Khải Huyền chép những chi tiết về những gì xảy ra trong thời kỳ ngựa xám. Trước hết, những tai họa của 7 tiếng kèn sẽ đến trên đất. Hãy xem tai họa thứ nhất, là một trong bảy tai họa, trong câu 7: “Vị thứ nhất thổi loa, thì có mưa đá và lửa pha với huyết bị quăng xuống đất. Một phần ba đất bị cháy, một phần ba loài cây bị cháy, và mọi giống cỏ xanh đều bị cháy.” Với tai họa của tiếng kèn thứ nhất, mưa đá và lửa pha huyết rơi xuống đất. Đây sẽ không phải là lần thứ nhất mưa lửa rơi trên đất, vì trái đất đã bị sao băng hay sao chổi chạm vào trong nhiều lần rồi. 
Tuy nhiên chúng không có đủ sức tàn phá để mang tai họa đến cho cả thế gian, nhưng khi thời kỳ ngựa xám đến, ngọn gió đầy sức tàn phá của khốn khổ sẽ nổi cơn thạnh nộ lên khắp thế gian. Khi gió nổi lên như cơn lốc xoáy và quét sạch thiên nhiên. Lửa sẽ mưa xuống trên đất và đốt cháy một phần ba cây cỏ, và mọi người sẽ xô đẩy nhau để trốn thoát lửa tàn phá này. 
Lời của Đức Chúa Trời phán với chúng ta rằng sau khi rừng của thế gian bị đốt cháy bởi tai họa thứ nhất, một ngọn núi lớn bị đốt cháy sẽ rơi xuống biển – dường như nó là sao chổi. Điều này được mô tả chi tiết hơn bởi tai họa thứ ba: “Vị thiên sứ thứ ba thổi loa, thì một ngôi sao lớn ở trên trời rơi xuống, cháy có ngọn như một bó đuốc; ngôi sao ấy rơi vào một phần ba các sông lớn và các suối nước.” Nói cách khác, một sao chổi sẽ va chạm với trái đất. Như trong phim Deep Impact, nơi mà sao chổi rơi vào biển và tạo nên sóng triều dâng khổng lồ, tai họa thứ ba mang đến thảm họa tương tự. Tai họa có thể không giống như những thảm họa trong phim, nhưng những sao băng sẽ đánh vào nhiều nơi trên trái đất và sẽ đem lại nhiều thiệt hại lớn cho trái đất. Sóng triều dâng sẽ giết một phần ba sinh vật trong biển và hủy phá một phần ba tàu thuyền.  
Khi ngọn gió khốn khổ như thế bắt đầu thổi, chúng ta nhận biết rằng thời kỳ của ngựa xám đang đến. Trong tương lai, khi bạn thấy những tin tức tàn phá được phát trên TV nói với bạn rằng lửa từ trời đang đổ xuống và một phần ba rừng trên thế giới tràn ngập trong khói thì bạn nên nhận biết rằng đó là những gì báo hiệu cho thời cuối cùng đã đến. Khi nhà cầm quyền huy động mọi người từ trẻ con đến người già chữa cháy, bạn phải nhận biết rằng khởi đầu của sự cuối cùng đã đến. 
Đối với những ai trong chúng ta là ngưới tin Phúc âm của Nước và Thánh Linh, chỉ tìm thấy hy vọng trong sự cứu rỗi là việc giải cứu chúng ta ra khỏi những tai hoạ kinh khiếp trong Đức Chúa Trời Toàn năng. Khi Antichrist giết chúng ta, chúng ta sẽ chịu tử đạo vì chúng ta không có quyền lực thuộc thế gian để đối chọi với nó, nhưng thế mà chúng ta sẽ chịu tử đạo trong niềm vui lớn. Đức Chúa Trời Toàn Năng sẽ phục sinh chúng ta là những người chịu tử đạo trong thời kỳ Đại Nạn, và Chúa sẽ trở nên Người Chăn của chúng ta và đưa chúng ta đến con sông nước hằng sống. 
Vương Quốc Đức Chúa Trời là nơi chúng ta sẽ không bao giờ khốn khổ vì lửa một lần nữa, hay đói khát, hay bị hại bởi mặt trời, Đức Chúa Trời sẽ đem chúng ta đến đó. Kinh thánh nói với chúng ta rằng Đức Chúa Trời sẽ sống với chúng ta trong Vương Quốc này, an ủi chúng ta, lau khô nước mắt chúng ta và cho phép chúng ta sống trong sự vinh hiển đời đời, vì thế chúng ta không bao giờ bị khốn khổ nữa. 
 
 
Hãy Đứng Vững Vàng Trên Lời Hứa
 
Khi tôi chăm chú vào Kinh thánh, lòng tôi có đầy hy vọng trong Thánh linh, và tôi nhận biết rằng duy chỉ Đức Chúa Trời mới có thể giải cứu chúng ta ra khỏi những tai họa kinh khiếp. “Chúa Jêsus! Xin Hãy đến” Tôi tin Chúa của chúng ta. Tôi tin rằng Ngài sẽ giải cứu tôi ra khỏi Đại nạn kinh khiếp, như thể Ngài đã giải cứu tôi ra khỏi tất cả tội lỗi của tôi. Tôi tin rằng Ngài cũng giải cứu các thánh hữu của tôi. Tôi tin rằng sự cứu rỗi của tôi, ngay cả trước khi thời kỳ cuối cùng sẽ đến, thuộc về Đức Chúa Trời của chúng ta Đấng ngồi trên ngôi và thuộc về Chiên Con, và tôi tin rằng sự cứu rỗi của bạn cũng tìm thấy trong Đức Chúa Trời. 
Thế giới sẽ nhanh chóng đầy ngập những tai họa và khốn khổ khi Đại Nạn đến. Nhưng dù cho khó khăn đến với thế giới này như thế nào đi nữa, tôi vẫn tin rằng Chúa của chúng ta sẽ giải cứu chúng ta ra khỏi thời kỳ khốn khó và tai họa và sự bắt bớ của kẻ thù, vì Đức Chúa Trời đã giải cứu chúng ta ra khỏi tất cả tội lỗi của chúng ta, ban cho chúng ta quyền trở nên con cái của Ngài, và làm thành điều này. 
Những người không tái sanh thì khốn khó hơn chúng ta nhiều. Những người không có Đức Chúa Trời để đặt niềm tin, khi mọi vật bị thiêu cháy và hổn độn vùng lên thì họ sẽ khốn khổ như thế nào? Không nghi ngờ gì vài người giữ niềm tin trên tôn giáo của họ cách cuồng nhiệt dù đó là Phật giáo hay Hồi giáo, nhưng họ không tìm thấy hy vọng. Chỉ có thật vọng và thất bại đang chờ đợi họ. Sẽ có nhiều người kết thúc cuộc đời của họ trong sự liều linh tuyệt vọng như thế. Chúng ta cũng sẽ phải đối diện với những sự hổn loạn và sự khó khăn như những người này. Nhưng lòng của chúng ta thì khác với họ. Bây giờ chúng ta là những người đã chuẩn bị đức tin của mình thì khác với những người còn lại, vì Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta vô tội qua Phúc âm của Nước và Thánh Linh. 
Giăng 1:12 viết, “Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài,” Nói cách khác Đức Chúa Trời đã đóng ấn chúng ta để ban cho chúng ta quyền trở nên con cái Ngài. Ngài phán: “Ngươi là con ta.” Ngài ban cho chúng ta đặc quyền lớn lao và vinh hiển này. Chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Khi chúng ta tin Phúc âm của Nước và Thánh Linh, thì có còn bất cứ một tội lỗi nào trong lòng chúng ta nữa không? Dĩ nhiên không! Chúng ta không phải là con Đức Chúa Trời không? Dĩ nhiên không. Nếu chúng ta là con cái Đức Chúa Trời mà thiếu kiến thức về Kinh thánh và có nhiều thiếu sót về điều này thì có nghĩa là Đức Chúa Trời không bảo vệ chúng ta như Cha chúng ta sao? Dĩ nhiên không! Như là người cha dành hết sự chú ý và chăm sóc con cái họ dù chúng thiếu hiểu biết, thì Đức Chúa Trời cũng sẽ ban sức mạnh và bảo vệ những ai trong chúng ta là người yếu đuối. 
Khi hổn loạn lan tràn trong thời gian Antichrist đến, Đức Chúa Trời sẽ giữ cho con cái Ngài mạnh mẽ qua Thánh linh, và ban cho họ đức tin, hy vọng và can đảm. Vì Ngài sẽ ban cho chúng ta sự can đảm, nên chúng ta sẽ không sợ hãi gì. Không có gì phải sợ trừ ra chính cái sợ dấy lên trong lòng chúng ta. Người ta có thể tránh những gì xảy ra chung quanh họ bằng cách trốn thoát khỏi nó, nhưng nỗi lo sợ trong lòng không thể tống khứ nó đi dù cho họ trốn thoát đi đâu. Dù cho trốn trong phòng ngủ, hay dưới tầng hầm hay trong nơi trú ẩn bom đạn họ cũng không thể chạy khỏi nỗi lo sợ đang tóm lấy lòng họ. 
Trái lại, lòng của các thánh đồ không sợ hãi nhưng can đảm và vì thế họ có thể đối diện với sự tuận đạo cách can đảm. Họ nói với chính họ: “Điều gì sẽ đến khi thời kỳ cuối cùng đến. Đó là lúc Đấng Christ trở lại! Ngài sẽ nhanh chóng cất chúng ta đi!” Đó là khi sự cất lên xảy ra – không như ngày bình thương như hôm nay, nhưng khi một phần ba thế giới bị thiêu cháy và chìm trong khói. Nhưng trước khi Đại Nạn trở nên xấu hơn, Đức Chúa Trời sẽ cất các thánh đồ lên không trung. 
Bây giờ bạn có tin rằng Đức Chúa Trời thiết lập bảy thời kỳ vì bạn không? Khải huyền đoạn 6 nói với chúng ta rằng Ngài đã làm điều này. Khi Ngài thực hiện, Đức Chúa Trời sẽ làm cho mọi sự có liên quan đến thánh đồ cách chính xác như đã được viết ra. Như thế những ai đã được đền tội thì được phước lớn, nhưng những ai chần chờ tin Phúc âm nhất định sẽ bị hủy diệt, và kết thúc trong điạ ngục. Đức Chúa Trời phán với chúng ta rằng trong tương lai các tai nạn kinh khiếp sẽ đến, khi những tai nạn này qua đi, những người không tái sanh sẽ bị quăng vào trong hồ lửa đời đời và diêm sinh. Đó là lý do tại sao hiện tại Đức Chúa Trời ban cho chúng ta một thế giới hoà bình và tại sao Ngài giao phó Phúc âm của Ngài cho chúng ta trong thời gian bình yên như thế. 
Cách nay hơn 2000 năm Đức Chúa Trời đã đến thế gian trong xác thịt con người. Vì lợi ích chúng ta, Ngài nhận lễ Báp-tem để nhận tất cả tội lỗi của chúng ta và chết trên thập tự giá, giải thoát chúng ta ra khỏi tất cả tội lỗi của thế gian. Là Cứu Chúa của chúng ta nên Ngài đã cứu chúng ta. Ngài ban cho chúng ta phước hạnh của Ngài, đã cho phép chúng ta được cứu bởi tin Đức Chúa Trời và sự cứu rỗi của Ngài. Đây là ân điển của Đức Chúa Trời. Đây là Phúc âm mà qua đó đã giải cứu chúng ta ra khỏi tất cả tội lỗi của chúng ta và sự phán xét của Đức Chúa Trời, bằng cách Đức Chúa Trời sai Con Độc sanh của Ngài đến với chúng ta, chuyển tất cả tội lỗi của chúng ta qua Ngài, và phán xét chính Con Ngài thay cho chúng ta. Bởi tin điều này, chúng ta được mặc lấy ân điển của Đức Chúa Trời và nhận được sự sống đời đời từ nơi Ngài. Vì chúng ta tin điều này, chúng ta trở nên con cái của Đức Chúa Trời, Ngài sẽ gọi chúng ta lên, bảo vệ chúng ta khi Đại Nạn đến trong những ngày cuối cùng trong tình cảnh cực kỳ khó khăn. 
Lúc ấy, con cái Đức Chúa Trời và con cái Sa-tan sẽ được phân cách ra cách rõ ràng. Những sự khác biệt của họ sẽ được phân biệt rõ ràng. Sẽ bàn đến vấn đề này chi tiết hơn trong phần sau. Những gì mà bạn cần phải nhớ là khi Đại Nạn đến vơi chúng ta và chúng ta phải chịu tử đạo, thì chúng ta sẽ được phục sinh và được cất lên trước Đức Chúa Trời. Dù là người ta có tin điều này hay không thì nó vẫn xảy ra, vì Đức Chúa Trời đã phán rằng Ngài sẽ mang những ngọn gió đến và tất cả mọi điều này được thực hiện. 
Câu 1 chép: “Sau việc ấy, tôi thấy bốn vị thiên sứ đứng ở bốn góc đất, cầm bốn hướng gió lại, hầu cho không gió nào thổi trên đất, trên biển hay là trên cây nào.” Đức Chúa Trời đang ngăn cản những cơn gió này để chúng không thổi lên ngay bây giờ. Nói cách khác, điều này có nghĩa là khi Đức Chúa Trời cho phép thì các gió này sẽ thổi lên từ bốn gốc đất. Khi Đức Chúa Trời cho phép, thiên sứ của Đức Chúa Trời sẽ thả gió ra và đưa vào khu vực ngựa xám. Khi gió Đại Nạn bắt đầu thổi lên nó mang theo thiên tai, chiến tranh khắp nơi trên thế giới. Mọi người sẽ bị rơi vào giữa tai họa. Nhưng hiện nay Đức Chúa Trời đã giữ gió này lại cách vững chắc. 
Các nước trên thế giới đang đầu tư mạnh vào việc sản xuất vủ khí. Thời điểm sẽ đến khi mà những quyền lực lớn sẽ dành ít nhất 30% kinh khí cho quân sự. Ngay cả hiện nay, với một tiềm lực kinh tế khổng lồ đang chuyển cho việc sử dụng quân sự trong việc cố gắng phát triển một khối lượng khổng lồ mới, nhiều vũ khí giết người hơn … vũ khí tiêu diệt diện rộng. Bất cứ khi nào nền kinh tế phát triển thì số thặng dư của nó cũng dành cho ngân sách mở rộng quân sự. 
Thí dụ, Hoa kỳ đang đẩy mạnh sự phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa như “kế hoạch chiến tranh các vì sao” Khi hệ thống này được khai thác hoàn toàn, chiến tranh sẽ bùng nổ không chỉ ở trên đất mà ngay cả trên không gian, với những vệ tinh nhân tạo vũ trang phóng ra những vũ khí không gian, những vũ khí ngoài khí quyển. Chiến tranh không gian sẽ đảm nhiệm một ý nghĩa hoàn toàn mới. Câu hỏi được đặt ra ở đây là ai sẽ là người đầu tiên phát triển vũ khí ngoài khí quyển và chế ngự không gian để cho việc quân sự. 
Nhìn vào sự phát triển như thế, chúng ta có thể cảm nhận rằng khi Đức Chúa Trời cho phép, và khi những tai hoạ kinh khiếp xảy ra trên đất, nhà lãnh đạo đã được tiên tri với quyền lực tuyệt đối sẽ sớm xuất hiện. 
Tuy nhiên, tất cả những điều này có thể xảy ra chỉ khi Đức Chúa Trời ho phép. Dù cho thế giới khó khăn thế nào đi nữa chúng ta vẫn tin rằng Đức Chúa Trời vẫn là Đấng Chăn Chiên của chúng ta, dẫn chúng ta đến suối nước sống, và lau ráo hết nước mắt của chúng ta. Đó là lý do tại sao những người được cứu được ban phước dồi giàu. 
Khi bạn tin Chúa Jêsus, bạn không thể tin Ngài theo bất cứ cách nào mà bạn thích. Đức tin thật là đức tin của những ai tin vào Lời của Đức Chúa Trời. Khải Huyền 7:14 viết: “Tôi thưa rằng: Lạy chúa, chúa biết điều đó. Người lại phán cùng tôi rằng: Đó là những kẻ ra khỏi cơn đại nạn, đã giặt và phiếu trắng áo mình trong huyết Chiên Con.” Bởi “đã giặt và phiếu trắng áo mình trong huyết Chiên Con” có nghĩa là họ chịu tuận đạo vì đức tin của họ trong Chúa. Hãy cẩn thận khi giải nghĩa câu này; nó không ám chỉ được cứu bởi tin chỉ vào huyết trên thập tự giá. 
Điều bạn phải hiểu rõ là lòng của những ai không có sự ngự trị của Thánh linh thì không phải là con Đức Chúa Trời và những ai không tin Phúc âm của Nước và Thánh Linh là những người không tin vào Phúc âm gì cả. Chỉ những ai tin Phúc âm của Nước và Thánh Linh có thể chấp nhận việc tử đạo, vượt qua Đại Nạn, và dâng lên Chúa sự vinh hiển lớn. 
Vì chúng ta tin Đức Chúa Trời, Khi thời kỳ khó khăn và đau khổ lớn đến, chúng ta sẽ không mất đức tin, không thuận phục Sa-tan, nhưng vững vàng chấp nhận việc tuận đạo bởi năng lực nhận được từ Đức Chúa Trời. Rồi chúng ta được phục sinh và được Ngài bảo vệ. Chiên Con sẽ là Đấng Chăn Chiên của chúng ta và sẽ lau ráo tất cả nước mắt khỏi mắt chúng ta, chúng ta sẽ không bao giờ đói khát nữa, hoặc bị hại bởi sức nóng, hay bị hại bởi bất cứ thứ gì khác. Tại sao? Vì Đức Chúa Trời sẽ tiêu trừ sự đau khổ đời đời, vì chúng ta đã qua kỳ Đại Nạn rồi. Thật tuyệt vời cho thế giới của Đức Chúa Trời được gọi là Thiên Đàng. Vì đó là nơi tuyệt vời mà người ta gọi là Pa-ra-đi hay Thiên Đàng, vì nơi đó tất cả là tốt lành. 
Pa-ra-đi là nơi vui sướng không hề cùng tận. Trong Phật giáo, Pa-ra-đi là nơi dành cho chỉ những người trở thành thần hay Phật. Nhưng thật sự có ai trở thành Phật, có ai trở thành thần không? Dĩ nhiên không! Siddhartha chính ông đã nói khi trên giường lâm chung như sau: “Trở thành thần; chỉ bởi trở thành thần bạn mới có thể thoát khỏi tất cả những khốn khổ của thế gian.” Nhưng bất khả thi cho con người trốn thoát khỏi tội và vượt qua sự khinh khiếp tiền định của riêng anh/chị ấy. Chính Siddhartha đã thất bại trong việc trốn thoát và vì thế có ai khác làm được không. Như Kinh thánh nói: “Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu.” (Công vụ 4:12). Chỉ có Đức Chúa Trời, Đức Chúa Jêsus Christ Đấng tạo nên vũ trụ này mới có thể ban sự cứu rỗi cho chúng ta. Đây là lẽ thật, Đức Chúa Jêsus Christ là Cứu Chúa, là Đấng sẽ giải cứu chúng ta ra khỏi tại họa kinh khiếp, là những gì Đức Chúa Trời dạy chúng ta qua Đức Thánh Linh. 
Thiên đàng là nơi tuyệt diệu nhất. Bạn có muốn sống đời đời trong vinh hiển và tôn trọng không? Bạn có muốn được thừa nhận là cao quí và sống trong hạnh phúc đời đời không? Bạn có muốn sống trong sự toàn vẹn và phong phú và không thiếu thốn gì không? Nơi mà Đức Chúa Trời đem bạn đến để sống là nơi như thế đấy. Đó là thiên đàng. Nó không thiếu gì, và không có sự thiếu thốn được tìm thấy. Bạn sẽ không bao giờ bệnh nữa, không bao giờ bị hại bởi sức nóng, hoặc không còn rơi bất cứ giọt nước mắt nào. 
Khi Chúa Jêsus bị đóng đinh, Ngài phán với tên cướp là ngưới bị đóng đinh cạnh bên Ngài, “hôm nay ngươi sẽ ở với ta trong Pa-ra-đi.” “Pa-ra-đi” theo nghĩa đen là cái vườn vui sướng. Đó là nơi mà người ta có thể vui hưởng tất cả niềm vui và hạnh phúc. Cái gì làm cho chúng ta hạnh phúc và vui sướng trên thế gian thì có tràn ngập ở nơi này, nơi mà Đức Chúa Trời gọi chúng ta đến để sống. Hãy tin điều này, và hãy làm cho Thiên đàng, Pa-ra-đi, Vương quốc Đức Chúa Trời là của bạn. Vướng quốc Đức Chúa Trời là trọn vẹn và tốt lành, không có gì bất toàn trên đất có thể tìm thấy trong đó. 
Vì Đức Chúa Trời là Toàn năng, nên Ngài sẽ ban cho chúng ta vương quốc này. Vì Chúa chúng ta là Đức Chúa Trời Toàn Năng, Ngài sẽ giải thoát dân sự Ngài và làm cho họ không còn rơi bất cứ giọt nước mắt nào nữa cả, không còn khốn khổ nữa. Ngài sẽ dẫn chúng ta đến suối nước sống. Ngài sẽ đưa chúng ta sống trong sự sống đời đời, phước hạnh đời đời, và vui thú đời đời. Tất cả những điều này là khả thi. Tôi tin vì năng quyền của Ngài là Toàn Năng. 
Nếu Đức Chúa Trời là Đấng cứu chúng ta không có sức lực, thì chúng ta cũng bất lực. Nhưng Đức Chúa Trời Đấng giải thoát chúng ta là trọn vẹn, quyền năng vô hạn. Ngài làm cho chúng ta trở nên vô tội bởi năng quyền tuyệt đối của Ngài và vì thế chúng ta được gọi là các thánh đồ. 
Dù chúng ta sống trên thế gian này với cuộc sống như thế nào đi nữa. Vì chúng ta là con cái Đức Chúa Trời, là Đấng có năng quyền của Vua các vua, dù cho bây giờ cuôỉc sống của chúng ta có xấu hơn những người không tái sanh, khi thời kỳ ngựa xám đến và Chúa trở lại, Ngài chắc chắn sẽ gọi chúng ta lên và để chúng ta sống trong Pa-ra-đi của Ngài. Chúng ta không thiếu gì và cai trị với năng quyền tuyệt đối ở nơi mà ngay cả thiên sứ sẽ là đầy tớ của chúng ta. Các thánh đồ sẽ sống đời đời trong huy hoàng và vinh hiển. 
Các thánh đồ sẽ không bao giờ chết nữa. Đây là điều mà tất cả các tôn giáo mơ ước – sống đời đời, cai trị và ở trong Thiên đàng. Phước này không chỉ dành cho tôi, nhưng Đức Chúa Trời công bình cũng ban nó cho bạn nữa. 
Khi thời điểm đến, tôi tin, Đức Chúa Trời sẽ mang gió khốn khổ đến và khi cơn gió khốn khổ thổi lên, Ngài sẽ làm vững mạnh chúng ta để chống cự lại Ma quỷ, và đem chúng ta đi. Và tôi cũng tin rằng Ngài sẽ để chúng ta sống đời đời trong hạnh phúc. 
Đức Chúa Trời có hứa những điều này không? Dĩ nhiên Ngài có hứa. Ngài phán: “Lòng các ngươi chớ hề bối rối; hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin ta nữa. Trong nhà Cha ta có nhiều chỗ ở; bằng chẳng vậy, ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi, và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó.” (Giăng 14:1-3). Đây là những gì mà Chúa đã hứa với chúng ta. Tất cả Lời Đức Chúa Trời trong Khải Huyền đoạn 20-22 là lời hứa của Đức Chúa Trời với chúng ta. 
Ha-lê-lu-gia! Tôi dâng tất cả sự cảm tạ lên Đức Chúa Trời.