Проповеди

Chủ đề 10: Sách Khải huyền (Giải nghĩa sách Khải huyền)

[Chapter 8-1] ( Khải huyền 8:1-13 ) Những Tiếng Kèn Loan Báo Bảy Tai Họa

( Khải huyền 8:1-13 )
“Khi Chiên Con mở ấn thứ bảy, trên trời yên lặng chừng nửa giờ. Tôi thấy bảy vị thiên sứ đứng trước mặt Đức Chúa Trời, và có người trao cho bảy ống loa. Đoạn, một vị thiên sứ khác đến, đứng bên bàn thờ, người cầm lư hương vàng, và được nhiều hương, để dâng hương ấy trên bàn thờ bằng vàng ở trước ngôi với các lời cầu nguyện của mọi thánh đồ. Khói hương từ tay thiên sứ bay lên trước mặt Đức Chúa Trời, với những lời cầu nguyện của các thánh đồ. Thiên sứ lấy lư hương, dùng lửa nơi bàn thờ bỏ đầy vào, rồi quăng xuống đất: Liền có sấm sét, các tiếng, chớp nhoáng và đất động. Bảy vị thiên sứ cầm bảy ống loa bèn sửa soạn thổi. Vị thứ nhứt thổi loa, thì có mưa đá và lửa pha với huyết bị quăng xuống đất. Một phần ba đất bị cháy, một phần ba loài cây bị cháy, và mọi giống cỏ xanh đều bị cháy. Vị thiên sứ thứ nhì thổi loa; bèn có một khối tựa như hòn núi lớn toàn bằng lửa bị ném xuống biển. Một phần ba biển biến ra huyết, một phần ba sinh vật trong biển chết hết, và một phần ba tàu bè cũng bị hủy hết. Vị thiên sứ thứ ba thổi loa, thì một ngôi sao lớn ở trên trời rơi xuống, cháy có ngọn như một bó đuốc; ngôi sao ấy rơi vào một phần ba các sông lớn và các suối nước. Tên ngôi sao đó là Ngải cứu, một phần ba nước biến ra như mùi ngải cứu, và làm chết mất nhiều người ta, vì đã biến thành ra đắng. Vị thiên sứ thứ tư thổi loa, thì một phần ba mặt trời bị hại, một phần ba mặt trăng và một phần ba các ngôi sao cũng vậy, hầu cho một phần ba các vì sáng ấy đều bị tối tăm, và hầu cho ban ngày mất một phần ba sáng, và ban đêm cũng vậy. Bấy giờ tôi nhìn xem, nghe chim phụng hoàng bay giữa trời, kêu tiếng lớn rằng: Khốn thay! Khốn thay! Khốn thay cho những dân sự trên đất, vì cớ tiếng loa mà ba vị thiên sứ khác còn phải thổi nữa.”
 
 
Giải thích
 
Khải huyền đoạn 8 ghi chép những tai họa mà Đức Chúa Trời sẽ giáng xuống thế gian này. Một trong những câu hỏi quan trọng nhất ở đây là tín đồ có trong số những người sẽ phải chịu đựng dưới những tai họa này không. Kinh thánh nói với chúng ta rằng tín đồ cũng sẽ phải trải qua những tai họa của bảy ống loa. Họ sẽ trải qua tất cả 7 tai họa trừ tai họa cuối cùng. Những tai họa của 7 ống loa xuất hiện trong đoạn Kinh thánh này chính là những tai họa mà Đức Chúa Trời sẽ giáng xuống thế gian. Đức Chúa Trời nói với chúng ta rằng Ngài sẽ sửa trị thế gian bằng những tai họa được bắt đầu với 7 tiếng kèn của thiên sứ. 
 
Câu 1: Khi Chiên Con mở ấn thứ bảy, trên trời yên lặng chừng nửa giờ.
Điều này tượng trưng cho sự yên lặng trước khi cơn giận của Đức Chúa Trời đổ trên con người. Đức Chúa Trời sẽ giữ yên lặng trong một thời gian trước khi giáng những tai họa khủng khiếp xuống trên thế gian. Điều này bày tỏ cho chúng ta những tai họa của 7 ống loa Ngài sẽ khủng khiếp và đáng sợ như thế nào. Khi con người đứng trước mặt Đức Chúa Trời sau khi trải qua những tai họa này, là những người đã được cứu sẽ nhận được sự sống đời đời, nhưng những người chưa được cứu sẽ phải chịu hình phạt đời đời. Vì thế, khi nhận biết thời đại này là thời kỳ nào, chúng ta phải tỉnh thức và làm công việc của người truyền bá Phúc âm. 
    
Câu 2: Và tôi thấy có 7 thiên sứ đứng trước mặt Đức Chúa Trời và có người trao cho họ 7 ống loa. 
Đức Chúa Trời đã dùng 7 thiên sứ để làm công việc của Ngài. Nhưng chúng ta không được quên rằng trong thời kỳ hiện tại, Đức Chúa Trời làm việc qua những người công chính, là những người tin nơi Phúc âm Nước và Thánh linh. 
 
Câu 3: Đoạn, một vị thiên sứ khác đến, đứng bên bàn thờ, người cầm lư hương vàng, và được nhiều hương, để dâng hương ấy trên bàn thờ bằng vàng ở trước ngôi với các lời cầu nguyện của mọi thánh đồ.
Điều này bày tỏ cho chúng ta rằng Đức Chúa Trời, đã nghe lời cầu nguyện của các tín đồ dâng lên trong lúc họ chịu những thử thách và bắt bớ do Sa-tan và các tín đồ của hắn đưa đến, sẽ giáng mọi tai họa của Ngài xuống thế gian. “Lư hương vàng” ở đây tượng trưng cho sự cầu nguyện của mọi tín đồ, có nghĩa là khi mọi lời cầu nguyện của họ được chuyển đến với Đức Chúa Trời, thì tất cả công việc của Ngài sẽ được làm trọn. Đức Chúa Trời làm việc bởi nghe lời cầu nguyện của các tín đồ. 
 
Câu 4: Khói hương từ tay thiên sứ bay lên trước mặt Đức Chúa Trời, với những lời cầu nguyện của các thánh đồ. 
Điều này bày tỏ rằng Anti-christ đã hành hạ các tín đồ trên thế gian này đến như thế nào. Bởi vì những thử thách trong thời kỳ cuối cùng, các tín đồ sẽ cầu nguyện với Đức Chúa Trời để đuổi Anti-christ đi, để cho những thử thách trên họ qua đi nhanh chóng, và để cho những kẻ giết người thấy rằng cơn giận của Đức Chúa Trời đối với chúng là đáng sợ như thế nào. Câu Kinh thánh này bày tỏ rằng Đức Chúa Trời sẽ nhậm mọi lời cầu nguyện của các tín đồ. Sau khi nhậm những lời cầu nguyện này của tín đồ, Đức Chúa Trời sẽ bắt đầu đoán xét Anti-christ và những người theo hắn bằng những tai họa của 7 ống loa. Sự đoán xét của Đức Chúa Trời đối với Anti-christ và những kẻ đi theo hắn là câu trả lời cuối cùng của Ngài cho lời cầu nguyện của các tín đồ. 
 
Câu 5-6: Thiên sứ lấy lư hương, dùng lửa nơi bàn thờ bỏ đầy vào, rồi quăng xuống đất: Liền có sấm sét, các tiếng, chớp nhoáng và đất động. Bảy vị thiên sứ cầm bảy ống loa bèn sửa soạn thổi. 
Đức Chúa Trời đang chuẩn bị những tai họa của 7 ống loa trên thế gian này. Vì thế, thế giới này sẽ không tránh khỏi những tiếng ồn ào, sấm sét và động đất. 
 
Câu 7: Vị thứ nhứt thổi loa, thì có mưa đá và lửa pha với huyết bị quăng xuống đất. Một phần ba đất bị cháy, một phần ba loài cây bị cháy, và mọi giống cỏ xanh đều bị cháy. 
Tai họa đầu tiên là thiêu đốt một phần ba trái đất, là nơi một phần ba cây cối và cỏ sẽ bị đốt trụi. Tai họa này sẽ rơi trên những cánh rừng của thế giới này. 
Tại sao Đức Chúa Trời giáng xuống loại tai họa này? Bởi vì con người, mặc dù đã chính mắt được nhìn thấy sự tạo dựng đẹp đẽ của Đức Chúa Trời, đã không nhận biết Đấng Sáng Tạo là Đức Chúa Trời và thờ phượng Ngài, nhưng người ta lại “thờ phượng và phụng sự những tạo vật hơn là Đấng Sáng Tạo ra chúng” (Rô-ma 1:25). Vì thế Đức Chúa Trời giáng những tai họa của 7 ống loa trên những người đã không dâng sự vinh hiển lên cho Đức Chúa Trời nhưng ngược lại chống nghịch lại Ngài.
 
Câu 8-9: Vị thiên sứ thứ nhì thổi loa; bèn có một khối tựa như hòn núi lớn toàn bằng lửa bị ném xuống biển. Một phần ba biển biến ra huyết, một phần ba sinh vật trong biển chết hết, và một phần ba tàu bè cũng bị hủy hết. 
Tai họa của ống loa thứ hai là một ngôi sao sẽ đâm sầm xuống trái đất. Thiên thạch này sẽ rơi vào trong biển cả và biến một phần ba biển trở thành máu, giết một phần ba những sinh vật sống trong biển và hủy diệt một phần ba tàu thuyền. Qua thiên nhiên mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng, con người đã nhận được rất nhiều ơn phước. Nhưng thay vì cảm tạ Đức Chúa Trời vì những ơn phước thiên nhiên đó, con người trở nên thờ ơ và nghịch cùng Đức Chúa Trời. Tai họa thứ hai là để trừng phạt họ vì tội lỗi này. 
 
Câu 10: Vị thiên sứ thứ ba thổi loa, thì một ngôi sao lớn ở trên trời rơi xuống, cháy có ngọn như một bó đuốc; ngôi sao ấy rơi vào một phần ba các sông lớn và các suối nước. 
Tại sao Đức Chúa Trời lại cho phép thiên thạch rơi xuống “trên một phần ba sông suối?” Bởi vì con người, mặc dù sống nhờ Chúa, là Đấng cầm quyền trên sự sống, đã không thờ phượng và cảm tạ Ngài, nhưng ngược lại khinh thị Chúa của sự sống này. 
 
Câu 11: Tên ngôi sao đó là Ngải cứu, một phần ba nước biến ra như mùi ngải cứu, và làm chết mất nhiều người, vì đã biến thành ra đắng. 
Từ tai họa này một phần ba sông và suối sẽ trở nên đắng, và nhiều người sẽ chết vì uống nước. Đây là tai họa của sự sửa phạt đối với những tội nhân đã khinh thị Đức Chúa Trời và tấm lòng của những tín đồ. Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ quên báo thù những tội nhân vì việc họ chống nghịch lại những người công chính. Khi những tội nhân đem sự đau khổ đến cho người công chính, Đức Chúa Trời sẽ đoán xét họ. Tai họa thứ ba không phải là tại họa trên thiên nhiên; nó được giáng xuống vì tội của những người không vâng phục, không tin nơi Phúc âm Nước và Thánh linh do Đức Chúa Trời ban cho. “Ngải-cứu” trong Kinh thánh luôn luôn tượng trưng cho sự đoán xét những người không vâng phục và chống nghịch lại Đức Chúa Trời. 
 
Câu 12: Vị thiên sứ thứ tư thổi loa, thì một phần ba mặt trời bị hại, một phần ba mặt trăng và một phần ba các ngôi sao cũng vậy, hầu cho một phần ba các vì sáng ấy đều bị tối tăm, và hầu cho ban ngày mất một phần ba sáng, và ban đêm cũng vậy. 
Tai họa thứ tư là sự tối tăm của một phần ba mặt trời, mặt trăng và những ngôi sao. Trong suốt thời gian này, con người sẽ đi theo Sa-tan và yêu thích sự tối tăm. Họ vì thế mà không thích ánh sáng của sự cứu rỗi bởi Phúc âm Nước và Thánh linh soi rọi do Đức Chúa Jêsus Christ ban cho. Như thế, để dạy họ biết thế giới của sự tối tăm thực sự khủng khiếp và ghê tởm như thế nào, nên Đức Chúa Trời giáng tai họa tối tăm này xuống trên họ. Tại họa này cũng đồng thời cho họ thấy cơn giận của Đức Chúa Trời đổ trên tội ghét Đức Chúa Jêsus Christ và yêu sự tối tăm của họ là đáng sợ như thế nào. Kết quả là một phần ba mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao trên thế giới sẽ bị mất đi ánh sáng và trở nên tối tăm. 
 
Câu 13: Bấy giờ tôi nhìn xem, nghe chim phụng hoàng bay giữa trời, kêu tiếng lớn rằng: Khốn thay! Khốn thay! Khốn thay cho những dân sự trên đất, vì cớ tiếng loa mà ba vị thiên sứ khác còn phải thổi nữa”
Câu này nói với chúng ta rằng vẫn còn có ba tai họa nữa xảy đến với tất cả những ai sống trên thế gian này. Vì thế, mọi tội nhận và tất cả những ai chống nghịch lại Đức Chúa Trời phải nên tin nơi Phúc âm Nước và Thánh linh càng sớm càng tốt để được giải cứu khỏi mọi tội lỗi của họ.