Bài giảng

Chủ đề 10: Sách Khải huyền (Giải nghĩa sách Khải huyền)

[Chapter 10-2] ( Khải huyền 10:1-11 ) Bạn Có Biết Khi Nào Sự Cất Lên Của Các Tín Đồ Sẽ Xảy Ra Không?

( Khải huyền 10:1-11 )
 
Bây giờ chúng ta hãy để ý đến việc khi nào sự thăng thiên sẽ xảy ra. Có nhiều phân đoạn trong Kinh thánh nói về sự thăng thiên. Tân ước có nhiều phân đoạn bàn luận về điều đó, và Cựu ước cũng vậy, thí dụ chúng ta có thể tìm thấy Ê-li là người thăng thiên trong một chiếc xe ngựa lửa, và Hê-nóc là người bước đi với Đức Chúa Trời và được cất đi với Ngài. Như đã thấy, Kinh thánh đề cập đến sự thăng thiên trong nhiều nơi. Thăng thiên có nghĩa là “cất lên”. Nó tượng trưng cho việc Đức Chúa Trời dùng quyền năng của Ngài để cất dân sự của Ngài lên trời. 
Tuy nhiên, điều rối rắm của Kinh thánh cũng là câu hỏi về sự thăng thiên này. Khi nào Đức Chúa Trời sẽ cất dân sự của Ngài lên? Câu hỏi về thời gian thăng thiên này là một trong những câu thường hỏi nhất trong vòng Cơ-đốc-giáo. 
Chúng ta hãy lật sang I Tê-sa-lô-ni-ca 4:14-17 và xem điều Đức Chúa Trời đã phán với chúng ta qua sứ đồ Phao-lô: “Vì nếu chúng ta tin Đức Chúa Jêsus đã chết và sống lại, thì cũng vậy, Đức Chúa Trời sẽ đem những kẻ ngủ trong Đức Chúa Jêsus cùng đến với Ngài. Vả, nầy là điều chúng tôi nhờ lời Chúa mà rao bảo cho anh em: chúng ta là kẻ sống, còn ở lại cho đến kỳ Chúa đến, thì không lên trước những người đã ngủ rồi. Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống; bấy giờ những kẻ chết trong Đấng Christ, sẽ sống lại trước hết. Kế đến chúng ta là kẻ sống, mà còn ở lại, sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây, tại nơi không trung mà gặp Chúa, như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn.” 
Trong Giu-đe 1:14, Đức Chúa Trời cũng nói với chúng ta rằng, “4Ấy cũng vì họ mà Hê-nóc, là tổ bảy đời kể từ A-đam, đã nói tiên tri rằng: Nầy, Chúa ngự đến với muôn vàn thánhđồ của Ngài.” Nói cách khác, những tín đồ sẽ được cất lên không trung bởi Đức Chúa Trời chúng ta với tiếng kèn của thiên sứ, ở lại trong không trung một thời gian, và sau đó cùng với Chúa chúng ta ngự xuống thế gian. Đây là sự mô tả về việc cất lên theo như Kinh thánh. 
Lý do mà chúng ta đọc phân đoạn trên trước là bởi vì Khải huyền đoạn 10 nói với chúng ta khi nào sự thăng thiên sẽ đến. Như tôi đã nói trước đây, câu gốc của đoạn này là câu 7, “nhưng đến ngày mà vị thiên sứ thứ bảy cho nghe tiếng mình và thổi loa, thì sự mầu nhiệm Đức Chúa Trời sẽ nên trọn, như Ngài đã phán cùng các tôi tớ Ngài, là các đấng tiên tri.” Câu này là chìa khóa trả lời mọi câu hỏi và thắc mắc về sự thăng thiên, vì nó nói với chúng ta khi nào sự thăng thiên sẽ xảy ra. 
Đức Chúa Trời sai một thiên sứ hùng mạnh đến với Giăng trong khải thị của ông, và Ngài bày tỏ điều Ngài sẽ làm qua thiên sứ này bởi bảo người làm như là Chúa đã đến thế gian này vậy. Thiên sứ này giơ tay người lên trời “chỉ Đấng hằng sống đời đời, là Đấng đã dựng nên trời cùng muôn vật trên trời, dựng nên đất cùng muôn vật dưới đất, dựng nên biển cùng muôn vật trong biển, mà thề rằng không còn có thì giờ nào nữa;” Không còn có thì giờ trì hoãn nào nữa có nghĩa rằng không có lý do nào để trì hoàn nữa. Nó có nghĩa “không còn thời gian nữa”. Không còn thời gian nữa có nghĩa rằng trong ngày tiếng kèn của thiên sứ thứ bảy thổi lên, thì sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời sẽ được làm trọn như Ngài đã phán với những đầy tớ của Ngài là những tiên tri. 
Trong những tai họa của 7 ống loa, khi ống loa cuối cùng thổi lên, thế giới sẽ bước vào trong tai họa của 7 cái bát. Khi đó chúng ta phải nhận biết rằng không còn thời gian để ở lại đất này nữa. Như thế, Lời Đức Chúa Trời trong câu 7, rằng trong ngày “nhưng đến ngày mà vị thiên sứ thứ bảy cho nghe tiếng mình và thổi loa, thì sự mầu nhiệm Đức Chúa Trời sẽ nên trọn, như Ngài đã phán cùng các tôi tớ Ngài, là các đấng tiên tri.” tượng trưng cho thời gian thăng thiên. Ở chỗ nào đó trong Kinh thánh Phao-lô cũng nói rằng sự thăng thiên sẽ xảy ra cùng với tiếng của một thiên sứ và tiếng kèn của Đức Chúa Trời. Đây là điều Phao-lô đặt trong trí, và đây cũng là điểm khởi đầu của mọi liên quan khác trong Kinh thánh về sự thăng thiên. 
“Nhưng đến ngày mà vị thiên sứ thứ bảy cho nghe tiếng mình và thổi loa, thì sự mầu nhiệm Đức Chúa Trời sẽ nên trọn, như Ngài đã phán cùng các tôi tớ Ngài, là các đấng tiên tri.” Lời này nói với chúng ta rằng sự thăng thiên của các tín đồ sẽ xảy ra khi thiên sứ thứ bảy thổi ống loa của người, rồi nhấc họ lên không trung. Khi những đầy tớ của Đức Chúa Trời rao truyền Phúc âm Nước và Thánh linh cho những linh hồn hư mất, thì Đức Chúa Trời chắc sẽ ngự xuống trong lòng những người tin, là những người tiếp nhận Phúc âm thật, và chắc chắn họ sẽ trở thành con cái của Đức Chúa Trời. Cũng vậy đối với chúng ta thăng thiên, nhấc các tín đồ lên không trung, sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời, cũng sẽ trở thành hiện thực. 
Sau sự này, Đức Chúa Trời sẽ hủy diệt thế gian này hoàn toàn bằng cách đổ tai họa cuối cùng của 7 cái bát xuống, mang Nước Đức Chúa Trời trên đất này là nơi chúng ta cùng cai trị với Đấng Christ trong một ngàn năm, và sau đó sẽ đưa chúng ta đến Trời mới Đất mới, là nơi chúng ta sẽ sống đời đời. 
Sau khi nói với Giăng về sự thăng thiên sẽ đến, Đức Chúa Trời phán bảo ông nuốt quyển sách nhỏ và nói tiên tri lần nữa. Bài học quan trọng nhất mà các đầy tớ của Đức Chúa Trời phải dạy các tín đồ đang sống trong những ngày cuối cùng này là sự kiện thăng thiên và thời gian chính xác của nó. Họ nên dạy những bài học này theo như nền tảng Kinh thánh. Họ cũng phải giảng dạy Phúc âm Nước và Thánh linh cách đúng đắn. Đây là những điều mà các đầy tớ và tín đồ của Đức Chúa Trời, là những người đang sống trong thời kỳ cuối cùng, phải làm. Đức Chúa Trời đã giao phó những công tác này cho các tín đồ, cũng như bày tỏ sự mầu nhiệm của Ngài với họ. Đức Chúa Trời bảo chúng ta rằng Ngài sẽ không trì hoãn, nhưng nhất định làm trọn công việc của Ngài. Khi thì giờ đến, Đức Chúa Trời sẽ làm thành mọi thứ trong hiện thực. 
Trong đoạn 11, xuất hiện hai cây ô-li-ve, đó là hai nhà tiên tri. Hai đầy tớ của Đức Chúa Trời này được coi như hai cây ô-li-ve, sẽ bị Anti-christ giết trong cuộc chiến của họ với hắn, nhưng họ sẽ phục sinh và được thăng thiên trong ba ngày rưỡi. Nói cách khác, trong nguyên nhân khác, rằng sự thăng thiên sẽ đến khi các tín đồ chịu tử đạo trong thời Anti-christ. 
Điều mà chúng ta nên biết trước là các tín đồ sẽ sống trong thời kỳ Đại Nạn, tiếp tục ở trên đất này cho đến sáu tai họa đầu tiên của 7 ống loa qua đi. Và Đức Chúa Trời sẽ bảo vệ những tín đồ khỏi những tai họa của 7 ống loa – nghĩa là, Đức Chúa Trời sẽ bảo vệ họ cho đến tai họa thứ sáu, nhưng Anti-christ cuối cùng sẽ giết họ với sự chuyên chế nhất của hắn như là hắn thực hiện cuộc chiến cuối cùng nghịch cùng Đức Chúa Trời. Sự chết mà các tín đồ sẽ chịu vào thờụi này là sự tử đạo của họ. Vì họ sẽ chết trong sự chết công chính để bảo vệ đức tin của họ, nên chúng ta gọi đây là “sự tử đạo”. Vì thế chúng ta phải tin rằng sự thăng thiên sẽ đến sau sự tử đạo này, và cũng nên giảng dạy niềm tin này cho những người khác nữa. 
Nhiều người đã từng lẫn lộn về việc cất lên sẽ xảy ra trước hay sau thời kỳ Đại Nạn. Người xưa từng nghĩ rằng Đấng Christ sẽ trở lại sau Đại Nạn, và các tín đồ sẽ được cất lên với sự đến lần thứ hai của Chúa Jêsus. Nhưng ngày nay, hầu hết Cơ-đốc-nhân tin rằng sự cất lên sẽ đến trước thời kỳ Đại Nạn. Họ nghĩ rằng họ sẽ chẳng bị ảnh hưởng gì với những tai họa của 7 ống loa, và rằng họ sẽ được nhấc lên trong khi họ đang sống cuộc sống bình thường tốt đẹp mỗi ngày. Nhưng chúng ta không được bị lừa bởi những sự dạy dỗ sai lạc này. Những người này đã sai lầm lớn trong sự hiểu biết của họ và trong sự hiểu biết về sự cất lên; khi thời kỳ cuối cùng đang gần hơn và gần hơn, lòng mộ đạo của họ sẽ giảm dần và đức tin của họ sẽ không còn nữa. 
Khi tôi nói với bạn rằng sự cất lên sẽ đến trong giữa thời kỳ Đại Nạn, tôi không nói điều này để khiến bạn ngoan đạo hơn. Tôi chỉ muốn bạn có sự hiểu biết về thời gian thăng thiên và tránh khỏi sự dạy dỗ sai lạc về sự cất lên trước cơn đại nạn, vì trong câu 7 Đức Chúa Trời nói với chúng ta cách chi tiết rằng “nhưng đến ngày mà vị thiên sứ thứ bảy cho nghe tiếng mình và thổi loa, thì sự mầu nhiệm Đức Chúa Trời sẽ nên trọn, như Ngài đã phán cùng các tôi tớ Ngài, là các đấng tiên tri.” Khi tai họa của 7 cái bát được đổ xuống, không giống như những tai họa của 7 ống loa trước, hết tai họa này đến tai họa kia sẽ được liên tục đổ xuống. Những tín đồ chúng ta phải nhận biết điều này. 
Khải huyền 16:1-2 nói với chúng ta, “Bấy giờ, tôi nghe một tiếng lớn từ trong đền thờ ra, phán với bảy vị thiên sứ rằng: Hãy đi, trút bảy bát thạnh nộ của Đức Chúa Trời xuống đất. Vị thiên sứ thứ nhất đi trút bát mình xuống đất, thì trở nên ghẻ chốc dữ và đau trên những người có dấu con thú cùng thờ lạy hình tượng nó.” Sự đổ xuống của những cái bát còn lại sẽ nối tiếp với tai họa đầu tiên này, như thế những tai họa ở trong một phương thức tự động, bảy thiên sứ đổ đi hết cái bát này đến cái bát kia của họ, mà không có thổi ống loa hay là gì khác. Nói cách khác, bởi liên tục đổ 7 cái bát xuống, Đức Chúa Trời sẽ hủy diệt thế giới hoàn toàn. Tại sao? Tại vì mọi thứ sẽ kết thúc với sự đổ những tai họa của 7 cái bát, là bao gồm trong đó những tai họa của 7 ống loa. 
Khi những tai họa của 7 ống loa được đưa đến, ít nhất có một sự tạm ngưng giữa tai họa này với tai họa tiếp, nhưng với tai họa của 7 cái bát, sẽ không có một sự tạm ngưng nào như thế cả. Bởi vì những tai họa của 7 cái bát này được giành cho thời điểm cuối cùng, sau khi những tai họa của 7 ống loa theo thứ tự xảy ra, khi ống loa cuối cùng thổi lên, thì thế giới thay đổi vào trong một vị trí mới hoàn toàn là lúc mọi thứ sẽ kết thúc. 
Đấây là tại sao Khải huyền 11:15-18 chép: “Vị thiên sứ thứ bảy thổi loa, có những tiếng lớn vang ra trên trời rằng: Từ nay nước của thế gian thuộc về Chúa chúng ta và Đấng Christ của Ngài, Ngài sẽ trị vì đời đời. Hai mươi bốn trưởng lão đương ngồi ở trước mặt Đức Chúa Trời, trên ngai mình, đều cúi mình sấp mặt xuống, thờ lạy Đức Chúa Trời, mà rằng. Hỡi Chúa là Đức Chúa Trời Toàn năng, là Đấng hiện có, trước đã có, chúng tôi cảm tạ Ngài, vì Ngài đã cầm quyền rất cao trong tay và đã trị vì. Các dân tộc vốn giận dữ, nhưng cơn thạnh nộ của Ngài đã đến: Giờ đã tới, là giờ phán xét kẻ chết, thưởng cho tôi tớ Chúa là các đấng tiên tri, thưởng cho các thánh và các người kính sợ danh Chúa, thưởng cho kẻ nhỏ cùng kẻ lớn, và hủy phá những kẻ đã hủy phá thế gian.”
Ở đây nói rằng khi thiên sứ thứ bảy thổi ống loa của người, thì có một giọng nói lớn rằng, “Từ nay nước của thế gian thuộc về Chúa chúng ta và Đấng Christ của Ngài, Ngài sẽ trị vì đời đời Nhưng không có nhắc gì đến tai họa. Tại sao? Bởi vì lập tức nối tiếp với tiếng kèn của ống loa thứ bảy không phải là tai họa thứ bảy mà là sự cất lên. Đức Chúa Trời sẽ phục sinh những tín đồ và cất họ lên, cả những người vẫn còn đang sống trên thế gian lẫn những người đã ngủ, và khi sự thăng thiên của họ kết thúc, Ngài sẽ đổ tai họa của 7 cái bát xuống và hủy diệt thế giới hoàn toàn. 
Nếu chúng ta muốn tìm ra việc cất lên của chúng ta chính xác khi nào xảy ra, chúng ta chỉ cần đọc Lời của Đức Chúa Trời trong Khải huyền 10:7. Sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ hoàn thành vào thời gian này, như Ngài đã phán cùng các tôi tớ Ngài là những tiên tri. Sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời ở đây tượng trưng cho sự cất lên, không của ai khác ngoài của các tín đồ.
Ở đây, tôi đưa ra một phân đoạn khác để bạn có sự hiểu biết rõ ràng và có niềm tin đúng đắn. Lần nữa, Kinh thánh nói, “Nầy là sự mầu nhiệm tôi tỏ cho anh em: Chúng ta không ngủ hết, nhưng hết thảy đều sẽ biến hóa, trong giây phút, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót; vì kèn sẽ thổi, kẻ chết đều sống lại được không hay hư nát, và chúng ta đều sẽ biến hóa.” (1 Cô-rinh-tô 15:51-52). Chẳng phải Kinh thánh nói rõ ràng rằng sự sống lại của các tín đồ sẽ xảy ra khi tiếng kèn cuối cùng thổi lên sao? Khi tiếng kèn thổi lên, những người chết trong Đấng Christ sẽ sống lại, và chúng ta cũng sẽ được thay đổi trong chốc lát để được cất lên. 
Thiên sứ xuất hiện trong đoạn 11 là một thiên sứ hùng mạnh do Đức Chúa Trời sai đến, khác với những thiên sứ thổi sáu ống loa đầu tiên. Khi chúng ta nhìn vào điều mà thiên sứ hùng mạnh này làm, người có vẻ thật giống với Đức Chúa Trời, thậm chí chúng ta có thể tưởng lầm người là Đức Chúa Trời: “Trên đầu người có mống; mặt người giống như mặt trời và chân như trụ lửa. Người cầm nơi tay một quyển sách nhỏ mở ra: Người để chân hữu mình trên biển, chân tả mình trên đất, và kêu lên một tiếng lớn, như tiếng sư tử rống; khi kêu tiếng đó rồi thì bảy tiếng sấm rền lên.” 
Nói cách khác, chúng ta có thể tưởng lầm rằng thiên sứ này là Đức Chúa Trời, vì thiên sứ hùng mạnh này thi hành mọi việc mà Đức Chúa Jêsus Christ làm, vì Ngài. Điều này nói với chúng ta rằng Đức Chúa Trời sẽ làm mọi sự qua thiên sứ hùng mạnh này. Điều này nói với chúng ta rằng thiên sứ đặt chân người trên biển và đất, sẽ huỷ diệt cả hai, và rằng khi những tiếng sấm đến, người sẽ hoàn tất mọi điều mà Đức Chúa Trời đã sắp sẵn trong Đức Chúa Jêsus Christ từ ngay buổi đầu tạo dựng vũ trụ và con người. 
Trong những tai họa của 7 ống loa, tín đồ chúng ta sẽ sống qua và kinh nghiệm sáu tai họa đầu tiên, và chúng ta sẽ tiếp tục giảng dạy Phúc âm cho đến khi đó. Đức Chúa Trời bảo Giăng lấy và nuốt quyển sách nhỏ và nói tiên tri lần nữa, nhưng Lời này cũng nói trực tiếp với bạn và tôi – đó là, cho đến ngày cuối cùng, chúng ta phải tiếp tục ở trong đức tin của chúng ta và tiếp tục sống. Vì sự thăng thiên của chúng ta sẽ thành hiện thực khi ống loa thứ bảy thổi lên, nên chúng ta phải nhận biết lẽ thật thăng thiên này của chúng ta, nắm vững trong đức tin, nghe Lời và giảng dạy Phúc âm cho đến khi ngày này đến. 
Cho đến khi ống loa thứ bảy thổi lên, Anti-christ sẽ hoạt động trong giữa tai họa này, các tín đồ sẽ bị tử đạo, và họ sẽ được thăng thiên ngay sau đó. Như thế, ngay cả trong thời gian này, khi cội rể đức tin của nhiều người tin nơi Chúa Jêsus bị lung lay và mất đi sức mạnh của nó, thì bạn và tôi phải vẫn sống bởi đức tin. Nói cách khác, chúng ta phải tin rằng sự thăng thiên của chúng ta sẽ đến chính xác sau khi ống loa thứ bảy thổi lên, và sống bởi đức tin này. 
Chúng ta sẽ sớm chính mắt nhìn thấy những tai họa của 7 ống loa. Chúng ta sẽ nhìn thấy và đếm những tai họa này, từ ngay tai họa đầu tiên cho đến tai họa thứ sáu, bằng chính mắt của chúng ta. Sau đó, khi trực giác của chúng ta cảm thấy rằng thời tử đạo của chúng ta sắp đến, chúng ta sẽ thực sự chịu tử đạo. Đây không phải là một câu chuyện thần thoại hay khoa học viễn tưởng. Cũng không phải một điều gì đó mà bạn có thể tự ý tin hay không tin. Đây là điều chắc chắn sẽ xảy ra cho bạn và tôi.
Khải huyền 10:7, câu Kinh thánh này bày tỏ rõ ràng nhất về sự thăng thiên trong cả Sách Khải Huyền, nói với chúng ta rằng sự thăng thiên sẽ đến với tiếng kèn của ống loa thứ bảy, và rằng thế giới sẽ kết thúc với tai họa của 7 cái bát. Sau khi cất các tín đồ lên, Đức Chúa Trời sẽ chấm dứt toàn cả thế giới. Khi tất cả các tín đồ thăng thiên, họ sẽ ngợi khen Chúa trong không trung. Nhưng trên trái đất này, tai họa của 7 cái bát sẽ đổ xuống, hoàn toàn huỷ diệt thế giới, và khi tai họa của 7 cái bát này kết thúc, các tín đồ sẽ cùng với Chúa ngự xuống đất mới. Và sau đó Vương Quốc Ngàn Năm và Trời mới Đất mới sẽ được xây dựng trên đất.
Cơ-đốc-nhân ngày nay hầu hết ủng hộ học thuyết cất lên trước cơn đại nạn, và hiện nay một số người trong bọn thậm chí còn ủng hộ thuyết vô thiên hy niên—đó là, không có điều gì giống như Vương Quốc Ngàn Năm. Có phải Vương Quốc Ngàn Năm không phải là một sự thật không? Ngày nay có nhiều người tin như thế. Một số trong bọn họ, là những mục sư trong số những nhà thờ lớn nhất Hàn-quốc, thậm chí tuyên bố rằng mọi điều trong Khải huyền, từ dấu hiệu ba số sáu cho đến sự cất lên, đều không phải là có thật mà chỉ là những biểu tượng. Một lần Chúa chúng ta đã hỏi, “Khi Con Người đến, Ngài có sẽ thực sự tìm thấy đức tin trên đất không?” thật sự rất khó mà tìm thấy những người tin thật trong thời kỳ cuối cùng này. 
Nhưng Chúa nói với chúng ta rằng sự cất lên của chúng ta quả thật sẽ xảy ra. Khi chúng ta được cất lên, chúng ta sẽ gặp Chúa trong không trung và ngợi khen Ngài, sẽ được Ngài chăm sóc và an ủi, và cùng với Ngài trở lại thế gian lần nữa. Trở xuống Vương Quốc Ngàn Năm, chúng ta sẽ sống cuộc sống mới trong thân thể phục sinh và đổi mới của chúng ta, sống ở giữa mọi thứ mới, từ cuộc đời thay đổi của chúng ta đến những phước hạnh đổi mới. Chúng ta sẽ sống như thế trong sự vinh hiển do Đức Chúa Trời mặc cho. Và khi Vương Quốc Ngàn Năm kết thúc, chúng ta sẽ bước vào Trời mới Đất mới, và đồng cai trị với Đấng Christ đời đời trong sự danh dự và vinh hiển. 
Khi chúng ta bước vào Vương Quốc Ngàn Năm và Trời mới Đất mới, tất cả thiên sứ sẽ trở thành đầy tớ của chúng ta. Mọi thứ thuộc linh, cả thế giới do Đức Chúa Trời và Đức Chúa Jêsus Christ sáng tạo và mọi thứ trong đó sẽ thuộc về ai? Chúng sẽ hoàn toàn thuộc về chúng ta. Đó là lý do tại sao Kinh thánh nói rằng những người thừa kế mọi thứ là những tín đồ. Bởi vì bạn và tôi là những tín đồ, là những người tái sanh bởi Phúc âm Nước và Thánh linh, nên chúng ta là những người thừa kế của Đức Chúa Trời và đồng kế thừa với Đấng Christ, là những người thừa kế mọi thứ. Như thế, bạn và tôi phải chiến thắng những thử thách gian khổ trên đất này bởi đức tin, và kiên nhẫn bằng cách nhìn tới ngày thừa kế của chúng ta. Chúng ta cũng phải đánh trận thuộc linh như những chiến sĩ anh dũng của Đức Chúa Trời. 
Đức Chúa Trời phán với chúng ta rằng mọi thứ sớm sẽ được làm trọn mà không hề có sự trì hoãn nào. Nói cách khác, chúng chắc chắn sẽ sớm được hoàn thành. Một số người có thể thắc mắc rằng tại sao Đức Chúa Trời không nói với chúng ta về điều đó cách chi tiết hơn. Câu trả lời của câu hỏi này được ẩn giấu trong những công tác của Đức Chúa Trời là sự khôn ngoan của Ngài. (Châm ngôn 25:2, Lu-ca 10:21).
Nếu chương trình của Đức Chúa Trời được ghi lại cách chi tiết, thì nó sẽ gây ra một sự phiến động trong thế giới này. Các tín đồ sẽ không thể sống cho đến ngày cuối cùng. Hầu hết mọi tín đồ sẽ bị những người không tin giết, và không một tín đồ nào sống sót cả. Nếu mọi chi tiết về thời kỳ cuối cùng được chép trong Kinh thánh, thì những người không tái sanh bởi Nước và Thánh linh sẽ giết tất cả những tín đồ tái sanh. Bởi ẩn giấu những mục đích của Ngài, Đức Chúa Trời chỉ bày tỏ cho chúng ta những ai đáng được, ngược lại Ngài giữ chúng như sự mầu nhiệm đối với những người còn lại. Đức Chúa Trời đã bày tỏ chương trình của Ngài cho chúng ta và cho phép chúng ta biết chương trình đó, chỉ vì nó thật quan trọng đối với các tín đồ của thời đại này. 
Việc những hội thánh tái sanh của Đức Chúa Trời bây giờ được đề cập đến cách chi tiết có nghĩa rằng những ngày cuối cùng đang gần với chúng ta. Vì thời kỳ Đại Nạn sắp xảy đến, Lời Khải huyền được giảng dạy để nhờ đó các tín đồ sẽ có sự hiểu biết đúng đắn về thời kỳ cuối cùng để bền chí vượt qua và chiến thắng Đại Nạn gần đến này. Ngay cả những người tái sanh, nếu họ đối diện với Đại Nạn mà không có sự hiểu biết nào, thì họ sẽ không biết làm gì và sẽ bị rơi vào trong sự rối loạn lớn khi Đại Nạn thật sự đến. Sự rối loạn này sẽ còn tệ hơn cho những người chỉ dựa vào đức tin riêng của cá nhân họ. 
Chúng ta có thể tưởng tượng rằng nhiều linh hồn không chuẩn bị, trong sự không biết và mập mờ của họ, sẽ bắt đầu đi sai đường khi thời kỳ cuối cùng đến. “Có phải Đức Chúa Trời đã nói gì đó với bạn không?” “Chẳng phải Ngài đã cho bạn thấy một khải thị khi bạn cầu nguyện sao?” Nhiều người sẽ bồn chồn lo lắng đi tìm kiếm khải thị từ Đức Chúa Trời, và nhiều người sẽ nói rằng họ đã thấy những khải thị như thế trong thời kỳ cuối cùng. “Chẳng phải Đức Chúa Trời đã nói điều gì đó với bạn khi bạn đang cầu nguyện sao?” Nếu những tín đồ vẫn không biết, điều này sẽ là một câu hỏi thông thường xuất hiện giữa những tín đồ trong thời kỳ cuối cùng. 
Nhưng Đức Chúa Trời không bao giờ làm việc trong một cách như thế, vì Ngài đã phán bảo với chúng ta rằng, “Ai có tai hãy nghe, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán với các hội thánh.” Nói cách khác, các tín đồ phải chỉ nghe điều Đức Thánh Linh nói qua hội thánh. Vì Đức Thánh Linh, bảo đảm Lời của Đức Chúa Trời, chỉ làm chứng cho những gì thật và đúng, khi tai họa báo hiệu sự kết thúc của thế gian đến, tín đồ chúng ta sẽ không bị ngạc nhiên từ những thử thách tiếp theo, nhưng sống bởi đức tin – vì khi đó chúng ta đã nghe trước Lời lẽ thật và ghi tạc vào lòng chúng ta trong đức tin. 
Đây là tại sao Giăng bày tỏ trước cho chúng ta điều sẽ xảy ra trong tương lai, và tại sao những đầy tớ của Đức Chúa Trời giảng dạy lẽ thật trong phạm vi Lời được chép này của Đức Chúa Trời. Nói tiên tri không gì khác hơn là biết và giảng dạy về những điều sẽ xảy đến trong Lời chép của Đức Chúa Trời; nói rằng thấy khải thị trong giấc mơ hay trong lời cầu nguyện không phải là nói tiên tri! 
Đừng bao giờ quên rằng sự cất lên của chúng ta chắc sẽ đến, và rằng chúng ta là những tín đồ của Đức Chúa Trời. Cũng không được quên rằng hiện nay bạn đã trở thành một tín đồ, là người sẽ được ở với Đấng Christ trong không trung khi sự cất lên của bạn đến, là người sẽ trở xuống thế giới mới để sống một ngàn năm, và là người sẽ sống đời đời nơi Trời mới Đất mới. Nếu bạn nghe người ta nói về sự cất lên trước cơn đại nạn hay cất lên sau cơn đại nạn, hay cho rằng hoàn toàn không có Vương Quốc Ngàn Năm, thì hãy nói với họ rằng lẽ thật này được nhắc đến trong phân đoạn mà chúng ta đã thảo luận ở đây. Bạn cũng nên chỉ họ xem trong I Tê-sa-lô-ni-ca đoạn 4 và I Cô-rinh-tô đoạn 15, và nói với họ rằng Chúa sẽ ngự xuống với tiếng của một thiên sứ và tiếng kèn của ống loa cuối cùng, và nhấc các tín đồ lên không trung với Ngài. Chỉ khi bạn tin nơi sự thăng thiên này thì bạn mới có thể bảo vệ đức tin của bạn. 
Để được cất lên, bạn phải chịu tử đạo bởi đức tin và phục sinh thân xác. Vì sự cất lên sẽ đến cùng lúc với sự phục sinh, ngay khi chúng ta phục sinh, chúng ta sẽ được thăng thiên và cất lên không trung. Vì thế sự thăng thiên và sự sống lại là như nhau. Dự phần trong sự phục sinh đầu tiên có nghĩa là được sống với Chúa trong Vương Quốc Ngàn Năm. Được thăng thiên cũng có nghĩa là sống với Chúa trong một ngàn năm trên đất này. 
Vậy thì tại sao chúng ta sẽ phải thăng thiên? Bởi vì Chúa muốn hủy diệt mọi thứ trên đất này bằng cách đổ tai họa của 7 cái bát xuống – do đó, Ngài sẽ cất các tín đồ lên trước để giải cứu con cái của Ngài khỏi tai họa kết thúc này. Để tách những tín đồ ra khỏi tội nhân, và tỏ cho họ nơi đến khác nhau của họ, Ngài sẽ cất các tín đồ lên. Như thế, chúng ta phải tin nơi mọi điều này - tin nơi sự thăng thiên, sự sống lại và sự tử đạo của chúng ta. 
Đối với một số người, Phúc âm Nước và Thánh linh được bày ra cách chi tiết, trong khi đối với một số người khác, nó vẫn là một sự bí ẩn. Cũng vậy, sự tử đạo, sự sống lại, sự thăng thiên của các tín đồ và sự cai trị Vương Quốc Ngàn Năm và Trời mới Đất mới của họ đều là những sự bí ẩn của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời chỉ để lộ và bày tỏ những bí ẩn này với những người tái sanh. Và bởi khiến họ tin nơi những sự mầu nhiệm này mà Đức Chúa Trời đã khiến họ sống qua thời kỳ cuối cùng và chiến thắng mọi sự thử thách khó khăn của họ với hi vọng nơi sự thăng thiên và Nước Trời. 
Bạn và tôi phải có loại đức tin này. Ngoài đức tin này – có nghĩa là không tin rằng chúng ta sẽ được thăng thiên, rằng chúng ta sẽ sống nơi Trời mới Đất mới, rằng Chúa sẽ vực chúng ta dậy từ sự chết khi chúng ta bị Anti-christ giết, cất chúng ta lên, cho phép chúng ta ở trong không trung, và sau đó đem chúng ta trở lại đất này để cai trị với Ngài trong một ngàn năm – thì chúng ta không thể kiên nhẫn trải qua cuộc sống khó khăn và buồn chán trong thời kỳ cuối cùng này. 
Các tín đồ có một giấc mơ đẹp đẽ, và không ai ngoài Chúa chúng ta có thể khiến giấc mơ này trở thành sự thật. Không có hi vọng này, chúng ta sẽ chỉ sống trong sự buồn bã và khổ sở trong thế giới buồn chán này. 
Phao-lô nói với Ti-mô-thê giữ những điều tốt đẹp đã được giao phó cho ông. Phúc âm này là sự đẹp đẽ; cũng như sự tử đạo, sự phục sinh và sự thăng thiên; và cũng như sống trong Vương Quốc Ngàn Năm và Trời mới Đất mới. Mọi điều này đều là những điều tốt đẹp. Chúng chỉ thuộc về những tín đồ, và chúng được nhận biết qua đức tin và hi vọng, chứ không phải qua ảo giác và tưởng tượng. Những điều này là hi vọng và niềm tin của chúng ta do Chúa ban cho. Với đức tin nơi mọi điều này, chúng ta phải sống trong thời đại này trông đợi ngày Vương Quốc Ngàn Năm và Trời mới Đất mới sẽ mang đến cho chúng ta. 
Những người sẽ được thăng thiên không ai khác hơn là bạn và tôi. Chúng ta phải sống bởi đức tin, chờ đợi ngày chúng ta được thăng thiên để đứng trước mặt Chúa và cai trị Vương Quốc Ngàn Năm cùng Trời mới Đất mới. 
Đức Chúa Trời nói với chúng ta rằng Đấng sẽ đến sẽ sớm đến. Tai họa sẽ đến trong nữa thời kỳ đầu của 7 năm Đại Nạn sẽ khá nhẹ nhàng và mau chóng. Nếu những tai họa tiếp tục suốt 7 năm Đại Nạn, thì ai có thể chịu nổi? Những tai họa đầu tiên sẽ ngắn hạn, và khi thời gian gần đến cuối cùng, sẽ còn nhiều điều để xem. Khi tai họa của 7 ống loa đến, nó sẽ đạt đến một tỉ lệ kỳ diệu. 
Khi Sa-tan tìm cách lung lay đức tin của các tín đồ, hắn sẽ đem một vài lãnh đạo của hội thánh để làm gương bằng cách giết họ. Sa-tan có thể nói rằng, “Ta sẽ tha mạng cho các ngươi nếu các ngươi chối Đức Chúa Trời!” Cho dù thế giới có trở nên tôát đẹp hơn, người ta cũng vẫn sẽ suy nghĩ lại về đề nghị của Sa-tan. Người có suy nghĩ ai lại đi chối Chúa trong khi biết rất rõ rằng Chúa sẽ đổ tai họa của 7 cái bát xuống, và họ sẽ phải trải qua mọi sự khổ sở bởi những tai họa này đem đến? Các tín đồ biết thời kỳ cuối cùng của thế giới sẽ không chối Chúa cũng như phản bội niềm tin của họ. Hơn nữa, vì Đức Thánh Linh ở trong lòng chúng ta, nên Ngài sẽ ban cho chúng ta sự can đảm. 
Vì mọi chương trình của Đức Chúa Trời sẽ sớm được làm tròn trong thời kỳ cuối cùng, nên sẽ không có chỗ cho sự buồn chán. Khi những tai họa ngắn hạn kết thúc, sẽ là sự phục sinh, và sau đó là sự thăng thiên sẽ đến, là điều sẽ cất chúng ta lên không trung. Hãy tưởng tượng thân thể xác thịt của chúng ta được biến đổi thành thân thể thuộc linh, ngợi khen Chúa. Trong Nước Đức Chúa Trời, chúng ta có thể hưởng thụ cả một thế giới mới, đẹp đẽ và ưu hạng, như là chúng ta chưa bao giờ kinh nghiệm được trước đây trên đất này. Khi thân thể thuộc linh được tự do khỏi sự giới hạn của thời gian và không gian, chúng ta sẽ sống trong một thế giới phi thường và tuyệt diệu là nơi chúng ta có thể đi bất cứ nơi nào chúng ta muốn. 
Tôi dâng lời cảm tạ thật lòng của tôi lên cho Đức Chúa Trời vì đã ban cho chúng ta những ơn phước lớn lao như thế. Tôi cảm tạ Đức Chúa Trời vì đã bày tỏ cho chúng ta cách chi tiết qua Lời Ngài, về Đại Nạn, những tai họa của nó, sự tử đạo, sự sống lại và sự thăng thiên của chúng ta. Và tôi cầu nguyện rằng lòng của chúng ta sẽ luôn luôn sống bởi hiểu biết về thời đại cuối cùng này và tin vào đó.