Bài giảng

Chủ đề 10: Sách Khải huyền (Giải nghĩa sách Khải huyền)

[Chapter 12-1] ( Khải huyền 12:1-17 ) Hội Thánh Đức Chúa Trời Sẽ Bị Tổn Hại Lớn Trong Tương Lai

( Khải huyền 12:1-17 )
“Đoạn, trên trời hiện ra một dấu lớn: Một người đàn bà có mặt trời bao bọc, dưới chân có mặt trăng, và trên đầu có mão triều thiên bằng mười hai ngôi sao. Người có thai, và kêu la vì nhọc nhằn và đau đẻ. Trên trời cũng hiện ra một dấu khác nữa: Là một con rồng lớn sắc đỏ, có bảy đầu, mười sừng, và trên đầu có bảy mão triều thiên. Đuôi kéo một phần ba các ngôi sao trên trời, đem quăng xuống đất; con rồng ấy chực trước người đàn bà gần đẻ, hầu cho khi đẻ ra thì nuốt con người đi. Người sanh một con trai, con trai ấy sẽ dùng gậy sắt mà cai trị mọi dân tộc; đứa trẻ ấy được tiếp lên tới Đức Chúa Trời, và nơi ngôi Ngài. Còn người đàn bà, thì trốn vào đồng vắng, tại đó người đã có một nơi ở mà Đức Chúa Trời đã sửa soạn cho, để nuôi mình trong một ngàn hai trăm sáu mươi ngày. Bấy giờ có một cuộc chiến đấu trên trời: Mi-chen và các sứ người tranh chiến cùng con rồng, rồng cũng cùng các sứ mình tranh chiến lại; song chúng nó không thắng, và chẳng còn thấy nơi chúng nó ở trên trời nữa. Con rồng lớn đó bị quăng xuống, tức là con rắn xưa, gọi là ma quỉ và Sa-tan, dỗ dành cả thiên hạ; nó đã bị quăng xuống đất, các sứ nó cũng bị quăng xuống với nó. Tôi lại nghe trên trời có tiếng lớn rằng: Bây giờ sự cứu rỗi, quyền năng, và nước Đức Chúa Trời chúng ta đã đến cùng quyền phép của Đấng Christ Ngài nữa; vì kẻ kiện cáo anh em chúng ta, kẻ ngày đêm kiện cáo chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời, nay đã bị quăng xuống rồi. Chúng đã thắng nó bởi huyết Chiên Con và bởi lời làm chứng của mình; chúng chẳng tiếc sự sống mình cho đến chết. Bởi vậy, hỡi các từng trời và các đấng ở đó, hãy vui mừng đi! Khốn nạn cho đất và biển! Vì ma quỉ biết thì giờ mình còn chẳng bao nhiêu, nên giận hoảng mà đến cùng các ngươi. Khi rồng thấy mình bị quăng xuống đất, bèn đuổi theo người đàn bà đã sanh con trai. Nhưng người được ban cho một cặp cánh chim phụng hoàng, đặng bay về nơi đồng vắng là chỗ ẩn náu của mình; ở đó được nuôi một thì, các thì, và nửa thì, lánh xa mặt con rắn. Bấy giờ con rắn phun nước ở miệng mình ra như sông theo sau người đàn bà, hầu cho kéo người xuống sông. Nhưng đất tiếp cứu người đàn bà; vì đất hả miệng nuốt sông mà con rồng đã phun ra từ miệng nó. Con rồng giận người đàn bà, bèn đi tranh chiến cùng con cái khác của người, là những kẻ vẫn giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và lời chứng của Đức Chúa Jêsus. Con rồng đứng trên bãi cát của biển.”
 
 
Giải Thích
 
Câu 1: “Đoạn, trên trời hiện ra một dấu lớn: Một người đàn bà có mặt trời bao bọc, dưới chân có mặt trăng, và trên đầu có mão triều thiên bằng mười hai ngôi sao.” 
Điều này nói với chúng ta rằng Hội thánh của Đức Chúa Trời sẽ quy vinh hiển cho Ngài qua sự tử đạo. “Người đàn bà có mặt trời bao bọc” tượng trưng cho Hội thánh của Đức Chúa Trời trên đất này, và cụm từ “mặt trăng ở dưới chân bà” có nghĩa là Hội thánh sẽ vẫn chịu sự cai trị của thế giới. Mặt khác, câu “trên đầu có mão triều thiên bằng 12 ngôi sao” có nghĩa rằng Hội thánh của Ngài sẽ chiến thắng sự bắt bớ và đe dọa của Sa-tan. 
Câu này tượng trưng cho Hội thánh của Đức Chúa Trời trong giữa thời kỳ Đại Nạn. Hội thánh của Ngài sẽ chịu đựng sự hành hại lớn từ Sa-tan và chịu tử đạo trong thời kỳ cuối cùng, tuy nhiên họ sẽ chiến thắng Sa-tan bằng đức tin của họ và được vinh hiển bởi Đức Chúa Trời. Ngay cả trong thời kỳ Đại Nạn, các tín đồ của Hội thánh Đức Chúa Trời sẽ chiến thắng Anti-christ và khải hoàn với sự tử đạo của họ bởi tin nơi Phúc âm Nước và Thánh linh. 
Con cái của Đức Chúa Trời là người đã được tái sanh bởi Nước và Thánh linh chắc chắn sẽ chịu tử đạo trong thời kỳ cuối cùng. Những người này đã tin và phục vụ Đức Chúa Trời trước khi Đại Nạn đến, và những người này sẽ tin nơi Phúc âm sẽ mọc lên như nấm trong thời kỳ Đại Nạn, cả hai sẽ có đức tin của sự tử nạn là đức tin có thể khiến họ chống nghịch và chiến thắng Anti-christ. 
Những người bị loại trừ khỏi sự tử đạo bởi phản bội Ngài cũng sẽ bị loại bỏ khỏi Thiên đàng, và rơi vào Hỏa ngục cùng với Sa-tan. Và chúng ta nên chuẩn bị để chịu sự tử đạo của chúng ta cùng với đức tin mạnh mẽ để chúng ta không bị mất đi phước hạnh đời đời đã chuẩn bị cho chúng ta. Và chúng ta phải biết rằng mọi người tái sanh sẽ đối diện với sự đe dọa của Sa-tan. Sự tử đạo chỉ kéo dài trong một thời gian, và khi thời gian đau buồn này kết thúc, Vương Quốc Ngàn Năm và Thiên đàng sẽ là của chúng ta. 
Như thế, chúng ta phải sống trong thời kỳ hiện đại hiểu biết rằng khi thời kỳ cuối cùng đến, chúng ta sẽ chịu tử đạo bởi đức tin và qua Đức Thánh Linh. Khi đó Đức Thánh Linh sẽ ban cho chúng ta Lời Kinh-thánh, là Lời được phán trong thời kỳ tử đạo này, khiến chúng ta sẽ can đảm chiến thắng sự bắt bớ và sẵn sàng chịu tử đạo chứ không phản bội đức tin của chúng ta. 
Ngay cả trong giữa Đại Nạn đáng sợ, Hội thánh Đức Chúa Trời vẫn sẽ chống nghịch lại Sa-tan và chiến thắng hắn bằng cách chịu tử đạo. Thật vô cùng rõ ràng rằng Hội thánh sẽ nhận được phần thưởng từ Đức Chúa Trời bởi chiến thắng Anti-christ với sự tử đạo của họ, tin nơi Lời Chúa ngay cả trong thời đại cuối cùng của Sa-tan. 
 
Câu 2: Người có thai, và kêu la vì nhọc nhằn và đau đẻ. 
Câu này nói với chúng ta rằng Hội thánh của Đức Chúa Trời ở trong sự thử thách. Nó nói với chúng ta rằng cả Hội thánh kiên nhẫn chịu sự bắt bớ và thử thách của thời kỳ cuối cùng do Sa-tan đưa đến. Hội thánh của Đức Chúa Trời vượt qua thời kỳ Đại Nạn, thời kỳ chống lại Anti-christ. Các tín đồ sẽ kêu cầu Đức Chúa Trời chỉ khi họ trải qua Đại Nạn. Họ sẽ cầu nguyện rằng “Đức Chúa Trời ôi, xin ban cho chúng con ân điển của Ngài để chúng con có thể mau chóng vượt qua mọi sự thử thách này. Xin giúp chúng ta bằng cách chấm dứt những thử thách này. Cho phép chúng ta chiến thắng những thử thách của chúng con. Khiến chúng con chiến thắng Sa-tan!” 
 
Câu 3: Trên trời cũng hiện ra một dấu khác nữa: Là một con rồng lớn sắc đỏ, có bảy đầu, mười sừng, và trên đầu có bảy mão triều thiên. 
Khi Sa-tan xuất hiện trên trái đất trong tương lai, hắn sẽ hành động như thể hắn là Đức Chúa Trời, và hắn sẽ gom góp mọi nước trên thế giới và sử dụng họ như công cụ của hắn để làm tròn những mục đích của hắn. Đồng thời hắn chắc chắn sẽ giết những tín đồ và cai trị cả thế giới như Đức Chúa Trời và như là một ông vua. 
Câu, “Kìa, một con rồng lớn sắc đỏ, trên đầu có mười sừng và bảy mão triều thiên,” bày tỏ rằng, Sa-tan, kẻ phá hoại bình yên, sẽ dời chuyển bảy vua và mười nước theo cách sắp xếp của riêng hắn. Nó nói với chúng ta rằng Sa-tan, trong bản chất của hắn, vốn chống nghịch lại Đức Chúa Trời. 
 
Câu 4: Đuôi kéo một phần ba các ngôi sao trên trời, đem quăng xuống đất; con rồng ấy chực trước người đàn bà gần đẻ, hầu cho khi đẻ ra thì nuốt con người đi.
Câu này nói với chúng ta những điều Sa-tan làm. Con rồng quay lại nghịch cùng Đức Chúa Trời trên Thiên đàng và bị quăng khỏi đó. Hắn lôi kéo một phần ba thiên sứ của Thiên đàng đi theo phe hắn và dẫn họ đến sự hủy diệt của họ cùng với sự hủy diệt của chính hắn. Hắn bị đuổi khỏi sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Nhưng ngay cả trong khi ở trên đất này, hắn vẫn tiếp tục ngăn trở công việc của Phúc âm Đức Chúa Trời bằng cách bắt bớ những người tin nơi đó. 
 
Câu 5: Người sanh một con trai, con trai ấy sẽ dùng gậy sắt mà cai trị mọi dân tộc; đứa trẻ ấy được tiếp lên tới Đức Chúa Trời, và nơi ngôi Ngài. 
Điều này nói với chúng ta rằng Hội thánh của Đức Chúa Trời, bởi tin nơi Đức Chúa Jêsus Christ nên chịu tử đạo, sẽ được sống lại với Đấng Christ và được cất lên Nước Trời. 
 
Câu 6: Còn người đàn bà, thì trốn vào đồng vắng, tại đó người đã có một nơi ở mà Đức Chúa Trời đã sửa soạn cho, để nuôi mình trong một ngàn hai trăm sáu mươi ngày 
Câu này nói với chúng ta rằng Đức Chúa Trời sẽ nuôi dân sự của Ngài trong ba năm rưỡi trên thế gian này. Hội thánh của Đức Chúa Trời sẽ được nuôi dưỡng và bảo vệ bởi Đức Chúa Trời trong 1.260 ngày trước khi toàn bộ đại nạn xảy đến, và khi thời gian đến, họ sẽ chống nghịch lại Anti-christ và chịu tử đạo. 
Câu 7-8: Bấy giờ có một cuộc chiến đấu trên trời: Mi-chen và các sứ người tranh chiến cùng con rồng, rồng cũng cùng các sứ mình tranh chiến lại; song chúng nó không thắng, và chẳng còn thấy nơi chúng nó ở trên trời nữa. 
Điều này tượng trưng cho Sa-tan hoàn toàn bị đuổi khỏi Thiên đàng. 
Trước khi đến trong thế gian này, Sa-tan sẽ bị đuổi khỏi Thiên đàng hoàn toàn. Ma-quỷ sẽ không còn ở Thiên đàng nữa. Sa-tan, kẻ có quyền trên toàn không trung, hiện nay đang ngồi trên cả không trung lẫn mặt đất và cai trị chúng. Vì hắn bị đuổi hẳn khỏi Thiên đàng, nên trên đất này hắn sẽ bắt bớ các tín đồ càng hơn khi thời kỳ cuối cùng đến. Nhưng Sa-tan sẽ hoàn toàn bị quăng vào trong vực sâu không đáy và ở địa ngục đã được Đức Chúa Trời chuẩn bị trước. 
 
Câu 9: Con rồng lớn đó bị quăng xuống, tức là con rắn xưa, gọi là ma quỉ và Sa-tan, dỗ dành cả thiên hạ; nó đã bị quăng xuống đất, các sứ nó cũng bị quăng xuống với nó.
Trong thời kỳ cuối cùng, Sa-tan, khi bị đuổi khỏi Thiên đàng và bị quăng xuống đất này, sẽ bắt bớ và giết hại các tín đồ trong thời kỳ cuối cùng. Nhiều tín đồ khi đó sẽ bị tử đạo bởi tay hắn. 
 
Câu 10: Tôi lại nghe trên trời có tiếng lớn rằng: Bây giờ sự cứu rỗi, quyền năng, và nước Đức Chúa Trời chúng ta đã đến cùng quyền phép của Đấng Christ Ngài nữa; vì kẻ kiện cáo anh em chúng ta, kẻ ngày đêm kiện cáo chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời, nay đã bị quăng xuống rồi 
Sẽ không còn tìm thấy Sa-tan trên Nước Trời nữa. Khi thời kỳ cuối cùng qua đi, hắn sẽ không còn ở trong Thiên đàng nữa. Đây là lý do tại sao Khải huyền 21:27 nói với chúng ta rằng người làm điều gớm ghiết và người nói dối đều không được tìm thấy trong Thiên đàng. 
 
Câu 11: “Chúng đã thắng nó bởi huyết Chiên Con và bởi lời làm chứng của mình; chúng chẳng tiếc sự sống mình cho đến chết.”
Khi thời kỳ cuối cùng đến, các tín đồ sẽ chịu tử đạo để bảo vệ đức tin của họ. Bất cứ ai là một tín đồ đều sẽ đạt được sự chiến thắng của đức tin qua sự tử đạo của anh/chị ấy trong thời kỳ cuối cùng. Những người tử đạo, là những người tin nơi Chúa, sẽ chiến thắng trong cuộc chiến chống lại bản thân mình.
 
Câu 12: “Bởi vậy, hỡi các từng trời và các đấng ở đó, hãy vui mừng đi! Khốn nạn cho đất và biển! Vì ma quỉ biết thì giờ mình còn chẳng bao nhiêu, nên giận hoảng mà đến cùng các ngươi.”
Khi Sa-tan, bị đuổi ra khỏi Thiên đàng, tạm thời có quyền lực trên thế giới, hắn sẽ giày vò và bắt bớ những tín đồ cách ghê gớm khi hắn xuống thế gian này. Nhưng đối với các tín đồ, là những người sẽ chịu tử đạo và được cất lên không trung, chỉ có sự vui mừng đang chờ đợi họ. Sau sự thăng thiên, Đức Chúa Trời sẽ đổ tai họa 7 cái bát xuống mọi đất và biển. 
 
Câu 13: Khi rồng thấy mình bị quăng xuống đất, bèn đuổi theo người đàn bà đã sanh con trai. 
Điều này tượng trưng cho sự bắt bớ của các tín đồ đến trong thời kỳ Đại Nạn. Các tín đồ và đầy tớ của Đức Chúa Trời sẽ chết vào lúc này như là họ chịu tử đạo, nhưng thực ra điều này sẽ là thành tích thắng lợi của đức tin họ. Sẽ không còn sự chết, đau khổ hay tai họa cho họ nữa. Mọi điều còn lại cho họ là sẽ ngợi khen Đức Chúa Trời và được vinh hiển đời đời trên Thiên đàng. 
Câu 14: Nhưng người được ban cho một cặp cánh chim phụng hoàng, đặng bay về nơi đồng vắng là chỗ ẩn náu của mình; ở đó được nuôi một thì, các thì, và nửa thì, lánh xa mặt con rắn. 
Kinh thánh nói với chúng ta rằng sự thăng thiên sẽ xảy ra sau ba năm rưỡi đầu tiên của Đại Nạn trôi qua. Lời này nói rằng Đức Chúa Trời sẽ ban cho các tín đồ sự bảo vệ và nuôi dưỡng đặc biệt của Ngài giữa những tai họa thiên nhiên của thời kỳ Đại Nạn. Đức Chúa Trời sẽ nuôi nấng chúng ta, những người gìn giữ đức tin để nhờ đó mà chúng ta có thể chiến đấu và thắng Sa-tan bởi đức tin này. 
Hiện nay chúng ta đang sống vì Phúc âm Nước và Thánh linh, chúng ta được nuôi dưỡng và giảng dạy Phúc âm này. Thậm chí cho đến khi những tai họa của 7 ống loa đổ xuống thế gian này, chúng ta cũng sẽ tiếp tục sống đời sống giảng dạy Phúc âm. Tại sao? Bởi vì nếu chúng ta không giảng dạy Phúc âm này cho đến thời điểm cuối cùng của sự tử đạo chúng ta, thì nhiều linh hồn sẽ bị hư mất nơi hỏa ngục. Ngay lúc này, không còn lúc nào khác. 
 
Câu 15-17: Bấy giờ con rắn phun nước ở miệng mình ra như sông theo sau người đàn bà, hầu cho kéo người xuống sông. Nhưng đất tiếp cứu người đàn bà; vì đất hả miệng nuốt sông mà con rồng đã phun ra từ miệng nó. Con rồng giận người đàn bà, bèn đi tranh chiến cùng con cái khác của người, là những kẻ vẫn giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và lời chứng của Đức Chúa Jêsus. 
Trước đây, Sa-tan giết những tín đồ bằng cách bắt bớ họ và khiến họ xa rời Phúc âm thật. Nhưng hiện nay, khi Phúc âm đã làn tràn rộng rãi qua nhiều cách khác nhau, hắn tìm cách giết tín đồ bắng cách bày ra vô số tội lỗi và nhận chìm họ trong dòng chảy của nó. Vì thế Sa-tan tìm cách đem sự chết đến cho nhiều tín đồ bằng cách đổ tội lỗi xuống sông và khiến họ uống nước đó, ai không được tái sanh là người đã uống nước của sông tội lỗi này. Vì các tín đồ đã sống còn và chưa bị giết bởi việc này, nên Sa-tan sẽ nghĩ ra cách khác để giết hết họ, như được bày tỏ trong đoạn 13.