Проповіді

Chủ đề 10: Sách Khải huyền (Giải nghĩa sách Khải huyền)

[Chapter 13-2] ( Khải huyền 13:1-18 ) Sự Xuất Hiện Của Antichrist

( Khải huyền 13:1-18 )
 
Dựa trên phân đoạn chính, bây giờ tôi sẽ thảo luận về sự xuất hiện của Anti-christ và sự tử đạo của tín đồ. Từ đoạn 13 chúng ta thấy một con thú nổi lên từ biển. Con Thú này, là con thú có mười sừng và bảy đầu, không là ai khác hơn ngoài Anti-christ. Phân đoạn này nói với chúng ta rằng trên sừng của con thú có mười mão triều thiên, và trên đầu hắn có danh của sự phạm thượng. Chúng ta cũng được biết con thú này giống như một con beo, chân hắn giôáng như chân gấu, và miệng hắn giống như miệng sư tử. Hơn nữa, Con Rồng ban cho hắn sức mạnh, ngai vàng và quyền lực lớn của nó. Một trong những cái đầu của hắn bị thương chí tử, nhưng vết thương chí tử này được lành cách kỳ lạ. 
Kinh ngạc vì điều này, cả thế giới bắt đầu đi theo Con Thú, và vì hắn được Con Rồng ban cho quyền, nên họ thờ phượng cả Con Rồng lẫn Con Thú, họ nói rằng, “Ai sánh được với Con Thú? Ai giao chiến cùng nó được?” Phân đoạn này cũng nói với chúng ta rằng Con Thú được ban cho môi miệng để nói những lời kiêu ngạo phạm thượng và quyền tiếp tục những công việc của hắn trong 42 tháng. 
 
 
Con Thú Nổi Lên Từ Biển
 
Điều mà sứ đồ Giăng nhìn thấy là sự xuất hiện của Anti-christ trong sự xuất hiện những lãnh đạo của thế giới trong thời kỳ cuối cùng. Anti-christ này là Con Thú nổi lên từ biển, một con quái vật với mười sừng và bảy đầu. 
Trước nhất chúng ta phải tìm hiểu xem Con Thú này có phải là con thú thật sẽ xuất hiện trên thế gian không. Có hai vấn đề chính về Con Thú mà chúng ta chú ý đến: trước nhất, Con Thú này sẽ thực sự xuất hiện trên thế gian này và giết nhiều người không và thứ hai, Con Thú này có phải ám chỉ đến Anti-christ bạo quyền, kẻ sẽ xuất hiện từ những người thống trị thế giới không. Đây là một số vấn đề gây ra sự chú ý nhất cho người ta. Những người biết về những vấn đề này có thể nói rằng chúng thật dễ dàng để hiểu, nhưng đối với một số người không biết về chúng, thì dĩ nhiên bị rối rắm vì câu hỏi rằng Con Thú như thế có thể sẽ thực sự xuất hiện trong thời kỳ cuối cùng của thế giới và cai trị người ta không. 
Điều mà Đức Chúa Trời nói vơí chúng ta trong đoạn 13 là sự xuất hiện trong tương lai của một vị vua trong thế giới này, là người sẽ bị Sa-tan cầm quyền. Cụm từ, “một con thú nổi lên từ biển,” có nghĩa là một vị vua trong vòng bảy vị vua của thế giới này sẽ trở thành Anti-christ. Phân đoạn này cũng nói với chúng ta rằng mười nước sẽ hiệp nhất xung quanh Anti-christ và cai trị toàn cả thế giới đã bị tàn phá này. 
Mặt khác, vết thương chí tử trên một trong những cái đầu của Con Thú và sự lành lại của nó nói với chúng ta rằng một trong bảy vị vua sẽ bị thương chí tử, nhưng cũng sẽ được lành. Vị vua này sẽ thông báo là đã chết trên phương diện y học, nhưng được sống lại cách thần kỳ, và sau đó hành động như Con Rồng. Cũng như Con Rồng, Con Thú sẽ có mọi quyền hủy diệt và hành hại người ta. Khi thời kỳ cuối cùng đến, một người cầm thú như thế sẽ xuất hiện trong thế giới này và tàn sát người ta, nó khổng lồ như Godzilla trong phim ảnh vậy. 
Với sự xuất hiện của đầy tớ Sa-tan, thế giới sẽ bắt đầu chạm đến sự hủy diệt của nó. Phương pháp mà Sa-tan chọn để hành động trong thời đại cuối cùng là đặt sự tàn ác của hắn lên người ta qua đầy tớ của hắn. Đây cũng giống với nguyên tắc khi Đức Chúa Trời cứu tội nhân khỏi tội lỗi của họ qua các tín đồ của Ngài.
Chúng ta cần phải nhận rõ phân đoạn này có ý nghĩa gì cho chúng ta. Vì một trong những cái đầu của Con Thú bị thương trong phân đoạn này, một người cai trị của thế giới, sống lại từ vết thương chí tử của hắn, sẽ nhận quyền từ Con Rồng và được người ta kính trọng như thể hắn là Đức Chúa Trời vậy. Đó là lý do tại sao, chúng ta phải nhớ, người ta nói rằng, “Ai sánh được với con thú? Ai giao chiến cùng nó được?” 
Anti-christ xuất hiện trong phân đoạn này sẽ được tôn trọng bởi tất cả những người ở dưới sự thống trị của Sa-tan và chống nghịch Đức Chúa Trời. Nó có nghĩa là một người cầm quyền có thế lực sẽ xuất hiện trong thế giới cuối cùng và cai trị. Người cầm quyền này sẽ là một trong những người cầm quyền của các quốc gia trên thế giới. Nhận được thần linh của Anti-christ từ Sa-tan, hắn sẽ xuất hiện như một nhà cầm quyền hùng cường. Sau đó trong tương lai thế giới sẽ hiệp nhất thành một nước. Những quốc gia tiến bộ trong thời hiện tại sẽ hợp tác với nhau và mở rộng quyền lực của họ trên toàn cả thế giới bởi sự cai trị đầy quyền lực. 
Tại Châu Âu, chúng ta biết hiện nay có Cộng đồng người Châu Âu và tại Châu Á, Châu Mỹ cũng vậy, có những tổ chức muốn hợp nhất các bang riêng lẻ thành một khối chính trị. Khi những tổ chức này phát triển xa hơn, thì quốc gia cai trị Liên bang sẽ xuất hiện. Và một nhà cầm quyền rất thế lực sẽ xuất hiện từ những bang hợp nhất đó. Người cầm quyền này sẽ đóng vai trò của Anti-christ, là kẻ chống nghịch lại Đức Chúa Trời. Hắn sẽ là một nhà cầm quyền có uy tín với quyền cai trị và kiềm chế toàn cả thế giới theo như cách hắn muốn. 
Tại sao? Vì bởi nhận được năng lực và thẩm quyềm từ Con Rồng, Sa-tan, nên sự khôn ngoan của hắn sẽ khác với người thường, và những suy nghĩ của hắn cũng sẽ khác với họ. Điều hắn nói sẽ được hoàn thành mà không có vấn đề gì, và không ai dám chiếm chỗ hắn. Thời gian cai trị này của hắn là thời đại ngựa vàng được chép trong Khải huyền đoạn 6. 
Thời đại ngựa vàng sẽ chắc chắn đến trong tương lai gần đây, và thế giới sẽ thuộc về Anti-christ trong một thời gian. Nhưng những người không biết lẽ thật này chắc chắn sẽ muốn thấy một nhà cầm quyền hùng mạnh như Anti-christ xuất hiện. Tuy nhiên, các tín đồ biết lẽ thật này và sẽ tỉnh thức trong thời đại này, và khi thời gian này đến, họ sẽ có thể kháng cự và chống lại Anti-christ, và chịu tử đạo để bảo vệ đức tin của họ.
Ngày nay không có nhiều người hoàn toàn tôn trọng nhà cầm quyền của đất nước họ. Dù sống ở đất nước nào, người ta thường có một vài điều không vừa lòng với nhà cầm quyền chính trị của họ. Người trên toàn cả thế giới chờ đợi một nhà cầm quyền mạnh mẽ và có tài. Tại sao? Bởi vì họ muốn một nhà cầm quyền có thể giải quyết mọi nan đề đang gia tăng trong thế giới này, từ việc thiếu lương thực cho đến sự biến thoái môi trường, những vấn đề tôn giáo, đình trệ kinh tế, tình trạng kỳ thị chủng tộc và nhiều thứ nữa. Khi một nhà cầm quyền thế giới, được trang bị với sự khôn ngoan và sức mạnh, có thể giải quyết mọi vấn đề, thì mọi người trong thế giới này sẽ kính trọng hắn như Đức Chúa Trời và vui mừng được hắn cai trị. Nhà cầm quyền này, Anti-christ, là kẻ cầm giữ cả thế giới trong tay hắn, sẽ giải quyết mọi việc. 
Tất cả chúng ta đều muốn một nhà lãnh đạo chính trị, là người mà chúng ta có thể tôn trọng trong mọi khía cạnh, nhưng một mong muốn như thế thật là khó để đạt được, vì người cầm quyền này không thể xuất hiện cũng như không tồn tại trong thực tế. Nhưng khi Anti-christ có thể giải quyết nhiều vấn đề chính trị và kinh tế của thế giới này, hắn sẽ trở lại người lãnh đạo mà mọi người mong muốn, là người có thể làm cho chính trị và kinh tế thế giới ổn định. 
Khi thời đại ngựa ô qua đi thì thời đại ngựa vàng bắt đầu, vì tai họa của 7 ống loa, trái đất đã bị suy thoái sẽ tìm kiếm một nhà cầm quyền mạnh mẽ và có khả năng. Những nhà cầm quyền không có quyền thế của những đất nước nhỏ không thể giải quyết những vấn đề toàn cầu. Vì thế, người ta sẽ tìm kiếm một nhà cầm quyền thật sự. Anti-christ sẽ xuất hiện vào lúc đó và hành động như Đức Chúa Trời. Vì hắn đã được lành từ vết thương chí tử, nên người ta sẽ bị kinh ngạc. Vì hắn có thể sống lại và làm việc như một nhà cầm quyền với quyền lực lớn, dũng cảm, tính quả quyết và sự khôn ngoan, nên mọi người trên toàn cả thế giới sẽ xem hắn như là Đức Chúa Trời. 
Như thế, ngay cả người Y-sơ-ra-ên cũng sẽ tin rằng hắn là đấng Mê-si mà lâu nay họ chờ đợi. Nhưng dân Y-sơ-ra-ên sẽ sớm nhận ra rằng hắn là một kẻ lừa dối và rằng Đức Chúa Jêsus Christ chính là Đấng Mê-si thật sự của họ, và nhiều người nhờ đó mà sẽ được cứu. Anti-christ sẽ nghe người ta nói, “Ai có thể giao chiến cùng hắn?” Tất cả những người không vâng phục hắn, đều sẽ bị giết không ngoại trừ ai cả. 
Khi thời đại ngựa vàng đến, toàn cả thế giới sẽ không chỉ chịu khổ lớn từ những thảm họa thiên nhiên, bị tàn phá bởi lửa đốt cháy một phần ba rừng và bị nghẹt thở bởi làn khói dày đặc, nhưng người của thế giới cũng sẽ hiệp nhất dưới một nhà cầm quyền để phục vụ hắn như là vua của họ. Người giải quyết mọi vấn đề sẽ được họ nâng cao như là Đức Chúa Trời. 
Tất cả mọi điều này không ngoài những điều mà Đức Chúa Trời đã sắp đặt. Vì những điều này sẽ xảy đến với thế giới, trước tiên sẽ là những sự thay đổi nghiêm trọng về môi trường toàn cầu, và một sự đồng lòng hiệp ý giữa những nhà cầm quyền của các nước trong việc cần một nhà cầm quyền có thế lực chung. Một sự đồng lòng như thế trong việc tìm kiếm nhà cầm quyền này đang được thực hiện trong thời đại ngựa ô ngày nay. Hiện nay thế giới muốn một nhà cầm quyền thật hùng mạnh. Vì những nhà cầm quyền của mỗi nước không thể xua tan đi những sự không vừa lòng của dân chúng họ cách cá nhân, nên nhân loại đang tìm kiếm một nhà lãnh đạo mạnh mẽ có thể giải quyết mọi vấn đề mà họ đang đối diện. 
Nếu bạn nhìn gần hơn vào những điều đang xảy ra trong thế giới này thì bạn sẽ nhận biết rằng mọi điều gần như đang trở thành hiện thực. Nhà cầm quyền đã được tiên tri sẽ vô cùng tàn ác, một người có quyền lực tuyệt đối và những khả năng lớn, như đã được miêu tả rằng chân hắn như chân gấu, miệng như miệng sư tử, và mặt như mặt beo. 
Người này, nhận được quyền lực từ Con Rồng, sẽ phạm thượng Đức Chúa Trời, những thiên sứ trên Thiên đàng và các tín đồ của Ngài. Hắn sẽ chống lại các tín đồ và thắng họ, bắt họ phải từ bỏ đức tin của họ. Bởi vì các tín đồ sẽ không từ bỏ đức tin của họ vào lúc đó nên tất cả họ sẽ bị tử đạo. Và vì Anti-christ có quyền trên cả thế gian nên hắn sẽ tự do giết và hủy diệt tất cả những ai không nghe lệnh của hắn. 
Câu 8 nói với chúng ta rằng, “Hết thảy những dân cư trên đất đều thờ lạy nó, là những kẻ không có tên ghi trong sách sự sống của Chiên Con đã bị giết từ buổi sáng thế.” Vì Anti-christ sẽ cai trị như một nhà cầm quyền tuyệt đối trong thời gian này nên người nào không vâng phục hắn sẽ bị giết bởi lệnh của hắn. Tuy nhiên, đối với tất cả các tín đồ, thời gian như thế sẽ là thời gian tử đạo của họ. 
Từ lời trích dẫn trong câu 8 ở trên, từ “thờ phượng” ở đây có nghĩa là tôn kính và phục sự người nào mà người đó là tuyệt đối. Trong thời kỳ cuối cùng, Anti-christ sẽ được người trên đất này thờ phượng như là Đức Chúa Trời, nhận được sự kính trọng hơn bất cứ vua nào đã được nhận trước đây. Nhưng một nhóm người khác sẽ không thờ phượng nhà cầm quyền này. Họ không ai khác hơn là “những Cơ-đốc-nhân tái sanh”. Họ sẽ không nhận Anti-christ là Đức Chúa Trời, và như thế, họ sẽ không thờ phượng hắn nhưng ngược lại họ chịu chết để bảo vệ đức tin của họ. 
 
 
Con Thú Khác Từ Đất Lên
 
Anti-christ cũng có tiên tri giả của hắn. Tiên tri giả này là một trong những kẻ nâng cao Anti-christ, cũng như đe dọa và giết những ai không vâng phục Con Thú. Khải huyền 13:11 nói, “Tôi lại thấy từ dưới đất lên một con thú khác, có hai sừng như sừng chiên con, và nói như con rồng.” Con thú thứ hai sẽ xuất hiện ở đây là đầy tớ của Con Thú thứ nhất – nghĩa là đầy tớ của Anti-christ. Giống như Anti-christ, hắn cũng sẽ chống nghịch lại Đức Chúa Trời, giết người thế gian và người công chính. 
Nhận được quyền từ Con Rồng, hắn sẽ nuôi dưỡng những người thờ phượng Anti-christ, người đến phục trước hắn và xem hắn như là Đức Chúa Trời. Bởi vì hắn cũng sẽ nhận được quyền từ Con Rồng, nên hắn sẽ làm những điều Con Rồng muốn hắn làm. Hắn không chỉ khiến người ta thờ phượng Anti-Christ, là người đến trước hắn, nhưng hắn cũng sẽ làm phép lạ, như là mang lửa từ trời xuống, và thậm chí hành động như Anti-christ vậy. Hắn sẽ tôn sùng và thờ lạy Con Thú, là kẻ từng bị thương chí tử nhưng được bình phục từ vết thương này trước mặt mọi người. 
Vậy ai sẽ làm mọi điều này? Đó là tiên tri của Anti-christ. Công việc của hắn là làm một hình tượng của Anti-christ đã đến trước hắn và khiến người ta tôn cao Anti-christ này như là Đức Chúa Trời. Để làm như thế, hắn sẽ hà hơi vào tượng này để nó có thể nói, và giết tất cả những người không thờ phượng hình tượng của Con Thú không cần biết là bao nhiêu người. Vì các tín đồ sẽ chịu tử đạo bởi từ chối thờ phượng thần tượng này, vô số người sẽ bị tử đạo trong thời gian này. 
Mặt khác, tất cả những người chưa được cứu trong thế gian sẽ run sợ trước sự chết của họ và cuối cùng trở thành nô lệ của sự chết. Như thế, họ sẽ hoàn toàn thờ phượng Anti-christ như Đức Chúa Trời. Những người trí thức có lương tâm có thể nổi lên trong một cuộc nổi loạn chống lại kẻ độc tài, nhưng họ sẽ mau chóng bị sụp đổ, bị giết bởi lửa phun ra từ miệng của tiên tri giả và Anti-christ. 
Nhưng tiên tri giả này, sau khi xây dựng thần tượng, sẽ nói, “Mọi người phải nhận dấu hiệu của tên hoặc con số của nó!” Sau đó hắn sẽ làm nó trở thành chính sách của hắn để cấm những ai không có dấu hiệu Con Thú này trong việc mua bán, để vì đó mà người ta sẽ nhận dấu hiệu tên Con Thú. Câu 18 nói, “Đây tỏ ra sự khôn ngoan: Kẻ nào thông minh, hãy tính số con thú, vì đó là một số người; số nó là sáu trăm sáu mươi sáu.” 
Điều này thật ra không có gì rắc rối cả. Mặc dù chúng ta nghĩ rằng số 666 là điều phức tạp, nhưng nó chỉ đơn giản có nghĩa là tên của Anti-christ hoặc là con số của hắn. Nhận dấu hiệu Con Thú có nghĩa là nhận dấu hiệu tên của hắn trên trán hoặc tay phải. In tên của nhà cầm quyền này trên thân thể của ai đó, để định giá trong một con số và biểu thị trong thanh mã số. 
Người ta sẽ cần dấu hiệu này bất cứ lúc nào, bất cứ khi nào họ muốn mua thứ gì đó. Ngay cả khi bạn lên xe buýt, bạn cũng sẽ cần con số in trên thân thể của bạn, và không có nó bạn sẽ bị giới hạn. Thời đại ngày nay là thời đại kỹ thuật số. Nó là thời đại của những con số. Khi mọi thứ được chuyển thành số, cái gì từng là vô cùng phức tạp hiện nay trở nên vô cùng đơn giản. Trong một thời đại như thế sẽ xuất hiện dấu ấn Con Thú này. 
Anti-christ sẽ làm một hình tượng của hắn và ra lệnh người ta phải thờ phượng hắn như Đức Chúa Trời. Thời gian sẽ thực sự đến khi người ta bị đòi hỏi phải gọi Anti-christ là “Đức Chúa Trời,” của họ, thờ phượng hắn và gọi tên hắn cách tôn kính, và nhận tên của hắn trên tay phải hoặc trán của họ. Khi những điều này xảy ra, tất cả tín đồ sẽ chịu tử đạo. Anti-Christ sẽ ra lệnh các tín đồ nhận dấu hiệu của hắn và thờ lạy hắn, hắn nói “Các ngươi tin nơi Chúa Jêsus phải không? Các ngươi tin Ngài là Đức Chúa Trời của các ngươi chứ gì? Hãy bỏ Ngài đi! Thờ lạy hình tượng này và gọi ta là Đức Chúa Trời! Tin rằng ta chính là người tuyệt đối! Nếu không, các ngươi chắn chắn sẽ chết!” 
Anti-christ sẽ chỉ đưa ra một đức tin trên toàn cả thế giới. Và hắn sẽ ra lệnh mọi người thờ phượng hắn như Đức Chúa Trời. Lúc đó những người không thừa nhận hắn là Đức Chúa Trời sẽ bị giết tất cả. Anti-christ sẽ công khai hành hình những tín đồ chống nghịch lại hắn. 
Tất cả những người không có tên trong Sách Sự Sống của Chiên Con sẽ nhận dấu hiệu của hắn và thờ phượng hắn. Khi chúng ta nhận được sự cứu rỗi vào trong lòng chúng ta, thì Đức Thánh Linh ngự trong chúng ta và tên của chúng ta được chép trong Sách Sự Sống trên Nước Trời. Bởi vì tên của chúng ta được chép trong Sách Sự Sống và bởi vì Đức Thánh Linh đóng ấn trong lòng chúng ta, nên tất cả chúng ta sẽ được cất lên như con cái của Đức Chúa Trời khi Ngài gọi chúng ta. 
Chúng ta có thể nào chối bỏ Đức Chúa Jêsus Christ, Đấng đã cứu chúng ta, và tuyên bố rằng bây giờ hình tượng Con Thú là Đức Chúa Trời và Cứu Chúa của chúng ta không? Dĩ nhiên là không! Không cần biết chúng ta bất toàn như thế nào trước mặt Ngài, nhưng Chúa chúng ta đã đến thế gian này trong hình hài xác thịt của một con người, đã tẩy sạch đi mọi tội lỗi của chúng ta bởi gánh chúng trên mình Ngài với Báp-tem của Ngài, và đã cứu chúng ta bởi chịu đoán phạt thay chúng ta trên Thập tự giá. 
Cũng vậy, vì Chúa chúng ta đã nói trước với chúng ta về tất cả những điều sẽ đến, nên tín đồ chúng ta không bao giờ có thể phản bội đức tin của chúng ta trong thời kỳ Anti-christ này. Mặc dù thời kỳ Đại Nạn sẽ đến với chúng ta và tiếp theo sau là sự chết của chúng ta, nhưng chúng ta vẫn tin rằng Chúa chúng ta sẽ khiến chúng ta sống trong Nước Thiên Đàng của Ngài bằng cách sớm phục sinh và thăng thiên chúng ta ngay sau sự tử nạn của chúng ta. 
Bởi vì chúng ta tin rằng sau sự thăng thiên của chúng ta Đức Chúa Trời sẽ hủy diệt thế giới này bằng cách đổ tai họa 7 cái bát của Ngài xuống, và sau đó chúng ta sẽ ngự xuống trái đất và cai trị nó trong một ngàn năm, nên chúng ta không bao giờ quỳ lạy trước thần tượng. Đây là tại sao đầy tớ và tín đồ của Đức Chúa Trời sẽ sẵn lòng từ bỏ sự sống của họ. 
Tiên tri giả sẽ tìm cách thuyết phục chúng ta bằng cách khác. Hắn sẽ tìm cách mua chuộc chúng ta bằng cách nói rằng, “Hãy xem, sự hỗn độn đang lan tràn trên thế giới hiện nay. Khi mọi người, bao gồm cả những người trí thức và học giả tin và đi theo nhà cầm quyền tối cao của chúng ta như Đức Chúa Trời, vậy thì sao các ngươi vẫn cứ từ chối tin nơi vị vua tuyệt đối này của chúng ta?” Nhưng nếu chúng ta luôn luôn biết và tin nơi Lời Đức Chúa Trời, thì cuối cùng chúng ta sẽ khải hoàn bởi nhận lấy sự tử đạo của chúng ta.
Trong Khải huyền đoạn 14 xuất hiện 144.000 tín đồ, là những người ngợi khen Đức Chúa Trời trên Trời. Điều này nói với chúng ta về sự phục sinh và thăng thiên của các tín đồ sau khi họ tử đạo. Đâu đó trong Kinh thánh, cũng như điều mà Phao-lô nói với chúng ta về sự hiện đến lần thứ hai của Đấng Christ hoặc là điều mà những đầy tớ khác của Đức Chúa Trời đã tiên tri trong Cựu ước, chúng ta cũng có thể tìm thấy về sự thăng thiên, là việc các tín đồ sẽ được cất lên không trung và dự phần trong tiệc cưới Chiên Con cùng với Chúa. Tiệc cưới này sẽ thiết lập cho các tín đồ. 
Khi các tín đồ tiến vào trong tiệc cưới Chiên Con trên Trời, thì tai họa 7 cái bát sẽ đổ xuống đất này, hoàn toàn biến nó thành rác rưởi. Sau sự này, trái đất sẽ đổi mới, và các tín đồ sẽ ngự xuống cùng với Chúa để cai trị nó trong một ngàn năm. Khi chúng ta biết tất cả những sự kiện này, thì chúng ta có thể nào gọi Anti-christ là Đức Chúa Trời, cho dù hắn đưa ra đủ cách khuyên giải và dụ dỗ để khiến chúng ta quỳ trước tượng hắn, thờ phượng hắn như là Đức Chúa Trời, và từ bỏ đức tin của chúng nơi Đức Chúa Trời thật không? Dĩ nhiên là không!
Như đã được chép trong Kinh thánh, “Vả, đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đang trông mong là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy”. (Hê-bơ-rơ 11:1),” những tiên tri tin nơi Đức Chúa Trời phán bảo họ trước về mọi việc sẽ xảy đến. Những đầy tớ và dân sự của Đức Chúa Trời tin nơi Lời Kinh Thánh là những thầy tế lễ và nhà tiên tri. Bằng cách khiến chúng ta giảng dạy Phúc âm của sự tha tội cho mọi người trên toàn cả thế giới, Đức Chúa Trời đưa nhiều linh hồn đến nhận sự cứu rỗi tội lỗi của họ. Vì Chúa chúng ta đã cứu chúng ta bất kể chúng ta bất toàn như thế nào trước mặt Ngài, Đức Chúa Trời đã khiến chúng ta trở nên dân sự Ngài, và cho đến ngay lúc này, Ngài đã yêu thương, hướng dẫn và ban phước cho chúng ta không hề thay đổi. 
Chúa đã không chỉ ban cho chúng ta bình an trong tâm linh chúng ta, nhưng Ngài cũng khiến chúng ta đặt hi vọng của chúng ta nơi Nước Trời bằng cách ban cho chúng ta Đức Thánh Linh. Như thế, khi chúng ta nghe Anti-christ bảo chúng ta thờ phượng hắn như Đức Chúa Trời, tận đáy lòng chúng ta quyết kháng cự lại. 
Ban đầu chúng ta có thể bị hoảng hốt bởi những sự kiện bày ra khi chúng ta đột ngột nhận ra rằng thì giờ mà Đức Chúa Trời nói, thực sự đã đến, nhưng tín đồ chúng ta sẽ sớm bình tỉnh trở lại và bắt đầu chống cự lại Anti-christ. “Vậy ngươi nghĩ ngươi là Đức Chúa Trời thật phải không? Có phải ngươi đã tạo dựng thế gian không? Ngươi có thật sự là chúa của linh hồn người ta không?” Đây là những lời mà chúng ta sẽ nói khi chúng ta chống nghịch lại Anti-christ. 
Lúc này khi Anti-christ giết hại các tín đồ và đầy tớ của Đức Chúa Trời thì chúng ta cũng sẽ chết. Không bao giờ có thể có một sự thay đổi của Đức Chúa Trời cho chúng ta. Đức tin không đến bởi sự ép buộc. Cũng như đức tin không đến và đi bởi lập luận của vũ lực. Ngược lại, đức tin thật có sức mạnh lớn để chiến thắng sự ép buộc. Các tín đồ bởi đó sẽ bị tử đạo, và Anti-christ cuối cùng sẽ mất đi tín đồ. 
Khi Anti-christ tạo những hình tượng của hắn và ra lệnh các tín đồ thờ phượng hắn như là Đức Chúa Trời, các tín đồ và đầy tớ của Đức Chúa Trời sẽ thét lên với hắn rằng, “Ngươi là đầy tớ của Đức Chúa Trời hay là đầy tớ của Sa-tan? Ngươi có biết Phúc âm Nước và Thánh Linh không? Ngươi có biết và tin rằng Đức Chúa Jêsus Christ là Đức Chúa Trời không? Khi Đức Chúa Jêsus Christ trở lại đất này, Ngài sẽ quăng những người như ngươi vào trong nơi sâu tận cùng của địa ngục! Ngươi có hiểu không, hỡi con cái của Sa-tan kia?” Và sau đó Anti-christ và tiên tri của hắn sẽ giết các tín đồ, và các tín đồ sẽ vui mừng nhận lấy sự tử đạo của họ vì Đức Chúa Trời. 
Câu 10 nói với chúng ta rằng, “nếu ai giết người bằng gươm, mình phải bị giết bằng gươm” Điều này có nghĩa rằng nếu Anti-christ giết các tín đồ thì Đức Chúa Trời cũng sẽ quăng hắn và những người theo hắn vào trong vực sâu không đáy, cũng như giết họ ở trên đất. Khi những kẻ chống nghịch lại Đức Chúa Trời hành hại các tín đồ, thì họ cũng sẽ đối diện với sự hành hại thậm chí lớn hơn nữa từ Đức Chúa Trời. 
Như thế, chúng ta phải chống nghịch lại Anti-christ cùng với sự bền chí trong đức tin của chúng ta. Thời gian bắt bớ của các tín đồ vào lúc này cả thảy sẽ chỉ tồn tại trong ba năm rưỡi. Nhưng Đức Chúa Trời có thể giảm bớt sự bắt bớ và thử thách của tín đồ, làm ngắn lại thời gian chỉ trong vòng vài tháng hoặc vài tuần. Mặc dù các tín đồ sẽ chịu tử đạo, nhưng họ sẽ sống lại. Họ sẽ được phục sinh và thăng thiên, và họ sẽ được phước cai trị trong Vương Quốc Ngàn Năm cùng với Đức Chúa Jêsus Christ. 
Khi Vương Quốc Ngàn Năm đến, vẻ đẹp thiên nhiên sẽ đạt đến đỉnh cao của nó, và các tín đồ sẽ cùng với Chúa cai trị trong thân thể thánh đã được đổi mới từ thể xác cũ của họ. Sau đó họ sẽ sống vui vẻ với Chúa trong Trời mới Đất mới đời đời. Làm sao chúng ta, những người biết và tin nơi mọi điều này, có thể không bền chí trải qua sự chịu khổ ngắn hạn sẽ đến với chúng ta vì đức tin của chúng ta nơi Chúa Jêsus? 
Bất kể sự thử thách khắc nghiệt như thế nào trong lúc này, nhưng vô số tín đồ sẽ chịu tử đạo, và vì thế không có lý do nào để chúng ta không nhận sự tử đạo của chúng ta cả. Vì mọi điều này là thật, nên chúng ta không bao giờ đầu hàng Đại Nạn mà chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn trên đất này. Thí dụ cho dù thế giới biến thành một thiên đường trong một trăm hay một ngàn năm, chúng ta cũng không thể đầu phục Anti-christ. Mọi điều này không còn xa với chúng ta nữa, nhưng sẽ xảy đến với chúng ta trong một thời gian rất gần đây. 
Vì thế bây giờ chúng ta phải giảng dạy Phúc âm Nước và Thánh Linh, trong khi thế giới đang yên bình. Để chuẩn bị cho thời gian Đại Nạn này, hiện nay chúng tôi đang chuyên cần rao truyền Phúc âm Nước và Thánh Linh. Trong vòng một năm, Phúc âm mà chúng tôi giảng dạy sẽ làm những công việc kỳ diệu nhất. Trong nước và ngoài nước, những công việc kỳ diệu của Phúc âm sẽ đến. Ban đầu người ta có thể nhận Phúc âm Nước và Thánh Linh cách thờ ơ, nhưng nhiều người không biết Lời Khải huyền sẽ tìm kiếm để nghe nó và trở lại với Phúc âm Nước và Thánh Linh, vì họ rất thích thú với Lời Khải huyền và sẽ không nhận nó cách thờ ơ nữa. 
Khải huyền đoạn 13 là đoạn nói về sự tử đạo của các tín đồ. Khi thời gian tử đạo đến, các tín đồ sẽ bị giết bởi gươm giáo và bị bắn chết. Nhiều tín đồ sẽ bị giết bởi tay của Anti-christ. Nhưng chúng ta có thể đối diện với sự chết của chúng ta mà không có sự sợ hãi nào, vì nó sẽ là sự chết về thể xác, chứ không phải chết về đức tin của chúng ta. Đầy dẫy đức tin và Đức Thánh Linh, chúng ta sẽ hô to những lời can đảm. 
Không có gì để cho bạn phải sợ hãi cả, cho dù bạn không có khiếu ăn nói hay bị nhút nhát. Chỉ nghĩ về các tín đồ xưa của thời kỳ Hội thánh Đầu tiên. Các tín đồ thời đó đã không đầu phục sự ép buộc của Sa-tan bởi vì họ không bị giết một mình nhưng bị giết chung với nhau, và vì họ cũng được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Hãy nhớ rằng Chúa Jêsus đã phán với chúng ta, “Song khi họ sẽ đem nộp các ngươi, thì chớ lo về cách nói làm sao, hoặc nói lời gì; vì những lời đáng nói sẽ chỉ cho các ngươi chính trong giờ đó. Aáy chẳng phải tự các ngươi nói đâu, song là Thánh-Linh của Cha các ngươi sẽ từ trong lòng các ngươi nói ra” (Ma-thi-ơ 10:19-20). Để nhận được Nước Đức Chúa Trời, có thể nào chúng ta, là dân sự của Đức Chúa Trời, không nhận lấy sự chết của chúng ta sao? Tất cả chúng ta có thể nhận lấy nó. 
Thế giới này sẽ hoàn toàn bị hủy diệt bởi tai họa 7 ống loa của Đức Chúa Trời, trong khi một bạo chúa gọi là Anti-christ sẽ cai trị trong một thời gian. Vậy thì làm sao chúng ta có thể đổi Thiên đàng đời đời với bất cứ điều gì trên thế gian này, bất kể nó có thể là tốt đẹp như thế nào đi nữa? Khi thế giới biến thành một nơi không thể nào sống được, là khi những con sông biến thành ngải đắng, biển biến thành máu, và thiên nhiên bị tàn phá, thì chúng ta không thể nào đầu hàng người cầm thú, kẻ tìm cách làm cho chúng ta phản bội đức tin của chúng ta. 
Từ ngay ngày chúng ta tử đạo, thế giới duy nhất chờ đợi những người vẫn còn ở trên đất này sẽ là thế giới mà những bệnh dịch không biết nguyên nhân sẽ hoành hành dữ dội và những vụ mùa sẽ không có thu hoạch, vì chúng bị khô héo hoặc bị tàn phá bởi mưa đá. Trong một thế giới như thế, dầu không kể đến vấn đề đức tin, thì cũng không ai muốn sống nữa. 
Sách Khải huyền bày tỏ cho chúng ta những việc sẽ đến trong tương lại. Khi thời đại ngựa ô ngày nay chỉ còn nhích xa hơn một ít, thì thời đại ngựa vàng chắc chắn sẽ đến. Nói cách khác, Chúa chúng ta sẽ sớm trở lại. Điều mà tôi đang nói ở đây là không phải bạn nên từ bỏ mọi của cải của bạn vì sự trở lại của Chúa sắp đến. Nhưng điều tôi nói ở đây là chúng ta nên tiếp tục phục vụ Chúa chúng ta cách trung tín và không thay đổi như hôm nay cho đến ngày Anti-christ xuất hiện. 
Nếu có lúc nào đó bạn bị lo lắng hay nản lòng, thì bây giờ bạn không nên lo lắng nữa. Khi bạn và tôi nhận biết rằng chúng ta sẽ bị tử đạo, thì lòng chúng ta sẽ trở nên bình yên và thanh thản. Nói cách khác, vì chúng ta sẽ chịu tử đạo, thì chúng ta còn tham lam gì nữa? Nếu có một ham muốn nào đó còn ở trong chúng ta, thì đó sẽ là giảng dạy Phúc âm này cho mọi người trên toàn cả thế giới, để nhờ đó mà nhiều tín đồ sẽ tăng lên trong thời gian này, để họ được cứu và chịu tử đạo bởi tin nơi Phúc âm này, và vì thế họ được nhận Trời mới Đất mới. Tôi cũng hi vọng rằng tất cả các tín đồ sẽ khiến Nước của Đấng Christ trở thành của họ cùng với đức tin, được nuôi dưỡng bởi tin nơi lẽ thật này, và vì thế sẵn lòng trải qua mọi điều đang chờ đợi họ trong thời kỳ Anti-christ. 
Đức Chúa Trời đã ban ơn tử đạo cho chúng ta. Không phải ai cũng có thể chịu tử đạo, và không phải ai cũng có thể sống cho Chúa. Tôi thật biết ơn Đức Chúa Trời vì đã ban cho chúng ta một ơn phước như thế, và tôi thật vui vì tôi sẽ chết vì đức tin đó. Vì chúng ta không có hi vọng cũng như bất cứ sự quyến luyến mong manh nào nơi thế giới này, nên sự tử đạo là một hạnh phúc lớn đối với chúng ta. 
Mọi điều chúng ta phải làm là hi vọng về Vương Quốc Ngàn Năm và Thiên đàng mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho chúng ta, sống cuộc sống bởi hiệp nhất mọi nổ lực của chúng ta để giảng dạy Phúc âm cho toàn cả thế giới cho đến ngày Chúa chúng ta trở lại, để được gặp mặt Ngài trong sự vui mừng khi Ngài trở lại, và đi đến nơi mà chúng ta đang trông đợi. Hãy tin nơi Lời này, vì đây là mọi điều chắc chắn sẽ đến. 
Chúng ta không thể nhận dấu hiệu của Anti-christ, vì chúng ta là dân sự của Nước Trời. Bởi nhận dấu hiệu sẽ là một vấn đề chọn lựa cá nhân, nó sẽ không hoàn thành bởi sự ép buộc thể xác, nhưng bởi sự chấp nhận của tấm lòng. 
Ngay cả con cái của chúng ta, nếu Phúc âm được tìm thấy trong lòng chúng nó, chúng cũng sẽ nhận chịu sự tử đạo của chúng thậm chí còn vững vàng hơn là những người lớn, vì chúngỉ cũng có Đức Thánh Linh ngự trong lòng. Như những người lớn xưng nhận rằng Chúa Jêsus là Cưú Chúa của họ, nếu Đức Thánh Linh được tìm thấy trong lòng con trẻ thì chúng chắc chắn cũng sẽ xưng nhận rằng Chúa Jêsus là Cứu Chúa và là Đức Chúa Trời của chúng. Kinh thánh bảo chúng ta không cần suy nghĩ phải nói gì khi chúng ta bị lôi đến trước Anti-christ, vì Đức Thánh Linh sẽ làm đầy lòng chúng ta với những lời mà chúng ta có thể nói. 
Con cái của Đức Chúa Trời có thể cũng sẽ sợ hãi khi họ không thật tin và yếu đuối về thuộc linh, nhưng Đức Thánh Linh trong họ không hề sợ hãi. Họ sẽ chịu tử đạo bởi quyền năng của Đức Thánh Linh ngự trong họ. Bởi vì họ cũng thuộc về Đức Chúa Trời, nên Ngài sẽ nhận linh hồn họ, cho phép họ bị giết về thể xác, và cũng thưởng cho họ được cai trị trong một thế giới tốt hơn. 
Đức Chúa Trời sẽ làm đầy dẫy lòng những người đã được tái sanh bởi Nước và Thánh Linh cùng với những Lời mà Ngài đã phán với họ. Vì thế chỉ có những linh hồn đã được chọn và nhận bởi Đức Chúa Trời mới có thể chịu tử đạo, nên Đức Chúa Trời không thể không chuẩn bị đức tin của họ vì danh của Ngài. Bởi chúng ta có Đức Thánh Linh ngự trong lòng vì chúng ta đã tin nơi Phúc âm Nước và Thánh Linh, nên chúng ta sẽ nhận được phần thưởng của Vương Quốc Ngàn Năm và sự vinh hiển của Trời mới Đất mới. 
Trong thời kỳ cuối cùng, tất cả chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự đầy dẫy Đức Thánh Linh trong lòng chúng ta. Khi chúng ta đã được tiền định để tử đạo theo như chương trình của Đức Chúa Trời, tất cả chúng ta sẽ trải qua sự tử đạo khi chúng ta đang ngợi khen, thờ phượng và tôn vinh Đức Chúa Trời trong sự hiện diện của Ngài. Bởi vì chúng ta tin nơi Đức Chúa Trời nên chúng ta đi theo Ngài chỉ bởi đức tin của chúng ta, là đức tin mà chúng ta có thể hô to “A-men!”. Vì chúng ta biết rằng chúng ta sẽ chịu tử đạo, nên những tham lam thể xác của chúng ta tự nhiên sẽ đi khỏi chúng ta, khiến linh hồn chúng ta thật trong sạch. 
Chịu tử đạo, là ý muốn của Đức Chúa Trời cho chúng ta, là nhận một ơn phước lớn và được vinh hiển lớn. Khi các tín đồ có đức tin của họ trong sự sống đời đời của Trời mới Đất mới, họ sẽ chống nghịch lại Anti-christ và bảo vệ Phúc âm Nước và Thánh Linh trong lòng họ cho đến cuối cùng. Trong thời gian Đại Nạn này, tất cả các tín đồ, nhận biết Đức Chúa Jêsus Christ là Đức Chúa Trời của họ và tin nơi sự cứu rỗi trọn vẹn của họ do Ngài ban cho, sẽ chịu tử đạo trước mặt Đức Chúa Trời. 
Tôi cảm tạ Chúa vì đã ban cho chúng ta ơn tử đạo này.