Bài giảng

Chủ đề 10: Sách Khải huyền (Giải nghĩa sách Khải huyền)

[Chapter 16-2] ( Khải huyền 16:1-21 ) Điều Mà Bạn Cần Phải Làm Trước Khi Bảy Cái Bát Đổ Xuống Là…

( Khải huyền 16:1-21 )
 
Trong những tai họa của 7 cái bát, tai họa thứ nhất là đau nhức, tai họa thứ hai là biển trở nên huyết, và tai họa thứ ba là nước trở thành huyết. Tai họa thứ tư là tai họa khiến người ta bị đốt cho đến chết từ sức nóng của mặt trời. 
Phân đoạn chính nói rằng, “Vị thiên sứ thứ tư trút bát mình trên mặt trời, thì mặt trời được quyền lấy lửa làm sém loài người.” Điều này nói với chúng ta rằng Đức Chúa Trời sẽ dời mặt trời gần lại với trái đất và thiêu đốt mọi trạng thái sống của nó cho đến chết. Khi Đức Chúa Trời cho phép điều này xảy ra, thì không ai có thể thoát khỏi sức nóng thiêu đốt của mặt trời, cho dù người đó có đào một cái hầm dưới mặt đất và trốn ở đó đi nữa. Hay mở máy lạnh thật cao để chuẩn bị cho tai họa này thì họ cũng không thể làm ngừng tai họa này của Đức Chúa Trời. Tất cả bọn họ sẽ không có chọn lựa nào khác ngoài chịu chết. 
Chúng ta có thể tưởng tượng điều sẽ xảy ra với họ khi lúc tai họa này xảy đến – da của họ sẽ bị lột, thịt bên trong họ sẽ bị nấu đỏ, tan ra và thối rữa. Sau đó mọi người sẽ chết vì bị ung thư da. 
Tuy nhiên, cho dù họ bị thiêu đốt cho đến chết từ sức nóng của mặt trời, người ta vẫn không ăn năn tội lỗi của họ. Tai họa của Đức Chúa Trời thật là kỳ diệu, tuy vậy những người này vẫn không chịu ăn năn cho dù họ phải ở dưới tai họa này. Vì họ không chịu ăn năn, nên những tai họa của Đức Chúa Trời sẽ tiếp tục. 
Đoạn Kinh thánh nói, “Vị thiên sứ thứ năm trút bát mình trên ngôi con thú, nước của nó bèn trở nên tối tăm, người ta đều cắn lưỡi vì đau đớn. Chúng nó nói phạm đến Đức Chúa Trời trên trời vì cớ đau đớn và ghẻ chốc mình, và cũng không ăn năn công việc mình.” Khi chúng ta nhìn vào thế giới ngày nay, có phải chúng ta nhìn thấy vô số người cần phải bị Đức Chúa Trời đoán phạt ngay bây giờ không? Nhưng bởi vì Đức Chúa Trời cầm giữ cơn thịnh nộ của Ngài trong sự kiên nhẫn cho nên họ chưa bị đoán phạt. Tuy nhiên, nếu họ chết mà chưa tin nơi Phúc âm Nước và Thánh linh do Đức Chúa Jêsus Christ ban cho, thì Đức Chúa Trời sẽ làm cho họ sống lại trong thân thể không thể chết và họ sẽ phải đối diện với sự đau đớn đời đời trong hỏa ngục. 
Khi điều này xảy ra, người ta sẽ muốn chết, vì sự đau đớn của họ quá sức chịu đựng. Nhưng sự đau khổ nơi hỏa ngục tồn tại cho đến đời đời. Lúc những người bị Đức Chúa Trời đoán phạt muốn sự chết đến, nhưng sự chết sẽ tránh xa họ, vì Đức Chúa Trời sẽ ngăn trở họ khỏi sự chết để Ngài sẽ có thể hình phạt họ đời đời. 
Tai họa thứ sáu là tai họa chiến tranh của Ha-ma-ghê-đôn. Và tai họa thứ bảy là tai họa kết thúc và cuối cùng, tai họa động đất và tiếng gầm lớn. 
Câu 17-21 “nói với chúng ta rằng, Vị thiên sứ thứ bảy trút bát mình trong không khí, thì có tiếng lớn trong đền thờ vang ra, từ ngôi đến mà phán rằng: Xong rồi! Liền có chớp nhoáng, tiếng rầm, sấm vang và động đất dữ dội, động đất lớn lắm đến nỗi từ khi có loài người trên đất chưa hề có như vậy. Thành phố lớn bị chia ra làm ba phần, còn các thành của các dân ngoại đều đổ xuống, và Đức Chúa Trời nhớ đến Ba-by-lôn lớn đặng cho nó uống chén rượu thạnh nộ Ngài. Mọi đảo đều ẩn trốn, các núi chẳng còn thấy nữa. Những cục mưa đá lớn, nặng bằng một ta-lâng, ở trên trời rớt xuống trên loài người; loài người bèn nói phạm đến Đức Chúa Trời bởi cớ tai nạn mưa đá ấy, vì là một tai nạn gớm ghê.”
Phân đoạn ở trên nói với chúng ta rằng khi Đức Chúa Trời đổ bát thứ bảy xuống, thì một cơn động đất lớn sẽ ập xuống trái đất, cả thế giới sẽ bị chia làm ba, và những thành bị đổ xuống, chẳng để lại một cái nào còn nguyên. Khi thế giới này ở dưới cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời, mọi đảo và núi sẽ biến mất. 
Núi Hi-mã-lạp-sơn sẽ vẫn còn khi điều này xảy ra không? Dĩ nhiên là không! Tất cả những ngọn núi cao sẽ biến mất ngay trước mắt của những người sống. Mọi ngọn núi trên thế giới này sẽ tan biến mất không để lại dấu vết nào. Phân đoạn trên cũng nói với chúng ta rằng những cục mưa đá lớn, mỗi cục nặng khoảng 45 ký, sẽ rơi xuống đất. Có ai có thể sống sót qua những cơn động đất và tiếng gầm lớn này không? 
Khải huyền đoạn 18 nói với chúng ta rằng cơn giận của Đức Chúa Trời đổ xuống những người không tin Ngài và những người bác bỏ Lời Ngài. Một số người trong thế giới này nói rằng, như thể họ là thần thánh vậy, “Tôi sẽ không bao giờ ở dưới cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời, cũng như tôi sẽ không bao giờ bị Ngài đoán phạt.” Tuy nhiên, sự đoán phạt của Đức Chúa Trời đổ chính xác trên loại người đầy sự kiêu ngạo và không hiểu biết này. Chúng ta phải tin rằng thế giới này sẽ biến mất khi nó bị tấn công bởi tai họa 7 cái bát do Đức Chúa Trời đổ xuống. 
 
 
Chúng Ta Phải Có Đức Tin Nơi Lời Đức Chúa Trời 
 
Đức Chúa Trời nói với chúng ta rằng Ngài sẽ khiến thế giới này biến mất. Vì thế thế giới này sẽ không tồn tại mãi mãi. Như thế, tất cả những ai đang đối diện với sự kết thúc gần đến của nó phải tin nơi lẽ thật này cách vững vàng hơn và theo đuổi niềm tin thuộc linh của họ. Do đó, tất cả người của thế gian này phải ra khỏi giấc ngủ thuộc linh. Tôi không biết bạn đang sống với loại đức tin nào, nhưng hiện nay là thì giờ bạn phải tập trung sự chú ý của bạn lên những điều sẽ xảy ra trong thời kỳ cuối cùng, để tỉnh thức và tin. Vì thế bạn phải có một sự hiểu biết đúng đắn về những tai họa đã được tiên tri trong Khải huyền, và bạn phải cảnh giác. 
Chúa chúng ta đã nói với chúng ta rằng trái đất này sẽ sớm ở dưới những tai họa 7 cái bát của Đức Chúa Trời. Như thế, chúng ta phải chờ đợi Chúa trong khi tiếp tục giảng dạy Phúc âm, cho dù người ta không nhận nó. 
Số phận của thế giới này hiện nay đang ở trong sự nguy hiểm. Thế giới hiện nay đang bị đặt vào đủ loại nguy hiểm, từ sự đe dọa chiến tranh đến thời tiết không ổn định, sự suy thoái của môi trường, sự xung đột của nhiều tầng lớp xã hội, và đủ mọi loại bệnh tật. Vì thế Đức Chúa Trời nói với chúng ta rằng thời kỳ hiện tại giống như thời kỳ của Nô-ê. Nếu thời kỳ hiện nay giống như thời kỳ của Nô-ê, thì nó có nghĩa là thế giới này hiện đang đến những ngày cuối cùng của nó. Dấu hiệu của thời kỳ cuối cùng là người ta chỉ thích thú với những điều xác thịt, như ăn, uống, cưới gả và những việc lặt vặt khác. Vì thế họ đáng bị Đức Chúa Trời hình phạt. Trong thời Nô-ê cũng vậy, những người như thế đã không nghe điều Nô-ê nói với họ, và vì thế họ đã bị huỷ diệt, ngoại trừ Nô-ê và tám người trong gia đình ông. Thế giới sắp đến cũng sẽ như thế. 
Hầu hết mọi thứ mà Đức Chúa Trời đã hứa sẽ được làm trọn như được chép trong Kinh thánh. Trong những điều này, 5 phần trăm vẫn chưa làm tròn, nhưng phần còn lại đã được làm trọn rồi. Lời cứu rỗi và lời hứa cứu chuộc bởi Chúa cũng đã được làm trọn. Trong Lời của Đức Chúa Trời, chỉ có sự đoán phạt dành cho những người không tin nơi Phúc âm Nước và Thánh linh là vẫn còn chưa thực hiện trọn vẹn. Đối với những tín đồ tái sanh, chỉ có Vương Quốc Ngàn Năm và Trời mới Đất mới, là nơi những người công chính sẽ vào và ở, là đang chờ đợi họ. 
Đức Chúa Trời thật nhân từ, Ngài đứng bên người công chính. Tuy nhiên, đối với những người đáng nhận cơn thạnh nộ của Ngài, Đức Chúa Trời chắn chắn sẽ đổ cơn giận của Ngài trên họ, trong khi những người đáng nhận sự thương xót của Ngài, Ngài chắc chắn sẽ ban cho họ sự thương xót. 
Khi nào những tai họa này sẽ xảy ra? Tai họa 7 cái bát sẽ đến sau sự tử đạo của các tín đồ, khi thế giới này bị bắt nhận con dấu 666 và nó bị các tín đồ từ chối. Sau những tai họa là sẽ đến sự sống lại đầu tiên, Vương Quốc Ngàn Năm, và sự đoán xét cuối cùng của Chúa Jêsus đang ngồi trên ngôi trắng lớn. Điêàu này sẽ được tiếp nối bởi sự mở ra của Nước Thiên đàng. Qua Kinh thánh, chúng ta phải đạt đến sự hiểu biết về sự quan phòng của Đức Chúa Trời. 
Bạn có tin nơi việc Chúa Jêsus đã sống lại từ cõi chết không? Bạn có tin rằng Chúa đã khiến tội lỗi của nhân loại được sạch qua Báp-tem và huyết của Ngài không? Chúa chúng ta đã cất đi mọi tội lỗi của con người với Nước và huyết của Ngài, Ngài đã sống lại từ cõi chết sau 3 ngày, và hiện nay đang ngồi bên hữu ngai của Cha. Như thế, tội của những người tin nơi Đức Chúa Jêsus Christ đã được sạch, và vì Đấng Christ đã sống lại từ cõi chết nên họ cũng sẽ được sống lại. 
Các tín đồ sẽ được vinh hiển cùng với Chúa, nhưng trong khi sống trên đất này, họ cũng sẽ chịu nhiều đau khổ vì Chúa. Nhưng những sự đau đớn trong thời gian hiện tại này không đáng so sánh với sự vinh hiển đang chờ đợi họ, vì sự vinh hiển này là điều duy nhất đang chờ đợi các tín đồ tái sanh. Do đó các tín đồ chẳng có gì phải lo lắng về tương lai. Điều mà người công chính phải làm là sống hết cuộc đời còn lại của họ vì Phúc âm và sống bởi đức tin. Chúng ta phải dâng mình cho công việc cứu rỗi linh hồn, và không được đi theo thế gian. 
 
 
Hãy Dâng Cuộc Đời Còn Lại Của Chúng Ta Cho Đức Chúa Trời 
 
Tôi lo lắng rằng có thể ai đó trong vòng chúng ta sẽ phản bội Phúc âm. Bất cứ ai phản bội Phúc âm Nước và Thánh linh cuối cùng sẽ chối từ Chúa. Mặc dù chúng ta yếu đuối, nhưng nếu chúng ta tin và đi theo Phúc âm Nước và Thánh linh do Chúa thiết lập, thì chúng ta sẽ có thể sống bởi đức tin. Các tín đồ không được sống chỉ bởi sự khôn ngoan và sức mạnh của riêng họ. Nếu họ làm như thế, cuối cùng họ sẽ phản bội đức tin của họ và đối diện với sự hủy diệt của họ. Để tránh điều này, chúng ta phải sống bởi đức tin. 
Tại sao Chúa chúng ta cho phép con người nhận dấu hiệu 666? Đây là để phân biệt giữa lúa và lúa lép. Trước khi cho phép các tín đồ thăng thiên, điều đầu tiên Đức Chúa Trời phải làm là tách rời lúa và lúa lép ra cách rõ ràng. 
Đây là cuộc chiến thuộc linh do các tín đồ chiến đấu. Như thế, các tín đồ không được trốn tránh cuộc chiến chống lại kẻ thù của Đức Chúa Trời. Nếu họ ngần ngại chống nghịch lại Sa-tan, thì họ sẽ nhận một cú đánh chết người từ Sa-tan. Vì thế, tất cả các tín đồ phải chiến đấu cho cuộc chiến thuộc linh dù là vì chính bản thân họ. Tất cả những cuộc chiến thuộc linh do các tín đồ tham chiến đều là công bằng. Để đi theo Đức Chúa Trời, mỗi tín đồ phải chống lại và chiến thắng Sa-tan và đầy tớ của hắn. 
Các tín đồ phải chiến đấu vì Nước Đức Chúa Trời. Họ cũng phải chịu bắt bớ vì Nước Đức Chúa Trời, và bị người thế gian ghét bỏ. Việc các tín đồ được cho cơ hội chiến đấu vì Chúa chính là một điều tốt. Nếu cơ hội chiến đấu vì Đức Chúa Trời được ban cho bạn, bạn nên cảm tạ Ngài vì điều đó. Một cuộc chiến như thế là cuộc chiến tốt lành, vì nó là cuộc chiến vì sự công chính của Đức Chúa Trời. 
Đức Chúa Trời giúp đỡ người công chính. Không còn bao nhiêu ngày nữa trong cuộc đời của chúng ta. Hy vọng và cầu nguyện của tôi là tất cả chúng ta nên sống chiến đấu trong cuộc chiến thuộc linh và làm công việc thuộc linh cho đến ngày chúng ta đứng trước mặt Chúa trong những ngày còn lại của cuộc đời chúng ta. Khi ngày của Chúa trở lại, tất cả chúng ta hãy tự tin đứng trước mặt Ngài. Khi ngày này đến, Chúa sẽ lau ráo nước mắt của chúng ta và cho chúng ta sống trong một nơi bình yên, là nơi chúng ta không còn khóc, không còn chịu khổ, cũng như tội lỗi không còn tìm thấy trong chúng ta nữa. 
Tất cả chúng ta hãy sống bởi đức tin, và bởi đức tin này tất cả chúng ta hãy bước vào Nước Đức Chúa Trời.