Bài giảng

Chủ đề 10: Sách Khải huyền (Giải nghĩa sách Khải huyền)

[Chapter 20-1] ( Khải huyền 20:1-15 ) Con Rồng Sẽ Bị Giam Giữ Trong Vực Sâu Không Đáy

( Khải huyền 20:1-15 )
"Đoạn, tôi thấy một vị thiên sứ trên trời xuống, tay cầm chìa khóa vực sâu và một cái xiềng lớn. Người bắt con rồng, tức là con rắn đời xưa, là ma quỉ, là Sa-tan, mà xiềng nó lại đến ngàn năm. Người quăng nó xuống vực, đóng cửa vực và niêm phong lại, hầu cho nó không đi lừa dối các dân được nữa, cho đến chừng nào hạn một ngàn năm đã mãn. Sự đó đoạn, Sa-tan cũng phải được thả ra trong ít lâu. Tôi lại thấy những ngai, và những người ngồi trên ngai được quyền xét đoán. Kế đó, tôi thấy linh hồn những kẻ đã phải chết chém vì sự làm chứng cho Đức Chúa Jêsus và vì lời Đức Chúa Trời, linh hồn những kẻ chẳng thờ lạy con thú cùng hình tượng nó, chẳng nhận dấu hiệu nó, hoặc trên trán hoặc trên tay. Các người ấy được sống và trị vì với Đấng Christ trong một ngàn năm. Còn những kẻ chết khác chẳng được sống cho đến khi đủ một ngàn năm. Aáy là sự sống lại thứ nhất. Phước thay và thánh thay những kẻ được phần về sự sống lại thứ nhất! Sự chết thứ nhì không có quyền gì trên những người ấy; song những người ấy sẽ làm thầy tế lễ của Đức Chúa Trời và của Đấng Christ, cùng sẽ trị vì với Ngài trong một ngàn năm. Khi hạn ngàn năm mãn rồi, quỉ Sa-tan sẽ được thả, và nó ra khỏi ngục mình đặng dỗ dành dân ở bốn phương trên đất, dân Gót và dân Ma-gót; nó nhóm chúng lại để chiến tranh, đông như cát bờ biển. Chúng nó lên khắp các vùng rộng trên mặt đất, vây dinh thánh đồ và thành yêu dấu. Nhưng có lửa từ trên trời rơi xuống thiêu diệt chúng nó. Còn ma quỉ là đứa đã dỗ dành chúng, thì bị quăng xuống hồ lửa và diêm, trong đó đã có con thú và tiên tri giả rồi. Chúng nó sẽ phải chịu khổ cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời. Bấy giờ tôi thấy một tòa lớn và trắng cùng Đấng đang ngồi ở trên; trước mặt Ngài trời đất đều trốn hết, chẳng còn thấy chỗ nào cho nó nữa. Tôi thấy những kẻ chết, cả lớn và nhỏ, đứng trước tòa, và các sách thì mở ra. Cũng có mở một quyển sách khác nữa, là sách sự sống; những kẻ chết bị xử đoán tùy công việc mình làm, cứ như lời đã biên trong những sách ấy. Biển đem trả những người chết mình chứa; Sự chết và Âm phủ cũng đem trả những người chết mình có. Mỗi người trong bọn đó bị xử đoán tùy công việc mình làm. Đoạn, Sự Chết và Âm phủ bị quăng xuống hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai. Kẻ nào không được biên vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa."
 
 
Giải thích
 
Câu 1: Đoạn, tôi thấy một vị thiên sứ trên trời xuống, tay cầm chìa khóa vực sâu và một cái xiềng lớn.
Để đền bù cho những tín đồ đã chịu khó nhọc vì Phúc âm bằng những phần thưởng của Ngài, Chúa chúng ta sẽ ban cho họ Nước Đấng Christ trong một ngàn năm. Để làm như thế, trước nhất Đức Chúa Trời phải ra lệnh một trong những thiên sứ của Ngài bắt lấy Con Rồng để giam giữ nó trong vực sâu không đáy trong một ngàn năm. Đức Chúa Trời phải làm công việc này trước tiên bởi vì Con rồng phải bị bắt và nhốt vào trong vực thẳm trước khi cho phép các tín đồ sống trong Vương Quốc Ngàn Năm của Đấng Christ. Vì thế Đức Chúa Trời ban cho thiên sứ của Ngài chìa khóa của vực sâu không đáy cùng một dây xích lớn, và ra lệnh người bắt đầu làm công việc bắt và giam Con rồng vào trong vực thẳm. 
 
Câu 2: Người bắt con rồng, tức là con rắn đời xưa, là ma quỉ, là Sa-tan, mà xiềng nó lại đến ngàn năm.
Kẻ đã cám dỗ và khiến A-đam cùng Ê-va sa ngã chính là con rắn. Kinh thánh gọi con rắn này là Con rồng và Sa-tan. Đức Chúa Trời sẽ bắt giữ và giam nó vào trong vực sâu không đáy trong một ngàn năm, để các tín đồ có thể sống với Đấng Christ ở Vương Quốc Ngàn Năm trong sự an bình. 
 
Câu 3: Người quăng nó xuống vực, đóng cửa vực và niêm phong lại, hầu cho nó không đi lừa dối các dân được nữa, cho đến chừng nào hạn một ngàn năm đã mãn. Sự đó đoạn, Sa-tan cũng phải được thả ra trong ít lâu.
Để xây dựng Nước của Đấng Christ trên đất này và để các tín đồ cùng với Chúa cai trị trong một ngàn năm, Đức Chúa Trời sẽ giam giữ Con rồng ở Vực thẳm trong một ngàn năm và ngăn ngừa hắn khỏi việc cám dỗ các tín đồ. 
Phân đoạn ở đây nói rằng, “Sau sự đĩ, Sa-tan cũng phải được thả ra trong ít lâu.” Khi một ngàn năm được hoàn tất, Đức Chúa Trời sẽ thả Con rồng ra trong một thời gian, để khi hắn bắt đầu bắt bớ các tín đồ lần nữa, thì Đức Chúa Trời sẽ đày hắn nơi hỏa ngục đời đời, không bao giờ còn được nhìn thấy nữa. 
 
Câu 4: Tôi lại thấy những ngai, và những người ngồi trên ngai được quyền xét đoán. Kế đó, tôi thấy linh hồn những kẻ đã phải chết chém vì sự làm chứng cho Đức Chúa Jêsus và vì lời Đức Chúa Trời, linh hồn những kẻ chẳng thờ lạy con thú cùng hình tượng nó, chẳng nhận dấu hiệu nó, hoặc trên trán hoặc trên tay. Các người ấy được sống và trị vì với Đấng Christ trong một ngàn năm.
Trong Nước của Đấng Christ, những Cơ-đốc-nhân sẽ nhận được quyền phán xét. Các thánh đồ đã được trở thành những thầy tế lễ của Đấng Christ, sẽ cai trị Vương Quốc Ngàn Năm cùng với Chúa. Những người ở nơi đó là những người đã chịu tử đạo để làm chứng cho Chúa Jêsus và để bảo vệ đức tin của họ, họ là những người đã không nhận dấu hiệu của Con thú cũng như đã không thờ lạy tượng hắn. 
Họ là những người đã chịu tử đạo trong thời gian thử thách do Anti-christ mang đến, Đức Chúa Trời sẽ khiến họ sống lại lần nữa và sẽ cho họ cai trị Vương Quốc Ngàn Năm của Đấng Christ trong một ngàn năm sắp đến. Dĩ nhiên, tất cả những người đã tham dự trong sự sống lại đầu tiên cũng sẽ được ban cho những ơn phước đó. 
Có hai sự phục sinh do Chúa ban cho: sự phục sinh lần đầu tiên và sự phục sinh lần hai. Các thánh đồ sẽ sống trong Vương Quốc Ngàn Năm là những người thuộc về và đã tham dự trong sự phục sinh lần thứ nhất. Tất cả những người tham gia trong lần phục sinh đầu tiên này cũng sẽ dự phần trong sự vinh hiển sống trong Vương Quốc Ngàn Năm, Nước của Đấng Christ. Sự phục sinh lần đầu tiên sẽ xảy ra khi Đức Chúa Jêsus Christ trở lại để khiến tất cả các thánh đồ thăng thiên (I Tê-sa-lô-ni-ca 4:15-17). Nhưng sự phục sinh lần hai sẽ xảy ra vào cuối thời kỳ Vương Quốc Ngàn Năm bởi vì nó được dự bị cho tội nhân để tuyên án họ chết đời đời. 
Quyền cai trị một ngàn năm của các thánh đồ là do Đức Chúa Trời Toàn Năng ban cho. Họ được ban cho Nước của Đấng Christ vì họ tin nơi Phúc âm của Chúa và đã hy sinh sự sống của họ để bảo vệ đức tin của họ. 
 
Câu 5: Còn những kẻ chết khác chẳng được sống cho đến khi đủ một ngàn năm. Aáy là sự sống lại thứ nhất.
Những người chưa nhận được sự tha tội từ Chúa, đến với Ngài như những tội nhân sau khi sống trên đất này sẽ không thể tham dự trong sự phục sinh đầu tiên mà Chúa sẽ ban cho các thánh đồ. Như thế, cho dù các thánh đồ vui mừng sống một ngàn năm trong Nước của Đấng Christ, họ sẽ không nhận sự sống lại đầu tiên, nhưng ngược lại họ sẽ dự phần trong sự sống lại thứ hai. Lý do là vì những thánh đồ nào sẽ nhận ơn phục sinh lần thứ nhất cũng sẽ nhận được quyền sống trong Nước của Đấng Christ với sự giàu có và vinh hiển trong một ngàn năm. 
Tuy nhiên, Đức Chúa Trời sẽ cho phép “sự phục sinh lần hai” đến với những tội nhân. Tại sao? Bởi vì vào sự phục sinh lần hai, Đức Chúa Trời sẽ vực họ dậy từ sự chết để họ có thể phán xét họ vì những tội lỗi của họ. Số phận của họ là họ phải được vực dậy từ cõi chết để chịu phán xét những tội lỗi của họ. Đây là tại sao sự phục sinh dành cho tội nhân khác với sự phục sinh của các tín đồ về cả thứ tự lẫn kết quả. 
Ngoài những người đã dự phần trong sự phục sinh đầu tiên vì đức tin của họ nơi Phúc âm Nước và Thánh linh, Chúa sẽ không cho phép bất cứ ai sống cho đến khi một ngàn năm kết thúc. Vì thế, sự phục sinh của những người công chính xảy ra một ngàn năm trước sự phục sinh của những tội nhân. Những người công chính phục sinh là để nhận được sự sống đời đời, nhưng tội nhân phục sinh là để nhận sự hình phạt đời đời vì tội lỗi của họ. 
 
Câu 6: Phước thay và thánh thay những kẻ được phần về sự sống lại thứ nhất! Sự chết thứ nhì không có quyền gì trên những người ấy; song những người ấy sẽ làm thầy tế lễ của Đức Chúa Trời và của Đấng Christ, cùng sẽ trị vì với Ngài trong một ngàn năm.
Kinh thánh nói với chúng ta rằng sự chết lần hai không có quyền trên những người đã dự phần trong lần sống lại đầu tiên. Như thế, chúng ta, những người đã tham dự trong lần phục sinh đầu tiên này được phước vì họ cũng sẽ cai trị Vương Quốc Ngàn Năm. 
 
Câu 7-8: Khi hạn ngàn năm mãn rồi, quỉ Sa-tan sẽ được thả, và nó ra khỏi ngục mình đặng dỗ dành dân ở bốn phương trên đất, dân Gót và dân Ma-gót; nó nhóm chúng lại để chiến tranh, đông như cát bờ biển.
Được thả ra sau khi bị giam trong vực sâu không đáy trong một ngàn năm, Con Rồng sẽ tìm cách chống nghịch các thánh đồ lần nữa, và vì thế Đức Chúa Trời sẽ quăng nó vào hồ lửa để nó không bao giờ có thể trở ra lần nữa. Với sự đoán phạt này, Con rồng sẽ chỉ có thể tìm thấy nơi hỏa ngục mà thôi. 
Chúng ta có thể hỏi rằng, “Có phải điều này có nghĩa là những người chưa được tái sanh sẽ vẫn tồn tại trong Vương Quốc Ngàn Năm này không?” Câu trả lời là, “Đúng.” Khải huyền 20:8 chép rằng có nhiều người của thế gian ở trong Nước Đấng Christ. Chúng ta không biết chắc rằng những người này mới được Đức Chúa Trời tạo dựng hay là những người đã sống trên thế gian trước đây. Nhưng điều chúng ta biết là Đức Chúa Trời biết họ là ai, và các thánh đồ sẽ cai trị vô số người, nhiều như cát trên biển vậy. 
Sự thật là khi các thánh đồ sống trong Nước Đấng Christ, họ sẽ vẫn nhìn thấy người của thế gian. Họ sẽ hiện có để phục vụ các thánh đồ, và họ đông như cát trên biển vậy. Mặc dù họ liên kết với Con rồng để một lần nữa chống nghịch lại các thánh đồ, nhưng họ sẽ hoàn toàn bị hủy diệt bởi lửa của Đức Chúa Trời mang đến, họ sẽ nhận được sự đoán phạt đời đời từ ngôi lớn trắng của Ngài, và bị quăng vào trong hồ lửa đời đời. Với điều này, Vương Quốc Ngàn Năm sẽ đến gần, và từ lúc đó trở đi các thánh đồ sẽ di chuyển đến Trời mới Đất mới, là nơi họ sẽ sống đời đời ở đó. 
 
Câu 9: Chúng nó lên khắp các vùng rộng trên mặt đất, vây dinh thánh đồ và thành yêu dấu. Nhưng có lửa từ trên trời rơi xuống thiêu diệt chúng nó.
Con rồng là Sa-tan, là kẻ không ngừng chống nghịch lại Đức Chúa Trời và các thánh đồ của Ngài. Mặc dù hắn dụ dỗ những người thế gian sống trong Nước của Đấng Christ và đe dọa các thánh đồ, nhưng vì Đức Chúa Trời là Đấng toàn năng, Ngài sẽ đổ lửa từ trời xuống thiêu hủy tất cả bọn họ, và quăng Con rồng vào trong hồ lửa đời đời để nó không bao giờ có thể chống nghịch lại Đức Chúa Trời và các thánh đồ của Ngài nữa. 
 
Câu 10: Còn ma quỉ là đứa đã dỗ dành chúng, thì bị quăng xuống hồ lửa và diêm, trong đó đã có con thú và tiên tri giả rồi. Chúng nó sẽ phải chịu khổ cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời.
Bởi quăng Con rồng vào trong hồ lửa và diêm cháy bừng bừng, Đức Chúa Trời sẽ bảo đảm rằng hắn bị chịu khổ ngày và đêm. Đây là sự đoán phạt công chính của Đức Chúa Trời, là sự chịu khổ mà Con rồng và những kẻ theo hắn đáng phải chịu. 
 
Câu 11: Bấy giờ tôi thấy một tòa lớn và trắng cùng Đấng đang ngồi ở trên; trước mặt Ngài trời đất đều trốn hết, chẳng còn thấy chỗ nào cho nó nữa.
Sau khi hoàn tất sự tưởng thưởng cho các thánh đồ trong một ngàn năm, bấy giờ Đức Chúa Trời sẽ tạo dựng Trời Đất mới của Ngài và sống với họ đời đời tại nơi này. Để thực hiện điều này, Đức Chúa Trời sẽ phải hoàn tất tất cả những công việc mà Ngài đã làm và kết thúc nó. Hành động cuối cùng của việc kết thúc này là việc Chúa ngồi trên ngai trắng như là Quan Án và đưa ra sự đoán xét cuối cùng của Ngài trên tất cả những tội nhân, là những người có việc làm được chép trong Sách Việc Làm, ngoại trừ những người có tên được chép trong Sách Sự Sống. 
Sự đoán phạt của Đức Chúa Trời đối với tôải nhân sẽ hoàn toàn kết thúc với điều này, và từ đó trở đi Vương Quốc Trời mới Đất mới sẽ được mở ra. Chúa chúng ta sẽ khiến trời đất đầu tiên biến mất, Ngài sẽ tạo dựng Trời Đất mới thứ hai, và cho phép các tín đồ sống trong Nước ở thiên đường này. Theo như những điều được chép trong Sách Sự Sống và Sách Phán Xét của Ngài, Đức Chúa Trời sẽ ban Trời mới Đất mới cho một nhóm người, và phạt nhóm khác nơi hỏa ngục. 
 
Câu 12: Tôi thấy những kẻ chết, cả lớn và nhỏ, đứng trước tòa, và các sách thì mở ra. Cũng có mở một quyển sách khác nữa, là sách sự sống; những kẻ chết bị xử đoán tùy công việc mình làm, cứ như lời đã biên trong những sách ấy.
Sự đoán xét của Đấng Christ vào lúc này sẽ quyết định hình phạt cuối cùng – nghĩa là, Ngài sẽ đưa ra những lời tuyên án cuối cùng của Ngài trên những tội nhân bằng sự hình phạt nơi hỏa ngục. Họ sẽ bị đoán phạt tùy theo công việc của họ, như được chép trong Sách Phán Xét. Do đó tội nhân sẽ bị chết hai lần. Sự chết lần hai của họ là sự chịu khổ nơi hỏa ngục, điều mà Kinh thánh miêu tả là sự chết đời đời. Tội nhân không thể thoát khỏi sự hình phạt nơi hỏa ngục. Vì thế, họ phải tìm kiếm học hỏi Lời của Phúc âm Nước và Thánh linh ngay bây giờ, trong khi họ vẫn còn đang sống trên đất này, họ phải tin nơi đó để nhận được ơn có tên được chép trong Sách Sự Sống. 
 
Câu13: Biển đem trả những người chết mình chứa; Sự chết và Âm phủ cũng đem trả những người chết mình có. Mỗi người trong bọn đó bị xử đoán tùy công việc mình làm.
“Biển đem trả những người chết mình chứa; Sự chết và Âm phủ cũng đem trả những người chết mình có”. Vì tất cả tội nhân phải nhận sự đoán phạt cuối cùng cho tội lỗi của họ. Những nơi được miêu tả trong câu này – đó là Sự chết và Âm phủ – đặc biệt tượng trưng cho những nơi mà các đầy tớ của Sa-tan, là những người đã bị hắn dụ dỗ và ở dưới sự điều khiển của hắn trong khi còn sống, đã chống và phạm tội nghịch cùng Đức Chúa Trời sẽ bị giam cầm. Câu này nói với chúng ta rằng Đức Chúa Trời đã trì hoãn sự sửa phạt tội lỗi của họ trong một thời gian, bây giờ là lúc sự đoán phạt cuối cùng của họ đến
Như thế, dù sống ở bất cứ nơi nào, người ta phải nhận biết rằng họ thuộc về ai là điều vô cùng quan trọng. Những người đã làm việc như là đầy tớ của Sa-tan trong khi ở trên đất này sẽ được sống lại từ cõi chết bởi hình phạt phục sinh để nhận sự đoán phạt đời đời của họ, nhưng những người đã phục vụ Phúc âm Nước và Thánh linh sẽ thuộc về sự phục sinh sống đời đời và những phước hạnh. 
Do đó, người ta phải nhận biết trong khi ở trên đất này rằng Phúc âm Nước và Thánh linh, là Phúc âm Chúa đã tẩy sạch tội lỗi của nhân loại, là điều quan trọng hơn hết. Những người đã làm việc như là đầy tớ của Sa-tan trên đất này sẽ được vực dậy cùng với hình phạt phục sinh, nhưng những người đã phục vụ những công việc công chính của Chúa chúng ta sẽ được vực dậy với sự sống phục sinh đời đời và những phước hạnh. Mọi tội nhân sẽ bị đoán phạt vì tội lỗi của họ và nhận hình phạt đời đời nơi hỏa ngục. Đây là nơi chúng ta tìm được lý do chính xác tại sao trong khi sống trên đất này chúng ta phải tin nơi Phúc âm Nước và Thánh linh, là Phúc âm mà qua đó Chúa đã tha thứ mọi tội lỗi của chúng ta. 
 
Câu 14: Đoạn, Sự Chết và Âm phủ bị quăng xuống hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai.
Điều này nói với chúng ta về sự đoán phạt tội lỗi của nhân loại trước mặt Đức Chúa Trời, là tội đã đứng về phía Sa-tan. Hình phạt dành cho những kẻ gian ác, là những kẻ đã dẫn người ta đến với Sa-tan, là bị quăng vào hồ lửa. Đây là sự chết thứ hai mà Đức Chúa Trời đưa đến cho tội nhân, và là sự hình phạt nơi hồ lửa. Sự chết mà Kinh thánh nói đến ở đây không chỉ đơn là là sự mất đi, nhưng là hình phạt đời đời chịu khổ nơi hỏa ngục cháy bừng bừng. 
Sự cứu rỗi được Kinh thánh nói đến không phải là việc tạm thời, nhưng là đời đời. Những người tin nơi Phúc âm Nước và Thánh linh trong khi ở trên đất này sẽ vào trong Nước Trời đời đời và sống hạnh phúc mãi mãi. Sự khác biệt giữa phần thưởng của những người tin nơi Phúc âm Nước và Thánh linh và hình phạt của những người không tin cũng to lớn như sự khác biệt giữa trời và đất vậy. 
 
Câu 15: Kẻ nào không được biên vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa.
Từ “kẻ nào” ở đây trong câu này nói với chúng ta rằng tên người ta có được chép trong Sách Sự Sống hay không là tùy thuộc vào họ có tin nơi Lời của Phúc âm Nước và Thánh linh hay không. Lời mà qua đó mọi tội lỗi của họ được tha, trở nên trắng như tuyết, cho dù họ là những tín đồ tốt hay xấu hoặc là hội thánh của họ thuộc về chính giáo hay tà giáo. Vì thế, những người không có tên chép trong Sách Sự Sống sẽ bị quăng vào hồ lửa không ngoại trừ ai cả. 
Người theo tôn giáo thế gian có một khuynh hướng rõ ràng là đặt trọng những lễ nghi tôn giáo của họ hơn là sự cứu rỗi khỏi tội lỗi của họ. Nhưng khi đứng trước mặt Đức Chúa Trời, nếu Phúc âm Nước và Thánh linh do Chúa Jêsus ban cho không được tìm thấy trong lòng của người đó, thì tên người này sẽ không được chép trong Sách Sự Sống, và anh/chị ấy cũng bị quăng vào hồ lửa cho dù anh/chị ấy là một Cơ-đốc-nhân tốt. 
Vì thế, trong khi bạn vẫn còn đang sống trên đất này, bạn phải lắng tai nghe Lời của Phúc âm Nước và Thánh linh la Phúc âm đã khiến mọi tội lỗi của bạn được sạch, và bạn phải tin nơi đó với cả tấm lòng của bạn thì bạn sẽ nhận được sự vinh hiển có tên trong Sách Sự Sống.